Sunteți pe pagina 1din 2

Termochimia este ramura chimiei care se ocupa cu studiul efectelor termice care apar in cursul reactiilor chimice.

Caldura este o marime fizica,este o forma de energie si exprima o variatie de temperatura. 1cal=4,185j Caldura de reactie Qr poate fi >0, <0, raportata la mediu: >0sist chimic degaja cald, <0,sist chimic abs cald Entalpia de reactie este caldura de reactie masurata la presiune constanta Delta H= H produsi- H reactanti

Entalpia de formare= caldura necesara formarii unui mol de substanta din elemente. Variatia entalpiei in cursul unei reactii chimice nu depinde de starile intermediare sau drumul urmat de sistemul chimic, ci doar de stare initiala si finala.(legea lui hess)

Caldura de dizolvare este cantitatea de caldura absorbita sau degajata la dizolvarea unui mol de substanta. Delta h dizolvare= Q/ niu(nr de moli)

Combustia= un proces chimic prin care o substanta arde (oxidare totala) si degaja caldura. Puterea caloric este cantitatea de caldura degajata prin arderea unui kg de combustibil q=Q/m; unit de masura= joul pe kg; Q=m c delta t(tf-ti) delta h combustie este caldura degajata prin arderea unui mol de combustibil

Calculeaza caldura de combustie pt un kg de metan ,utilizand valorile entalpiilor de combustie. 1 g ch4x 16 g ch4.......1 X= 1/16=0,0625mol/g 10 la -3. 0,0625 1 kg..y Y= 0,0625 ori 10 la a 3-a=62,5 moli Delta h= -212,8 kcal..1 mol z62,5 z= kcal