Sunteți pe pagina 1din 37

1.

FINAN ELE NTREPRINDERII Codul cursului Denumirea cursului: FINAN ELE NTREPRINDERII Tip curs (obligatoriu/op ional/facultativ) Disciplin obligatorie; semestrul I. Ore de curs i seminar la nv mntul de zi: - 2 ore curs/sptmn; - 1 or seminar/sptmn. Perioada de accesare a cursului 01.10.2008-01.10.2009 (prelegeri, seminar, consulta ii) Manualul recomandat: Marin Dumitru- Finan ele ntreprinderii- Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti 2006. Obiectivul principal al cursului Cursul i propune s-i determine pe studen i s n eleag mecanismul finan rii ntreprinderii i s aprofundeze gndirea managerului financiar cu o puternic ancorare n practica romneasc. Caracterul interdisciplinar al cursului l pune n legtur cu cele de statistic, matematic, informatic, analiz economic etc. Printre func iile caracteristice acestui curs enumerm: formativ asigur mbog irea cunotin elor de specialitate; de cunoatere contribuie la n elegerea mecanismelor financiare; practic deosebit ofer instrumentarul tiin ific necesar rezolvrii unor probleme practice. Modul de stabilire a notei finale Consulta ii pentru studen i: Adrese e-mail responsabil pentru contactul cu studentii: Titularul/titularii/serie Titlu didactic, nume, prenume: adresa e-mail : adresa la facultate : numar de telefon : interval orar/disponibilitate: pentru consultatii fotografie (optional) Continutul tematic al cursului test gril (calculator) Semestrul I Mar i :18.30-20.30 POPESCULRDN@yahoo.com Lect univ drd Loredana Popescu POPESCULRDN@yahoo.comFacultatea Contabilitate i Finan e Rm. Vlcea, str. G-ral Praporgescu nr. 22 0250 733074 de

2.

1. Geneza finantelor, obiectul si continutul finantelor ntreprinderii 2. Finantarea ntreprinderii 3. Analiza echilibrului financiar 4. Analiza rezultatelor ntreprinderii 5. Echilibrul financiar dinamic 6. Diagnosticul financiar 7. Bugetele ntreprinderii 8. Previziunea trezoreriei 9. Gestiunea ciclului de exploatare 10. Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare 11. Costurile surselor de finantare a ciclului de exploatare 12. Decizii de investitii n mediu cert 13. Decizii de finantare 14. Evaluarea financiara si patrimoniala a ntreprinderii.

3.

Bibliografie minim obligatorie

1. Marin Dumitru- Finan ele ntreprinderiiEditura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti 2006. 2. Marin Dumitru- Gestiunea financiar a ntreprinderii- Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti 2005. 3. Marin Dumitru- Gestiunea financiar a ntreprinderii- Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti 2003. 3. Petre Brezeanu- Gestiunea financiar a ntreprinderii- Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti 1999.

CONCEPTE-CHEIE: finan e; gestiune financiar; rela ii financiare; fenomen financiar; active financiare; situa ie net; exigibilitate; lichiditate; fond derulment; surse durabile; nevoi stabile; nevoi temporare; resurse temporare; veniturincasabile; solduri intermediare de gestiune; rentabilitate financiar; previziunefinanciar; bugetele ntreprinderii; bugetul de trezorerie; active circulante; deficit de trezorerie; credit de scont; cash-flow; dobnd compus; investi ie; mprumut obligatar; drept de subscriere.

Cursul 1 OBIECTUL I CON INUTUL FINAN ELOR Obiectul finan elor i gestiunii financiare Finan ele constituie un ansamblu de rela ii economice exprimate n form bneasc, de instrumente, tehnici i reglementri juridice prin intermediul crora se constituie, repartizeaz i utilizeaz fondurile bneti ale societ ii (stat, agen i economici, popula ie etc.). Finan ele ntreprinderii reprezint veriga primar, de baz a sistemului financiar i de credit, ntruct crearea produsului intern brut i net are loc n cadrul ntreprinderilor, iar repartizarea acestora reprezint geneza rela iilor financiare din economie. De mrimea acestor finan e depinde n cea mai mare msur consisten a celorlalte subsisteme financiare. Obiectul de studiu al finan elor ntreprinderii l constituie problemele referitoare la esen a, conducerea, organizarea, planificarea i desfurarea rela iilor financiare ale ntreprinderilor. Obiectul gestiunii financiare poate fi definit pornind de la componentele sistemului financiar, i anume prin: asigurarea coordonrii instrumentelor sau activelor financiare, folosirea variabilelor i a actelor juridice, respectiv normele metodologice n vederea realizrii rela iilor cu partenerii financiari ntlni i pe pie ele financiare. Con inutul gestiunii financiare Este n strns dependen cu sistemul financiar global, dar este determinat i de nsi dezvoltarea ntreprinderii. n diferitele stadii ale dezvoltrii afacerii (faza demarrii afacerii, faza dezvoltrii, faza atingerii parametrilor func ionali, faza de declin), ntreprinderea se confrunt cu nevoi de finan are specifice care, n acelai timp, pot genera resurse dar i cu o multitudine de situa ii care au evolu ii pozitive sau negative. Cnd facem analiza con inutului finan elor avem n vedere i modalit ile de manifestare a acestora. Sub acest aspect, analizm finan ele din punct de vedere al practicii, al politicii i, ca teorie. Practica financiar scoate n eviden faptul c finan ele stau la baza ac iunii ntreprinderii pentru atingerea unui obiectiv bine precizat; astfel aceasta, mpreun cu celelalte dou modalit i de manifestare a finan elor, contribuie la maximizarea valorii ntreprinderii, respectiv creterea averii ac ionarilor. Totalitatea mijloacelor i instrumentelor de realizare a obiectivului fac obiectul gestiunii financiare. Func ia financiar a ntreprinderii Fenomenul financiar ia natere ca urmare a rela iilor pe care ntreprinderea le are cu to i agen ii economici i financiari, cu statul i alte organisme. Pentru buna func ionare a unei ntreprinderi este necesar crearea mai multor fonduri, cum sunt: fondul pentru investi ii n active fixe, fondul de rulment, fondul de rezerv etc.; sursele de formare a acestor fonduri difer de la caz la caz, astfel c pentru anumite activit i se poate apela i la mprumuturi.

Principalele surse pentru crearea acestor fonduri sunt: aportul asocia ilor sau ac ionarilor, autofinan area, creditarea i finan area bugetar. Resursele de care dispune ntreprinderea, necesare formrii fondurilor, se regsesc sub denumirea generic de capital (fizic i uman). Capitalul fizic include active: financiare i reale. Activele financiare sunt necesare pentru procurarea activelor reale i angajarea capitalului uman, n timp ce activele reale, utilizate de capitalul uman, produc bunuri i servicii, din vnzarea crora se procur active financiare. Finan area activelor poate fi realizat de ctre agentul economic prin procurarea de capital de pe pie ele financiare, pe baza emiterii de titluri de valoare, ct i pe baza combinrii creditului pe termen scurt, a datoriei pe termen lung i a ac iunilor; combinarea trebuie s fie cea mai bun pentru ndeplinirea obiectivelor ntreprinderii. Tipul de decizie luat face parte din sfera responsabilit ii managerului, ea reprezentnd esen a func iunii financiare a ntreprinderii, a crei finalitate rezid n asigurarea performan elor economice i de produc ie ale firmei n condi iile utilizrii eficiente a factorilor de produc ie. Sarcinile gestiunii financiare Luarea deciziilor n domeniul financiar presupune studiul obiectului gestiunii financiare pentru rezolvarea problemelor aprute n rela iile dintre ntreprindere i mediul financiar. n urma studiului rezult sarcinile fundamentale care revin finan elor: maximizarea valorii ntreprinderii, men inerea nivelului performan elor financiare i stpnirea riscurilor cu care se confrunt ntreprinderea. Sarcinile gestiunii financiare se materializeaz n: efectuarea analizei financiare (analiza echilibrului financiar, analiza rezultatelor ntreprinderii, analiza fluxurilor financiare, diagnosticul financiar al rentabilit ii i al riscului); luarea deciziilor financiare (decizii de investi ii, de finan are, de repartizare a profitului, care fac obiectul gestiunii financiare pe termen lung; decizii de trezorerie, respectiv gestiunea trezoreriei i gestiunea ciclului de exploatare, care fac obiectul gestiunii financiare pe termen scurt); controlul de gestiune. Gestiunea financiar are menirea s ndeplineasc cerin ele func iunii financiare. Scopul func iunii financiare este de a apra i consolida patrimoniul i autonomia financiar a ntreprinderii. Realizarea eficient a acestei func iuni necesit o diviziune a muncii ntre diversele compartimente ale activit ii financiare. Organizarea activit ii financiare Activitatea financiar bine organizat trebuie s fie structurat n aa fel nct s asigure, n principal, urmtoarele: informarea complet i corect a conducerii; observarea n timp util a tendin elor noi n derularea fenomenelor i pregtirea deciziilor previzionate a avea succes n viitor; condi ii optime pentru aprarea i consolidarea patrimoniului i independen ei ntreprinderii. Organizarea activit ii financiare pornete de la sarcinile activit ii financiare, care sunt concretizate n domeniile previziunii i execu iei, analizei, controlului i coordonrii. Pornind de la aspectele majore ale activit ii financiare, putem aprecia c viabilitatea unei ntreprinderi depinde, n cea mai mare msur, de organizarea compartimentului financiar-contabil. n ntreprinderi, activitatea financiar este organizat pe compartimente, astfel: compartimentul de previziune financiar, compartimentul decontri, compartimentul salarizare, compartimentul casierie, compartimentul pre uri i tarife, compartimentul analize economicofinanciare, compartimentul control financiar intern (CFI) i control financiar preventiv (CFP).

Teste de verificare 1) Functia de crestere a rentabilitatii produselor proprii pe baza analizei costurilor este ndeplinita de: a. compartimentul de control financiar intern; b. compartimentul de previziune financiara; c. compartimentul preturi si tarife; d. conducerea executiva a ntreprinderii; e. compartimentul de analiza economico-financiara. 2) Veriga principala a mediului economic n care evolueaza ntreprinderea o constituie: a. moneda; b. relatiile stabilite cu ceilalti agenti economici; c. economia nationala, n ansamblul ei; d. relatiile pe care ntreprinderea le are cu institutiile statului; e. relatiile cu salariatii, clientii si furnizorii.

3) ntr-o ntreprindere, rolul finantelor se manifesta n principal, la nivelul: a. consumului resurselor banesti; b. repartitiei resurselor de care dispune ntreprinderea; c. productiei de bunuri si servicii; d. circulatiei resurselor la nivelul ntreprinderii; e. managementului financiar-contabil. 4). Capitalul fizic al unei ntreprinderi se refera la: A. capitalul social al ntreprinderii; B. activele financiare; C. pasivele pe termen lung; D. activele reale; E. capitalul uman. a. A+B; b. B+D; c. D+E; d. A+C; e. C+D 5) Activele financiare sunt necesare pentru: a. procurarea activelor reale si angajarea capitalului uman; b. producerea de bunuri si servicii; c. vnzarea de bunuri si servicii; d. plata salariilor si furnizorilor de materii prime si materiale; e. procurarea de resurse materiale necesare desfasurarii activitatii. 6). Responsabilitatea deciziilor privind modalitatea de finantare a activelor unei ntreprinderi apartine: a. compartimentului financiar-contabil; b. directorului tehnic; c. managementului societatii; d. actionarilor sau asociatilor; e. conducerii sindicatului salariatilor din ntreprindere. 7). Sarcinile gestiunii financiare la nivel de ntreprindere se subscriu urmatoarelor obiective: A. gestiunii riscurilor la care este supusa ntreprinderea; B. reducerea costurilor de productie; C. realizarea dialogului eficient cu salariatii ntreprinderii; D. maximizarea valorii ntreprinderii; E. analiza si maximizarea performantelor ntreprinderii. a. A+B+D; b. C+D+F; c. C+D+E; d. A+D+E; e. B+C+D 8). Obiectul gestiunii financiare pe termen scurt este: a. asigurarea cantitatii optime de stocuri necesare desfasurarii normale a activitatii; b. asigurarea echilibrului ntre trezorerie si capitalurile proprii; c. asigurarea echilibrului ntre activele circulante (inclusiv cele de trezorerie) si sursele de finantare a acestora; d. obtinerea echilibrului ntre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment; e. fluidizarea resurselor financiare pe termen scurt ale ntreprinderii. 9). Deciziile de investitii, finantare si repartizarea a profitului la nivelul ntreprinderii au la baza metodele si tehnicile de executie oferite de: a. analiza economico-financiara;

b. evaluarea ntreprinderii; c. gestiunea financiara; d. managementul informational; e. bugetarea activitatii economice a ntreprinderii. 10). Analiza si stabilirea cauzelor care au determinat abateri ntre realizarile efective si cele stabilite prin bugete intra n sarcina: a. controlului financiar intern si controlului financiar preventiv; b. analiza economico-financiara; c. compartimentului de previziune financiara; d. compartimentului de preturi si tarife; e. conducerii executive a ntreprinderii.

Cursul 2 FINAN AREA NTREPRINDERII Capitalul unei ntreprinderi poate fi tratat si abordat: - ca mijloc sau factor de productie; - ca fonduri; - ca aporturi. Procurarea capitalului Sursele de procurare sunt externe si interne ntreprinderii. Sursele externe de procurare a a capitalului banesc se refera la dotari, finantari, actiuni si mprumuturi. Un mprumut are un cost specific, de regula mai mic decat cel implicat de actiuni. mprumuturile dau incertitudine asupra dreptului de proprietate privind bunurile firmei n cazul unor esecuri. Sursele interne sunt volumul brut al numerarului generat de operatiile ntreprinderii. Obliga iunea este un titlu de creanta pentru obligatarul care a cumparat-o. Aceasta este rambursabila Obligatiunea confera dreptul la un venit fix, independent de rezultatele firmei. Dobnda este trecuta sub titlu Ac iunea este un titlu reprezentnd cantitatea de participare la capitalul unei societati, conferind detinatorului sau calitatea de asociat si avand dreptul la o parte proportionala din beneficiul exercitiului. True - False 1. Sursele externe de procurare a a capitalului banesc se refera la dotari, finantari, actiuni si mprumuturi. 2.mprumuturile dau incertitudine asupra dreptului de proprietate privind bunurile firmei n cazul unor esecuri. 3. Surse interne sunt volumul brut al numerarului generat de operatiile ntreprinderii. 4. Obligatiunea este un titlu de creanta pentru obligatarul care a cumparat-o. 5. Obligatiunea nu este rambursabila 6. Obligatiunea nu confera dreptul la un venit fix, independent de rezultatele firmei. 7. Actiunea este un titlu reprezentnd cantitatea de participare la capitalul unei societati, conferind detinatorului sau calitatea de asociat si avand dreptul la o parte proportionala din beneficiul exercitiului.

Cursul 3 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR La modul general, echilibrul eviden iaz ideea de armonie ntre diferitele elemente ale unui sistem, ceea ce n domeniul financiar presupune armonizarea resurselor cu nevoile. Resursele i utilizrile reflectate n bilan sunt variate i se preteaz la diferite concep ii privind echilibrul. No iunea de echilibru va fi analizat func ie de modalitatea de abordare a bilan ului: patrimonial i func ional. Descrierea contabil; situa ia net Bilan ul reprezint imaginea static, la un moment dat (de regul, la sfritul exerci iului financiar) a echilibrului financiar func ional sau patrimonial al ntreprinderii.

Pornind de la abordarea patrimonial-juridic a bilan ului, numeroi analiti financiari utilizeaz conceptul de situa ie net (SN). Acest indicator se calculeaz pe baza urmtoarei formule: SITUA IA NET = ACTIV DATORII Indicatorul situa ie net este mai relevant dect cel de capitaluri proprii, exprimnd valoarea activului realizabil la un moment dat (n situa ia net nu se includ subven iile pentru investi ii i provizioanele reglementate). Analiza echilibrului pe baza bilan ului financiar (activul patrimonial este privit ca nevoi, iar pasivul ca resurse) opereaz cu no iunile de lichiditate i exigibilitate. Astfel, elementele de activ sunt structurate n func ie de lichiditate (capacitatea unui activ de a se transforma n moned, fr pierdere de valoare), iar elementele de pasiv, n func ie de exigibilitate (proprietatea lor de a deveni scadente la un anumit termen). Astfel, n activ, se vor nscrie mai nti elementele cele mai pu in lichide (imobilizrile), numite nevoi permanente; apoi vor urma activele circulante, numite nevoi temporare. n ceea ce privete pasivul, mai nti se vor nscrie capitalurile proprii, reinvestirile profiturilor anterioare i apoi capitalurile din surse publice i datoriile pe termen lung; toate acestea vor forma resursele permanente. Apoi vor urma datoriile cu o scaden mai mic de un an, traducnd resursele temporare. Concep ia func ional definete ntreprinderea ca o entitate economic i financiar asigurnd, n raport cu dezvoltarea sa, anumite func ii, i anume: func ia de exploatare, func ia de investire i dezinvestire, precum i func ia de finan are. Concep ia func ional a bilan ului are meritul de oferi o imagine asupra modului de func ionare economic a ntreprinderii, punnd n eviden stocurile i resursele corespunztoare fiecrui ciclu de func ionare. Astfel, activul va cuprinde nevoi stabile, nevoi ciclice i nevoi de trezorerie, iar pasivul va nregistra resursele durabile, resursele ciclice i resursele de trezorerie. Fondul de rulment Exist dou concepte fundamentale ale fondului de rulment: fond de rulment permanent i fond de rulment propriu. a. Analiza pe baza bilan ului financiar Fondul de rulment permanent, determinat pe baza bilan ului financiar, constituie un fond de rulment lichiditate sau fond de rulment financiar, care se poate calcula prin dou modalit i: 1) FRF = CAPITALURI PERMANENTE NEVOI PERMANENTE (fr amortizri i provizioane) (n valoare net) FRF = CAPITALURI PERMANENTE NEVOI PERMANENTE (inclusiv amortizri i provizioane) (n valoare brut) 2) FRF = ACTIV CIRCULANT NET DATORII MAI MICI DE UN AN + PASIVE DE TREZORERIE FRP = CAPITALURI PROPRII IMOBILIZRI NETE Indicatorul care relev gradul de autonomie financiar este fondul de rulment propriu, adic excedentul capitalurilor proprii n raport cu imobilizrile nete: FRP = CAPITALURI PROPRII IMOBILIZRI NETE b. Analiza pe baza bilan ului func ional Fondul de rulment func ional sau fondul de rulment net global (FRNG) se calculeaz prin dou modalit i: 1)FRNG = RESURSE DURABILE NEVOI STABILE (Activ imobilizat brut) FRNG = CAPITALURI PERMANENTE ACTIV IMOBILIZAT NET (Resurse durabileAmortizri) (Imobilizri nete) 2)FRNG = (NEVOI CICLICE + NEVOI DE TREZORERIE) (RESURSE CICLICE + RESURSE DE TREZORERIE) Nevoia de fond de rulment

a. Analiza pe baza bilan ului financiar Pornind de la un anumit echilibru, care trebuie s existe ntre nevoile temporare i resursele temporare,, bilan ul patrimonial pune n eviden un alt indicator de echilibru numit nevoia de fond de rulment (NFR): NFR = NEVOI TEMPORARE RESURSE TEMPORARE (exclusiv disponibilit ile) (exclusiv credite bancare pe termen scurt) b. Analiza pe baza bilan ului func ional Opera iile de exploatare antreneaz formarea nevoilor de finan are dar, n acelai timp, ele permit i constituirea mijloacelor de finan are. Din confruntarea global a nevoilor cu mijloacele de finan are se degaj o nevoie de finan are a ciclului de exploatare sau nevoie de fond de rulment total (NFRT). NFRT = NEVOI CICLICE RESURSE CICLICE

Nevoia de fond de rulment total are dou componente: nevoia de fond de rulment pentru exploatare (NFRE = Active circulante de exploatare Datorii de exploatare) i nevoia de fond de rulment n afara exploatrii (NFRAE = ACAE DAE). Trezoreria net a. Analiza pe baza bilan ului financiar n cazul analizei patrimoniale, diferen a dintre fondul de rulment financiar i nevoia de fond de rulment reprezint trezoreria net: TN = FOND DE RULMENT NEVOIA DE FOND DE RULMENT b. Analiza pe baza bilan ului func ional n bilan ul func ional, nivelul trezoreriei nete este dat de diferen a dintre valoarea activelor i pasivelor de trezorerie, respectiv diferen a dintre nevoile de trezorerie excedentare i resursele de trezorerie, care nu se rennoiesc la fiecare ciclu de produc ie: TN=NEVOI DE TREZORERIE RESURSE DE TREZORERIE Evaluarea riscului de insolvabilitate Analiza lichiditate-exigibilitate, numit n practica rilor occidentale analiz patrimonial, are meritul de a pune n eviden riscul de insolvabilitate al ntreprinderii. Acesta const n incapacitatea ntreprinderii de a-i onora angajamentele fa de ter i. Pentru evaluarea riscului de insolvabilitate, analiza patrimonial studiaz, n vederea confruntrii, gradul de exigibilitate al elementelor de pasiv i cel de lichiditate al elementelor de activ. n acest context, riscul de insolvabilitate presupune imposibilitatea ntreprinderii de a face fa pasivului exigibil cu activul su disponibil. 1. Situatia neta poate fi redata prin notiuni echivalente, cum ar fi: A) capitaluri proprii; B) fond de rulment; C) activ circulant net; D) activ net contabil; E) activ circulat. a) B+D; b) A+C; c) A+D; d) D+E; e)B+E. 2. Capitalurile proprii se pot calcula dupa formula: a) Capital social + Rezerve Rezultat curent Rezultat reportat - Datorii pe termen lung; b) Capital social + Prime de capital Rezerve din reevaluare + Rezerve Rezultat reportat rezultatul exercitiului - repartizarea profitului; c) Capital social + Prime privind rambursarea obligatiunilor + Prime de capital Rezerve din reevaluare Rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exercitiului Repartizarea profitului; d)Rezerve Rezultat reportat Rezultatul exercitiului + Alte fonduri-mpmmuturi pe termen lung; e) Active pe termen lung + Rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exercitiului + Alte fonduri mprumuturi pe termen lung. . 3 Situatia neta negativa apare atunci cnd: a) capitalurile proprii sunt mai mici dect capitalurile mprumutate; b)capitalurile mprumutate sunt mai mici dect capitalurile proprii; c)capitalurile proprii sunt mai mici dect zero; d) capitalurile proprii sunt mai mici dect datoriile pe termen lung; e)activul este mai mic dect datoriile scadente pe termen scurt. 4. Functia de finantare se refera la: a) volumul, structura si modificarile care au loc n cadrul capitalurilor proprii; b) volumul, structura si modificarile care au loc n cadrul capitalurilor mprumutate;

c) volumul, structura si modificarile care au loc n cadrul capitalurilor proprii si mprumutate; d) modificarile din cadrul capitalurilor proprii si al activelor pe termen lung; e) volumul si structura activelor circulante si de trezorerie. 5. Investitiile neproductive sunt: a) investitii care nu aduc profit pe termen scurt, dar pot fi profitabile pe termen lung; b) investitii care aduc profit numai pe termen lung; c)investitii facute_cu scopul de a beneficia de oportunitatile pe care le ofera piata financiara; . d) investitiile realizate fara un studiu de fezabilitate a proiectului; e) investitiile realizate de agentii economici. 6. n cadrul bilantului, activele si pasivele sunt structurate si ordonate astfel: a) activele n functie de lichiditate, iar pasivele n functie de termenul de scadenta; b) activele n functie de exigibilitate, iar pasivele n functie de lichiditate; c) activele si pasivele se grupeaza n functie de modalitatea de utilizare a resurselor; d) activele se mpart n proprii si mprumutate, iar pasivele n datorii pe termen lung si scurt; e) n functie de cerintele conducerii ntreprinderii. 7. Fondul de rulment este un surplus de resurse pe termen lung folosit la: a) realizarea investitiilor pe termen lung; b) plata datoriilor scadente; c) rennoirea stocurilor, creantelor, lichiditatilor; d ) acoperirea pierderilor din anii precedenti; e) plata dividendelor. 8. Fondul de rulment negativ arata: a) neutilizarea tuturor capitalurilor disponibile; b) un procent mai mare al capitalurilor mprumutate fata de capitalurile proprii; c) active circulante mai mici dect pasivele curente; d) active imobilizate mai mari dect activele curente; e) trezoreria neta negativa.

Cursul 4 ANALIZA REZULTATELOR NTREPRINDERII Veniturile i cheltuielile Explicarea modului cum s-a ajuns de la starea patrimonial ini ial la cea final, reflectate prin bilan urile de la nceputul i sfritul exerci iului, este realizat de contul de profit i pierdere. Aceast situa ie financiar sintetizeaz fluxurile economice generatoare de venituri i cheltuieli. Rezultatul exerci iului se determin ca diferen ntre venituri totale i cheltuieli totale aferente exerci iului. ns fluxurile de venituri i cheltuieli din cadrul contului de profit i pierdere se diferen iaz n dou categorii: fluxuri de venituri ncasabile/cheltuieli pltibile i fluxuri calculate. Veniturile ncasabile i cheltuielile pltibile au inciden att asupra rezultatului exerci iului, ct i asupra trezoreriei, pe cnd cele calculate nu afecteaz dect rezultatul, fr o inciden direct asupra trezoreriei. Soldurile intermediare de gestiune Structura contului de profit i pierdere pe cele trei tipuri de activit i permite degajarea unor solduri de acumulri bneti poten iale, destinate s ndeplineasc o anumit func ie de remunerare a factorilor de produc ie i de finan are a activit ii viitoare, denumite solduri intermediare de gestiune. Construc ia indicatorilor se realizeaz n cascad, pornind de la cel mai cuprinztor (produc ia exerci iului) i terminnd cu cel mai sintetic (rezultatul net al exerci iului). Marja comercial este dat de excedentul vnzrilor de mrfuri n raport cu costul de cumprare al acestora. Ea se refer la ntreprinderile comerciale sau numai la activitatea comercial a ntreprinderilor cu activitate mixt (industrial i comercial).

Produc ia exerci iului cuprinde valoarea bunurilor produse de ntreprindere pentru a fi vndute, stocate sau utilizate pentru nevoile proprii. Deci, se va calcula prin nsumarea produc iei vndute, a celei stocate i a celei imobilizate. Valoarea adugat(VA) (primul sold intermediar de gestiune) reprezint creterea de valoare peste valoarea bunurilor i serviciilor provenind de la ter i, n cadrul activit ii curente a ntreprinderii. Se calculeaz astfel: VA = Produc ia exerci iului + Marja comercial Consumuri de la ter i Excedentul brut din exploatare (EBE) sau insuficien a brut din exploatare (IBE), dup caz, exprim acumularea brut din activitatea de exploatare. EBE = (VA + Subven ii de exploatare) (Cheltuieli cu personalul + Impozite, taxe i vrsminte asimilate) Rezultatul exploatrii (RE) exprim mrimea absolut a rentabilit ii activit ii de exploatare, ob inut prin deducerea tuturor cheltuielilor (pltibile i calculate) din veniturile exploatrii (ncasabile i calculate). RE = EBE + (Venituri din provizioane pentru exploatare + Alte venituri din exploatare) (Cheltuieli cu amortizrile i provizioanele pentru exploatare + Alte cheltuieli pentru exploatare) Rezultatul curent este determinat de activitatea curent a ntreprinderii (activitatea de exploatare i cea financiar). RC = RE + Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul net al exerci iului exprim mrimea absolut a rentabilit ii financiare cu care vor fi remunera i ac ionarii pentru capitalurile proprii subscrise. Profitul net urmeaz s fie distribuit sub form de dividende i/sau s fie reinvestit n ntreprindere. Capacitatea de autofinan are Capacitatea de autofinan are reflect poten ialul financiar degajat de activitatea rentabil a ntreprinderii, la sfritul exerci iului financiar, destinat s remunereze capitalurile proprii, s finan eze investi iile de expansiune i de men inere sau rennoire. Capacitatea de autofinan are poate fi determinat prin dou metode: deductiv i adi ional. Aplicnd metoda deductiv, capacitatea de autofinan are se calculeaz pe baza formulei: CAF = (venituri ncasabile venituri din cesiuni) cheltuieli pltibile Metoda adi ional are meritul de a pune n eviden elementele contabile, negeneratoare de fluxuri monetare, antrenate de calculul CAF: CAF = Rezultatul net contabil + Cheltuieli calculate Venituri calculate Venituri din cesiuni Capacitatea de autofinan are dup distribuirea dividendelor reprezint autofinan are global (total). Aceasta pune n eviden aptitudinea real a ntreprinderii de a se autofinan a. Evaluarea riscului de exploatare Un model de analiz fundamentat pe mpr irea cheltuielilor n fixe i variabile n raport cu cifra de afaceri permite aprecierea riscului economic (de exploatare) al ntreprinderii. Riscul de exploatare evalueaz posibilitate ob inerii unui rezultat insuficient sau chiar a unor pierderi. Aceast eventualitate este legat de importan a cheltuielilor fixe care diminueaz flexibilitatea ntreprinderii, respectiv capacitatea acesteia de a se adapta la varia ia cifrei de afaceri. Evaluarea riscului de exploatare structural se poate realiza pornind de la pragul de rentabilitate, astfel: fie calculnd rata care exprim direct riscul de exploatare: R = (CAprag/CAreal) x 100; fie calculnd indicele de securitate: Is = (CAreal CAprag)/CAreal. Analiza pragului de rentabilitate nu ia n considerare riscul de exploatare decizional (privind abaterile dintre previziune i realizri). n cazul n care nu exist nici o informa ie cu privire la faptul c cifra de afaceri urmeaz o lege probabilistic, se folosete legea normal Gauss-Laplace. Astfel, probabilitatea ca punctul critic al rentabilit ii s fie atins este o valoare ce se constituie ca o msur a riscului. Teste de autoevaluare 1. ntreprinderea va nregistra o cheltuiala n urmatoarele situatii: A) primirea facturii de energie electrica cu scadenta peste 7 zile; B) plata facturii de telefon n ziua scadentei; C) constituirea unui provizion pentru cheltuieli ce vor fi suportate n exercitiul financiar urmator; D) diminuarea unui provizion pentru deprecierea creantelor, constituit n exercitiul

financiar anterior; E) ncasarea unei creante pentru care fusese constituit un provizion. Alegeti varianta corecta de raspuns: a. A+D b. B+E c. A+C d. B+C e. D+E 2. n care din urmatoarele situatii, ntreprinderea va nregistra un venit: A) vnzarea de produse finite cu ncasare peste 60 zile; B) vnzarea de marfuri cu ncasare imediata; C) aportul actionarilor la cresterea capitalului social (n numerar); D) aportul actionarilor la cresterea capitalului social (n natura); E) ncasarea unei creante la scadenta (30 de zile de la vnzarea produselor finite). Alegeti varianta corecta de raspuns: a. A+B; b. B+C+E; c. B+C; d. A+B+E; e. C+D 3. Excedentul brut al exploatarii (EBE) este indicatorul care exprima: a acumularea bruta din activitatea de exploatare (inclusiv amortizarile si provizioanele); b totalitatea amortizarilor si provizioanelor din activitatea de exploatare; c capacitatea de autofinantare a ntreprinderii; d profitul din exploatare e pierdere nregistrata. 4. Valoarea adaugata se calculeaza astfel: a productia exercitiului consumul de la terti impozitul pe profit; b productia stocata + productia imobilizata marja (adaosul) comercial (a); c productia exercitiului marja comerciala consumul de la terti; d EBE + alte venituri din exploatare alte cheltuieli de exploatare; e productia stocata + productia vnduta + productia imobilizata + adaosul comercial consumul de la terti 5.Este adevarat ca profitul net se determina ca suma ntre profitul brut si impozit pe profit. 6. n cadrul unei societati comerciale, n functie de particularitatile existente la nivelul respectivei societati, rezultatul financiar ar putea fi calculat astfel: a. venituri din productia vnduta + venituri din productia imobilizata cheltuieli cu salariile personalului cheltuieli cu dobnzile aferente mprumuturilor bancare cheltuieli cu provizioanele financiare; b. venituri din diferente de curs valutar + venituri din participatii dobnzi si alte cheltuieli asimilate; c. venituri din servicii prestate + venituri din diferente de curs valutar + venituri din reluarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor cheltuieli cu dobnzile bancare- cheltuieli cu amortizarea; d. venituri din productia imobilizata + venituri din diminuarea provizioanelor financiare cheltuieli din diferente de curs valutar cheltuieli cu salariile consultantilor financiari; e. venituri din serviciile de consultanta financiara si de audit + venituri din dobnzi bancare cheltuieli din diferente de curs valutar cheltuieli cu amortizarile si provizioanele; 7.Capacitatea de autofinantare calculata prin metoda deductiva este data de relatia: a. EBE + Venituri financiare si exceptionale ncasabile - Cheltuieli financiare si exceptionale platibile Impozitul pe profit; b. Rezultatul net + Cheltuieli calculate - Venituri calculate; c. Rezultatul brut - Cheltuielile cu amortizarea; d. Venituri de exploatare + Venituri financiare - Cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare; e. Venituri ncasabile si calculate - Cheltuieli platibile si calculate. 8. Capacitatea de autofinantare reprezinta: a diferenta dintre suma ncasarilor perioadei si suma platilor, aferente cheltuielilor

10

nregistrate n perioada respectiva; b sursa de finantare a activitatii viitoare a ntreprinderii, pe baza mprumuturilor pe care le poate obtine deoarece a demonstrat ca are capacitate de a obtine profit; c potentialul de dezvoltare a activitatii dupa remunerarea tuturor factorilor care au contribuit la realizarea profitului; d totalitatea veniturilor realizate si ncasate ntr-un exercitiu financiar; e veniturile obtinute si folosite de ntreprindere pentru a-si finanta activitatea de exloatare. 9.Prin intermediul analizei pragului de rentabilitate, se pot obtine urmatoarele informatii: A. cu ct va creste cifra de afaceri n exercitiul financiar viitor; B. cifra de afaceri pentru care rezultatul ntreprinderii este nul; C. ce cifra de afaceri este necesara pentru a obtine un profit dorit; D. cu ct se reduc cheltuielile variabile la o crestere a cifrei de afaceri cu un anumit procent; E. care sunt modalitatile de reducere a cheltuielilor fixe. a A+B+C; b A+D+E c B+C; d C+D+E; e C+D. 10. Care dintre urmatoarele tipuri de cheltuieli pot fi considerate ca fiind cheltuieli fixe: A. salariile personalului administrativ; B. cheltuielile cu energia electrica folosita n procesul de productie; C. cheltuielile de telefon si telecomunicatii; D. materialele auxiliare necesare n procesul de productie; E. cheltuielile cu chiria cladirii n care se desfasoara activitatea de productie a. B+C+E b A+C+E; c A+C; d A+C+D+E; e A+D. Cursul 5 ECHILIBRUL FINANCIAR DINAMIC Tabloul de finan are nevoi-resurse Tabloul de finan are furnizeaz informa ii privind evolu ia global a trezoreriei, ca rezultant a echilibrului financiar, fr a eviden ia aportul fluxurilor financiare legate de exploatare, de finan are sau de elemente excep ionale. Tabloul de finan are explic modul de formare a fondului de rulment net global i modul de utilizare a acestuia, pn la determinarea unei trezorerii nete ca rezultat al bilan ului de la sfritul exerci iului contabil. Se stabilete, n principal, pe baza a dou bilan uri succesive i a contului de profit i pierdere aferent exerci iului analizat. Tabloul de finan are cuprinde dou pr i: Prima parte explic modul de realizare, n dinamic, a echilibrului structural ntre elementele stabile ale bilan ului func ional, adic varia ia fondului de rulment net global (FRNG): FRNG = RESURSE DURABILE NTREBUIN RI STABILE Partea a II-a explic varia ia fondului de rulment net global pe baza elementelor din partea de jos a bilan ului func ional. Aceast parte analizeaz modul cum s-a utilizat fondul de rulment net global n realizarea echilibrului func ional ntre elementele ciclice ale bilan ului i al echilibrului ntre elementele monetare (ncasri i pl i). FRNG = ACTIVE CIRCULANTE DATORII PE TERMEN SCURT (inclusiv active de trezorerie) (inclusiv pasive de trezorerie) Fluxurile nete de trezorerie (cash flow-urile) O ntreprindere poate fi considerat viabil numai dac activitatea sa degaj trezorerie. Trezoreria permite aprecierea performan elor ntreprinderii, avnd i un rol strategic n ceea ce privete nivelul su de formare, ct i modul de utilizare. n cursul unui exerci iu dat, excedentul global de trezorerie se stabilete ca diferen ntre ncasrile i pl ile generate de ntreaga activitate a ntreprinderii. Acest excedent provine din opera ii de exploatare i alte opera ii de gestiune, pe de o parte, i din opera ii de investi ii i finan are, pe de alt parte.

11

Excedentul de trezorerie al exploatrii (ETE) este degajat de opera iile de exploatare i se poate calcula n dou moduri: 1) ETE = ncasri din exploatare Pl i pentru exploatare 2) ETE = EBE NFRE Produc ia de imobilizri Excedentul de trezorerie degajat de ansamblul opera iilor de gestiune (ETOG) regrupeaz ETE i excedentul care provine din alte opera ii de gestiune. El reprezint partea lichid a capacit ii de autofinan are. ETOG = CAF NFR Produc ia imobilizat Excedentul de trezorerie al opera iilor de investi ii i finan are (ETOIF): ETOIF = FR CAF Tablourile fluxurilor financiare Exist diferite tablouri prezentnd fluxuri financiare pe mai multe exerci ii succesive regrupate n diverse maniere n func ie de importan a lor conceptual, ct i de cerin ele utilizatorilor (banc, analiti financiari, conducerea ntreprinderii etc): a) tabloul fluxurilor de trezorerie eviden iaz gradul de libertate de care dispune ntreprinderea n gestionarea lichidit ilor, n raport cu poten ialit ile sale i ierarhizarea prelevrilor pe care aceasta le suport; b) tabloul plurianual al fluxurilor financiare permite aprecierea eficien ei i coeren ei deciziilor de gestiune n domeniul investi iilor i finan rii; ca i n tabloul precedent, se apreciaz aptitudinea ntreprinderii de a genera lichidit i i capacitatea sa de a asigura finan area creterii, prioritatea acordndu-se investi iilor i nu prelevrilor obligatorii; c) tabloul explicativ al varia iei trezoreriei este un instrument extrem de eficace n analiza financiar a unei ntreprinderi, avnd rolul de a explica varia ia trezoreriei, aa cum contul de profit i pierdere explic formarea rezultatului; varia ia trezoreriei constituie o informa ie mai obiectiv dect varia ia fondului de rulment, explicat de tabloul nevoi-resurse, a crui mrime poate fi influen at de numeroase opera ii contabile. Teste de verificare: 1. Pentru ntocmirea tabloului de finantare- partea I nu se utilizeaza: a. veniturile din vnzarea activelor imobilizate; b. dividendele distribuite n contul exercitiului anterior; c. rambursarile de datorii financiare pe termen lung si mediu; d. orice majorare de capitaluri proprii; e. mprumuturile noi din emisiunea de obligatiuni; 2. Resursele durabile incorecte din cadrul tabloului de finantare- partea I sunt: a. capacitatea de autofinantare; b. cresterile de capitaluri proprii ce genereaza intrari de fluxuri monetare, dar exclusiv subventiile pentru investitii primite; c. mprumuturile pe termen lung si mediu; d. veniturile din cesiunea imobilizarilor financiare; e. cresterea primelor de emisiune ca urmare a majorarii capitalului social prin emisiunea de actiuni la o valoare mai mare dect valoarea nominala. 3. Varianta incorecta pentru ntocmirea tabloului de finantare este: a. se vor utiliza doua bilanturi succesive cu aceeasi structura functionala; b. pentru determinarea capacitatii de autofinantare se va utiliza contul de profit si pierdere al anului curent chiar daca se distribuie dividende aferente exercitiului anterior; c. se va tine cont de toate majorarile si diminuarile de datorii financiare pe termen lung si mediu; d. pentru a stabili resursele si nevoile din partea a II a a tabloului de finantare se va utilize urmatorul rationament: scaderea unui post de activ si cresterea unui post de pasiv reprezinta o resursa, iar cresterea unui post de activ si scaderea unui post de pasiv reprezinta o nevoie; e. pentru a determina valoarea achizitiilor de imobilizari se va tine cont de valoarea imobilizarilor brute de la nceputul anului, valoarea imobilizarilor brute de la sfrsitul anului si valoarea imobilizarilor vndute la pretul de vnzare. 4. Pe baza relatiei EBE - NFRE PI se determina: a. excedentul global al trezoreriei; b. excedentul de trezorerie degajat de ansamblul operatiilor de gestiune; c. excedentul de trezorerie al operatiilor de finantare si investitii; d. chas-flow-ul disponibil; e. excedentul de trezorerie al exploatarii.

12

EBE- excedent brut din exploatare; PI- productia imobilizata; NFRE- nevoia de fond de rulment din exploatare; 5. n tabloul de finantare partea I nu sunt cuprinse la nevoi (ntrebuintari) stabile: a. cheltuielile de repartizat asupra mai multor exercitii; b. reducerea capitalurilor proprii; c. achizitii de titluri de participare; d. dividende platite pentru exercitiul anterior ; e. rambursarile de datorii financiare pe termen scurt. 6. Analiza fluxurilor financiare se realizeaza pe baza: a. a doua conturi de profit si pierdere succesive; b. tabloului fluxurilor de trezorerie; c. tabloului plurianual al fluxurilor financiare; d. bilantului exercitiului ncheiat; e. tabloului explicativ al variatiei trezoreriei. a. A+B+C b. B+C+E c. A+D+E d. C+D+E e. A+B+E Cursul 6 DIAGNOSTICUL FINANCIAR Diagnosticul rentabilit ii Cunoaterea gradului de independen economic i financiar, detectarea la momentul oportun a cauzelor care genereaz schimbri nedorite n activitatea ntreprinderii presupun diagnosticarea printr-un sistem de rate de eficien . Ratele se stabilesc sub forma unor rapoarte cu o anumit semnifica ie ntre dou elemente comparabile i, n general, legate ntre ele printr-o rela ie cauz-efect. Ratele se pot exprima sub form de: coeficient (un numr), procent sau numr de zile (durat). Principalele categorii de rate sunt circumscrise celor trei dimensiuni financiare: rate de rentabilitate; rate de structur a capitalurilor; rate privind rota ia capitalurilor. Ratele de rentabilitate se determin ca raport ntre efectele economice i financiare ob inute (diferite marje de acumulare) i eforturile depuse pentru ob inerea lor (activ total, capital investit, capital economic etc.). Ele msoar rezultatele degajate de: activitatea ntreprinderii (rentabilitatea comercial); mijloacele economice (rentabilitatea econopmic); mijloacele financiare (rentabilitatea financiar). Ratele de rentabilitate comercial apreciaz randamentul diferitelor stadii ale activit ii ntreprinderii n formarea rezultatului. Se calculeaz dup formula general: Rata marjei = Marja de acumulare Cifra de afaceri sau Valoarea adugat

Ratele de rentabilitate economic exprim eficien a capitalului economic alocat activit ii productive a ntreprinderii. Se calculeaz dup formula general: Re = Rezultatul economic Activ total (sau o parte din activul total)

Ratele de rentabilitate financiar reprezint capacitatea ntreprinderii de a degaja profit net prin capitalurile proprii angajate n activitatea sa. Se calculeaz dup formula general: Rf = Rezultat Capitaluri proprii (exclusiv profitul nerepartizat)

13

unde: Rezultat poate fi: rezultatul net al exerci iului, rezultatul curent nainte de impozit, dividende. Diagnosticul riscului Complexitatea aspectelor pe care le implic conceptul de risc de faliment explic i varietatea de diagnosticare, de analiz a acestuia, dintre care amintim: analiz lichiditate-exigibilitate, analiza func ional, analiza prin rate, analiza dinamic etc. ntruct rezultatele financiare se degradeaz foarte rapid n timp, apare tot mai evident necesitatea unor informa ii mai precise cu privire la viitor, la riscul de faliment. Ca o reac ie la aceste cerin e practice, cercettorii i organismele financiare interna ionale s-au preocupat de elaborarea unei metode de predic ie a riscului de faliment, denumit metoda scorurilor, care constituie o mbunt ire categoric a analizei tradi ionale prin rate. Aplicarea acestei metode presupune observarea unui ansamblu de ntreprinderi grupate n: ntreprinderi cu func ionare normal i ntreprinderi cu dificult i financiare. Cu ajutorul calculelor informatice se ob ine combina ia optim de rate care diferen iaz cel mai bine posibil ntreprinderile sntoase de cele falimentare i conduce la determinarea unui indicator de clasament numit scor. Acest indicator ofer o bun aproximare a riscului de faliment pentru o ntreprindere dat. n teoria economic au fost elaborate o serie de modele bazate pe metoda scorurilor. Una dintre primele func ii scor a fost elaborat de profesorul american Altman. Analitii au ncercat s dezvolte modelul original. Alvin Toffler, n Europa de Vest, precum i Kohi Killoungh, au creat modelele Z de analiz cu o capacitate sporit de previziune. Modelul Z al lui Altman se prezint astfel: Z = 1,2 R1 + 1,4 R2 + 3,3 R3 + 0,6 R4 + 1,0R5 unde: R1R5 sunt indicatori economico-financiari, iar constantele sunt de natur statistic. Dac Z 1,8, starea de faliment este iminent. Dac Z>3, situa ia financiar este bun i ntreprinderea este solvabil. Dac 1,8<Z<3, situa ia financiar a ntreprinderii este dificil. Modelul Altman este aplicat mai ales n condi iile existen ei bursei de valori. Exist i alte modele similare, cum sunt: modelul J.Conan i M.Holder (se aplic ntreprinderilor industriale cu un numr de 10 pn la 500 de salaria i), modelul Centralei bilan urilor din cadrul Bncii Centrale a Fran ei (prezice riscul de faliment al ntreprinderilor franceze, dup un scor cu 8 variabile). n cadrul metodelor bancare, func ia Z este considerat ca parte a unei evaluri generale, analiza fiind suplimentat cu prezentarea critic i a altor elemente, cum ar fi: activitatea de conducere, administrarea financiar, rapoartele exper ilor contabili etc. Este adevarata sau falsa afirmatia: Teste de verificare: 1. Diagnosticul riscului urmareste masurarea capacitatii ntreprinderii de a-si onora la scadenta obligatiile fata de terti. 2. Unul din obiectivele diagnosticului financiar este masurarea rentabilitatii capitalurilor ntreprinderii. 3. Pentru a realiza diagnosticul financiar se utilizeaza informatii din bilant, cont de profit si pierdere, situatia variatiei capitalurilor proprii si din tabloul de trezorerie. 4. Aprecierea conditiilor de echilibru economic si financiar pentru a evalua gradul de risc al unei ntreprinderi reprezinta un obiectiv al diagnosticului financiar. 5. Diagnosticul rentabilitatii capitalurilor se realizeaza prin intermediul urmatoarelor doua categorii de rate: ratele de rentabilitate economica si de dobnda. 6. Nu reprezinta o rata de rentabilitate comerciala: A. rata rentabilitatii economice; B. rata marjei profitului net; C. rata marjei excedentului brut de exploatare; D. rata excedentului brut de exploatare; E. rata marjei profitului nainte de dobnzi net de impozit. a. A+B b. A+D c. C+D d. A+C+D e. A+B+D Cursul 7

14

BUGETELE NTREPRINDERII Con inutul i rolul previziunii financiare Previziunea financiar, ca principal activitate de planificare la nivelul ntreprinderii, mbrac forme diferite, n func ie de orizontul de timp pentru care se realizeaz. Pe termen lung (3-5 ani), se ntocmesc planuri financiare de orientare general care definesc imaginea viitoare a ntreprinderii, prin descrierea produselor oferite, a proiectelor de fabrica ie a noilor produse, a proiectelor de cucerire a noilor pie e sau de orientare i modelare general a activit ilor i structurii interne a ntreprinderii. Pe termen scurt, instrumentele de realizare a previziunii financiare sunt bugetele ntreprinderii. Spre deosebire de situa iile financiare anuale, care sunt publicate anual n Monitorul Oficial, bugetele sunt destinate nevoilor interne de orientare a activit ii ntreprinderii spre realizarea scopului propus n perioada bugetar. Elaborarea bugetelor favorizeaz implementarea unui sistem de control eficient, prin compararea realizrilor cu previziunile i luarea msurilor corective la momentul oportun. De aceea, sistemul bugetar trebuie s aib dou componente: previziunea financiar (prin sistemul bugetelor) i controlul bugetar (prin tablouri comparative ntre realizri i previziuni). Astfel, prin compararea rezultatelor cu previziunile, pe baza abaterilor constatate, conducerea poate lua msuri adecvate: fie ajustarea prevederilor bugetare, nerealiste n compara ie cu capacitatea ntreprinderii, fie de impulsionare a activit ii, pentru a apropia realizrile de previziuni. Tipuri de bugete Bugetele se elaboreaz, n general, pentru o perioad de un an. n rile occidentale, exist i bugete cu periodicitate mai mare de un an (planul de finan are) i cu periodicitate mai mic de un an (bugetul trezoreriei). Periodicitatea bugetului trebuie s fie mai mare dect cea a ciclului de activitate planificat. De exemplu, trezoreria, avnd un ciclu de rota ie semilunar, lunar, maxim 6-12 luni, bugetul se va circumscrie acestei perioade; produc ia avnd un ciclu de exploatare de 3-6 luni pn la un an, perioada de bugetare trebuie s fie de maxim un an. Sistemul planificrii financiare poate cuprinde trei tipuri de bugete: bugetele de orientare general, pe termen lung; bugetele anuale, specifice diferitelor activit i economice ale ntreprinderii: aprovizionare, produc ie, desfacere etc.; bugete rezultative, pentru estimarea situa iei patrimoniale i monetare care rezult din aplicarea bugetelor specifice. n sistemul bugetar al ntreprinderii, exist bugete principale i bugete secundare. Prevederile bugetelor principale (bugetul produc iei, al vnzrilor) determin parametrii principali pentru celelalte bugete (al investi iilor, al administra iei). Exist bugete cu caracter imperativ (interzic responsabililor financiari i conducerii ntreprinderii depirea previziunilor bugetare, cum ar fi: bugetul administra iei, bugetul investi iilor) i bugete orientative (ofer posibilitatea corectrii prevederilor ini iale n func ie de evolu ia condi iilor concrete ulterioare. Teste de verificare: 1.Stabiliti varianta corecta: a) bugetele imperative impun realizarea si chiar depasirea previziunilor bugetare; b) sistemul planificarii financiare cuprinde urmatoarele tipuri de bugete: bugete de orientare generala si bugete anuale; c) bugetul pilot reprezinta de fapt proiectul de buget rezultat n urma testarii diferitelor scenarii si negocierii lor ntre diferitele compartimente si cu conducerea ntreprinderii; d) bugetele specifice sunt bugete de orientare generala; e) estimarea situatiei patrimoniale si monetare se realizeaza prin elaborarea bilantului previzional, contului de profit si pierdere previzional si bugetului de trezorerie

2. Sunt bugete derivate din bugetul productiei: a) bugetul manoperei directe; b) bugetul amortizarii; c) bugetul materialelor consumate; d) bugetul cheltuielilor generale de productie; e) bugetul investitiilor 3. Din bugetul productiei sunt derivate urmatoarele bugete: a) bugetul cheltuielilor generale de productie b) bugetul materialelor consumate

15

c) bugetul manoperei directe d) bugetul amortizarii; e) bugetul investitiilor True/False 4. Bugetele specifice sunt, de fapt, bugete de executie a politicii generale a ntreprinderii. 5. n procesul bugetar sunt antrenate toate compartimentele functionale. 6. Aprecierea performantei ntreprinderii n fiecare faza a perioadei bugetare se realizeaza prin compararea previziunilor cifrate din diferitele bugete ale ntreprinderii; 8. Operatiunile de elaborare a bugetelor anuale ncep cu 4 luni naintea anului de plan, 9. Bugetul de investitii este un buget cu periodicitate mai mare de un an. 10. Coerenta unui sistem bugetar se asigura prin respectarea urmatoarelor principii de elaborare si functionare a acestuia: a. principiul suprapunerii sistemului bugetar pe sistemul de autoritate din ntreprindere; b. principiul mentinerii solidaritatii ntre departamente si al concordantei cu politica de vnzari a ntreprinderii. c. principiul totalitatii; d. principiul supletei; e. principiul cuplarii cu politica de personal. Cursul 8 PREVIZIUNEA TREZORERIEI No iunea de trezorerie Trezoreria este definit, n teoria echilibrului financiar al ntreprinderii, ca surplusul resurselor de finan are care se degaj din ntreaga activitate economic, respectiv diferen a dintre fondul de rulment i nevoia de fond de rulment. Aceast accep iune cu caracter mai mult teoretic, fiind neopera ional pentru gestiunea eficient a trezoreriei, poate fi nlocuit cu o definire n termeni de active i pasive de trezorerie. TREZORERIA = ACTIVE DE TREZORERIE PASIVE DE TREZORERIE Activele de trezorerie cuprind: lichidit i, active financiare, iar pasivele de trezorerie: soldul creditor al contului curent, credite de trezorerie, credite de scont. Bugetul de trezorerie Bugetul de trezorerie urmrete asigurarea permanent a capacit ii de plat a ntreprinderii, prin sincronizarea ncasrilor cu pl ile. Nerealizarea acestui obiectiv determin modificri n ansamblul bugetelor anuale, n ritmul investi iilor, politica creditelor-clien i etc. Bugetul de trezorerie are o importan deosebit n ansamblul sistemului bugetar, fiind bugetul rezultativ i deci msura realismului prevederilor n toate celelalte bugete. Bugetul trezoreriei, fiind consecin a tuturor bugetelor, constituie o restric ie n procesul de planificare financiar, datorat necesit ii de asigurare permanent a capacit ii de plat a ntreprinderii. Elaborarea bugetului de trezorerie Elaborarea bugetului de trezorerie, prin metoda ncasri-pl i, presupune dou faze mai importante, i anume: previziunea ncasrilor i pl ilor; determinarea i acoperirea soldurilor de trezorerie rezultate din compararea ncasrilor cu pl ile. Fluxurile de ncasri i pl i pot fi grupate n patru mari categorii: fluxuri de exploatare, fluxuri de trezorerie n afara exploatrii, fluxuri pur financiare, fluxuri de investire i dezinvestire. Bugetul de trezorerie se elaboreaz pe baza a trei documente de eviden i previziune: bilan ul exerci iului ncheiat, care reprezint bilan ul de deschidere al perioadei de previziune, contul de rezultate previzional, i bilan ul previzional. ncasrile perioadei = Crean e ini iale + Venituri planificate ale perioadei Crean e finale Pl ile perioadei = Datorii ini iale + Cheltuieli planificate ale perioadei Datorii finale Acoperirea soldurilor de trezorerie Soldul trezoreriei, rezultat din compararea ncasrilor cu pl ile, poate fi deficitar sau excedentar. Deficitul previzional al trezoreriei urmeaz a fi acoperit din credite noi de trezorerie sau de scont, selectate n func ie de mrimea costului real al acestora. nainte de apelarea la credite, se impun anumite msuri,

16

cum ar fi: reducerea duratei crean elor clien i sau solicitarea ncasrii n avans a unor vnzri, prelungirea creditelor-furnizori, reducerea temporar a pl ilor etc. Excedentul previzional al trezoreriei poate fi consecin a unui fond de rulment prea mare determinat de angajarea unor datorii pe termen lung fr o utilizare imediat sau a unei nevoi de fond de rulment mai mic dect fondul de rulment, determinat de scaden a mult mai mare a pl ilor dect cea a ncasrilor. Obliga ia trezorierului, n acest caz, este de a plasa excedentul de trezorerie n condi ii de rentabilitate ridicat, risc redus i lichiditate maxim. Creditele angajate pentru acoperirea deficitelor de trezorerie genereaz pl i suplimentare care majoreaz necesarul de finan at, iar plasamentele excedentelor de trezorerie sunt aductoare de venituri suplimentare care majoreaz ncasrile. De aceea, la determinarea soldului final al trezoreriei se vor avea n vedere i aceste influen e. Teste de verificare: 1. Nu reprezinta un obiectiv al gestiunii de trezorerie: a. obtinerea celui mai bun credit; b. optimizarea utilizarii excedentului de trezorerie; c. asigurarea unui sold "zero" al trezoreriei care nu antreneaza nici costuri de oportunitate si nici costuri de finantare; d. asigurarea realizarii echilibrului FR=NFR+TN; e. esalonarea echilibrata a scadentelor obligatiilor de plata. unde: FR- fond de rulment; NFR- nevoia de fond de rulment; TN- Trezoreria neta. 2. Stabiliti varianta corecta: a. cheltuielile previzionate sunt incluse integral n platile bugetului de trezorerie; b. pentru ntocmirea bugetului de trezorerie nu se tine cont de creantele si datoriile exercitiului ncheiat; c. odata previzionat, bugetul de trezorerie nu va mai fi ajustat n cursul exercitiului; d. elaborarea bugetului de trezorerie este ultima etapa a procesului de bugetare la nivel de ntreprindere; e.previziunea pertinenta a trezoreriei se face la nivel anual, cu defalcarea pe luni si cu o detaliere pe saptamni pentru primele 3-4 luni ale anului. 3. Nu reprezinta ncasari din activitatea de exploatare n bugetul de trezorerie: A. veniturile din vnzarea produselor realizate; B. subventiile pentru exploatare; C. veniturile din prestari servicii; D. subventiile pentru investitii; E. veniturile din vnzarea de active imobilizate. a) A+C+E b) D+E c) C+D+E d) A+B+D e) B+E 4. Pentru elaborarea bugetului de trezorerie nu se utilizeaza: a. bilantul exercitiului ncheiat; b. planul de investitii si de finantare; c. bilantul previzional; d. contul de profit si pierdere al exercitiului ncheiat; e. contul de profit si pierdere previzional. 5. Nu sunt considerate active si pasive de trezorerie: a creditele de trezorerie; b disponibilitatile n contul curent; c titlurile de participare; d. efectele comerciale de ncasat; e. biletele de trezorerie. 6. Pentru elaborarea bugetului de trezorerie se parcurg urmatoarele etape: A. previziunea ncasarilor si cumpararilor; B. determinarea soldurilor de trezorerie si a soldului minim permanent de cash nainte de acoperire;

17

C. previziunea ncasarilor si a platilor; D. acoperirea deficitului de trezorerie sau plasarea excedentului de trezorerie; E. ncasarea veniturilor si plata datoriilor de la sfrsitul exercitiului ncheiat. a)A+C+D b)B+C+D c)B+D+E d)A+D+E e)B+C+E 7. Din excedentul de trezorerie se pot realiza plasamente de trezorerie. Acestea se caracterizeaza prin: A. risc scurt; B. capacitate de a se transforma usor n bani; C. risc ridicat deoarece sunt plasamente pe termen scurt; D. rentabilitate ridicata; E. costuri de oportunitate maxime. a)A+B+D b)A+B+E c)B+D+E d)D+E e)A+D+E

Cursul 9 GESTIUNEA CICLULUI DE EXPLOATARE Con inutul gestiunii ciclului de exploatare

Gestiunea ciclului de exploatare este partea cea mai semnificativ a gestiunii financiare a ntreprinderii datorit ponderii importante pe care o de in activele i pasivele circulante n totalul bilan ului ntreprinderilor. Prin gestiunea eficient a ciclului de exploatare se urmrete creterea rentabilit ii activit ii i diminuarea riscului economic i financiar. Rela ia rentabilitate-risc este armonizat atunci cnd se realizeaz echilibrul ntre necesarul de active circulante i sursele mobilizate pentru finan area lui. Creterea rentabilit ii trebuie privit pe cele dou componente bilan iere ale ciclului de exploatare: activele circulante i pasivele circulante. Rentabilitatea activelor circulante este influen at de mai mul i factori care sunt lua i n considerare n vederea creterii acesteia: nivelul aprovizionrii, produc iei i al desfacerii; cheltuielile de produc ie i viteza de rota ie. Rentabilitatea pasivelor circulante presupune reducerea costurilor capitalurilor necesare, mrirea decalajelor de pl i favorabile ce rezult din datoriile ctre furnizori, salaria i, buget etc. Diminuarea riscului trebuie analizat tot pe cele dou componente. n ceea ce privete activele circulante, se urmrete eliminarea rupturii de stoc, a lipsei de lichidit i, a ntreruperilor accidentale n aprovizionare, func ionare, livrare etc. La nivelul pasivelor circulante, diminuarea riscului presupune reducerea sau eliminarea deficitului de capitaluri temporare solicitate de exploatare, creterea autonomiei financiare a ciclului de exploatare. Gestiunea ciclului de exploatare cuprinde urmtoarele dou activit i: determinarea necesarului de active circulante i determinarea surselor de finan are a ciclului de exploatare. Alegerea nivelului activelor circulante, precum i a modului de finan are a acestora este legat de atitudinea personal a conducerii ntreprinderii privind optimizarea rela iei rentabilitate-risc. Raportul dintre vnzri (cifra de afaceri) i nivelul activelor circulante necesare realizrii acestora este specific fiecrei ntreprinderi. n func ie de acest raport, se pot identifica trei politici de gestiune a ciclului de exploatare cu efecte diferite asupra rentabilit ii i riscului: politica ofensiv (agresiv) conductorii ntreprinderii accept riscuri mari, miznd pe rentabilitate ridicat; politica defensiv o politic de aversiune fa de risc, chiar n detrimentul unei rentabilit i mai moderate; politica echilibrat (intermediar) armonizeaz rela ia contradictorie dintre rentabilitate i risc. Gestiunea stocurilor Func ionarea normal i continu a ciclului de exploatare necesit existen a unor stocuri de mijloace circulante n toate fazele activit ii economice din ntreprindere. Ele se refer la materii prime i materiale, produse finite, crean e asupra clien ilor i debitorilor i disponibilit ile bneti din cas sau banc. Stocurile se exprim fizic i valoric, dar pot fi determinate i n numr de zile. Mrimea financiar a stocurilor este dat de mrimea capitalurilor necesare pentru constituirea i pstrarea lor. Deoarece n perioada dintre momentul alocrii capitalurilor i vnzarea-ncasarea produselor sau serviciilor la realizarea crora particip, aceste capitaluri sunt blocate, neputnd fi utilizate n alte plasamente rentabile, s-ar prea c cel mai economic ar un proces de exploatare fr stocuri. ns, aceasta ar implica o cretere considerabil a cheltuielilor de aprovizionare. De aici se desprinde concluzia c politica de urmat n gestiunea stocurilor trebuie aleas pe baza unei analize temeinice a costurilor de stocaj.

18

Mrimea optim a stocurilor va fi aceea care armonizeaz rela ia contradictorie dintre cheltuielile de aprovizionare (Ca), variabile n func ie de numrul aprovizionrilor i cheltuielile de depozitare (Cd), variabile n raport cu mrimea stocurilor. Optimizarea mrimii stocurilor Modelul Wilson-Whitin, care optimizeaz mrimea stocului, pornete de la costul total (Ct = Ca + Cd) cu formarea stocurilor, care trebuie minimizat, n condi iile maximizrii rentabilit ii activit ii de exploatare. Pe baza acestui model se ajunge la rela ia de calcul a stocului optim: S opt =

2 Nxca

Txcd

unde: N = necesarul de aprovizionat luat n calcul; ca = costul fix unitar pentru pregtirea unei noi aprovizionri; T = intervalul de timp considerat pentru reglementarea stocului; cd = costul de depozitare pe unitatea de stoc n unitatea de timp. Schimbnd semnifica ia variabilelor Ca i Cd din cadrul modelului, acestapoate fi extins i pentru optimizarea stocurilor de produse n curs de fabrica ie i a celor de produse finite.

Cursul 10 DETERMINAREA NECESARULUI DE FINAN ARE A CICLULUI DE EXPLOATARE Necesarul de finan are a ciclului de exploatare exprim nevoia total de capitaluri pentru procurarea stocurilor i asigurarea unui sold normal de crean e care s determine desfurarea eficient a ciclului de exploatare. Stabilirea i analiza necesarului de finan are a ciclului de exploatare (NFCE) este o etap important a planificrii echilibrului financiar pe termen scurt ntruct furnizeaz informa iile referitoare la capitalurile ce urmeaz a fi investite n activele circulante. Determinarea acestui indicator va respecta regula enun at la gestiunea stocurilor, adic rentabilitate maxim/risc minim, n msura posibilit ilor concrete ale ntreprinderii. Exist dou mari categorii de metode de calcul al NFCE: metodele analitice i metodele sintetice; ambele se bazeaz fie pe costurile exploatrii, fie pe cifra de afaceri. Metode de determinare a NFCE Metodele analitice constau n determinarea mrimii NFCE pe elemente de stocuri (de materii prime i materiale, de produse n curs de fabrica ie, de produse finite), iar n cadrul acestora, pe fiecare material sau produs nominalizat n parte i pe fiecare tip de stoc (curent, de siguran , de condi ionare, de transport interior). Aceste metode presupun calcule complexe i costuri ridicate, motiv pentru care se recomand utilizarea lor numai n anumite situa ii, cum ar fi: modificri structurale considerabile ale activit ii ntreprinderii (fuziuni, absorb ii, deschiderea de noi unit i etc.); determinarea nevoii de finan are medii anuale, urmnd ca pentru nevoile trimestriale s se utilizeze metode sintetice. Metodele sintetice sunt recomandate n condi ii de relativ stabilitate economic a ntreprinderii. Costul acestora este sensibil mai mic dect al celor analitice. Aceste metode constau n calculul totalului de active circulante n func ie de volumul planificat al activit ii de exploatare i de viteza de rota ie nregistrat n anul precedent, corectat cu elementele previzionate pentru anul de plan. Metodele analitice de determinare a NFCE Metodele analitice bazate pe costul exploatrii constau n calculul NFCE pornind de la elementele de cheltuieli specifice fiecrei etape a ciclului de exploatare: NFCE = Cmz x t x k, unde: Cmz = cheltuielile fiecrei etape a ciclului de exploatare; t = timpul ntre dou reconstituiri succesive ale stocurilor; k = coeficientul de corec ie specific pentru unele faze n care cheltuielile nu cresc uniform sau nu rmn constante pe toat perioada imobilizrii. Costurile pentru formarea stocurilor sunt determinate pe diverse faze, i anume: aprovizionare, produc ie, desfacere i ncasare. Costurile anuale determinate prin nsumarea acestora se mpart la numrul de zile dintr-un an (360) i se ob in cheltuielile medii zilnice cu formarea unei unit i de stoc. Necesarul de finan at mediu anual se calculeaz pe elemente de stocuri astfel:

19

pentru fiecare stoc de materiale semnificative; pentru elementele nesemnificative de materiale (nenominalizate, diverse); pentru fiecare produs semnificativ n curs de fabrica ie; pentru obiectele de inventar de mic valoare sau scurt durat; pentru produsele facturate i nencasate (clien i). Metode analitice bazate pe cifra de afaceri Aceste metode pornesc de la rela ia de propor ionalitate dintre NFCE i cifra de afaceri a perioadei de gestiune considerate (trimestrul). NFCE =

Cifra de afaceri previz xRc 90

unde: Rc = rata cinetic specific fiecrui element de activ circulant, respectiv durata de rota ie a activelor circulante n raport cu cifra de afaceri. Astfel determinat, NFCE trimestrial al celor patru categorii de active circulante (materiale, produse n curs, produse finite, crean e-clien i) poate fi nscris n cadrul unui bilan previzional, constituind grupa nevoilor ciclice de capitaluri. Metodele sintetice de determinare a NFCE Ca i metodele analitice, metodele sintetice se bazeaz tot pe rela ia de propor ionalitate ntre necesarul de active circulante i costurile exploatrii sau cifra de afaceri. n schimb, au avantajul simplit ii deoarece conduc la determinarea ntregului necesar de finan at trimestrial i nu pe fiecare element component de active circulante. Metodele sintetice se bazeaz pe diferi i indicatori ai activit ii de exploatare: viteza de rota ie n func ie de costurile exploatrii: NFCE trim =

q1 x c1 x Dr 0 90

unde: q1 = produc ia fizic previzionat trimestrial; c1 = costul complet unitar antecalculat; Dr0 = viteza de rota ie din perioada precedent. rata cinetic pe total active circulante (Rc0): x Dr0 CAtrim plan NFCEtrim = unde: Rc =

CAtrim plan x Rc0 90

Sold mediu AC 0 X 360 CA0

Pentru a apropia rezultatele metodelor sintetice de cele ale metodelor analitice, se ajusteaz necesarul de finan at cu un coeficient de degresivitate a creterii activelor circulante.n concluzie, rezultatele oferite de metodele analitice foarte apropiate de cele determinate prin metode sintetice, n condi ii de costuri diferite, recomand utilizarea metodelor sintetice n calculul necesarului de finan are a ciclului de exploatare previzional. Teste de verificare 1. Pentru determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare exista doua categorii de metode: metode analitice si metode sintetice. Care este varianta incorecta pentru metodele analitice? a. se folosesc pentru determinarea nevoii de finantare trimestriala, pentru nevoia de finantare anuala folosinduse metodele sintetice; b. presupun determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare pe categorii de stocuri de materii prime si materiale, produse n curs de fabricatie produse finite si produse livrate; c. se utilizeaza atunci cnd au loc modificari structurale considerabile a activitatii ntreprinderii; d. se folosesc pentru determinarea nevoii de finantare medie anuala stocurilor, nevoia trimestriala determinnduse pe baza metodelor sintetice; e. presupun determinarea necesarului de finantare la nivelul fiecarei categorii de stocuri pe fiecare material, produs si pe fiecare fel de stoc (curent, de siguranta, de conditionare si de transport interior). 2. Stabiliti varianta corecta:

20

a. metodele sintetice de determinare a necesarului de finantare a ciclului de exploatare se utilizeaza pentru corectarea rezultatelor care nu mai sunt posibile de obtinut prin metode analitice; b. pentru determinarea necesarului de finantare folosind metode sintetice, se utilizeaza viteza medie de rotatie a activelor circulante din perioadele anterioare, determinata ca medie aritmetica simpla sau ponderata; c. necesarul de finantat trimestrial folosind metoda analitica bazata pe costurile exploatarii se determina n functie de durata medie de rotatie din perioada anterioara; d. pentru determinarea necesarului de finantat trimestrial folosind metoda sintetica bazata pe rata cinetica a activelor circulante se utilizeaza doar vnzarile medii zilnice (cifra de afaceri trimestriala /90) si rata cinetica a activelor circulante din anul precedent; e. cu ajutorul metodei analitice, bazata pe costurile exploatarii se poate determina si necesarul de finantat pentru produsele vndute dar nencasate, productia anuala vnduta exprimndu-se la costul complet de productie. 3. Reprezinta o sursa definantare a ciclului de exploatare: A) creditele clienti; B) avansurile primite de la clienti; C) creantele imobilizate; D) creditele furnizori; E) avansurile acordate furnizorilor. a) A+B b) B+C c) B+D d) D+E e) A+E. 4. Nu reprezinta o componenta a gestiunii clientilor: a. rentabilitatea aferenta vnzarilor suplimentare obtinuta prin diminuarea duratei creditelor clienti; b. profitul marginal net; c. riscurile de insolvabilitate a clientilor; d. costul marginal al cresterii investitiei de capital n creditele clienti; e. investitia de capital pentru constituirea soldului creditelor clienti. 5. Poate fi considerat obiectiv al gestiunii clientilor: a. reducerea avansurilor primite de la clienti; b. cresterea capitaluri lor alocate n soldul clientilor; c. prelungirea duratei de acordare a creditelor clienti; d. cresterea avansurilor primite de la clienti; e. diminuarea duratei de acordare a creditelor clienti. 6. Stabiliti varianta corecta: a) rentabilitatea aferenta vnzarilor suplimentare este principala componenta a gestiunii clientilor n functie de care se orienteaza politica financiara a ntreprinderii n privinta prelungirii duratei creditelor clienti; b) prelungirea duratei creditelor clienti are ca efect o diminuare a cifrei de afaceri; c) profitul marginal net se determina ca diferenta ntre rentabilitatea vnzarilor suplimentare si costul cresterii creditelor clienti; d) rentabilitatea marginala a vnzarilor suplimentare este egala cu marja asupra cheltuielilor fixe aferente acestor vnzari; e) cresterea duratei creditelor clienti este nsotita de cresterea cifrei de afaceri si de riscul de insolvabilitate a clientilor. 7. La nivelul unei ntreprinderi se nregistreaza o pozitie valutara deschisa lunga atunci cnd: a) creantele sunt mai mari dect datoriile; b) pentru aceeasi valuta creantele sunt mai mari dect datoriile; c) datoriile sunt mai mari dect creantele pentru aceeasi valuta si aceeasi scadenta; d) creantele sunt mai mari dect datoriile la aceeasi scadenta indiferent de valuta n care sunt exprimate creantele, respectiv datoriile; e) datoriile sunt mai mici dect creantele exprimate n aceeasi valuta si la aceeasi scadenta. 8. Stabiliti varianta corecta: a) pentru pozitia valutara nchisa lunga, societatea creditoare n valuta va nregistra o pierdere daca va avea loc o scadere a cursului de schimb al valutei; b) o societate debitoare n valuta suporta o pierdere daca are loc o scadere a cursului de schimb al valutei, pentru pozitia valutara deschisa lunga;

21

c) n cazul pozitiei valutare deschise scurte, societatea debitoare n valuta va nregistra un cstig ca urmare a scaderii cursului valutar; d) cresterea pna la scadenta a cursului valutar determina pierderi pentru societate - pentru pozitia valutara lunga; e) scaderea cursului valutar pna la scadenta determina cstiguri, pentru pozitia valutara lunga. 9. Stabiliti varianta incorecta pentru acoperirea pozitiei valutare deschise pentru urmatoarele operatiuni : a) vnzare-cumparare de valuta la termen ferm si nestandard; b) vnzare-cumparare imediata de valuta de la banci; c) vnzare-cumparare de contracte la termen ferm si standard de valuta; d) constituirea de provizioane; e) vnzare-cumparare de contracte la termen si n conditii optionale de valuta.

Cursul 11 COSTUL CREDITELOR PE TERMEN SCURT n capitolul precedent au fost prezentate stabilirea i determinarea necesarului de finan are a ciclului de exploatare. Pentru acoperirea acestuia sunt necesare surse la dispozi ia ntreprinderii. Decizia de finan are a ciclului de exploatare, respectiv identificarea i mobilizarea resurselor disponibile, este ultima etap de realizare a echilibrului financiar pe termen scurt. Sursele de care dispune ntreprinderea sunt de trei feluri: surse proprii, surse atrase i surse mprumutate. Sursele proprii de finan are ciclului de exploatare Continuitatea activit ii ntreprinderii presupune nnoirea permanent a stocurilor i crean elor. Acest aspect aduce n discu ie problema existen ei unor surse permanente pentru finan area acestor nevoi. ntreprinderea dispune de o asemenea surs, i anume fondul de rulment. Fondul de rulment reprezint un surplus de resurse permanente degajat din finan area pe termen lung a nevoilor permanente, care este folosit pentru realizarea echilibrului financiar la nivelul exploatrii i trezoreriei. Astfel, ntreprinderea are la dispozi ie o surs sigur de capital mobilizat pe termen lung, care nu trebuie permanent rennoit. Fondul de rulment trebuie dimensionat astfel nct s angajeze costuri de capital minime: dividende pentru fondul de rulment propriu i dobnzi pentru cel mprumutat. Totodat, el trebuie s asigure echilibrul financiar. Fondul de rulment = Capitaluri permanente Imobilizri global (FRG) Fondul de rulment = Capitaluri proprii Imobilizri propriu (FRP) Fondul de rulment = FRG FRP mprumutat (FR) Pe msura rennoirii stocurilor i crean elor, se rennoiesc i datoriile ctre furnizori, salaria i, stat etc. Deci, nevoia net de capitaluri pentru finan area ciclului de exploatare este dat de diferen a dintre NFCE i datoriile de exploatare, ceea ce reprezint nevoia de fond de rulment (NFR). Tocmai aceast diferen trebuie acoperit din surse cvasipermanente (FR), care s permit i degajarea unei trezorerii pozitive la sfritul exerci iului. Mrimea fondului de rulment pentru anul viitor se va aprecia n func ie de nivelul investi iilor i al produc iei. Sursele atrase pentru finan area ciclului de exploatare Echilibrul financiar pe termen scurt este realizat pe baza surselor atrase de la ter i, aflate la dispozi ia ntreprinderii ntre data angajrii datoriilor i cea a scaden ei lor. Aceste pasive circulante au n contrapartid decalajele care apar la nivelul activelor circulante, adic ntre momentul angajrii crean elor i ncasrii acestora. Deci, ntreprinderea va urmri ca decalajul de pl i s fie superior celui de ncasri ntruct datoriile ctre ter i reprezint surse de capital atrase gratuit pn la scaden a lor. Deoarece depirea termenelor legale de plat privind obliga iile fa de stat implic amenzi i penalit i semnificative, ntreprinderile sunt tentate s amne plata datoriilor ctre furnizori. n economia romneasc, amenzile i penalit ile pentru ntrzierea pl ii ctre furnizori fiind nesemnificative, s-a ajuns la situa ia unui blocaj al capitalurilor, ntruct viteza de rota ie a acestora a sczut foarte mult, cu consecin e grave asupra rentabilit ii lor i a activit ii economice, n general. Pe parcursul unei anumite perioade (exerci iu financiar, trimestru), exist n permanen un sold al pasivelor circulante, reprezentnd resurse la dispozi ia ntreprinderii. Soldul minim al acestor datorii le confer un caracter stabil, putnd fi considerate resurse stabile la dispozi ia ntreprinderii.

22

Previziunea surselor atrase impune o clasificare a lor n: datorii cu sold zilnic cresctor i scaden e fixe (datorii salariale, privind impozitul pe salarii, contribu ii la asigurri sociale, energie, telefon etc.); datorii cu sold variabil i scaden e variabile (datorii fa de furnizori, constituirea de rezerve, garan ii, pentru repara ii etc.). Sursele mprumutate pentru finan area ciclului de exploatare Atunci cnd sursele proprii i atrase nu sunt suficiente pentru finan area stocurilor i celorlalte cheltuieli de exploatare, ntreprinderea este obligat s recurg la mprumuturi: credite bancare pe termen scurt (credite de trezorerie sau de scont). Necesarul de credite de trezorerie se stabilete trimestrial, n cadrul Planului de trezorerie astfel: Necesar trimestrial de credite de trezorerie = (stocuri + alte active i cheltuieli pentru realizarea produc iei) (fond de rulment + surse atrase + ncasri din vnzarea produc iei) Prin compararea nevoii de capitaluri circulante cu resursele de capitaluri circulante, se ob ine fie un deficit de trezorerie, fie un excedent de trezorerie. Deficitul de trezorerie va fi acoperit prin solicitarea unor credite pe termen scurt n trimestrul respectiv peste nivelul celor aflate n sold din trimestrul anterior (dac plafonul aprobat de banc permite). n situa ia n care plafonul este depit i banca nu mai acord credite, ntreprinderea trebuie s apeleze la alte surse, cum sunt: credite de scont, dac are efecte comerciale de vndut; credite de afacturare, dac poate apela la societ i de factoring, care preiau contra comision facturile ntreprinderii spre urmrire i ncasare. Selec ia uneia sau alteia dintre modalit ile de acoperire a deficitului de trezorerie se face n func ie de costul real al creditului respectiv, alegndu-se creditul cu costul cel mai sczut. Teste de verificare 1. Pentru estimarea pasivelor stabile se folosesc metodele : A. procent din costuri; B. viteza de rotatie a pasivelor stabile; C. procent din vnzari; D. viteza de rotatie a activelor circulante; E. procent din total pasiv. a. A+B b. B+E c. B+C d. C+D e. D+E 2. Stabiliti varianta incorecta pentru nevoia de finantare a ciclului de exploatare, care poate fi acoperita din: a. credite de trezorerie; b. fond de rulment; c. credite clienti; d. credite de scont; e. datorii fata de stat. 3. Stabiliti varianta corecta: a. la operatiile de plati, ziua de decontare este posterioara celei de operare n extrasul de cont; b. la operatiile de ncasari, ziua de decontare este anterioara celei de operare n extrasul de cont; c. costul explicit al creditelor pe termen scurt este mai mare dect cel real; d. costul aplicabil al creditelor pe termen scurt este determinat de urmatorii factori: rata dobnzii de referinta, numarul de zile efective de scontare si de comisioanele aferente; e. creditele de scont prezinta un risc mai mic dect creditele de trezorerie; 4. Pot fi considerate comisioane de risc: A. comisionul de credit; B. comisionul de decontare; C. comisionul pentru cel mai mare sold creditor; D. comisionul de imobilizare; E. comisionul pentru cea mai mare depasire lunara a plafonului de credite aprobate. a. A+C+D+E b. A+B+D c. C+D+E d. A+D+E e. A+B+C+E 5. Deficitele de trezorerie pot fi acoperite prin:

23

A. creditele furnizor; B. credite de afacturare (factoring); C. credite bancare pe termen lung si mediu; D. credite de scont; E. credite de trezorerie. a. A+C+D b. A+D+E c. B+C+E d. B+D+E e. A+C+E 6. Pasivele stabile: A. sunt surse de finantare oneroase; B. reprezinta datorii fata de terti minime si cvasipermanente; C. sunt surse proprii de finantare; D. reprezinta surse atrase de finantare ; E. pot incluse n categoria surselor mprumutate ; a. A+B+E b. B+C c. B+D d. A+E e. A+B Cursul 12 DECIZIA DE INVESTI II Decizia de investi ii se bazeaz pe un complex de informa ii privind necesitatea efecturii investi iei, oportunitatea, durata de execu ie i de exploatare, volumul cheltuielilor i resurselor financiare, fluxurile de intrare i ieire de lichidit i, durata recuperrii i rentabilitatea investi iei. No iunea de investi ie n sens contabil, investi ia nseamn alocarea unor disponibilit i pentru producerea sau achizi ionarea unor noi imobilizri, adic active imobilizate corporale, necorporale i financiare. n sens monetar, investi ia poate fi definit ca totalitatea cheltuielilor angajate n vederea ob inerii unor venituri monetare superioare. n func ie de riscul pe care l implic, investi iile pot fi: investi ii de nlocuire presupun un risc sczut deoarece nu implic modificri ale tehnologiei de fabrica ie, noile echipamente avnd caracteristici similare celor vechi; investi ii de modernizare implic un risc mic ca urmare a unor modificri neesen iale n tehnologia de fabrica ie; scopul acestor investi ii este ameliorarea rentabilit ii i productivit ii; investi ii de dezvoltare presupun un risc mai mare legat de creterea ntreprinderii i desfacerea produselor pe pie ele tradi ionale sau pe pie e noi; investi ii strategice se caracterizeaz printr-un grad de incertitudine ridicat ntruct implic schimbri radicale la nivelul tehnologiei de fabrica ie i a structurii organizatorice a ntreprinderii: automatizarea procesului de produc ie, fuzionarea cu alte societ i, deschiderea unei noi filiale etc. Primele dou categorii de investi ii vor fi finan ate din credite bancare pe termen lung, ntruct rentabilitatea este sigur i riscul sczut. Ultimele dou tipuri vor fi finan ate ndeosebi din surse proprii (autofinan area, aport de capital) i mai pu in din surse mprumutate, mai greu de procurat datorit incertitudinii i riscului ridicat. Criterii financiare pentru evaluarea investi iilor Criteriile de evaluare a proiectelor de investi ii au n vedere influen a acestora asupra urmtorilor indicatori: 1) rezultatele i rentabilitatea ntreprinderii; 2) echilibrul financiar; 3) nivelul riscului suportat de ntreprindere. 1. Evaluarea inciden ei proiectelor de investi ii asupra rentabilit ii ntreprinderii se face cu ajutorul unor indicatori de rezultate, calcula i prin raportarea fondurilor necesare de alocat la rezultatele viitoare, posibile de realizat. Evaluarea proiectului de investi ii se poate face fie prin compararea veniturilor totale cu cheltuielile totale angajate de investi ia respectiv, fie prin confruntarea cash flow-urilor generate de investi ie. Datorit caracterului pur monetar al analizei financiare a investi iilor, rezultatul ob inut prin compararea ncasrilor (veniturilor monetare) cu pl ile (cheltuielile monetare) induse de realizarea investi iei este cel mai relevant. 2. Investi ia va genera procurarea de resurse externe suplimentare sau o prelevare asupra fondului de rulment cu micorarea trezoreriei (pentru achizi ia sau producerea imobilizrii) i o nevoie de fond de rulment suplimentar (calculat ca diferen ntre varia ia stocurilor i crean elor comerciale imputabile investi iei i varia ia datoriilor ctre furnizori). Pe de alt parte, investi ia produce ea nsi o capacitate suplimentar de finan are, dat de fluxurile monetare viitoare determinate de investi ie, precum i de o eventual cesiune a imobilizrii respective.

24

Inciden a investi iilor asupra echilibrului financiar rezult din confruntarea nevoilor suplimentare cu resursele suplimentare pe care le degaj. 3. Nivelul riscului pe care l suport o ntreprindere este dat de trei tipuri de risc: risc de insolvabilitate, risc de exploatare, risc financiar. Investi ia, avnd inciden asupra trezoreriei, duce la sporirea riscului de insolvabilitate sau de faliment.Caracterul incert al activit ii i rezultatelor viitoare presupun o accentuare a riscului de exploatare. Acest risc este dat gradul de instabilitate i variabilitate a rezultatelor. Finan area suplimentar pe care o implic investi ia expune ntreprinderea la un risc financiar a crui amploare depinde de raportul dintre rata de randament a activelor investite (rentabilitatea economic) i costul resurselor utilizate. Evaluarea proiectelor de investi ii se poate face prin metode tradi ionale i/sau prin metode bazate pe actualizare. Metode tradi ionale de evaluare a proiectelor de investi ii Aceste metode au avantajul c sunt simple i uor de utilizat. ns comport limite datorit faptului c se refer la valori medii, neglijnd astfel eventuala lor instabilitate. Indicatorii de eficien utiliza i n cadrul lor sunt: Suma medie a capitalului angajat a. Rentabilitatea medie =

Re zultatul mediu anual Suma medie a capitalului angajat

b. Indicele de profitabilitate neactualizat (Ip):


n

CFt
Ip =
t

Io

unde: CFt = fluxul de trezorerie anual; I0 = capitalul investit. c. Termenul de recuperare a capitalului investit neactualizat Se calculeaz din urmtoarea formul:
n

CFt = Io
t =1

Metodele bazate pe actualizare pentru evaluarea investi iilor Aceste metode ofer o baz obiectiv n aprecierea investi iilor ntruct elimin influen a timpului, aducnd toate opera iile la acelai moment de referin (de obicei, momentul punerii n func iune a investi iei). n acest scop, se capitalizeaz alocrile de resurse anuale i se actualizeaz fluxurile anuale rezultate pe toat durata de via a investi iei. Capitalizarea se bazeaz pe formula dobnzii compuse: Sn = S0(1+r)n, unde: r = rata de capitalizare, S0 = capitalul investit, Sn = valoarea capitalului investit, dup n ani. Actualizarea presupune calculul valorii actuale a unei sume din viitor: S0 = Sn/ (1+r)n, unde: r = rata de actualizare, S0 = suma la momentul actual, Sn = suma din viitor (dup n ani). La calculul ratei de actualizare, se ia n considerare o rat de baz, la care se adaug o prim de risc. Luarea n calcul a riscului se face fie pe baza unei cote din rata de baz, fie prin descompunerea riscului pe diferi i factori. Principalii indicatori de eficien calcula i prin aplicarea metodelor bazate pe actualizare sunt: a. Termenul mediu de recuperare:

25

TR=

Costul ini ni al investi nv i CF mediu anual actualizat


n

CF ( I + K )
CF act an =
t =1

b. Valoarea actual net (VAN) exprim surplusul de capital rezultat la ncheierea duratei de via a investi iei (inclusiv valoarea rezidual):
n

VAN =

CFt (1 + r )
t =1

c. Indicele de profitabilitate (Ip) exprim valoarea actual net scontat pentru o cheltuial ini ial de investi ie de o unitate monetar.
n

CFt (1 + r )
Ip =
t =1

CFo

d. Rata intern de rentabilitate (RIR) reprezint rata de actualizare a fluxurilor viitoare de trezorerie pentru care VAN = 0. Se deduce din ecua ia:
n

CFt (1 + RIR)
t =1

Io

Cursul 13 DECIZII DE FINAN ARE PE TERMEN LUNG Luarea unei decizii de finan are presupune alegerea ntre sursele proprii i cele mprumutate, n func ie de costul acestora i anume: rentabilitatea financiar pretins de ac ionari, pentru capitalurile proprii i rata dobnzii, pentru cele mprumutate. Costul total se calculeaz ca un cost mediu ponderat al diferitelor surse de finan are. Sursele proprii interne Sursele proprii interne de finan are sunt autofinan area i vnzarea de active fizice i financiare. Autofinan area reprezint acumularea de capital degajat n cursul exerci iului contabil ncheiat. Este cea mai eficient resurs de finan are a nevoilor permanente, capitalul intern din autofinan are nefiind, n general, costisitor: Autofinan area = Capacitatea de autofinan are (CAF) Dividende pltite CAF se constituie din amortizrile i provizioanele calculate i neutilizate nc, precum i din mrimea profitului net nerepartizat nc. Vnzarea de active fizice i financiare reprezint activitatea de dezinvestire a capitalurilor alocate anterior n activele ntreprinderii, n scopul oferirii unei surse interne de finan are a investi iilor viitoare. Aceast surs se degaj numai dac vnzarea activelor se realizeaz cu un ctig de capital (valoarea de vnzare este mai mare dect valoarea neamortizat reevaluat). Vnzarea presupune recuperarea deodat a capitalului care s-ar fi amortizat pe o anumit perioad. Sursele proprii externe Acestea sunt reprezentate de aporturile noi de capital i de subven ii de la bugetul statului. Aporturile noi de capital sunt folosite pentru majorarea capitalului social. Exist, de asemenea, i alte ci de majorare a capitalului social: ncorporarea rezervelor, fuziunea sau absorb ia, conversia datoriilor. Dintre toate aceste ci, numai majorarea capitalului prin aport n numerar este considerat o opera iune de finan are direct, deoarece aduce ntreprinderii lichidit i suplimentare, celelalte fiind numai conversii ale posturilor de pasiv, fr a determina creterea surselor de finan are. Cel mai frecvent utilizat metod de majorare a capitalului prin aporturi noi n numerar este emisiunea de noi ac iuni la o valoare stabilit n func ie de valoarea bursier a vechilor ac iuni. Emisiunea de noi ac iuni are ca efect diluarea valorii capitalului pe ac ionar, diluarea beneficiului pe ac iune, precum i diluarea puterii exercitate de ac ionari (n condi iile n care vechii ac ionari nu pot cumpra noi ac iuni). Pentru compensarea

26

acestor efecte, vechii ac ionari vor primi un anumit numr de drepturi de subscriere pe care le pot folosi pentru a achizi iona ac iuni noi sau le pot vinde noilor ac ionari care vor s subscrie la capitalul ntreprinderii. Numrul drepturilor de subscriere de care trebuie s dispun sau s achizi ioneze cumprtorul unei noi ac iuni este determinat ca raport ntre numrul de ac iuni vechi i numrul de ac iuni noi. Sursele mprumutate Principalele surse mprumutate pe termen lung sunt mprumuturile de la bnci i mprumuturile obligatare. mprumuturile de la bnci sunt, n general, specifice ntreprinderilor care nu coteaz la burs. Banca acord mprumutul numai n condi iile garantrii certe a rambursrii lui, fapt pentru care realizeaz o analiz financiar a lichidit ii, solvabilit ii, rentabilit ii, dar i a proiectelor de investi ii ale ntreprinderii. mprumuturile obligatare reprezint o form special de credit pe termen lung, caracterizat prin emisiunea i vnzarea ctre public a titlurilor de crean asupra unei societ i, numite obliga iuni. Aceste titluri nu confer un drept de decizie asupra activit ii ntreprinderii i nici beneficiile generate de creterea ntreprinderii, ca n cazul ac iunilor. Se poate aprecia c mprumuturile obligatare au un cost mai mic dect subscrierile la capitalul social, deoarece investi ia n ac iuni comport i un risc mai mare n ceea ce privete evolu ia economic a ntreprinderii. Pe aceast baz, putem concluziona c remunerarea capitalurilor mprumutate este mai mic dect cea a capitalurilor proprii, ceea ce justific , n anumite situa ii, creterea ndatorrii ntreprinderii ca o posibil cale de cretere a rentabilit ii acesteia.

Cursul 14 EVALUAREA FINANCIARA SI PATRIMONIALA A NTREPRINDERII. Evaluarea este definit n majoritatea dic ionarelor ca fiind opera iunea de a aprecia, a stabili valoarea, pre ul, numrul, a calcula, a socoti etc. Valoarea, n principiu, reflect rezultatul unei judec i de valoare care se bazeaz pe o apreciere, pe analize, calcule sau expertize. Evaluarea unei ntreprinderi vizeaz, aa cum s-a men ionat, stabilirea valorii afacerii la un moment dat, msurarea avu iei (bog iei) reale i a poten ialului acestei ntreprinderi de a-i mri bog ia n perioada urmtoare. Aceasta nseamn c evaluarea ntreprinderii nu reprezint doar stabilirea valorii unor propriet i sau bunuri din patrimoniul acesteia, ci i determinarea capacit ii firmei de a genera fluxuri (profit, cash-flow etc.) la dispozi ia proprietarului su, avndu-se n vedere c obiectivul evaluat (firma) este un bun care are capacitatea
1

de a crea alte bunuri . Una este situa ia n care cineva cumpr o cas de locuit pentru propriile nevoi i alta n care cineva cumpr o cas pentru a o nchiria, deci pentru a ob ine un venit. n cazul ntreprinderilor, cumprtorul, respectiv cel care investete, poate ntlni: a) un patrimoniu imobiliar i mobiliar, respectiv active ce ncorporeaz un poten ial tehnic ridicat; Una dintre deosebirile esen iale ntre evaluarea unei ntreprinderi i evaluarea unui produs sau serviciu are n vedere ideea c ntreprinderea este un bun care are capacitatea de a crea alte bunuri. b) o activitate rentabil, respectiv o surs de ctig, rezultat care poate fi ncorporat n rezerve n limitele legale sau reinvestit pentru dezvoltare; c) o organizare foarte bun a activit ii, un personal calificat, metode perfec io-nate de organizare a muncii; d) o clientel fidel, ce reprezint baza pentru men inerea performan elor economico-financiare n viitor. Combinarea acestor elemente determin, n ultim instan , valoarea ntreprin-derii i fiecare grup trebuie s fie avut n vedere de specialistul evaluator. Evident, aprecierea se face la un moment dat, pe baza unor criterii specifice acestor elemente, astfel: primul element poate fi apreciat pornind de la activul net (diferen a ntre activul bilan ier i totalul datoriilor), dup ce s-au realizat corec iile necesare; al doilea element poate fi apreciat pe baza profitului realizat n ultimii ani i proiectarea acestuia pe o anumit perioad de previziune. Pe cumprtor nu-l intereseaz trecutul, ci mai degrab prezentul i viitorul, respectiv ce remunerare va ob ine pentru capitalul pe care-l investete; al treilea element poate fi apreciat pe baza unor indicatori specifici n cadrul analizei diagnostic, dar i prin luarea n considerare a primelor dou elemente (a i b), prin evolu ia cifrei de afaceri, a profitului, politicii de investi ii etc.;

27

al patrulea element poate fi o explica ie pentru situa ia n care viitorul este mai valoros dect prezentul, respectiv pentru cazul n care valoarea pe baz de venit (randament) este mai mare dect valoarea patrimonial (pe baz de active). Evaluatorul stabilete, prin metode corespunztoare (ce se prezint n raportul de evaluare), valoarea afacerii, care, desigur, va fi apreciat diferit de cele dou pr i implicate n tranzac ie: cumprtorul dorete s cumpere ct mai ieftin iar vnztorul s ob in un pre ct mai bun pentru afacerea sa, chiar dac aceasta nu are performan e deosebite. Referitor la pre ul tranzac iei, la prima vedere, mrimea acestuia ar trebui s fie dat de activul net corectat. Practica arat c pre ul de vnzare este n multe situa ii diferit de valoarea estimat de evaluator pe baza metodei activului net corectat. Cumprtorul i pune problema ce va ctiga n viitor i n ct timp i recupereaz capitalul avansat (lund n calcul i plasamentele alternative). Dac tie c poate s i recupereze suma investit n n ani fa de o alt investi ie care necesit o perioad de 2n ani, este dispus s plteasc un pre mai ridicat. n efectuarea unor tranzac ii pot s apar i astfel de situa ii: a) cumprtorul plaseaz banii i ateapt un profit fr a se implica n administrarea i gestiunea firmei; b) cumprtorul plaseaz banii i ateapt s conduc direct sau indirect afacerea.

Valoarea i pre ul ntreprinderii Valoarea unui bun este fondat pe no iunile de utilitate, raritate, dorin i putere efectiv de cumprare, pre ul fiind acel punct de echilibru n care vnztorul i cumprtorul accept tranzac ia la un moment dat. Valoarea reprezint o calitate a unui bun, a unei propriet i sau afaceri care i este atribuit conven ional n urma unei judec i. Valoarea nu este un fapt, ci o opinie. Pre ul este rezultatul negocierii dintre vnztor i cumprtor, respectiv suma pltit (ncasat) pentru ncheierea tranzac iei. El are un caracter obiectiv, fiind un fapt tangibil, real, verificabil. Valoarea rezult n urma opera iunii de evaluare i reprezint o mrime conven ional stabilit de evaluator, fiind independent de pr ile negociatoare. Valoarea are un evident caracter subiectiv deoarece reprezint opinia evaluatorului n condi iile specifice ale ntreprinderii sau propriet ii evaluate. Evaluatorul, prin parcurgerea ntregului proces de evaluare, poate stabili un evantai de valori care se vor constitui ca baz de pornire a negocierilor. Diferen a dintre pre i valoare este determinat de motiva iile vnztorului i cumprtorului, de raportul de for e pe pia , precum i de unele criterii subiective: Op iunea de a vinde poate fi determinat de: scderea nivelului afacerii, respectiv a cotei de pia de inute; nevoia urgent de lichidit i; considera ii strategice; degradarea conjuncturii economice; modificarea tipului de proprietate prin politica promovat de Guvern (privati-zare sau na ionalizare); cauze naturale (de exemplu, motenitorii proprietarului nu doresc s pstreze afacerea). Motiva ia de a cumpra poate fi determinat de: dorin a de a-i consolida pozi ia pe pia ; ini ierea unei afaceri noi, dorin a de a avea propria afacere; rentabilitatea ridicat (prezent sau ateptat) a afacerii; diversificarea activit ii pentru diminuarea riscului; intensificarea procesului de integrare pe vertical. 1. Criterii obiective tranzac ii trecute recunoscute de pia (achizi ionarea unui teren, sau a unei mrfi, contractarea unui credit etc.). 2. Criterii subiectiv. n cadrul criteriilor subiective distingem dou mari categorii de elemente: a) elemente psihologice (vrsta persoanei-cheie n afacere, notorietatea); b) elemente economice. Cele mai importante elemente de aceast natur pot fi grupate n dou categorii: elemente economice bazate pe raritate, respectiv posibilitatea de a cumpra o firm n situa ie de monopol sau o ntreprindere concurent care-i creeaz cumprto-rului o situa ie deosebit de favorabil pe pia . De exemplu, achizi ionarea unei firme din amonte (furnizor) sau din aval (client) n scopul diminurii costurilor sau pentru penetrarea unor noi pie e;

28

elemente economice bazate pe sinergie . De exemplu, absorbirea unei firme care are o re ea comercial important genereaz efect de sinergie.

Clasificarea evalurilor Evalurile pot fi clasificate n func ie de: Obiectul supus evalurii: evaluri de propriet i imobiliare, bunuri mobile (maini i echipamente), stocuri, crean e etc.; evaluri de active intangibile, care pot sau nu s fie nregistrate n conta-bilitate; se au n vedere att activele intangibile ce pot fi identificate i evaluate separat (licen e, mrci, brevete, contracte etc.) ct i goodwill-ul; evaluri de unit i opera ionale distincte din cadrul unei ntreprinderi (pr i dintr-o ntreprindere fabrici, sec ii, ateliere, depozite, magazine); evaluri de societ i comerciale (ntreprinderi), acestea avnd ca obiect al evalurii totalitatea unei afaceri.

Scopul (obiectivul) evalurii: evaluri administrative; se realizeaz, de regul, n scopuri fiscale (pentru determinarea masei impozabile), avnd la baz reglementri speciale sau baremuri; evaluri economice; vizeaz stabilirea valorii de pia a unei propriet i sau afaceri n vederea privatizrii, vnzrii etc. Beneficiarul evalurii: evaluri pentru proprietarii afacerii sau propriet ii n vederea stabilirii bazei de negociere pentru vnzare; evaluri pentru institu ii financiar-bancare i fiscale n vederea constituirii unor garan ii pentru credite, impozitarea unei opera ii de vnzare-cumprare, fuziune etc.; evaluri pentru institu ii sau organisme publice; evaluri pentru instan ele judectoreti, atunci cnd apar ac iuni sau litigii legate de mrimea, micarea sau lichidarea patrimoniului sau averii unei persoane juridice; evaluri pentru persoane fizice: salaria i, motenitori ai proprietarilor sau persoane care doresc s achizi ioneze titluri de valoare sau s realizeze opera iuni de asociere. Pozi ia evaluatorului: evaluri realizate de evaluatorul-consultant (consultant al vnztorului sau cumprtorului); evaluri realizate de evaluatorul-arbitru (consultant al vnztorului i cump-rtorului); evaluri realizate de evaluatorul-expert neutru (numit cel mai adesea n situa ii de litigiu, caz n care este nevoie de o opinie neutr). n unele lucrri se utilizeaz drept criteriu de clasificare i metoda de evaluare utilizat, fcnduse distinc ie ntre: evaluri bazate pe active (patrimoniale), care abordeaz exclusiv latura patri-monial; evaluri bazate pe venit (randamentul afacerii); evaluri bazate pe compara ia de pia . Subiecte de verificare a cunotin elor Care din propozi iile de mai jos sunt adevrate i care sunt false? 1. intreprinderi. 2. Stabiliti daca este adevarata urmatoarea afirmatie: Situatia neta reprezinta averea neta a unei

Este adevarat ca profitul net se determina ca suma intre profitul brut si impozit pe profit. 3. Este adevarata sau falsa afirmatia: Prima parte a tabloului de finantare explica variatia fondului de rulment net global pe baza elementelor din partea de jos a bilantului functional. Aceasta parte analizeaza modul cum s-a utilizat fondul de rulment net global in realizarea echilibrului functional intre elementele ciclice ale bilantului si al echilibrului intre elementele monetare (incasari si plati). 4. Diagnosticul riscului urmareste masurarea capacitatii intreprinderii de a-si onora la scadenta obligatiile fata de terti.

29

5. Unul din obiectivele diagnosticului financiar este masurarea rentabilitatii capitalurilor intreprinderii. 6. Pentru a realiza diagnosticul financiar se utilizeaza informatii din bilant, cont de profit si pierdere, situatia variatiei capitalurilor proprii si din tabloul de trezorerie. 7. Aprecierea conditiilor de echilibru economic si financiar pentru a evalua gradul de risc al unei intreprinderi reprezinta un obiectiv al diagnosticului financiar. 8. Diagnosticul rentabilitatii capitalurilor se realizeaza prin intermediul urmatoarelor doua categorii de rate: ratele de rentabilitate economica si de dobanda. 9. Bugetele specifice sunt, de fapt, bugete de executie a politicii generale a intreprinderii. 10. In procesul bugetar sunt antrenate toate compartimentele functionale. 11. Aprecierea performantei intreprinderii in fiecare faza a perioadei bugetare se realizeaza prin compararea previziunilor cifrate din diferitele bugete ale intreprinderii. 12. Operatiunile de elaborare a bugetelor anuale incep cu 4 luni inaintea anului de plan. 13. Bugetul de investitii este un buget cu periodicitate mai mare de un an. 14. In privinta modelelor de gestiune a soldurilor de trezorerie putem spune ca: Cu cat soldul de cash este mai mic, cu atat costurile de brokeraj si administrative sunt mai mari si costurile de oportunitate sunt mai mici. 15. In privinta modelelor de gestiune a soldurilor de trezorerie putem spune ca: In vederea optimizarii soldului de trezorerie, costurilde de brokeraj si administrative si costurile de oportunitate inregistreaza evolutii contradictorii. 16. Pentru a fi acceptate, proiectele de investitii si de finantare trebuie sa aiba RIR mai mare decat rata dobanzii pe piata (d). 17. Regula RIR pentru proiectele de finantare este: RIR<d. 18. Regula VAN este aceeasi atat pentru proiectele de finantare, cat si pentru cele de investitii. 19. Un proiect de investitii va fi intotdeuna acceptat daca are VAN>0. 20. Posturile bilantiere din activ sunt prezentate in functie de gradul crescator de lichiditate 21. Posturile bilantiere din pasiv sunt prezentate in functie de gradul descrescator de neexigibilitate. 22. Valoarea averii actionarilor se determina cu ajutorul indicatorului situatia bruta. 23. Valoarea averii actionarilor se determina cu ajutorul indicatorului situatia neta. 24. Echilibrul financiar la nivelul unei intreprinderi este dat de indicatorul trezoreria neta 25. Capacitatea de autofinantare este indicatorul sintetic care exprima posibilitatea inreprinderii de a-si finanta activitatea de exploatare viitoare din surse externe. 26. Capacitatea de autofinantare este indicatorul sintetic care exprima posibilitatea inreprinderii de a-si finanta activitatea de exploatare viitoare din surse proprii. 27. Pragul de rentabilitate reprezinta acel nivel al cifrei de afaceri care asigura acoperirea cheltuielilor fara a se obtine profit. 28. Rata rentabilitatii economice trebuie sa fie superioara ratei inflatiei. 29. Rata rentabilitatii economice trebuie sa fie inferioara ratei inflatiei. 30. Rentabilitatea financiara trebuie sa fie mai mare decat rata dobanzii. 31. Riscul economic este dependent de variatia cifrei de afaceri si de pozitia ei fata de pragul de rentabilitate. 32. Rentabilitatea financiara este influentata de diferenta dintre rentabilitatea economica si rata dobanzii si de gradul de indatorare. 33. Analiza statica patrimoniala a riscului de faliment utilizeaza urmatoarele instrumente operationale: fondul de rulment, solvabilitatea si exigibilitatea. 34. Analiza statica patrimoniala a riscului de faliment utilizeaza urmatoarele instrumente operationale: fondul de rulment, solvabilitatea si lichiditatea. 35. In sens larg, trezoreria este formata din active si pasive de trezorerie. 36. Marimea optima a stocurilor este cea care minimizeaza cheltuielile totale cu formarea stocurilor si maximizeaza rentabilitatea activitatii de exploatare. 37. Creditele-clienti si avansuri catre furnizori reprezinta o nevoie de finantare. 38. Valoarea substantiala este data de ansamblul bunurilor care participa la activitatea curenta a unei intreprinderi, ea reprezinta deci valoarea insumata a componentelor sale tangibile, a aparatului sau de productie: fonduri fixe, terenuri, materii prime, materiale, semi fabricate, obiecte de inventar si titluri de participare la capitalul altor intreprinderi. 39. Valoarea de randament este calculata pe baza beneficiului mediu anterior sau celui viitor (estimat) al intreprinderii, evidentiindu-se capacitatea acesteia de a produce profit, si nu valoarea in sine a aparatului productiv.

30

40. Goodwill-ul reprezinta acea fractiune a valorii totale a intreprinderii asigurata de ansamblul componentelor sale intangibile specifice (reputatia tehnica si comerciala, componenta personalului si a conduciaitorilor, calitatea sa manageriala etc.). 41. Valoarea matematica contabila reprezinta suma dintre ansamblul bunurilor materiale si financiare aflate in proprietatea intreprinderii si ansamblul datoriilor sale. 42. Valoarea bursiera se defineste ca rezultat al raportului dintre beneficiul pe actiune (BPA) si coeficientul de capitalizare bursiera (PER), multiplicat cu numarul de actiuni emise sau, altfel spus, este data de produsul intre cursul de bursa al unei actiuni si numarul de actiuni emise de intreprindere. 43. Valoarea de reconstituire exprima totalitatea capitalurilor ce trebuie investite, pentru crearea, in conditii normale, a unei intreprinderi identice cu cea considerata. 44. Valoarea de asigurare se otine prin corectarea valorii de reconstituire cu un coeficient de uzura. 45. Valoarea venala reprezinta pretul mediu probabil ce poate fi obtinut prin vanzarea unei intreprinderi in activitate, in starea sa actuala. 46. Valoarea de lichidare este data de suma valorilor obtinute prin vanzarea fortata separat, a diferitelor bunuri care constituie patrimoniul intreprinderii.

47. Valoarea potentiala (dinamica) nu ia in considerare acele cheltuielil financiare cum ar fi cele pentru cercetare, lansare de noi produse, perfectionarea personalului. 48. Obligatiunea este un titlu reprezentand cantitatea de participare la capitalul unei societati conferind detinatorului sau calitatea de asociat. 49. Sursele interne se refera la imprumuturi, emisiunea de actiuni sau obligatiuni. ALEGE I RSPUNSUL CORECT 1. Se cunosc urmatoarele informatii: capital social exercitiul N-1 160.000 u.m., capital social exercitiul N 140.000 u.m., imobilizari corporale (valoare bruta) exercitiul N-1 100.000 u.m., capacitatea de autofinantare exercitiul N 21.000 u.m., imobilizari corporale (valoare bruta) exercitiul N 115.000 u.m., profit net exercitiul N-1 18.000 u.m., din care 40% se distribuie sub forma de dividende, profit net exercitiul N 20.000 u.m., din care 60% se distribuie sub forma de dividende, credite bancare pe termen lung contractate in exercitiul N 50.000 u.m., credite bancare pe termen scurt contractate in exercitiul N 4.000 u.m. Stiind ca in cursul exercitiului N s-a vandut o imobilizare corporala la pretul de vanzare de 2.000 u.m., costul de achizitie fiind 8.000 u.m., amortizata in valoare de 7.000 u.m., in tabloul de finantare partea I utilizarile si resursele vor avea urmatoarele valori: a. 50.200 u.m. si 73.000 u.m.; b. 77.000 u.m. si 50.200 u.m.; c. 93.000 u.m. si 30.200 u.m.; d. 73.000 u.m. si 55.000 u.m.; e. 79.000 u.m. si 55.000 u.m.. 2. Structura vanzarilor (inclusiv TVA) pentru ultimele 6 luni ale exercitiului N+1 se prevede a fi urmatoarea: iulie 900.000 u.m.; august 1.000.000 u.m.; septembrie 1.200.000 u.m.; octombrie 1.600.000 u.m.; noiembrie 1.800.000 u.m.; decembrie 2.000.000 u.m.. Incasarile din vanzarile lunare se realizeaza astfel: 40% in luna vanzarii, 50% dupa 30 zile de la data vanzarii, iar diferenta dupa 60 zile de la data vanzarii . Valoarea creantelor din bilantul exercitiului N+1 va fi: a. 1.400.000 u.m.; b. 2.180.000 u.m.; c. 1.200.000 u.m.; d. 1.450.000 u.m.; e. 1.380.000 u.m. 3. Pe baza informatiilor de mai jos stabiliti profitul net (PN) si rata marjei asupra cheltuielilor variabile (MCV%): cifra de afaceri 1.200 mil. u.m., cheltuieli fixe 96 mil., cheltuieli variabile 924 mil um, cota de impozit pe profit 25%. a. PN = 135 mil. u.m. si MCV = 23%; b. PN = 180 mil. u.m. si MCV = 23%; c. PN = 207 mil. u.m. si MCV = 23%; d. PN = 824 mil. u.m. si MCV = 31,3% e. PN = 207 mil. u.m. si MCV = 15%

31

4. Structura achizitiilor (inclusiv TVA) pe ultimele 4 luni ale exercitiului N este urmatoarea: septembrie 1.200.000 u.m., octombrie 1.000.000 u.m., noiembrie1.400.000 u.m., decembrie 600.000 u.m. Creditul furnizori este de 60 zile. Valoarea datoriilor fata de furnizori la 31.12. N este : a. 1.700.000 u.m.; b. 2.000.000 u.m.; c. 1.300.000 u.m.; d. 1.500.000 u.m.; e. 2.100.000 u.m. 5. O societate comerciala doreste sa realizeze 12.000 bucati din produsul C, consumul specific fiind 0,7 tone, iar pretul de aprovizionare 3.000 u.m./tona. Intervalul dintre doua Cantitatea aprovizionata aprovizionari (tone) succesive (zile) 30 2.000 40 2.500 10 1.000 60 4.000 50 3.500 Pe baza informatiilor prezentate intervalul mediu de abatere si stocul de siguranta au urmatoarele valori: a. 45 zile si 3.150.000 u.m.; b. 10,3 zile si 721.000 u.m.; c. 10,3 zile si 1.030.000 u.m.; d. 34,7 zile si 2.429.000 u.m.; e. 45 zile si 721.000 u.m. 6. Structura vanzarilor (inclusiv TVA) pentru ultimele 6 luni ale exercitiului N+1 se prevede a fi urmatoarea: iulie 1.800 u.m., august 2.000 u.m., septembrie 2.400 u.m., octombrie 3.200 u.m., noiembrie 3.600 u.m., decembrie 4.000 u.m. Incasarile din vanzarile lunare se realizeaza astfel: 40% in luna vanzarii, 50% dupa 30 zile de la data vanzarii, iar diferenta dupa 60 zile de la data vanzarii. Valoarea creantelor din bilantul exercitiului N+1 va fi: a. 2.800 u.m.; b. 2.360 u.m; c. 2.400 u.m.; d. 2.900 u.m.; e. 2.760 u.m. 7. Dispuneti de urmatoarele informatii: valoarea vanzarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul I exercitiul N+1 = 240.000 u.m., uniform repartizata in cadrul semestrului, frecventa medie a incasarilor 30% in luna vanzarii, 35% in luna urmatoare vanzarii, 25% peste 60 zile de la data vanzarii si diferenta peste trei luni de la data vanzarii. Valoarea incasarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul al II-lea exercitiul N a fost de 10.800 u.m., uniform repartizata in timp. Incasarile in lunile ianuarie si martie din vanzarile semestrului I, exercitiul N+1 (inclusiv TVA) vor fi: a. 18.600 u.m. si 19.800 u.m.; b. 12.000 u.m. si 36.000 u.m.; c. 26.000 u.m. si 38.000 u.m.; d. 12.600 u.m. si 19.800 u.m.; e. 18.600 u.m. si 20.000 u.m. 8. Stiind ca vanzarile aferente semestrului al II-lea (exclusiv TVA) vor fi de 180.000 u.m. uniform repartizate, vanzarile aferente semestrului I (exclusiv TVA) 150.000 u.m. uniform repartizate, creditul clienti 30 zile, cota TVA 19%, atunci incasarile in lunile iulie si septembrie vor fi: a. 29.750 u.m. si 35.700 u.m.; b. 64.450 u.m. si 35.700 u.m.; c. 180.000 u.m. si 150.000 u.m.; d. 34.200 u.m. si 28.500 u.m.; e. 30.000 u.m. si 25.000 u.m.

32

9. Necesarul anual de aprovizionat pentru materiale este de 40.500 tone, pretul unitar de aprovizionare este de 3.000 u.m.. Costul de depozitare este de 0,6 u.m. anual pentru o unitate de stoc, iar costul pregatirii unei comenzi este de 2.000 u.m. Stocul optim si numarul de aprovizionari au urmatoarele valori: a. 300 tone si 2,66 aprovizionari; b. 300 tone si 135 aprovizionari; c. 450 tone si 90 aprovizionari; d. 450 tone si 4 aprovizionari; e. 90 tone si 4 aprovizionari. 10. Pe baza informatiilor prezentate stabiliti intervalul mediu dintre aprovizionari succesive si stocul curent: Intervalul dintre doua Cantitatea aprovizionata aprovizionari (tone) succesive (zile) 30 2.000 40 2.500 10 1.000 60 4.000 50 3.500 Necesarul anual de aprovizionat este de 15.000 u.m..

a. b. c. d. e.

45 zile si 1.875 u.m.; 20 zile si 833,33 u.m.; 29 zile si 1.208,3 u.m.; 45 zile si 360.000 u.m.; 20 zile si 1.875 u.m.

11. Pentru exercitiul incheiat dispuneti de urmatoarele informatii: cifra de afaceri 40.000 u.m., activele circulante nete 12.000 u.m.. Care este marimea activelor circulante nete pentru anul urmator, daca se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 25%? a. 16.200 u.m.; b. 15.000 u.m.; c. 12.000 u.m.; d. 14.600 u.m.; e. 40.000 u.m.. 12. Structura achizitiilor (inclusiv TVA) pe ultimele 4 luni ale exercitiului N este urmatoarea: septembrie 600.000 u.m., octombrie 550.000 u.m., noiembrie 700.000 u.m., decembrie 300.000 u.m.. Creditul furnizori este de 60 zile. Valoarea datoriilor fata de furnizori la 31.12. N este : a. 350.000 u.m.; b. 1.000.000 u.m.; c. 150.000 u.m.; d. 750.000 u.m.; e. 1.050.000 u.m 13. Previziunea vanzarilor (inclusiv TVA) la SC COM SA pentrul trimestrul I al exercitiului N+1 este urmatoarea: ianuarie 40.000 u.m., februarie 50.000 u.m., martie 60.000 u.m. Incasarile se realizeaza astfel: 40% in luna urmatoare vanzarii si 60% peste 60 de zile de la data vanzarii. Stabiliti varianta corecta a incasarilor pe luna martie a exercitiului N+1. a. 0 u.m. b. 16.000 u.m. c. 44.000 u.m. d. 60.000 u.m. e. 28.000 u.m 14. Stiind ca vanzarile aferente semestrului al II-lea (exclusiv TVA) vor fi de 540.000 u.m. uniform repartizate, vanzarile aferente semestrului I (exclusiv TVA) 450.000 u.m. uniform repartizate, creditul clienti 30 zile, cota TVA 19%, atunci incasarile in lunile iulie si septembrie vor fi: a. 89.250 u.m. si 107.100 u.m b. 193.350 u.m. si 107.100 u.m

33

c. d. e.

340.000 u.m. si 450.000 u.m 102.600 u.m. si 85.500 u.m 150.000 u.m. si 75.000 u.m

15. Se cunosc urmatoarele informatii: vanzarile aferente semestrului I exercitiului N+1 cresc cu 6% fata de vanzarile aferente semestrului al II-lea exercitiului N. Incasarile se realizeaza astfel: 40% in luna vanzarii si 60% dupa 30 zile de la data vanzarii; vanzarile (inclusiv TVA) aferente semestrului I exercitiului N+1 vor fi 254.400 u.m. uniform repartizate; vanzarile (inclusiv TVA) aferente semestrului al II-lea exercitiul N au fost uniform repartizate. Incasarile la inceputul si sfarsitul trimestrului I exercitiul N+1 vor fi: a. 42.400 u.m si 42.400 u.m; b. 40.960 u.m si 42.400 u.m; c. 16.960 u.m si 42.400 u.m; d. 25.440 u.m si 16.960 u.m; e. 59.360 u.m si 84.800 u.m 16. Se cunosc: - capital social = 87.000 mii lei; - capitalurile proprii = 210.230 mii. lei; - creditele si datoriile pe termen scurt = 76.885 mii lei; - creditele pe termen mediu si lung = 28.700 mii lei; - active imobilizate nete = 68. 430 mii lei; - active circulante = 140.975 mii lei; Atunci valoarea fondului de rulment net va fi: a. 17.160 mii lei; b. 45.975 mii lei; c. 86.415 mii lei; d. 41.025 mii lei; e. 170.500 mii lei. 17. Cantitatile aprovizionate si intervalele dintre doua aprovizionari succesive sunt urmatoarele: Intervalul dintre doua aprovizionari Cantitatea aprovizionata succesive (zile) (kg) 40 2.000 50 3.000 30 1.500 60 4.500 70 6.000 Stiind ca necesarul anual de aprovizionat este de 72.000 u.m., stocul curent va fi: a. 11.360 u.m b. 45.633,8 u.m c. 24.600 u.m d. 11.720 u.m e. 28.800 u.m Rspuns numeric 1. Pentru o firma se cunosc urmatoarele informatii din bilantul exercitiului N: Capital 32.000; titluri de participare 3.800; clienti 17.200; creditori diversi 500; imobilizari corporale 32.800; investitii financiare pe termen scurt 2.200; provizioane pentru riscuri si cheltuieli 3,700; datorii financiare 20.900; datorii din exploatare 12.400; cheltuieli de constituire 3.000; credite bancare curente 2.600. Sa se determine nivelul disponibilitatilor in cont la sfarsitul exercitiului N 2. Pentru o firma se cunosc urmatoarele informatii din bilantul exercitiului N: Capital 32.000; titluri de participare 3.800; clienti 17.200; creditori diversi 500; imobilizari corporale 32.800; investitii financiare pe termen scurt 2.200; provizioane pentru riscuri si cheltuieli 3,700; datorii financiare 20.900; datorii din exploatare 12.400; cheltuieli de constituire 3.000; credite bancare curente 2.600, conturi la banci 13.100 Sa se determine activul net contabil la sfarsitul exercitiului N 3. Pentru o firma se cunosc urmatoarele informatii din bilantul exercitiului N:

34

Capital 32.000; titluri de participare 3.800; clienti 17.200; creditori diversi 500; imobilizari corporale 32.800; investitii financiare pe termen scurt 2.200; provizioane pentru riscuri si cheltuieli 3,700; datorii financiare 20.900; datorii din exploatare 12.400; cheltuieli de constituire 3.000; credite bancare curente 2.600, conturi la banci 13.100 Sa se determine fondul de rulment la sfarsitul exercitiului N 4. Pentru o firma se cunosc urmatoarele informatii din bilantul exercitiului N: Capital 32.000; titluri de participare 3.800; clienti 17.200; creditori diversi 500; imobilizari corporale 32.800; investitii financiare pe termen scurt 2.200; rezerve 3.700; datorii financiare 20.900; datorii din exploatare 12.400; cheltuieli de constituire 3.000; credite bancare curente 2.600, conturi la banci 13.100. Sa se determine fondul de rulment propriu la sfarsitul exercitiului N 5. Pentru o firma se cunosc urmatoarele informatii din bilantul exercitiului N: Capital 32.000; titluri de participare 3.800; clienti 17.200; creditori diversi 500; imobilizari corporale 32.800; investitii financiare pe termen scurt 2.200; datorii financiare 20.900; datorii din exploatare 12.400; cheltuieli de constituire 3.000; credite bancare curente 2.600. Sa se determine fondul de rulment imprumutat (strain) la sfarsitul exercitiului N 6. Pentru o firma se cunosc urmatoarele informatii din bilantul exercitiului N: Capital 32.000; titluri de participare 3.800; clienti 17.200; creditori diversi 500; imobilizari corporale 32.800; investitii financiare pe termen scurt 2.200; provizioane pentru riscuri si cheltuieli 3,700; datorii financiare 20.900; datorii din exploatare 12.400; cheltuieli de constituire 3.000; credite bancare curente 2.600, conturi la banci 13.100 Sa se determine nevoia de fond de rulment la sfarsitul exercitiului N 7. Pentru o firma se cunosc urmatoarele informatii din bilantul exercitiului N: Capital 32.000; titluri de participare 3.800; clienti 17.200; creditori diversi 500; imobilizari corporale 32.800; investitii financiare pe termen scurt 2.200; provizioane pentru riscuri si cheltuieli 3,700; datorii financiare 20.900; datorii din exploatare 12.400; cheltuieli de constituire 3.000; credite bancare curente 2.600, conturi la banci 13.100. Sa se determine trezoreria neta la sfarsitul exercitiului N: 8. Pentru o firma raportul activ/capitaluri proprii=150 %. Sa se determine valoarea raportului datorii totale/capitaluri proprii 9. Pentru o firma raportul activ/capitaluri proprii=150 %. Daca valoarea activului este de 15.000 si imobilizarile nete sunt in suma de 7.500, sa se determine valoarea fondului de rulment propriu 10. Bilantul unei firme pune in evidenta valoarea activului total in suma de 100.000. Acesta este finantat astfel: 25% din capitaluri proprii, 45% din datorii financiare si restul din datorii de exploatare. stiind ca intreprinderea doreste sa mentina un nivel al disponibilitatilor de 10% din activ si ca imobilizarile nete au in exercitiul respectiv valoarea de 32.000, sa se determine fondul de rulment 11. Bilantul unei firme pune in evidenta valoarea activului total in suma de 100.000. Acesta este finantat astfel: 25% din capitaluri proprii, 45% din datorii financiare si restul din datorii de exploatare. stiind ca intreprinderea doreste sa mentina un nivel al disponibilitatilor de 10% din activ si ca imobilizarile nete au in exercitiul respectiv valoarea de 32.000, sa se determine nevoia de fond de rulment 12. Bilantul unei firme pune in evidenta valoarea activului total in suma de 100.000. Acesta este finantat astfel: 25% din capitaluri proprii, 45% din datorii financiare si restul din datorii de exploatare. stiind ca intreprinderea doreste sa mentina un nivel al disponibilitatilor de 10% din activ si ca imobilizarile nete au in exercitiul respectiv valoarea de 32.000, sa se determine trezoreria neta 13. Din bilantul de la sfarsitul exercitiului se poate constata ca activul total al unei firme a crescut cu 6.000, in timp ce datoriile financiare au crescut cu 1.000 si datoriile pe termen scurt au scazut cu 3.000. Determinati modificarea absoluta a capitalurilor proprii (CPR) 14. Pentru o firma se cunosc urmatoarele elemente din contul de profit si pierdere:

35

CA = 87.400; cheltuieli din exploatare totale = 63.300 (din care: consumuri externe = 27.300, amortizari calculate = 8.500, cheltuieli cu activele cedate = 2.100); venituri din cedarea activelor = 3.300; venituri din dobanzi = 1.200; cheltuieli privind dobanzile = 6.700; impozit pe profit = 5.475. Sa se determine valoarea adaugata

15. Pentru o firma se cunosc urmatoarele elemente din contul de profit si pierdere: CA = 87.400; cheltuieli din exploatare totale = 63.300 (din care: consumuri externe = 27.300, amortizari calculate = 8.500, cheltuieli cu activele cedate = 2.100); venituri din cedarea activelor = 3.300; venituri din dobanzi = 1.200; cheltuieli privind dobanzile = 6.700; impozit pe profit = 5.475. Sa se determine excedentul brut din exploatare 16. Pentru o firma se cunosc urmatoarele elemente din contul de profit si pierdere: CA = 87.400; cheltuieli din exploatare totale = 63.300 (din care: consumuri externe = 27.300, amortizari calculate = 8.500, cheltuieli cu activele cedate = 2.100); venituri din cedarea activelor = 3.300; venituri din dobanzi = 1.200; cheltuieli privind dobanzile = 6.700; impozit pe profit = 5.475. Sa se determine rezultatul exploatarii 17. Pentru o firma se cunosc urmatoarele elemente din contul de profit si pierdere: CA = 87.400; cheltuieli din exploatare totale = 63.300 (din care: consumuri externe = 27.300, amortizari calculate = 8.500, cheltuieli cu activele cedate = 2.100); venituri din cedarea activelor = 3.300; venituri din dobanzi = 1.200; cheltuieli privind dobanzile = 6.700; impozit pe profit = 5.475. Sa se determine rezultatul curent 18. Pentru o firma se cunosc urmatoarele elemente din contul de profit si pierdere: CA = 87.400; cheltuieli din exploatare totale = 63.300 (din care: consumuri externe = 27.300, amortizari calculate = 8.500, cheltuieli cu activele cedate = 2.100); venituri din cedarea activelor = 3.300; venituri din dobanzi = 1.200; cheltuieli privind dobanzile = 6.700; impozit pe profit = 5.475. Sa se determine rezultatul net 19. Pentru o firma se cunosc urmatoarele elemente din contul de profit si pierdere: CA = 87.400; cheltuieli din exploatare totale = 63.300 (din care: consumuri externe = 27.300, amortizari calculate = 8.500, cheltuieli cu activele cedate = 2.100); venituri din cedarea activelor = 3.300; venituri din dobanzi = 1.200; cheltuieli privind dobanzile = 6.700; impozit pe profit = 5.475. Sa se determine capacitatea de autofinantare 20. O firma prezinta urmatoarea situatie simplificata a contului de profit si pierdere: Cifra de afaceri 20.000; cheltuieli de exploatare platibile 12.500; cheltuieli cu amortizari 1.500; cheltuieli financiare (dobanzi platite) 1.800; cheltuieli cu impozitul pe profit 1.400. Sa se determine castigul brut din exploatare (EBITDA) 21. O firma prezinta urmatoarea situatie simplificata a contului de profit si pierdere: Cifra de afaceri 20.000; cheltuieli de exploatare platibile 12.500; cheltuieli cu amortizari 1.500; cheltuieli financiare (dobanzi platite) 1.800; cheltuieli cu impozitul pe profit 1.400. Sa se determine rezultatul brut (EBT) 22. O firma prezinta urmatoarea situatie simplificata a contului de profit si pierdere: Cifra de afaceri 20.000; cheltuieli de exploatare platibile 12.500; cheltuieli cu amortizari 1.500; cheltuieli financiare (dobanzi platite) 1.800; cheltuieli cu impozitul pe profit 1.400. Sa se determine rezultatul net (RN) 23. O firma prezinta urmatoarea situatie simplificata a contului de profit si pierdere: Cifra de afaceri 20.000; cheltuieli de exploatare platibile 12.500; cheltuieli cu amortizari 1.500; cheltuieli financiare (dobanzi platite) 1.800; cheltuieli cu impozitul pe profit 1.400. Sa se determine capacitatea de autofinantare (CAF) 24. O firma realizeaza o cifra de afaceri anuala de 10.000 cu o pondere a cheltuielilor variabile de 60% si cheltuieli cu amortizarea de 1.200. ntreprinderea isi propune cresterea cifrei de afaceri cu 20%. Pentru aceasta este necesara o investitie suplimentara, finantata din imprumuturi, care va determina cresterea cheltuielilor cu amortizarile cu 100 si plati anuale de dobanzi de 300.

36

Avand in vedere aceste informatii, sa se determine pragul de rentabilitate dupa realizarea investitiei 25. O firma realizeaza o cifra de afaceri anuala de 10.000 cu o pondere a cheltuielilor variabile de 60% si cheltuieli cu amortizarea de 1.200. ntreprinderea isi propune cresterea cifrei de afaceri cu 20%. Pentru aceasta este necesara o investitie suplimentara, finantata din imprumuturi, care va determina cresterea cheltuielilor cu amortizarile cu 100 si plati anuale de dobanzi de 300. Avand in vedere aceste informatii, sa se determine modificarea rezultatului (%) 26. O firma realizeaza o cifra de afaceri anuala de 10.000 cu o pondere a cheltuielilor variabile de 60% si cheltuieli cu amortizarea de 1.200. ntreprinderea isi propune cresterea cifrei de afaceri cu 20%. Pentru aceasta este necesara o investitie suplimentara, finantata din imprumuturi, care va determina cresterea cheltuielilor cu amortizarile cu 100 si plati anuale de dobanzi de 300. Avand in vedere aceste informatii, sa se determine profitul realizat in situatia in care, in urma realizarii investitiei, activitatea firmei se eficientizeaza (se elimina pierderile de materii prime), astfel incat ponderea cheltuielilor variabile se reduce la 50% 27. O firma realizeaza o cifra de afaceri anuala de 10.000 cu o pondere a cheltuielilor variabile de 60% si cheltuieli cu amortizarea de 1.200. intreprinderea isi propune cresterea cifrei de afaceri cu 20%. Pentru aceasta este necesara o investitie suplimentara, finantata din imprumuturi, care va determina cresterea cheltuielilor cu amortizarile cu 100 si plati anuale de dobanzi de 300. Avand in vedere aceste informatii, sa se determine cifra de afaceri necesara (in conditiile realizarii investitiei si a unei ponderi a cheltuielilor variabile de 60%), daca se doreste obtinerea unui profit de 5.000 28. La o societate comerciala capitalul social este de 15.000.000 lei, primele de emisiune 1.000.000 lei, rezervele 2.000.000 lei, subventiile pentru investitii 200.000 lei, numarul de actiuni 6.000 bucati. Se decide cresterea capitalului social prin incorporarea unei parti din rezervele existente in valoare de 2.000.000 lei pentru care se emit 2.000 de actiuni. In aceasta situatie care este valoarea matematica contabila veche si noua, marimea teoretica a DA-ului si formula contabila 29. Situatia inainte de dubla marire a capitalului se prezinta astfel: capital social 18.000.000 lei impartit in 9.000 actiuni; rezerve 9.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: - in faza I: noi aporturi in numerar pentru care se emit 3.000 actiuni a 1.200 lei/actiune pret de emisiune; - in faza II: incorporarea de rezerve in suma de 5.000.000 pentru care se emit 5.000 actiuni. Marimile distincte ale D.S.-ului si D.A.-ului sunt 30. Situatia inainte de dubla marire a capitalului se prezinta astfel: capital social 10.000.000 lei impartit in 10.000 actiuni; rezerve 8.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: - in faza I: noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 actiuni a 1.200 lei/actiune pret de emisiune; - in faza II: incorporarea de rezerve in suma de 1.000.000 pentru care se emit 5.000 actiuni. Marimile distincte ale D.S.-ului si D.A.-ului sunt

37

S-ar putea să vă placă și