Sunteți pe pagina 1din 36

NOI TEHNOLOGII IN ARHITECTURA

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ARHITECTURA Anul universitar 2011-2012 2011ANUL IV semestrul II lect.dr. arh. lect.dr. arh. DAN NICOLAE AGENT

PARTEA I - Introducere - Tehnologii de proiectare RELATII CONTRACTUALE sisteme de clasificare specificatii tehnice MISIUNEA ARHITECTULUI managementul proiectului managementul proiectarii PARTEA II - Sisteme nestructurale PERETI INTERIORI compartimentari usoare pereti demontabili pereti mobili PARDOSELI TEHNICE PLAFOANE SPECIALE

PARTEA III - Inchideri exterioare usoare PERETI CORTINA sisteme standard / custom sisteme tip spider FATADE VENTILATE placaje si inchideri usoare FATADE DUBLE tipologii si functionare - Lucrare practica / examen modularea fatadelor - Lucrare practica / manual redactarea unor detalii

TEHNOLOGII DE PROIECTARE INTRODUCERE

RELATII CONTRACTUALE Contractul statueaza conditiile care guverneaza realizarea unui proiect (a unei investitii): (1) Conditiile juridice responsabilitati termene garantii bonusuri penalitati clauze speciale specifice (2) Conditiile tehnice dimensiuni suprafete dotare tehnica utilitati relatii cu vecinatatile si orasul (3) Conditiile de calitate materiale sisteme durabilitate fiabilitate caracteristici fizico-chimice fizicodesign modele - performante

RELATII CONTRACTUALE Contractul include trei parti: (1) Clauze juridice clauze standard clauze specifice termeni negociati (2) Documentatia tehnico-economica tehnicopiese desenate PROIECTUL piese scrise breviare calcul cantitative devize (3) Specificatiile tehnice (caiete de sarcini)

RELATII CONTRACTUALE La realizarea unui proiect (a unei investitii concura trei factori: (1) Investitorul client - proprietar promotor - dezvoltator autoritati statale (centrale/locale) (centrale/locale) (2) Antreprenorul Constructor Consultant (asistent beneficiar) Proprietar (regie proprie) (3) Proiectant Arhitect cu drept de semnatura Firma de proiectare

TEHNOLOGII DE PROIECTARE

MANAGEMENTUL PROIECTARII Organizarea afacerii Sistemul relational Organizarea biroului (firmei) MANAGEMENTUL PROIECTULUI Organizarea documentatiei Sistemul relational

TEHNOLOGII DE PROIECTARE

MANAGEMENTUL PROIECTARII Organizarea afacerii Marketing intern Marketing extern Sistemul relational Organizarea biroului (firmei)

TEHNOLOGII DE PROIECTARE

MANAGEMENTUL PROIECTARII Organizarea afacerii Sistemul relational Organizatii profesionale Subproiectanti Experti verificatori Clienti Organizarea biroului (firmei)

TEHNOLOGII DE PROIECTARE

MANAGEMENTUL PROIECTARII Organizarea afacerii Sistemul relational Organizarea biroului (firmei) Human Resources Hardware Software Sisteme de informare

TEHNOLOGII DE PROIECTARE

MANAGEMENTUL PROIECTULUI Organizarea documentatiei arhitectura engineering devize specificatii tehnice Sistemul relational

TEHNOLOGII DE PROIECTARE

MANAGEMENTUL PROIECTULUI Organizarea documentatiei Sistemul relational legislatia producatori furnizori baze de date

ORGANIZAREA DOCUMENTATIEI SISTEME DE CLASIFICARE ARHICLASS

ORGANIZAREA DOCUMENTATIEI SISTEME DE CLASIFICARE ARHICLASS


CODIFICARE UNITARA - Proiectare - Executie - Productie - Urmarirea calitatii

Sisteme de Clasificare ARHICLASS CLASE


(0(0-) Organizare de santier (1(1-) Teren - infrastructura (2(2-) Structura / Inchideri (3(3-) Elemente nestructurale (4(4-) Finisaje (5(5-) Instalatii mecanice (6(6-) Instalatii electrice (7(7-) Mobilier / Echipamente (8(8-) Lucrari exterioare (9(9-) Dezafectari / Desfaceri

Sisteme de Clasificare ARHICLASS SECTIUNI


(3(3-) Elemente nestructurale (30) (31) Compartimentari (32) Tamplarie interioara (33) Confectii metalice (34) Confectii din lemn (35) Confectii din MP (36) Bariere acustice (37) Constructii interioare (38) (39) Constructii speciale

Sisteme de Clasificare ARHICLASS GRUPE


(3(3-) Elemente nestructurale (31) Compartimentari (31)0 (31)1 Pereti nedemontabili (31)2 Pereti demontabili (31)3 Pereti portabili (31)4 Pereti mobili (31)5 (31)6 (31)7 Sisteme de producator (31)8 (31)9 Accesorii compartimentari

Sisteme de Clasificare ARHICLASS CATEGORII


(3(3-) Elemente nestructurale (31) Compartimentari (31)4 Pereti mobili (31)40 (31)41 Pereti armonica (31)42 Pereti plianti (31)43 Pereti mobili acustici (31)44 Pereti mobili din sticla (31)45 (31)46 Pereti mobili curbi (31)47 Pereti rabatabili la plafon (31)48 Alte tipuri (31)49 Accesorii pereti mobili

Sistem de Codificare Unitar ARHICLASS


Exemplu: (43)54 Plafoane tensionate PVC Deviz / antemasuratoare (43)54 Plafoane tip Barrisol Planuri DDE (43)01 Plan plafon sala cinema (43)02 Plan plafon sala teatru (43)03 07 Detalii plafon Barrisol Specificatii tehnice (43)5401 Plafon Barrisol cinema (43)5402 Plafon Barrisol teatru

RELATII CONTRACTUALE Contractul include trei parti: (1) Clauze juridice clauze standard clauze specifice termeni negociati (2) Documentatia tehnico-economica tehnicopiese desenate PROIECTUL piese scrise breviare calcul cantitative devize (3) Specificatiile tehnice (caiete de sarcini)

RELATII CONTRACTUALE SISTEMUL CALITATII

INVESTITIE = PARTENERIAT
arhitect Contract Antreprenor

Investitor

RELATII CONTRACTUALE SISTEMUL CALITATII

Investitor

Contract de proiectare

Proiecte detalii

Specificatii lucrari Specificatii materiale

Arhitect

RELATII CONTRACTUALE SISTEMUL CALITATII

Investitor

Contract de proiectare

Proiecte detalii

Specificatii lucrari Specificatii materiale

Arhitect

Info.tehnic

Reglementari

Specificatii

Doc.tehnica

Agremente

i Furnizori

RELATII CONTRACTUALE SISTEMUL CALITATII

Investitor Clauze speciale Specificatii lucrari Specificatii materiale Contract de executie Clauze generale

Antreprenor

Contract de proiectare

Proiecte detalii

i Furnizori

RELATII CONTRACTUALE SISTEMUL CALITATII

Investitor Clauze speciale Specificatii lucrari Specificatii materiale Contract de executie Clauze generale

Antreprenor

Contract de proiectare

Proiecte detalii

Arhitect

Info.tehnic

Reglementari

Specificatii

Doc.tehnica

Agremente

i Furnizori

Sistem de Codificare Unitar ARHICLASS

SPECIFICATII TEHNICE

SPECIFICATII TEHNICE

DEFINITIE Suma conditiilor privind sistemul de urmarire a calitatii executiei tuturor lucrarilor in cadrul unui proiect = legea ad-hoc a lucrarii ad-

SPECIFICATII TEHNICE

BAZA LEGALA (1) Legea nr.10 privind Calitatea in Constructii (2) Sistemul ISO (3) Standarde (4) Normative / Instructiuni (5) Sistem de certificare european

SPECIFICATII TEHNICE

IMPORTANTA Specificatiile tehnice constituie miezul contractului de antrepriza prin care cele 3 parti care concura la realizarea proiectului: arhitectul investitorul si antreprenorul sunt de acord sa stabileasca o relatie directa intre: SCOPUL PROIECTULUI CONDITIILE DE CALITATE PRETUL LUCRARILOR

SPECIFICATII TEHNICE

CONTINUT MASTERFORMAT (CSI) 3-Parts Specs (1) Condirii generale (2) Tehnologia de executie a lucrarilor (3) Materialele puse in opera + (suplimentar) (4) Descriptivele lucrarilor

SPECIFICATII TEHNICE

CONDITII GENERALE 1000 Generalitati Obiectul specificatiei Concepte de baza Conventii Elemente de proiectare Conditii speciale de executie Masuratori si decontare 2000 Standarde de referinta

SPECIFICATII TEHNICE

EXECUTIA LUCRARILOR 5100 Generalitati Conditii de preluare a frontului Etapele si interconditioarile 5200 Conditii de executie Trasarea Tehnologia de executie 6000 Protectia muncii 7000 Receptia lucrarilor Responsabilitati Verificari in vederea receptiei Remedieri

SPECIFICATII TEHNICE

MATERIALE SI PRODUSE 9100 Calitatea materialelor 9200 Mostre si testari 9300 Transport manipulare depozitare 9400 Conditii de agrementare

NOI TEHNOLOGII IN ARHITECTURA


CURS 2 01 MARTIE 2012 - COMPARTIMENTARI USOARE - TEHNOLOGII USCATE - DETALII STANDARD - REGULI DE BAZA - CONSTRANGERI - CE NU AFLI DE LA NIMENI ?

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ARHITECTURA Anul universitar 2011-2012 2011ANUL IV semestrul II lect.dr. arh. lect.dr. arh. DAN NICOLAE AGENT

NOI TEHNOLOGII IN ARHITECTURA


Pentru studentii anului IV Universitatea Spiru Haret care sunt interesati sa descarce Cursul in format digital: se trimite un e-mail la adresa: danagent4@gmail.com si se mentioneaza (1) Numele studentului (studentei) si adresa de e-mail (2) Cursul (cursurile solicitate) Se mai pot gasi informatii referitoare la curs la adresa: http://buildingskin.wordpress.com/curs-anul-v-tehnologii-contemporane-inarhitectura/
SURSA ILUSTRATIILOR - Ansamblul Defense Paris 2008 / -Fototeca personala lect.dr.arh.Dan Nicolae Agent

Copyright 20112 lect.dr.arh.Dan Nicolae Agent

Evaluare