Varianta 51 A.1. C - Olanda; I - Belarus;2. 8 - Kiev; 15 - Reykjavik. B.1. 9; 2. Finlanda; 3. climat temperat-oceanic. C.1 - b; 2 - d; 3 - d; 4 - b; 5 - b. D.

C - Olanda, E - Grecia: - deosebire: Tn Olanda este caracteristic climatul temperat-oceanic, spre deosebire de Grecia, Tn care mediul geografic este determinat de un climat subtropical, mediteranean; - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai bogate (cerul acoperit cu nori Tn mare parte din an, umiditate ridicata Tn timpul iernii) Tn Olanda si mai reduse, repartizate neuniform Tn timpul anului (veri toride si secetoase, iemi blande si ploioase) si Tn suprafata (mai ridicate Tn partea de vest, cu relief predominant muntos) Tn Grecia; - deosebire: pentru Olanda vegetafia naturala este reprezentata de paduri de foiase (Tnlocuite pe man suprafete de campuri cultivate deschise), iarm Grecia mediul initial al padurilor de foioase a cunoscut o degradare rapida, fiind Tnlocuit de o vegetafie reprezentata prin asociatii detipfrigan. E. Se acorda 4 puncte, cate doua puncte pentru fiecare argument corect, astfel: 1 - situarea Tn nord-vestul Europei, Tn regiunea Tn care este caracteristica vegetatia reprezentata de paduri de foioase' (stejar si fag); - condifiile climatice (clima temperat-oceanica) favorabile dezvoltarii pSdurilor de foioase. 2. coliziunea dintre placa africana si cea euroasiatica. Varianta 52 A.1. B - Regatul Unit al Marii Britatnii si Irlandei de Nord; H - Finlanda; 2. 2 - Paris; 5 - Zagreb. B, 1.Lituania;2. lutlanda; 3. E. C.1 - d; 2 - a; 3 - a; 4 - a; 5 - c. D.B - Marea Britanie, J - Grecia. - deosebire: fn Marea Britanie relieful este dezvoltat pe un fundament cristalin Caledonian (sistem de munti paleozoic!), pe cand Tn Grecia relieful este format pe structuri alpine; - deosebire: Tn Marea Brifanie relieful este dominat de treapta montana joasa (1343 m alt. max. Tn vf. Ben Nevis/Muntii Grampian), pe cand tn Grecia relieful este dominat de treapta montana Tnalta (2917 m alt. max. Tn Muntele Olimp); - deosebire: in Marea Britanie campiile joase, straba'tute de siruri de cueste, se desfasoara Tn sudul si estui tarii, pe cand Tn Grecia campiile se dezvolta Tn centru si nord, formate prin

intense procese de aluvionare a unor bazine tectonice. E.1. carbuni, gaze naturale;2. Germania (carbuni), Rusia (gaze naturale). Varianta 53 A.1. J - Serbia; D - Ucraina; 2,2-Tallin; 14-Roma. B.1. B; 2. Austria; 3. alpina. C.1-b;2-d;3-c;4-c;5-b. 4 D.G - Ungaria, D - Ucraina: - deosebire: Tn Ungaria relieful este reprezentat Tn proportie de peste doua treimi de campie, iar Tn Ucraina aproape jumatate din teritoriu are un relief de podis; - deosebire: sub raport geologic, relieful Ungariei corespunde unei depresiuni tectonice intraalpin© (Depresiunea Panonica), iar Tn Ucraina, relieful este format, Tn mare parte, pe un fundament vechi-precambrian; - deosebire: Tn Ungaria muntii ocupa suprafete reduse si au altitudini mici (1015 m Tn Muntii Matra), iar Tn Ucraina muntii sunt situati Tn sud-vest si au altitudini mai mari (2061 m In Varful Hoverla din Carpatii Padurosi). E.- scaderea ponderii populatiei tinere, Tn raport cu celelalte grupe de varsta (consecinta a unei rate scazute a natalitatii); - Franta, Italia. Varianta 54 A.1.1-Helsinki; 4-Dublin; 2.1 - Suedia; B - Germania. B.1. A; 2. Bratislava; 3. Austria. C.1-d;2-c;3-b;4-d;5-d. D.A - Spania; D - Ungarja - deosebire: Tq Spania* clima prezintd influente mediteraneene Tn sud-est, pe cand Tn Ungaria lipsesc; - deosebire: Tn Spania verile sunt cdlduroase si iernile sunt mai blande, pe cand Tn Ungaria iernile sunt mai red si verile calde si secetoase; - asemanare: Tn ambele state se regasesc influenfele oceaoice. E.- majoritatea raurilordin Peninsula Scandinavicd izvordsc din Muntii Scandinaviei si se dirijeazd spre Marea Balticd; - dispunerea reliefului peninsulel Tn trepte longitudinale care scad Tn altitudine de la vest la

D.Finlanda. 2. 3.1-c.1. 3 .3-d. Tn timp Germania vulcanii sunt stinsi. . asemanare: atat Campia Europe! de Est cat si Campia Nord Europeana fac parte di Europa .5-d.factor geodemograflc.Lituania. 2.m.deosebire: Muntii Caucaz apartin sistemului muntos alpin. 2 . climatul mai aspru. C .est conferd vdilor raurilor un caracter transversal si. 2. 1-a. Islands.3. 2.Suedia.A C.3-c. ca atare. B . H .4-b. 3.Roma.1. altitudinea maxima fiind de 2469. D. .1..Madrid.deosebire: Munp Caucaz au altitudini ce tree de 5000 m (altitudinea maxima este de 5642 m Tn Varful Elbrus). Lisabona. 15 . .cresterea natalitSfii si reducerea mortalitStii.8%o).2-b. Varianta 55 A.-1. bilantul natural'este negativ (-4.1. B. B .4-c.900 m.1. un potential hidroenergetic ridicat.1 . iar Muntii Scandinaviei au altitudini mai mici. 2. C. F .Bruxelles. .4. E.5-c.Austria. .4-a.Belgrad.deosebire: Tn Italia osatura montanS s-a definitivat Tn tlmpul orogenezei alpine. Germania. iar Muntii Scandinaviei apartin sistemului muntos Caledonian. 2. Germania exists si unit&ti de relief de varstS hercinicS.1 -a. 8. C.Grecia. D.2-b. altitudinile maxime sunt de peste 2. .deosebire: vulcanii activi reprezintS o caracteristicS a reliefului Italiei.2.3-a. monarhie parlamentarS. E. Dunarea. Tn ambele state. E . suprafete mari ocupate de taiga (padurea de conifere).10 . 8 . Varianta 56 A. B.Dublin.5-b.1.. B.2-a.asemSnare..Cehia. 0. Varianta 57 A.asemanare: Tn ambele unitati montane este prezent relieful glaciar.Moscova.revolutja industrials a determinat cresterea productiei si a productivitStii muncli plicit cresterea nivelului de trai .

1..d. 10 . E. 3.3-c. iarm partea centrala climatul subtropical seceti . .5-d.deosebire: altitudine maxima de 2912 m Tn Vf.deosebire: fragmentare redusa a Campiei Europei de Est produsa de raurile care i afluenti putini datorita precipitatiilor reduse. sisturi cristaline. cu influe oceanice.Suedia.Lituania. D. In industria energiei electrice sunt folositi combustibili fosili: carbuni. -. 13-Berlin. Tn unele zoni acoperite cu calcare. iar Tn Peninsu Iberica predomina climatul subtropical (mediteraneanj. iar relieful Muntis Urali este vechi.conflicts militare: razboaie.1.Varsovia.asemanare: tipuri de roci predominant dure: granite. Tn Alpii Scandinaviei Tntalnim un climat montan si temperat-continental. Munfli Alpi.c.. Gran Sasso din Muntii Apenini si altitudii maxima de 1894 m Tn Vf.1.H C.H. Exemple de state europene Tn care se exploateaza combustibilii amintiti la punc anterior: Rusia. Varianta 59 A.F.deosebire: tipul de climat Tn nordul Peninsulei Scandinavice este subpolar. Romania. Narodnaia din Munjii Urali.1-c. D. . gaze naturali 2. de tip hercinic.b. G .Irlanda. 2.2-b.realizarea dreptului de autodeterminare a unor popoare cu respectarea legislate internat. 2.3.1. pe cand Tn Campia Nord Europeana fragmentere produsa de rauri este mai mare deoarece au afluentii sunt mai numerosi datorita precipitatiik mai mari. 5 .deosebire: temperaturile medii anuale Tn Peninsula Scandinavica sunt Tn sud de + 6y si Tn . 4 . Varianta 58 A. F . D.. de tip alpin. E . 3 .1 . 2 . B. relieful Muntilor Apenini este tanar. E.deosebire: ca geneza. 7-Oslo.1. A .c.ionale si recunoasterea interna^ionala.4. C.Reykjavic.4-d.asemanare: atat Campia Nord Europeana cat si jumatatea nordica a Campiei Europ de Est sunt acoperite cu depozite fluvio-glaciare.2.2. B.straveche (Placa Est Europeana si respectiv Scutul Baltic). .1 . . Campia Londrei.Cehia.

Tn nord 600800 mm/an Tn sud.Belarus. C . C. D.a. Mun(ii Apenini sunt mai fragmentati. iar Tn sezonul cald.Lituania. relief carstic. granite. E. Tn timp ce Tn Peninsula Iberica sunt repartizate neuniform Tn cursuil anului (veri toride si secetoase.Italia. iarm nord de +14°C (Tn iulie +20°CTn nord si +2? Tn sud . de 15° C Tn Peninsula Scandinava si de 22° C Tn Peninsula Iberica).c. 4 . D. relief petrografic format pe' sistur | crisaline. temperatura medieTn sud este +18°C.deosebire: precipitatiile Tn Peninsula Scandinavica sunt de 1000 -2000 mm/an. 5. dar $i vulcanism. Rusia.Portugalia.razboaie locale.1. predominant sub forma de zapada. cocs. . conflicte regionale.1. Varianta 61 A.d.1. cu rod dure. 3.b.nord de 0°C.2. relief granitic. .a. prin cutare s maltare.c. B. 2.c. Germania. Pic d'Aneto: 3404 m. Varianta 60 A. 2 .c. Marea Britanie.. 3 . iar Tn Peninsula Iberica. 14 .deosebire: Tnaltimi maxime: Tn Munjii Pirinei.1.1 . precipitafiile anu sunt de 500-600 mm/an Tn partea central-sudica si 1000*000 mm/an Tn partea montana nordica.deosebire: temperaturile medii lunare sunt mai ridicate Tn Peninsula Iberica decat in I Peninsula Scandinava (Tn sezonul rece de -1° C Tn Peninsula Scandinava si de 8° C Tn Peninsula) Iberica. C. Gran Sasso d'ltalia: 2912 m. Tn Munjii Apenini. A.asemanare: ambele regiuni muntoase s-au format Tn orogeneza alpina. 8 .deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate Tn Peninsula Scandinava (valorilel pot depasi 2000 mm/an).d. Tamisa. Vf.Kiev. 2..Moscova. 2. dar si calcare. 5 . 4 . Vf. B . iarm Peninsu Iberica.2. D .somajul ridicat al populatiei active dintr-o regiune si oferta de locuri de munca a a regiuni. ierni blande si ploioase) si valori frecvente de 600 - . 3 . 4 . C . 14 .1. . 3. E.cu veri foarte calduroase). 5 . Atena. minereu de fier. cu influenta termica a curentului Golfului (Tn iulie 14° C-16° C).Viena. . . 2 . .1. Bosnia si Hertegovina. B.c.Bruxelles.asemanare: tipuri genetice de relief: relief fluvial. predominant sisturi cristaline.

conditiile climatice aspre si solurile cu fertilitate redusa.tarmul cu lagune este specific Marii Baltice (N..asemanare: atat Tn Italia. 2 . 1 . iar Tn H (Franta).Slovacia.deosebire: temperature medie anuala Tn Rusia este Tntre -5 si 10 °C.asemanare: Tn nordul Italiei (Tn Muntii Alpi) si Tn sud-vestul Ucrainei (Tn Carpatii Padurosi) climatul este tipic montan. cat si Tn Ucraina (pe litoralul Peninsulei Crimeea) apare climatul subtropical mediteranean. .Suedia. C . Zagreb. 3.. c§t si Tn Ucraina.asemanare: atat Tn Peninsula Scandinava cat si Tn Peninsula Iberica se manifesta un] climat temperat-oceanic.c. 4 .asemanare: atat Tn Italia.. 4 . iar Tn Franta de peste 750 mm/an Tn cea mai mare parte a teritoriului.b.cresterea altitudinii si accesibilitatea redusa (pante accentuate. 2 .Albania.1. B.b. B .Rusia. 3 .2.lagunele sunt Tntinderi de apa marina separate de marea deschisa printr-un cordon literal. verile sunt calduroase si secetoase. . umed si racoros. 7-Oslo.d.1. climatul temperat-oceanic.Copenhaga.. I . 10-Tirana. 3 .2. F.Minsk.a. E. . E. Varianta 62 A. 15 .d.1 . 2. D. . .a. E. . D. . C. 2. J . grad ridicat de| fragmentare a reliefului). Baltica. C. Dunare.deosebire: precipitatiile medii anuale sunt Tn Rusia Tntre 500-750 mm/an.a.deosebire: Tn B (Rusia) predomina dimatul temperat-continental. 2.d. . 5 . iar Tn Franta Tntre 10 si 12 °C.extinderea teritoriala si administrativa a oraselor si aparitia unor nuclee urbane Tn jurul marilor orase. Varianta 63 A. E. B. 3..d.explozia demografica datorata revolutiei industriale. Germaniei si Poloniei).1000 mm/an: I . . 5 .1. Stockholm. 1.

asemanare: ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerable forme ale reliefului glaciar. D.Estonia. * B.2. Belgia.. C. B . Tn majoritatea statelor europene Varianta 65 A.1.deosebire: valoarea altitudinii maxime este mai mare Tn Muntii Alpi (Varful Mont Blanc 4807 m) Tn comparatie cu cea din Muntii Pirinei (Varful Pic d'Aneto . F .1. -b.asemanare: atat Muntii Carpati cat si Muntii Alpi sunt munti tineri.Moscova. B. -c.asemanare: atat Muntii Pirinei cat si Muntii Alpi sunt munti tineri. D.Lisabona.-a.2. .3408 m). 10-Dublin.nivelul de trai ridicat.deosebire: daca Tn Peninsula Iberica temperatura medie anuala are o valoare de . 3. 3. -c.. . -d. I B. 11 -Minsk..3. care s-au format Tn timpul orogenezei alpine.2655 m).Serbia.A-ElvetJa. C.deosebire: valoarea altitudinii maxime este mai mare Tn Muntii Alpi (Varful Mont Blanc 4807 m) Tn comparatie cu cea din Muntii Carpati (Varful Gerlachovsky .5. E.1. 3. D . fata de masele de aer continentals. 2. care s-au format Tn timpul orogenezei alpine.1. . -a. 1 -Praga.b. . .-a.5. . 14. E.1.Norvegia. Tn sezoanele extreme.-d. C. .2. dintre masele de aer oceanice (mai racoroase vara si mai blande iarna) si masele continental (foarte reci iarna si calde vara).2. -d.Varianta 64 A. monarhie. J . -a. ce vin dinspre est.asemanare: ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerabile relief glaciar. 11.2.. perfectionarea asistentei si practicilor medicate care favorizeaza cresterea duratei de via{a a populatiei. 3.l. E. Spania. -c.2.1. . G. -b. Varianta 66 A. A .4.Slovacia. D.Bruxelles. mult mai uscate.4.umiditatea mai ridicata a maselor de aer oceanice aduse de vanturile de vest m Europa Occidentala.2.1. 2.scaderea natalitatii si implicit a sporului natural . . E.4.1.2p.2.1.b.Marea Britanle.Skopje. 15-Helsinki.contrasted termice mari.-a. 5.3.

C.Moldova. E .aproximativ 15°C. B.1. Tn Peninsula Scandinava valorile temperaturii medii anuale sunt mai mici.. 13 . G .Tn Europa de Vest densitatea populatiei este mai mare decat Tn Europa Nordica deoarece climatele sunt diferite.Dublin. Tn nordul Peninsulei Scandinave este caracteristic climatul subpolar. iar Tn restul tarii climat temperat-oceanic.d.Berna. Stromboli. pe linga miscari orogenetice..deosebire: Tn Italia bat vanturi calde dinspre Africa.Etna. . Paris.5-d. D. care nu sunt prezente Tn Ucraina. uscat. si fracturi ale scoartei ce due la vulcanism activ.Cehia. * . . . 5 .Albania.deosebire: daca Tn Peninsula Iberica predomina climatul mediteranean. . Tn timp ce Tn Rusia climatul temperat-continental (Tn cea mai mare parte) si eel subpolar Tn nord. D. C. Climatul subpolar din Europa Nordica este caracterizat prin temperaturi scazute ceea ce determina o populate redusa Tn r..Bazinul Mediteranean a luat nastere pe o falie de transformare situata Tntre placa africana si placa eurasiatica. Finlanda.1. 3. Tn timp ce Tn Suedia. ca si Tn NV-ul Peninsulei Scandinave. Varianta 68 A. spre nord. E.Varsovia. .deosebire: Tn Italia este prezent climatul mediteranean/subtropical. Tn timp ce fn Rusia bat vanturi reel . 4 . E . care genereaza. A. » Varianta 67 A. Vezuviu. se Tntalneste un climat temperat-oceanic. prin Tnaintarea spre nord a placii africane se creeaza o tensiune continue (specifics' zonelor de subductie) Tntre cele doua placi aflate Tn coliziune. fiind cuprinse Tntre 0 si 5°C.Moscova. B. exista climat subpolar.2.asemanare: Tn NV-ul Peninsulei Iberice.1 .a. influentat de vanturile de vest. 2. 2 . .2. Vulcano. E.Germania. alpina.egiune. 2. 10 .d. 3.d.2-c. 5 .a. 2. reel. 3 .deosebire: Tn nordul Suediei temperaturile medii anuale sunt de -5°C fata de cele din Ucraina care sunt peste 0°C.Tn Europa de Vest climatui temperat-oceanic cat si relieful este favorabil habitarii.4-a.1.3-d. Tn pare iama dureaza aproape noua luni. Tamisa. J .1-a. Varsovia.1..deosebire: Tn nordul Suediei bat vanturi polare.deosebire: Tn Ucraina climatui este temperat-continental.

Tn timp ce Tn Italia sunt mai mici. Varianta 69 A.1.In Cuatemar.deosebire: Tn Italia altitudlnile sunt mai mari (4807 m . . fiind mai tineri.Stockholm. 2 ..2.Sofia.b.deosebire: Tn Italia vulcanii activi reprezintd o caracteristicS a reliefului care nu este prezentS Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.1-a.1. D.3-c. . cat si fn Franta.Varful Monte Bianco din Alpi). D.procesului de fmbatranire a populatiei. B. 3. 2. cat si fn Franfa. 2. . B.asemanare. . A.1.Norvegia. 14 . Peninsula ScandinavS a fost afectata de glaciatiune care a modelat prin eroziune circuri si v§i glaciare. E.5-a.1. Tn timp ce Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sunt mai mici (1343 m . 4 . C.2p.Berlin.2-b. E. 6. fn perioada post glaciarS. 9 . 3. 4 .1.1.a. 12 .Berna.-in Ucraina sporul natural este redus (rata natalitatii este cea mai mica din Europa 7. iar Tn Italia muntii s-au format Tn orogeneza alpinS.. precipitatiile medii anuale sunt mai mari de 1000 mm/an . se manifesta varfturile de vest .4-d. .2p. F .1 .a declinului economic. C. dupS retragerea ghetarilor Tn circurile glaciare s-au format lacurile glaciare.a poluarii radioactive.Peninsula ScandinavS este siluata Tn nordul Europe! la latitudine mare.deoseblre: Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord exists relief mai vechi (de varsta caledonianS si hercinicS). 2 . .(Crivaful) si vanturile polare. ' D. atat fn Portugalia.Sarajevo. Varianta 70 A. temperatura medie anuala este mai mare del 0°C-2p.2. .Estonia.a. 3 .deosebire: Tn Rusia amplitudinile termice anuale sunt mari.Varful Ben .Letonia. C.asemanare: atat fn Portugalia.asemanare: atat fn Portugalia. J . . . Minsk.7 %o) ca urmare a: .a. 5 .d. cat si fn Franta.

. . decat Muntii Alpi care sunt mai Tnalti datorita recentei Tnaltari. F . .asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depoziti glaciare si periglaciare (glacisuri. B. 2.b.d. Varianta 72 A.d. .1.. dezagregari).care genereaza migratii de la est la vest. B. .. volum mare de aluviuni. 3 .2-c. E. 11 -Zagreb. I . 5 . Varianta 71 A.Praga. grohotisuri. acestea lipsesc.2p.Nevis din Munfii Grampian). 9 -Minsk.extinderea teritoriala si a tipurilor de climat. .Vilnius. C. 4 . Slovacia.1 . C. E. Serbia). D. acestea nu se resimt. .3.b. . -razboaie locale.deosebire: Tn statul marcat cu D (Norvegia) sunt prezente climatele montan si subpo¬lar.1.1 -a. 2. facilitand schimburile comerciale . datorita eroziun mai Tndelungate.3-d.conflicte regionale sau regimul politic din fostul spatiu comunist din Europa Centrala di de Est. vanturile polare la N de Cercul Polar pe cand Tn statul marcat cu A. 8 . E. 2.4-b. unind prin extensie Marea Nordului de Marea NeagrS . D.Luxemburg.a D. 3 .-factori economici (diferenta dintre estul si vestul Europei). 2 .este principala axa de transport fluvial la nivelul continentului. C. 3.2p.asemanare: unitSfile montane din cele douS (Sri s-au format prin Tncrefirea scoarfei..A.. .diversitatea treptelor de relief si a altitudinilor.2.asemanare: Tn ambele state este prezent climatul temperat-oceanic. Baltics.Irlanda. 7.1 . ' .traverseaza tari fara iesire la mare (Austria. 1. spn deosebire de Muntii Alpi care s-au format Tn orogeneza alpina.5-d.Bruxelles.Austria.. Ungaria.deosebire: Tn statul marcat cu D sufla.deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa.1.deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana. pe cand in statul marcat cu A (Irlanda). 3. 2 .

6 .2. Baltica.. . 1.1. .. Lituania.3-b. 2. Departares I mare fata de bazinele oceanice si marea dezvoltare a suprafetei continentale fac ca precipitatiile medii multianuale sa nu depaseasca 500 mm/an (si chiar sub 300 mm/an. I .deosebire: orientarea culmilor este pe direc(ia nord-est-sud-vest Tn Alpii Scandinavic si nord-vest-sud-est Tn Alpii Dinarici. Tn asociatie cu stepa (silvostepa). C. Tn timp ce Tn Italia precipitatiile cad. 3. . 3.Europa de Est cuprinde.asemanare: Tn ambele lan^uri muntoase altitudinile depSsesc 2000 m. fn zonele ceva mai umede (la limita vestica a regiunii. 5 Helsinki.Bruxelles.deosebire: verile sunt mai umede si mai racoroase Tn Marea Britanie. la nord de Marea Caspica).1 -d. Varianta 74 A.Germania. D . sau Tn zona mai Tnalta). spre deosebire de Itala ] care are un climat mediteranean. 2.a. Dunare.1 . specifice climatului temperatcontinental cu nuanja de ariditate.deoseblre: Munfii Alpiii Scandinaviei s-au format tn orogeneza caledonica.c. D. favorabile acestor asociatii vegetale. 2.b. netede sau usor valurite. spre deosebire | de Italia.Chisinau. 2 . 2 .Cehia. la care se adauga verile calduroase si secetele frecvente. F.b. Tn cea mai mare] parte.b. 5 . unde verile sunt calduroase si secetoase.Viena. C.deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) si repartizate I uniform Tn timpul anului in Marea Britanie. E. cantitate insuficienta pentru dezvoltarea padurilor. iarna si nu depasesc 1000 mm/an decat In spatiul montan. .Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.Varianta 73 A. Tn cea mai mare parte. C. cu rnterfluvii largi.deosebire: Marea Britanie are un climat temperat-oceanic. Olanda (fara morilor de vant) si Franta (centrals mareemotricS . cu fragmentare redusa cu soluri din clasa molisolurilor sau a luvisolurilor.1. B. E.1. B . iar Munti Alpii Dinarici s-au format Tn orogeneza alpina. Franta. 3 .1. 0. un relief jos de campie si de podis. CL | altitudini Tn general sub 400 m.5-d.4 .Italia. 2. 4 .La Ranee). cu precipitatii mai mari de 500 mm/an.4-a. energie eolianS si energie mareemotrica'. C . . apar palcuri de padure cu specii termofile. B. .2-a.

2. C. C. F .Londra. tn timp ce Muntii Penini au altitudini reduse (cca. E..3-a.Lltuanla.2. 3.1. J.1 . 3 . 3 -Minsk.1. format! de orogeneza alpina. 2. A . 2900 m). . H . Tn timp ce i Muntil Penini sunt vechi.15.. B.1 -a. G.c. E. iar Europa de Vest este acoperita frecvent de ceturi. Rusia. B. Varianta 76 A. . B. D. C .deosebire: Europa Sudica se caracterizeaza printr-un numar mare de zile senine Tn timpul anului.d. rauri scurte cu debite mici.asemanare: ambele siruri montane s-au format prin Tncrejirea scoartei. 5 . 2. Federatia Rusa. D.Bruxelles.2-a.Atlantic.Portugalia.4-d. Varianta 77 A. 900 m). carbune. 1 .5-d. format! de orogenezele caledoniana si hercinica. I . 4 .1. D.b.deosebire: Muntii Apenini sunt mai Tnalti (cca. petrol. 2. C .deosebire: Muntii Apenini sunt munti tineri. Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord. 2 .Grecia. E. Tn timp ce Alpii Oinarici au rezultat In urma orogenezei alpine (sunt mun^i tineri).8. pe cand Tn Europa de Vest este o clima temperat-oceanica.Slovacia.1.1-b. 15-Praga.deosebire: in Europa Sudica este o clima subtropicala (mediteraneeana).2.Varianta 75 A. .deosebire: Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana (sunt munfi vechi).b.1. 1 .Varsovia. C.2-d. vecinatatea apelor Oceanului Atlantic (care au rol moderator) si vecinatatea curentului cald al Atlanticului de Nord. 4 .3. . H.b.2.3-a. 2.. Europa de Vest are o vari racoroasa si umeda. I.Elvetia.4-b.3.1.5-c.1.deosebire: Tn timp ce Europa Sudica are o vara torida si arida. Tn timp ce Alpii Dinarici se remarcS prin masivitate.deosebire: Alpii Scandinaviei sunt fragmentati tectonic.1. 3 . .Vilnius. .Polonia.

fiind totodata unul dintre punctele terminus ale Eurotunelului.2-a. B. C. 5-a.portul Londrei este unul dintre cele mai mari de pe Glob.Norvegia.2.Londra este unul dintre cele mai mari noduri de transport de pe Glob deoarece de aici pleaca toate caile ferate si rutiere britanice. B .4-b. de aici plecand si cea mai lung§ ruta maritima din lume 21400 km...Letonia. 3. slab dezvoltate economic.. vai glaciare. 2.2-c.deosebire: diferenta de Tnal{ime dintre Muntii Alpi si regiunile Tnconjuratoare este mica Tn timp ce diferenta de Tnaltime dintre Muntii Caucaz si regiunile Tnconjuratoare este mare. (chiar si vulcani activi) este prezent Tn Muntii Apenini. I..sudul Europei este de varsta alpina. . Varianta 79 A. C.! Tn timpul orogenezei alpine si fac parte din lantul alpino-carpato-himalaian. fiind reprezentat prin circuri. 14-Praga.asemanare: Alpii si Pirineii sunt munti tineri.Macedonia. .1-c.1 -d.asemanare: relieful glaciar este present Tn ambele lanturi montane.3.3-d.1. temperat-oceanic. . B. punct terminus Geelong Tn Australia.1. Mont Blanc) Tr timp ce Varful Elbrus din Muntii Caucaz atinge 5642 m. E. D. 4. morene. .asigurarea interconectarii sistemelor de transport cu cele din Europa Centrala si de Vest .deosebire: relieful vulcanic.5-b. 3. Are 21 de aeroporturi (Tntre care Heathrow este unul dintre cele mai mari de pe Glob.2.1. D.Suedia. E.4-d. format! Tn timpul orogeneze alpine.asemanare: Muntii Alpi si Caucaz sunt munti tineri.deosebire: altitudinile Muntilor Alpi nu depasesc 5000 m (4807 m Tn Vf. . J .. C . 2. I . 10-Zagreb.. au o masivitate accentuate si altitudini care depasesc 3000 m. 2. 9 .Viena. .cresterea densitatii retelei rutiere si feroviare pentru marirea accesibilitatii catre zonele i rurale izolate.1. creat prin Tncrejirea scoartei.nordul Europei este de varsta caledoniana. 5 . . 3-a. E. E.asemanare: ambele lanturi montane prezinta'un relief tectonic. Varianta 78 A. etc. format. creste. Ir timp ce Tn Muntii Penini este absent.Sofia. iar metroul este eel mai vechi si mai lung de pe Glob (409 km).

Belarus. C .. iar Tn Europa Estica este un climat temperat-continental. 3-b.Fran{a. F . D. . pleistoceni. E-Suedia. B.1-d.deosebire: Muntii Carpati se desfasoara sub forma unui arc de cere.Bruxelles. 1 .Dublin. A . C-Austria. ... 4-c. 3.deosebire: climatul temperat-oceanic este caracterizat prin precipitatii bogate (1 GOO-2000 mm/an). 2.5-c. cazand Tndeosebi vara. care nu se manifests Tn climatul temperat-oceanic. 2.Viena.5-a.4-c.deosebire: Muntii Carpati s-au format tn ciclul alpin (orogeneza alpina). 7 . monarhie.1. 9-Minsk.. pe cand Muntii Ural s-au format Tn ciclul hercinic (orogeneza hercinica). 2-c. 5-b.1. B.1. . Varianta 82 A.2.a fost modelata de ghetarii de calota.3-b. D. D. E.Varianta 80 A. H. E. .2.deosebire: climatul temperat-continental este caracterizat prin prezenta vantului local Crivatul. Tn sud) si 463 m (Colinele Timan.1. .potentialul turistic natural foarte variat favorizeaza practicarea celor mai importante tipuri de turism: balnear-maritim.Portugalia.2. Varianta 81 A.2-c. B .1 -d.Tn Europa Vestica este un climat temperat-oceanic. sub forma de averse. C. Tn nord).3-a. Dublin. C. Tn timp ce Tn climatul temperat-continental precipitatiile sunt reduse (sub 500 mm/an Tn nord si sub 300 mm/an Tn sud).Grecia. Moscova..Berlin.10-Viena. si altitudinile sunt cuprinse Tntre -28 m (Tn regiunea Marii Caspice.Lituania. iar Tn Grecia este o clima .Varsovia. .Italia define jumatate din monumentele de arta ale lumii aflate Tn patrimoniul UNESCO. D. larg boltit. montan si de cura balneara.1-b. A.3. 7 . pe cand Muntii Ural se desfasoara pe directia N-S. 8 . C. B.are fundamentul de varsta precambriana.2. 3.D.2-c.4-b.1.asemanare: ambele unitati prezinta relief glaciar.deosebire: fn Danemarca este o clima temperat-oceanica.1.

. C .3.b.2. D.relieful de campie.-deosebire: Statui marcat cu E (Spania) are clima subtropical^.deosebire: Muntii Alpi au fost format! de orogeneza alpina Tn Mezozoic si Neozoic.Helsinki. 3.2.climatul subpolar si polar. iar Munt..deosebire: Tn Spania predomina' circula{ia oceanic^ si mediteraneanS.D. 500 mm).. pe cand Tn Belarus circulate continentals. pe cand Tn Belarus. B.1.mediteraneand.3-b. Varianta 85 .1. B .Helsinki.Bruxelles.deosebire: precipitatlile medii anuale sunt mai ridicate (800-1000 mm) si repartizate uniform Tn timpul anului Tn Danemarea si mai reduse (cca. 6 . caracterizat prin natalitate redusS.nivelul de trai si speran(a medie de viatS sunt ridicate. E. Varianta 84 A.2-a. C.4-b. . .b. . 4 . 3 .2. F -Austria. 3.1.d.Portugalia.2. .b. . iar Muntii Ural au orientare generala nord-sud. . 0.Paris. B. pe cand statui marcat cu H (Belarus) are clima temperat-continentala. etc.Islanda.1-c.Luxemburg.1 . 5 . continentala Tn centru si temperat-oceanica. 6 .deosebire: Muntii Alpi prezinta orientare generala est-vest. J . J .comportamentul demografic modern. E. C.deosebire: amplitudinile termice medii sunt mai ridicate Tn Grecia decat Tn Danemarca. repartizate neuniform Tn timpul anului Tn Grecia. temperaturile medii sunt de 5-8° C.Belgia.1.deosebire: temperaturiie medii sunt de 14-18° C fn Spania. . Varianta 83 A. E. E..asemanare: si Muntii Alpi si Muntii Ural prezinta sisturi cristaline cu intruziuni granitice. . 7 .mediul de tundra si ghetarii.B. 2 .5.a. coline si podisuri joase.5-b..ii Ural au fost format! de orogeneza hercinica Tn Paleozoicul tarziu. 4.clima temperat-continentala cu precipitatii reduse (sub 500 mm/an).

.deosebire: Tn Irlanda precipitate sunt abundente. datorita eroziunii mai mdeiungate.4-b.Bulgaria. F .c. de 1000 . 3.Republics Moldova. Olanda.Praga.3-b. spre deosebire de Mun{ii Alpi.Bulgaria.5-b. .2000 mm/an si repartizate uniform Tn timpul anului. 2.d.1.c. 2. E. C.asemdnare: Tn ambele unitati relieful glaciar este bine reprezentat.1 .2-b. accidental.2. 10 . iar Tn Grecia cantitatile de precipitatii sunt cu mult mai mici (600 900 mm/an) si cad predominant toamna si iama. Berlin.5-a.1. 2.1. 3 . C. .Ungaria. .. Minsk.Norvegia. maree-motrica.deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai man (18-20 °C) Tn Grecia si reduse (15-17 °C)Tn Irlanda. 2 . D.Lisabona.3-b.relieful montan.asemanare: atat Muntii Pirinei cat?i Muntii Carpati prezinta sisturi cristaline cu intruziuni granitice. Franta. . Budapesta.Helsinki.1. 12-Riga. format! de orogeneza alpina. B.Kiev. .1. D . B.Lituania. care s-au format Tn orogeneza"talpina. Sena. 5 . ' .. B.10-Moscova.A. G .deosebire.6. A . E.4-b.2.1.2. energie eoliana.1-d. C. . 4 . 7 .deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana. Tamisa. J .asemanare: atat Muntii Carpati cat si Muntii Pirinei sunt mun|i tineri. Varianta 87 A.d. iar fn Grecia o clima j subtropical (mediteraneana). G . D. 15 .deosebire: m Irlanda se Tntalneste o clima temperat-oceanica. D. pe cand Muntii Alpi sunt mai Tnaiti (peste 4000 m) datorita recentei Tnaltari. C. Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa (sub 2500 m). C..densitatea redusa a populatiei si asezarilor umane deservite de reteaua feroviara Varianta 86 A.2-d.1-c. D.b. 3.1. 3. Dunarea. 2.

resurse naturale valorificabile). 2.1. 3.3-d. H . Varianta 89 A.1-b.Tn Spania climatul este oceanic ?n nord.deosebire: fn Portugalia sunt speclfice vanturile de vest. 3.5-b.cauze etnice si religioase. Portugalia. A. lar fn Norvegia invazille mase de aer polar (arctic).3-c. Marea Brltanle. D .4-d. pe cand Tn Ucraina domina circulatia NEsiE.Islanda. .4-a.cauze economics.deosebire: Tn Portugalia este o clima temperat-oceanlcd si mediteraneana4. 4-Kiev. E. .1 -c. cfirbunl. 0. calota glaciara extinsa. 1-Atena. C. IbericS.1. B. Varianta 88 A. .Fran{a.2.5-d.2.In Spania domina circulatia atmosferica din vest..asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depozite glaciare si periglaciare. J. stat cu economie puternic dezvoltata si pol de emigrare Tn prezent.1. 2.Tn Spania se Tnregistreaza 800-2000 mm de precipitatii medii anuale.2. explica densitatea mare a populatiei Regatului Unit fata de Islanda cu resurse naturale si pozitje geografica izolata.1. pe cand Tn Ucraina se Tnregistreaza 400-600 mm. petrol. C .imperiu colonial Tn trecut.2-Sofia. iarh| vestul Norveglei TnregistreazS valori mai mari de 2000 mm/an.. B .1.Bosnia si Hertegovina.2-a. temperat-continental Tn partea centrala si mediteranean Tn sud si est. pe cdnd h| Norvegia este o cllmS temperat-oceanlcS si subpolarfi.1. iar Tn Ucraina domina climatul temperat-continental cu nuante excesive. E. 15-Tallin. ceea ce au determinat limitarea activitatilor economice . B. Ucralna. vulcani activi).conditii fizico-geogi-afice diferite: restrictii de locuire Tn Islanda (climat subpolar.. fata de Regatul Unit unde conditiile habituate sunt favorabile (climat oceanic. . .Regatul Unit. ..2-a. .deosebire: fn Portugalia precipitatiile medii anuale au valori de 500-1000 mm. D. Bosnia si Hertegovina. . C. E.

1.1.3-c.4-c.. Muntii Scandinavi format.1. E.deosebire: Tn Peninsula Scandinava relieful major s-a format Tn etape tectonice diferite (Scutui Baltic format Tn Precambrian. pe cand Tn Peninsula Italica predomina altitudinile mai mari de 500 m (munti si dealuri Tnalte).deosebire: Tn Peninsula Scandinava predomina altitudinile mai mici de 500 m (campii.2-b. fiorduri.a.condifii improprii pentru agriculture.1-d. valorile medii anuale nu depasesc 1000 mm. . B.introduce etajare climatica prin altitudine.! Tn orogeneza caledonica). . B. 12 . . Elvefja. iarTn Italia precipita{iile cad aproape exclusiv iarna. .Sarajevo.. iar Tn Peninsula Italica relieful s-a format Tn orogeneza alpina (Muntii Apenini s.2. reprezentat prin craterele vulcanilor stinsi si prin vulcani activi (Vezuviu). . .Islanda. A . C. Balcanica. C . 1. E.deosebire: climatui Irlandei este temperat-oceanic.3-a. morene.5-d.Islanda. Sena. H .Minsk. D.a. 2. solurile avand o fertilitate scazuta. acoperit Tn prezent de Campia Nord-Europeana.Suedia. Varianta 91 A.prin orientarea muntilor iau nastere bariere climatice.deosebire: Tn Peninsula Scandinava este prezent relieful glaciar.2. Podisul Finlandei.4-d. reprezentat prin vai glaciare. 1 . Podisul Suediei.deosebire: Irlanda beneficiaza de cantitati mari de precipitatii.). 3.. 0. prezenja climatului subpolar cu temperaturi scazute si vanturi puternice. 3. podisuri si dealuri joase).5-d. pe cand Tn Peninsula Italica este prezent relieful vulcanic.si implicit un grad scazut al densitatii populatiei. 2 .2-d. E .1-b. C. Varianta 90 A.Bratislava. sandre s. 10 .. J.Oslo. Belarus. Tn (imp ce Italia are un clima: mediteranean. distribute uniform de-s lungul anului (peste 1000 mm/an).2.asemanare: amplitudinile termice anuale au valori mici Tn ambele state.Suedia. J. .

1. .doua state: Italia si Grecia Varianta 94 A. 14. polare. 1.Lisabona.deosebire: iernile sunt mai aspre Tn Suedia decat Tn Franta.deosebire: Tn Franta bat Vanturile de Vest si Mistralul.3. I .E. B . cu litera H (Federatia Rusa) are climat temperatcontinental si subpolar Tn nord. pe harta.Norvegia.b.2.Roma. B. A .deosebire: statul marcat cu A (Suedia) are clima prepolara (subpolara) Tn nord si temperat-oceanica.4-b.Moscova. D . 6 .a.. D. ' ' ' . . 12 . D.3-b. 5-Lisabona. cu litera H bat crivatul si vanturile reci. Kiev.Varianta 92 A.D. cu litera F bat vanturile de vest.1.1. 3. pe cand statui marcat.Muntenegru.. 4 . .2. C. s B. pe harta. D. .1-b.deosebire: statului marcat. pe harta.b. cu litera H valoarea cantitatii anuale de precipitatii este mult mai mica (500 -1000 mm/an si chiar sub 500 mm/an).1 . cu litera F (1000 .5-c.2. Tn timp ce Tn statui marcat. pe cand statul marcat cu D (Franta) are o clima temperat-oceanica si mediteraneana. iar Tn statui marcat.a.Elveiia. .substratul prezinta gheturi perene. Suedia.relieful este accidental si acoperit de ghetari. cu litera F (Marea Britanie) are climat temperatoceanic.1.1.Polonia. pe harta. pe cand Tn Suedia bat Vanturile de Vest si polare.Slovacia.2.Bruxelles. 6 .b.1. pe harta. A .2. 4. 3 . * C. E. .Franfaj F . pe harta. 4 .deosebire: valoarea cantitEp anuale de precipitatii este mai mare Tn statui marcat..maslinul si vita de vie. Varianta 93 A.2-d. 5 .2.. 13-Kiev. B.deosebire: Tn statui marcat. E.Finlanda. . 3. 2 .2000 mm/an).

C . . 2 . pe cand In . Elbrus. E.b. pe cand statul marcat cu litera I (Marea Britanie) are un climat temperat-oceanic. D. 14.4. sub forma de averse) Tn Ucraina. F . 5 . . . 1 . Tn timp ce altitudinea Muntilor Caucaz depaseste 5000 m (Vf.4-c. Varianta 96 A. .Muntii Penini s-au format Tn orogeneza caledonica.b.1. B .Reykjavik.Muntii Penini nu depasesc altitudinea de 900 m.c..Lituania.2.7 loc/km2) datorita pozitiei geografice.Kiev.1.c. 4 ..1 .2. 2 .a. si mai reduse (300-500 mm/an). J . Tn Muntii Caucaz este specific relieful glaciar. 3 . repartizate neuniform m timpul anului (cad predominant vara. C.un alt factor este aportul migratoriu mare Tn Olanda comparativ cu Islanda. Olanda.c.3.deosebire: Tn Europa de Nord este o clima temperat-oceanica si subpolara. D. climatului mult mai favorabil extinderii oicumenei Tn Olanda decat Tn Islanda si reliefului predominant de campie Tn Olanda comparativ cu eel muntos Tn Islanda. 1 . . C. pe cand Tn Europa de Sud temperaturile medii sunt de 14-18 °C.Islanda.b. printr-o falie transformanta.Atena.. 5 . iar Muntii Caucaz Tn orogeneza alpina.densitatea medie a populatiei este mai mare Tn Olanda (peste 300 loc/km2) decat Tn Islanda (2.2. Vezuviu.deosebire: precipitape medH anuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) si repartizate uniform Tn timpul anului Tn Marea Britanie. B. .1.2-a. .Grecia.3-c. E.Portugalia. 3.deosebire: statul marcat pe harta cu litera A (Ucraina) are un climat temperat-continental. D. 2 .1 -b.deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai man (25-26 °C) Tn Ucraina si reduse (1618 °C) Tn Marea Britanie. 5642 m). Varianta 95 A.d. 2.deosebire: Tn Europa de Nord temperaturile medii sunt scazute (Tntre -5 si 0 °C). 3 .c. E. Zagreb. !.Spre deosebire de Muntii Penini.c...Varsovia.prezenja vulcanilor activi Tn Europa Sudica se datoreaza divizarii scoartei terestre (placa tectonica africana si cea eurasiatica).Dublin.doua exemple de vulcani activi: Etna.C.1 .5-b. B.1. 4 .

.2. I .1. iar Tn Marea Britanie de ~5 °C Tn sezonul rece si 20 °C Tn eel cald. E. D . 9 .Praga.deosebire: Tn Italia precipitatiile sunt sarace vara si bogate iarna. . Varianta 98 A.2. D. Tamisa.1. . 3 . B . iar Tn Peninsula Italica precipitatiile sunt sarace (200-800 mm). B.. .Europa de Sud este o clima mediteraneana si temperat-oceanica. 3. B-Iberica. Varianta 99 A.1. .deosebire: Tn Arhipelagul Britanic temperaturile medii anuale sunt de 7-12 °C. pe cand Tn Peninsula Italica temperaturile medii anuale sunt de 14-18 °C.4-d. Vilnius.1-a.Macedonia.2-a. C. 9 .latitudinea mare.deosebire: Tn Italia clima este mediteraneana.deosebire: Tn Europa de Nord.1. iar tn Peninsula Italic^ este mediteraneana. 3. F .Tn Cuaternar a fost afectata de glaciatiune.Tallin.Minsk. B. D-ltalia.deosebire: Tn Arhipelagul Britanice clima este temperat-oceanica. C..1-d.5-d.deosebire: Tn Arhipelagul Britanic precipita{iile sunt bogate (800-2000 mm). . Ucraina.5-d. Moldova.Finlanda. 2.Stockholm.Olanda.3-c.deosebire: Tn Italia temperaturile medii pe anotimpuri sunt Tn jur de 10 °C iarna si peste | 25 °C vara. 11 . E. E.. D.2-b.1.panta mare a cursurilor. iar Tn Marea Britanie este tempera:oceanica.Paris.4-c.3-d.2. . Atlantic. Chisinau. 2 .1. 2. iar Tn Europa de Sud bat vanturi calde de origine nord africana si austru. 2. relieful cu altitudini mici si climatul temperat-continental.Germania. iar Tn Marea Britane | ele sunt bogate tot timpul anului.Belgrad.Spania. Varianta 97 A.relieful malt care genereaza precipitatii bogate. . H . C.. 5 .

13 . iarfn I (Spania) predomin relieful malt de podisuri si munti. 2. maree-motrica. D. Franta. .4-c. G. energie eoliana. iar| Tn Peninsula Balcanica sunt precipitatii de 500-100 mm/an. 3 . 1.1 . . iar i-1 Peninsula Balcanica sunt temperaturi Tntre 12 si 15 °C.deosebire: Tn Peninsula Scandinava sunt influente climatice oceanice si nordice.deosebire: fn statui F (Rusia europeana) predomina campiile.| Peninsula Balcanica sunt influente mediteraneene. C.5-a.1. . hercinic si alpina.2-c.Grecia. Olanda.. iar i-. E .climatui propice temperat-oceanic. Rusia. . C. . F.2. 2..c. 1 -d. 3.Varsovia.Irlanda.deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) altitudinile sunt mai mici (1638 m Tn Mur Ural). 5 .lberica.deosebire: Tn Peninsula Scandinava precipitatii medii sunt Tntre 500-2000 mm/an. 3.1.c. Varianta 100 A.b.3-b. « \ B.relieful predominant de campie si podis favorabil dezvoltarii antropice. iar Tn I (Spania) sunt mai mari (3478 m Tn Sierra Nevada si 3404 m Tn Pirinei).1 . . E.b.deosebire: Tn Peninsula Scandinava temperaturile sunt scazute Tntre -5 si 6 °C.7 .B. 4 . pe cand Tn statui I (Spania) relieful este de varsta hercinica si alpina. Londra. .deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) relieful este de varsta precambriana.Sarajevo..3. J .2. D. 2 .d. E.