P. 1
SUBIECTUL 1

SUBIECTUL 1

|Views: 16|Likes:
Published by Aziz Algehmy

More info:

Published by: Aziz Algehmy on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

Varianta 51 A.1. C - Olanda; I - Belarus;2. 8 - Kiev; 15 - Reykjavik. B.1. 9; 2. Finlanda; 3. climat temperat-oceanic. C.1 - b; 2 - d; 3 - d; 4 - b; 5 - b. D.

C - Olanda, E - Grecia: - deosebire: Tn Olanda este caracteristic climatul temperat-oceanic, spre deosebire de Grecia, Tn care mediul geografic este determinat de un climat subtropical, mediteranean; - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai bogate (cerul acoperit cu nori Tn mare parte din an, umiditate ridicata Tn timpul iernii) Tn Olanda si mai reduse, repartizate neuniform Tn timpul anului (veri toride si secetoase, iemi blande si ploioase) si Tn suprafata (mai ridicate Tn partea de vest, cu relief predominant muntos) Tn Grecia; - deosebire: pentru Olanda vegetafia naturala este reprezentata de paduri de foiase (Tnlocuite pe man suprafete de campuri cultivate deschise), iarm Grecia mediul initial al padurilor de foioase a cunoscut o degradare rapida, fiind Tnlocuit de o vegetafie reprezentata prin asociatii detipfrigan. E. Se acorda 4 puncte, cate doua puncte pentru fiecare argument corect, astfel: 1 - situarea Tn nord-vestul Europei, Tn regiunea Tn care este caracteristica vegetatia reprezentata de paduri de foioase' (stejar si fag); - condifiile climatice (clima temperat-oceanica) favorabile dezvoltarii pSdurilor de foioase. 2. coliziunea dintre placa africana si cea euroasiatica. Varianta 52 A.1. B - Regatul Unit al Marii Britatnii si Irlandei de Nord; H - Finlanda; 2. 2 - Paris; 5 - Zagreb. B, 1.Lituania;2. lutlanda; 3. E. C.1 - d; 2 - a; 3 - a; 4 - a; 5 - c. D.B - Marea Britanie, J - Grecia. - deosebire: fn Marea Britanie relieful este dezvoltat pe un fundament cristalin Caledonian (sistem de munti paleozoic!), pe cand Tn Grecia relieful este format pe structuri alpine; - deosebire: Tn Marea Brifanie relieful este dominat de treapta montana joasa (1343 m alt. max. Tn vf. Ben Nevis/Muntii Grampian), pe cand tn Grecia relieful este dominat de treapta montana Tnalta (2917 m alt. max. Tn Muntele Olimp); - deosebire: in Marea Britanie campiile joase, straba'tute de siruri de cueste, se desfasoara Tn sudul si estui tarii, pe cand Tn Grecia campiile se dezvolta Tn centru si nord, formate prin

intense procese de aluvionare a unor bazine tectonice. E.1. carbuni, gaze naturale;2. Germania (carbuni), Rusia (gaze naturale). Varianta 53 A.1. J - Serbia; D - Ucraina; 2,2-Tallin; 14-Roma. B.1. B; 2. Austria; 3. alpina. C.1-b;2-d;3-c;4-c;5-b. 4 D.G - Ungaria, D - Ucraina: - deosebire: Tn Ungaria relieful este reprezentat Tn proportie de peste doua treimi de campie, iar Tn Ucraina aproape jumatate din teritoriu are un relief de podis; - deosebire: sub raport geologic, relieful Ungariei corespunde unei depresiuni tectonice intraalpin© (Depresiunea Panonica), iar Tn Ucraina, relieful este format, Tn mare parte, pe un fundament vechi-precambrian; - deosebire: Tn Ungaria muntii ocupa suprafete reduse si au altitudini mici (1015 m Tn Muntii Matra), iar Tn Ucraina muntii sunt situati Tn sud-vest si au altitudini mai mari (2061 m In Varful Hoverla din Carpatii Padurosi). E.- scaderea ponderii populatiei tinere, Tn raport cu celelalte grupe de varsta (consecinta a unei rate scazute a natalitatii); - Franta, Italia. Varianta 54 A.1.1-Helsinki; 4-Dublin; 2.1 - Suedia; B - Germania. B.1. A; 2. Bratislava; 3. Austria. C.1-d;2-c;3-b;4-d;5-d. D.A - Spania; D - Ungarja - deosebire: Tq Spania* clima prezintd influente mediteraneene Tn sud-est, pe cand Tn Ungaria lipsesc; - deosebire: Tn Spania verile sunt cdlduroase si iernile sunt mai blande, pe cand Tn Ungaria iernile sunt mai red si verile calde si secetoase; - asemanare: Tn ambele state se regasesc influenfele oceaoice. E.- majoritatea raurilordin Peninsula Scandinavicd izvordsc din Muntii Scandinaviei si se dirijeazd spre Marea Balticd; - dispunerea reliefului peninsulel Tn trepte longitudinale care scad Tn altitudine de la vest la

.revolutja industrials a determinat cresterea productiei si a productivitStii muncli plicit cresterea nivelului de trai . climatul mai aspru. 8. D. altitudinile maxime sunt de peste 2. 8 .2-b. asemanare: atat Campia Europe! de Est cat si Campia Nord Europeana fac parte di Europa . 2. C. E.8%o)..Austria. E. suprafete mari ocupate de taiga (padurea de conifere).-1.deosebire: Munp Caucaz au altitudini ce tree de 5000 m (altitudinea maxima este de 5642 m Tn Varful Elbrus).1. B. E .Grecia. altitudinea maxima fiind de 2469. D. ca atare. .1. 2.3-a. .1 . . .deosebire: vulcanii activi reprezintS o caracteristicS a reliefului Italiei.1.5-c. B.4.5-d.Cehia.3-c.3-d. 2. 0. B .1 -a. Germania exists si unit&ti de relief de varstS hercinicS. Dunarea.asemanare: Tn ambele unitati montane este prezent relieful glaciar. 15 .Suedia. Varianta 55 A.Finlanda.Lituania.4-c. 1-a.deosebire: Tn Italia osatura montanS s-a definitivat Tn tlmpul orogenezei alpine. bilantul natural'este negativ (-4.1. Varianta 56 A. F .Moscova. Tn ambele state.900 m. un potential hidroenergetic ridicat. Islands. Germania.1. B. Varianta 57 A.est conferd vdilor raurilor un caracter transversal si.Madrid.1-c. iar Muntii Scandinaviei au altitudini mai mici.1.4-b. Tn timp Germania vulcanii sunt stinsi.deosebire: Muntii Caucaz apartin sistemului muntos alpin.D.2-b.Dublin.asemSnare. 2.A C.Belgrad. iar Muntii Scandinaviei apartin sistemului muntos Caledonian.10 . 3. .Roma.2.Bruxelles. 3. Lisabona..5-b. 3 .factor geodemograflc.2-a. H . C.4-a. 2. C .. 2. 2 .3.m. monarhie parlamentarS.cresterea natalitSfii si reducerea mortalitStii. B .

7-Oslo. D. Campia Londrei. E. 3 .4-d.Varsovia.deosebire: ca geneza. 2. E .1. Romania. A ... Gran Sasso din Muntii Apenini si altitudii maxima de 1894 m Tn Vf. Tn Alpii Scandinaviei Tntalnim un climat montan si temperat-continental. G .2.H C.ionale si recunoasterea interna^ionala.4.1.1. -.Lituania. Varianta 58 A.c.straveche (Placa Est Europeana si respectiv Scutul Baltic). Munfli Alpi. Exemple de state europene Tn care se exploateaza combustibilii amintiti la punc anterior: Rusia.c.asemanare: atat Campia Nord Europeana cat si jumatatea nordica a Campiei Europ de Est sunt acoperite cu depozite fluvio-glaciare.deosebire: temperaturile medii anuale Tn Peninsula Scandinavica sunt Tn sud de + 6y si Tn .conflicts militare: razboaie. 5 . .deosebire: altitudine maxima de 2912 m Tn Vf. iar relieful Muntis Urali este vechi. 2 .asemanare: tipuri de roci predominant dure: granite.F.1-c.1 . gaze naturali 2.deosebire: tipul de climat Tn nordul Peninsulei Scandinavice este subpolar. .. Tn unele zoni acoperite cu calcare.3-c.1. B.Suedia. E. 3.1 .1. Narodnaia din Munjii Urali.b.Cehia. 13-Berlin. pe cand Tn Campia Nord Europeana fragmentere produsa de rauri este mai mare deoarece au afluentii sunt mai numerosi datorita precipitatiik mai mari. .3. C. . sisturi cristaline. 4 . iar Tn Peninsu Iberica predomina climatul subtropical (mediteraneanj. de tip hercinic.Irlanda. In industria energiei electrice sunt folositi combustibili fosili: carbuni.5-d.realizarea dreptului de autodeterminare a unor popoare cu respectarea legislate internat. relieful Muntilor Apenini este tanar. iarm partea centrala climatul subtropical seceti .2.d.H.Reykjavic. 10 . cu influe oceanice. F .deosebire: fragmentare redusa a Campiei Europei de Est produsa de raurile care i afluenti putini datorita precipitatiilor reduse. D. D.2-b. B. de tip alpin. 2. Varianta 59 A.

3. B. relief carstic. 14 . 8 . 4 . Rusia. . Germania. B . precipitafiile anu sunt de 500-600 mm/an Tn partea central-sudica si 1000*000 mm/an Tn partea montana nordica. predominant sub forma de zapada. D . C . de 15° C Tn Peninsula Scandinava si de 22° C Tn Peninsula Iberica). D.1.1. Marea Britanie. 2. . 5.a. 5 .somajul ridicat al populatiei active dintr-o regiune si oferta de locuri de munca a a regiuni.Portugalia.Moscova. dar $i vulcanism. Bosnia si Hertegovina.nord de 0°C.c.c. .Bruxelles. granite. minereu de fier. iarm nord de +14°C (Tn iulie +20°CTn nord si +2? Tn sud . Atena. iar Tn Peninsula Iberica.asemanare: ambele regiuni muntoase s-au format Tn orogeneza alpina. E. Mun(ii Apenini sunt mai fragmentati.. . 2. Vf. iar Tn sezonul cald. Tn timp ce Tn Peninsula Iberica sunt repartizate neuniform Tn cursuil anului (veri toride si secetoase. prin cutare s maltare.Kiev. cocs. 2 .deosebire: precipitatiile Tn Peninsula Scandinavica sunt de 1000 -2000 mm/an. relief granitic.c. C . .1. Pic d'Aneto: 3404 m.. cu rod dure. C. ierni blande si ploioase) si valori frecvente de 600 - .d. 4 .2. predominant sisturi cristaline. . 2 .cu veri foarte calduroase). Varianta 60 A. relief petrografic format pe' sistur | crisaline. temperatura medieTn sud este +18°C. 3 . conflicte regionale.c.deosebire: temperaturile medii lunare sunt mai ridicate Tn Peninsula Iberica decat in I Peninsula Scandinava (Tn sezonul rece de -1° C Tn Peninsula Scandinava si de 8° C Tn Peninsula) Iberica.1 .deosebire: Tnaltimi maxime: Tn Munjii Pirinei. 5 . D. cu influenta termica a curentului Golfului (Tn iulie 14° C-16° C). Tn Munjii Apenini. Tn nord 600800 mm/an Tn sud.razboaie locale. 2. A. dar si calcare.Belarus.a. B.1. Vf.b. 14 .Italia.Viena.asemanare: tipuri genetice de relief: relief fluvial. 3. C. 4 .1.c.Lituania.2.deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate Tn Peninsula Scandinava (valorilel pot depasi 2000 mm/an). E. 3 . Varianta 61 A. Tamisa.1.d. iarm Peninsu Iberica. Gran Sasso d'ltalia: 2912 m.

Copenhaga.deosebire: precipitatiile medii anuale sunt Tn Rusia Tntre 500-750 mm/an.extinderea teritoriala si administrativa a oraselor si aparitia unor nuclee urbane Tn jurul marilor orase. E.Suedia. cat si Tn Ucraina (pe litoralul Peninsulei Crimeea) apare climatul subtropical mediteranean.lagunele sunt Tntinderi de apa marina separate de marea deschisa printr-un cordon literal.1.a.d. C. I . Baltica.asemanare: atat Tn Italia.b. 10-Tirana. iar Tn Franta de peste 750 mm/an Tn cea mai mare parte a teritoriului. Stockholm. B. D. 15 . B . 2.1 .asemanare: Tn nordul Italiei (Tn Muntii Alpi) si Tn sud-vestul Ucrainei (Tn Carpatii Padurosi) climatul este tipic montan. Dunare. E. J . verile sunt calduroase si secetoase.b. B. F.1. . 4 . .deosebire: temperature medie anuala Tn Rusia este Tntre -5 si 10 °C. 3 . E. 3 .2. .d...1000 mm/an: I . Zagreb.explozia demografica datorata revolutiei industriale.1. .a. 4 . climatul temperat-oceanic. Varianta 63 A..a. .c.deosebire: Tn B (Rusia) predomina dimatul temperat-continental. .d. D. C. . 2 . 2. 5 . . E. 2.Rusia. grad ridicat de| fragmentare a reliefului). 2 .cresterea altitudinii si accesibilitatea redusa (pante accentuate. 5 . Germaniei si Poloniei). iar Tn H (Franta).asemanare: atat Tn Peninsula Scandinava cat si Tn Peninsula Iberica se manifesta un] climat temperat-oceanic.. 3. 7-Oslo. 1. iar Tn Franta Tntre 10 si 12 °C.Slovacia. C ..tarmul cu lagune este specific Marii Baltice (N. 1 . umed si racoros.d. .2.conditiile climatice aspre si solurile cu fertilitate redusa. 3. Varianta 62 A.Minsk.asemanare: atat Tn Italia. c§t si Tn Ucraina.Albania.

1. E. . G. 10-Dublin.Marea Britanle. perfectionarea asistentei si practicilor medicate care favorizeaza cresterea duratei de via{a a populatiei. .umiditatea mai ridicata a maselor de aer oceanice aduse de vanturile de vest m Europa Occidentala. ..l.nivelul de trai ridicat.1.Moscova. Belgia. 3. -a. mult mai uscate. -c. -c.4. 3. . care s-au format Tn timpul orogenezei alpine. Varianta 66 A.2.-d. .2. 2.2.b.2. Tn sezoanele extreme.1.3.2p.-a. E..1. ..1.1.4.5. * B. A . . -a. -d.2. C.asemanare: ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerabile relief glaciar. 3. 15-Helsinki. .Serbia.Varianta 64 A.Bruxelles. B. -c. J .1. Tn majoritatea statelor europene Varianta 65 A. I B. 14. -d. fata de masele de aer continentals.contrasted termice mari.asemanare: atat Muntii Pirinei cat si Muntii Alpi sunt munti tineri. .2.Estonia.scaderea natalitatii si implicit a sporului natural . D. Spania. F .Norvegia.A-ElvetJa. -b.b. ce vin dinspre est. D .asemanare: ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerable forme ale reliefului glaciar. dintre masele de aer oceanice (mai racoroase vara si mai blande iarna) si masele continental (foarte reci iarna si calde vara).2..deosebire: valoarea altitudinii maxime este mai mare Tn Muntii Alpi (Varful Mont Blanc 4807 m) Tn comparatie cu cea din Muntii Pirinei (Varful Pic d'Aneto . monarhie.3408 m). 2. 5.deosebire: daca Tn Peninsula Iberica temperatura medie anuala are o valoare de . 3.-a.1. D. care s-au format Tn timpul orogenezei alpine. E. C.Skopje. 11. E.-a.Lisabona.3. 11 -Minsk.4. -b.asemanare: atat Muntii Carpati cat si Muntii Alpi sunt munti tineri.Slovacia.1. 1 -Praga.5.2655 m). B . D.deosebire: valoarea altitudinii maxime este mai mare Tn Muntii Alpi (Varful Mont Blanc 4807 m) Tn comparatie cu cea din Muntii Carpati (Varful Gerlachovsky . C.2.

reel.aproximativ 15°C. E.. 3. D.deosebire: Tn Ucraina climatui este temperat-continental. . iar Tn restul tarii climat temperat-oceanic.Varsovia. E .3-d. Varsovia. . 3 . . * . fiind cuprinse Tntre 0 si 5°C. care nu sunt prezente Tn Ucraina.Tn Europa de Vest densitatea populatiei este mai mare decat Tn Europa Nordica deoarece climatele sunt diferite.a. 2 .d.deosebire: Tn Italia este prezent climatul mediteranean/subtropical. 2. Tn timp ce Tn Suedia. » Varianta 67 A.Dublin. 2. 13 .Bazinul Mediteranean a luat nastere pe o falie de transformare situata Tntre placa africana si placa eurasiatica.1. spre nord. 3.. Finlanda.Germania..1. prin Tnaintarea spre nord a placii africane se creeaza o tensiune continue (specifics' zonelor de subductie) Tntre cele doua placi aflate Tn coliziune. Tamisa.1. J .d. Tn nordul Peninsulei Scandinave este caracteristic climatul subpolar.2. B.5-d. B. se Tntalneste un climat temperat-oceanic.Tn Europa de Vest climatui temperat-oceanic cat si relieful este favorabil habitarii.4-a. Paris. uscat. Tn timp ce fn Rusia bat vanturi reel .deosebire: Tn nordul Suediei bat vanturi polare. . si fracturi ale scoartei ce due la vulcanism activ.1 .Moldova. E. C. 4 . A.a. alpina. Tn timp ce Tn Rusia climatul temperat-continental (Tn cea mai mare parte) si eel subpolar Tn nord.Cehia.1-a.Moscova. Vezuviu. 5 . Climatul subpolar din Europa Nordica este caracterizat prin temperaturi scazute ceea ce determina o populate redusa Tn r. Tn pare iama dureaza aproape noua luni.2-c.deosebire: Tn Italia bat vanturi calde dinspre Africa. Stromboli. . ca si Tn NV-ul Peninsulei Scandinave. G . C. 2. Varianta 68 A.Albania. Vulcano. 10 . E .1.2. pe linga miscari orogenetice.d.deosebire: Tn nordul Suediei temperaturile medii anuale sunt de -5°C fata de cele din Ucraina care sunt peste 0°C.deosebire: daca Tn Peninsula Iberica predomina climatul mediteranean. . D. Tn Peninsula Scandinava valorile temperaturii medii anuale sunt mai mici. care genereaza.Etna. influentat de vanturile de vest.asemanare: Tn NV-ul Peninsulei Iberice. exista climat subpolar.egiune. 5 ..Berna.

2. E. D. precipitatiile medii anuale sunt mai mari de 1000 mm/an .1.asemanare: atat fn Portugalia. atat fn Portugalia. 2.2p.deosebire: Tn Italia altitudlnile sunt mai mari (4807 m . 6.Stockholm. A. .3-c. 5 . .1.Varful Monte Bianco din Alpi).1. Tn timp ce Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sunt mai mici (1343 m .1.2-b.Berna. cat si fn Franfa.1.Estonia. iar Tn Italia muntii s-au format Tn orogeneza alpinS. . Minsk. D. . B.Peninsula ScandinavS este siluata Tn nordul Europe! la latitudine mare.asemanare: atat fn Portugalia. cat si fn Franta. . cat si fn Franta.procesului de fmbatranire a populatiei. C. 3.d. Varianta 69 A.Varful Ben .b.2.Norvegia.Sofia. temperatura medie anuala este mai mare del 0°C-2p. C.5-a. fn perioada post glaciarS. 3 .a declinului economic.a. J .4-d.Berlin. 2 .. C. Tn timp ce Tn Italia sunt mai mici.a.a poluarii radioactive. ' D. dupS retragerea ghetarilor Tn circurile glaciare s-au format lacurile glaciare.2p. B.deoseblre: Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord exists relief mai vechi (de varsta caledonianS si hercinicS).1 .Sarajevo.deosebire: Tn Italia vulcanii activi reprezintd o caracteristicS a reliefului care nu este prezentS Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.asemanare. 9 .Letonia. . fiind mai tineri.-in Ucraina sporul natural este redus (rata natalitatii este cea mai mica din Europa 7. 4 . Varianta 70 A. E. 12 . 4 . se manifesta varfturile de vest . 3. 14 .7 %o) ca urmare a: .1-a. .In Cuatemar. 2 .1.(Crivaful) si vanturile polare. ..deosebire: Tn Rusia amplitudinile termice anuale sunt mari. F . Peninsula ScandinavS a fost afectata de glaciatiune care a modelat prin eroziune circuri si v§i glaciare. . 2.a.

deosebire: Tn statul marcat cu D (Norvegia) sunt prezente climatele montan si subpo¬lar.3. 9 -Minsk. 4 . unind prin extensie Marea Nordului de Marea NeagrS . grohotisuri. vanturile polare la N de Cercul Polar pe cand Tn statul marcat cu A. dezagregari).Irlanda.care genereaza migratii de la est la vest.A. 5 .Vilnius. I .conflicte regionale sau regimul politic din fostul spatiu comunist din Europa Centrala di de Est.1. decat Muntii Alpi care sunt mai Tnalti datorita recentei Tnaltari.1 .2p.b. D.asemanare: Tn ambele state este prezent climatul temperat-oceanic. spn deosebire de Muntii Alpi care s-au format Tn orogeneza alpina. Varianta 71 A. Serbia).deosebire: Tn statul marcat cu D sufla..3-d. Slovacia. 3 . .deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana.a D.1. . volum mare de aluviuni.1. B.diversitatea treptelor de relief si a altitudinilor. pe cand in statul marcat cu A (Irlanda).traverseaza tari fara iesire la mare (Austria.asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depoziti glaciare si periglaciare (glacisuri. 2. .. 3. . Ungaria. 2.1 . datorita eroziun mai Tndelungate.2p.extinderea teritoriala si a tipurilor de climat..1 -a. 11 -Zagreb. -razboaie locale. C. 1. 2. acestea nu se resimt.Nevis din Munfii Grampian).Bruxelles. B. ..asemanare: unitSfile montane din cele douS (Sri s-au format prin Tncrefirea scoarfei. ' .este principala axa de transport fluvial la nivelul continentului.b. C.5-d. 2 . . . F .4-b. E.d.2. E.Austria. acestea lipsesc. Baltics. 2 . E.Praga..-factori economici (diferenta dintre estul si vestul Europei). 3 . C. 7. 3.Luxemburg. .d. D. Varianta 72 A.2-c.deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa. facilitand schimburile comerciale .. 8 .

energie eolianS si energie mareemotrica'.b.Germania. 3. cantitate insuficienta pentru dezvoltarea padurilor. 2. Tn cea mai mare] parte. 3 .Viena. Dunare. D . C. Olanda (fara morilor de vant) si Franta (centrals mareemotricS . .2-a.a.Chisinau. 5 . C.deosebire: Marea Britanie are un climat temperat-oceanic. Franta.1..Bruxelles.1.La Ranee).1.1 .2.Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) si repartizate I uniform Tn timpul anului in Marea Britanie. iar Munti Alpii Dinarici s-au format Tn orogeneza alpina. cu precipitatii mai mari de 500 mm/an. Tn timp ce Tn Italia precipitatiile cad.deoseblre: Munfii Alpiii Scandinaviei s-au format tn orogeneza caledonica.5-d. 5 Helsinki. 2 . D. B. 6 . cu rnterfluvii largi. Departares I mare fata de bazinele oceanice si marea dezvoltare a suprafetei continentale fac ca precipitatiile medii multianuale sa nu depaseasca 500 mm/an (si chiar sub 300 mm/an. . I . Lituania. C .Varianta 73 A. 3.c.1. .Italia. iarna si nu depasesc 1000 mm/an decat In spatiul montan. Varianta 74 A. favorabile acestor asociatii vegetale. B . . Tn asociatie cu stepa (silvostepa). apar palcuri de padure cu specii termofile.4 . 2. spre deosebire | de Italia. Baltica. . 2. 1. F. Tn cea mai mare parte. 4 . un relief jos de campie si de podis. specifice climatului temperatcontinental cu nuanja de ariditate. CL | altitudini Tn general sub 400 m. 2 .3-b. la care se adauga verile calduroase si secetele frecvente. 2. unde verile sunt calduroase si secetoase. B.4-a.b.asemanare: Tn ambele lan^uri muntoase altitudinile depSsesc 2000 m.1 -d. sau Tn zona mai Tnalta). E.b.Europa de Est cuprinde.. C.Cehia.deosebire: verile sunt mai umede si mai racoroase Tn Marea Britanie. netede sau usor valurite. cu fragmentare redusa cu soluri din clasa molisolurilor sau a luvisolurilor. la nord de Marea Caspica). fn zonele ceva mai umede (la limita vestica a regiunii. 0. E.deosebire: orientarea culmilor este pe direc(ia nord-est-sud-vest Tn Alpii Scandinavic si nord-vest-sud-est Tn Alpii Dinarici. . spre deosebire de Itala ] care are un climat mediteranean.

Varsovia.Vilnius. C .. 1 . 2 . C. 4 .Bruxelles. A .1 -a. rauri scurte cu debite mici.4-d.2-a.1. Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord.1. D.2-d. 2. H.2. C . G.Atlantic.1 .5-d. B.1. C.Portugalia. Federatia Rusa. 3 . 15-Praga.4-b.2. 3 -Minsk. 2. F .b. iar Europa de Vest este acoperita frecvent de ceturi. B.deosebire: Alpii Scandinaviei sunt fragmentati tectonic. pe cand Tn Europa de Vest este o clima temperat-oceanica. 2900 m). I.deosebire: in Europa Sudica este o clima subtropicala (mediteraneeana). . Tn timp ce Alpii Oinarici au rezultat In urma orogenezei alpine (sunt mun^i tineri). . Europa de Vest are o vari racoroasa si umeda. carbune. B.Londra.. E.15. 900 m).c.1. .deosebire: Europa Sudica se caracterizeaza printr-un numar mare de zile senine Tn timpul anului.3-a. petrol. . D.deosebire: Tn timp ce Europa Sudica are o vara torida si arida.deosebire: Muntii Apenini sunt mai Tnalti (cca.b.1.1. 1 .b. vecinatatea apelor Oceanului Atlantic (care au rol moderator) si vecinatatea curentului cald al Atlanticului de Nord.2. C.Elvetia. 4 ..Polonia.Slovacia.Lltuanla. Varianta 76 A.asemanare: ambele siruri montane s-au format prin Tncrejirea scoartei. J.1. E.deosebire: Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana (sunt munfi vechi).1. 5 .3.5-c. 3 . D. Tn timp ce i Muntil Penini sunt vechi.1-b. format! de orogeneza alpina.3. 2.d.2. format! de orogenezele caledoniana si hercinica.Grecia. . . I .8. H . tn timp ce Muntii Penini au altitudini reduse (cca.Varianta 75 A. Tn timp ce Alpii Dinarici se remarcS prin masivitate. Rusia. E. Varianta 77 A. 2. 3.3-a.deosebire: Muntii Apenini sunt munti tineri.

E.Norvegia. 3. fiind totodata unul dintre punctele terminus ale Eurotunelului. creat prin Tncrejirea scoartei. E. 5-a. de aici plecand si cea mai lung§ ruta maritima din lume 21400 km.nordul Europei este de varsta caledoniana. creste.. Are 21 de aeroporturi (Tntre care Heathrow este unul dintre cele mai mari de pe Glob.! Tn timpul orogenezei alpine si fac parte din lantul alpino-carpato-himalaian. I. temperat-oceanic. 9 . 3... . C .asemanare: relieful glaciar este present Tn ambele lanturi montane.1-c. C.1. D.Suedia. . E. D. 5 .. B. fiind reprezentat prin circuri. 3-a. au o masivitate accentuate si altitudini care depasesc 3000 m. slab dezvoltate economic.deosebire: relieful vulcanic. format.cresterea densitatii retelei rutiere si feroviare pentru marirea accesibilitatii catre zonele i rurale izolate.portul Londrei este unul dintre cele mai mari de pe Glob.5-b. Ir timp ce Tn Muntii Penini este absent..deosebire: diferenta de Tnal{ime dintre Muntii Alpi si regiunile Tnconjuratoare este mica Tn timp ce diferenta de Tnaltime dintre Muntii Caucaz si regiunile Tnconjuratoare este mare..3-d. Varianta 78 A.2-c.asemanare: Muntii Alpi si Caucaz sunt munti tineri.1 -d. vai glaciare. Mont Blanc) Tr timp ce Varful Elbrus din Muntii Caucaz atinge 5642 m. . J .3. .4-b.Macedonia.Letonia.sudul Europei este de varsta alpina.Sofia.1. morene.asigurarea interconectarii sistemelor de transport cu cele din Europa Centrala si de Vest . .asemanare: Alpii si Pirineii sunt munti tineri. I . 10-Zagreb. E. (chiar si vulcani activi) este prezent Tn Muntii Apenini. . 2. Varianta 79 A. 2. B. iar metroul este eel mai vechi si mai lung de pe Glob (409 km).Londra este unul dintre cele mai mari noduri de transport de pe Glob deoarece de aici pleaca toate caile ferate si rutiere britanice. B .2.2-a.asemanare: ambele lanturi montane prezinta'un relief tectonic.1. etc. 14-Praga.deosebire: altitudinile Muntilor Alpi nu depasesc 5000 m (4807 m Tn Vf.4-d. format! Tn timpul orogeneze alpine. C. 2. punct terminus Geelong Tn Australia. 4.2.Viena.1. .

.deosebire: fn Danemarca este o clima temperat-oceanica. ..Grecia. iar Tn Europa Estica este un climat temperat-continental. B. D.. Tn nord). Tn sud) si 463 m (Colinele Timan. E. A .1.1.1 -d.Varianta 80 A.5-a.deosebire: climatul temperat-continental este caracterizat prin prezenta vantului local Crivatul.4-c. cazand Tndeosebi vara.1-d.2. B.Bruxelles. 1 .2. D.3-a.deosebire: Muntii Carpati se desfasoara sub forma unui arc de cere. A. 5-b.1. larg boltit. D.a fost modelata de ghetarii de calota. F . C.2.are fundamentul de varsta precambriana.10-Viena. . .deosebire: Muntii Carpati s-au format tn ciclul alpin (orogeneza alpina).1. Moscova. 2.potentialul turistic natural foarte variat favorizeaza practicarea celor mai importante tipuri de turism: balnear-maritim. C-Austria. Belarus. 8 .Dublin. H.3.2-c.deosebire: climatul temperat-oceanic este caracterizat prin precipitatii bogate (1 GOO-2000 mm/an).Varsovia. 3-b.. monarhie. Dublin.1-b.Tn Europa Vestica este un climat temperat-oceanic. montan si de cura balneara.asemanare: ambele unitati prezinta relief glaciar. D. B . C. si altitudinile sunt cuprinse Tntre -28 m (Tn regiunea Marii Caspice. pleistoceni.1. C.Portugalia. 7 . . sub forma de averse. Varianta 81 A.2. Varianta 82 A. 7 . E.1..2-c. iar Tn Grecia este o clima . 9-Minsk. . 2. pe cand Muntii Ural s-au format Tn ciclul hercinic (orogeneza hercinica). 3. B. pe cand Muntii Ural se desfasoara pe directia N-S.Berlin.5-c.3-b.Viena.D.4-b.Fran{a. 3. E-Suedia. 4-c. Tn timp ce Tn climatul temperat-continental precipitatiile sunt reduse (sub 500 mm/an Tn nord si sub 300 mm/an Tn sud).. C . 2-c.Lituania. care nu se manifests Tn climatul temperat-oceanic.Italia define jumatate din monumentele de arta ale lumii aflate Tn patrimoniul UNESCO.

3 . 500 mm).deosebire: precipitatlile medii anuale sunt mai ridicate (800-1000 mm) si repartizate uniform Tn timpul anului Tn Danemarea si mai reduse (cca.Portugalia. 5 .deosebire: Tn Spania predomina' circula{ia oceanic^ si mediteraneanS. 3.Bruxelles.Helsinki. . pe cand Tn Belarus circulate continentals. repartizate neuniform Tn timpul anului Tn Grecia.deosebire: Muntii Alpi au fost format! de orogeneza alpina Tn Mezozoic si Neozoic.. D.1-c.Luxemburg. Varianta 84 A. 6 . Varianta 85 .b. coline si podisuri joase. pe cand Tn Belarus.d.a. 4. . 3.5-b.Belgia. F -Austria. iar Munt.2. 7 .mediteraneand. .deosebire: temperaturiie medii sunt de 14-18° C fn Spania.. E. C . caracterizat prin natalitate redusS..2. E.Islanda.ii Ural au fost format! de orogeneza hercinica Tn Paleozoicul tarziu.nivelul de trai si speran(a medie de viatS sunt ridicate. B.2.b. E. iar Muntii Ural au orientare generala nord-sud.Paris. . 6 . .comportamentul demografic modern. B.D.-deosebire: Statui marcat cu E (Spania) are clima subtropical^.1.. . . 0. 4 .1.3-b.2-a. J . pe cand statui marcat cu H (Belarus) are clima temperat-continentala.1. B . Varianta 83 A.deosebire: amplitudinile termice medii sunt mai ridicate Tn Grecia decat Tn Danemarca.2. J . C. temperaturile medii sunt de 5-8° C. 2 . E.3.relieful de campie.asemanare: si Muntii Alpi si Muntii Ural prezinta sisturi cristaline cu intruziuni granitice.4-b.clima temperat-continentala cu precipitatii reduse (sub 500 mm/an). .1 . etc. continentala Tn centru si temperat-oceanica.B.Helsinki.deosebire: Muntii Alpi prezinta orientare generala est-vest.1. C.mediul de tundra si ghetarii.5. .climatul subpolar si polar.b.

spre deosebire de Mun{ii Alpi. B. Tamisa.deosebire: m Irlanda se Tntalneste o clima temperat-oceanica.3-b. accidental. 5 .2. 2.1. Olanda. . Sena.4-b.1.2-b..Republics Moldova. pe cand Muntii Alpi sunt mai Tnaiti (peste 4000 m) datorita recentei Tnaltari.6. 2. 3 . datorita eroziunii mai mdeiungate.1-d.densitatea redusa a populatiei si asezarilor umane deservite de reteaua feroviara Varianta 86 A. B. . C. care s-au format Tn orogeneza"talpina.5-b.2-d. 4 .5-a..Helsinki. C. ' .2000 mm/an si repartizate uniform Tn timpul anului.Kiev. G .. . Franta.d.d. C.10-Moscova. F . 3. B.Norvegia. C. . iar Tn Grecia cantitatile de precipitatii sunt cu mult mai mici (600 900 mm/an) si cad predominant toamna si iama.Bulgaria. J .2.A.deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai man (18-20 °C) Tn Grecia si reduse (15-17 °C)Tn Irlanda. . . A . maree-motrica. 3. D .3-b. Berlin.4-b. de 1000 . 10 .asemanare: atat Muntii Carpati cat si Muntii Pirinei sunt mun|i tineri. E.1.Ungaria.Bulgaria. D. iar fn Grecia o clima j subtropical (mediteraneana).1.relieful montan.Lisabona. Dunarea.1. 7 .1.b. C.deosebire: Tn Irlanda precipitate sunt abundente. Varianta 87 A. 2.asemanare: atat Muntii Pirinei cat?i Muntii Carpati prezinta sisturi cristaline cu intruziuni granitice. E.1-c.1.2. D.. 2.c.deosebire.asemdnare: Tn ambele unitati relieful glaciar este bine reprezentat.1 .deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana. D. format! de orogeneza alpina. Minsk. 15 . G .Lituania. 3. D.c. 2 . Budapesta. energie eoliana. Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa (sub 2500 m). 12-Riga.Praga.

1.Tn Spania climatul este oceanic ?n nord.. . Varianta 88 A. . cfirbunl.. Ucralna.1 -c. petrol.3-d.conditii fizico-geogi-afice diferite: restrictii de locuire Tn Islanda (climat subpolar. C .2. H .1. .. 1-Atena.1. fata de Regatul Unit unde conditiile habituate sunt favorabile (climat oceanic.Fran{a. Bosnia si Hertegovina.deosebire: fn Portugalia precipitatiile medii anuale au valori de 500-1000 mm. resurse naturale valorificabile). lar fn Norvegia invazille mase de aer polar (arctic).deosebire: Tn Portugalia este o clima temperat-oceanlcd si mediteraneana4.4-d. calota glaciara extinsa.1.2-a. J. 2. . E. Varianta 89 A.. B .1. iarh| vestul Norveglei TnregistreazS valori mai mari de 2000 mm/an. 3.2. Marea Brltanle. E.deosebire: fn Portugalia sunt speclfice vanturile de vest. pe cand Tn Ucraina se Tnregistreaza 400-600 mm.Regatul Unit. ceea ce au determinat limitarea activitatilor economice . E.In Spania domina circulatia atmosferica din vest.cauze etnice si religioase. 0. IbericS.imperiu colonial Tn trecut. A.cauze economics. D. 4-Kiev.Tn Spania se Tnregistreaza 800-2000 mm de precipitatii medii anuale. B.5-d. 2. C. pe cand Tn Ucraina domina circulatia NEsiE.4-a. explica densitatea mare a populatiei Regatului Unit fata de Islanda cu resurse naturale si pozitje geografica izolata. .2-a. . temperat-continental Tn partea centrala si mediteranean Tn sud si est.5-b. B. stat cu economie puternic dezvoltata si pol de emigrare Tn prezent.Islanda. pe cdnd h| Norvegia este o cllmS temperat-oceanlcS si subpolarfi. 3.1.2-Sofia.3-c.asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depozite glaciare si periglaciare. vulcani activi).1-b. .2. C. 15-Tallin. D . Portugalia.Bosnia si Hertegovina. iar Tn Ucraina domina climatul temperat-continental cu nuante excesive. .

1-d. .asemanare: amplitudinile termice anuale au valori mici Tn ambele state. valorile medii anuale nu depasesc 1000 mm. prezenja climatului subpolar cu temperaturi scazute si vanturi puternice. solurile avand o fertilitate scazuta.! Tn orogeneza caledonica). pe cand Tn Peninsula Italica este prezent relieful vulcanic.4-c.Bratislava.4-d. J. C. Podisul Finlandei. D.Oslo.deosebire: Irlanda beneficiaza de cantitati mari de precipitatii.3-a. Elvefja..deosebire: Tn Peninsula Scandinava relieful major s-a format Tn etape tectonice diferite (Scutui Baltic format Tn Precambrian.5-d. .Minsk. E . morene.2.si implicit un grad scazut al densitatii populatiei. podisuri si dealuri joase).2-d. C. Sena. distribute uniform de-s lungul anului (peste 1000 mm/an). 2 . E. . iarTn Italia precipita{iile cad aproape exclusiv iarna. . acoperit Tn prezent de Campia Nord-Europeana. Belarus. 3.2-b. H . .prin orientarea muntilor iau nastere bariere climatice.1. 1 .1.deosebire: Tn Peninsula Scandinava predomina altitudinile mai mici de 500 m (campii. Varianta 91 A. fiorduri. 3. C . Balcanica. Muntii Scandinavi format.3-c. pe cand Tn Peninsula Italica predomina altitudinile mai mari de 500 m (munti si dealuri Tnalte).a. 0.a. iar Tn Peninsula Italica relieful s-a format Tn orogeneza alpina (Muntii Apenini s.2. 2. B. 1. 10 .Sarajevo. . Varianta 90 A. Podisul Suediei.1-b. reprezentat prin craterele vulcanilor stinsi si prin vulcani activi (Vezuviu). reprezentat prin vai glaciare. Tn (imp ce Italia are un clima: mediteranean.condifii improprii pentru agriculture.introduce etajare climatica prin altitudine.. A .2.deosebire: Tn Peninsula Scandinava este prezent relieful glaciar.deosebire: climatui Irlandei este temperat-oceanic. sandre s.1. B.Suedia.Islanda. . 12 .5-d. E.).Islanda..Suedia.. J.

Kiev.2.1.1. cu litera F (1000 ..Franfaj F .2000 mm/an).deosebire: statului marcat. pe cand statul marcat cu D (Franta) are o clima temperat-oceanica si mediteraneana. B. 4 . 2 .2.deosebire: Tn Franta bat Vanturile de Vest si Mistralul. D.1 . cu litera H bat crivatul si vanturile reci.E.a. .1.2. cu litera H (Federatia Rusa) are climat temperatcontinental si subpolar Tn nord.. .deosebire: Tn statui marcat.deosebire: valoarea cantitEp anuale de precipitatii este mai mare Tn statui marcat.D. . E.. pe harta.doua state: Italia si Grecia Varianta 94 A. pe cand Tn Suedia bat Vanturile de Vest si polare. 6 .4-b. B.Finlanda. 14. s B.Polonia.2. 4 .deosebire: statul marcat cu A (Suedia) are clima prepolara (subpolara) Tn nord si temperat-oceanica. ' ' ' .Varianta 92 A. pe harta. 4.b. A .Roma. cu litera F (Marea Britanie) are climat temperatoceanic. . 3. E.1.substratul prezinta gheturi perene.Moscova.3. Varianta 93 A.b.Bruxelles.Norvegia. 5-Lisabona. pe harta.maslinul si vita de vie.1.Lisabona. 3 . C. D. 1. pe harta.1-b.2. D.5-c. 3. 5 . pe harta. 6 .3-b. 13-Kiev. . D . Suedia. Tn timp ce Tn statui marcat. .Muntenegru. B .1. A . * C.Slovacia. pe cand statui marcat. pe harta. I . cu litera F bat vanturile de vest. polare. cu litera H valoarea cantitatii anuale de precipitatii este mult mai mica (500 -1000 mm/an si chiar sub 500 mm/an).2.deosebire: iernile sunt mai aspre Tn Suedia decat Tn Franta..relieful este accidental si acoperit de ghetari.Elveiia.a. iar Tn statui marcat.2-d. 12 .b. .

d. sub forma de averse) Tn Ucraina.3.b.Portugalia.Muntii Penini s-au format Tn orogeneza caledonica. .c.C..1. B.deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai man (25-26 °C) Tn Ucraina si reduse (1618 °C) Tn Marea Britanie. C.Grecia.1 . .4-c. climatului mult mai favorabil extinderii oicumenei Tn Olanda decat Tn Islanda si reliefului predominant de campie Tn Olanda comparativ cu eel muntos Tn Islanda.7 loc/km2) datorita pozitiei geografice. si mai reduse (300-500 mm/an). 4 ..b.deosebire: precipitape medH anuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) si repartizate uniform Tn timpul anului Tn Marea Britanie. Varianta 96 A. pe cand In .. . Olanda.2. Zagreb.densitatea medie a populatiei este mai mare Tn Olanda (peste 300 loc/km2) decat Tn Islanda (2. 2 .deosebire: Tn Europa de Nord temperaturile medii sunt scazute (Tntre -5 si 0 °C). 3 . 5 . E. Vezuviu.. 2.c. J . Varianta 95 A. B.un alt factor este aportul migratoriu mare Tn Olanda comparativ cu Islanda.Reykjavik. 5642 m). B .c. repartizate neuniform m timpul anului (cad predominant vara.doua exemple de vulcani activi: Etna. Tn Muntii Caucaz este specific relieful glaciar. . . D.1. 1 .Dublin.2.1 -b. !.2-a.c.1.Atena.Kiev.b. printr-o falie transformanta.1 . F . 3 . 2 . D. D. 3.c. 14.Spre deosebire de Muntii Penini. 1 .deosebire: Tn Europa de Nord este o clima temperat-oceanica si subpolara. 2 .. 4 .5-b.2. Tn timp ce altitudinea Muntilor Caucaz depaseste 5000 m (Vf. 5 . . pe cand statul marcat cu litera I (Marea Britanie) are un climat temperat-oceanic. C.Islanda.Muntii Penini nu depasesc altitudinea de 900 m.1.4. C . pe cand Tn Europa de Sud temperaturile medii sunt de 14-18 °C. Elbrus.deosebire: statul marcat pe harta cu litera A (Ucraina) are un climat temperat-continental. iar Muntii Caucaz Tn orogeneza alpina. E.3-c. .Varsovia.prezenja vulcanilor activi Tn Europa Sudica se datoreaza divizarii scoartei terestre (placa tectonica africana si cea eurasiatica). E.Lituania.a.

. . iar Tn Marea Britane | ele sunt bogate tot timpul anului. D .1.1.Tn Cuaternar a fost afectata de glaciatiune.1-a. F .deosebire: Tn Italia temperaturile medii pe anotimpuri sunt Tn jur de 10 °C iarna si peste | 25 °C vara. B. Vilnius. Tamisa. 11 . 5 . B. C.4-d. .deosebire: Tn Arhipelagul Britanic precipita{iile sunt bogate (800-2000 mm).3-c. 3.Germania. Varianta 98 A. .4-c.1-d.Macedonia. 2. iar tn Peninsula Italic^ este mediteraneana.deosebire: Tn Arhipelagul Britanic temperaturile medii anuale sunt de 7-12 °C.Spania. D-ltalia. C..Europa de Sud este o clima mediteraneana si temperat-oceanica.deosebire: Tn Europa de Nord. Varianta 99 A. Atlantic.Minsk. relieful cu altitudini mici si climatul temperat-continental.2-a. C. Ucraina.2.1.Belgrad.2.latitudinea mare. D.1.1. . I . B .Stockholm. .deosebire: Tn Italia precipitatiile sunt sarace vara si bogate iarna. iar Tn Peninsula Italica precipitatiile sunt sarace (200-800 mm).2.. iar Tn Europa de Sud bat vanturi calde de origine nord africana si austru.panta mare a cursurilor.1. 2.Praga. 9 . E.Olanda. D.deosebire: Tn Arhipelagul Britanice clima este temperat-oceanica. 3.Tallin.deosebire: Tn Italia clima este mediteraneana.3-d.5-d. iar Tn Marea Britanie este tempera:oceanica.2-b. H . B-Iberica.Paris. 9 . 3 . 2. E... E. Chisinau. iar Tn Marea Britanie de ~5 °C Tn sezonul rece si 20 °C Tn eel cald. . pe cand Tn Peninsula Italica temperaturile medii anuale sunt de 14-18 °C.relieful malt care genereaza precipitatii bogate. Moldova. . 2 . Varianta 97 A.5-d.Finlanda.

Varsovia. Rusia.1.deosebire: fn statui F (Rusia europeana) predomina campiile. Londra. 1. iar| Tn Peninsula Balcanica sunt precipitatii de 500-100 mm/an.1 .relieful predominant de campie si podis favorabil dezvoltarii antropice. .deosebire: Tn Peninsula Scandinava temperaturile sunt scazute Tntre -5 si 6 °C.c..climatui propice temperat-oceanic.deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) altitudinile sunt mai mici (1638 m Tn Mur Ural). D.deosebire: Tn Peninsula Scandinava precipitatii medii sunt Tntre 500-2000 mm/an.lberica. 2 . C. .b.B. 3. J . 1 -d.| Peninsula Balcanica sunt influente mediteraneene. 5 .2-c. 3 . iar i-1 Peninsula Balcanica sunt temperaturi Tntre 12 si 15 °C.7 .Grecia. E. pe cand Tn statui I (Spania) relieful este de varsta hercinica si alpina. 2. Olanda.3. G.b. ... 4 . E.1 . iarfn I (Spania) predomin relieful malt de podisuri si munti.c. Varianta 100 A. Franta. maree-motrica. « \ B.Irlanda. D. C.3-b.1. .deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) relieful este de varsta precambriana.2.deosebire: Tn Peninsula Scandinava sunt influente climatice oceanice si nordice.5-a. E .d. .2. hercinic si alpina. energie eoliana. 13 . . iar Tn I (Spania) sunt mai mari (3478 m Tn Sierra Nevada si 3404 m Tn Pirinei).Sarajevo. iar i-. F. . 2. 3.4-c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->