Varianta 51 A.1. C - Olanda; I - Belarus;2. 8 - Kiev; 15 - Reykjavik. B.1. 9; 2. Finlanda; 3. climat temperat-oceanic. C.1 - b; 2 - d; 3 - d; 4 - b; 5 - b. D.

C - Olanda, E - Grecia: - deosebire: Tn Olanda este caracteristic climatul temperat-oceanic, spre deosebire de Grecia, Tn care mediul geografic este determinat de un climat subtropical, mediteranean; - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai bogate (cerul acoperit cu nori Tn mare parte din an, umiditate ridicata Tn timpul iernii) Tn Olanda si mai reduse, repartizate neuniform Tn timpul anului (veri toride si secetoase, iemi blande si ploioase) si Tn suprafata (mai ridicate Tn partea de vest, cu relief predominant muntos) Tn Grecia; - deosebire: pentru Olanda vegetafia naturala este reprezentata de paduri de foiase (Tnlocuite pe man suprafete de campuri cultivate deschise), iarm Grecia mediul initial al padurilor de foioase a cunoscut o degradare rapida, fiind Tnlocuit de o vegetafie reprezentata prin asociatii detipfrigan. E. Se acorda 4 puncte, cate doua puncte pentru fiecare argument corect, astfel: 1 - situarea Tn nord-vestul Europei, Tn regiunea Tn care este caracteristica vegetatia reprezentata de paduri de foioase' (stejar si fag); - condifiile climatice (clima temperat-oceanica) favorabile dezvoltarii pSdurilor de foioase. 2. coliziunea dintre placa africana si cea euroasiatica. Varianta 52 A.1. B - Regatul Unit al Marii Britatnii si Irlandei de Nord; H - Finlanda; 2. 2 - Paris; 5 - Zagreb. B, 1.Lituania;2. lutlanda; 3. E. C.1 - d; 2 - a; 3 - a; 4 - a; 5 - c. D.B - Marea Britanie, J - Grecia. - deosebire: fn Marea Britanie relieful este dezvoltat pe un fundament cristalin Caledonian (sistem de munti paleozoic!), pe cand Tn Grecia relieful este format pe structuri alpine; - deosebire: Tn Marea Brifanie relieful este dominat de treapta montana joasa (1343 m alt. max. Tn vf. Ben Nevis/Muntii Grampian), pe cand tn Grecia relieful este dominat de treapta montana Tnalta (2917 m alt. max. Tn Muntele Olimp); - deosebire: in Marea Britanie campiile joase, straba'tute de siruri de cueste, se desfasoara Tn sudul si estui tarii, pe cand Tn Grecia campiile se dezvolta Tn centru si nord, formate prin

intense procese de aluvionare a unor bazine tectonice. E.1. carbuni, gaze naturale;2. Germania (carbuni), Rusia (gaze naturale). Varianta 53 A.1. J - Serbia; D - Ucraina; 2,2-Tallin; 14-Roma. B.1. B; 2. Austria; 3. alpina. C.1-b;2-d;3-c;4-c;5-b. 4 D.G - Ungaria, D - Ucraina: - deosebire: Tn Ungaria relieful este reprezentat Tn proportie de peste doua treimi de campie, iar Tn Ucraina aproape jumatate din teritoriu are un relief de podis; - deosebire: sub raport geologic, relieful Ungariei corespunde unei depresiuni tectonice intraalpin© (Depresiunea Panonica), iar Tn Ucraina, relieful este format, Tn mare parte, pe un fundament vechi-precambrian; - deosebire: Tn Ungaria muntii ocupa suprafete reduse si au altitudini mici (1015 m Tn Muntii Matra), iar Tn Ucraina muntii sunt situati Tn sud-vest si au altitudini mai mari (2061 m In Varful Hoverla din Carpatii Padurosi). E.- scaderea ponderii populatiei tinere, Tn raport cu celelalte grupe de varsta (consecinta a unei rate scazute a natalitatii); - Franta, Italia. Varianta 54 A.1.1-Helsinki; 4-Dublin; 2.1 - Suedia; B - Germania. B.1. A; 2. Bratislava; 3. Austria. C.1-d;2-c;3-b;4-d;5-d. D.A - Spania; D - Ungarja - deosebire: Tq Spania* clima prezintd influente mediteraneene Tn sud-est, pe cand Tn Ungaria lipsesc; - deosebire: Tn Spania verile sunt cdlduroase si iernile sunt mai blande, pe cand Tn Ungaria iernile sunt mai red si verile calde si secetoase; - asemanare: Tn ambele state se regasesc influenfele oceaoice. E.- majoritatea raurilordin Peninsula Scandinavicd izvordsc din Muntii Scandinaviei si se dirijeazd spre Marea Balticd; - dispunerea reliefului peninsulel Tn trepte longitudinale care scad Tn altitudine de la vest la

B .revolutja industrials a determinat cresterea productiei si a productivitStii muncli plicit cresterea nivelului de trai .2-a. Islands. ca atare. .cresterea natalitSfii si reducerea mortalitStii. D.4-a.900 m. Varianta 55 A. . E .1.2-b. .1 .4. .D.4-b.. Varianta 56 A. H .deosebire: Muntii Caucaz apartin sistemului muntos alpin. Germania. .Roma.Grecia.8%o).deosebire: Munp Caucaz au altitudini ce tree de 5000 m (altitudinea maxima este de 5642 m Tn Varful Elbrus). Tn ambele state.1 -a. 3 . 2.Dublin.Moscova.Suedia.A C.Finlanda.1. Germania exists si unit&ti de relief de varstS hercinicS.1.asemSnare. B. 15 .Cehia.3-d. B . iar Muntii Scandinaviei apartin sistemului muntos Caledonian. 3.deosebire: vulcanii activi reprezintS o caracteristicS a reliefului Italiei. altitudinea maxima fiind de 2469.3-a.Austria.1. D.10 . B.1. suprafete mari ocupate de taiga (padurea de conifere).5-b.2-b. .Bruxelles. E.factor geodemograflc. B.-1. asemanare: atat Campia Europe! de Est cat si Campia Nord Europeana fac parte di Europa .5-c. 2.2.. E.m.Madrid.est conferd vdilor raurilor un caracter transversal si.. 2. Lisabona.1.deosebire: Tn Italia osatura montanS s-a definitivat Tn tlmpul orogenezei alpine. C. un potential hidroenergetic ridicat. 2.3.1-c. altitudinile maxime sunt de peste 2. 8. C .asemanare: Tn ambele unitati montane este prezent relieful glaciar.Lituania. 3. 1-a. climatul mai aspru. Tn timp Germania vulcanii sunt stinsi. 8 . bilantul natural'este negativ (-4. F .3-c. iar Muntii Scandinaviei au altitudini mai mici.5-d. Dunarea. 0. C. Varianta 57 A. 2 . 2. monarhie parlamentarS.Belgrad. 2.4-c.

E. de tip hercinic.4. A . 4 .deosebire: tipul de climat Tn nordul Peninsulei Scandinavice este subpolar..Varsovia. 3 . .2. de tip alpin.3-c. B. sisturi cristaline.Lituania. Varianta 59 A. . Narodnaia din Munjii Urali. 5 .deosebire: fragmentare redusa a Campiei Europei de Est produsa de raurile care i afluenti putini datorita precipitatiilor reduse.asemanare: atat Campia Nord Europeana cat si jumatatea nordica a Campiei Europ de Est sunt acoperite cu depozite fluvio-glaciare.H. E . Tn Alpii Scandinaviei Tntalnim un climat montan si temperat-continental.c. Gran Sasso din Muntii Apenini si altitudii maxima de 1894 m Tn Vf.1 . pe cand Tn Campia Nord Europeana fragmentere produsa de rauri este mai mare deoarece au afluentii sunt mai numerosi datorita precipitatiik mai mari. E.Irlanda.H C. Campia Londrei. D.realizarea dreptului de autodeterminare a unor popoare cu respectarea legislate internat.F.1.1 . Varianta 58 A. C. Tn unele zoni acoperite cu calcare. . Munfli Alpi. 2.1.d. B.2.Reykjavic.1-c.c.. -. .Cehia. 7-Oslo. G .asemanare: tipuri de roci predominant dure: granite.1. 10 .4-d.deosebire: temperaturile medii anuale Tn Peninsula Scandinavica sunt Tn sud de + 6y si Tn . cu influe oceanice. D. F .1.. D. gaze naturali 2.deosebire: altitudine maxima de 2912 m Tn Vf. relieful Muntilor Apenini este tanar.Suedia. In industria energiei electrice sunt folositi combustibili fosili: carbuni. 13-Berlin.5-d. 2 . iarm partea centrala climatul subtropical seceti . 3.conflicts militare: razboaie. 2. Exemple de state europene Tn care se exploateaza combustibilii amintiti la punc anterior: Rusia.b. Romania.3.ionale si recunoasterea interna^ionala.deosebire: ca geneza. iar Tn Peninsu Iberica predomina climatul subtropical (mediteraneanj.straveche (Placa Est Europeana si respectiv Scutul Baltic). iar relieful Muntis Urali este vechi.1.2-b.

c. B. 2 .c. D.Italia. Tamisa. 2 . 14 .a.b. 2. relief petrografic format pe' sistur | crisaline.a.2. Varianta 60 A.1. 2.. Tn Munjii Apenini. 3 . ierni blande si ploioase) si valori frecvente de 600 - . 5 . 3.somajul ridicat al populatiei active dintr-o regiune si oferta de locuri de munca a a regiuni.deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate Tn Peninsula Scandinava (valorilel pot depasi 2000 mm/an).deosebire: Tnaltimi maxime: Tn Munjii Pirinei. . de 15° C Tn Peninsula Scandinava si de 22° C Tn Peninsula Iberica). cu influenta termica a curentului Golfului (Tn iulie 14° C-16° C). Vf. Germania. . C .Kiev. Bosnia si Hertegovina. cocs.1 .1. 14 . D. conflicte regionale. Marea Britanie.Moscova. A. predominant sub forma de zapada. temperatura medieTn sud este +18°C. Tn nord 600800 mm/an Tn sud. B. 5 . relief carstic. 3.deosebire: temperaturile medii lunare sunt mai ridicate Tn Peninsula Iberica decat in I Peninsula Scandinava (Tn sezonul rece de -1° C Tn Peninsula Scandinava si de 8° C Tn Peninsula) Iberica. iar Tn Peninsula Iberica. . Mun(ii Apenini sunt mai fragmentati. . Rusia. 4 .c. C.c.d. . 2.Lituania.d.Bruxelles.Viena. C . precipitafiile anu sunt de 500-600 mm/an Tn partea central-sudica si 1000*000 mm/an Tn partea montana nordica. 4 . cu rod dure.asemanare: tipuri genetice de relief: relief fluvial. relief granitic. minereu de fier. E. E. . Varianta 61 A. 5. iarm nord de +14°C (Tn iulie +20°CTn nord si +2? Tn sud .razboaie locale. B . Atena. 8 .deosebire: precipitatiile Tn Peninsula Scandinavica sunt de 1000 -2000 mm/an.nord de 0°C.2. Pic d'Aneto: 3404 m. D .1. Tn timp ce Tn Peninsula Iberica sunt repartizate neuniform Tn cursuil anului (veri toride si secetoase. 4 .1. iar Tn sezonul cald.Portugalia.Belarus.asemanare: ambele regiuni muntoase s-au format Tn orogeneza alpina. predominant sisturi cristaline.c. granite. C. 3 .cu veri foarte calduroase). prin cutare s maltare. Vf. dar si calcare.. iarm Peninsu Iberica. Gran Sasso d'ltalia: 2912 m.1.1. dar $i vulcanism.

C . grad ridicat de| fragmentare a reliefului).Minsk.a. iar Tn Franta Tntre 10 si 12 °C. .Suedia.b. Varianta 62 A.b.asemanare: atat Tn Italia. E.asemanare: atat Tn Peninsula Scandinava cat si Tn Peninsula Iberica se manifesta un] climat temperat-oceanic. climatul temperat-oceanic. 2. 2 . 1.d.a. cat si Tn Ucraina (pe litoralul Peninsulei Crimeea) apare climatul subtropical mediteranean. B.. ..cresterea altitudinii si accesibilitatea redusa (pante accentuate.deosebire: temperature medie anuala Tn Rusia este Tntre -5 si 10 °C. Baltica. E. .c..1000 mm/an: I . 3 . .d. Varianta 63 A. 2. J . iar Tn H (Franta). E. C.d. E.2.2.Albania. 2 . 4 . umed si racoros. F. . verile sunt calduroase si secetoase. c§t si Tn Ucraina. . 3. Stockholm. 10-Tirana.Copenhaga. 3. B . 3 . . Zagreb.Rusia.1 . 4 . 15 .lagunele sunt Tntinderi de apa marina separate de marea deschisa printr-un cordon literal.a.tarmul cu lagune este specific Marii Baltice (N. B.1.extinderea teritoriala si administrativa a oraselor si aparitia unor nuclee urbane Tn jurul marilor orase. 5 . .Slovacia.1. I . D. . 2... 7-Oslo. Germaniei si Poloniei).conditiile climatice aspre si solurile cu fertilitate redusa. 5 .asemanare: Tn nordul Italiei (Tn Muntii Alpi) si Tn sud-vestul Ucrainei (Tn Carpatii Padurosi) climatul este tipic montan. C.deosebire: Tn B (Rusia) predomina dimatul temperat-continental.asemanare: atat Tn Italia. 1 . Dunare.deosebire: precipitatiile medii anuale sunt Tn Rusia Tntre 500-750 mm/an.d.1.explozia demografica datorata revolutiei industriale. iar Tn Franta de peste 750 mm/an Tn cea mai mare parte a teritoriului. D.

. D.asemanare: ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerabile relief glaciar. -c.deosebire: valoarea altitudinii maxime este mai mare Tn Muntii Alpi (Varful Mont Blanc 4807 m) Tn comparatie cu cea din Muntii Carpati (Varful Gerlachovsky . F .nivelul de trai ridicat.asemanare: atat Muntii Carpati cat si Muntii Alpi sunt munti tineri.5. E.umiditatea mai ridicata a maselor de aer oceanice aduse de vanturile de vest m Europa Occidentala. .Varianta 64 A.Bruxelles. C. B.1.contrasted termice mari.asemanare: atat Muntii Pirinei cat si Muntii Alpi sunt munti tineri. D. .1.5.l.-a. 3.1.-d.b. 11.2655 m).1. . 3.asemanare: ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerable forme ale reliefului glaciar.3. E.2. dintre masele de aer oceanice (mai racoroase vara si mai blande iarna) si masele continental (foarte reci iarna si calde vara).A-ElvetJa.Slovacia. 5. -a.2.scaderea natalitatii si implicit a sporului natural . 11 -Minsk. 1 -Praga.2p. perfectionarea asistentei si practicilor medicate care favorizeaza cresterea duratei de via{a a populatiei. . -c.2. ce vin dinspre est. Tn sezoanele extreme.2. A .2.Skopje.3408 m).. D . 10-Dublin.Moscova. 2. -d. D. . Belgia. . . 15-Helsinki. I B.-a. J . . care s-au format Tn timpul orogenezei alpine.Serbia.1. G.2. care s-au format Tn timpul orogenezei alpine.4. 14.Norvegia.1. * B. E.-a.2. ..Lisabona. C. 2. E. -b. -d.4.1. -b.1.Estonia. 3. -a. -c. C.. Varianta 66 A. mult mai uscate. Spania. Tn majoritatea statelor europene Varianta 65 A.Marea Britanle. 3.1. fata de masele de aer continentals.b.2.3.4.deosebire: daca Tn Peninsula Iberica temperatura medie anuala are o valoare de . monarhie. B .deosebire: valoarea altitudinii maxime este mai mare Tn Muntii Alpi (Varful Mont Blanc 4807 m) Tn comparatie cu cea din Muntii Pirinei (Varful Pic d'Aneto .

si fracturi ale scoartei ce due la vulcanism activ.deosebire: Tn Ucraina climatui este temperat-continental. J . alpina.aproximativ 15°C.1.. E.5-d. . spre nord.Bazinul Mediteranean a luat nastere pe o falie de transformare situata Tntre placa africana si placa eurasiatica.1 . . * . 4 . B. . Stromboli.Varsovia.Moldova. G .2-c. B. A.a. C.deosebire: Tn Italia este prezent climatul mediteranean/subtropical.egiune. 3. E.deosebire: Tn Italia bat vanturi calde dinspre Africa.. » Varianta 67 A. Tn Peninsula Scandinava valorile temperaturii medii anuale sunt mai mici.d.1. uscat. Tamisa.a. C. exista climat subpolar. care nu sunt prezente Tn Ucraina.Tn Europa de Vest climatui temperat-oceanic cat si relieful este favorabil habitarii.1-a. .3-d. iar Tn restul tarii climat temperat-oceanic.Moscova. .Etna. Tn timp ce fn Rusia bat vanturi reel . Tn pare iama dureaza aproape noua luni.Berna. 10 . Paris. 13 . E . ca si Tn NV-ul Peninsulei Scandinave.Tn Europa de Vest densitatea populatiei este mai mare decat Tn Europa Nordica deoarece climatele sunt diferite.Albania. E . Vezuviu. Climatul subpolar din Europa Nordica este caracterizat prin temperaturi scazute ceea ce determina o populate redusa Tn r. D. 2. Varianta 68 A. 2 . Tn timp ce Tn Rusia climatul temperat-continental (Tn cea mai mare parte) si eel subpolar Tn nord.2.1. 5 . care genereaza. 2. Tn timp ce Tn Suedia. Varsovia.deosebire: Tn nordul Suediei temperaturile medii anuale sunt de -5°C fata de cele din Ucraina care sunt peste 0°C. reel.d. se Tntalneste un climat temperat-oceanic. fiind cuprinse Tntre 0 si 5°C. 2. 3.4-a.deosebire: daca Tn Peninsula Iberica predomina climatul mediteranean. prin Tnaintarea spre nord a placii africane se creeaza o tensiune continue (specifics' zonelor de subductie) Tntre cele doua placi aflate Tn coliziune.. Vulcano.Cehia.2. 3 .Dublin.d.asemanare: Tn NV-ul Peninsulei Iberice.Germania.deosebire: Tn nordul Suediei bat vanturi polare. . pe linga miscari orogenetice. Tn nordul Peninsulei Scandinave este caracteristic climatul subpolar.1. D.. influentat de vanturile de vest. 5 . Finlanda.

-in Ucraina sporul natural este redus (rata natalitatii este cea mai mica din Europa 7. . 4 . .2p. fiind mai tineri.Sofia.. 6. C. .1. B.1. 5 .Estonia. E.Berlin.a poluarii radioactive.2. atat fn Portugalia. iar Tn Italia muntii s-au format Tn orogeneza alpinS.a. cat si fn Franfa. Peninsula ScandinavS a fost afectata de glaciatiune care a modelat prin eroziune circuri si v§i glaciare. D. 2.1.asemanare: atat fn Portugalia.Berna.deosebire: Tn Italia vulcanii activi reprezintd o caracteristicS a reliefului care nu este prezentS Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.Letonia.1 . 12 . F .deosebire: Tn Rusia amplitudinile termice anuale sunt mari. Varianta 70 A. dupS retragerea ghetarilor Tn circurile glaciare s-au format lacurile glaciare. C. 3. .asemanare. J . ' D.2-b.7 %o) ca urmare a: . cat si fn Franta. se manifesta varfturile de vest . B. 14 . precipitatiile medii anuale sunt mai mari de 1000 mm/an . 3.asemanare: atat fn Portugalia.Sarajevo.d. Varianta 69 A.procesului de fmbatranire a populatiei..deoseblre: Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord exists relief mai vechi (de varsta caledonianS si hercinicS). . 3 .Stockholm.1.1. Tn timp ce Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sunt mai mici (1343 m .4-d.a. temperatura medie anuala este mai mare del 0°C-2p. A. Minsk.1-a. E. 2. D.b.Norvegia.Peninsula ScandinavS este siluata Tn nordul Europe! la latitudine mare. cat si fn Franta.a.2p.deosebire: Tn Italia altitudlnile sunt mai mari (4807 m . 9 .In Cuatemar.1.Varful Ben .Varful Monte Bianco din Alpi). 2 . 4 .2. .3-c. 2 . . fn perioada post glaciarS. C. Tn timp ce Tn Italia sunt mai mici. .(Crivaful) si vanturile polare. .a declinului economic.5-a.

acestea nu se resimt.1..1. 2 . . 2 . acestea lipsesc. unind prin extensie Marea Nordului de Marea NeagrS .3.2-c.asemanare: unitSfile montane din cele douS (Sri s-au format prin Tncrefirea scoarfei.Austria.2p.Bruxelles.. 3 . volum mare de aluviuni. . grohotisuri. D.3-d.Praga. B. Slovacia..2p.care genereaza migratii de la est la vest.a D.deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa.deosebire: Tn statul marcat cu D sufla.1. Varianta 72 A. C. 8 . datorita eroziun mai Tndelungate. .Irlanda. 4 .diversitatea treptelor de relief si a altitudinilor.b. 11 -Zagreb. D.b. spn deosebire de Muntii Alpi care s-au format Tn orogeneza alpina. I .A. pe cand in statul marcat cu A (Irlanda).2.4-b. 2.asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depoziti glaciare si periglaciare (glacisuri. .d. Varianta 71 A. 2. 3. 3 .extinderea teritoriala si a tipurilor de climat.traverseaza tari fara iesire la mare (Austria. 2.asemanare: Tn ambele state este prezent climatul temperat-oceanic.d. 1. 7. Baltics. ' .. Serbia). . Ungaria. E.Nevis din Munfii Grampian).conflicte regionale sau regimul politic din fostul spatiu comunist din Europa Centrala di de Est. E.Luxemburg. 3. decat Muntii Alpi care sunt mai Tnalti datorita recentei Tnaltari.deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana.deosebire: Tn statul marcat cu D (Norvegia) sunt prezente climatele montan si subpo¬lar. 9 -Minsk.. . C. . 5 .1 -a.Vilnius.este principala axa de transport fluvial la nivelul continentului. B.-factori economici (diferenta dintre estul si vestul Europei). F .5-d.1 . -razboaie locale. E. . vanturile polare la N de Cercul Polar pe cand Tn statul marcat cu A.1 . C. facilitand schimburile comerciale . dezagregari)..

la care se adauga verile calduroase si secetele frecvente. fn zonele ceva mai umede (la limita vestica a regiunii. Departares I mare fata de bazinele oceanice si marea dezvoltare a suprafetei continentale fac ca precipitatiile medii multianuale sa nu depaseasca 500 mm/an (si chiar sub 300 mm/an. 2. la nord de Marea Caspica). .Italia. . Tn asociatie cu stepa (silvostepa). cu fragmentare redusa cu soluri din clasa molisolurilor sau a luvisolurilor. apar palcuri de padure cu specii termofile. Olanda (fara morilor de vant) si Franta (centrals mareemotricS . cantitate insuficienta pentru dezvoltarea padurilor. B. 1.deoseblre: Munfii Alpiii Scandinaviei s-au format tn orogeneza caledonica. unde verile sunt calduroase si secetoase.Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Varianta 74 A. 6 . . .b.1. cu rnterfluvii largi.deosebire: Marea Britanie are un climat temperat-oceanic.b.b. D . 2. B.2. sau Tn zona mai Tnalta). spre deosebire | de Italia. Tn cea mai mare parte.a.1.2-a. favorabile acestor asociatii vegetale. cu precipitatii mai mari de 500 mm/an.4 . I . C.Viena.Varianta 73 A.5-d.asemanare: Tn ambele lan^uri muntoase altitudinile depSsesc 2000 m. 0.Cehia. 3.Europa de Est cuprinde.4-a. 2 .Chisinau.deosebire: orientarea culmilor este pe direc(ia nord-est-sud-vest Tn Alpii Scandinavic si nord-vest-sud-est Tn Alpii Dinarici. iar Munti Alpii Dinarici s-au format Tn orogeneza alpina.3-b. F. 5 Helsinki. energie eolianS si energie mareemotrica'.Germania. iarna si nu depasesc 1000 mm/an decat In spatiul montan. C. spre deosebire de Itala ] care are un climat mediteranean. netede sau usor valurite. D. 3. Baltica. B .Bruxelles.deosebire: verile sunt mai umede si mai racoroase Tn Marea Britanie. E. Dunare. CL | altitudini Tn general sub 400 m. Tn cea mai mare] parte. Tn timp ce Tn Italia precipitatiile cad. C. 3 . Lituania..1. C . E. un relief jos de campie si de podis.1 -d. 5 .La Ranee). 2.c. Franta. 4 . 2 . . 2.1.. . specifice climatului temperatcontinental cu nuanja de ariditate.1 .deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) si repartizate I uniform Tn timpul anului in Marea Britanie.

15-Praga. 4 .deosebire: Alpii Scandinaviei sunt fragmentati tectonic.3. 3 -Minsk. F .Grecia. tn timp ce Muntii Penini au altitudini reduse (cca. format! de orogenezele caledoniana si hercinica. C . C ..2.deosebire: Tn timp ce Europa Sudica are o vara torida si arida. 3. carbune. C. 900 m). Rusia.1.Varsovia.b. I. Varianta 76 A.1. 2. A . . C. . petrol. 3 .3. E. . 2. 4 .1. C.deosebire: in Europa Sudica este o clima subtropicala (mediteraneeana).2-a. rauri scurte cu debite mici.deosebire: Europa Sudica se caracterizeaza printr-un numar mare de zile senine Tn timpul anului.2. . format! de orogeneza alpina.b. H .Londra.c. 2.deosebire: Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana (sunt munfi vechi). 5 .1. Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord. Tn timp ce Alpii Oinarici au rezultat In urma orogenezei alpine (sunt mun^i tineri).Atlantic. 2. Varianta 77 A. 2900 m).2-d. G..2.15.5-d. J. H. Europa de Vest are o vari racoroasa si umeda. B.3-a.Elvetia.2. E.1.deosebire: Muntii Apenini sunt mai Tnalti (cca. E.Polonia.Bruxelles. 1 .Vilnius. 2 .1. iar Europa de Vest este acoperita frecvent de ceturi.asemanare: ambele siruri montane s-au format prin Tncrejirea scoartei.Lltuanla.deosebire: Muntii Apenini sunt munti tineri. 1 . D.1 . D.1-b. .3-a.d.4-b.1 -a. Tn timp ce i Muntil Penini sunt vechi. D.Portugalia.5-c.1. vecinatatea apelor Oceanului Atlantic (care au rol moderator) si vecinatatea curentului cald al Atlanticului de Nord. . B. Tn timp ce Alpii Dinarici se remarcS prin masivitate.b.. 3 . pe cand Tn Europa de Vest este o clima temperat-oceanica. I .Varianta 75 A.1.Slovacia.8. B.4-d. Federatia Rusa.

.. slab dezvoltate economic. Ir timp ce Tn Muntii Penini este absent.asemanare: Alpii si Pirineii sunt munti tineri.1-c. 2. Are 21 de aeroporturi (Tntre care Heathrow este unul dintre cele mai mari de pe Glob. 2. vai glaciare. iar metroul este eel mai vechi si mai lung de pe Glob (409 km). D.. .deosebire: relieful vulcanic.cresterea densitatii retelei rutiere si feroviare pentru marirea accesibilitatii catre zonele i rurale izolate.Macedonia.2-a. . de aici plecand si cea mai lung§ ruta maritima din lume 21400 km.. E. 9 .1. E. J . 3. 5-a.Letonia.4-d. . creste. format! Tn timpul orogeneze alpine. I .3-d.sudul Europei este de varsta alpina. 3-a.Londra este unul dintre cele mai mari noduri de transport de pe Glob deoarece de aici pleaca toate caile ferate si rutiere britanice. morene.4-b.asigurarea interconectarii sistemelor de transport cu cele din Europa Centrala si de Vest . C. D.1.3. temperat-oceanic.nordul Europei este de varsta caledoniana. fiind totodata unul dintre punctele terminus ale Eurotunelului. Mont Blanc) Tr timp ce Varful Elbrus din Muntii Caucaz atinge 5642 m.1.Norvegia. .2. . I. B. 2. etc. C. E.. Varianta 79 A. Varianta 78 A. creat prin Tncrejirea scoartei.Sofia.Suedia.deosebire: diferenta de Tnal{ime dintre Muntii Alpi si regiunile Tnconjuratoare este mica Tn timp ce diferenta de Tnaltime dintre Muntii Caucaz si regiunile Tnconjuratoare este mare. C . au o masivitate accentuate si altitudini care depasesc 3000 m.2-c. (chiar si vulcani activi) este prezent Tn Muntii Apenini. B. punct terminus Geelong Tn Australia. E.2. 10-Zagreb.. fiind reprezentat prin circuri. 5 .1 -d.deosebire: altitudinile Muntilor Alpi nu depasesc 5000 m (4807 m Tn Vf. 4. B .! Tn timpul orogenezei alpine si fac parte din lantul alpino-carpato-himalaian.portul Londrei este unul dintre cele mai mari de pe Glob. .1.asemanare: Muntii Alpi si Caucaz sunt munti tineri..asemanare: ambele lanturi montane prezinta'un relief tectonic.Viena. 14-Praga. format.5-b.asemanare: relieful glaciar este present Tn ambele lanturi montane. 3.

.deosebire: climatul temperat-continental este caracterizat prin prezenta vantului local Crivatul. Dublin.5-c. Tn sud) si 463 m (Colinele Timan. A.. .3-a. 9-Minsk. C . C. 7 .Portugalia. cazand Tndeosebi vara. 1 . B. 5-b.Varsovia.Tn Europa Vestica este un climat temperat-oceanic. .1. Tn nord). E.potentialul turistic natural foarte variat favorizeaza practicarea celor mai importante tipuri de turism: balnear-maritim. D. B.2. 2. B.Varianta 80 A. 2-c. 4-c. Varianta 82 A.2. si altitudinile sunt cuprinse Tntre -28 m (Tn regiunea Marii Caspice.Bruxelles.1. C.2-c.Grecia.deosebire: climatul temperat-oceanic este caracterizat prin precipitatii bogate (1 GOO-2000 mm/an).10-Viena. B .Viena. . C..Lituania.Dublin. E-Suedia. F .D. D.2. C-Austria.1. . H. E. montan si de cura balneara. 2. pleistoceni.1. Moscova. A . Belarus.2. 3..asemanare: ambele unitati prezinta relief glaciar. . care nu se manifests Tn climatul temperat-oceanic.4-c. . iar Tn Europa Estica este un climat temperat-continental.Italia define jumatate din monumentele de arta ale lumii aflate Tn patrimoniul UNESCO.3-b.Fran{a. sub forma de averse.Berlin.5-a.deosebire: Muntii Carpati s-au format tn ciclul alpin (orogeneza alpina).1-b. monarhie.deosebire: Muntii Carpati se desfasoara sub forma unui arc de cere.deosebire: fn Danemarca este o clima temperat-oceanica. 3-b. larg boltit.are fundamentul de varsta precambriana.3. iar Tn Grecia este o clima . 8 .1. pe cand Muntii Ural s-au format Tn ciclul hercinic (orogeneza hercinica). pe cand Muntii Ural se desfasoara pe directia N-S.a fost modelata de ghetarii de calota. 7 .. D.1 -d. Varianta 81 A. D.2-c.1-d.1. 3. Tn timp ce Tn climatul temperat-continental precipitatiile sunt reduse (sub 500 mm/an Tn nord si sub 300 mm/an Tn sud).4-b.

.Paris.clima temperat-continentala cu precipitatii reduse (sub 500 mm/an). Varianta 85 . E.deosebire: amplitudinile termice medii sunt mai ridicate Tn Grecia decat Tn Danemarca.2-a. J .asemanare: si Muntii Alpi si Muntii Ural prezinta sisturi cristaline cu intruziuni granitice. C. 3. C.Islanda.b.3. .Luxemburg. coline si podisuri joase.mediteraneand.mediul de tundra si ghetarii.b. 6 .1. E.2. 3. . D.1.3-b. . pe cand Tn Belarus. B.Helsinki. F -Austria. 4 . iar Muntii Ural au orientare generala nord-sud. 7 . 5 .comportamentul demografic modern.ii Ural au fost format! de orogeneza hercinica Tn Paleozoicul tarziu. 500 mm). B .. E. . pe cand statui marcat cu H (Belarus) are clima temperat-continentala. continentala Tn centru si temperat-oceanica. 2 .. 4. J . 6 .1-c.Portugalia.5-b.2. B.b.Bruxelles.2. ..d.deosebire: temperaturiie medii sunt de 14-18° C fn Spania. repartizate neuniform Tn timpul anului Tn Grecia. .D. pe cand Tn Belarus circulate continentals. iar Munt.5.1 . . C .a.deosebire: Tn Spania predomina' circula{ia oceanic^ si mediteraneanS.Belgia.1. 0.deosebire: Muntii Alpi au fost format! de orogeneza alpina Tn Mezozoic si Neozoic.Helsinki.deosebire: Muntii Alpi prezinta orientare generala est-vest. E.4-b.nivelul de trai si speran(a medie de viatS sunt ridicate..2. Varianta 84 A.deosebire: precipitatlile medii anuale sunt mai ridicate (800-1000 mm) si repartizate uniform Tn timpul anului Tn Danemarea si mai reduse (cca. .climatul subpolar si polar. Varianta 83 A. caracterizat prin natalitate redusS. 3 . temperaturile medii sunt de 5-8° C.1.-deosebire: Statui marcat cu E (Spania) are clima subtropical^.B.relieful de campie. etc.

Ungaria.3-b. 15 . B. iar fn Grecia o clima j subtropical (mediteraneana).deosebire: Tn Irlanda precipitate sunt abundente. 5 .3-b. Dunarea.deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana.1. 2.5-a. . Varianta 87 A. ' . energie eoliana. G .4-b.Bulgaria. .asemdnare: Tn ambele unitati relieful glaciar este bine reprezentat. iar Tn Grecia cantitatile de precipitatii sunt cu mult mai mici (600 900 mm/an) si cad predominant toamna si iama.10-Moscova. Sena. C. J . 2 .1. 3.. B.d.densitatea redusa a populatiei si asezarilor umane deservite de reteaua feroviara Varianta 86 A.1.c. E.. accidental.Bulgaria. Olanda. B.1-c.Kiev.1 . D.2000 mm/an si repartizate uniform Tn timpul anului.1. care s-au format Tn orogeneza"talpina. Minsk. 7 .Helsinki.2-d. spre deosebire de Mun{ii Alpi. de 1000 .deosebire. 2. Tamisa.deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai man (18-20 °C) Tn Grecia si reduse (15-17 °C)Tn Irlanda. Berlin. G . datorita eroziunii mai mdeiungate. 2.c. 3 .A.asemanare: atat Muntii Pirinei cat?i Muntii Carpati prezinta sisturi cristaline cu intruziuni granitice. Budapesta.Republics Moldova.2.b. C.relieful montan.Praga.4-b. 12-Riga. 2.d.2.5-b. C.deosebire: m Irlanda se Tntalneste o clima temperat-oceanica. D. maree-motrica.6.1.asemanare: atat Muntii Carpati cat si Muntii Pirinei sunt mun|i tineri. 10 . . E. . . pe cand Muntii Alpi sunt mai Tnaiti (peste 4000 m) datorita recentei Tnaltari.1. D. 4 . Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa (sub 2500 m). Franta. A . 3. D.. F .1. .1-d.. 3. C. D .Lisabona. C.Norvegia. format! de orogeneza alpina.Lituania.2.2-b.

asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depozite glaciare si periglaciare. calota glaciara extinsa. 2. E. 15-Tallin.imperiu colonial Tn trecut. 4-Kiev.1.3-c.1. 3. 0. D . vulcani activi).conditii fizico-geogi-afice diferite: restrictii de locuire Tn Islanda (climat subpolar.5-b.Bosnia si Hertegovina.. 2. explica densitatea mare a populatiei Regatului Unit fata de Islanda cu resurse naturale si pozitje geografica izolata. A. . iarh| vestul Norveglei TnregistreazS valori mai mari de 2000 mm/an. J.Tn Spania climatul este oceanic ?n nord.1 -c. pe cand Tn Ucraina domina circulatia NEsiE. Varianta 89 A. 1-Atena.2.2-a. iar Tn Ucraina domina climatul temperat-continental cu nuante excesive. E.deosebire: fn Portugalia sunt speclfice vanturile de vest. 3. Portugalia. B .deosebire: fn Portugalia precipitatiile medii anuale au valori de 500-1000 mm. C. . pe cand Tn Ucraina se Tnregistreaza 400-600 mm.1-b.4-a.In Spania domina circulatia atmosferica din vest. Marea Brltanle. ceea ce au determinat limitarea activitatilor economice .Regatul Unit. lar fn Norvegia invazille mase de aer polar (arctic).1. C.Tn Spania se Tnregistreaza 800-2000 mm de precipitatii medii anuale.Fran{a. . fata de Regatul Unit unde conditiile habituate sunt favorabile (climat oceanic.1. H . .cauze etnice si religioase.2-Sofia. Varianta 88 A. IbericS. pe cdnd h| Norvegia este o cllmS temperat-oceanlcS si subpolarfi.cauze economics. C . D.Islanda. .deosebire: Tn Portugalia este o clima temperat-oceanlcd si mediteraneana4.2-a. cfirbunl.1.3-d.2. resurse naturale valorificabile).5-d. . temperat-continental Tn partea centrala si mediteranean Tn sud si est... B. .1. petrol. B. Ucralna.. Bosnia si Hertegovina.2. stat cu economie puternic dezvoltata si pol de emigrare Tn prezent. E.4-d. .

. distribute uniform de-s lungul anului (peste 1000 mm/an). D.Sarajevo. Muntii Scandinavi format.Islanda. Sena..3-a.2-b. E . iarTn Italia precipita{iile cad aproape exclusiv iarna. Podisul Finlandei.1-b. C .a. . 0.Bratislava. J.1-d.).1. Podisul Suediei. morene.2.Suedia. Varianta 91 A. valorile medii anuale nu depasesc 1000 mm. A . . pe cand Tn Peninsula Italica este prezent relieful vulcanic.deosebire: Tn Peninsula Scandinava predomina altitudinile mai mici de 500 m (campii. 2 . reprezentat prin craterele vulcanilor stinsi si prin vulcani activi (Vezuviu).prin orientarea muntilor iau nastere bariere climatice.Minsk. Varianta 90 A. 1 .deosebire: Tn Peninsula Scandinava relieful major s-a format Tn etape tectonice diferite (Scutui Baltic format Tn Precambrian.si implicit un grad scazut al densitatii populatiei. 3. C. J. .Suedia. 3.1. Elvefja.1..! Tn orogeneza caledonica).5-d. acoperit Tn prezent de Campia Nord-Europeana.a. pe cand Tn Peninsula Italica predomina altitudinile mai mari de 500 m (munti si dealuri Tnalte). B.3-c.deosebire: Irlanda beneficiaza de cantitati mari de precipitatii.4-d.2. iar Tn Peninsula Italica relieful s-a format Tn orogeneza alpina (Muntii Apenini s. . 1. podisuri si dealuri joase). . H .introduce etajare climatica prin altitudine. sandre s.asemanare: amplitudinile termice anuale au valori mici Tn ambele state. 2.2.. B.deosebire: Tn Peninsula Scandinava este prezent relieful glaciar.. reprezentat prin vai glaciare. Tn (imp ce Italia are un clima: mediteranean. solurile avand o fertilitate scazuta.4-c.condifii improprii pentru agriculture. C.Oslo. fiorduri. 12 . Balcanica.5-d. . E. Belarus.deosebire: climatui Irlandei este temperat-oceanic. 10 . prezenja climatului subpolar cu temperaturi scazute si vanturi puternice.2-d. E.Islanda.

Norvegia. E. Varianta 93 A.1.E.a. cu litera F (Marea Britanie) are climat temperatoceanic. . iar Tn statui marcat.relieful este accidental si acoperit de ghetari.. . 5-Lisabona.Franfaj F . Suedia. cu litera F bat vanturile de vest.2. * C.substratul prezinta gheturi perene. .deosebire: statului marcat.Slovacia. s B. pe cand statul marcat cu D (Franta) are o clima temperat-oceanica si mediteraneana.deosebire: valoarea cantitEp anuale de precipitatii este mai mare Tn statui marcat. pe cand Tn Suedia bat Vanturile de Vest si polare. 2 .2.Finlanda. D. pe harta.2. 3. cu litera H (Federatia Rusa) are climat temperatcontinental si subpolar Tn nord. A . .deosebire: Tn Franta bat Vanturile de Vest si Mistralul. 3 . . polare. pe harta. E. B .1 . 3. 4.1.1. . 12 .Moscova..4-b. pe harta. 14. .1-b.Polonia.deosebire: Tn statui marcat. 5 . cu litera F (1000 .2-d. D. pe harta.Muntenegru.2.b. cu litera H bat crivatul si vanturile reci. C.Varianta 92 A.1.2000 mm/an). cu litera H valoarea cantitatii anuale de precipitatii este mult mai mica (500 -1000 mm/an si chiar sub 500 mm/an).2.Roma.deosebire: iernile sunt mai aspre Tn Suedia decat Tn Franta. B. pe harta. I . B. 6 .Lisabona. D.maslinul si vita de vie. 4 .5-c.Bruxelles. pe cand statui marcat. pe harta. D .D.1. 13-Kiev.1..3. 6 .doua state: Italia si Grecia Varianta 94 A. Tn timp ce Tn statui marcat. A .2.b. 1. 4 . ' ' ' .a.deosebire: statul marcat cu A (Suedia) are clima prepolara (subpolara) Tn nord si temperat-oceanica..b.Elveiia. Kiev.3-b.

1 .deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai man (25-26 °C) Tn Ucraina si reduse (1618 °C) Tn Marea Britanie. 4 . iar Muntii Caucaz Tn orogeneza alpina. . Tn timp ce altitudinea Muntilor Caucaz depaseste 5000 m (Vf.Kiev.b. 14.deosebire: precipitape medH anuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) si repartizate uniform Tn timpul anului Tn Marea Britanie.deosebire: statul marcat pe harta cu litera A (Ucraina) are un climat temperat-continental. C . Elbrus. .Lituania.Grecia. Olanda.densitatea medie a populatiei este mai mare Tn Olanda (peste 300 loc/km2) decat Tn Islanda (2. Varianta 95 A.3-c. 2 . E. 3 .un alt factor este aportul migratoriu mare Tn Olanda comparativ cu Islanda.Spre deosebire de Muntii Penini.c.b.deosebire: Tn Europa de Nord este o clima temperat-oceanica si subpolara. C. si mai reduse (300-500 mm/an).1.b.Reykjavik. C. 5 .2. climatului mult mai favorabil extinderii oicumenei Tn Olanda decat Tn Islanda si reliefului predominant de campie Tn Olanda comparativ cu eel muntos Tn Islanda. F ..c.Muntii Penini nu depasesc altitudinea de 900 m.Portugalia. B . B. 2 . B. Varianta 96 A. 1 . D.1 -b. .Muntii Penini s-au format Tn orogeneza caledonica. E.4-c.1.Dublin. 2 . 5642 m). pe cand statul marcat cu litera I (Marea Britanie) are un climat temperat-oceanic.deosebire: Tn Europa de Nord temperaturile medii sunt scazute (Tntre -5 si 0 °C). 2.a.2. repartizate neuniform m timpul anului (cad predominant vara. sub forma de averse) Tn Ucraina. Zagreb. pe cand Tn Europa de Sud temperaturile medii sunt de 14-18 °C.2.. .Islanda. pe cand In .c.d. J .c. 3.4. D.7 loc/km2) datorita pozitiei geografice. .1 . 3 .1 . 4 . !..Atena.1. Vezuviu..2-a..3.c. printr-o falie transformanta.1. . 5 .Varsovia.doua exemple de vulcani activi: Etna. D. . Tn Muntii Caucaz este specific relieful glaciar. E.prezenja vulcanilor activi Tn Europa Sudica se datoreaza divizarii scoartei terestre (placa tectonica africana si cea eurasiatica).C.5-b.

Tamisa.latitudinea mare. . relieful cu altitudini mici si climatul temperat-continental. iar Tn Europa de Sud bat vanturi calde de origine nord africana si austru.5-d.deosebire: Tn Italia precipitatiile sunt sarace vara si bogate iarna. F .2.Spania. 11 . Atlantic. E.deosebire: Tn Italia clima este mediteraneana. B. Varianta 99 A. B. iar Tn Marea Britane | ele sunt bogate tot timpul anului. B . 5 . . Varianta 97 A.deosebire: Tn Arhipelagul Britanic temperaturile medii anuale sunt de 7-12 °C. C. 9 . C. . . 9 .relieful malt care genereaza precipitatii bogate.3-d. Vilnius. iar tn Peninsula Italic^ este mediteraneana.4-c. E. .Minsk.Macedonia. iar Tn Marea Britanie este tempera:oceanica.deosebire: Tn Arhipelagul Britanic precipita{iile sunt bogate (800-2000 mm). . D. . 2.Finlanda.1-a. iar Tn Marea Britanie de ~5 °C Tn sezonul rece si 20 °C Tn eel cald.Europa de Sud este o clima mediteraneana si temperat-oceanica. pe cand Tn Peninsula Italica temperaturile medii anuale sunt de 14-18 °C. 2.1..deosebire: Tn Italia temperaturile medii pe anotimpuri sunt Tn jur de 10 °C iarna si peste | 25 °C vara.2. 3. 3. Varianta 98 A. Ucraina. C. Moldova.2-a. D . I .3-c.Tn Cuaternar a fost afectata de glaciatiune.Paris.1.Belgrad.Germania. E.5-d..Stockholm. 2. D.2-b.1-d.1.Olanda.. B-Iberica.1.Praga.panta mare a cursurilor.1. iar Tn Peninsula Italica precipitatiile sunt sarace (200-800 mm).1.4-d.deosebire: Tn Arhipelagul Britanice clima este temperat-oceanica. 3 .Tallin.deosebire: Tn Europa de Nord. 2 . D-ltalia. Chisinau.. . H .2.

7 . 3. E. D.2-c. E.3.deosebire: Tn Peninsula Scandinava temperaturile sunt scazute Tntre -5 si 6 °C. iar i-..2. C. iar i-1 Peninsula Balcanica sunt temperaturi Tntre 12 si 15 °C.5-a. « \ B. energie eoliana.relieful predominant de campie si podis favorabil dezvoltarii antropice.climatui propice temperat-oceanic. 2.4-c. Londra. E . .deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) relieful este de varsta precambriana.1.deosebire: Tn Peninsula Scandinava precipitatii medii sunt Tntre 500-2000 mm/an. J . .c. 3.Sarajevo. .b.deosebire: Tn Peninsula Scandinava sunt influente climatice oceanice si nordice. F. 13 . Rusia. . . Franta. 2. . C.1. 1 -d.1 . iar Tn I (Spania) sunt mai mari (3478 m Tn Sierra Nevada si 3404 m Tn Pirinei).3-b.| Peninsula Balcanica sunt influente mediteraneene.b...2.deosebire: fn statui F (Rusia europeana) predomina campiile. pe cand Tn statui I (Spania) relieful este de varsta hercinica si alpina. D.c. 3 . iarfn I (Spania) predomin relieful malt de podisuri si munti. 5 . iar| Tn Peninsula Balcanica sunt precipitatii de 500-100 mm/an. . 1. Olanda.d. G.Irlanda. 4 .1 .deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) altitudinile sunt mai mici (1638 m Tn Mur Ural). 2 .Varsovia.Grecia. hercinic si alpina. Varianta 100 A. maree-motrica.B.lberica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful