P. 1
SUBIECTUL 1

SUBIECTUL 1

|Views: 16|Likes:
Published by Aziz Algehmy

More info:

Published by: Aziz Algehmy on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

Varianta 51 A.1. C - Olanda; I - Belarus;2. 8 - Kiev; 15 - Reykjavik. B.1. 9; 2. Finlanda; 3. climat temperat-oceanic. C.1 - b; 2 - d; 3 - d; 4 - b; 5 - b. D.

C - Olanda, E - Grecia: - deosebire: Tn Olanda este caracteristic climatul temperat-oceanic, spre deosebire de Grecia, Tn care mediul geografic este determinat de un climat subtropical, mediteranean; - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai bogate (cerul acoperit cu nori Tn mare parte din an, umiditate ridicata Tn timpul iernii) Tn Olanda si mai reduse, repartizate neuniform Tn timpul anului (veri toride si secetoase, iemi blande si ploioase) si Tn suprafata (mai ridicate Tn partea de vest, cu relief predominant muntos) Tn Grecia; - deosebire: pentru Olanda vegetafia naturala este reprezentata de paduri de foiase (Tnlocuite pe man suprafete de campuri cultivate deschise), iarm Grecia mediul initial al padurilor de foioase a cunoscut o degradare rapida, fiind Tnlocuit de o vegetafie reprezentata prin asociatii detipfrigan. E. Se acorda 4 puncte, cate doua puncte pentru fiecare argument corect, astfel: 1 - situarea Tn nord-vestul Europei, Tn regiunea Tn care este caracteristica vegetatia reprezentata de paduri de foioase' (stejar si fag); - condifiile climatice (clima temperat-oceanica) favorabile dezvoltarii pSdurilor de foioase. 2. coliziunea dintre placa africana si cea euroasiatica. Varianta 52 A.1. B - Regatul Unit al Marii Britatnii si Irlandei de Nord; H - Finlanda; 2. 2 - Paris; 5 - Zagreb. B, 1.Lituania;2. lutlanda; 3. E. C.1 - d; 2 - a; 3 - a; 4 - a; 5 - c. D.B - Marea Britanie, J - Grecia. - deosebire: fn Marea Britanie relieful este dezvoltat pe un fundament cristalin Caledonian (sistem de munti paleozoic!), pe cand Tn Grecia relieful este format pe structuri alpine; - deosebire: Tn Marea Brifanie relieful este dominat de treapta montana joasa (1343 m alt. max. Tn vf. Ben Nevis/Muntii Grampian), pe cand tn Grecia relieful este dominat de treapta montana Tnalta (2917 m alt. max. Tn Muntele Olimp); - deosebire: in Marea Britanie campiile joase, straba'tute de siruri de cueste, se desfasoara Tn sudul si estui tarii, pe cand Tn Grecia campiile se dezvolta Tn centru si nord, formate prin

intense procese de aluvionare a unor bazine tectonice. E.1. carbuni, gaze naturale;2. Germania (carbuni), Rusia (gaze naturale). Varianta 53 A.1. J - Serbia; D - Ucraina; 2,2-Tallin; 14-Roma. B.1. B; 2. Austria; 3. alpina. C.1-b;2-d;3-c;4-c;5-b. 4 D.G - Ungaria, D - Ucraina: - deosebire: Tn Ungaria relieful este reprezentat Tn proportie de peste doua treimi de campie, iar Tn Ucraina aproape jumatate din teritoriu are un relief de podis; - deosebire: sub raport geologic, relieful Ungariei corespunde unei depresiuni tectonice intraalpin© (Depresiunea Panonica), iar Tn Ucraina, relieful este format, Tn mare parte, pe un fundament vechi-precambrian; - deosebire: Tn Ungaria muntii ocupa suprafete reduse si au altitudini mici (1015 m Tn Muntii Matra), iar Tn Ucraina muntii sunt situati Tn sud-vest si au altitudini mai mari (2061 m In Varful Hoverla din Carpatii Padurosi). E.- scaderea ponderii populatiei tinere, Tn raport cu celelalte grupe de varsta (consecinta a unei rate scazute a natalitatii); - Franta, Italia. Varianta 54 A.1.1-Helsinki; 4-Dublin; 2.1 - Suedia; B - Germania. B.1. A; 2. Bratislava; 3. Austria. C.1-d;2-c;3-b;4-d;5-d. D.A - Spania; D - Ungarja - deosebire: Tq Spania* clima prezintd influente mediteraneene Tn sud-est, pe cand Tn Ungaria lipsesc; - deosebire: Tn Spania verile sunt cdlduroase si iernile sunt mai blande, pe cand Tn Ungaria iernile sunt mai red si verile calde si secetoase; - asemanare: Tn ambele state se regasesc influenfele oceaoice. E.- majoritatea raurilordin Peninsula Scandinavicd izvordsc din Muntii Scandinaviei si se dirijeazd spre Marea Balticd; - dispunerea reliefului peninsulel Tn trepte longitudinale care scad Tn altitudine de la vest la

3.deosebire: Muntii Caucaz apartin sistemului muntos alpin.1 -a. 1-a. 2.Dublin. B.4. .asemSnare. 3.Madrid.4-a.5-c.Grecia. E . Tn timp Germania vulcanii sunt stinsi.. Germania.revolutja industrials a determinat cresterea productiei si a productivitStii muncli plicit cresterea nivelului de trai .2.2-b. Dunarea.900 m. 8.Austria.2-b. 2. .Finlanda.1-c. 0. Varianta 56 A. 8 .2-a.factor geodemograflc.1. F . 2. 15 . Islands.3-a.Suedia. climatul mai aspru. Varianta 57 A.5-d.deosebire: Tn Italia osatura montanS s-a definitivat Tn tlmpul orogenezei alpine. C. 2. suprafete mari ocupate de taiga (padurea de conifere).m. altitudinea maxima fiind de 2469. Tn ambele state. 3 .. 2. B.10 .Moscova.-1. E. C . D.deosebire: Munp Caucaz au altitudini ce tree de 5000 m (altitudinea maxima este de 5642 m Tn Varful Elbrus).Cehia.Bruxelles.3-c. D. C..5-b.A C. monarhie parlamentarS. asemanare: atat Campia Europe! de Est cat si Campia Nord Europeana fac parte di Europa . E.Lituania. Varianta 55 A. .4-b.D.8%o).1. 2. .cresterea natalitSfii si reducerea mortalitStii.4-c. un potential hidroenergetic ridicat.1. bilantul natural'este negativ (-4. 2 .asemanare: Tn ambele unitati montane este prezent relieful glaciar. altitudinile maxime sunt de peste 2.3.3-d. B. . . Germania exists si unit&ti de relief de varstS hercinicS.1 .est conferd vdilor raurilor un caracter transversal si. H .Belgrad.1. ca atare.1.deosebire: vulcanii activi reprezintS o caracteristicS a reliefului Italiei.Roma. Lisabona. B . B . iar Muntii Scandinaviei apartin sistemului muntos Caledonian.1. iar Muntii Scandinaviei au altitudini mai mici.

E .deosebire: fragmentare redusa a Campiei Europei de Est produsa de raurile care i afluenti putini datorita precipitatiilor reduse. gaze naturali 2. Munfli Alpi. F . Gran Sasso din Muntii Apenini si altitudii maxima de 1894 m Tn Vf..c.1 . G . iar Tn Peninsu Iberica predomina climatul subtropical (mediteraneanj. D. Romania.asemanare: tipuri de roci predominant dure: granite.Suedia.c. .3-c. Exemple de state europene Tn care se exploateaza combustibilii amintiti la punc anterior: Rusia..asemanare: atat Campia Nord Europeana cat si jumatatea nordica a Campiei Europ de Est sunt acoperite cu depozite fluvio-glaciare.5-d.H C.2. 13-Berlin.1. In industria energiei electrice sunt folositi combustibili fosili: carbuni. . 2. 4 .deosebire: tipul de climat Tn nordul Peninsulei Scandinavice este subpolar.. 7-Oslo.realizarea dreptului de autodeterminare a unor popoare cu respectarea legislate internat. B.Varsovia. 3. . 2. Tn unele zoni acoperite cu calcare.4-d.Cehia.1. iar relieful Muntis Urali este vechi. de tip alpin. 3 .2.b. A .deosebire: temperaturile medii anuale Tn Peninsula Scandinavica sunt Tn sud de + 6y si Tn .1-c. 5 .H.1 . .ionale si recunoasterea interna^ionala. Campia Londrei.deosebire: ca geneza.3.F. de tip hercinic.1. C. Varianta 59 A.4.2-b. E.Irlanda.1.Reykjavic. -. 2 . sisturi cristaline. B.d. Varianta 58 A.conflicts militare: razboaie. D. pe cand Tn Campia Nord Europeana fragmentere produsa de rauri este mai mare deoarece au afluentii sunt mai numerosi datorita precipitatiik mai mari.Lituania. E. Narodnaia din Munjii Urali. Tn Alpii Scandinaviei Tntalnim un climat montan si temperat-continental. relieful Muntilor Apenini este tanar.deosebire: altitudine maxima de 2912 m Tn Vf.straveche (Placa Est Europeana si respectiv Scutul Baltic). cu influe oceanice. 10 . D.1. iarm partea centrala climatul subtropical seceti .

iarm Peninsu Iberica.c. 8 . 4 .razboaie locale.Viena. .Moscova. .1. C. 3 .1. 2.c. 2.asemanare: tipuri genetice de relief: relief fluvial.Bruxelles. A. D. B. C . Vf. 3. conflicte regionale. 14 . Pic d'Aneto: 3404 m. C . 4 . Gran Sasso d'ltalia: 2912 m. ierni blande si ploioase) si valori frecvente de 600 - . predominant sub forma de zapada. D . B .somajul ridicat al populatiei active dintr-o regiune si oferta de locuri de munca a a regiuni. Vf. Tn Munjii Apenini. predominant sisturi cristaline. precipitafiile anu sunt de 500-600 mm/an Tn partea central-sudica si 1000*000 mm/an Tn partea montana nordica..Kiev. relief petrografic format pe' sistur | crisaline. .a. C.1 .deosebire: temperaturile medii lunare sunt mai ridicate Tn Peninsula Iberica decat in I Peninsula Scandinava (Tn sezonul rece de -1° C Tn Peninsula Scandinava si de 8° C Tn Peninsula) Iberica. Varianta 60 A. 5 .d. dar $i vulcanism. Marea Britanie. 2. cocs. Varianta 61 A. 4 .2. iarm nord de +14°C (Tn iulie +20°CTn nord si +2? Tn sud . Tn timp ce Tn Peninsula Iberica sunt repartizate neuniform Tn cursuil anului (veri toride si secetoase.deosebire: precipitatiile Tn Peninsula Scandinavica sunt de 1000 -2000 mm/an. iar Tn Peninsula Iberica. dar si calcare. cu rod dure. . Tamisa. prin cutare s maltare.c.deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate Tn Peninsula Scandinava (valorilel pot depasi 2000 mm/an).. Germania.Belarus. Rusia.1. 2 .a. E. D. iar Tn sezonul cald.asemanare: ambele regiuni muntoase s-au format Tn orogeneza alpina.c.1. de 15° C Tn Peninsula Scandinava si de 22° C Tn Peninsula Iberica). Bosnia si Hertegovina.Italia.1. Atena. temperatura medieTn sud este +18°C. Tn nord 600800 mm/an Tn sud.Portugalia.1. granite.c. . relief granitic. 2 . Mun(ii Apenini sunt mai fragmentati. 14 . minereu de fier. 3 .Lituania. 5. E.b.nord de 0°C.deosebire: Tnaltimi maxime: Tn Munjii Pirinei.cu veri foarte calduroase). relief carstic. cu influenta termica a curentului Golfului (Tn iulie 14° C-16° C). B.2. . 5 . 3.d.

b. B.asemanare: Tn nordul Italiei (Tn Muntii Alpi) si Tn sud-vestul Ucrainei (Tn Carpatii Padurosi) climatul este tipic montan.a.1 . C .. 3 .1000 mm/an: I . Baltica. E. J . Varianta 62 A.Rusia.tarmul cu lagune este specific Marii Baltice (N.Minsk. D.b.. 15 .1.1.c. D.Suedia.explozia demografica datorata revolutiei industriale.a. 1. Varianta 63 A. Germaniei si Poloniei). 7-Oslo. 1 . . Dunare. 4 . .deosebire: temperature medie anuala Tn Rusia este Tntre -5 si 10 °C. .Copenhaga. F.Albania.d. C. 2 . E. 3. ..2. iar Tn Franta de peste 750 mm/an Tn cea mai mare parte a teritoriului. Stockholm.extinderea teritoriala si administrativa a oraselor si aparitia unor nuclee urbane Tn jurul marilor orase. E. . iar Tn H (Franta). umed si racoros. 2 . 4 . 2. 3. . I . E.cresterea altitudinii si accesibilitatea redusa (pante accentuate. 2. grad ridicat de| fragmentare a reliefului).2.deosebire: Tn B (Rusia) predomina dimatul temperat-continental.d. . c§t si Tn Ucraina.asemanare: atat Tn Peninsula Scandinava cat si Tn Peninsula Iberica se manifesta un] climat temperat-oceanic.1. B .a.d.lagunele sunt Tntinderi de apa marina separate de marea deschisa printr-un cordon literal. B. 3 .asemanare: atat Tn Italia. iar Tn Franta Tntre 10 si 12 °C. cat si Tn Ucraina (pe litoralul Peninsulei Crimeea) apare climatul subtropical mediteranean.asemanare: atat Tn Italia.Slovacia. 5 .deosebire: precipitatiile medii anuale sunt Tn Rusia Tntre 500-750 mm/an. climatul temperat-oceanic. 2. Zagreb. 5 . . verile sunt calduroase si secetoase..d. .. C.conditiile climatice aspre si solurile cu fertilitate redusa. 10-Tirana.

3. .5. I B. D. Belgia. E. G. . D.asemanare: atat Muntii Pirinei cat si Muntii Alpi sunt munti tineri. 14. care s-au format Tn timpul orogenezei alpine.deosebire: valoarea altitudinii maxime este mai mare Tn Muntii Alpi (Varful Mont Blanc 4807 m) Tn comparatie cu cea din Muntii Pirinei (Varful Pic d'Aneto .Slovacia.Lisabona.1.2p. 1 -Praga. C. mult mai uscate.4.Skopje. B. E.2. E.1.. Varianta 66 A. -d. D . monarhie.l. . .asemanare: atat Muntii Carpati cat si Muntii Alpi sunt munti tineri.asemanare: ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerable forme ale reliefului glaciar. -c. 5. F . . 3. -a.deosebire: daca Tn Peninsula Iberica temperatura medie anuala are o valoare de .umiditatea mai ridicata a maselor de aer oceanice aduse de vanturile de vest m Europa Occidentala.-a. 10-Dublin.2.Estonia.-a. C.scaderea natalitatii si implicit a sporului natural .5. E.Bruxelles.2.2655 m). * B.3. 15-Helsinki. B .contrasted termice mari.3. care s-au format Tn timpul orogenezei alpine.asemanare: ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerabile relief glaciar. A . -b. perfectionarea asistentei si practicilor medicate care favorizeaza cresterea duratei de via{a a populatiei.. C.1.A-ElvetJa.Marea Britanle.2.4. -c. 3. 11 -Minsk. fata de masele de aer continentals. 11. . -a.b. 2.1.Varianta 64 A.1.. .2. -c.-a.Moscova. Tn majoritatea statelor europene Varianta 65 A.2. .2. J .b. -d. 3. ce vin dinspre est.deosebire: valoarea altitudinii maxime este mai mare Tn Muntii Alpi (Varful Mont Blanc 4807 m) Tn comparatie cu cea din Muntii Carpati (Varful Gerlachovsky . D. Tn sezoanele extreme.2.. .nivelul de trai ridicat. 2.1. dintre masele de aer oceanice (mai racoroase vara si mai blande iarna) si masele continental (foarte reci iarna si calde vara).1.Norvegia. -b.3408 m).1.1.-d.4.Serbia. Spania.

egiune. iar Tn restul tarii climat temperat-oceanic. .aproximativ 15°C.deosebire: Tn nordul Suediei bat vanturi polare..1-a. . Tn nordul Peninsulei Scandinave este caracteristic climatul subpolar. .Albania.1. ca si Tn NV-ul Peninsulei Scandinave. Vulcano. se Tntalneste un climat temperat-oceanic. 2.deosebire: Tn Italia este prezent climatul mediteranean/subtropical. B. Tn timp ce fn Rusia bat vanturi reel . Finlanda.d.5-d.Moscova.2. Climatul subpolar din Europa Nordica este caracterizat prin temperaturi scazute ceea ce determina o populate redusa Tn r.Bazinul Mediteranean a luat nastere pe o falie de transformare situata Tntre placa africana si placa eurasiatica.deosebire: Tn Ucraina climatui este temperat-continental.deosebire: Tn nordul Suediei temperaturile medii anuale sunt de -5°C fata de cele din Ucraina care sunt peste 0°C. exista climat subpolar. . reel.2-c. Vezuviu.a. 2. 4 . C.Cehia. care genereaza. alpina. D. pe linga miscari orogenetice. Stromboli..Etna. .Moldova. .deosebire: Tn Italia bat vanturi calde dinspre Africa. Tn timp ce Tn Rusia climatul temperat-continental (Tn cea mai mare parte) si eel subpolar Tn nord.a. 10 . B. Tamisa.1. 13 .Varsovia.Dublin.1. 3 .Tn Europa de Vest densitatea populatiei este mai mare decat Tn Europa Nordica deoarece climatele sunt diferite. E . 2.. 5 .Tn Europa de Vest climatui temperat-oceanic cat si relieful este favorabil habitarii. Tn timp ce Tn Suedia. » Varianta 67 A.3-d.deosebire: daca Tn Peninsula Iberica predomina climatul mediteranean. J . prin Tnaintarea spre nord a placii africane se creeaza o tensiune continue (specifics' zonelor de subductie) Tntre cele doua placi aflate Tn coliziune. Varianta 68 A. D. E. Tn Peninsula Scandinava valorile temperaturii medii anuale sunt mai mici. Tn pare iama dureaza aproape noua luni.d.Germania. E . C. influentat de vanturile de vest.. 5 . spre nord.2. E. Varsovia. Paris. A.1. care nu sunt prezente Tn Ucraina.1 . G . 2 . uscat. 3.Berna.d.asemanare: Tn NV-ul Peninsulei Iberice. * . 3. fiind cuprinse Tntre 0 si 5°C. si fracturi ale scoartei ce due la vulcanism activ.4-a.

F .7 %o) ca urmare a: .2p.3-c. C.2. cat si fn Franfa.deosebire: Tn Rusia amplitudinile termice anuale sunt mari..a poluarii radioactive.1-a. 2.2. B.4-d. iar Tn Italia muntii s-au format Tn orogeneza alpinS.Norvegia.5-a.asemanare: atat fn Portugalia.d. 2 . 6. 3. E.deosebire: Tn Italia altitudlnile sunt mai mari (4807 m .a.1 .-in Ucraina sporul natural este redus (rata natalitatii este cea mai mica din Europa 7. 3 . 4 . E.asemanare. Varianta 69 A. .a declinului economic. D.Sarajevo. B. . . 3. .1.. .In Cuatemar.procesului de fmbatranire a populatiei.Berlin. . 9 .1. 12 .Varful Ben .1. D. dupS retragerea ghetarilor Tn circurile glaciare s-au format lacurile glaciare. ' D. fiind mai tineri.deosebire: Tn Italia vulcanii activi reprezintd o caracteristicS a reliefului care nu este prezentS Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Tn timp ce Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sunt mai mici (1343 m .1. 14 .Berna.b.Varful Monte Bianco din Alpi). C. .2-b.Letonia.1. temperatura medie anuala este mai mare del 0°C-2p.Sofia.2p. J . 5 .Peninsula ScandinavS este siluata Tn nordul Europe! la latitudine mare. precipitatiile medii anuale sunt mai mari de 1000 mm/an . . Peninsula ScandinavS a fost afectata de glaciatiune care a modelat prin eroziune circuri si v§i glaciare.Estonia. atat fn Portugalia. . Minsk. se manifesta varfturile de vest . A.1. cat si fn Franta. C. 4 . fn perioada post glaciarS.a. cat si fn Franta.(Crivaful) si vanturile polare. 2 . Tn timp ce Tn Italia sunt mai mici. Varianta 70 A.a.asemanare: atat fn Portugalia.deoseblre: Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord exists relief mai vechi (de varsta caledonianS si hercinicS). 2.Stockholm.

. Varianta 71 A.Bruxelles.3-d. 3. 8 . -razboaie locale. 3 . Slovacia. I . C. B. .asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depoziti glaciare si periglaciare (glacisuri. 2 . grohotisuri. dezagregari). Baltics.2p.este principala axa de transport fluvial la nivelul continentului.Luxemburg. 9 -Minsk.1. E.a D.4-b. E. B.asemanare: Tn ambele state este prezent climatul temperat-oceanic.. facilitand schimburile comerciale . . D.deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa.deosebire: Tn statul marcat cu D (Norvegia) sunt prezente climatele montan si subpo¬lar. unind prin extensie Marea Nordului de Marea NeagrS .d.traverseaza tari fara iesire la mare (Austria. 2..Vilnius.. . Serbia).care genereaza migratii de la est la vest. spn deosebire de Muntii Alpi care s-au format Tn orogeneza alpina.asemanare: unitSfile montane din cele douS (Sri s-au format prin Tncrefirea scoarfei.1.Irlanda.A. Ungaria.3. 7. C. 5 . 4 .1 . 11 -Zagreb. pe cand in statul marcat cu A (Irlanda).b. 2. datorita eroziun mai Tndelungate.Austria.b.2. . E.diversitatea treptelor de relief si a altitudinilor.conflicte regionale sau regimul politic din fostul spatiu comunist din Europa Centrala di de Est. vanturile polare la N de Cercul Polar pe cand Tn statul marcat cu A.5-d.deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana. C. . acestea nu se resimt.Nevis din Munfii Grampian).deosebire: Tn statul marcat cu D sufla. .. 3. Varianta 72 A.1.2p. 3 . 1. D. ' . volum mare de aluviuni. . decat Muntii Alpi care sunt mai Tnalti datorita recentei Tnaltari.-factori economici (diferenta dintre estul si vestul Europei).2-c.extinderea teritoriala si a tipurilor de climat. 2. acestea lipsesc.. 2 ..d. F .1 -a.1 .Praga.

.3-b.b. fn zonele ceva mai umede (la limita vestica a regiunii. Varianta 74 A. Baltica.Italia.deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) si repartizate I uniform Tn timpul anului in Marea Britanie. la nord de Marea Caspica). C. netede sau usor valurite.a.Germania. 2. iarna si nu depasesc 1000 mm/an decat In spatiul montan. unde verile sunt calduroase si secetoase.1 -d. 3.b. . energie eolianS si energie mareemotrica'. cu rnterfluvii largi. 2.1.Europa de Est cuprinde. I . iar Munti Alpii Dinarici s-au format Tn orogeneza alpina. apar palcuri de padure cu specii termofile. Olanda (fara morilor de vant) si Franta (centrals mareemotricS .Cehia.Varianta 73 A. .. C . Franta. sau Tn zona mai Tnalta). D. un relief jos de campie si de podis. D .c.deoseblre: Munfii Alpiii Scandinaviei s-au format tn orogeneza caledonica. favorabile acestor asociatii vegetale. 3.1. 4 .deosebire: orientarea culmilor este pe direc(ia nord-est-sud-vest Tn Alpii Scandinavic si nord-vest-sud-est Tn Alpii Dinarici.Bruxelles. cu fragmentare redusa cu soluri din clasa molisolurilor sau a luvisolurilor. C. specifice climatului temperatcontinental cu nuanja de ariditate. cantitate insuficienta pentru dezvoltarea padurilor. 2 . 6 . .2-a.1. Lituania. Tn cea mai mare] parte.b.4 . spre deosebire de Itala ] care are un climat mediteranean. Departares I mare fata de bazinele oceanice si marea dezvoltare a suprafetei continentale fac ca precipitatiile medii multianuale sa nu depaseasca 500 mm/an (si chiar sub 300 mm/an. .1 . . spre deosebire | de Italia.2. CL | altitudini Tn general sub 400 m. 2. 2.deosebire: Marea Britanie are un climat temperat-oceanic..La Ranee). Tn asociatie cu stepa (silvostepa). B. B. Tn timp ce Tn Italia precipitatiile cad. B . 3 . Tn cea mai mare parte. la care se adauga verile calduroase si secetele frecvente.Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. 0. cu precipitatii mai mari de 500 mm/an. E.Viena. 5 .1. Dunare.5-d. 5 Helsinki. 1.4-a. C. E.asemanare: Tn ambele lan^uri muntoase altitudinile depSsesc 2000 m. F. 2 .deosebire: verile sunt mai umede si mai racoroase Tn Marea Britanie.Chisinau.

Varianta 77 A. iar Europa de Vest este acoperita frecvent de ceturi.deosebire: Alpii Scandinaviei sunt fragmentati tectonic. .c. 2.1. A .Elvetia. F . I.2.3-a.Grecia.deosebire: Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana (sunt munfi vechi). D.1.2-d.1 . G. 2 .2. C. petrol. I . D.3-a.3. C.Vilnius.b. B. .1-b. tn timp ce Muntii Penini au altitudini reduse (cca..2. E.1 -a. 2900 m).1. .1. 2. Tn timp ce i Muntil Penini sunt vechi. B. pe cand Tn Europa de Vest este o clima temperat-oceanica. J. 4 .d.deosebire: in Europa Sudica este o clima subtropicala (mediteraneeana). Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord.Lltuanla.Varsovia.1. . 2.Polonia.2.5-c.Slovacia. Varianta 76 A. 4 .b.b. D..Atlantic. 3 .Londra.deosebire: Muntii Apenini sunt mai Tnalti (cca.1. Rusia. format! de orogeneza alpina. E.1. format! de orogenezele caledoniana si hercinica.15.deosebire: Europa Sudica se caracterizeaza printr-un numar mare de zile senine Tn timpul anului.deosebire: Tn timp ce Europa Sudica are o vara torida si arida. H .1.8. 5 . 3 -Minsk. . 1 . 3.Portugalia.Bruxelles. rauri scurte cu debite mici. Tn timp ce Alpii Oinarici au rezultat In urma orogenezei alpine (sunt mun^i tineri). B.deosebire: Muntii Apenini sunt munti tineri.4-b. vecinatatea apelor Oceanului Atlantic (care au rol moderator) si vecinatatea curentului cald al Atlanticului de Nord.4-d. H.5-d. 15-Praga. 900 m). Federatia Rusa. Tn timp ce Alpii Dinarici se remarcS prin masivitate.asemanare: ambele siruri montane s-au format prin Tncrejirea scoartei.3. 1 . C .. 2. carbune. C . .Varianta 75 A. Europa de Vest are o vari racoroasa si umeda.2-a. E. 3 . C.

D. 2. creat prin Tncrejirea scoartei...Londra este unul dintre cele mai mari noduri de transport de pe Glob deoarece de aici pleaca toate caile ferate si rutiere britanice. 4. 2.deosebire: diferenta de Tnal{ime dintre Muntii Alpi si regiunile Tnconjuratoare este mica Tn timp ce diferenta de Tnaltime dintre Muntii Caucaz si regiunile Tnconjuratoare este mare.Viena. vai glaciare.1. 2. J .nordul Europei este de varsta caledoniana. 9 . . . .asigurarea interconectarii sistemelor de transport cu cele din Europa Centrala si de Vest . .4-d.1 -d.3. C. punct terminus Geelong Tn Australia. Are 21 de aeroporturi (Tntre care Heathrow este unul dintre cele mai mari de pe Glob. 3-a.2-a.asemanare: relieful glaciar este present Tn ambele lanturi montane.1.portul Londrei este unul dintre cele mai mari de pe Glob.Suedia. 3. .asemanare: Muntii Alpi si Caucaz sunt munti tineri.asemanare: ambele lanturi montane prezinta'un relief tectonic. I . I. 5 .1. 5-a. morene. Mont Blanc) Tr timp ce Varful Elbrus din Muntii Caucaz atinge 5642 m.. E.. de aici plecand si cea mai lung§ ruta maritima din lume 21400 km. au o masivitate accentuate si altitudini care depasesc 3000 m.1.Macedonia. Varianta 79 A. B.2-c.5-b..Norvegia.3-d. etc. fiind reprezentat prin circuri.deosebire: relieful vulcanic.2. E. slab dezvoltate economic.2. format! Tn timpul orogeneze alpine.! Tn timpul orogenezei alpine si fac parte din lantul alpino-carpato-himalaian. 10-Zagreb. C . Ir timp ce Tn Muntii Penini este absent.4-b. creste. C. format.deosebire: altitudinile Muntilor Alpi nu depasesc 5000 m (4807 m Tn Vf. fiind totodata unul dintre punctele terminus ale Eurotunelului. . E. (chiar si vulcani activi) este prezent Tn Muntii Apenini. B . D. Varianta 78 A. 3. .Sofia.sudul Europei este de varsta alpina..1-c. temperat-oceanic.cresterea densitatii retelei rutiere si feroviare pentru marirea accesibilitatii catre zonele i rurale izolate. B.Letonia. E. iar metroul este eel mai vechi si mai lung de pe Glob (409 km). 14-Praga.asemanare: Alpii si Pirineii sunt munti tineri.

deosebire: climatul temperat-oceanic este caracterizat prin precipitatii bogate (1 GOO-2000 mm/an). 7 . pe cand Muntii Ural s-au format Tn ciclul hercinic (orogeneza hercinica). 8 . Tn timp ce Tn climatul temperat-continental precipitatiile sunt reduse (sub 500 mm/an Tn nord si sub 300 mm/an Tn sud). F .Tn Europa Vestica este un climat temperat-oceanic. 4-c. Dublin.1.3.1.10-Viena.4-b. B . E.deosebire: fn Danemarca este o clima temperat-oceanica. larg boltit. 3.1.1. . Tn nord).1. 2-c.4-c. C. .1-d. iar Tn Grecia este o clima . 7 .a fost modelata de ghetarii de calota.Lituania. .2. sub forma de averse. C.. D.1. pleistoceni.2.Fran{a. D.deosebire: Muntii Carpati s-au format tn ciclul alpin (orogeneza alpina).asemanare: ambele unitati prezinta relief glaciar. 3.D. C .. C.5-c. si altitudinile sunt cuprinse Tntre -28 m (Tn regiunea Marii Caspice. care nu se manifests Tn climatul temperat-oceanic.are fundamentul de varsta precambriana.Portugalia. A. cazand Tndeosebi vara.1 -d.2-c.Italia define jumatate din monumentele de arta ale lumii aflate Tn patrimoniul UNESCO.3-a.3-b. 2. Varianta 81 A. 5-b.2. B. montan si de cura balneara. H. Belarus.Grecia. B.Varsovia. E-Suedia.potentialul turistic natural foarte variat favorizeaza practicarea celor mai importante tipuri de turism: balnear-maritim.1-b.. A . .Dublin.Varianta 80 A. Tn sud) si 463 m (Colinele Timan.2-c. C-Austria.Viena.Berlin. D. E. 9-Minsk. B.deosebire: climatul temperat-continental este caracterizat prin prezenta vantului local Crivatul. monarhie. 2. .5-a.. 3-b. Varianta 82 A.deosebire: Muntii Carpati se desfasoara sub forma unui arc de cere. D.. iar Tn Europa Estica este un climat temperat-continental.2.Bruxelles. Moscova. pe cand Muntii Ural se desfasoara pe directia N-S. 1 . .

deosebire: Muntii Alpi au fost format! de orogeneza alpina Tn Mezozoic si Neozoic.deosebire: Muntii Alpi prezinta orientare generala est-vest.3-b. .1.b. continentala Tn centru si temperat-oceanica.3. caracterizat prin natalitate redusS. J . C.1-c. C. B.2. 3.Islanda.2-a. iar Muntii Ural au orientare generala nord-sud.asemanare: si Muntii Alpi si Muntii Ural prezinta sisturi cristaline cu intruziuni granitice. E. E.Helsinki.deosebire: temperaturiie medii sunt de 14-18° C fn Spania. 5 . 2 .1..2.B.2.deosebire: precipitatlile medii anuale sunt mai ridicate (800-1000 mm) si repartizate uniform Tn timpul anului Tn Danemarea si mai reduse (cca. 7 .1. .mediteraneand. 3.ii Ural au fost format! de orogeneza hercinica Tn Paleozoicul tarziu.Luxemburg.-deosebire: Statui marcat cu E (Spania) are clima subtropical^. Varianta 85 . coline si podisuri joase. J . temperaturile medii sunt de 5-8° C.comportamentul demografic modern.deosebire: amplitudinile termice medii sunt mai ridicate Tn Grecia decat Tn Danemarca.1. ..climatul subpolar si polar.5. 6 . B. . etc. pe cand Tn Belarus. 3 . 500 mm).Belgia.5-b. .Helsinki. C . pe cand statui marcat cu H (Belarus) are clima temperat-continentala. . Varianta 83 A.Bruxelles.Paris. 4 .d. E..deosebire: Tn Spania predomina' circula{ia oceanic^ si mediteraneanS..clima temperat-continentala cu precipitatii reduse (sub 500 mm/an). F -Austria.4-b. E. .D. iar Munt.Portugalia. B . 0.relieful de campie. pe cand Tn Belarus circulate continentals. 6 . Varianta 84 A. D. .2.b.b. . 4. repartizate neuniform Tn timpul anului Tn Grecia.mediul de tundra si ghetarii.1 .a.nivelul de trai si speran(a medie de viatS sunt ridicate.

pe cand Muntii Alpi sunt mai Tnaiti (peste 4000 m) datorita recentei Tnaltari.relieful montan.1.1. . 2.2.2. 10 .1-d. .3-b.Kiev.. F . D.. Franta. iar fn Grecia o clima j subtropical (mediteraneana). C. .10-Moscova. format! de orogeneza alpina. 3. Tamisa. B. 5 .2.1.4-b.Lisabona.2000 mm/an si repartizate uniform Tn timpul anului. 3. G . energie eoliana. C.deosebire. . G .deosebire: m Irlanda se Tntalneste o clima temperat-oceanica. D .5-a. Budapesta.5-b.Republics Moldova.deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai man (18-20 °C) Tn Grecia si reduse (15-17 °C)Tn Irlanda.1.. E.1 .deosebire: Tn Irlanda precipitate sunt abundente.4-b. . 15 .3-b. D. 3 .asemdnare: Tn ambele unitati relieful glaciar este bine reprezentat. 2. Sena. 12-Riga. Minsk.Bulgaria.c.deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana.. Olanda.2-d. A . B. datorita eroziunii mai mdeiungate. 2 .1-c. ' . Dunarea.Helsinki.asemanare: atat Muntii Pirinei cat?i Muntii Carpati prezinta sisturi cristaline cu intruziuni granitice. D.Praga. Varianta 87 A. spre deosebire de Mun{ii Alpi. 3.6.c. 2. 2.A.Bulgaria. D.1.d. Berlin.d.2-b. accidental. 4 . de 1000 . 7 . B. C.asemanare: atat Muntii Carpati cat si Muntii Pirinei sunt mun|i tineri. C.Norvegia. Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa (sub 2500 m).b. J .1. C. .1.Ungaria. iar Tn Grecia cantitatile de precipitatii sunt cu mult mai mici (600 900 mm/an) si cad predominant toamna si iama. maree-motrica.densitatea redusa a populatiei si asezarilor umane deservite de reteaua feroviara Varianta 86 A. E.Lituania. care s-au format Tn orogeneza"talpina.

3.3-d.Fran{a.. C. D .Bosnia si Hertegovina. 15-Tallin.1.2.cauze economics. iarh| vestul Norveglei TnregistreazS valori mai mari de 2000 mm/an. 0. Bosnia si Hertegovina.conditii fizico-geogi-afice diferite: restrictii de locuire Tn Islanda (climat subpolar.2-a. lar fn Norvegia invazille mase de aer polar (arctic).deosebire: Tn Portugalia este o clima temperat-oceanlcd si mediteraneana4.cauze etnice si religioase. Varianta 88 A.deosebire: fn Portugalia sunt speclfice vanturile de vest.1. ceea ce au determinat limitarea activitatilor economice . temperat-continental Tn partea centrala si mediteranean Tn sud si est.asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depozite glaciare si periglaciare. Varianta 89 A. 1-Atena. B .5-d. .2.4-a. calota glaciara extinsa. . ..1. B. Portugalia.imperiu colonial Tn trecut. pe cand Tn Ucraina domina circulatia NEsiE.2-a. 4-Kiev. IbericS.5-b.2. C . E.2-Sofia. .1.1 -c. A.1. D. iar Tn Ucraina domina climatul temperat-continental cu nuante excesive. petrol. stat cu economie puternic dezvoltata si pol de emigrare Tn prezent. Marea Brltanle. explica densitatea mare a populatiei Regatului Unit fata de Islanda cu resurse naturale si pozitje geografica izolata.Islanda.In Spania domina circulatia atmosferica din vest.1. cfirbunl. fata de Regatul Unit unde conditiile habituate sunt favorabile (climat oceanic.. H . E. resurse naturale valorificabile). vulcani activi). B. pe cand Tn Ucraina se Tnregistreaza 400-600 mm. pe cdnd h| Norvegia este o cllmS temperat-oceanlcS si subpolarfi.Tn Spania se Tnregistreaza 800-2000 mm de precipitatii medii anuale.1-b. E.3-c.4-d. . .deosebire: fn Portugalia precipitatiile medii anuale au valori de 500-1000 mm. 3..Tn Spania climatul este oceanic ?n nord. J. .Regatul Unit. Ucralna. 2. . 2. C.

deosebire: climatui Irlandei este temperat-oceanic. E . distribute uniform de-s lungul anului (peste 1000 mm/an).1.1. 1 .4-c. 3.).1-d. Belarus. A . morene.condifii improprii pentru agriculture.2-b. B. C. J. prezenja climatului subpolar cu temperaturi scazute si vanturi puternice. sandre s.Suedia.asemanare: amplitudinile termice anuale au valori mici Tn ambele state. valorile medii anuale nu depasesc 1000 mm.. Podisul Suediei. Varianta 90 A.1. .3-a.deosebire: Irlanda beneficiaza de cantitati mari de precipitatii. Balcanica. C.5-d. C .1-b.deosebire: Tn Peninsula Scandinava predomina altitudinile mai mici de 500 m (campii. pe cand Tn Peninsula Italica predomina altitudinile mai mari de 500 m (munti si dealuri Tnalte). .2. pe cand Tn Peninsula Italica este prezent relieful vulcanic.Sarajevo.5-d. E. Elvefja..Minsk. . Varianta 91 A. Sena.si implicit un grad scazut al densitatii populatiei.deosebire: Tn Peninsula Scandinava este prezent relieful glaciar.2.! Tn orogeneza caledonica). iar Tn Peninsula Italica relieful s-a format Tn orogeneza alpina (Muntii Apenini s. 2.Bratislava. 10 . . Muntii Scandinavi format. 1.a. D.3-c.Islanda. solurile avand o fertilitate scazuta. acoperit Tn prezent de Campia Nord-Europeana.a.2. J.4-d. .. 12 .deosebire: Tn Peninsula Scandinava relieful major s-a format Tn etape tectonice diferite (Scutui Baltic format Tn Precambrian. fiorduri. reprezentat prin craterele vulcanilor stinsi si prin vulcani activi (Vezuviu). . podisuri si dealuri joase). iarTn Italia precipita{iile cad aproape exclusiv iarna. H . 0.Oslo. 3. B. .introduce etajare climatica prin altitudine.Suedia. E.2-d.Islanda. 2 . Podisul Finlandei.. Tn (imp ce Italia are un clima: mediteranean. reprezentat prin vai glaciare.prin orientarea muntilor iau nastere bariere climatice.

pe harta. D . cu litera F (1000 . pe cand statul marcat cu D (Franta) are o clima temperat-oceanica si mediteraneana. 5-Lisabona.Slovacia. pe harta.2. D. 6 . pe harta. 4 . Kiev. I .relieful este accidental si acoperit de ghetari.deosebire: valoarea cantitEp anuale de precipitatii este mai mare Tn statui marcat. cu litera H valoarea cantitatii anuale de precipitatii este mult mai mica (500 -1000 mm/an si chiar sub 500 mm/an).4-b.1. .5-c. pe cand Tn Suedia bat Vanturile de Vest si polare. . E.Lisabona.D. polare. E.Elveiia.a. cu litera F bat vanturile de vest.. cu litera H (Federatia Rusa) are climat temperatcontinental si subpolar Tn nord. pe harta. s B. . D. B.Franfaj F .2.1. 1.2-d. 4. pe harta.b.1. iar Tn statui marcat. * C. ' ' ' .Bruxelles. .3. 13-Kiev. D. . 5 .2000 mm/an). Varianta 93 A. A . cu litera H bat crivatul si vanturile reci. .1.deosebire: Tn statui marcat. B . A .a. pe harta.deosebire: Tn Franta bat Vanturile de Vest si Mistralul.1.doua state: Italia si Grecia Varianta 94 A. 6 .deosebire: statul marcat cu A (Suedia) are clima prepolara (subpolara) Tn nord si temperat-oceanica.3-b..Roma. . 4 .. cu litera F (Marea Britanie) are climat temperatoceanic.E.Moscova. Tn timp ce Tn statui marcat.2.Varianta 92 A.deosebire: iernile sunt mai aspre Tn Suedia decat Tn Franta..2. 3. 14.deosebire: statului marcat.1.b.1-b.2.Norvegia. 3.Finlanda. 2 . B.substratul prezinta gheturi perene.Polonia. 12 . pe cand statui marcat. C.b.2.Muntenegru.maslinul si vita de vie. Suedia.1 . 3 .

C.1. Vezuviu. 5 . 3. D.4. B.. pe cand In . 3 . E. .2-a.1. 5642 m).1 .un alt factor este aportul migratoriu mare Tn Olanda comparativ cu Islanda. Elbrus.Reykjavik.5-b.c. ..d. 2 . J . !. repartizate neuniform m timpul anului (cad predominant vara. B. 2. 14. B . 1 . E..2. . iar Muntii Caucaz Tn orogeneza alpina.2. Tn timp ce altitudinea Muntilor Caucaz depaseste 5000 m (Vf. Varianta 95 A.1. .3-c. pe cand Tn Europa de Sud temperaturile medii sunt de 14-18 °C.Kiev. D. sub forma de averse) Tn Ucraina. Zagreb. 1 . Olanda. 4 .2. Tn Muntii Caucaz este specific relieful glaciar.7 loc/km2) datorita pozitiei geografice.Muntii Penini nu depasesc altitudinea de 900 m. . 2 .b.4-c..Lituania.deosebire: Tn Europa de Nord temperaturile medii sunt scazute (Tntre -5 si 0 °C).Grecia.c.c.1 . 3 . C . C. D. C. si mai reduse (300-500 mm/an).Atena. E. .deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai man (25-26 °C) Tn Ucraina si reduse (1618 °C) Tn Marea Britanie.c. F .1 -b. printr-o falie transformanta. pe cand statul marcat cu litera I (Marea Britanie) are un climat temperat-oceanic.b.Varsovia. Varianta 96 A.deosebire: statul marcat pe harta cu litera A (Ucraina) are un climat temperat-continental..prezenja vulcanilor activi Tn Europa Sudica se datoreaza divizarii scoartei terestre (placa tectonica africana si cea eurasiatica).Dublin.c. 4 .doua exemple de vulcani activi: Etna. 5 .Portugalia.deosebire: Tn Europa de Nord este o clima temperat-oceanica si subpolara.b.densitatea medie a populatiei este mai mare Tn Olanda (peste 300 loc/km2) decat Tn Islanda (2.a. 2 .Islanda.deosebire: precipitape medH anuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) si repartizate uniform Tn timpul anului Tn Marea Britanie.1. climatului mult mai favorabil extinderii oicumenei Tn Olanda decat Tn Islanda si reliefului predominant de campie Tn Olanda comparativ cu eel muntos Tn Islanda.Spre deosebire de Muntii Penini. .Muntii Penini s-au format Tn orogeneza caledonica.3.

iar tn Peninsula Italic^ este mediteraneana.Minsk. 9 . iar Tn Marea Britanie este tempera:oceanica. pe cand Tn Peninsula Italica temperaturile medii anuale sunt de 14-18 °C. 11 ..deosebire: Tn Italia clima este mediteraneana. .2-b. D . .deosebire: Tn Italia temperaturile medii pe anotimpuri sunt Tn jur de 10 °C iarna si peste | 25 °C vara. .Tallin.Germania.Olanda. Chisinau.Spania.2.Tn Cuaternar a fost afectata de glaciatiune. Varianta 99 A. Tamisa. D-ltalia. E.Belgrad. I .5-d.1. F . 3 .. Ucraina.1.panta mare a cursurilor. Atlantic. relieful cu altitudini mici si climatul temperat-continental. Varianta 97 A. Moldova.3-d. H . E. C. C. 2.deosebire: Tn Arhipelagul Britanic precipita{iile sunt bogate (800-2000 mm).2-a.deosebire: Tn Europa de Nord. 5 .1.latitudinea mare.deosebire: Tn Arhipelagul Britanic temperaturile medii anuale sunt de 7-12 °C. .deosebire: Tn Italia precipitatiile sunt sarace vara si bogate iarna.2. 2.. B . 3.1-a.2.Paris. C. B-Iberica.Stockholm. iar Tn Peninsula Italica precipitatiile sunt sarace (200-800 mm).4-d. D.Macedonia. Varianta 98 A.1.3-c.Europa de Sud este o clima mediteraneana si temperat-oceanica. iar Tn Europa de Sud bat vanturi calde de origine nord africana si austru. E. B. 2. . iar Tn Marea Britanie de ~5 °C Tn sezonul rece si 20 °C Tn eel cald.1-d. .Finlanda. D.deosebire: Tn Arhipelagul Britanice clima este temperat-oceanica. . B.4-c. . 9 .1. iar Tn Marea Britane | ele sunt bogate tot timpul anului.Praga. 2 .. Vilnius. 3.5-d.1.relieful malt care genereaza precipitatii bogate.

D.deosebire: Tn Peninsula Scandinava sunt influente climatice oceanice si nordice. iarfn I (Spania) predomin relieful malt de podisuri si munti. .deosebire: fn statui F (Rusia europeana) predomina campiile.deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) altitudinile sunt mai mici (1638 m Tn Mur Ural). Varianta 100 A. E . C.deosebire: Tn Peninsula Scandinava temperaturile sunt scazute Tntre -5 si 6 °C. iar i-.5-a.deosebire: Tn Peninsula Scandinava precipitatii medii sunt Tntre 500-2000 mm/an.1. G.climatui propice temperat-oceanic.Irlanda.. Londra. 2 ..| Peninsula Balcanica sunt influente mediteraneene. C. Franta. 3.3-b.Sarajevo. 4 . D.3. 2.2-c. E. .2. 13 .Varsovia. iar| Tn Peninsula Balcanica sunt precipitatii de 500-100 mm/an. Rusia. 1 -d.deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) relieful este de varsta precambriana.c.d.c.b. F.4-c. « \ B. .Grecia.. pe cand Tn statui I (Spania) relieful este de varsta hercinica si alpina.1. energie eoliana. 3 . . J . 1. 2. 3.1 . E.b.B. . iar Tn I (Spania) sunt mai mari (3478 m Tn Sierra Nevada si 3404 m Tn Pirinei). Olanda. maree-motrica. hercinic si alpina.1 . 5 .7 .lberica. . .relieful predominant de campie si podis favorabil dezvoltarii antropice. iar i-1 Peninsula Balcanica sunt temperaturi Tntre 12 si 15 °C.2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->