Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCURETI

FACULTATEA DE DREPT

EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR (LICEN ) SESIUNEA IUNIE 2012


Programul de studii : DREPT
nscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor (licen ), se fac la secretariatul facult ii, astfel:

FORMA DE NV MNT CU FRECVEN


MAR I MIERCURI JOI VINERI 5 iunie 2012, orele 12.00 15.00 ( A E ) 6 iunie 2012, orele 12.00 15.00 ( F M ) 7 iunie 2012, orele 12.00 15.00 ( N R ) 8 iunie 2012, orele 12.00 15.00 ( S Z )

FORMA DE NV MNT LA DISTAN


MAR I MIERCURI 5 iunie 2012, orele 12.00 15.00 ( A L ) 6 iunie 2012, orele 12.00 15.00 ( M Z )

EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR CONST N:


1. PROBA SCRIS SUB FORM DE GRIL, VINERI 22 IUNIE 2012, orele 8,00 (cunotin e fundamentale i de specialitate) - conform tematicii afiate n avizierul facult ii, precum i pe site-ul universit ii. Repartizarea pe sli a absolven ilor (proba scris) va fi afiat ulterior, dup ncheierea perioadei de nscriere. PREZENTAREA I SUS INEREA LUCRRII DE LICEN PROBA ORAL prezentarea lucrrii va avea loc n intervalul 25 29 iunie 2012, conform programrii care se va afia ulterior; aceast prob va fi sus inut numai de absolven ii care sunt admii la proba I.

2.

Intrarea candida ilor n sala de examen se face pe baza buletinului sau cr ii de identitate, precum i a legitima iei de concurs care se va ridica la intrarea n sala de examen. n sal nu este permis accesul cu telefoane mobile, materiale didactice, bagaje. La completarea grilelor se va folosi numai ROLLER BALL PEN de culoare neagr.

Secretariatul,

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCURETI

FACULTATEA DE DREPT

ACTELE NECESARE nscrierii la examenul de finalizare a studiilor (licen ) SESIUNEA IUNIE 2012
diploma de bacalaureat original i copie legalizat; foaia matricol de la liceu - original i copie legalizat; certificat de natere - copie legalizat; certificat de cstorie - copie legalizat (numai pentru cei care, n urma cstoriei, i-au schimbat numele); 4 fotografii tip 3/4; copie B.I. / C.I; cererea de nscriere (formularul tip se ridic de la secretariatul facult ii); fia personal student (formularul tip se ridic de la secretariatul facult ii); declara ia pe proprie rspundere privind lucrarea de licen formularul tip se ridic de la secretariatul facult ii); chitan a de plat a taxei de nscriere: 650 RON, se achit la casieria universit ii; nu se admite plata prin cont sau pot; lucrarea de licen , precum i referatul ntocmit de ctre coordonatorul tiin ific; absolven ii care nu prezint toate actele consemnate n acest anun , NU pot fi nscrii pentru sus inerea examenului de finalizare a studiilor (licen ).

INFORMA IILE NECESARE NSCRIERII SE POT OB INE I DE PE SITE-UL UNIVERSIT II www.univnt.ro