UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” DIN GALATI FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ DE ȘTIINȚE UMANISTICE, ECONOMICE ȘI INGINEREȘTI SPECIALIZAREA: MODELARE ȘI SIMULARE ÎN INGINERIA

MECANICĂ

REFERAT

TERMOCENTRALE

Masterand: Burlacu Îndrumător: SL.dr.ing.

Alina

Eugen Rusu

2011-2012
1

CUPRINS:
• Surse de energie • Noțiuni generale • Clasificare • Funcționare • Descriere • Schema clasică a unei termocentrale bazată pe cărbune • Termocentrala – sursa de poluare • Metode de reducere a emisiilor poluante • Principalele termocentrale din România • Bibliografie

2

Ulterior. Producţia de energie electrică pe tipuri. termocentralelor și a atomocentralelor. pe bază de biomasă etc. şi pe ţări în anul 1993 -milioane kWhŢARA Total Termo Hirdo Nucleară 51180 315098 36082 Austria 37600 37582 18 Belarus 72259 27639 1156 43456 Belgia 462263 51296 72522 338445 Franţa 537134 357176 21115 158804 Germania 117682 422 117260 Norvegia 132750 129180 3570 Polonia 3 . Combustibili fosili pe Glob Franța. Cehia – pe bază de cărbune). au apărut și centralele atomice. geotermice. Termocentralele . În diagrama alăturată este arătat care sunt cei mai utilizați și care sunt cei mai puțin utilizați combustibili fosili. gaze naturale 40% Golful Mexic și Europa altele Central-Nordică (Germania. numai trei tipuri asigură întreaga producție mondială(circa 99%): termocentrale. Mai puțin folosite în acest sens sunt lumina soarelui. petrolul. vîntul. alte țări cărbuni care utilizează combustibilii 20% 35% fosili sunt cele din Orientul petrol Mijlociu. Industria energiei electrice a apărut în a doua jumătate a secolului XIX-lea. forța apelor curgătoare și energia atomică. termomarine. o producție 5% termoenergetică. . Cele mai răspândite căi de producere a energiei electrice sunt prin intermediul hirdrocentralelor. La ora actuală.cei mai mari producători de energie electrică (Canada.se construiesc rapid și cu costuri mici. solare.SURSE DE ENERGIE Principalele surse de energie de pe planeta noastră sunt: combustibilii fosili(cărbunii. Polonia. Africa de Nord. atomocentrale și hidrocentrale. la început pe baza valorificării energiei apelor(prima centrală electrică a fost o hidrocentrală) și a combustibililor minerali fosili(prin termocentrale). folosind ca materie primă combustibilii fosili. gazele naturale). eoliene. forța valurilor și a curenților marini. Brazilia) au în mare parte.

metale şi calculatoare. California conduce întreaga lume prin metodele alternative de producere a energiei prin sursele sale nepoluante: vânt. În 1992. 97. Astfel. Mexic şi Statele Unite au globalizat 86% din consumul de energie si 80% din producţia de energie din cele două americi (de sud şi de nord). din total. 73. lângă Laughlin. California deţinea mai mult de jumătate din energia geotermală obţinută. sau termocentrală este o centrală electrică care produce curent electric pe baza conversiei energiei termice obţinută prin arderea Termocentrala Mohave pe cărbune. gaze naturale). 25% de hidrocentrale.98% e obţinută din termocentrale. restul în hidrocentrale (în anul 1994). În 1997. Aproximativ 57% din energia produsă în America e termică (cărbuni. 99. aproximativ o treime din totalul mondial. Nevada 4 . În Norvegia. TERMOCENTRALE O centrală termoelectrică. SUA ar putea îndruma lumea în dezvoltarea unor surse noi de energie. în Franţa. În Polonia. România are 76.64% e din hidrocentrale. acestea trei împreună reprezintă mai puţin de 6% din energia totală generată de California. Centrala atomică de la Cernavodă a fost închisă din nou în noaptea dinspre 26 spre 27 mai 2001.600000 500000 400000 Total 300000 200000 100000 0 Termo Hirdo Nucleară Aşa cum se observă din tabel. Potenţial. Industria de aparare a SUA produce cele mai profesionale produse de inginerie. Aceste cunoştinţe sunt necesare pentru a beneficia pe deplin de noile surse energetice din lume. unele ţări se bazeaza aproape exclusiv pe una din cele trei variante. În 1997 energia generată în America a totalizat circa 1.2% din producţia de energie e realizată cu ajutorul atomocentralelor. Canada. petrol.3% e realizată termic (în termocentrale). de 1580 MW. peste 80% din energia eoliană şi 99% din capacitatea energiei solare obţinute la nivel global. soare şi surse geotermale. 16% nucleară iar geotermală şi alte surse neconvenţionale 2%. Şi totuşi.083 gigawaţi.

mai rar. Funcţionare De obicei termocentralele funcţionează pe baza unui ciclu Clausius-Rankine. de obicei la tensiunea de 6000 V şi frecvenţa de 50 Hz în Europa. aburul este condensat întrun condensator.  Centrale electrice de termoficare (CET). cazanul. Aburul produs se destinde într-o turbină cu abur producând lucru mecanic. deşeuri sau biomasă). turbine cu gaze. Apoi. Curentul electric este produs de generatoare electrice antrenate de turbine cu abur. sau. Aceste centrale se caracterizează prin faptul că sunt echipate în special cu turbine cu abur cu condensaţie sau cu turbine cu gaze. Sursa termică. Turbina antrenează un generator de curent alternativ (alternator). cât şi căldură. respectiv 60 Hz în America de Nord şi mare parte din America de Sud. cu motoare cu ardere internă. Mai nou. care iarna predomină. cum ar fi energia nucleară. căldura fiind un produs secundar. lichizi (păcură) sau gazoşi (gaz natural). care transformă lucrul mecanic în energie electrică. solară sau geotermală. termocentralele se clasifică în:  Centrale termoelectrice (CTE). Apa condensată este pompată din nou în cazan şi ciclul se reia. aceste centrale se construiesc având la bază un ciclu combinat abur-gaz. Uneori sunt considerate termocentrale si cele care transformă energia termică provenită din alte surse. Drept combustibili se folosesc combustibilii solizi (cărbune. 5 . încălzeşte şi vaporizează apa. însă constructia acestora diferă întrucâtva de cea a centralelor care se bazează pe ardere. Clasificare După destinaţie.combustibillilor. care produc în cogenerare atât curent electric. Aceste centrale se caracterizează prin faptul că sunt echipate în special cu turbine cu abur cu contrapresiune. care produc în special curent electric.

Energia solară – intens mediatizată ca o sursă de energie nepoluantă şi gratuită. Evacuarea cenușii 27.). cea mai mare parte a descoperirilor din ultimul secol nu ar fi fost realizate dacă nu ar fi existat energia electrică. Priza de aer necesar arderii 23. iată ce s-ar întâmpla:  lipsa luminii electrice  căderea sistemelor informatice  probleme imense cu transporturile (tramvaie. Linie electrică de înaltă tensiune 4. Supraîncălzitor 20. Pompă de joasă presiune 8. vor putea fi folosite doar în timpul zilei la capacitate maximă (lipsa luminii pentru faruri) 6 .1. Turbină cu abur de înaltă presiune 12. Ventile de reglare ale turbinei 11. Supraîncălzitor intermediar 22. aceasta e departe de a furniza suficientă putere electrică. Turn de răcire 2. Generator electric de curent alternativ 6. trenuri. Degazor 13. Condensator 9. Turbină cu abur de medie presiune 10. Transformator ridicător de tensiune 5. eventual cu turn de uscare 16. Preîncălzitor de aer 25. Presupunând că. Exhaustor (ventilator 17. Dintre acestea le amintesc pe cele alternative: . am fi lipsiţi de energie. Pompa circuitului de răcire al condensatorului 3. Electrofiltru pentru cenușă 26. Preîncălzitor de joasă presiune (PJP) 14. Buncăr de cărbune. nu e constantă . Turbină cu abur de joasă presiune 7. Aceasta e folosită pretutindeni. Economizor 24. brusc.Energia eoliană – principalele caracteristici: energie puţină. Coș de fum Modalităţi de producere a energiei electrice Există numeroase modalităţi de producere a energiei. cele care vor rămâne.Energia geotermală Viaţa modernă nu poate fi concepută fără energie electrică. Ventilator de aer 21. masini cu sistem de aprindere etc. Moară de cărbune 19.Energia mareelor . Astfel. avioane. Tamburul cazanului de gaze arse) 18. . Bandă de alimentare cu cărbune 15.

 un gol imens în domeniul comunicării (telefoane de orice fel. Ciclul Clausius-Rankine are 4 pasi de functionare (este format din doua izobare + doua adiabate) Ciclul in cazul unei termocentrale este: De la 1-2 = destindere teoretica in turbina cu abur De la 2-3 = condensarea amesteculuiin condensator De la 3-4 = ridicarea presiuni apei(adiabatic) in pompa De la 4-5 = incalzire izobara a apei in cazan De la 5-6 = vaporizarea apei in supraincalzitorul cazanului 7 . prin intermediul energiei termice (furnizate de combustibili fosili in cazul termocentralelor). aparate radio. internet) TERMOCENTRALA – SURSA DE POLUARE Inainte de a vedea cu ce polueaza o termocentrala o sa incerc sa va explic pe scurt cum functioneaza aceasta. Ciclul Clausius-Rankine este un ciclu din care se obtine energie electric din energie chimica. TV. Termocentralele funcţioneaza pe baza unui ciclu Clasius-Rankine.

in perioadele cu umiditate redusa si cu vanturi puternice.NOX.Poluarea fonica. .CO2. avand efect de poluare a aerului si a solului cu pulberi. incalzeste cazanul si vaporizeaza apa. . . Apoi. Principalii factori poluanţi la termocentralele alimentate cu carbune sunt: .Sau mai pe intelesul tuturor: sursa termica (carbunele care arde). aburul este condensat intr-uncondensator.Poluare termica a emisarului. Poluarea cu zgura si cenusa .Metale grele – in concentraţii foarte mici. . .SO2. . Apa evacuata este cu 8-10oC mai calda. Aburul produs se destinde intr-o turbina cu abur producand lucru mecanic => convertit in energie electrica de catre generatorul atasat de turbina de obicei la tensiunea de 6000 V si frecvenţa de 50 Hz.Cenusa depozitata poate fi antrenata de curentul de aer. denumite generic praf. Poluarea este mai mare in cazul cenusei de huila deoarece are granulatia si greutatea specifica mult mai mica fata de cenusa de lignit 8 . Apa condensata este pompata din nou in cazan si ciclul se reia.Poluarea radioactiva. . in timpul verii.Zgura si cenusa zburatoare.

descoperirea unor alte tehnologii. Metode de reducere a emisiilor poluante . evacuare zgura si cenusa in “fluid dens”. carbunele energetic prezinta un anumit grad de radioactivitate. captarea CO2. .Instalaţiile si echipamentele din depozitul de carbune care produc poluare fonica sunt staţia de sortare-concasare. ENERGIE CURATĂ DIN CĂRBUNE Tot mai multe companii anunţă construcţia de termocentrale care nu emit CO2 în atmosferă. cu precadere.Pentru CO2: – reducerea consumurilor prin cresterea eficienţei.Se stie ca. benzile transportoare.Pentru praf: electrofiltre cu performanţe superioare. care insa nu reprezinta un pericol radiologic pentru personalul de exploatare din cadrul termocentralei. dar difuzia poluanţilor nu are loc imediat ce acestia parasesc cosul ci pe distanţe de la cateva zeci de metri pana la cateva sute de kilometri. prin ardere. Poluarea radioactiva . filtre cu saci. Cu ajutorul noilor tehnologii vor fi exploatate cantităţi imense de cărbune.Evacuarea gazelor arse si a poluanţilor se face prin cosuri de fum.epurarea combustibililor in faza de precombustie (pentru a reduce conţinutul de S). pentru a reduce conţinutul de sulf.Poluarea cu SO2 .Pentru SO2 – realizare instalaţii de desulfurare. masinile cu roţi cu cupe.Pentru NOx – modernizare cazane si arzatoare. 9 . Cele mai la indemana procedee de reducere a emisiilor de SO2 de la termocentralele funcţionand pe carbune sunt: .Pentru apa – funcţionarea in circuit inchis. funcţie de puterea de emisie a sursei. .schimbarea combustibilului (in faza de precombustie) cu combustibil superior. iar emisiile de dioxid de carbon vor fi reduse substanţial. Poluarea fonica . . . sau arderea unor combustibili nesulfurosi. combustibilii solizi si. .

dotată cu cel mai performant sistem de captare şi stocare a dioxidului de carbon în straturi geologice profunde. Japonezii plănuiesc şi ei să construiască o termocentrală pe cărbune cu emisii de carbon zero. dar Comisia Europeană lucrează la adoptarea unei legi în acest sens.Prima termocentrală din lume pe „cărbune curat” a fost pusă în funcţiune deja în Brandenburg. Australienii au însă două noi proiecte. Gazele evacuate prin coşurile de fum conţin. de la instalaţiile de procesare a gazelor şi de la instalaţiile industriale. Ei vor construi până în 2010. 10 . Prin tehnologiile folosite vor fi exploatate cantităţi imense de cărbune. transportul şi stocarea geologică a dioxidului de carbon. prin vanzarea certificatelor de emisie de CO2. în statul Indiana. iar celălalt de 530 de megawaţi. Germania. În plus. dar are o capacitate redusă şi funcţionează pe bază de lignit. Această metodă facilitează considerabil procesul de captare a dioxidului de carbon în vederea lichefierii gazului cu efect de seră şi a stocării acestuia pe termen lung în subteran. Americanii au planuri şi mai mari. Oxicombustia permite creşterea netă a concentraţiei de CO2 în aburul rezultat (până la 95%). TERMOCENTRALE ECO Includerea biomasei in compozitia combustibilului utilizat de centralele termoelectrice va duce atat la reducerea noxelor. dioxid de carbon diluat. iar emisiile de CO2 vor fi cu mult mai mici decât cele rezultate în urma exploatării tradiţionale. În europa nu există încă legislaţie Realizarea pe scară largă a termocentralelor pe „cărbune curat“ întâmpină deocamdată numeroase obstacole. adică utilizarea oxigenului pur în locul aerului pentru a arde combustibilul. menite să producă energie din cărbune pe scară industrială. Aproximativ 60% din emisiile de CO2 la nivel global provin de la centralele electrice. de la rafinării. în proporţie de aproximativ 15%. cat si la realizarea de economii. bani care apoi sa fie investiti tot în instalatii de mediu. cea mai mare termocentrală pe cărbune din lume. Oxigen pentru arderea combustibilului Opţiunea tehnologică aleasă pentru realizarea acestui proces a fost oxicombustia. pe platforma industrială Schwarze Pumpe. ce presupune o putere de 170 de megawaţi. unul de 400 de megawaţi. În Europa nu există un cadru legislativ pentru captarea. există încă incertitudini cu privire la locul unde va fi stocat gazul cu efect de seră.

Trecerea la combustibil mixt are si un alt avantaj. Astfel. Borzesti. se emite in atmosfera cantitatea cea mai mica de dioxid de carbon. 11 . cu 45% lignit. univ.89 milioane tone pentru varianta cu 70% sarcina a cazanului. Ca urmare a anuntului facut de institutia europeana.183 milioane tone pentru o incarcare a cazanului de 95% si de 0.212 milioane tone mai putin pentru situatia cu 95% umplere si cu 0. daca se trece la arderea mixta. Mai curat Rezultatele studiului “Reducerea emisiilor de CO2 prin utilizarea biomasei la cazanele de abur alimentate cu carbune” arata ca folosirea in diverse proportii a biomasei duce la reducerea cantitatilor dioxidului de carbon emise cu pana la 50%. daca producatorii opteaza pentru aceasta solutie. ei nu vor mai fi nevoiti sa cumpere certificatele de emisie necesare si deci vor mentine un cost pe MWh competitiv in lupta cu noile termocentrale ce se vor construi la Constanta.Arderea mixta a biomasei impreuna cu carbunele este o solutie de reducere a costurilor de producere a energiei electrice produsa din surse termo. in contextul reducerii cu 20% de catre Comisia Europeana a cotelor de certificate de dioxid de carbon pentru perioada 2008-2012. lignit-biomasa. 5% pacura si 50% biomasa. pentru varianta cea mai buna a mixului de combustibil. Atat cresterea pretului pe certificat. dr Magdalena Matei. producatorii de energie din zona termo au precizat ca masura va duce la o crestere a pretului la certificatele de emisie de pe piata si in acelasi timp la obligativitatea producatorilor de a achizitiona mai multe astfel de certificate de pe piata. sustine ca se pot face importante economii in privinta certificatelor de emisie de dioxid de carbon. Doicesti. sefa catedrei de energetica industriala din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste. Astfel. Prof. tot in beneficiul producatorilor. Comparativ cu situatia in care se ardea doar lignitul simplu.87 milioane tone la un grad de umplere de 70%. cat si scaderea numarului de certificate alocat fiecarui producator vor duce la cresterea pretului pe MWh de energie electrica si deci se va reflecta in preturile la consumator. si anume 1. sunt emise in atmosfera cu 1.

1 milioane de euro pe an. Exploatarea acestui gaz poate asigura independenta energetica a Romaniei si ar curata apele marii de o substanta care ucide vietuitoarele. La 22 euro pe certificat se obtin 26. Daca ar fi extras. Prin aprinderea acestei substante. daca un cutremur l-ar elibera din adancuri. Cum in ultima perioada pretul unui astfel de certificat a variat intre 10 si 30 de euro. Marea Neagra ar putea fi “detonata”. Hidrogenul sulfurat prezent in pungile de petrol tasneste impreuna cu titeiul care se extrage din mare. Marea Neagra ar putea fi aruncata in aer de o explozie colosala. 12 . Un certificat de emisie este echivalentul unei tone de dioxid de carbon aruncat in atmosfera. Hidrogenul sulfurat dizolvat in apele marii are o putere calorica mai mare decat metanul si se aprinde imediat ce intra in contact cu oxigenul atmosferic. Economii Prin amestecul de biomasa in mixul de ardere se obtin si economii din certificatele de emisie. prin arderea lui intr-o termocentrala. economia facuta este de 12. dar sumele raman importante. In varianta cu 70% grad de incarcare a cazanului se economisesc mai putini bani. la capatul unei conducte. pentru varianta de incarcare de 95%. obtinanduse in plus cantitati imense de sulf coloidal si apa grea. studiul calculeaza si sumele de bani care pot intra in conturile producatorilor de energie ce trec la aceasta solutie. productia hidrogenului sulfurat nu inceteaza nicio clipa. dar este ars pe loc. o specie de bacterii anaerobe imbogatind permanent zacamantul de o mare valoare energetica. cat mai departe de platforma Exploatarea hidrogenului sulfurat dizolvat in apele de adancime ale Marii Negre ar putea asigura necesarul energetic al Romaniei pentru cel putin 50 de ani Zacaminte asemanatoare din fiordurile Norvegiei sunt folosite la producerea apei grele. la un pret de 10 euro pe certificat. In adancurile lipsite de oxigen. Astfel.3 milioane de euro anual.000 de megawati. iar pentru 30 de euro pe certificat se acumuleaza 36. s-ar putea genera cel putin 4.6 milioane de euro. In cazul in care pretul unui certificat va fi de 22 euro pe certificat producatorii raman cu 19 milioane euro in cont. TERMOCENTRALE CU APA DE MARE Zeci de miliarde de metri cubi de gaz toxic otravesc apele Marii Negre. Din acest motiv.Galati si Braila.

provocand o explozie echivalenta cu a unei bombe atomice. dar el a avertizat ca speciile de bacterii anaerobe care produc acest gaz sunt foarte productive si concentratia zacamantului creste continuu. in cazul unui cutremur major. daca nu in alt scop.Adancul Marii Negre este un urias rezervor de hidrogen sulfurat. Proportia minima estimata de Cousteau a fost de 42 de centimetri cubi la litru. 13 . fie pentru generarea de electricitate prin arderea lui intr-o termocentrala. Marea Neagra e plina de hidrogen sulfurat. Aceasta urma sa utilizeze hidrogenul sulfurat adus la mal cu ajutorul unei conducte de captare montate in groapa de mare adancime a Marii Negre situata la est de Constanta. Cercetatorii au estimat. Americanii confirma structura apei In august 2007. macar pentru salvarea vietuitoarelor marine. fostul lider comunist hotarase construirea unei termocentrale langa Navodari. Acest gaz solubil in apa arde usor in contact cu oxigenul atmosferic si are o putere calorica mai mare decat cea a gazului metan. inca de acum cateva decenii. Verificarile facute de cercetatorul francez Jacques-Yves Cousteau au confirmat insa faptul ca. sub un strat gros de 200 de metri de apa de mare obisnuita. Prezenta hidrogenului sulfurat dizolvat in apa provoaca disparitia organismelor vii. la aproximativ 250 de kilometri de mal. rusii au contrazis analizele chimistilor romani si au pretins ca apa de mare nu contine “destul hidrogen sulfurat”. Ceausescu planuia o centrala Avertizat de expertii militari. ca pungile de hidrogen sulfurat constituie un real pericol daca nu sunt utilizate. spun specialistii romani de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice din Ramnicu Valcea. cele cateva miliarde de metri cubi de hidrogen sulfurat ar putea iesi la suprafata si in contact cu aerul s-ar aprinde instantaneu. Ca sa-l descurajeze pe Ceausescu. Francezul a recomandat exploatarea gazului. iar termocentrala ar fi “nerentabila”. fie pentru producerea apei grele. cunoscutul profesor Robert Ballard si o echipa de specialisti de la Institutul de Explorari Oceanice al Universitatii din Delaware au verificat si au confirmat concentratia apelor de adancime din Marea Neagra. Pe langa faptul ca viata subacvatica risca sa dispara in urmatorii 30 de ani.

intreaga documentatie oficialitatilor romane. 14 . Cercetatorii romani recomanda investitii urgente in domeniu Fizicianul Silviu Dragomirescu. propunea prin 2005 o noua solutie. a precizat New Scientist. Daca celulele produc un exces de hidrogen sulfurat. pe care il elibereaza in cantitati mici in sange. care in total au durat peste 14 ore. improprie vietii”. in anul 1999. activitatea creierului este paralizata. de ardere “in situ”. cu ajutorul unei sonde subacvatice. de o echipa de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice din Ramnicu Valcea. cel care a inaintat o cerere de brevet pentru o instalatie de extragere a hidrogenului sulfurat si a apei grele din Marea Neagra inca din 1981. Hidrogenul sulfurat adaugat treptat in aer scade dramatic metabolismul si reduce temperatura corpului. Apa din adancurile Marii Negre contine importante cantitati de hidrogen sulfurat. adica in adancuri. El spune ca stratul de apa proaspata de la suprafata preseaza ca un capac peste “apa toxica. Studiile au fost reluate abia in anul 2004. Ballard a constatat si el faptul ca “90% din apa Marii Negre este lipsita de oxigen si prezinta importante concentratii de hidrogen sulfurat dizolvat”. care se transforma treptat in hidrogen sulfurat. a trimis din nou. a desfasurat mai multe operatiuni de verificare. Efectul benefic al usturoiului deriva din catabolizarea polisulfurilor din componenta sa. Testele s-au desfasurat in Ucraina. subliniind ca producerea de energie electrica ar elimina toxicitatea apei pentru vietuitoarele marine si ar reduce riscul unei explozii in caz de cutremur. Doerri. Institutul National de Geologie si Geoecologie Marina a raspuns doar ca “este oportuna initierea unor cercetari complexe geologice in acest caz”. Efecte biologice Unele celule din organismele mamiferelor produc cu intentie hidrogen sulfurat. Vasile Stanciu. Concurenta nu sta pe ganduri Institutul a recomandat insistent autoritatilor exploatarea zacamantului. El actioneaza ca un vasodilatator si este necesar creierului in cadrul activitatii de memorare. un submarinrobotizat dotat cu senzori de ultima generatie care pot analiza compozitia apei de mare. Directorul stiintific al acestei institutii. unul dintre efecte fiind inducerea hibernarii.Devenit celebru dupa ce a descoperit epava Titanicului. in largul portului Sevastopol. a hidrogenului sulfurat cu ajutorul unei pile de combustie cu ardere galvanica. imbibata cu hidrogen sulfurat si apa grea.

Petrolistii de pe platformele marine au la ei masti de gaze. Intre hidrogenul sulfurat si apa obisnuita pot avea loc schimburi izotopice in mai multi pasi. “Apa de adancime are o presiune de peste 200 de atmosfere si prin simpla instalare a unei conducte. sustine fizicianul.Prima retea de iluminat din tara. Anul 1882 .de independenta energetica ar obtine Romania prin exploatarea hidrogenului sulfurat din Marea Neagra. nu este complicata. In timp ce apa intretine viata.Hidrogenul sulfurat e un gaz cu un puternic miros de “oua clocite”. Curiozitati de laborator Hidrogenul sulfurat (H2S) si apa (H2O) sunt asemanatoare din punctul de vedere al legaturilor chimice (covalente). ENERGIA ELECTRICĂ ÎN ROMÂNIA In Romania. H2S se formeaza in timpul procesului de descompunere a organismelor moarte. In octombrie are loc punerea in functiune a centralei electrice din Gara de Nord din Bucuresti.marchează începutul electrificării în România. exact ca petrolul”. Cantitati din acest gaz apar si in timpul eruptiilor vulcanice. conform principiului vaselor comunicante. pentru a evita intoxicarea cu hidrogen. iluminatul palatului de pe Calea Victoriei . pentru iluminatul incintei acesteia. prin hidroliza sulfurilor metalice.Energia alternativa bazata pe arderea hidrogenului sulfurat e o idee tentanta pentru toate tarile din jur. sub actiunea bacteriilor anaerobe. solutia-zacamant ar iesi singura la suprafata. printr-o linie electrica de 2 kV curent continuu.000 de megawati. sulful si oxigenul fiind in aceeasi grupa a Tabelului Elementelor. în paralel cu țările dezvoltate. iar Ucraina deja initiaza cercetari si propune “impartirea” Marii Negre. Bulgaria si Turcia s-au aratat interesate. prin realizarea în anul 1873 la Iași a unui iluminat electric temporar. ISTORIC. dar sulful este un cristal galben inodor. la dezvoltarea sistemului energetic contribuind in mare parte faptul ca prin aceasta 15 . Pătrunderea energiei electrice în țara noastră s-a produs gradat în funcție de posibilitățile economice și sociale. pentru dezvoltarea unei termocentrale care va produce cam 4. cunoscuta pentru capacitatea de a modera reactiile nucleare. 50 de ani . In septembrie se pune in functiune centrala electrica de pe Calea Victoriei ce asigura. Dragomirescu spune ca exploatarea apei de adancime si aducerea ei la mal. istoria producerii și folosirii electricității incepe în secolul 19. Oltenia a beneficiat de electricitate inca din secolul al XIX-lea. care duc la obtinerea apei grele. hidrogenul sulfurat este un gaz toxic.

iar pe parcurs a permis si dezvoltarea din punct de vedere energetic a intregului sistem romanesc.zona trece fluviul Dunarea. Turnu-Magurele. Rosiori de Vede. Un an mai tarziu apare primul centru de retele electrice la Ramnicu-Valcea care apartine de intreprinderea de Electricitate Targoviste. cu o serie de perfectionari originale. Ticleni si Barbatesti. Astfel. prin punerea in functiune a liniei electrice aeriene de 110 kV Barbatesti . Zimnicea. care avea 636 de lampi concesionate firmei AEG Berlin pana in anul 1937. toate instalatiile de exploatare din subordinea sfaturilor populare sunt trecute in administrarea intreprinderilor regionale de electricitate (IRE). care beneficia de un grup Diesel electric care alimenta cu energie electrica doua strazi. in 1896. precum si Centrala electrica Slatina. Tot atunci a fost infiintat Sectorul de Exploatare Alexandria format din centrele Alexandria. Acesta a functionat pana in anul 1932. orasul Craiova a fost racordat la Sistemul Energetic National. Uzinele Electroputere Craiova au livrat CFR prima locomotiva Diesel electrica de 2100 CP. ia fiinta IRE Oltenia. In 1963. a fost pusa in functiune Uzina electrica din Craiova (430 CP). Pe 14 iunie 1956 are loc prima racordare la Sistemul Energetic National a zonei Oltenia Nord. iar Craiova in 1959.Primul moment important este cel al iluminarii. Ulterior au mai fost puse in functiune statiile electrice de 35 kV Balteni. Aproape un deceniu mai tarziu. Oltenia a fost legata la Sistemul Energetic National in 1956. Un an mai tarziu au fost inaugurate Centrala electrica Drobeta-Turnu Severin echipata cu trei motoare Diesel-Sulzer de 120CP fiecare.Rovinari. cu statie electrica de 35 kV la Rovinari. Tot in acelasi an. Acesta a insemnat pentru Oltenia o sursa extrem de importanta de energie. In 1957. In 1902 a fost pus in functiune la Uzina Energetica Craiova primul grup Diesel (tip MAN) de 120 CP din tara.Bucuresti Sud.Sulzer de 2 x 60 CP. la doi ani dupa darea in exploatare a unor astfel de grupuri Diesel din lume. 16 . prin punerea in functiune a liniei electrice aeriene de 110 kV Paroseni . iar linia electrica aeriana de 110 kV Paroseni . In 1906 a fost pornita prima Uzina electrica de utilitate publica tutelata de primaria Ramnicu-Valcea aparuta ca rezultat al colaborarii dintre primaria acestui oras si Societatea Romana de Electricitate Siemens-Schukert din Bucuresti. Pe 4 noiembrie 1965 a fost pusa in functiune linia electrica aeriana de 220 kV Slatina . In 1959. a Teatrului National din Craiova.Barbatesti (cu functionare initiala la 35 kV) si a liniei electrice aeriene de 35 kV Barbatesti .Craiova si a statiei 110/35/6 kV Craiova (Est). realizata dupa licenta firmei elvetiene Sulzer. In acelasi an a fost pusa in functiune Centrala electrica Calafat cu grupuri Diesel . cu gabarite de 400kv.Barbatesti a fost repusa sub tensiunea de 110 kV. Videle din cadrul IRE Bucuresti. precum si prima retea de iluminat public din Craiova. in anul 1887. a fost infiintata Intreprinderea Regionala de Electricitate si Constructii Electrice Rurale Pitesti.

17 . circa 10% din consumul anual de electricitate al României.3 milioane euro.6 2004 5. Carierele Jilţ Sud şi Jilţ Nord.Principalele termocentrale din România: Centrala TURCENI ROVINARI ISALNITA BRAILA BRAZI LUDUS IERNUT BORZESTI BUCURESTI SUD GALATI CRAIOVA II Puterea Puteri unitare (MW la punerea în inst.6 2007 6. pusă în funcţiune în anul 1978. (MW) funcțiune) 2310 1720 1035 960 910 800 655 550 535 300 7x330 2x200+4x330 6x210 3x50+1x55 + 2x100+2x315 3x210+1x330 6X50+2X105+2X200 4x100+2x200 3x25+2x50+1x60+1x210 2x50+2x100+2x125 2x60+1x100+3x105 2x150 Perioada punerii în funcțiune 1978/1987 1972/1979 1969/1980 1965/1976 1973/1979 1961/1986 1963/1967 1955/1969 1965/1975 1969/1980 DEVA-MINTIA 1260 In ultimii ani multe grupuri energetice au fost inchise si valorificate ca deseuri de fier vechi.8 2005 5. fiind. cu o putere instalată de 2. Complexul Energetic Turceni include Termocentrala Turceni. după Hidroelectrica şi Nuclearelectrica.957 Cifra de afaceri în 2008: 360. in special grupurile energetice de la Turceni.7 2008 7. acoperă circa o treime din producţia de electricitate a României. Producţia. Au fost efectuate insa modernizari la principalele centrale din Sistemul Energetic. puse în funcţiune în anul 1977.6 2003 6.310 MW. Venitul net în 2008: 28 milioane euro. producătorii celei mai ieftine energii din ţară. Împreună cu celelalte două complexuri energetice din Oltenia (CE Rovinari şi CE Craiova). Complexul Energetic Turceni Complexul Energetic Turceni este cea mai mare termocentrală din România şi asigură. Rovinari si Isalnita.7 2006 6. în TWh: Anul TWh 2009 5. şi Mina Tehomir.7 Număr de angajaţi în 2009: 3.

investiţii de aproape 800 milioane de euro. semnat la Bucureşti la 31 martie 2005. În acest sens. Complexul energetic include şi partea pentru producţia lignitului. a cărei produs principal este căldura). majoritatea banilor fiind destinaţi investiţiilor obligatorii de mediu. aşa cum a stabilit cu Uniunea Europeană. astfel că este posibilă confuzia dintre sigla CET şi tipul CET de termocentrale (centrală electrică de termoficare. Este una din cele mai mari termocentrale din Europa. ca putere instalată (mai există una asemănătoare în China). iar până în 2013 societatea se va conforma cerinţelor de reducere a emisiilor. Centrala are 7 grupuri de câte 330 MW putere instalată. în anul 2005 Parlamentul României a adoptat Legea nr. Din 2010 in complexul turceni functioneaza 5 grupuri a cate 330 MW fiecare. până în 2013. folosit drept combustibil. extras din bazinul carbonifer al Olteniei. Complexul Turceni va realiza. După anul 1990 uzinele electrice Turceni şi Rovinari au fost retehnologizate. termocentrala este de tip centrală termoelectrică (CTE). o importanţă deosebită fiind acordată protecţiei mediului inconjurător. 257 pentru ratificarea „Acordului de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni”. CONSTRUCȚIA TERMOCENTRALEI DE LA GALAȚI AR PUTEA ÎNCEPE ÎN 2012 18 .Deoarece produce practic exclusiv curent electric.

Pe sectorul de distributie si vanzari. In Romania. in Zona Libera. Memorandumul de Intelegere pentru construirea termocentralei de tip greenfield de la Braila. vineri. Aceasta unitate noua de productie pe baza de huila va avea o capacitate de 800 MW. la 18 iunie 2008. Jan Veskrna. Termoelectrica mai are in plan construirea a alte doua termocentrale. Grupul CEZ din Cehia. Termoelectrica va contribui cu activele curente de la centrala Braila. a declarat. De asemenea.ON si Enel va contribui cu banii necesari investitiei. va functiona cu carbune si va asigura cateva mii de locuri de munca in faza de constructie si aproximativ 200 de locuri de munca in timpul functionarii.Prefectura Galati a validat hotararea Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea construirii unei centrale termoenergetice apartinand Enel Productie SRL. In cadrul societatii mixte. Gorj. Avem pareri diferite privind valoarea activelor cu care Termoelectrica va participa la societatea mixta". CEZ Vanzare si CEZ Servicii. prin compania CEZ Romania. furnizori si distribuitori de energie din Europa. impreuna cu Electrocentrale Galati si Termoelectrica au semnat la 20 noiembrie 2008 Memorandumul de Intelegere pentru proiectul termocentralei de la Galati. la Borzesti si Doicesti. Potrivit acestuia. CEZ detine in Romania o cota de piata de 17%. Constructia termocentralei de la Galati de 400MW. iar valoarea totala a investitiei este estimata la 1. care include CEZ Distributie (distribuitor de energie electrica in judetele Arges. ce va fi dezvoltata de Grupul CEZ din Cehia si Termoelectrica. de pana in 400 MW.ON Kraftwerke GmbH si Enel au semnat. In afara de aceste doua termocentrale. Centrala electrica va avea o capacitate de 900 MW. "Memorandumul de Intelegere a expirat in 2009. aproximativ jumatate dintre bani fiind alocati pentru ridicarea constructiei.3 miliarde euro. Termoelectrica si consortiul format din E. grupul este prezent din 2005. iar consortiul format din E. ar putea incepe in vara lui 2012.patru ani. a declarat. proiect estimat la circa 400 milioane euro.inceputul lui 2013 si se vor finaliza in trei . Grupul CEZ din Cehia este unul dintre cei mai mari producatori. Am reinceput discutiile cu Termoelectrica.6 hectare. constructia are toate avizele. luni.1. viceprimarul Nicusor Ciumacenco. Termocentrala se va construi pe 38.2 . CEZ va fi actionar majoritar. in cadrul unei intalniri cu presa. In cadrul proiectului. ale carei costuri se ridica la aproape un miliard euro. CEZ Trade (care se ocupa cu vanzarea si cumpararea de energie electrica pe piata en gros). directorul general al CEZ Romania. Mehedinti. Olt. urmand sa primeasca autorizatia de construire din partea Primariei Galati si va fi ridicata in intravilanul municipiului. Ciumacenco a spus ca lucrarile la noua termocentrala vor incepe la sfarsitul anului 2012 . Dolj. Valcea si Teleorman). 19 . a precizat CEO-ul CEZ Romania.

în urma unui studiu efectuat la nivel global. Aceasta s-a constatat a fi prioritatea numarul 1 la nivel planetar. Capitalizarea sa pe piata este de peste 30 miliarde euro.300 MW. În acest sens institutul are în vedere realizarea unui proiect la scară mondială ce presupune conectarea tuturor reţelelor de energie deja existente.In Europa. realizându-se astfel o reţea mondială. GENI (Global Energy Network Institute) reprezintă un institut la nivel mondial. Grupul CEZ activeaza in 11 tari din Europa Centrala si de Sud Est. 20 . care este şi Directorul Executiv al acestui institut. non-profit ce are ca scop găsirea de soluţii pentru problemele enegetice globale. Tendinţe la nivel mondial (GENI) Înfiinţat de către Peter Meisen. Actiunile sale sunt tranzactionate la bursele din Praga si Varsovia. CEZ are aproape sapte milioane de clienti si un portofoliu al capacitatii instalate de peste 14.

wikipedia.html 6. http://www.romanialibera. http://www.com/articole/termocentrale 5.energie-gratis.html 8.ro/tags/termocentrale 7.org/wiki/Termocentral%C4%83 2. http://www.php 4.ro/bani-afaceri/economie/noile-termocentrale-aleromaniei-238937. http://www.ro/cauta/Termocentrale.wikipedia.ziare. http://ro.ro/termocentrale.BIBLIOGRAFIE 1. http://galateni.mediafax.org/wiki/Complexul_Energetic_Turceni 3. http://ro. http://www.net/forum/topic/74-enel-construieste-o-mega-termocentrala/ 21 .paginiaurii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful