Sunteți pe pagina 1din 1

Biomecanica restaurarilor integral ceramice NORITAKEEX-3

Portelanurile au 0 remarcabiHi rezistenta Ja forte de compresiune, aplicate uniform pe suprafata. Ceea ce consituie insa 0 problema este slaba rezistenta la traetiune. Oricand apar doua forte pe direetii divergente ceramic a risca sa se cliveze.

III1mImT
~s
S
>
~i1i

is

>

is

~ ~~ ~ "'~ e~ B E:l d

~"

'"

~
0

Marele handicap lipsa suportului metalic

Fig.2 Modulele de elasticitate (Mpa) pentru diferite mase ceramice. Comparativ. modulul de elasticitate al portelanului Noritake Ex3, 0 masa ceramica de sinteza, de puritate 99,9%

Solutia imediata este aplicarea ceramicii pe un suport metalic de care sa adere. In acest caz, forta de clivaj este contracarata de fortele de adeziune care se manifesta similar unei frecari cu coeficient care tinde la infinit. Distributia fortelor este ilustrata in figura 1.

obtffierea portelanului EX3 avand un modul de elasticite mai mare decat produsele altor finne. (fig.2) Detaliul subtil - coeficientii de dilatare termica Ca un al doilea element important in succesul unei restaurari integral cerarnice trebuie mentionat coeficientul de dilatare al portelanului la ardere, $i, poate mai important, compatibilitatea coeficientilor de dilatare terrnica intre portelan $i straturile de colorare ce se aplica pe suprafata sa. Ace$ti parametri deterrnina 0 parte importanta din tensiuniIe interne acumulate in procesul de fabricatie (fig.3)
[>
Noritake Finna B

Ff2-

Fig. 1 Descompunerea Jorrei F pe doua componente cu eject de cliva) asupra masei ceramice. Se observa bilateral fortele de adeziune (FJ] si Fj2) dintre ceramica si metal cu eject benefic, prevenind Jractura.

Lipsa suportului metalic apare ca un handicap evident care restrange utilizarea coroanelor Jacket ceramice $i a fatetelor de portelan exclusiv la dintii frontali, care, datorita geometriei specifice, suporta predominant forte de compresiune, fie perpendicular, fie oblic pe suprafata. Chiar $i a$a, durabilitatea acestor restaurari este influentata de modulul de elasticitate al masei cera mice folosite. Cu cat acesta este mai mare, cu atat fortele aplicate vor fi mai bine absorbite in masa materialului, reducandu-se riscul fracturarii. Modulul de elasticitate aliatul strategic Cercetatorii firmei Noritake au ajuns la concluziaca cerarnica exclusiv sintetica este cea careprezintacel mai bun modul de elasticitate. Aceasillconstatare, alaturi de experienta celor 90 de ani a firmeinipone in domeniul cerarnicii a condus la
[>

Fig.3 Compatibilitatea coeficienrilor de dilatare termica dintre masa ceramica propriu-zisa si strand de colorare externa aplicat pe supraJara.

Cimentarea adeziva - solutia inteligenta Un factor important a venit relativ recent in sprijinul restaurarilor integral cerarnice: cimenturile ra$inice. Acestea, ofera un suport mecanic subiacent uniform distribuit sub piesa protetica, atenuand asperitatile bontului dentar. Pe de aM parte cimenturile ra$inice asigura $i 0 extrem de benefica aderenta a restaurarii la bont, realizand la scara mai mica 0 prevenire a clivajelor printr-un mecanism similar fortelor de adeziune dintre metal $i ceramica.
[>

Biomecanica restaurarilor integral ceramice NORITAKE EX-3

Alegerea ceramicii cu cele mai bune proprietii./i izice !jijolosirea unui ciment rii!jinic de calij tate sunt condi,tii obligatorii pentru cerinfele clinice actuale.

MARTIE 2004