Sunteți pe pagina 1din 31

UNIVERSITATEA DE VEST FACULTATEA DE DREPT I TIINE ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA : ADMINISTRAIE PUBLIC ANUL : III ZI

CONTRACTELE DE ACHIZIIE PUBLIC

Coordonator : Prof. univ. dr. Alin Trilescu

Refereni : Amarandei Carmen Lucica Trif Cosmina Ramona Disciplina : Practica de specialitate

CUPRINS

1. Contractele de achizitie publica. Notiune 2. Tipuri de contracte de achizitie publica 3. Principiile contractului de achizitie publica 4. Partile contractului de achizitie publica 5. Reguli generale aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie public 6. Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie public 7. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire 8. Reguli de participare la procedura de atribuire
9. Reguli de comunicare si de transmitere a datelor

10.Proceduri de atribuire 11.Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziie publica 12. Hotarari judecatoresti privind contractele de achizitie publica

CONTRACTELE DE ACHIZIIE PUBLIC


Notiune Contractul de achizitie public este un contract cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre una sau mai multe autoritti contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alt parte, avnd ca obiect executia de lucrri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii. Contractul de achizitie public include si categoria contractului sectorial. Prin contract sectorial se ntelege contractul de achizitie public care se atribuie n scopul efecturii unei activitti relevante n sectoarele de utilitate public: a) ap; b) energie; c) transport; d) post. Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica. Programul anual al achizitiilor publice este documentul care contine contractele de achizitie publica si acordurile cadru ce se intentioneaza a fi atribuite sau incheiate pe parcursul unui an bugetar. Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora si aproba programul achizitiilor publice in fiecare an, intr-o prima forma in decursul ultimului trimestru al anului precedent.1 Tipuri de contracte de achizitie public

N. Oroveanu, Teoria general a regimului public n revista ,, Stuii de drept romnesc, Nr. 3/1994, pag. 20 3

Potrivit art. 31 din O.U.G. nr. 34/20062, contractele de achizitie public sunt: a) contractele de lucrri; b) contractele de furnizare; c) contractele de servicii. Contractul de concesiune de lucrri publice este contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrri, cu deosebirea c n contrapartida lucrrilor executate contractantul, n calitate de concesionar, primeste din partea autorittii contractante, n calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor pe o perioad determinat sau acest drept nsotit de plata unei sume de bani prestabilite. Contractul de concesiune de servicii este contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea c n contrapartida serviciilor prestate contractantul, n calitate de concesionar, primeste din partea autorittii contractante, n calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioad determinat sau acest drept nsotit de plata unei sume de bani prestabilite. Contractul de furnizare este acel contract de achizitie public, altul dect contractul de lucrri, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr optiune de cumprare. Contractul de achizitie public ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrri

O.U.G nr 34/2006 Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei privind

atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; 4

de instalare si punere n functiune a acestora este considerat contract de furnizare. Potrivit art. 4 din O.U.G. nr. 34/2006, contractul de lucrri este acel contract de achizitie public care are ca obiect: fie executia de lucrri sau executia unei constructii; fie att proiectarea, ct si executia de lucrri sau att proiectarea, ct si executia unei constructii; fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesittii si obiectivelor autorittii contractante. Contractul de servicii este acel contract de achizitie public, altul dect contractul de lucrri sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii. Att activittile legate executia de lucrri sau constructii, ct i serviciile sunt enumerate n anexele la O.U.G. nr. 34/2006. Principiile contractului de achizitie public Principiile generale ce guverneaz domeniului achizitiilor publice sunt: 1) principiul promovrii concurentei ntre operatorii economici; 2) principiul garantrii tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici; 3) principiul asigurrii transparentei si integrittii procesului de achizitie public; 4) principiul asigurrii utilizrii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de ctre autorittile contractante. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie public sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal;
5

c) recunoasterea reciproc; d) transparenta; e) proportionalitatea; f) eficienta utilizrii fondurilor publice; g) asumarea rspunderii. Prtile contractului de achizitie public Prtile contractului de achizitie public sunt operatorii economici, pe de o parte i autorittile contractante, pe de alt parte. Autoritate contractant este: a) oricare organism al statului - autoritate public sau institutie public - care actioneaz la nivel central ori la nivel regional sau local;3 b) oricare organism cu personalitate juridic care a fost nfiintat pentru a satisface nevoi de interes general fr caracter comercial sau industrial si care se afl cel putin n una dintre urmtoarele situatii: - este finantat, n majoritate, de ctre o autoritate contractant sau de ctre un alt organism de drept public; - se afl n subordinea sau este supus controlului unei autoritti contractante sau unui alt organism de drept public; - n componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia sunt numiti de ctre o autoritate contractant, sau de ctre un alt organism de drept public; c) oricare asociere format de una sau mai multe autoritti contractante dintre cele mentionate anterior;
3

I. Avram, Contracte, Editura Rosetti, Bucureti 2003, pag. 116 6

d) oricare ntreprindere public ce desfsoar una sau mai multe dintre activittile relevante n sectoarele de utilitate public (ap, energie, transport, post), atunci cnd aceasta atribuie contracte de achizitie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii respectivelor activitti; e) oricare subiect de drept, altul dect cele prevzute anterior, care desfsoar una sau mai multe dintre activittile relevante n sectoarele de utilitate public (ap, energie, transport, post), n baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate competent, atunci cnd acesta atribuie contracte de achizitie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii respectivelor activitti. Reguli generale aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie public Potrivit art. 18 din O.U.G. nr. 34/2006, procedurile de atribuire a contractului de achizitie public sunt: a) licitatia deschis, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitatia restrns, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmnd ca numai candidatii selectati s aib dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractant conduce un dialog cu candidatii admisi, n scopul identificrii uneia sau mai multor solutii apte s rspund necesittilor sale, urmnd ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati s elaboreze oferta final; d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractant deruleaz consultri cu candidatii selectati si negociaz clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia.
7

e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificat prin care autoritatea contractant solicit oferte de la mai multi operatori economici. Obligatiile autoritatii contractante. n procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, orice situatie pentru care nu exista o reglementare explicita se interpreteaz prin prisma principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie public(nediscriminarea; tratamentul egal; recunoasterea reciproc; transparenta; proportionalitatea; eficienta utilizrii fondurilor publice; asumarea rspunderii). Autoritatea contractant, prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie public are urmtoarele atributii: a) elaborarea si, dup caz, actualizarea, pe baza necesittilor transmise de celelalte compartimente ale autorittii contractante, a unui program anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial pe baza cruia se planific procesul de achizitie; b) elaborarea sau, dup caz, coordonarea activittii de elaborare a documentatiei de atribuire sau, in cazul organizrii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs; c) indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire; e) constituirea si pstrarea dosarului achizitiei publice. Autoritatea contractant are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai dup ce a fost elaborat documentatia de atribuire sau, dup caz, documentatia de concurs.4

Lg. 84/1992 privind Regimul zonelor libere 8

Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie public. Autoritatea contractant are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie public pe baza calculrii si nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru ndeplinirea contractului respectiv, fr taxa pe valoarea adugat, lund n considerare orice forme de optiuni si, n msura n care acestea pot fi anticipate la momentul estimrii, orice eventuale suplimentri sau majorri ale valorii contractului. Valoarea estimat a contractului de achizitie public trebuie s fie determinat nainte de initierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.5 Atribuirea contractului de furnizare. Dac prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractant si propune s dobndeasc produse care necesit si operatiuni/lucrri de instalare si punere n functiune, atunci valoarea estimat a acestui contract trebuie s includ si valoarea estimat a operatiunilor sau lucrrilor respective. n cazul n care, la data estimrii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractant nu are nc stabilit modalitatea de dobndire a produselor, respectiv, cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr optiune de cumprare, atunci valoarea estimat a acestui contract trebuie s fie considerat ca fiind egal cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecrui mod de dobndire a produselor. n cazul n care, la data estimrii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractant a stabilit modalitatea de dobndire a produselor, respectiv prin cumprare n rate, prin nchiriere sau prin leasing cu sau fr optiune de cumprare, atunci metoda de estimare variaz n functie de durata contractului respectiv.

Dispoziia OUG Nr. 54/2006 privind atribuirea bunurilor proprietate public 9

n cazul n care autoritatea contractant si propune s atribuie un contract de furnizare care trebuie rennoit ntr-o perioad dat, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: a) fie valoarea total a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite n ultimele 12 luni, ajustat, dac este posibil, cu modificrile previzibile ce pot surveni n urmtoarele 12 luni n privinta cantittilor achizitionate si valorilor aferente; b) fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeaz c vor fi atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din momentul primei livrri. Atribuirea contractului de servicii. Dac, ns, autoritatea contractant si propune s atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa pretul total al prestatiei, dar este posibil estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variaz n functie de durata contractului respectiv, astfel: a) cnd durata contractului este stabilit si nu depseste 48 de luni, atunci valoarea estimat trebuie calculat avnd n vedere ntreaga durat a contractului; b) cnd durata contractului nu poate fi determinat sau depseste 48 de luni, atunci valoarea estimat trebuie calculat multiplicnd valoarea lunar cu 48. Achizitionarea serviciilor de asigurare. n cazul n care autoritatea contractant si propune s achizitioneze servicii de asigurare, atunci valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza primelor de asigurare ce urmeaz a fi pltite, precum si a altor forme de remuneratii aferente serviciilor respective.

10

Achizitionarea serviciilor bancare. n cazul n care autoritatea contractant si propune s achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza taxelor, comisioanelor, dobnzilor si a oricror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective. Achizitionarea serviciilor de proiectare. n cazul n care autoritatea contractant si propune s achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, atunci valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza onorariilor ce urmeaz a fi pltite si a oricror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective. Achizitionarea de lucrri. Dac autoritatea contractant si propune s achizitioneze lucrri pentru care urmeaz s pun la dispozitie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajri si dotri necesare executiei lucrrilor, atunci valoarea estimat a respectivului contract de lucrri trebuie s includ att costul lucrrii care urmeaz s se execute, ct si valoarea total a facilittilor mentionate. Concursul de solutii. n cazul n care autoritatea contractant si propune s organizeze un concurs de solutii, atunci valoarea estimat care trebuie luat n considerare se determin astfel: a) dac concursul de solutii este organizat ca o procedur independent, atunci valoarea estimat include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeaz a fi acordate concurentilor, inclusiv valoarea estimat a contractului de servicii care ar putea fi ncheiat ulterior, n cazul n care autoritatea contractant nu a exclus aceast posibilitate n anuntul de participare la concurs;

11

b) dac concursul de solutii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimat luat n considerare este valoarea estimat a contractului de servicii respectiv, n care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmeaz a fi acordate concurentilor. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire. Autoritatea contractant are obligatia de a preciza n cadrul documentatiei de atribuire orice cerint, criteriu, regul si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare complet, corect si explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.6 Documentatia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce urmeaz, cel putin: a) informatii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres - inclusiv telefon, fax, email -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instructiuni privind date limit care trebuie respectate si formalitti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire; c) dac sunt solicitate, cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare si selectie; d) caietul de sarcini sau documentatia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare; f) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei cstigtoare,
6

Lg. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia 12

g) instructiuni privind modul de utilizare a cilor de atac; h) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. Reguli de participare la procedura de atribuire Potrivit art. 41 din O.U.G. nr. 34/2006, orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau ntr-un grup de operatori, la procedura de atribuire. Totodat, mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatur sau ofert comun, fr a fi obligati s si legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca asocierea s fie legalizat numai n cazul n care oferta comun este declarat cstigtoare si numai dac o astfel de msur reprezint o conditie necesar pentru buna ndeplinire a contractului. Ofertantul are dreptul de a include n propunerea tehnic posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, iar n situatia n care autoritatea contractant solicit, ofertantul are obligatia de a preciza partea/prtile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Mai mult, candidatul saub ofertantul nu are dreptul ca n cadrul aceleiasi proceduri: a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauz; b) s depun ofert individual/comun si s fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei n care este ofertant asociat.

13

Reguli de comunicare si de transmitere a datelor Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie s fie transmise n scris. Mai mult, orice document scris trebuie nregistrat n momentul transmiterii, respectiv n momentul primirii. Totodat, comunicarea, transmiterea si stocarea informatiilor se realizeaz astfel nct s se asigure integritatea si confidentialitatea datelor respective. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmtoarele modalitti: a) prin post; b) prin fax; c) prin mijloace electronice; d) prin orice combinatie a celor deja mentionate. Proceduri de atribuire Faza prealabil procedurii de atribuire. Autoritatea contractant are obligatia de a stabili perioada pentru procedura de atribuire n functie de complexitatea contractului sau de cerintele specifice aa nct operatorii economici interesati s beneficieze de un interval de timp adecvat, suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentatia de atribuire.7 Licitatia deschis. n perioada cuprins ntre data publicrii anuntului de participare si data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligatia de a

OUG Nr. 16/2002, privind contractele de parteneriat public privat 14

asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obtine documentatia de atribuire. Totodat, dac autoritatea contractant primeste solicitri de clarificare cu privire la prevederile documentatiei de atribuire, aceasta are obligatia de a rspunde la aceste solicitri. n cazul n care documentatia de atribuire a fost pus la dispozitia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil n SEAP8, autoritatea contractant are obligatia de a face cunoscute clarificrile sau eventualele modificri n legatura cu documentatia de atribuire, prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat, n mod similar cu accesul la fisierul initial. Autoritatea contractant are obligatia de a deschide ofertele si, dup caz, alte documente prezentate de participanti, la data, ora si locul indicate in anuntul de participare. In cazul in care devine necesar prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligatia de a preciza aceasta modificare printr-o erat la anuntul de participare, care trebuie ins publicat cu cel putin trei zile inainte de data anuntat initial pentru deschiderea ofertelor. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. In cadrul sedintei de deschidere, nu este permis respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se incadreaz intr-una din urmtoarele situatii: a) au fost depuse dup data si ora limit de depunere sau la o alt adres decat cele stabilite in anuntul de participare;
8

2 sistemul electronic de achiziii publice - SEAP - desemneaz sistemul informatic de utilitate public, accesibil prin internet la o adres dedicat, utilizat n scopul aplicrii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire. 15

b) nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire. Sedinta de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentanti ai operatorilor economici, prezenti la sedint, in care se consemneaz modul de desfsurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei oferte, consemnandu-se totodat lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte. Autoritatea contractant are obligatia de a transmite un exemplar al procesului verbal uturor operatorilor economici participanti la procedura de atribuire, in cel mult o zi lucrtoare de la deschidere, indiferent dac acestia au fost sau nu prezenti la sedinta respectiv. Licitatia restrns n perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare si data limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obine informaii complete cu privire la condiiile de participare la procedura de atribuire.9 Dup expirarea datei limita de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are dreptul de a stabili candidaii selectai aplicnd n acest scop numai criteriile de selecie prevzute n anunul de participare. Dup ce a finalizat selecia candidailor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport intermediar, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat in acest scop.
9

L. Chiriac, Activitatea autoritilor administraiei publice, Editura Accent, Cluj Napoca 2002, pag. 275 16

Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat in acest scop, are obligaia de lua msurile necesare pentru informarea tuturor candidailor cu privire la rezultatul seleciei. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare la etapa a doua a licitaiei restrnse concomitent tuturor candidailor selectai. Candidaii selectai nu au dreptul de a se asocia n scopul depunerii de oferta comuna, iar autoritatea contractant nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta. Procedura de licitaie restrns poate fi aplicat prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, n condiTiile reglementate de normele metodologice ale O.U.G. nr. 34/2006 (Hotrrea nr. 925 din 19 iulie 2006 cu modificri aduse de HG 834/27.07.2009). Dialogul competitiv nainte de initierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractant are obligatia de a verifica ntrunirea conditiilor prevzute la art. 94 din O.U.G. nr. 34/2006. Potrivit art. 94, autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziie public dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: a) contractul n cauz este considerat a fi de complexitate deosebit; b) aplicarea procedurii de licitaie deschis sau restrns nu ar permite atribuirea contractului de achiziie public n cauz. Rezultatul verificrii se concretizeaz prin elaborarea unei notei justificative, care va deveni parte a dosarului achizitiei publice.

17

n perioada cuprins ntre data publicrii anuntului de participare si data limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractant are obligatia de a asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obtine informatii complete cu privire la condiTiile de participare la procedura de atribuire. Dup ce a finalizat preselectia candidatilor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport intermediar, care se aprob de ctre conductorul autorittii contractante sau de persoana desemnat in acest scop. Conductorul autorittii contractante, sau persoana desemnat in acest scop, are obligatia de lua msurile necesare pentru informarea tuturor candidatilor cu privire la rezultatul preselectiei. Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv consta n organizarea de intalniri cu fiecare candidat admis n parte, pe parcursul crora se deruleaz un dialog cu scopul identificarii solutiilor sau optiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic si orice alte elemente ale viitorului contract. La sfrsitul fiecrei intalniri comisia de evaluare are obligatia consemnarii problemelor discutate si aspectelor convenite ntr-un proces-verbal de sedinta. Evaluarea ofertelor Autoritatea contractant are obligatia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achizitie public, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie intr-o comisie de evaluare. Comisia de evaluare trebuie s includ specialisti in domeniul obiectului contractului care urmeaz s fie atribuit si se nominalizeaz din cadrul compartimentului intern specializat. In comisia de evaluare pot fi nominalizati si membri apartinand altor compartimente ale autorittii

18

contractante sau, in cazul in care beneficiarul final al contractului este o alt autoritate contractant, din cadrul respectivei autoritti contractante. Totodat, autoritatea contractant va numi o persoan responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire, persoan care devine, totodat, si presedinte al comisiei de evaluare. Presedintele poate fi membru in cadrul comisiei de evaluare sau rolul su poate fi limitat numai la aspectele de organizare si reprezentare, in acest din urm caz neavand drept de vot. In orice situatie, presedintele comisiei de evaluare semneaz raportul procedurii de atribuire. GARANII Garania de participare Garantia de participare se constituie de ctre ofertant n scopul de a proteja autoritatea contractant fata de riscul unui eventual comportament necorespunztor al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la ncheierea contractului de achizitie publica sau a acordului-cadru. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri, care se prezint in original, in cuantumul si pentru perioada prevzut in documentatia de atribuire. Garantia trebuie s fie irevocabil. Garania de buna execuie. Garantia de buna execuie a contractului se constituie de ctre contractant n scopul asigurrii autoritii contractante de ndeplinirea cantitativ, calitativ si n perioada convenit a contractului.

Finalizarea procedurii de atribuire.


19

Autoritatea contractant are obligatia de a finaliza procedura de atribuire prin ncheierea contractului de achizitie publica sau a acorduluicadru. Prin exceptie autoritatea contractant are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, dar numai n circumstantele prevzute la art. 209 din Ordonanta de urgenta nr. 34 din 200610. Autoritatea contractant nu are dreptul ca, fr o justificare temeinic, s intarzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de atribuire, s intarzie incheierea contractului sau acordului-cadru sau s adopte orice alte msuri, cu scopul de a crea circumstante artificiale de anulare a procedurii. Aceste situatii sunt considerate inclcri ale principiilor din Ordonanta de urgenta nr. 34 din 2006 si se sanctioneaz in consecint. Ofertantul care se consider lezat de un astfel de comportament are dreptul de a solicita despgubiri prin actiune in justitie. Indiferent de momentul initierii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligatia de a verifica, inainte de incheierea contractului, respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr sub incidenta legislatiei privind finantele publice.
10

Art. 209, Ordonanta de urgenta nr. 34 din 2006 : (1) Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire si, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri: a) autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a); b) au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme; c) nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice si/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil ncheierea contractului. (2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consider afectat n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: a) n cadrul documentaiei de atribuire si/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f); b) autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc,

la rndul lor, la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f). 20

n cazul n care prti din contractul de achizitie publica urmeaz sa se ndeplineasc de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractant are obligatia de a solicita, la ncheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati n oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie n concordanta cu oferta si se vor constitui n anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derulrii contractului, contractantul nu are dreptul de a nlocui subcontractantii nominalizati n oferta fr acceptul tcontractante, iar eventuala nlocuire a acestora nu trebuie sa conduc la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. Pretul contractului de achizitie public se poate exprima in lei sau, dup caz, in valut. Dac durata de indeplinire a contractului se prelungeste peste termenele stabilite initial in respectivul contract, din motive care se datoreaz culpei autorittii contractante, operatorul economic este indrepttit s solicite penalitti si/sau daune interese. Totodat, autoritatea contractant are obligatia de a emite documente constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de ctre contractant. Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziie publica Monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica se realizeaz de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, pe baza informatiilor cuprinse in anunturile de participare si de atribuire. Autorittile contractante au obligatia transmiterii ctre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a unui
21

raport anual privind contractele atribuite n anul anterior. Informatiile solicitate se transmit, in format electronic, conform formatului standardizat care se pune la dispozitie prin intermediul SEAP, cel mai tarziu pana la data de 31 martie a fiecrui an. Autoritatea National pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice prelucreaz informatiile relevante din anunturile de participare si de atribuire, precum si din alte informri primite de la autorittile contractante solicitate, constituind astfel o baz de date statistice care sunt utilizate pentru: - prezentarea n termen a rapoartelor solicitate de Comisia European; - furnizarea de informatii n legatura cu modul de functionare a sistemului de achizitii publice tuturor celor interesati; - supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica; - prevenirea si, dup caz, constatarea unor nclcri ale legislatiei n domeniu. Hotarari judecatoresti privind contractele de achizitie publica Achiziii publice. Licitaie public. Respingerea ofertei.

Contestare. Atacarea n instan a soluiei dat de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor. Caracterul hotrrii pronunate. O.U.G. nr. 34/2006, art. 285 alin. (2) Hotrrea judectoreasc dat n soluionarea litigiului avnd ca obiect modul de rezolvare a contestaiei formulate mpotriva deciziei autoritii contractante de respingere a ofertei unui agent economic n cadrul unei proceduri de achiziie public, are un caracter definitiv si
22

irevocabil. Recursul formulat mpotriva acestei hotrri va fi respins aadar, ca inadmisibil.11 ncheierea pronunat de instana de fond prin care s-a dispus suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achiziie public este i ea, pe cale de consecin, definitiv i irevocabil i deci nesusceptibil de a fi atacat cu recurs. I.C.C.J. , Secia de contencios administrativ i fiscal Decizia nr. 1197 din 21 martie 2008 La data de 5 iunie 2007, sub nr.3964/2/2007 s-a nregistrat la Curtea de Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios administrativ, plngerea formulat de reclamanta A mpotriva Deciziei Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor nr.773/C3/508 din data de 22 mai 2007 prin care s-a dispus respingerea contestaiei formulate de aceasta mpotriva deciziei de respingere a ofertei depuse, n procedura de licitaie deschis organizat de P.M.B.- Direcia de Achiziii, Concesionri i Contracte, n calitate de autoritate contractant, pentru atribuirea contractului de lucrri Construcii pentru autostrzi, osele i strzi. S-a solicitat, prin plngerea formulat anularea acestei decizii i meninerea strii de suspendare a procedurii de atribuire a contractului de achiziie public. Reclamanta i-a motivat cererea prin faptul c este necesar a se evita producerea unui prejudiciu ca urmare a atribuirii n mod nelegal a contractului de achiziie public n favoarea participanilor desemnai ctigtori n lipsa ei.Prin ncheierea pronunat n edina public din data de 4 iulie 2007, instana a dispus suspendarea procedurii de
11

V. Priscaru, Contenciosul administrativ romn, Editura All Beck, Bucureti 1997, apg. 128-134 23

atribuire a contractului de achiziie public, reinnd c potrivit art.284 alin. (1) din O.U.G.nr.34/2006, instana poate dispune suspendarea procedurii de atribuire pn la soluionarea plngerii formulate mpotriva deciziei Consiliului i apreciind c este ndeplinit condiia cazului temeinic justificat i cea privind paguba iminent, existnd posibilitatea ncheierii de ctre autoritatea contractant a contractului de achiziie public cu societatea declarat ctigtoare.mpotriva acestei ncheieri a declarat recurs Municipiul Bucureti, reprezentat prin Primarul General, criticnd-o pentru nelegalitate i netemeinicie, solicitnd casarea ncheierii i trimiterea cauzei la instana de fond, pentru a rejudeca fondul sau modificarea ncheierii n sensul respingerii cererii de suspendare a procedurii de atribuire ca fiind lipsit de interes. Recurentul susine n motivarea recursului c la termenul din 4 iulie 2007 cnd s-a judecat cererea de suspendare n privina sa nu a fost ndeplinit procedura de citare, fiind citat greit pentru acel termen Primria Municipiului Bucureti care nu are calitate procesual pasiv n cauz, iar pe fondul cauzei a precizat c nu sunt ndeplinite condiiile impuse de art.14 alin. (1) din Legea nr.554/2004 i anume existena unui caz bine justificat i a unei pagube iminente pentru a se putea dispune suspendarea, existnd chiar o lips de interes din partea reclamantei fa de suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achiziie public, ct vreme acesta nu ndeplinete o cerin minim n vederea atribuirii contractului de achiziie public i anume cea a indicatorilor financiari: solvabilitatea patrimonial i lichiditatea general. La termenul de soluionare n fond a cauzei, instana de recurs a invocat, din oficiu, excepia inadmisibilitii recursului fa de dispoziiile art.285 alin. (5) din O.U.G.nr.34/2006 excepie ce urmeaz a fi analizat cu precdere, n raport cu celelalte motive de recurs formulate.
24

n conformitate cu art.280 alin. (1) din O.U.G. nr.34/2006 aprobat prin Legea nr.377/2006, decizia pronunat n soluionarea contestaiei nr.773/C3/508 din 22 mai 2007 este executorie i mpotriva acesteia se poate face plngere n termen de 10 zile de la comunicare. Potrivit art.285 alin.(5) din O.U.G.nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Legea nr.337/2006, hotrrea pronunat de instan este definitiv i irevocabil, textul de lege referindu-se la hotrrea pronunat n soluionarea plngerii formulat mpotriva deciziei prin care s-a respins ca nefondat contestaia. Aadar, ncheierea pronunat de instana de fond, prin care s-a dispus suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achiziie public este i ea definitiv i irevocabil i deci nesusceptibil de a fi atacat cu recurs. Recurentul precizeaz c este admisibil calea de atac a recursului n raport de dispoziiile art.6 din Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale.12 Nu poate fi primit susinerea recurentului n raport de coninutul art.6 alin. (1) din Convenie conform creia, orice persoan are dreptul la judecarea cauzei sale n mod echitabil, neputnd fi invocat nclcarea principiului privind liberul acces la justiie.Ct vreme legiuitorul a statuat asupra cilor legale de atac, n spe, hotrrea pronunat n rezolvarea plngerii formulat mpotriva deciziei de soluionare a contestaiei fiind definitiv i irevocabil, conform O.U.G. nr. 34/2006, reglementare special n domeniu, admiterea cii de atac a recursului, (mpotriva acestei reglementri) ar duce la nclcarea principiului stabilitii raporturilor juridice, aducnd atingere dreptului reclamanilor la
12

Art. 256, alin 1, privind soluionarea contestaiilor pe cale administrativ 25

un proces echitat.

Prin urmare n virtutea acestui

principiu al

stabilitii raporturilor juridice, nici o parte nu este ndreptit s solicite un nou control asupra unei judeci definitive i executorii ( n spe hotrrea este i irevocabil) doar cu scopul de a obine o reexaminare a cauzei i o nou hotrre avnd acelai obiect.Pentru aceste considerente, recursul declarat de Municipiul Bucureti mpotriva ncheierii de suspendare a procedurii de atribuire pn la soluionarea plngerii formulat mpotriva Deciziei Consiliului, este inadmisibil i n baza art.312 Cod procedur civil, fiind respins ca atare. n raport de rezolvarea dat cauzei, analizarea recursului prin prisma motivelor de recurs formulate de recurente a fost apreciat ca fiind nerelevant.

Contract de achiziie public. Inserarea unei clauze arbitrale. Nelegalitate. O.U.G. nr. 34/2006, art. 286 Cod proc.civ., art. 364 alin. (1) lit. a) n acord cu prevederile cu caracter imperativ cuprinse n art. 286

din O.U.G. nr. 34/2006, litigiile privitoare la contractele de achiziii publice sunt de competena exclusiv a instanelor de contencios administrativ, astfel c este nelegal inserarea unei clauze arbitrale n coninutul unui contract de achiziie public. Neinvocarea de ctre pri, n condiiile art. 385 din Codul de procedur civil, n cadrul procedurii arbitrale, a excepiei privind validitatea conveniei arbitrale nu mpiedic instana de judecat investit cu aciunea n anularea hotrrii arbitrale s pun n discuia prilor aceast excepie i, constatnd c litigiul nu este susceptibil de soluionare

26

pe calea arbitrajului, s anuleze respectiva hotrre, prin aplicarea dispoziiilor art. 364 alin. (1) lit. a) din Codul de procedur civil.13 Decizia nr.3483 din 29 iunie 2010 Prin Sentina nr. 381 din 22 octombrie 2009 a Curii de Apel Craiova Secia Contencios Administrativ i Fiscal a fost respins aciunea n anulare a Hotrrii nr. 21 din 12 decembrie 2008, pronunat de Tribunalul Arbitral al Camerei de Comer i Industrie Oltenia, n dosarul nr. 2/2008, aciune formulat de reclamanta SC P SA Craiova n contradictoriu cu prtul Consiliul Local G. Pentru a pronuna aceast hotrre, instana a reinut c ntre pri s-a ncheiat un contract de servicii, n temeiul OUG. nr. 34/2006, privind atribuirea contractului de achiziie public prin care SC P SA, n calitate de prestator, s-a obligat s presteze servicii de proiectare pentru Modernizarea drumurilor comunale din Comuna G, Judeul Dolj. ntre pri s-a ncheiat i un protocol, prin care acestea au convenit ca, n termen de 30 de zile de la semnarea contractului, s fie predate studiul de fezabilitate, inclusiv ridicrile topografice i studiul geotehnic, iar dup aprobarea i achitarea acestei faze, n 30 de zile, s se predea documentaiile n faz PAC, PT + DE. S-a mai reinut c ntre pri s-au ivit nenelegeri care nu s-au soluionat amiabil, astfel c SC Proiect SA, n temeiul contractului ncheiat, a recurs la arbitraj solicitnd obligarea prtului Consiliului Local G la plata sumei de 35700 lei, reprezentnd contravaloare lucrri neachitate, precum i obligarea la plata penalitilor de ntrziere.

13

Art. 285 alin 5, Hotrrea pronunat de instan este definitiv i irevocabil 27

Prin Hotrrea nr. 21 din 12 decembrie 2008 a Tribunalului Arbitral de pe lng Camera de Comer i Industrie Oltenia aciunea formulat a fost respins. n raport cu criticile formulate, instana a reinut c n conformitate cu art. 35812 alin. 1 din Codul de Procedur Civil, orice excepie privind existena i validitatea conveniei arbitrale, constituirea Tribunalului Arbitral, limitele nsrcinrii arbitrilor i desfurarea procedurii trebuie ridicat, sub sanciunea decderii, pn la primul termen de judecat. S-a constatat c reclamanta nu a invocat n cadrul procedurii arbitrale nici o excepie legat de constituirea tribunalului, apreciindu-se astfel c, n raport cu prevederea textului de lege reinut, aceasta este deczut din dreptul de a mai invoca excepii relativ la acest aspect. S-a mai reinut c art. 364 lit. f din Codul de Procedur Civil vizeaz situaiile de extra, minus i plus petita, reclamanta invocnd 2 dintre cele 3 situaii, respectiv extra petita i minus petiia. S-a apreciat c prevederile invocate nu sunt aplicabile n cauza dedus judecii, ntruct tribunalul arbitrai , n raport cu probatoriul administrat, a reinut culpa reclamantei n executarea contractului i a respins aciunea formulat. mpotriva acestei hotrri, n termen legal, a formulat recurs SC P SA Craiova, criticnd-o pentru nelegalitate sub dou aspecte: 1)Tribunalul arbitral nu a fost constituit n conformitate cu prevederile conveniei arbitrale i a dispoziiilor legii, n sensul cerut de art. 364 al. (1) lit. c) din Codul de procedur civil; 2) tribunalul arbitral s-a pronunat asupra unor lucruri care nu s-au cerut, n schimb nu s-a pronunat asupra celor solicitate, n sensul art. 364 al. (1) lit. f) din Codul de procedur civil.

28

La termenul de judecat din 22.06.2010, nalta Curte a pus n discuia prilor admisibilitatea clauzei arbitrale n cuprinsul contractului ncheiat ntre cele dou pri. Prezentul litigiu s-a ivit ntre pri n urma nenelegerilor intervenite n privina contractului de servicii, n temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractului de achiziie public, prin care SC P SA, n calitate de prestator, s-a obligat s presteze servicii de proiectare pentru Modernizarea drumurilor comunale din comuna G, judeul Dolj. n conformitate cu prevederile inderogabile ale art.286. din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006, litigiile nscute din contractele de achiziii publice sunt de competena exclusiv a instanelor de contencios administrativ. n termenii textului legal precitat, regula referitoare la competena instanei de judecat n aceast materie a fost stabilit astfel: (1) Procesele i cererile privind actele autoritilor contractante emise nainte de ncheierea contractului, precum i acordarea despgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate n cadrul procedurii de atribuire se soluioneaz n prim instan de ctre secia de contencios administrativ i fiscal a tribunalului n circumscripia cruia se afl sediul autoritii contractante. (11) Procesele i cererile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluiunea, rezilierea sau denunarea unilateral a contractelor de achiziie public se soluioneaz n prim instan de ctre secia comercial a tribunalului n circumscripia cruia se afl sediul autoritii contractante. Dispoziiile prezentei seciuni se aplic n mod corespunztor. (2) Litigiile privind desfurarea procedurilor de atribuire care intr n sfera de aplicare a dispoziiilor prezentei ordonane de urgen, precum i cele privind drepturile i obligaiile contractate n cadrul acestor proceduri se soluioneaz de urgen i cu precdere, potrivit dispoziiilor art.
29

7202, 7207 i art. 7209 din Codul de procedur civil, care se aplic n mod corespunztor. Aadar, inserarea clauzei arbitrale n contractul dintre pri ncalc textul legal mai sus amintit. Neobservnd acest lucru, instana de judecat a pronunat o hotrre nelegal, respingnd aciunea n anulare a hotrrii arbitrale. n cauz, se impunea ca prima instan s fac aplicarea art. 364 al. (1) lit. a) din Codul de procedur civil i s anuleze hotrrea arbitral, reinnd c litigiul nu era susceptibil de soluionare pe calea arbitrajului, text legal operant n litigiul de fa. De asemenea, prima instan a fcut i o greit aplicare a prevederilor art. 35812 din Codul de procedur civil. n baza acestui text de lege, instana a reinut c reclamanta nu a invocat n cadrul procedurii arbitrale nicio excepie legat de constituirea tribunalului, astfel c a deczut din dreptul de formula excepii. Acelai text de lege, se refer i la invocarea altor excepii, printre care i cea relativ la validitatea conveniei arbitrale, dar neinvocarea n cadrul procedurii arbitrale a unei astfel de excepii nu mpiedic n nici un fel instana de judecat nvestit cu aciunea n anulare a hotrrii arbitrale s pun n discuia prilor chestiunea dac o astfel de convenie este valid n cazul contractelor de achiziii publice. Fa de cele ce preced, vznd prevederile art. 286 din OUG nr. 34/2006 i ale art. 364 al. (1) lit. a) din Codul de procedur civil, nalta Curte a admis recursul formulat de SC P SA Craiova, a modificat sentina atacat, n sensul c a admis aciunea n anulare i, drept consecin, a anulat Hotrrea nr. 21/12.12.2008 a tribunalului arbitral. Cauza fiind de competena Tribunalului Dolj, ca instan de contencios administrativ, dosarul a fost trimis la aceast instan, n vederea soluionrii cererii formulat de SC P SA Craiova.
30

BIBLIOGRAFIE Anton Trilescu, Drept administrativ, Editura CH Beck, Bucureti 2011, Ediia 5

Ordonana de urgen a Guvernului Romaniei nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;

Ordonana de Urgen a Guvernului Romniei nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public;

Dumitru-Daniel erban, Achiziii publice. Jurisprudena Curii Europene de Justiie, 2011; www.jurisprudena.ro; Monitorul Oficial al Romniei. privat, Editura All Beck, Bucureti 2005

Eugen Chelaru, Administrarea domeniului public i al domeniului I. Avram, Contracte, Editura Rosetti, bucureti 2003 L. Chiriac, Activitatea autoritilor administraiei publice, Editura Accent, Cluj Napoca 2002

31