Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. Omega. S.A. prezinta urmatoarea situatie economica: - leiNr . crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 .

Simb ol 1012 1171 1511 1621 205 2131 2133 214 267 301 303 371 401 404 4111 421 461 471 472 474 5081 5121 5311 541 542 Denumirea contului Capital subscris varsat Rezultat reportat (profit) Provizioane pentru litigii Credite bancare pe termen lung Brevete, marci, inventii, inovatii Echipamente tehnologice Mijloace de transport Mobilier si aparatura birotica Creante imobilizate Materii prime Materiale de natura obiectelor de inventar Marfuri Furnizori Furnizori de imobilizari Clienti Personal salarii datorate Debitori diversi Cheltuieli in avans Venituri in avans Subventii pentru investitii Alte titluri de plasament Conturi curente la banci Casa in lei Acreditive Avansuri de trezorerie suma 12.000 5.000 1.000 15.000 2.000 4.000 13.000 2.000 3.000 500 2.500 3.000 3.000 7.000 3.000 10.000 4.000 1.000 1.000 6.000 2.000 15.000 1.000 3.000 1.000

Grupa

Grupa

Grupa

Active imobilizate - Imobilizari necorporale - Imobilizari corporale - Imobilizari financiare B Active circulante - Stocuri de materii prime si materiale - Creante - Active circulante banesti - Investitii financiare pe termen scurt C Cheltuieli in avans Datorii ce trebuie platite intr-o peroada de un an

Grupa D

Financiare Comerciale Salariale Fiscale Sociale Decontari cu actionarii si asociatii Creditori diversi

Grupa E

Active circulante nete respectiv datorii curente nete

= B + C - D I (exclusiv subventii pentru investitii)


Grupa F Total active minus datorii curente nete

= A Subventii pentru investitii + E


Grupa G Datorii ce trebuie platite intr-o periaoada mai mare de un an - Credite bancare pe termen lung - Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri in avans - Venituri in avans - Subventii pentru investitii Capital si rezerve TOTAL DATORII = D + G + H + I ACTIVE - DATORII = CAPITALURI PROPRII

Grupa H Grupa I

Grupa J