Sunteți pe pagina 1din 18

Funcii continue

Continuitatea punctual
Introducere n continuitate

Are sens s punem problema continuitii sau discontinuitii unei funcii ntr-un
punct dac si numai dac acel punct face parte din domeniul de definiie al funciei studiate .
Continuitatea unei funcii ntr-un punct
nainte de a ncepe studiul continuitii vom fixa urmatoarele entiti :
a). O functie reala
R D f :
, R D ;
b). Domeniul de definitie D fiind reprezentat printr-un interval sau o reuniune de intervale ;
c). Un punct
a
care apartine lui D .
Ne punem urmatoarea problema : compararea comportarii functiei
f
in jurul punctului
a
cu
valoarea ( ) a f .
Definitia continuitatii
- Fie o functie
R D f :
si un punct
a
din domeniul de definitie D , D a ;
- Spunem ca functia
f
este continua in punctul
a
daca
f
are limita in
a
si :
( ) ( ) a f x f
a x

lim
Aceasta egalitate se mai scrie :
( ) )
lim
(
lim
x f x f
a x a x


Adica o functie comuta cu limita - proprietate ce va fi extinsa si la alte functii decat cea identica :
contiunitatea functiilor compuse .
Definitia continuitatii:
- O functie
R D f :
este discontinua in punctul D a daca nu este continua in acest punct
- Punctul
a x
se numeste punct de discontinuitate pentru functie .
Observatii:
1) In punctul in care functia nu este definita nu are sens sa se puna problema continuitatii
sau discontinuitatii .
2). Problema continuitatii unei functii se pune numai in punctele domeniului de definitie al
functiei .
Definitia continuitatii utilizand sirurile :
- Functia
R D f :
este continua in punctul D a daca si numai daca pentru orice sir:
a xn

, E xn

avem
( ) ( )
a
f
x
f
n

.
Continuitate pe un interval
Definitia continuitatii pe un interval :
- Se spune ca o functie
R D f :
este continua pe un interval D I daca este continua
in fiecare punct din I .
- Daca functia
f
este continua pe tot domeniul de definitie , atunci se spune simplu ca
f

este continua , fara a mai indica multimea pe care
f
are aceasta proprietate .
- Find data o functie
R D f :
, multimea punctelor din D in care
f
este continua se
numeste domeniul de continuitate al functiei
f
.
Teorema :
Functiile elementare sunt functii continue .
- Functiile elementare : polinomiale , rationale , functia radical , functia putere , functia
exponentiala , functia logaritmica , functiile trigonometrice directe , functiile trigonometrice inverse
sunt functii continue deoarece limita acestora intr-un punct
a
din domeniul de definitie se obtine
inlocuind pe
x
cu
a
, adica
( ) ( ) a f x f
a x

lim
, ceea ce exprima faptul ca o astfel de functie este
continua intr-un punct arbitrar din domeniul de definitie .
Continuitate laterala
Intoducere in studiul continuitatii laterale :
- Fie o functie
R D f :
si un punct D a ;
- Daca ( ) D a ; sau ( ) + ; a D atunci are sens sa studiem limita la
stanga , respective la dreapta , a functiei
f
in
a
.
Definitia continuitatii la stanga :
- Spunem ca functia
f
este continua la stanga in punctul
a
daca :
( ) ( ) ( ) x f a f a f
a x
a x
s
lim
0
<


are sens , exista si
( ) ( ) ( ) ( ) a f x f a f a f
a x
a x
s

<

lim
0
.
Definitia continuitatii la dreapta :
- Spunem ca functia
f
este continua la dreapta in punctul
a
daca :
( ) ( ) ( ) x f a f a f
a x
a x
d
lim
0
>

+
are sens , exista si
( ) ( ) ( ) ( ) a f x f a f a f
a x
a x
d
+
>

lim
0
.
Teorema continuitatii intr-un punct cu ajutorul continuitatii laterale :
- Functia
R D f :
este continua in punctul D a daca si numai daca
f
este continua
la stanga si la dreapta in
a
:
( ) ( ) ( ) a f a f a f + 0 0
sau :
( ) ( ) ( ) a f x f x f
a x
a x
a x
a x

>

<

lim lim
Definitia continuitatii la capetele domeniului de definitie :
- Fie functia [ ] R b a f ; : , b a < ;
- La capetele domeniului de definitie , respectiv in punctele
a
si b , continuitatea acesteia
se defineste astfel :

f
este continua in
a
, daca
f
este continua la dreapta in
a
, adica :
( ) ( ) ( ) ( ) a f x f a f a f
a x
a x
d
+
>

lim
0

f
este continua in b , daca
f
este continua la stanga in b , adica :
( ) ( ) ( ) ( ) b f x f b f b f
b x
b x
s

<

lim
0
Puncte de discontinuitate
Introducere in notiunea de punct de discontinuitate :
- Daca functia
f
nu este continua in punctul
a
ea se numeste discontinua in acel punct .
- Punctele de discontinuitate se impart in doua categorii :
- puncte de discontinuitate de prima speta ;
- puncte de discontinuitate de a doua speta .
Fie o functie
R D f :
si
D a
un punct de discontinuitate a lui
f
:
Definitia punctului de discontinuitate de prima speta :
- Punctul de discontinuitate
a
se numeste punct de discontinuitate de prima speta daca
functia
f
are limitele laterale finite in
a
iar in acest punct avem una din situatiile :
1). ( ) ( ) 0 0 + a f a f ; ( limitele laterale nu sunt egale )
2). ( ) ( ) ( ) a f a f a f + 0 0 ; ( limitele laterale sunt egale dar diferite de
valoarea functiei in punctul respectiv )
3). ( ) ( ) a f a f 0 sau ( ) ( ) a f a f + 0 .
Definitia punctului de discontinuitate de speta a doua :
- Punctul de discontinuitate
a
se numeste punct de discontinuitate de speta a doua daca
cel putin una dintre limitele laterale ale lui
f
in
a
, daca are sens , nu exista sau este infinita .
Observatie privind clasificarea punctelor de discontinuitate :
- Punctele de discontinuitate ale functiei , care nu sunt de prima speta se numesc puncte de
discontinuitate de speta a doua .
Prelungirea prin continuitate a unei functii
Definitia prelungirii prin continuitate a functiei intr-un punct :
- Fie o functie { } R a D f : ,
f
continua pe D ;
- Fie
a
un numar real care nu apartine lui D ;
- Exista limita functiei
f
, cand
x
tinde la
a
:
( ) l x f
a x

lim
, si este finita;
- Atunci functia :
{ } R a D g : , ( )
( ) { }

'

a x l
a D x x f
x g
,
,

este continua in
a
si se numeste prelungirea prin continuitate a functiei
f
in punctul
a
.
- Vom nota functia
f g
~

;
- O astfel de prelungire daca exista este unica .
Observatie important :
Daca
f
: - nu are limita in
a

sau
- are limita infinita in
a

atunci :

f
nu poate fi prelungita prin continuitate in
a
.
Concluzii finale privind continuitatea punctuala
- Este clar ca limita unei functii intr-un punct
a
nu este acelasi lucru cu
continuitatea acesteia in
a
.
- Din definitiile celor doua notiuni si din teoremele de caracterizare vom
observa ca :
1). Limita se calculeaza in punctele de acumulare ale domeniului , iar continuitatea se
studiaza in punctele din domeniul de definitie .
2). Continuitatea inseamna ca limita functiei este egala cu valoarea acesteia in punctul
respectiv ( pentru cazul in care punctul este de acumulare ) .
3). Pentru limita unei functii toate caracterizarile echivalente exclud punctul
a
, in timp ce
caracterizarile continuitatii nu exclud punctul
a
.
- Daca o functie este discontinua la dreapta ( stanga ) in
a
, atunci functia
este discontinua in
a
.
- Functiile elementare sunt functii continue .
- Fie
R I
,
I
un interval ,
R I f :
;
- Atunci functia
f
este continua daca si numai daca graficul lui
f
este
neintrerupt ( adica se poate trasa neridicand creionul de pe hartie ) .
Exercitii
Exercitiul nr. 1 :
Sa se studieze continuitatea functiilor de mai jos in punctele indicate :
a).
R R f :
,
( ) 3 ,
,
,
3 3
3
2
3

'

>

a x f
x x
x x
;
b).
R R f :
,
( ) 4 ,
,
,
4 8
4
4
16
2

'

a x f
x
x
x
x
;
c).
R R f :
,
( ) 0 ,
,
,
sin

0 1
0

'

a
x
x
x f
x
x
.
Exercitiul nr. 2 :
Sa se studieze continuitatea functiilor de mai jos in punctele indicate :
a).
R R f :
,
( ) 2 ,
,
, -
2 5
2 1 5
2

'

>
+

a x f
x
x x x
;
b).
R R f :
, ( ) 1 ,
1 , 3
1 ,
1
1
2

'

+
>

a
x -x
x
x f
x
x
;
c). R R f : , ( )
( )
1 ,
1
,
1 -

1
,
1
1 sin

'

a
x
x
x
x
x f ;
d).
R R f :
,
( )
( )
2 ,
,
,
2 0
2
2
2
1

'

a x f
x
x e
x
;
e).
R R f :
, ( ) [ ]
x
x f
2
,
3 a
.
f).
R R f :
, ( ) 1 ,
1
,
2

1
,
2

2

'

>

a
x x
x x x
x f .
Exercitiul nr. 3 :
Sa se studieze continuitatea functiilor de mai jos in punctele indicate :
a). ( ) R f 1 ; 1 : , ( )
( )
( ]
0 ,
0 ; 1 ,
2

1 ; 0 , sin 4
3

'

a
x x x
x x x
x f ;
b). [ ) { } R f 3 2 ; 2 : , ( )
[ ]
( ) 3 , 2 , 0 ,
3 , 6
2 ; 0 ,
1 5

0 ; 2 ,
1
3 2

2

'

+
a a a
x
x
x
x
x
x
x f ;
c).
R R f :
, ( ) 2 ,
2
,
3

2
,
2
1

'

+ a
x
x
x
x f ;
d).
R R f :
, ( ) 0 ,
0 , 1
0 ,
sin

'

a
x
x
x
x
x f ;
e).
R R f :
, ( ) 0 ,
0 , 1
0 ,
1
sin

'

a
x
x
x
x
x f ;
f).
R R f :
, ( ) 1 ,
1 ,
1 ,
1
1
1
2

'

>

a
x
x
x
e
x f
x
x
;
g).
R R f :
, ( ) 2 ,
2 , 0
2 ,
3 1
2
1

'

+
a
x
x
x f
x
;
h). R R f : , ( ) 1 ,
1 ,
1 ,
1

1
1

'

>
+

a
x
x
x
x e
x f
x
x
;
i). ( ) R f ; 1 : , ( )
( )
( )
1 ,
1 ,
2
1

1 ,
2
1

1 ; 1 ,
1
1 sin

2

'

>

a
x x
x
x
x
x
x f .
Exercitiul nr. 4 :
Determinati parametrul real
m
, astfel incat functia
f
sa fie continua in punctul
a
unde :
a). ( )
[ ]
( ]
1 ,
2 ; 1 , 3 3
1 ; 0 , 1

'

+
+
a
x mx
x x
x f ;
b). ( ) 2 ,
2 ,
2 ,
2

'

>
+
a
x mx
x
m x
x f ;
c). ( )
( )
0 ,
0 ,
,
sin
*
x
1

'

+
a
x m
R x e x
x f
x
;
d). ( ) 1 ,
1 ,
1 ,
2
3 3
2

'

> +
+
a
x
m x
x
mx x
x f ;
e). ( ) 0 ,
0 ,
,
* 2

'

a
x m
R x x
x f ;
f). ( ) 1 ,
1 , 3
1 , 1 x
1
-
2

'

+
<


a
x m x
x
e
x f ;
g). ( ) 0 ,
0 ,
0 ,
1

'

1
]
1

a
x m
x
x
x
x f ;
h). ( ) 1 ,
1 , 3
1 , 1 2
2

'

> +
+
a
x mx
mx
x mx
x f ;
i). ( )
( )
3 ,
3 , 2
3 ,
3
9
2

'

> +

+

a
x mx
x
x
x m
x f ;
j). ( ) 2 ,
2 ,
2

2 , 1 3
2

'

> +
+
a
x
mx x
x m mx
x f ;
k). ( )
( )
5 ,
5 , 1 3 -
5 ,
5
25
2

'

+
>

a
x mx
x
x
x m
x f ;
l). ( ) 1 ,
1 , 3 2
1 ,
1
2

'

< +
+
a
x mx
x
mx
x f ;
m). ( )
( )
1 ,
1 , 1 2
1 ,
3 4
1 sin

2

'

+
>
+ +
+
a
x mx
x
x x
x m
x f ;
n). ( )
( )
0 ,
0 ,
0 , 1
1

'

+
> +
a
x e x
x mx
x f
x
.
Exercitiul nr. 5 :
Determinati parametrii reali b a, , astfel incat functia
f
sa fie continua in punctele indicate :
a).
R R f :
, ( )
2
1
,
2
1
, 3
2
1
,
2
1
, 1 3
0

'

<

> +

x
x x
x b
x ax
x f ;
b).
R R f :
, ( )
( )
0 ,
0 ,
0 , 2
0 ,
2 1 ln

0
2

'

< +

>
+

x
x
b ax x
x
x
ax
x
x f .
Exercitiul nr. 6 :
Sa se precizeze punctele de discontinuitate si felul lor pentru functiile :
a).
R R f :
, ( )

'

<

>

0 , 1
0 , 0
0 , 1
x
x
x
x f ; ( functia signum (semn))
b).
R R f :
, ( )

'

0 , 0
0 ,
1
sin
x
x
x
x f ;
c). [ ) R f ; 0 : , ( ) [ ] x x f ; ( functia parte intreaga )
d).
R R f :
, ( )

'

0 , 0
0 ,
1

x
x
x
x f .

Exercitiul nr. 7 :
Sa se precizeze punctele de discontinuitate si felul lor pentru functiile :
a).
R R f :
, ( )

'

> +

1 , 3
1 ,
5
2
x
x
x
x f ;
b).
R R f :
, ( )

'

0 , 0
0 ,
1
sin
1

x
x
x x
x f ;
c).
R R f :
, ( )

'

<
+

2 , 1
2 , 3
x
x -x
x f ;
d).
R R f :
, ( )

'

0 , 0
0 ,
1
os
x
x
x
c
x f ;
e). [ ] R f 1 ; 0 : , ( ) [ ] x x f 3 ;
f).
R R f :
, ( )

'

Q R x
Q x
x f
, 0
, 1
.
Exercitiul nr. 8 :
Sa se studieze continuitatea laterala pentru functiile si punctele indicate :
a).
R R f :
, ( ) 1 ,
1 , 1 3
1 ,
3
2

'

> +

a
x x
x
x x
x f ;
b).
R R f :
, ( ) [ ] x x f 3 ,
2
1
t a ;
c).
R R f :
, ( ) 1 ,
1 , 1
1 , 1
1

'


a
x
x
e
x f
x
;
d).
R R f :
, ( ) 1 ,
1 , 1 3 -
1 ,
5 3
2

'

+
>
a
x x
x
x x
x f ;
e).
R R f :
, ( ) 0 ,
0 , 1 2
0 ,
1
2

'

<
+ +
a
x x-
x
x x
x f
f).
R R f :
, ( )
( )
2 ,
2 ,
2
2 sin
1
2 , 2
2 , 2
1

'

<

>

a
x
x
x
x
x
e
x f
x
;
g). [ ] R f 3 ; 1 : , ( ) [ ] 2 ,
2
a
x
x f ;
h).
R R f :
, ( )
( )
1 ,
1 , 1 ln
1 ,
1
1 2
1

'

+
<

a
x x
x
x
x f
x
.
Exercitiul nr. 9 :
Sa se studieze daca functiile urmatoare pot fi prelungite prin continuitate in punctele
indicate :
a). { } R R f 1 : , ( )
( )
1 ,
1
1

a
x
x tg
x f ;
b). R
R
f
*
: ,
( ) ( ) 0 , 1
2
1
+ a x x f
x
;
c). { } R R f 2 : ,
( )
( )
2 ,
2
1
2

a
x
x f
;
d). { } R R f 1 : , ( ) ( ) 1 ,
1
1
sin
1
2

+
+ a
x
x x f ;
e). R
R
f
*
: , ( )
x
x x f
1
cos , 0 a ;
f). R
R
f
*
: , ( ) 0 ,
1

1
]
1

a
x
x x f ;
g). { } R R f 1 : , ( ) 1 ,
1
1
cos

a
x
x f ;
h). ( ) { } R f 0 ; 1 : ,
( ) ( ) 0 , 1
1
+ a x x f
x
;
i). ( ) R f ; 0 : , ( ) 0 ,
ln

a
x x
x
x f ;
j). R
R
f
*
: ,
( ) 0 ,
1
1
sin
2

+
+
a
x
x
x
x f
.
Proprietati generale ale finctiilor continue
Operatii cu functii continue
Urmatoarea teorema da o caracterizare punctuala caracterizare punctuala a operatiilor uzuale cu functii continue :
Teorema continuitatea intr-un punct :
- Fie
R D g f : ,
doua functii continue in
a
;
- Atunci :
1). R , , functia
g f +
este continua in
a
;
2).
g f
este continua in
a
;
3).
g
f
este continua in
a
, cu conditia : ( ) 0 a g ;
4). f este continua in
a
;
5). ( ) g f , max , ( ) g f , min sunt continue in
a
.
In mod similar ne vom referi si la continuitatea pe o multime continuitatea pe o multime :
Teorema continuitatea pe o multime :
- Fie
R D g f : ,
doua functii continue pe multimea D A ;
- Atunci :
1). R , , functia
g f +
este continua pe A ;
2).
g f
este continua pe A ;
3).
g
f
este continua pe A , cu conditia : ( ) A x x g , 0 ;
4). f este continua pe A ;
5). ( ) g f , max , ( ) g f , min sunt continue pe A .
Proprietati ale functiilor continue
Proprietatea 1 Teorema :
Teorema urmatoare exprima proprietatea functiilor continue de a comuta cu limitele :
- Se considera
F E f :
,
G F g :
;
- Fie
a
un punct de acumulare al lui E ( un neaparat din E ) ;
- Daca :
1).
( ) F b x f
a x

lim

2).
g
este continua in b ,
atunci :

( ) ( ) ( ) ( ) x f g x f g
a x a x
lim lim


Proprietatea 2 Teorema de continuitate a f-tiilor compuse :
1). Fie : -
F E f :
o functie continua in E a si
H G g :
.
- ( ) G E f ;
-
g
continua in ( ) b a f .
Atunci functia :

H E f g :
este continua in
a
.
2). Daca : - functia
f
este continua pe E
- iar
g
este continua pe ( ) E f ,
atunci :
f g
este continua pe E .
Proprietatea 3 Teorema de marginire locala a unei f-tii continue :
- Daca
R E f :
este o functie continua intr-un punct E a
atunci :
exista o vecinatate a punctului pe care
f
este marginita .
Proprietatea 4:
Teorema pentru semnul unei functii continue , nenule , intr-un punct :
- Daca
R E f :
este continua in
a
si ( ) 0 a f
atunci :
exista o vecinatate a lui
a
pe care
f
nu-si schimba semnul .
Proprietatea 5 a valorilor intermediare ( a lui DARBOUX) :
- Functiile continue au proprietatea remarcabila de a transforma un interval oarecare tot intr-un
interval .
- Aceasta proprietate este cunoscuta sub numele de proprietatea lui Darboux .
- Nu este caracteristica numai functiilor continue .
Proprietatea lui DARBOUX
Definitia proprietatii lui DARBOUX :
- Fie E un interval ;
- Se spune ca functia
R E f :
are proprietatea lui Darboux pe intervalul E
daca :
- pentru orice puncte b a < din E
- si oricare numar real situat intre ( ) a f si ( ) b f
exista
cel putin un punct x
din intervalul ( ) b a; astfel incat : ( )


x
f .
Observatii referitoare la proprietatea lui DARBOUX :
1). O functie care are proprietatea lui Darboux pe un interval , nu poate sari de la o valoare la
alta fara sa treaca prin toate valorile intermediare , adica daca ia doua valori distincte , atunci ia toate
valorile cuprinse intre ele .
2). Proprietatea lui Darboux o au si functiile care un sunt continue .
3). Trebuie observat ca daca este o valoare intermediara intre ( ) a f si ( ) b f ,
atunci ( ) b a
x
;

si nu ( ) b a I
x
;

, adica x
este un punct situat intre
a
si b si nu oricum
din I .
4). Proprietatea formulata altfel : pentru valoare intermediara intre ( ) a f si ( ) b f ,
ecuatia ( ) x f , are cel putin o solutie x
in intervalul ( ) b a; .
Teorema :
- Daca
R I f :
are proprietatea lui Darboux ,
- Si daca exista una din limitele laterale intr-un punct I x

0
Atunci
aceasta limita este egala cu ( )
x
f
0
.
Corolar :
1). Daca
R I f :
are proprietatea lui Darboux , atunci ea nu are nici un punct de
discontinuitate de prima speta .
2). Daca
R I f :
are un punct de discontinuitate de prima speta , atunci
f
nu are
proprietatea lui Darboux .
Teorema :
Orice functie continua definita pe un interval , are proprietatea lui Darboux .
Teorema lui Cauchy:
Orice functie continua [ ] R b a f ; : , ( ) ( ) b f a f ,are proprietatea lui Darboux pe [ ] b a; .
Corolar :
- Fie E I un interval si
R E f :
o functie continua .
atunci :
- Multimea ( ) I f este un interval .
Enuntul de mai sus spune ca o functie continua duce un interval tot intr-un interval .sau
altfel spus :
O functie
R I f :
, unde I interval , are proprietatea lui Darboux daca si numai daca
imaginea oricarui interval I J este tot un interval .
Proprietatile functiilor continue pe un interval inchis
Observatii referitoare la continuitate pe un interval :
- O functie [ ] R b a f ; : se spune ca este continua pe intervalul inchis [ ] b a; daca :
1).
f
este continua in toate punctele intervalului deschis ( ) b a;
si
2).
f
este continua la dreapta in
a x
si este continua la stanga in b x .
Functiile continue pe un interval inchis poseda proprietati remarcabile pe care
le vom studia in continuare :
Teorema Weierstrass :
- Fie [ ] R b a f ; : o functie continua . Atunci
f
este marginita si mai mult isi atinge
marginile pe acest interval .
Corolar 1 :
- Fie [ ] R b a f ; : o functie continua pentru care ( ) ( ) 0 b f a f . Atunci exista cel putin
un punct [ ] b a c ; astfel incat ( ) 0 c f .
Observatii privitoare la Corolarul 1 :
1 ). Concluzia din corolar se poate reformula spunand ca ecuatia ( ) 0 x f are cel putin o
solutie in intervalul [ ] b a; .
2 ). Daca ( ) ( ) 0 < b f a f atunci exista cel putin un element ( ) b a c ; astfel incat ( ) 0 c f .
3 ). Daca
f
este strict monotona , atunci solutia este unica ( deoarece
f
este injectiva ) .
Corolar 2:
Criteriu ca o functie continua sa aiba un punct fix :
- Fie [ ] [ ] b a b a f ; ; : o functie continua . Atunci ecuatia ( ) 0 x f x are cel putin o
solutie in [ ] b a; . O astfel de solutie se numeste punct fix pentru
f
.
Corolar 3 semnul unei functii :
- Fie
R I f :
, I un interval ,
f
o functie continua , care un se anuleaza pe I . Atunci
f

are acelasi semn pe tot intervalul .
Corolar 4 :
- Fie
R R f :
o functie continua pentru care :

( )

x f
x
lim
si
( ) +
+
x f
x
lim

atunci functia se anuleaza cel putin o data pe R .
Exercitii
Exercitiul nr. 1 :
Sa se precizeze care din functiile
R R f :
de mai jos are proprietatea lui Darboux pe
domeniul de definitie :
a). ( )

'

<

>

0 , 1
0 , 0
0 , 1
x
x
x
x f ;
b). ( )

'

>

1 , 0
1 ,
1

2 2
x
x
x
x f ;
c). ( ) [ ] x x f ;
d). ( )

'

0 , 1
0 ,
sin

x
x
x
x
x f ;
e). ( )

'

Q R x
x
Q x x
x f
,
2

, 3
;
f). ( )
x e
x f
x
sin
+ ;
g). ( )
1
2

x
x f ;
h). ( )

'

< +

0 , 1
0 ,
2

x x
x
x f
x
;
i). ( )

'


<

1 , 2
1 , 3 2
x x
x x
x f ;
j). ( )

'

<

>

2 , 3
2 ,
4
1

2 ,
2
1

2
x
x
x
x
x
x f .
Exercitiul nr. 2 :
Sa se arate ca ecuatiile de mai jos admit cel putin o radacina in intervalul indicat :
a). [ ] 1;1 - ,
0 1
2 5
+
x x

b). ( ) [ ] 1 ; 0 ,
0 1
+
x e x
x

c). [ ] ; 0 , 0 cos 2 sin x x
d). 0 ,
0 5 7
3 13
> + x
x x

e). [ ] 1 ; 0 ,
2
3
7
4
7
3

,
_

,
_

x x

f). ( ) [ ] 1 ; 0 , sin cos 1 x x x
g).
,
_

+
2
; 0 , 0 ln

x x x
h). ( ) 1 ; 0 ,
0 1 2
x
x
x

i).
N n
x
x x
n *
,
2
; 0 ,
0 1 sin

,
_
j). [ ] 3;4 ,
2
2
x x

k). [ ] 2 ; 2 ,
4
2

x

l). [ ] 0 ; 1 ,
1
2
+ +
x x

m). [ ] 2 ; 0 , 1 x .