Sunteți pe pagina 1din 282

EvaluareaIntermediara ProgramuluiOperaionalpentruPescuit nperioada20072010

MinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale AutoritateadeManagementpentruGestionarea ProgramuluiOperaionalpentruPescuit Bucureti,21Noiembrie2011

ServiciufurnizatdectreconsoriulSOGES(lider)iUNICORN

DespreSOGES
SOGES S.p.A este o companie de consultan lider pe piaa italian i cea european n furnizareadeserviciideconsultantastrategicidedezvoltareinstituiilorpubliceiprivate n vederea mbuntirea structurii organizaionale, procedurilor de management, strategiilor precum i dezvoltarea, gestionarea i monitorizarea de proiecte finanate din fonduripubliceicomunitare. SOGES ofer servicii de consultan pentru ntrirea capacitii administrative i asisten tehnic pentru dezvoltarea si evaluarea de strategii, programe i politici publice menite s creezeonouperspectiv. SOGES se angajeaz s i desfoare activitatea in mod durabil, de aceea prezentul documentesteprintatfaaverso.

DespreUNICORN
SC UNICORN SRL este o companie de consultan cu o tradiie ndelungat pe piaa romneascieuropean,furnizndserviciideelaboraredestudiipentruautoritipublice centraleilocaledinanul2000. SC UNICORN SRL i conduce activitatea dup standardul ISO 14001 i din acest motiv graficelesuntrealizatealbnegru,permindutilizareahrtieipentruobinereadecompost iunimpactmaisczutasupramediului. Echipacarealuatpartelaelaborareaprezentuluidocument: BernardEHRWEINliderdeechip(SOGESSpA) GabrielaSTAICUadjunctullideruluideechipa(UNICORNsrl) RomanRUIZESTEBAN(SOGESSpA) DanielSVOBODA(SOGESSpA) HoriaALEXE(UNICORNsrl) EugenBANTEA(UNICORNsrl) SOGESSpACorsoTrapani16;10139TORINO SOGESRomaniaFloreascaBusinessCentreFloreasca169ABucureti

Tel:+40318602105
www.sogesnetwork.eu Acest contract a fost implementat de SOGES in consortiu cu UNICORN Consulting and PromotingSRL. UNICORNConsultingandConsultingSRL StradaArmeneascaNr.6,sector2,Bucureti Tel:+40213249706

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Cuprins
pag.

I.

SINTEZ...............................................................................1

II. INTRODUCERE.......................................................................7
II.1. CONTEXTULIOBIECTIVELEEVALURII.............................................. 7
II .1. 1. O BI E CTIV ELE SPE CI FI CEA LEEVA L U RI II NTE RMEDI A RE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

II.2. METODOLOGIA. ............................................................................... 9 II.3. DIFICULTINTMPINATENEVALUARE.......................................... 1 2

III. RSPUNSURILANTREBRILEDEEVALUAREREFERITOARELA PERTINENAOBIECTIVELORPROGRAMULUIOPERAIONAL.............14


III.1. EVOLUIA CONTEXTULUI DE REGLEMENTARE, SOCIOECONOMIC I POLITIC I SITUAIA NECESITAILOR ACTUALE COMPARATIV CU MOMENTUL ELABORRIIPROGRAMULUIOPERAIONAL............................................. 1 4
II I. 1.1. PE TE II I. 1.2. E VO L UI A SI TUAI EI CONSUMULUI DE PE TE I DE PROD USE DI N 14 F O RA DE MUNC I POP U LAI ADEPE NDE NT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

II I. 1.3. NI VELUL DE P RE G TI RE A RE S U RS E LO R UMA NE I O FE RT A DE C URS URI I I NST RUI RI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

III.2. GRADUL DE CORESPONDEN AL PROGRAMUL OPERA OPERAIONAL INIIAL CU NEVOILE PREZENTE ALE SECTORULUI, N CONTEXTUL EVOLUIEI CADRULUIDEREGLEMENTARE,SOCIOECONOMICIPOLITIC....................4 0
II I. 2.1. II I. 2.2. II I. 2.3. C AD R UL S OC I O E C O N O MI CG E NE RA L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 S I T UAIA SECTORULUI AC VAC U LTU RA IP R OCE S A RE A PET E LUI . . . . 43 PROT ECIA MEDI UL UI IA BIO DIV ERSI TI I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

II I. 2.4. S I T UAIA S TO CU RI LO R DE PE TE , A PES CUI T ULUI I BIO DIV ERSI T II NM A REA NEA G R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 II I. 2.5. MANAGEMENTUL BAZI NE LO RA CVAT I CE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

III.3. III.4.

CONCLUZIIIRECOMANDRINCEPRIVETEPERTINENA............6 1 LECIINVATEIEVIDENIEREACELORMAIBUNEPRACTICI. ......6 3

IV. RSPUNSURILANTREBRIDEEVALUAREPRIVITOARELA EFICIENATRANSPUNERIINPRACTICIAMANAGEMENTULUIPOP 6 6

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

IV.1. QE3:NCEMSURESTEAPLICATPRINCIPIULPARTENERIATULUI?66

IV.2. QE4: N CE MSUR SISTEMUL DE MANAG EMENT PERMITE IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CELOR MAI RELEVANTE PENTRU OB IECTIVELE POP7 0
IV. 2. 1. A P LI CA BI LI TATE A S I EFICIE NTA MEC A NIS ME LO R DE IMPLEME NT A RE A ST RATE GI EI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 IV. 2. 2. A NA LI ZA G R AD U LUI I N C A RE M S U RIL E D E I NFO RMA RE I PU BLI CIT ATE L UA T E AU CONT RI BUIT LA PRO MO VA R E A P O P I CU REZULTATE DE MO NS T RATE DE RE CUPE RA REA PA R I A L A NT RZI E RILO RINI IALE.. . . . . . . . . . 73 IV. 2. 3. FACTO RI SA U CONDII I CA RE POT I NF LUE NA NEGAT IV I M PLE ME NTA REA PO P ,EFICI E NA SA UEF I CACI TATE A ACEST UI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 IV. 2. 4. C LA RIT ATEA SI AT RA CT IVITATEA P RO CED URI LO R DE A PE L DE PRO IECTE , MO TIV E PO TE NI A LE PE NT RU CA RE ACET IA EZI T S NT OC ME ASC DO S A RE DE F I NA NA R E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . IV. 2. 5. METODELE DE S E LE CI E A P R O PU N E RI LO R , A PLI CA BI LITA TEA CRIT E RII LORDE S E LE CIES I T RA NS PA RE NT ASE LE CI EI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

IV.3. QE5: CARE ESTE EFICIENA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI?................................................................................... 9 1 IV.4. IV.5. CONCLUZIIIRECOMANDRINCEPRIVETEPERTINENA............9 3 LECIINVATEIEVIDENIEREACELORMAIBUNEPRACTICI. ......9 4

V. RSPUNSURILANTREBRILEDEEVALUAREPRIVITOARELA EFICIENAOPERAIUNILOR.......................................................1 01
V.1. QE6: CARE ESTE AVANSUL PROGRAMULUI LA SFRITUL ANULUI 2010? 101 V.2. QE7: CARE SUNT REZULTATELE PRELIMINARE OBINUTE DE PROIECTELE AXEIPRIORITARE1NCOMPARAIECUOBIECTIVELEINTERMEDIARE?. .....126 V.3. QE8: CARE SUNT REZULTATELE PRELIMINARE OBINUTE DE PROIECTELE AXEIPRIORITARE2NCOMPARAIECUOBIECTIVELEINTERMEDIARE?. .....134 V.4. QE9: CARE SUNT REZULTATELE PRELIMINARE OBINUTE DE PROIECTELE AXEIPRIORITARE3NCOMPARAIECUOBIECTIVELEINTERMEDIARE?. .....148 V.5. QE10:CAREESTEPROGRESULAXEIPRIORITARE4?. .......................... 166 V.6. QE11:CARESUNTREALIZRILESIREZULTATELEAXEIPRIORITARE5? .187 .

VI. CONCLUZIIREFERITOARELAEGALITATEADEANSEIPROTECIA MEDIULUI...............................................................................1 96


VI.1. REZUMATUL INFORMAIILOR REFERITOARE LA EGALITATEA DE ANSE ............................................................................................ 196

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

VI.2. REZUMATUL INFORMAIILOR REFERITOARE LA PROTECIA MEDIULUI IBIODVERSITATE.............................................................................. 198 VI.3. REZUMATUL INFORMAIILOR REFERITOARE LA LOCURILE DE MUNC 200

VII. CONCLUZIIIRECOMANDRI .............................................2062 VIII. ANEXE .......................................................................2157

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Lista figurilor

Figura1Evoluiasalariuluimediulunarnominalnet,20062010..........................................17 Figura2Evoluiarateiinflaiei,20062010.............................................................................17 Figura3Situaiecentralizataevoluieisolduluicreditelor.................................................20 Figura4CantitateadepetenviuprodusprinacvaculturanRomnia,nperioada2007 2010.........................................................................................................................................44 Figura5CantitateadepetedinacvaculturaconsumatanualnRomnia,nperioada2007 2010,prelucrareaEvaluatorului..............................................................................................44 Figura6Evoluiacifreideafaceriiaprofituluinet,cumulatpentruprimii10procesatori (lei,lavaloarenominal)sursa:IndicatorieconomiciconformrapoartelorlaOficiul RegistruluiComerului,prelucrareaEvaluatorului..................................................................46 Figura7Evoluiacifreideafaceriiaprofituluinet,cumulatpentruprimii20procesatori (lei,lavaloarenominala)sursa:IndicatorieconomiciconformrapoartelorlaOficiul RegistruluiComerului,prelucrareaEvaluatorului..................................................................46 Figura8Rataprofitabilitiiprimilor10procesatori(datedelaOficiulRegistruluiComerului, prelucrareaEvaluatorului).......................................................................................................47 Figura9Rataprofitabilitiiprimilor20procesatori(datedelaOficiulRegistruluiComerului, prelucrareaEvaluatorului).......................................................................................................47 Figura10Proportiadetimpalocatapefiecarefazadeprocesareacererilordefinantare aprobate,medianaduratelor..................................................................................................85 Figura11AlocareapeaxeaPOP...........................................................................................104 Figura12Situaianumruluidecereridefinanaredepuse,selectateicontractatenanul 2010,la13/05/2011..............................................................................................................105 Figura13Valoareacumulatacererilordefinanaredepuse,selectateicontractate,peaxe, la13/05/2011........................................................................................................................106 Figura14Graduldesolicitareaalocrii................................................................................107 Figura15Ratadeselecieacererilordefinanare,peaxe...................................................107 Figura16Situaiaplilorpeaxe...........................................................................................108 Figura17Avansulprogramului,numrdecereridefinanare(CF)pecentreregionale,la 21/03/2011............................................................................................................................119 Figura18Ratadesuccesacererilordefinanare,pecentreregionale................................120

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Figura19RatadeselectarevaloareaeligibilaCFselectateraportatlavaloareaeligibila CFdepuse..............................................................................................................................124 Figura20Valoareamedieaintervenieipublicecontractate,nprofilregional,pecentre 125 Figura21ComponenaFLAGurilorpecategoriidemembri,procente .............................180 . Figura22Evoluiavaloriicontractelorncheiatenaxa5nperioada20082010..............191 Figura23Evoluianumruluidecontractencheiatenaxa5nperioada20082010......191

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

I.

Sintez

Dincauzantrzieriistartuluicuaproapedoiani,programulseaflnclanceputul implementrii sale. Din 5 axe, dou (Axa 3 si Axa 4) nu au proiecte contractate la sfritulanului2010.Axa1acunoscutunprogresacceleratinanul2010.Inaxa2au fost contractate numeroase proiecte n anul 2010, fiind probabil recuperarea ntrzierilor. Axa 5 dispune de resursele necesare pentru asistena tehnic necesara necesitilordemanagement,daresteinsuficientutilizata. Situaiaavansuluiprogramului,la13/05/2011indicoratdeangajarareafondurilor de 31,10%, la care corespunde o rat de plat fa de fondurile alocate de 7,39%. Pnla31/12/2010,eraudepuseunnumrde216cereridefinanare,dintrecare170 pe axa prioritara 2 ce cuprinde proiecte de investiii. Dintre aceste 170 au fost contractate81,pnla13/05/2011. Evaluareaavansuluiimaialesaimpactuluiaufostastfelnmodobiectivlimitate. Analiza a fost condus prioritar prin interviuri i completat n special prin comparareacusituaiidereferinapeplaneuropeansaunaional. Obiectivelestabilitelaelaborareaprogramuluiipstreazrelevanaipertinena. Programul Operaional pentru Pescuit a recuperat n mare msur ncepnd cu ianuarie 2010 ntrzierea iniial de doi ani 2008 2009, generat de dese schimbri deviziunepoliticaireorganizriinstituionale. Recuperareantrzieriloraavutnslocpeseamaexclusivaaxelor1imaiales2. Efortul i preocuparea pentru finanarea investiiilor din axa 2 i lipsa aplicrii principiului parteneriatului, lipsa cvasitotal a solicitrilor pentru axa 3 precum i terminareaelaborriistrategiilorFLAGnaxa4deabiaspresfritulanului2011,au conduslafuncionareaprogramuluimaidegrabcaobancdeinvestiiidectcaun instrumentdeaplicareapoliticilornaionaleieuropenendomeniu. Conducerera i personalul AMPOP au muncit foarte mult pentru recuperarea ntrzierilor, sunt bineintenionate i hotrte s continue aceste eforturi, pe baza experienei ctigate n aceti ani, dar au de depit multe piedici de natur administrativideinformare. LipsatotalastudiilordepregtireaProgramului,fiefinanateprinPOPfiedinalte surse, un sistem de selecie a propunerilor excesiv birocratizat i inflexibil i lipsa

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

oricrei asistene tehnice pentru ntrire instituional au fcut, ns, imposibil adapatareadinmersaProgramuluiiaplicareaunormsuricorectivepeparcurs. Att PNS ct i POP sunt elaborate pe baza unor date depite, generale i incomplete, fixeaz obiective la fel de generale, construite preponderent prin reproducereauoradaptataunorobiectiveimsuridindocumenteleUniunii.Din aceste motive, PNS i POP au n prezent o valoare programatic i de orientare limitatinupotfifolositeeficientpentrustabilireadeprioritidefinanare,nlipsa unorstudiidecompletare.Impactulcrizeiialrecentelorevoluiisocioeconomiceau scosnevidenacestelipsuri,carepoatecanuarfiprezentatorelevandeosebit n condiiile unui mediu socioecoomic relativ stabil cum era cel din momentul elaborriilor. Cu ocazia evalurii intermediare a devenit clar lipsa cronic a informaiilor din domeniu. Lipsesc referine complete pentru preuri i despre cererea de pete i produsedinpete,datedesprepiaademuncidespresectoruldeafaceriimplicat iinteresatnpescuit/acvaculturiprocesare,ntrealtele. Colaborarea cu alte instituii centrale i locale, dincolo de procedurile de avizare aferenteproiectelordeinvestiieiacelordeinstituireformalaFLAGurilor,afost practicinexistent.DinacestmotivnuafostposibilpentruAMPOPnicicolectarea deinformaiiadhoc,eventualpecaleoral,pentruaputeaconsolidamanagementul ipentruaorientaprioritiledefinanare. ntro oarecare msura, mediul administrativ general al Romniei a contribuit la aceast stare de lucruri. Solicitarea de documente inutile pentru documentaiile de finanare (nc de la depunere), o abordare scolastic a procesului de selecie, insuficienaefortuluipentruodocumentareconcretaaprioritilor,teamaexcesiv de nereguli sunt coordonate generale ale gestionarii fondurilor comunitare n RomniaiaudevenitnaniunpunctdereferinpestecareobiectivAutoritateade ManagementaProgramuluiOperationalpentruPescuit,orictdebineintenionati pregtitarfifost,aveapuineansestreac. Sistemul de monitorizare a Programului se bazeaz pe indicatori statistici ce sunt determinai cu o intarziere de peste un an sau pe raportri incomplete i neverificabile. n aceste condiii, evaluarea intermediar a fost nevoit s apeleze ntro msur extinsladateindirecte,lacolectareadedateprimareilaopiniiexprimatepecalea interviurilor. 2
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

EvaluarearecomandderulareaurgentastudiilordepregtireaProgramului(cear fitrebuirealizatecuprioritatenprimulan2008)iunsetdemsuricuprinzator,a crui punere n aplicare necesit contractarea de asisten tehnic extern de management. Msurile propusevizeazadoua palieredeaciune pentruatransformaPOPdintro surs de finaare preponderent a investiiilor pentru sectorul productiv (de altfel necesare n prima etap a implementrii) ntrun instrument eficient de sprijin structuralalpoliticilorndomeniu: mbuntirea PNS i POP, pe calea identificrii, includerii i interpretrii datelor despre situaia socioeconomic actual i a resursleor relevante pentrusector,astfelnctobiectivelepoliticiieuropenendomeniusfiereal adaptatecondiiilordinRomnia;

mbuntirea profund i detaliat a sistemului de management al POP, astfel nct prioritatea managementului s se reorienteze de la utilizarea ct mai rapid a fondurilor ctre utilizarea eficient economic i n concordan cunevoilereale.

Avnd n vedere perioada redus de timp rmas pentru implementarea Programului,celedoumsuriartrebuiconduseprinaciuniparalele. Sunt urgente i prioritare aciuni (propuse in detaliu n raportul de evaluare) de nlturareacelordoungrijorrimajorealeprogramului: ntrziereamsurilorcevizeazainstruireacelorprivindsocietateacunoaterii (aplicareainovarii),amsurilorcevizeznfiinareainfrastructuriipescreti la Marea Neagra, a aciunilor colective precum i a celor dedicate mbuntiriicondiiilordemediu(Axa3). Incertitudineaaplicriilatimpinconcordancunevoilerealeaproiectelor menionate n Strategiile FLAG, n condiiile unor FLAG nc insuficient instuituionalizate i a unor obiective mai degrab generale ale strategiilor (Axa4).

Sectorulprivatdeafaceriiasociatiiledeprofilsuntinsuficientdezvoltate.Condiiile socioeconomicealesectoruluisaunrutitnmomentulevaluriifadeperioada n care a fost elaborat POP. Prin urmare, n prezent acesta reprezint un sprijin crucialidenenlocuit. 3
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Publicitateaprogramului,bazatpracticexclusivpeinteresulacordatdemassmedia i pe un plan de aciune sumar i vag, nu a reuit s penetreze n toate mediile de interes.Numrulredusalpersoanelorndomeniu(ctevamii)imaialesrolulactiv jucatdeCRuriaucontrabalansataceastscdere. Eforturile individuale ale AM i ale celor implicai au condus la recuperarea ntrzierilor axei 2 i la perspective pozitive pentru recuperarea axe 3. Absena informaiilor privind situaia sectorului i a condiiilor socioeconomice ale zonelor FLAG, precum i gradul ridicat de generalitate al strategiilor locale i capacitatea instituionalsczutaFLAGreprezintfactorideriscpentrurezultateleasteptatei impactulprogramului. Evaluareadosarelordefinanareserealizeazcusprijinulunuicontractorextern,dar documentaia solicitat abund n documente redundante sau inutile, criteriile de evaluare sunt rigide iar aplicarea excesiv i imprecis. Aceasta situaie descurajeazpotenialiiaplicaniilipsetedeeficienpromovareaprogramului. Comunicareaserealizeazpebazaunuiplansumar,curesurseleumaneinterneicu contractare individual a aciunilor. Efortul depus de AM n acest sens este notabil iar hotrarea personalului este ncurajatoare, dar lipsa obiectiv de coordonare n acestecondiii,lipsainformaiilordesprecaracteristicilegrupurilorintifactoriide descurajarereprezentatdentrizieriledelanceputulimplementriiideevaluarea rigida,precumilipsadetransparenaprocesuluideevaluareiinexistenaunor surse de informaii de referin tehnice, economice i de pia verificabile scad puterniceficienacomunicriiipromovrii. Managementul programului urmrete obiectivele de mediu i colecteaz date concludenteprivindproblematicadegenianseegale.Gestiuneadocumentelornu este nc informatizat complet iar monitorizarea proiectelor se realizeaz cu resurseleinterne. Avnd n vedere stadiul incipient al proiectelor este prematur s se traga o concluzie privind eficiena acestei opiuni organizatorice. Totui, prin prisma experienei altor programe operaionale n Romnia, AM ar trebui s ia n considerareexternalizareamonitorizariiiextindereainformatizrii. POPacontribuitnmodsemnificativlacreareadelocuridemuncnsector,cuun numr estimat de 325 de noi locuri de munc, dintre care 204 n sectorul de prelucrareapeteluii119nsectorulacvacultur.Lipsesteinsacoordonareacualte programe, in special POSDRU, astfel incat cresterea nivelului de calificare si reconversiaprofesionalasaserealizezecaunpasurmatornatural. 4
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

n concluzie, obiectivele i strategia POP rmn relevante i pertinente, dar managementulprogramuluitrebuiembuntitsemnificativprinobinereadedate i informaii concrete i faptice despre situaia sectorului i despre condiiile socio economice ale zonelor int i prin revizuirea consistent i detalierea procedurilor de evaluare. Monitorizarea proiectelor i comunicarea/promovarea ar trebui externalizate pentru ase asiguracoereni eficien acestora i pentrua se elibera resursele umane i financiare interne. Se recomand mbunatirea POP i a managementuluiacestuiaprinutilizareamultmaiintensaasisteneitehnice,pentru caresuntprevzutefondurisuficientenAxa5. Raportul de evaluare cuprinde recomandri pe trei paliere de aciune (strategic, tacticioperaional)precumi48derecomandridetaliate.

5
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

ExecutiveSummary
TheFisheryOperationalProgramstartwasdelayedbyalmosttwoyears,axis3and4 nothavingcontractedanyprojecttotheendof2010.TheMAdevotedalleffortsto speed up the implementation during 2010 and first half of 2011, in 13/05/2011 the commitmentratebeingof31,10%,whilethepaymentratewas7,39%.At31/12/2010, 216havebeensubmitted,outofwhich170onAxis2.At13/05/2011werecontracted 81applications.GiventhislatestartofFOPandincipientstageofmostprojects,the evaluationofFOPmanagementandimpactwasobjectivelylimited. Seen from the evolution of the Romnian socioeconomic environment and of the target sector,theFOPremains relevant pertinentand its objectivesare realistic and achievable. DespitethenotableeffortsoftheMA,politicalcommitmentandsustainedindividual efforts of the welltrained and hardworking staff, the management still faces significantobstaclesinimplementingtheprogram. Thecausesofthisstatusare:(i.)thelackoffactualandquantifiedinformationabout the status of the Fishery sector in Romnia, that made almost impossible any grounded analysis of the effectiveness of the operations and (ii.) the rigid and excessive proposals evaluation system that works as a discouraging factor for the potenial applicants. The information about the socioeconomic status in the target areasandreferenceinformationtoevaluatethefeasibilityofthebusinessplansand developmentstrategiesareavailableonpersonalexperiencealone,verifiablesources of information being very scarce. Given this overall lack of information, the FOP is implemented in an uncertain environment, while the resources available in Axis 5 were not sufficiently used to reduce this uncertainty. The Applicants Guide and evaluation procedures shall be consistently revised, developed and detailed to remove unnecessary documents, to better quantify the scoring, to increase the transparency and to allow revision of the proposals instead of rejecting them for errors that could be corrected on spot. This improvement of the procedure is suggestedtobecarriedoutbyanexternalcontractor. ThecommunicationoftheFOPisbasedonaPlan,whichtheMAimplementsbased on individual contracts. Given the lack of information about the target groups and theinexistenceofanevaluationoftheimpact,thecommunicationeffectivenessand appropriatenessarequestionable. Themanagementoftheprogramandthemonitoringoftheprojectsmonitoringare donebyinternalresources.Giventheverylownumberofdossierstomanageatthe time of the interim evaluation, the MA did not perceive this situation as worrying, but was aware about further complications when the number of dossiers will increase. TheEvaluatorrecommendsmakingfulluseoftheresourceinAxis5tocontractthe necessary technical assistance to improve the performance of the FOP, with the objectives above. The Interim Evaluation Report offers details of the recommended servicestobecontractedinthissense.

6
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

II.
II.1.

Introducere
Contextuliobiectiveleevalurii

EvaluareaintermediaraPOParenvedereanalizainterveniei,asprijinuluiacordat prin intermediul Programului Operaional pentru Pescuit din perspectiva performanei implementrii POP, evideniind factorii care influeneaz implementarea Programului, n general i, respectiv, a fiecrei msuri n parte, precum i msura n care acetia contribuie la succesul sau eecul implementrii Programului. Obiectivul general al evalurii l reprezint analiza impactului socioeconomic al Programului Operaional pentru Pescuit asupra dezvoltrii durabile a sectorului piscicoliasupraprioritilorcomunitare,precumiapreciereaeficacitii,eficienei irelevaneiProgramului. n cadrul evalurii intermediare a Programului, evaluatorul prezint o analiz comprehensiv a eficienei i eficacitii utilizrii resurselor i a msurii n care implementareaProgramuluiaconduslasatisfacereanevoiloridentificate,precumi acapacitiipoliticiideinterveniedeaconducelarezultatedurabilepetermenlung, dupfinalizareaimplementriiProgramului. Evaluarea evideniaz bunele practici privind implementarea Programului, precum ileciilecaretrebuienvatenurmaprimiloranideimplementarei,deasemenea, analizeaznecesitateaioportunitatearevizuiriiobiectivelorPOP. n urma evalurii, evaluatorul prezint Autoritii de Management pentru POP concluziile relevante privind implementarea Programului, precum i propunerile pentrumbuntireacalitiiProgramuluiiaimplementriiacestuia. Scopul final al Evalurii Intermediare a POP este de a asigura creterea responsabilitii i transparenei implementrii POP, cu referire la autoritile responsabile, la actorii implicai n managementul, coordonarea i promovarea Programului i la publicul int, n general, i de a crea premisele pentru mbuntireaimplementriiimanagementuluiProgramului. Totodat, evaluarea intermediar a POP 20072013 ofer informaiile necesare raportrii privind evoluia punerii n aplicare a Planului Naional Strategic pentru Pescuit, raport pe care Autoritatea de Management trebuie sl realizeze pentru dezbaterea organizat de Comisie cu statele membre i care va avea loc pn la sfritulanului2011,nconformitatecuprevederilearticolului16alRegulamentului Consiliuluinr.1198/2006.

7
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

II.1.1.

Obiectivelespecificealeevaluriiintermediare

Evaluareaintermediartrebuiesofereoanalizcomplexirspunsuriadecvatela ntrebrilecomuneispecificedeevaluareprevzute. Obiectivelespecificealeevaluriiintermediaresunturmtoarele: I. cuantificarea indicatorilor stabilii prin Program n vederea evalurii gradului n careobiectivelepreconizateaufostndeplinite. II. examinarea msurii n care strategia POP (axe prioritare, obiective, etc.) este n continuarerelevanticoerentncontextulmodificrilorsocioeconomice; III. analiza progresului nregistrat n implementarea programului/atingerea obiectivelor i identificarea factorilor externi i interni care au o influen asupra performanelor Autoritii de Management i a celorlali actori implicai n gestionareaiimplementareaPOP; IV.evaluareaeficieneisistemuluideimplementareaPOP; V. furnizarea informaiilor care s rspund cerinelor raportrii strategice corespunztoare articolului 16 al Regulamentului CE nr. 1198/2006, respectiv evaluareastadiuluiderealizareaPlanuluiNaionalStrategicpentruPescuit(PNS)i aobiectiveloracestuia,contribuiasalarealizareaorientrilorstrategicecomunitare, realizrileirezultatelecomparativcuindicatoriidefiniinPNS; VI. identificarea leciilor nvate i a msurilor necesare pentru realizarea obiectivelorPOP,inclusivceleprivinddezvoltareacapacitilorrelevante; VII. analiza meninerii caracterului relevant al strategiei cuprinse n POP i consecvena n aplicarea acesteia, lund n considerare modificrile survenite n situaia curent fa de momentul elaborrii POP sau fa de cel al nceperii implementrii; aceast analiz va putea evidenia necesitatea unor modificri n privinastrategiilorialocrilorbugetarentrediferitemsuri. Oferireaderspunsurintrebrilordeevaluareprevzuteielaborareaconcluziilor de substan privind efectele generale ale implementrii POP asupra rezolvrii problemelorspecificeprioritarepentruadaptareasustenabilasectoruluipiscicolia zonelorpescretidinRomnia,reprezintobiectivulgeneralalevalurii. Scopul final al Evalurii Intermediare a POP este de a asigura creterea responsabilitii i transparenei implementrii POP, cu referire la autoritile responsabile, la actorii implicai n managementul, coordonarea i promovarea Programului i la publicul int, n general, i de a crea premisele pentru mbuntireaimplementriiimanagementuluiProgramului. 8
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Totodat, evaluarea intermediar a POP 20072013 ofer informaiile necesare raportrii privind evoluia punerii n aplicare a Planului Naional Strategic pentru Pescuit, raport pe care Autoritatea de Management trebuie sl realizeze pentru dezbaterea organizat de Comisie cu statele membre i care va avea loc pn la sfritulanului2011,nconformitatecuprevederilearticolului16alRegulamentului Consiliuluinr.1198/2006.

II.2.

Metodologia

Obiectivgeneral EvaluareaintermediaraPOParenvedereanalizainterveniei,asprijinuluiacordat prin intermediul Programului Operaional pentru Pescuit din perspectiva performaneiimplementriiPOP,evideniind: factoriicareinflueneazimplementareaProgramului,ngeneral; factoriicareinflueneazimplementareafiecreimsurinparte; msura n care factorii identificai contribuie la succesul sau eecul implementriiProgramului. Obiectivulgeneralalevaluriilreprezint: analiza impactului socioeconomic al Programului Operaional pentru Pescuit asupra: o dezvoltriidurabileasectoruluipiscicol; o prioritilorcomunitare. apreciereaeficacitii,eficieneiirelevaneiProgramului. Obiectivgeneral EvaluareaintermediaraPOParenvedereanalizainterveniei,asprijinuluiacordat prin intermediul Programului Operaional pentru Pescuit din perspectiva performaneiimplementriiPOP,evideniind: factoriicareinflueneazimplementareaProgramului,ngeneral; factoriicareinflueneazimplementareafiecreimsurinparte; msura n care factorii identificai contribuie la succesul sau eecul implementriiProgramului. Obiectivulgeneralalevaluriilreprezint: analiza impactului socioeconomic al Programului Operaional pentru Pescuit asupra: o dezvoltriidurabileasectoruluipiscicol; o prioritilorcomunitare. apreciereaeficacitii,eficieneiirelevaneiProgramului. Aspectele eseniale pentru atingerea obiectivului general sunt, n aprecierea Evaluatorului,urmtoarele: 9
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

identificarea tuturor legturilor i condiionrilor reciproce cu alte programe,strategiiiplanuri,attcomunitarectiaparinndConveniilor internaionalerelevantelacareRomniaesteparte; culegereatuturordatelorprimaredindocumenteleaflateladispoziiaAMsi determinareagraduluideacoperire(fapticiteritorial)iaintervaluluide ncredere(statistic),pentrualuamsurilecesedecurgdinaceastasituaie; utilizarea instrumentarului de determinare a impactului socioeconomic direct si indirect, a metodelor specifice analizelor cost beneficiu aplicate msurilor(interveniilorpublice)dedezvoltareregional; nelegerea i utilizarea adecvat a metodelor specifice evalurii dezvoltrii durabile, inclusiv n ceea ce privete protecia mediului, conservarea biodiversitii,diminuareariscuriloriimpactuluispeciilorinvazive; interpretarea, analiza si prezentarea informaiilor calitative i cantitative din surse indirecte, din statistica local, regional i naionale, din datele studiilordinsurseindependentesauprofesionale.

Rezultateateptate ncadrulevaluriiintermediareaProgramului,evaluatorularealizat: analizcomprehensivaeficieneiieficacitiiutilizriiresurselor. analiz comprehensiv a msurii n care implementarea Programului a conduslasatisfacereanevoiloridentificate. analiz comprehensiv a capacitii politicii de intervenie de a conduce la rezultate durabile pe termen lung, dup finalizarea implementrii Programului. EvaluareaevideniazbunelepracticiprivindimplementareaProgramului,precum i leciile care trebuie nvate n urma primilor ani de implementare i, de asemenea,aanalizatnecesitateaioportunitatearevizuiriiobiectivelorPOP. n urma evalurii, evaluatorul prezint Autoritii de Management pentru POP concluziilerelevanteprivindimplementareaProgramului,precumipropunerilepe carelearepentrumbuntireacalitiiProgramuluiiaimplementriiacestuia. Scopul final al Evalurii Intermediare a POP este de a asigura creterea responsabilitii i transparenei implementrii POP, cu referire la autoritile responsabile, la actorii implicai n managementul, coordonarea i promovarea Programului i la publicul int, n general, i de a crea premisele pentru mbuntireaimplementriiimanagementuluiProgramului. Pentruaceastasuntutilizateurmtoareleinstrumentestandarddeevaluare: Evaluareafapticcomparativ(CounterfactualImpactEvaluationCIE); Evaluarea impactului bazat pe concepte teoretice (Theorybased impact evaluationTBIE); Evaluarea bazat pe percepia subiectiv (The subjective perception of the implementationusefulness,efficiencyandimpactSPI). 10
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

nurmareformeipoliticiiUniuniiEuropenendomeniulpescuituluiiacvaculturii, precum i n scopul estimrii avansului n atingerea obiectivelor stabilite prin StrategiaLisabona,suntnecesareevaluriorizontaleprivindaspectelesocialeside mediu.Pentruaceastaaufostutilizatedouainstrumentestandarddeevaluare: Evaluarea impactului in privina egalitii de anse si a aspectelor de gen (GenderImpactAssessmentGIA); Evaluarea de mediu1 si impactul asupra biodiversitii (Environmental AssesmentEA).

Afostutilizaturmtorulinstrumentardeevaluare: 1. A fost folosit extensiv metoda interviurilor orientate prin ntrebari prestabilite; acolo unde cei intervievai au dorit s expun n mod specific anumiteaspectepecareleauconsideratimportante,acestlucruafostpermis; 2. Au fost analizate si interpretate informaiile necesare obinerii de valori etalon pentru msurarea impactului, din situaia din alte State Membre sau candidate, lea tradus i lea prelucrat pentru a obine evaluarea de impact indirectncazulRomniei; 3. Au fost analizate documentele relevante din alte State Membre: rapoarte, studii i cercetri i au fost identificate situaii comparabile i valori de referin; au fost introduse n calcul valorile etalon din situaii similare din alteStateMembre; 4. AfostanalizataexperienaaltorprogrameoperaionaledinRomnia,precum i din alte State Membre i a formulat recomandri pe baza similitudinii de situaie; 5. Evaluatorul a participat direct la o serie de edine de lucru ale managementuluiAMPOP,precumilaoedincuevaluatoriiproiectelor, pentrualuacontactdirectirapidcuproblemelecucareacestaseconfrunt iaformulaastfelpropuneriirecomandridembuntire; 6. Au fost organizate 3 edine de lucru cu personalul AMPOP (conducere si personaldeexecuie)separatpefiecareaxa(2,3si4);evaluatorulapregtiti prezentat n Powerpoint temele de discuie i a moderat dezbaterea; pentru fiecare tem evaluatorul a sintetizat rezultatele discuiei i a formulat concluziiirecomandriceaufostpreluateulteriornexerciiuldeevaluare; 7. Evaluatorul a solicitat elaborarea rapoartelor dinamice pentru selectarea informaiilor relevante din baza de date electronic a programului i lea procesatnprogramedecalcultabelar;
sereferalaconsiderareaaspecelordemediuinprogramaresiimplementare,capartea monitorizariiSEAsiarespectariiangajamentelorluateinConventiiledelaRioanuseconfundacu evalaureaimapctuluiasupramediuluicaporceduralegalaaplicataincazulinvestiiilorsaucuSEAin sineproceduraaplicatainconformitatecuacquisuldemediututurorplanurilorsiprogramelorin fazadeelaborare
1

11
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

8. 9. Aufostconduseinterviuricu: PreedinteleANPA; Preedintelepatronatuluidinacvaculturaiprocesare; Evaluatoriiproiectelor; ConsultantulAxei4,componentadepregtireanfiinriiFLAGurilor; FotifuncionariaiMinisteruluiMediului; ReprezentaniaiCRurilor; PentruanalizacubeneficiariievaluatorulaorganizatunFocusGrup,lacare au participat 14 reprezentani ai acestora, precum i reprezentani ai AM POP. Evaluatorul a pregtit i prezentat o lista cu teme de discuie i a moderat dezbaterea. Evaluatorul a sintetizat rezultatele dezbaterii i a formulatconcluziiceaufostutilizateulteriornexerciiuldeevaluare; Aufostanalizate2cereridefinanarepentruinvestiiinaxa2i2cereride finanare pentru planurile de aciune locale din axa 4, dup o list de obiectivedecercetare(fundamentare,relevan,fezabilitate);acestestudiide cazaufostutilizateulteriornexerciiuldeevaluare; Aufosttransmisechestionarecurspunsdeschisprinemail; Aufostrealizateinterviuritelefonicecu: furnizoriideinstruirendomeniilerelevantepentrusector; studeniaifacultilordepiscicultur; custoziaisiturilorNatura2000. EvaluatoruladiscutatsptmnalcuconducereaAMPOPpentruaclarifica uneleaspecterezultatedininterviuriianalize.

10.

11. 12. 13.

II.3. Dificultintmpinatenevaluare
Principaleleproblementlnitencursulevaluriiprogramuluisunt: 1) Avndnvedereavansulsczutalprogramului,carezultatallansriitrziia unoradintremsuri,nperioadadenceputaprogramuluivolumuldedate dinimplementarepecaresebazeazevaluareaesterelativrestrns; 2) Cererile de finanare sunt disponibile n format tiprit i doar parial n formatelectronic,fiindncursdedigitizarencursulevalurii; 3) Din cauza stadiului incipient al programului, beneficiarii prezint o experien restrns n accesarea programului i prin urmare problemele ntlnitesuntreduse; 4) Sistemul naional statistic este insuficient de detaliat i ofer datele la un interval de 12 ani, fiind astfel imposibil de utilizat pentru comparaia indicatorilorprogramuluicusituaianaional; 5) Nuexiststudiisauinformaiidespresituaiasocialieconomicazonelor int nlegtur cusectorul de pescuit,nuexistastudiide marketing,studii economicosocialesaurapoartebazatepemsurtorilanivelnaional; 6) Rata de rspuns la chestionarele aplicate n prima parte a evalurii a fost redus, ceea ce coroborat cu numrul mic de beneficiari a condus la o relevansczutaacesteimetode. 12
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Pentru depirea acestor dificulti, Evaluatorul a aplicat metode de evaluare alternative,potrivitecontextuluiexpus,nspecial: 1) analizadatelorindirecte(studii,cercetri,rapoarte,articoledespecialitatepe diverse teme ce prezentau relevan pentru sectorul de pescuit/acvacultura/procesare)aceastmetodafostfolositpescarextins pentruanalizapertineneiprogramuluiiaimpactuluiacestuia. 2) interviuri directe, fanfa, pe baza unor liste de ntrebri prestabilite aceastmetodafostaplicatextensivpentruanalizaeficieneiimplementrii programuluiiasituaieiaxelor2i3. 3) discuiinFocusGrupmetodaplicatnspecialpentruanalizaaxelor2i 4; 4) interviuri telefonice orientate printro list scurt de ntrebri metoda aplicatnspecialpentruanalizaaxei3.

13
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

III. Rspunsuri la ntrebrile de evaluare referitoare la pertinena obiectivelor Programului Operaional


III.1. Evoluiacontextuluidereglementare,socioeconomicipolitici situaianecesitailoractualecomparativcumomentulelaborrii programuluioperaional III.1.1. Evoluiasituaieiconsumuluidepeteideprodusedinpete

n anul 2007, n Statele Membre ale Uniunii Europene consumul de pete era, n medie,de 20kg/locuitor/an,ceimaimariconsumatorifiind PortugaliaiSpania cu 48,respectiv45dekilogramepelocuitorpean. ConformrapoarteloroficialeFAOnRomnian2007,consumuldepeteeradedoar 5,26kgpelocuitorpean2. n anul 2007, reprezentantul ANPA considera c n realitate consumul autohton de pete este mai mare dect cel din statisticile oficiale, care nu cuprind i petele provenitdepepiaaneagrcereprezintcirca2530%dintotal.3 n2007,Romniaasigurdinproduciapropriedoar2530%dinconsumultotalde pete,careseridicala90.000detone. Conform declaraiilor comercianilor n anul 2007, volume mari de vnzri le nregistrau petele relativ ieftin, pe primul loc fiind macroul i petele congelat n general. Cauza acestei situaii era identificat ca fiind lipsa produciei proaspete: producia de pete din acvacultur era doar de aproximativ 17.000 de tone, adic respectiv18%dinconsumulanual,iarrestulpnla90.000detone,cteraconsumul naionalanual,eraacoperitprinimporturi4. n 2008, n Uniunea European, petele i fructele de mare prezentau cele mai ridicatevalorialeconsumuluinPortugalia:50kg/capital/an.Mediaconsumuluide petenUniuneaEuropeanerade24kg/locuitor/an.5 nacelaian2008Romnianregistravalorimediisub4kg/locuitor/an,caiUngaria, ntimpceBulgariasesituanurmaRomnieicu2,8kgpercapital.
2 3

http://www.fao.org/fishery/statistics/globalconsumption/en, http://www.financiarul.ro/2007/11/09/romniaconsumade10orimaiputinpestedecatstatele ue/ 4 http://www.modernbuyer.ro/analize/3analize/429prognozeprivindevolutiapieteidepeste 5 ViktoriaBalogh .CONSUMPTION SITUATION THE FOOD MARKET OF ANIMAL ORIGIN, 4th Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics, March 26 - 27. 2009, Debrecen, Hungary

14
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

nanul2008,majoritateacomercianilor,precumipatronatuldeprofil(Rompescaria la acea vreme), Asociaia Profesional ROFISH estimau consumul de pete n Romnia la 3,53,6 kg/locuitor i an, cu tot cu cel oceanic importat (inclusiv semipreparateledinpeteiexcluzndconserveledinpete). n2009,conformaltorunorsurseneoficiale,nRomniasenregistraunconsumde pete de 3,8 kg/locuitor/an, iar analitii de pia ai patronatelor de profil erau de prerecapiaatotaldepete(proaspticongelat)vacontinuascreasccucirca 2530%nfiecarean. Astfel, n 2009 consumul de pete pe locuitor i an n Romnia era de 19% fa de mediaeuropean. Avndnvedereamploarea pieeinegre(conformrezultatelor preliminare aleunui studiu n pregtire n 2011, realizat de Institutul de Cercetri i Proiectri Delta Dunrii), pete 50% din petele pescuit n Delta Dunrii este comercializat pe piaa neagr,estefoartedificildeestimatconsumulrealdepetedinRomniaievoluia ntimpaacestuia. Totui, din datele existente, se poate trage concluzia unei scderi continue a consumului de pete n Romnia, de la 5,26 kg/locuitor/an n 2007, la 3,6 4 kg locuitoriann2008iaproximativ3,8kg/locuitor/ann2009. Indicatoriistatisticicareacioneazasupraconsumuluisunt:

a) b) c) d)

Veniturilepopulaiei Salariulmediu Cheltuieliledeconsum Schimbareaobiceiurilordeconsum

Acetiindicatorivorfianalizaiindividualnceleceurmeaz.

a) Veniturilepopulaiei
nperioada20052007auavutlocoseriedeevoluiisocioeconomiceceauinfluenat veniturilepopulaieiiputereadecumprare Astfel,n2005IndiceleGini(polarizareaniveluluiveniturilorpopulaiei)avea valoareade0,31,fadevariaiadinEuropa(ntre0,28i0,36(INS,2009)).Romnia nuprezintunindicealinegalitiiveniturilorlafelderidicatcaalaltorri

15
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

europene,precumMareaBritanie(i.Gini=0,34,nanul2005),sauPolonia(i.Gini= 0,36,nanul2005)6. nlunaianuarie2007,consumatoriidinRomniaaveauceamaisczutputerede cumpraredinUE,deinunRomniasenregistracelmaisczutsalariuminimpe economiedinUE.ntimpcenBulgariasalariulminimpeeconomieerade92de euro,nRomniaacestaera114europelun(Eurostat,2008).Cauzeleacestui fenomenderivdinfaptulcnRomnia,PIBulaferentanului1990amaifostegalat doarnanul2004,ntimpcenivelulveniturilordin1990amaifostatinsdoarnanul 2006.7 n anul 2007, puterea de cumprare a crescut cu 16% fa de anul 1989. n 2008, creterea puterii de cumprare era de 31,5%. n 2008 Romnia a deinut cea mai sczutputeredecumpraredinUE204puncte,fiindurmatdeBulgaria,cu216 puncte. ntrimestrulIValanului2010,venituriletotalemediilunarealeuneigospodariiau fost de 2.308 lei, n scdere cu 3,4% fata de Trimestrul IV al anului 2009 i cu 0,5% fa de Trimestrul IV al anului 2008. n anii 2009 i 2010, veniturile populaiei au stagnat,ntimpcepreurileaucrescutcuaproape14%,rezultndoscdereaputerii decumprare(dateINSSE). Meninerea unei puteri reduse de cumprare ridic problema concurenei dintre pete/produsedinpeteialteprodusecuproteinanimalncouldeconsum.

b) Salariul mediu
Salariulmediupeeconomieacrescutnperioada20062010:
Anul Valoaremedie anualbrut,lei 1.108,00 1.410,00 1.742,00 1.889,00 1.936,00 Valoaremedieanual net,lei 832,00 1.043,00 1.282,00 1.381,00 1.407,00

2006 2007 2008 2009 2010 Sursa:INS

MARIANASTANCIUCONSUMULPOPULAIEIDINROMNIANULTIMELEDOUDECENII.CALITATEA VIEII,XXI,nr.34,2010,p.251273 7 MARIANASTANCIUCONSUMULPOPULAIEIDINROMNIANULTIMELEDOUDECENII.CALITATEA VIEII,XXI,nr.34,2010,p.251273


6

16
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Evolutia salariului mediu nominal net, lei 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 Valoare medie anual net Liniar (Valoare medie anual net)

Valoare medie 832,00 1.043,00 1.282,00 1.381,00 1.407,00 anual net

Figura1Evoluiasalariuluimediulunarnominalnet,20062010

Ratainflaieiafostnssemnificativnaceeaiperioad:
Rata inflatiei
10 9 8 7 inflatia, % 6 5 4 3 2 1 0 rata inflatiei 2005 9,1 2006 6,6 2007 4,9 anul 2008 7,9 2009 5,6 2010 6,1 rata inflatiei Liniar (rata inflatiei)

Sursa:Eurostat Figura2Evoluiarateiinflaiei,20062010

ngeneral,putereadecumprareapopulaieiacrescutnperioadaanalizat. 17
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

c) Cheltuielile de consum
Romnia este una dintre cele dou ri din Uniunea European care dispun de premise naturale optime pentru asigurarea unui nivel de hrnire corespunztor al populaiei.ntrosituaiesimilar,nUE,seaflUngaria(Popovici,Veraart,vande Kerk, 2008). Cu toate acestea, modelul de consum alimentar al populaiei din ara noastrseremarcprin: ponderea relativ ridicat a cheltuielilor alimentare n cheltuielile totale de consum; ponderea relativ ridicat a consumului alimentar din producia agricol a proprieigospodrii(marketizareredusaeconomieirurale); consumulexcesivdecerealeicartofi; consumulexcesivdealcool,tutunigrsimi; celpuin2,5%dinpopulaiariisuferdesubnutriiecronic; prezena relativ redus a pieelor ecologice autohtone n constituirea coului alimentarzilnicalgospodriilor8.

Acestecaracteristicicrescdificultateastimulriiconsumuluidepete.

d) Numrul de salariai
n ianuarie 2011, numrul de salariai cu forme legale de munc a ajuns la 4,095 milioane,fiindcelmaimicnumrdeangajaidinultimii50deani.nianuarie2010 erau 4,33 milioane de salariai, iar n ianuarie 2008 erau 4,76 milioane (Ministerul Muncii).

e) omajul
Indicator/an Rataeactivitate Ratadeocupare2) RataomajuluiBIM

2006 63,7 58,8 7,3

207 63,0 58,8 6,4

2008 62,9 59,0 5,8

2009 N/A 8,6 6,9

2010 N/A N/A 6,87

2011 N/A N/A 7,6

Sursa:InstitutulNaionaldeStatistic(20062008),ComisiaNaionaldePrognoz(20092011).

f) Preurile alimentelor n Romnia i pe pieele internaionale n Romnia, indiceleanualpreurilordeconsumpentruprodusealimentareafostn


decembrie2010cu6,45%maimare,dectndecembrie2009;situaiaacestuiindice
MARIANASTANCIUCONSUMULPOPULAIEIDINROMNIANULTIMELEDOUDECENII.CALITATEA VIEII,XXI,nr.34,2010,p.251273
8

18
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

n perioada analizat de implementare a programului este prezentat n tabelul urmtor.


Indiceleanualalpreurilordeconsum Perioadacurenta Anul2010 Perioadadereferina Anul2005 Anul2006 Anul2007 Anul2008 Anul2009 19992007INSTITUTULNATIONALDE STATISTICA IPCMrfurialimentare(%) 124,50 119,89 115,40 105,67 102,33

g) Accesul la creditul de consum i datoriile populaiei la bnci


Impactulcrizeisaresimitiaconduslascdereaaccesuluilacredit.Astfel,soldul creditului acordat populaiei sa redus n primele zece luni din 2010 cu 4,7%, n termeni reali, comparativcu perioada similar din2009.Numrul persoanelorcare au unul sau mai multe credite la bnci a sczut la sfritul anului 2010 cu aproximativ3,7%ncomparaiecudecembrie2009. O situaie centralizat a evoluiei soldului creditelor acordate populaiei este prezentatntabelulurmtor.
Credite,nmilioaneLEI soldladecembrie 2008 37.897,33 35.977,80 73.875,13 soldladecembrie 2009 36.046,62 36.978,15 73.024,77 soldladecembrie 2010

LEI VALUTA TOTAL Sursa:BancaNaionalaaRomniei

26.538,5 37.849,0
64.387,6

19
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Credite acordate populatiei sold la luna decembrie, in milioane LEI 76.000,00 74.000,00 72.000,00 70.000,00 68.000,00 66.000,00 64.000,00 62.000,00 60.000,00 58.000,00 Credite, in milioane LEI 2008 73.875,13 2009 73.024,77 2010 64.387,6 Credite, in milioane LEI Liniar (Credite, in milioane LEI)

Figura3Situaiecentralizataevoluieisolduluicreditelor

h) Schimbarea obiceiurilor de consum


Zilnic, consumm acelai sortiment de mncare spun specialitii romni n nutriie. Astzi avem o mare diversitate de alimente, dar, n realitate, hrana noastr este monoton i provine din cteva cereale, cartofi prelucrai n fel i chip, cteva sortimente de carne n special cea gras, ou obinute de la psri crescute n condiiiindustrializate,grsimiartificialeiuleiurisuprarafinate9, Econtext subliniaz Petele este singurul aliment al crui consum a continuat s creascnciudacrizei.n2010,romniimncau,nmedie,0,59kilogramedepetepe lundepersoan.Ceamaimarevaloaredinultimiizeceani.Dar,laoprivireimai atent, vom observa ca ritmul de cretere a fost unul dintre cele mai reduse din aceast perioad. Pe scurt, am consumat tot mai mult pete de la an la an, dar cretereadin2010afostprintrecelemaislabe10. Structuraconsumuluidealimenteivariaiaconsumuluidepeteafostanalizatde Econtextvezimaijos.

prof.dr.GheorgheMencinicopschi,directorulInstitutuluideCercetriAlimentare.Interviupentru Gndul,13.02.2011 10 http://www.econtext.ro/


9

20
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Sursa:Econtext,Romnia

Totui, situaia nu este uniform pe categorii sociale vezi mai jos structura pe categoriisociale:

Toiacetiindicatoriaucunoscutonrutirentre2007i2010,influenndn sensnegativisituaiaconsumuluidepetenRomnia.

Concluzie:
ncondiiilenrutiriiindicatorilorceinflueneazsituaiageneralaconsumului deprodusealimentare,consumulsczutdepetenregistratnanul2010apareca 21
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

inevitabil.Aceastvaloaresczutarfipututficontrabalansatdecretereaponderii nconsumapreparatelordeocalitatemaibun,cuungraddeprelucraremainalti cuovaloareadugatmaimare. Obiectivuldecretereaconsumuluidepeteidediversificareaproducieii consumuluirmnpertinente.

Recomandare
Obiectivulcreteriiidiversificriiconsumuluidepeteartrebuimeninut,dar detaliatifavorizatncontextulcreteriipreurilorlaalimenteinscopul introduceriinalimentaieaunorsortimenteipreparatenoi,alncurajrii diversificriicanalelordeptrunderepepia.Consumulncantinelecolare,noi formedecondiionare,gsireadenoiniedepiaartrebuiincluse. Structurapespeciiaconsumuluipeplannaionaleranecunoscutladataelaborrii programului i la data evalurii nu se fcuser pai semnificativi spre identificarea acestei structuri. Nu este cunoscut cantitativ nici structura pe categorii a consumului(peteproaspt,congelat,procesat,conservat). Programul Naional Strategic pentru Pescuit menioneaz: Pentru creterea consumuluidepetepelocuitorproduciadecrapesteprioritar,iardiversificarea produciei, prin introducerea de noi specii de peti n cultur, este necesar n realizareaacestuideziderat.Diversificareanacvaculturprivetespeciivaloroase ca:sturioni,pisicademare,calcanoriraci11. Evaluatorulsubliniazcintroducereadenoispeciidepetinculturnuconducen modautomatladiversificareaconsumuluiinicilacretereaconsumului.Creterea i diversificarea produciei nu conduc la creterea consumului dect dac exist o cerere solvabil nesatisfcut de pia. Alturi de creterea ofertei, stimularea consumului se realizeaz prin publicitate, prin inducerea unor modificri de comportamentieventualprinstimulenteialtemsurifiscale. Pe plan particular nu se poate identifica o legtura de cauzalitate direct ntre cretereaproducieideunelespecii,deexemplucrapicretereaconsumuluiacelei speciiiaconsumuluidepetengeneral,atttimpctnuexistevidenealeunei

11

PNS,pag.27

22
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

cereridecrapnesatisfcuteinicioanalizaelasticitiicereriidecrapnfunciede gamasortimentalaofertei. Evaluatorulsubliniazcpentruspeciile pentrucarese presupunecauovaloare economic mare, cum sunt sturionii, aceast valoare devine real numai dac producia respectiv i gsete o pia adecvat i se poate vinde. Astfel, n cazul caviarului, piaa a suferit o cdere semnificativ de la momentul elaborrii POP i pn la data evalurii, iar concurena a crescut foarte mult. Este foarte necesar prudena n finanarea unor proiecte ce vizeaz creterea produciei de sturioni/caviariaaltorastfeldesortimentecareauopiavolatil. Cu aceste considerente, evaluatorul propune nlocuirea pasajului citat din PNS cu textuldincsuademaijos. PNSPropuneredemodificare Msuriledestimulareaconsumuluidepeteidediversificareaacestuiavorfi nsoitedesprijinireacapacitilordeproducieceseadreseazcereriidepiaastfel induse.Noicapacitideproducievorfisprijinitecucondiiaexisteneiuneipiee realistepentruacestea12. Stimulareaconsumuluidepetesevafacepeurmtoareledireciideaciune:

stimularea consumului de pete tradiional, curent, cu accent pe crapul


autohton; stimulareaintroduceriinalimentaieaunorspeciiiprodusenoi,cugrijn ceeacepriveteevitareaproliferriispeciilorinvazive13; msurideacompaniere,cumarfipromovareaconsumuluidepetencoli, cantine,aezmintesocialeialteasemenea; msuri de favorizare fiscal, n consens cu politica de ocrotire social general, cum ar fi introducerea unei cote de TVA redus ca urmare a cuprinderiipeteluinalimenteledebaz,dacvaficazul14. Msuriledestimularevorcuprindenspecialpublicitateaipromovarea,realizatela toatenivelurile:agenteconomic,ramurnaional,zoneiregiunialerii.

Patronatul de profil ia exprimat ndoiala c vor putea fi comercializate cantitile prevzute n planuriledeafacerialeunorfirmefinanatedePOPcf.interviu20octombrie2011. 13 nconsenscuStrategiaprivindocrotireabiodersitiiinRomnia,2010 14 sugestie a Focus Grup al beneficiarilor, organizat de Evaluator n septembrie 2011; cu toate c perspectivaunuiTVAreduslaalimentenuestecert,oastfeldemeniunearfiutilncazulncarese decidetotuiasupraunuiTVAreduslaalimenteledebaz.
12

23
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

POPpropuneredecompletare Proiecteledecretereacapacitiideproducienacvaculturvorfisprijinite prioritarpentruproduseleundeexistocereresolvabildemonstrabil,peplan internsauinternaional.Cretereacapacitiideproduciecevizeaznspecial consumulinternvaurmagamasortimentalpromovatprinmsuriledestimulare aconsumului. ncazulspeciilorcucicludeproduciendelungat,cumarfisturionii,descrierea cereriisolvabilevafisusinutdesurseledatelorutilizate,deperspectivepetermen lungncepriveteconsumulideoanalizderiscisenzitivitatefadeconsum. AMPOPpoaterespingeacesteproiectedacanalizanuestentemeiatpeestimarea unuiconsumrealist.Pentruproiectelecuovaloaremaimarede200,000EUR,AM poatesolicitaorganizaiilorprofesionaleipatronalepunctedevederenceprivete realismulconsumuluiestimat. Acelai Program Naional Strategic stabilete c: Pentru susinerea procesrii petelui,axa3vafifolositpentruarealizaunstudiudepiaprivindconsumulde pete pentru urmtorii 10 ani i o monitorizare continu a consumului de pete pentruidentificareacererii15; Unastfeldestudiunuexistladataevaluriiintermediare,iardateledisponibilen cepriveteconsumuldepetepeplannaionalaupututficolectateexclusivpecalea extrageriidindeclaraiiledepresalecomercianilorsauasociaiilorprofesionalesau dinaprecierineoficiale. Organizaiile internaionale de profil, cum ar fi FAO, nu dein statistici ale consumuluidepetemairecentedect2007. n aceste condiii, atingerea obiectivul strategic menionat de PNS i anume: Consumul de pete la nivelul anului 2005 este de numai 4,5 kg/an/loc i se urmrete o cretere important pn n anul 2013 este imposibil de evaluat n modobiectivcuopreciziesuficient. Programul Operaional pentru Pescuit prevede: Creterea consumului produselor din pete reprezint o necesitate. Aceasta trebuie realizat prin reducerea

15

PNS,pag28

24
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

dependenei de importuri i creterea acoperirii din produciile piscicole locale pe piaaintern.16 Acest obiectiv POP prezint o contradicie intern, n sensul c acoperirea consumului de pete prin producie proprie n loc de import nu nseamn n mod necesarocretereaconsumului.ntrunaltregistrudeinterpretare,arrezultacse urmretecretereaponderiiconsumuluidepetedinproduciaintern,ncondiiile pstrriiaceleiaivaloriaconsumuluitotal. Indicatori de rezultat ai POP n ce privete creterea consumului mediu de pete sunt: Stadiuliniialanul 2007 4,5kg/persoana/an Conformunoranalizeindependente17,peteleestesingurulalimentalcruiconsum a continuat s creasc n ciuda crizei. n 2010, romnii mncau, n medie, 0,59 kilogramedepetepelundepersoan,adic7,08kg/persoan/an.Aceastsituaie, dac sar confirma, ar conduce la concluzia c indicatorul de rezultat creterea consumuluidepetepelocuitorarfifostatins. nsnlipsaunuistudiudepia,attincertitudinilemetodologicectipiaaneagr semnificativ, fac imposibil legarea cauzal a acestei creteri de politica de ncurajareasectoruluiideinterveniapublicprinPOPiridicsemnedentrebare nceprivetefundamentareaviziuniistrategiceaPNSreferitorlaobiectivulcreterii consumuluidepete. PNS i POP nu prezint modalitatea prin care consumul de pete ar urma s creasc, n contextul pieei romneti, european i mondiale. PNS i POP nu au fostntemeiatepecunoatereaconsumuluiipieeiiacesteanuaufostanalizate nicipeparcursulprimeiperioadedeevaluare. ncazulncarescopulsprijinuluisarreferiilasprijinireaexportuluiiantririi poziieipeterepiee,acestlucruesteextremdedificilncondiiilelipseiuneianalize
16 17

Obiective2010

Obiective2013

6kg/persoana/an

9kg/persoana/an

POP,pag.21 http://www.econtext.ro/

25
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

a punctelor tari ale sectorului de profil din Romnia n ce privete ptrunderea i meninereapepieeexterne. Astfel, preedintele patronatului acvaculturii i procesrii petelui meniona evaluatoruluicexistocereredecrapecologiciosuprasaturareapieeicucaviar i sturion, aa cum rezult din experiena sa personal18. n ce privete piaa caviarului i sturionului, din datele independente, evaluatorul poate confirma situaiaiperspectivastagnantsaunegativ. Similar, Romnia prezint condiii favorabile acvaculturii ecologice19, att n ce privete existena unor zone de cultur relativ la adpost de poluare (a se vedea concluziile Focus Grupului) ct i n ceea ce privete cadrul general de afaceri (existenaunuinumrsuficientdefirmedecertificare)ichiarconsumul,daclum n considerare recenta preferin pentru alimentele organice a romnilor: n 2009, produsele bio comercializate n Romnia reprezentau 1% din totalul alimentelor prezente pe piaa20 i tendina se meninea i n 2011, cu perspective de cretere spre2%. n mai 2011, un studiu de pia releva ca apte din zece oreni consum alimente bio.21.Romniaaexportat,n2010,produsebionvaloarede150milioanedeeuro, n timp ce importurile din aceeai categorie sau ridicat la 35 milioane de euro iar piaaromneascaproduseloragricolebioarputeacretenacestancu20%,dela 4550milioaneeuron2010.22 Totui, POP finana la data interviului un numr semnificativ de proiecte de nfiinaredefermedesturioniifoartepuineproiectedeacvaculturecologic. Pe plan mondial, potrivit raportului Situaia mondial a pescuitului i acvaculturii al FAO, n 2009, consumul de pete a atins nivelul record de 17,2 kilograme de persoan, iar petele a asigurat cel puin 15% din necesarul zilnic de proteineanimalepentrupestetreimiliardedepersoane.

Din punct de vedere al metodologiei evalurii consumului de pete, EUROSTAT definete categoria pete ca: pete sau fructe de mare

conforminterviuluievaluatoruluidindatade20octombrie2011 ConformconcluziilorFocusGrupalbeneficiarilordinseptembrie2011iaopinieipersonaluluiCR POPBucuretioctombrie2011 20 http://www.ecomagazin.ro/piataproduselorbioincontinuaascensiuneinromnia/ 21 http://www.revistapiata.ro/Sapte_din_zece_oraseni_consuma_alimente_bioid6440.html 22 DeclaraieareprezentatuluiMADRinconferinadepresadin02062011,preluatde /www.cogitus.ro/


19 18

26
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

proaspete, refrigerate sau congelate, pete i fructe de mare procesate sau conservate.23
Cunoaterea nivelului consumului de pete nu este ns suficient pentru a caracteriza obiceiurile alimentare i a lua msuri pentru stimularea consumului. n acestscopestenecesaricunoatereastructuriiconsumuluidepete. Un studiu de pia specific ar fi fost util pentru a determina att nivelul ct i structuraconsumului.Structuraconsumuluidepeteesteesenialpentruorientarea politicii de intervenie public n sector, deoarece, spre exemplu, dac ponderea consumuluideprodusprocesat/conservatfadepetelecongelatcrete,cumafost cazulSpaniein20032005,cretereaproducieidinacvaculturnusarmaterializan consumnabsenaunorcapacitideprocesaresuficiente. Perspectivelestructuriiconsumuluipespeciipeplanmondialparsfiestaionarecel puinpann2030.NuexistansdatedincaresreiascisituaiadinRomnia urmeazaceastatendinageneral. Structura consumului de pete pe categorii de vrst prezint variaii culturale i chiar de vrsta, unele studii menionnd declinul consumului de pete de ctre adolesceni,nspecialncoli,chiarnStateMembrecutradiienconsumuldepete cumarfiSuedia24.Oastfeldesituaiedemonstreazcdeiconsumuldepetepe locuitor este un indicator elocvent i preferat pentru raportarea situaiei n Romnia, acesta nu poate fi utilizat pentru fundamentarea, orientarea i monitorizarea interveniei publice ca atare prin FEPPOP. Alturi de structura pe categorii, cel puin o analiz pe vrste a consumului ar fi recomandabil pentru a faceposibilinterpretareavaloriloracestuiindicator.

Recomandare:
Pentrufundamentareaiorientareapoliticiindomeniuiasprijinuluiprimitprin ProgramulOperaionalpentruPescuit,Evaluatorulrecomandelaborareaurgenta unuistudiudepia,ncareconsumuldepetesfieanalizatdinurmtoarele
23

EUROSTATComparativepricelevelsforfood,beveragesandtobacco

HilleviPrell,ChristinaBerg,LenaJonssonWhydontadolescentseatfish?Factorsinfluencingfish consumptioninschool,Talor/FranciscHealthSciences,ScandinavianJournalofNutrition2002;46 (4):184191

24

27
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

perspective: Evaluarea consumului de pete, pe categorii (pete proaspt, congelat,procesat,conservat)inprofilregional; - Evaluarea tendinelor de consum pe plan naional, n ce privete structura pe categorii i ptrunderea n consumul curent a unor speciiiprodusenoi; - Evaluarea tendinelor de consum de pete pe categorii de vrst, nspecialaadolescenilor; - Analiza impactului diverselor metodologii aplicabile evalurii consumuluidepete; - Analiza tendinelor de consum pe plan european i mondial, cu identificarea principalelor nie i oportuniti pentru sectorul piscicoldinRomniaiprioritizareasprijinuluiprinPOP. n paralel este necesar instituirea unui sistem de monitorizare operativ a consumuluidepete,altuldectcelalstatisticiinaionale,caresoferedatenmod operativ,pentruapermiteorientareastrategieidesprijinireasectoruluiiaeficienei sprijinuluiprinPOP. Spre exemplificare, Italia prezint un sistem de monitorizare a pieei compus din organismul oficial ISTAT care ofer date despre firmele din acvacultura i speciile crescuteimecanismuldeobservareapieeialAPI(ItalianProducerAssociation). Evaluatorul recomand utilizarea resurselor POP pentru a finana o structur asociativprivatsausemiprivatpentruaurmriconsumulipiaadeprofiln mod operativ, eventual lunar ca n cazul Italiei, expus mai sus. Unul dintre obiectiveleurmririiarficonsumuldepete,pecategorii. De asemenea, PNS i ntro oarecare msura POP ar trebui completate cu consideraii privind consumul existent i cel previzionat, astfel nct s poat fi fundamentate n mod concret i msurabil obiectivele strategice i cele operaionale ale politicii i sprijinului financiar. O astfel de completare ar fi posibil n mod complet fundamentat numai dup finalizarea studiului mai sus menionat. Pentru orientarea operativ a sprijinului prin FEP n cea dea doua jumtateaimplementriiPOP20072013,evaluatorulpropunecompletareaPNScu urmtoareleconsideraii,pebazaanalizeidemaisus: PNSpropuneredecompletare Strategia de dezvoltare a sectorului va urmri sporirea consumului de pete, n special la vrsta adolescenei. n paralel se va urmri diversificarea consumului, cu accent pe creterea ponderii i volumului produselor provenind din acvacultur organiciacelorsuperiorprocesate. 28
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Structura pe specii a consumului va fi extins spre a cuprinde ntro msur mai larg specii tradiionale n anumite pri ale rii precum i produse din pete de naltcalitate. Strategiadesprijinireasectoruluisebazeazpecunoatereaaprofundatapieeide profil,prinintermediulstudiilordepiaidemarketing,aanalizelordesituaieia identificriitendinelorpeplannaionalieuropean. n vederea monitorizrii atingerii obiectivelor de cretere a consumului va fi implementat principiul parteneriatului social, prin sprijinirea organizaiilor de productori sau comerciani n vederea nfiinrii i operrii unor mecanisme de observareapieei,inclusivaconsumuluidepete. POPpropuneredecompletare POPsprijinelaborareaunuistudiudepia,ncareconsumuldepetesfieevaluat dinurmtoareleperspective: Evaluarea consumului de pete, pe categorii (pete proaspt, congelat, procesat,conservat),pespeciiinprofilregional; Evaluareatendinelordeconsumpeplannaional,nceprivetestructura pe categorii i ptrunderea n consumul curent a unor specii i produsenoi; Evaluarea tendinelor de consum de pete pe categorii de vrst, n specialaadolescenilor; Analiza impactului diverselor metodologii aplicabile evalurii consumuluidepete; Analiza tendinelor de consum pe plan european i mondial, cu identificare principalelor nie i oportuniti pentru sectorul piscicol dinRomniaiprioritizareasprijinuluiprinPOP. POPsprijininstituireaunuisistemdemonitorizareoperativaconsumuluidepete, altuldectcelalstatisticiinaionale,sistemoperativcevaoferidatenfluxrapid pentruapermiteorientareastrategieidesprijinireasectoruluiisporireaeficienei sprijinuluiprinPOP. Prin aceste completri propuse va fi posibil orientarea i sprijinirea politicii n sector, n ce privete creterea consumului de pete, n mod fundamentat, n 29
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

funcie de rezultatele studiului i de datele oferite de sistemul de monitorizare a pieeiframaimodificaulteriorPNSiPOP. n absena studiilor de pia, care ar fi trebuit realizate nc de la nceputul programului, pertinena POP i impactul real al sprijinului se bazeaz doar pe dateindirecte. O modalitate urgent de a suplini aceast lips este ca AM POP s analizeze periodic (la 6 luni) studiile de pia i planurile de afaceri depuse n cadrul apelurilor de proiecte, att cele admise ct i cele respinse, pentru a se cunoate piaadeprofildinaceastperspectiv.

III.1.2.

Forademuncipopulaiadependent

n 2007, n Uniunea European peste 400.000 persoane erau ntrun fel sau altul dependentedepescuitsaudeindustriapiscicol. nRomnia,conformdatelorInstitutuluiNaionaldeStatistic,numrulpersoanelor ocupate n sectorul de pescuit (fr industria prelucrtoare) a sczut de la 4000 (n anul 2005) la 3000 n anul 2008, iar numrul angajailor25 a sczut de la 3000 de persoanen2005la2000depersoanen2008vezitabeluldemaijos. Anul 2005 2006 2007 2008 Persoaneocupate 4.000 4.000 3.000 3.000 Numrdeangajai 3.000 3.000 3.000 2.000

Sursa:AnuarulStatisticalRomniei,2010

FAOaraportatpentruanul2004unnumrestimatde10600celucraunsectorul piscicoldinRomnia,dintrecare46%eraupescaricetriauexclusivdinpescuit,18% erauimplicainacvacultur,27%erauactivinpescuitulnapeinterioarei9%n acvacultura marin. Estimarea FAO nu include persoanele implicate n industria prelucrtoare. Nu exist informaii oficiale mai recente defalcate pe aceste categorii depersoaneocupate.
25

Prinangajaiseintelegpersoaneceidesfoaractivitateacucontractdemunc

30
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Nuexistdatestatisticeverificabilerecentedesprenumrulpersoanelorangajatesau ocupatenindustriaprelucrtoare,daravndnvederenumrulextremderedusal unitilor de acest tip, se poate presupune c numrul total al persoanelor dependente de sectorul piscicol n Romnia poate fi estimat la 10.000 de persoane, adicsub0,5%dinnumrulnregistratlanivelulUniuniiEuropene. Alte date, neverificate, estimeaz c dea lungul fluviului Dunrea i n delta acestuia, 57.000 de oameni depind direct sau indirect de pescuit, ceea ce ar ridica procentul acestora la pete 2,5% din numrul total al persoanelor dependente de sectorulpiscicollanivelulUniuniiEuropene. AceastacifrestesusinutdenumruldelocuitoriailocalitilordinDeltaDunrii 220.000 (sporul natural este mult peste media rii: 78), numr ns ce include populaiamunicipiuluiTulcea. Populaia Deltei Dunrii este grupat n 15 localiti rurale (comune, o comun cuprinde mai multe sate, ce se pot numra i separat, ca aezri umane) i dou orae:Tulcea(100,000locuitori)iSulina. Administraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii nregistreaz situaia populaiei dinDeltaDunriidescrisncontinuare. Peteritoriulrezervaieisuntnprezent(2011):25aezriumane(unoraSulina)cu opopulaiede14583locuitorin2002,dincare68.5%nlocalitileruralei31.5%n Sulina. Aceste localiti sunt concentrate n cea mai mare parte n lungul braelor Dunrii i ocup suprafee reduse de teren din cauza suprafeelor mici de terenuri reinundabileexistente. Densitatea populaiei este de circa 3,5 locuitori/km2, raportat la suprafaa continentalarezervaiei. Populaiaactivdinrezervaieestedecirca35,3%avndungraddeocuparedecca 81.4%repartizatdifereniatpeactiviti:

pescuitipiscicultur(15,3%); agriculturisilvicultur(29%); industrie,construcii,comer,prestriservicii(15,7%); turism,transporturi,comunicaii(15,4%); sntate(1,9%); nvmnt,educaie,cultur(5,7%); administraiepublic(13,5%); alteactiviti(3,6%).

Rataomajuluiestede18,6%iesteneuniformdistribuitnlocalitilerezervaiei. 31
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

NumruldeomerinjudeulTulceasadublatintre2007(3461depersoane)i 2010(8267depersoane)26. n anul 2004, FAO a nregistrat pentru Romnia un numr de 3000 de pescari ce utilizau brci sub 5 m lungime i preponderent dispozitive pasive de pescuit (n DeltaDunriiseutilizauiuneledispozitiveactive). n anul 2008, costul forei de munc n pescuit i acvacultura27 a fost de 1.309 lei/persoan. lun, comparativ cu 2.296 lei (aproximativ 547 ) pe persoan/lun costul mediu pe economie. Costul orar al forei de munc este n pescuit i acvacultura de 7,65 lei/ora (1,82 /ora), comparativ cu 13,32 (aproximativ 3,17 ) mediapeeconomie. n anul 2008, salariul mediu brut n pescuit i acvacultur a fost de 998 lei/lun (aproximativ238/lun,launcursmediuanualde4,19leu/). Media pe economie a costului forei de munc n Romnia reprezenta n 20052006 unprocentmic,sub13%dincostulmediunregistratla nivelulUniuniiEuropene vezitabeluldemaijos.
EUR/or,mediape economie EU25 RO Procent Sursa:Eurostat,prelucrareaEvaluatorului 2005 2006 2007

21,82 2,33 10,68%

21,49 2,68 12,47%

N/A 3,41 N/A

La nivelul Uniunii Europene sau al Statelor Membre cu sisteme avansate de nregistrare acosturilorcuforade munc(UK)nuafost identificatedatespecifice sectoruluipiscicol.Sepoatensformulaunindicatoragregatindirect,porninddela procentulde57%alcostuluiorarnsectorulpescuitiacvacultur,dincostulmediu peeconomie.

26
27

Buletin Statistic lunar judeul Tulcea- Martie 2010 Sursa:AnuarulStatisticalRomniei,2010

32
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

nanul2008afostnregistratnRomniaunsinguraccidentdemuncnsectorul pescuitiacvacultur28.

Concluzie
Numrul de persoane ocupate n sectorul piscicol a rmas practic constant de la elaborarea POP aproximativ 30004000 de persoane. Este probabil ca i populaia care depinde de pescuit s se fie meninut de asemenea constant anume aproximativ 10.000 persoane. Ctigul salarial mediu n sector sa meninut sub media pe economie, pentru perioada 20072008 i este probabil ca diferena s se fi meninutin20092010(nusuntdisponibiledatepentruaceastaperioad). Numrulrelativmicdepersoaneocupatensectorictigulsalarialmultsubmedie demonstreazdependenadesprijinulguvernamentaliprinPOPpentrunfiinarea denoilocuridemunc,pentrudezvoltareinstituionalaasociaiilor/grupurilorde profil. Una dintre cauzele posibile ale salarizrii sczute este nivelul sczut de instruire/cunoatere.

Recomandare
AMPOPartrebuissolicitefragurilorsaloceresursefinanciarepentruntrirea instituionalipentrustimulareanfiinriidenoilocuridemunc,launnivelde salarizaredecent.Asistenatehnicimsura/aciuneadedicateinstruiriiartrebui implementatedeurgenpentruaasigurapregtireanecesaraunuipersonalcu calificarectmairidicata.

III.1.3.

Niveluldepregtirearesurselorumaneiofertadecursurii instruiri

N CE PRIVETE CAPITALUL UMAN I DIMENSIUNEA TERITORIAL A POLITICII COMUNEDEPESCUIT,PNSMENIONEAZ: Dezvoltareacapitaluluiumanalturidecelelalteprioritivaasiguraattmodernizareact icretereacompetitivitiisectoruluiivacontribuilarealizareaobiectivelorprevzuten AgendaLisabona.Aciunilecarevorfipromovatenacestdomeniusunt:

28

Sursa:AnuarulStatisticalRomniei,2010

33
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Sprijinirea persoanelor implicate n activiti specifice sectorului pentru mbuntireacondiiilordemunc,acondiiilordeigienideproteciamunciiprin investiiileefectuatensector; Cretereaniveluluidepregtireprofesionalprinpromovareaunorprogramede pregtirecontinu; Facilitareacreriidelocuridemuncpentrutineriifemei; Stabilizarea populaiei prin diversificarea activitilor care vor contribui la cretereaniveluluidetraiidezvoltareadurabilazonelorpescreti,nspecialprin promovareaactivitilordeecoturism; Dezvoltarea capacitii instituionale i a parteneriatelor la nivel local n vedereastabiliriiuneibuneguvernane

POPprevede: (f)mbuntireasituaieiresurselorumanensectorulpescrescprinoperaiice urmrescpromovareaidiversificareaabilitilorprofesionale,dezvoltndinstruiri permanenteimbuntireacondiiilordemunciasiguranei; Maimulteprogramedeformaresuntprevzuteprinmsurilecorespunztoareale acestuiProgramOperaional. Acesteavorvizasusinereaforeidemuncdinsectorpentruadaptarealanoilecondiii determinatedemodernizareasectoruluipromovatdeacestprogram.Principaleledomenii undeaufostidentificatelipsurininstruirisunt:mbuntireaabilitilorpescarilor (securitatea,condiiiledemunc,sigurana,onelegeremaibunacadrului legislativ..),unmaibunmanagement,implementareatehnologiilornoiiaknowhow, etichetareecologic,etc. Ladataevaluriinuexistaniciunprogramdepregtirecontinu,cutoatecmulte persoane din sector sesizau deteriorarea pregtirii profesionale, incidena unor prevederi ale legislaiei muncii ce nu au putut fi urmate, numrul n scdere al specialitilor i situaia dificil a knowhowului n sector. ANPA naintase un programdepregtireprofesionalapescarilor,nvaloarede70,000EUR. Pregtireaforeidemunc,dinopiniilecelorintervievai,paresfientrocontinu scdere. Totui, n lipsa unor date cantitative suficiente, este dificil s se estimeze nivelul de pregtire mediu i evoluia acestuia n timp cu o marj de eroare predictibil. n 2007 /2008 existau faculti cu specialitate acvacultur la universitile din Cluj, Trgovite, Bucureti, Constana, Galai. La acea dat ns nu exista un registru naionalaldiplomeloruniversitare,astfelnctnusepoateestimacareeranumrul deabsolvenicalificaicarearlucrapotenialnpisciculturlaaceadata. 34
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

nanuluniversitar2010/2011,patruuniversitidestatofereaulocurinspecializarea piscicultur: UniversitateadetiineAgronomiceiMedicinVeterinardinBucureti facultateadezootehnieavealaspecializareaPisciculturiacvacultur 20locuribugeti25locuricutax(total45); UniversitateadetiineAgricoleiMedicinVeterinardinClujNapoca avea la specializarea Piscicultur i acvacultur 30 locuri buget i 10 locuricutax(total40); Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar a Banatului din Timioara avea la specializarea Piscicultur i acvacultur 15 locuri bugeti20locuricutax(total35); UniversitateadetiineAgricoleiMedicinVeterinarIonIonescudela Brad din Iai avea la specializarea Managementul exploataiilor n acvaculturunnumrde20locuribugeti10locuricutax(total35);

Totalul numruluide locurinnvmntulsuperiorde profil este prin urmare de 155. Se adaug Universitatea Dunrea de Jos din Galai, cu o tradiie n nvmntulpiscicoldinRomnia,specializareapescuitiindustrializareapetelui (120locuribugeti65locuricutax). Dintre unitile de nvmnt superior privat nici una nu oferea astfel de specializri. n nvmntul preuniversitar, Grupul colar Agricol Nucet este o instituie cu tradiienpregtirealucrtorilornpiscicultur. Avndnvederecrspndireageograficaacestorunitidenvmntsuperior corespundeaproximativrepartizriizonelordeacvaculturdinara,sepoateaprecia c exista un potenial suficient pentru susinerea instruirii n domeniu. ngrijortor estensfaptulcnanul2010/2011nuafostdatunconcursdeadmiterepropriuzis la acestea, ci doar un concurs de dosare (media de absolvire a liceului i mediu a examenului de bacalaureat au contat) fiind necesare 2 sesiuni de admitere pentru completarealocurilor. Conformunorpreri(veziinterviulcureprezentantulpatronatelordinacvaculturi procesare,nanex),chiariacetiabsolveninuseangajeaznsectorulncaresau pregtitfiindatraidelocuridemuncnmediulurban.

Declaraieaunuifoststudentlaacvacultur(anonim) Trebuiestiiceudeanulacestamamretrasdelafacultate.Numimaipot permite.Dintretoicolegiimei,peniciunulnulamauzitcaardorisideschido


35
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

fermdeacvacultursauslucrezendomeniu.Toivorsseapucedebrcide agrement.Unuldintrecunoscuiimeilucreazde6anintrofermdeacvacultur, cuunsalariude7milioanedeleipelun(puinsub200/lun).Cassentrein dleciidedans.ieuvreausmiiaucarnetdeofer.Numaicuastasemai ctig.


Ultimele cursuri de piscicultur n afara sistemului de nvmnt, ce au putut fi identificate au fost organizate de Oficiul Judeean de Consultan Agricol Satu Mare,nanul2008,cursuriceaudurat3luniiaufostabsolvitede28depersoane. Acesteoficiijudeeneorganizeazsporadicastfeldecursuri(asevedeainterviulcu CRPOPBucureti,nanex),darnusepoateidentificaosursdeinformaiiprivind numruldeabsolveniidateleorganizrii. Registrul Formatorilor autorizai cuprindea n septembrie 2011 un numr de 6 formatori autorizai pentru furnizarea de cursuri de calificare n domeniul pisciculturii29:

Colegiul pentru agricultur i industrie alimentar ara Barsei fost grup colar agricolPrejmer; OficiuljudeeandeconsultanagricolGalai; OficiuljudeeandeconsultantagricolMehedini; OficiuljudeeandeconsultanagricolOlt; S.c.DinamicTourBorceaSRLClrai; S.c.DBCSRL

PentruiniierenmeseriaPescarnapeinterioareidecoast,suntautorizai urmtoriiformatori: AsociaiaCentruPentruFormareProfesionaliDezvoltareRegional; S.C.CentruldeConsultaniStudiiEuropeneSRL.Galai; OficiulJudeeandeConsultanAgricolIalomia/CameraJudeeanAgricol; CameraAgricolJudeeanOlt; AsociaiapentruFormareProfesionalFORUMTulcea; S.C.InfoGrupSRL.

PentruperfecionarenmeseriadePescarnapeinterioareidecoastsunt autorizaiurmtoriiformatori:
29

Registrul Naional al Furnizorilor de Formare Profesionala. n conformitate cu prevederile Legii 132/1999, art.4(1), Consiliul Naional de Formare Profesional a Adulilor avizeaz proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesional a adulilor. Acesta intretine si Registrul mentionat.

36
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

InstitutulNaionaldeCercetareDezvoltareMarinGrigoreAntipa SCCentruldeConsultaniStudiiEuropeneSRLGalai; coalaRomndeAfaceriaCamerelordeComeriIndustrieTulcea; coalaRomndeAfaceriaCamerelordeComeriIndustrieTulcea;

Pentru specializare n meseria de Pescar n ape interioare i de coast sunt autorizaiurmtoriiformatori: CameraAgricolaJudeuluiBrila; OficiulJudeeandeConsultanAgricolClrai;

Pentrumeseriadepreparatordepete,raciibroatenuexistaniciunfurnizor autorizat. n lipsa nregistrrilor centralizate privind numrul de persoane pregtite n domeniile relevante prin acest sistem, este imposibil de evaluat n ce msur aceti furnizori de instruire autorizai au jucat un rol n pregtirea forei de munc necesare. Un sondaj telefonic realizat de Evaluator a artat c n medie aceti furnizori de instruireofernmedieuncurspeanndomeniiledeinteres,lacareparticipa2028 de persoane (legea prevede ca numrul maxim de cursani pentru o grupa este de 28). n majoritatea covritoare a cazurilor, au aplicat la aceste cursuri persoanele care aveau nevoie de certificat de calificare pentru angajare, pentru nscrierea ca Persoan Fizic Autorizat sau pentru nregistrarea unei societi comerciale. Condiiilelocale(disponibilitatealocurilordemunc,aiazurilor)eraudeterminante naceastaalegere.Furnizoriideinstruireaudreptuldeaderulaactivitispecificei n alte judee dect n cele n care sunt nregistrai, astfel nct dei acoperirea geograficesteprecar,acetiaarputeasactivezeinzonelencaresarnregistra undeficit. NiciunuldintreceiintervievainuauzisedeProgramulOperaionalpentruPescuit ideposibilitateainstruiriiprinacesta. Registrulunitilorautorizatenacvacultur,ntreinutdeANP,cuprindeala1708 2011 un numr de 857 de licene30. Exist uniti de acvacultur care, dintr+o interpretareeronatalegislaiei,audousaumaimultelicene.Incifrade857sunt incluse i licenele expirate. Conform estimrilor ROMFISH, sunt nregistrate i activeunnumrdeaproximativ500deunitideacvacultur.
30

http://www.anpa.ro/

37
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Avndnvederecavrstadepensionarepentrufemeiestede63deani,iarpentru brbai de 65 de ani, i ca vrsta medie de absolvire este de 22 de ani, rezult o perioadactivde6522=43deani.naceti43deani,vorabsolviunitideprofil unnumrde155x43=6665despecialiti.Pentruocupareaa857delocuridemunc nsector,arfinevoiedeunnumrdegeneraiideabsolveniegalcu857/155=5,53. Pregtireainstruirea la locul de munc este sporadic i cursurile astfel organizate nu sunt recunoscute de autoritile de munc ale rii, din cauza unor obstacole de ordin administrativ, procedurile de emitere a diplomelor nu sunt cunoscute i sunt greoaie(asevedeainterviulcuCRPOPBucuretiiinterviulcupatronatele). Uneleprerinsnclinspresuficienaforeidemuncsuperiorcalificate,deplasat nsnzonadeconsultan(asevedeainterviulcuConsultantulpentruAxa4). Cunotinele despre relevan i importana etichetrii EMASISO14001 sunt incipiente(asevedeainterviulcuCRPOPBucureti,septembrie2011).

Concluzie
Avndnvedereofertadeinstruiresczutiopiniileexprimatedemulidintrecei intervievai din sectorul de acvacultur i procesare, conform crora este nevoie de pregtirea profesional suplimentar a forei de munc, situaia pregtirii resursei umanedinsectornusambuntitnprimaparteaimplementriiPOP. Obiectivulpregtiriiforeidemuncipstreazpertinena,devenindchiarurgent i prioritar n condiiile creterii accentuate a finanrii investiiilor n domeniu de ctrePOP.

Recomandare
AMPOP artrebui s promoveze multmaiinsistent pregtireaforei demunc ia specialitilor n domeniu, att prin POP, ct i prin proiecte iniiate n POSDRU i PNDR. Ca oportunitate suplimentar, n cazul n care se materializeaz riscul de dezangajareaunorsumedinalteprogrameoperaionale,esterecomandabilcaAM POP s solicite transferul acestora la POP n scopul promovrii proiectelor de instruire i pregtire profesional, ntro msur promovat la nivel central, prin cooperare cu ANPA i parteneriat cu Patronatele i grupurile de productori. Procedura transferului poate fi extrem de ndelungat, dar n condiiile existenei uneipregtirisolideaacesteimsuri,sarputearealizatotuioperativ.PNSiPOP 38
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

artrebuiactualizatenacestsens. Ar fi util un Protocol de cooperare a AMPOP cu Ministerul Educaiei, pentru a analiza periodic numrul de locuri n nvmntul mediu i superior relevante pentrusector,pentruafimeninutesausuplimentatencifreledecolarizare(licena imaster)aprobate. ContracteledefinanarePOPartrebuisconinreferinelapublicitateaproiectului n aa fel nct s fie menionat posibilitatea efecturii de stagii de practica n unitile de producie i procesare finanate sau cel puin beneficiarii ar trebui informai despre aceast posibilitate, astfel nct s creasc atractivitatea sectorului pentruabsolveni. StrategiilededezvoltarelocalaleFLAGurilorAxei4artrebuisafiecompletatecu msuri dedicate informrii studenilor i absolvenilor: vizite de studiu, stagii de practic. AMPOP i ANPA, mpreun cu Ministerul Agriculturii ar trebui s apeleze i la cooperri bilaterale SEE, Elveia (s includ n memorandumurile de nelegere) aceastaprioritateprivindpregtireadespecialitate. BeneficiariiPOPartrebuiinformaiincurajaisapelezeilaprogramelededicate pregtirii i nvrii continue ale Uniunii Europene pentru pregtirea forei de munc.

Ca un exemplu de buna practic, MADR a lansat la 01/09/2011 procedura de selecie pentru selectarea furnizorilor de formare profesional n vederea organizriidecursurigratuitepentrufermieri,finanateprinMsura111Formare profesional,informareidifuzaredecunotinedinPNDR. Avnd n vedere numrul relativ restrns al furnizorilor autorizai n domeniul de interespentruPOP,oprocedursimilararntmpinauneledificultiintrzieri.

39
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

III.2.

Graduldecorespondenalprogramuloperaoperaionaliniialcu nevoileprezentealesectorului,ncontextulevoluieicadruluide reglementare,socioeconomicipolitic

III.2.1.

Cadrulsocioeconomicgeneral

LA DATA ELAB ORRII PROGRAMULUI OPERAIONAL, SITUAIA GENERAL A ROMNIEI INDIC UN PROGRES SUSINUT, PE TERMEN LUNG, INDICATORII MACROECONOMICI FIIND FAVORABILI. PROGNOZELE INDICAU O CRETERE ECONOMICACCENTUATIOPERSPECTIVSOCIOECONOMICPOZITIV. IndicatoriimacroeconomiciaiRomniei n anul 2010 au fost nregistrate urmtoarele valori ale principalilor indicatori macroeconomic,comparativcuanul2006(anulelaborriiPOP): Indicator ProdusulInternBrut(lei) Inflaiamedieanuala(%) DeficitulBugetar(lei) 1,68%dinPIB(1,6mld.euro) 6,8%dinPIB(8,9miliarde euro) 33miliardelei 200631 342.418,00milioanelei 6,56% 2010(estimare)32 348,02miliardelei(la9luni) 6,2%

Volumulinvestiiilor(lei)

investiiistrinede5,5 miliarde 832lei

Ctigulsalarialmediunet (lei)

1,407lei

Salariulmediupeeconomie 1,108lei brut(lei) Rataomajului(%) 5,4%

1,936lei

7,5%

ProdusulInternBrutalRomnieiacrescutntre2006i2010cupete20%iarca ponderenPIBulEU27acrescutuorcuaproximativ10%vezitabelulurmtor.
Sursa:INSSE SiteGUVROBirouldePresalGuv.AlocuiunePMnParlamentladezbatereabugetuluideStat 20dec2010
32

31

40
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


An/milioaneEUR EU27 RO ProcentRO/EU 2006 11.699.096 97.751 0,84% 2007 12.396.428 124.729 1,01% 2008 12.493.120 139.765 1,12% 2009 11.782.581 115.869 0,98% 2010 12.115.462 121.681 1,00%

Sursa:Eurostat,prelucrareaConsultantului

nanul2009,majoritateaindicatorilormacroeconomiciaureflectatimpactulcrizei mondiale33,veziscderilefadeanul2008,nlistaurmtoare:

Importuri17,9miliardeeuro(36,6%) Exporturi13,5miliardeeuro(20,3%) Investiiistrinedirecte2,89mld.euro(43%) Deficituldecontcurent2,37mld.euro(73,3%) Deficitulbugetar3,4mld.euro(2,9%dinPIB) Datoriapublica43miliardeeuro(+25%) Cursuldeschimbcreterede15,45%nperioadaiulie2008iunie2009 Produciaindustrialaminus10,8%(primajumtateaanului2009fade


primajumtateaanului2008)

Inflaia5,06%niulie2009 omajul6,3%niulie Ctigulsalarialmediu325deeuro(1326lei) ProdusulInternBrutminus7,6%nsemestrul1


Legislaiaromneasc n momentul aprobrii POP era n vigoare Legea nr.192 din 19 aprilie 2001 privind fondulpiscicol,pescuituliacvacultura.Aceastaafostabrogatadelegeanr.317din 13octombrie2009pentruaprobareaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.23/2008 privind pescuitul i acvacultur, ce aproba i modific Ordonana de Urgenta nr. 23/2008.

33

AnaSabiescu,18August2009WallStreetBusinessintimpreal

41
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

OrdinulMinistruluiAgriculturiiiDezvoltriiRuraleNo.7/15/01/2010reglementeaz accesullaresurseleacvaticeviidindomeniulpublicalstatului,nscopulpescuitului comercialnhabitatenaturale. Forademunciomajul34 Categorie Nrdeomeri Femei Proveninddinsectorulprivat Nr.omeripegradedeinstruire: primar,gimnazial,profesional liceal,postliceal universitar La 30/09/2010, numrul total de omeri nregistrai a fost de 670.247 persoane. Numruldeomericupregtireuniversitarasczutn2010comparativcu2009,la 27.743persoane. Nu exist date directe referitoare la omajul n sectorul piscicol i n domeniile dependente. 104.685 43.672 7.136 422.666 138.636 43.838 La30/09/2005 493.770 212.243 285.169 La30/09/2009 625.140 276.444 500.625

Concluzie
Indicatoriimacroeconomicidenotonrutiredramaticasituaieisocialei economicen20092010,comparativcuceadinmomentulelaborriiPOP.Sprijinul prinPOPadevenitprinurmarecrucialpentruasigurareadezvoltriisectorului.

Recomandare
Condiiilegeneraledeacceslafinanare(condiiileeconomicedeeligibilitate)ar trebuirelaxateiarbugeteleproiecteloranalizateirevizuitepentruaseasiguraun
34

Sursa:AgeniaNaionalpentruOcupareaForeideMunc,Buletinelestatisticetrimestriale

42
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

maximdevaloareadugatideefectdeantrenareainvestiieiprivate.

III.2.2.

Situaiasectoruluiacvaculturaiprocesareapetelui

n 2005, suprafaa amenajat pentru acvacultur este de cca. 100.000 ha din care: 84.500hasuntreprezentatedecresctoriipiscicole,15.500hadepepinierepiscicolei 25 ha ferme pentru creterea pstrvului. Unitile care desfoar activiti de acvacultur sunt nscrise n Registrul unitilor de producie din acvacultur din cadrul Ageniei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur, care elibereaz licena de acvacultur.Pnladatade31/03/2006aufostnscrisenacestregistrusauaudepus dosarenvedereaobineriiliceneideacvacultur381deuniti,dincare166dein i pepiniere. La sfritul anului 2005, producia obinut din acvacultur a fost de 7.248 tone i a reprezentat o pondere de 54,56% din totalul produciei piscicole. Produciaobinutlanivelulanului2005reprezint36,73%dinceaaanului199535. n iulie 2011, Registrul unitilor de acvacultur cuprindea 857 de uniti, ceea ce reprezint o cretere de 2,24 ori fa de numrul din 2005. Exist ns uniti de acvacultur care, dintro interpretare eronat a legislaiei, au dou sau mai multe licene. In cifra de 857 sunt incluse i licenele expirate. Conform estimrilor ROMFISH, sunt nregistrate i active un numr de aproximativ 500 de uniti de acvacultur.Cuacestedatecorectate,cretereaestededoar500/381=1,31. Produciadinacvaculturacrescutnperioada2007/2010dela9108la13131 (aproximativcu44%):

35

Sursa:PlanulNaionalStrategicpentruPescuit

43
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Productia anuala a acvaculturii
16000 14000 12000
Productia, tone

10000 8000 6000 4000 2000 0 tone 2007 9108 2008 10313
Anul

2009 12496

2010 13131

Sursa:Eurostat Figura4CantitateadepetenviuprodusprinacvaculturanRomnia,nperioada20072010

Avnd n vedere c practic ntreaga producie de pete din acvacultura este consumatdirectdectrepopulaiaRomniei,rezultcntre2007i2010consumul depetepecapdelocuitor,dinaceastasursa,acrescutdela0,42kg/locuitor/anla 0,61kg/locuitor/anvezigraficulurmtor.
Consumul de peste din acvacultura 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 consum, kg/locuitor/an 2007 0,42 2008 0,48 2009 0,58 2010 0,61 consum, kg/locuitor/an Liniar (consum, kg/locuitor/an)

Figura5CantitateadepetedinacvaculturaconsumatanualnRomnia,nperioada20072010, prelucrareaEvaluatorului

44
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Numrulunitilordinindustriaalimentarsadiminuatnultimiiani,dela1.487 n2004la901n2011,pete87%dinacesteafiinduniticarendeplinesccerinele UniuniiEuropene,36 n2005existau56deagenieconomicicareidesfoaractivitateanindustriade procesare a produselor piscicole i 33 supermarketuri care asigur procesarea primarapetelui.37 La data elaborrii POP nu a existat o evaluare economic a productorilor i procesatorilor iar la momentul evalurii nu exista o analiz a acestora. Pentru ilustrareasituaiei,evaluatorularealizatpropriacercetare,prezentatncontinuare. Situaia firmelor cu codul CAEN 102 Prelucrarea i conservarea petelui, crustaceelorimolutelorcuprindeunnumrde35defirme,dintrecareprimele20 realizaupete99%dincifradeafacericumulatafirmelorcuacestprofil38.
Evolutia cifrei de afaceri si a profitului net, cumulat pentru primii 10 procestori
350.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00
LEI

Cifra de afaceri Profitul net Liniar (Cifra de afaceri) Liniar (Profitul net)

200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2008 2009 2010

Cifra de afaceri 231.183.554,00 299.269.151,00 273.762.280,00 Profitul net 11.208.115,00 10.108.937,00 10.917.592,00
Anul

dateleprezentatedeAutoritateaNaionalSanitarVeterinaripentruSiguranaAlimentelor (ANSVSA). Sursa:PlanulNaionalStrategicpentruPescuit situaieaproximativa,avndinvederecaunelefirmeaufostradiate,altelenuaudepussituatiile anualelaOficiulRegistruluiComerului


38 37 36

45
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Figura6Evoluiacifreideafaceriiaprofituluinet,cumulatpentruprimii10procesatori(lei,la valoarenominal)sursa:IndicatorieconomiciconformrapoartelorlaOficiulRegistrului Comerului,prelucrareaEvaluatorului

Evolutia cifrei de afaceri si a profitului net, cumulat pentru primii 20 procestori


350.000.000 300.000.000 250.000.000 LEI 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 Cifra de afaceri Profitul net 2008 260.322.025 12.016.995 2009 328.394.918 8.528.907 Anul 2010 299.058.998 2.638.383 Cifra de afaceri Profitul net Liniar (Cifra de afaceri) Liniar (Profitul net)

Figura7Evoluiacifreideafaceriiaprofituluinet,cumulatpentruprimii20procesatori(lei,la valoarenominala)sursa:IndicatorieconomiciconformrapoartelorlaOficiulRegistrului Comerului,prelucrareaEvaluatorului

n valori nominale, cifra de afaceri i profitul net cumulate au prezentat valori staionare pentru primii 10 procesatori (Figura 6 Evoluia cifrei de afaceri i a profituluinet,cumulatpentruprimii10procesatori(lei,lavaloarenominal)sursa: Indicatori economici conform rapoartelor la Oficiul Registrului Comerului, prelucrareaEvaluatorului). Aceeaisituaiepentruprimii20deprocesatoriaratnsonrutireaccentuata rentabilitii (Figura 7 Evoluia cifrei de afaceri i a profitului net, cumulat pentru primii20procesatori(lei,lavaloarenominala)sursa:Indicatorieconomiciconform rapoartelorlaOficiulRegistruluiComerului,prelucrareaEvaluatorului.).

46
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Rata profitabilitatii primilor 10 procesatori
6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Profit net/cifra de afaceri 2008 4,85% 2009 3,38% 2010 3,99% Profit net/cifra de afaceri Liniar (Profit net/cifra de afaceri)

Profitabilitate

Figura8Rataprofitabilitiiprimilor10procesatori(datedelaOficiulRegistruluiComerului, prelucrareaEvaluatorului)

Rata profitabilitatii primilor 20 procesatori


5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Profit net/cifra de afaceri Profit net/cifra de afaceri Liniar (Profit net/cifra de afaceri)

2008 4,62%

2009 2,60%

2010 0,88%

Profitabilitate

Figura9Rataprofitabilitiiprimilor20procesatori(datedelaOficiulRegistruluiComerului, prelucrareaEvaluatorului)

Aceastaevoluiedemonstreazattimpactulpecarecrizalaavutasuprasectorului de procesare a petelui ct i sensibilitatea accentuat a firmelor mai mici din domeniu. 47
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Concluzie
Cdereadramaticaprofitabilitii(dela4,85%n2008la3,99%n2010pentru primii10procesatori.idela4,62%la0,88%pentruprimii20deprocesatori) sugereazunimpactputernicalcrizeiasuprasectoruluideprocesareapetelui,n specialasuprafirmelormiciifoartemici.

Recomandare
POPartrebuissprijinemaiinsistentsectoruldeprocesareapetelui,attprinco finanareainvestiiilorproductive,ctiprinmsuridestimulareacererii.Sprijinul artrebuisseconcentrezeasuprantreprinderilormiciifoartemici.

III.2.3.

Proteciamediuluiiabiodiversitii

LA DATA ELABORRII POP, REEAUA NATURA 2000 ERA PROASPT NFIINAT N ROMNIA, LEGISLAIA DE BAZA DE ABIA FUSESE ADOPTATA 39, SITURILE FUSESER DECLARATE RECENT 40, DAR NU EXISTAU PLANURI DE MANAGEMENT OBLIGATORII PENTRU ACESTEA, N 2007 FIIND DOAR 3 PLANURI DE MANAGEMENT APROBATE DE MINISTERUL DE RESORT 41 (INTA PROPUSA ERA DE 240 DE PLANURI DE MANAG EMENT APROBATE PANA N 2015 42) I NICI EXPERIENA DERULRII UNOR ACTIVITI ECONOMICE PE TERITORIUL ACESTORA (NU EXISTAU RESTRICIILE I FACILITILE PREVZUTEDEACEASTA). ACEASTA SITUAIE PREZINT O RELEVAN DEOSEBIT PENTRU ACVACULTUR I PESCUIT DIN ARA, AVND N VEDERE TERITORIUL SEMNIFICATIV OCUPAT DE REEAUA NATURA 2000 N ROMNIA (15% DIN SUPRAFAA RII 43) I FAPTUL C ARIILE DE INTERES PENTRU
Ordonanadeurgennr.57din20iunie2007,privindregimulariilornaturaleprotejate, conservareahabitatelornaturale,afloreiifauneislbatice Ordinulministruluimediuluiidezvoltriidurabilenr.1.964/2007privindinstituirearegimuluide arienaturalprotejatasiturilordeimportancomunitar,caparteintegrantareeleiecologice europeneNatura2000nRomnia,avndnanexeformularelestandardNatura2000
41 42 40 39

POSMediu,pag37 POSMediu,pag.79 43 Pnnprezent,ncadrulreeleiexistentedeariiprotejatedinRomniaaufostidentificate113de AriiSpecialedeProtecieAvifaunistic(ASPA)i274SiturideImportanComunitarpropuse(SICp).

48
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

PESCUIT/ACVACULTUR SUNT ADESEA CUPRINSE N SUPRAFAA SITURILOR NATURA 2000 SAU SE AFL N VECINTATEA ACESTORA. NU EXIST TOTUI NICI LA MOMENTUL EVALURII O MODALITATE DE SUPRAPUNERE A REELEI NATURA 2000 (PENTRU CARE EXISTA BAZE DE DATE GIS) I A ZONELOR DE ACVACULTUR(PENTRUCARENUEXISTAOASTFELDEBAZADEDATEGIS). POPaluatnconsiderareexistentaariilorprotejate,amintindurmtoarele: nRomnia,suprafaatotalaariilorprotejateestedecca.2,02mil.ha,acoperind aproximativ8,48%dinsuprafaarii.Aceastacuprindeurmtoareletipuridearii protejate(statutulacestorzoneinivelullordeproteciesuntvariabile): Ariile NATURA 2000 sunt definite n legislaia naional din anul 2000 iar cele 28 Arii de Protecie Special Avifaunistic, ce acoper 21.052 ha, n 2004. Unele dintre acestezone,maialesDeltaDunrii,sesuprapuncuzoneledepescuit.DeltaDunrii estesituatlagurile de vrsare ale Dunriin Marea Neagr,fiindunuldintrecele mai ntinse inuturi umede din lume n stare natural i avnd un triplu statut de protecie internaional: Sit al Patrimoniului Natural Universal recunoscut de UNESCO,ZonaUmeddeImportanInternaionaldin1990(conformConveniei asupra zonelor umede, Ramsar) i Rezervaie a Biosferei n cadrul Programului OmuliBiosfera44. Dei existau ntradevr meniuni n legislaia naional privind ariile Natura 2000 nc din anul 2000, aceste meniuni nu conduseser la acel moment dect la unele msuri de protecie strict a mediului i biodiversitii acolo unde se dovedise necesar. n anul 20092010, Ministerul Mediului i Pdurilor raporta aceasta situaie prin citarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, cu modificrile i completrile
AcesteavorreprezentareeauaNatura2000ivoracopericirca15%dinsuprafaarii.cf.POS Mediu,pag.36.
44

55Rezervaiitiinifice(111.277ha) 12ParcuriNaionale(304.730ha) 234MonumenteNaionale(7.705ha) 617RezervaiiNaturale(204.355ha) 13ParcuriNaturale(728.272ha) 3RezervaiialeBiosferei(664.446ha)

POP,pag.27

49
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

ulterioare. Astfel, categoriile i numrul de arii naturale protejate, care compun reeauanaionaldeariiprotejatesunturmtoarele: Romnia deine 273 Situri de Importan Comunitar i 108 Situri de Protecie Special Avifaunistic, declarate prin Ordinul de Ministru nr. 1.964/2007 privind instituirearegimuluidearienaturalprotejatasiturilordeimportancomunitar, ca parte integrant a reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia i prin Hotrrea Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecie special avifaunistic ca parte integrant a reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia. SuprafaatotalasiturilorNatura2000,nRomnia,reprezint17,84%dinsuprafaa rii (Fig. 6.3.6.). SCIurile reprezint 13,21 % din suprafaa rii, iar SPAurile reprezint11,89%dinsuprafaarii. POPnuincludeinfluenaacesteisituaiiasuprastrategieideimplementareaPNSia sprijinuluiprinFEP/POP. rezervaiitiinifice77; parcurinaionale13; monumentealenaturii230; rezervaiinaturale661; parcurinaturale15(cuDeltaDunrii); rezervaiialebiosferei3; zoneumededeimportaninternaional5; ariideproteciespecialavifaunistic108; siturideimportancomunitar273

Concluzie
La data elaborrii POP i PNS nu exista o experiena n managementul siturilor Natura 2000, aceste documente nu conin informaii, referine i prevederi necesare sprijinirii fundamentate a activitii de pescuit acvacultur n aceste situri. n prezentsuntdatedisponibilenRaportulprivindStareaMediuluinRomnia2010. Nu au fost luate n considerare condiiile specifice ale elaborrii Planurilor de Management pentru Siturile Natura 2000, ntre care consultrile pentru elaborarea acestorai necesitatea obineriiavizelor din partea custozilor/administratorilor sunt celemaiimportante. 50
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Recomandare
AMPOPartrebuisconsulteMinisterulMediuluiiPdurilorpentruobinereaunei situaiirealelazincepriveteariilenaturaleprotejateireeauaNatura2000.in cazul elaborrii Planurilor de management pentru siturile ce prezint o importan major pentru pescuitacvacultur, aceasta consultare ar trebui s includ i opinia ministerului de resort privind msurile ce se impun pentru asigurarea derulrii de activitidepescuitiacvaculturanacestesituri. Caoalternativsaucompletarelaaceastconsultare,evaluatorulpropunenlocuirea textuluimenionatmaisuscuurmtoarele: POPpropuneredeactualizare Conform O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, cu modificrile i completrile ulterioare, categoriile i numrul de arii naturale protejate, care compun reeaua naionaldeariiprotejatesunturmtoarele: rezervaiitiinifice77; parcurinaionale13; monumentealenaturii230; rezervaiinaturale661; parcurinaturale15(cuDeltaDunrii); rezervaiialebiosferei3; zoneumededeimportaninternaional5; ariideproteciespecialavifaunistic108; siturideimportancomunitar273 Romnia deine 273 Situri de Importan Comunitar i 108 Situri de Protecie Special Avifaunistic, declarate prin Ordinul de Ministru nr. 1.964/2007 privind instituirearegimuluidearienaturalaprotejatasiturilordeimportancomunitar, ca parte integrant a reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia i prin Hotrrea Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecie special avifaunistic ca parte integrant a reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia. SuprafaatotalasiturilorNatura2000,nRomnia,reprezint17,84%dinsuprafaa rii (Fig. 6.3.6.). SCIurile reprezint 13,21 % din suprafaa rii, iar SPAurile 51
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

reprezint11,89%dinsuprafaarii. POP ncurajeaz consultarea cu custozii Siturilor Natura 2000 att n ce privete elaborareaireviziaplanurilordemanagementctinceeacepriveterespectarea acestoracudectreproiecteleceurmeazafielaboratepentrufinanaredinPOP. n anii 20102011, un numr important de situri natura 2000 i rezervaii au fost atribuitencustodiedectreMinisterulMediuluiiPduriloriaromarepartedintre acesteaauncursdeelaborareplanuridemanagement.Acestlucruareoimportan deosebit pentru pescuitul pe apele interioare i acvacultur, deoarece noii custozi trebuie s avizeze noile activiti economice de pe teritoriul siturilor, conform planurilordemanagementiregulamentelorsiturilor. Arfi prin urmare necesar o ncurajare a participrii sectorului de afaceri din pescuit i acvacultur la consultrile pentru planurile de management i regulamentele siturilor Natura 2000. n condiiile n care acest lucru nu mai este posibil n cazul unor planuri avansate,celpuinartrebuipregtitparticiparealarevizuireaacestora. Evaluatorulsubliniazcoinformaregeneralasectoruluidepescuitiacvacultur n ce privete Reeaua Natura2000este extrem de necesar pentru eficiena acestor consultriiartrebuiderulatctmaiurgent,eventualdinfondurilePOSmediusau printrun proiect/componentdedicat acestui obiectivdinfondurile AMPOP,spre exemplu,ncadrulaciunilordepromovareipublicitateaPOP. n ce privete coordonarea strategiilor de protecia a mediului i biodiversitii cu strategia i sprijinul acordat activitilor de pescuit/acvacultur, POS Mediu prevedeurmtoarele: Axa prioritar 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecia naturii, care urmrete managementul ariilor protejate, este strns legat de msurile de compensare pentru proprietarii terenurilor din cadrul ariilor protejate. Aciunile vor fi coordonate ntre POS Mediu i PNDR i Programul OperaionalpentruPescuitnlegturcureeauaNatura2000,nvedereasecurizrii plilor compensatorii, conform Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind FEADR i Regulamentului Consiliului nr. 1198/2006 privind FEP, referitor la activitilecareservescconservriimediului. ncadrulaxeiprioritare4aPOSMediu,vorfifinanateelaborareaiimplementarea planurilordemanagementpentruariileprotejate,darniciunadinaciunileprivind pescuitulnuesteeligibil.AcesteadinurmsuntinclusenProgramulOperaional pentru Pescuit, finanat din Fondul European pentru Pescuit. Activitile din domeniul pescuitului i a cresctoriilor de pete se vor axa pe: conservarea, 52
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

managementul i exploatarea stocului viu, dezvoltarea cresctoriilor de pete, procesareaicomerulcupeteiprodusedinpete. Modalitatea practica prin care sa realizat aceast coordonare n perioada evaluat este exclusiv pe calea avizelor date de autoritile de mediu locale/regionale. Conform declaraiilor AMPOP (vezi focusgrupurile organizate de evaluator n septembrie2011,pentruanalizapeaxe,nanex),nuauexistatdectctevantlniri sporadice ntre Autoritile de Management ale POP i POSmediu i nu au fost identificateevidenealeuneiconsultrireciproceformale. Focusgrupul organizat pentru evaluare n septembrie 2011 a ridicat problema nelegerii avantajelor i dezavantajelor ce rezid din amplasarea fermelor de acvacultur pe teritoriul sau n vecintatea siturilor Natura 2000, n special n ce privete consumul ridicat de pete al Phalacrocorax aristotelis desmarestii i Phalacrocoraxpygmeus,speciidecormoranocrotitenUniuneaEuropean(Directiva 147/2009,anexa1).Lipsaconsultrilorntreautoritateapubliccentraldemediui autoritateapublicpentrupescuitiacvaculturioperatoriieconomicidinsectorul depescuitimaialesceldinacvaculturaufostevidentencdeladesemnareaSPA urilor. Practic desemnarea acestora sa realizat peste teritoriul pe care se desfura actvitatea de acvacultur, fr o temeinic dezbatere cu specialitii din domeniu i fr a se ine seama i de rolul benefic al pisciculturii asupra managementului biodiversitii. Un cadru legal insuficient cunoscut i perceput ca imprecis de ctre operatorii economici din domeniu, precum i necunoaterea reciproc a operatorilor i custozilor au condus la absena consultarilor pentru elaborarea planurilor de management pentru siturile respective. Exist astfel riscul mpiedicrii activitii piscicole, ce poate merge pn la dispariia acestora n timp, prin secarea amenajriloriadispariieihraneipentrupsri.Odovadaechilibruluiatinsntre aplicarea tehnologiilor piscicole i protecia mediului este chiar identificarea n studiile tiinifice a speciilor din avifaun protejate n zonele fermelor piscicole, a zonelordepescuitcostiresaunapeinterioare. nanii20102011,POSmediuAxa4afinanatunnumrfoartemaredeproiectece vizeazelaborareaplanurilordemanagementalesiturilor. POPmaimenioneaz: Altezoneprotejateimportantepentrupescuitsunt: RezervaiaMarinVamaVeche2Mai,aresuprafaade5.000hadealungula7 kmdecoast,ntrelocalitatea2MaiigraniacuBulgariaiafostpropuscasitn reeauadeariiprotejateNATURA2000. 53
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

ParculNaturalPoriledeFier,cuosuprafaade117.855hadincare9.250haluciu deap(amenajarehidrotehnica) Parcul Natural Balta Mic a Brilei care din 17.523 ha cuprinde 5.756 ha luciu de apa.nplusBaltaMicaBrileiesteisitulSamsar. SituaiiledemediurelevantepentruProgramulOperaionalpentruPescuit Un rezumat al situaiilor de mediu identificate la momentul actual i care sunt relevantepentruProgramulOperaionalpentruPescuit,sunt: nultimiiani,calitateaapelordinruriilacurisambuntit; calitateaapeifluviuluiDunreaestelaunnivelacceptabil,exceptndaccidentelei deversrilepoluante; ndiguirea cursului Dunrii pentru a preveni inundaiile i a recupera pmntul pentruagriculturaavutunimpactnegativasuprahabitateloristocurilordepeti; onouastrategiedemediuestepreconizatapentruarefacezoneleumedeiapermite inundarea controlata a anumitor zone; astfel, vor fi create noi oportuniti de dezvoltareazonelorrespective; cele doua baraje de la Porile de Fier care au fost construite pentru a produce electricitateieftinauindusdouconsecinenedorite:migrareanamonteapetilor, n special a sturionilor, a fost obstrucionat iar sedimentele purtate de Dunre nu maiajungpelitoralulMriiNegrenaceeaicantitatecantrecut; Delta Dunrii este o zona vulnerabil declarat rezervaie tip biosfera i include numeroase situri NATURA 2000; apele sale sunt considerate a avea un nivel acceptabil al calitii; biodiversitatea Deltei Dunrii este un bun important ce ar trebuiprotejat; MareaNeagresteomarenchis,cuoecologiespecific;numai56speciipelagice de mici dimensiuni sunt capturate n mod curent de flota romneasc n cantiti semnificative. Un numr mic de alte specii sunt de interes economic, dar se afla n afarazoneideaciuneafloteiromneti,cuvaseleiechipamenteleactuale. Litoralul Mrii Negre este supus unui proces de eroziune datorat reducerii cantitiidesedimentetransportatedeDunre. SituaiaresurseipiscicoledinDeltaDunriiseprezintdupcumurmeaz:
45

45

POP,pag.27.

54
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Resursapiscicolcaresusineactivitateadepescuitipisciculturesteasiguratde un numr mai redus de specii de peti. Ihtiofauna RBDD cuprinde circa 133 de specii,aparinndunuinumrde43defamilii,majoritateafiindspeciideapdulce dar i specii eurihaline sau migratoare. Din numrul total al speciilor de peti inventariate n RBDD circa 30 de specii de peti, dulcicole, eurihaline i marine fac obiectulpescuituluicomercial46

III.2.4.

Situaiastocurilordepete,apescuituluiibiodiversitiin MareaNeagr

Conform datelor Ministerului Mediului i Pdurilor, pentru Marea Neagr, Lista Roie a speciilor de microfite, nevertebrate, peti i mamifere, indicator de stare pentru biodiversitatea din sectorul marin romnesc a fost reactualizat complet n anul 2008 i doar pentru peti n 2009. Aceasta cuprinde 223 specii ncadrate n 8 categorii IUCN (conform categoriilor IUCN v. 3.0 2003, precum i ghidului de aplicareaacestora,versiunile2004i2006)ianume:19microfiteiplantesuperioare (8,5%),58denevertebrate(26%),142peti(63,7%)i4mamifere(1,8%).47 Situaia polurii luciului de apa prezint o relevan deosebit pentru avizarea activitilor din piscicultur i mai ales pentru conversia la acvacultura ecologic. Estenecesarntocmireauneisituaiipeplannaionalnceprivetezonelepretabile laacesttipdeacvacultur,caresfiedisponibilattlaCentreleRegionaleAMPOP ct i la Ageniile de Protecia Mediului localeregionale. Evaluatorul recomand consultarea Ministerului Mediului pentru identificarea acestor zone i a celor unde este probabil o contaminare ridicat a apei, ceea ce ar mpiedica derularea de activitideacvacultura. FisaStandardNATURA2000pentrusitulMareaNeagr(ROSPA0077)aminteteo serie de specii importante pentru biodiversitate. Dintre acestea, sunt relevante datorit potenialului pescuit accidental, o specie de rechin (Cinele de mare Squalusacanthias),precumirudeleacestuiavulpeademare(Rajaclavata)ipisica de mare (Trygon pastinaca) cu efectivele n scdere rapid. Reproducerea acestor speciiestenmodspecialsensibil,numruldeurmaifiindextremderedus. Conform FAO, stocurile de pete din Marea Neagr au fost serios deteriorate ca rezultat al eutrofizrii, suprapescuitului i introducerii neintenionate de specii invazivecumarfimeduzaMnemiopsisleidyi.

46 47

PlanulLocaldeAciunepentruMediuaJudeuluiTulcea,revizuit2011 RaportulprivindStareaMediuluiinRomnia,2010

55
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

ConformFAO,numruldespeciivaloroase(sturion,calcan,rechin,zrgan,macrou, chefal i lufar) este nc foarte redus, i stocurile acestora sunt n stare critic. Pe coasta romneasc sunt estimate 9 specii n pericol, din familiile: Acipenseridae Belonidae, Bleniidae, Mugilidae, Syngnathidae i Scorpaenidae; 6 specii vulnerabile din familiile Gobiidae, Mullidae and Scophtalmidae; i 5 specii ameninate cu extincia n familiileSparidae,Scombridae,CentracantidaeiTriglida. Cele trei specii de delfin ce triesc n Marea Neagr Phocoena phocoena relicata, DelphinusdelphisponticusiTursiopstruncatusponticussuntnstarecritic.nciuda unormsuri,cumarfiprohibiiacapturriidelfinilorncdin1966isemnriiunor convenii internaionale, populaiile acestora au continuat sa scad, n special ca rezultatlapolurii. n 2006, poziionai n vrful lanului trofic din Marea Neagr, delfinii au fost vulnerabililaomultitudinedeameninridinparteaactivitilorumanedeperm idepemare. Dup ce au fost vnai pe scar industrial ntre 1950 i 1980 de ctre flote specializate ale tartelor cipariene populaiile celor trei specii de delfin (Tursiops truncatus,DelphinusdelphisiPhocoenaphocoena)ausczutdramaticlamaipuinde 4%dinnumrulloriniialestimatla200.000.Toateceletreispeciisuntpelistaroiea IUCNiinclusepelistaspeciilorameninatepentruRomnia. Tursiopstruncatusestenmodspecialvulnerabilalaplaseledepescuit. Cinele de mare (Squalus acanthias) prezint o vulnerabilitate n Marea Neagr: aceastspecieeraconsideratcafiindceamaiproductivspeciederechinidinlume, darratasadereproducereesteprintrecelemailente,fiindastfelextremdesensibil lasuprapescuit. Ultimaestimareapopulaieiacestuiaaratundeclinde60%ntre1981i1992. Pentru Marea Neagr, ncadrarea speciilor de peti n categoriile IUCN a fost schimbat complet n 2009, n evaluarea strii lor de conservare innduse cont de categoriile n care au fost incluse de ctre IUCN la nivel mondial. Aplicnd metodologiapentruevaluareastriideconservareaspeciilorlanivelregional,petii aufostncadrainprezentdoarn5categorii:EN,VU,NT,LCiDD,celemaimulte specii (77 54%) fiind larg rspndite DD, urmate de LC (32 23%). Speciile cuprinsencategoriiledepericlitare(EN,VUiNT)reprezint,mpreun,maipuin deunsfert(23%)dintotalulcelornscrisenlist.Dintrecele41despeciiidentificate n 2009, 3 fac parte din categoria VU (Acipenser stellatus, Trachurus mediterraneus ponticus i Alosa pontica pontica), 13 din NT, iar 6 din categoria speciilor cu date 56
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

insuficiente(DD).Acesteadinurmvorputeafincadrate,naniiurmtori,fientro categoriedepericlitare,fiencategoriacuriscredus(LC)48. nceeaceprivetemamiferelemarine,nicinanul2009delfiniinuaufcutobiectul unuiprogramspecialdemonitorizare;cutoateacestea,aupututfiobservatecrduri formatedin2pnla50deindivizi,attnapropierearmului,ctinzonelede larg,nspecialnsezonulestival.Deasemenea,aufostidentificai18delfinieuaipe rm, dintre care 13 exemplare de Phocoena phocoena i 5 de Tursiops truncatus. Aproximativ 90% din delfinii euai provin din plasele de calcan instalate ilegal. ncadrarea celortreispeciidedelfiniDelphinus delphis,Phocoena phocoena iTursiops truncatusarmasaceeaicainevaluareaanterioar,adicAmeninat(EN),attla nivelulMriiNegre,ctilanivelnaional,deinlistaroieaIUCN,doarTursiops truncatus figureaz ca specie vulnerabil (VU), celelalte dou fiind cu risc redus (LC).49 NiciPNSiniciPOPnuauprevzutdireciiconcretedeaciunepentruocrotirea acestor specii n cazul dezvoltrii pescuitului la Marea Neagr i a managementuluicorespunztoralsituluiNatura2000MareaNeagr,ncolaborare cuministerulmediuluiinicimsuridecretereagraduluidecunoatereastrii deconservareiastocurilor. Aciunideproteciesuntrecomandabileattpentruafiasociatepescuituluilascara industrial n aceasta zona (n special a calcanului), ct i msurilor de sprijinire a pescuitului la scar restrns, a crui dezvoltare ar putea beneficia de pe urma turismului pe litoralul Mrii Negre. Iniierea turismului durabil, n mod special relevanapentrucomunitiledepescariisuccesulunoradintrestrategiilepropuse ncadrulAxei4depindidemanagementulcorespunztoralresurselordepeten ceprivetespeciilevulnerabile. n anul 2009, INCDM a demarat n cadrul unui proiect finanat prin Programul Nucleu de ctre Autoritatea de Cercetare tiinific, cartarea habitatelor de interes europeannsiturilemarineROSCI0197PlajasubmersEforieNordEforieSudi ROSCI0273ZonamarindelacapulTuzla,cutranspunereadatelornformatGIS. Celedouariimarineprotejatedinreeauanaionalsunt:RezervaiaMarin2Mai VamaVeche(5.000ha)izonamarinaRezervaieiBiosfereiDeltaDunrii(103.000 ha). Rezervaia marin 2 Mai Vama Veche are un regulament i plan de management,ambele avizatedectre AcademiaRomni aflatencn proces de aprobare de ctre Ministerul Mediului i Pdurilor. Rezervaia Biosferei Delta
48 49

RaportprivindStareaMediuluiinRomnia,2010 RaportprivindStareaMediuluiinRomnia,2010

57
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Dunriiareunplanpropriudemanagement,careprevedecheltuielipentruaciuni deconservareabiodiversitii,inclusivpentruzonamarin50. Situaia stocurilor de pete la Marea Neagr este prezentat n Raportul Privind StareaMediului2010: n anul 2009, lafel ca n anii precedeni,nsectorulmarin romnesc activitatea de pescuitindustrial,practicatdepescariiprofesioniti,sarealizatndoumoduri: pescuitulcuunelteactive,efectuatcunaveletraulercostierelaadncimimai maride20mi pescuitul cu unelte fixe, practicat dea lungul litoralului, n 28 puncte pescreti,situatentreSulinaiVamaVeche,lamicadncime(311m). Laaceastaseadaugipescuitulcostierlascarmic. n sectorul marin romnesc au fost semnalate tendinele descrise n Evoluia indicatorilordestare.Biomasastocurilor,pentruprincipalelespeciidepetiindic, n2009: la protesteestimat la felca nultimiidoi ani,la circa60.000tone,fade 45.000 tone, n perioada 2004 2005 i 14.750 tone n 2006, cnd, datorit existenei unor condiii hidroclimatice deosebite, specia sa cantonat n alte zonealemrii; la bacaliar a fost estimata la 10.000 tone, cu circa 10 % mai mare fa de estimrileultimilorani,cndaoscilatntre6.000i8.500tone(20042008); lacalcan,afostapreciatlaaproximativ1.500tone,valoaremaimicfade anul2008iapropiatceleidinanul2007; larechinde2.500tone,maimarenraportcuceadin2008,darmaimicfa de2007(4.300tone).

StudiulMediuluimarinafcutiobiectulProgramuluiNUCLEU20092011prin caresestudiaz: Evaluatorul remarc ns faptul c speciile marine din Marea Neagr nu au fcut obiectulunorstudiidecercetaredepopulaionaledinanul1999,ceeaceridicasemne
50

dinamica interaciunilor la nivelul componentei abiotice a ecosistemului marinsubinfluenaschimbrilorclimaticeiantropiceprezente; activitatea componentelor biotice ale ecosistemului marin sub influenta creteriipresiuniiantropiceiaschimbrilorclimatice; dezvoltareametodologieideanalizaievaluarencadrulprocesuluiICZM.

RaportprivindstareamediuluiinRomnia,2010

58
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

dentrebarencazulderulriideactivitidepescuitnMareaNeagr,fieipescara restrns,ncazulspeciilorsensibile. n opinia evaluatorului,aceast lipsadeinformaretiinific ndreptete Romnia s propun msuri de management specifice conservrii biodiversitii n Marea Neagr51, n funcie i de rezultatele programului Nucleu de mai sus. La acest moment,estensdificildedeterminatnaturaiextindereaunorasemeneamsuri, dareleartrebuiprevzutenPNScelpuincaoposibilitate. ArfibeneficiatideocolaborarecuBulgariancepriveteocrotireaMediuluiMarin alMriiNegre52.

Recomandare
AMPOPartrebuisacolaborezemaistrnscuAMPOSMediu,astfel: a) Instituirea unor consultri periodice, posibil semestriale sau anuale, pentru punerea n acord i planificarea implementrii celor doua programe operaionale,nspecialnceprivetecontientizareaiinformareafactorilor interesai. b) Promovarea coordonat a unor msuri de informare n ce privete reeaua Natura2000deinterespentrusectoruldeafaceridinacvaculturaipescuit. c) ntrirea cooperrii cu Ministerul Mediului n ceea ce privete obinerea de datedemediurelevantepentrusector. d) PromovareacunoateriitiinificeamediuluimarinalMriiNegre,nscopul fundamentriipoliticiidepescuitaRomnieiiastrategiilorFLAG.
Inaddition,inlinewiththeCFP,theCommissionmusttakeintoaccounttheprecautionary approachtofisheriesmanagement,accordingtowhichtheabsenceofadequatescientificinformation shouldnotbeusedasareasonforpostponingorfailingtotakemanagementmeasurestoconserve targetspecies,associatedordependentspecies,andnontargetspeciesandtheirenvironment.cf. GhiduluiFISHERIESMEASURESFORMARINENATURA2000SITESAconsistentapproachtorequests forfisheriesmanagementmeasuresundertheCommonFisheriesPolicydocumentfarafortalegala obligatorie,elaboratincomundeDGMAREsiDGENV. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/fish_measures.pdf 52 Thefinalobjectiveistheestablishmentofaconsistentnetworkofprotectedareas,
51

whichoftenextendacrossseveralMSmarineregions.Thereforeitwouldbebeneficialif MemberStateswouldcoordinatecloselywithadjacentMemberStatesinorderfor thesescientificbodiestoassessaregionasawholeratherthandealingwithrequestson acasebycasebasis.TheCommissionwillfavouracoordinationprocesstoimprovethe consistency,incontentandtiming,oftheproposalsfrommemberStatesrelativeto specificregions.cf.FISHERIESMEASURESFORMARINENATURA2000SITESAconsistent


approachtorequestsforfisheriesmanagementmeasuresundertheCommonFisheriesPolicy

59
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

n acest sens, evaluatorul recomand ntrirea mecanismului de colaborare la nivel administrativ ntre autoritile de mediu i cele de reglementare n domeniul pescuituluiprecumicompletareaPNSiPOPdupcumurmeaz: PNSPROPUNEREDECOMPLETARE GestiuneamediuluimarinalMriiNegreiazoneicostierefaceobiectulunei colaborrintreANPA,AMPOPiautoritiledemediunaionaleilocale competente,cuparticipareainstituiilordecercetaredezvoltare. ncazulderulriideactivitispecificedepescuitacvaculturnsiturimarine Natura2000desemnatedealungulcoasteiMriiNegre:VamaVeche2Mai (ROSCI0269),ZonamarindelaCapulTuzla(ROSCI0273),DeltaDunriizona marin(ROSCI0066),IzvoarelesulfuroasesubmarinedelaMangalia(ROSCI0094), PlajasubmersEforieNordEforieSud(ROSCI0197)53,precumingeneralMarea Neagr(ROSPA0077acesteatrebuiesarespecteplanuriledemanagementrespective. Planurileiprogramelevorfaceobiectulunuistudiudeevaluareadecvat,pentrua seanalizaaprofundatimpactulacestoraasupramediuluimarin. VorfidezvoltatestudiideestimareabiodiversitiimediuluimarinalMriiNegre iaameninrilor.Dacrezultateleacestorstudiivordovedicestenecesar,ANPA iAMPOPvorsprijiniiniiereadectreRomniaaunormsurideocrotirea biodiversitiiMriiNegre,nconsenscuConveniaONUprivindocrotirea biodiversitii,inacordcuPoliticaComunprivindpescuitul. RomniavacolaboracuScientific,TechnicalandEconomicCommitteeforFisheries (STECF)pentruobinereadedatetiinificereferitoarelamediulmarinalMrii Negre54,inclusivnceprivetecoordonarecuBulgarianmanagementulreelei

Natura2000dinMareaNeagr.
Anexanr.6laOrdinulministruluimediuluiidezvoltriidurabilenr.1.964/2007 privindinstituirearegimuluidearienaturalprotejatasiturilordeimportan comunitar,caparteintegrantareeleiecologiceeuropeneNatura2000nRomnia
2.2RequestforscientificadvicefrombodieslikeSTECF,ICES,orboth TheCommission,iftheMemberStateshasnotalreadydoneso,willprovidetheInternationalCouncil fortheExplorationoftheSeas(ICES)ortheScientific,TechnicalandEconomicCommitteefor Fisheries(STECF)withallavailablescientificinformationandwillrequestscientificadvice.ICES geographicalscopedoesnotcovercertainwatersunderthejurisdictionofMemberStates (Mediterranean,BlackSea,Madeira,Canariesandoutermostregions).Therefore,STECFshouldbe requestedtoaddresscasesoutsideICESConventionarea.IfadviceisprovidedbyICES,STECFmaybe
54

53

60
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

III.2.5.

ManagementulBazineloracvatice

Managementulintegratalresurselordeapdepindedecolaborareaiparteneriatele la toate nivelele, pe baza unei contientizri sociale mai largi privind necesitatea asigurriisecuritiiapeiigospodririidurabilearesurselor. Pentrucreareamecanismelordeconsultarelatoatenivelele,cumarficolectivitile locale, utilizatorii din bazinul hidrografic, beneficiarii serviciilor de gospodrirea apelor,prinLegea310/2004pentrumodificareaicompletareaLegiiapelor107/1996 saprevzutcreareaComitetelordebazin,organizateteritoriallanivelulDireciilor deApealeAdministraieiNaionaleApeleRomne(ArgeVedea,Jiu,Olt,Mure, SomeTisa,Criuri,Prut,BuzuIalomia,DobrogeaLitoral,Banat,Siret)55. Obiectivele fundamentale care au stat la baza crerii acestor structuri au fost: implicarea n activitatea decizional a beneficiarilor din teritoriu, respectiv colaborarea eficient a organismelor teritoriale de gospodrirea apelor cu organele administraiei publice locale pentru meninerea echilibrului dintre conservarea i dezvoltareadurabilaresurselordeap.

III.3.

Concluziiirecomandrinceprivetepertinena

ngeneral,POPimeninepertinenaicorespondenacunevoilesectorului. Principalelenoinevoialesectorului,aprutedupdataelaborriiPOPsunt: Pregtireaforeidemuncimaialesaspecialitiloradevenitcriticaisunt necesareeforturisusinutepentrucretereaniveluluidepregtireisporirea numruluidespecialitinsector. Preferina pentru produse din acvacultura ecologic sa ntrit i ca urmare estenecesarattasigurareacondiiilordesprijinireaacvaculturiiecologice, ctipromovarea. Planurile de afaceri ale fermierilor din acvacultur trebuie coordonate cu Planurile de management ale siturilor Natura 2000, acolo unde bazinele piscicoleifermeleseaflanacestesiturisaunapropierealor.


requestedtovalidateorreviewICESadvice.cf.GhiduluiFISHERIESMEASURESFORMARINE NATURA2000SITESAconsistentapproachtorequestsforfisheriesmanagementmeasuresunder theCommonFisheriesPolicydocumentfarafortalegalaobligatorie,elaboratincomundeDG MAREsiDGENV. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/fish_measures.pdf
55

www.mmediu.ro

61
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

ncontinuaresuntsintetizaterecomandrileevaluatoruluincepriveteadaptareala acestenoinevoi. Analiza Evoluia consumuluide pete Concluzie ncretereuoar. Recomandri

Estenecesarunsistemde monitorizareoperativa Imposibildeevaluatprecis. consumuluidepeteia Indicatorulstatisticestedeterminatcu structuriiconsumului. preamarentrzierepentruafiutiln managementulPOP. Nuexistoevaluareastructurii consumului.

Evoluia pieelorde desfacere Evoluia sectoruluide afaceri

Volatilitatecrescut.

Realizareaunuistudiudepia.

Scdereacifreideafaceriimaialesa profitabilitii. Scdereanumruluidelocuride munc.

SprijinireaStartupurilor Utilizareaprudentieficienta fondurilorpentrusprijinirea efectuluideantrenarea investiieiprivate(leverage effect) ntrireacolaborriicu MinisterulEducaiei. Stimulareapracticiilaloculde muncprinprevederin contractuldefinanare,detipul obligativitiidiseminrii specificepentrupiaaforeide munc. Sprijinireainstruiriiprintoate programeledisponibile.

Evoluiaforei demunc,a salarizriii calificrii

Atractivitateasectoruluipentru absolveninscderepronunat. Niveluldepregtireprofesionaln scdere.

62
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Evoluia cadrului normativde mediu MinisterulMediuluiacolectatntreaga CooperareacuMinisterul informaiedisponibiliReeaua Mediuluiprinncheiereaunui Natura2000afostlegalnfiinat. Protocolspecific. MinisterulMediuluiaselectatcustozii siturilorNatura2000iafinanatprin POSMediuplanuriledemanagement alesiturilorNatura20000. AufostnfiinateComiteteledeBazin Acvatic. ImplicareaCRnComitetelede Managementalebazinelorunde sepracticasemnificativ acvacultura.

Evoluia cadrului normativi instituional privind managementul bazinelor acvatice

III.4.

Leciinvateievideniereacelormaibunepractici

ntrziereaelaborriistudiilordepregtireaimplementriiPOP(niciunulnufusese lansat pn la data ncheierii evalurii intermediare) a fcut ca singura ocazie de verificareapertineneiPOPsafieevaluareaacestuialajumtateaparcursului.Cai n cazul altor State Membre, Romnia nu a nceput prin a pregti implementarea POP, ci prin punerea la dispoziie a fondurilor pentru subvenii i investiii n acvacultur i procesare, pe baza principiului satisfacerii cererii de finanare exprimatedepotenialiibeneficiari. Abordareafinanriipebazacereriiioferteideterminatunavansrapidncursul anului 2010 i prima jumtate a anului 2011 n ce privete recuperarea absorbiei fondurilor,daracestsuccesaavutpreulsu:Axele3i4aufostsubtilizateiarprin urmare programul a funcionat ca o banc ce acorda granturi i mai puin ca un instrumentdesprijinireauneipolitici. Inexistena studiilor pregtitoare, n paralel cu precaritatea datelor disponibile n sector a fcut ca singura posibilitate real de analiz a pertinenei programului, a corespondeneirealecunevoiledinsector,sconsteanculegereaianalizadatelor indirecte i din alte surse, cu prilejul evalurii la jumtatea parcursului. Cu aceasta ocaziesaconstatatcainstruirea,promovareaimodificareaobiceiuriloralimentare n sensul creterii consumului de pete i al competitivitii sectorului de pescuit, acvaculturiprocesarenuaucorespunsateptrilor.

63
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Lecie nvat
Pentrustabilireaiurmrireaconcretaobiectivelor,pentrumonitorizareaavansului indicatoriloripentruevaluareacurentacorespondeneisprijinuluicunevoilereale esteesenialcastudiileimsuriledepregtiresaiblocncdinprimeleluniale implementriiProgramului. Indicatorul statistic consum de pete funcioneaz eficient pentru raportare, dar din cauza ntrzierii aflrii valorii sale inevitabil din cauze metodologice i a interferenei cu structura consumului, este imposibil de pus n legtura cu succesul msurilorstabilitenProgramulOperaionaldePescuit.DinacesteconsiderenteAM nu poate utiliza doar indicatorul consum de pete pentru programare i pentru managementul implementrii programului i verificarea pertinenei acestuia pe parcurs. Lecie

nvat

PentruurmrireaProgramuluiestenecesarurmrireaconsumuluiprinmecanisme demonitorizareapieeimultmaioperativedectindicatorulstatisticconsumde peteaacumesteacestadefinitoficialnstatistic.Trebuieintrodusunindicator similar,chiarneoficial,alecreivalorispoatfinsmultmairapidimaifrecvent stabilite,cucosturiminime. Sa constatat ca sporirea produciei de pete i produse de pete nu nseamn automaticretereaconsumuluidepete,dacsprijinireaproducieinuestensoit de msuri insistente de stimulare i favorizare a consumului, cel puin prin publicitate. Sunt necesare studii privind structura consumului de pete, cel puin orientativ, pe speciiicategorii,celmaitrziulanceputulimplementriiprogramului. Lecie

nvat

Elaborareadireciilorstrategicededezvoltareiplanificareaaciunilordesprijinprin POPtrebuiesserealizezencolaborarecuautoritilecentraleilocaledemediu,i maialescucustoziiiadministratoriisiturilorNatura2000,astfelnctPOPi 64


EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

planuriledemanagementalesiturilorsfiecompatibile.

Corespondena dintre pregtirea profesional i nevoile sectorului precum i legtura dintre sistemul de nvmnt i nevoile reale ale sectorului sunt dificil de surprins n stadiile iniiale ale Programului. Factorii interesai tind s plaseze pregtirea profesional mai jos n lista de prioriti fa de investiiile n infrastructura de producie i procesare, att la nivel strategic ct i n planurile de afaceri. Atractivitatea sczut a salariilor i a condiiilor de munc conduc la o mai maredependendemsuriledesprijinanvrii.

Lecie nvat
Pregtireaprofesionaliinstruireatrebuiesfiefinanatempreuncuinvestiiile, daracestlucrunutrebuielsatdoarlalatitudineasectoruluideafaceriinicinuar trebuiconsideratcaautomatrezolvatodatculansareaunormsurisauaciuni dedicate.Unproiectdeinstruirerealizatlanivelcentral(ANPA)sepoateconstitui ntrunimpetuspentruiniiativesimilarelanivelprivatsaualFLAGurilor.

65
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

IV.

Rspunsuri la ntrebri de evaluare privitoare la eficiena transpunerii n practic i a managementului POP


QE3:ncemsuresteaplicatprincipiulparteneriatului?

IV.1.

In anul 2011 au avut loc 3 dezbateri publice pentru promovarea Programului OperationalpentruPescuit.Pe10mai2011,DireciaGeneralPescuitAutoritatea deManagementpentruPOPdincadrulMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale mpreuncuConsiliulJudeeanGalai,auorganizatlaGalai,osesiunedeinformare promovare a Programului Operaional pentru Pescuit 2007 2013. La aceast aciune au participat primari ai comunelor din judeele Galai, Brila, Buzu i Vrancea, ONGuri, ageni economici, reprezentani ai Grupurilor de Lucru Locale, ai Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Acvatic, Pescuit i AcvaculturGalai,aiUniversitiiDunreadeJosGalai,aiAgenieideMediu GalaiiaiCamereideComerGalai.Unadintretemeleinclusenagendasesiuniia fost Necesitatea dezvoltrii durabile a zonelor pescreti . Alte doua sesiuni similaresaudesfasuratlaTulcea,11.05.2011silaConstanape1213.05.2011. Un prilej pentru implicarea comunitatior locale a fost pregatirea strategiilor de dezvoltare in cadrul FLAGurilor. Grupurile locale cuprind in proportie semnificativaautoritatilocalesiorganizatiineguvernamentale. In 2010, expertii locali FARNET au pregatit si trimis un chestionar la 44 de reprezentantiaigrupurilorlocale,participantilaunseminarpreliminarorganizatde MA,DGMAREsiFARNET,inainteaselectariigrupurilorlocalepentruTA.Aufost primite 17 chestionare. In 2011 expertii FARNET au trimis aceleasi chestionare grupurilor locale dupa selectarea lor pentru sprijinire prin asistenta tehncia la elaborarea strategiilor de dezvoltare locale si toate cele 7 FLAGuri selectate au trimis chestionarele completate. Analiza comparativa a rspunsurilor din 2010 i 2011evideniazurmtoarele: - n2011accentulsapuspeaspectuleconomicalzonelorpiscicole,spredeosebire deanul2010cndrespondeniiindicauidentitateazoneicavaloareprincipal; - mediulnuafostindicatcavaloareimportantadectdectre2respondenii; - participareamaimultororganizaiineguvernamentalelaparteneriate; - autoritilelocaleaupreluatroluldelidernmajoritateaparteneriatelor. naprilie2010rspunsurilelachestionareleaplicateevideniaunecesitateainstituirii unui mecanism local (elaborarea unui protocol de delegare atribuii) i menionau dorinauneicomunicridirectecuAMPOP. Conducerea AMPOP poart discuii cu reprezentanii sectorului de afaceri, ai patronatelor,asociaiiloriaicomunitilorlocaleoridecteoriacetiaosolicit.Nu 66
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

exist o nregistrare a concluziilor acestor discuii. Deasemeni, AMPOP discut periodic (lunar) cu personalul CRurilor inclusiv aspecte privind implicarea companiilor,ONGuriloricomunitilornimplementareaeficientaPOP. Nu a existat nsa nici o dezbatere organizat cu primriile sau cu reprezentaii sectorului civil, cu scopul de a identifica necesitile locale, n prima jumtate a perioadeideimplementareaProgramuluiOperaionalpentruPescuit. n cursul pregtirilor pentru elaborarea Strategiilor locale ale FLAGurilor nu sa discutatniciodatadesprecomplementaritateacualtemasuri/axe,AMrecomandnd caproiecteledinStrategiisafiediferitedecelefinanabiledirectprinaxele1,2si3. n cadrul Proiectului LIFE07 NAT RO/681 GREENBORDERS, n perioada 01/04/2009 31/12/2011, WWF Romnia Programul Carpai Dunre a organizat 2 seminariideinformareiinstruireafactorilorinteresaidinacvaculturacuprivirela oportunitiledesprijinireprinProgramulOperaionalpentruPescuitatiapregatit ocereredefinanarepentruacetia,actiuneprevzutnproiectulLIFEmenionat. Proiectul112pentruFonduriStructurale56aanalizatiimplementareaPOP(ntrealte programe de finanare ale Uniunii Europene) i a transmis Primului Ministru o scrisoare prin care arta c principalele cauze ale absorbiei reduse sunt lipsa de personalibirocraiaexcesiv. Nuaufostrealizateactiunideimplicareaorganizatiilordefemeisideegalitatede sanseinimplementareaprogramului.

Concluzie
Principiul parteneriatului a fost aplicat sporadic si limitat, prin informarea autoritatilor locale, ale ONGurilor si grupurilor de afaceri cu privire la oportunitatileprogramului.NuaexistatundialogsusinutcudocumenteaAMPOP cu grupurile de producatori, patronatele, comunitatile locale sau alte organizatii si grupuri intresate penru a identifica necesitatile, a identifica deficientele si [entru a perfectionaimplementareainparteneriat. AMPOP asigura participarea la implementare a partilor interesate prin discutii individuale (audiente). Consultarile au un caracter informal, motiv pentru care nu exista o evidenta a concluziior sau a masurilor de a se asigura asocierea partilor interesatelaimplementareaPOP.
proiectdezvoltatdeCeRe,AsociaiaProDemocraia(APD),TerraMileniulIII(TerraIII),Asociaia SalvaiDunreaiDelta(SDD),CentruldeAsistenpentruOrganizaiiNeguvernamentale(CENTRAS), AsociaiaNaionalaBirourilordeConsilierepentruCeteni(ANBCC),ActiveWatchAgeniade MonitorizareaPresei(AMP)iestefinanatdeGuverneleIslandei,PrincipatuluiLiechtensteini NorvegieiprinMecanismulFinanciaralSpaiuluiEconomicEuropeanideOpenSocietyInstitute
56

67
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Afostorganizataosinguraactiuneinparteneriat,incooperarecuWWFRomnia, incadrulunuiproiectLIFE+,princareWWFafostinstruitoseriede510poteniali solicitantidesprijinPOPsiaelaboratocereredefinantare.

Recomandare
AMPOP ar trebui sa organizeze seminarii trimestriale sau semestriale cu comunitaitledeafaceri,cuautoritatilesicuONGurile(inspecialceledindoemniul egalitatii de sanse si al protectiei mediului) pentru a dezbate implicarea acestora in implementareaPOP. Aceaste seminarii ar putea fi cel mai potrivit organizate la nivelul CRurilor, unde existaoapropieredecomunitatilelocalesiundeestesicelmaieficientdinpunctde vedereeconomic. ConcluziileacestordezbateriarurmasafiesupuseatentieiAMPOPsiComitetului de Monitorizare, in vederea stabilirii unor prioritati comune in cadrul Programului OperationalpentruPescuitsispreaimbunatatieficientaimplemetnarii.

Comisia Europena a analizat schimbarile si a aprobat revizia Programului Operational de Pescuit (scrisoarea Comisieie Euroepne datata 05/08/2010) din si a fostimplicatainanalizaevaluariiintermediareaProgramuluiOperationaldePEscuit (scrisoareaComisieiEuropenedatata. Autoritatea de Management a transmis raportul pe anul 2008 in martie 2009. Raportul conine meniuni privind elaborarea Ghidurilor de Finanare specifice axelor,masuriledeinstituionalizareluatepentruimplementareaPOP,inclusivHG 1194/09/2008 prin care se stabilea ca Autoritatea de Management pentru POP este ANPA.RaportulmaiamintetesideelaborareaStrategieisiPlanuluidecomunicare prinfinanaredinaxa5. Prin scrisoarea datata 06/09/2010 aproba raportul anual pe 2009, menionnd ca totuimasuriledecorectareaimplementriiexpuseinraportsuntdescriptivesinu analitice.57

WewouldliketoasktheManagingAuthoritytomakedueeffortsbothtoimproveits administrativecapacityfortheimplementationoftheEFFOP,butalsoforincreasingitsmonitoring andreportingcapabilities.AnindepthcriticalanalysisoftheshortcomingsregisteredintheEFF implementationtodatecreatesthebasisforadequatecorrectivemeasures.


57

68
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

ReprezentaniiComisieiEuropeneDGMareauparticipatlaedineleComitetului de Monitorizare din 17 iunie 2011 si au prezentat reforma politicii europene de pescuitsiacvacultur,indatade28octombrie2011. Comisia Europeana a recomandat o strategie de control foarte strict al riscului de conflict de interese in selecia proiectelor ce vor fi finanate prin strategiile FLAG. Una dintre masurile propuse a fost ineligibilitatea organizaiilor, autoritilor i firmele celor care fac parte din FLAG pentru finaare. Prin contrast, n alte State Membre, prevenirea unui asemenea conflict de interese se rezolv prin excluderea solicitanilordinechipeledeevaluareiselectareaproiectelor. Aceastarecomandareaconduslareticentasectoruluiprivatdeafacepartedinacest grupurisilacretereaimplicitaaorganizaiilorpublicesisemipublicecaproporiein FLAG. Aceastaconsecinaareavantajeleei,raportndusedectreConsultantulAxei4cain alte State Membre in care FLAGurile au in compoziie multe organizaii publice, acestea au avut si posibilitatea de a aciona accelerat pentru implementarea Planurilordeaciune. Pedealtapartensa,existaonemulumiredinparteasectoruluiprivatcuprivirela aceasta recomandare, generata de faptul c numai in Romnia exista o asemenea excludere.ANPAsendoietedeposibilitateaorganizaiilorpublicedeacofinana proiectele i de a suplini capacitatea instituionala sczuta a organizaiilor de productoriiaFLAGurilorngeneral. Responsabilitatea directa asumata de Directorul adjunct al AMPOP in ce privete implementareaaxei4esteomsuradesprijinireaacestorPlanuri.SprijinireaFLAG urilor are un caracter adhoc, neplanificat i fr a implica un dialog susinut in spiritulparteneriatului. Laplanificareaaxei4,reprezentaiiDGMareaumprtitAMPOPdinexperiena altorstate,invedereastabiliriiuneialocrifinanciarecorespunztoare.

Concluzie
AMPOPsiComisiaEuropeanaconlucreazoperativ,existaunschimbdeinformaii siodisponibilitatedeconlucrarerealadeparteaambelorpari. CunoatereasituaiilordinalteStateMembreesterestrnsasieforturiledenelegere amotivelorunordeciziimaidificildeacceptataufostlimitate,ceeaceaconduslao acceptabilitaterestrnsaaacestora. 69
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Recomandare
AMPOPartrebuisantocmeascolistadesubiectedeinteressipunctesensibile,la care Comisia Europeana ar putea contribui cu informaii, precum si o planificare a subiectelordeacesttippentruafidiscutateattinComitetuldemonitorizarecatsi cuFLAGuirilesiautoritilelocale.

IV.2.

QE4:ncemsursistemuldemanagementpermiteimplementarea proiectelorcelormairelevantepentruobiectivelePOP

IV.2.1.

Aplicabilitateasieficientamecanismelordeimplementarea strategiei

UnuldintreobiectivelePOPestediversificareaproducieisiorientareaspreproduse cunaltavaloareadugata. AnalizastructuriipespeciiaproiectelordeacvaculturacontractateinAxa2,arataca 25%vizeazspeciidesturioniinexclusivitatesauincombinaiecualtespecii. Studiulpieteiarelevatfaptulcapreturilecaviaruluideculturasuntmultmaimici dect cele ale caviarului slbatic, patronatele au artat ca principalul dealer de caviar din Frana a sczut preturile la in ultimii 23 ani si au exprimat opinia ca bugeteleinacvaculturasuntsupraestimate. Evaluatoriiauaratatcasituatiaacestuinumarridicatdeproiectecevizeazacresterea capacitatii de productie de sturion a fost sesizate si a ridicat unele semne de intrebare, dar ca nu exista nici o posibilitate de a o verifica sau de a o limita, in conditiileexpuseinPOPsiinGhidulsolicitantului. Suntnumeroasesemnedeintrebarelegatedeaceastacrestereaproductieidesutrion, evidentiatedepatronatuluideprofilsiconfirmatedeanalizaevaluatorului. Dei diversificarea produciei este realizata prin aceasta cretere, au fost exprimate opinii conform crora solicitrile sunt artificiale, generate de o existenta unor cunotine tiinifice privind creterea sturionilor in tehnologia in hala cu sistem recirculatcaurmareafinanriiprinprogramulnaionaldecercetareaunuiproiect inacestsens.Astfel,solicitareadefinanarenuarfigeneratadeexistentauneicereri reale pe pia, ci de posibilitatea de a obine finanare prin POP pentru aceste investiii. Alteriscurialetehnologieisuntlegatedelipsauneibazedecunoaterenregimde culturintensivaspeciilordesturioni,deptrundereadificilpeopiaadesprecare 70
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

majoritatea analitilor consider c este ajuns deja la saturaia (cu excepia unui ntreprinztor chinez totui, care afirm c ar putea crete de 23 ori), timpul ndelungat (peste 5 ani) de cretere pn la primele recoltri de caviar, lipsa de obinuinaaconsumuluipeplanintern. Axarea pe aceasta categorie de producie nu sa realizat ca urmare a unui impuls strategicalAMPOPciesterezultatuluneicereri,aacumsaartatmaisus. Patronatul considera ca valorile finanate prin POP pentru fermele de cretere a sturionilorn regimintensiv(in hala) suntsupraestimatesii exprimandoiala ca potfisusinutefinanciardectresolicitani,ncondiiilencareinstalaiileelectrice nupotfintrerupte,consumuldefurajespecificeestemareiarntreinereabazinelor nhalestengeneralcostisitoare.Primelevenituripotapreancelpuin5ani. Situaia contractelor ce au ca obiect creterea sturionilor se prezint in tabelul urmtor: Contract 6/08.07.2010 Beneficiary DaumierProject SC NIMB SA Extinderefermsturioni cretereintensiv (TIMISOARA) Suma,LEI 12.408.000,00

2129031006370005 29/10.09.2010 2629031006370006 40/14.10.2010 2116041006370036

33/25.10.2010 2121041006370041

56/23.12.2010

SC NIMB SA 2/2.6 Extindere ferma de sturioni Producie/ industrializare SCAURORASRL Ferm deacvacultur pentrucretereaspeciilor (Timisoara) de petiautohtoniisturioni nviviereflotabilepelacul AURORATimioara,str. Lacului,jud.Timi, conformextrasCFnr. 65841,nr.Topo15924/1 Investiienova. SCABELDA Tehnologiaiinstalaiile STURIOJIM aferentepentru reproducerea, SRL predezvoltareai (TIMISOARA) cretereaintensiva sturionilornhala amplasatnoraul Jimbolia,jud.Timi SCROVICOSRL Halacompletutilati anexepentrucreterea (TIMISOARA) intensivasturionilor

SCNIMBSA

5.299.424,40

7.371.311,66

7.652.202,69

12.400.302,75

71
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Contract 2130071006370090 Beneficiary Daumier Project Suma,LEI

71/22.02.2011 2117091008330103

SCAGRO EXODUSSRL (SALAJ)

93/07.04.2011 2127101002380124

SCCAPTAIN SERVICE94 SRL (BUCURESTI)

124/26.07.2011 2105041107340224

S.CBLEAFISH S.A(Braov)

126/26.07.2011 2126041101120239 TOTAL

S.C.STURIO FARMS.A.

Fermpentrucreterea speciilorautohtonede petiiasturionilorn heleteeinhalcu recirculareaapei Fermapentrucreterea ciprinidelorialtespecii depetiautohtoni, inclusivsturionide Dunrecarepotfi crescuinheletee. Fermdecretere intensivasalmonidelor i acipenseridelornsistem insideoutside Fermdecretere intensivasturionilor

10.046.580,00

10.060.674,00

12.769.433,55

10.508.133,36

88.516.062,41

Situatiapieteicavieruluiesteinsaincertainacesmoment.Astfel,lanceputulanului 2011,primele7stateexportatoaredecaviarausemnatpentrucotedeexportde239 de tone. Aceste tari sunt Azerbaijan, Bulgaria, China, Iran, Kazakstan, Romnia si FederatiaRusa.IarnasiRusiadetinceamaimareparteaacesteicote,cucate90de tonefiecare. Pretul caviarului ajunge la $1,000 pe livra in tarile importatoare (date raportate de WWF).Piataeuropenaajungela130detonepean. Productia de caviar de ferma sa dublat, de la 64 de tone in 2005 la 125 de tone in 2010siexistaincanumeroasefermeinstadiuldeproiect.UnitedFoodTechnologiea infiintatofermadesturioniinsistemulinhala,peosuprafatade50,000m2inAbu Dhabi,unconsumatortraditionaldecaviar. Infebruarie2011,RusiasiaridicatinterdictiadeexportdecaviarinEuropa. Desiacestedatedemonstreazacrestereaclimatulcompetitiv,LuJunshan,asistentul Presedintelui Hunan Liangmei Sturgeon Caviar Science and Technology Co, un exportatormajordinChinadeclaracapeplanglobalcerereaestede1200tonepean, intimpceofertaestededoar180tonepean. Verificareasuccesuluipepiaaacestorfermedesturioniesteposibilanspestecel puin5anidelanfiinare,aceastafiinddurataminimapentruintrareapeproducie. 72
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Prinurmare,esteimposibildedeterminatdacasituaiadefaptautilizriiuneimari priafinanriidisponibileprinPOPpentruacesteaaconduslaunimpactreal. Dintre proiectele ce vizeaz creterea sturionilor, cel puin 2 nu au depus la timp prima cerere de rambursare si se pare ca ntimpin dificulti de asigurare a co finanrii.

Concluzie
Vzut prin prisma finanrii extinse a fermelor de sturioni in tehnologie in hala, pentrucarenuparesaexisteojustificaredepiaasauoprioritatespecificadeclarata in PNS sau POP, mecanismele de implementare a strategiei nu sunt eficiente in ce priveteatingereaobiectivelorsirespectareaprioritilor. POPsiPNSaulsatcerereadepiasdicteze,nuaustabilitprioriticoncretei nu exist nici o posibilitile de a se verifica dac n fapt cererea de finanare corespunde unei cereri de piareale, saueste generatdeposibilitatea de a obine uorsumemariprinPOPpentruoproducielamoda.

Recomandare
AMPOPartrebuisanalizezesituaialaziaproiectelorceaucaobiectsturioniii producia de caviar i s dispun reducerea bugetelor sau chiar rezilierea contractelor n cazurile n care aceste proiecte nu prezint garanii ca pot fi implementateicindicatoriilorpotfiatini. Transferul ctre aceast ax de la alte axe este contraindicat pn n momentul n careanalizapropusmaisusnusefinalizeaz,pentruaevitablocareaaltorsumen fermedesturionidificildenfiinat. In acelai timp POP ar trebui reelaborat n ceea privete obiectivele, n special cele legate de diversificarea produciei. Diversificarea ar trebui orientat prin POP, n sensul ncareeas nu devinunscop nsine cisa seracordezela cerinede pia demonstrabile.

IV.2.2.

Analizagraduluiincaremsuriledeinformareipublicitate luateaucontribuitlapromovareaPOPicurezultate demonstratederecuperareaparialantrzieriloriniiale.

Pentru anul 2010, activitatea de informare si publicitate a fost organizata pe baza StrategieideinformareiPublicitateaPOP,documentrealizatexclusivcuajutorul 73
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

resurselorinterneunmembrualpersonaluluiAMPOPaelaborataceastastrategie ce a fost aprobata de Directorul Adjunct al AM POP. Documentul de 15 pagini stabiletescopulgeneralalcomunicrii: SCOPUL comunicrii gestionate de ctre DG AM POP este promovarea i meninerea imaginii dezirabile a POP precum i creterea gradului de informare a categoriilordepublicint.58 Scopul acestei strategii este de a stabili aciunile i msurile care vor asigura transparena necesar n ceea ce privete informaiile referitoare la condiiile i regulile care trebuie respectate de ctre solicitant pentru a depune o cerere de finanare din cadrul POP (eligibilitatea solicitantului, tipuri de investiii eligibile, cheltuieli eligibile), informaii cuprinse n Anunul cererii de proiecte i n Ghidul solicitantului.59 Aciunileprevzutesunt: - stabilireaidentitiivizualeaDGPAMPOP; - organizareaconferinelordepres; - realizareaunorpunctajeclareisuccintepentruconferineiinterviuri; - participarea reprezentanilor DG AMPOP la evenimente organizate n teritoriu(trguri,srbtoricmpeneti) - organizareadecampaniimassmedia; - tirizilnice; - interviuriiparticiprilaemisiuni; - ntocmireauneibazededatecusubiectepozitivepentrujurnaliti; - creare unor spoturi TV de promovare a campaniilor i alte materiale de informare; - reorganizarea sistemului intern de soluionare n timp util a solicitrilor venitedinparteapresei; - meninerea contactului permanent cu persoanele responsabile pe partea de comunicaredinunitilesubordonateministeruluiidinteritoriu,nvederea eficientizriitransmiteriiunitareamesajelorstabilitelanivelcentral.60 OpersoanadincadrulAMPOPrealizeazdosarede presa,cuarticoleconcludente n ceea privete opiniile despre implementarea POP. Dosarul de presa ianuarie iunie 2010 cuprinde un numr de 38 de articole. Nu exista o analiza a relevanei acestora i o descriere a msurilor ce au fost dispuse n consecin. In 2011, EmisiuneaPescarHoinarrealizatadeTVR2adifuzatunepisoddespreProgramul OperaionalpentruPescuit(informaieprimitdelaCRBucureti).

58 59

StrategiadeinformaresiPublicitateaPOP StrategiadeinformaresiPublicitateaPOP 60 StrategiadeinformaresiPublicitateaPOP

74
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

POP a fost prezent pe internet, prin surse independente, dintre care evaluatorul a identificat,caexemplu,urmtoarele: 1)http://www.piataagricola.eu/piscicultura.htm 2)http://www.fermierul.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=1313 Nu a fost constatata prezenta AMPOP in blogosfera, n reelele sociale i n alte asemeneamijloacemodernederelaionare. Prezentaactivasirelevantapeinternetadevenitesentialapentrusuccesulinformarii sipulbicitatiiinultimiiani. NumruldegospodriidinRomniacareauacceslainternetsatriplatnperioada 20082010, n contextul n care numrul de locuine europene conectate la internet este,deasemenea,ncretere. Romnia are inca un acces foarte redus la internet de mare viteza 23% din gospodarii,fatadeprimaclasatadinacestpunctdevederesianumeSuedia83%.61 Aproximativ36%dintreromniaufolositn2010celpuinodatnultimeletreiluni serviciiledeacceslainternet,ntimpcemedialanivelulUEestede69%dinceteni. n primul trimestru al anului 2010, 70% din locuinele europene aveau acces la internet,comparativcu49%nprimultrimestrudin2006. Aceasta statistic trebuie completat cu serviciile internet pe mobil, care au nregistratocretereacceleratnRomnia. Numrul abonailor la serviciile de Internet mobil de mare viteza sa majorat cu 380.000, n a doua jumtate a anului 2010 ajungnd la nivelul de 2,2 milioane de clieni62,TotalulconexiunilornbandlargprinInternetlapunctemobileacrescut cu 20 de procente, ajungnduse la un numr de 4 milioane. Prin intermediul cartelelor preplatite, numarul conexiunilor a urcat cu 21 de procente, pana la 3,1 milioane. In ultimele sase luni ale anului 2010, numarul romnilor care au accesat Internetul folosindunmodemsauuncardUSBdelaunoperatordetelefoniemobilaacrescut cu220.000,laaproapeunmilion63. Numarul total de utilizatori de servicii de telefonie mobila a fost, in al doilea semestru din 2010, de 24,6 milioane. In aceeasi perioada, operatorii Orange, Vodafone, Cosmote si Zapp au adunat un numar de 27,1 milioane de clienti. Inaceeasiperioada,numaruldeclientipentruinternetfixacrescutcu90.000,panala 3milioane64.

61 62

EUROSTAT AgentiaNationalapentruAdministraresiReglementareinComunicatii(ANCOM). 63 AgentiaNationalapentruAdministraresiReglementareinComunicatii(ANCOM). 64 AgentiaNationalapentruAdministraresiReglementareinComunicatii(ANCOM).

75
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Prin strategia nationala de broadband, fiecare gospodarie trebuie sa aiba acces la Internetdemarevitezapanain2015.. O serie de rapoarte ale unor mari companii de profil65 din lume confirma acest optimism:RomniasaclasatpeloculpatruinlumesipeprimullocinEuropaintr un clasament privind conexiunile de mare viteza. Viteza medie a conexiunii de Internet in tara noastra este de 7 mbps, in ultimul trimestru al anului 2010, viteza medieainregistratocresterede2,9%,iarin2010crestereaafostde12%.Celemai marivitezeinregistrateinRomniasuntinConstanta(8,8mbps),Iasi(7,7mbps)si Timisoara(7,5mbps). Princontrast,mediatiparitaaavutinperioada20072010oevolutiecvasiconstanta vezimaijosgraficulvanzarilorcotidienelorcuacoperirenationala66.
Total vnzri cotidiene cu acoperire naional
300000 250000 numarul de exemplare 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 anul 2009 2010

Sursa:BRAT,prelucrareaEvaluatorului

Websiteul AMPOP www.ampeste.ro este updatat periodic, informaia este structurat pe axe. AM POP afieaz pe site POP, Ghidurile pe axe, lista beneficiarilorfinanaiprinPOP,peaxe,cudenumireaproiectuluiibugetulaprobat precum i stadiul implementrii POP pe axe i msuri, actualizat la fiecare doua saptmni.PersonalulCRndrumsolicitaniispreinformaredinacestwebsite. Websiteul are o grafic simpl, dar functional. Websiteul cuprinde doar 3 link uri:ctreMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale,AgeniaNaionaldePescuit iAcvaculturictrepaginadepoliticapescuituluiaComisieiEuropene.
65 66

Raportuldin2010alcompanieiITAkamai. BRATBiroul Romn de Audit al Tirajelor

76
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Websiteul pereche, cel al ANPA www.anpa.ro conine informaii de interes pentruacvacultura:registrulunitilordeacvaculturaautorizate,proiecteleaflaten derulare,legislaie.

Concluzie
Informarea si publicitatea Programului operaional pentru Pescuit este dependenta deinteresulmassmedieiteleviziune,audio,scrisasionline.Aciuniledeinformare nusuntcoordonateiniciintite,documentulstrategicelaboratnacestsensavnd uncaracterpreageneral. Websiteul AMPOP are o grafica simpla dar este informativ in ce privete implementareaPOPsibineorganizat. NiciwebsiteulAMPOPnicicelalANPAnupotnsserviuneiinformrimailarg npoliticanaionalieuropeanndomeniuinuconinresursesaulegturictre resurseconcludentenacestsens.

Recomandare
AMPOPartrebuisaapelezelaosocietatecomercialspecializatpentruelaborarea unuiPlandeComunicarepertinenticoncretiscontractezeunminimdemsuri deinformareprinmassmediadeaudiennaional.Avndnsnvedereponderea tot mai ridicat a internetului n aciuni de comunicare i cretere a accesului la serviciile de internet, se recomand ca resursele financiare s fie orientate cu preponderenspreacestemijloacemoderne. Este mai important s fie utilizate cai tehnice diversificate (websiteuri, mobisite uri, reele sociale) dect s fie orientate resurse financiare sporite ctre publicitatea prinmassmediaconvenional. CeledouawebsiteurialAMPOPsialANPAtrebuiesadevinaintromsurmai ridicat instrumente de informare privind politicile naionale i europene n domeniu,sincludresurseilinkurictresiteurideinterespentrupoliticidari pentrustructuriprofesionalesauasociative.Esterecomandabilsaseinsistateasupra sporirii caracterului informativ al siturilor, mai degrab dect pe mbuntirea graficii acestora. Cile i mijloacele de publicitate trebuie s in seama de evoluia internetuluiiatelefonieimobile,sfieadaptateidiversificatenconsecin. Pentruelaborareastrategieideinformareiaciuniledepublicitateprecumipentru perfecionareawebsiteurilor,suntdisponibilealocrilefinanciarealeaxei5,darse recomandcadeterminareavaloriicontractelorssebazezepepreuriledepia,cu grijpentruanufisupraestimate. 77
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

IV.2.3.

Factorisaucondiiicarepotinfluenanegativimplementarea POP,eficienasaueficacitateaacestuia

Volumuldecereridefinanareaprobateiefortuluinecesarpentrumonitorizarealor i asigurarea plilor au crescut accelerat in anul 2011. La data de 11/02/2011 erau finalizatesaunderulareunnumrde68decereridefinanarecontracte,invaloare totalade64.867.744EUR,numrceacrescutrapidsprenceputulluniimai2011ctre 103cereridefinanarecontractate. Experiena altor programe europene n Romnia (a se vedea POSCCE, POS DRU, POSmediu,ntrealtele)aartatcsepotridicaserioaseproblemedeimplementare ncepriveteplatactreproiectei,nconsecin,asigurareafluxuluidenumerarpe carebeneficiariiilplanific. Principalele aspecte care ar ridica probleme n ceea ce privete implementarea POP sunt: - avansulinegalalimplementriipeaxe. - unsistemstatisticideraportarecvasioficialasracnvariabileurmrite - indicatoriaisectoruluiputini,lipsatotalaaunorindicatorioperativi(consum de pete, producia de conserve i alte asemenea) indisponibili adesea n profilteritorialsaucuoratdeactualizareprealent - inexistena unor studii de pia, a unor studii socioeconomice care s fundamentezestrategiageneraldeselecieaproiectelorirevizuireaPOP,n cazdenevoie; - gestiuneadatelordeimplementare(rezultatedinprocesuldeapeliselecie, contractare,implementareaproiectelor)serealizeazcuunsisteminformatic alecruirapoartedinamiceaufostdefinitedeabiancepndcuianuarie2011, foartetrziucomparativcuavansulpeaxe. Gestionarea datelor din procesul de selecie i de monitorizare se realizeaz cu ajutorul unui sistem informatic (baz de date), conceput i realizat de o firm specializata. Funcionalitatea sa din punct de vedere hardware i al ntreinerii informatice corespunde scopurilor pentru care a fost creat, principalele trsturi caracteristicealeacesteiafiindurmtoarele67: bazadedateestegzduitapeservereleMinisteruluiAgriculturii,aflatentro camercorespunztoare(rcita)

Evalautorulaauditatfunctionalitateabazeidedateincursulluniimartie2011,pebazauneilistede verificareconceputespecialinacestscopsiadministratelasediulAMdecatrepersonalde specialitate


67

78
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

consultarea bazei de date se poate realiza exclusiv local nu este posibila consultareaprininternetdepealtecalculatoareacestlucruestencursdea firezolvatladataelaborriiraportuluideevaluare; Echipa de mentenan dedicat efectueaz periodic verificri manuale ale accesibilitii bazei de date prin conectarea la aceasta cu instrumente informatice(tools)specializate; Aplicaiile sunt transmise (deployed) intrun server de aplicaie, n acest cazJBOSS.Ladeploytime,cndserveruldeaplicaieporneteacestaverific daca are conexiune cu baza de date. In cazul in care nu exista conexiune, serverul de aplicaie nu va porni, ca urmare nu se pot introduce date n aplicaie. Sedamailautomatzilnicsisuntconfiguratealertecuverificareaconsistenei bazeidedate,depireaalocriispaiului(comenzidetipulDBCCCheckDB, prin care se testeaz consistena alocrii spaiului, consistena tuturor obiectelor (tabele), consistena stocrii datelor). Nu exist ns rapoarte de monitorizarepetermenlungprivindrezultateleacestorteste. Teamnet (firma de ntreinere a bazei de date) are o echip specializat n mentenana bazelor de date alocata pentru efectuarea operaiilor de ntreinere i optimizare. Oracle ofer suport automat pentru realizarea operaiilordentreinerezilnice.Unraportdetaliatestetrimisctreechipade mentenan.Totodatpelngacesteoperaiiefectuateiraportateautomat dectreOracle,echipaTeamnetintrlunarsverificefragmentareatabelelor dedateideindexri. Accesullabazadedateseefectueazprincanalesecurizate,astfelnctsnu sepoatinterceptapachetele(prinprocedeedesnifing)transmisentrebaza de date i serverul de aplicaie. La nivelul aplicaiei software se efectueaz testedesecuritate(XSS,SQLInjection)astfelnctbazadedatesnupoatfi penetrataprinaplicaiileceoacceseaz.Suntfolositemecanismeleoferitede Oraclepentrusecurizareaaccesului. Existobazadedatedetestpecareseinstaleazaplicaiadetestnaintes intrenproducie. Reeaua in care se afla serverul de baza de date este monitorizata in permanenta.Existaechipamentecarelimiteazaccesullaechipamentelecare coninbazadedate.Inmomentulincareseobservaanomalii,sauatacurieste tiat accesul. De asemenea se execut teste de bruteforcing. La nivelul echipamentelorseexecuttestedetipDDoSsauFlooding. Exista doua baze de date. Una de test si una de producie. Baza de test este bazaincaresefaccelemaimulteoperaiisiseintroducefoartemultedatede test. In momentul care se observa probleme pe aceasta baza de date de test, acesteasuntrezolvate astfelnctproblemelenupotajungepebazadedate deproducie. Baza de date este actualizata de fiecare data cnd echipa de dezvoltare instaleaz o versiune noua de aplicaie. Actualizarea bazei se efectueaz de ctre membri bine stabilii ai echipei de dezvoltare. In prealabil modificrile ceseefectueazpebazadedatedeproduciesuntrulatepeoBDdetest. 79
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Problemele aprute sunt remediate de ctre echipa dedicata a TNI. Exista proceduri stabilite pentru backupul si restaurarea bazei de date din aceste backupuri.Inmomentulincareplacadebazaaserveruluihardwareapicat, sa fcut trecerea aplicaiei pe o baza de date paralela. Dup rezolvarea problemeilaserverulhardwaredectreAseSoftsaefectuatrestaurareabazei dedatedinbackupurileexistenteintreinutelazi. Backupul se realizeaz zilnic i se transfer la Constana, este verificat automat genernd un mail ctre dba@teamnet.ro n caz de succes sau insucces.Incazdeinsucces,persoaneleresponsabilecumeninereabazeide date din partea TNI, verifica problemele aprute i iau masurile necesare rezolvriiacestorprobleme.

OsingurapersoanaseocupadebazadedateinstructuraAMPOP,ceeaceconduce uneorilasuprancrcare,maialesnsituaiancareestenevoiedeproiectareaunor noirapoartedinamice.ConducereaAMPOParensodeschideredeosebitpentru implementareaunuisistemdegestiuneelectronicadocumentelorctmaidinamic. Lipsetensaexperienanecesarainceeacepoatefaceunasemeneasistem.

Concluzie
Bazadedateprezintunpotenialridicatdeutilizarepentruinvestigareaeficienei, relevanei i pertinenei programului, pe parcursul implementrii acestuia, dar necesitncdezvoltrisuplimentarepentruapunenvaloareacestpotenial. Din pcate, dezvoltarea sa n sensul monitorizrii procesului de implementare sa fcuttrziuspresfritulanului2010inceputulanului2011,astfelncturmrirea sarealizatpnlaacelmomentprinprocedeesemiautomatizate. Evaluatorularecomandatpeparcursulanalizeicaoseriededatenecesareurmririi implementrii (urmrirea timpului parcurs de ctre solicitrile de finanare, introducerea Codului Unic de Identificare fiscala drept variabila dinamica pentru a se putea verifica bonitatea solicitanilor in caz de nevoie si altele) s fac obiectul proiectriiunorrapoartedinamicededicatesiacestlucruafostrealizat. Resurselealocatedezvoltriisistemuluidegestiuneelectronicaadocumentelorsunt insuficiente.

Recomandare
AMPOP ar trebui sa discute cel puin trimestrial necesitile nou aprute de urmrire a procesului de implementare, astfel nct s fie posibil verificarea respectriistrategieigenerale. Aceste necesitai de informare ar trebui sa fie rapid transformate in elemente ale 80
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

sistemului electronic de gestiune a documentelor, in rapoarte dinamice sau in variabilenouintroduse. ntreinereabazeidedateartrebuisincludsiacesteelemente,fiecsevorrealiza prin resurse interne fie ca vor fi achiziionate ca asistenta tehnica, astfel nct persoanaresponsabildesistemulelectronicdegestiuneadocumenteloraspstreze doarroluldeinterfaaintreexperiiinprogramaresiAMPOP. In ce privete cadrul normativ, una dintre persoanele chestionate din cadrul managementului POP a menionat ca pe Ordinul de pescuit comercial nu se elibereaz autorizaie separat ci pe licen se trec toate tipurile de unelte, ceea ce conduce la situaia de a nu putea fi recunoscut prin documente cel ce practic pescuitulcomerciallascararedus.Inopiniarespondentului,acestlucruconducela dificulti n verificarea eligibilitii cererilor de finanare din axa 3 Investiii la bordulnavelordepescuitiselectivitate.

IV.2.4.

Claritateasiatractivitateaprocedurilordeapeldeproiecte, motivepotenialepentrucareacetiaezitsntocmeasc dosaredefinanare

GhidulSolicitantuluiesteneclar,suntsolicitateunnumrexcesivdedocumentede verificare administrativ, studiile de pia solicitate se elaboreaz cu dificultate i practic numai prin sondaje, n lipsa unor documente relevante de pia. In aceste condiii,elaborareaprimeicereridefinanatarenecesitcontractareaunuiConsultant specializat, care lucreaz de regul pe comision de succes. Majoritatea celor intervievai au artat c exist pericolul de a ridica artificial valoarea investiiei pentru a crete implicit valoarea comisionului. Membrii FocusGrup au menionat ns ca dup prima cerere au dobndit suficient experien pentru a le realiza pe urmtoarelefrasistendespecialitate. Numrul ridicat de cereri de finanare depuse pe axa 2 i rata de succes a acestora demonstreaznscinacestecondiiinusuntobstacolesemnificativecaresse constituienmotivededescurajarepentrudepunereauneicereridefinanare. Evaluarea studiilor de pia ataate cererilor de pia se face n absena unor documentedereferin(inexistentepeplannaional),ceeaceacondusladisputecu privirelarealismulunorpreuriprevzuteiavolumuluicereriidepia.Realismul iaplicabilitateastudiilordepiaialeplanurilordeafacerirmnincertenaceste condiii i pot descurja aplicanii avnd n vedere c indicatorii acestora sunt considerai contractuali i pot conduce la solicitarea returnrii sprijinului n urma controluluiexpost(oasemeneasituaieafostntlnitlaproeicteleSAPARD). 81
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

IV.2.5.

Metodeledeselecieapropunerilor,aplicabilitateacriteriilor deseleciesitransparentaseleciei

Experiievaluatoridisponibilipentruevaluareacererilordefinanaresuntinnumr de24,dintrecare19pedomeniitehnice(vezitabeluldemaijos)68. Specificaie Evaluatoritehnici,dincare,pedomenii: Acvacultur Pescuit,unelteiechipamentedepescuit Managementulresurselorpescreti Resursemarinevii Ecologie,proteciamediului Hidrodinamicnavalistructurinavale Tehnologiiiechipamentepentruprocesarepete Evaluatorifinanciari Totalexperi
Sursa:situaiefurnizatdeAMPOP Tabel1Situaianumruluievaluatorilorindependeni,pedomeniidespecializare,2010

Numr 19 7 2 2 2 2 2 2 5 24

Acetiexperievaluatoriauavutdeanalizatunnumrde92decereri,dintrecareau fostaprobate59,pnladatade30/11/2010.Aceastanseamnunnumrmediude cerericerevinunuievaluatorde159/19=4,85.DindocA.1,2,4,5i6CF2010stadiulla 8.04aufost78decereridefinanareeligibilepeinvestiii(46peact1i22peact2 alemsurii2.1,7pemsura2.3i3pemsura3.4)careaufostsupuseprocesuluide evaluaretehnicofinanciardectreevaluatorulexterncontractat.Dinacesteaaufost selectate47(27 peaciunea1,15peaciunea2alemsurii2.1i5pemsura2.3).


68

datetransmisedeAMPOP

82
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Aceastanseamnunnumrmediudecerericerevinunuievaluatortehnicde78/19= 4,10. Panaladatade13.05.2011,acetiexperievaluatoriauavutdeanalizatunnumrde 79decereri,dintrecareaufostaprobate50.Aceastanseamnunnumrmediude cerericerevinunuievaluatorde78/19=4,15 Aceasta ncrcare individuala corespunde unei bune practici, avnd in vedere ca o cererepoatefianalizatain0,54zilesiprinurmareperioadamaximaincareocerere de finanare se afla in evaluare este de aproximativ 20 de zile. Totui, o asemenea perioadanuestederegulaatinsa,perioadaobinuitafiindmultmairedusa. Nu au existat semnalri cu privire la incorectitudini in procesul de evaluare, dei unele suspiciuni au fost ridicate evaluatorului in cursul exerciiului de evaluare, suspiciuni legate de posibilitatea influenrii evaluatorilor de ctre diveri beneficiari.Nuaufostnsasemnalrisusinutededovezi.Introopinie,evaluareaar fi trebuit condus cu experi angajai individual i nu cu o firm care s pun la dispoziieevaluatorii. CriteriiledeevaluaremsoardirectnivelulateptatalatingeriiobiectivelorPOP. Evaluarea cererilor de finanare folosind aceste criterii a ridicat n 20092011 numeroase probleme legate de interpretare. La nivelul conducerii autoritii de management exist preocuparea pentru mbuntirea acestuia, prin omogenizarea evalurilor. O dificultate de aplicare a constat si in posibilitatea de a obine finanare pentru cumprareaterenului.Auexistatsuspiciuniinceprivetevaloareaterenului,chiarin condiiile in care aceasta provine din opinia unor experi evaluatori. In afara posibilitii supraestimrii oneroase, aceasta categorie de cheltuieli eligibile poate induceocretereabugetuluitotalalcererii,pentrucavaloareaeligibilpentruteren sapoatfilarndulsaumairidicata.

Concluzie
Exista un numr suficient de evaluatori independeni calificai iar ncrcarea per persoanaesteadecvat. Interpretareaiaplicaregrilelordeevaluareridicaproblemedeinterpretareunitara AMPOPsievaluatoriicolaboreazpentruareduceacestrisc. Existposibilitidesupraestimareabugetelor,dificildeidentificatideeliminat. 83
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Recomandare
AMPOPartrebuiscontinue practicacolaborrii cuevaluatoriiindependenii s discuterapoarteledeevaluarencazurilencareproiecteleauvaloriridicate.Pentru facilitareaacesteicooperri,personalulAMPOPartrebuisprimeascunminimde instruire n domeniultehnologiilor de profili sexpun isexplice evaluatorilor prioritileiproblemelecareauaprutnurmaevalurii.

Conform organigramei, la nivel AMPOP, n cadrul Serviciului de monitorizareiselecieproiectesuntncadrai8funcionaripublici. La nivelul Centrelor Regionale, pentru monitorizare proiecte i verificri de managementsuntncadrate18persoane. LanivelulAMPOP,ncadrulServiciuluimonitorizareiseleciefuncioneaz urmtoarelecompartimente: - Compartimentulmetodologie; - Compartimentulprogramare,evaluare,monitorizareiraportarePOP; - Compartimentulverificrieligibilitateiseleciecereridefinanare. CompartimentulmetodologieestecelcareareconformROF,atribuiipentru realizarea funciilor de management al calitii, de elaborare i modificare a manualelordeproceduriiaghidurilorsolicitantului. AcestcompartimentaresiroluldeaurmrisimodificaGhidulSolicitantului, daca va fi cazul (conform ROF, acest compartiment elaboreaz Ghidurile Solicitantului, inclusiv Corrigenda de modificare, n colaborare cu compartimenteledespecialitate,sigestioneazbazelededate). Avnd n vedere numrul restrns de proiecte din prezent, o comparaie cu eficienta mecanismului de implementare din Programele Operaionale Sectorialeaduceunplusdeinformaie. Odat cu creterea numrului de proiecte aprobate, managementul acestor ProgrameOperaionalesaconfruntatcuproblemeridicatede: ntrzierideplti; mecanismederaportaresupradimensionatefatadenecesitateafireasca deverificare; uneledificultidenelegereunitaraghidurilor.
84
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Timpul total de selecie este acceptabil conform opiniei unora dintre solicitani. Solicitanii au apreciat c obinerea de autorizaii, certificate i avize nu lea ridicat problemedeosebite. Deremarcatnscanumruldecereridefinanaredepuseestencreduslasfritul anului2010. Analizndsituaiacererilordefinanaredepusesiaprobate(59)in2010rezulta
Durat,zile Totaldurata Maxim Minim Mediaper cerere Mediana Timp Timp Timpselectare conformitate eligibilitate 838 629 724 80 80 86 2 0 1 14,20 12,00 10,66 6,00 12,27 20,50 Timp contractare 1257 74 13 21,31 34,00 Timpcontract fs 360 34 1 6,10 10,00


Mediana duratelor de procesare a CF, total POP, 2010
Timp conformitate 15% Timp eligibilitate 7%

Timp contract fs 12%

Timp contractare 41%

Timp selectare 25%


Figura10Proportiadetimpalocatapefiecarefazadeprocesareacererilordefinantareaprobate, medianaduratelor

Situaiapeaxesimasuri 85
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Pentru Msura 1.1. 1, cele 7 cereri aprobate au parcurs fazele de verificare a conformitiiieligibilitiiicontractareaconformtabeluluiurmtor.
Durata,zile TotalDuarte Maxim Minim Mediapercerere Mediana Timpconformitate 104 21 12 14,86 14,00 Timpeligibilitate 77 26 3 11,00 11,00 Timpcontractfa 110 34 5 15,71 10,00


Mediana duratelor de procesare a CF, axa 1.1, 2010

Timp contract fs 29%

Timp conformitate 40%

Timp eligibilitate 31%

Pentru Msura 2.1., cele 40 de cereri aprobate au parcurs fazele de verificare a conformitiiieligibilitii,deevaluareicontractarendurateledetimpdescrisen tabelulurmtor.
Durata,zile Totaldurata Maxim Minim Mediaper cerere Mediana Timp conformitate 611 80 2 15,28 12,00 Timp eligibilitate 404 80 0 10,10 6,00 Timp selectare 642 86 1 16,05 21,00 Timp Timpcontract contractare fs 1063 169 73 28 13 1 26,58 35,00 4,23 13,00

Medianaduratelorpefiecareetapanparteesteacceptabil,darvaloareamaxima duratelor pe etap este de 2 12 ori mai mare dect a medianei. Diferena dintre valoareaminimaduratelorivaloareamaximestefoartemare. 86
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

O astfel de situaie statistic indic un sistem de verificare/selectare nesigur i imprevizibil.MembriiFocusGrupuluiauindicatnscafiindacceptabilduratade la depunere la semnarea contractului. Din tabelul de mai sus rezult c suma duratelor pe faze, exprimate n valori ale medianei este de 87 de zile, adic aproximativtreiluni.
Mediana duratelor de procesare a CF, axa 2.1, 2010
Timp conformitate 14% Timp eligibilitate 7%

Timp contract fs 15%

Timp contractare 40%

Timp selectare 24%

Pentru Msura 2.3., cele 5 cereri aprobate au parcurs fazele de verificare a conformitii i eligibilitii , de evaluare i contractare conform duratelor de timp prezentatentabelulurmtor.
Durate,zile Totaldurata Maxim Minim Numardecereri Mediaper cerere Mediana Timpconformitate 56 15 5 5 11,20 12,00 Timpeligibilitate 44 21 5 8,80 6,00 Timpselectare 82 31 5 16,40 15,00 Timpcontractare 194 74 28 38,80 29,00

87
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Mediana duratelor de procesare a CF, axa 2.3, 2010
Timp conformitate 19%

Timp contractare 47%

Timp eligibilitate 10%

Timp selectare 24%

Pentru Axa 3 nu a fost depusa in prima jumtate a duratei de implementare un numrdecerericaresapermitoanalizastatistica. PentruAxa4aufostdepusecereriledefinanareaStrategiilorlocalelasfritullunii august2011,ceeaceafcutimposibilaevaluareacapacitaiidemanagementeficient aacestoraprinanalizaprocesuluideevaluaresicontractare. Axa 5 componenta de asistenta tehnica a fost subtilizat, contractele ncheiate adresnduse unor necesitai momentane (cu excepia contractului de evaluare de proiecte).

Concluzie
Dup18lunidelanceperearealaaimplementriiprogramului,proiecteleaprobate suntingaintrunstadiupreaincipientpentruaidentificacupreciziepunctelecritice ale managementului. Avansul inegal al axelor face o astfel de analiza nc si mai imprecisa. Criteriiledeevaluaremsoardirectnivelulincareunproiectcontribuielaatingerea obiectivelorprogramului,darsuntimprecise,dificildeaplicat,permitcupreamare uurinaaprobareaunorproiectecaresuntformalbineconceputedarcaresuntmai puinfezabile. Cutoatecaauavutloc3edinecomunealeAutoritiideManagementisocietii comerciale care evalueaz documentaiile depuse, in scopul nelegerii si aplicrii unitareacriteriilor,prereageneralestecmaisuntncnecesareeforturipentruo 88
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

aplicareomogenaaacestora. Nu exista in procedura posibilitatea modificrii bugetelor proiectelor in cursul evalurii, ceea ce in condiiile lipsei preturilor de referina si a unei practici in domeniu,conducelasupraestimrisilasuspiciuneacuneleproiectearfipuinfi totuifinanate,cuominimcoreciedebuget

Recomandare
AMPOP ar trebui sa restructureze complet procedura de apel, de selectie si evalaure, astfelincataccentul sasemute de pe evaluarea academica a dosarelorde finantarepeoevalurearelevanteisifezabilitatiiacestora.Oporpunereorientativaa Evaluatoruluiesteredatainanexa.Inesenta,modificarilepropusesereferala: a) eliminarea din dosarul de solicitare a finantarii a unor acte ce nu sunt concludentesaupentrucaresepoateacceptadeclaratiasolicitantului(oserie deactepotfitotusisolicitatedoardosarelorselectate); b) eliminarea solicitarii unor planuri de afaceri sofisticate si inlocuirea acestora cu un format mult mai simplu; eliminarea solicitarii sau interezicerea furnizariidedatesuplimentareinutileinvolumexcesiv; c) instituireaunuisistemmaisimpludeevalaure,cudouaetape:relevanta(cu crieterii de tipul trecenu trece) si fezabilitatea, cu un numar restrans de criteriievaluateexclusivprinnotedela1la5; d) elaborareaunuiGhidalEvalaurii,pentruaseasigurainterpretareaunitaraa criteriilordecatreevalutori e) alcatuirea unei liste de elemente obligatorii ale scrisorii de repingere a finantarii, astfel incat popunatorul sa fie informat cu privire la punctele pe careartrebuiasleperfectionezeincazulincareardorisaredepunaproeictul f) Instituirea fazei de revizie (solicitare de dlarificari si solicitare de revizie), astfel incat proiectele sa nu mai fie respinse pentru unele scapari de design sau pentru cauze minore; o astfel de faza ar trebui sa vizeze si reducerea surpaestiamrilorbugetare. AMPOPartrebuisacontractezeoasistentatehnicalamanagementpentruarealiza deurgentaaceastareorganizare Punctulcriticprincipalalprogramuluilreprezintsituaiaplilorctrebeneficiari, care dei ajunge la aproape 30% din totalul contractelor ncheiate, se refer la o absorbie total a fondurilor de pn n 7,39 % la sfritul anului 2010. Aceasta situaie ridic problema eficienei sistemului de pli n momentul n care numrul deproiectevacreteodatcuratadeabsorbieafondurilor.

89
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Din declaratiile sale, managementul POP utilizeaza cererile de rambursare si ca pe unpunctdecontrolalfezabilitatiiproiectelor,maialesinceprivescapacitateadeco finantaresisupraestiamrilebugetarealeproiectelor. Desi aceasta optiune strategica dovedeste precautie in utilizarea fodnruilor comunitare, fiind utilizata drept singurul punct de control real al fezabilitatii, genereazablocajealplatilorsiconducelaoimagineimprecisaautilizariifondurilor. FocusGrupulorganizatpentruevaluareaevidentiatfaptulca aprobareaplanurilor de achizitie a reprezentat principala dificultate in ce priveste planificare, dar ca situatiaseaflaincursdeindreptare.

Concluzie
Programulesteintrunstadiupreaincipientpentruaidentificacupreciziepunctele critice ale managementului, in ce priveste plata cererilor de rambursare. Totusi, blocajeleaparuteinprocesulderambursaresedatoreazainprincipaluneifezabilitati restranse a proiectelor, ca potenial de cofinantare si ca urmare a unor (posibile) supraestimari. DinexperienaaltorprogramenRomniasepoateprevedeacpunctelecriticecare pot genera blocaje n cererile de finantare sunt legate de interpretarea excesiva a conditiilor de achizitie publica sau din formalismul excesiv al documentelor. In general,combatereaexcesuluideprecautieestedificilainclimatuladministrativdin Romnia.

Recomandare
Incazulproiectelorcubugetecedepasesc200,000EUR,AMPOPartrebuisaincluda in contracte o conditie de reziliere in situatia in care intrun anumit numar de zile, recomandabil180dezile,nuesteinregistrataniciocererederambursare. AMPOP ar trebui sa solicite o declaratie de asigurare a cofinantarii si sa faca cunoscutsolicitantilor(prinGhiduldefinantare,darsipecaleadiseminarii)aceasta posibilitatedereziliere. Includerea in faza de revizie a posibilitatii de ajustare a bugetelor este obligatorie pentruaevitablocajeleulterioaregeneratedeacceptareaunorbugeteezxcesive.

90
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

IV.3.

QE5:Careesteeficienasistemuluidemonitorizareaprogramului

Monitorizarea programului se realizeaz pe calea indicatorilor de rezultat, stabilii pentru fiecare ax n parte. Urmrirea indicatorilor de rezultat se realizeaz prin consultareabazeidedateiverificareamanualacererilorexistente. Avndnvederenumrulrelativredusdecereridefinanare,aceastmetodapoate ficonsideratasuficient,laacestmoment.Odatcuperfecionareabazeidedatei digitizarea cererilor, aceast urmrire va fi la rndul su automatizat ntrun grad mainalt. Laniveldeprogram,sistemuldeindicatoridemonitorizarenecesitnscompletri i perfecionri pentru a avea permanent n vedere impactul programului, eficiena alocriifondurilorpeaxeiaaduceperfecionripeparcurs. Sistemul naional statistic include indicatori i date numerice ce sunt disponibili dupa 12 ani. Sistemul de monitroizare implementat de ANPA se bazeaza pe raportari periodice, entitatile economice fiind insa destul de reticente in a furniza date. Un Ordin al ministrul agriculturii aflat in curs de apobare in timpul evalaurii creaza obligatii de raportare firmelro din acvacultura si posibil, in viitor diversilor procesatori. Totusi, avand in vedere caracterul ponuintat adminsitartiv al acestui sistem,nuestedeasteptatoacurateteprearidicata. Aceasta limitare obiectiv la mecanisme adminsitartive de stat reprezinta un real obstacol in crearea unui sistem de indicatori realmente util pentru monitorizarea curentaaprogramului. Oaltalimitareoreprezintacaracterulbiunivocalunoradintreindicatori,insensulin care spre exemplu consumul de peste desi are o conoteatie economica pozitiva, reprezentandunsemnalcresterii,aretotusioconotatienegativadinpunctdevedere almediului,reprezentandopresiunesuplimetnaraasupraresurselornaturale. Pentru a iniia procesul de dezvoltare a sistemului de indicatori, evaluatorul a consultat studiile referitoare la indicatorii programelor de sprijinire a pescuitului, disponibilelaOECDidinprogrameledecercetarealeUniuniiEuropene. Studiile OECD privind msurarea eficienei i impactului politicilor de sprijinire a domeniului de pescuit subliniaz necesitatea constituirii unor indicatori agregai, care sa includ aspecte referitoare la pescuitul responsabil si la dezvoltarea durabil. Din aceasta perspectiva tridimensional (mediu, social si economic), OECD a elaboratomatricedeindicatoriPresiuneStareRaspuns,redataintabelulurmtor. 91
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Dimensiuni Ecosistem(resursesi mediu) Presiune Cantitateadepeste recoltat Consumuldepeste Social Efortuldepescuit Numruldevasede pescuit ratadecreterea numruluidepescari Economic Subsidii Excedentulcapacitii depescuitinexces Profitabilitate Sursa:EconomicandSocialsustainabilityIndicatorsforFisheriesStudy,OECD69. Tabel2Matricea Presiune-Stare-Raspuns pentru indicatorii din domeniul pescuitului Profitabilitate Numruldelocuride muncaexistente Economicstimulente& constrastimulente economice(subsidii, taxe) Numruldepescari Stare Situaiastoculuide peste Rspuns Capturatotal admisibil(TAC)

In ce privete dimensiunea de mediu, OECD subliniaz relevana indicatorului de consum de pete pe cap de locuitor, care este interpretat ca o presiune asupra resursei, att timp ct creterea valorii acestui indicator conduce la creterea volumului de pete prins (sau din acvacultur), ceea ce din punct de vedere al protecieimediuluiesteinterpretatnegativ70. Evident, sensul economic al consumului de pete per cap de locuitor prezint o semnificaie pozitiv n ce privete creterea volumului de pete prins (sau din acavacultur). Din punct de vedere economic, trebuie avut n vedere o anumit elasticitate a cererii cu preul unei mese de pete i evident obinuina social n ce priveteconsumuldepete. Inceprivetedimensiuneasocial,rataomajuluiicreareadenoilocuridemunc suntlafeldeimportantecaidependenasocioeconomicdeactivitateadepescuit, attntermenieconomici(insuficienalocurilordemuncalternativepescuituluin anumitecomuniti)ctintermenisociali(practicareapescuituluidealungulmai multor generaii). In urma acestor considerente se construiesc doi indicatori: a) Indexuldedependendepescuitulcomercialib)Indexuldedependensocialde pescuit71. Indicatatorul pereche este indicatorul de vulnerabilitate, care evideniaz dimensiunearisculuiacesteidependene.
1.BertrandLeGallic,Fisheriessustainabilityindicators:theOECDexperience,Bruxellsworkshop, 2002http://www.oecd.org/dataoecd/43/63/2507611.pdf 70 3.Allianceforreponsiblefisherieshttp://www.allfish.org/whitepapers/15 %20ALLFISH_Costed%20Work_Program_2010.pdf 71 2.SteveJacob,PriscillaWeeks,BenjaminG.Blount,MichaelJepsonExploringfishingdependence ingulfcoastcommunities. doi:10.1016/j.marpol.2010.06.003
69

92
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Intrun mod asemntor se defineste si un sistem de indicatori relativ la dependenadeacvacultur. Scara de calcul a acestor indicatori (comunitate/microeconomica sau naionala) influeneaz interpretarea acestor indicatori. Aceti indicatori pot fi simplificai n: repartizarea beneficiilor [intre grupurile sociale] si amprenta de carbon (carbon footprint).

Concluzie
ProgramulOperaionalpentruPescuitincludeindicatoriderezultatpefiecareaxi msurnparte,precumiindicatorideimpact(cumarficonsumuldepete). Nu exist studii sau analize de pia profesionale i credibile privind sectorul de pescuitiacvacultura,industriadeprelucrareapeteluiiindustriiledependente. AcestiindicatorinusuntutilizabilipentrumonitorizareacurentaaPOP.

Recomandare
Constituireaunuisistemdeindicatorinecesiturmtoarele: - sprijinireaunorstudiidepiacaresareflectesituaiadefapt; - identificareaunorsursedeinformareindependenteicredibile; - identificareaunororganizatiideproducatori,federatii,patronatecare sagestionezeunsistemdeindicatoriindependent

IV.4.

Concluziiirecomandrinceprivetepertinena

1. In general, POP permite identificarea proiectelor celor mai relevante pentru obiectivele sale, dar conditia obligatorie ar fi ca situatia de piata a sectroului sa fie foartebinecunoscuta.Acestlucrunuseintimpla(lipsastudiilor,aindicvatorilorsia alte asmenea), astfel ca strategia de a lasa cererea de paita sa decida in privinta relevantei proiectelor nu a dat rezultatele scontate, cel putin vazut prin prisma finantarii unui numar mare de ferme in hala pentru cresterrea sturionilor, al caror succesdepiataestedificildeprevazut. 2. Selecia, evaluarea i implementarea la nivel de proiect prezint serioase disfunctionaliti(ncepndcusolicitareaunuinumrexcesivdedocumentepentru

93
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

admisibilitate i terminnd cu o evaluare neunitar i fr posibiliti de corecie a proiectelornaintedesemnareacontractelor)ceafecteazmanagementuliimpactul programului. Acest sistem trebuie revizuit de urgen i n profunzime, conform indicaiilor evaluatorului. Deoarece AMPOP intentioneaza sa recomande aceste mecanismedeevaluaresiFLAGurilor,pentruselectareaproiectelordinstraetegiile acestora,ce este asteptatain 612luni,revizuirea mecanismuluideevalaure estecu atatmaiurgentasiprioritara. 3.Publicitateaprogramuluiserealizeazapracticexlusivprinresurseleadministrative ale AMPOP, inclusiv prin itnermediul CRurilor. In lipsa unei strategii de promovare si a unor eforturi coordonate, publicitatea programului este cvasinexistenta. Impactul negativ al acestei situatii nu se rezuma la necunoastereea programului, ci il lipsete i de un preios mijloc de asigurare a feedbackului. Este recomandabil ca AMPOP sa contracteze de urgenta sprijin de publicitate. In acest contractns,AMPOPartrebuisaincludasinoilecanalemedia,inspecailceleprin internetmobilsiretelesociale,alteasemenea,astfelincatstrategidepublicitatesase axezepecanalelelacarorpondereesteincrestere. 4.MonitorizareaimplementriinuesteposibildoarcuindicatoriiprevzuinPOP. Acestia sunt utili pentru urmarirea imapctului programului pe termen lung, dar cvasinutili ca indicatori pentru managementul programului, n scopul orientarii pe parcursaprioritiloriamsurilordeimbuntire.Analizavalorilorindicatorilor din Program la termenul intermediar nu este concluziv, datorit att timpului indelungat dintre momentul determinarii i cel al comunicarii ct i datorita aspectelor metodologice. AMPOP ar trebui sa decid de urgen formarea unui mecanism de monitorizare mult mai operativ, eventaul prin cativa indicatori determinati rapid la nivelul organizatiilor de producatori, patronatelor etc. Este evidentnecesaraintarireainstitutionalaaacestorapentruunasemeneaobiectiv.

IV.5.

Leciinvateievideniereacelormaibunepractici

Lecie nvat 1
Evaluatorii independeni prezinta neutralitate, competen profesional i daruire pentru aceasta activitate, dar lipsa de date de referinta afecteaza in mod obiectiv procesul de evaluare. Aceste date de referinta, constand atat in literatura de specialitate disponibila, cat si in rapoarte privind piata semnificativa trebuie s fie disponibileanteriorlansriiprocesului,apeluluideproiecte.Referineletrebuiesse axezepeprioritileprogramuluiipeobiectiveleacestuia. Evaluatorii pot decela destul de repede tendina spre o anumit structur a solicitrilor de finanare, dar n lipsa unui mecanism de informare a AMPOP i a discutriiacestuisubiect,nuexistniciomodalitateprincareeventualelesemnede 94
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

ntrebaresauchiarngrijorrialeevaluatorilorsparvinconduceriiAMPOP.

Lecie nvat 2
Orict de bine ar fi alctuite grilele de evaluare, sunt nc posibile diferene de interpretarececonduclaaplicareneuniform. Este necesar s existe nc de la nceputul procesului de evaluare un ghid de intrepretare unitar a criteriilor iar AMPOP i evaluatorii independeni trebuie s analizeze repetat i cu rbdare modalitatea de interpretare a criteriilor, pentru asigurareaaplicriiunitare. Practica discutarii aspectelor ce tin de interpretarea unitara este una dezirabila, nu este neaparat nevoie de un mecanism formal si doar de o proecupare constanta pentruacestlucru.

Lecie nvat 3
Cauza lipsei de eficien a ncercrilor de a analiza rezultatele i impactul implementarii POP o reprezint lipsa informaiilor suficiente i credibile despre situaiaeconomicsidepiaasectoruluidepescuit. Aceasta caren a fost dificil de identificat deoarece n faza iniial a implementrii experienapersonalsadoveditsuficient. Ar trebui verificat inca inainte de lansarea axelor daca exista suficiente inforamtii despre sectorul sau domeniul vizat si daca nu exista, trebuie obtinute sau trebuie comandatestudiisiinvestigatiiinacestsens.

Lecie nvat 4
Infazainiialaprogramului,evaluareapropunerilordeproiectearetendinadeafi excesivdescrupuloas,scolasticineunitar.Situatiapoatefirezolvataulterior,dar acestlucruconducelaaparitiaadoualoturideproicte:unulevaluatinconditiile amintite i un altul evaluat dup o tehnic mai potrivit, bazata in special pe relevantasifezabilitate. Incazulcontractriideevaluatoriindependeniartrebuicanserviciileacestorasa fieinclusioanalizpreliminarasistemuluideevaluare,astfelncteventualele 95
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

scprisfierezolvatenaintedepublicareaGhidurilorsolicitantului.

Lecie nvat 5
Esteextremdedificilpentrusolicitaniiriscantpentrustrategiadeimplementareca dosarele de finanare s fie evaluate fr posibilitatea de modificare n acest timp. Etapa de revizie, cu includerea obligatorie a solicitrii de clarificari i a ajustrii bugetare este obligatorie pentru asigurarea eficienei implementarii i a valorii pentrubani.

Lecie nvat 6
Sistemul de gestiune electronic a documentelor i dovedete utilitatea doar odat cuavansulprogramuluiicretereanumruluidefinanri.Adaptareasadinmers pune ns serioase riscuri n ce privete aplicabilitatea. Sistemul de gestiune electronic a documentelor trebuie s permit proiectarea rapida de noi rapoarte dinamiceiarnecesaruldeprelucraretrebuiediscutatnComitetuldeMonitorizare.

Lecie nvat 7
ElaborareadireciilorstrategiceiplanificareaaciunilordesprijinprinPOPtrebuie saserealizezeincolaborarecuautoritatilecentraleilocaledemediu,cucustoziii administratorii siturilor Natura 2000, astfel nct s se asigure i o colaborare ulterioarfaciliaplicareaprincipiuluiparteneriatului.

Lecie nvat 8
Situaiancaredosareledesolicitareafinanriitrebuiensoitencdeladepunere deunsetcompletdeactenecesareverificriiconformitiiadministrativereprezint opiedicnplusiconducelaincurajareautilizriideconsultanexternacolounde nuestenecesar. Pe lng sarcina administrativ a gestionrii unui asemenea numr ridicat de acte, procedeul descris are ca efect si surpasolicitarea inutila a evaluarii in genere iar eventuala respingere a dosarului n condiiile n care solicitantul a fost nevoit s consume timp si bani pentru aceste acte, conduce la retinerea ulterioara n a mai 96
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

solicitafinanare. Estedificildeobinutoinformaiecantitativdespreacestaspect,deoarecepedeo parte stadiul programului este prea incipient iar pe de alt parte beneficiarii sunt reticeni n a meniona un astfel de subiect n mod direct (posibil i din cauza unei lungi istorii a solicitrii unor astfel de acte n exces n alte programe din Romnia, faptceaprodusoanumitobisnuin). LanivelulAM,alevaluatorilorindependeni,abeneficiarilorexistopiniaunanim ns c documentaia de solicitare a finanrii ar trebui simplificat, fr ns a introduceprinaceastaunelementsuplimentarderiscprivindcheltuiereafondurilor publice.

Lecie nvat 9
Sistemul de gestiune electronic a documentelor este n prezent limitat la inmagazinareainformaiilor.nmsurancaresuntposibile,interogrilenuconduc la obinerea de rapoarte automatizate sau semiautomatizate. Automatizarea completatrenatidincauzaprelucrariimanualenfazeleincipientealePOP,cnd numrul de cereri i informaie manipulat au fost reduse. Ca lecie nvat, gestiunea informatizat a documentelor, n toate fazele de implementare a proiectelor i pe parcursul dezvoltrii POP (lansrii de noi axe sau msuri, modificrialealocarilorsaualeorganizariipeaxeimasuri)trebuiepusnaplicare cu prioritate pentru a permite degrevarea personalului de activitile de birou consumatoaredetimpdarcaresarputeaautomatizacuusurintaipentruapermite elaborarea operativa a unor documente fundamentate n scopul analizei implementariiPOP.

Lecie nvat 10
Evaluarea impactului socioeconomic real al programului i fezabilitatea planurilor financiare ale FLAGurilor nu au reprezentat o prioritate n monitorizarea POP, sarcina colectrii informaiilor necesare n acest sens fiind lsata fie la latitudinea consultanilorpentruFLAGurisauabeneficiarilor,fieconsideratcafiindsuficient relevat de indicatorii de rezultat ai POP. Aceasta abordare a afectat negativ ncercariledeanalizaeficieneiPOPiajustareaimplemantriipeparcurs. Ca lecie nvat, sursele de date socioeconomice n profil teritorial i disponibilitatea informaiilor trebuie s se gseasc pe agenda Comitetelor de 97
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Monitorizare iar acolo unde se constat o caren de informaii, trebuie comandate dintimpstudiilenecesare.

Lecie nvat 11
Dezbaterea eficienei i impactului actiunilor de comunicare sa realizat practic exclusiv pe baza informatiilor colectate sporadic i individual cu prilejul diverselor aciunidepromovareidepopularizareaPOP.AttAMPOPctiComitetulde Monitorizareapreciazpromovareaprinintermediulpreseiscriseionlinecafiind suficiente pentru popularizarea programul n rndul potenialilor beneficiari, cele mai multe sugestii fiind directionate in vederea apropierii de beneficiar spre ai furnizanmoddirectinformaianecesar. Considerm aciunile de promovare adhoc construite pe baza unui plan de comunicare ale crui grupuri int sunt insuficient cunoscute, a fi ineficiente in comunicare i dificil de modificat pentru a ine seama de evoluiile din grupurile int. Acestea ar trebui organizate ntrun plan de diseminare coerent i contractate unuisinguroperator.

Lecie nvat 12
Monitorizareaproiectelorfinanateserealizeaznprezentdirectdecatrepersonalul AM.Aceastasolicitresurseleumaneinternedaravandnvederesituaiaincipient aPOPnusepoateevaluancemsuraaceastaopiuneesteeficientncomparaiecu soluiamonitorizriicuajutorulunuicontractorextern. Totui, ca lecie nv din alte programe ale Uniunii Europene, att la nivelul Comisiei Europene (cazul LIFE+), ct i la nivelul Romniei, aceasta opiune sa doveditextremdeeficientiesterecomandabil.

Planul Naional Strategic pentru Pescuit (PNS) vizeaz, de asemenea, operaiuni care privesc dezvoltarea resurselor umane, n special activiti de formare. PNS sprijin formarea profesional a lucrtorilor n domeniul piscicol (piscicultura, acvacultura, procesare), n timp ce reconversia lucrtorilor piscicoli ctre alte ocupaii din sectorul economic (industrie, servicii,constructii,turism)saunvedereainiieriiuneiafacerivafisprijinit prinPOSDRU.
98
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Cerinteledeprotectia mediuluincadrulPOPfacobiectul unuiProtocolncheiat ntreAgeniaNaionalpentruProteciaMediului(R260/24.03.30101)iMinisterul Agriculturii i Dezvoltarii Rurale (nr.211 372/24.03.2010), prin care sunt prevzute drepturile i obligaiile celor doua instituii n ce privete urmrirea i raportarea respectriidectresolicitaniidesprijinfinanciarprinPOacerinelorlegaleprivind proteciamediului: n vederea elaborrii documentaiei pentru obinerea de sprijin financiar nerambursabilprinProgramulOperationaldePescuit(POP),nconformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite prin msurile POP, solicitanii sunt obligai s fac dovada respectrii legislaiei privind protecia mediului pentru: a) Investiii n sectorul procesrii petelui i produselor de pescuit i acvacultur,centredeprimvnzareiapieelordelicitaie b)Investiiinunitideproducienavcavacultur c)Investiii ncentreledecolectarepeste, punctededebarcare, magazinede desfacerepeteincadrulunitatilordeproductieinacvacultura. AcelaiProtocolstabileteimodalitilepracticedecontroliraportarearespectrii cerinelordeproteciamediuluinacestesituaii: 5.1.Intermende15ziledelaprimireadinparteasolicitantuluianotificarii referitoarelafinalizareaproiectuluiiacereriiAgenieiNaionalepentru ProteciaMediului,prinAgeniileRegionalepentruProteciaMediuluisau AgeniileJudeenepentruProteciaMediului(dupacaz)iMADRDGPAM POPprinCompartimenteleregionalePOP(CRPOP)efectueazuncontrol comunpentruaverificadacainvestitiaafostsaunuafostrealizatin conformitatecuproiectulicerinelelegalepentruproteciamediuluiicu respectareacondiiilordinacorduldemediu,dupacaz. 5.2.Cuocaziacontrolului,ACPMiMADRDGPAMPOPntocmesconot comundeconstatare. In vederea obinerii sprijinului financiar nerambursabil solicitanii documenteaz cererea de finanare cu actul emis de Agenia pentru Protecia Mediului n care se precizeaz care sunt obligaiile legale din punct de vedere al proteciei mediului. Obligaiaestegeneral,impusprinlegetututrortitularilordeinvestiie,indiferent de sursa finanrii i nu este specific finanrii nerembursabile sau finanrii prin POP.

99
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

In conformitate cu prevederile HG 112 din 2009, art. 14, alin. (1), punctele e, f i n atribuiiledecontrolalconformriirevinGarziiNaionaledeMediu.nconformitate cu prevederile HG 928 din 2010 art.3. Agenia Naional de Protecia Mediului; art.11 Ageniile Regionale pentru Protecia Mediului (ANPM); art. 13 Ageniile Judeene de Protecia Mediului nu au atribuii de verificare i control al conformitii,acesteareveninduiGrziiNaionaledeProteciaMediului.ANPMnu aveaatribuiunidecontrolalconformitiiniciprinHG459din2005(nlocuitprin HG112/2010). In consecin se impune ncheierea unui protocol cu Garda Naional de Mediu n aceastprivin(asevedeipracticasimilaraAPDRP). EvaluareaaratcAutoritateadeManagementvaaveanevoiedeasistentehnic considerabil pentru a face fa responsabilitilor administrative specifice i de implementareaProgramuluiOperaional.CapacitateaadministrativaaAutoritii deManagementtrebuientaritcuajutorulasisteneitehnice(axaprioritara5).

100
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

V.

Rspunsuri la ntrebrile de evaluare privitoare la eficiena operaiunilor


QE6:Careesteavansulprogramuluilasfritulanului2010?

V.1.

Programul Operaional pentru Pescuit a fost aprobat prin Decizia C(2007) 6664 de aprobareaProgramuluiOperaionalpentruPescuitalRomniei,20072013,iafost revizuit prin Decizia Comisiei C(2010) 7916 din 11.11.2010 de modificare a Deciziei C(2007) 6664 de aprobare a Programului Operaional pentru Pescuit al Romniei, 20072013. Conform Programului Operaional pentru Pescuit revizuit, structura pe msuri a programuluiafostmodificat,dupcumesteredatntabelulcomparativdemai jos.
ProgramulOperaionalpentruPescuitversiunea iniial AXAPRIORITAR1 MsurideadaptareafloteidepescuitComunitare Msura1.1.Sprijinpublicpentruncetarea permanentaactivitilordepescuit Msura1.2.Sprijinpublicpentruncetarea temporaraactivitilordepescuit Msura1.3.Investiiilabordulnaveloriselectivitate Msura1.4.Pescuitulcostierlascarmic ProgramulOperaionalpentruPescuitversiunea revizuit AXAPRIORITAR1 MsurideadaptareafloteidepescuitComunitare Msura1.1.ncetareapermanentaactivitilorde pescuit Msura1.2.ncetareatemporaraactivitilorde pescuit Msura1.3.Investiiilabordulnaveloriselectivitate Msura1.4.Pescuituldecoastlascarredus Aciunea1:Proiectecolective Aciunea2:Sprijinpentrupensionareaanticipat Msura1.5.Compensaiisocioeconomice AXAPRIORITAR2 Acvacultura,pescuitulnapeleinterioare, procesareaimarketingulproduselorobinutedin pescuitiacvacultur Msura2.1.Investiiiproductivenacvacultur Aciunea3:Investiiilabordulnavelordepescuit Msura1.5.Compensaiisocioeconomicepentru managementulfloteicomunitare AXAPRIORITAR2 Acvacultura,pescuitulnapeleinterioare,procesareai marketingulproduselorobinutedinpescuiti acvacultur Msura2.1.Acvacultur Aciunea1:Cretereacapacitiideproduciedatorit construiriidenoiexploataiipiscicole Aciunea2:Variaiileproducieidatoritextinderiisau modernizriiexploataiilorpiscicoleexistente Aciunea3:Cretereacantitiidealeviniproveniidin cresctorii Aciunea4:Msuripentrumediulacvatic Msura2.3.Msuridesntatepublic Msura2.4.:Msuridesntateaanimalelor Msura2.5.:Pescuitnapeleinterioare Aciunea5:Msuridesntatepublic Aciunea6:Msuridesntateanimal Msura2.2.Pescuitulnapeleinterioare Aciunea1:Navedepescuitnapeleinterioare Aciunea2:Investiiipentruconstruireadeinstalaiide

Msura2.2.Msurideacvamediu

101
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


ProgramulOperaionalpentruPescuitversiunea iniial ProgramulOperaionalpentruPescuitversiunea revizuit pescuitnapeleinterioare Aciunea3:Investiiipentruextinderea,echipareai modernizareainstalaiilordepescuitnapeleinterioare Msura2.3.Prelucrareaicomercializareapetelui Aciunea1:Cretereacapacitiideprelucrare (construireadenoiunitii/sauextindereaunitilor existente) Aciunea2:Construirea,extinderea,echipareai modernizareaunitilordeprelucrare Aciunea3:Construireaunuinoupunctde comercializare Aciunea4:Modernizareapunctelordecomercializare existente Msura2.4.Ingineriefinanciar AXAPRIORITAR3 MSURIDEINTERESCOMUN Msura3.1.:Aciunicolective Msura3.2:Proteciaidezvoltareafloreiifaunei acvatice Msura3.3.:Porturidepescuit,locuridedebarcarei adposturi Aciunea1:Investiiinporturidepescuitexistente Aciunea2:Investiiinrestructurareaiameliorarea locurilordedebarcare Aciunea3:Investiiilegatedesecuritateapentru construciisaumodernizareaunormiciadposturide pescuit Msura3.4.:Dezvoltareadenoipieeicampaniide promovare Msura3.5.:Aciunipilot AXAPRIORITAR4 Dezvoltareadurabilazonelorpescreti Msura4.1.Dezvoltareazonelorpescreti Aciunea1:SeleciaGrupurilorLocaleiimplementarea strategiilorintegrate Aciunea2:Sprijinpentruaciunidecooperarentre GrupurileLocale AXAPRIORITAR5 ASISTENTEHNIC Msura5.1.:AsistenTehnic Aciunea1:Gestionareaipunereanaplicarea programelor Operaiunideasistentehnicpentrupunerean aplicareaprogramuluioperaional Operaiunidembuntireacapacitiiadministrative Operaiuniprivindcomunicarea Operaiunidefacilitareacolaborrii Operaiunideevaluare Aciunea2:Studii Aciunea3:Publicitateiinformare

Msura2.6.:Investiiinprocesareimarketing

AXAPRIORITAR3 MSURIDEINTERESCOMUN Msura3.1.:Aciunicolective Msura3.2:Proteciaidezvoltareafauneiiflorei acvatice Msura3.3.:Porturidepescuit,punctededebarcare iadposturi

Msura3.4.:Dezvoltareadenoipieeicampaniide promovare Msura3.5.:Proiectepilot AXAPRIORITAR4 Dezvoltareadurabilazonelorpescreti Msura4.1.SelectareaGrupurilorLocale Submsura4.1.a.Sprijinpentrunfiinarea parteneriatelorpublicprivatielaborareastrategiilor localeintegrate Submsura4.2.bSprijinpentruaciunilede cooperarentreGrupurileLocale AXAPRIORITAR5 ASISTENTEHNIC AXAPRIORITAR5 AsistenTehnic

102
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Programul Operational pentru Pescuit (POP) dispune pentru perioada de programare20072013deosumde307.618.942,7,dincare230.714.207reprezint contribuia FEP. Alocarea pe axe la data de 20 decembrie 2010 este prezentat n tabelulurmtor.
Perioada 20072013 AXAPRIORITAR1 Msurideadaptareafloteide pescuitComunitare AXAPRIORITAR2 Acvacultura,pescuitulnapele interioare,procesareai marketingulproduselor obinutedinpescuiti acvacultur AXAPRIORITAR3 Msurideinterescomun AXAPRIORITAR4 Dezvoltareadurabilazonelor pescreti AXAPRIORITAR5 ASISTENTEHNIC Total 13.300.000 5.992.310 7.307.690 45,05% Perioada2007 2010 Perioada2011 2013 Alocareain perioada2007 2010,%

Alocareapeaxe72

140.000.000

64.935.920

75.064.080

45,01%

40.000.000

18.272.000

21.728.000

45,68%

100.000.000

19.500.000

80.500.000

19,50%

14.318.943,70

6.163.329,00

8.155.613,70

43,04%

307.618.942,70

114.863.559

192.755.383,70

36,71%

72

Denumireaaxelorconformversiunii1noiembrie2010

103
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Programul Operaional Pescuit, alocare pe 2007-2013

140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 Alocare, EUR 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0

3 Axe

Figura11AlocareapeaxeaPOP

La13/05/2011,situaiacererilordefinanareseprezentainegal,cuunnumrridicat decereridepuse(170)peAxa2,dintrecare83erauselectate(48,82%).Dintrecele83 cereri de finanare selectare, 81 (adica 97,59%) erau contractate (vezi tabelul de mai jos). Aceasta reprezint o rat de succes acceptabil i o rat de renunare sau de respingere postselectare nesemnificativ. Pe axele 3 i 4 ns nu exista nici un contract.
Axa Cereride finanare depuse 14 170 Cereride finanare selectate 14 83 Cereride finanare contractate 14 81

AXAPRIORITAR1Msurideadaptareafloteidepescuit Comunitare AXAPRIORITAR2Acvacultura,pescuitulnapele interioare,procesareaimarketingulproduselorobinute dinpescuitiacvacultur AXAPRIORITAR3Msurideinterescomun AXAPRIORITAR4Dezvoltareadurabilazonelor pescreti AXAPRIORITAR5Asistentehnic TOTAL

9 0 23 216

0 0 16 113

0 0 37 132

Tabel3Situaiaceererilordefinanarela13/05/2011

104
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Numrul de cereri de finanare depuse, selectate i contractate

180 160 140 120


Nr.

100 80 60 40 20 0 1 2 3
Axa

Cereri de finanare depuse Cereri de finanare selectate Cereri de finanare contractate

Figura12Situaianumruluidecereridefinanaredepuse,selectateicontractatenanul2010,la 13/05/2011


Axa A1Msurideadaptareafloteide pescuitComunitare A2Acvacultura,pescuitulnapele interioare,procesareai marketingulproduselorobinute dinpescuitiacvacultur A3Msurideinterescomun A4Dezvoltareadurabilazonelor pescreti A5Asistentehnic TOTAL Valoareaeligibila aCFdepuse,EUR 1.936.746,07 306.983.253,97 ValoareaeligibilaCF selectate,EUR 1.846.931,74 143.143.356,85 ValoareaeligibilaCF contractate,EUR 1.846.931,74 90.743.081,63

5.766.086,74 0,00 768.780,57 315.454.867,35

0 0 521.717,00 145.512.005,59

0,00 0,00 3.067.401,87 95.657.415,24

Tabel4Valoareacererilordefinanaredepuse,selectateicontractatesituaiacumulatla 13/05/2011

Msurile Axei prioritare 2 Acvacultura, pescuitul n apele interioare, procesarea i marketingul produselor obinute din pescuit i acvacultur au cunoscut un interes deosebit,avansulfiindconsiderabil.Comparativcuaceasta,pentrurecentdemarata Axa 3 procesul de selectare este abia la nceput iar pentru Axa 4, pana la finalul anului 2010 nu au fost inregistrare cereri de finantare pentru planuri de actiune local.

105
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Valoarea cererilor de finanare depuse, selectate i contractate, pe axe
350.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00
nic teh n is te As . .. A5 dur ea lt ar z vo De r .. A4 inte i de sur M p... A3 A2 A1 va Ac a i de sur M

Valoarea eligibila a CF depuse, EUR Valoarea eligibil a CF selectate, EUR Valoarea eligibil a CF contractate, EUR

EUR

Figura13Valoareacumulatacererilordefinanaredepuse,selectateicontractate,peaxe,la 13/05/2011

a, tur cul

... dap

Axe

Axa Gradulde solicitarea alocrii 14,56% 219,27% Ratade selecie 100% 48,82% Gradulde angajare 13,89% 64,82% Gradulde absorbie (pli) 13,02% 13,40%

AXAPRIORITAR1Msurideadaptarea floteidepescuitComunitare AXAPRIORITAR2Acvacultura,pescuituln apeleinterioare,procesareaimarketingul produselorobinutedinpescuiti acvacultur AXAPRIORITAR3Msurideinterescomun AXAPRIORITAR4Dezvoltareadurabila zonelorpescreti AXAPRIORITAR5Asistentehnic TOTAL

14,42% 0,00% 5,37% 102,55%

0 0 69,57% 52,31%

0 0 21,42% 31,10%

0 0 15,70% 7,39%

Tabel5Rateledesolicitareaalocrii,deseleie,deangajareideplatla13/05/2011

RemarcminteresulpotenialilorbeneficiaripentruAxa2,interesconcretizatprintro ratdesolicitaredepestedouorimaimaredectalocareaperioadei(219,27%).Axa prezintlanivelnaionaloratdesuccesde48,82%,rezultatalunorponderiinegale lanivelulregiunilor.

106
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Gradul de solicitare a alocarii 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00%
A1 a i de sur M A2 va Ac tar dap ea ... A3

219,27%

102,55%

Gradul de solicitare a alocarii

14,56%

14,42%

0,00%

5,37%

Figura14Graduldesolicitareaalocrii
Rata de selecie
100% 100% 90% 80% 70% 60% Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69,57% 48,82% 52,31%

Figura15Ratadeselecieacererilordefinanare,peaxe

Se remarc situaia specific a fiecrei axe, Axa 2 prezentnd o rata de selecie ridicat,cereflectattnevoiadefinanareainvestiiilorcticapacitateaAMPOP de a gestiona acest tip de cereri de finanare. Axele 3 i 4 se afl ntrun stadiu incipient. Inprivinaplilor,avansulaxeloresteinegal:

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

L TA TO nic teh n is te As . il. A5 ab dur ea ltar z vo De A4 ... r es inte i de sur M t .. cu i pes

a, tur cul

0
, ultura cvac A2 A .. uitul p e sc

0
A TO T L

AXE

107


15,70%

16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

13,02%

13,40%

7,39%

0
L TO TA

M sur id ea A2 da pta Ac va re cul af tur lot .. a, pe A3 scu M itul sur n . i de .. A4 int De er e zvo sc om lt a r ea un du ra b il A5 az ... As is te n teh nic

A1

Figura16Situaiaplilorpeaxe

Utilizarea fondurilor pe axe, plati la 30/11/2010


14.410.979 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 EUR 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1 AXE 0 1.593.374 0 2.141.099 Total axa prioritar 1 Total axa prioritar 2 Total axa prioritar 3 Total axa prioritar 4 Total axa prioritar 5

108
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Msurilansate

Alocare financiar 20072013 euro

Pliefectuate Valoaretotaleligibil euro 1.724.667,12 lei 7.406.238,04

Msura1.1ncetareapermanentaactivitilor depescuit,dincare:

4.655.000,00

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Gradulde absorbie (%) 37,05

109


1.1.R(CE)744/2007 1.1.R(CE)1198/2006 Msura1.5Compensaiisocioeconomice pentrumanagementulfloteicomunitare Totalaxaprioritar1 Msura2.1Acvacultur,dincare: Aciunea1Cretereacapacitiideproducie datoritconstruiriidenoiexploataiipiscicole Aciunea2Variaiileproducieidatorit extinderiisaumodernizriiexploataiilorpiscicole existente Aciunea4Msuripentrumediulacvatic Msura2.3Prelucrareaicomercializarea petelui Msura2.4.Ingineriefinanciar Totalaxaprioritar2 Msura3.1Aciunicolective Msura3.2Proteciaidezvoltareafloreii fauneiacvatice Msura3.4Dezvoltareadenoipieeicampanii depromovare Totalaxaprioritar3 Totalaxaprioritar4 Sprijinpentrunfiinareaparteneriatelorpublic privateielaborareastrategiilordedezvoltare localintegrateazonelorpescreti Proiecte Cheltuielidirecte Totalaxaprioritar5 TOTALGENERAL 14.318.942,70 307.618.942,70 33.600.636,00 13.999.364,00 140.000.000,00 12.000.000,00 16.000.000,00 2.600.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 600.000,00 1.000.000,00 3.655.000,00 2.660.000,00 13.300.000,00 88.100.000,00 627.302,36 1.097.364,76 6.541,42 1.731.208,54 4.310.287,00 781.640,70 587.690,66 2.693.824,51 4.712.413,53 28.090,80 7.434.328,84 18.509.665,47 3.356.599,67 2.523.720,00 62,73 30,02 0,25 13,02 4,89 3,81 0,67

2.940.955,64 523.388,34 13.919.494,30

12.629.345,80 2.247.586,56 59.774.484,39

3,34 1,56 99,43 13,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.753.169,65 80.531.736,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.718.942,70

1.736.825,98 511.026,23 2.247.852,21

7.410.283,10 2.189.502,87 9.599.785,97

16,39

15,70 7,39

22.732.230,40 97.565.851,23

Tabel6Situatiaplailor,peaxeimsuri,la13/05/2010

Valorile indicatorilor la jumtatea intervalului de implementare, comparativ cu valorileintsuntredatentabeleleurmtoare.


Indicator Valoarea (2007) iniial Valoreaint(2010) Valoarea prezent Procent (2010) 438,97 84,26%

Reducereacapacitiiprin

2.064,86tons

20%(520,97)

110
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


ncetareatemporara activitiinavelordepescuit (GT,kW) Niveluldemodernizareal floteidepescuit 8.691,79kW 15%(1.303,77) 1.186,76 90,97%

50% din navele de 0 pescuit 0 40% din brcile de pescuit 2800 (20% din 0 putereatotal) 300 0

0%

Putereamotoarelornavelori scdereaputeriitotale Numruldepescariinstruii Tabel7Indicatoriiaxei1 Indicator

0 0

0% 0%

Valoarea (2007)

iniial Valoareaint(2010)

Valoarea prezent Procent (2010) 8.668,03t +2.956t 2.457t 85,42% n scdere cu 1453 t fa de valoarea de referin

Cantitateaprodusan acvacultura Cantitateaprodusprin procesare Cantitateaprodusprin capturainapeleinterioare

7248tone(2005) 8768(tone2005) 4000tone(2005)

+40%(10,147t) +40%(12.275t) 5000t

%dinproiecteincareseobin produseprietenoasefatade mediu. Cretereaprofituluibrutdin exploatare(miilei)

10%

indisponibil

Acvaculturi pescuit:10.883 (2005) Procesare:3441 (2007)

Acvaculturi pescuit: +25% Procesare:+20%

indisponibil Din datele indirecte, rezult o scdere (vezi capitolul III Pertinena) indisponibil (lipsete definiia economic a acestuiindicator)

Valoareaadugatin acvaculturasipescuit(Eur/an, laratadeschimbBNR)

700(2005)

+10%

Princalcul

Tabel8Indicatoriiaxei2

111
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Indicator Valoarea (2007) 0 0 0 0 90 iniial Valoareaint(2010) Valoarea prezent Procent (2010) 0 0 0 0 0 4,8kg/persoana.an indisponibil 0% 0% 0% 0% 0% 20%

Numruldeporturimaritime modernizate Numruldeadposturila MareaNeagra Numruldelocuride debarcarelaMareaNeagra Instruireapescarilor(numrul deinstruiri) OrganizaiiiAsociaiide productori

1 3 3 7 20 6kg/persoana.an 10%

Cretereaconsumuluidepete 4,5kg/persoana.an Cretereavaloriiadugatea peteluiiproduselordepete 4,757milioaneEUR

Tabel9Indicatoriaiaxei3

Programul mentioneaza ca obiectiv ncurajarea operatiilor cu o valoare adaugata mare prin dezvoltarea acelor capacitati inovative pentru asigurarea unor standarde de calitate ridicate si care ndeplinesc cerinele consumatorului pentru produsele provenitedinpescuitiacvacultur.Nuestespecificatnprogrammodalitateade colectareadatelorpentrucalculareaindicatoruluivaloareaadugat. Cresterea urmarita a indicatorului valoare adugat a petelui i produselor de peteestede4,757MEURx10%=0,47MEUR. Dinstructuracererilordefinantarenusepotextragevalorinumericedincaresase calculeze acest indicator. Statistica afacerilor din sector nu cuprinde date relevante penrtu calculul acestui indicator. Nu exist nici studii i nici rapoarte naionale semnificativenaceastaprivin. Prin valoareadugatsenelege orice activitatecareschimb ntrunfelsaualtul natura unui produs, conducnd la o valoare crescut a acestuia n momentul vnzrii.Prinurmare,valoareaadugatdepindeattdenaturaprocesriictide piaapecareacestasevinde.Nuexistmeniunidespremetodadecalculaacestui indicatorimetodaprincareafostcalculatvaloareasadereferin,astfelncteste imposibil de calculat valoarea sa la jumatatea intervalului de implementare a programului.

112
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Indicatorul valoare adugat nu se regsete printre indicatorii recomandai de Comisia European fi urmarii n monitorizarea Programelor Operaionale pentru Pescuit73. Deaoarece calculul indicatorului valoare adaugata reprezinta un demers teoretic si practicdificil,recomandamutilizareaunuialtindicatormaiaccesibil,cifradeafaceri a sectorului (Registrul Comerului, eantioane indicative cu autoraportare sau alte metodesimilare).

Concluzie
IndicatorulValoareaadaugatareosemnificaieiomodalitatedecalculincerte, darprezintoutilitatesemnificativnmonitorizareaimpactuluiprogramului. LipsesteindicatorulCifradeafaceriasectorului,carearputeaoferioimaginede ansambluasuprasuccesuluiPNSiPOP.

Recomandare
AMPOP ar trebui s elimine indicatorul Valoarea adaugat dar s menin ntre obiectivele POP acest deziderat, mpreun cu o analiz mult mai detaliat asupra semnificaieiacestuiapentruRomania.POPartrebuis includdetaliiprivindcele mai potrivite mijloace de mbuntire, printre care ar putea s se regseasc: introducerea sistemelor de etichetare de calitate i de origine voluntare, creterea niveluluideprocesarepnlagatadeservit,introducereasistemelordeasigurare a calitii, noi metode de marketing, diversificarea canalelor de distribuie i alte asemenea. Cel mai important ns pentru elaborarea msurilor pentru creterea valorii adugate este studierea i luarea n considerare a percepiei consumatorilor i apariia noilor obiceiuri alimentare. Aceste teme ar trebui s se regseasc n obiectivelestudiilorpropuseasefinanadinProgram. Ar trebui introdus indicatorul Cifra de afaceri a sectorului, cu un sistem de colectareoperativ(eventualprinautoraportare,urmatdeconfirmarepewebsite ulRegistruluiComerului,undeacesttipdeinformieestepublicigratuit).
Indicator Valoareainiial (2007) 0 0 Valoareaint(2010) Valoareaprezent (2010) 0
2

Procent

Numruldegrupurilocale TeritoriulacoperitdeGrupurile

3 4000km

0% 0%

INDICATORSFORMONITORINGANDEVALUATION:APRACTICALGUIDEFORTHE EUROPEANFISHERIESFUNDRevised
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/official_documents/updated_eff_workingpaper_on_indicators_en.pdf
73

113
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Locale Populaiateritoriuluiacoperit deGrupurileLocale Locuriledemuncacreatesau meninuteinsector 0 150.000 0 0%

300

0%

Tabel10Indicatoriaiaxei4

Documentele de orientare a elaborrii i a utilizrii indicatorilor n monitorizarea programului74laniveldeaxeindicurmtoareleelementestructurale: nume/definiie; niveldereferin; intcuantificat; descriereametodeidemsuraresauasursei. Programul include numai denumirea indicatorilor, valorile de referin i valorile int.

Concluzie
Avansul programului la jumatatea intervalului de implementare este extrem de redus, conform indicatorilor de monitorizare. La sfritul anului 2010, indicatorii axelor3i4eraulaaceleaivaloricailanceputulprogramului. Gradul redus de interes i situaia financiar precar (datorii la bugetul statului) a entitilor de cercetare i instruire semnificative, de tradiie, situaia confuz a proprietii asupra terenului, precum i nivelul extrem de redus al dezvoltrii instituionaleaFLAGurilorauconduslaaceastsituaie(vezianalizaaxelor3i4). Programulnudetaliazmodalitateadecalculaindicatorilor,cuexcepiacelorcarese poate presupune ca rezult direct din cererile de finanare. Valorile acestora se calculaumanuallasfritulanului2010,ncursulanului2011fiindnselaborateo serie de rapoarte dinamice pentru baza de date, ce ar putea s includ pe viitor i urmrireaautomatizataindicatorilor.

INDICATORSFORMONITORINGANDEVALUATION:APRACTICALGUIDEFORTHE EUROPEANFISHERIESFUNDRevised
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/official_documents/updated_eff_workingpaper_on_indicators_en.pdf
74

114
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Recomandare
AMPOPartrebuisaplicedeurgenmsuriledeaccelerareaimplementriiaxelor 3i4(vezicapitolelerespective). Pentru fiecare indicator n parte ar trebui descris n detaliu metoda de colectare a datelorimetodadecalcul. Sistemul de raportare al bazei de date (rapoarte dinamice) ar trebui s includ valorile indicatorilor, astfel nct cel puin cu ocazia edinelor Comitetului de Monitorizareacesterapoartespoatfianalizate.

115
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

StadiulCererilordefinanaredepusepnlasfritulanului2010ncadrulPOP20072013ladatade13.05.201175 Situatiafapticasifinanciarapeaxe
Msurilansate Alocare financiar 20072013 Cereridefinanaredepuse nr. valoaretotal eligibilestimat Graduldesolic.a alocrilor% Cereridefinanareselectate nr. valoaretotal eligibil ratadeselecie%

euro Totalaxaprioritar1 13.300.000 14

euro 1.936.746,07 14,56 14

euro 1.846.931,74 100,0

Totalaxaprioritar2

140.000.000

170

306.983.253,97

219,27

83

143.143.356,85

48,82

Totalaxaprioritar3 Totalaxaprioritar4 Totalaxaprioritar5,dincare Sprijin pentru nfiinarea parteneriatelor publicprivate i elaborarea atrategiilor de dezvoltare local integrate a zonelor pescreti TOTALGENERAL

40.000.000 100.000.000 14.318.942,70

9 0 23

5.766.086,74 0 768.780,57

14,42 0,00 128,13

0 0 16

0,00 0,00 521.717,47 69,57

0,00 0,00

600.000 313.786.855,16 216 315.454.867,35 102,55 113 145.519.497,16 47,28

75

comunicatdeAMPOPinmai2011

116
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Graduldeutilizareasumeloralocate,pentrucereriledefinanaredepusepnlasfritulanului2010,ladatade06.05.201076 Capacitateadeabsorbite Msurilansate Alocarefinanciar 20072013 Contracte/deciziidefinanare ncheiate* nr. valoaretotal eligibil euro 14 1.846.931,74 13,89 Graduldeangajare % Pliefectuate graduldeabsorbie%

valoaretotaleligibil

euro Totalaxaprioritar1 13.300.000

euro 1.731.208,54 13,02

Totalaxaprioritar2

140.000.000

81

90.743.081,63

64,82

18.753.169,65

13,40

Totalaxaprioritar3 Totalaxaprioritar4 Totalaxaprioritar5 dincare: Sprijinpentrunfiinareaparteneriatelorpublic privateielaborareaatrategiilordedezvoltare localintegrateazonelorpescreti proiecte cheltuielidirecte TOTALGENERAL

40.000.000 100.000.000 14.318.942,70 600.000 13.718.942,70

0 0 37 8 29

0,00 0,00 3.067.401,87

0,00 0,00 21,42 37,87 20,70

0,00 0,00 2.247.852,21

0,00 0,00 15,70 0 16,39

227.204,22 2.840.197,65

0 1.736.825,98 511.026,23

307.618.942,70

122

95.657.415,24

30,87

22.732.230,40

7,39

76

comunicatdeAMPOPinmai2011

117
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Avansulprogramuluinprofilregionalseprezintdupcumurmeaz77: Centrul CR1Constanta CR2Tulcea CR3Galati CR4Iasi CR5Dolj CR6Timis CR7Braov CR8Cluj CR9Bucuresti Total Nr.CFdepuse 50 24 18 24 17 34 16 12 20 215 Nr.CF.selectate 33 16 5 5 5 12 6 5 7 94 Nr.CFcontractate 31 14 5 4 4 11 5 5 7 86 Val.eligibilaCFdepuse, Val.eligibilaCF Val.Publica,CFcontractate, EUR selectate,EUR EUR 25.876.278,00 14.173.541,84 8.753.995,94 44.408.377,39 22.998.276,72 11.284.415,18 23.115.593,56 850.464,06 843.873,34 25.904.589,49 1.864.343,58 1.086.148,12 12.886.316,80 3.781.588,27 2.258.119,32 84.499.446,52 38.160.687,28 19.528.213,40 11.830.805,61 3.883.491,62 2.378.174,37 24.803.634,87 14.705.171,72 8.823.103,13 38.705.336,39 10.154.729,93 6.102.405,41 292.030.378,63 110.572.295,02 61.058.448,21

Tabel11Repartiiacererilordefinanareiasumelorsolicitateicontractate,nprofilteritorialregional78

Analiza n profil regional a avansului prezint diferene semnificative ntre centre, datorate n mare parte repartiiei inegale a activitilor din domeniulanalizatpeteritoriulRomnieivezitabelulurmtor.

77 78

ConformdatelordelaAMPOP,ladatade21/03/2011 Includeexclusivmsuriledesprijindirect(nuincludemsura2.4.,

118
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Situatia avansului programului, numr de cereri de finanare 50 45 40 35 30 nr. CF 25 20 15 10 5 0
CR CR CR CR CR 4I CR CR CR 2T u lc n ta 1C CR 9B 8C 7B 6T 5D 3G

Nr.CF depuse Nr. CF. selectate Nr. CF contractate

a si

Figura17Avansulprogramului,numrdecereridefinanare(CF)pecentreregionale,la 21/03/2011

Numrul de cereri de finanare depuse a variat ntre un maxim de 50 (CR 1 Constana)iunminimde12(CR8Cluj).Aceastdistribuieseexplicparialprintr uninteresulmairidicatmanifestatnregiunilecupescuitiactivitideacvacultur dezvoltate(rmulMriiNegre,NordulMoldovei,Banat). Oanalizaarateidesuccesasolicitriirelevdiferenentrecentre,ntre20,83%(CR4 Iai)i66,67%(CR2Tulcea)vezitabeluldemaijos.
Centrul Ratadesucces(nr.CF Sumaselectatafatade selectate/nr.CF ceasolicitat,valoare depuse) eligibila,EUR 66,00% 66,67% 27,78% 20,83% 29,41% 35,29% 37,50% 41,67% 35,00% 43,72% 54,77% 51,79% 3,68% 7,20% 29,35% 45,16% 32,83% 59,29% 26,24% 37,86% Val.PublicaperCF contractate,medie (EUR) 282.386,97 806.029,66 168.774,67 271.537,03 564.529,83 1.775.292,13 475.634,87 1.764.620,63 871.772,20 709.981,96

on

s im i

r ucu

luj

o ra s

olj

ala

sta

ea

ti

i est

Centre

CR1Constanta CR2Tulcea CR3Galati CR4Iasi CR5Dolj CR6Timis CR7Braov CR8Cluj CR9Bucuresti total

Tabel12Ratadesuccesasolicitrilordefinanareivaloareapublicmedie,EUR/CF,nprofil teritorialregional,la21/03/2011

119
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Rata de succes a cererilor de finanare, pe centre regionale
70,00% 60,00%
Rata de succes, %

50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%


Co ns ta CR nt a 2 Tu CR lcea 3 G al a CR ti 4 Ia si CR 5 D CR ol j 6 Ti CR m is 7 Br as ov CR CR 8 C 9 lu Bu j cu re st i

Rata de succes (nr. CF selectate / nr. CF depuse)

CR

Centre

Figura18Ratadesuccesacererilordefinanare,pecentreregionale

SeremarcoratdesuccesfoartesczutacererilordefinanarenregiuneaNord Est(judeecomponente:Bacu,Botoani,Iai,Neam,Suceava,Vaslui). AnalizasituaieiregiuniiNordEstrelevurmtoarele:

ExistenanzonauneibazedecunoateresolidStaiuneadeCercetri pentruAcvaculturiEcologieAcvatic,aparinndUniversitiiAlexandru Ioan Cuza din Iai. Staiunea beneficiaz de o baz material dezvoltat: laboratoare de cercetri: hidrochimie, hidrobiologie, tehnologii piscicole, nutriie, selecie i ameliorare, pescuit; bibliotec, staia de reproducere artificial a petilor (2800 m2), instalaia de fabricare a hranei concentrate pentru peti; anexe i spaii gospodreti i o biobaz piscicol alctuit din ase heleteie, populate cu efective piscicole din 15 specii indigene i aclimatizate. Profilul staiunii este tiinificodidactic, cu cercetri fundamentale i aplicative pe linia conservrii calitii mediului acvatic din amenajrile piscicole i apele publice, modernizrii tehnologiilor piscicole i elaborriidereeteperformantedefurajepentrupeti.Staiuneaarestabilite relaiitiinificedecolaborareiparteneriatecuunitideprofildinUngaria, Italia,Frana,RepublicaMoldova.a.

120
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Zonase bucur de expertiza specialitilor locali prin intermediul numeroaselorpublicaiielaboratedectreacestia(Psrin,B.,Stan,Tr.,2003 Acvacultur.ndrumtorpractic.Ed.Karro,Iai;.Psrin,B.,Stan,Tr.,2004 Reproducereapetilor.Ed.Karro,Iai;.Tnase,D.,ManoleI.,Nacu,Gh.,2000 Biotehniciibiotehnologiidereproducienzootehnie.Ed.IonIonescudela Brad,Iai). La Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai exist discipline de specialitate cu titulari de curs recunoscui (Ciprinicultur, Sturionicultur, Salmonicultur, Unelte i tehnici de pescuit. Exploatarea fondului piscicol din bazinelenaturale,Procesareaproduselordinacvacultur) AsociaiaNaionalaProductorilordinPescrieROMFISHareunnumr de31demembri,dintrecare30suntdinregiuneaIai79 n regiune exist un mare numr de firme avnd ca obiect de activitate acvaculturapiscicultura(codCAEN0322): o Judeul Bacu: Exos SRL. (RO 2815493), EUROACVA SRL. (RO 17882768), SC SEROVIMAIK GRUP SRL (RO 18565148), GAN FISH SRL (RO 16843213 , COMTINER SRL (RO 2814188), SC CHEMEN CompanySRL(RO26495140)80 o Judeul Botoani: PIRANIA SRL (RO 10086875), ACVA COM Vorniceni SRL (RO 18707676), DASSM SRL (RO 12654157), BARCA SRL(13716983) o JudeulIai:ACVARES SRL, PISCICOLASRL,ROMPESCARISSRL, MIHPES SRL, ACVACOM SRL (din categoria ntreprinderilor mici), AS.SEB COMPANY SRL, SARPELE SRL, PISCICOLA PODIU SRL, CC&CPESSRL(dincategoriamicrontreprinderi)81 o Judeul Neam: EXOTIC FISH SRL (19258613), DOX FISH SRL (RO 18252817),IRITRIFSRL(RO23633885),SAUROHOLDINGSRL(RO 25311193), PSTRVARIA ARXANDEI (21343753), LACUL de ARGINTSRL(RO18210498),ELIVARCOMSRL(RO17731919) o Judeul Suceava: PSTRVUL HOLDEN SRL (RO 16181248), PESCOFAL SRL (RO 11947035), SALMOFISH SRL (RO 11947027), PSTRVUL AURIU SRL (RO 18505499), ALCONT EXPERT CONSULTINGSRL(14003910) o JudeulVaslui:PESCOCIRJASRL(RO12440692),SCORILLOSRL (RO6692865),ALMAVASSRL(RO2431867),PRODACVASSRL(RO 11982504), AQUA FISH RL (RO 14632996), SCOICA AGROInd SRL (RO 11875710), PESCARIS 2003 (RO 15353256), SC MANTOVANA SRL(RO19098377),CARPYOSRL(RO8967482),COAGROIAZSRL (18705942),ENBIG12SRL(RO837681).


79 80

Sursa:www.romfish.ro Sursa:www.firme.info,selectiedupacodCAENrealizatadeevaluator 81 Sursa:CameradeComeriIndustrieaJudeuluiIasiTopulfirmeloriesene2010

121
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Sunt n total 42 de firme cu codul CAEN 0322, active i cu o cifr de afaceri semnificativnregiuneaIai. Nota 1: Metodologia utilizat n stabilirea clasamentului firemelor pe domenii de activitatedectreCamereledeComeriIndustriedinRomniaesteunitarlanivel naional i ia n considerare indicatori economicofinanciari care definesc performanauneisocieticomerciale. Nota2:Registrulunitilordinacvacultur(ntreinutdeANPA)nuincludeCUIi nici starea de activitate, performanele economice i indicatorii economici ale firmelor,astfelnctnupoatefifolositpentruaanalizacontribuiafiecreiunitidin acvaculturlacifradeafaceriadomeniuluisauladistribuiateritorial. Nota3:Unitilenscrisenregistrualcrorproprietarnuesteoentitatecomercial, cipublic(cumarfiConsiliulLocalTrifeti,JudeulIai,nscrisnRegistrulapoziia 509),nupotfiurmritecuacurateedinpunctdevederealperfomaneloreconomice pe cile de informare publice uzuale (Registrul Comerului, Ministerul de Finane, portaluri internet operate privat), deoarece nu se poate cunoate situaia transeferuriloreconomicedintreproprietariadministrator. Nota 4: Declararea unui Cod CAEN principal nu nseamn automat c n anul de raportare majoritatea cifrei de afaceri a provenit din domeniul CAEN declarat, deoarecesocietilecomercialeauobligaiadeamodificaacestcoddupncheierea exerciiuluifinanciarncaremajoritateacifreideafaceriaprovenitdintrundomeniu cuunaltcodCAENdectceldeclarat. Avnd n vedere situaia descris n notele 13, evaluatorul a utilizat sursele de informarenurmtoareaordineapreferinei:a)CamereledeComeriIndustrie;b) resurseledeportalinternet;c)Registrulunitilordinacvacultur.Aufostignorate acele firme ce au declarat cifre de afaceri zero sau insignifiante pentru anul 2009 2010. Analiza situaiei regiunii Cluj (ce cuprinde judeele: Alba, BistriaNsud, Cluj, Maramure,SatuMare,Slaj)relevurmtoarele: nzonexistouniversitatederenumeUniversitateadetiineAgricolei Medicin Veterinar ClujNapoca. Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii, la care exist disciplina de Piscicultur, are relaii de cercetare i colaborare, acorduri bilaterale cu universiti din SUA, Anglia, Franta, Belgia, Spania, Olanda,Germania,Portugalia,Slovacia,Bulgaria,Ungaria,Moldova,Croaia. Facultatea dispune de un Acvariu pentru creterea petilor de interes economiciacelorornamentali. 122
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Editura Bioflux din ClujNapoca are n planul de publicare cri de specialitate relevante (Adriana Chiorean i colab. Importana Studiilor asupra alimentaiei petilor; Muscalu C., Muscalu R., 2009 Biologia i creterea sturionilor; Creterea pstravului curcubeu n sistem recirculant i condiii controlatedemediu). n regiune exist un mare numr de firme avnd ca obiect de activitate acvaculturapiscicultura(codCAEN0322): o o Judeul Alba: DELTA PLUS SRL (RO 10125443), CURCUBEU SRL (RO17874048),DRAGONULNEGUSRL(RO22537715) JudeulBistriaNsud:EMAFINSRL(RO25702779)RUCFANSRL (RO 16449007), KYRON DESIGN SRL (RO 24591052), HUNTER INTERNATIONALSRL(RO15809523) JudeulCluj:PISCICOLACLUJS.A.,RO201950,AGRO33SRL(RO 22373213), EDBAL CONSULT SRL (RO 18593687), SUNFISH SRL (25402968), LAGUNAMAX SRL (RO 23721359), ERDMAR SRL (RO 17906859), DELTA GLOBAL SRL (RO 21864611), EURO HUNTER SRL(RO243514) Judeul Maramure: ROMNIA IMPEX SRL (RO 9667645), BORABO FISH SRL (RO 25772260), SC SALMONIS COMPANZ SRL (RO17234456),L.M.M.FOTASRL(16640987), JudeulSatuMare:NUTUSRL(RO5279802),OASTURIONFARM (RO 22507960), STAR FISH SRL (21769172), INTERCOMEXIM BERCU SRL (RO 15867575), VALNOVA SRL (RO 642094), PISCICOLASA(RO11476728),AGRIGADOSRL(RO16809912) JudeulSlaj:PISCICOLASRL(RO6084736),BALTAXSOMESRL (RO 22946590), PROMT SERVICE SRL (RO 3989099), PSTRVU SFARASSRL(RO24181095),

Sunt n total 32 de firme cu codul CAEN 0322, active i cu o cifr de afaceri semnificativnregiuneaCluj. Prin urmare, cele 2 regiuni analizate Iai i Cluj prezint o situaie similar n ce priveteresurseledecunoatereianvergurasectoruluideafaceriacvacultur.

123
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Rata de aprobare: suma eligibil a CF selectate / suma eligibil a CF depuse
70,00% 60,00% 50,00%
%

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%


Co ns CR tan ta 2 Tu CR lce a 3 G al a CR ti 4 Ia si CR 5 CR D o lj 6 CR Tim is 7 Br as ov C CR R 8 C 9 Bu luj cu re st i

Suma selectata fata de cea solicitata, valoare eligibila, EUR

CR

Centre

Figura19RatadeselectarevaloareaeligibilaCFselectateraportatlavaloareaeligibilaCF depuse

SituaiavaloriiCFselectatefadevaloareaeligibilaCFdepusecunoteovariaie ridicat,ntre3,68%(CR3Galati)i59,29%(CR8Cluj). Aceas variaie se explic parial prin influena valoarii medii a cererilor depuse. AceastipotezseconfirmiprinvalorilemediialeCFaprobatenceledoucentre ce au nregistrat valorile extreme ale acestei rate de selectare valorice: 168.774,67 (CR3Galai)fade1.764.620,63(CR8Cluj). ValoareamedieaintervenieipublicepeCFprezintomprtierestatisticridicat, de la 282.386,97 (CR1 Constana) la 1.775.292,13 (CR 6 Timi) vezi graficul urmtor. Aceast situaie se datorez impactului statistic al primelor (de valoare mic), ce se ntlnesc exclusiv n judeele cu ieire la mare i numrului mare de proiectedeinvestiiedevaloriindividualemaridepusenzonaTimi,nspecialcele cevizeazcretereasturionilorntehnologianhal.

124
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Valaorea medie a interventiei publice contractate, EUR/ CF
2.000.000,00 1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00
Co ns ta nt 2 a Tu CR lc ea 3 G al CR ati 4 CR Ia s i 5 CR D ol j 6 CR Ti m i 7 Br s as C ov CR R 8 9 C B u lu cu j re st i

Val. Publica per CF contractate, medie (EUR)

EUR

CR

CR

Centre

Figura20Valoareamedieaintervenieipublicecontractate,nprofilregional,pecentre

Concluzie
Repartiia valorii totale medii per cerere i a ratei de succes n profil regional este extremdeinegal.Excluzndceledoucentreundeexistcererideprimepentruaxa 1 (Constana i Tulcea), rata de succes rmne totui semnificativ mai ridicat n centrele regionale Cluj (41,67%), Braov (37,5%) i Timi (35,29%), fa de Iai (20,83%). Regiunile Cluj i Timi prezint o valoare medie a finanrii publice per cereredefinanaredetreiorimairidicatdectceadinIaiiDolj.Valoareamediea finanriipublicenzonaBraov,ns,estecomparabilcuceadinIai. RegiunileIaiiCluj,ntrecareexistdifereneleridicatemenionate,suntsimilare ncepriveteresurseledecunoatereianvergurasectoruluideacvacultur. O prim explicaie posibil a acestor diferene este legat de faptul c solicitantul pregtete mai atent o cerere de finaare de valoare mai mare i implicit rata de succesestemairidicat. Oaltexplicaiearfiniveluldeptrundereapublicitiiprogramului,inerentinegal avndnvederecnuafostconduscoerentdupostrategie.

Recomandare
AMPOPartrebuisdispuncentrelorregionalecuoperforammaisczutaratei 125
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

de aprobare s poarte discuii cu reprezentanii sectorului de afaceri din regiune pentruancurajaelaborareadecereridefinaare. AMPOPartrebuissolicitecontractoruluicevaintocmistrategiadepublicitatesa ianconsiderareacestedeosebirintreregiuni.

V.2.

QE7:Caresuntrezultatelepreliminareobinutedeproiecteleaxei prioritare1ncomparaiecuobiectiveleintermediare?

Axa1cuprindeurmtoarelemsuri: MSURA1.1ncetareapermanentaactivitilordepescuit MSURA1.2ncetareatemporaraactivitilordepescuit MSURA1.3Investiiilabordulnavelordepescuitiselectivitate MSURA1.4Pescuituldecoastlascarredus(navecuolungimetotalmai micde12m) MSURA1.5Compensaiisocioeconomicepentrumanagementulflotei comunitare o Aciunea1.5.a:Indemnizaiinerennoibilepentrupescariicareau lucratlaborduluneinavepeoperioaddecelpuin12lunica pescari Aciunea1.5.b:Plecareatimpuriedinsectorulpescuitului,inclusiv pensionareaanticipat Aciunea1.5c:Primeindividualeacordatepescarilorcuvrstasub 40deaninbazaalin.(2),art.27dinRegulamentul(CE)1198/2006 privindFondulEuropeanpentruPescuit

o o

ValorileindicatorilorAxei1 Valorile int aleindicatoruluireducerea capacitiiflotei prin oprirea temporar sau permanent a activitii navelor au fost atinse ntro proporie semnificativ: 84,26%(GT)90,97%(kW)reducere.Acestaesteunrezultatnotabil,avndnvedere timpulredusscursdelalansare. Ceilali indicatori ai axei 1 nu nregistreaz nici o valoare deoarece nu au fost contractate cereri de finanare care s aplice pe msurile 1.2 i 1.3, msuri din care acetiasededuc. 126
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Msura 1.5. a atins o valoare de contractare de 131.090,40 lei, dar nu exist un indicatorspecificpentruaceasta. Sprecomparaie,programulsimilaralSloveniei(cuoflotadepescuitsimilarcucea aRomniei)prezintaceeaistructurpemsuri,darfrsubdiviziunialeacestora. Alocareapemsuriaacesteiaxela31decembrie2010seprezintpconformtabelului urmtor: Axa1Msurideadaptareafloteidepescuitcomunitare MSURA1.1ncetareapermanentaactivitilorde pescuit MSURA1.2ncetareatemporaraactivitilorde pescuit MSURA1.3Investiiilabordulnavelordepescuiti selectivitate MSURA1.4Pescuituldecoastlascarredus(navecuo lungimetotalmaimicde12m) MSURA1.5Compensaiisocioeconomicepentru managementulfloteicomunitare Alocare20072013,EUR 4.655.000 665.000 3.325.000 1.995.000 2.660.000

Tabel13AlocareafondurilordisponibilencadrulAxei1Msurideadaptareafloteidepescuit comunitare

Alocarea pe msuri a axei 1 - Msuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare


1.5 Compensaii socio-economice pentru managementul flotei comunitare 20% 1.1 ncetarea permanent a activitilor de pescuit 35%

1.4 Pescuitul de coast la scar redus (nave cu o lungime total mai mic de 12 m) 15%

1.3 Investiii la bordul navelor de pescuit i selectivitate 25%

1.2 ncetarea temporar a activitilor de pescuit 5%

Axa 1- Msurideadaptareafloteidepescuitcomunitareafostlansatala25mai2010. 127


EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Rezultateleobinutencomparaiecuobiectiveleintermediare,pefiecaremsurn partesuntredatencontinuare. Msura 1.1 Ajutor public pentru ncetarea permanent a activitii navelor de pescuit n cadrul Axei prioritare 1 pentru Msura 1.1 Ajutor public pentru ncetarea permanentaactivitiinavelordepescuit,aufostdepuse7cereridefinanarecareau fostcontractate,cuovaloaretotalnerambursabilde7.406.238,05lei,respectiv,n cadrul msurii speciale Msur aplicabil exclusiv navelor care fac obiectul unui Program de adaptare a flotei de pescuit comunitare n baza Regulamentului Consiliului(CE)nr.744/2008.Programuldemsuriprincareseabordeaznmod eficient dificultile economice actuale, asigurnd, n acelai timp, viabilitatea pe termenlungasectoruluipescresc. Programul de adaptare a flotei (Ordinul Ministrului Agriculturii Pdurilor i Dezvoltrii Rurale nr. 439/2009) are menirea s restructureze flota sau segmentele din flota de pescuit afectate de criza economic, prin adaptare rapid a flotei comunitare de pescuit la situaia actual, rspunznd totodat nevoii de a asigura condiiisocialeieconomicedurabilepentrusector. Peaceastmsurspecial,careaavutoalocarede1.000.000.euro,aufostncheiate2 contractedefinanarecuovaloarenerambursabilde2.693.824,51lei. Caracteristiciletehnicealenavelordinacestecontractesunturmtoarele: Nr. crt. 1 2 Numruldenregistrarenflota comunitar ROM000000011 ROM000000016 Total GT kW

115 47 162

220,0 220,8 440,8

1.1:Ajutorpublicpentruncetareapermanentaactivitiinavelordepescuit,n bazaprevederilorRegulamentuluiConsiliului(CE)nr.1198/2006,aufostncheiate5 contractedefinanare,cuovaloarenerambursabilde4.712.413,54lei. Caracteristiciletehnicealenavelordincele5contractencheiatesunturmtoarele: Nr. crt. 1 2 3 Numruldenregistrarenflota comunitar ROM000000005 ROM000000004 ROM000000183 GT kW

115,0 129,0 9,5

287,00 220,00 47,84

128
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

4 5 PentruaaveaoimagineafloteidepescuittrebuiemenionatfaptulcRomniaavea n2007unnumr439devasedepescuit,dintrecare20 culungimimaimaride12 mri,toatecucorpdeoelde25dem. Princomparaie,n2007Bulgariadeineaunnumrde2.556denavedepescuit(de 5,8 ori mai multe dect Romnia), cu un tonaj brut de 8.337 GT i o putere total instalatamotoarelorambarcaiunilorpescretide63.101kW(de7,57orimaimult dect Romnia), iar Slovenia nregistra n anul 2007 un numr de 175 de vase de pescuit,dintrecare86%erausub12metrilungime,iardoar3eraudepeste18metri lungimei2peste24demetrilungime.82 La nceputul Programului (2007), la tonajul brut, Romnia se afla pe locul 21 ntre Statele Membre, cu 2.606 GT i pe ultimul loc n cazul puterii totale instalate a motoarelorambarcaiunilorpescreti:8.700kW. Prinurmare,avansulacesteimsuriestesemnificativlatermenulintermediar,avnd nvederectonajulnavelorscoasedinactivitateestede162+276,97GT,totaliznd unprocentde16,85%dereducereacapacitiifloteifadestadiuliniialdinanul 2007,luatcabazpentrucalculareaacestuiindicator.Avansulncepriveteputerea motoarelorestede746kW+440,8kW(Msuraspecial),reprezentndunprocent 13,6% de reducere a puterii motoarelor fa de stadiul iniial. Rezultatele acestei msurireprezintunrealsuccesalAMPOPnperioadasupusevalurii. n principiu, ajutorul obinut pentru ncetarea permanent a activitii navelor de pescuit ar trebui s se constituie ntrun sprijin pentru reorientarea profesional a celor care depindeau de pescuitul cu vasul respectiv (a proprietarilor). Parial din cauzastadiuluiincipientalacesteimsuri,nuexistnsdatedesprecumutilizeaz proprietariiacestorvaseajutorulobinutidespreimpactulrealalacestuia. Valoarea plilor efectuate n cadrul msurii 1.1. este de 7.406.238,05 LEI (adic 1.724.667,12 laun curs4,2943LEI/ ),ceeacenseamn ungraddeabsorbiede 37,05%defadealocareafinanciaramsurii1.1.Acestlucrureprezintunavans financiarconsiderabil,avndnvedereidatarecentalansriiAxei1(25mai2010). MSURA1.2ncetareatemporaraaactivitilordepescuit ROM000000292 ROM000002640 Total 20,88 2,59 276,97 158,00 33,12 745,96

82

POPSlovenia20072013 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/op/list_of_operational_programmes/slovenia_en.pdf

129
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Nu a fost cazul de ncetare temporar a activitilor de pescuit pentru pescari i pentruarmatoriinavelordepescuit. MSURA 1.3 Investiii la bordul navelor de pescuit i selectivitate cuprinde urmtoarele cheltuieli eligibile (conform Ghidului Aplicantului, varianta martie 2011): achiziia de motoare noi cu consum de combustibil redus i cu un impact redusasupramediului; achiziia de echipamente performante de detectare a bancurilor de pete cu cutareattpeorizontalctipevertical; achiziia de echipamente care fac posibile meninerea i conservarea capturiloraccidentalelabord; achiziia de echipamente ca parte a proiectelor pilot care au ca tem pregtireadenoimsuriprivindmbuntireacalitiiproduselor; achiziiadeechipamentecarepermitreducereaimpactuluipescuituluiasupra ecosistemeloriabentosuluimarin; cheltuiala aferent investiiilor pentru realizarea de unelte de pescuit mai selective(ajutorulseacordpncndacesteadevinobligatorii); achiziia de echipamente pentru mbuntirea condiiilor de munc i securitatelabord; primedeasigurare.

Semenioneazcondiiadeanumricapacitateanavelordeacapturapete. Pe aceast msur nu au fost depuse cereri de finanare, pn la data de 31 decembrie2010. MSURA1.4Pescuituldecoastlascarredus(navecuolungimetotalmai mic de 12 m) cuprinde urmtoarele aciuni, cu rezultate urmrite pentru fiecare aciunenparte(conformGhiduluiAplicantului,variantamartie2011): Aciunea1:Proiectecolectivenconformitatecuart.26(4)dinRegulamentul(CE) nr.1198/2006privindFondulEuropeanpentruPescuit - Stimulareaorganizriilanuluideprocesareicomercializareaproduselor pescreti; - mbuntireagestiuniiicontroluluicilordeacceslazoneledepescuit folosindambarcaiuni,vehiculeechipamente; - Prioritatepentru: o proiectecareimplicunnumrmaimaredeparticipani; o proiecteledestinatepescarilortineri; o proiectelepromovatedefemei. Aciunea2:Sprijinpentrupensionareanticipat Auprioritate: - vrstasolicitantului; 130
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

numruldeziledecotizarelaasigurrilesociale; dataprezentriisolicitrii.

Aciunea3:Investiiilabordulnavelordepescuitiselectivitate Auprioritate: - Naveledepescuitcuolungimemaimicde12micarenufolosescuneltele depescuitremorcateenumeratentabelul3dinAnexaIaRegulamentului CEnr.26/2004. Peaceastmsurnuaufostdepusecereridefinanarepnladatade31decembrie 2010. MSURA 1.5 Compensaii socioeconomice pentru managementul flotei comunitarecuprindeurmtoareleaciuni: o Aciunea 1.5.a: Indemnizaii nerennoibile pentru pescarii care au lucrat la bordul unei nave pe o perioada de cel puin 12 luni ca pescari; Aciunea 1.5.b: Plecarea timpurie din sectorul pescuitului, inclusiv pensionareaanticipat; Aciunea1.5.c:Primeindividualeacordatepescarilorcuvrstasub40 deaninbazaalin.(2),art.27dinRegulamentul(CE)1198/2006privind FondulEuropeanpentruPescuit.

o o

Pn la data de 31 decembrie 2010 erau depuse 7 cereri de finanare cu o valoare total eligibil de 32.984,42 (134.609,40 lei), selectate i contractate toate, cu o valoare total nerambursabil de 32.122,13 (131.090,40 lei). La aceeai dat plile efectuateeraude6.541,42(28.090,80lei),reprezentndungraddeabsorbiede0,25 %dinalocare.
Nr.Contract/Nr.Cerere deFinanare 23/06.08.2010 1525061001140070 24/06.08.2010 1525061001140071 25/06.08.2010 1525061001380072 26/06.08.2010 1525061001380073 43/12.10.2010 1530081001140096 TITLULPROIECTULUI valoare nerambursabila (lei) 18.727,20

Sprijinpentrupescariiafectaideoprireadefinitiva naveidinactivitate:pescarBOBOCRENEMARIUS, navadepescuitTCMEDUZA4 Sprijinpentrupescariiafectaideoprireadefinitiva naveidinactivitate:pescarIORDACHECATLIN,nava depescuitTCMEDUZA4 Sprijinpentrupescariiafectaideoprireadefinitiva naveidinactivitate:pescarMOLDOVEANUIVAN,nava depescuitTCMEDUZA4 Sprijinpentrupescariiafectaideoprireadefinitiva naveidinactivitate:pescarLIBIDOVGHEORGHE,nava depescuitTCMEDUZA4 Sprijinpentrupescariiafectaideoprireadefinitiva naveidinactivitate:pescarIVANPINTILIC,navade pescuitTCMeduza2

18.727,20

18.727,20

18.727,20

18.727,20

131
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


42/12.10.2010 1520081001140093 48/04.11.2010 1530081001140097 Sprijinpentrupescariiafectaideoprireadefinitiva naveidinactivitate:pescarRADUFLORIN,navade pescuitCHEFALU6 Sprijinpentrupescariiafectaideoprireadefinitiva naveidinactivitate:pescarLAVRICFILON,navade pescuitTCMeduza2 Total 18.727,20

18.727.20

131.090,40

Tabel14CompensaiieconomicecontractatenAciunea1.5.

Valoareaindividualauneicereridefinanarecontractatn2010estede18.727,20 lei,adicaproximativ4567.Avndnvederesalariulbrutndomeniulpescuitului, raportat de Institutul Naional de Statistic (pentru anul 2008 cele mai recente date), i anume 998 lei/lun, revenind la un salariu net de aproximativ 500 lei/lun rezult ca valoarea unui sprijin se ridic la 18.727,20 lei / 500 lei/lun = 37 salarii medii lunare (aproximativ 3 ani). Calculnd ns la nivelul salariului mediu net pe economie din ianuarie 2011 i anume 1496 lei, rezultatul este de numai 12 salarii medii nete lunare. n opinia evaluatorului, ar fi necesar o reconsiderare a acestor sume, n sensul creterii lor astfel nct s asigure un nivel de subzisten decent pentru mai mult de 12 luni, ajungnd la 24 de luni, lund n considerare situaia socioeconomicdificilaacestoraiperspectiveleincertedeangajare.

Concluzie
Exist ns un factor suplimentar de risc i anume dependena de pescuit att a comunitilorrespectivectiafamiliilor.Dincauzatimpuluiscurt(sub12luni)de lancheiereacontractelor,impactulimplementariiacesteiaxepoatefiestimatnumai indirect,dininterviuri. Beneficiarii au utilizat sumele primite fie pentru cumprarearecondiionarea unor navesimilare,fiepentruconsum.

Recomandare
Reconversia profesional este o necesitate stringent i AMPOP ar trebui s informeze beneficiarii cu privire la alte Programe relevante crora li sar putea adresa, inclusiv POSDRU i Programele de sprijin social. Cel puin o brour cu asemenea informaii ar trebui elaborat (de ctre asistena tehnic propus pentru publicitate sau de ctre asistena tehnic la management) i nmnat mpreun cu contractuldefinanare. 132
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

133
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

V.3.

QE8:Caresuntrezultatelepreliminareobinutedeproiecteleaxei prioritare2ncomparaiecuobiectiveleintermediare?

Msura2.1Acvacultur. Msura2.1Investiiiproductivenacvacultur.(conformPOPiniial,aciunile1, 2i3dinMsura2.1.Acvacultur)semparten;


Aciunea1:Cretereacapacitiideproduciedatoritconstruiriidenoi exploataiipiscicole Aciunea2:Variaiileproducieidatoritextinderiisaumodernizrii exploataiilorpiscicoleexistente Aciunea3:Cretereacantitiidealeviniproveniidincresctorii Aciunea4:Msuridemediuacvatic Aciunea5:Msuridesntatepublic Aciunea6:Msuridesntateanimal

Realizrile,rezultateleiimpactulmsurii2.1.aucunoscutoevoluieremarcabil. Situaiadetaliat,peaciunileacesteimsuriesteprezentatmaijos. Cereridefinanarepentruinvestiii Dintotalulde111cereridefinanarepentruinvestiiidepusepnlasfritulanului 2010, aferente aciunilor 1 Creterea capacitii de producie datorit construirii de noi exploataii piscicole i 2 Variaiile produciei datorit extinderii sau modernizrii exploataiilorpiscicoleexistente,ladatade31decembrie2010eraucontractate27,iarn luna mai 2011 erau 43. Procesul de evaluare al acestor cereri nu este finalizat la 13/05/2011,maiexistnd3cereridefinanaredeanalizat. Situaia contractelor ncheiate n anul 2010 pentru cererile de finanare de investiii alemsurii2.1,esteurmtoarea
Nr.Contract/Nr.Cererede Finantare 4/07.07.2010 2126031002380001 5/06.07.2010 2108041006370020 6/08.07.2010 2129031006370005 SCNIMBSA SCAGROMECHONORICISA BENEFICIAR SCPISCICOLAMURIGHIOLSA TITLUPROIECT Modernizarei dezvoltareuniti deacvacultur (FermePiscicole) Construireferm piscicol Extindereferm sturionicretere intensiv Valoarea nerambursabila(lei) 12.618.600,00

2.896.428,00 12.408.000,00

134
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Nr.Contract/Nr.Cererede Finantare 7/08.07.2010 BENEFICIAR SCTELECERNASRL TITLUPROIECT Modernizarea unitiide acvaculturSteaua Mureuluiprin diversificarea producieicuspecii noicupotenialde pia Fermpiscicol pentrucretereai procesarea pstrvului Modernizareai reabilitarea capacitilorde producielaferma piscicol DumbrviaSatu Nou Fermde reproducerei cretereaaluluin policulturn localitateaClineti OaLaculde acumulareClineti Oa Amenajareferm piscicolGavella Halpentru cretereasturionilor iamenajareaunui heleteucu suprafaade7,1Ha pentrupracticarea acvaculturiinzona Herneacova,jud. Timi Pstrvriepe prulVitioara, satVitioara, judeulBraov Modernizareferma piscicolDrcanii achiziiedeutilajela SCPiscicolaSA, Botoani Modernizareferma piscicol,satAdrian, FN,OraLivada, judeulSatuMare Diversificare produciei modernizare activitateexistent laFermapiscicol Comana,judeul Valoarea nerambursabila(lei) 9.924.937,98

2102041006220017

8/14.07.2010 2131031008330008 9/13.07.2010 2131031007080011

SCPROMTSERVICESRL

6.972.663,60

SCDORIPESCOSA

7.926.033,00

10/08.07.2010

SCSINTEZASRL

6.776.824,13

2101041008320016

11/15.07.2010 2120041006050040 17/15.07.2010 2118051006370055

SCGAVELLACOMSRL SCGROUPMETCARSRL

7.609.080,00 12.318.343,45

19/16.08.2010 2108041007080019 20/17.08.2010 2120051004070056 21/17.08.2010 2121051008320057 22/17.08.2010 2128041009190044

SCDIVERTISAGRIPEXSRL

396.186,60

SCPISCICOLASABOTOANI

1.790.713,00

SCPISCICOLASASATUMARE

12.359.170,00

SCBALTICMARINEGRUPSRL

6.455.139,34

135
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Nr.Contract/Nr.Cererede Finantare BENEFICIAR TITLUPROIECT Giurgiu 27/07.09.2010 2117051009030054 28/08.09.2010 2111061005200064 30/09.09.2010 2116041008320037 SCPSTRVRIAGALBENU SRL SCAGROFORESTBRATIASRL Amenajarepiscicol pstrvriaBratiaII nfiinareunitatede acvaculturn comunaBaiade Fier,judeulGorj nfiinareaunei pstrvriin localitateNegreti Oa,judeulSatu Mare Investiiiproductive lafermapiscicol GelminSRL Dotareafermelor piscicolealefirmei SCPIRANIASRL, BOTOANIcu mijloacemoderne deproducie, transport, condiionare, controli securitateamuncii nvedereareducerii decalajuluifade fermeledinestul Europei Finalizarea investiieide acvaculturpentru creterea pstrvuluiCom. Moroeni,jud. Dmbovia Amenajarepiscicol LaculdeArgint Fermpiscicol comunaJeglia Fermde acvaculturpentru cretereaspeciilor depetiautohtonii sturioninviviere flotabilepelacul AURORA Timioara,str. Lacului,jud.Timi, conformextrasCF nr.65841,nr.Topo 15924/1 316.322,44 1.481.758,80 Valoarea nerambursabila(lei)

SCTRUITAQUASRL

1.012.084,20

31/16.09.2010 2105051002380050 36/28.09.2010 2105071004070079

SCGELMINSRL

6.209.776,73

SCPIRANIASRL

791.146.00

37/28.09.2010 2120071009160085

SCCASCADALAURSRL

112.990.80

35/30.09.2010 2128061004290075 34/08.10.2010 2103051001120049 40/14.10.2010 2116041006370036

SCLACULDEARGINTSRL SCMIRACOMJOBSRL SCAURORASRL

1.374.599,96 7.428.207,60 7.371.311,66

136
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Nr.Contract/Nr.Cererede Finantare 33/25.10.2010 BENEFICIAR SCABELDASTURIOJIMSRL TITLUPROIECT Investiienou. Tehnologiai instalaiileaferente pentru reproducerea, predezvoltareai cretereaintensiv asturionilornhala amplasatnoraul Jimbolia,jud.Timi Modernizareferm pentruacvacultur ncomunaGneasa, judeulOlt Fermpiscicolcu cretereansistem superintensiv Nedelea Fermacvacultur Haldecreterei unitatede procesareprimar Halacompletutilata sianexepentru crestereaintensiva asturionilor Valoarea nerambursabila(lei) 7.652.202,69

2121041006370041

41/25.10.2010 2128061005300074 47/18.11.2010 2107071009310080 55/17.12.2010 2120071005200084 56/23.12.2010 2130071006370090

SCMEGALITSRL

870.528,00

SCMONTESTOURSRL

2.759.301,12

SCFERMACVASRL

7.075.444,80

SCROVICOSRL

12.400.302,75

Tabel15SituaiacontractelorncheiatepeMsura2.1ladatade31/12/2010

Valoarenerambursabil LEI EUR Min 316.322,44 77.151,81 Max 12.618.600,00 3.077.707,32 Mediu 6.001.866,24 1.463.869,82

Tabel16.DistibuiavaloricasumelornerambursabilecontractatepeMsura2.1.

Seobservcproiectelefinanatepeinvestiiiauocupatogamextinsdevalori,de la 316.322,44 lei la 12.618.600,00 lei. Media, dei trebuie privit cu rezerve la o asemenearepartizareavalorilor,sesitueazlaaproximativ6.001.866,24lei.Numrul decontractencheiateaferentecererilordefinanaredepusepnlasfritulanului 2010 este de 37, din care 27 au fost ncheiate n cursul anului 2010 i 10 n cursul anului2011,pnladatade08.04.2011.pnn2010peMsura2.1.estede27. La1noiembrie2010,AMPOPaconstatatcsumaalocatperioadei20072010fusese contractat n proporie de 82%, ceea ce, avnd n vedere numrul de cereri de finanareaflatendiversefaze,conducealarisculrespingeriiunorcereri,ncontextul ncarenmsurile2.3.,2.4.i2.5.eraupracticlipsitedecerere.Dinacestmotiv,AM POPahotrtreducereasumeloralocatenperioada20072010dupcumurmeaz: - Msura2.3.Msuridesntatepubliccu630.112 - Msura2.4.Msuridesntateanimalcu630.112 - Msura2.5.Pescuitnapeleinterioarecu2.000.000 137
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Din aceste reduceri a devenit disponibil suma de 3.260.224 cu care a fost suplimentatMsura2.1.,careaajunsastfella83.060.224. La sfritul anului 2010, suma contractat din Msura 2.1. a fost de 144.044.789,85, nsemnnd aproximativ 35 milioane EUR, adic a fost practic epuizat, mai ales n condiiile n care un numr ridicat de contracte de finanare au fost semnate n primultrimestrualanului2011(vezitabeluldemaijos). Situaia contractelor ncheiate n anul 2011 (la 13 mai 2010) pentru Cererile de finanaredeinvestiiialemsurii2.1depusenanul2010,esteurmtoarea
Nr.Contract/Nr. CereredeFinantare 69/14.02.2011 2116111006220135 70/16.02.2011 2122091001140105 72/18.02.2011 BENEFICIAR TITLUPROIECT Valoarea nerambursabil (lei) 3.029.988,00 7.832.334,60 463.376,17

SCVALONESSRL SCELGOCSRL SCCIOCNETI PISCICOLASRL

PstrvriaPiatraRoie Construirefermapiscicola marinansistemrecirculant ModernizareFermaPiscicola aparinndSCCIOCNETI PISCICOLASRL,prin achiziionareademainii utilaje Fermpentrucreterea speciilorautohtonedepetiia sturionilornheleteeinhal curecirculareaapei

2120101001120121 71/22.02.2011 SCAGROEXODUS SRL

10.046.580,00

2117091008330103 83/14.03.2011

SCDANUBEDELTA Reabilitareasimodernizarea STRUNGEON IncinteiPiscicole(fermade FARMSA crap) SCZARADATOUR Constituirefermapiscicola

10.541.578,20

2102091002380098 90/25.03.2011 2117121001120172 92/28.03.2011 2114121006370170 94/04.04.2011 2120121004350175 91/04.04.2011 2121121002380178 93/07.04.2011

6.803.230,00 12.386.031,60

SCCOPMPLEXLAC Infintarefermapiscicolan CHEVERESSRL localitateaCheveresuMare SCIZVORUL MALULUIRARAU SRL SCGIPESTSRL SCCAPTAIN SERVICE94SRL FermapiscicolanCampulung Moldovenesc,JudeulSuceava Modernizareamenajare piscicolaexistenta Fermapentrucresterea ciprinidelorsialtespeciide petiautohtoni,inclusivsturioni deDunrecarepotficrescuin heletee. Amenajarefermapiscicola

374.000,00

6.508.711,32 10.060.674,00

2127101002380124 99/21.04.2011 SCSILVERSTURIO

6.052.800,00

138
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Nr.Contract/Nr. CereredeFinantare 2129101006050127 100/21.04.2011 BENEFICIAR TITLUPROIECT Valoarea nerambursabil (lei) 5.545.833,60

SRL SCRUSTRANSSRL

2125111004040142 101/21.04.2011 2129121008060198 98/26.04.2011 2109121009030165 102/28.04.2011 2101111006370128 1057/11.05.2011 RO211410100622 0118 SCNEREUS MANAGEMENT SRL SCIOSCA&ERJICA SRL STOICAIONEL NTREPRINDERE INDIVIDUAL SCPERMATOSRL

Rabagani Infiintarefermapiscicola alctuitadinsediu administrativ,depozit,bazin piscicolsiimprejmuiri,n extravilanulcomuneiBlagesti, judeulBACU Construirefermapiscicola pentrucrestereapstrvilor, com.Lesu,judeulBistrita Nasaud Fermapiscicolapentru crestereasiprocesarea pstrvuluiStoenesti,Arges Construirefermapiscicola Construirefermpiscicol

527.336,40

4.853.919,58

3.007.000,80 572.306,17

Tabel17Situaiacontractelorncheiatenanul2011(la13mai2010)pentruCereriledefinanarede investiiialemsurii2.1

Valoarenerambursabil LEI EUR Min 374.000,00 91.219,51 Max 12.386.031,60 3.020.983,32 Mediu 5.868.892,95 1.431.437,31

Tabel18DistibuiavaloricasumelornerambursabilecontractatepeMsura2.1.,investiii,pn la31/12/2010

Seobservcproiectelefinanaten2011auocupataceeaigamextinsdevalorica i n 2010, de la 374.000,00 lei la 12.386.031,60 lei. Media, dei trebuie privit cu rezervelaoasemenearepartizareavalorilor,sesitueazlaaproximativ 5.868.892,95 lei, similar celei nregistrate n anul 2010. Numrul de contracte ncheiate de la 01/01/2011 pn n 15/04/2011 pe Msura 2.1. este de 15, totaliznd o valoare nerambursabilde83.081.760,68LEI. Prinurmare,ladatade13/05/2011,sumacontractatpe2011(cinciluniijumtate) reprezenta 80% din alocarea total 20072013 a msurii 2.1. Acest lucru demonstreazuninteresrealdinparteabeneficiarilorpentruaceastmsur. Repartizarea larg a valorilor nerambursabile contractate, reflectare a bugetelor extremdediversecasumgeneral,acontribuitcelmaiprobabiliealaacestavans desucces,permindadaptareaproiectelorlaomarediversitatedecondiiilocale. Fermelefinanatedinaceastmsurvorproduceurmtoarelespeciidepete:crap, pstrv,sturioni,somn,alu,altespecii. 139
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Deremarcatcnumaidouproiectedincele43contractatenMsura2.1.conini3 capacitideprocesareprimarnounfiinat: - 55/17.12.2010 la CF RO 21 200710 05 20 0084, intitulat Ferm acvacultur haldecretereiunitatedeprocesareprimar. - 8/14.07.2010 pentru CF nr. RO 21 310310 07 08 001, Ferm piscicol pentru cretereaiprocesareapstrvului; - 98/26.04.2011laCFRO2109121009030165,intitulatFermpiscicolpentru cretereaiprocesareapstrvuluiStoeneti,Arge Aufostncheiate28contractepentruconstruireadenoifermepiscicole(Aciunea1: Cretereacapacitiideproduciedatoritconstruiriidenoiexploataiipiscicole,dincadrul Msurii 2.1 Acvacultura), cu o valoare nerambursabil de 154.173.795,43 lei (37.778.435,54euro,calculatlacursulInforeurodinlunamai2011).Acestefermevor produceurmtoarelespeciidepete:crap,pstrv,sturioni,somn,alu,altespecii. Capacitateadeproducieafermelornounfiinateesteurmtoarea: Crap642,41t/an; Pstrv1.131,82t/an; Sturioni276,21t/an; alu115t/an; Somn518,06t/an; Altespecii640,55t/an. Pertotal,capacitateadeproducieafermelornounfiinateestede:3.324,05t/an. n cadrul aciunii 2 Variaiile produciei datorit extinderii sau modernizrii exploataiilorpiscicoleexistente,aufostncheiate15contractedefinanarecuovaloare nerambursabilde91.740.001,66lei(22.479.784,77euro). Produciadinacestefermevanregistraurmtoarelecreteri: Crap5.182.92t/an; Pstrv14t/an; Sturioni158,940t/an; Somn54,995t/an; Altespecii92,552t/an. Astfel,variaiaproducieidatoritextinderiisaumodernizriiexploataiilorpiscicole existente va fi de 5.503,41 t/an, adic se va ajunge la o producie de 8.277,31 t/an porninddelaoproducie,naintedeimplementarede2.773,90t/an. Cereridefinanarepentruprime Dintotalulde41deCereridefinanaredepusepnlasfritulanului2010pentru prime,aferenteaciunii4Msuripentrumediulacvaticladatade31decembrie2010 eraucontractate13,iarnlunamai2011erau32. 140
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Tabel19Situaiacontractelordeprimealemsurii2.1,ncheiatenanul2010,esteurmtoarea: Nr. Contract/Nr. Cererede Finantare 3/06.07.2010 2210051001 140051 15/07.07.2010 2226051007 080061 39/04.10.2010 2229071003 100089 44/12.10.2010 2204081001 120091 45/05.11.2010 2229061001 140076 46/05.11.2010 2230061001 140077 51/19.11.2010 BENEFICIAR TITLUPROIECT val.nerambursabila (lei)

SCCOMPLEXGRUP SRL SCDORIPESCOSA

Acvaculturadurabilnsitul NATURA2000Cresctoria piscicolBugeacROSPA0053 Pisciculturaiconservarea biodiversitiinfermeleDoripesco RotbaviDumbrviadinsitul NATURA2000 AmenajarepiscicolAmara acvaculturnsitNATURA2000 Acvaculturadurabilnsitul NATURA2000CiocnetiDunre Conservareaecosistemeloria diversitiibiologicenAmenajarea piscicolDunreni Conservareaecosistemeloria diversitiibiologicenAmenajarea piscicolOLTINA AmenajareapiscicolMaa RdeanuAcvaculturadurabiln situlNATURA2000Lunca PrutuluiVldetiFrumuia Conservareapatrimoniuluinatural namenajareapiscicolBabadag dincadrulrezervaieiBiosferei deltaDunrii Acvaculturdurabilnsitul Natura2000ROSPA0105 MostiteaAcumulareaIezer Acvaculturadurabil nsitul NATURA2000Crescatoria PiscicolaBUGEACROSPA0053 Pisciculturasiconservarea biodiversitatiincadrulariei naturaleprotejateLacGalatui Acvaculturadurabil ncadrulariei specialedeprotecieavifaunistica LaculStrachina Conservareahabitatuluinaturaln cadrulamenajriipiscicolePiatra Calcata

1.208.950,00

376.170,00

SCESOXPRODSRL

1.757.515,80

SCCIOCNETI PISCICOLASRL SCDANUBIUELITE SRL SCAQUAROMELITE DISTRIBUTIONSSRL ASOCIAIA JUDEEANA VNTORILORI PESCARILOR SPORTIVIGALAI SCEUROFISHSRL

183.000,00

450.000,00

1.810.000,00

1.028.760,00

2206101003 180117 50/22.11.2010 2219101002 380119 54/02.12.2010 2222101001 120123 58/23.12.2010 2217111001 140136 57/15.12.2010 2210111001 120132 59/23.12.2010 2226081001 230094 60/23.12.2010 2226111002 380146

2.080.000,00

SCOLTFISHSRL

1.549.000,00

SCCOMPLEXGRUP SRL SCPISCICOLAPROD COMSRL SCIALPESCOSA

1.208.950,00

1.518.180,00

977.000,00

SCCDLPRODCOM SRL

1.406.000,00

141
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Valoarenerambursabil LEI EUR Min 183.000,00 44.634,15 Max 2.080.000,00 507.317,07 Mediu 1.196.425,06 291.810,99

Tabel20Distibuiavaloricasumelornerambursabilecontractatepeprime(aciuneaMsuri pentrumediulacvatic)alemsurii2.1.pnla31/12/2010

Din cele 13 proiecte, 6 se desfoar n situri NATURA 2000 i unul n Rezevaia BiosfereiDeltaDunrii. Se observ c proiectele finanate n 2010 au ocupat o gam destul de extins de valori, de la 183.000,00 lei la 2.080.000,00 lei. Media se situeaz la 1.196.425,06 lei. Numrul de contracte ncheiate pn n 2011 pe Msura 2.2. este de 13, pentru o valoaretotalnerembursabilde15.553.525,80lei(aproximativ3,8milioane). Avansul ns pe aceast msur era nc redus la sfritul anului 2010, pn la 15/10/2010fiindcontractatedoar824.710,13,adicdoar2%dinsumaalocat. O explicaie a acestei situaii se afl n afara controlului AMPOP, constnd n existena unui numr insignifiant de Planuri de Management ale siturilor Natura 2000 i ariilor protejate, pn la sfritul anului 2010. De abia n cursul anului 2011 urmeaz s fie elaborate cu finanare din POSMediu, Axa 4 (conservarea biodiversitii)iaprobateceamaimareparteaplanurilordemanagement. OaltcauzafostinexistenasauincertitudinealegatedecustodiasiturilorNatura 2000,pentrucaresaderulatsesiuneadeacordarelaMinisterulMediuluiiPdurilor deabianmartie2011. Odatcurezolvareaacestorsituaiiicumeninereaaceleiaistrategiideeligibilitate a unei plaje largi de valori pentru bugetele proiectelor, avansul acestei msuri sa accelerat. Sarimpunetotuicaprimeleacordatepentrumediulacvatic(aciunea4)saibun corespondenttehnologicbinedefinit(deexempluachiziiasauproducereadepuiet suplimentar pentru a acoperi pierderile sau n situaia unor lacuri de acumulare sumelesfiefolositenconcentrareaproducieincutiflotabilepentrudiminuarea pierderilor).ncazcontrarestediscutabilmeninereasuneloracestordespgubirin sector.
Tabel21Situaiacontractelorncheiatenanul2011(la13mai2010)pentruCereriledefinanare deprimealemsurii2.1depusenanul2010,esteurmtoarea: Nr.Contract/Nr. Cererede Finantare BENEFICIAR TITLUPROIECT val.nerambursabila (lei)

142
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


61/03.01.2011 S.C.DANUBEDELTA STRUGEONFARM S.A. Acvaculturadurabil n amanajareapiscicolaUzlina,cu conservareaecosistemelorsia biodiversitatii,ncondiiile funcionariiacesteian2(doua) situriNATURA2000 Pisciculturasiconservarea biodiversitatiinfermele DoripescoRotbavsiDumbravita dinsitulNATURA2000 Conservareapatrimoniuluin cadrularieispecialedeprotectie avifaunisticapescariaCefa PadureaRadvaniROSPA0097 AcvaculturadurabilnSitul NATURA2000Ciocneti Dunre Msurideproteciei conservareabiodiversitiinSitul NATURA2000LaculCorbu AcvaculturdurabilnSitul NATURA2000,Amenajarea PiscicolMURIGHIOL1, AmenajareaPiscicolDUNV II Conservareaecosistemeloria diversitatiibiologicen AmenajareaPpiscicolOltina Conservareaecosistemeloria diversitiibiologicen AmenajareaPiscicolDunreni. Conservareapatrimoniului naturalnAmenajareaPiscicola TaucdincadrulRezervatiei BiosferaDeltaDunarii Conservareapatrimoniuluinatural nAmenajareaPiscicolBabadag dincadrulRezervaieiBiosferei DeltaDunrii Acvaculturdurabilnsitul NATURA2000ROSPA0105 ValeaMostitei Conservareapatrimoniuluinatural nAmenajareaPiscicolObretin dincadrulRezervaieiBiosferei Deltadunrii Dezvoltareadurabil a biodiversitatiideacvamediun AmenajareaPiscicola6Martie1 dincadrulRezervaieiBiosferei DeltaDunrii 2.924.000,00

220911100238 0130 63/31.01.2011 221111100708 0133 62/02.02.2011 222411100605 0140 64/03.02.2011 220312100112 0161 65/07.02.2011 221811100114 0137 66/07.02.2011 222511100238 0141 67/10.02.2011 220712100114 0162 68/07.02.2011 220712100114 0163 76/15.02.2011 222211100238 0138 73/17.02.2011 222912100238 0194 82/22.02.2011 222911100112 0148 84/22.02.2011 222911100238 0147 85/22.02.2011 222012100238 0174 SCAQUAROMELITE DISTRIBUTIONSSRL S.C.DANUBIUELITE SRL SCMONALSRL SCDORIPESCOS.A.

376.170,00

SCPROACVASA

1.352.580,00

SCCOCNETI PISCICOLASRL SCRIGSERVICESA

183.000,00

803.240,00

SCPISCICOLA MURIGHIOLSA

3.014.600,00

1.955.000,00

450.000,00

408.000

SCEUROFISHSRL

2.080.000,00

SCFISH99SRL

1.600.000,00

SCOBRETINSRL

928.000,00

SCHER&STRA CYPRINUSSRL

1.200.000,00

143
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


87/07.03.2011 221412100407 0168 86/07.03.2011 222012100238 0173 96/19.04.2011 223112100114 0207 97/19.04.2011 222712100238 0187
95/05.05.2011 223012100123 0202 107/12.05.2011 222812100112 0191 SCIALPESCOSRL

SCGEMASRL

ReeauaecologicaNatura2000si amenajareapiscicolaHanesti Conservareapatrimoniuluide acvamediunamenajarea piscicola6Martie2dincadrul RezervaieiBiosfereiDelta Dunrii Trecerealaacvaculturaecologica aAmenajariiPiscicoleBugeacI Trecerealaacvaculturaecologica decatreSCECODANUBESRLn satIazurile,comunaVNucarilor, judeulTulcea
Acvaculturdurabilncadrul arieispecialedeprotecie avifaunisticLaculStrachina Acvaculturaecologicnferma piscicolSultana

618.940,00

SCVICKIPOMDSRL

800.000,00

SCCOMPLEXGRUP SRL SCECODANUBESRL

3.626.850,00

717.000,00

977.000,00

SCOLTFISHSRL

2.323.500

Valoarenerambursabila LEI EUR Min 183.000,00 44.634,15 Max 3.626.850,00 884.597,56 Mediu 1.334.132,22 325.398,10

Tabel22Distribuiavaloricasumelornerambursabilecontractatela13.05.2011pentruaciunea Msuripentrumediulacvatic,aleMsurii2.1pentruCereriledefinanaredeprimedepusen anul2010

Seobservcproiectelefinanaten2011auocupataceeaigamextinsdevalorica in2010,dela183.000,00leila3.626.850,00lei.Mediasesitueazla1.334.132,22lei, similar celei nregistrate n anul 2010. Numrul de contracte ncheiate de la 01/01/2011 pn n 13./05/2011 pe Msura 2.2. este de 19, totaliznd o valoare nerambursabilde26.337.880LEI(cca.6,5milioane). Msura2.3Prelucrareaicomercializareapetelui. Situaianumericivaloricnceprivete: a) Capacitateadedepozitareapeteluiiasubproduselordinpete; b) Infrastructuraiechipamentecarevorreduceimpactulnegativasupramediului (nspecialprinmbuntireafolosiriisubproduseloriareziduurilor); c) Tehnologiinoiimetodedeproducieinovatoare; d) Construireadenoiunitideprocesare. Deocamdat, din cauza stadiului incipient al implementrii acestei axe, nu exist informaii (baze de date) referitoare la capacitatea de depozitare a petelui i a subproduselor din pete, la infrastructura i echipamentele ce vor reduce impactul 144
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

negativasupramediuluisiasupratehnologiilorimetodelorinovatoareaplicaten proiectelefinanate. Prin 5 contracte de finanare ncheiate pn la data de 30.11.2010 situaia privind cretereacapacitiideprelucrareesteurmtoarea: - 1.705,55tone/anproduseproaspetesaureci; - 991,5tone/anproduseconservatesausemiconservate; - 3.547tone/anprodusesemicongelatesaucongelate; - 564,34produseprelucratenaltmod. Ounitatedecomercializareestenouiareovaloarenerambursabilde5.299.424,4 lei(1.291.440,09euro,calculatlacursulInforeurodinlunaaprilie2011). Uncontractdevaloaresemnificativ6.209.776lei,ncheiatlanseptembrie2010era dejareziliatladatade11noiembrie2011,iinccelpuinalte3proiectentmpinau dificultinobinereacofinanrii.

Concluzie
AvansulAxei 2 lasfritul anului 2010 estesemnificativiprogresul acontinuatn decursulanului2011.Axasebucurdeinteresdinparteabeneficiarilor. Totui, valoarea sczut a plilor nu conduce ntrutotul la o apreciere pozitiv a anselordesuccesaaxei,ncontextulaccesuluidificillacofinaarealbeneficiarilor. Bncilesunttotmaireticentencepriveteacordareadecrediteiarbeneficiariinuau capitalpropriudeinvestiie. Esteposibilcaoparteacontractelorsfiereziliatenacestecondiii.

Recomandare
AMPOPartrebuisiniiezediscuiicubeneficiariicareauproiectedeinvestiiide valorisemnificative,pentrueventualecorecii,nconformitatecuposibilitiledeco finanarepractice. Acestlucrutrebuierealizatctmaiurgent,pentruaaveaoimaginerealaavansului axei. Nu este recomandabil s fie transferate resursele neutilizate ale altor Axe ctre aceasta,avndnvedereriscuriledeneducerepnlafinalacontractelorncheiate. 145
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Sistemul de evaluare al cererilor cuprinde o serie de criterii, notate cu puncte de la minim la maxim i un plafon minim pentru aprobare. Dea lungul timpului acest sistemasuferitoseriedemodificri,nceprivetepunctajeleindividualeacordate. Evaluareaarelocnparalel,pedomeniiletehnicifinanciar.Suntsolicitatestudiide piaiplanurideafacericuindicatori,folosindproieciidetimpde5ani. Sistemul acesta a ridicat o serie de dificulti n aplicare, conform evaluatorilor independeniintervievaiiaconduceriiAMPOP: Evaluatorii nu aveau o nelegere unitar a modalitaii de notare; au avut loc 4 edinepeaceasttem,mpreuncuconducereaAMPOP. Justificarea notrii fa de proiectele respinse a fost extrem de sumar, cvasi inexistent la nceputul anului 2010, evolund treptat, dar insuficient, spre o justificarecearpermitesolicitantuluisperfecionezeisredepuncererea. Oseriedecriteriiaparcaextremdedificildeevaluatpeoscardela1la5(ex.: modulncareproiectulrespectprincipiulanseloregale). Nu a existat un Ghid al Evaluatorului, iar modul concret n care beneficiarii puteausapreciezecumvorfievaluaiestencneclar; n unele cazuri beneficiarii au acuzat o evaluare mult prea rigid, chiar i AM POP a atras atenia evaluatorilor independei ca evaluarea are drept scop aprecierea relevanei i fezabilitii proiectelor, nefiind necesara notare scolastic. Nuexistobazproceduralpentrurevizuireaproiectelorsaubugetelor.

n interviuri, evaluatorii au artat c unele aspecte rezultate din evaluarea dea lungultimpuluiarficerutoanalizspecial,cumarfipondereamareaproiectelor ceaucaobiectfermedesturioninsistemnhalcurecirculare. n Focus Grupul organizat, beneficiarii cu experien au atras atenia c n cadrul SAPARD controalele expost au dispus rambursarea sumelor primite n cazurile n carebeneficariinuaureuitsmeninindicatoriitehnicoeconomici(rataprofitului, numruldelocuridemuncialteasemenea,petimpde5anideladatancheierii proiectului)lavaloriledeclaratencerereadefinanare. Pentruadmisibilitatesuntsoliciateoseriededocumentecumarfi: - certificatuldenregistrarelaregistrulcomerului, - certificatdelipsdedatoriilabugetulconsolidatalstatului - copiedupbilanulcontabil - copiedupacteledeidentitatealedepuntorului 146
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

- alteasemenea. Necesitateaacestorapentruevaluareacererilordefinanaresaupentrudiminuarea risculuidefraudaestecvasinul. Suntsolicitateadeverinedeactivitatenacvaculturntroanumitperioad,emise deANPA,pentruadadreptullaprimenMsurademediu.Acesteaauoutilitate ndoielnic, deoarece ANPA nu poate ti dac ntradevr solicitantul a desfurat activitatedeacvaculturanperioadadat,dectdinactelecontabilealesolicitantului, cearputeafidepusedirectlaAMPOPsauverificatedirectdeAMPOP,framaifi nevoiedencoadeverin. Aceastmodalitatedelucrusuprancrcatadministrativestensprezentnmulte programedefinanaredinRomnia.

Concluzie
Sistemuldeevaluareacererilordefinanarenaxa2nupermiteselectareaobiectiv a unor proiecte realiste i nici aprecierea fezabilitii acestora, este greoi i suprancarcatadministrativ. Evaluareanucuprindeofazderevizie,astfelnctproiectelepotfidoaradmisesau respinse. Existpericolulreturnriisumelorprimitedupnchiereaproiectului,lacontroalele expost, n condiiile neatingerii valorilor indicatorilor tehnicoeconomici expui n proiect.

Recomandare
AM POP ar trebui s modifice radical sistemul de evaluare pentru proiectele de investiii,cuattmaimultcuctncondiilerezilieriiunorcontractedinlipsdeco finanare este posibil s fie solicitate noi cereri de finanare, pentru sumele rmase necheltuite. Sistemuldeevaluarepropuscuprindeurmatoarelemsuri: a) eliminarea solicitrii tuturor actelor doveditoare pentru admisibilitate i nlocuireaacestoracuunformulardedeclaraiepepropiarspundere;dup caz, AM POP poate opta petnru completarea dosarului cu toate actele necesaredoarpentruproiecteleaprobate. 147
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

b) introducereauneietapederevizie,carearpermiteinterveniadirectasupra proiectelor, inclusiv n ce privete valoarea bugetelor i mprirea pe categoriidebuget. c) planurile de afaceri ar trebui simplificate, prin reducerea numrului de variabileiscdereaorizontuluiproiecieidela5la3ani; d) Indicatoriicuvaloarecontractualartrebuidesfiinaisaureduilaminimul necesar; pentru limitarea efectelor unei eventuale recesiuni asupra beneficiarilor i evitarea solicitrii returnrii banilor pentru nendeplinirea indicatorilorartrebuiintrodusncontractclauzadehardship. e) modificarea evalurii prin instituirea a 2 paliere: aprecierea relevanei i maturitii i, respectiv, evaluarea fezabilitii; primul palier ar trebui s coninexclusivcriteriidetipadmisrespins,iaraldoileaartrebuisconin numaicriteriitehniceifinanciare,innumrdemaxim5,toatecunotarentre 1i5. f) Ar trebui ca AM POP n cooperare cu asistena tehnic la management propusicucontribuiaevaluatorilorindependeniselaborezeunghidal evaluarii,caresfiefcutpublic. Pentru evitarea intrrii n imposibilitate de cofinanare, ar trebui introdus verificareaacesteiapentruproiectemaimaride200.000EUR,pentrucarearramane suficientasumarearspunderiibeneficaruluiprinsimpladeclaraieaacestuia. Cu maxim urgen consider necesar elaborarea MasterPlanului pentru acvacultur,nvedereaorientriievalurii. AM POP i Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale ar trebui s abordeze MinisterulFinanelorPubliceiMinisterulAfacerilorEuropenepentruidentificarea uneisoluiipeplannaionalnceeaceprivetecofinanarea.

V.4.

QE9:caresuntrezultatelepreliminareobinutedeproiecteleaxei prioritare3ncomparaiecuobiectiveleintermediare?

Axa3cuprindeurmtoarelemsuri: - Msura3.1Aciunicolective. - Msura3.2Proteciaidezvoltareafauneiifloreiacvatice. - Msura3.3Porturidepescuit,punctededebarcareiadposturi. 148


EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Alocarea financiar pentru Axa 3 este de 40.000.000 EUR, dintre care 30.000.000 reprezintcontribuiaFEPi10.000.000contribuienaional. n Axa prioritara 3 nu au fost contractate proiecte, pn la data evalurii intermediare (decembrie 2010). Din acest motiv nu este posibil estimarea rezultatelorpreliminarencomparaiecuobiectiveleintermediare. ncadrulmsurii3.3.sareusitpromovareaunuisingurproiect,privinddezvoltarea infrastructurii n portul Midia, dificultile i ntrzierea fiind provocate de situaia incertadeineriiterenului. n ultimul trimestru al anului 2010 i n primul semestru al anului 2011, n cadrul msurii 3.4. Dezvoltarea de noi piee i campanii de promovare, lansate n 17/10/2010, au fost depuse proiecte respinse deoarece promovau marca proprie sau produsele proprii. Sa constatat o aversiune ctre desfaurarea de eforturi generale depromovare,solicitaniipreferndpromovareapropriilorproduse Msura3.1Aciunicolective n anul 2007 existau aproximativ 80 de asociaii de productori n domeniul pescuitului. Pentruanul2011nuafostidentificatolistaasociaiilordeproductori.Utiliznd surseledeschise,evaluatorulaidentificaturmatoarele: - AsociaiadePescariProfesionitiClrai - AsociaiadePescariProfesionitiLotca - Asociaia Acvacultorilor BANAT STURIO, membr a Federaiei Naionale aProductorilorAgricolidinRomnia(FNPAR) - AsociaiaPescarilorProfesionitiLEAHOVADINJURILOVCA Conformunorinformaiineoficiale,n2011existauunnumrde3040deasociaiide pescaridealungulDunarii,toateavndunnumrscazutdemembri(maxim1015). OrdinulMinistruluiAgriculturiiiDezvoltriiRuralenr.96din26aprilie2011 pentruaprobareacomponenei,organizriiifuncionriiComitetuluiConsultativ pentruSectorulPescresccuprindeurmatoareleasociaii: AsociaiaNaionalaProductorilordinPescarieRomfish AsociaiaProcesatorilor,ImportatoriloriComercianilordePetedin Romnia 149
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Msura3.4Dezvoltareadenoipieeicampaniidepromovare. Msura3.5Aciunipilot.

ElaborareaiaprobareacererilordefinanarenMsura3.1.aufostmpiedicatede inexistena entitii juridice organizaie n legislaia romneasc, ce recunoate doar asociaia. Ghidul de Finanare al msurii menioneaz termenul de organizaie: Aceast restructurare a organizaiilor de productori va fi susinut prinparteneriatentreacesteorganizaii. AsociaiaPescarilorComercialidelaMareaNeagraRopescador FederaiaOrganizaiilorProductorilordePeteDeltaDunrii FederaiaOrganizaiilordePescariDeltaDunrii

Ordinul MAPDR nr. 772 din 6 septembrie 2007 privind criteriile de recunoatere a organizaiilor de productori din sectorul pescuitului i acvaculturii stabilete criteriile de recunoatere a organizaiilor. Ordinul cuprinde ntreaga procedur de solicitare i aprobare, inclusiv formularele necesareiformatulregistrului83. Nuesteclar,ns,dacinterpretareaaceastarigidatermenuluiorganizaie aparinesolicitanilorsauAMPOP.
UnadintreasociaiiledeproductoriBANATSTURIOaredepusde4oriacelai proiect pentru aceast msur, de fiecare dat fiind respins pe acest motiv, al nendeplinirii condiiei de a fi organizaie. Evaluatorul apreciaz ns c poate fi vorba despre o nenelegere, cauza reala ar putea fi nendeplinirea criteriului de reprezentativitatepentrusectoralasociaiei. naugust2011,BANATSTURIOsolicitiobinedelaANPAnscriereanRegistrul Organizaiilor de Productori i Procesatori, printro procedur juridic destul de complicat,dupafirmaiilepreedinteluiBANATSTURIO.Dupaceastnscriere, asociaia a redepus proiectul n august 2011. La 15 noiembrie 2011, asociaia nu primise nc un rspuns84. O posibila explicaie const n verificarile privind repreyentativitateaorganizaiei. PewebsiteurileAMPOPiANPAnusuntdescriseproceduranscrieriinRegistru sinicicriteriiledeeligibiltatecaorganizaiereprezentativnsensulRegulamentului 104/2000. Eligibilitateacheltuielilornmsura3.1.nufuseselamuritpnnoctombrie2011. Una dintre cele mai mari organizaii de productori ROMFISH nu era eligibil pentru sprijin prin aceasta msura, deoarece art. 15 1. (a) al Regulamentului
83 84

MonitorulOficialnr175din17octombrie2007,nvigoare Sursa:interviucupresedinteleBANATSTURIO,2011

150
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

2792/1999stabileacunastfeldeajutorpoatefiacordatorganizaiilorcreatedup ianurie 2000 pentru primii trei ani de la data recunoaterii. Asociaia Naional a Productorilor din Pescrie ROMFISH a fost nfiinat n 2008, pe structura vechii AsociaiiaCresctorilordePeteMOLDFISH,ceeaceofaceaneeligibil. Oadouadificultateaconstatnseleciauneiadintrecele2posibilitiprevzuten art. 15 al Regulamentului 2792/1999 (cu precizarile aduse prin Regulamentul nr. 1985/2006): - 60%,40%,20%dincheltuielileadministrativecurente; - 3%,2%,1%dincifradeafaceriobtinutadinvanzariledepestesiprodusede peste. Pentruorganizaiilecuangajaiicheltuielioperaionaleextinseprimavarianteste n mod natural preferat, n timp ce pentru organizaiile cu cheltuieli operaionale maireduse,adouavariantarfiderecomandat. Totui, n opinia evaluatorului, aceste dou posibiliti pot fi lsate la alegerea beneficiarilor. n al IIIlea trimestru al anului 2011 au avut loc discuii ntre organizaiile de productoriiAMPOP,urmndcaAMPOPsdecidasupracompletriiGhidului nsensulcelormenionate. Acoperirea geografic de ctreorganizaii, n afaraMriiNegreia Deltei Dunrii, estelimitatlaregiuneaMoldovei.MembriiRomfishsuntnmajoritatecovritoare dinaceastregiune85: JudeulIai SCACVARESSRL SCROMPESCARISSRL SCPISCICOLAPODISUSRL SCMIHPESSRL SCNORALEXSRL SCPISCICOLASRLIASI SCACVACOMSRL SCPESCOMANDREXSRL SCSARPELESRL SCPETEAURIUSRL SCROM.CLARIASSRL JudeulVaslui SCENBIG12SRL
85

Situaianotombrie2011

151
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

SCPRODACVASSRL SCSCORILOSRL SCPESCARIS2003SRL SCSCOICAAGROINDSRL SCPESCOCARJASRL SCCARPYOSRL SCMANTOVANASRL JudeulSuceava SCPESCOFALSRL SCPESCOLIVSRL JudeulBotoani SCPISCICOLASABT SCGEMASRL SCIMPEXDONASRL SCPIRANIASRL SCDASSMSRL SCFISHCOMSRL JudeulNeam SCZINAVAsrl JudeulBacu SCESOXSRL SCPESCADOGRUPSRL JudeulClrai

SCTRIVALESRL
n total sunt 31 de membri, din totalul celor 857 nscrise n Registrul Unitilor din acvacultur, adic 3,6% (statistic) sau 7% (conform datelor ROMFISH), acestea livrnd peste 40% din petele din acvacultura romneasc, nsumnd aproximativ 50%dincifradeafacerilanivelnaionalasectoruluideacvacultur(conformdatelor ROMFISH). Acoperirea geografic a ROMFISH este de 1520% din suprafaa Romniei. Organizaia este extrem de activ, avnd o prezen consistent pe INTERNET (www.romfish.ro), membrii activi (a se vedea raportrile privind predicia i vnzrile de pe acest website) o conducere capabil (organizaia este membr a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaional pentru Pescuit) i bine informat (organizaia este prezent n mod constant la manifestrile europene dedicateacvaculturii).

152
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Membrii organizaiei au ca obiect de activitate piscicultura i n mai mic msur procesareapetelui.

Concluzie
Organizaiile de productori recunoscute, n numr de 4, acoper doar Moldova, DeltaDunriiiMareaNeagr.Celealteasociaiisuntmultpreamici(1015membri) pentru a avea reprezentativitate i mult prea lipsite de capacitate organizaional pentruafuzionaiaseextindeprineforturiproprii. n lipsa unor activiti specifice de sprijinire a organizaiilor, acestea vor rmne la stadiul actual, o concentrare fiind totui posibil pe structura actualului ROMFISH, prinextindereancelelateregiunialerii. Finanarea organizaiilor de productori a ntmpinat serioase obstacole legislative (dificultateanregistrriicaorganizaiereprezentativ,npartecaurmarealipseide informare)iadministrative(lipsadedetaliiaGhiduluinceprivetemodalitateade calculasprijinuluiprinMsura3.1.). Publicitatea acestei posibiliti de finaare a fost limitat la informaiile sumare i incompletedinGhidulMsuriiiladiscutareacuAMPOP. Din aceste cauze, obiectivul acestei msuri de concentrare a celor 8090 de asociaii dinmomentulelaborriiprogramuluinuafostatinspnlaevalureaintermediar.

Recomandare
AMPOP ar trebui s utilizeze resursele Axei 5 pentru a investiga situaia real a asociaiilor existente i a stimula nfiinarea de noi organizaii recunoscute, prin oferirea de informaii i dezbateri n teritoriu. Centrele Regionale ar trebui s organizeze sesiuni de informare cu acest obictiv, posibil i cu sprijinul asistenei tehnicepropusepentrupublicitateaprogramului. O alternativ ar fi extinderea actualului ROMFISH pn la o acoperire naional i multispecie, att timp ct organizaia ar accepta o asemenea variant. Aceasta alternativnsarfilimitatdeplafonulmaximde180.000cepoatefiacordatpeo ntindere de trei ani unei organizaii de productori (ceea ce ar presupune 60.000 /an), conform Regulamentului 2792/1999 (cu precizrile aduse prin Regulamentul nr.1985/2006). Informaiile despre procedura de nfiinare a organizaiilor i criteriile de recunoatere ar trebui postate pe websiteurile AMPOP i ANPA, iar Ghidul 153
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Msuriiartrebuicompletatcumoduldecalculalsprijinului. Instruirea reprezint o alt prioritate a acestei msuri. Pn la sfritul anului 2010 nu fusese depus nici un proiect cu acest obiectiv, primul fiind depus de ANPA n 2011 i contractat pe data de 21072011, constnd n instruirea a 100 de pescari autorizaidinDeltaDunrii,proiectcuovaloarenerambursabilde322.500,00lei( 3.225 lei/ persoan instruit). Proiectul i propune creterea gradului de contientizare a pescarilor asupra necesitii combaterii pescuitului ilegal i nedeclarat, a punerii n aplicare a normelor PCP precum i creterea nivelului de informare asupra unor aspecte fiscale, norme sanitarveterinare i de protecia muncii aplicabile profesieide pescar,regulide navigaie peDunre ireglementri deproteciamediuluinDeltaDunariicaisitNatura2000. Programul de instruire oferit de ANPA este structurat n 4 module, ca form specializatdeinstruireprofesionalsauantreprenorial. n perioada 810 august 2011 sa desfurat la Tulcea prima serie de sesiuni de instruire. Au fost prezentate probleme legate de fiscalitate, detalii privind igiena sanitarveterinar,normeSSMiPSIaplicabile,aspectedemediu,PCPiFEP,cti regulidenavigaiepeDunre. Programul se prezint drept o modalitate de iniiere n toate aspectele domeniului pescuitului. ConformdeclaraiilorANPA, programulsabucuratdeinteresdinparteagrupului int, remarcnduse tematica de pregtire n domeniul navigaiei. Totui, aceste cursuri nu sunt recunoscute oficial ca o form de pregtire a adulilor i nu se pot finaliza printro diplom recunoscut oficial, deoarece instructorii nu sunt recunoscuideConsiliulNaionaldeFormareProfesionalaAdulilor. Fr excepie, persoanele intervievate pentru evaluare au afirmat c pregtirea profesional este necesar i dezirabil, dar c nu au considerat ca prioritar elaborareaunuiproiectcuacestobiectiv. Exist un numr suficient de formatori autorizai i cu experien n domeniul pescuitului, acvaculturii i procesrii petelui, acreditai de Consiliul Naional de Formare Profesional a Adulilor, a cror list a fost transmis ANPA de ctre evaluatorntimpulevalurii. Furnizorii de instruire intervievai au afirmat c au organizat cursuri cu tematic relevant,nultimii12ani,nspecialpentruceicaredoreausseangajezesausi deschid o afacere i aveau nevoie de diploma respectiv pentru ndeplinirea 154
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

condiiilorlegale.Instruireaafostlivratnafarcadruluidefinanareprevzutde POP,formatoriiautorizaineavndposibilitidefinanare. Conform declaraiilor personalului CR i al conducerii ANPA, motivul lipsei de interes l consituie concentrarea pe afacere ca atare, i respectiv, nevoia unui venit mairidicat.Studeniinpisciculturintervievaiauafirmatcveniturileobinutedin acvacultur (n jur de 200300 /lun86) nu sunt suficiente pentru conturarea unei carierendomeniu. Sedoretecainstruireasfielivratdectreorganizaiidestat(cumarfiANPA),i maipuindectreentitiprivatedinmediuldeafaceri. Cele45organizaiideproductoriipatronaleexistentearputeaorganizainstruiri pentrumembriilorinunumai,daraceastposibilitatenuafostluatncalculpn lamomentulevalurii intermediaredin cauza lipseide informaresidin necesitatea deconcentrarepeactivitateacurentiperezolvareaunorproblemedeprivatizare, precumconcesionarileialteasemenea. Societilecomercialeiorganizaiilenuauinformaiidisponibiledespreexperiena n instruirea n domeniu n alte State Membre sau despre programe de instruire derulatelaniveleuropean.

Concluzie
Demararea instruirii a avut loc foarte trziu, n decursul anului 2011, meninnd lipsa de pregtire n domeniu. Singurele cursuri au fost organizate de ANPA i au avut drept grup int exclusiv pescarii din Delta Dunrii. Acestea, ns, nu confer dreptul la o diplom recunoscut oficial, deorece nu au fost susinute de formatori autorizaideConsiliulNaionaldeFormareProfesionalaAdulilor,. Lipsadeinformareideinterespentruinstruirentrundomeniucuveniturireduse aucontribuitlaaceaststaredefapt.

Recomandare
AMPOP ar trebui s informeze organizaiile i patronatele despre avantajele instruirii i s dezvolte Ghidul Msurii prin meniuni privitoare la ncurajarea
InstitutulNaionaldeStatisticraporteazcaveniturinsectoraproximativ1000lei/lun,adic 250/lun)
86

155
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

instruirii i prin detalii privind procedura de recunoatere a diplomelor, inclusiv necesitateainstruiriide ctre formatori autorizaideConsiliul Naional deFormare ProfesionalaAdulilor,celpuinpentruoparteacursurilor. Sesiunile de publicitate a programului ar trebui s conin informaii despre coninutul pregtirii profesionale n domeniile de interes: pescuit, acvacultur, procesarea petelui. Programele dedicate ale Uniunii Europene (Cum ar fi WAVE, finantat de programul Leonardo da Vinci 20032006) ar trebui avute n vedere, iar informaia concludent ar trebui popularizat. Asistena tehnic propus pentru sprijinirea managementului programului ar trebui s alctuiasc un compendiu cu acesttipdeinformaii. Eforturile ar trebui s pun accentul asupra impactului instruirii asupra veniturilor personaleiasupraasigurriiflexibilitiilocurilordemunc. ntro prim etap este recomandabil ca ANPA s extind cursurile i pentru lucrtori din acvacultur i procesatori, preferabil n parteneriat cu organizaiile de productori i patronatele de profil, pentru a stimula replicarea acestor cursuri n mediulprivat. Se recomand schimburi de experien cu State Membre cu tradiie n acest tip de instruire, la care s participe att personalul AMPOP i ANPA ct i reprezentani dinmediuldeafaceriiaiasociaiilor. Msura3.2Proteciaidezvoltareafauneiifloreiacvatice Apelul pentru aceast msur se ncheie la 30 noiembrie 2011 n contextul n care pnaladatade11/11/2011nufusesesemnatniciuncontract. Activitileeligibile,conformGhiduluiSolicitantuluisunt: 1) construcia sau instalarea de uniti fixe sau mobile pentru protejarea sau dezvoltareafauneiifloreiacvatice 2) reabilitarea resursei piscicole din apele interioare, inclusiv a zonelor de reproducereiarutelordemigrarefolositedespeciilemigratoare 3) protejareaiameliorareamediluincadrulNatura20000,atuncicnd aceste zonevizeaznmoddirectactivitiledepescuitsportiv,pentru: a) consultareafactorilorimplicatinpregtireaplanurilordemanagement,a strategiilorischemelor; b) studiidemonitorizareaspeciilor; 156
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

c) refacerea tuturor habitatelor incluznd planificarea i managementul risculuisistemedeprevenireanticipative; d) pregtireainformiilorimaterialelorpublicitare; e) crearea de infrastructur specific i asigurarea de echipamente pentru rezervaii; f) instruireiformarepentruangajai; g) studiirelevantepentrusituriNatura2000. Prinurmare,implementareaaceasteimsuridepindenmodcrucialdecunotinele de n domeniu ale beneficiarilor i ale AMPOP, pentru nelegerea aspectelor de mediuibiodiversitateimplicate. AM POP nu a derulat niciodat ntlniri de lucru cu Ministerul Mediului i Pdurilor. Consider oportun ca Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii rurale s aib acestiniiativ,iarcooperareasmbraceoformadministrativ. Conformdeclaraiilorcustozilorsiturilor Natura 2000, cunotinele n acestsensale ntreprinztorilor din acvacultur sunt foarte reduse. n acelai timp se constat o lips de interes a potenialilor beneficiari pentru aceasta msur. Organizaiile de productori(ROMFISH)suntinteresatedeacesteaspecte,informnduseasupralor inclusivpeplaninternaional. SaconstatatolipsdeinformareamembrilorFocusGrupuluidespreposibilitatea de a utiliza aceast msur pentru infrastructura de ndeprtare a cormoranilor. Custozii siturilor Natura 2000 intervievai nu aveau cunostin de posibilitatea finanriiprinaceastmasur. LamomentulevaluriiseaflncursdeelaboraresaunfazadecontractareprinAxa 4aPOSMediuplanuriledemanagementalesiturilorNatura2000.Acesteaacoper peste15%dinsuprafaariiicuprindbazineacvaticensemnate.

Concluzie
Sau constatat blocaje n eforturile Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i ale Ministerului Mediului i Pdurilor de promovare a acestei msuri. De aici decurge lipsa de notorietate a finanrii planurilor de management pentru siturile Natura 2000 i posibilitilor de finanare specifice i complementare prin aceast msur. Deasemenea,cunotineledemediualentreprinztorilordindomeniusuntlimitate. PlanuriledemanagementpentrusiturileNatura2000suntncursdeelaborareise 157
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

vor ncheia cel mai probabil pn la jumtatea anului 2013, consultrile publice avndlocnprimulsemestrualanului2013.

Recomandare
AMPOP, posibil n colaborare cu Ministerul Mediului si Padurilor sau la nivel de CRprincolaborarecuAPM,artrebuisderulezencelmaiscurttimpocampanie de informare att a ntreprinztorilor ct i a custozilor siturilor Natura 2000 cu privirelaaceastaposibilitatedefinanarecomplementar. PropuncamsurminimalcaplatformeleonlinealeAMPOPiANPA,daricel al Ministerului Mediului i Pdurilor s includ bannere despre acest msur, precum i un document general de informare despre legtura dintre activitaile de pescuit/acvaculturiproteciamediului/ocrotireabiodiversitaii. Msura3.3Porturidepescuit,punctededebarcareiadposturi Pnlasfritulanului2010,nufusesedepusniciunproiectpentruaceastmsur. n 2011, ANPA a reactivat un proiect mai vechi constnd n modernizarea portului Midia,prinamenajareacheurilordeacostare,dotareacuomacarapentruncrcarea descrcareanavelor,construciauneihalepentruprelucrarea,sortarea,depozitarea, refrigerareai,eventual,congelareapetelui,precumifacilitipentrumicireparaii navale. n noiembrie 2011 Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur a publicat anunuldeconsultaredemediu pentruraportulprivindimpactulasupramediului, care integreaz concluziile studiului de evaluare adecvat, pentru proiectul Modernizara Portului MidiaPrinRealizarea de Faciliti pentru Desfurarea Activitilor Specifice Pescuitului propus a se realiza n extravilanul oraului Nvodari,zonaPortMidia,judeulConstana.TipuldecizieiluatedeAgeniapentru ProteciaMediuluiConstaapoatefiemitereasaurespingereaacorduluidemediu. AvndvedereexperienanegativaISPAMediuluiifaptulcazonaesteconsiderat sensibil din punct de vedere al mediului, conform raportului efectuat asupra planului de dezvoltare a polului naional de cretere Constana, aceast procedur ridicuneleriscurideneacceptaredinparteapublicului.ncazulobineriiacordului de mediu, urmeaz ca ANPA s deruleze procedura de achiziie public pentru serviciiledeproiectareiceledeconstrucie. Conform legislaieei romneti n domeniul achiziiilor publice proiectarea i construciapotficontractateseparatsaumpreun.

158
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Derulareaproceduriideachiziiepublic,noricaredintreacestedouopiun,ipoate dura pna la 4 luni sau chiar mai mult, avnd n vedere obligativitatea verificrii documentaiei de atribuire de ctre ANRMAP i SEAP. n eventualitatea unei contestaiiarezultatuluiprocedurii,termenulsepoateextindecupnla30dezile( ncazulcontestaieilaConsiliulNaionaldeSoluionareaContestaiilor)sau23luni (ncazulcontestaieininstan).Avndnvederelipsadeexperienaautoritilor contractante din Romnia n astfel de obiective inginereti (porturi), acest risc de contestaie este considerabil. Asistena tehnic i juridic nu ar reduce substanial acest risc, deoarece sunt necesare att experien n legislaia din Romnia ct i n aspecteletehnicealeinvestiiei,criteriidificildentrunit. Prinurmare,proceduradeachiziiepublicpoatedurantre3i6lunisaumaimult. Modernizarea portului prezint i alte aspecte n afara celor de modernizare a infrastructurii ca atare, aspecte care nu sunt descrise n PNS, POP sau n Ghidul Msurii87:

evaluareaexanteavaloriipentrubani; necesitateaunuistudiucostbeneficiuaprofundat,incluzandanalizade riscsisenzitivitate; necesitatea antrenarii sectorului de afaceri naceast iniiativ, pentru asigurarea efectului de prghie, att ct este posibil n actuala conjunctur financiar i n condiiile unui sector decapitalizat cum esteceldinRomnia; luareanconsiderareadisponibilitiiforeidemunccalificate,attn fazadeproiectare,ctinceadeconstrucie; ntrzierile i depirile de buget, foarte des ntlnite n acest tip de investiie.

Concluzie
Msura3.3.aavutunprocesdedemararegreoi,n2011(inndcontdemomentul elaborrii studiilor de fezabilitate) i prezint riscuri importante de ntrziere n continuare,avndnvederelipsadeexperienaautoritilordinRomnianacest
87

pentrudetaliiioviziunecomplexasupraacestuitipdeinvetiie,aseconsultaVALUEFORMONEY OFFISHERYHARBOUREVELOPMENTEXPENDITUREPROGRAMMEFINALREPORT,Preparedby PoseidonAquaticResourceManagementLtd.,2002http://www.consult poseidon.com/reports/Ireland%20Harbour%20Expenditure%20Final%20Report.pdf

159
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

tipdeproiecteiriscurileobiectivelegatededepiriledebugetidetimp.

Recomandare
Consideram oportun efectuarea de ctre ANPA a unei cercetri n profunzime a piaeilocaleieuropenedeprofil(ndomeniulproiectriiiconstrucieidefacilii portuare)pentruantocmidocumentaiadeatribuirerealist. Proiectareaiconstruciaartrebuicontractatempreun(FIDICDesignandBuild, transpusnlegislaiaromn),pentruareducetimpulnecesarproceduriiiriscurile legatedeurmrireaproiectuluidectreConstructor. Dirigeniadeantier(FIDICEngineering)esteextremdeimportantnacestcaz iseleciaacesteiatrebuierealizatacontiinciosidintimp. Proiectul(sauproiectele)ceseva(vor)depuneartrebuisincludperioadedetimp tampon (buffer periods) generoase i s urmeze un deviz ntocmit cu luarea n considerare a tuturor cheltuielilor eligibile i neeligibile. Pentru aceasta, este recomandabil consultan de specialitate i eventual modificarea devizului nainte deaprobare. Implicarea direct a AMPOP i CR n monitorizarea proiectului e necesar a fi realizat,cuofrecvenioduratamonitorizriimairidicatedectmedia.Sepoate constitui un Comitet de monitorizare a proiectului cu o componen adecvat (ANPA,AMPOP,primrii,ConsiliulJudeeanConstanaialifactoriinteresaidin mediuldeafaceri,inclusivreprezentaniiROMPESCADOR),cuntrunirilunare. Pentruaevitarisculindisponibilitiifondurilor,esterecomandabilcaalocareaAxei 3srmnnemodificat. Ghidulmsuriiartrebuicompletatcudetaliiledemaisus. n 2007 flota de pescuit de la Marea Neagr cuprindea 14 nave. La Cpitnia Portului Constana erau nmatriculate 11 nave, dintre care 9 nave aveau armatori romni,iar2naveaveauproprietariturci.Opartedintrecele14navenumaiaveau licendepescuit,pentrucarmatoriirenunaserslerennoiasc. In2011,Romniamaiarepatrunavedepescuit,dintrecaredoufuncionale.Dintre elesedistingenavaFlamingo4,careafostmodernizatprinprogramuloperaional depescuit. ntrepersonalulnavigantesterspnditaopiniaconformcreiaodatcesevorcrea facilitileportuarevacreteinumaruldenave. 160
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Numrul pescarilor a rmas n 2011 relativ acelai comparativ cu anii 90. Flota de pescuit la Marea Neagra ia modificat ns structura: din 30 de ambarcaiuni de peste25demetrilungime,cteeraun2007,doardouamaisuntfuncionale;aufost nregistrate ns peste400de ambarcaiunimiciale pescarilorde peLitoralul Mrii Negre.

Concluzie
Numrul de nave de pescuit mari a sczut i este probabil o cretere a acestuia odatceinfrastructuraportuarvafimodernizat.Aceastainfrastructuraartrebuis dein i elemente specifice ambarcaiunilor mici, avnd n vedere creterea numruluiacestora. Unadincauzelentrzieriloracesteimsuripoatefiatribuitlipseidesolicitaredin parteaunuisectordepescuitmaritimndeclin.

Recomandare
ANPAartrebuisdispunmsuriactivepentruncurajareacreteriinumruluide ambarcaiuni de pescuit i mai ales pentru modernizarea acestora. PNS i POP ar trebui actualizate cu aceasta prioritate i planul de publicitate al POP ar trebui s includ acest grup int. Asociaia ROMPESCADOR ar putea fi o curea de transmisiepentruimplicareanproiecteleaceasteimsurianavigatorilor. AMPOPiANPAartrebuisverificecaproiectelepentruinfastructuraportuars includfacilitispecificevaselormicidepescuit. Pentru nfiinarea unor adposturi pentru pescari la Marea Neagra, principalul obstacol ntimpinat a fost proprietatea terenului necesar, aflat n administarea AdministraieiNaionaleApeleRomneAdministraiaBazinaldeApDobrogea Litoral. noctombrienoiembrie2011,MinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRuraleaadoptat un proiect de Ordonan de Urgen privind darea n administrarea Ministerului AgriculturiiiDezvoltriiRuraleAgeniaNaionalpentruPescuitiAcvacultur a unor terenuri aflate n proprietatea public a statului i n administrarea MinisteruluiMediuluiiPdurilorAdministraiaNaionalApeleRomne88. Acestproiectdeordonanprevede:
88

Sursa:http://www.madr.ro/pages/l52/ougadministrareterenurianpammp.pdf

161
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Art.1.(1) Se aprob darea n administrarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur a unor terenuri aflate n proprietatea public a statului i n administrarea Administraiei Naionale Apele Romne Administraia Bazinal de Ap Dobrogea Litoral, avnd datele de identificare prevzute n anexa, care face parte integrant din prezenta ordonan, terenuripecareexistlocuridedebarcareiadposturiautorizate. (2) Transmiterea se face n vederea realizrii investiiilor necesare pentru mbuntirea condiiilor pentru desfurarea activitilor pescreti, prin modernizareirestructurareaacestora,curespectarealegislaieispecifice. (3)Dreptuldeadministraresetransferpedurataexisteneilocurilordedebarcarei amiciloradposturi,subcondiiamenineriiacestorandomeniulpublicalstatului.

Concluzie
Situaia proprietii terenurilor a mpiedicat investiiile pentru adposturile i locurile de debarcare la Marea Neagr. Aceast situaie va fi clarificat printro OrdonantdeUrgen,aflatnstadiuldeproiectnnoiembrie2011,cevaficelmai probabiladoptatntimpulvacaneiparlamentaredindecembrie2011.

Recomandare
AMPOP i ANPA ar trebui s deruleze n paralel cu aprobarea Ordonanei toate demersurile necesare acestei investiii, inclusiv consultarea comunitilor pescreti interesate, investigarea surselor de informaii pentru infrastructura de acces, configuraia rmului i alte date relevante, astfel nct s fie posibil demararea elaborriicererilordefinanarectmairapid. n Delta Dunrii, problema adposturilor pescreti este una foarte veche pentru Administraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii (ARBDD). n perioada 20042005, conducereaARBDDancercatautorizareaunorrefugiialepescarilor,nsdemersul nusaconcretizat.n2006,conducereaARBDDadecisdemolareacolibelorpescreti i amendarea celor care le utilizeaz. La nceputul anului 2011, ARBDD anunat c doreteclarificareastatutuluiacestorrefugiiinlocuireacelorcareexistnprezent cuadposturitradiionale. Pescarii din Delta Dunrii au anunat c doresc ca adposturile care nu dein autorizaie de construcie s intre n legalitate, s fie pstrate de pescari pn cnd autoritilegsescipunnpracticosoluiecaresnlocuiascacesteadposturi89. Numrul adposturilor necesare nu este ns stabilit, n opinia ARBDD fiind necesar corectarea acestuia, avnd n vedere c viteza de deplasare n Delta a crescutcaurmareadotriicuambarcaiunimairapide.
89

Sursa:www.tulcea.ziare.com,preluaredupAGERPRES

162
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Concluzie
FinaareaunuinumrdeadposturinDeltaDunriiafostimpiedicatdelipsade comunicareideconsultreacomunitilordepescaridinDeltaDunrii.

Recomandare
Pentru a demara aciunea, ANPA i AMPOP, n colaborare cu ARBDD i comunitilepescretidinDeltaDunarii,artrebuisselectezeunnumrminimal deadposturi pe careslemodernizeze prinPOP,urmndca numrul acestora s creasc, dac se va dovedi necesar. Nu e necesar finanarea acestora n mod simultan. Legturile formate n zon prin nfiinarea FLAGurilor (Axa 4) formeaz un canal potrivitdecomunicarensensulcelordemaisusiartrebuiexploatate. Msura3.4Dezvoltareadenoipieeicampaniidepromovare Pnndecembrie2010nufuseseaprobatniciunproiectpeaceastmsur.niulie 2011 a fost contractat proiectul Promovarea produselor piscicole i de acvacultura n valoarenerambursabilde1.270.320,00lei,beneficiarConsiliulJudeeanBacu. Membrii FocusGrupului format din beneficiarii POP au accentuat necesitatea promovrii consumului de pete. Aceeai necesitate a fost mentionat i de reprezentanii patronatului ROMPESCARIA i al organizaiei de productori ROMFISH.AttAMPOPiANPAaumprtitaceastopinie. Principala dificultate menionat de AMPOP i de beneficarii care au facut din FocusGrup,dealtfelntlniticuocaziadepuneriideproiectepeaceastmsurla nceputulanului2010,aconstatnlipsadeinteresaproductorilorindividualidea derulaprogramedepromovareframenionamarcaproprie. MembriiFocusGrupauindicatsoluiaderulriidecampaniilanivelnaionalsaula niveljudeean,cupromotoripublici. DemenionatiopiniaROMFISH(mprtitdeevaluatorasevedeacapitolulIII Pertinena al Raportului de evaluare intermediar) conform creia o campanie de promovare a consumului nu conduce neaprat la creterea consumului (ROMFISH citateznsprijinulacesteiopiniirezultateleneconcludentealecampanieiMr.Carp dinPolonia). 163
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Concluzie
Campaniilede promovare nuse pot implementade ctre societicomerciale,fiind mpotriva regulilor de competiie i a comportamentului natural de pia. n Romnia nu exist societi comerciale cu o capacitate att de ridicat nct s beneficieze direct de pe urma finanrii unei astfel de campanii, fr menionare mrciiproprii. Consiliile judeene pot promova astfel de campanii, probabil n scopul sprijinirii societilorcomercialelocale,darestegreudeconceputuninteresdirectalacestora nrezultatelecampaniilor. O campanie la nivel naional ar fi util, dar ar trebui s se bazeze pe cunoaterea structurii consumului, a locurilor de consum i a publicului int n general. n caz contrareficienaacesteiafiind,pecaledeconsecin,limitat. Asociaiile(organizaiile)deproductoriarputeasderulezeastfeldecampanii,dar artrebuipedeopartesprezinteungraddeacoperiregeograficctmairidicat,i pe de alt parte s fie capabile s contracteze sau s deruleze direct o astfel de campanie. Interesul pentru asemenea campanii este larg raspndit i major, dar pn la data evaluriiintermediareobiectivulacesteimsurinufuseseatins.

Recomandare
AMPOPartrebuisfinanezentimputilstudiuldepianecesarisorganizeze unseminarpeaceasttem,posibilncolaborarecuANPA. Numai ulterior acestor aciuni i prin consultarea extensiva a asociaiilor, patronatelor i companiilor relevante de profil, ar trebui lansat campania de promovarerespectiv. Esterecomandabilcaorganizareacampanieiscuprinddoufaze:a)Ofazpilot, urmat de analiza aprofundat a impactului (eventual, dar nu obligatoriu, cu un evaluator independent de campanii) i b) O faz extins, ce ar urma s ia n considerareatatexperientafazeipilotctirezultateleevaluriicampaniei. Pentruaseasigurareplicarea,artrebuiinclusunmodulparticipativnacestproiect, astfel incat sa ia parte la orgsanizarea campaniei i alte organizaii sau societi comerciale, entiti publice, FLAGuri interesate). Beneficiarul ar trebui s fie o structurasociaiv(eventualROMFISH). Totui,caleafinariisocietilorcomerciale,individualesauprinparteneriatpentru aceast msur ar trebui lsat deschis, n special pentru campanii de mai mic 164
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

anvergur, ce ar trebui chiar incurajate (exemplu: producia ecologic, produsele tradiionalesaupietelelocale). Msura3.5Aciunipilot Nuexistnicioaciunepilotcontractatpnnnoiembrie2011. Dincolo de neclaritile Ghidului Msurii, legate n special de exprimri interpretabile, insuficient explicate, principala cauz a acestei situaii este existena unordatoriilabugetuldestatsemnificativealeinstitutiilordecercetaredezvoltare, careartrebuisconstituiepartenerinastfeldeproiecte. Instituiile respective nu au resursele necesare pentru ai plati datoriile i, prin urmare,nupotobineCertificatulFiscalpentrulipsadatoriilorlabugetulconsolidat alstatului,obligatoriupentrueligibiltateaentitiirespectiveipecaledeconsecin a parteneriatului respectiv. Interviurile au evideniat faptul c nici nu exist o perspectivpozitivnacestsens. Oaltcauzalipseideinteresmenionatntruninterviucuunuldintreceicareau intenionatsdepuncereridefinanarepentruaceastmsuraconstatnprimirea indicaiei(delaAMPOP)deaincludeobligatoriundevizulproiectuluioinvestiie ntrunutilajdecretereapetilor,decareacestanuaveadefaptnevoie.

Concluzie
Neclaritile Ghidului i mai ales imposibilitatea pltirii datoriilor la bugetul consolidat al Statului de ctre multe dintre instituiile de cercetare n domeniu au fcutimposibilsolicitareadefonduridinaceastmsur. Situaiaartrebuisreprezinteunsemnaldealarm,deoareceedificildeimaginato cale mai potrivit de asigurare a calitii, i implicit, creterea valorii adaugate n sector (obiectiv al politicii comune de pescuit i al POP), n absena colaborrii cu instituteledecercetare. Dup cum sa demonstrat n Capitolul III al Raportului de Evaluare Intermediar (Pertinena), societile comerciale sunt prea decapitalizate i au o dimensiune a afaceriipreamicpentruaderulaactivitatedecercetareprineforturiproprii.

Recomandare
Estedincolodesarcinileiposibilitileacesteievaluarideapropunesoluiipentruo problemlascarnaionalprecumsituaiafinanciarainstitutelordecercetare.n plus aceasta situaie este probabil urmeaz s se agraveze n cazul adncirii recesiunii. 165
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Totui,sepoateapelalaoexcepiedelaregulalipseidedatoriilabugetulconsolidat al Statului, prin acceptarea institutelor de cercetare ca parteneri, fr a prezenta un certificatdelipsdedatoriilabugetulconsolidatalStatului,atttimpctinstitutele respective nu beneficiez de prefinanare, urmnd ca toate cheltuielile acestora prilejuitedeproiectsfieexclusivrambursate.Ovariantarfiacceptareacaeligibile numaiacheltuililorsalarialealeacestorinstituii. Caomsurdecontracarareaimpactuluiuneiasemeneasoluiiasuprafluxuluide numerar al institutiei de cercetare, sar putea lsa la libertatea societii comerciale redirecionarea unei pri din prefinanare ctre instituia partener, pe rspundereaipringaraniasocietaiicomercialerespective. AMPOP ar putea discuta aceast soluie cu Comisia European, pentru eventuale modificriiajustri. O alt soluie termen mediu, spre lung poate consta n nfiinarea de centre de cercetaredectreorganizaiiledeproductorisaudectrepatronate. Eventual sar putea dispune prin hotrre de guvern trecerea acestora sub administrarea ANPA cu tergerea datoriilor a unuia sau mai multor centre de cercetaredindomeniu. AMPOP ar trebui s clarifice Ghidul acestei Msuri, acolo unde sunt confuzii, eventualprindiscuiidirectecubeneficiarii. Indiferent de soluia adoptat, aceasta va trebui postat pe websiteul AMPOP i inclusncampaniadepromovareaprogramului.

V.5. QE10:Careesteprogresulaxeiprioritare4?
Axa 4 prezint o relevan deosebit i pentru atingerea obiectivelor stipulate n PlanulNaionalStrategicpentruPescuit20072013. Acestamenioneazurmtoarele: Aspecteleprezentateconduclanecesitateainstituiriiunuiprogramdemanagement integrat i durabil al zonelor pescreti, crearea oportunitilor pentru realizarea veniturilor alternative ale locuitorilor din zonele pescreti, crearea infrastructurii specifice, pregtirea personalului calificat, asigurarea dotrii cu echipamente de exploatare i prelucrare specifice, precum i ncurajarea constituirii parteneriatelor. Pentru dezvoltarea durabil a zonelor de pescuit, resursele financiare alocate prin POPvorfifolositenscopuldiversificriiactivitiloriapromovriiparteneriatelor publicprivatlanivelulcomunitilorlocale. 166
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Acesteavorconducelacretereaniveluluidetraiiaatractivitiizonelorpescreti prin sprijinirea autoritilor locale, agenilor economici i ONGurilor care vor implementa strategiile de dezvoltare local, n scopul meninerii i dezvoltrii locurilor de munc i promovarea diversificrii economice i sociale n zonele care depinddepescuit.. Conform Planului Naional Strategic pentru Pescuit natura mixt a acestor parteneriate (consilii locale, ONGuri, structuri publice i private implicate n dezvoltarealocal,comunitatealocal,fundaii,asociaii,societateacivildinzon), asigur dinamizarea teritoriului prin ntrirea reprezentativitii, a pragmatismului i spiritului ntreprinztor pentru punerea n valoare a potenialului endogen al zonei.. Acelaiplanstrategicnominalizeazzoneleconsiderateprioritarepentrusprijinprin Axa4:DeltaDunrii,zoncutradiienpescuit,cuomarediversitatebiologici peisagistic unde se pot dezvolta activiti economice alternative n scopul creterii veniturilor populaiei de pescari fr a spori presiunea asupra resurselor piscicole existente; dea lungul fluviului Dunrea, unde populaia are ca ocupaie principal pescuitul sau acvacultura, existnd oportuniti de angajare a actorilor locali i administraieipublicelocalenelaborareaiimplementareastrategieidedezvoltarea zonei;altzonfiindzonadecoastaMriiNegre. Alocarea comparativ a sumelor aferente Axei 4 ntre Statele Membre arat c Romnia are prevzut un procent de 32,5% din bugetul Uniunii pentru Program, adicosumde75.000.000,ceeaceoplaseazpeloculInrndulStatelorMembre, capondere.UnprocentsimilarafostalocatiPoloniei32%.Casumtotalalocat din bugetul comunitar Axei 4, Romnia se afla, ns, pe locul II, dup Polonia (75,000,000fatade234.909.624). Aceast situaie impune o atenie deosebit managementului Axei 4, inclusiv din punctdevederealnlturriiefectelorntrzieriiialasigurriiunuiproceseficient decheltuireafondurilor. Princomparatie,Suedia,avndcomunitipescretindecdare,aalocatdoar8M Axei4. n cadrul Axei prioritare 4 nu au fost contractate proiecte pn la data evalurii intermediare (decembrie 2010). Din acest motiv nu este posibil estimarea rezultatelor preliminare n comparaie cu obiectivele intermediare. ntrzierea este ngrijortoare,darnureprezintoexcepiepeplaneuropean. Raportul FARNET Report on the State of Play of Axis 4 n the Member States: May 2010 evideniaz c pn n mai 2010 pe plan european fuseser selectate 121 de FLAGuri(iaprobatestrategiilecorespunztoare),alte120fiindncursdenfiinare. Raportulevideniazserioasentrzierintoateacestecazuri. 167
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Raportul FARNET citeaz drept cauz a acestor ntrzieri i schimbarea radical a sistemuluidemanagementalEFF,comparativcupredecesorulsu,FIFG(Financial instrument for Fisheries Guidance). Rezultatul a fost ntrzierea obinerii acordului pentru sistemul de management i de control pentru ntregul POP n multe State Membre.

Concluzie
Suma alocat axei 4 este considerabil (100.000.000 ), comparativ att cu POP (307.619.000),reprezentndcirca1/3dintotalulalocatprinPOP,cticualteState Membre. Cererile de finanare pentru strategiile de dezvoltare au fost depuse cu o ntrziere notabil, n noiembrie 2011, din cauza procedurile ndelungate de pregtire, generatedelipsadeorganizareideexperienagrupurilor. AMPOPtrebuiesincontdeexperienaastartuluiimplementriinStateMembre cuexperiennmanagementulfonduriloreuropene.

Recomandare
AM POP trebuie s contracteze o asisten tehnic cuprinztoare pentru sprijinirea FLAGurilordinpunctdevedereinstituionaliprocedural. DeremarcatlipsauneiexperieneextinspeplaneuropeannimplementareaAxei4, maialeslaacestnivelvaloric. FLAGurile ar trebui s selecteze n timp util cte 12 proiecte prioritare, n special dintreceledeurgenicaregenerazlocuridemunclundnconsiderareefectul deprghieiartrebuielaborat(decatreAMPOPncolaborarecuexperiiexterni existenii/sauchiarcuCRurilecuexperiendinzoneleint)ogrilnacestsens. Aceastselecieaproiectelorprioritare(Flagshipprojects)arputeaavealocntrun timpreduscuajutorulpersonaluluiAMPOP,astfelnctsserecuperezeopartedin ntrziere i s decurg de aici i un proces de nvare pe parcurs (learning by doing). Pentru a minimiza riscul generat de lipsa de experien, valoarea acestor proiecte prioritarearputeafiplafonatlaosumarezonabil(aproximativ500,000). nacestcaz,principalapreocupareartrebuisfielegatdeidentificareasurselorde cofinanare. Valoarea proiectelor prioritare ar putea fi chiar redus n funcie de disponibilitateadecofinanare,pentruagarantautilizareafinanriiprinPOP.

168
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Repartiia probabil a finanrii a fost un subiect de discuie pentru FocusGrupul organizatcupersonalulAMPOP.Osintezaacestuiaesteprezentatncontinuare. ComunitiledepescaridinDeltaDunriipotabsorbimaimultefondurideoareceau nevoi multiple i diverse, nu neaprat legate de pescuit. La ntocmirea POP a fost luat n calcul i varianta alocrii a doar 40 MEUR, susinut de Preedintele patronatului de la momentul respectiv. Aceast prere a fost, ns, minoritar i nesusinutdeceilalifactoriinteresati.ComisiaEuropeanaargumentatcvaloarea de100MEURestesusinutideconsiderareacaeligibilantreguluiteritoriualrii, chiardacseateptcanumaianumiteregiunisfiemaiactive(NordulMoldovei, LuncaDunrii).Nuaexistatniciuncalculanaliticasuprasumelor,cidoardiscuiide principiu. PregtireaAxei4anceputn2010cu2apelurifinanateprinMsura5.2.,princare au fost selectate 16 parteneriate (poteniale FLAGuri), crora li sau alocat cte 30,000pentruconstituireinstuionalielaborareastrategiilordefinanare. NuexistoplanificaresauopreviziuneaplilorctreFLAGuri. Seestimalaacelmoment,pebazaexperieneidinBulgaria,caperioadadintredata aprobrii strategiilor FLAG i data primelor proiecte din strategii depuse s fie cel puin6luni. Prin mprirea disponibilului de finanare (100 MEUR) la numrul de grupuri poteniale(16),arezultatosumdispnibilmediepentruimplementareastrategiei unuiFALG de100.000.000 /16=6.250.000 ,dincare, prin scderea cheltuielilorde funcionare, a rezultat suma medie indicativ pentru finaarea unei strategii, de 6.000.000. AMseateaptlaproiectedemaimicanvergurdectceledepusepeAxele2i3 (nmediecte6perFLAG). Nusa discutat niciodat desprecomplementariatiteacu alte Msuri/Axe,iarAMa recomandat ca proiectele din Strategii s fie diferite de cele finanabile direct din Axele1,2i3. Zonele intaleFLAGsuntdereguldefavorizate (slabdezvoltateeconomic)i,ca uncorolaralacesteislabedezvoltri,nuexistsuficientedatedebaz. La nceputulanului2010saudesfuratprimeleseminarii deinformare referitoare laAxa4,ncepndcuzoneledeinteresprioritare:pe23februarielaTulcea(ncadrul ConsiliuluiJudeean). n datade22/04/2010a fost ncheiatuncontractdeservicii pentruasistentehnic pentrusprijinireaAMnvedereaimplementriiAxei4,ncareaufostcontractai10 experi. Aceasta condus att la elaborarea documentaiilor necesare depunerii cererilor de finaare pentru Planurile de aciune locale, ct i la o ntrire instituional suigeneris, experii respectivi acionnd ca nite veritabili ageni ai 169
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

schimbrii. Interesul potenialilor beneficiari a fost foarte ridicat, aa cum rezult din peste 200 de mesaje de solicitare de informaii suplimentare cu privire la susinereanfiinriiFLAG. Astfel,conformdeclaraiilorAM,lajumtatealuniiiunie2011eraunregistrate23de cereri depuse pentru elaborarea de documentaii pentru Axa 4, dintre care 16 erau selectatei14contractate.Unuldintregrupuriseretrsese,iarsituaiaaltuiaeranc incert la sfritul lunii iunie 2011. Grupurile sunt concentrate n lunca Dunrii (SudulRomniei),NordulMoldoveiinDelt. Experii contractai au ntocmit situaiile socioeconomice i planurile de dezvoltare ifinanarepentruFLAGpebazacolectriideinformaiipeplanlocaldeladiverse autoritideconcentratealestatului(conformdeclaraiilorAMialeexperilor).

Concluzie
niunie2011obiectiveleambiioasealeAxei4nueraususinutederealizriconcrete. DepunereacererilordefinaarepentruaceastAxasancheiatntrimestrulalIIIlea alanului2011. Lipsa progresului acestei Axe este datorat n special condiiilor socioeconomice locale, a lipsei de experien n organizarea la nivel comunitar, ceea ce a condus la necesitateasprijiniriiorganizriiintocmiriidocumentaieiprinconsultaniexterni. Acestprocessaextinspentreganul2010iprimele6lunialeanului2011. Documentaiasolicitatainclusprezentareacondiiilorlocale,ceeaceaduratfoarte mult din cauza lipsei datelor centralizate, dar i din cauza unui exces de zel n aceast privin: prezentarea situaiilor locale include zeci de pagini despre infrastructur, geografie, cultura local, cu o relevan foarte redus pentru elaborareaiimplementareastrategiei. Organizareaistabilireacomponeneigrupuriloraureprezentatprocesendelungate, attdincauzadificultilordecomunicareianoutiiacestuitipdeorganizare,ct idincauzafaptuluiciniialsocietilecomercialeconsideraucpotprimifinanare dinstrategiilededezvoltarelocal,fiindnacelaitimpimembriFLAG,ideeulteror infirmatlarecomandareaComisieiEuropene. Cauza primar pare s fie faptul c Autoritatea de Management nu a luat n calcul niciunuldintreriscurileelaborriiiaplicriistrategiilordedezvoltarelocal,riscuri demonstratedeistoriculzonelorint:supraexploatareiconflictentrecomunitile depescariifirmeleconcesionarenDeltaDunrii,lipsadeexperienafirmelorn colaborarea cu primriile i ONGurile, precum i lipsa de experien n activiti organizaionalengeneral. 170
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Recomandare
AMPOPpoatesolicitabeneficiarilorAxei4,mpreuncuconsultaiicontractaisau de manier individual, s revizuiasc Strategiile de Dezvoltare local n sensul eliminrii tuturor informaiilor redundante i inutile i al conectrii obiectivelor strategiilorlocaledecondiiilelocale. Cosiderm oportun ca AM POP s insiste asupra elaborrii de documentaii mult mai sintetice i relevante n cursul implementrii strategiilor, inclusiv n ceea ce privetesolicitriledefinanarepentruproiectelecevorfidepusesprefinanaredin strategiilededezvoltarelocal.Oriceinformaieinutilnseamnoirosirederesurse pentru culegerea ei, dar i o irosire de resurse n manipularea sa ulterioar, astfel nctabordarearedundantesaufrposibiliidematerializaresfieeliminat.

Valoarea bugetelor cererilor de finaare este mai mare cu 19 milione lei per cerere fa de valoarea eligibil, reprezentnd o cofinanare semnificativ. Conform celor afirmatedectrecvasimajoritateacelorintevievai,bnciledinRomniaofercredite cumaredificultateipringaraniirealeconsiderabile. PentruaveninsprijinulbeneficiarilorsevoracordagaraniidinparteaFNGCIMM pentru creditele bancare, iar Ministerul Agriculturii lucreaz la modificarea legislaiei pentru acordarea unui avans celor care aplic n cadrul Axei 4 pe dezvoltareastrategiilordedezvoltarelocalintegrat.Ordinuldeministrunacest sensseaflancursdeaprobarelajumtatealuniiiunie2011. Recent, (noiembrie 2011) Ministerul Finanelor Publice a analizat fluxurile de numerar ale beneficiarilor fondurilor europene i urmez s dispun asupra procentuluideprefinaareagreat.

Concluzie
Cofinanarea reprezint o problem dificil n contextul scderii cheltuielilor publice,aaccesuluilacreditulbancarialdecapitalizriisocietilorcomerciale. Prefinanarea este o condiie obligatorie a succesului Axei, condiie, ns, dificil de asigurat.

Recomandare
AMPOPiMADRartrebuisinsistepelngMinisterulFinanelorPublicepentru aacceptaoratctmaimaredeprefinanare. 171
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Accesul dificil la credite, i n consecin, asigurarea cofinarii reprezint o problemlanivelnaional.nacestcontextluareauneimsurispecificedoarpentru POPeundezideratpuinprobabilafirealizat. Sugestiilenacestsensarinclude:scderearateidecofinanare,utilizareaunuifond pusladispoziiedectreUniuneaEuropeansauprinmecanismulajutoruluidestat, pentru nfiinarea unei bnci cu mprumuturi facile (soft loans), utilizarea mecanismului mprumutului fiscal, nfiinarea unui fond de cofinanare la nivel central,celpuinpentruajutoaredetipdeminimissaupentruproiectenonprofit. Probelma ar putea fi ridicat nounfiinatului Minister al Afacerilor Europene, pentruincluidereantrosoluielanivelnaional. Pregatirea nfiinarii grupurilor i a elaborrii strategiilor locale a fost un proces ndelungat i dificil. Experii FARNET au asistat acest proces, iar principalele concluziialedocumentelordeanalizelaboratedectreexperiiFARNETsunt: Principaleleobstacoleidentificateconstaunalegereacelormaireprezentativi parteneri din sectoare cheie, o reprezentare echilibrat i implicarea comunitilor. Principaleleproblemesunt: Identificareacorectaprioritiloriproiectelorpoteniale. Corelareacualtestrategiilocalenteritoriu. Elaborareastrategieicasistemintegratdedezvoltareazonei. Conform documentelor citate: n 2010 chestionarul a fost trimis la 44 de reprezentaniaigrupurilorlocale,participanilaunseminarpreliminarorganizatde MA,DGMAREsiFARNET,nainteaselectriigrupurilorlocalepentruTA.Aufost primite 17 chestionare. n 2011, chestionarele au fost transmise grupurilor locale dupa selectarea acestora pentru AT i toate cele 7 iau trimis chestionarele completate. Analiza comparativ a rspunsurilor din 2010 i 2011 evideniaz urmtoarele (n sintez): - n 2011,valoarea principal azonelor piscicole afost considerat afi importanaacestoradinpunctdevedereeconomic,spredeosebirede anul 2010, cnd repondenii indicau identitatea zonei ca valoare principal. - mediul nu a fost indicat ca valoare important dect de ctre 2 repondeni. - mai multe organizaii neguvernamentale iau parte la parteneriate dectseprevzusen2010. - autoritile locale au preluat rolul de lider n majoritatea parteneriatelor. 172
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

naprilie2010chestionareleaplicateevideniaunecesitateanfiinriiunuimecanism local(elaborareaunui protocolde delegare atribuii) i ateaptarea unei comunicri directedectreAMPOP.

Concluzie
Se evideniaz stadiul incipient al organizrii grupurilor, lipsa de experien i de cunoatere a modului de lucru n asociere. Se menine preferina pentru orientarea dectreautoritimaidegrabdectspreaciuneindependent. Organizareainstituionalvareprezentaorealprovocarepentrugrupuri,cai niveluldecunotine(tehnice,deafaceri.a.m.d.)ngeneral.

Recomandare
ConsidernecesarcaAMscontractezedeurgenoasistentehnicla implementareaAxei4,nspecialpentrusprijinireantririiinstituionaleaFLAG. AMPOPpoateorganizaontlnirecomunastructurilorasociativeexistentecu reprezentaiiFLAG,eventualcuprilejulunuiComitetdeMonitorizare,pentruun schimbdeexperienilmurireaunorproblemestringente.

AnalizacererilordefinaaredepusearenvedereurmtorelespecificaiialePOP: FLAGultrebuiesreprezinteogrupare echilibratireprezentativ pentru zonapescreascselectat,formatdinparteneripublici,parteneriprivaidin sectorul pescresc i organisme nonguvernamentale, inclusiv organizaii pescreti: Parteneri din sectorul public (administraie public, local sau judeean, servicii publice: servicii sociale, de sntate i transport, coli, universiti etc); Parteneridinsectorulprivat(ntreprinderiprivatedinsectorulpescrescsau celecareprinactivitatealorauolegturadirectcusectorulpescrescetc); Parteneri din cadrul societii civile (organizaii nonprofit, asociaii, organizaiifundaiideantreprenoriat,persoanefizice). Parteneriiprivai(ntreprinderiprivate,partenerieconomiciisociali,fundaiisau asociaii)reprezintcelpuin51%dinnumrultotalalpartenerilor. Cereriledepusepnnnoiembrie2011suntdetaliatentabelulurmtor: 173
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Nr. Crt.

Nr.nreg. Dosarde candidatur RO41280711 03180285 GALAI

Titlulproiectului

Valoareeligibil (solicitatFEP) (Lei/euro)

Componenaparteneriatului

1.

Staregiadedezvoltare durabilazonei pescretiPrutDunre dinjudeulGalati

2.

RO41290711 09190288 GIURGIU RO41300911 03410316 VRANCEA

Plandedezvoltarelocal integrataalFLAGului ,,GiurgiuTradiia PescuituluiDunrean" Plandedezvoltarelocal azonelorpescaretidin BazinulSiretului

39.928.171,50lei/ 1.CameraAgricolaJudeuluiGalai;2.ConsiliulJudeuluiGalai;3.CameradeComer, 9.483.000Euro IndustriesiAgriculturGalati;4.AgeniapentruDezvoltareRegionalaRegiuniide DezvoltareSudEst;5.AdministraiaNaionalaApeleRomneAdministratiaBazinaladeapa PrutBrladIasi,SistemuldGospodarireaApelorGalati;6..AsociaiaPatronatul IntreprinderilorMicisimijlociiGalati;7.AsociaiacomunelordinRomniafilialaJudeeana Galati;8.CentruldeconsultantaecologicaGalati;9.AsociaiajudeeanaaVntorilorsi pescarilorsportiviGalati;10.Grupuldeproductori,,Lotca";11.InstitutuldeCercetare DezvoltarepentruEcologieAcvatica,PescuitsiacvaculturaGalati;12.AsociaiaKiwanis Galati;13.AsociaiadeCooperareTransfrontaliera,,EuroregiuneaDunreadejos". 24.841.950,00lei 1.ConsiliulJudeeanGiurgiu;2.Direcia JudeeanadeDezvoltareRuralasiprotectia /5.900.000,00 MediuluiGiurgiu;3.CentruldeAfaceriTransfrontalier,,Danubius";4.Asociaiapentru Euro PromovareaSocietiiDemocratice;5.DCBLUETRAVELSRL;6.Asociaiajudeeanaa VqnatorilorsiPescarilorSportiviGiurgiu;7.CameradeComersiAgriculturaGiurgiu 25.256.574,78lei /5.998.474,00 Euro 1.CameraAgricol JudeeanVrancea;2.ConsiliulJudeeanVrancea;3.Asociaiade DezvoltareRegionalSudEst;4.InstitutuldeDezvoltarepentruEcologieAcvatic,Pescuit, AcvaculturGalati;5.PrimriaSloboziaCiorasti;6.PrimriaVulturu;7.AsociaiaValea Neagr;8.SCLAMAGRISRL;9.SCROMITCRAPSRL;10.SCNADRIACOMEXSRL';11.Asociaia pentruMediu,Organizareregionaliformare;12.SCMARGTICGRUPSRL;13. IntreprindereaIndividualaNeculaC.Florin;14.SCZOOCOM2008SRL;15.DomnulChelmus Valentin 1.CameradeComer siIndustrieBraov,reprezentana Fgra;2.ComunaBeclean;3. ComunaMindra;4.ComunaLisa;5.ComunaSambatadeSus;6.ComunaSercaia;7.Comuna Voila;8.AsociaiaVntorilorsiPescarilorSportivi,,MuntiiFgraului;9.Asociaia ,,RasaritulTariiFgraului";10.Asociaia,,ColtdeRai';11.SCNBMSRL;12.SCCLAUDIU SERCOMSRL;13.SCPESCATURISMROSRL;14.SCMESTAARTSRL;15RosuOvidiuCorneliu; 16.BarzanPetruAntin;17.ComunaRecea,18.AsociaiaVntorilorsiPescarilorSportivi Fgra

3.

4.

RO41290911 07080312 BRAOV, FGRA

PstrvariiFagaraului

25.979.600,00lei /6.170.193,56 Euro

174
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Nr. Crt.

Nr.nreg. Dosarde candidatur RO41290911 05030314 OLT

Titlulproiectului

Valoareeligibil (solicitatFEP) (Lei/euro) 29.934.424,36lei /7.109.470,21 Euro

Componenaparteneriatului

5.

StrategiadeDezvoltare LocalaZoneiPescreti ,,SudulJudeuluiOlt

6.

RO41300911 03090317 BRAILA

StrategiadeDezvoltare LocalIntegrataZonei PescretiaJudeului Brila

69.473250,00lei/ 16.500.000Euro

7.

RO41300911 05270322 MEHEDINTI RO41300911 05270329 MEHEDINTI

StrategiaGrupuluiLocal ,,DanubiusRediviva" Mehedinti Strategiapentru dezvoltarealocal integratazonelor pescreti Microregiunea,,Dunre Mehedini PlandeDezvoltareLocal IntegrataGrupLocal Pescaresc,,Calafat"

25.894.575,00 / 6.150.000Euro 28.770346,50/ 6.833.000Euro

1.CJOlt,2.CLCorabia,3.CLIanca,4.Grojdibodu5.CLGuraPadini,6.CLOrlea,7.CLGarcov, 8.AsociaiaPescarilorInduistriasiCorabia,9.AsociaiadePromovareaCapitaluluiUman MentorulCorabia,10.ONGCopiiViitorulOrlei,11.AsociaiaPatronatulIntreprinderilorMici siMijlociiSlatina,12.SCAGROMECVISINASA,13.SCDANROPRODCOMSRL,14.SCVISAMIR EUGENSRL,15.SocietateaAgricolaDunreaSA 1.AgentiapentruDezvoltareRegionalaaregiuniideDezvolatreSudEst,2.Consiliul JudeeanBraila,3.UnitateaadministrativteritorialaaMunicipiuluiBraila,4.camerade comer,industriesiagriculturaBraila,5.AsociaiaComunelordinromniaFilialajudeeana Braila,6.AsociaiaJudeeanaaVntorilorsiPescarilorSportiviBraila,7.Societatea cooperativadegradI,,Nufarul"Chiscani,8.AsociaiaPescarilorStancuta;9.Patronatul tinerilorintreprinztoridinRegiuneaSudEst 1.AsociaiadeDezvoltareintercomunitar CazaneledinMehedinti Eselnita,2.SC PSTRVUESELNITASRL,3.SCEINVESTMARKETINGSRL,4.SC2000SEVERINSRL,5. ConsiliulJudeeanMehedinti,6.CameraAgricolaJudeeanMehedini 1.ConsiliulJudeeanMehedini DrobetaTurnuSeverin,2.PrimriaSvinita,3.Primria Dubova,4.PrimriaEselnita,5.PrimriaGogosu,6.primriaPristol,7.PrimriaSalcia,8. PrimriaHinova,9.AsociaiaGrupuldeproductori,,Dunre"SalciaDrobetaTurnuSeverin, 10.IIIanculoviciE.Romnita,11.IITiuC.Dumitru,12.IFParvanescuEugenNicusor,13.II DaogariuTitel,14.IIaracinN.VirgilViorel,15.PFAGirjoabaM.Mihai,16.PFA.Burileanu Constantin,17.AsociaiaMehedinteanca,18.AsociatiaLesrestaurantduCoeur,19 AsociaiaNewVisionXXOnLongLifeLearning 1.MunicipiulCalafat,2.ComunaCetate,3.ComunaGighera,4.Comuna.Maglavit,5. ComunaMacesudeJos.6.PatronatulLocalalIntreprinderilorMicisiMijlociiCalafat,7. OrganizaiaProductorilordinsectorulPescuituluiialAcvaculturii,Calafat,8.Asociaiade DezvoltareIntercomunitarCiuperceniiNoiDesaPoianaMare,9.AsociaiaCalafat Diuven,10.AsociaiaRomnpentruTransferTehnologiciInovare,11.Asociaia ,,Ecopescar"Calafat,12.AsociaiaVoceaNaturi,13.AsociaiaGlasulfemeilor,14.SC ISKANDERMAGTRADINGSRL

8.

9.

RO41300911 05170315 CALAFAT

33.385.054,50/ 7.109.470.21 Euro

175
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Nr. Crt.

Nr.nreg. Dosarde candidatur R041300911 02380327 TULCEA RO41300911 06220331 HUNEDOARA

Titlulproiectului

Valoareeligibil (solicitatFEP) (Lei/euro) 202.234.134,50/ 47.979.628,58 Euro 18.820.935,00lei /4.470.000Euro

Componenaparteneriatului

10.

Plandedezvoltarelocal integratGrupLocal pentruPescrieDurabil nDeltaDunrii PlandeDezvoltareLocal IntegrataAsociaiaTara MuresuluiFLAG

1.AsociaiaROPESCADOR,2.ConsiliulJudeeanTulcea,3.AdministratiaRezervatiei BiosfereiDeltaDunariiTulcea,4.AsociaiaBlackSeaSf.Gheorghe,5.AsociaiaRechinul Crisan 1.ComunaBacia,2.Com.Burjuc,3.Com.Branisca,4.Com.Dobra,5.OrasulGeoagiu (satele AurelVlaicu,Gigmau,Gelmar),6.Com.Gurasada,7.Com.Harau,8.Com.Ilia,9.Com. LpugiudeJos,10.Com.RapoltuMare,11.Com.Romos,12.OraulSimeria(Satele Crpini,Suleti,Uroi),13.Com.oimu,14.Com.Turda,15.Com.Veel,16.Com.Zam,17. Com.Petri,18.Direciapt.Agriculturajud.Hunedoara,19.AVPSAcvilaChicdaga,20. Asociaiapt.PromovareaEgalitiideansedinRomniaVeel,21.AsociaiacolarPrini iElevimpreunpentruViitorIlia,22.AsociaiaClubulSportivMureulBrnica,23. Asociaiapt.IntegrareaDezvoltriiDurabileSimeria,24.SCLazrCom,AgrementSRL,25.SC MERCUREANBRUTARIESRL,26.SCTELECERNASRL,27.SCTURISTPRESTR&PSRL,28. AvramCristianSebastian,29BicanLucianAndrei,30.BogeanuLucian,32.BuganVasile,33. CanncelareIoan,34.GavrilaEmil,35.MihalacheAdrianSorin,36.MunteanIoachimPetrisor, 37.NegrilaDorinCornel,38.SimonIoan,39.StefanIoan 1.AsociaiapescarilorsportividinHunedoara,2.AsociaiaInfoSelectaDeva,3.Asociaia VntorilorsiPescarilorSportivi,,SoimulRomnesc"Simeria,4.Asociaia,,Nadejdea" Orastie,5.PrimriacomuneiGhelari,6.PiedraFuerteSRlOrastie,7.GostianOvidiuAdrian intreprindereindividuala

11.

12.

RO41300911 06220321 HUNEDOARA

13.

RO41300911 05360319 TELEORMAN

Implementarea strategiilordedezvoltare azoneiAsociaiei FISHINGLOCAL ASSOCIATIONGROUP ,,SARGETIA PlandeDezvoltarelocal Integrata,Grupulde ActiuneLocalpentru PescuitDunredeSud

25.263.000,00lei /6.000.000Euro

21.136.894,50/ 5.020.043,81 Euro

1.OrasulZimnicea,2.com.Fantanele,3.Lisa,4.Nasturelu,5.Pietrosani,6.Suhaia,7.Viisoara, 8.AsociaiaVntorilorsipescarilorsportiviSoimulZimnicea,9.AsociaiadeAfaceriRomni Bulgare,10.PatronatulFemeilordeafaceridinIMMRegiuneaSudMuntenia,11.Patronatul IntreprinderilorMicisiMijlociiTeleorman,12.ManeaElenaintreprindereIndividuala, 13.FuduluPetrica,14.GioantaGheorghi,15.TiganisteanuDumitru,16.Bragadireanu Dumitru,17.VidaMarin,18.EremiaFlorin

176
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Nr. Crt.

Nr.nreg. Dosarde candidatur RO41300911 01140330 DOBROGEA NORD Constanta RO41300911 01140326 DOBROGEA SUDAgigea RO41300911 01230318 IALOMITA

Titlulproiectului

Valoareeligibil (solicitatFEP) (Lei/euro) 42.909,544,57/ 10.191.080,52 Euro

Componenaparteneriatului

14.

DobrogeaNord Pmntulslbaticdintre ape

1.CJConstana,2.UniversitateaMaritimaConstana,3.SCPREZENTSRL,4.PRIMRIA TOPALU,5.OrganizatiaPescrescdeProductoriGhindarestiCernavod,6.Prof.Nicolae Papadopol,7.Fundaia,,AveMaria"

15.

DobrogeaSud mereu deschisapoartaalbastra

44.172.694,57/ 10.491.080,52 Euro

16.

17.

RO41300911 04040325 BACU RO41300911 04070320 BOTOSANI RO41300911 04240324 IAI

18.

Plandedezvoltarelocal integrataStrategia Grupuluidelucru IalomitaDunrea Interioara Plandedezvoltarelocal integrataaZonei Pescarestidinjudeul BACU Plandedezvoltarelocal Botosani

24.041.955,00 /5.710.000Euro

17.263.050,00/ 4.100.000Euro

1.ComunaAgigea,2.PrimriaTuzla,3.AsociaiaPescarilorProfesioniti MareaNeagrasud, 4.AsociaiaComunelordinRomniaFilialajudeeanaConstanta,5.Societateade ExploratoriOceanograficesiProtectieaMediuluiMarinOceanicClub,6.Asociaiapentru PromovareasiDezvoltareaTurismuluiLITORALDELTADUNARII,7.CameraAgricola Constanta,8.AsociaiaPescarilorsiRecoltatorilordeFructedeMare,9.GabrielDimofache 1. AgeniapentruProteciaMediuluiIalomia,2.GruplocaldeproductoriSetcaFish,3. PrimriaComuneiVldeni,5.SCIalpescoSA,6.SCGDVGrupSRL,7.SCRaptorFishUniverse SRL,8.PrimriaComuneiGiurgeni,9.PrimriaComuneiBorduani,10.PrimriaComunei Fcieni,11.CameradeComerIalomia,12.PrimriaComuneiStelnica,13.Asociaiade PescariBorduani. 1.JudeulBACU,2.FundaiadeSprijinComunitar,3.AsociaiapentruDeazvoltare EconomicaLocal,4.CentrulRegionaldeEcologieBACU,5.SCIvoeximSRL,6.SCESOXSRL, 7.SCLogicConstructSRL 1.PFA UriocMaricel,2.Com.Stuceni,3.comSulia,4.comHneti,5.comDngeni,6.com Manoleasa,7.comRipiceni,8.com.Mihleni,9.com.Gorbneti,10.SCGemaSRL,11.SC PiscicolaSABotoani,12.SCDASSMSRL,13.SCC&D2002SRL,14.SCAgroMerRSRL,15. PFAPaduraroiuFlorin,16.PFABadarauMihai,17.PFAPatachiDumitru,18.UriocSilvica 1.FundaiaCoronaIai,2.AsociaiaNaional aProductorilordinPescarie Romfish,3.SC PescomAndresSRL,4.SCPiscicolaSRL,5.SCDuoTheoSRL,6.SCRomClarisSRL,7.SC NoralexSRL,8.AsociaiaComunitarVladeniRuralPlus,9.AsociaiadePescuitSportiv,,Trei Pescari"10.ComMovileni,11.ComunaGropnia,12.Comunaipote,13.ComBivolari,14. Com.andrieseni,15.comunaAndrieeni

24.071428/ 5.716.999,88 Euro 23.620.905,00/ 5.610.000Euro

19.

Planuldedezvoltare Localintegratal GrupuluiLocalPescaresc ,,LargaJijia"

177
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Nr. Crt.

Nr.nreg. Dosarde candidatur RO41300911 01120323 CLRAI

Titlulproiectului

Valoareeligibil (solicitatFEP) (Lei/euro) 26.689.306,87 /6.338.749,99 Euro

Componenaparteneriatului

20.

StrategiaAsociaiei GrupulLocaldePescuit ,,DunreaClrean"

1.Municipiul Clrai,2.AsociaiadeDezvoltareIntercomunitar sistemurbanOltenia,3. AsociaiaComunelordinRomniaFilialaClrai,4.Asociaia,,OrganizatiaPescreascde ProductoriCormoranul",5.Asociaia,,Famistic",6.CooperativaAgricolPescrescJirlu, 7.OrganizatiaPescreascdeProductori,,DunreadeJos",8.AJVPSClrai,9.Asoc.de PescuitSportiv,,Linul",10.SCPiscicolaSA,11.SCCiocnetiPiscicolaSRL,12.SC PRODIMPESTSRL,13.SCMiriacomJobSRL,14.SCAlbatronsSRL,15.FundaiaNaturaVie,16. ClubuldeAfaceriOltenita,17.Asociaia,,GradisteaAzi"18.Asociaiadesprijinacopiilor handicapatifizicromnia,filialaClrai,19.Asoc.pentruDezvoltaredurabil,,Dunreade Jos"20.AsociaiaSportivaFC.AgricolaBorcea,21.Dorobanu2009Cooperativaagricola,22. CameradeComer,IndustriesiAgricultur,Clrai,23.SC3TSRL,

TOTAL

773.660.794,65 Lei/ 182.881.191,28 Euro

Tabel23DosaredepusepentrufinanareaFLAGurilordinAxaIV,situaiala01/11/2011

178
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Nr.crt. Asociaie Nr. membri Membri societi comerciale 1 1 6 4 4 3 3 2 1 0 4 2 1 2 1 5 3 8 6 6 63 Membri autoriti publice locale 1 1 3 7 6 2 1 8 5 1 16 1 7 1 2 6 1 7 6 1 83 Alii Procentmembri societi comerciale 7,69% 14,29% 40,00% 22,22% 26,67% 33,33% 50,00% 10,53% 5,88% 0,00% 10,26% 28,57% 5,56% 28,57% 11,11% 38,46% 42,86% 44,44% 40,00% 26,09% Procent autoriti locale 7,69% 14,29% 20,00% 38,89% 40,00% 22,22% 16,67% 42,11% 29,41% 20,00% 41,03% 14,29% 38,89% 14,29% 22,22% 46,15% 14,29% 38,89% 40,00% 4,35% Procent alii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

13 7 15 18 15 9 6 19 17 5 39 7 18 7 9 13 7 18 15 23 280

11 5 6 7 5 4 2 9 11 4 19 4 10 4 6 2 3 3 3 16 134

84,62% 71,43% 40,00% 38,89% 33,33% 44,44% 33,33% 47,37% 64,71% 80,00% 48,72% 57,14% 55,56% 57,14% 66,67% 15,38% 42,86% 16,67% 20,00% 69,57%

Tabel24ComponenaFLAGurilorpecategoriidemembri

Categorie Societi comerciale Autoritatilocale Altele Medie 22,50% 29,64% 47,86%

Tabel25ComponeaprocentualacategoriilordemembrinFLAG,medie

Categorie Societi comerciale Autoritatilocale Mediana 26,38% 22,22%

Altele 48,04% Nota:mediananuestecumulativa Tabel26ComponeaprocentualacategoriilordemembrinFLAG,mediana

179
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Componenta FLAG-urilor

Altii 47%

Membri societati comerciale 23%

Membri societati comerciale Membri autoritati publice locale Altii


Membri autoritati publice locale 30%

Figura21ComponenaFLAGurilorpecategoriidemembri,procente

Categoria predominantdemembri FLAG(47,86% camediei 48,08%camedian) aparinealtorclasedectsocietilecomercialeiautoritilepublicelocale(primrii sauconsiliilocale).CeimaimulimembriFLAGsuntstructuriasociativenonprofit saupersoaneindividuale.Urmeazcaponderecategoriaautoritilorpublicelocale (primriisauconsiliilocale):29,64%camediei22,22%camedianai,respectiv,cea asocietilorcomerciale:22,50%camediei26,38%camedian.
Categorie Societi comerciale Autoritatilocale Altele Total Tabel27NumruldemembrialunuiFLAG,pecategorii,media Numarmediu 3,15 4,15 6,7 14

Categorie Societi comerciale Autoritatilocale Altele Total minim maxim

Mediana 3 2,5 5 14 5 39

180
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Tabel28NumruldemembrialunuiFLAG,pecategorii,mediana

NumruldemembriaiunuiFLAGvariazntre5i39,cuomediede14,cecoincide cu mediana. Numarul de membri societi comerciale este de 3,15 ca medie i 3 ca median. Cel mai mare numr de membri aparine categoriei altele dect societi comercialeiautoritipublicelocale:6,7camediei5camedian. CauzaprezeneirestrnseasocietilorcomercialencomponenaFLAGuriloreste ineligibilitatea membrilor FLAG de a beneficia direct de sprijinul financiar alocat strategiilordedezvoltarelocal.Aceastineligibilitatenuareunizvorlegal,ciafost impus pentru evitarea conflictelor de interese. Teoretic, interdicia sau recomandarea de a exclude din FLAG entitile care au intenia de a depune un proiect n cadrul strategiilor locale nu este o soluie viabil pentru evitarea conflictului de interese sau a fraudei, cel puin pentru faptul c proiectul se poate depuneprininterpuisaufirmevehicul.Evitareaconflituluideinteresesarfiputut realiza prin aranjamente instituionale i mecanisme administrative. Aceast opinie estemprtitattdemembriiFLAG,ctideasociaiideprofil(ROMFISH)ide ctreAMPOP.

Concluzie
Excluderea din FLAG a potenialilor solicitani de proiecte pentru evitarea conflictului de interese a slabit i mai mult capacitatea instituional a acestora i a eliminatdingruptocmaisectoruldeafaceri,productivcearfitrebuitsseconstituie ntrocoloanvertebralaFLAGurilor. La momentul evalurii FLAGurile fuseser deja constituite i Strategiile elaborate, astfelnctsingurasoluiearfiprevedereapentruviitoraprimiriidenoimembrin FLAG (inclusiv cei care au intenia de a depune proiecte), n paralel cu elaborarea unei proceduri specifice de excludere din echipele de evaluare a acestora. Aceast soluie este favorizat de organizarea strategiilor preponderent pe obiective, puine proiecteconcretefiindidentificateiinclusenstrategii. Teoretic,guvernareaprinconsiliiesteconsiderateficientatttimpctnumrulde membriaiconsiliuluisesitueazsubvaloareacriticde1990.Seobservc2grupuri din 20 (10%) depesc acest numr i unul singur are o componen de exact 19 membri. Totui, media de 14 membri poate fi considerat riscant din punct de vedere al eficienei conducerii colective, avnd n vedere marea eterogenitate a grupurilordinpunctdevederealcategoriilor(societicomerciale,autoaritilocale, structuriasociaive,persoanefizice).
Klimek,P.etalTohowmanypoliticiansshouldgovernmentbeleft? http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0804/0804.2202v1.pdf,ncercaredeformalizarematematicaa conjuncturiiluiParkinsonprivindefeicientanumruluidemembriaiunuiconsiliu
90

181
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Concluzie
ComponenaFLAGurilorincludeunnumrrelativrestrnsdesocieticomerciale. Cel mai mare numr de membri sunt structuri asociative. Numrul de membri ai FLAG variaz ntre 5 i 39, fapt ce face dificil organizarea conducerii acestora, n specialacoloundesuntmaimultde1415membri. Avnd n vedere c o mare parte a societilor comerciale sunt n afara FLAG, coordonarea acestora prin finanare prin Axa 2, cu finanarea celor din interiorul FLAGprinAxa4,vafidestuldedificil.

Recomandare
Este extrem de puin probabil ca FLAGurile s se poat organiza singure pentru implementareastrategiilorlocaleioricentrzierepeacestmotiv poateconducela ieireadinperioadadecommitmentilapierdereafondurilor. AM POP ar trebui s includ n asistena tehnic pentru Axa 4 o component de sprijinireaconduceriiFLAGurilor,constndninstruirenleadershipiconducerea edinelor,tehnicanegocierilor,managementulconflicteloricomunicareeficient. AM POP ar trebui sa solicite FLAGurilor ca la elaborarea documentaiilor pentru finantare prin Axa 4 s consulte att situaia finanrii prin Axa 2 (disponibil pe websiteul AM POP) ct i comunitatea de afaceri local (posibil prin ROMFISH, ROMPESCADORsaupatronate)nceprivetenteniadedepunereasolicitrilorde finaareprinAxa2. Similar, CR ar trebui s pun la dispozia celor care doresc s elaboreze cereri de finaareprinAxele2i3,strategiilededezvoltarelocalaleFLAGurilor. AM POP ar trebui s posteze aceste planuri pe websiteul su, pentru a facilita accesullainformaii. AMPOPartrebuisanalizezecuateniecriteriiledereprezentativitatealeFLAGi sdispunmsuridendreptareatuncicndestecazul.

Sumele solicitate pentru strategile locale (inclusiv managementul curent) se nscriu ntroplajdevaloricuungraddemprtiereridicatitotalizeaz182.881.191,07, reprezentndunniveldeacoperirede182%fadealocareade100.000.000aaxei4.

182
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Avndnsnvederecunadintrecereriledefinaareareovaloarede47.979.628,58 acoperirea trebuie corectat prin estimarea celei mai probabile valori solicitate, conformtabeluluidemaijos.
Varaibiladeanaliz Valoarea,

Sumasolicitrilor,exclusivvaloarea 134.901.562,49 maximextrem Mediana,corectat 6.150.000,00 Sumaprobabilaacelor20destrategii 141.051.562,49 depuse Tabel29 - valoarea cumulat a probabil prin strategiile de dezvoltare local ale FLAG,

Individual,situaiacererilordefinanareseprezintconformtabeluluidemaijos.
Nr.crt. Asociaie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL Sumasolicitat, 9.483.000,00 5.900.000,00 5.998.474,00 6.170.193,56 7.109.470,00 16.500.000,00 6.150.000,00 6.833.000,00 7.109.470,21 47.979.628,58 4.470.000,00 6.000.000,00 5.020.043,81 10.191.080,52 10.491.080,52 5.710.000,00 4.100.000,00 5.716.999,88 5.610.000,00 6.338.749,99 182.881.191,07

Tabel30sumelesolicitateprinstrategiilededezvoltarelocalaleFLAG,

Variabila media mediana max minim

Valoare, 9.144.059,55 6.160.096,78 47.979.628,58 4.100.000,00

183
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Tabel31Analizastatisticavalorilorstrategiilordedezvoltarelocal

Variabila media mediana max minim

Valoare, 7.100.082,24 6.150.000,00 16.500.000,00 4.100.000,00

Tabel32Analizastatisticavalorilorstrategiilordedezvoltarelocal,corectateprineliminarea valoriimaximeextreme

Autoritateademanagementiaplanificatsoferecamodeldecereredefinanarei cagrildeevaluare,documentelepecareaceastaleutilzeazlanivelcentral,pentru axa2investiii. Nu exist o procedur scris de revizuire a bugetelor n faza de dup depunere. Teoretic,singuraposibilitateesteacceptareasaurespingereacererilordefinanare.

Concluzie
Valoarea solicitat se nscrie n intervalul 4.100.000 16.500.000 , cu o medie de 7.100.082,24 i o median de 6.150.000,00 . Suma total a cererilor este de 182.881.191,07,reprezentndoacoperirede182%fadevaloareaalocataxei. Pentruorganizaiiproasptnfiinate,nurmaunuindelungatefortincareexist omarevarietatedecategoriidemembri,acestesumesuntfoarteambiioase. Bugetele nu pot fi oficial revizuite dect prin respingere i redepunere, procedur ndelungat,greoaieifrniciogaraniedesucces. Experiena AMPOP nu poate fi translatat ctre FLAGuri, avnd n vedere dificultile prin care aceasta a trecut n ce privete cuplarea investiiilor la PNS (cauzate n special de lipsa studiilor pregtitoare, dar i de o procedur suprancrcat administrativ, scolastic i nepotrivit de evaluare i selectare a proiectelorpeAxa2).

Recomandare
AM POP ar trebui s dispun printrun corrigendum la Ghid, aplicarea unei proceduri de revizuire a bugetelor cererilor de finanare, fr retragerea i redepunerea dosarelor. O astfel de corectare tardiv nu ar deranja ns pe nimeni, deoarecenumaisuntaltegrupurilocalecepregtesccereridefinaare. Serecomandcaacoperireaprincereridefinantaresafiecu510%peste100%,astfel 184
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

nct s nu existe riscul pierderii fondurilor ca urmare a rezilierilor de contracte, economiilorialtorasemeneasituaii. AM POP ar trebui s contracteze o asisten tehnic extern pentru sprijinirea implementriiAxei4,inclusivnceeacepriveteelaborareaprocedurilordeselecie a proiectelor ce se vor depune prin strategiile de dezvoltare ale FLAG. Nu este recomandabil utilizarea modelelor de procedur ale Axei 2, deoarece acestea sunt puineficiente. Elaborareastrategiilordedezvoltarelocaladepinsattdeidentificareanevoilor,ct ideobinereauneiimaginicomplete,corenteiedificatoareasupramediuluisocio economic i de afaceri local. Evaluatorul a analizat sursele de date, att conform a dou cereri de finanare (studii de caz) ct i printrun FocusGrup organizat cu personalul AM POP i printrun interviu cu Consultantul Axei 4. Rezultatele sunt expusencontinuare. Osursdedateimportanestereprezentatdedireciilordestatisticjudeene,dar acestearidicaproblemededisponibilitateiinterpretare. Unadintredificultilemenionatedeparticipaniilantlnireafostncadrareadrept lucrtori n ferme agricole a personalului ce lucreaz ca pescari sau muncitori n acvacultur, ca urmare a metodologiei de ncadrarea i raportare statistic. Aceasta situaieestensrezolvatdinpunctdevedereproceduralprinasimilareanGhidul Axei4aacestoracupescarii. O alt situaie dificil de informare a fost cea privind femeile ce sunt membre n asociaiifamilialecuobiectdeactivitaterelevant,cenufigureazcaatarenstatistici. Aceastasituaie afost rezolvat prinsolicitarea dedatede la Registrul Comerului, care le poate oferi dup codul CAEN, nu ns i dup sex, aceast mprire fiind realizatulteriordectreconsultani. ConsultantulAxei4arecomandatFLAGurilorsstudiezealteproiectedinaceeai zon,ncarepotfidejacolectatedatelenecesare. Evaluatorul a analizat 2 cereri de finanare pentru strategii locale din Axa 4, cu urmtoarelerezultate: - obiectivul general declarat i obiectivele specifice prezint un grad de generalitatecefaceimposibillegturacusituaialocal(Obiectivulgeneral este dezvoltarea economic i social durabil i creterea calitii vieii n zona de aciune; iar obiectivele specifice sunt de tipul : Dezvoltarea compatibilitiiidurabilitiisectoruluipescresc); - necesitileconcretenuaufostidentificatendetaliu; 185
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

volumul unei cereri este formidabil: 1016 pagini, dintre care 760 de pagini estedescriereaFLAG;aufostgsitecerericaresuntdepusen3bibliorafturi; o proporie extins a descrierii aspectelor locale este ocupata de aspecte croracugreutatelisepoategsiorelevan:biserici,alteedificiidecultur etc. una dintre cereri a evideniat concret cte un proiect pe fiecare Msura propus; cererilesuntfoarteasemntoarentreele; unadintrecereriaevideniatoabordareaidentificriinevoilordejosnsus, princhestionareaplicatemembrilor; nu exist explicarea unui mod de calcul al bugetelor pe fiecare Msura propus. cererileauselectatpractictoateoportunitiledefinanare,echivalenteaxelor imsurilordinPOP.

Concluzie
n general, nu pare s existe o legtura ntre prezentarea situaiei concrete a zonei, identificarea nevoilor i propunerea de domenii de finanare prin strategie i nici calcule de fundamentare a alocrilor propuse. Prezentarea este foarte general, iar cererileconinunvolumridicatdeinformaiipuinrelevante. n general strategiile au o abordare deschis, permind un rspuns la evoluia nevoilor,darpunndnacelaitimposarcinsemnificativiorspunderemarepe umeriicelorcarevorrealizaseleciaproiectelor. Estedificildeimaginatcumarputeafiutilizateacestedocumentaiipuinprecisei redundantelaimplementareaconcretastrategiilor.

Recomandare
AM ar trebui s solicite revizuirea strategiilor, prin elaborarea unor sinteze ale acestora de maxim 10 pagini, n care s fie preluate numai aspectele semnificative, caracteristice fiecrui FLAG. Pe ct posibil, ar trebui ca FLAG sa revin asupra strategiei i s selecteze cel puin cte un proiect prioritar pentru care s demareze proceduriledepregtire. Modalitatea de selectare a proiectelor n cazul n care se optez pentru pstrarea caracterului deschis al acestora trebuie s fie urgent decis, ns fr a prelua i elementelemaipuinpotrivitedinmanagementulAxei2.

186
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

V.6. QE11:CaresuntrealizrilesirezultateleAxeiprioritare5?
Pnla31decembrie2010,ncadrulaxeiprioritare5Asistentehnic,Msura5.1 Asisten tehnic au fost ncheiate 37 de contracte din care 8 cereri de finanare pentru operaiunea Sprijin pentru nfiinarea parteneriatelor publicprivate i elaborarea strategiilordedezvoltarelocalintegratazonelorpescreti; Un numr de 29 de contracte au vizat aciuni de sprijin pentru implementarea programului,redatentabeluldemaijos.
Nr.crt Nr.contract/data ncheierii Denumireproiect Beneficiar Totalvaloare contract,fr TVA(lei) 8.532,11 34.230,00

1 2

177/08.07.2008 4680/28.07.2008

Prestareserviciipentruorganizarea evenimentuluilansarePOP Auditareaconformitiiprocedurilor elaboratepentruimplementareaPOP Prestareserviciipentruorganizarea evenimentuluilansarePOP Instruirendomeniulachiziiilorpublice Prestareaserviciilordecazarencadrul instruirii:Cadrullegislativnachiziii publice Serviciideorganizareareuniunilora ComitetuluideMonitorizarepentruPOP nanul2009 Serviciideconsultanndomeniul achiziiilorpublice Serviciiinformaticeprivindgestiunea proiectelorncadrulProgramului OperaionalpentruPescuit Prestareaserviciilordeinstruirencadrul programuluievaluareacererilorde finanare Prestareaserviciilordecazarencadrul programuluiEvaluareaeligibilitii cererilordefinanare ExecutareadeServiciiinformaticeprivind gestionareaproiectelorncadrulPOP Consultannvedereaachiziiei contractuluideservicii:Creaia, produciaidifuzareauneicampaniide promovareaPOP20072013

ANPA AMPOP ANPA AMPOP ANPA AMPOP ANPA AMPOP ANPA AMPOP ANPA AMPOP ANPA AMPOP ANPA AMPOP ANPA AMPOP ANPA AMPOP ANPA AMPOP ANPA AMPOP

3 4 5

5/29.07.2008 110/04.11.2008 111/04.11.2008

7.478,99 39.270,00 36.750,00

3/23.03.2009

145.141,56

7 8

5/13.04.2009 8/28.04.2009

44.726,08 62.680,02

706/30.04.2009

69.500,00

10

707/30.04.2009

66.300,00

11

14/08.07.2009

8.881.152,00

12

19/24.07.2009

63.135,34

187
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Nr.crt Nr.contract/data ncheierii Denumireproiect Beneficiar Totalvaloare contract,fr TVA(lei) 61.967,00

13

20/29.07.2009

Consultanjuridicnvederearevizuirii idefinitivriicadruluilegislativi instituionalpentrumbuntirea sistemuluidemanagementicontrolPOP 20072013. Asistennvedereadefinitivriicadrului metodologiciinstituional,consultan pentruelaborareametodologieinecesare gestionriiiimplementriieficientea POP OrganizareauneireuniuniaComitetului deMonitorizarefebruarie2010. Organizareauneiconferinepentru sprijinireaactorilorlocalinconstituirea grupurilorlocaleia2Comitetede MonitorizarepentruPOPnperioada martiedecembrie2010. AsistentehnicpentrusprijinireaAMn vedereaimplementriiAxei4aPOP. Organizareaseminariiloriatelierelorde lucruprivindderulareaPOP. Serviciideevaluaretehnicifinanciara CererilordeFinanarencadrulPOP 20072013 Organizareaunuiprogramdetrainingi delucru,dedicatreprezentailor parteneriatelorpublicprivatei experilornaionalicarepotacorda asistenparteneriatelorpentru elaborareastrategiilordedezvoltare integratazonelorpescretii constituireaGrupurilorLocaledin domeniulPescuitului. Serviciidetraduceresimultan(din/n limbaenglezn/dinlimbaromn)pe duratasesiuniidetraining,nperioada29 iunie2iulie2010. EvaluareaintermediaraProgramului OperaionalpentruPescuit

ANPA AMPOP

14

21/29.07.2009

ANPA AMPOP

62..765,00

15

1/05.02.2010

DGP_AMPOP

61.322,15

16

3/04.03.2010

DGPAMPOP

295.862,40

17

4/22.04.2010

DGPAMPOP

60.799,20

18

5/04.05.2010

DGPAMPOP

191.506,00

19

7/21.05.2010

DGPAMPOP

827.400,00

20

10/22.06.2010

DGPAMPOP

36.391,31

21

11/28.06.2010

DGPAMPOP

7.843,75

22

13/24.11.2010

DGPAMPOP

325.231,25

188
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Nr.crt Nr.contract/data ncheierii Denumireproiect Beneficiar Totalvaloare contract,fr TVA(lei) 2.540,64

23

12/22.06.2010

Organizareaunuiseminardelucru dedicatreprezentanilorparteneriatelor publicprivat,ndatade24.09.2010

DGPAMPOP

24

14/19.11.2010

Organizareauneisesiunideinstruire dedicatreprezentanilorparteneriatelor publicprivatendatade22noiembrie 2010. Serviciideconsultatoferitedectreun manageralunuiGrupLocaldesuccesdin UEachiziionatecuocaziadesfurrii sesiuniideinstruirededicat reprezentanilorparteneriatelorpublic privatndatade22noiembrie2010.

DGPAMPOP

8.464,00

25

15/19.11.2010

DGPAMPOP

6.404,70

26

16/19.11.2010

Achiziiedeserviciideconsultann domeniulachiziiilorpublice,CodCPV 794180007iaserviciilordelicitaie electronic,codCPV793424104.

DGPAMPOP

61.322,15

27

18/15.12.2010

Prestareadeserviciideconsultann domeniulevaluriiiinstruirii personalului Realizareinterfeeintreaplicatiile informaticeCUBSIMPOP Aciunidediseminareainformaiilor (reclameipublicitate) Total

AMPOPi Ageniade Plat DGPAMPOP

61.550,00

28 29 29

19/30.11.2010 20/27.12.2010

48.387,10 9.920,00 11.590.846,60

Sursa:SituaiefurnizatdeAMPOP Tabel33ProiectelencheiatenAxa5AsistenTehnicnperioada20082010

Anul 2008 2009 2010 Total Suma,LEI 126.261,10 9.457.367,00 2.007.218,50 11.590.846,60 Numrulde contracte 5 9 15 29 Valoareamedieper contract,LEI 25.252,22 1.050.818,56 133.814,57 399.684,37

189
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Sursa:preluareadectreevaluatoradatelorfurnizatedeAMPOP Tabel34Evoluiasumelorproiectelorcontractatenaxa5asistentehnic

Cererile de finanare finanare contractate pentru operaiunea: Sprijin pentru nfiinarea parteneriatelor publicprivate i elaborarea strategiilor de dezvoltare local integratazonelorpescreti,suntprezentatentabeluldemaijos. Nr contract/data
1 75/22.02.2011 2 77/23.02.2011 3 80/23.02.2011

BENEFICIAR
CameraagricolajudGalai Asociaiacomunelordin RomniafilialajudClrai Asociaiavntorilori pescarilorsportiviIalomia Direciajudeeande dezvoltarerurali proteciamediuluiGiurgiu ConsiliuljudeeanOlt Ageniapentrudezvoltarea regionalaregiuniisudest AsociaiaROPESCADOR TULCEA Consiliuljudeean Mehedini

Valoare Nr.CF/nr.totalcontracte nerambursa bil


RO5212041003180027 RO5212041001120031 RO5212041001230032 RO5209041009190023 RO5212041005300025 RO5212041003090035 RO5209041002380024 RO5212041005270034 119.700,00 123.040,00 120.661,70 120.908,70 84.596,04 123.780,00 123.780,00 110.754,00

4 79/24.02.2011 5 74/25.02.2011 6 7 8 78/28.02.2011 81/01.03.2011 89/21.03.2011

Total

927.220,44

Tabel35Cereriledefinanarefinanarecontractatepentruoperaiunea:Sprijinpentrunfiinarea parteneriatelorpublicprivateielaborareastrategiilordedezvoltarelocalintegratazonelor pescreti

Valaorea contractata in AXA 5 (asistenta tehnica)


9.457.367,00 10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00
LEI

5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2008 2009


Anul

2.007.218,50 126.261,10 2010

190
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010


Sursa:prelucreadectreevaluatoradatelorfurnizatedeAMPOP Figura22Evoluiavaloriicontractelorncheiatenaxa5nperioada20082010

Numarul de contracte ncheiate n AXA 5 (asisten tehnic)


16 14 Numrul de contracte 12 10 8 6 4 2 0 2008 2009 Anul 2010 5 9 15

Figura23Evoluianumruluidecontractencheiatenaxa5nperioada20082010

Valoarea total cumulat a celor 37 de contracte ncheiate n Axa 5 se ridic la 3.067.401,87euro(12.518.067,04lei),ceeacereprezintungraddeangajarede21,42% Plileefectuatepnlasfritulanului2010,pentruMsura5.1suntde9.599.785,97 lei(2.247.852,21euro),ceeacereprezintungraddeangajarede15,70%. Se constat c suma maxim a contractrilor se nregistreaz n anul 2009, iar numrulmaximdecontracteindividualeseatingenanul2010(15). La data de 11/11/2011, avansul Axei 5 era nesemnificativ: din totalul alocat de 13.718.942,70EUR,eraucontractateserviciinvaloarenerambursabilde3.000.247,58 EUR,rmnnddecheltuit10718695,12EUR. ProgramuloperaionalprevedecdinAxa5trebuiaufinanateurmtoareleaciuni: Actiunea 2 Un numr de studii pregtitoare pentru pregtirea implementrii a diferite axe precum cele ce au fost descrise n prile respective ale programului operaional: un studiu tiinific privind reursele vii la Marea Neagr, o evaluare a nevoilorcomunitilorpescreti,unstudiudepiaprivindpotenialulconsumde pete,unmasterplanpentruacvaculturiostrategiedecomunicare.

191
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Actiunea3PublicitateiinformareInformareapotenialilorbeneficiaricuprivire la opiunile de finanare prevzute n msurile Programului Operaional, n conformitatecuspecificaiileart.51dinRegulamentulFEP. Aciunile2i3nusauimplementat,dintretoatestudiileioperaiunileprevzute n Program nu au fost contractate dect servicii de organizare de seminarii i o instruireminimal. Concluzie Axa 5 este mult subutilizat pentru sprijinirea implementrii programului. Nu au existat studii pregtitoare, astfel nct a devenit aproape imposibil de evaluat progresul i impactul Programului. n lipsa studiilor pregtitoare i a cunoaterii mediului socioeconomic n care se realizeaz implementarea sa, programul a funcionatexclusivpebazacereriidinsocietate,similaruneibnci.

Recomandare
AMPOPartrebuisdispundeurgencontractareastudiilornecesare.Caietelede sarcini, criteriile i factorii de evaluare ar trebui elaborai astfel nct s fie posibile proceduri scurte (cerere de oferta) iar sarcinile ar trebui sa fie foarte bine definite, pentru a facilita oferte de pre rezonabile i cu respectarea principiului valoare pentrubani. Unnumrde8contractedeconsultanaufostpltitedinAxa5pentruSprijinirea managementul programului, avnd ca obiect instruirea n achiziiile publice, elaborarea procedurilor de lucru pentru implementarea programului, evaluarea cererilordefinanareievaluareaintermediaraprogramului. Anexa nr. 5 a POP, cuprinznd instruciuni cu pentru achiziiile publice de ctre autoritilecontractante,cuprindeprevederideriscnenecesare.Prevedereaconform creia AM POP poate rspunde la ntrebrile legate de aplicarea procedurii de achiziie public (pag. 10) nu corespunde cadrului legal al achiziiilor publice deoarece autoritatea contractant este singura rspunztoare pentru legalitatea procedurii. Meniunea n acest sens din textul anexei nu prezint eficien, din moment ce AMPOP i asum rolul de autoritate de control administrativ a dosaruluiachiziieipublice. Autoritatea Naional pentru Monitorizarea i Reglementarea Achiziiilor Publice (ANRAMAP) ofer gratuit celor interesai, prin HelpDesckul sau, consultaii cu 192
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

privire la legalitatea procedurii. Recent (trimestrul IV 2011) aceast autoritate a dobndit prin lege obligaia de a verifica exante aceste aspecte n cazul fondurilor europene. n plus, membriiFocusGrupului organizat pentru analizaimplementrii Axei 2 au menionat c principala cauz a ntrzierilor proiectelor a fost verificarea achiziiilorpublice. Anexanr.5amintitreprezintdefaptunrezumatsuigenerisaOrdonanei34/2006 cumodificriiaunoractedepunerenaplicareaacestora. Anexa6stabileteoprocedurobligatoriedeachiziiepentrubeneficiariicenusunt autoriticontractantensensulOG342006cumodificriicompletri,practicprin reproducereaproceduriidecereredeofertprevzutedeaceasta.

Concluzie
Instruciunileprivindinterpretarealegislaieinvigoarepentruachiziiipublicesunt riscanteinupotfiinutelazi,eledublndinformaiilesimecanismeledeinformare aleANRAMP. Anexa 6 creeaz beneficiarilor privai obligaii similare celor publici, ceea ce reprezintodificultatenplus,avndnvederefaptulcbeneficariiprivainuaui nupotaveacapacitateistructurorganizatoricsimilarcelorpublici(responsabil sidepartamentpentruachiziiipublice).

Recomandare
AMPOPartrebuiseviteacordareadeconsultaiijuridiceautoritilorcontractante n ce privete procedura de achiziie public i s se rezume la a ndruma aceast categorie de beneficiari ctre HelpDesckul ANRMAP. Verificarea dosarului de achiie public i a calendarului propus pentru achiziie public ar trebui s se rezumelaverificareatermenelorlegalesisauasumate. Anexa5artrebuieliminat. Pe lng nlturarea acestei surse de ntrziere, limitarea verificrii ar conduce la eliberarea resursei umane a AMPOP pentru alte sarcini, cum ar fi urmrirea i furnizareacadruluilegalalimplementriiPOP. AMPOP ar trebui s instruiasc personalul cel puin o dat pe an n domeniul achiziiilor publice. POP poate fi utilizat pentru finanare sau personalul poate fi inclusnprogramuldeinstruirealMinisteruluiAgriculturiiiDezvoltriiRurale,pe

193
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

aceasttematic. Exist att furnizori de instuire n domeniu ct i cursuri organizate chiar de ctre ANRMAP, la cerere. Cursurile pot fi procurate fie prin achiziie direct fie prin includerencontractuldeasistentehniclamanagement. Pentru beneficiarii privai, AMPOP ar trebui s considere pagina sa de internet pentru publicarea anunurilor ca fiind singur obligaie pentru aceasta categorie de beneficiariiselimineAnexa6,aceastanefiinddectosuprareglementareinutil. nafardeacestecursuri,AMPOPartrebuisnumaicontractezeasistentehnic pentruelaborareadeghidurisauprocedurideachiziiepublic. Publicitateaprogramuluiafostasiguratnspecialprinseminariilelocaleorganizate princontractedeasistentehnicdinAxa5. Aumaifostelaborateafie,dintrecareaupututfiidentificate2: a) Afiul Dezvoltte n stil european, reprezentnd o ambarcaiune de pescuit(vapor)ntrunport b) AfiulCunoipescuietinoriceape,reprezentnduntraulerpeunrude munte Graficaafielorestearmonioasicromaticaesteplacut. Avnd n vedere c majoritatea resurselor POP au ca obiect acvacultura (Axa 2) i dezvoltarea local (Axa 4) mesajul transmis de ambarcaiunile de pescuit are un coespondent n realitate mai degrab limitat. Sloganurile, dei atractive, nu poart niciunmesajconcludentpentruobiectivelePOPRomnia. nRomnianusepescuitecupescadorulperurileinterioare,ceeaceridicsemne dentrebareprivitoruluiafiuluiCunoipescuietinoriceape. AfielenusuntdisponibilepentrudownloadpewebsiteulAMPOP. Publicitatea programului ar fi trebuit s fie sprijinit prin contractul cu obiectul Consultan n vederea achiziiei contractului de servicii: Creaia, producia i difuzarea unei campanii de promovare a POP 20072013. Nu sunt cunoscute ns rezultatele acestuia.

Concluzie
Utilizarea asistenei tehnice pentru diseminare cunoate un succes limitat i o 194
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

ntindere modest. Produsele de publicitate nu respect ntrutotul cerinele de realismimesajconcludent.

Recomandare
Este necesar urgentarea contractrii unei asistene tehnice competente pentru organizarea publicitii programului. Caietul de sarcini trebuie pregtitit avnd n vedere toate recomandrile din raportul de evaluare intermediar aplicabile i n special cele privind cile i mijloacele de comunicare i coerena mesajului. Se recomanddezbatereasarcinilorattnconducereaAMPOPctinComitetulde monitorizare. Serecomandnlaturareadincirculaieaafielornecorespunztoare,elaboratealtele prinasistenatehnicpropusipuseladispoziiepentrudownloadpewebsiteul AMPOP. AM POP ar trebui s se implice att n elaborarea sarcinilor ct i n verificarea graficiiimesajelorpropuse. Se recomand atenie n estimarea valorii contractului i n condiiile referitoare la originalitate i variante propuse, pentru a se asigura respectarea principiului valoarepentrubani.

195
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

VI.

Concluzii referitoare la egalitatea de anse i protecia mediului


Rezumatulinformaiilorreferitoarelaegalitateadeanse

VI.1.

Statisticadegenaprogramuluirelevurmtoarele91: nacvacultur,nunitilebeneficiaredesprijinPOPsunt189defemeidintr un total de 609 de angajai, adic 31,03% din total; conform datelor din cererile de finanare, dup implementarea proiectelor vor fi 378 de femei angajate,dintruntotalde1172angajai,ceeacenseamn32,25%. n prelucrarea i comercializarea petelui, n unitile beneficiare de sprijin POP, sunt n prezent angajate 113 femei dintrun total de 329 de angajai, adic34,34%,iardupimplementareaproiectelorvorfi281defemeidin546 deangajai,adic51,46%. n aceleai dou msuri considerate relevante pentru problematica de gen dintrun total de 80 de persoane ce semneaz cererile de finanare, sunt 13 femei, adic un procentde16,25%. ncentreleregionale,dintrecei18funcionarinsrcinaicumonitorizareaproiectei verificriledemanagement,7suntfemei(38,88%). Art. 92, alin (e) al Platformei de la Beijing, adoptat n cea dea Patra Conferin despere Femei, prin Rezoluia Adunrii Generale a ONU dedicata anselor egale (sesiuneaa23a, 2000)menioneaz: [Stateletrebuie]saadoptemsuri pentru ase asiguracamuncafemeilornmediulrural,carecontinusjoaceunrolfundamental nasigurareasecuritiialimentareiafuncionriintreprinderiloralimentareidin sectorul de pescuit/piscicultur, ca i n activitatea casnic, n special n sectorul informatic, este recunoscut i valorizat n aa fel nct sa li se confere sigurana economic,accesulsicontrolulasupraresurselor,accesullasurseledefinanareside credit,casiobinereaunorbeneficiieconomicecorespunztoare. nCOM2006/92(Roadmapforequalopportunitiesforwomenandmen)Comisia Europeana reitereaz (vezi punctul 1.4) riscul de srcie pentru femeile din mediul rural, iar din comunitile bazate pe pescuit menioneaz ca Fondul European de Pescuitpoatembuntisituaiafemeilor. Din Comitetul de Management al POP face parte i un reprezentant al Ageniei pentruOportunitiEgale. PNSnufacereferirelaprincipiulanseloregale. O posibilitate de adresare directa a acestei problematici este prin planurile de dezvoltarelocalfinanatedinAxa4,darnuaexistatopreocuparespecialnacest
91

conformdatelordincereriledefinantareaprobate

196
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

scop,iardosareledefinanarepentruacesteplanuriaufostdepusentrimestrulalIII leaalanului2011. Grileledeevaluareacererilordefinanarecuprindpunctarealuriinconsiderarea aspectelor de gen pentru cererile depuse n Axa 2 sunt acordate 5 puncte pentru subcriteriul:ncemsurproiectulpromoveazegalitateadeanse,dintotalulde maxim30punctealcriteriului1,daresteneclarnceconstaceastcaracteristici cumanumeartrebuievaluat.

Concluzie
ImplementareaPOPareoinfluenngeneralpozitivasupraproblematiciidegen, datelederaportarefiinddisponibile.Nuexistunindicatorconstruitspecialnacest scop. Planurile de dezvoltare depuse n cadrul Axei 4 conin meniuni declarative cu privirelaaspecteledegen. Cereriledefinanaresuntsuntevaluateipunctateidupcriteriiledegen,darnu esteclarcumanumearelocaceastevaluare.

Recomandare
AMPOPartrebuisraportezesituaiancepriveteacesteaspectecelpuinanual nedineleComitetuluideMonitorizare. PlanurilededezvoltarelocaledepusepentruAxa4artrebuisfierevizuitensensul includerii unei minime analize a impactului de gen, dincolo de meniunile declarative. Beneficiarilor ar trebui s li se solicite un supliment la planul de dezvoltarenacestsens. Criteriuldeevaluareacererilordefinanarereferitorlarespectareproblematiciidin domeniu ar trebui eliminat, deorece nu se poate evalua practic. n locul criteriului acestuiaartrebuiintrodusodeclaraiederespectareaprincipiuluianseloregale. PNSartrebuiactualizatcuomeniunereferitoarelaprincipiulanseloregaleio minimdescriereaposibilitilordeaciunenacestsens.Oalternativeste elaborareadecatreAMPOPaunuidocumentdeorientarenacestsens,eventual prinintermediulasisteneitehnicelamanagement.

197
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

VI.2.

Rezumatulinformaiilorreferitoarelaproteciamediuluii biodversitate

ngeneral,Programulaintegratobiectiveledemediualepoliticiloreuropene. Cerinele de protecia mediului n cadrul POP fac obiectul unui Protocol ncheiat ntreAgeniaNaionalpentruProteciaMediului(R260/24.03.30101)iMinisterul Agriculturii si Dezvoltrii Rurale (nr.211 372/24.03.2010), prin care sunt prevzute drepturile i obligaiile celor dou instituii n ce privete urmrirea i raportarea respectriidectresolicitaniidesprijinfinanciarprinPOacerinelorlegaleprivind proteciamediului: n vederea elaborrii documentaiei pentru obinerea de sprijin financiar nerambursabilprinProgramulOperaionaldePescuit(POP),nconformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite prin masurile POP, solicitanii sunt obligai s fac dovada respectrii legislaiei privind protecia mediului pentru: a) Investiii n sectorul procesrii petelui i produselor de pescuit i acvacultura,centredeprimvnzareiapieelor; b)Investiiinunitideproducienacvacultur; c)Investiii ncentreledecolectarede pete, punctededebarcare,magazine dedesfacerepetencadrulunitilordeproducienacvacultura. AcelaiProtocolstabileteimodalitilepracticedecontroliraportarearespectrii cerinelordeproteciamediuluinacestesituaii: 5.1.ntermende15ziledelaprimireadinparteasolicitantuluianotificrii referitoarelafinalizareaproiectuluisiacereriiAgeniaNaionaladeProtecia Mediului, prin Ageniile Regionale de Protecia Mediului sau Ageniile Judeene de Protecia Mediului (dup caz) si MADRDGPAMPOP prin Compartimentele regionale POP (CRPOP) efectueaz un control comun pentruaverificadacainvestiiaafostsaunuafostrealizatanconformitate cu proiectul i cerinele legale pentru protecia mediului si cu respectarea condiiilordinacorduldemediu,dupcaz. 5.2.Cuocaziacontrolului,AgeniadeProteciaMediuluiiMADRDGPAM POPntocmesconotcomundeconstatare. Programulacontribuitlarestructurareaimodernizareasectoruluipescresc. La data de 13.05.2011 din totalul de 43 contracte ncheiate aferente msurii 2.1 aciunile 13 de investiii, 3 contracte prevd construirea unei uniti de procesare primar, respectiv contractele nr. 8/14.07.2010 la CF nr. RO 21 310310 08 33 0008, intitulat:Ferm piscicol pentru creterea i procesarea pstrvului, contractul nr. 55/17.12.2010laCFRO2120071005200084,intitulatFermacvaculturhalde cretereiunitatedeprocesareprimaricontractulnr.98/26.04.2011laCFRO21 09121009030165. 198
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Totui, o serie de situaii izvorte din suprapunerea unitilor de acvacultur cu siturile Natura 2000 nu au fost luate n considerare inclusiv coordonarea cu Planurile de Management ale acestora i ameninrile asupra vieii slbatice. Custodele unui sit Natura 2000 din Romnia cu o suprafa nsemnat a afirmat ca administratorii unitilor de acvacultur continu s ucid animalele de prad (viderele), deoarece nu cunosc posibilitatea de finanare prin POP a mijloacelor de inere la distan a acestora. Aceast afirmaie denot insuficienta consultare n concepereaplanuluidemanagement(aflatnslanceputulelaborriisale). Nu exist dincolo de protocolul menionat nicio colaborare direct cu AM POS Mediupentrucoordonareaeforturilornceprivetemediulibiodiversitatea.

Concluzie
Protecia mediului i a biodiversitii este inclus n inteniile i documentele programatice dar nu exist evidene privind cooperarea cu autoritile de mediu i custoziisiturilorNatura2000. Siturile Natura 2000 nu sunt suficient promovate i cunoscute ca oportuniti de dezvoltaredurabil,inclusivprinincludereaactivitilordepisciultur,ceauavutla rndullorunrolimportantnmeninereabiodiversitii.

Recomandare
De la necunoaterea reciproc, custozii siturilor Natura 2000 (n special SPA) i fermieriiiautoritiledegestuneapisciculturiiartrebuistreaclaforamreaunui parteneriatdurabil. AMPOPartrebuisorganizezeontlnirelanivelnaionalcuceicaresuntcustozii siturilorNatura2000,lacaresparticipeireprezentniaiMinisteruluiMediuluii Pdurilor.OalternativarfiorganizareadeastfeldeseminariilanivelulCRurilor. Evaluatorii ar trebui instruii n ce privete aspectele de mediu i biodiversitate implicate, fapt realizabil fie n cadrul contractului existent cu firma de evalaure, fie prin includerea acestei tematici si a acestui grup tinta n contractul de asistenta tehnicalamanagement.

199
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

VI.3.

Rezumatulinformaiilorreferitoarelalocuriledemunc

Programulacontribuitladezvoltareacontinuaproduselordenaltcalitateicu valoareadugat. Conform cererilor de finanare aprobate, toate proiectele contractate urmeaz s implementeze sisteme mbuntite de producie (calitate, inovaii tehnologice)92, ceea ce conduce implicit la obinerea de produse de nalt calitate i cu valoare adugat. POP nu conine precizri asupra modului n care sunt urmarite aceste obiectiveinudefineteindicatorulvaloareadugat. Programul a contribuit la promovarea unui sector european pescresc puternic i dinamic,nspecialprinrevigorareaacestuisectornRomnia. Avnd n vedere procentul sczut al pescuitului/pisciculturii romneti n cel european, contribuia POP este semnificativ mai curnd prin diversificarea sectoruluideafaceriiapieeimunciidectprintrunaportdirectcompetitiv. Au avut loc participri la diverse trguri europene de profil, dar nu exist o nregistrareaacestora. Exist un numr mare de firme active n domeniul acvaculturii (peste 800 conform Registrului Licenelor de Acvacultur, peste 160 conform datelor de la Registrul Comeruluinceprivetefirmelecuocifrdeafacerisemnificativ)idindomeniul procesriipetelui(asevedeacapitolulprivindpertinenapentruoanalizaacestei situaii). Cifrele de afaceri sunt ns mici; practic peste 90% dintre acestea fiind ncadratencategoriamicrontreprinderi.Unnumrfoartemicdefirmeaucifrade afaceri peste 1.000.000 Lei. Finanarea cu prioritate a firmelor pentru investiii productive prin Axa 2 afost, prin urmare,i rezultatuluneicererisemnificative de capitalizare. Programul a contribuit la promovarea dezvoltrii durabile a pieii comunitare a produselorprovenitedinpescuitiacvacultur. Modernizarea tehnologic urmeaz s aduc industria prelucrtoare a petelui din Romnialanivelulstatelormembrecutradiienacestsector.

Concluzie
Informaiile privitoare la dezvoltarea produselor de nalt calitate i cu valoare adaugatsuntsumare,dincolodeinteniabeneficiarilordeaaplicacelemaimoderne tehnologiiideapromovainovarea. Sectorul de afaceri relevant este nca prea slab capitalizat i fragmentat pentru a
92

datetransmisedeAMPOPnmartie2011.

200
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

contribuisemnificativlaunsectoreuropeancompetitividinamic.

Recomandare
Se recomand alinierea strategiei Programului cu politicile europene prevzute a crordezvoltareestestabilitnTowardsaSingleMarketAct93nspecialnce privete promovarea creterii inteligente (Smart Growth) i promovarea inovrii, conformStrategieiEuropa2020. AMPOP ar trebui s urmreasc mpreun cu ANPA dezvoltarea sectorului de afaceri de profil, ntrun mod mult mai susinut, inclusiv prin comandarea unor studiidepiarelevante,prininstituireaunuimecanismoperativiindependentde colectaredeinformaiiprivindstareasectoruluideafaceriiprintroabordaredetip complementar ntre Axele 2 i 4 i dintre acestea i alte programe relevante, dintre carePOSCCE. Programulacontribuitlarealizareaprioritilorcomunitarepropuseprinstrategia delaLisabonarennoitpentrudezvoltareilocuridemuncnceeaceprivete: creareadeoportunitidemunc. ameliorareacondiiilordecretereeconomic. Principala msur prin care se creeaz locuri de munc i care contribuie semnificativ la ameliorarea condiiilor de cretere economica este Msura 2.3 Prelucrareaicomercializareapetelui. Pentru cererile de finanare contractate pe Msura 2.3 prelucrarea i comercializarea petelui, situaia privind creterea capacitii de prelucrare este urmtoarea94: - 1.705,55tone/anproduseproaspetesaureci; - 991,5tone/anproduseconservatesausemiconservate; - 3.547tone/anprodusesemicongelatesaucongelate; - 564,34produseprelucratenaltmod. Prinanalizaacestorproiecteleaprobatesepoateaprecianumruldelocuridemunc noucreate,pebazanumruluidepersonalnecesarpeunitateadeproducie,conform evideneloreconomice. Echipamentul de prelucrare necesit un numr de operatori ce difer n funcie de dimensiunile petelui prelucrat i de capacitatea de lucru instalat, astfel nct analizaareuncaracterorientativ.
93 94

COM(2010)608final datefurnizatedeAMPOPnmartie2011.

201
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Deoarecenuapututfiidentificatunstudiueconomicdedicatlocurilordemuncn sectorul de pescuit n Romnia, evaluatorul a ales un Stat din Europa a crui dezvoltareestecomparabilcuceaaRomnieiicareareunsectordepescuitcuo pondere n economia naional asemntoare Romniei un astfel de stat este Croaia95.EvaluatorulafolositdateledinCroaiapentruacalculaunindicedelocuri demuncapecapacitateainstalatdeprelucrareapeteluidupcumurmeaz. Careferin,nCroaiauncantitatedepetedeaproximativ30,000detoneanualeste prelucratn30deuniti,nmajoritatealorIMMuri.nCroaiasuntnregistrate324 decompaniindomeniulpescuituluii36ndomeniulprelucrriipetelui96. n Croaia, o companie din domeniul pescuitului are ntre 1 i 250 de angajai. Aproape85%dinfirmeauntre1i9angajai.Doutreimidintotalulangajailorn pescuit (3500 n 2000, apreciat drept staionar de atunci), piscicultura i industria piscicolsuntnsectoruldecomercializare.Companiilemariauntotalaproape700 deangajai,dintrecaresuntnsectoruldeprelucrareapetelului.97 Sepoateprinurmareapreciacnmedie,nsectoruldeprelucrareapeteluisuntn Croaia ntre 500 i 1000 de persoane, ceea ce presupune ntre 5001000 angajai pentruocapacitatede30,000tone/an,adic1.000angajai/30.000tone=0.03angajai pe ton capacitate instalat, n ipoteza cea mai favorabil din punct de vedere al locurilordemuncnoucreate. Capacitatea instalat prin POP, apreciat prin totalul proiectelor aprobate este de 6808 tone/an, ceea ce, aplicnd indicele calculat mai sus, conduce la un numr de aproximativ 204 noi locuri de munc create prin POP n sectorul de prelucrare a petelui. Beneficiariiproiectelorindicunnumrmaioptimistdenoilocuridemunc98create prin finanarea investiiilor n prelucrarea i comercializarea petelui, i anume 217 noilocuridemunc(calculatcadiferendintrepersonalulprezentalbeneficiarilor 329 locuri de munca i cel prognozat n urma implementrii proiectelor 546 total locuri de munc) aproximativ egal cu cel calculat prin indicii de referin de mai sus.

Croatiaexportapesteproaspatrefrigerat13040tonen2009,pesteuscatsisarat8336tonen 2009sipestelacoserva5485tonnesn2009conformdatelorFAO: http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_croatia/en 96 CROATIANFISHERIESProductoftradition,productofthefuture!TheCroatianChamberofEconomy, http://www2.hgk.hr/en/depts/agriculture/ribarstvo_hrvatske_08.pdf 97 FishmarketingandtradingnCroatia,MajaFredotovi,AnteMiura, http://www.faoadriamed.org/pdf/publications/TD10/webtd10FrMi.pdf 98 dateconformcererilordefinantare


95

202
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Oanumitdiferenarputeaprovenitotuiattdinaspectuldevaloareprognozat al locurilor de munc noi precizate n propuneri fa de aspectul de census (numrareefectiv)dinindiciidereferin,ctidinmodalitateadecalcul. nsectoruldeacvacultura,prinPOPaufostncheiate43decontractepentrucererile definanaredepusenanul2010,dincare: - 28 contracte pentru construirea de noi ferme piscicole (Aciunea 1: Creterea capacitii de producie datorit construirii de noi exploataii piscicole , din cadrul Msurii 2.1 Acvacultura), pentru o capacitate total de 3.324 tone/an, cu o valoare nerambursabil de 154.173.795,43 lei (37.778.435,54 euro, calculat la cursulInforeurodinlunamai2011)99; - 15 contracte pentru modernizarea de noi ferme piscicole (Aciunea 2: Variaiile produciei datorit extinderii sau modernizrii exploataiilor piscicole existente , din cadrulMsurii2.1Acvacultura),pentruacreteproduciadepetedela5.503,41 tone/an la 8.277,31 t/an, cu o valoare nerambursabil de 91.740.001,66 lei (22.479.784,77euro,calculatlacursulInforeurodinlunamai2011)100. Pentru anul 2008, FAO nregistreaz pentru Romnia o cantitate anual total de peteprodusprinacvaculturde12532tone101. RezultcPOPafinanatnfiinareadefermecuocapacitatede3.324tonepeanfa de12.532toneanualtotalproducienacvacultur,adicaunprocentde26%. Prin comparaie, Croaia102 prezint o producie de pete n acvacultur similar Romnieiiunnumrdeangajainsectordeaproximativ606persoanenanul2000 (celemairecentedatedisponibile,darsefacemeniuneacanuauavutlocschimbri majore n aceast perioad). Dintre acetia 11,85 % sunt lucrtori cu timp de lucru parial. Rezult c pentru o ton de pete obinut n acvacultur, n Croatia revin 606 persoane/12.017tone=0,05angajai/tona. AplicndacestindicelacapacitateadeproduciedepetefinanatnRomniaprin POPpnlasfritulanului2010,rezultunnumrdeangajai:0,05angajati/tonax 3.324tone=166noilocuridemunc. Efortulfinanciarpublicpelocdemuncestedeprinurmarede37.778.435,54euro/ 166locuridemunca=227.581EUR/locdemuncnoucreat.
99

DatecomunicatedeAM.POPnmartie2011 DatecomunicatedeAM.POPnmartie2011 101 CroatiaprezintaoproductiedepestenacvaculturacomparabilacuaRomniei:12017tone/an, (in2008,conformFAO).ftp://ftp.fao.org/FI/CDrom/CD_yearbook_2008/root/aquaculture/a0a.pdf 102 DateconformFAO;nuexistaostatisticaFAOdetaliatapentruacvaculturadinRomnia


100

203
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

ApreciatprinnumruldeunitinoucreateprinPOP28,acestapoateficonsiderat ca semnificativ. Prin comparaie, n Croaia la o capacitate de acvacultur similar celeiaRomniei,exist53defermepiscicole103. Beneficiariiproiectelorindicunnumrmaioptimistdenoilocuridemunc104create prin finanarea investiiilor (totalul pentru Aciunile 1+2, ale Msurii 2.1) n acvacultur, i anume 563 noi locuri de munc (calculat ca diferen dintre personalulprezentalbeneficiarilor609locuridemuncicelprognozatnurma implementriiproiectelor1172totallocuridemunc)de3,39orimairidicatfade celcalculatprinindiciidereferinademaisus. Diferena provine cel mai probabil att din aspectul de valoare prognozat al locurilordemuncnoiprecizatenpropunerifadeaspectuldecensus(numrare efectiv) din indicii de referin, ct i din tendina de supraestimare, natural n cazulcererilordefinanare. Contribuiaacestorinvestiiiladezvoltarealocalpoatefiapreciatprinindicelede generare a profitului local, folosind date din State Membre unde exist suficiente nregistrri.Astfel,nScoia,nregiuneaArgyll&Bute,ocontribuielavenitullocal de20,550,097acorespunsuneiinvestiiinacvaculturrealizatenaceeaiperioad de26,499,449105.Aceastaconducelauncoeficientdegeneraredevenitlocalegalcu 20,550,097/26,499,449=0,775(mediaatreiani20072009). Aplicndacestcoeficientdegeneraredevenitlocallavaloareatotalainvestiiein acvacultur a POP rezult: 0,775 x 24.686.210,87 = 19.131.813 /an. Aceleai surse arat c peste 50% din necesarul de produse industriale de diferite tipuri din acvacultursuntdeobiceiobinutelocal,ceeacearconducelacretereaacesteivalori nmodcorespunztor.Pentruoviziunecuprinztoarelanivellocalartrebuiluatn considerare faptul c o parte din venitul local sau regional este transferat fiscal sprealteregiuni. Acestevalorisuntafectatedediferenedecondiiilocaleidedezvoltaregeneralla nivel naional, dar pot aproxima impactul economic regional al sprijinului Uniunii EuropeneprinPOPpentruRomnia.

Concluzie
POPacontribuitnmodsemnificativlacreareadelocuridemuncnsector,cuun numr estimat de 325 de noi locuri de munc (204 n sectorul de prelucrare a peteluii119nsectorulacvacultur).Acestnumrpoatefichiarmairidicatdacse calculeazanalitic prinnsumareaprevederilorcererilordefinanare:780noilocuri
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_croatia/en dateconformcererilordefinantare 105 ScottishSalmonFarming,IndustryResearchReport,decembrie2010, http://www.scottishsalmon.co.uk/
104 103

204
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

demunc(217nprelucrareicomercializare+563nacvacultur,repectiv362n fermelenoii202nfermelemodernizate). Avnd n vedere caracterul favorabil dezvoltrii economice la nivel local a acestor categorii de locuri de munca, precum i prin prisma contribuiei fiscale la bugetele publice ale noilor uniti de producie, se poate aprecia c POP contribuie la atingereaobiectivelorstrategieiLisabona. Unpunctcriticncepriveteimpactulrealpetermenmediuilungarprogramului asupracreeriidelocuridemuncestemeninereaacestorancondiiileprefigurrii unei perioade de recesiune de mai muli ani. Ar fi contraproductiv ca AMPOP s soliciterambursareasumelornsituaiincarerecesiunea arface practicimposibil meninerealocurilordemuncaacumaufosteledeclaratencereriledefinantare. Din punct de vedere comercial, n actuala conjunctur aceasta prevedere poate fi intepretat drept o clauz de hardship ( prea dificil de asumat, n condiiile meninerii unui profit acceptabil al entitii comerciale). De altfel, membrii Focus GrupuluiorganizatpentruanalizaAxei2iauexprimatdeschisngrijorareafade oastfeldeposibilitate.

Recomandare
Contractele de finaare ar trebui revizuite (att cele ncheiate ct i cele care se vor ncheia) introducnduse posibilitatea de renegociere anual a indicatorilor privind locurile de munc nou create asumai de ctre beneficari. n condiii extreme (recesiune grav i prelungit), acest lucru ar putea nsemna inclusiv tergerea acestei obligaii. Este recomandabil consultarea Comisiei Europene cu privire la aceastposibilitate. Evaluarea cererilor ar trebui s includ o pondere mai mic pentru acest criteriu, pentruadescurajasupralicitarea.

205
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

VII. Concluzii i recomandri


A.Concluzii Evoluia condiiilor socioeconomice a condus la meninerea i chiar sporirea relevanei POP n Romnia. POP este n continuare pertinent i relevant n ce priveteobiectivulsugeneralistrategiadeatingereaacestuia. Managementul POP este proactiv, personalul este bine pregtit, hotrt i devotat implementrii POP. Managementul POP a depus toate eforturile necesare pentru perfecionareiadaptarelacerinelesocioeconomice.Lanivelstrategicinceeace privetecadrullegisaltiv,POPsedovedeteconceputisprijinitcorespunztor. Eficiena implementrii sale este ns redus la momentul realizrii prezentei evalurii intermediare, dup cum rezult din ntrzieri i din nivelul sczut de absorbie.Cauzeleacesteisituaiisunturmtoarele: Managementul POP, solicitanii de sprijin, beneficiarii i evaluatorii independeninudispundeinformaiisuficiente,verificabileicredibileprivind sectorul de pescuit din Romnia i situaia socioeconomic a zonelor i comunitilor pescreti; aceast caren mpiedic elaborarea de cereri de finanare n mod operativ i cu impactul durabil dorit, afectez omogenitatea evalurii i impiedic monitorizarea, evaluarea i ajustarea POP n general; n plus, nu exist o baz de cunoatere suficient de extins pentru a permite revizuireaeficientaPlanuluiNaionalStrategicpentruPescuit20072013. Solicitrile de documente pentru conformitate administrativ sunt excesive, iar evaluarea propunerilor de finanare se realizeaz pe baza unor Ghiduri inflexibilecenuprevadcompletareadocumentaiilorindreptareaerorilorne esenialedupdepunere,conducndlarespingere. Gestiunea cerereilor de finanare i monitorizarea proiectelor utilizeaz practic exclusiv resursele interne de personal ale AM, ceea ce scade disponibilul de resurseumanepentruactivitatealanivelstrategicideplanificareoperativ. AM utilizeaza un plan de comunicare foarte sumar, elaborat n lipsa cunotinelor despre grupurile int, iar aciunile acestuia fac obiectul unor contracte individuale disparate, ceea ce conduce la incoerene, imposibilitatea planificarii i utilizarea de resurse excesive pentru contractare. Nu exist o evaluareperiodiciobiectiv(sociologic)aimpactuluiaciunilor.

206
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Managementul, monitorizarea i ajustarea POP sunt ineficiente n aceste condiii, fiind lipsite de un feedback concludent, cuprinztor i fundamentat din implementareaaxeloridecunoatereacuantificatasectoruluivizat. nvedereaspoririieficieneiimplementriiPOP,serecomandutilizareaAxei5i eventualaresurselorbugetarepentrucontractareadeasistentehnicpentru: obinerea de informaii cuprinztoare i la zi despre situaia economic a sectorului de pescuit i despre profilul socioeconomic al comunitilor i zonelorrelevante; revizuirea aprofundat a procedurilor de depunere i evaluare, n special a ghidurilorsolicitantului,celpuinprineliminareaunordocumenteinutileiprin introducerea unei etape de revizie a propunerilor menite s corecteze erorile neesenialedinproiectelematureirelevante; externalizareamonitorizriiproiectelor,inclusivprinintroducereauneietapede monitorizareexpost(dupancheiereacusuccesaproiectului); revizuirea planului de comunicare i implementarea aciunilor prevazute n acesta, pe baza cunoaterii caracteristicilor grupurilor int, evaluarea obiectiv periodicaeficieneiiimpactuluiacestuia. B.Recomandri 1.Nivelulstrategic Situaiaactual Mijloacedeschimbare propuse PNSiPOP= dateincomplete+dorine generale Studiipregtitoare RevizuireaPOP PNSiPOP=cunoatere ndetaliu+obiective concreteimsurabile+ fundamentriconcrete, adaptatesituaiei Romniei ImplementareaPOP= sprijinstructural+ sprijinireaproiectelor fezabile Situaiaint

ImplementareaPOP= ateptareapropunerilor+ evalurideproiecte+ mbuntireaformal (documente)

Aplicareaprincipiului parteneriatului(= ntlniricu:grupuri locale,beneficiari, ministere) Sprijindirectpentru formeasociative Instruireapersonalului

207
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

2.Nivelultactic AXA Situaiaactual Axa1 Concentrarepe platacererilor Axa2 Concentarrepe evaluarea scolastica cererilor Schimbripropuse Situaiaint

Indrumareabeneficiarilorspre Beneficiarireinserai(piaa programecomplementare Sprijinireambuntirii cererilor+prioritatepentru proiectelececorespundcererii depia+definireasprijinului pentrumicrontreprinderii startup muncii,sectordeafaceri) Sprijinulinvestiiiloracolo undepiaanuregleaz (deciziidefinanarebazate pecunoatereapieei)

Axa3 Ateptare+rol sporitalANPA fade structurile private

Stimulareaformelorasociative Imbuntirestructurala (implicareaCR)+parteneriat custructuriprivate+instruiri sectorului(=infrastructur+ instituionalizare+resurse umane)

Axa4 Reproducerea Strategiidedezvoltarecu POPnFLAGi strategiilede dezvoltare local Axa5 Doarpentru sarcini obligatorii proiecteconcrete,revizuirea strategiilorpentru fundamentareaconcreta prioritilor. Sprijinlamanagement+ Studiipregtitoare

FLAGuriresponsabile (simuldeproprietate asuprastrategiilor)

PNSiPOPdocumentate, managementPOPproactiv

208
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

3.Niveluloperaional Principaleleaciunideniveloperaionalpropusesunt: 1) AM POP trebuie s contracteze de urgen asisten tehnic pentru management i monitorizare separat pentru ntregul program i separat pentruAxa4. 2) AMPOPtrebuiescontractezedeurgenstudiilepregtitoarerestante.Este recomandabil ca AM POP s contracteze de urgen un set de studii minimale, de durata scurt (12 luni), pentru a completa necesarul de cunoatereiasprijiniformulareaobiectivelorstudiilorcompletepropuse,cu o durata mai lung de contractare, de minim 89 luni (conform estimrilor ntemeieatepedurateleminimelegalealeetapelorprocedrurilordeachiziie public prevzute de OG 34/2006 cu modificri i lund n considerare i posibilitateacontestaiilor). 3) AMPOPtrebuiesrevizuiascsistemuldeevaluareacererilordefinanare, prin eliminarea cerinelor administrative inutile, solicitarea setului complet de documente administrative numai cererilor de finanare aprobate i prin includerea unei faze de revizie i reducerea i definirea clar a criteriilor de evaluare. 4) AM POP trebuie si intensifice colaborarea cu alte instituii de stat i autoritailocale,pebazaunuiplandedezbateriintlniri,simplementeze principiulparteneriatului. 5) AM POP trebuie s contracteze de urgen asistena tehnic pentru diseminareainformaiilor. nanexsuntprezentatendetaliuidesfuratacesterecomandri. C.Situaiaavansuluiianalizanecesitilorderealocarentreaxe SituaiasinteticaavansuluiPOPladatade18/11/2011seprezintastfel: Axaprioritar1:Msurideadaptareafloteidepescuitcomunitare. Alocare20072013:13.300.000euro.Depuse31cereridefinanare,cuovaloaretotal eligibilde4.513.170,33euro(19.458.533,89lei) Axaprioritar2:Acvacultura,pescuitulnapeleinterioare,procesareai marketingulproduselorobinutedinpescuitiacvacultur. Alocare20072013:140.000.000euro.Depuse260cereridefinanare,valoaretotal eligibilestimat406.442.393,67euro(1.751.792.606,81lei) 209
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Axaprioritar3:Msurideinterescomun. Alocare20072013:40.000.000euro.Aufostdepuse31cereridefinanare,cuo valoaretotaleligibilestimatde34.996.176,91euro(150.886.016,76lei) Axaprioritar4:Dezvoltareadurabilazonelorpescreti. Msura4.1.Dezvoltareazonelorpescreti. Alocare20072013:100.000.000euro/Cereridefinanaredepuse:20cereride finanarecuovaloaretotaleligibilde 181.832.962,48euro(783.972.817,75lei) Axaprioritar5:Asistentehnic. Msura5.1.Asistentehnic.Alocare20072013:14.318.943euro. Aciunidesprijinpentruimplementareaprogramului:Alocare:13.718.942,70euro. Proiectecontractate:36deproiectenvaloarenerambursabilde3.000.247,58euro (12.935.567,46lei). Pliefectuatepentruproiecte:1.833.960,96euro(7.907.122,69lei); Pliefectuatepentrucheltuielidirecte: 1.033.617,82 euro (4.456.443,25 lei. Axa Axa1 Probabilitateasubutilizrii Numai dac numrul de nave ce se pot moderniza se menine la 2 (nerecomandabil,deoarecearfisubpotenialuldepescuitalMariiNegre),o sumde5Marrmneneutilizat. Axa2 Interesul solicitanilor, reflectat i n suma angajat pn n prezent face imporbabilsubutilizarea. Axa3 Infrastructuramareimperiosnecesariprevzuta(darneangajatpnala dataevalurii)vaconsumacucertitudinesumaalocat. Axa4 Strategiile de dezvoltare depuse i care urmeaz a fi finanate dup o reevaluareaacestorapentruafisczutepnlasumaalocataxeidepsesc cu 80% suma disponibil. Astfel, probabilitatea subutilizrii este sczut. Esteposbiltotuicaoparteastrategiilorsnufieimplementatdincauza capacitii instutuionale sczute a FLAGurilor, a deficienelor strategice sau organizatorice, dar acest lucru va fi cunoscut cel mai devreme n al doileasemestrualanului2012. Axa5 POP are nevoie de un serios sprijin al managementului, precum si de o publicitate extins, de studii n completare, toate imperios necesar s fie contractate ct mai devreme n 2012, astfel nct este improbabil subutilizareaacesteiaxe.

Concluzie
210
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Inmomentulevaluriiintermediarenuexistjustificaresaumotivepentrurealocare ntreaxe.

211
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

1.Listainterviurilor

1. DomnulGheorgheVacaru,DirectorAMPOP 2. DomnulAdrianSorinelMnila,preedinteleANPA 3. Domnul Gheorghe tefan, Preedinte al Patronatului Petelui din Romnia 4. DomnulCtlinPlaton,PreedinteAsociatieROMFISH 5. DomnulDorelLazu,PreedinteAsociaieBANATSturio 6. Doamna Nicoleta Dobre, fost funcionar al Ministerului Mediului, DireciaBiodiversitate 7. DoamnaSimonaPascariu,expertTehnicFARNETAxa4 8. DoamnaMioaraCostache,evaluatortehnicalcererilordefinanare 9. Domnul Marian Cioceanu, Preedinte al Asociaiei Operatorilor din AgriculturaEcologicaBIORomnia 10. DomnulViorelLascu,reprezentantcustodesitNatura2000 11. DomnulNicolaeGldean,reprezentantcustodesitNatura2000 12. Domnul Cristian Tetelea, manger proiect Life, Presedinte WWFDC, elaborarecereridefinaarePOP 13. Anonim1studentpisciculturUSMVTimisoara,anterminal 14. Anonim2reprezentantsocietatecomercialfurnizoaredeinstruire ndomeniulpisciculturii 15. Anonim 3 reprezentant societate comercial furnizoare de instruire ndomeniulpisciculturii 16. Anonim4responsabilcontractarepeteproasptsupermarket 17. DomnulViorelMarcu,CRPOPBucuretiIlfov 2. Lista participantilor la discuia de grup AMPOP dedicat analizei situaieiAxei2
1. 2. 3. 4. 5. 6. GheorgheVcaru,DirectorGeneralDGPAMPOP; NicolaeDimulescu,DirectorDireciacontractareiverificridemanagement; AlinaAlexe,consilier,Compartimentulmetodologie; VioricaGrama,consilier,CompartimentulpregtireAxa4; DanArbna,consilier,CompartimentulpregtireAxa4; Adelina Marincei, consilier, Compartimentul monitorizare proiecte i verificridemanagement, 7. Eduard Diaconeasa consilier, Compartimentul monitorizare proiecte i verificridemanagement; 212
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

8. Silvia Frntu, consilier, Compartimentul programare, evaluare, monitorizare iraportarePOP

3. Lista participantilor la discuia de grup AMPOP dedicat analizei situaieiAxei4


1. GheorgheVcaru,DirectorGeneralDGPAMPOP; 2. MarisandaPrianu,DirectorGeneralAdjunctDGPAMPOP; 3. VioricaGrama,consilier,CompartimentulpregtireAxa4; 4. DanArbna,consilier,CompartimentulpregtireAxa4;

4.ListaparticipantilorlaFocusGrupbeneficariproceduradeselectie
Nr.crt. 1 CF/SC/valoarenerabmursabilacerere RO2109121009030165 SCNEREUSMANAGEMENT C:98/26.04.2011 4.853.919,58leineramb. RO2128041009190044 SCBALTICMARINEGRUP C.22/17.08.2010 6.455.139,34leineramb. RO2105071004070079 SCPIRANIASRL C:36/28.09.2010 791.146,00leineramb. RO2626041009250043 SCSEABELLTRADINGSRL C:18/06.08.2010 1.481.758,8leineramb. RO2204081001120091 RO2120101001120121 RO2203121001120161 SCCIOCNETIPISCICOLA C:44/12.10.2010i 72/18.02.2011i 64/03.02.11 183.000leineramb.i 463.376,17 183.000lei Reprezentantlegal VIRBANIonu (administrator)

GONCEAGheorghi Liviu (administrator) ATODIRESEIJENIC (director)

ALEXANDRUCristiana (Directoreconomic)

DEACUPompiliu (administrator)

213
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

6 RO2210051001140051 RO2217111001140136 RO2231121001140207 SCCOMPLEXGRUPSRL C:3/06.07.2010 58/23.12.2010 96/19.04.11 1.208.950leineramb. 1.208.950 3.626.850 RO2222101001120123 RO2228121001120191 RO2130061101120265 SCOLTFISHSRL C:54/02.12.2010i 107/12.05.2011i 139/05.09.2011 1.549.000lei 2.323.500lei 1.549.000lei RO2623041002380042 RO1130041001380045 SCMIADMARHDPSRL 12/08.07.2010i 1/06.07.2010 3.201.264leineramb.i 1.778.074,94pe1.1 RO2608071007080081 S.C.OCEANFISHSRL C:49/26.11.2010 9.206.182,78leineramb. RO2120051004070056 SCPISCBOTOANISA C:21/17.08.2010 1.790.713lei RO2126031002380001 SCPISCMURIGHIOLSA 4/06.07.2010 12.618.600leineramb. STANGheorghe (director)

DOBROTCHIIoan (administrator)

BUHAIDaniel (administrator)

NITICAdrian (Directorcomercial)

10

NISTORGheorghe

11

POHRIBIonel

214
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

VIII. Anexe ANEXA1CONCLUZIIIRECOMANDRISINTEZA


1. Cretereaconsumuluidepete,delacantitateladiversificareasortimentalialocurilordeconsum

Analiza
Conformunoranalizeindependente106,petele este singurul aliment al crui consum a continuatscreascnciudacrizei. n 2010, romnii mncau, n medie, 0,59 kilograme de pete pe lun de persoan, adic 7,08kg/persoan/an. n 2009, produsele bio comercializate n Romnia reprezentau 1% din totalul alimentelor prezente pe piaa107 i tendina se menineain2011,cuperspectivespre2%. n mai 2011, apte din zece oreni consum alimente bio.108 . Romnia a exportat, n 2010, produsebionvaloarede150M,iaimportat n valoare de 35 M;piaa romneasc a
106 107

Concluzie
n condiiile nrutirii indicatorilor ce influeneazsituaiageneralaconsumului de produse alimentare, consumul relativ sczut de pete nregistrat n anul 2010 aparecainevitabil. Obiectivul creterii i diversificrii consumului trebuie urmrit prin aciuni concrete i bine intite n contextul creterii preurilor la alimente i al noilor condiii socioeconomice.

Recomandare
Ar trebui promovat introducerea n alimentaieaunorsortimenteipreparatenoi, dar i diversificarea canalelor de ptrundere pepia. Intre direciile de aciune strategic ar trebui inclusconsumulncantinelecolare,cantinele socialeialteasemenea. Ar trebui investigate prin studii de pia i promovate noi forme de condiionare i preparare, noi sortimente n scopul ptrunderiipenoiniedepia. Acvaculturaecologica Unproiectdepromovarelascarnaionalcu aceste obiective ar trebui promovat de

http://www.econtext.ro/ http://www.ecomagazin.ro/piataproduselorbioincontinuaascensiuneinromnia/ 108 http://www.revistapiata.ro/Sapte_din_zece_oraseni_consuma_alimente_bioid6440.html

215
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

produselor agricole bio ar putea crete n 2011 cu20%,dela4550milioaneeuron2010.109 2. Maimultelocuridemunc,darlavenituridecente

urgen(prinANPAsauROMFISH).

Analiza

Concluzie

Recomandare

Numrul de persoane ocupate n sectorul Numrul relativ mic de persoane ocupate n AMPOP ar trebui s solicite FLAGurilor s piscicol a rmas practic constant de la sector i ctigul salarial mult sub medie aloce resurse financiare pentru ntrirea elaborarea POP aproximativ 30004000 de demonstreaz persoane. Este probabilcai populaia care depinde de pescuit s se fie meninut de asemenea constant anume aproximativ 10.000 dependena de sprijinul instituional i pentru stimularea nfiinrii guvernamentaliprinPOPpentrunfiinarea de noi locuri de munc, la un nivel de de noi locuri de munc, pentru dezvoltare salarizaredecent. instituional a asociaiilor/grupurilor de profil. Asistenatehnicimsura/aciuneadedicate instruiriiartrebuiimplementatedeurgeni este nivelul sczut de aunuipersonalcucalificarectmairidicatai nconsecincuunvenitmaimare.

persoane.Ctigulsalarialmediunsectorsa Una dintre cauzele posibile ale salarizrii prioritarpentruaasigurapregtireanecesar meninut sub media pe economie, pentru sczute diferenassefimeninutin20092010(nu suntdisponibiledatepentruaceastaperioad)
109

perioada 20072008 i este probabil ca instruire/cunoatere.

DeclaraieareprezentatuluiMADRinconferinadepresadin02062011,preluatde/www.cogitus.ro/

216
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

3. Pregtireaprofesionaldelaoperaiunedensoirelamsuraprioritar

Analiza

Concluzie

Recomandare
AMPOP ar trebui s promoveze mult mai insistent pregtirea forei de munc i a specialitilorndomeniu,attprinPOP,ctiprin proiecte complementare iniiate n POSDRU i PNDR. Ar fi util un Protocol de cooperare a AMPOP cu Ministerul Educaiei, pentru a analiza periodic numrul de locuri n nvmntul mediu i superior relevante pentru sector, pentru a fi meninute sau suplimentate n cifrele de colarizare(licenaimaster)aprobate. ContracteledefinanarePOPartrebuisconin referinelapublicitateaproiectuluinaafelnct sfiemenionatposibilitateaefecturiidestagii de practica n unitile de producie i procesare finanate sau cel puin beneficiarii ar trebui informai despre aceast posibilitate, astfel nct s creasc atractivitatea sectorului pentru absolveni. 217

Exist un singur proiect de instruire, deluat n Obiectivulpregtiriiforeidemuncipstreaz trimestrulIIIalanului2011. pertinena, devenind chiar urgent i prioritar n condiiile creterii accentuate a finanrii OfertadeinstruireprinPOPestesczut. investiiilorndomeniudectrePOP. Opiniileexprimatedeceiintervievaidinsectorul de acvacultur i procesare, arat c este nevoie de pregtirea profesional suplimentar a forei demunc. Dar situaia pregtirii resursei umane din sector nusambuntitnprimaparteaimplementrii POP.

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Analiza

Concluzie

Recomandare
Strategiile de dezvoltare local ale FLAGurilor Axei 4 ar trebui sa fie completate cu msuri dedicate informrii studenilor i absolvenilor: vizitedestudiu,stagiidepractic. AMPOP i ANPA, mpreun cu Ministerul Agriculturii ar trebui s apeleze i la cooperri bilaterale SEE, Elveia (s includ n memorandumurile de nelegere) aceasta prioritateprivindpregtireadespecialitate. BeneficiariiPOPartrebuiinformaiincurajais apeleze i la programele dedicate pregtirii i nvrii continue ale Uniunii Europene pentru pregtireaforeidemunc.

4. POPdeladezirabillacrucialpentrusupravieuireasectorului

Analiza

Concluzie
macroeconomici denot

Recomandare
o Condiiile generale de acces la finanare

Rata omajului a crescut pe plan naional a Indicatorii

nrutire dramatic a situaiei sociale i (condiiileeconomicedeeligibilitate)artrebui 218


EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

crescutdela5,4%n2006la7,5%n2010. Deficitulbugetaracrescutdela1,68%dinPIB (1,6 mld. euro) n 2006 la 6,8% din PIB (8,9 miliardeeuro)n2010.

economice n 2009 2010, comparativ cu cea relaxate iar bugetele proiectelor analizate i din momentul elaborrii POP. Sprijinul prin revizuite pentru a se asigura un maxim de POP a devenit prin urmare crucial pentru valoare adugat i de efect de antrenare a asigurareadezvoltriisectorului. investiieiprivate.

5. POPdelasprijinireasectoruluideafaceringeneral,lasprijinireaspecificIMM

Analiza
(dela4,85%n2008la3,99%n2010pentru primii10procesatori.idela4,62%la0,88% pentruprimii20deprocesatori).

Concluzie

Recomandare

Aavutlococderedramaticaprofitabilitii Cifrelesugereazunimpactputernicalcrizei POP ar trebui s sprijine mai insistent asupra sectorului de procesare a petelui, n sectorul de procesare a petelui, att prin co specialasuprafirmelormiciifoartemici. finanarea investiiilor productive, ct i prin msuri de stimulare a cererii. Sprijinul ar trebui s se concentreze asupra ntreprinderilor mici i foarte mici, reflectat nsumerezervateincriteriispeciale. 219
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

6. POPdelarespectareastandardelordemediulaintegrareasprijinuluipentrusectornpoliticadedezvoltareadurabil

Analiza

Concluzie
ale elaborrii Planurilor

Recomandare
de Mediului i Pdurilor pentru obinerea unei

La data elaborrii POP i PNS nu exista o Nu au fost luate n considerare condiiile AM POP ar trebui s consulte Ministerul experiena n managementul siturilor Natura specifice 2000, aceste documente nu conin informaii, Management pentru Siturile Natura 2000, situaiirealelazincepriveteariilenaturale referine i prevederi necesare sprijinirii ntre care consultrile pentru elaborarea protejateireeauaNatura2000. fundamentate a activitii de pescuit acestora i necesitatea obinerii avizelor din acvacultur n aceste situri. n prezent sunt partea custozilor/administratorilor sunt cele date disponibile n Raportul privind Starea maiimportante. MediuluinRomnia2010. ncazulelaborriiPlanurilordemanagement pentru siturile ce prezint o importan major pentru pescuitacvacultur, aceasta consultare ar trebui s includ i opinia ministerului de resort privind msurile ce se impun pentru asigurarea derulrii de activiti de pescuit i acvacultura n aceste situri. 7.PlanificareastrategicaPOPdelatacticadereacielamodelulparticipativ(parteneriat)

Analiza

Concluzie

Recomandare

AMPOP asigur participarea la Principiul parteneriatului a fost aplicat AMPOP ar trebui s organizeze seminarii implementare a prilor interesate prin sporadic i limitat, prin informarea trimestriale sau semestriale cu comunitile 220
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

discuii individuale (audiente). Consultarile auuncaracterinformal,motivpentrucarenu exista o evidenta a concluziior sau a masurilor de a se asigura asocierea partilor interesatelaimplementareaPOP. A fost organizata o singura actiune in parteneriat,incooperarecuWWFRomania, incadrulunuiproiectLIFE+,princareWWFa fost instruit o serie de 510 potentiali solicitantidesprijinPOPsiaelaboratocerere definantare. Nuaexistatundialogsusinutcudocumente a AMPOP cu grupurile de productori, patronatele, comunitile locale sau alte organizaii i grupuri intresate pentru a identifica necesitile, a identifica deficienele i pentru a perfeciona implementarea n parteneriat.

autoritatilor locale, ale ONGurilor i deafaceri,cuautoritileicuONGurile(n grupurilor de afaceri cu privire la special cu cele din domeniul egalitii de anse i al proteciei mediului) pentru a oportunitileprogramului. dezbate i stimula implicarea acestora n implementareaPOP. Aceaste seminarii ar putea fi cel mai potrivit organizatelanivelulCRurilor, unde existo apropiere de comunitile locale i unde este i cel mai eficient din punct de vedere economic. Concluziile acestor dezbateri ar urma s fie supuse ateniei AMPOP i Comitetului de Monitorizare, n vederea stabilirii unor prioriti comune n cadrul Programului Operaional pentru Pescuit i spre a mbuntieficienaimplementrii.

221
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

8.DelaconcentrareapecondiiilelocalelatransferuldeexperienpeplanulUniunii

Analiza

Concluzie

Recomandare
AMPOP ar trebui s ntocmeasc o lista de subiecte de interes i puncte sensibile (ntre care sar regsi: asigurarea prioritii unor tipuri de investiii, asigurarea unui venit minim decent n sector, managementul Axei 4), la care Comisia Europeana ar putea contribui indicarea unor surse de informaii dinalteStateMembre,precumioplanificare asubiectelordeacesttippentruafidiscutate att in Comitetul de monitorizare ct i cu FLAGurileiautoritilelocale.

AMPOP i Comisia European conlucreaz CunoatereasituaiilordinalteStateMembre operativ, exist un schimb de informaii i o estensrestrnsieforturiledenelegerea disponibilitate de conlucrare real a ambelor motivelor unor decizii mai dificil de acceptat au fost limitate, ceea ce a condus la o pari,vazutprinprismaparticipariilaaciuni acceptabilitaterestrnsaaacestora. comuneiprincorespondenapurtat).

222
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

9.Diversificareaproduciei,delascopnsinelarspunsflexibilfadecerereadepiapotenial

Analiza

Concluzie

Recomandare

Au fost finanate numeroase fermelor de mecanismelede implementareastrategieinu AMPOPartrebuisanalizezesituaialazia sturionintehnologienhal. sunt eficiente n ce privete atingerea proiectelor ce au ca obiect sturionii i producia de caviar i s dispun reducerea obiectivelorirespectareaprioritilor. Opiniile celor intervievai sunt n majoritate bugetelor sau chiar rezilierea contractelor n canuexistojustificaredepia. POP i PNS au lsat cererea de pia s cazurile n care aceste proiecte nu prezint dicteze,nuaustabilitprioriticoncreteinu garanii ca pot fi implementate i c Nu exist o prioritate specific declarat n existnicioposibilitiledeaseverificadac indicatoriilorpotfiatini. PNS sau POP n ce privete creterea n fapt cererea de finanare corespunde unei cereri de pia reale, sau este generat de Transferulctreaceastaxdelaalteaxeeste producieidesturionisaudecaviar. posibilitateadeaobineuorsumemariprin contraindicat pn n momentul n care analiza propus mai sus nu se finalizeaz, POPpentruoproducielamoda. pentruaevitablocareaaltorsumenfermede sturionidificildenfiinat. In acelai timp POP ar trebui reelaborat n ceeapriveteobiectivele,nspecialcelelegate de diversificarea produciei. Diversificarea ar trebuiorientatprinPOP,nsensulncareea snudevinunscopnsinecisaseracordeze lacerinedepiademonstrabile. 223
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

10.PublicitateaPOPdelaoatitudinepasivdeinformarelaunmixdecomunicarediversificaticoerent

Analiza
Informarea i publicitatea Programului operaional pentru Pescuit este dependenta de interesul massmediei televiziune, audio, scrisasionline. Aciuniledeinformarenusuntcoordonatei nici intite, documentul strategic elaborat n acestsensavnduncaracterpreageneral.

Concluzie
WebsiteulAMPOPareograficsimpladar este informativ n ce privete implementarea POPiestebineorganizat,nsincomplet. NiciwebsiteulAMPOPnicicelalANPAnu pot ns servi unei informri mai larg n politica naionali european ndomeniu i nu conin resurse sau legturi ctre resurse concludentenacestsens.

Recomandare
AM POP ar trebui sa apeleze la o societate comercial specializat pentru elaborarea unuiPlandeComunicarepertinenticoncret i s contracteze un minim de msuri de informare prin massmedia de audien naional.Avndnsnvederepondereatot mai ridicat a internetului n aciuni de comunicareicretereaaccesuluilaserviciile de internet, se recomand ca resursele financiare s fie orientate cu preponderen spreacestemijloacemoderne. Este mai important s fie utilizate cai tehnice diversificate (websiteuri, mobisiteuri, reele sociale) dect s fie orientate resurse financiaresporitectrepublicitateaprinmass mediaconvenional. Cele doua websiteuri al AMPOP si al ANPA trebuie sa devina intro msur mai ridicat instrumente de informare privind politicilenaionaleieuropenendomeniu,s 224

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

includ resurse i linkuri ctre siteuri de interes pentru politici dar i pentru structuri profesionale sau asociative. Este recomandabil sa se insistate asupra sporirii caracterului informativ al siturilor, mai degrab dect pe mbuntirea graficii acestora. Cile i mijloacele de publicitate trebuiesinseamadeevoluiainternetului i a telefoniei mobile, s fie adaptate i diversificatenconsecin. Pentru elaborarea strategiei de informare i aciunile de publicitate precum i pentru perfecionarea websiteurilor, sunt disponibile alocrilefinanciare ale axei 5,dar se recomand ca determinarea valorii contractelorssebazezepepreuriledepia, cugrijpentruanufisupraestimate. 11.BazadedateinformatizatdelaarhivdedatelauninstrumentdemanagementalPOPesenial

Analiza

Concluzie

Recomandare

Baza de date prezint un potenial ridicat de Evaluatorul a recomandat pe parcursul AMPOP ar trebui sa discute cel puin 225
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

utilizare pentru investigarea eficienei, relevanei i pertinenei programului, pe parcursulimplementriiacestuia,darnecesit ncdezvoltrisuplimentarepentruapunen valoareacestpotenial. Dezvoltarea sa n sensul monitorizrii procesului de implementare sa fcut trziu spre sfritul anului 2010 i nceputul anului 2011,astfelncturmrireasarealizatpnla acel moment prin procedee semi automatizate.

analizei ca o serie de date necesare urmririi implementrii(urmrireatimpuluiparcursde ctre solicitrile de finanare, introducerea Codului Unic de Identificare fiscala drept variabila dinamica pentru a se putea verifica bonitatea solicitanilor in caz de nevoie si altele) s fac obiectul proiectrii unor rapoarte dinamice dedicate si acest lucru a fostrealizat. Resursele umane alocate dezvoltrii sistemului de gestiune electronica a documentelorsuntinsuficiente.

trimestrial necesitile nou aprute de urmrireaprocesuluideimplementare,astfel nct s fie posibil verificarea respectrii strategieigenerale. Acestenecesitaideinformareartrebuisafie rapidtransformateinelementealesistemului electronic de gestiune a documentelor, in rapoarte dinamice sau in variabile nou introduse. ntreinereabazeidedateartrebuisinclud si aceste elemente, fie c se vor realiza prin resurse interne fie ca vor fi achiziionate ca asistenta tehnica, astfel nct persoana responsabil de sistemul electronic de gestiune a documentelor as pstreze doar roluldeinterfaaintreexperiiinprogramare iAMPOP.

12.EvaluareacererilordefinanaredelapunctarelasprijinpentrupropuntoriiAMPOP

Analiza

Concluzie

Recomandare

Exista un numr suficient de evaluatori Exist riscul de supraestimare a bugetelor si AMPOP ar trebui s continue practica independeni calificai iar ncrcarea per de elaborare eronat a planurilor de afaceri, colaborrii cu evaluatorii independeni i s 226
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

riscuridificildeeliminat. persoanaesteadecvat. Interpretarea i aplicare grilelor de evaluare ridica probleme de interpretare unitara AM POP si evaluatorii colaboreaz pentru a reduceacestrisc. Nu exist surse de referin la nivel naional pentrupreuriledepia.Nuexistobazde referinpenrutehnologiileaplicate.

discute rapoartele de evaluare n cazurile n careproiecteleauvaloriridicate. Pentrufacilitareaacesteicooperri,personalul AMPOPartrebuisprimeascunminimde instruirendomeniultehnologiilordeprofili s expun i s explice evaluatorilor prioritile i problemele care au aprut n urmaevalurii. Studiuldepiatrebuieurgentelaborat. Camsurpreventiv,contracteleartrebuis includoclauzdehardship.

13.Evaluareacererilordefinanaredelaexerciiuacademicdenotarelasprijinireafinanriiproiectelorrelevante

Analiza
Criteriile de evaluare msoar direct nivelul n care un proiect contribuie la atingerea obiectivelor programului,darsunt imprecise, dificil de aplicat, permit cu prea mare uurina aprobarea unor proiecte care sunt

Concluzie
Exercitliul de evaluare apare ca o notare academic a corectitudinii dosarelor de finanare, mai degrab dect ca o evaluare a fezabilitiipropunerilor, In lipsa posibilitii modificrii bugetelor

Recomandare
AMPOP ar trebui s restructureze complet procedura de apel, de selecie i evaluare, astfel nct accentul s se mute de pe evaluarea academic a dosarelor de finanare pe o evaluare a relevanei i fezabilitii 227

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

formalbineconceputedarcaresuntmaipuin fezabile. Cu toate ca au avut loc 3 edine comune ale Autoritii de Management i societii comerciale care evalueaz documentaiile depuse, n scopul nelegerii i aplicrii unitare a criteriilor, prerea general este c mai sunt nc necesare eforturi pentru o aplicareomogenaaacestora. Proiectelepotfidoarasmisesaurespinse,nu sirevizuite.

proiectelor n cursul evalurii i n condiiile acestora. O propunere orientativ a lipsei preurilor de referina i a unei practici Evaluatorului este redat n anex. In esen, n domeniu, conduce la supraestimri i la modificrilepropusesereferla: g) eliminarea din dosarul de solicitare a suspiciunea c unele proiecte respinse ar fi totui finanate, cu o minim corecie de finanrii a unor acte ce nu sunt concludente sau pentru care se poate buget. accepta declaraia solicitantului (o serie de acte pot fi totui solicitate doardosarelorselectate); h) eliminarea solicitrii unor planuri de afacerisofisticateinlocuireaacestora cu un format mult mai simplu; eliminarea solicitrii sau interzicerea furnizriidedatesuplimentareinutile nvolumexcesiv; i) instituirea unui sistem mai simplu de evaluare,cudouetape:relevan(cu criterii de tipul trecenu trece) i fezabilitatea, cu un numr restrns de criterii evaluate exclusiv prin note de la1la5; j) elaborarea unui Ghid al Evalurii, pentru a se asigura interpretarea unitaracriteriilordectreevaluatori; k) alctuirea unei liste de elemente obligatoriialescrisoriiderespingerea finanrii, astfel nct propuntorul s 228

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

fie informat cu privire la punctele pe care ar trebui s le perfecioneze n cazul n care ar dori s redepun proiectul l) instituirea fazei de revizie (solicitare de clarificri i solicitare de revizie), astfel nct proiectele s nu mai fie respinse pentru unele scpri de design sau pentru cauze minore; o astfel de faz ar trebui s vizeze i reducereasupraestimrilorbugetare. AMPOP ar trebui s contracteze o asisten tehnic la management pentru a realiza de urgenaceastareorganizare. 14.Procesareacererilorderambursarealebeneficiarilordinpunctdecontroliobstacolnprocesadministrativcurentlin

Analiza

Concluzie

Recomandare
n cazul proiectelor cu bugete ce depesc 200,000EUR,AMPOPartrebuisincludn contracte o condiie de reziliere n situaia n care ntrun anumit numar de zile, recomandabil180dezile,nuestenregistrat niciocererederambursare. 229

Cel puin un contract de valaore mare a fost Blocajele aprute n procesul de rambursare reziliatntrimestrulIIIalanului2011iexist se datoreaz n principal unei capaciti de solicitri de amendare a contractului pentru cofinanare reduse i ca urmare a unor (posibile)supraestimrialebugetului. nccelpuinalte3astfeldeproiecte. DinexperienaaltorprogramenRomniase poate prevedea c punctele critice care pot

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

genera blocaje n cererile de rambursare sunt legate de interpretarea excesiv a condiiilor deachiziiepublicidinformalismulexcesiv aldocumentelor.

AMPOP ar trebui s solicite o declaraie de asigurare a cofinanarii i s fac cunoscut solicitanilor (prin Ghidul de finantare, dar ;i pe calea diseminrii) aceasta posibilitate de reziliere. Includereanfazaderevizieaposibilitatiide ajustare a bugetelor este obligatorie pentru a evita blocajele ulterioare generate de acceptareaunorbugeteexcesive.

15.SistemuldeindicatoridinlimitarealaindicatoriinecesariraportriilaindicatoridemonitorizareaimplementriicurenteaPOP

Analiza
Programul Operaional pentru Pescuit includeindicatoriderezultatpefiecareaxi msur n parte, precum i indicatori de impact (cum ar fi consumul de pete), dar proceduradeestimareavaloriloracestoranu estedescris. Suntutilizatesursestatistice.

Concluzie

Recomandare

Indicatori POP nu sunt utilizabili pentru Constituirea unui sistem de indicatori monitorizareacurenta. necesiturmtoarele: - sprijinirea unor studii de pia Nu exist studii sau analize de pia caresareflectesituaiadefapt; profesionale i credibile privind sectorul de - identificarea unor surse de informare independente i pescuitiacvacultura,industriadeprelucrare credibile; apeteluiiindustriiledependente. - identificarea unor organizatii 230

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

de producatori, federatii, patronatecaresgestionezeun sistem de indicatori independent Includerea descrierii procedurii de obinere a valorilor indicatorilor (surse, modalitte de calcul,marjadeeroare)nPOP.

16. Valoarea adugat de la un indicator confuz la un mijloc real de urmrire a impactului POP, n paralel cu introducerea indicatorului de monitorizareCifradeafaceriasectorului

Analiza
Indicatorul Valoarea adaugat are o semnificaie i o modalitate de calcul incerte, dar prezint o utilitate semnificativ n monitorizareaimpactuluiprogramului. Lipseste indicatorul Cifra de afaceri a sectorului, care ar putea oferi o imagine de ansambluasuprasuccesuluiPNSiPOP.

Concluzie
AMPOP ar trebui s elimine indicatorul Valoarea adaugat dar s menin ntre obiectivele POP acest deziderat, mpreun cu o analiz mult mai detaliat asupra semnificaiei acestuia pentru Romania. POP ar trebui s includ detalii privind cele mai potrivite mijloace de mbuntire, printre care ar putea s se regseasc: introducerea sistemelor de etichetare de calitate i de origine voluntare, creterea nivelului de procesare pn la gata de servit, introducerea sistemelor de asigurare a

Recomandare
Cel mai important ns pentru elaborarea msurilorpentrucretereavaloriiadugate este studierea i luarea n considerare a percepiei consumatorilor i apariia noilor obiceiurialimentare.Acestetemeartrebuis seregseascnobiectivelestudiilorpropuse asefinanadinProgram. Ar trebui introdus indicatorul Cifra de afaceriasectorului,cuunsistemdecolectare operativ (eventual prin autoraportare,

231
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

calitii, noi metode de marketing, urmat de confirmare pe websiteul diversificarea canalelor de distribuie i alte Registrului Comerului, unde acest tip de asemenea. informaieestepublicigratuit). 17. Axele 3 i 4, de la avans zero la prioritate n finanare i de la indicatori de rezultat statistici la metodologii de colectare a datelor pentru indicatori

Analiza
Avansul programului la

Concluzie

Recomandare

jumtatea Gradul redus de interes i situaia financiar AMPOP ar trebui s aplice de urgen de cercetare i instruire 3i4(vezicapitolelerespective),recuperarea

intervalului de implementare este extrem de precar (datorii la bugetul statului) a msuriledeaccelerareaimplementriiaxelor redus, conform indicatorilor de monitorizare. entitilor Lasfritulanului2010,indicatoriiaxelor3i semnificative, de tradiie, situaia confuz a ntrzierilortrebuiesfieprioritar. 4 erau la aceleai valori ca i la nceputul proprietii asupra terenului, precum i programului. nivelul extrem de redus al dezvoltrii instituionale a FLAGurilor au condus la aceastsituaie. Programulnudetaliazmodalitateadecalcul aindicatorilor,cuexcepiacelorcaresepoate presupune ca rezult direct din cererile de finanare. Valorile acestora se calculau manual la sfritul anului 2010, n cursul anului 2011 fiind ns elaborate o serie de Pentru fiecare indicator n parte ar trebui descris n detaliu metoda de colectare a datelorimetodadecalcul. Sistemul de raportare al bazei de date (rapoarte dinamice) ar trebui s includ valorile indicatorilor, astfel nct cel puin cu ocaziaedinelorComitetuluideMonitorizare acesterapoartespoatfianalizate.

232
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

rapoarte dinamice pentru baza de date, ce ar putea s includ pe viitor i urmrirea automatizataindicatorilor. 18.CompartimenteleRegionale(CR)delareleedetransmiteredelabeneficarilaAMPOPlastructuridesprijincuconsiderareaspecificului regional

Analiza
Repartiia valorii totale medii per cerere i a ratei de succes n profil regional este extrem de inegal. Excluznd cele dou centre unde existcererideprimepentruaxa1(Constana i Tulcea), rata de succes rmne totui semnificativmairidicatncentreleregionale Cluj (41,67%), Braov (37,5%) i Timi (35,29%),fadeIai(20,83%). RegiunileCluj i Timi prezintovaloaremedie afinanrii publicepercereredefinanaredetreiorimai ridicat dect cea din Iai i Dolj. Valoarea medie a finanrii publice n zona Braov, ns,estecomparabilcuceadinIai. Regiunile Iai i Cluj, ntre care exist

Concluzie
Oprimexplicaieposibilaacestordiferene estelegatdefaptulcsolicitantulpregtete mai atent o cerere de finaare de valoare mai mare i implicit rata de succes este mai ridicat. Oaltexplicaiearfiniveluldeptrunderea publicitiiprogramului,inerentinegalavnd nvederecnuafostconduscoerentdupo strategie.

Recomandare
AMPOP ar trebui s dispun centrelor regionalecuoperformanmaisczutaratei de aprobare s poarte discuii cu reprezentanii sectorului de afaceri din regiunepentruancurajaelaborareadecereri definaare. AMPOPartrebuissolicitecontractoruluice va intocmi strategia de publicitate sa ia n considerareacestedeosebirintreregiuni.

233
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

difereneleridicatemenionate,suntsimilare n ce privete resursele de cunoatere i anvergurasectoruluideacvacultur. 19.Axa1delasprijinfinanciarconjuncturallainstrumentdeimplementareaPNS

Analiza
Axa1anregistratunavansnotabil.

Concluzie

Recomandare

Piaamunciinuestedinamizatprinsprijinul AMPOPartrebuisinformezebeneficiariicu primit, informarea cu privire la reconversia privire la alte Programe relevante crora li s Existunfactorsuplimentarderiscianume profesionalesteonecesitatestringent. ar putea adresa, inclusiv POSDRU i dependena de pescuit att a comunitilor Programele de sprijin social. Cel puin o respective ct i a familiilor. Din cauza brour cu asemenea informaii ar trebui timpului scurt (sub 12 luni) de la ncheierea elaborat (de ctre asistena tehnic propus contractelor, impactul implementarii acestei pentru publicitate sau de ctre asistena axe poate fi estimat numai indirect, din tehnic la management) i nmnat interviuri. mpreuncucontractuldefinanare. Beneficiarii au utilizat sumele primite fie cumprarearecondiionarea unor

pentru

navesimilare,fiepentruconsum.

234
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

20.Axa2delaaccelerareacontractrilorlaasigurareacheltuiriieficiente

Analiza

Concluzie

Recomandare

Avansul Axei 2 la sfritul anului 2010 este Exist riscul semnificativ al rezilierii unui AM POP ar trebui s iniieze discuii cu semnificativ i progresul a continuat n numr mare de contracte, cu impact asupra beneficiarii care au proiecte de investiii de decursul anului 2011. Axa se bucur de rateideabsorbie. valorisemnificative,pentrueventualecorecii, interesdinparteabeneficiarilor. Valoarea sczut a plilor nu conduce ntrutotullaoaprecierepozitivaanselorde succes a axei, n contextul accesului dificil la cofinaare al beneficiarilor. Bncile sunt tot mai reticente n ce privete acordarea de credite iar beneficiarii nu au capital propriu deinvestiie. Este posibil ca o parte a contractelor s fie reziliatenacestecondiii. 21.Axa2delaevalaureascolasticacererilordefinanarelasprijinireaelaborariiuneidocumentaiipertinenteifezabile n conformitate cu posibilitile de co finanarepractice. Acest lucru trebuie realizat ct mai urgent, pentru a avea o imagine real a avansului axei. Nu este recomandabil s fie transferate resursele neutilizate ale altor Axe ctre aceasta,avndnvedereriscuriledeneducere pnlafinalacontractelorncheiate.

Analiza

Concluzie

Recomandare
235

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Sistemul de evaluare a cererilor de finanare Exist pericolul returnrii sumelor primite naxa2nupermiteselectareaobiectivaunor dup nchierea proiectului, la controalele ex proiecte realiste i nici aprecierea fezabilitii post, n condiiile neatingerii valorilor indicatorilor tehnicoeconomici expui n acestora, este greoi i suprancarcat proiect. administrativ. Evaluareacererilordefinanarenucuprindeo faz de revizie, astfel nct proiectele pot fi doaradmisesaurespinse.

AM POP ar trebui s modifice radical sistemul de evaluare pentru proiectele de investiii, cu att mai mult cu ct n condiile rezilierii unor contracte din lips de co finanareesteposibilsfiesolicitatenoicereri de finanare, pentru sumele rmase necheltuite. Sistemul de evaluare propus cuprinde urmatoarelemsuri: g) eliminarea solicitrii tuturor actelor doveditoare pentru admisibilitate i nlocuirea acestora cu un formular de declaraiepepropiarspundere;dup caz, AM POP poate opta petnru completarea dosarului cu toate actele necesare aprobate. h) introducerea unei etape de revizie, care ar permite intervenia direct asupra proiectelor, inclusiv n ce privete valoarea bugetelor i doar pentru proiectele

236
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

mprireapecategoriidebuget. i) planurile de afaceri ar trebui

simplificate,prinreducereanumrului de variabile i scderea orizontului proiecieidela5la3ani; j) indicatorii cu valoare contractual ar trebui desfiinai minimulnecesar; k) pentru limitarea efectelor unei asupra pentru sau redui la

eventuale returnrii

recesiuni banilor

beneficiarilor i evitarea solicitrii nendeplinirea indicatorilor ar trebui introdus n contract clauza de hardship. l) modificareaevaluriiprininstituireaa 2 paliere: aprecierea relevanei i maturitii i, respectiv, evaluarea fezabilitii; primul palier ar trebui s conin exclusiv criterii de tip admis respins, iar al doilea ar trebui s

237
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

conin numai criterii tehnice i financiare,innumrdemaxim5,toate cunotarentre1i5. m) Artrebui ca AMPOPn cooperarecu asistena tehnic la management propusicucontribuiaevaluatorilor independeni s elaboreze un ghid al evaluarii,caresfiefcutpublic. Pentruevitareaintrriinimposibilitatedeco finanare, ar trebui introdus verificarea acesteia pentru proiecte mai mari de 200.000 EUR, pentru care ar ramane suficient asumarea rspunderii beneficarului prin simpladeclaraieaacestuia. Cu maxim urgen consider necesar elaborarea MasterPlanului pentru acvacultur,nvedereaorientriievalurii. AM POP i Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale ar trebui s abordeze Ministerul Finanelor Publice i Ministerul AfacerilorEuropenepentruidentificareaunei

238
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

soluiipeplannaionalnceeacepriveteco finanarea. 22.Formareaasociaiilordeproductoriiprocesatoridelaateptareaorganiriilasprijinorientat

Analiza
Organizaiile de productori recunoscute, n numr de 4, acoper doar Moldova, Delta Dunrii i Marea Neagr. Celealte asociaii sunt mult prea mici (1015 membri) pentru a aveareprezentativitateimultprealipsitede capacitateorganizaionalpentruafuzionai aseextindeprineforturiproprii.

Concluzie
nlipsaunoractivitispecificedesprijinirea organizaiilor, acestea vor rmne la stadiul actual, o concentrare fiind totui posibil pe structura actualului ROMFISH, prin extindereancelelateregiunialerii. Finanarea organizaiilor de productori a ntmpinat serioase obstacole legislative (dificultatea nregistrrii ca organizaie reprezentativ, n parte ca urmare a lipsei de informare)iadministrative(lipsadedetaliia Ghidului n ce privete modalitatea de calcul asprijinuluiprinMsura3.1.). Publicitatea acestei posibiliti de finaare a fost limitat la informaiile sumare i incomplete din Ghidul Msurii i la discutareacuAMPOP. Dinacestecauze,obiectivulacesteimsuride concentrare a celor 8090 de asociaii din momentul elaborrii programului nu a fost

Recomandare
AMPOP ar trebui s utilizeze resursele Axei 5 pentru a sprijini nfiinarea de noi organizaiirecunoscute.CentreleRegionalear trebuisorganizezesesiunideinformare. O alternativ ar fi extinderea actualului ROMFISH pn la o acoperire naional i multispecie, att timp ct organizaia ar accepta o asemenea variant. Aceasta alternativ ns ar fi limitat de plafonul maxim de 180.000 ce poate fi acordat pe o ntindere de trei ani unei organizaii de productori (ceea ce ar presupune 60.000 /an), conform Regulamentului 2792/1999 (cu precizrile aduse prin Regulamentul nr. 1985/2006). Informaiile despre procedura de nfiinare a organizaiilor i criteriile de recunoatere ar trebui postate pe websiteurile AMPOP i ANPA,iarGhidulMsuriiartrebuicompletat 239

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

atinspnlaevalureaintermediar.

cumoduldecalculalsprijinului.

240
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

23.Pregtireaiinstruireadelaofertminimallaaciuneprioritar

Analiza

Concluzie

Recomandare
AMPOP ar trebui s informeze organizaiile ipatronateledespreavantajeleinstruiriiis dezvolte Ghidul Msurii prin meniuni privitoare la ncurajarea instruirii i prin detalii privind procedura de recunoatere a diplomelor, inclusiv necesitatea instruirii de ctre formatori autorizai de Consiliul NaionaldeFormareProfesionalaAdulilor, celpuinpentruoparteacursurilor. Sesiunile de publicitate a programului ar trebuisconininformaiidespreconinutul pregtiriiprofesionalendomeniiledeinteres: pescuit, acvacultur, procesarea petelui. Programele dedicate ale Uniunii Europene (Cum ar fi WAVE, finantat de programul LeonardodaVinci20032006)artrebuiavute nvedere,iarinformaiaconcludentartrebui popularizat. Asistena tehnic propus 241

Demarareainstruiriiaavutlocfoartetrziu,n Lipsa de informare i de interes pentru decursul anului 2011, meninnd lipsa de instruire ntrun domeniu cu venituri reduse pregtire n domeniu. Singurele cursuri au aucontribuitlaaceaststaredefapt. fost organizate de ANPA i au avut drept In lipsa instruirii nu sunt posibile obinerea grupintexclusivpescariidinDeltaDunrii. unui venit decent, operarea satisfacatoare a Acestea,ns,nuconferdreptullaodiplom investiiilor finanatate de POP sau din recunoscut oficial, deorece nu au fost resursele proprii. Entrepeneurishipul are susinutedeformatori autorizaide Consiliul sansescazutedeafirmareinacesteconditii. NaionaldeFormareProfesionalaAdulilor.

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

pentru

sprijinirea

managementului

programului ar trebui s alctuiasc un compendiucuacesttipdeinformaii. Eforturile ar trebui s pun accentul asupra impactului instruirii asupra veniturilor personale i asupra asigurrii flexibilitii locurilordemunc. ntro prim etap este recomandabil ca ANPAsextindcursurileipentrulucrtori din acvacultur i procesatori, preferabil n parteneriat cu organizaiile de productori i patronatele de profil, pentru a stimula replicareaacestorcursurinmediulprivat. Se recomand schimburi de experien cu State Membre cu tradiie n acest tip de instruire, la care s participe att personalul AMPOP i ANPA ct i reprezentani din mediuldeafaceriiaiasociaiilor.

242
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

24. Msurile orientate ctre protecia mediului de la respectarea standardelor i prime la dezvoltare durabil i integrarea n Planurile de ManagementalesiturilorNatura2000 Analiza Sau constatat blocaje n

Concluzie

Recomandare
AMPOP, posibil n colaborare cu Ministerul MediuluisiPadurilorsaulaniveldeCRprin colaborare cu APM, ar trebui s deruleze n cel mai scurt timp o campanie de informare att a ntreprinztorilor ct i a custozilor siturilor Natura 2000 cu privire la aceasta posibilitatedefinanarecomplementar. Propunemcamsurminimalcaplatformele online ale AMPOP i ANPA, dar i cel al MinisteruluiMediuluiiPdurilorsinclud bannere despre acest msur, precum i un document general de informare despre legtura dintre activitaile de pescuit/ acvacultur i protecia mediului/ocrotirea biodiversitaii.

eforturile Planurile de afaceri din sector se elaboreaz MinisteruluiAgriculturiiiDezvoltriiRurale decuplat de Planurile de management ale i ale Ministerului Mediului i Pdurilor de Siturilor NAtura 2000, ceea ce poate conduce lantrzierinobinereaavizuluidelacustozi promovare a acestei msuri. De aici decurge si la afectarea n consecin a rentabilitii lipsa de notorietate a finanrii planurilor de investiiilor. management pentru siturile Natura 2000 i posibilitilor de finanare specifice i Masurile ce au ca obiect sau component protecia mediului se implementeaz cu complementareprinaceastmsur. dificultate n absena informaiilor despre De asemenea, cunotinele de mediu ale complementaritatea cu POSMediu i a ntreprinztorilordindomeniusuntlimitate. cunotintelordesprebiodiversitate. Planurile de management pentru siturile Natura2000suntncursdeelaborareisevor ncheia cel mai probabil pn la jumtatea anului2013,consultrilepubliceavndlocn primulsemestrualanului2013.

243
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

25.Masura3.3.delaintenielacoordonareresponsabiliinformatalucrarilordeinfrastructur

Analiza
Msura 3.3. a avut un proces de demarare greoi, n 2011 (innd cont de momentul elaborrii studiilor de fezabilitate) i prezint riscuriimportantedentrzierencontinuare, avnd n vedere lipsa de experien a autoritilor din Romnia n acest tip de proiecte i riscurile obiective legate de depiriledebugetidetimp. Principala cauza a ntrzierilor a fost situaia neclar a proprietii terenurilor, reyolvare prevzuta pn la sfritul anului 2011, pe caleauneiOrdonanedeUrgen(elaborat) .

Concluzie
Lipsa infrastructurii specifice afectez rentabilitateaieficienainvestiiilor. Situaiaestepecaledefirezolvat,darexist riscuri legate de pregtirea procedurilor de licitaie,dincauzalipseideexperien.

Recomandare
Este oportun efectuarea de ctre ANPA a uneicercetrinprofunzimeapiaeilocalei europenedeprofil(ndomeniulproiectriii construciei de facilii portuare) pentru a ntocmidocumentaiadeatribuirerealist. Proiectareaiconstruciaartrebuicontractate mpreun (FIDIC Design and Build, transpus n legislaia romn), pentru a reduce timpul necesar procedurii i riscurile legate de urmrirea proiectului de ctre Constructor. Dirigeniadeantier(FIDICEngineering) este extrem de important n acest caz i selecia acesteia trebuie realizata contiincios idintimp. Proiectul (sau proiectele) ce se va (vor) depuneartrebuisincludperioadedetimp tampon (buffer) generoase i s urmeze un deviz ntocmit cu luarea n considerare a tuturor cheltuielilor eligibile i neeligibile. 244

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Pentru aceasta, este recomandabil consultan de specialitate i eventual modificareadevizuluinaintedeaprobare. Implicarea direct a AMPOP i CR n monitorizarea proiectului e necesar a fi realizat, cu o frecven i o durat a monitorizrii mai ridicate dect media. Se poate constitui un Comitet de monitorizare a proiectului cu o componen adecvat (ANPA,AMPOP,primrii,ConsiliulJudetean Constana i ali factori interesai din mediul de afaceri, inclusiv reprezentanii ROMPESCADOR),cuntrunirilunare. Pentru a evita riscul indisponibilitii fondurilor, este recomandabil ca alocarea Axei3srmnnemodificat. Ghidul msurii ar trebui completat cu detaliiledemaisus.

245
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

26. Modernizareaambarcaiunilordepescuitdelaobiectivnsinelacuplareacuresurseleviiicuprofilulsectoruluidepsecuitlocal

Analiza
Numrul de nave de pescuit mari a sczut i este probabil o cretere a acestuia odat ce infrastructura portuar va fi modernizat. A crescutnsnumrulambarcaiunilormici. Una din cauzele ntrzierilor acestei msuri poatefiatribuitlipseidesolicitaredinpartea unuisectordepescuitmaritimndeclin. Se afl n studiu resursele de peste ale Mrii Negre.

Concluzie

Recomandare

Infrastructuraspecificartrebuiadaptatatt ANPA ar trebui s dispun msuri active la creterea numrului de ambarcatiuni mici pentru ncurajarea creterii numrului de ct i la perspectivele de dezvoltare ale ambarcaiuni de pescuit i mai ales pentru sectorului. modernizarea acestora. PNS i POP ar trebui actualizate cu aceasta prioritate i planul de publicitate al POP ar trebui s includ acest grup int. Asociaia ROMPESCADOR ar putea fi o curea de transmisie pentru implicarea n proiectele aceastei msuri a navigatorilor. AMPOP i ANPA ar trebui s verifice ca proiectele pentru infastructura portuar s includ faciliti specifice vaselor mici de pescuit.

246
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

27. Adposturilepescretiilocurilededebarcaredelaoinereaterenuluilademarareainvestiiei

Analiza

Concluzie

Recomandare
AMPOP i ANPA ar trebui s deruleze n paralel cu aprobarea Ordonanei toate demersurile necesare acestei investiii, inclusiv consultarea comunitilor pescreti interesate, investigarea surselor de informaii pentru infrastructura de acces, configuraia rmului i alte date relevante, astfel nct s fie posibil demararea elaborrii cererilor de finanarectmairapid.

Nuaufostfinanateadposturipescretii Exist riscul ntrzierii n continuare a finanrii adposturilor pescreti si locuridedebarcare. locuriolor de debarcare, mai ales dac vor fi Situaia neclar a proprietii terenurilor a ntmpinate probleme ce in de necesare inforamiilor mpiedicat investiiile pentru adposturile i disponibilitatea proiectrii. locurile de debarcare la Marea Neagr. Aceast situaie va fi clarificat printro Ordonant de Urgen, aflat n stadiul de proiect n noiembrie 2011, ce va fi cel mai probabil adoptat n timpul vacanei parlamentaredindecembrie2011.

28. AdposturilepescretinDeltaDunriideladisputevechilaasigurarealortreptat,ncepndcuminimnecesar

Analiza

Concluzie

Recomandare

Nu au fost finanate adposturi pescreti n Lipsa de comunicare a fost cauzat de o Pentruademaraaciunea,ANPAiAMPOP, strategie eronat de aplicare a principiului n colaborare cu ARBDD i comunitile DeltaDunrii. parteneriatului, prin insistare asupra pescreti din Delta Dunarii, ar trebui s 247
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

Finaareaimpiedicatdelipsadecomunicare impuneriiunorsoluiidesusnjos ideconsultreacomunitilordepescaridin DeltaDunrii,timpndelungat.

selectezeunnumrminimaldeadposturipe care s le modernizeze prin POP, urmnd ca numrul acestora s creasc, dac se va dovedi necesar. Nu e necesar finanarea acestoranmodsimultan. Legturile formate n zon prin nfiinarea FLAGurilor (Axa 4) formeaz un canal potrivitdecomunicarensensulcelordemai susiartrebuiexploatate.

29.Campaniiledepromovareaconsumuluidepetedelaateptareaimprobabiluluiitneresalsocietilorcomercialelapromovareaprin structuriasociativeipublicitatedeni

Analiza
Nuaufostderulatecampaniidepromovarea consumuluidepete. Campaniile de promovare nu se pot implementa de ctre societati comerciale, fiind mpotriva regulilor de competiie i a comportamentului natural de pia. n Romnia nu exist societi comerciale cu o capacitateattderidicatnctsbeneficieze direct de pe urma finanrii unei astfel de

Concluzie
Ocampanielanivelnaionalarfiutil,darar trebui s se bazeze pe cunoaterea structurii consumului, a locurilor de consum i a publicului int n general. n caz contrar eficiena acesteia fiind, pe cale de consecin, limitat. Asociaiile (organizaiile) de productori ar putea s deruleze astfel de campanii, dar ar

Recomandare
AMPOP ar trebui s finaneze n timp util studiul de pia necesar i s organizeze un seminarpeaceasttem,posibilncolaborare cuANPA. Numai ulterior acestor aciuni i prin consultarea extensiv a asociaiilor, patronatelor i companiilor relevante de profil, ar trebui lansat campania de promovarerespectiv. 248

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

campanii,frmenionaremrciiproprii. Consiliile judeene pot promova astfel de campanii, probabil n scopul sprijinirii societilorcomercialelocale,darestegreude conceput un interes direct al acestora n rezultatelecampaniilor.

trebui pe de o parte s prezinte un grad de acoperire geografic ct mai ridicat, i pe de altpartesfiecapabilescontractezesaus derulezedirectoastfeldecampanie.

Este recomandabil ca organizarea campaniei scuprinddoufaze:a)Ofazpilot,urmat de analiza aprofundat a impactului (eventual,darnuobligatoriu,cuunevaluator independentdecampanii)ib)Ofazextins, cearurmasianconsiderareattexperiena fazei pilot ct i rezultatele evalurii campaniei. Pentruaseasigurareplicarea,artrebuiinclus un modul participativ n acest proiect, astfel incat sa ia parte la orgsanizarea campaniei i alte organizaii sau societi comerciale, entiti publice, FLAGuri interesate). Beneficiarul ar trebui s fie o structur asociativ(eventualROMFISH). Totui,caleafinanriisocietilorcomerciale, individuale sau prin parteneriat pentru aceast msur ar trebui lsat deschis, n special pentru campanii de mai mic anvergur, ce ar trebui chiar incurajate (exemplu: producia ecologic, produsele tradiionalesaupieelelocale).

249
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

29. Promovareainovriidelaateptareapliidatoriilorctrebugetuldestatalinstituiilordecercetaredezvoltare,lasoluiicarestreac pesteaceastproblem

Analiza
Neclaritile Ghidului i mai

Concluzie

Recomandare
Sepoateapelalaoexcepiedelaregulalipsei de datorii la bugetul consolidat al Statului, prin acceptarea institutelor de cercetare ca parteneri,fraprezentauncertificatdelips dedatoriilabugetulconsolidatalStatului,cu condiia ca institutele respective s nu beneficieze de prefinanare,urmnd ca toate cheltuielileacestoraprilejuitedeproiectsfie exclusiv rambursate. O variant ar fi acceptarea ca aligibile numai a cheltuililor salarialealeacestorinstituii. Ca o msur de contracarare a impactului unei asemenea soluii asupra fluxului de numerar al institutiei de cercetare, sar putea lsa libertatea societii comerciale de a re direciona o parte din prefinanare ctre instituia partener, pe rspunderea i n garaniasocietaiicomercialerespective. AMPOP ar putea discuta aceast soluie cu Comisia European, pentru eventuale modificriiajustri. 250

ales In absena colaborrii cu institutele de imposibilitatea pltirii datoriilor la bugetul cercetare,caleaceamaipotrivitdeasigurare consolidat al Statului de ctre multe dintre a calitii i implicit de creterea valorii adaugate n sector (obiectiv al politicii institutiile de cercetare n domeniu au fcut comune de pescuit i al POP), este imposibil solicitarea de fonduri din aceast improbabil. msur. Societilecomercialesuntpreadecapitalizate i au o dimensiune a afacerii prea mic pentrua derula activitate de cercetare prin eforturiproprii.

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

O alt soluie, dar pe termen mediulung, ar constannfiinareadecentredecercetarede ctreorganizaiiledeproductorisaudectre patronate. Eventualsar puteadispune prinhotrrede guvern trecerea sub administrarea ANPA cu tergerea datoriilor a unuia sau mai multor centredecercetaredindomeniu. AMPOP ar trebui s clarifice Ghidul acestei msuri, acolo unde sunt confuzii, eventual printroconvorbirecubeneficiarii. Oricaredintresoluiilepropusearfiadoptat, aceasta trebuie s fie postat pe websiteul AMPOP i s fie inclus n campania de promovareaprogramului. 30. Axa4delaunadintreaxelaunPOPnPOP

Analiza

Concluzie

Recomandare

Sumaalocataxei4estemare(100.000.000), AMPOP trebuie s ia n considerare AM POP trebuie s contracteze o asisten comparativ att cu POP (307.619.000 ), experiena mai degrab negativ a startului tehnic cuprinztoare pentru sprijinirea implementarii Axei 4, chiar n State Membre FLAGurilordinpunctdevedereinsituttional 251
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

reprezentnd circa 1/3 din totalul alocat prin cu experien n managementul fondurilor europene. POP,cticualteStateMembre. Cererile de finanare pentru strategiile de Existrisculcadincauzascurtriitimpuluide dezvoltare au fost depuse cu o ntrziere selectare a proiectelor ca urmare a demarrii notabil, n noiembrie 2011, din cauza ntrziateicaurmareauneipregtiriprecare a strategiilor de dezvoltare local, fondurile timpului ndelungat de pregtire generat de alocateacesteiaxesnupoatfiutilizate. lipsadeorganizareagrupuriloridelipsade experienaacestora. Strategiile depuse au un grad ridicat de generalitate.

siprocedural. De remarcat c nu pare s existe o experin prea extins pe plan european n implementareaAxei4,maialeslaacestnivel valoric. FLAGurile ar trebui s selecteze de urgena cte 12 proiecte prioritare, n special dintre cele de urgen, cele care generaz locuri de munciprinluareanconsiderareaefectului de prghie, pe ct posibil(ar trebui elaborata de catre AM POP. n colaborare cu expertii externi existenti sisau chiar cu CRurile cu experien din zonele int) o gril n acest sens. Aceast selecie a proiectelor prioritarea (Flagshipprojects)arputeaavealocnscurt timp,cuajutorulpersonaluluiAMPOP,astfel nctsserecuperezeopartedinntrzierei s apar i un proces de nvare pe parcurs (learningbydoing). Pentru a minimiza riscul generat de lipsa de experienvalaoreaacestorproiecteprioritare ar putea fi plafonat la o suma rezonabil 252

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

(cumarfi500,000). In acest caz, principala preocupare ar trebui s fie legat de identificarea surselor de co finanare. Valoarea proiectelor prioritare ar putea fi chiar redus n funcie de disponibilitatea de cofinanare, pentru a garantautilizareafinanriiprinPOP.

31. Axa4delaoreplicaprocedurilorgreoaieexistentealePOP,lastabilireadeprioriticoncreteifezabile

Analiza
niunie2011obiectiveleambiioasealeaxei4 nu erau susinute de realizri concrete. Depunerea cererilor de finaare pentru axa 4 sa ncheiat n al IIIlea trimestru al anului 2011. Lipsa progresului acestei axe este datorat n special condiiilor socioeconomice locale, a lipsei de experien n organizarea la nivel comunitar, ceea ce a condus la necesitatea sprijinirii organizarii i intocmirii

Concluzie
Nu sunt luate n considerare riscurile elaborariiiaplicariistrategiilordedezvoltare locala, riscuri demonstrate de istoricul zonelor int: supraexploatare i conflicte ntre comunitile de pescari i firmele concesionare n Delta Dunrii, lipsa de experienta a firmelor n colaborarea cu primariileiONGurile,lipsadeexperienn viaaorganizaionalngeneral. Transferul experienei i oferirea ca model a

Recomandare
AM POP ar trebui sa solicite beneficiarilor axei 4 ca mpreun cu consultaii contractai sau singuri, s revizuiasca Strategiile de dezvoltare local n sensul eliminrii tuturor informatiilorredundanteiinutileiallegrii obiectivelor strategiilor locale de conditiile locale. AMPOPartrebuisinsisteasupraelaborrii de documentaii mult mai sintetice i 253

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

documentatiei prin consultanti externi. Acest procedurilor aplicate n managementul POP proces sa ntins pe ntreag anul 2010 i pe este imporbabil s dea rezultate, avnd n vedere problemele ntmpinate de acestea n primele6lunialeanului2011. Documentatia solicitat a inclus prezentarea aplicare. condiiilor locale, ceea ce a durat foarte mult dincauzalipseidatelorcentralizate,daridin cauza unui exces de zel n aceasat privin: prezentarea situaiilor locale include zeci de pagini despre infrastructura, geografie, cultura locala, cu o relevan foarte redus pentruelaborareaiimplementareastrategiei. Organizarea grupurilor, stabilirea componeneiacestoraaduratfoartemult,att din cauza dificultilor de comunicare i a noutii acestui tip de organizare, ct i din cauzafaptuluiciniialsocietilecomerciale aucrezutcpotprimifinanaredinstrategiile de dezvoltare local fiind n acelai timp i membri FLAG, lucru ce a fost infirmat ulteriorlarecomandareaComisieiEuropene. 32. Cofinanarea,delaateptareadelabncilaidentificareaunorsoluiicreative

relevante n cursul implementrii strategiilor, inclusivnceprivetesolicitariledefinantare pentru proiectele ce vor fi depuse spre finanare din strategiile de dezvoltare local. Oriceinformaieinutillnseamnoirosirede resursepentruculegereaei,darioirosirede resurse n manipularea sa ulterioara, astfel nct abordarea dac e n plus nu stric ar trebuieliminat.

Analiza

Concluzie

Recomandare

Cofinanarea reprezint o problem dificil Accesul dificil la credite i n consecin AMPOP i MADR ar trebui s insiste pe 254
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

ncontextulscderiicheltuielilorpubliceial asigurarea cofinaarii reprezint o problem decapitalizrii societilor comerciale, a lanivelnaional,arfidificilssepoatluao MsuraspecificnumaipentruPOP. scderiiaccesuluilacreditulbancar. Prefinanarea este o condiie obligatorie a succesuluiPOP,darchiariaasuntserioase semnedentrebareasupraasigurriiacesteia.

lng Ministerul Finanelor Publice pentru a acceptaoratctmaimaredeprefinanare. Sugestiile n acest sens ar include: scderea rateidecofinanare,utilizareaunuifondpus ladispoziiedectreUniuneaEuropeansau prin mecanismul ajutorului de stat, pentru nfiinarea unei bnci cu mprumuturi facile (soft loans), utilizarea mecanismului mprumutului fiscal, nfiinarea unui fond de cofinanare la nivel central, cel puin pentru ajutoare de tip de minimis sau pentru proiectenonprofit. Probelmaarputeafiridicatnounfiinatului Minister al Afacerilor Europene, pentru incluidereantrosoluielanivelnaional.

33. FLAGurile,delaparteneriatepentrupropunereadeplanuridedezvoltarelocal,lastructuridedecizielocalasupraproiectelorde dezvoltare

Analiza

Concluzie

Recomandare

Se evideniaz stadiul incipient al organizrii Organizarea instituional va reprezenta o AM ar trebui s contracteze de urgen o grupurilor, lipsa de experien i de real provocare pentru grupuri, ca i nivelul asisten tehnic la implementarea axei 4, n 255
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

pentru sprijinirea ntririi cunoatereamoduluidelucrunasociere.Se decunotine(tehnice,deafaceri.a.m.d.)n special instituionaleaFLAG. menine preferina pentru orientarea de ctre general. autoriti. mai degrab dect spre aciune AM POP ar trebui s organizeze o ntlnire independent. comun a structurilor asociaive existente cu reprezentaii FLAG, eventual cu prilejul unui Comitet de Monitorizare, pentru un schimb de experien i lmurirea unor probleme urgente.

34. FLAGurile,delagruprideentitilocale,lagrupurireprezentativeieficienteorganizaional

Analiza

Concluzie

Recomandare
Este extrem de puin probabil ca FLAGurile s se poat singure organiza pentru implementarea strategiilor locale i orice intarziere pe acest motiv poate conduce la ieirea din perioada de commitment i la pierdereafondurilor. AM POP ar trebui s includ n asistena tehnic pentru axa 4 o component de sprijinire a conducerii FLAGurilor, constnd 256

Componenta FLAGurilor include un numr Avndnvederecomareparteasocietilor relativ restrns de societi comerciale. Cel comerciale sunt n afara FLAG, coordonarea mai mare numar de membri sunt structuri acestora prin finanare prin axa 2 cu finanareacelordininteriorulFLAGprinaxa asociaive. Numarul de membri ai FLAG 4vafidestuldedificil. variaz ntre 5 i 39, fapt ce face dificil organizarea conducerii acestora, n special acoloundesuntmaimultde1415membri.

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

n instruire n leadership i conducerea edinelor, tehnica negocierilor, managementul conflictelor i comunicare eficient. AM POP ar trebui sa solicite FLAGurilor ca la elaborarea documentaiilor pentru finantare prin axa 4 s consulte att situaia finanriiprinaxa2(disponibilpewebsite ul AM POP) ct i comunitatea de afaceri local (posibil prin ROMFISH, ROMPESCADOR sau patronate) n ce privetenteniadedepunereasolicitrilorde finaareprinaxa2. Similar, CR ar trebui s pun la dispozia celor care doresc s elaboreze cereri de finaare prin axele 2 i 3, strategiile de dezvoltarelocalaleFLAGurilor. AM POP ar trebui s posteze aceste planuri pe websiteul su, pentru a facilita comunicarea. AM POP ar trebui s analizeze cu atenie criteriile de reprezentativitate ale FLAG i s dispunmsuridendreptaredacestecazul. 257
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

35. PlanurilededezvoltarelocalaaleFLAGurilor,delaobiectivegeneraleibugeteambiioaselaproiecteconcreteiprocedurideselecie eficiente

Analiza
Valoarea solicitat se nscrie n intervalul 4.100.000 16.500.000 , cu o medie de7.100.082,24iomediande6.150.000,00 . Suma total a cererilor este de 182.881.191,07 , reprezentnd o acoperire de 182%fadevaloareaalocataxei. Bugetele nu pot fi oficial revizuite dect prin respingere i redepunere, procedur ndelungat, greoaie i fr nici o garane de succes.

Concluzie
Pentruorganizatiiproasptnfiinate,nurma unuindelungatefort incare existomare varietatedecategoriidemembri,acestesume suntfoarteambiioase. Experiena AMPOP nu poate fi translatat ctreFLAGuri,avndnvederedificultile prin care aceasta a trecut n ce privete cuplarea investiiilor la PNS (cauzate n special de lipsa studiilor pregtitoare, dar i de o procedur suprancrcat administrativ, scolastic i nepotrivit de evaluare i selectareaproiectelorpeaxa2).

Recomandare
AM POP ar trebui s dispun printrun corrigendum la Ghid, aplicarea unei proceduriderevizuireabugetelorcererilorde finanare, fr retragerea i redepunerea dosarelor. O astfel de corectare tardiv nu ar deranja ns pe nimeni, deoarece oricum nu mai sunt alte grupuri locale ce pregtesc cereridefinaare. Se recomand ca acoperirea prin cereri de finanare s fie cu 510% peste 100%, astfel nctsnuexisterisculpierderiifondurilorca urmarearezilierilordecontracte,economiilor ialtorasemeneasituaii. AM POP ar trebui s contracteze o asisten pentru sprijinirea tehnic extern implementrii axei 4, inclusiv n ce privete elaborarea procedurilor de selecie a proiectelor ce se vor depune prin strategiile 258

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

de dezvoltare ale FLAG. Nu este recomandabil utilizarea modelelor de procedur ale axei 2, deoarece acestea sunt puineficiente.

36. FLAGurile,delastrategiigenereleireplicareaPOPlaprocedurideselecieeficiente

Analiza
In general, nu pare s existe o legtura ntre prezentarea situaiei concrete a zonei, identificarea nevoilor i propunerea de domenii de finanare prin strategie i nici calculedefundamentareaalocrilorpropuse. Prezentarea este foarte general iar cererile conin un volum imens de informaii puin relevante. Strategiileauoabordare deschis,permind un rspuns la evoluia nevoilor, dar punnd n aceali timp o sarcin semnificativ i o rspundere mare pe umerii celor care vor realizaseleciaproiectelor.

Concluzie
Este dificil de imaginat cum ar putea fi utilizate aceste documentaii puin precise i redundante la implementarea concret a strategiilor.

Recomandare
AMartrebuissoliciterevizuireastrategiilor, prin elaborarea unor sinteze ale acestora, de maxim10pagini,ncaresfiepreluatenumai aspectele semnificative, caracteristice fiecrui FLAG. Pe ct posibil, ar trebui ca FLAG sa revin asupra strategiei i s selecteze cel puin cte un proiect prioritar pe care s nceapslipregteasc. Modalitateadeselectareaproiectelor,ncazul ncareseoptezpentrupstrareacaracterului nespecific (deschis) al strategiilor, trebuie s fie urgent decis, ns fr a prelua n proceduri i elementele mai puin potrivite 259

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

37. Axa5delasubutilizarelaunsprijinconcretalimplementriiPOP

aplicatenprezentnmanagementulaxei2.

Analiza
Axa 5 este mult subutilizat pentru sprijinireaimplementriiprogramului.Nuau existat studii pregtitoare, astfel nct a devenit aproape imposibil de evaluat progresuliimpactulProgramului.

Concluzie
n lipsa studiilor pregtitoare i a cunoaterii mediuluisocioeconomicncareserealizeaz implementarea sa, programul a funcionat exclusiv pe baza cererii din societate, similar uneibnci.

Recomandare
AM POP ar trebui s dispun de urgen contractareastudiilornecesare. Caietele de sarcini, criteriile i factorii de evaluare ar trebui elaborai astfel nct s fie posibileproceduriscurte(cereredeoferta)iar sarcinile ar trebui s fie foarte bine definite, pentruafacilitaofertedeprerezonabileicu respectarea principiului valoare pentru bani. Conform legislaiei n vigoare, AM POP nu are dreptul de a contracta asisten tehnic penru elaborarea documentaiilor de atribuire,dararputeautilizaasistenatehnic propus pentru managementul programului pentru a stabili orientrile i tematica serviciilorceurmeazaficontractate.

260
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

38. Achiziiilepublice,delaintervenienormativexcesivlautilizareacadruluilegaliadministrativexistent

Analiza

Concluzie

Recomandare
AMPOP ar trebui s se abin n a acorda consultaii juridice autoritilor contractante ncepriveteproceduradeachiziiepublici s se rezume la a ndruma aceast categorie debeneficiarictreHelpDesckulANRMAP. Verificarea dosarului de achiie public i a calendarului propus pentru achiziie public ar trebui s se rezume la verificarea termenelorlegalesisauasumate. Anexa5artrebuieliminat. Pe lng nlturarea acestei surse de ntrziere, limitarea verificrii ar conduce la eliberarea resursei umane a AMPOP pentru alte sarcini, cum ar fi urmarirea i furnizarea cadruluilegalalimplementriiPOP. AMPOP ar trebui s instruiasc personalul celpuinodatpeanndomeniulachiziiilor publice.POPpoatefiutilizatpentrufinanare 261

Instruciunile privind interpretarea legislatiei Anexa 6 la Ghidul Solicitantului creeaz n vigoare pentru achizitii publice sunt beneficiarilor privai obligaii similare celor riscante i nu pot fi inute la zi, ele dubleaz publici, ceea ce reprezint o dificultate n plus,avndnvederecbeneficariiprivatinu informaiile si mecanismele de informare ale au i nu pot avea capacitate i structur ANRMAP. organizatoric similar celor publici (responsabil si departament pentru achiziii publice).

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

saupersonalulpoatefiinclusnprogramulde instruire al Ministerului Agriculturii i DezvoltriiRurale,peaceasttematic. Exist att furnizori de instuire n domeniu ct i cursuri organizate chiar de ctre ANRMAP, la cerere. Cursurile pot fi procurate fie prin achiziie direct fie prin includerencontractuldeasistentehnicla management. Pentru beneficiarii privai, AMPOP ar trebui s pun la dispoziie pagina se de internet pentru publicarea anunurilor, ca singur obligaie pentru aceasta categorie de beneficiari i s elimine anexa 6, aceasta nefiinddectosuprareglementareinutil. In afar de aceste cursuri, AMPOP ar trebui snumaicontractezeasistentehnicpentru elaborarea de ghiduri sau proceduri de achiziiepublic. 262
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

39. Publicitatea POP de la ateptarea interesului presei la un mix de comunicare promovat printr+o strategie de comunicare detaliat i asistentehnicspecializat

Analiza

Concluzie

Recomandare
Este necesar de urgen contractarea unei asistene tehnice competente pentru organizareapublicitiiprogramului. Caietul de sarcini trebuie pregtitit avnd n vedere toate recomandrile din raportul de evaluare intermediar aplicabile i n special celeprivindcileimijloaceledecomunicare i coerena mesajului. In afar de dezbaterea n Comitetul pentru achiziii publice, se recomand dezbaterea sarcinilor de publicitate att n conducerea AMPOP, cu CRurile, ct i cu membrii Comitetului de monitorizare. Se recomand nlaturarea din circulaie a afielor necorespunztoare, elaborate altele prin asistena tehnic propus i puse la dispoziie pentru download pe websiteul

Popularizareasebazeazexclusivpeinteresul Utilizarea resurselor interne ale organizatiei presei. Planul de comunicare existent este pentrupublicitateesteimposibila. preasumarpentruafisemnificativ. Utilizarea asistenei tehnice pentru Axa 5 este utilizat pentru popularizare pe diseminare cunoate un succes limitat i o calea unor contracte de valori restrnse, ntinderemaidegrabmodest. pentruorganizareaunorseminarii. Produsele concludent. de publicitate nu respect

ntrutotul cerinele de realism i mesaj

263
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

AMPOP. AM POP ar trebui s se implice att n elaborarea sarcinilor ct i n verificarea graficiiimesajelorpropuse. Se recomand atenie n estimarea valorii contractului i n condiiile referitoare la originalitate i variante propuse, pentru a se asigura respectarea principiului valoare pentru bani. Ar trebui realizat o evaluare analiticavaloriiestimateacontractului. 40. Problematicadegen,deladeclaraiilacoordonatdeimplementare

Analiza
ImplementareaPOPareoinfluenngeneral pozitiv asupra problematicii de gen, datele de raportare sunt disponibile. Nu exist un indicatorconstruitspecialnacestscop. Planurilededezvoltaredepusencadrulaxei 4 conin meniuni declarative cu privire la

Concluzie
Aspectele de gen sunt luate n considerare foraml, dar nu exist nici o eviden a utilizrii acestora pentru implementarte POP imonitorizareaPNS. Aceast limitare prezint riscul unui impact socialalPOPmairedusdectcelscontat,

Recomandare
AMPOP ar trebui s raporteze situaia n ce privete aspectele de gen cel puin anual n edineleComitetuluideMonitrizare. Planurile de dezvoltare locale depuse pentru axa 4 ar trebui s fie revizuite n sensul includerii unei minime analize a impactului 264

EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

aspecteledegen. Cererile de finantare sunt sunt evaluate i punctateidupcriteriiledegen,darnueste clarcumanumearelocaceastaevaluare.

de gen, dincolo de meniunile declarative. Beneficiarilor ar trebui s li se solicite un supliment la planul de dezvoltare n acest sens. Criteriul de evaluare a cererilor de finanare referitorlarespectareproblematiciidegenar trebui eliminat, deorece nu se poate evalua practic. n locul criteriului acesta ar trebui introdus o declaraie de respectare a principiuluianseloregale. PNS ar trebui actualizat cu o meniune referitoare la principiul anselor egale i o minim descriere a posibilitilor de aciune nacestsens.Oalternativesteelaborareade catre AMPOP a unui document de orientare n acest sens, eventual prin intermediulasisteneitehnicelamanagement.

265
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

41. Proteciamediuluidelarespectareastandardelorlaplanificareparticipativintegrat

Analiza

Concluzie

Recomandare
AMPOPartrebuisorganizezeontlnirela nivel naional cu custozii siturilor Natura 2000, la care s participe i reprezentni ai Ministerului Mediului i Pdurilor. O alternativ ar fi organizarea de astfel de seminariilanivelulCRurilor. Evaluatorii ar trebui instruii n ce privete aspecteledemediuibiodiversitateimplicate, fapt realizabil fie n cadrul contractului existent cu firma de evaluare, fie prin includerea acestei tematici i a acestui grup int n contractul de asisten tehnic la management.

Protectia mediului i a biodiversitii este Planurile de afaceri din sector i planurile de inclus n inteniile i documentele management ale siturilor Natura 2000 se programatice dar nu exist evidene privind elaboreazseparat. cooperareacuautoritatiledemediuscustozii Multe aspecte ale managementului mediului siturilorNatura2000. (cumarfietichetareaecologica)potrmnen afara POP, din necunoatere de catre Aspectele de mediu si de managementul potenialii beneficiari, managementul POP i biodiversitatii sunt cvasinecunoscute evalautori. majoritatiicelorimplicati.

266
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

42. Sprijinireasocietilorcomercialedelafinanarelapromovareaactivavaloriiadugate

Analiza
Informaiile privitoare la dezvoltarea produselor de nalt calitate i cu valoare adaugat sunt sumare, dincolo de intenia beneficiarilor de a aplica cele mai moderne tehnologiiideapromovainovarea.

Concluzie
Sectorul de afaceri relevantdin Romania este ncpreaslabcapitalizatifragmentatpentru acontribuisemnificativlaunsectoreuropean competitividinamic. Este necesar un sprijin susinut pentru revigorareaacestuia.

Recomandare
Serecomandaliniereastrategieiprogramului cu politicile europene prevzute a cror dezvoltare este stabilit n Towards a Single Market Act110 n special n ce privete promovarea creterii inteligente (Smart Growth) i promovarea inovrii, conform StrategieiEuropa2020. AMPOP ar trebui s urmreasc mpreun cuANPAdezvoltareasectoruluideafaceride profil,ntrunmodmultmaisusinut,inclusiv prin comandarea unor studii de pia relevante, prin instituirea unui mecanism operativ i independent de colectare de informaiiprivindstareasectoruluideafaceri iprintroabordaredetipcomplementarntre axele 2 i 4 i ntre acestea i alte programe relevante,cumarfiPOSCCE.

110

COM(2010)608final

267
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

43. AMPOP,delanumruldelocuridemuncangajateprincereri,launimpactrealpepiaamuncii

Analiza
POP a contribuit n mod semnificativ la crearea de locuri de munc n sector, cu un numrestimatde325denoilocuridemunc (204 n sectorul de prelucrare a petelui i 119 n sectorul acvacultur). Acest numr poate fi chiar mai ridicat dac se calculeaz analitic prin nsumarea prevederilor cererilor de finanare: 780 noi locuri de munc (217 n prelucrare i comercializare + 563 n acvacultur,repectiv362nfermelenoii202 nfermelemodernizate). Numarul de locuri de munc meninut ca

Concluzie

Recomandare
Contractele de finaare ar trebui revizuite (att cele ncheiate ct i cele care se vor introducnduse prevederea ncheia) posibilitii de renegociere anuala a indicatorilor privind locurile de munc nou create asumai de ctre beneficari. n condiii extreme (recesiune grav i prelungit), acest lucru ar putea nsemna inclusiv tergerea acestei obligaii. Este recomandabil consultarea Comisiei Europene cu privire la aceastposibilitate. Evaluarea cererilor ar trebui s includ o pondere mai mic pentru acest criteriu, pentruadescurajasupralicitarea.

Unpunctcriticnceprivesteimpactulrealpe termen mediu i lung ar programului n ce priveste crearea de locuri de munca este mentinerea acestora n conditiile prefigurarii unei perioade de recesiune de mai multi ani. Ar fi contraproductiv ca AMPOP sa solicite rambursarea sumelor n situaii n care recesiunea ar face practic imposibil meninerea locurilor de munca aa cum au fost ele declarate n cererile de finantare. n senscomercial,nactualaconjuncutraaceasta prevedere poate fi intepretata ca o clauz de hardship (adic. prea dificil pentru a fi urmare a implementarii proiectulkui asumat de ctre oricine, n condiiile reprezintunindicatorcontractual. meninerii unui profit acceptabil al entitii comerciale). De altfel, membrii FocusGrup organizatpentruanalizaaxei2iauexprimat deschis ngrijorarea fa de o astfel de posibilitate.

268
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

44. AMPOP,delainstruireprineforturiindividuale,laaplicareaunuiprogramcoerenticuprinztordeinstruire

Analiza

Concluzie

Recomandare

NiciunuldintremembriiAMPOPsauCRnu Lipsa de instruire organizat reprezint un Contractul de asisten tehnic la a participat n ultimii 3 ani la un curs de foarteseriosobstacolnimplementareaPOP. management ar trebui s includ module de instruirepentrupersonalulAMPOP,precum pregtire sau la un schimb de experien i un schimb de experien cu alte State relevant. Membre. Personalul AM POP ar trebui inclus in programul de pregatire al functionarilor publiciaiMADR.

269
EvaluareaIntermediaraProgramuluiOperationalpentruPescuitnperioada20072010

ANEXA2ANALIZASISTEMULUIDEEVALUAREEXISTENT SIPROPUNERIDEIMBUNATATIRE
Pentrumsura2.1.suntaplicatenprezenturmtoarelegrile: GRILA DE EVALUARE TEHNIC pentru Msura 2.1 Acvacultur Aciunea 1, 2, 3 Nr. crt. 1. Relevana proiectului pentru obiectivele axei prioritare i ale msurii Maxim 23 Minim 11,5 1.1 1.2 1.3 1.5 2 2.1 n ce msur contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale msurii n ce msur contribuie la crearea/ meninerea de noi locuri de munca n ce msur promoveaz noi tehnologii n ce msur contribuie la respectarea sau mbuntirea condiiilor de mediu, Calitatea i maturitatea proiectului Coerena documentaiei tehnico economice, 10 5 5 3 17,5 2,5 Criterii de evaluare tehnic Punctaj

2.2 2.3 4 4.1

Claritatea metodologiei de implementare a operaiunii, Fezabilitatea soluiei tehnice, Sustenabilitatea tehnica i financiara a proiectului dup ncetarea finanrii nerambursabile operaiunea este sustenabil din punct de vedere tehnic (durabilitatea investiiei i perspective comerciale bune pentru specia de cultur)

5 10 2,5 2,5

270

5 5.2 5.3 Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului experiena anterioar de management de proiect calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului (studii i experien) 7 4,5 2,5

Punctaj minim: 30 Punctaj maxim: 50 GRILA DE EVALUARE ECONOMIC I FINANCIAR pentru Msura 2.1 Acvacultur Aciunea 1, 2, 3

Nr. crt. 1.

Criterii de evaluare economic i financiar

Punctaj

Relevana proiectului pentru obiectivele axei prioritare i ale msurii

Maxim 7 Minim 3,5

1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.4 2.5 3 3.1

n ce msur contribuie la diversificarea ctre noi specii cu perspective comerciale bune n ce msur promoveaz egalitatea de anse, Calitatea i maturitatea proiectului Coerena documentaiei tehnico economice, Claritatea metodologiei de implementare a operaiunii, Fezabilitatea calendarului de implementare a proiectului Calitatea analizei de pia (existena i calitatea datelor i coerena analizei) Buget Corelat cu activitatile propuse pentru obtinerea rezultatelor scontate (toate costurile au fost incluse si corect mprite pe tipuri de cheltuieli i n concordan cu criteriile de eligibilitate)

2 5 22,5 2,5 5 5 10 5 2,5

271

3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 raport cost / beneficiu (costurile sunt realiste i justificate de rezultatele dorite Sustenabilitatea tehnica i financiara a proiectului dup ncetarea finanrii nerambursabile operaiunea este sustenabil din punct de vedere tehnic (durabilitatea investiiei i perspective comerciale bune pentru specia de cultur) operaiunea este sustenabil din punct de vedere financiar (profitabilitate i perioada de recuperare a investiiei) Capacitatea beneficiarului pentru implementarea proiectului capacitatea financiar experiena anterioar de management de proiect calificarea personalului propus pentru implementarea proiectului (studii i experien) 2,5 7,5 2,5 5 8 5 0,5 2,5

Punctaj minim: 30 Punctaj maxim: 50 Punctaj obinut: Manualul de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare Cod manual: M0503 la subcapitolul 5.3.3 Evaluarea tehnic, economic i financiar a Cererilor definanare conforme i eligibile, menioneaz Pentru a putea fi selectat cerereadefinanaretrebuiesndeplineascsimultanurmtoarelecondiii: totalulpunctajeloracordatedectreceidoiexperitrebuiesfie65puncte, punctajulacordatdectreexpertultehnictrebuiesfie30puncte, punctajulacordatdectreexpertulfinanciartrebuiesfie30puncte

Dezavantajelesistemuluideevaluareexistent a)Dinpunctdevederealevaluariitehnice: 1) Subcriteriile sunt prea generale i excesiv de subiective: subcriteriul. n ce msur promoveaz egalitatea de anse este imposibil de evaluat; subcriteriul Claritatea metodologiei de implementare a operaiunii este lipsitdeconinut. 2) Ponderea diferitelor subcriterii ntre ele nu este justificat: subcriteriul Coerenadocumentaieitehnicoeconomiceprimete2,5puncte,ntimpce

272

subcriteriul Claritatea metodologiei de implementare a operaiunii primetemaxim5puncte. 3) Unelesubcriteriireprezintdefaptcondiiilegaledeaprobareainvestiiei,i nu pot fi evaluate, deoarece dac nu sunt ndeplinite, investiia nu se poate realizadeloc:deexemplusubcriteriulncemsurcontribuielarespectarea sau mbuntirea condiiilor de mediu (dac un proiect nu respect condiiiledemediu,acestanusepoateimplementa). b)Dinpunctdevederealevaluariifinanciaresieconomice: 1) Un subcriteriu este fracionar, ceea ce ridic semene de ntrebare att n ce privete utilitatea ct i n ce privete aprecierea cantitativa: experiena anterioardemanagementdeproiect0.5puncte. 2) Subcriteriulcapacitateafinanciaresteimposibildeevaluat. 3) Subcriteriul operaiunea este sustenabil din punct de vedere financiar (profitabilitateiperioadaderecuperareainvestiiei)conducelaunrspuns detipda/nuinulaoaprecierecantitativcumprevedegrila. nconcluzie,metodologiadeevaluareaplicatanuestesuficientdeclarasi fundamentata,esteexcesivdecomplicata,imprecisicaurmareimprevizibila. Evaluatorulpropuneinstituireauneiprocedurideapelsievaluarecuurmatoarele etape: 1) Solicitarea depunerii cererii de finanare. nsoit de o declarie pe propria rspunderePrivinendeplinireaconditiilordeeligibilitate. 2) Evalaurearelevanteisimaturitatiiproeictului,printrogriladetiptrecenutrece. 3) SoliciatreadeclairficariproiectelorceautrevutdeetapaaIIa. 4) Solicitarearevizieiproiectelor. 5) Evaluarea fezabilitatii proiectelor, printtro gril cu maxim 5 criterii, fiecaare apreciatcunotedea1la5,infunctiedecaracteristicibinedeterminate,cuprinse intrunGhiddeevalaurecetrebuipusladispozitiasolicitantilor,inpachetulde documentedeinformare. 6) Alcatuireauneilistederezerve,nordineapunctajelor.

273

7) Pentru proiectele ce sunt propuse spre aprobare: demonstrarea capacitatii de co.finantarepentruproiecteledemarivalorisinegociereaeventualaaclauzeide hardship. 8) Pentruproiectelerespinse,comunicarearezultatului.indetaliu. Pentrueficienaevaluriimaisuntpropuse: Includereaobligativitiijustificriiiargumentriicompleteirelevante, n scris a punctajului acordat, ntrun mod cuantificat i verificabil; implicareaactivapersonaluluiAMPOPnaprobareaevaluarilor. Continuarea practiciidediscutare periodica cu evaluatoriiindependeni adificultilorntmpinateiaidentificriimodalitilordeomogenizare aevalurii(aplicareunitaracriteriilordeevaluare); Informarea solicitantului cu privire la motivele concrete ale respingerii, astfelnctsfieposibilrefacereairedepunereacererii. Instituirea unui sistem de plafonare a unor categorii de costuri n bugetele proiectelor, eficient n ce privete evitarea supraevalurilor terenului, sistem de forma: xx% din total costuri eligibile dar nu mai multdexxxlei,prinmodificareaGhiduluiSolicitantului.

Utilizarea studiilor ce au ca obiect obtinerea de informatii cuantificate privindsectorulvizatinvedereafundamentariielaborariidocumentelor anexatecereriidefinantareiaevaluriiacestora.

274

275