P. 1
Statistica Sociala Si Analiza Datelor 2011 2012

Statistica Sociala Si Analiza Datelor 2011 2012

|Views: 341|Likes:
Published by Io Zele

More info:

Published by: Io Zele on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea de Sociologie şi Asistenţa Socială Anul universitar 2011-2012 Semestrul 2 • Informaţii generale despre

curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Statistică socială şi analiza datelor Codul: ASR 0121 Numărul de credite: 8 Locul de desfăşurare: Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Programarea în orar a activităţilor: luni, 14-16 • Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator Nume, titlul ştiinţific: Pah Iulian, doctor Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon): i_pah@yahoo.com

• Descrierea disciplinei:
Obiective Cursul propune însuşirea noţiunilor elementare de statistică şi familiarizarea studenţilor cu tehnicile statistice clasice de prelucrare şi interpretare a datelor. Prin activitatea de seminar urmează a se consolida cunoştinţele transmise la curs şi a se forma deprinderile necesare pentru prelucrarea şi analiza datelor statistice elementare, în formă neinformatizată şi informatizată. In acest scop, se urmăreşte şi asigurarea unei formări de bază pentru analiza datelor cu pachetul SPSS, prezentarea principalelor proceduri SPSS şi exemplificarea utilizării acestui pachet de programe. Conţinut Materia predată va asigura: a) evidenţierea specificului judecăţilor de tip statistic şi adecvarea acestora la realitatea socială; b) evidenţierea, prin aplicaţiile curente, a locului şi rolul instrumentului statistic în cunoaşterea fenomenelor sociale; c) prezentarea SPSS-ului şi utilizarea lui în analiza statistică descriptivă univariată (generarea distribuţiilor de frecvente, a graficelor şi determinarea indicatorilor statistici de centralitate, dispersie şi ai formei distribuţiilor); d) utilizarea SPSS-ului în analiza statistică inferenţială (estimarea parametrilor unei populaţii statistice, teste de semnificaţie etc); e) folosirea SPSS-ului în analiza de corelaţie şi regresie liniară simplă (estimarea parametrilor regresiei, testarea semnificaţiei lor etc.). Competenţe dobândite Cursul şi seminarul urmăresc: a) înţelegerea principalelor noţiuni statistice; b) cunoaşterea metodelor elementare de prelucrare şi interpretare a datelor de tip statistic; c) dezvoltarea capacităţii de a distinge între calitatea datelor statistice obţinute prin metode exhaustive şi prin cele selective de culegere a datelor; d) dezvoltarea capacităţii de a folosi noţiunile, instrumentele dar şi, mai general, raţionamentul de tip statistic în diferite contexte, fie că e vorba de discursul ştiinţific sau de cel obişnuit; e) dezvoltarea unor calităţi precum precizia şi exactitatea, corectitudinea şi obiectivitatea în aprecierea fenomenelor sociale; f) crearea şi gestionarea corectă a bazelor de date SPSS, utilizarea procedurilor acestui pachet de programe şi interpretarea rezultatelor furnizate de proceduri. Metode utilizate în cazul predării, al seminarului sau al lucrărilor practice Cursul magistral, conversaţia euristică, exemplificarea practică etc. • Bibliografia obligatorie: 1. Agresti, Alan şi Finlay, Barbara (1986), Statistical Methods for the Social Sciences, San Francisco/Londra, Dellen Publishing Company/Collier Macmillan Publishers. 2. Coman, Claudiu şi Medianu, Narcisa (2002), Statistică socială - Aplicaţii SPSS, vol. I şi II, Editura Infomarket, Braşov. 3. Grenon, Gilles şi Viau, Suzane (1999), Méthodes quantitatives en sciences humaines, vol. 1: De l'échantillon vers la population, 2eme édition, Gaëtan Morin Éditeur, Paris.

bazaţi pe abaterile valorilor: indicele lui Gini. Mircea. 2. Elisabeta şi Grama. 7. 5. Distribuţii de frecvenţe.3.5. 5. Pah Iulian (2011). 8.4. 3. categoriale. Rotariu.1. 5. Cluj-Napoca. Caracteristici cantitative şi calitative (variabile). 9. coeficientul de variaţie. respectiv a două proporţii din două populaţii cu proceduri SPSS: procedura Paired-Samples T Test şi procedura Independent-Sample T Test. Determinarea indicatorilor statistici cu proceduri SPSS: procedura Frequencies (II). Inferenţe statistice. Determinarea intervalului de încredere. 2. Presa Universitară Clujeană. modul sau valoarea modală). Asocierea caracteristicilor calitative (dihotomice. Iaşi. Indicatori ai formei unei distribuţii (indicatori de oblicitate sau asimetrie.2.4. Milllea. respectiv proporţia unei populaţii.) (1999). Lucian. Iulian (2004). Iaşi. ordinale).2.abaterea standard şi varianţa –.1. Estimarea a două proporţii din două populaţii printr-un interval de încredere. Caracteristici nominale (categoriale) şi caracteristici ordinale. Editura Eikon. Individ. Iaşi. 2. Frecvenţe relative şi frecvenţe cumulate. Statistica aplicată în ştiinţele sociale. Indicatori de dispersie (bazaţi pe intervale de variaţie: amplitudinea.7. Cornel (2003).2. 4. 3. procedura Explore şi procedura Means Tema IV: Caracteristici calitative 4.5.4. Testarea ipotezelor statistice referitoare la diferenţa a două medii. diagrama circulară. Vlad şi Filipescu. Pah. abaterea intercuartilă. Rateau. cercetări bazate pe eşantion (distribuţia normală. eroarea standard. • Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: Tema I: Obiectul statisticii 1.1.4.6. Ana (2004). 2 . 5. 5.1. Metode statistice aplicate în şiinţele sociale. Alba Iulia. Editura Aeternitas. Introducere în SPSS.2. Marina. Estimarea unei medii şi a unei proporţii din populaţie printr-un interval de încredere. Traian (coord.2. descompunerea varianţei. Patrick (2004). Informatica aplicată în ştiinţele sociale. 5. volumul eşantionului). • Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Reţea de calculatoare. 5.1. 1. istoria şi ramurile disciplinei. 5. vol.1.3. 2. 5. Grafice ataşate distribuţiilor de frecvenţe (diagrama cu bare. Specificul statisticii sociale. histograma). Cluj-Napoca. videoproiector etc. Inferenţe statistice. 10. abaterea medie de la o valoare dată . Editura Polirom. respectiv testarea semnificaţiei statistice referitoare la media sau proporţia dintr-o populaţie cu proceduri SPSS: procedura One Sample T Test. Editura Polirom. mediana.1. 5. Cercetări selective. Presa Universitară Clujeană. Analiza statistica cu SPSS. respectiv a două proporţii din două populaţii (eşantioane perechi şi eşantioane independente). I şi II. procedura Descriptives. Sursele de informaţie ale statisticii sociale. Tehnici de eşantionare. Metodele şi statisticile experimentale. Estimarea diferenţei a două medii din două populaţii printr-un interval de încredere. Determinarea coeficienţilor de asociere ai caracteristicilor calitative cu proceduri SPSS: procedura Crosstabs Tema V: Teoria eşantionării 5. Tema II: Caracteristici (variabile) statistice 2. Indicatori de poziţie (media aritmetică.6. 5.3. Coeficienţi de asociere şi intensitatea asocierii. indicatori de boltire sau aplatizare) 3.3.3.3. Editura Polirom. Jaba. poligonul frecvenţelor. Determinarea intervalului de încredere. 4. populaţie şi eşantion. respectiv testarea semnificaţiei statistice referitoare la diferenţa a două medii. Tehnici de analiză a datelor cu SPSS.5. Rîşteiu.2. Iulian (2004). reprezentativitatea eşantionului. 6.4. 4. Pah. Testarea ipotezelor statistice referitoare la media. Natura. Cluj-Napoca.5. eroare maximă admisă şi nivel de încredere. 2.2. Elaborarea graficelor cu proceduri SPSS: procedura Frequencies (I) Tema III: Indicatori ai caracteristicilor cantitative 3.

Statistică aplicată în psihologie. Technip.. (1996). Clocotici. şi Bhattacharyya. 3. Statistique . Iaşi. invocate mai înainte. • Bibliografia opţională: 1. Ed. Activitatea de seminar. 6. Coeficienţii de regresie. Paris. Gouri. Promovarea exemenului final este condiţionată de obţinerea notei 5 la fiecare probă din lucrarea scrisă de semestru. respectiv de laborator nu poate fi reluată decât în anul următor. 4ème éd.économie .sciences médicine. V. Johnson. • Detalii organizatorice. 6.  Laborator: 2 verificări pe semestru . Coeficientul de corelaţie Bravais-Pearson. Richard Arnold..2. În lipsa notei pentru activitatea de seminar sau laborator. Statistics: principles and methods. New York.4. 3 . William. gestionarea situaţiilor excepţionale: Consecinţele cazurilor de frauda la exemen: nota 1 (unu).maxim 20% din nota finală. Paris. Wonnacott. • Modul de evaluare:  Seminar: 2 verificăr pe semestru . 5. Les techniques de sondage. şi Wonnacott.minim 60% din nota finală. studentului i se va se va acorda nota 1 (unu). P. 6. (1995). Noţiuni de regresie liniară multiplă Activităţile de seminar vor urmări îndeaproape programa cursului. A. (1994). efectuându-se rezolvarea de exerciţii şi probleme pentru însuşirea noţiunilor predate şi formarea deprinderilor de aplicare a tehnicilor statistice în analiza datelor. Ronald J. Andrei. Economica. 4. Fox. K. Statistica şi sondajul de opinie. MicroCase Corporation. Polirom. (2000). John Wiley and Sons. curs) . procedura Regression. 6. 3rd ed. Inc. Bucureşti. (2004). Ardilly. Social Statistics. Novak.maxim 20% din nota finală.gestion . coeficientul de corelaţie a rangurilor. 6. Lucrările de laborator vor urmări prezentarea pachetului SPSS for Windows şi lucrul efectiv cu procedurile lui. 2.  Lucrarea scrisă de semestru (examen final.Tema VI: Corelaţie şi regresie liniară 6. Determinarea coeficienţilor de corelaţie şi regresie cu proceduri SPSS: procedura Correrlate..5. 1998.1 Regresie liniară simplă şi corelaţia. Stan. Thomas H. Editura universitară.4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->