P. 1
Statistica Sociala Si Analiza Datelor 2011 2012

Statistica Sociala Si Analiza Datelor 2011 2012

|Views: 341|Likes:
Published by Io Zele

More info:

Published by: Io Zele on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea de Sociologie şi Asistenţa Socială Anul universitar 2011-2012 Semestrul 2 • Informaţii generale despre

curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Statistică socială şi analiza datelor Codul: ASR 0121 Numărul de credite: 8 Locul de desfăşurare: Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Programarea în orar a activităţilor: luni, 14-16 • Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator Nume, titlul ştiinţific: Pah Iulian, doctor Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon): i_pah@yahoo.com

• Descrierea disciplinei:
Obiective Cursul propune însuşirea noţiunilor elementare de statistică şi familiarizarea studenţilor cu tehnicile statistice clasice de prelucrare şi interpretare a datelor. Prin activitatea de seminar urmează a se consolida cunoştinţele transmise la curs şi a se forma deprinderile necesare pentru prelucrarea şi analiza datelor statistice elementare, în formă neinformatizată şi informatizată. In acest scop, se urmăreşte şi asigurarea unei formări de bază pentru analiza datelor cu pachetul SPSS, prezentarea principalelor proceduri SPSS şi exemplificarea utilizării acestui pachet de programe. Conţinut Materia predată va asigura: a) evidenţierea specificului judecăţilor de tip statistic şi adecvarea acestora la realitatea socială; b) evidenţierea, prin aplicaţiile curente, a locului şi rolul instrumentului statistic în cunoaşterea fenomenelor sociale; c) prezentarea SPSS-ului şi utilizarea lui în analiza statistică descriptivă univariată (generarea distribuţiilor de frecvente, a graficelor şi determinarea indicatorilor statistici de centralitate, dispersie şi ai formei distribuţiilor); d) utilizarea SPSS-ului în analiza statistică inferenţială (estimarea parametrilor unei populaţii statistice, teste de semnificaţie etc); e) folosirea SPSS-ului în analiza de corelaţie şi regresie liniară simplă (estimarea parametrilor regresiei, testarea semnificaţiei lor etc.). Competenţe dobândite Cursul şi seminarul urmăresc: a) înţelegerea principalelor noţiuni statistice; b) cunoaşterea metodelor elementare de prelucrare şi interpretare a datelor de tip statistic; c) dezvoltarea capacităţii de a distinge între calitatea datelor statistice obţinute prin metode exhaustive şi prin cele selective de culegere a datelor; d) dezvoltarea capacităţii de a folosi noţiunile, instrumentele dar şi, mai general, raţionamentul de tip statistic în diferite contexte, fie că e vorba de discursul ştiinţific sau de cel obişnuit; e) dezvoltarea unor calităţi precum precizia şi exactitatea, corectitudinea şi obiectivitatea în aprecierea fenomenelor sociale; f) crearea şi gestionarea corectă a bazelor de date SPSS, utilizarea procedurilor acestui pachet de programe şi interpretarea rezultatelor furnizate de proceduri. Metode utilizate în cazul predării, al seminarului sau al lucrărilor practice Cursul magistral, conversaţia euristică, exemplificarea practică etc. • Bibliografia obligatorie: 1. Agresti, Alan şi Finlay, Barbara (1986), Statistical Methods for the Social Sciences, San Francisco/Londra, Dellen Publishing Company/Collier Macmillan Publishers. 2. Coman, Claudiu şi Medianu, Narcisa (2002), Statistică socială - Aplicaţii SPSS, vol. I şi II, Editura Infomarket, Braşov. 3. Grenon, Gilles şi Viau, Suzane (1999), Méthodes quantitatives en sciences humaines, vol. 1: De l'échantillon vers la population, 2eme édition, Gaëtan Morin Éditeur, Paris.

5. 5. indicatori de boltire sau aplatizare) 3. populaţie şi eşantion. Mircea. 5. Iaşi. Vlad şi Filipescu. mediana. Editura Polirom. Iaşi. 9. 4.5. Asocierea caracteristicilor calitative (dihotomice. Pah Iulian (2011). respectiv a două proporţii din două populaţii (eşantioane perechi şi eşantioane independente). 4.5.2. Presa Universitară Clujeană.) (1999). I şi II. Patrick (2004). 2. Editura Aeternitas. Metode statistice aplicate în şiinţele sociale. 6. Rotariu. Indicatori ai formei unei distribuţii (indicatori de oblicitate sau asimetrie. • Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Reţea de calculatoare. cercetări bazate pe eşantion (distribuţia normală. 5. vol. videoproiector etc. Milllea.1. 2. Individ. 3. respectiv a două proporţii din două populaţii cu proceduri SPSS: procedura Paired-Samples T Test şi procedura Independent-Sample T Test. Editura Polirom. Determinarea indicatorilor statistici cu proceduri SPSS: procedura Frequencies (II). Iulian (2004). Elaborarea graficelor cu proceduri SPSS: procedura Frequencies (I) Tema III: Indicatori ai caracteristicilor cantitative 3. Traian (coord. Informatica aplicată în ştiinţele sociale. 7. 8. 2. abaterea intercuartilă.3. Estimarea diferenţei a două medii din două populaţii printr-un interval de încredere. respectiv proporţia unei populaţii. Pah. Iaşi.5.5. Alba Iulia. eroare maximă admisă şi nivel de încredere. Indicatori de poziţie (media aritmetică. 5. Sursele de informaţie ale statisticii sociale. Inferenţe statistice. procedura Descriptives. Cercetări selective. volumul eşantionului).6. 5.2. 2 . respectiv testarea semnificaţiei statistice referitoare la diferenţa a două medii. Specificul statisticii sociale. 4. Estimarea unei medii şi a unei proporţii din populaţie printr-un interval de încredere. Rîşteiu.1.1. bazaţi pe abaterile valorilor: indicele lui Gini.4. Distribuţii de frecvenţe. Marina. Analiza statistica cu SPSS. 5. Determinarea intervalului de încredere. istoria şi ramurile disciplinei. abaterea medie de la o valoare dată .2. Cluj-Napoca.2. Testarea ipotezelor statistice referitoare la diferenţa a două medii. Tehnici de analiză a datelor cu SPSS. 5. Natura. Introducere în SPSS. respectiv testarea semnificaţiei statistice referitoare la media sau proporţia dintr-o populaţie cu proceduri SPSS: procedura One Sample T Test. 3. Caracteristici nominale (categoriale) şi caracteristici ordinale. categoriale. Cornel (2003).3.6. • Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: Tema I: Obiectul statisticii 1. Editura Polirom. diagrama circulară. Grafice ataşate distribuţiilor de frecvenţe (diagrama cu bare. eroarea standard.1. Lucian. Tehnici de eşantionare. Statistica aplicată în ştiinţele sociale.1. Estimarea a două proporţii din două populaţii printr-un interval de încredere. histograma).1. 10. poligonul frecvenţelor. 5. descompunerea varianţei.4. 5. Indicatori de dispersie (bazaţi pe intervale de variaţie: amplitudinea. reprezentativitatea eşantionului. Determinarea intervalului de încredere. Elisabeta şi Grama. Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca. Caracteristici cantitative şi calitative (variabile).1.2. Frecvenţe relative şi frecvenţe cumulate. Testarea ipotezelor statistice referitoare la media. Rateau. 2.7.4.4. Inferenţe statistice.3. Metodele şi statisticile experimentale. Determinarea coeficienţilor de asociere ai caracteristicilor calitative cu proceduri SPSS: procedura Crosstabs Tema V: Teoria eşantionării 5. procedura Explore şi procedura Means Tema IV: Caracteristici calitative 4. 5. 2. Tema II: Caracteristici (variabile) statistice 2.2. modul sau valoarea modală). 1. Ana (2004). coeficientul de variaţie. Cluj-Napoca. ordinale). Pah.abaterea standard şi varianţa –. Iulian (2004). Jaba.4. Editura Eikon.3.3. Coeficienţi de asociere şi intensitatea asocierii.2.3.

5. respectiv de laborator nu poate fi reluată decât în anul următor. şi Bhattacharyya. • Bibliografia opţională: 1. Bucureşti. 6. 6.4. Gouri.. 1998. Ronald J.sciences médicine. Les techniques de sondage. Social Statistics. Statistique . 3rd ed. V. William. (1995). Thomas H. invocate mai înainte. P. Promovarea exemenului final este condiţionată de obţinerea notei 5 la fiecare probă din lucrarea scrisă de semestru. Statistics: principles and methods. Clocotici.gestion . • Modul de evaluare:  Seminar: 2 verificăr pe semestru . În lipsa notei pentru activitatea de seminar sau laborator.. (2000). Novak.économie . Wonnacott. • Detalii organizatorice.minim 60% din nota finală. Ardilly. Statistica şi sondajul de opinie. Iaşi. Inc. New York. Technip. K. gestionarea situaţiilor excepţionale: Consecinţele cazurilor de frauda la exemen: nota 1 (unu). Paris. Economica. Editura universitară. Richard Arnold. efectuându-se rezolvarea de exerciţii şi probleme pentru însuşirea noţiunilor predate şi formarea deprinderilor de aplicare a tehnicilor statistice în analiza datelor.5.2. Stan.Tema VI: Corelaţie şi regresie liniară 6. (1994). A. curs) . Statistică aplicată în psihologie. (1996). 4ème éd.  Laborator: 2 verificări pe semestru . 3 . Fox. 6. şi Wonnacott. 4.maxim 20% din nota finală. (2004). Ed.maxim 20% din nota finală. MicroCase Corporation.1 Regresie liniară simplă şi corelaţia. Coeficientul de corelaţie Bravais-Pearson. Determinarea coeficienţilor de corelaţie şi regresie cu proceduri SPSS: procedura Correrlate. Polirom. 6. Lucrările de laborator vor urmări prezentarea pachetului SPSS for Windows şi lucrul efectiv cu procedurile lui.4. Andrei. John Wiley and Sons.  Lucrarea scrisă de semestru (examen final. Noţiuni de regresie liniară multiplă Activităţile de seminar vor urmări îndeaproape programa cursului. 2. procedura Regression. 6. 3. studentului i se va se va acorda nota 1 (unu). coeficientul de corelaţie a rangurilor.. Coeficienţii de regresie. Paris. Johnson. Activitatea de seminar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->