Sunteți pe pagina 1din 20

1

C U P R I N S

Prezentare FIREPOWER ………………………………………… 3

Propunere FINANCIARA - ECHIPAMENT GRATUIT ! ……… 4

Calcul raport COST - PROFIT -………………………………...... 5

Echipament PURGE FP 3000 - ECHIPAMENT GRATUIT !... 6

Tehnologia PURGE ……………………………………………….. 7

Soluţia PURGE FLUID …………………………………………… 8

Condiţionerul FP 4000 ……………………………………………. 9

Licenţa RAR pentru PURGE FLUID …………………………… 10

Certificat de conformitate RAR pentru PURGE FLUID ……... 11

Licenţa RAR pentru FP 4000 …………………………………… 12

Certificat de conformitate RAR pentru FP 4000 ……………… 13

Certificat T U V Germania ………………………………………... 14

Certificat DEKRA Germania ………………………………......... 15

Traducere certificat DEKRA ……………………………............. 16

Certificat CALITATE & CONFORMITATE …………............... 17

Test performante ………………………………........................... 18

Test performante REDUCERE CONSUM si OPACITATE...... 19

Test performante Rapoarte OPACITATE ………………………. 20

2
3
FIREPOWER INDUSTRIAL
member FIREPOWER GROUP - Australia
246 Iuliu Maniu Blvd. 061126 Bucharest 6, ROMANIA
Phone : + 40 21 434 08 56 ; Fax : + 40 21 434 08 41
email : adrian@firepower.ro ; www.firepowergroup.ro

GRATUIT

PROPUNERE FINANCIARA

SC FIREPOWER INDUSTRIAL SRL pune


gratuit la dispoziţia dumneavoastră, în baza
unui contract de comodat

echipamentul FIREPOWER PURGE FP 3000


pentru curăţarea dinamică a sistemelor de
injecţie ale motoarelor Diesel

urmând ca dumneavoastră să achiziţionaţi, odată cu livrarea echipamentului,


un stoc minim de “consumabile” , propus de noi în configuraţia de mai jos,
condiţiile de plată urmând a fi convenite de comun acord :

Preţ * Valoarea*
Denumire produs Cantitate
( litri ) unitar totală
( EURO ) ( EURO )
Soluţie concentrată FIREPOWER PURGE
pentru curăţarea sistemelor de injecţie 30 35 1050
ale motoarelor Diesel
Condiţioner concentrat FP 4000 pentru
tratarea combustibilului tip motorină, 15 45 675
indiferent de tipul şi calitatea acesteia

* NU conţin TVA TOTAL 1725

IMPORTANT
Specialiştii noştrii vă vor şcolariza gratuit personalul şi vor efectua aplicaţii
practice la sediul dumneavoastră , urmând a vă acorda tot sprijinul privind
aspectele de marketing , tehnic şi comercial, astfel încât să puteţi înregistra
profit imediat.
4
R A P O R T
COST “CONSUMABILE” - PROFIT BRUT MINIM
Motor Diesel mai mic de 3.000 cm³ ( 3 litri )
*
Preţ unitar *
Preţ minim
Cantitate utilizată achiziţie recomandat *
PROFIT
LITRI vânzare minim
EURO EURO EURO
Solutie de
curăţat
concentrată 0,500 17,50
Purge Fluid
Condiţioner 11,25 58 29,25
pentru motorină 0,250
concentrat Tratează până la Total
FP 4000 1000 l motorină 28,75

Motor Diesel de la 3.000 cm³ ( 3 litri ) pina la 6.000 cm³ ( 6 litri )


*
Preţ unitar *
Preţ minim
Cantitate utilizată achiziţie recomandat *
PROFIT
LITRI vânzare minim
EURO EURO EURO
Solutie de
curăţat
concentrată 1 35
Purge Fluid
Condiţioner 11,25 75 28,75
pentru motorină 0,250
concentrat Tratează până la Total
FP 4000 1000 l motorină 46,25

Motor Diesel mai mare de 6.000 cm³ ( 6 litri )


*
Preţ unitar *
Preţ minim
Cantitate utilizată achiziţie recomandat *
PROFIT
LITRI vânzare minim
EURO EURO EURO
Solutie de
curăţat
concentrată 1,5 52,50
Purge Fluid
Condiţioner 11,25 92 28,25
pentru motorină 0,250
concentrat Total
Tratează până la
FP 4000 1000 l motorină 63,75
* NU conţin TVA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Traducere din limba engleză

DEKRA
INDUSTRIAL

DEKRA Umwelt gmbH – Handwerkstr. 15 – D – 70565 Stuttgart

Firepower Europe
Herr Gunter Nolte
Schunhstr. 6

29221 Celle

Cercetare asupra combustibilului aditivat benzină / motorină


DEKRA Umwelt GmbH a fost însărcinată să adauge, în combustibilul diesel, aditivul furnizat de client şi să
efectueze cercetări asupra amestecului, cu privire la respectarea standardelor.
Au fost cercetaţi combustibilii cu şi fără aditivii FP10000 şi FP 4000 cu următoarea proporţie a amestecului
componentelor 1:1000 (un litru de produs la 1000 litri de combustibil) ale companiei Firepower.

Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în rapoartele de testare 76403/06 şi 75406/05.

Au fost cercetate următoarele proprietăţi:

Combustibil Diesel conform EN 590 (cu FP4000)


Biodiesel conform DIN EN 14214 (cu FP 4000)

Diesel Marine:
MDF Amestecat / MDO DMB conform cu ISO 8217 (cu FP 10000)
MSF Distilat / MDO DMB conform cu ISO 8217 (cu FP 10000)
Diesel Bunker / DMA conform cu ISO 8217 (cu FP 10000)
Marine Gasoil / MGO conform cu ISO 8217 (cu FP 10000)

În ceea ce priveşte parametrii examinaţi, respectând precizia măsurătorilor, s-a stabilit că, prin
adăugarea de aditivi, nu s-au determinat schimbări semnificative ale calităţii combustibilului diesel.

Prin adăugarea de aditivi, este garantată conformitatea cu Cerinţele Europene

Stuttgart, 13 Iunie 2006

DEKRA Umwelt GmbH


Laboratorul pentru Analize de Mediu şi Produs
Dr. Roland Ackerman
Semnătură indescifrabilă
Aplicată ştampilă:
DEKRA Umwelt Gmbh

Akkreditiertes Analyselabor DAP-PA-2887.99 in Stuttgart und Halle ( Salle ).

DEKRA Umwelt Gmbh Sitz Stuttgart, Registergericht Stuttgart Geschaftsfuhrer:


Umweltgutachterorganistaion HRB Nr. 16064
Handwerkstrase 15 Bankverbindung: Dr.-Ing. Bernd Steisslinger
D – 70565 Stuttgart BW: BLZ 60050101 Kto. - Nr. 2088491
www.dekra-umwelt.com Dresdner Bank: BLZ 60080000, Kto.-Nr 9009140 Ust.- ID-Nr.DE811457873
Brief Firepower 130606E. Doc

16
17
18
19
20