Sunteți pe pagina 1din 19
I. SPECIFICUL CERCETARIT CADAVRULUI LA FATA LOCULUI 1. Notiuni generale Cercetarea locului faptei reprezinta o actiune de ancheta foarte importanta gi prevazuta prin lege, efectuata de urgent’ de catre o echipa condusa de ofiterul de urmirire penala sau procuror, din care adesea face parte gi un specialist din domeniul medicinii. De cele mai multe ori, medicul este solicitat pentru a examina cadavrul la fata locului sau persoanele in viata, dar poate participa si in cazurile de reconstituire a faptei, la interogatoriu, la perchezitie sau prelevarea mostrelor (sange, fire de par etc.), pentru cercetarea comparativa a acestor probe etc. Locul faptei este un sector de teren sau incapere in limitele caruia s-a produs infractiunea sau alt eveniment cu caracter penal (omucidere, jaf, viol, sinucidere, accident rutier etc.). Locul unde a fost descoperit cadavrul unei persoane este considerat drept locul faptei. Numai o examinare minutioasa, intreprins& la momentul oportun va permite obtinerea unor informatii pretioase in descope- rirea infractiunii. $i invers, o cercetare superficiala, intarziata, in- competenta va duce la pierderea multor probe, care ulterior nu pot fi restabilite. Ofiterul de urmarire penala sau procurorul este in drept sa so- licite pentru participare la cercetarea locului faptei nu doar spe- cialisti din domeniul respectiv, ci gi pe cel invinuit, banuit si partea vatémata. Participarea martorilor nu este obligatorie, insa acestia pot atesta procedeele gi rezultatele examinarii locului faptei. Deplasarea medicului-specialist la fata locului si reintoarcerea lui, crearea conditiilor pentru indeplinirea obligatiilor prevazute prin Lege, transportarea cadavrului la morga si a corpurilor delicte pentru cercetari de laborator sunt asigurate de catre ordonator. Examinarea exterioara a cadavrului la locul unde acesta a fost depistat se face de oricare medic in calitate de specialist, dar cel 6 mai des este antrenat medicul legist, care in astfel de cazuri nu dispune de drepturile si obligatiile expertului judiciar. Opiniile si explicatiile acestuia, nu pot avea valoarea concluziei, ci, poarta doar un caracter consultativ gi sunt prezentate in mod verbal. Ulte- rior, medicul legist, care a luat parte la examinarea exterioara a cadavrului la fata locului, poate participa in procesul dat $i in ca- litate de expert, efectuind necropsia. cadavrului si prezentandu-si concluziile in scris. in procesul examinarii locului faptei, ofiterul de urmiarire pe- nalA sau procurorul intocmeste. un, proces-verbal, in care descrie toate actiunile sale si ale medicului-specialist, precum, $i toate faptele constatate pe parcursul cercetarii, in aceeasi ordine in care s-au efectuat constatarile. De regula, cadavrul este examinat in locul unde a fost gasit. $i doar in cazuri exceptionale, in lipsa con- ditiilor optime, cadavrul poate fi transportat la morga_medico- legala, unde se si examineazi. Informatiile referitoare la cadayru si corpurile delicte de origine biologica sunt dictate de cdtre medic ofiterului de urmarire penala, pentru a fi incluse in procesul-ver- bal. Ultimul document este semnat la finele examin&rii de catre toti participantii (ofiterul de urmarire penala, criminalistul, me- dicul-specialist, martorii). Cercetarea locului faptei se efectueaza, de obicei, in doua etape consecutive — statica $i dinamica. La etapa statica locul faptei se examineaza fara a se schimba starea initiala a obiectelor, a corpurilor delicte (arme de foc, cutite etc.) si a cadavrului. Se fixeaza detaliat localizarea tuturor obiec- telor, raportul lor reciproc, urmele descoperite etc. Examinarea locului faptei continu’ cu etapa dinamica, in cadrul cireia obiectele descoperite pot fi luate in mana, deplasate, cer- cetate minutios etc., gratie cArui fapt sunt posibile un examen mul- tilateral si evidentierea particularitatilor acestor obiecte sau a unor urme specifice. fn anumite situatii se admite alternarea etapelor men- tionate de examinare. in unele cazuri sunt necesate cercetarile suplimentare sau re- petate. Examinarea suplimentar’i se practic in cazul in care in timpul cercetarii ptimare nu toate obiectele de la fata locului au fost examinate sau au fost cercetate incomplet. Aceast& examinare poate avea loc gi dupa autopsia cadavrului, in cadrul careia pot aparea informatii noi, suplimentare. De obicei, in procesul cerce- tarii suplimentare se examineazi numai unele sectoare ale locului faptei sau anumite obiecte. Cercetarea repetata a locului faptei se face in cazurile cand examinarea primara a fost necalitativa sau efectuat’ pe timp nefa- vorabil (ploaie, ninsoare, iluminare insuficienta etc.). Exist’ si ca- zuri cand locul faptei se cerceteazi in procesul examinarii dosa- tului in sedinta de judecata. Examenul la fata locului are urmatoarele obiective principale: 1) descoperirea, cercetarea, des tierea, pastrarea si prelevarea urmelor prezente pe victime si pe diferite obiecte din apropiere: 2) stabilirea imprejurarilor in care s-a desfasurat infractiunea (accidentul), a deplasirilor agresorului gi victimei; 3) cercetarea minutioas4 a fiecarui element in parte, capabil sa contribuie la identificarea agresorului si a obiectului vulnerant. 2. Sarcinile medicului-specialist Examinarea exterioara a cadavrului la fata locului se efectueazi intr-o anumit4 consecutivitate si se descriu: a) localizarea, pozitia si atitudinea cadavrului; b) obiectele de pe cadavru $i din apropierea lui imediata; c) hainele si incdltimintea de pe cadavru; d) datele generale despre cadavru si fenomenele cadaverice; €) principalele leziuni corporale exterioare etc. Sarcinile medicului-specialist la examinarea exterioari a ca- davrului la fata locului: ¢ sa constate moartea reali a persoanei; * sa stabileasc& timpul scurs de la deces;

S-ar putea să vă placă și