Sunteți pe pagina 1din 25

BIROTICA PROFESIONALA

Microsoft Access 2007 (Reports, Win Controls)

Microsoft Access 2007


Obiecte Access RAPORTUL (REPORT): Generalitati: situaie finala destinatea vizualizrii i/sau imprimarii anumitor informaii pe suport fizic; grupare date dup diferite criterii, pot include totaluri i subtotaluri; sursa de date: tabel sau interogare;

nu este posibil modificarea sau editarea datelor.

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

Microsoft Access 2007


Obiecte Access RAPORTUL (REPORT):

Seciuni ale unui raport:


Report Header antet raport: tiprit o singur dat, la nceputul raportului; Page Header antet pagin: tiprit la nceputul fiecrei pagini; Detail corpul raportului; Page Footer subsol pagin: tiprit la sfritul unei pagini;

Report Footer subsol raport: tiprit o singur dat, la sfritul raportului.

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

Microsoft Access 2007

Obiecte Access RAPORTUL (REPORT): Modaliti de creare a unui nou raport Create/ Reports:

Report Design creare manual raport; utilizare foaie virtual i instrumente;

Report Wizard creare automat raport: selecii formulate de ctre utilizator;


Report varianta rapid de adugare raport; simpla alegere a unui tabel sau interogari, fara alte selecii suplimentare; Blank Report crearea raport al crui coninut va fi plasat ulterior; Labels raport utilizat pentru imprimarea de etichete. http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

Microsoft Access 2007


Obiecte Access RAPORTUL (REPORT): Creare raport Report Design: metoda de creare asemntoare cu cea de realizare a formularelor: aceleai etape i folosind aceleai tipuri de obiecte; posibiliti de sortare, grupare i totalizare a datelor Format/ Grouping & Totals/ Group & Sort; modificarea aspectului raportului sau obiectelor coninute: comutare n Design View; salvare raport: utilizarea ulterioar a acestuia. proprietile

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

Microsoft Access 2007


Obiecte Access RAPORTUL (REPORT):
Creare raport Report:

creare imediat a raportului, fr parcurgere pai suplimentari;


Design View: modificare aspect sau coninut raport; Print Preview: pentru tiprire.

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows): Formular pentru calcul pret cu TVA utilizand TextBox: 1. creare formular cu Form Design din Create/ Forms; 2. activare proprieti formular; 3. modificare fereastra formular: modificare proprieti: - Caption (text) - bara de titlu; - Record Selectors (No) - inhibare afiare zona selectie nregistrare curenta; - Navigation Buttons (No) inhibare afiarea butoane de navigare; - Dividing Lines (No) - inhibare trasare linie orizontal.

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows):

Formular pentru calcul pret cu TVA utilizand TextBox (continuare):


4. utilizare/desenare controalelor Text Box i Label; customizare text din Label; TVA specificat in controale Label; 5. stabilire proprietati controale Text Box: Name, Format, Text Align; 6. adaugare cod sursa pentru determinare pret vanzare (pret cu TVA): alegere eveniment declansare calcul: click de mouse (Event/ On Click); selectie Code Builder pentru introducere cod sursa VB;

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows):

Formular pentru calcul pret cu TVA utilizand TextBox (continuare):


Cod sursa VB pentru calcul pret cu TVA:
Private Sub PretTVA_Click() PretUnit.SetFocus PretAch=CDbl(PretUnit.Text) ValTVA=PretAch*0.19 PretVanz=PretAch+ValTVA PretTVA.SetFocus PretTVA.Text=PretVanz End Sub

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows):

Formular pentru calcul pret cu TVA utilizand Button:


Button buton prin a crui apsare se genereaza un eveniment la care se asociaza o prelucrare; 1. utilizare form anterior (cu TextBox); 2. adugarea control Button: lansare Command Button Wizard pentru asocierea de aciuni la apsarea butonului: navigarea ctre o alt nregistrare, actualizarea nregistrrii curente, operaii la nivel de formular i raport, etc. Design/ Tools/ Property Sheet: modificare proprietati Caption, Name.

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

10

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows): Formular pentru calcul pret cu TVA utilizand Button (continuare): 3. adaugare TextBox pentru determinare TVA cu modificarea proprietatilor: Name, Format, Text Align; 4. Asociere eveniment On Click pentru controlul Button si inserarea procedurii de tratare a evenimentului; Codul sursa VB al procedurii:

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

11

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows):

Formular pentru calcul pret cu TVA utilizand Button (continuare):


Cod sursa VB al procedurii evenimetn On Click pentru controlul Button din formular: Private Sub Ctva_Click() Me.PretUnit.SetFocus PretAch = CDbl(Me.PretUnit.Text) VTVA = PretAch * 0.19 Me.ValTVA.SetFocus Me.ValTVA.Text = VTVA End Sub

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

12

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows):
Formular pentru calcul pret cu TVA utilizand Option Group: caset n care se pot plasa Option Button, Toggle Button, Check Box; 1. creare formular in Form Design si modificarea proprietatilor Caption, Record Selectors, Navigation Buttons, Dividing Lines; 2. adugare TextBox corespunztor preului produsului cu modificarea proprietatilor Name, Format, Text Align;

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

13

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows): Formular pentru calcul pret cu TVA utilizand Option Group (continuare): 3. inserare obiect Option Group: Option Group Wizard definire grup de tip opiune: definire descriere opiuni (cote TVA); indicare opiune activ iniial; specificare valori asociate opiunilor definite (valori cote TVA); tip control utilizat pentru opiunile definite: Option Button, Toggle Button, Check Box; specificare descriere sub care sunt reunite opiunile adugate;

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

14

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows):
Formular pentru calcul pret cu TVA utilizand Option Group (continuare): 4. adugare control Button pentru calcul TVA; 5. adugare control TextBox pentru vizualizare valoare TVA; 6. Definire procedura tratare eveniment On Click asociat controlului Button.

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

15

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows): Formular pentru calcul pret cu TVA utilizand Option Group (continuare): Cod sursa VB pentru calcul TVA utilizand Option Group: Private Sub cTVA_Click() Dim PretUnitar As Double Dim VTVA As Double Me.PretUnit.SetFocus If Len(Trim(Me.PretUnit.Text)) > 0 Then PretUnitar = CDbl(Me.PretUnit.Text) VTVA = PretUnitar * Me.CoteTVA.Value / 100 Me.v_TVA.SetFocus Me.v_TVA.Text = VTVA End If End Sub

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

16

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows): Formular pentru calcul contravaloare servicii utilizand Check Box: 1. creare formular cu Form Design; 2. modificare proprieti formular: Caption (Calcul Contravaloare Servicii), Record Selectors (No), Navigation Buttons (No), Dividing Lines (No); 3. inserare TextBox aferent pre abonament Baza; proprietile modificate: Name, Format (Standard), Text Align;

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

17

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows): Formular pentru calcul contravaloare servicii utilizand Check Box (continuare): 4. inserare controale Check Box; modificare proprietatea Default Value pe valoarea False; 5. inserare control Button pentru calcul suma final ce trebuie pltit pentru servicii; modificare proprieti buton: Caption, Name; 6. inserare control TextBox pentru vizualizare suma final servicii.

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

18

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows): Cod sursa VB pentru calcul contravaloare servicii utilizand Check Box:
Private Sub Command9_Click() Dim PretAb As Double Dim pretDig As Double Dim pretNet As Double Dim pretTel As Double Dim pretServ As Double Me.PretBaza.SetFocus PretAb = CDbl(Me.PretBaza.Text) pretDig = 0 If Me.ChDigital.Value Then pretDig = 13 End If pretNet = 0 If Me.ChNet.Value Then pretNet = 11 End If pretTel = 0 If Me.ChTel.Value Then pretTel = 9 End If pretServ = PretAb + pretDig + pretNet + pretTel Me.PretTot.SetFocus Me.PretTot.Text = pretServ End Sub

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

19

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows): Formular pentru calcul contravaloare servicii utilizand Spin Button: 1. creare formular exemplu anterior; 2. inserare control SpinButton prin accesarea comenzii ActiveX Controls; modificare proprietate Name, specificare plaja de valori: Min, Max, Value i Small Change;

3. inserare control Button pentru a obine valoarea total pentru plata aferenta unei perioade de timp; proprieti modificate: Caption, Name;
4. inserare control TextBox pentru afisarea valorii totale.

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

20

Microsoft Access 2007

Win Controls (Controale Interfata Windows):

Cod sursa VB pentru calcul contravaloare servicii utilizand Spin Button:


eveniment Change Private Sub SpinB_Change() Me.SpVal.SetFocus Me.SpVal.Text = Me.SpinB.Value End Sub Private Sub CmdVal_Click() Command9_Click Dim NrLuni As Integer Me.SpVal.SetFocus NrLuni = CInt(Me.SpVal.Text) Dim val As Double Me.PretTot.SetFocus val = CDbl(Me.PretTot.Text) val = val * NrLuni Me.ValServ.SetFocus Me.ValServ.Text = val End Sub

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

21

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows):
Formular pentru vizualizare date utilizand Combo Box: Combo Box: obiect combinat format din text i o list; se poate alege o intrare din list sau se poate introduce o nou valoare. 1. creare formular utiliznd Form Design; 2. inserare control Combo Box: optiune introducere valori control; alegere numr valori afiate n list; alegere coloan care sa conina valoare de afisat in combo; introducere descrierea Combo Box.

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

22

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows):
Formular (continuare): pentru vizualizare date utilizand Combo Box

3. Inserare TextBox pentru afiare valoarea corespondenta din Combo Box;


4. Modificare proprietati: Data/ Row Source Data/ Row Source Type Column Widths (0 pentru coloanele care nu vor fi afisate) Bound Column (coloana legata la Combo Box)

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

23

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows): Cod VB vizualizare date utilizand Combo Box: Private Sub CmbDest_Change() If Not IsNull(Me.CmbDest.Column(1)) Then Me.Dist.SetFocus Me.Dist.Text = Me.CmbDest.Column(1) End If End Sub

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

24

Microsoft Access 2007


Win Controls (Controale Interfata Windows): Formular pentru vizualizare date utilizand Combo Box: Combo Box: preluare date din tabel/query.

1. creare formular utiliznd Form Design; 2. inserare control Combo Box: optiune preluare valori control din tabela/query; alegere tabela/query; alegere campurilor din tabela/query incarcate in Combo Box; optiuni ordonare itemi din Combo Box; Ajustare dimensiuni coloane in Combo Box; Label descriere continut Combo Box.

http://www.biroticaprofesionala.ase.ro http://www.acs.ase.ro http://www.itcsolutions.eu

25