Sunteți pe pagina 1din 4

Principalii indicatori economico-financiari

Formularul de buget contine un numnar de 16 indicatori economicfinanciari. In functie de domeniul de activitate, agentii economici pot calcula anumiti indicatori specifici. Pe baza acestor indicatori se programeaza, urmareste si analizeaza activitatea economic-financiara a agentilor economici.Stabilirea acestor indicatori pentru perioade viitoare permite managerilor evidentierea unor aspect cum sunt: Capacitatea intreprinderii de a face fata obligatiilor de plata eligibile prin calculareaindicatorilor de lichiditate(lichiditatea globala, lichiditatea intermediara si lichiditateaimediata); Rentabilitatea prin stabilirea indicatorilor rentabilitatii economice si financiare; Raportul resurse proprii/resurse straine, in finantarea activitatii pe baza indicatorilor:securitate financiara, solvabilitate patrimoniala, rata autonomiei financiare, gradul deindatorare; Relatiile cu clientii si furnizorii reflectata de stabilirea indicatorilor, perioada derecuperare a creantelor si perioada de rambursare a datoriilor. Nivelurile stabilite a acestor indicatori pentru exercitiul financiar viitor au un rol de obiective siorienteaza deciziile echipei manageriale. Asigurarea echilibrului financiar este un scop al previziunii financiare si o conditie pentrusupravietuirea economicda a unei intreprinderi. Indicatorii economic-financiari prezentati in formular sunt, in general, rate de rentabilitate, delichiditate, de indatorare, de rotatie a activelor circulante prin cifra de afaceri, precum si ratereferitoare la productivitatea muncii si structura costurilor

.Agentii economici au obligativitatea calcularii unui numar minim de 16 indicatori ( si dupacaz, indicatori suplimentari, potrivit specificului actiovitatii), dupa cum urmeaza: 1.Pragul de rentabilitate reflecta nivelul cifrei de afaceri (volumul total al incasarilor) pentru xare profitul este egal cu zero. 2.Lichiditatea globala (generala) reflecta posibilitatea competentelor patrimoniale curentede a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plataexigibile.

Se aperciaza o lichiditate globala favorabila atunci cand are o marime supraunitara (intre2-2.5): Lichiditate globala= Active circulanteDatorii curente 3.Lichiditatea redusa (intermediara): Lichiditatea redusa=Active circulante-StocuriDatorii curente Lichiditatea redusa trebuie sa tinda spre o marime unitara (intre 0.5/l)4.Lichidatatea imediata: Lichiditatea imediata= Trezorerie(casa, dispozitii bancare si plasamente descurta durata)Datorii pe termen scurt 5.Securitatea financiara reflecta gradul in care capitalurile proprii asigura finantareaactivitatii: Securitatea financiara= Capitaluri propriiDatorii pe termen mediu si scurt 6.Rata rentabilitatii economice masoara eficienta mijloacelor materiale si financiarealocate: Rata economica=Profitul exploatariiTotal active

Rata rentabilitatii economice trebuie sa fie superioara ratei inflatiei; trebuie sa permitareinnoirea si cresterea activelor intr-o perioada cat mai scurta. 7.Rata rentabilitatii financiare exprima capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit: Rata financiara= Profit netCapitaluri proprii 8.Solvabilitatea patrimoniala reprezinta gradul in care unitatile patrimoniale pot face fataobligatiilor de plata: Solvabilitatea patrimoniala=Capital propriuTotal pasivx 100 9.Gradul de indatorare arata limita pana la care agentul economic este finantat din altesurse decat fondurile proprii: Gradul de indatorare=Plati eligibileTotal activx 100 10.Rata profitului: Rata profitului= Profit brut Cifra de afacerix 100 11.Potentialul de dezvoltare /crestere: Potentialul de dezvoltare=Prelevari din profit pentru fondul de dezvoltareFondul derulmentx 100 12.Perioada de recuperare a creantelor:

Perioada de recuperare a creantelor=Debitori+Facturi de incasatCifra de afacerix365 zile 13.Perioada de rambursare a datoriilor: Perioada de rambursare a datoriilor=ObligatiiCifra de afacerix 365 zile 14.Rotatia stocurilor: Rotatia stocurilor= Cifra de afaceriTotal stocuri-Facturi neincasatex zile

15.Productivitatea muncii: Productivitatea muncii=Cifra de afaceriNumar total personal 16.Ponderea salariilor in costuri: Ponderea salariilor in costuri=Salarii directeCosturi directe de productie %