Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 5 Drept administrativ european Uniunea Europeana si dreptul administrativ

UE 1951 27 RO 2007 Parlamentul European Consiliul UE EXECUTIVUL : Comisia Consiliul European (sefii de stat si de guv) - presedintele Uniunii CES CJCE CJUE Uniunea Europeana in 2009

Consiliul Europei (legislativ) 1949; 47 state Rom (1993) Adunarea Parlamentara Comitetul de Ministri Secretariat CEDO

In octombrie 2007, la Lisabona, sefii de stat si de guv, ai celor 27 de state membre au ajuns la un accord final asupra tratatului modificator (Lisabona modificator, reformator). Sub aspectul formei, tratatul de la Lisabona se indeparteaza de tratatul stabilind o Constitutie pt Europa (neratificat de Franta si Olanda, in urma referendumurilor org in aceste tari, in 2005) reluand metoda, care consta in modif tratatelor existente. TRATATELE : CECO (TCECO) Tratatul de Constituire a Energiei Atomice a CEE Tratatul de Constituire a Comunitatii Economice Europene (TCEE) Tratatul de Fuziune, care a constituit un Consiliu si o Comisie, unice pt toate cele 3 Comunitati (8 apr 1965) Tratatul asupra UE Maastricht 1 noiembrie 1993 Actul Unic European 1 iulie 1984 Tratatul de la Nisa 2001 produce efecte din 2003 Tratatul de la Lisabona

Romania => stat membru al UE & Euratom Tari fondatoare ale UE : Franta, Italia, Germania, Belgia, Olanda si Luxemburg. LISABONA (tratat continuare)

Curs 5 In ceea ce priveste fondul, acest tratat se concentreaza asupra mecanicii institutionale, introducand numeroase schimbari in functionarea UE, cu scopul ameliorarii si democratizarii acesteia. UE se intemeiaza pe urmatoarele valori: respectarea demnitatii umane libertatea democratia egalitatea statul de drept respectarea dr omului, inclusive cele ale minoritatii

Aceste valori sunt commune statelor membre, intr-o societate caracterizata prin pluralism, nediscriminare, toleranta, dreptate, solidaritate si egalitate intre femei si barbati. Obiectivele UE: promovarea pacii, a valorilor sale si a bunastarii popoarelor care o alcatuiesc abordarea unui spatiu al libertatii, securitatii si al drepttatii fara frontiere interne in cadrul careia este asig libera circulatie a cetatenilor sai stabilirea unei piete interne o devzoltare durabila bazata pe o crestere economica echilibrata, pe o economie soc de piata competitive, care sa tinda spre folosirea completa a fortei de munca si spre progresul social sip e ameliorarea calitatii mediului inconjurator progresul stiintific si ethnic lupta impotriva excluderii sociale si a discriminarii dreptatea intre femei si barbati, solidaritatea intre generatii si protectia copilului egalitatea intre femei si barbati, solidaritatea intre generatii si protectia copilului coeziunea econom, sociala si teritoriala si solidaritatea intre statele membre respectarea diversitatii culturale si lingvistice, precum si apararea si dezv patrimoniului cultural stabilirea unei uniuni ecnom si monetare a carei moneda este afirmarea si promovarea valorilor si intereselor uniunii, contribuie la protectia cetatenilor sai in relatiile cu restul lumii. Tratatul de la Lisabona a acordat UE personalitate juridical, ceea ceva duce la cresterea rolului sau pe scena internationala, precum si la promovarea valorilor si a intereselor sale. UE dispune de 3 CATEGORII DE COMPETENTE: 1) COMPETENTE EXCLUSIVE: numai UE poate legifera si adopta acte oblig d.p.d.v. juridic. Statele membre nu pot face acest lucru decat daca sunt abilitate de Uniune, ori pt a pune in aplicare actele Uniunii. Statul membru are putere de decizie in :

Curs 5 Domeniile de competenta exclusiva: uniunea vamala stabilirea regulilor concurentei necesare functionarii pietei interne politica monetara pt statele membre a caror moneda este pastrarea resurselor biologice ale marii in cadrul politicii commune a pescuitului politica comerciala comuna incheierea unui accord international corespunzator exercitarii unei competente exclusive 2) COMPETENTE PARTAJATE intre Uniune si statele membre: statele membre isi exercita competenta in masura in care UE nu si-a exercitat-o pe a sa, ori in masura in care Uniunea a decis incetarea exercitarii propriei sale competente. Domeniile: piata interna si politica sociala

Pt aspectele definite prin tratate privind: coeziunea economica, sociala si teritoriala, agricultura si pescuitul, mediul inconjurator, protectia consumatorilor, transporturile si retelele transeuropene, energia, spatiul de liberatate, securitate si justitie, cercetare si dezvoltare tehnologica si ajutorul umanitar. 3) COMPETENTE in vederea ducerii la bun sf a unor actiuni de sprijinire, coordonare/completare a actiunii statelor membre fara a inlocui isa competenta acestora in domeniile respective. Domeniile: protectia si ameliorarea sanatatii umane, industria, educatia, formarea profesionala, tineretul si sportul, structura si turismul, protectia civila, cooperarea administrativa.

Distributia competentelor Uniuniieste expresia princip subsidiaritatii, adica Uniunea nu actioneaza decat at cand actiunea sa este mai eficienta decat o actiune intreprinsa la nivelul national/international/local. Procedurile folosite in cadrul Uniunii (3): procedura de aderare a unui stat la UE + 2 proceduri aduse de Lisabona procedura de suspendare a dreptului de apartenenta la UE procedura de retragere voluntara din UE

a) procedura de aderare: orice stat european, care respecta valorile Uniunii si care se angajeaza sa promoveze aceste valori poate cere sa adere la Uniune. PE si parlamentele nationale ale statelor membre sunt informate in legat cu aceasta cerere. Statul solicitant isi adreseaza cererea Consiliului, acesta pronuntandu-se in unanimitate dupa consultarea Comisiei si aporbarea Prlamentului, cu maj membrilor, din care este compusa.

Curs 5

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE, pe care trb sa le indeplin o tara candidate: criteriul politic: prezenta unor institutii stabile, care sa asigure democratia, statul de drept, dr omului, respectarea minoritatilor si protectia acestora. criteriul economic: existenta unei economii de piata viabile si capacitatea de a face fata vietii si presiunii concurentiale in interiorul Uniunii. criteriul acquis-ului comunitar: aptitudinea de a-si asuma obligatia ce decurge din aderare si in special capacitatea de a subscrie la obiectul Uniunii politice, economice si monetare. b) procedura de suspendare: poate interveni at cand, un stat membru adduce atingere valorilor europene. In fct de gravitatea atingerii valorilor europene identificam 2 modalitati de suspendare: o existenta unui risc clar de violare grava de catre un stat membru a valorilor europene. La propunerea motivate a unei treimi a statelor membre, a Parlamentului sau a Comisiei, Consiliul statuand cu o majoritate de 4/5 a membrilor sai, dupa aprobarea Parlamentului, poate constata existenta unui asemenea risc. o Existenta unei violari grave si persistente de catre un stat membru a val europene. La propunerea unei treimi din statele membre sau a Comisiei si dupa aprobarea Parlamentului, Consiliului European statuand in unanimitate poate constata existenta unei asemenea incalcari, dup ace statul a fost invitat sa isi prezinte observatiile. Dupa efectuarea constatarii, Consiliul statuand cu maj calificata, poate decide sa suspende anumite drepturi decurgand din aplicarea tratatelor pt statul de gestiune. c) procedura de retragere: orice stat membru poate decide conf regulilor sale constitutionale, sa se retraga din UE. Acestia isi modifica detentia in fata Consiliului European, care negociaza si incheie cu acest stat un accord, prin care sunt fixate modalitati de retragere. Daca statul retras dinUniune, solicita sa adere din nou, cererea acestuia este supusa procedurii de aderare.