Sunteți pe pagina 1din 2

SC MECANICA CODLEA SA SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2011 Denumirea elementului Sold la inceputul exercit.

financiar
1

Cresteri TOTAL, din care:


2

Reduceri TOTAL, din care:


4

Prin transfer
3

Sold la sfarsitul Prin exercitiului transfer financiar


5 6

Capital subscris Patrimoniul regiei Prime de capital Rezerve din reevaluare Rezerve legale Rezerve statutare sau contractual Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve Actiuni proprii Rezultatul reportat reprezentand Sold C profitul nerepartizat sau Sold D pierderea neacoperita Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS299 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea OMFP 1752/2005 Profitul sau pierderea exercitiului financiar Repartizarea profitului TOTAL capitaluri proprii Sold C Sold D Sold C Sold D Sold C Sold D Sold C Sold D

12.366.813 4.361.509 114.438 304.331 5.880.937 647.155 32.680 11.880.628

40.753 141.474 40.753 141.474

614.474 32.680 581.794

- 12.366.813 4.361.509 155.191 304.331 5.266.462 788.629 40.753

- 12.669.257

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele SING. URSU NICOLAE Semnatura _________________________________ Stampila entitatii SC MECANICA CODLEA SA

INTOCMIT, Numele si prenumele EC. IATAN SIMONA Semnatura _________________________________ Nr. de inregistrare la organismul profesional 38196A

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2011 Denumirea elementului A Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare: Incasari de la clienti Plati catre furnizori si angajati Dobanzi platite Impozit de profit platit Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor Trezorerie neta din activitati de exploatare Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie: Plati pentru achizitionara de actiuni Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale Incasari din vanzarea de imobilizari corporale Dobanzi incasate Dividente incasate Trezorerie neta din activitati de investitie Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: Incasari din emisiunea de actiuni Incasari din imprumut pe termen lung Plata datotiilor aferente leasingu-ului finaciar Dividente platite Trezorerie neta din activitati de finantare Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar ADMINISTRATOR, Numele si prenumele SING. URSU NICOLAE Semnatura _________________________________ Stampila entitatii

Exercitiul financiar Precedent 1 Curent 2

3.824.441 2.947.159 821 6.450 -

3.825.976 2.657.899 2.013 -

+870.011 +1.166.064

69.098 186.136 37.562 +154.600 246.107 1.270.718 INTOCMIT, Numele si prenumele EC. IATAN SIMONA Semnatura _________________________________ Nr. de inregistrare la organismul profesional

68.545 10.436 76.551 +18.442 1.270.718 2.455.224

+1.024.611 +1.184.506