Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE LOCATIUNE

Incheiat astzi 4.05.2012 la Toplita I. PRTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ROMANO S.A. cu sediul social in Baile Tusnad, str. Trandafirilor nr. 11, bloc -, scara -, etaj -, apartament -, judet/sector Harghita nregistrat la Oficiul Registrului Comertului Harghita, sub nr. J40 din 01.01.2010, cod fiscal nr. 123456, avnd contul nr. 0049257, deschis la Banca Carpatica, reprezentata de Ionescu Vasile, cu functia de manager in calitate de locator, pe de o parte, si 1.2. S.C. SAMIRA S.A. cu sediul social in Bucuresti str. Mihai Bravu nr. 95 bloc -, scara -, etaj -, apartament -, judet/sector Sector 2, nregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub nr. 234567 din 01.01.2011, cod fiscal nr. 0094527 din 01.01.2011, avnd contul nr. 002574989 deschis la Banca Carpatica, reprezentata de Popescu Cristian, cu functia de Manager in calitate de locatar, pe de alt parte, au convenit s ncheie prezentul contract de locatiune cu respectarea urmtoarelor clauze: II.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Locatorul d n locatiune/folosint locatarului Spatiu Comercial 200 mp n conditiile urmtoare: - durata locatiunii

5 ani - chiria calculata astfel 25000 Euro/an pltit anticipat, n momentul prelurii bununilor ce constituie obiectul prezentului contract, pe baz de proces-verbal. II. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile locatorului sunt urmtoarele: a) s predea bununile date n locatiune la termenul convenit si la locul unde se gseau n momentul contractrii; b) s predea bunurile date n locatiune, nu n starea existent la ncheierea contractului, ci conform destinatiei n vederea creia au fost nchiriate; c) s efectueze reparatiile necesare n tot timpul locatiunii; d) sa se abtin de la orice fapt personal, care ar avea drept consecint tulburarea locatarului n folosinta bunurilor; e) s rspund pentru evictiune si viciile ascunse ale bunurilor care le mpiedic ntrebuintarea. 3.2. Obligatiile locatarului sunt urmtoarele: a) s plteasc chiria de 25000 Euro/an n conditiile si la termenele stabilite; b) s foloseasc n perioada locatiunii bununile care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de bun-credint, purtnd rspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa; c) sa restituie la sfrsitul locatiunii bunurile care fac obiectul prezentului contract n starea n care le-a preluat, stare consemnat n procesul-verbal de predareprimire; d) s acorde asistent tehnic pentru exploatarea normal a Spatiului Comercial; e) n cazul n care n timpul exploatarii necorespunzatoare apar defectiuni tehnice din vina locatarului, locatorul este ndrepttit s pretind si s i se plteasc despgubiri; f) s garanteze restituirea bunurilor n starea n care s-au preluat printr-un contract de garantie accesoriu contractului de locatiune. IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Durata locatiunii este de 5 ani ncepnd cu data de 05.05.2012 pn la data de 05.05.2017 V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Prtile au convenit ca locatarul s plteasc n schimbul folosintei bunurilor o chirie de 25000 Euro/an astfel: Douazecisicincimii euro 5.2. Sub sanctiunea nulittii, chiria este sincer si serioas, nefiind prevzut fictiv sau suma stabilit s fie derizorie. VI. SUBLOCATIUNEA CONTRACTULUI

6.1. Locatarul are dreptul de a transmite, n tot sau n parte, cu acordul scris al locatorului, dreptul de folosint asupra unui tert, n baza unui contract de sublocatiune (subnchiriere). 6.2. Sublocatiunea va trebui s nu fie convenit n conditii care s contravin conditiilor din prezentul contract de locatiune. In caz contrar, locatorul va cere prin justitie executarea obligatiilor sau rezilierea contractului principal de locatiune. VII. CESIUNEA CONTRACTULUI

7.1. Cesiunea contractului trebuie s fie notificat locatorului sau acceptat de acesta printr-un act aditional la prezentul contract. VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul de locatiune nceteaz prin: a)acordul de voint al prtilor;

b)denuntare unilateral; c)expirarea termenului; d)pieirea bunului; e)desfiintarea titlului locatorului; f)efectul nstrinrii, prin acte ntre vii, cu titlu particular, a bunului dat n locatiune. IX. FORTA MAJORA

9.1. Nici una dintre prtile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea n mod necorespunztor - total sau partial - a oricrei obligatii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligatiei respective a fost cauzat de forta major asa cum este definit de lege. 9.2. Partea care invoc forta major este obligat s notifice celeilalte prti n termen de zile/ore producerea evenimentului si s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecintelor lui. 9.3. Dac n termen de zile/ore de la producere evenimentul respectiv nu nceteaz, prtile au dreptul s-si notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese. X. NOTIFICARILE INTRE PARTI

10.1. In acceptiunea prtilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract. 10.2. In cazul n care notificarea se face pe cale postal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomanda­t, cu confirmare de primire si se consider primit de destinatar la data mentionat pe confirmare de oficiul postal primitor. 10.3. Dac confirmarea se trimite print telex sau telefax, ea se consider primit in prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat. 10.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre prti, dac nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalittile prevzute la alineatele precedente. XI. LITIGII

11.1. In cazul n care rezolvarea nentelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romniei. XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ncheiat ntre prtile contractante. 12.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint vointa prtilor si nltur orice alt ntelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 12.3. In cazul n care prtile si ncalc obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligatiei respective nu nseamn c ea a renuntat la acest drept al su. 12.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de 3 exemplare din care 3 n data de 05.05.2012. data semnrii lui.

PROPRIETAR (locator) SC. Romano SA. Ionescu Vasile CHIRIAS (locatar) SC. Samira SA. Popescu Cristian