Sunteți pe pagina 1din 7

TAXE SI CONTRIBUTII SOCIALE

Taxe si impozite pe venituri

In viata, doar doua lucruri sunt sigure: moartea si taxele - spunea un american
celebru, Benjamin Franklin. Daca oricum nu exista nicio cale sa scapam de acestea,
cel putin sa le cunoastem mai bine.

Romania a introdus in 2005 cota unica de impozitare pe venit, situata la nivelul de


16%.

Codul Fiscal defineste urmatoarele categorii de contribuabili:


• persoane fizice rezidente;
• persoane fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin
intermediul unui sediu permanent in Romania;
• persoane fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in
Romania;
• persoane fizice nerezidente care obtin venituri specifice.

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele:


• venituri din activitati independente;
• venituri din salarii;
• venituri din cedarea folosintei bunurilor;
• venituri din investitii;
• venituri din pensii care depasesc 9 mil. ROL/luna;
• venituri din activitati agricole;
• venituri din premii si din jocuri de noroc;
• venituri din alte surse.

Cele mai importante categorii de venituri neimpozabile sunt:


• indemnizatia de maternitate si pentru cresterea copilului, platita din
bugetul asigurarilor sociale de stat;
• contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda
cu titlu gratuit persoanelor fizice (ex. bonuri de masa);
• veniturile salariale legate de designul si crearea programelor informatice
(cu respectarea anumitor conditii).
• sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume
asigurate, sau sumele incasate din daune morale;
• sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire, donatie, sponsorizare,
bursa;
• veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra
bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, altele decat
castigurile din transferul titlurilor de valoare;
• sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele
primite in conformitate cu legislatia in vigoare;
• sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare
pentru cei plecati in delegatii;
Conform Codului Fiscal, veniturile obtinute de nerezidenti ca urmare a activitatilor
desfasurate in Romania sunt supuse impozitarii in Romania. Urmatoarele cote de
impozitare sunt aplicabile, in functie de categoria de venit in care se incadreaza:
• 5% pentru veniturile din dobanzile la depozitele la termen, certificatele de
depozit si alte instrumente de economisire la banci si alte institutii de
credit autorizate si situate in Romania;
• 20% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc;
• 15% in cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din Romania
(dividende, comisioane, servicii de management, etc.).

Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie
pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, cota de
impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din
Romania nu poate depasi cota de impozit, prevazuta in conventie, care se aplica
asupra acelui venit. In situatia in care cotele de impozitare din legislatia interna sunt
mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele
de impozitare mai favorabile.

1 ianuarie 2008 a adus modificari in ceea ce priveste deducerile cu cheltuielile


profesionale realizate de angajatori, modificari ale contributiilor de asigurari sociale
platite atat de angajator cat si de angajati, modificari ale contributiei angajatorilor la
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, in caz de insolvabilitate a
angajatorului, dar si cresteri ale punctului de pensie.

Taxele platite de angajator:


1. Contributie la Asigurarile Sociale: 19.5%
2. Asigurari sociale de sanatate: 6%
3. Somaj: 1%
4. Accidente 0,50%
5. Comision carte munca 0,25%
Acestea sunt raportate la salariul brut realizat.

Contributia de somaj datorata doar de angajator va fi diminuata, intr-o alta etapa, cu


0,5%, de la 1 decembrie 2008.
Contributia de pensie a angajatorului va fi redusa cu 1,5% de la 1 decembrie 2008.
Astfel, angajatorul va plati la pensii 18% de la 1 decembrie 2008, pentru conditii
normale de munca, respectiv 23% pentru conditii deosebite si 28% pentru conditii
speciale. In prezent, angajatorul plateste 19,5% pentru conditii normale de munca.
Pe langa cele trei contributii - sanatate, pensii si somaj -, angajatorii mai platesc si
alte tipuri de contributii pentru accidente si boli profesionale (intre 0,5% si 3,6% in
functie de conditiile de munca) si pentru garantarea creantelor salariale, 0,25%.

Multi angajatori ofera salariatilor bonusuri sub forma de tichete cadou, avand in
vedere regimul impozabil favorabil de care beneficiaza acestea. Totusi, nu toate
tichetele cadou beneficiaza de scutire de impozit.
Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia
Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte
religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt
neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice
ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori copiilor minori ai angajatilor cu


ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte
religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie se aplica
atat darurilor constand in bunuri, cat si celor in bani, in cazul tuturor angajatorilor de
forta de munca.
Asadar, valoarea tichetelor cadou nu este impozabila oferite pana la limita maxima
de 150 de lei pentru fiecare persoana.
Suma care depaseste aceasta limita, precum si valoarea tichetelor cadou acordate
salariatilor cu alte ocazii decat cele mentionate mai sus reprezinta avantaje si se
impoziteaza potrivit prevederilor art. 57 din Codul fiscal.

Taxele platite de angajat:


1. Contributia la Asigurari Sociale: 9,5%
2. Fond somaj: 0,5%
3. Asigurari sociale de sanatate: 6,5%
4. Impozit pe venit: 16%

Proiectul mai prevede ca persoanele asigurate pentru somaj in baza unui contract
vor beneficia de o reducere a contributiei de somaj de la 1,5% la 1% de la 1
decembrie 2008. Aceste persoane platesc, in prezent, 3,5%.

Orice angajat trebuie sa suporte plata unui impozit aplicat salariului pe care il
primeste; insa modul de calcul si masa de impozitat difera dupa cum este vorba de
primul loc de munca (respectiv cel unde se afla functia de baza) si al doilea loc de
munca (sau al treilea, etc.).

1. La locul de munca principal, cel la care se afla si cartea de munca a salariatului,


venitul impozabil se determina dupa urmatoarea schema:

Venit brut – (Contributii obligatorii + Cheltuieli profesionale) = Venit net


Venit net – Deduceri personale = Venit impozabi

Venit brut inseamna toate veniturile pe care le obtine cumulat un angajat din salariile
de la locurile sale de munca.
Contributii obligatorii: CASS-ul (asigurari de sanatate), AS-ul (ajutor somaj) si CAS-
ul (asigurari sociale).
Cheltuieli profesionale inseamna o suma neimpozabila in cuantum de 15% din
deducerea personala de baza (aceasta deducere este o suma fixa stabilita de
Ministerul de Finante).
Deduceri personale inseamna o suma neimpozabila, formata din deducerea
profesionala de baza si deducerile personale suplimentare (variaza dupa situatia
fiecarui salariat si dupa numarul de persoane aflate in intretinere).

2. La al doilea loc de munca, venitul impozabil se calculeaza dupa urmatorul


algoritm:

Venit brut – Contributii obligatorii = Venit impozabil


Aici schema este mult simplificata, angajatul nemaiputand beneficia de scaderea
deducerilor personale sau a cheltuielilor profesionale din masa de impozitat. Asadar,
aceste sume se scad doar o singura data din venitul brut, pentru fiecare angajat in
parte.
In toate cazurile, angajatorii au obligatia sa determine venitul anual impozabil din
salarii si sa calculeze diferenta dintre impozitul stabilit la nivelul anului si cel calculat
si retinut lunar anticipat in cursul anului fiscal, pana in ultima zi din luna
februarie a anului urmator.

De asemenea, angajatorii trebuie sa regularizeze eventualele diferente intre impozite


in maxim 90 de zile de la aceasta data, in cazul salariatilor care indeplinesc
urmatoarele doua conditii cumulate:
• in cursul anului au fost angajati cu titlu permanent la respectivul angajator, ca
functie de baza;
• nu mai au alta sursa de venit cuprinsa in venitul anual global impozabil.

Sunt scutite de la plata impozitului pe venit urmatoarele categorii de


persoane:
• invalizii de razboi, orfanii, vaduvele de razboi si persoanele care primesc
pensii de invaliditate de gradul I;
• bursierii;
• cei cu handicap grav sau accentuat;
• veteranii de razboi;
• persoanele persecutate politic, cele deportate ori care au fost prizoniere,
urmasii luptatorilor in Revolutia din 1989, precum si persoanele persecutate
etnic.

Avantaje neimpozabile primite de salariati


Desi unele din aceste sume sunt percepute de angajat ca facand parte din salariul
lunar incasat, totusi ele nu sunt incluse de lege in veniturile salariale.

Aceste sume de bani sunt destinate a servi unei multitudini de necesitati ori situatii
specifice in care se afla angajatul. Printre categoriile de situatii putem enumera:

a. evenimente importante in familie sau sarbatori


Nu se impoziteaza sumele oferite ca ajutor de inmormantare, ajutoarele pentru
pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele
pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand
cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor,
contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul
prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si
membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau
alte persoane, conform contractului de munca.

Important!
Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu
ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale
altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei
de 8 martie sunt neimpozabile numai in limita a 150 RON; ceea ce depaseste
aceasta suma se impoziteaza ca orice venit din salarii.

b. alimentatie sau crestere copil


Nu se impoziteaza tichetele de cresa acordate salariatului pentru cresterea copilului
de pana la 3 ani; de asemenea, nici tichetele de masa si drepturile de hrana acordate
de angajatori angajatilor (se aplica normelor de hrana aprobate pentru angajatii din
cadrul MApN, MAI, ANP, SRI, SIE, SPP si STS).

c. folosirea locuintelor de serviciu sau inchiriate de anumiti salariati


Nu se impoziteaza contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din
incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii
activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei
pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta
nationala, precum si compensarea diferentei de chirie, suportata de persoana fizica,
conform legilor speciale; de acelasi tratament beneficiaza cazarea si contravaloarea
chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari
si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

d. folosirea echipamentelor de protectie a muncii


Nu se impoziteaza contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului
individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si
materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a
uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei
in vigoare.

e. transport si cazare in interes de serviciu


Nu se impoziteaza:
• contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea de
domiciliu si localitatea locului de munca al angajatilor, la nivelul unui abonament
lunar, cand nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei,
conform legii
• sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a
indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si
in strainatate, in interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi
sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati
neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata
salariatilor din institutiile publice;
• sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de
mutare in interesul serviciului;
• indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate
situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa
absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si
indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale,
personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati
din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca.

f. desfacere contract de munca pe motive neimputabile salariatului


Nu se impoziteaza: -sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza
salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale
de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, precum si sumele
reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe
economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine
publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca
urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii;
-sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete,
acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca
urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in
raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in
retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie,
precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii
similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net,
acordate potrivit legislatiei in materie

g. categorii aparte de salariati sau de profesii


Nu se impoziteaza veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu
handicap grav sau accentuat, la functia de baza; de asemenea, sunt exceptate de la
impozit veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru
calculator;
Din aceeasi categorie fac parte si sumele sau avantajele primite de persoane fizice
din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul
fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in
numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in
Romania, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in
strainatate.

h. castiguri din diferente favorabile de preturi


Nu se impoziteaza avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul
angajarii si implicit la momentul acordarii; castigul impozabil intervine abia la
momentul cesiunii de catre salariat a actiunilor dobandite la pret preferential si
reprezinta diferenta favorabila de pret intre cel cu care a cumparat salariatul
actiunile de la angajator si cel cu care a vandut respectivele actiuni (diferenta din
care se scad mai intai comisioanele datorate intermediarilor).
Tot exceptata de la impozit este si diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala
stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.

i. alte avantaje oferite de angajator salariatului


Nu se impoziteaza cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala
si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru
angajator; de asemenea, nici costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor
telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de
serviciu de catre angajat.

Taxa si impozite locale

Impozitele pe cladiri si terenuri


Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie
si 30 septembrie inclusiv. Impozitul anual pe cladiri, de pana la 50 lei, inclusiv,
trebuie achitat integral pana la 31 martie. Persoanele care vor achita impozitele
integral pana la aceasta data au o reducere de 10%. Taxele si impozitele locale
se pot plati la Directia de impozite si taxe locale, precum si la unitatile CEC
sau la oficiile postale.

Sunt scutite de impozitul pe cladiri si terenuri, de taxa asupra mijloacelor de


transport sau de taxa pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor urmatoarele
categorii de persoane:
• veteranii de razboi;
• persoanele persecutate din motive politice, precum si cele deportate ori
care au fost in prizonierat;
• eroii-martiri si urmasii acestora si luptatorii in Revolutia din 1989;
• vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor care nu s-au recasatorit
beneficiaza de scutire la impozitul pe cladiri si terenuri;
• persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele invalide de
gradul I sau II au dreptul la scutire de la plata impozitului pe cladiri si
terenuri si de la achitarea taxei pentru eliberarea autorizatiilor pentru
activitati economice

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca


domiciliu. De asemenea, scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica
doar suprafetei aferente cladirii utilizate ca domiciliu.

• persoanele care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe


care le detin in proprietate sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri
pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea
termica;
• cei care au venituri lunare mai mici decat salariul minim pe economie,
care primesc ajutor de somaj sau pensie de asistenta sociala, precum si
alte categorii de persoane pot beneficia de scutiri de la plata impozitelor
pe cladiri sau terenuri ori reduceri ale acestora in urma unor hotarari ale
consiliilor locale. Aceste reduceri sau scutiri se acorda pe baza unor cereri
care se depun la primarie.