Sunteți pe pagina 1din 117

{tiin}~

num~rul 3 / noiembrie-decembrie 2011

teHnologie
www.sciencefocus.ro
noiembrie-decembrie 2011 Num`rul 3 / 11,9 lei

viitor

50 de lec]ii
despre Univers
p30

Harta creierului

p66

Marcus du sautoy
despre codul naturii p60

50 de lec}ii despre UNivers secretele aNtimateriei Homo sapieNs vs NeaNdertHalieNi Harta creierUlUi

ANTiMATEriEi
Extraordinarii atomi care ne vor spune cum de am ajuns s` exist`m p43
PLUS
B`t`lia evolu]iei:
Homo sapiens vs. neanderthalieni p54

Descifrarea secretelor

p77

{tiin]a

r+sului
Teste cu televizoare de ultim` genera]ie p102

Canon IXUS 220 HS

Concurs

p28

Televizoare 3D

10 savan]i care au schimbat lumea p52

Genii uitate

Gadgeturi de luat cu tine \n c`l`torie p100

Cele mai utile 5

Bun venit!
noiembrie-decembrie 2011
Acest num`r este dedicat marilor \ntreb`ri de la care a[tept`m r`spuns din partea [tiin]elor. Avem mai \nt=i 50 de r`spunsuri cu privire la teme fundamentale (Ce se \nt=mpl` \n centrul unei g`uri negre? De ce se extinde Universul?) sau la \ntreb`ri pe care de obicei ne este ru[ine s` le punem (De ce nu cade Luna pe P`m=nt?) toate acestea la pagina 30. Desigur, multe dintre aceste lec]ii propun ipoteze care, de[i bine \ntemeiate [tiin]ific, au nevoie de confirm`ri suplimentare. Iat` o bun` ilustrare a faptului c` meritul [tiin]ei nu este doar acela de a ne oferi adev`ruri, ci [i acela de a formula probleme, direc]ii noi de cercetare. Antimateria reprezint` un exemplu excelent: la \nceput o specula]ie teoretic`, p=n` de cur=nd \ntruchipat` doar \n filmele [i literatura SF (unde a propulsat nenum`rate navete spa]iale de-a lungul timpului, de la Star Trek la Avatar), antimateria este de acum o tem` de cercetare experimental`. Frank Close, profesor de fizic` la Oxford, explic` \n paginile noastre cum s-au produs atomii de antimaterie la CERN [i care este semnifica]ia acestui eveniment excep]ional (p43). Tot \n num`rul curent, un articol despre prima hart` genetic` a creierului, care ne ajut` s` \n]elegem poate cel mai misterios organ al nostru (p68). Ad`ug`m repertoriului marilor \ntreb`ri: Cum de suntem singura specie de oameni (p54)? Ce ne spune matematica despre evenimente aparent aleatorii din natur` (p 60)? Exist` o explica]ie [tiin]ific` a r=sului? ([i dac` da, este ea amuzant`? p 77). Luna aceasta nu putem citi despre cele mai noi gadgeturi succesorul lui Nintendo Wii (p97) sau televizoarele 3D (p102) f`r` o umbr` de melancolie, la scurt timp de la moartea fondatorului Apple. Poate c`, \n reportajul Corinei Grigoriu de la recentul t=rg Inventika din Bucure[ti (p82), am [i f`cut cuno[tin]` cu viitorul Steve Jobs...

Antimateria: ce ne poate spune, la ce folose[te [i cum se poate ob]ine p43

10 savan]i uita]i pe nedrept p52

COPERTA: ARSTHANEA.COM, ALAMY |N ACEAST~ PAGIN~: ARSTHANEA.COM, SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ce mai afl`m din acest num`r


Un singur gram de antimaterie poate elibera tot at=ta energie c=t bomba atomic` de la Hiroshima (p47) O ecua]ie folosit` cu succes la prinderea criminalilor \n serie ne spune unde tr`ia Jack Spintec`torul (p65)

Exper]ii
Prof Frank Close Frank este profesor de Fizic` Teoretic` la University of Oxford. El ne arat` cum au reu[it cercet`torii de la CERN s` produc` antimaterie [i ce ne poate spune aceasta despre Univers, la p43. Prof Paddy Regan Specialist \n zica atomic` [i expert \n detectarea radia]iilor la University of Surrey, profesorul Regan \ncearc` s` ne lini[teasc` temerile cu privire la energia nuclear` la p25. Prof Marcus du Sautoy The Charles Simonyi Professor For The Public Understanding Of Science la University of Oxford, el explic` regulile matematice care ne guverneaz` existen]a cotidian`. A` care sunt acestea la p60. Stephen Baxter Autorul care scrie la fel de bine [i c]iune, [i literatur` [tiin]ic`, ne arat` care sunt perspectivele pe care le deschide utilizarea antimateriei. De exemplu, combustibil pentru navete spa]iale (p50). Prof Robert Provine Profesorul Provine este specialist \n neuro[tiin]e [i caut` s` ae ce ne face s` r=dem de peste 20 de ani. A` care sunt secretele pe care le-a descoperit \n tot acest timp la p66. Lauren]iu Staicu Conferen]iar la Universitatea Bucure[ti, Lauren]iu scrie despre cum se fac bani din expertiza [tiin]ic`. Vinde oare [tiin]a iluzii? R`spunsul se g`se[te la p26.

Cum ne po]i contacta


Abonamente (ZIRKON MEDIA SRL) 021.255.1800/1918 ofce@zirkonmedia.ro Editorial 021.203.8057 Fax 021.231.2885

Telefon

Editorial focus@msgroup.ro Redactor-[ef radu.cristescu@msgroup.ro Advertising alina.brohanschi@msgroup.ro

E-mail

Adresa redac]iei Frederic Chopin, nr 1A, sector 2, Bucure[ti

Po[t`

noiembrie-decembrie 2011

Bun venit!
noiembrie-decembrie 2011
acest num`r este dedicat marilor \ntreb`ri de la care a[tept`m r`spuns din partea [tiin]elor. avem mai \nt=i 50 de r`spunsuri cu privire la teme fundamentale (Ce se \nt=mpl` \n centrul unei g`uri negre? De ce se extinde Universul?) sau la \ntreb`ri pe care de obicei ne este ru[ine s` le punem (De ce nu cade luna pe p`m=nt?) toate acestea la pagina 30. Desigur, multe dintre aceste lec]ii propun ipoteze care, de[i bine \ntemeiate [tiin]ific, au nevoie de confirm`ri suplimentare. Iat` o bun` ilustrare a faptului c` meritul [tiin]ei nu este doar acela de a ne oferi adev`ruri, ci [i acela de a formula probleme, direc]ii noi de cercetare. antimateria reprezint` un exemplu excelent: la \nceput o specula]ie teoretic`, p=n` de cur=nd \ntruchipat` doar \n filmele [i literatura sF (unde a propulsat nenum`rate navete spa]iale de-a lungul timpului, de la star trek la avatar), antimateria este de acum o tem` de cercetare experimental`. Frank Close, profesor de fizic` la Oxford, explic` \n paginile noastre cum s-au produs atomii de antimaterie la Cern [i care este semnifica]ia acestui eveniment excep]ional (p43). tot \n num`rul curent, un articol despre prima hart` genetic` a creierului, care ne ajut` s` \n]elegem poate cel mai misterios organ al nostru (p68). ad`ug`m repertoriului marilor \ntreb`ri: Cum de suntem singura specie de oameni (p54)? Ce ne spune matematica despre evenimente aparent aleatorii din natur` (p 60)? exist` o explica]ie [tiin]ific` a r=sului? ([i dac` da, este ea amuzant`? p 77). luna aceasta nu putem citi despre cele mai noi gadgeturi succesorul lui nintendo Wii (p97) sau televizoarele 3D (p102) f`r` o umbr` de melancolie, la scurt timp de la moartea fondatorului apple. poate c`, \n reportajul Corinei Grigoriu de la recentul t=rg Inventika din bucure[ti (p82), am [i f`cut cuno[tin]` cu viitorul steve Jobs...

Antimateria: ce ne poate spune, la ce folose[te [i cum se poate ob]ine p43

10 savan]i uita]i pe nedrept p52

Coperta: arsthanea.Com, alamy |n aCeast~ paGIn~: arsthanea.Com, sCIenCe photo lIbrary

Ce mai afl`m din acest num`r


l Un singur gram de antimaterie poate elibera tot at=ta energie c=t bomba atomic` de la Hiroshima (p47) l O ecua]ie folosit` cu succes la prinderea criminalilor \n serie ne spune unde tr`ia Jack Spintec`torul (p65)

Exper]ii
Prof Frank Close Frank este profesor de Fizic` Teoretic` la University of Oxford. El ne arat` cum au reu[it cercet`torii de la CERN s` produc` antimaterie [i ce ne poate spune aceasta despre Univers, la p43. Prof Paddy regan Specialist \n fizica atomic` [i expert \n detectarea radia]iilor la University of Surrey, profesorul Regan \ncearc` s` ne lini[teasc` temerile cu privire la energia nuclear` la p25. Prof Marcus du sautoy The Charles Simonyi Professor For The Public Understanding Of Science la University of Oxford, el explic` regulile matematice care ne guverneaz` existen]a cotidian`. Afl` care sunt acestea la p60. stephen Baxter Autorul care scrie la fel de bine [i fic]iune, [i literatur` [tiin]ific`, ne arat` care sunt perspectivele pe care le deschide utilizarea antimateriei. De exemplu, combustibil pentru navete spa]iale (p50). Prof robert Provine Profesorul Provine este specialist \n neuro[tiin]e [i caut` s` afle ce ne face s` r=dem de peste 20 de ani. Afl` care sunt secretele pe care le-a descoperit \n tot acest timp la p66. lauren]iu staicu Conferen]iar la Universitatea Bucure[ti, Lauren]iu scrie despre cum se fac bani din expertiza [tiin]ific`. Vinde oare [tiin]a iluzii? R`spunsul se g`se[te la p26.

Cum ne po]i contacta


Abonamente (Zirkon MediA srl) 021.255.1800/1918 office@zirkonmedia.ro editorial 021.203.8057 Fax 021.231.2885

Telefon

editorial focus@msgroup.ro redactor-[ef radu.cristescu@msgroup.ro Advertising alina.brohanschi@msgroup.ro

e-mail

Adresa redac]iei Frederic Chopin, nr 1A, sector 2, Bucure[ti

Po[t`

noiembrie-decembrie 2011

Cuprins creaFtiiiv cu
nov.-dec. 2011
{tiin}~
num~rul 3 / noiembrie-decembrie 2011

teHnologie
www.sciencefocus.ro
noiembrie-decembrie 2011 Num`rul 3 / 11,9 lei

viitor
de lec]ii despre Univers
p30

50

Harta creierului

p66

Marcus du sautoy
despre codul naturii p60

ANTiMATEriEi
Extraordinarii atomi care ne vor spune cum de am ajuns s` exist`m p43
PLUS
B`t`lia evolu]iei:
Homo sapiens vs. neanderthalieni p54

Descifrarea secretelor

Canon p28
6

juan carlos munoz/naturepl.com

33-40

stefan hetz, corbis

science photo library

MiSterul antiMateriei

Misterul antiMateriei

ANTIMATERIEI
a \nceputul acestui an, experimentul ALPHA de la CERN a produs atomi de antihidrogen, echivalentul antimaterie al hidrogenului, [i i-a men]inut pentru 1.000 de secunde (pu]in peste 16 minute). Unul dintre cercet`torii de la CERN spunea c` 1.000 de secunde sunt de ajuns c=t s` mergi s` bei o cafea. |n viitor, \n acest interval s-ar putea face experimente pentru a vedea dac` hidrogenul se comport` \n acela[i mod cu antihidrogenul. Dac` se descoper` diferen]e \ntre cele dou`, ar putea fi un pas important \n rezolvarea uneia dintre cele mai mari enigme [tiin]ifice: de ce Universul este alc`tuit din materie [i nu din antimaterie, dat fiind c` am=ndou` au fost create \n momentul Big Bang-ului? Aceast` enigm` \i provoac` pe oamenii de [tiin]` s` cerceteze antimateria. Profesorul Frank Close l`mure[te, de la pagina 44, cum se desf`soar` cercet`rile. Propriet`]ile uluitoare ale antimateriei deschid posibilit`]i de utilizare incredibile. Cunoscutul autor SF Stephen Baxter ne arat` care sunt acestea la pagina 50.

Dezlegarea secretelor
L

Ra]iunea existen]ei noastre de ce exist` ceva mai degrab` dec=t nimic poate fi \n]eleas` prin studierea antimateriei. Frank Close arat` cum s-au creat atomi de antimaterie la CERN, iar Stephen Baxter cerceteaz` poten]ialul antimateriei

Cum se produce antimateria de Frank Close


Frank Close, profesor de Fizic` Teoretic` la Oxford, dezv`luie cele mai importante \ntreb`ri legate de antimaterie

ac` ne-ar ie[i \n cale, n-am putea s` distingem \ntre antimaterie [i materie. privite din afar`, nu exist` vreo diferen]` \ntre cele dou`. chiar dac` ne-am uita la fiecare dintre atomii care le compun, n-am putea spune care e materia [i care e antimateria. Doar \n`untrul atomilor \ncepe s` se vad` profunda complementaritate a acestora. atomii de materie din care suntem alc`tui]i noi [i toate cele din jurul nostru sunt alc`tui]i din electroni care se \nv=rt \n jurul unui nucleu. Un atom din cel mai simplu element, hidrogenul, const` dintr-un singur electron u[or [i un nucleu foarte mare (la scar` atomic`), care este un proton. electronul are sarcin` electric` negativ`, iar protonul are aceea[i cantitate de sarcin` - \ns` pozitiv`.

Unul dintre obiectivele cercetrilor de la CERN este rezolvarea enigmei cu privire la asimetria dintre materie [i antimaterie \n Univers.

regula conform c`reia sarcinile simetrice se atrag ]ine laolalt` ace[ti constituen]i [i formeaz` atomul. Un atom de antihidrogen este alc`tuit la fel, cu o singur` diferen]`: sarcinile electrice sunt inversate. a[adar, un antiproton central cu sarcin` negativ` este unit cu un antielectron cu sarcin` pozitiv` (numit pozitron). niciuna dintre legile atrac]iei sarcinilor electrice nu se schimb`: pozitivul [i negativul se atrag \n acela[i fel, \n am=ndou` cazurile. prin urmare, for]ele electrice [i magnetice care constituie atomii, apoi moleculele [i materia brut` ar trebui s` func]ioneze identic \n cazul antiatomilor, alc`tuind antimolecule [i antimaterie brut`. Din cte ne putem da seama, legile fizicii presupun c` energia Big Bang-

Misterul antiMateriei

cern, science photo library, eso

Codul vie}ii

Codul vie}ii

bbc, RObERT HARDING, IllusTRATION by FlATlINER

50 de lec}ii despre UNivers secretele aNtimateriei Homo sapieNs vs NeaNdertHalieNi Harta creierUlUi
8

p77

{tiin]a

r+sului
Teste cu televizoare de ultim` genera]ie p102

Canon IXUS 220 HS

Concurs

p28

Televizoare 3D

10 savan]i care au schimbat lumea p52

Genii uitate

Gadgeturi de luat cu tine \n c`l`torie p100

Cele mai utile 5

Din num`rul curent


MegaPixel
Non-mortal combat
Aceasta este una dintre cele mai palpitante curse din lume: simulatorul IEDBD al armatei americane (folosit la antrenamente care reproduc condi]iile \n care un vehicul militar este lovit de o bomb` artizanal`). Simul`rile computerizate joac` un rol din ce \n ce mai mare \n antrenamentele militare, iar aceast` ma[in`rie, mutat` recent de la Fort Eustis,Virginia, c`tre o loca]ie secret`, este una dintre cele mai sofisticate din lume. Bombele artizanale reprezint` una dintre principalele amenin]`ri la adresa trupelor din Irak [i Afghanistan, iar acest simulator este folosit pentru a antrena militarii s` le detecteze \nainte ca acestea s` explodeze. Solda]ii din Humvee se afl` \ntr-un mediu creat cu ajutorul unor imagini luate la fa]a locului, \nso]ite de fum, zgomot [i mi[care. Dac` bomba nu este identificat`, militarii sunt zg=l]=i]i de o explozie care poate genera o for]` de p=n` la 4G.

MegaPixel

D pe-afar
Pare o imagine dintr-o alt` lume, dar gheizerul Fly se afl` \n Nevada. A fost creat accidental \n 1916, atunci c=nd, cu ocazia s`p`rii unui pu], a fost atins un rezervor geotermal (un depozit subteran de ap` fierbinte). Nu este un gheizer autentic, precum cele care erup la intervale mai mult sau mai pu]in regulate din cauza presiunii aburilor care sunt elibera]i cu aceast` ocazie, spune Dr W. George Darling, hidrogeochimist la British Geological Survey. Aici avem de-a face cu un jet permanent, at=t din cauza presiunii aburilor, c=t [i din cauza presiunii apei calde. Carbonatul de calciu [i cuar]ul din rocile de sub suprafa]` se acumuleaz`, d=nd na[tere structurilor asem`n`toare unor furnale. Culorile se datoreaz` probabil algelor [i depozitelor de metale.

MegaPixel
11

Cele mai frumoase, mai [ocante sau mai bizare fotografii

noiembrie-decembrie 2011

noiembrie-decembrie 2011

10

noiembrie-decembrie 2011

noiembrie-decembrie 2011

Update

Update
nov.-dec. 2011

ultimele cifre

Ce trebuie s` [tii
Tutankhamon, \ngropat \n grab` p15 Mantia care te face invizibil p16 Ap` curg`toare pe Marte? p18 Fabrici \n spa]iu p20 |n favoarea energiei atomice p23 Implanturi injectabile p22

Se \nt=mpl` acum

miliarde de aparate vor fi conectate la internet p=n` \n 2015, conform companiei Cisco

15

O c`ciul` special` care reduce temperatura ar putea ajuta insomniacii. Reducerea metabolismului \n cortexul frontal este asociat` cu somnul odihnitor ceea ce sper` s` realizeze cercet`torii de la University of Pittsburgh cu ajutorul hipotermiei cerebrale.

Forme de via]` sintetice


Rescrierea ADN-ului bacteriilor le transform` \n uzine chimice

Tehnologia de scanare a inten]iilor (FAST), care folose[te indicatori precum fixitatea privirii, f`r` a recurge la senzori corporali, pentru a evalua probabilitatea ca persoana scanat` s` fie terorist, a trecut primul test \n Statele Unite.

Update
17

Petele maronii de pe pere]ii morm=ntului lui Tutankhamon ofer` indicii despre moartea acestuia

cm este m`rimea celui mai mic dinozaur. Asem`n`tor cu o pas`re, acesta a fost descoperit \n Sussex (Marea Britanie)

ocmai a avut loc un important salt \nainte \n \ncercarea de a crea forme de via]` noi, capabile s` produc` droguri, vaccinuri [i combustibili. Unii biologi, cum este Craig Venter, \ncearc` s` produc` organisme cu totul noi al]ii \ns` modific` doar codurile genetice ale organismelor existente. Printre cei din urm` se num`r` bioinginerul Farren Isaacs de la Yale University, care, \mpreun` cu colegii s`i, a g`sit o nou` metod` de a ad`uga material genetic bacteriilor, astfel \nc=t acestea s` devin` fabrici minuscule de producere a proteinelor. |ncepem s` ad`ug`m noi func]ionalit`]i, spune Isaacs. A[a c` organismele modificate pot fi folosite ca ma[ini de producere mai eficient` a medicamentelor pe baz` de proteine, a unor noi tipuri de enzime industriale cu propriet`]i noi [i a unor biomateriale [i polimeri noi. |n interiorul ADN-ului, genele dau instruc]iuni de producere a proteinelor. Genele \nsele sunt alc`tuite din cuvinte de c=te trei litere, numite codoni, care constau din combina]ii ale celor patru perechi de baz` (litere) A, T, C [i G. Cei mai mul]i dintre cei 64

de codoni codific` anumi]i aminoacizi elementele din care sunt f`cute proteinele \ns` TAG, TAA [i TGA sunt codoni stop. Ace[tia \i spun mecanismului celulei s` nu mai sintetizeze aminoacizi [i s` elimine nou-creata structur` ca protein`. Echipa lui Isaacs a \nlocuit mai mul]i codoni TAG cu codoni TAA \n celule provenite de la 32 de tipuri de bacterii escherichia coli. Apoi, ei au combinat \n mod repetat perechi ale acestor tipuri pentru a crea o bacterie \n care to]i cei 314 codoni TAG au fost elimina]i. Echipa se concentreaz` acum pe pasul urm`tor modificarea mecanismului intern al celulelor de bacterii, astfel \nc=t, atunci c=nd codonii TAG sunt reintrodu[i, ace[tia s` produc` aminoacizi [i proteine folositoare. {i al]i cercet`tori au creat aminoacizi artificiali, \ns` doar acum s-a putut ajunge \n situa]ia \n care un codon s` nu lucreze dec=t pentru noi. |n toate celelalte cazuri, codonii produceau aminoacizi at=t naturali, c=t [i artificiali. M` a[tept s` se g`seasc` mult mai multe utiliz`ri la care nici nu ne-am g=ndit \nc`, a ad`ugat Isaacs.

O abordare complementar`
Geneticianul inovator Craig Venter a anun]at anul trecut crearea primei celule vii controlate exclusiv de un ADN produs de oameni. Venter [i colegii s`i au creat o copie sintetic` a unui genom bacterian existent [i au transplantat-o \ntr-o celul` a unei bacterii diferite. Aceasta s-a transformat apoi \n specia descris` \n codul genetic creat artificial, replic=ndu-se de peste un miliard de ori. }inta ultim` a lui Venter este aceea de a crea forme de via]` noi pornind de la zero. Echipa sa lucreaz` deja cu companii farmaceutice [i energetice pentru a crea organisme care s` produc` vaccinuri noi [i combustibili nepoluan]i.

miliarde de ani-lumin` este distan]a de la P`m=nt la primele g`uri negre descoperite

13

Ce spun microbii despre moartea lui Tutankhamon


Nimeni nu [tie de ce Tutankhamon a murit \nainte s` \mplineasc` 20 de ani cercet`rile de p=n` acum sugereaz` c` ar putea fi vorba de o lovitur` la cap, o cangren` la picior, malarie sau siclemie. Petele maronii descoperite \n morm=ntul acestuia par s` indice c`, indiferent de cauza mor]ii, acesta a fost \ngropat \n grab`. Chimi[tii de la Getty Conservation Institute, chema]i de Consiliul Suprem al Antichit`]ilor din Egipt, au descoperit \n aceste pete un pigment numit melanin`, indiciu al prezen]ei ciupercilor sau bacteriilor. Biologii de la Harvard University au fost chema]i [i ei pentru a analiza microbii din morm=nt. Analiza secven]ei [ADN-ului] [ADN-ului] ne-a permis s` identific`m microbii asocia]i cu e[antioane prelevate de la morm=nt, declar` Dr Archana Vasanthakumar, membru al echipei de la Harvard. Totu[i, nu am

Thymosin beta 4, o protein` natural`, a fost folosit` pentru a activa celule stem din inima unor [oareci pentru a \nlocui ]esuturile musculare deteriorate.

GOOD NEWS BAD NEWS


Exper]ii spanioli care au evaluat efectele schimb`rilor climatice asupra speciilor din zonele de conservare europene prezic c` 58 la sut` din vertebratele terestre ar putea s` nu mai aib` condi]ii climatice propice supravie]uirii p=n` la sf=r[itul secolului, \n special \n ]`rile sudice.

Misterioasele pete maronii de pe pere]ii morm=ntului copilului-rege dezv`luie circumstan]ele mor]ii acestuia
reu[it p=n` acum s` asociem niciun microb cu petele respective. Cu toate acestea, au fost ob]inute indicii cu privire la modul \n care a fost \nmorm=ntat faraonul, \n 1323 |. Ch. Regele Tutankhamon a murit subit [i morm=ntul a trebuit preg`tit repede, spune Vasanthakumar. De aceea, tencuiala pere]ilor era \nc` umed` \n momentul \n care morm=ntul a fost \nchis. Aceasta este explica]ia noastr` pentru proliferarea microbilor din`untru. Urm`torul obiectiv este identificarea microbilor care au produs petele. P=n` acum, rezultatele ob]inute de cercet`tori indic` faptul c` microbii nu sunt activi. De fapt, analiza fotografic` sugereaz` c` petele maronii au r`mas neschimbate din 1922, atunci c=nd morm=ntul a fost deschis pentru prima dat`. Prin urmare, acestea nu mai prezint` un risc pentru s`n`tate.

|[i petrece cea mai mare parte a timpului scufundat - iar acum biologii au descoperit cum de p`ianjenul de ap`, Argyroneta aquatica, face aceast` isprav`. P`ianjenul, care tr`ie[te \n Europa [i Asia, colecteaz` aerul de la suprafa]` \n firicelele sale de p`r, iar apoi elimin` aerul care formeaz` o bul` pe sub p=nza pe care o ]ese \ntre plante. Ecologii [i fiziologii din Australia [i Germania au descoperit acum c` acest clopot de scufundare mai [i

Bula de aer

absoarbe oxigenul ceea ce-i permite p`ianjenului s` r`m=n` sub ap` pentru perioade lungi. Cercet`torii au descoperit acest lucru monitoriz=nd nivelul oxigenului [i utiliz=nd sonde de fibr` optic` \n`untrul [i \n vecin`tatea bulei de aer. S-a descoperit [i c` p`ianjenii de ap` mai mari, care au nevoie de mai mult oxigen atunci c=nd sunt activi (c=nd m`n=nc`, de exemplu), fac [i bule mai mari.

elemente noi au fost ad`ugate tabelului periodic. F`r` nume \nc`, ele au fost create prin ciocnirea \ntre ei a dou nuclee de atomi u[ori

Babuinii de la v=rful ierarhiei sunt mai stresa]i dec=t cei de la mijloc, arat` un studiu realizat \n Kenya, care a durat nou` ani. Rezultatele sugereaz` c` exist` [i dezavantaje \n a fi masculul alfa.

Cercet`torii din Glasgow au m`surat lungimea talomerilor cozile cromozomilor care indic` \mb`tr=nirea i au descoperit c` oamenii cu venituri mici \mb`tr=nesc mai repede.

Ultimele [tiri din [tiin]` [i tehnologie: analize [i explica]ii

15 30

16

noiembrie-decembrie 2011

noiembrie-decembrie 2011

noiembrie-decembrie 2011

15

50
Alese de Stuart Clark
30 noiembrie-decembrie 2011

de lecii despre Univers

Ce este antimateria? Ce sunt g`urile negre? Ce form` are Universul? Cum va sfr[i Universul? Cte dimensiuni exist`? Ct de frig este n spaiu? De ce str`lucesc stelele? Ce a declan[at Big Bang-ul? Ce este energia ntunecat`? Cum se formeaz` planetele? Ce este materia ntunecat`? Pot g`urile negre s` explodeze? Ce form` are o gaur` neagr`? De ce este cerul negru noaptea? De ce nu cade Luna pe P`mnt? Ce determin` orbita unei planete? De ce este Universul n expansiune? Ce s-a ntmplat nainte de Big Bang? Ct de fierbinte este o stea c`z`toare? Suntem oare f`cu]i din praf de stele? Ct de b`trn este sistemul nostru solar? Poate sc`pa ceva dintr-o gaur` neagr`? Care au fost primele corpuri din Univers? Cre[te oare viteza expansiunii Universului? Ce se ntmpl` n centrul unei g`uri negre? Care sunt cele mai mari explozii din Univers? Exist` materie ntunecat` n galaxia noastr`? Este Universul nostru o parte a unui multivers? Ce este antigravita]ia [i cum am putea s` o cre`m? Ct de departe n spa]iu putem vedea cu ochiul liber? Ct de departe putem privi cu ajutorul unui telescop? Dac` exist` [i alte universuri, au oare culori diferite? Poate supravie]ui vreo form` de via]` pe un meteorit? Prin ce se deosebesc planetele de alte corpuri cere[ti? Ar putea exista via]` alc`tuit` din materie ntunecat`? Care este cea mai mare planet` descoperit` vreodat`? Ce se ntmpl` cu lumina care intr` ntr-o gaur` neagr`? Am putea descoperi ce se afl` n centrul unei g`uri negre? Ct de probabil` este ntlnirea P`mntului cu un asteroid? Exist` vreun loc n Univers n care legile fizicii se schimb`? Exist` oare elemente chimice nc` nedescoperite n spa]iu? De unde [tim c` Universul este infinit [i nu doar foarte mare? Cu ct timp nainte putem prezice apari]ia unei aurore boreale? De unde [tim cum arat` planetele din afara sistemului nostru solar? S-ar putea forma oare un alt soare pn` cnd Soarele nostru va muri? A mai fost oare P`mntul n acela[i loc din spa]iu n care se afl` acum? Tot ce exist` n Univers este f`cut din ceva, dar din ce este f`cut` gravita]ia? Dac` Big Crunch, opusul Big Bang-ului ar fi s` aib` loc, ce l-ar putea provoca? Cum schimb` descoperirea de noi planete concep]ia noastr` despre Univers? Pot exista alte st`ri de agregare a materiei, n alte galaxii, pe lng` st`rile lichid`, solid` [i gazoas`?
noiembrie-decembrie 2011 31

50 de lec]ii despre Univers

Ma ema ca um d n u u nos u

60

SCIENCE PHOTO LIBRARY x2

Cele mai importante lucruri de [tiut despre Big Bang, planete, stele [i g`uri negre

secretele antimateriei

Se sper` ca \n urma experimentului ALPHA de la CERN s` se poat` stoca antihidrogen pentru o durat` mai mare, pentru a-l putea investiga

Misterul dispari}iei antiMateriei


Antimateria este \n centrul uneia dintre cele mai mari enigme: de ce nu se g`se[te \n cantit`]i mai mari \n Univers? Teoria curent` este c` \n urma Big Bang-ului, acum 13,6 miliarde de ani, s-a produs \n egal` m`sur` materie [i antimaterie. Aceast` transubstan]iere a energiei \n particule [i antiparticule, are un revers. Dac` aceste perechi ajung \n contact, ele se anihileaz`, ceea ce produce o explozie de raze gamma. |n cazanul clocotitor al t=n`rului Univers, asemenea coliziuni ar fi fost foarte obi[nuite, iar orice ar fi ap`rut n urma lor n-ar fi rezistat prea mult. Este posibil s` fi existat mai mult` materie dec=t antimaterie, de la \nceput. Dar atunci se pune \ntrebarea cum se explic` aceast` asimetrie. O a doua posibilitate este ca, \n urma unei mari anihil`ri, s` fi r`mas mai mult` materie \n aceast` parte a Universului, \n timp ce antimateria ar putea s` fie dominant` \n galaxii \ndep`rtate. Dar atunci ar trebui s` avem dovezi sub forma unor raze gamma produse prin anihilarea electronilor [i pozitronilor de la grani]ele imperiilor materiei [i antimateriei. Nu au fost observate astfel de raze. O a treia ipotez`, considerat` drept mai plauzibil`, este c` trebuie s` existe o diferen]` \ntre materie [i antimaterie care s` explice de ce anihilarea reciproc` a l`sat mai mult` materie care constituie Universul a[a cum \l [tim acum.

Aceast` imagine dintr-o camer` cu bule arat` cum sunt produ[i electroni (liniile verzi) [i antielectroni (liniile ro[ii)

ului s-a coagulat at=t \n materie, c=t [i \n antimaterie. absen]a antimateriei brute din Universul de ast`zi este, a[adar, un mister. Unul dintre obiectivele cercet`rilor de la cern este rezolvarea enigmei cu privire la asimetria dintre materie [i antimaterie \n Univers. Un lucru e sigur: materia [i antimateria nu fac cas` bun` \mpreun` - lucru valabil at=t pentru particule, c=t [i pentru atomii pe care acestea \i compun. atunci c=nd o particul` \nt=lne[te antiparticula care-i corespunde, acestea se anihileaz` \ntr-o explozie de energie de raze gamma (raze de lumin` cu energie ridicat`), de pild`. Unele dintre substan]ele radioactive emit \n mod natural pozitroni, iar anihilarea pozitronilor cu ajutorul electronilor se folose[te deja de decenii \n diagnoza medical` sub forma tomografului cu emisie de pozitroni (pet). |n anii '90, electronii [i pozitronii au fost anihila]i reciproc \ntr-un

mod spectaculos cu ajutorul acceleratorului de particule lep (large electron positron) de la cern. particulele au fost accelerate p=n` aproape de viteza luminii [i au intrat \n coliziune. explozia de energie rezultat`, care a avut loc \ntr-un spa] iu mai mic dec=t cel al unui nucleu, a reprodus starea Universului la c=teva momente dup` na[terea acestuia. |nregistrarea rezultatelor acestor mini-bang-uri a permis studierea modului \n care materia s-a format dup` big bang. experimentele au confirmat c` energia se poate transforma \n particule de materie [i antimaterie. acest rezultat sus]ine teoria c` materia [i antimateria au ap`rut \n Universul timpuriu \n echilibru perfect, ceea ce \nt`re[te enigma absen]ei antimateriei.

O problem de depozitare

Despre importan]a recentelor experimente de la CERN

43 52 54

noiembrie-decembrie 2011 43

ilustra}ii DE arsthanEa.com

Pentru a rezolva enigma, n-ar fi r`u s` putem produce atomi de antimaterie pe care s`-i putem studia.
noiembrie-decembrie 2011 45

44 noiembrie-decembrie 2011

10 mari savan]i necunoscu]i B`t`lia hominidelor

Savan]ii mai pu]in celebra]i, dar ale c`ror descoperiri au influen]at decisiv [tiin]a modern`

De ce au c=[tigat str`mo[ii no[tri lupta pentru supravie]uire [i de ce au pierdut neanderthalienii

Codul vie]ii

codul vie]ii
amenii au \ncercat dintotdeauna s` \n]eleag` lumea din jurul lor. |ncerc`m mereu s` ne explic`m cum de lumea este f`cut` a[a cum este f`cut` [i cum de-am ajuns unde suntem. Ne uit`m \ns` [i spre viitor, pentru a prezice ce se va \nt=mpla. Lupta de supravie]uire ne-a programat s` putem identifica pattern-uri care s` ne ajute s` prezicem mai bine ce se va \nt=mpla. C`ut=nd r`spunsuri, am g`sit c`i de a decoda lumea [i de

De la bule de s`pun la anchete judiciare, Marcus du Sautoy dezv`luie codurile ascunse care ne guverneaz` existen]a

a \n]elege uria[a complexitate a naturii nconjur`toare. Limbajul pe care l-am creat pentru a \n]elege acest cod este matematica. |n subteranele universului nostru exist` un ]inut nev`zut, \n care s`l`[luiesc numere, tipare [i figuri geometrice. Aceste coduri explic` de ce lumea este a[a cum este [i ele ne-au ajutat de-a lungul vremii s` ne reconfigur`m mediul, s` construim ora[e nemaiv`zute [i s` dezvolt`m tehnologii uimitoare. Universul ar fi putut s` fie un talme[-balme[ \n care lucrurile

Marcus Du sautoy Prezentatorul documentarului The Code este profesor de matematic` la university of oxford [i simonyi Professor for the Public understanding of science.

Despre cum matematica dezv`luie ordinea naturii \n cele mai nea[teptate fenomene [i situa]ii

60 66 77 82 84 100 102

66

62 noiembrie-decembrie 2011

noiembrie-decembrie 2011 63

N~UNTRUL CRE ERULU T~U

|n`untru cre eru u t`u r=sul conteaz`

Cum a os `cu p mu A as a C e u u Uman

P ezen a ea h` gene ce a c e e u u [ a oamen o de [ n ` ca e au n ocm o

De ce unii [tiu de glum` [i al]ii nu? La ce folose[te r=sul?

54

reportaj: sa onu invent ka


robert harDInG, FlatlIner, DavID ClUGston, bbC

Repo a u nos u desp e a ce ma mpo an sa on de nven c` d n Rom=n a


Q&A

de ce am c=[ ga b` ` a evo u e

Q&A

50 de r`spunsuri la \ntreb`ri despre trup [i suflet


5 din cele mai bune

\n excursie
Te a[teapt` o excursie lung` cu ma[ina? Joe Svetlik testeaz` cele mai bune gadgeturi pentru autoturismul tu care te vor face cu siguran]` regele [oselelor

De luat

Jabra Cruiser 2 Excelent pentru... apeluri hands-free


Pre]: 114 EUR Info: www.jabra.com Acest speaker \]i ofer` toat` claritatea unui apel hands-free pe care ai avea-o cu un set de c`[ti cu bluetooth, dar nu are acel aspect corporatist. Pentru a-l conecta la telefon, trebuie doar s` porne[ti bluetooth-ul, s` selectezi dispozitivul [i s` introduci PIN-ul vei fi chiar \ndrumat la instalare de o voce electronic`. Speaker-ul \]i descarc` lista de contacte, dar nu cite[te dec=t num`rul care sun`, nu [i numele, a[a c` un ecran era bine-venit. E incomod s`-l ata[ezi de parasolar, dar po]i s` sincronizezi dou` telefoane la el, iar calitatea sunetului e foarte bun`.

Garmin nLink 2390 Excelent pentru... traficul de vacan]`


Pre]: 180 EUR Info: www.garmin.com Acest dispozitiv de navigare prin satelit e special prin faptul c` poate accesa instantanee live de la camerele din trafic. Trebuie doar s` selectezi o camer` de pe traseu [i \]i va ar`ta o poz`, iar tu vei vedea exact c=t de aglomerat e drumul. E mult mai exact dec=t estim`rile sau graficele [i se updateaz` la c=teva secunde. Accesul la camere e gratis timp de un an, apoi cost` 80 EUR pe an. Ecranul e mare [i sensibil, deci e simplu de utilizat. nLink are toate func]iile la care te-ai a[tepta [i c=teva \n plus, precum Junction View, care \]i arat` poze cu intersec]iile din drum, ca tu s` [tii pe unde s` o iei.

5 dintre cele mai bune


noiembrie-decembrie 2011 101

Adaptor de \nc`rc`tor auto 2X USB Excelent pentru... c`l`torii lungi


Pre]: 4,5 EUR Info: www.play.com Introdu acest adaptor \n aprinz`torul de ]ig`ri al ma[inii [i va \nc`rca simultan at=t telefonul [oferului, c=t [i pe cel al pasagerului. {i nu doar telefoane va alimenta [i GPS-ul, c`[tile cu bluetooth, camera video de buzunar... cam orice are o intrare USB. E esen]ial pentru c`l`toriile lungi, mai ales c=nd nu ai prize la destina]ie. Este o surs` constant` de 5V, iar circuitul izolat protejeaz` dispozitivele \mpotriva fluctua]iilor de energie. Deci tu nu trebuie s` te g=nde[ti dec=t la ce s` filmezi, unde s` mergi [i pe cine s` suni la destina]ie.

Pure Highway Excelent pentru... iubitorii de radio digital


Pre]: 91 EUR Info: www.pure.com Dac` radioul ma[inii nu prinde canale digitale de radio, adaug` acest receptor [i vei asculta posturi radio cu transmisie DAB, precum BBC 6 Music. Lipe[te-l de parbriz cu ajutorul ventuzei, a[a cum ai ata[a un dispozitiv de navigare prin satelit, apoi pune antena \n col] [i caut` posturi. Caut` apoi frecven]a dorit`, iar sunetul va curge prin difuzoare. Faptul c` trebuie s` lipe[ti antena de parbriz nu e o situa]ie ideal` [i, dac` mai conectezi [i un player MP3, vei avea mai multe cabluri dec=t o central` telefonic`. Dar e minunat dac` postul t`u favorit transmite numai prin semnal DAB.

Tablet` Breffo Spiderpodium Excelent` pentru... cinefili


Pre]: 17 EUR Info: www.breffo.com Acest suport de tablet` are opt picioare ca un p`ianjen, iar fiecare are c=te trei articula]ii, a[a c` po]i s` le \ndoi cum vrei. Sus]ine perfect un iPad pe bord, pentru ca pasagerii (nu [oferii) s` poat` naviga pe net, verifica mail-urile [i viziona filme pe durata c`l`toriei. Tableta Spiderpodium e suficient de flexibil` pentru a func]iona [i cu alte tablete \n afar` de iPad, precum un HTC Flyer mai mic, pe care le vei putea orienta fie vertical, fie orizontal. E un gadget simplu [i versatil, care poate fi folosit [i \n afara ma[inii.

Gadgeturile pentru ma[ina ta, f`r` de care nu trebuie s` pleci la drum


Testele Focus
Ecranul televizorului Sony Bravia e [i imens, [i frumos. Ecranul propriu-zis se \ntinde p=n` \n margine, deci atunci c=nd e \nchis nu are ram` vizibil`. C=nd e aprins, imaginea e la fel de luminoas` [i de clar` ca o cascad` \n soare. Conexiunea Wi-Fi \ncorporat` \]i permite s` vezi videoclipuri pe internet sau s` intri pe pagina de Facebook. Folose[te un sistem 3D activ, iar efectul e \n general foarte bun, cu condi]ia s` nu-]i mi[ti capul. Odat` cu televizorul prime[ti numai o pereche de ochelari, iar purtarea lor e incomod`. |ntreruperile sunt observabile numai c=nd \]i pui ochelarii prima LG-ul folose[te o tehnologie Cinema 3D, cu ochelari pasivi, polariza]i. Odat` cu televizorul prime[ti [apte perechi, pentru toat` familia, [i sunt exact ca ochelarii normali de soare. Sunt mult mai comozi dec=t ochelarii shutter [i ui]i repede c`-i por]i. Efectul 3D este [i el mai imersiv. Chiar dac` imaginea are jum`tate din pixelii orizontali disponibili \n 2D, nu vei observa o pierdere a clarit`]ii. Nu ai parte de \ntreruperi sau de imagini dublate, iar imaginea e stabil` oricum ai \ntoarce capul. Unghiul orizontal de vizionare e [i el impresionant cam 130 \nainte ca efectul 3D s` se destrame. Av=nd cel mai sub]ire dintre ecranele testate, televizorul Samsung este extrem de elegant [i are o ram` micu]`, de 1 cm, de jur-\mprejur. Imaginea 2D Conexiunea la internet e disponibil` numai printr-un port Ethernet cu cablu (de[i un conector wireless e disponibil separat). Cea mai mare problem` \ns` este unghiul vertical de vizionare. Dac` nu \]i ]ii capul la aceea[i \n`l]ime cu ecranul, efectul 3D nu arat` bine. Asta exclude punerea televizorului pe perete [i poate fi o problem` \n cazul \n care adul]i [i copii se uit` la televizor \n acela[i timp, chiar dac` stau aproape de ecran. oar`, dar vizualizarea 3D necesit` \ntreaga ta aten]ie. Dac` te \ntinzi pe canapea, asta afecteaz` imediat efectul 3D e perturbat imediat. Pentru a sincroniza ochelarii cu ecranul, ai nevoie de un transmi]`tor special deasupra ecranului, ceea ce stric` \ntruc=tva aspectul minimalist. Telecomanda este enorm` [i intimidant`, dar nu are o tastatur` propriu-zis`, ceea ce face ca browsing-ul pe internet s` fie foarte greoi.

alamy

CE S CAUI

Se poate instala u[or dispozitivul? Nu prea vrei s`-]i am=ni plecarea pentru c` \ncerci s`-]i dai seama cum s`-l configurezi pentru ma[ina ta.

Instalare

Utilizare facil`

Utilizarea ar trebui s` fie floare la ureche. {oferii trebuie s` fie aten]i la drum, iar pasagerii nu trebuie s` aib` nevoie de un manual \ntreg.

Chiar dac` ma[ina arat` ca o fabric` de reciclare, nu vrei s` \nr`ut`]e[ti lucrurile cu un ghem de cabluri care at=rn` [i cu ni[te cutii de plastic.

Aspect

Caracteristici

F`r` lucruri inutile! Spa]iul e important pe bord [i \n jurul parbrizului, deci cu c=t un dispozitiv face mai multe, cu at=t mai bine.

Joe Svetlik este jurnalist specializat \n domeniul tehnologiei

100 noiembrie-decembrie 2011

Testele Focus

3D TV: VER DICTUL

Testele Focus

Retouching by lee hickman

Ar trebui s \]i iei un TV 3D?

Luis villazon testeaz` trei televizoare care ofer` imagini tridimensionale, pentru a vedea dac` 3D-ul de acas` se ridic` la \n`l]imea a[tept`rilor
Anul trecut pe vremea asta, primele televizoare 3D ap`reau \n vitrine. Dar erau la suprapre] [i nu aveai prea multe de vizionat, odat` ce ajungeai cu ele acas`. Un an mai t=rziu, pre]ul \ncepe deja s` scad` sub bariera de 1.100 de euro. |n plus, exist` o mul]ime de filme [i de canale 3D. Ar putea oare divertismentul 3D s` devin` mainstream? Pare s` fie a[a, dar sunt \nc` destule obstacole de dep`[it. |ntr-o sal` \ntunecoas` de cinema, ochelarii sunt mai pu]in sup`r`tori, iar unghiurile de vizionare sunt strict definite. Pe canapea e altceva. Oare aceast` dimensiune \n plus justific` posibilul disconfort [i st`rile de grea]`? Exist` oare suficient con]inut disponibil \n 3D pentru a investi \ntr-un nou televizor? Dar tehnologia \ns`[i? Oare ochelarii 3D vor ie[i din uz dup` apari]ia noilor dezvolt`ri? Am testat trei televizoare pentru a afla dac` acum e \n sf=r[it timpul pentru a cump`ra un tv 3D.
104 noiembrie-decembrie 2011 noiembrie-decembrie 2011 105

Care sunt cele mai bune televizoare care-]i aduc experien]a 3D?

102 noiembrie-decembrie 2011

noiembrie-decembrie 2011 103

noiembrie-decembrie 2011

MegaPixel

torresol

noiembrie-decembrie 2011

Un loc sub soare


Uzina electric` pe baz` de panouri solare Gemasolar, care se afl` \n Spania, l=ng` Sevilla, este prima din lume de o asemenea dimensiune. Func]ioneaz` prin canalizarea c`ldurii din sistemul s`u de oglinzi circulare \n rezervoare de sare topit`. Aceste rezervoare ating temperaturi de p=n` la 500C, aliment=nd \n timpul nop]ii turbinele cu aburi. Nu se [tie \nc` dac` uzina va fi la fel de eficient` iarna. Gemasolar a atins acest nivel de productivitate \n ultima s`pt`m=n` din iunie, \n timpul unor zile cu un nivel excelent de radia]ii solare, declar` Toby Kellner, de la Centrul pentru Tehnologii Alternative din Marea Britanie. Nu se [tie dac` uzina ar putea merge permanent [i \n timpul unei s`pt`m=ni \nnorate sau iarna.

noiembrie-decembrie 2011

MegaPixel

D pe-afar
Pare o imagine dintr-o alt` lume, dar gheizerul Fly se afl` \n Nevada. A fost creat accidental \n 1916, atunci c=nd, cu ocazia s`p`rii unui pu], a fost atins un rezervor geotermal (un depozit subteran de ap` fierbinte). Nu este un gheizer autentic, precum cele care erup la intervale mai mult sau mai pu]in regulate din cauza presiunii aburilor care sunt elibera]i cu aceast` ocazie, spune Dr W. George Darling, hidrogeochimist la British Geological Survey. Aici avem de-a face cu un jet permanent, at=t din cauza presiunii aburilor, c=t [i din cauza presiunii apei calde. Carbonatul de calciu [i cuar]ul din rocile de sub suprafa]` se acumuleaz`, d=nd na[tere structurilor asem`n`toare unor furnale. Culorile se datoreaz` probabil algelor [i depozitelor de metale.

juan carlos munoz/naturepl.com

noiembrie-decembrie 2011

noiembrie-decembrie 2011

MegaPixel

10

noiembrie-decembrie 2011

Non-mortal combat
Aceasta este una dintre cele mai palpitante curse din lume: simulatorul IEDBD al armatei americane (folosit la antrenamente care reproduc condi]iile \n care un vehicul militar este lovit de o bomb` artizanal`). Simul`rile computerizate joac` un rol din ce \n ce mai mare \n antrenamentele militare, iar aceast` ma[in`rie, mutat` recent de la Fort Eustis,Virginia, c`tre o loca]ie secret`, este una dintre cele mai sofisticate din lume. Bombele artizanale reprezint` una dintre principalele amenin]`ri la adresa trupelor din Irak [i din Afganistan, iar acest simulator este folosit pentru a antrena militarii s` le detecteze \nainte ca acestea s` explodeze. Solda]ii din Humvee se afl` \ntr-un mediu creat cu ajutorul unor imagini luate la fa]a locului, \nso]ite de fum, zgomot [i mi[care. Dac` bomba nu este identificat`, militarii sunt zg=l]=i]i de o explozie care poate genera o for]` de p=n` la 4G.

noiembrie-decembrie 2011

11

MegaPixel

nasa

12

noiembrie-decembrie 2011

Sprgtorul de ghea]
Peisajul arctic alb [i monoton este perturbat de submarinul militar american USS Annapolis. Submarinul tocmai a spart un strat de un metru de ghea]` \n tim pul unuia dintre exerci] iile regulate ale marinei SUA, destinat test`rii echipajului [i submarinului \n condi]iile dure ale Nordului \nghe]at. Submarinele americane de aici patruleaz` pentru a proteja pescuitul [i comer]ul naval din Alaska, precum [i exploat`rile de gaz [i de petrol. Submarinul nuclear USS Annapolis are suficient combustibil pentru a r`m=ne \n ad=ncuri 30 de zile. Ar fi fost oricum nevoit s` ias` la suprafa]` o dat` la 90 de zile, pentru a se aproviziona.

noiembrie-decembrie 2011

13

LAUREN}IU
GETA

RALUCA

HORIA
OANA

C~T~LIN

DDA
B~LAN

BR+NDU{A PETRU ZAMFIR GHEORGHI}~ MARIETA HORIA Fii al`turi de noi pe pagina de facebook [i afl` ultimele nout`]i \n materie CRI{AN SANDA
MARIA
SILVIU

D~-NE CONSTANTIN CORNEL CAMI DAVID SERGIU UN ION CARMEN ELA EUGEN FLORIN LIKE LAUREN}IU
SEBASTIAN

PETRE

CRISTINA BR+NDU{A ANA ANETA


BOGDAN
SANDU
TUDOR
EUGEN

SMARAN
MARIUS

ANDREI
TOMA
MIHAI

ANDREEA

MARCU

SILVIU
ADRIAN

LUCA

ROBERT

IRINA

MATEI

RADU

LAURA HORI
ELENA

ALIN

MARGA

HEKTOR

OCTAVIAN

ANU}A

JAN

MONA

M~D~LIN

MIRCEA

FLORENTINA

SERAFIM

GHEORGHE

SORIN

HORIA

JENICA

BADEA

IOVAN

NORICA
GABRIEL

CLARA

M~D~LINA

ALINA
BOGDANA

IULIA

TEODOR

C~LIN

BARBU

PETRE

LAVINIA

IULIAN

MARCEL

ANDRA
MIHAIL

TINA
EVA
HAJNI
MITIC~

MONICA

TUDOR MANUELA LAURA VALENTIN L~CR~MIOARA R~ZVAN IANCU


DIANA

GEORGE
MI{U
ALEXANDRU

de [tiin]`, tehnologie [i viitor

ANI{OARA
BRIGITTA

DANA

ANGELA
JANA
BORBU

ZAMFIRA
VASILE
HORTENSIA

ORTENSIA

MIRCEA
RAMONA
ANCA

TIBERIU

DORINA
ANGHEL ROMIC~

SZILRD

{TEFAN
CRISTINA

BALINT

IOAN
SORIN

IANCU
OTILIA

JAN

facebook.com/sciencefocusmagazineromania

Update
nov.-dec. 2011

Ce trebuie s` [tii
Tutankhamon, \ngropat \n grab` Mantia care te face invizibil Ap` curg`toare pe Marte? Fabrici \n spa]iu |n favoarea energiei atomice p17 p18 p20 p22 p25 Implanturi injectabile p24

Se \nt=mpl` acum

Forme de via]` sintetice


Rescrierea ADN-ului bacteriilor le transform` \n uzine chimice

ocmai a avut loc un important salt \nainte \n \ncercarea de a crea forme de via]` noi, capabile s` produc` droguri, vaccinuri [i combustibili. Unii biologi, cum este Craig Venter, \ncearc` s` produc` organisme cu totul noi al]ii \ns` modic` doar codurile genetice ale organismelor existente. Printre cei din urm` se num`r` bioinginerul Farren Isaacs de la Yale University, care, \mpreun` cu colegii s`i, a g`sit o nou` metod` de a modica genetic bacteriile, astfel \nc=t acestea s` devin` fabrici minuscule de producere a proteinelor. |ncepem s` ad`ug`m noi func]ionalit`]i, spune Isaacs. A[a c` organismele modicate pot folosite ca ma[ini de producere mai ecient` a medicamentelor pe baz` de proteine, a unor noi tipuri de enzime industriale cu propriet`]i noi [i a unor biomateriale [i polimeri noi. |n interiorul ADN-ului, genele dau instruc]iuni de producere a proteinelor. Genele \nsele sunt alc`tuite din cuvinte de c=te trei litere, numite codoni, care constau din combina]ii ale celor patru perechi de baz` (litere) A, T, C [i G. Cei mai mul]i dintre cei 64

de codoni codic` anumi]i aminoacizi elementele din care sunt f`cute proteinele \ns` TAG, TAA [i TGA sunt codoni stop. Ace[tia \i spun mecanismului celulei s` nu mai sintetizeze aminoacizi [i s` elimine nou-creata structur` ca protein`. Echipa lui Isaacs a \nlocuit mai mul]i codoni TAG cu codoni TAA \n celule provenite de la 32 de tipuri de bacterii escherichia coli. Apoi, ei au combinat \n mod repetat perechi ale acestor tipuri pentru a crea o bacterie \n care to]i cei 314 codoni TAG au fost elimina]i. Echipa se concentreaz` acum pe pasul urm`tor modicarea mecanismului intern al celulelor de bacterii, astfel \nc=t, atunci c=nd codonii TAG sunt reintrodu[i, ace[tia s` produc` aminoacizi [i proteine folositoare. {i al]i cercet`tori au creat aminoacizi articiali, \ns` doar acum s-a putut ajunge \n situa]ia \n care un codon s` nu lucreze dec=t pentru noi. |n toate celelalte cazuri, codonii produceau aminoacizi at=t naturali, c=t [i articiali. M` a[tept s` se g`seasc` mult mai multe utiliz`ri la care nici nu ne-am g=ndit \nc`, a ad`ugat Isaacs.

O abordare complementar`
Geneticianul inovator Craig Venter a anun]at anul trecut crearea primei celule vii controlate exclusiv de un ADN produs de oameni. Venter [i colegii s`i au creat o copie sintetic` a unui genom bacterian existent [i au transplantat-o \ntr-o celul` a unei bacterii diferite. Aceasta s-a transformat apoi \n specia descris` \n codul genetic creat articial, replic=ndu-se de peste un miliard de ori. }inta ultim` a lui Venter este aceea de a crea forme de via]` noi pornind de la zero. Echipa sa lucreaz` deja cu companii farmaceutice [i energetice pentru a crea organisme care s` produc` vaccinuri noi [i combustibili nepoluan]i.

SCIENCE PHOTO LIBRARY X2

noiembrie-decembrie 2011

15

Update

STEFAN HETZ, CORBIS

|[i petrece cea mai mare parte a timpului scufundat - iar acum biologii au descoperit cum de p`ianjenul de ap`, Argyroneta aquatica, face aceast` isprav`. P`ianjenul, care tr`ie[te \n Europa [i Asia, colecteaz` aerul de la suprafa]` \n firicelele sale de p`r, iar apoi elimin` aerul care formeaz` o bul` pe sub p=nza pe care o ]ese \ntre plante. Ecologii [i fiziologii din Australia [i Germania au descoperit acum c` acest clopot de scufundare mai [i

Bula de aer

absoarbe oxigenul ceea ce-i permite p`ianjenului s` r`m=n` sub ap` pentru perioade lungi. Cercet`torii au descoperit acest lucru monitoriz=nd nivelul oxigenului [i utiliz=nd sonde de fibr` optic` \n`untrul [i \n vecin`tatea bulei de aer. S-a descoperit [i c` p`ianjenii de ap` mai mari, care au nevoie de mai mult oxigen atunci c=nd sunt activi (c=nd m`n=nc`, de exemplu), fac [i bule mai mari.

16

noiembrie-decembrie 2011

ULTIMELE CIFRE

miliarde de aparate vor fi conectate la internet p=n` \n 2015, conform companiei Cisco

15

O c`ciul` special` care reduce temperatura ar putea ajuta insomniacii. Reducerea metabolismului \n cortexul frontal este asociat` cu somnul odihnitor ceea ce sper` s` realizeze cercet`torii de la University of Pittsburgh cu ajutorul hipotermiei cerebrale.

33-40

Tehnologia de scanare a inten]iilor (FAST), care folose[te indicatori precum xitatea privirii, f`r` a recurge la senzori corporali, pentru a evalua probabilitatea ca persoana scanat` s` e terorist, a trecut primul test \n Statele Unite.

Petele maronii de pe pere]ii morm=ntului lui Tutankhamon ofer` indicii despre moartea acestuia

cm este m`rimea celui mai mic dinozaur. Asem`n`tor cu o pas`re, acesta a fost descoperit \n Sussex (Marea Britanie)

miliarde de ani-lumin` este distan]a de la P`m=nt la primele g`uri negre descoperite

13

Ce spun microbii despre moartea lui Tutankhamon


Nimeni nu [tie de ce Tutankhamon a murit \nainte s` \mplineasc` 20 de ani cercet`rile de p=n` acum sugereaz` c` ar putea vorba de o lovitur` la cap, o cangren` la picior, malarie sau siclemie. Petele maronii descoperite \n morm=ntul acestuia par s` indice c`, indiferent de cauza mor]ii, acesta a fost \ngropat \n grab`. Chimi[tii de la Getty Conservation Institute, chema]i de Consiliul Suprem al Antichit`]ilor din Egipt, au descoperit \n aceste pete un pigment numit melanin`, indiciu al prezen]ei ciupercilor sau bacteriilor. Biologii de la Harvard University au fost chema]i [i ei pentru a analiza microbii din morm=nt. Analiza secven]ei [ADN-ului] ne-a permis s` identic`m microbii asocia]i cu e[antioane prelevate de la morm=nt, declar` Dr Archana Vasanthakumar, membru al echipei de la Harvard. Totu[i, nu am

Thymosin beta 4, o protein` natural`, a fost folosit` pentru a activa celule stem din inima unor [oareci pentru a \nlocui ]esuturile musculare deteriorate.

VE{TI BUNE VE{TI PROASTE


Exper]ii spanioli care au evaluat efectele schimb`rilor climatice asupra speciilor din zonele de conservare europene prezic c` 58 la sut` din vertebratele terestre ar putea s` nu mai aib` condi]ii climatice propice supravie]uirii p=n` la sf=r[itul secolului, \n special \n ]`rile sudice.

Misterioasele pete maronii de pe pere]ii morm=ntului copilului-rege dezv`luie circumstan]ele mor]ii acestuia
reu[it p=n` acum s` asociem niciun microb cu petele respective. Cu toate acestea, au fost ob]inute indicii cu privire la modul \n care a fost \nmorm=ntat faraonul, \n 1323 |. Ch. Regele Tutankhamon a murit subit [i morm=ntul a trebuit preg`tit repede, spune Vasanthakumar. De aceea, tencuiala pere]ilor era \nc` umed` \n momentul \n care morm=ntul a fost \nchis. Aceasta este explica]ia noastr` pentru proliferarea microbilor din`untru. Urm`torul obiectiv este identicarea microbilor care au produs petele. P=n` acum, rezultatele ob]inute de cercet`tori indic` faptul c` microbii nu sunt activi. De fapt, analiza fotograc` sugereaz` c` petele maronii au r`mas neschimbate din 1922, atunci c=nd morm=ntul a fost deschis pentru prima dat`. Prin urmare, acestea nu mai prezint` un risc pentru s`n`tate.

elemente noi au fost ad`ugate tabelului periodic. F`r` nume \nc`, ele au fost create prin ciocnirea \ntre ei a dou nuclee de atomi u[ori

Babuinii de la v=rful ierarhiei sunt mai stresa]i dec=t cei de la mijloc, arat` un studiu realizat \n Kenya, care a durat nou` ani. Rezultatele sugereaz` c` exist` [i dezavantaje \n a masculul alfa.

Cercet`torii din Glasgow au m`surat lungimea talomerilor cozile cromozomilor care indic` \mb`tr=nirea i au descoperit c` oamenii cu venituri mici \mb`tr=nesc mai repede.

noiembrie-decembrie 2011

17

Update
SUB LUP~
Pielea inteligent
Ce este? Este o nou` form` de circuite electronice care pot aplicate pielii umane. Circuite sub]iri [i exibile exist` deja de ceva vreme dar nu sucient de maleabile. Aceasta a reprezentat o problem` deoarece integrarea circuitelor electronice [i a pielii ofer` perspective aproape nelimitate, de la senzori medicali la telefoane mobile care s` poat` purtate pe bra]. Cum func]ioneaz`? Tehnologia, numit` electronic` epidermic`, a fost creat` de inginerii de la University of Illinois, UrbanaChampaign. Ei au reu[it s` aplatizeze [i s` mic[oreze componente precum diodele sau semiconductorii p=n` la dimensiunile unui co[ de pe piele. Toate aceste componente sunt ata[ate de un elastomer, un polimer cu un nivel de elasticitate similar cu cel al pielii. Cum se ata[eaz` de corp? Elastomerul se aplic` pe piele cu ap`, ca un tatuaj temporar. Se lipe[te f`r` a nevoie de adezivi. Care sunt utiliz`rile? |n primul r=nd, \n medicin`; poate folosit` [i \n sport, de pild`. P=n` \n prezent, pielea inteligent` a putut s` citeasc` b`t`ile inimii, s` detecteze contrac]iile musculare [i s` monitorizeze activitatea laringelui \n timp ce subiectul vorbea. |n acest din urm` experiment, calculatorul conectat la piele a putut diferen]ia \ntre cuvintele sus, jos, st=nga [i dreapta. C=nd o vom vedea utilizat`? Cercet`rile de-abia au \nceput, dar echipa poate s` lanseze produsul \n 2012, \ntr-un proiect \n cooperare cu Reebok, pentru o aplica]ie de monitorizare a sportivilor.
Circuitele epidermice sunt aplicate pielii ca un tatuaj temporar

ESEN}IAL
FIZIC~
P=n` acum au ap`rut doar \n paginile c`r]ilor cu Harry Potter, dar iat` c` oamenii de [tiin]` sunt pe cale s` creeze o mantie care te face invizibil. Curb=nd lumina \n jurul unui obiect, aceste mantii \l pot face invizibil. P=n` acum, mecanismul a func]ionat pentru o parte redus` a spectrului de lumin` vizibil`. Un student de la University of St Andrews a conceput acum o sfer` invizibil` care func]ioneaz`, cel pu]in \n teorie, pentru toate lungimile de und` ale radia]iilor electromagnetice.

Cele mai importante [tiri din lumea [tiin]ei


ASTRONOMIE
Departe de sistemul nostru solar, cea mai \ntunecat` planet` descoperit` p=n` acum a fost numit` TrES-2b. Exoplaneta absoarbe 99 la sut` din lumina care cade pe ea, ceea ce o face mai neagr` dec=t c`rbunele. TrES-2b este un uria[ gazos cam c=t Jupiter de mare, descoperit ini]ial \n 2006. Analizele recente, f`cute cu ajutorul telescopului spa]ial Kepler, sugereaz` c` temperatura ridicat` a exoplanetei \mpiedic` formarea norilor care ar reflecta lumina vizibil`.

Mantii invizibile

Cea mai \ntunecat planet

PRESS ASSOCIATION, NASA, ANNA KLIMES/ERNIE CARBONE/UMASS AMHERST, THE BIG SPACE BALLOON, RALPH MANGELSDORFF/RALPH SIMON/SCIENCE, JOHN ROGERS

PALEONTOLOGIE
Plesiozaurii, dinozauri cu g=t lung care cutreierau m`rile, n`[teau pui, nu depuneau ou`. Pn de curnd, se credea c erau reptile i depuneau ou, dar biologul Dr F. Robin OKeefe, de la Marshall University, Statele Unite, a observat c` o fosil` de plesiozaur, femel` adult`, pe care o preg`tea pentru muzeu, avea un fetus \n`untrul s`u. Ou`le de reptile au coaja tare [i trebuie depuse pe uscat, iar plesiozaurii erau prea mari s` fi putut s` se t=rasc` pe ]`rmuri.

ANTROPOLOGIE
Un nou studiu sugereaz` c` Homo floresiensis (hobbitul indonezian) poate s` fi fost o variant` diform` a lui Homo sapiens, mai cur=nd dec=t o alt` specie. Se discut` de ceva vreme deja dac` este vorba de o alt` specie sau nu. Examinarea craniilor hominidelor indoneziene cu creier mic, realizat` la Columbia University, pare s` sus]in` ideea c` ace[tia erau de fapt Homo sapiens care sufereau de microcefalie. Fosila veche de 18.000 de ani a fost descoperit` pe insula indonezian` Flores \n 2003.
Frunzele verzi concave ale plantei Marcgravia evenia au evoluat pentru a le permite liliecilor s` le g`seasc` mai u[or

Adio oulor de plesiozaur

Hobbitul e [i el om

BOTANIC~
O plant` ag`]`toare din p`durea tropical` cubanez` a dezvoltat frunze concave care creeaz` un ecou pentru semnalele transmise de liliecii de care planta are nevoie pentru polenizare. Frunzele de Marcgravia evenia emit un ecou puternic [i multidirec]ional, cu o semn`tur` acustic` stabil`. Testele f`cute de cercet`torii de la University of Bristol [i de la dou` institute germane au ar`tat c` liliecii g`sesc de dou` ori mai repede ecoul oferit de asemenea frunze, \n compara]ie cu alte tipuri de frunze.

Frunze pentru lilieci

CLIMATOLOGIE
Experimentele de laborator realizate la centrul european de cercetri nucleare CERN ne ajut` s` \n]elegem cum se formeaz` norii. Rezultatele de la CERN arat` cum razele cosmice (particule subatomice cu sarcin` din spa]iu) gr`besc formarea complexului de acid sulfuric [i vapori de ap` numit aerosoli \n atmosfera superioar`. Se crede c` aerosolii duc la formarea pic`turilor din nori. |n]elegerea modului \n care se formeaz` norii va ajuta la estimarea mai precis` a efectelor norilor asupra climei.

Norii au origini cosmice

18

noiambrie-decembrie 2011

CELE MAI RECI STELE

Homo oresiensis: o nou` specie sau doar un om diform?

GENETIC~
Cercet`torii israelieni au descoperit gena responsabil` pentru o boal` foarte rar` care-i afecteaz` pe cei care nu au amprente. O variant` a genei numite SMARCAD1 a fost identificat` prin compara]ia dintre ADN-ul unei familii elve]iene cu adermatoglyphia [i cel al subiec]ilor care nu sufereau de aceast` boal`. Pasul urm`tor este \n]elegerea rolului genei \n formarea amprentelor. Ipoteza este c` gena ajut` celulele s` se suprapun` \n etapele timpurii ale dezvolt`rii fetusului.

Gena amprentelor

ECOLOGIE

Oile ne \ncurc socotelile

Ron]`ielile unor animale cum sunt oile pot afecta dimensiunile inelelor copacilor \ntr-o m`sur` mai mare dec=t fenomenele meteo. Descoperirea poate \mbun`t`]i precizia estim`rilor cu privire la clima din trecut pe baza analizei inelelor din interiorul trunchiurilor de copac. Cercet`torii au izolat \n ]arcuri din mun]ii Norvegiei turme cu un num`r diferit de oi, timp de nou` ani. Compara]ia dintre diametrul inelelor de mesteac`n, temperatur` [i num`rul oilor a permis evaluarea efectelor fiec`rui factor.

Dup` un deceniu de c`ut`ri, astronomii au g`sit cele mai reci corpuri cere[ti. Piticele Y fac parte din familia piticelor maronii obiecte asem`n`toare stelelor, dar cu mas` prea mic` pentru a suporta fuziunea cu hidrogen. Acestea ar fi aproape imposibil de observat printr-un telescop optic, dar, cu ajutorul telescopului cu infraro[ii WISE de la NASA, astrofizicienii au dat de urma celor [ase pitice Y aflate la 40 de ani-lumin` de la Soare. Una dintre ele are o temperatur` de doar 25C. Piticele maronii pe care le descoperisem p=n` acum aveau o temperatur` apropiat` de cea a unui cuptor de g`tit, ne spune J. Davy Kirkpatrick, de la California Institute of Technology. Acum am ie[it din buc`t`rie spre zonele mai reci din cas`.

PE SCURT
Asteroidul 2005 YU55 are 400m \n diametru [i va trece la o distan]` de 325.000 km de Terra pe 8 noiembrie. Este cel mai mare asteroid care s-a apropiat de noi \n ultimii 17 ani, dar nu reprezint` o amenin]are imediat`. Orbita sa actual` ne permite s` estim`m c` nu va avea loc un impact pentru cel pu]in 100 de ani. A murit oare Mozart din cauza lipsei de vitamin` D? Exist` din ce \n ce mai multe dovezi c` o decien]` \n vitamina soarelui contribuie la apari]ia unui num`r mare de boli, iar muzicianul a suferit de multe boli p=n` la moartea sa, la 35 de ani. Mozart a tr`it la Salzburg [i la Viena, unde nivelurile de raze UV-B sunt prea sc`zute iarna pentru a permite corpului s` produc` vitamin` D. El avea [i obiceiul de a lucra noaptea [i de a dormi ziua, ceea ce a contribuit la decien]a sus-pomenit`. Diferen]ele genetice sunt responsabile pentru mai mult de jum`tate din varia]ia \n inteligen]` uman`, conform unui nou studiu. Cercet`torii au examinat codul genetic \n cazul a peste 3.500 de oameni, care au fost testa]i din punct de vedere al cuno[tin]elor [i al abilit`]ilor de rezolvare a problemelor. 40 la sut` din varia]ie dup` primul criteriu [i 51 la sut` dup` cel de-al doilea pot explicate prin diferen]e \n alc`tuirea ADN-ului. Anomalia Pioneer, care sugera c` ar putea o problem` cu teoria gravita]iei, poate ast`zi explicat`. |n anii 80, navetele NASA Pioneer 10 [i 11 au \nceput brusc s` decelereze atunci c=nd au p`r`sit sistemul solar. Una dintre explica]iile propuse a fost aceea c` gravita]ia ac]iona diferit la mare distan]` de Soare. |ns` cercet`torii de la Jet Propulsion Laboratory din SUA au ob]inut dovezi conform c`rora decelera]ia scade observa]ie consistent` cu ipoteza conform c`reia c`ldura emanat` de la plutoniul din navet` \i modica traseul. Efectul plutoniului scade pe m`sur` ce acesta \[i pierde propriet`]ile.
noiambrie-decembrie 2011 19

Update

Ape curg`toare pe Marte?


|nregistr`rile sondei NASA Mars Reconnaissance Orbiter arat` c` este posibil s` existe ape curg`toare pe Planeta Ro[ie, \n timpul celor mai calde luni. D=rele \ntunecate, asem`n`toare unor degete, care apar pe unele pante de pe Marte, ofer` sprijin ipotezei cu privire la existen]a vie]ii pe Marte. Aceste d=re apar la sf=r[itul prim`verii mar]iene [i se men]in p=n` \n iarn`. Observa]ii repetate au identicat aceste schimb`ri sezoniere pe suprafa]a unor pante abrupte aate la mijlocul emisferei sudice a planetei. Cea mai bun` explica]ie pentru aceste observa]ii este prezen]a apei s`rate, spune Alfred S. McEwen, profesor de geologie planetar` la University of Arizona. Aceast` ipotez` explic` cel mai bine observa]iile, dar nu exist` dovezi directe privind prezen]a apei, ceea ce \nseamn` c` trebuie luate \n considera]ie [i alte ipoteze. McEwen spune c` o explica]ie alternativ` ar c` este vorba de vreun uvoi uscat dar tot el adaug`: Nu [tim cum s` explic`m observa]iile \n acest caz. Atunci c=nd a fost folosit un echipament de pe sond`, un spectrometru, nu au fost detectate indicii cum c` ar vorba de ap`. S-ar putea ca apa s` se evapore rapid sau s` e vorba de r=uri subterane aate la mic` ad=ncime. Aceste rezultate sunt cele mai semnicative indicii de p=n` acum privitoare la existen]a apei \n stare lichid` pe Marte. Locurile respective sunt sucient de calde \nc=t s` permit` existen]a apei curg`toare s`rate. Apa \nghe]at` a fost deja detectat` la mic` ad=ncime, \n regiunile mai apropiate de poli.

D=rele de pe suprafa]a lui Marte ar putea dovedi existen]a apei curg`toare

Animalele, la ele acas


NASA/JPL-CALTECH, ORGANISATION FOR TROPICAL STUDIES/TEAM NETWORK PARTNERSHIP

Via]a animalelor din unele dintre cele mai s`lbatice p`duri a fost lmat`. |ntr-un prim studiu, camere cu senzori de mi[care au fost amplasate \n 60 de loca]ii din America de Nord [i de Sud, Africa [i Asia. Studiul arat` c` atunci c=nd le sunt distruse habitatele, speciile insectivore, cum sunt furnicarii [i unele primate, dispar primele. Erbivorele, pe de alt` parte, sunt mai pu]in sensibile. Peste 50.000 de imagini au surprins exemplare din 105 specii din locuri precum p`durea Bwindi din Uganda. Cercet`torii, condu[i de Dr Jorge Ahumada, de la organiza]ia Conservation International, au descoperit c` p`durile mai mari, nefragmentate, pot sus]ine animale cu alimenta]ie [i dimensiuni variate.

Camere de luat vederi \nregistreaz efectul schi ` mb`rilor de habitat asupra anim alelor

CE SE |NT+MPLA |N URM~ CU
60 DE ANI La doar 26 de ani, chimistul Luis Miramontes, angajat al companiei farmaceutice Syntex din Mexic, sintetiza noretindrona, o molecul` care va fi \ncorporat` \ntr-una dintre primele pilule contraceptive. 20 DE ANI Sonda spa]ial` american` Galileo realiza primul zbor pe l=ng` un asteroid (951 Gaspra).

20 noiembrie-decembrie 2011

AdvertoriAl

Secretele barajului de la Roia Montan


Zon minier ecologizat n Germania: un proiect minier modern las zona reabilitat i revegetat. i la Roia Montan se va proceda la fel, iar reabilitarea va ncepe nc din timpul funcionrii minei.

nc din primii ani, proiectul minier de la Roia Montan a captat atenia publicului prin complexitatea sa i prin influena major pe care o va avea asupra economiei, mediului i oamenilor, nu numai n zona Roia Montan, dar i la nivel naional. Din punct de vedere tehnic, proiectul i propune s devin un nou reper n industria minier la nivel mondial. Principalele argumente sunt tehnologia avansat care va fi folosit n exploatare i standardele ridicate de siguran luate n calcul n proiectare. Ca n cazul oricrui proiect industrial de anvergur, proiectul minier d natere multor ntrebri. Una dintre ele: ct de sigur este barajul iazului de decantare?
baraj proiectat de ei nu a fost afectat serios de vreun incident, spune Ctlin Hosu, manager regional de comunicare al RMGC.

Barajul minier de la Roia Montan, unul dintre cele mai sigure din lume
Iazul de decantare care va adposti materialul steril rezultat n urma extragerii aurului ar urma s fie amplasat n Valea Corna. Am ales 13 amplasamente alternative, pe baza unor criterii de mediu, geologice i hidrologice. n final, am optat pentru Valea Corna pentru c este cptuit cu o manta natural, un strat care i confer impermeabilitate, precizeaz Horea Avram, vicepreedinte de mediu al RMGC. Barajul se va nla progresiv de-a lungul celor 16 ani ai proiectului i va atinge, n final, o nlime de 185 de metri. Din suprafaa de 300 de hectare a acestuia, doar 10-15% va fi acoperit cu ap pe tot parcursul exploatrii. Modul n care sterilul este depozitat aici face ca apa s se adune la coada iazului, n partea opus barajului, ca o msur de siguran, pentru c astfel se elimin presiunea. La Corna, barajul se va construi din roci de carier cu caracteristicile geomecanice i principiile barajelor pentru retenie de ap, ceea ce i va conferi un grad mare de siguran. Barajul este proiectat de una dintre cele mai prestigioase firme de profil din lume, compania american Montgomery Watson Harza (MWH), mpreun cu cei mai buni specialiti romni n domeniu. Aceast firm nord-american a proiectat i a construit peste 50% dintre marile baraje de iazuri de decantare din lume i niciodat, niciun

Iaz de decantare - altceva dect lac de acumulare


Analizele au luat n considerare scenarii critice, inclusiv toate modalitile posibile de nefuncionare a barajului Corna n condiiile unor factori declanatori extremi, de tipul unui cutremur neobinuit de mare 8 grade pe scara Richter, dei specialitii spun c intensitatea maxim n zona Roia Montan este de 5,7 grade i un eveniment de precipitaie extrem ntr-o perioad de 24 de ore. Documentaia tehnic a barajului a fost analizat i avizat de ctre autoritatea naional n domeniu, Comisia Naional pentru Sigurana Barajelor (CONSIB), i conform acestui aviz, Ministerul Mediului a emis acordul nr. 27 din 29.06.2010 de funcionare n siguran a barajului Corna. Un iaz de decantare funcioneaz diferit fa de un lac de acumulare. La un iaz de decantare modern, aa cum va fi cel de la Roia, ntre apa din iaz i fundul vii exist un strat de 70 de metri de nisip compactat i deshidratat (n primii 2-3 ani, iar la finalul exploatrii acesta crete la peste 150m), iar sub acesta este o membran impermeabil, numit n limbaj de specialitate engineered liner, care nu las s treac infiltraiile. Chiar n cazul exploatrilor vechi s nu uitm faptul c zona Apusenilor este plin de vechi iazuri de decantare unde au existat ape cu urme de cianur Baia de Arie, Gura-Barza Brad, sau metale grele i ape acide, cum sunt cele de la Roia Poieni sau Roia Montan (Selite i Gura Roiei) etc. care au funcionat fr msuri de precauie suplimentare i totui nu s-au fisurat la niciun cutremur n ultimii 60 de ani, a adugat specialistul n aspecte de mediu al RMGC, Horea Avram.

Msuri suplimentare de siguran


La Roia Montan va mai exista i o instalaie pentru decianurare, care s curee sterilul nainte ca acesta s fie depozitat n iazul de decantare, iar riscurile scad enorm odat cu reducerea concentraiilor de cianur. Dincolo de msurile de siguran luate n privina barajului, concentraia de cianur din iazul de decantare este mai mic dect limita impus de normele legislaiei de mediu a UE, ceea ce duce la o scdere semnificativ a riscurilor. Astfel, normele europene impun un nivel maxim de cianur la descrcarea sterilului n iaz de 10 miligrame la litru. Testele de laborator realizate de experii RMGC arat c sterilul ce urmeaz a fi depozitat n iazul de decantare de la Roia conine ntre 5 i 7 miligrame la litru nc din primele zile ale exploatrii. Concentraia de cianur ar deveni periculoas doar dac o persoan ar bea 20 de litri din aceast ap ntr-un interval de timp de numai o or, explic Hosu. Prin urmare, avantajele de proiectare ale barajului de la Roia Montan fac aproape sigur eliminarea riscurilor legate de o potenial deversare a iazului de decantare. Barajul prevzut n proiectul Roia Montan a fost evaluat n detaliu sub aspectul riscurilor, iar experii, att romni ct i internaionali, au confirmat c este de 100 de ori mai sigur dect barajele iazurilor de decantare existente n lume.

Roia Montan astzi, vedere panoramic a fostelor cariere de stat.

Update

Fabricile se mut` pe orbit`


O companie de construc]ii britanic` dezvolt` o tehnologie care ar permite ca echipamente grele, precum panourile solare, s` e construite \n spa]iu. Tehnologia ar dep`[i unul dintre principalele obstacole \n calea explor`rii [i exploat`rii spa]iului costul transportului unor echipamente mari \n afara c=mpului gravita]ional al P`m=ntului. Compania Magna Parva, din Marea Britanie, specializat` \n tehnologie destinat` mediilor ostile, proiecteaz` instala]ii de fabricare automat` care s-ar aa pe orbita terestr` - sau chiar pe o alt` planet` - [i ar produce componentele necesare construirii [i \ntre]inerii sateli]ilor [i altor sta]ii spa]iale. |n acest moment, atunci c=nd construim aceste structuri mari care s` e folosite \n spa]iu, trebuie s` le proiect`m \n a[a fel \nc=t s` poat` \nc`pea \ntr-o navet`, spune Andrew Bowyer, directorul rmei. Dac` le-am putea fabrica \n spa]iu, am putea ignora aceste limit`ri. Proiectan]ii ar putea a[adar s` creeze structuri mai simple, mai u[oare, pentru c` nu ar mai avea nevoie s` ia \n calcul gravita]ia P`m=ntului. S-ar elimina astfel [i costurile transportului cu racheta. Unul dintre procesele de produc]ie esen]iale ale sistemului propus de Magna Parva, Off Planet Manufacturing and Assembly (COPMA), este pultruziunea. Acesta este procesul prin care un material cum este bra de sticl` este tras \n r`[in` \nainte de a c`p`ta o form` specic`. O fabric` spa]ial`, cum este cea dezvoltat` de Magna Parva, ar putea s` ajute chiar \ncerc`rilor de a trimite astronau]i pe Marte, ceea ce ar presupune ca navetele s` e lansate din spa]iu. Tehnologia ar putea s` ajute la crearea infrastructurii necesare unei misiuni pe Marte, spune Bowyer. Obiectivul major al Magna Parva, declar` Bowyer, este acela de a avea un sistem COMPA \n spa]iu \n urm`torii 10 ani.

|n cur=nd, componentele sta]iilor spa]iale [i ale sateli]ilor vor construite \n spa]iu

Surprize statice
Se pare c` tot ce-am \nv`]at despre electricitatea static` se dovede[te a gre[it. Mul]i dintre noi [tiu c` ni se ridic` p`rul dac` ne frec`m capul de un balon sau dac` ne scoatem c`ciula de l=n`. Explica]ia tradi]ional` a fost c` electronii cu sarcin` negativ` se transfer` de la p`r la balon, ceea ce \nseamn` c` p`rul devine \nc`rcat pozitiv, iar balonul \nc`rcat negativ. Ace[ti opu[i se atrag, ceea ce ridic` rele de p`r. Iat` cum cercet`torii de la Northwestern University au descoperit recent c` lucrurile sunt pu]in mai complicate. Cu ajutorul microscopiei de poten]ial de suprafa]` (KPFM), care poate detecta sarcinile electrice, ei au aat c` ambele obiecte, \n momentul frec`rii, au por]iuni aleatoriu \nc`rcate negativ [i pozitiv. O suprafa]` este \n general pozitiv` pentru c` include mai multe por]iuni pozitive dec=t negative [i viceversa. Acest dezechilibru creeaz` atrac]ia.

CE SE |NT+MPLA |N URM~ CU
35 DE ANI Sta]ia orbital` Viking 2 \ncepe ocolul \n jurul lui Marte, fotografiind posibile destina]ii ale unei misiuni umane. 20 DE ANI Devine activ primul site de internet, info.cern.ch, unde se explic` ce \nseamn` World Wide Web [i cum se poate ob]ine un browser. Site-ul a fost creat de Sir Tim Berners-Lee.

SCIENCE PHOTO LIBRARY, PHOTOLIBRARY.COM

Electricitatea static` este mai complicat` dec=t se credea

22 noiembrie-decembrie 2011

Update

Implanturi injectabile pentru obraji sub]iri


Pn acum, nlocuirea unui os era o operaie relativ simpl pentru un chirurg - exist` metale [i plastic care rezolv` problema. |nlocuirea ]esuturilor moi, mai ales a celor ale fe]ei, precum obrajii sau buzele, s-a dovedit mai dicil`. Acum \ns`, speciali[tii \n inginerie medical` de la Johns Hopkins University au dezvoltat un material injectabil care poate implantat cu ajutorul luminii. Acesta permite reconstruirea esuturilor pierdute ca urmare a accidentelor sau a bolilor. Mai \nt=i, chirurgul injecteaz` gelul sub suprafa]a pielii, apoi acesta este congurat \nainte de a deveni solid, cu ajutorul unui fascicul de lumin` verde. Un studiu-pilot asupra implanturilor a fost realizat deja \n Canada [i se sper` ca, dac` vor exista suciente fonduri, vor putea deveni disponibile pe parcursul urm`torului an.

Cum func]ioneaz`:

Implantul, alc`tuit dintr-o combina]ie de acid hialuronic (un material biologic) [i glicol polietilen` (un polimer sintetic), este injectat sub piele. Nu este nevoie de interven]ie chirurgical`. Materialul este maleabil, astfel \nc=t poate congurat prin masare.

LED-uri verzi sunt proiectate pe suprafa]a pielii. Anumite lungimi de und` ale luminii determin` formarea leg`turilor \ntre moleculele de glicol polietilen`, solidic=nd implantul.

PRESS ASSOCIATION, IMPERIAL COLLEGE LONDON, ILUSTRAII DE PAUL WOOTTON

{i, \n sf=r[it...
Cosa[ii de demult
Noi modele 3D ne arat` cum s-au transformat insectele din ordinul opiliones (cosa[ii) \n ultimii 300 de milioane de ani. Modelele ofer` noi dovezi c` dou` variet`]i ale opilionilor cu opt picioare au fost printre primele creaturi care au evoluat \n forma lor actual`. Cercet`torii de la Imperial College London au studiat str`vechile insecte f`r` s` distrug` rocile sau fosilele \n care fuseser` prin[i cosa[ii, cu ajutorul tomograei computerizate.

Bacterii r`t`citoare
P=n` la 75 la sut` din bacteriile din aerul pe care-l respir`m vin de la fecalele de c=ine. Cel pu]in, dac` te ai \n Detroit sau \n Cleveland \n timpul iernii. O echip` de cercet`tori de la University of Colorado a aat c` la fel de multe bacterii provin vara de la frunze [i sol. Iarna \ns`, atunci c=nd nu mai sunt frunze, iar z`pada acoper` p`m=ntul, fecalele de c=ine devin principala surs`. Concentra]ia de bacterii este \ns` foarte mic`, ceea ce \nseamn` c` riscurile de s`n`tate sunt neglijabile.

Modelele 3D arat` c` str`mo[ii cosa[ilor seam`n` mult cu rudele lor din ziua de azi

24

noiembrie-decembrie 2011

CHESTIUNEA ARZ~TOARE

Paddy Regan este profesor de fizic` la University of Surrey i cercettor asociat la Wright Nuclear Structure Laboratory, Yale University

Cu Paddy Regan

`spunsul scurt este Nu. Dar iat` c`, \n toat` lumea, se construiesc tot mai multe reactoare nucleare, \n ciuda controverselor st=rnite de dezastrul nuclear de la Fukushima. {tirile despre accident [i imaginile cu exploziile au confirmat temerile multora \n leg`tur` cu centralele nucleare. |nc` afl`m ve[ti despre Fukushima. Cercet`torii de la University of California au dat publicit`]ii recent un studiu care arat` c` radia]ii cu sulf-35 provenite de la centrala afectat` pot fi detectate pe coasta de vest a SUA. Raportul indic` \nc` o dat` dimensiunile accidentului, dar trebuie spus c` nivelurile radia]iilor din California nu prezint` riscuri pentru s`n`tate. Reactoarele nucleare convertesc energia emanat` de fisiunea nuclear` (atunci c=nd atomii sunt diviza]i) \n c`ldura care converte[te apa \n aburi, iar, la r=ndul lor, ace[tia pun \n mi[care turbinele care produc electricitate. Pericolul cu reactoarele nucleare [i care va persista indiferent de proiect este expunerea la materialele radioactive produse \n miezul reactorului. Problemele se ivesc atunci c=nd materialul radioactiv din miez este eliberat \n mediul ambiant. Asta s-a \nt=mplat la Fukushima [i, pe scar` mai mare, la Cernob=l. Adev`rul este c` nicio metod` de producere a energiei nu poate fi sut` la sut` sigur`. |n 1975, atunci c=nd barajul lacului de acumulare Banqaio din China a cedat, au murit pe loc 20.000 de oameni, iar \n timp 150.000. C`rbunele, gazul [i petrolul cauzeaz` zeci de mii de mor]i \n fiecare an. Explozia de la Cernob=l din 1986 a provocat mai pu]in de 50 de mor]i din cauza expunerii acute la radia]ii. Iar celelalte dezastre nucleare care au devenit sinonime pentru accidente groaznice - Three-Mile Island, iar acum Fukushima au provocat zero decese ca urmare a expunerii acute la radia]ii. Siguran]a centralelor atomice se \mbun`t`]e[te mereu. Reactoarele bazate pe presurizarea apei sunt mai sigure dec=t cele mai vechi, cum este cel de la Fukushima, bazate pe fierbere. Se poate spune c`, aduc=nd mereu \n discu]ie

Va fi vreodat energia nuclear sut la sut sigur?

Crbunele, gazul [i petrolul provoac zeci de mii de mor]i \n fiecare an


problema siguran]ei, cei din industria nuclear` au creat a[tept`ri imposibil de satisf`cut n rndul publicului. Aten]ia mass-media nu ajut` nici ea. Datele cu privire la radia]ii sunt citate la [tiri f`r` a se men]iona nivelurile de periculozitate. De fapt, un corp omenesc tipic, s`n`tos, este \nc`rcat de radioactivitate provenit` de la carbonul-14 produs de interac]iunea razelor cosmice din atmosfer` cu potasiul-40, care a fost prezent \n momentul form`rii P`m=ntului [i care este acum prins \n ]esuturile [i mu[chii din corpul nostru. Potasiul-40 este prezent \n organism la niveluri mult mai mari dec=t cele din reportajele de la Fukushima. Asta nu \nseamn` c` trebuie s` ignor`m poten]ialul de risc al radia]iilor. Pentru tehnicienii care se zbat s` repare o uzin` nuclear` unde a avut loc un accident este nevoie de monitorizarea atent` a nivelului radia]iilor. Efectele acestora

asupra s`n`t`]ii sunt bine [tiute [i pot fi cuantificate folosind date de la bombardarea nuclear` a Japoniei din 1945 culmea ironiei! Ar mai fi de adugat un lucru esen]ial: pe l=ng` isteria mediatiz`rii incidentelor, leg`tura psihologic` dintre energia nuclear` [i armele nucleare poate c` ne \mpiedice s` avem o perspectiv` ra]ional` asupra celei dint=i. Trebuie s inem seama de felul n care este perceput energia nuclear. De[i autorit`]ile poate c` ar fi dispuse s` permit` construirea de centrale, nu-i deloc sigur c` acestea vor fi ridicate. Protestele publice [i costurile producerii de energie nuclear` le-ar putea \mpiedica. Alternativa ar fi \ns` o capacitate energetic` opera]ional` cu mult sub necesit`]i.

SPUNE-NE CE CREZI
focus@msgroup.ro

Ar trebui s` dezvolt`m industria nuclear` [i \n Rom=nia?

noiembrie-decembrie 2011 25

Update

Analistul

simplu. Bine, trebuie s` te pricepi totu[i la genetic`. Sau s` ai un prieten care se pricepe. S` ai acces la un laborator [i la o baz` de date interna]ional` cu material genetic uman. Apoi s`-]i faci un site pe care s`-i anun]i pe cei interesa]i c` [i pot descoperi str`mo[ii cu ajutorul testelor genetice contra unei sume care poate fi transferat` online. Asta-i tot! E[ti n business. Restul e marketing, trebuie s` te asiguri c` ai pre]uri competitive, c`ci concuren]a e dur`, s` oferi bonusuri, pachete promo]ionale [i, mai mult dect orice, s` ie[i n ntmpinarea dorin]ei de celebritate care se ascunde n fiecare dintre noi. De pild`, s` ]i anun]i poten]ialii clien]i c` le po]i spune dac` sunt rude cu Gingis Han sau cu Thomas

Ghidul savantului ntreprinz`tor sau cum s` faci bani cu ajutorul geneticii


Jefferson, cu Maria Antoaneta sau cu orice alt` personalitate din istorie de la care a r`mas material genetic. Poate c` vi se pare c` e o glum`, dar nu e deloc! Exist` ast`zi o mul]ime de astfel de companii care ofer` servicii de identificare genetic` a genealogiei (pentru preten]io[i, exist` chiar una cu sediul n Oxford). Da]i un search pe Internet dup` genetic genealogy, ca s` v` convinge]i. Eu am vizitat trei site-uri, din curiozitate. Pre]urile difer` n func]ie de tipul de teste pe care le dore[te clientul. Po]i solicita un test ADN pe linie matern` sau pe linie patern`. Sau ambele, fire[te. Unele companii ofer` [i o proiec]ie geografic` a liniilor genealogice, adic` ]i arat` cam pe unde au tr`it ilu[trii t`i str`mo[i.

Lauren]iu Staicu
{tiin]a nu vinde iluzii. Pe acestea [i le cultiv fiecare, dup imagina]ia lui.
Urm`rind ghidul de pe unul dintre site-uri, mi-am amintit de Marx care spunea c` religia este opiul popoarelor. {i m` ntrebam, amuzat, ce ar fi zis ast`zi despre promisiunile n`ucitoare pe care ni le serve[te, din cnd n cnd, [tiin]a. Cum era cam crcota[, probabil c` ar fi decretat c` [tiin]a vinde iluzii, n cazul `sta iluzia celebrit`]ii prin str`mo[i. Trebuie s` fie ceva nemaipomenit s` afli c` e[ti nrudit cu Gingis Han sau cu {tefan cel Mare! n fond, Moldova nu e a mea [i nici a voastr`! Ci a urma[ilor urma[ilor no[tri. Parc` a[a zicea str`bunul... n spatele acestor oferte ns` chiar e ceva. Sau cineva. Sunt savan]i serio[i [i dedica]i, analize [i cercet`ri reale [i solide. Nu e nicio potlog`rie la mijloc, chiar po]i s` afli dac` str`mo[ii t`i au tr`it n Africa sau \n Asia, dac` au h`l`duit prin preeriile din America de Nord sau prin v`ile Caucazului. {tiin]a nu vinde iluzii. Pe acestea [i le cultiv` fiecare, dup` imagina]ia lui. Odat` ce ai aflat c` ai snge albastru, po]i s` te lauzi n fa]a prietenilor, s` revendici un castel, s` intri n politic`. Sau s` nu faci nimic din toate astea [i s` te por]i ca [i pn` atunci. Unii consider` c` aceast` mercantilizare a [tiin]ei este degradant` pentru savan]i. Dac` suntem ns` cinsti]i, va trebui s` recunoa[tem c` este un lucru absolut firesc. n lumea de azi totul are o valoare de schimb, totul poate fi vndut [i cump`rat. {i nu exist` niciun motiv pentru care produsele cercet`rii [tiin]ifice s` fie o excep]ie. Descoperirea genealogiei cu ajutorul geneticii nu este dect o g`selni]` dintre multe altele. Exist` [i alte minun`]ii: de pild`, servicii de pet cloning, realizate de companii care ]i ofer` [ansa de a-]i clona animalul de companie favorit. Sun` ca [i cum am tr`i n viitor, nu? Poate c` a[a [i este... Enjoy!

DAnhilliArD.CO.Uk

26 noiembrie-decembrie 2011

COMENTATORII NO{TRI

Analistul Lauren]iu Staicu Laureniu i-a luat doctoratul n 2002, cu o tez n domeniul losoei tiinei. n prezent este confereniar i directorul Departamentului de Filosoe Teoretic la Universitatea din Bucureti. Viitorologul Lesley Gavin Ghicitoare profesionist`, Lesley a lucrat pentru British Telecom ca viitorolog, dup` o carier` \n afaceri. Este consilier la Comisia European` [i consultant al mai multor companii. Insider Henry Gee Senior editor pentru respectata publica]ie [tiin]ic` Nature, Henry este autorul mai multor volume, printre care The Science of Middle Earth. Eco-scepticul Tom Heap Tom este expert \n tot ce \nseamn` ecologie. Este prezentatorul emisiunilor Panorama, la BBC One, [i Costing the Earth, la Radio 4, unde pune sub semnul \ntreb`rii prejudec`]ile \n materie. Medicul Michael Mosley Dup` studii de medicin`, Michael s-a al`turat BBC [i a devenit prezentator, scriitor [i produc`tor. Este omul cu [tiin]a de la The One Show [i a prezentat documentarul The Story of Science.

Eco-scepticul

Insider

Tom Heap

Henry Gee

Hrana viitorului are [ase picioare


Asociat` cu suferin]ele din Gulag sau cu tortura din serialele TV, hr`nirea cu insecte [i larve duce cu g=ndul la \nfometare [i pedeaps`. Aceast` hran` primitiv` ar trebui s` fie \n meniul viitorului. Problem`: producerea de hran` pentru \nc` dou` miliarde de oameni (p=n` \n 2050), \n condi]ii de nesiguran]` privind evolu]ia climei. Solu]ia: insecte cu con]inut nutritiv ridicat, care se \nmul]esc rapid [i consum` de[euri. Exper]ii alimentari ai ONU au \nceput s` ia \n serios ideea, mul]umit` unei echipe de cercet`tori danezi. La Universitatea Wageningen mi s-a ar`tat o \nc`pere plin` de cutii \n care se aflau tot soiul de chestii, cum ar fi musca Hermetia illucens, greieri [i g=ndaci argentinieni. Obiectivul este transformarea materialelor necomestibile cum sunt pleava sau de[eurile din canalizare - \n m=ncare delicioas`. Dar cercet`torul principal, profesorul Arnold van Huis, este \ngrijorat de dispari]ia obiceiului tradi]ional de a m=nca insecte din unele ]`ri africane, \nlocuit de adoptarea unor obiceiuri culinare occidentale. Bart Hogebrink, de la Food Factory Foundation, a realizat cercet`ri de pia]` \n Africa, iar rezultatele sugereaz` c` gusturile se schimb`. |n Malawi, cei mai mul]i oameni sunt dispu[i s` m`n=nce insecte, dar \n Kenya, ]ar` mai occidentalizat`, acestea sunt privite ca m=ncarea s`racului [i tolerate doar ca ingredient. Bart spune c` trebuie s` \nv`]`m s` accept`m g=ndacii. Pentru a ne stimula pofta, el a conceput [i o re]et`: a f`cut biscui]i \n care a \nlocuit jum`tate din cantitatea de f`in` de gr=u cu f`in` de g=ndaci. Rezultatul a fost o f`in` dens`, cu gust de alune. Cred totu[i c` departamentul de marketing va avea de furc`. C=nd le ofeream din ce-mi r`m`sese, prietenii \mi r`spundeau de regul`: G=ndacii s` stea mai bine \n spatele dulapurilor, nu pe raft.

ea mai important` contribu]ie a britanicilor la cultura mondial` este probabil fish and chips. Mai exact, cod \n pesmet cu cartofi pr`ji]i, piure de maz`re, sare, o]et [i ketchup. Afl`m tot timpul c=te ceva despre acest fel de m=ncare. Organiza]ia care se cheam` nici mai mult, nici mai pu]in Consor]iul de Secven]ionare a Genomului Cartofilor a dezvluit recent genomul cartofului \n Nature. La doar c=teva s`pt`m=ni, Dr kjetill Jakobsen [i colegii s`i de la Universitatea din Oslo au prezentat genomul pe site-ul publica]iei. Iar Proiectul Interna]ional de Secven]ionare a Genomului Ro[iilor deslu[e[te \n prezent genomul ro[iilor din ketchup. Genomul maz`rii (piure!) nu e \nc` gata: [tim deja care sunt genele, trebuie doar s` le punem \n ordine. La zece ani dup` secven]ionarea genomului uman pentru prima oar, o realizare comparabil` cu aselenizarea, procedura a devenit obi[nuit`. A[a cum e [i normal, cercetrile se \ndreapt` acum spre animalele domestice [i plantele de cultur`. Avem \ns` c=teva surprize. S` lu`m cartoful, de pild`. E o plant` vital` pentru securitatea noastr` alimentar`, dar se [tia foarte pu]in p=n` de cur=nd despre aceast` vegetal` - de exemplu, de ce formeaz` tuberculii pe care-i m=nc`m o tr`s`tur` unic` la plantele din familia sa. Cartoful are \n jur de 39.000 de gene ceva mai mult dec=t cele 20.000-25.000 din genomul uman. De ce at=t de multe? Ei bine, cartoful are mai mult de 800 de gene

Avem codul genetic pentru pe[te cu cartofi pr`ji]i; se preg`te[te ketchup-ul


dedicate rezisten]ei la boli precum mana care a provocat Foametea Irlandez` din anii 40 ai secolului al XIX-lea. Vom putea crea cartofi mai rezisten]i dac` afl`m ce fac aceste gene. Lec]iile pe care le \nv`]`m de la cartofi se pot dovedi folositoare pentru producerea unor tipuri noi de ro[ii, tutun, piper, vinete etc. Iar acum despre cod: genomul s`u publicat de cur=nd ofer` unele rezultate nea[teptate legate de s`n`tate. Codul i-a fascinat mereu pe oamenii de [tiin]` deoarece nu pare s` aib` anticorpi, dar nu d` niciodat` semne de boal`. Codul are doar 22.000 de gene, comparabil cu genomul uman, dar mult mai pu]ine dec=t cartoful, care este \n aparen]` mai simplu. Sare \n ochi absen]a genelor care ar fi creat anticorpi ca r`spuns fa]` de amenin]`rile la adresa sistemului imunitar la care pe[tele ar fi putut fi expus \n trecut. A[a func]ioneaz` vaccinurile: corpul \nva]` s` recunoasc` boala prin expunere la o variant` ned`un`toare (moart`). Codul nu are un sistem imunitar care reac]ioneaz` astfel. |n schimb, de imunitatea codului se ocup de zece ori mai multe gene dec=t la om. Acest lucru este unic (din c=te [tim p=n` acum) la vertebrate, iar descoperirea \i va ajuta pe cresc`torii de cod, dat fiind c` \n libertate pe[tele este amenin]at cu dispari]ia. |n acela[i timp, se deschide astfel o fereastr` c`tre sistemul imunitar, prea pu]in \n]eles, ceea ce ne poate duce spre alte descoperiri fundamentale \n leg`tur` cu reac]ia animalelor la boli.

SPUNE-NE CE CREZI
Ghiveci cu mu[te sau cu g=ndaci?

focus@msgroup.ro
noiembrie-decembrie 2011 27

Po[ta

Fii creat iv cu Cano n

Science Focus
EDI}IA ROM+NEASC~ EDITORIAL Redactor-[ef Radu Cristescu Senior Editor Lauren]iu Staicu Secretar de redac]ie Corina Grigoriu Art Director R`zvan Bucur Tehnoredactor Mircea-Liviu Nea]u COLABORATOR Florentina Ciuverca CORECTUR~ www.corectura.ro PR MANAGER Ana Oprea ADVERTISING SALES DIRECTOR Alina Brohanschi

Intr pe site-ul sciencefocus.ro pn la data de 15 decembrie,

PRINT SALES MANAGER Bianca B`di]`, Sorin Gheorghe TRAFFIC Diana Cerchez DIRECTOR FINANCIAR Ana Predescu ADMINISTRATIV Florin Cotig` TIPOGRAFIE Infopress Group

Planetariul maimu]elor
Lumea graviteaz` c`tre lucruri stupide [i nensemnate, pentru c` sunt mai u[or de absorbit [i se potrivesc cu instinctele noastre de maimu]`. Marele accelerator de particule din Elve]ia nu prime[te att de mult` atentie la [tiri. Acolo sunt 10.000 de oameni de stiin]` care creeaz` g`uri negre, iar noi ne gndim la divor]ul Columbenilor. Parc` tr`im ntr-un film. Lucrurile cu adev`rat infrico[`toare sunt prea mult pentru unii oameni - ace[tia parc` nu vor sa [tie ce se ascunde n spatele u[ii. E mult prea nsp`imnt`tor. Vrem s` ne control`m mini-lumea noastr` - s` avem un grup restrns de prieteni [i s` tr`im ntr-o comunitate restrns`, s` ne cunoa[tem mediul n care tr`im. Cnd ncepi s` te gnde[ti la ideea unui univers infinit, probabil nu doar unul, ci un numar infinit de universuri este mult prea mult. E nebunie curata sa te gande[ti c` deasupra ta merge literalmente la infinit. Nu exist` niciun acoperi[. Ie[i din cas` [i po]i s` trasezi o linie de la capul t`u la o stea care e la 400 de milioane de ani lumin` distan]`. E cu adev`rat incredibil. Vlad D`ncescu, e-mail spune-ne care sunt tehnologiile Canon disponibile pe modelul IXUS 220 HS i ai anse s intri n posesia lui.

EDITOR

M S G Romania
Media Sport Group

EDI}IA BRITANIC~

EDITORIAL Editor Graham Southorn Deputy Editor Andy Ridgway Production Editor Robert Banino Features Editor JV Chamary Reviews Editor Daniel Bennett Website Assistant Louise Ridley Science Consultant Robert Matthews Contributing Editor Emma Bayley ART & PICTURES Art Editor Steve Sayers Deputy Art Editor Robbie Bennie Picture Editor James Cutmore

M S G Roma

Detalii privind regulamentul pe www.sciencefocus.ro

Vremea dependen]ei
Dependen]a ADIC}IIle secolului este secolului 21 telefonul mobil pentru c` este de nelipsit dac` se poate s` avem c=t mai multe c=te unul pe fiecare re]ea Cosmote, Orange, Vodafone [i s` st`m cu ele \n buzunare sau \n geant`... Eu unul a[ propune s` se fabrice un telefon cu trei simuri dac` nu exist`... deja. Am devenit dependen]i de orice de televizor de ]ig`ri de pescuit de fotbal de haine de droguri de orice... ne intra \n s=nge [i nu mai sc`p`m... Articolele dvs sunt un semn de alarm` pt cei dependen]i de tot
adic}iile SecOlului 21

ce te face s` nu renun]i [i s` fii dependent pe via]`... Gheorghe Stan, e-mail

Tehnologia modern` ne ofer` noi tipuri de obsesii. Dar, spune Paul Parsons, \n]elegem totodat` mai multe despre propriile sl`biciuni
tim cu to]ii cum e s` fim obseda]i de ceva. Fie ai o sl`biciune pentru c=te un pahar, fie \]i modifici maniacal pagina de Facebook sau pur [i simplu de abia a[tep]i s` ajungi acas` pentru a vedea o telenovel`. Statisticile din Marea Britanie vorbesc de la sine. 20% dintre britanici sunt fum`tori. Num`rul dependen]ilor de droguri este de ordinul sutelor de mii, iar 10% recunosc c` iau o form` sau alta de narcotice ilegale. |n plus, aproape un sfert din popula]ie e at=t de atras` de m=ncare, \nc=t din punct de vedere clinic, sunt obezi. Mai mult de 23% din populaie depete cantitatea de alcool recomandat` pe s`pt`m=n`, un britanic g=lg=ind \n medie peste 11 litri de alcool etilic pur pe an. Iar obsesia cu lumea online e at=t de mare \nc=t foarte mul]i \[i petrec o or` pe zi sau mai mult modific=ndu-[i

status-ul pe Facebook \n timpul orelor de serviciu.

Noi descoperiri

IllusTraTiON by xxx

|ntr-o vreme \n care manifest`m o lips` evident` de voin]`, neurologii ne dezv`luie o nou` imagine a adic]iei [i a proceselor cerebrale din spatele ei. Dependen]a de substan]e, precum consumul de droguri [i adic]iile comportamentale, ca jocurile de noroc, privite \nainte ca lucruri distincte, se dovedesc a fi aspecte diferite ale aceleia[i afec]iuni subiacente. Noi cercetri explic de ce unii dintre noi pot doar cocheta cu activit`]i care dau dependen]`, \n timp ce al]ii sunt prin[i de la prima \ncercare. Odat` cu aceast` nou` \n]elegere a adic]iei vine [i perspectiva unor noi tratamente ce i-ar putea elibera pe mul]i de sub tirania ei. i vine la momentul potrivit. Tehnologiile precum internetul ne tenteaz` mereu cu

30 Septembrie-Octombrie 2011

Septembrie-Octombrie 2011

31

Cursa spa]ial`
Am citit \n num`rul 2 al revistei un articol foarte interesant care detaliaz` decizia grea pe care Agen]ia Spa]ial` European` trebuie s` o ia \n 2013 cu privire la finan]area misiunii de mare complexitate din cadrul programului Cosmic Vision. M-au impresionat toate cele trei proiecte prezentate \n articol. Din p`cate, fondurile sunt limitate, \n bun` m`sur` pentru c` NASA
Miza uria{~ a cursei spa}iaLe

Miza uria[
a cursei spa}iale
xist` forme de via]` ciudate [i uluitoare pe lunile lui Jupiter? Ce se \nt=mpl` \n apropierea g`urilor negre cele mai misterioase fenomene din Univers? {i nu cumva poate fi dovedit` una din teoriile aparent neverosimile ale lui Einstein, aceea c` exist` v=rtejuri \n spa]iul \nsu[i? Acestea sunt doar unele din \ntreb`rile care vor primi, poate, r`spuns de la cele trei sonde spa]iale imense propuse de c`tre cei mai mari savan]i europeni. Chiar acum, echipele de cercet`tori \[i prezint` proiectele pentru cei 900 de milioane de euro puse la dispozi]ie

Trei echipe de oameni de [tiin]` care sper` s` exploreze Universul concureaz` pentru un jackpot de peste un miliard de dolari. Una singur` va putea c=[tiga. Lewis Dartnell ne prezint` concuren]ii.

de Agen]ia Spa]ial` European` (ESA). Banii vor permite ca aceste proiecte pe h=rtie s` devin` sonde spa]iale care vor c`l`tori p=n`-n cele mai \ndep`rtate zone ale Sistemului Solar. Problema este c` doar unul dintre ele

va primi banii. Echipele din spatele fiec`rui proiect, care num`r` fiecare \n jur de 50 de oameni de [tiin]`, \nt=mpin` provoc`ri serioase. Una dintre acestea a fost concuren]a pe lista scurt` a ESA s-au aflat 50 de proiecte. |ns` \n ultimele luni, sarcina lor a devenit mult mai dificil` pentru c` NASA, care pl`nuia s` contribuie la suma final`, a anun]at c` se retrage din cauz` c` a cam r`mas f`r` bani. A[a c`, cercet`torii europeni trebuie s` g`seasc` o cale de reu[it` f`r` dolarii americanilor. Fiecare proiect va mobiliza resurse inginere[ti redutabile. Dup` lansare, Ganymede ar trebui s` c`l`toreasc` peste 390 de milioane de kilometri pentru a intra pe orbita lui Jupiter. De acolo, sonda ar trebui s` trimit` date, inclusiv imagini de \nalt` rezolu]ie, \napoi c`tre P`m=nt, ceea ce le-ar oferi cercet`torilor cea mai

detaliat` perspectiv` asupra planetei [i lunilor sale. International X-ray Observatory va putea s` detecteze din spa]iu radia]iile emise de cele mai dramatice fenomene din Univers, cum sunt stelele care explodeaz`, g`urile negre [i stelele neutronice r`m`[i]e ale stelelor mari care au disp`rut. Iar echipa din spatele Antenei Spa]iale cu Interferometru Laser pl`nuie[te s` construiasc` o flot` de trei navete spa]iale care ar urma s` fie plasate la cinci milioane de kilometri distan]` una de alta, [i care ar putea detecta mi[c`ri de 20 de trilionimi de metri (o lungime mai mic` dec=t diametrul unui atom de heliu) n spa]iul dintre ele. Aceste mi[c`ri ar putea confirma ipoteza lui Einstein. ESA va elimina un finalist la \nceputul anului viitor iar c=[tig`torul va fi declarat \n 2014.

74

septembrie-Octombrie 2011

septembrie-Octombrie 2011

75

a suferit ni[te rectific`ri bugetare severe din cauza economiei sl`bite a Statelor Unite, for]=nd agen]ia spa]ial` american` s` se retrag` EDITORIAL BOARD cel pu]in par]ial dintre aceste Susan Aldridge, Piers Bizony, Deborah Cohen, Jane Fletcher, John Lynch, poten]iale misiuni. Aparent, NASA Bill Lyons, Bill McGuire, Gareth Mitchell, ar urma s` aib` un rol minor \n Ayesha Mohideen aceste misiuni, l`s=nd greul pe CONSILIERI spatele ESA. Din fericire, ESA este Dr Stephen Baxter Autor SF Dr Heather Couper Autor [i jurnalist TV \ntr-un proces de reorganizare a Dr Henry Gee Nature Jupiter Ganymede Orbiter (misiunea Dr John Gribbin University of Sussex Nigel Henbest Autor [i scenarist care ar trebui s` confirme sau s` Prof Steve Jones University College London infirme existen]a apei [i posibil Jonathan Mitchener Futurolog BT Rahiel Nasir Specialist \n tehnologie chiar a vie]ii pe doi sateli]i Exemplificare dePryor University of Nottingham+ text inserare logo Dr Francis importan]i ai lui Jupiter) [i, Dick Strawbridge Jurnalist TV Dr Charlotte Uhlenbroek Jurnalist TV mai mult, proiectul pare s` se Prof Lord Robert Winston Imperial College bucure de sprijin [i din partea London Prof Richard Wiseman University of comunit`]ii interna]ionale. Hertfordshire Mihail-Valentin Cernea , e-mail
Media Sport Group este parte din INTACT MEDIA GROUP

COLABORATORI Stephen Baxter, Susan Blackmore, Stuart Clark, Frank Close, Jane Douglas, Henry Gee, Tom Heap, Laurence Hurst, David Linden, Spencer Kelly, Gareth Mitchell, Bryn Nelson, Kate Ravilious, Paddy Regan, Marcus du Sautoy, Joe Svetlik, Bill Thomson, Luis Villazon

adic}iile SecOlului 21

illustration by paul wootton

Miza uria{~ a cursei spa}iaLe

n c

A nu se modifica culorile!

THE WHITE BALANCE

Opiniile [i recomand`rile din Focus sunt libere de orice presiuni sau ingerin]e. Primim asisten]a [i ofertele de produse de la companii comerciale doar \n condi]iile \n care sunt asigurate integritatea [i independen]a editorial`, f`r` excep]ie. Acolo unde este necesar, ajutorul primit din afara redac]iei este clar men]ionat.

VIZITEAZ~-NE PE

15mm
facebook.com/ sciencefocusmagazineromania

Zilnic inspirm 10 milioane de oameni.


ISSN 2247 - 479X

28 noiembrie-decembrie 2011

0.15pt

ADVERTORIAL

Canon PowerShot SX40 HS


Apropie-te cu uurin]` de subiect cu ultra-zoom 35x

ULTRA FILMARE

STANDARDE

NOI

PUTERNIC

ULTRA

ZOOM

CALITATEA

N
Furniznd o calitate excepional a imaginii, PowerShot SX40 HS este printre primele modele PowerShot echipate cu noul procesor de imagine Canon DIGIC 5, ce pune n valoare performana sistemului HS System i ofer opiuni avansate de fotografiere, precum i posibilitatea de nregistrare de filme Full HD (1080p). Uimitorul interval de zoom permite fotografierea oricrui subiect s fie fcut cu uurin, de la aciuni derulate n mare vitez pe pistele de curse la faun slbatic sau prim-planuri abstracte. Noua tehnologie Intelligent IS asigur utilizatorul c imaginile nregistrate au toate elementele bine definite, iar nregistrrile video sunt clare. Ultra-puternic, ultra-zoom PowerShot SX40 HS este incredibil de versatil, registrnd cu o precizie uimitoare subiecii aflai n apropiere sau la deprtare, mulumit unuia dintre cele mai puternice zoom-uri disponibile pe pia, bazat pe aceeai expertiz optic aflat n spatele succesului obiectivelor profesionale Canon. Zoomul 35x, cu Ultrasonic i Voice Coil Motors asigur o focalizare rapid i silenioas. Performanele se extind de la un ultra-wide-angle 24mm pn la distana maxim telefoto de 840mm, permind utilizatorilor s capteze fotografii wide-angle, precum i portrete sau aciuni ce se deruleaz la distan. www.canon.ro Noi standarde n calitatea imaginii PowerShot SX40 HS este cel mai recent model dotat cu HS System, care combin un senzor CMOS de 12,1 megapixeli de sensibilitate ridicat, iluminat din spate, cu noua generaie de procesoare de imagine Canon pentru a captura imagini de calitate, cu nivel redus de zgomot n toate condiiile de fotografiere. Procesorul de imagine DIGIC 5 ofer tehnologii avansate de reducere a zgomotului, reducnd cu pn la 75% zgomotul la toate nivelurile ISO i producnd fotografii mai naturale, lipsite de blur, fr a fi nevoie de un trepied sau bli. Noul Multi-area White Balance face ca imaginile s arate mai natural prin detectarea situaiilor n care exist dou surse diferite de lumin i apoi aplicnd corecii ale balansului de alb specifice fiecrei suprafee. De exemplu, cnd fotografiai cu bli un portret obinuit ntr-o camer cu iluminare tungsten, aparatul foto se va aplica balans de alb tungsten fondului imaginii i balans de alb pentru bli pe faa subiectului, garantnd c att subiectul ct i fundalul pstreaz culorile lor naturale.

IMAGINII

Butonul dedicat pentru filmare permite fotografilor s devin imediat cameramani, trecnd de la fotografii de nalt calitate la nregistrare video Full HD (1080p) la 24 fps cu sunet stereo pentru filmri fantastice. Partajarea i editarea propriilor filme nu poate fi mai uoar. PowerShot SX40 HS ofer suport pentru formatul Apple iFrame Movie, permind importarea i editarea imediat a clipurilor video n programe software uzuale, simplificnd i accelernd procesul de post-producie.

HD

FULL

50
Alese de Stuart Clark
science photo library

de lecii despre Univers

30 noiembrie-decembrie 2011

Ce este antimateria? Ce sunt g`urile negre? Ce form` are Universul? Cum va sfr[i Universul? Cte dimensiuni exist`? Ct de frig este n spaiu? De ce str`lucesc stelele? Ce a declan[at Big Bang-ul? Ce este energia ntunecat`? Cum se formeaz` planetele? Ce este materia ntunecat`? Pot g`urile negre s` explodeze? Ce form` are o gaur` neagr`? De ce este cerul negru noaptea? De ce nu cade Luna pe P`mnt? Ce determin` orbita unei planete? De ce este Universul n expansiune? Ce s-a ntmplat nainte de Big Bang? Ct de fierbinte este o stea c`z`toare? Suntem oare f`cu]i din praf de stele? Ct de b`trn este sistemul nostru solar? Poate sc`pa ceva dintr-o gaur` neagr`? Care au fost primele corpuri din Univers? Cre[te oare viteza expansiunii Universului? Ce se ntmpl` n centrul unei g`uri negre? Care sunt cele mai mari explozii din Univers? Exist` materie ntunecat` n galaxia noastr`? Este Universul nostru o parte a unui multivers? Ce este antigravita]ia [i cum am putea s` o cre`m? Ct de departe n spa]iu putem vedea cu ochiul liber? Ct de departe putem privi cu ajutorul unui telescop? Dac` exist` [i alte universuri, au oare culori diferite? Poate supravie]ui vreo form` de via]` pe un meteorit? Prin ce se deosebesc planetele de alte corpuri cere[ti? Ar putea exista via]` alc`tuit` din materie ntunecat`? Care este cea mai mare planet` descoperit` vreodat`? Ce se ntmpl` cu lumina care intr` ntr-o gaur` neagr`? Am putea descoperi ce se afl` n centrul unei g`uri negre? Ct de probabil` este ntlnirea P`mntului cu un asteroid? Exist` vreun loc n Univers n care legile fizicii se schimb`? Exist` oare elemente chimice nc` nedescoperite n spa]iu? De unde [tim c` Universul este infinit [i nu doar foarte mare? Cu ct timp nainte putem prezice apari]ia unei aurore boreale? De unde [tim cum arat` planetele din afara sistemului nostru solar? S-ar putea forma oare un alt soare pn` cnd Soarele nostru va muri? A mai fost oare P`mntul n acela[i loc din spa]iu n care se afl` acum? Tot ce exist` n Univers este f`cut din ceva, dar din ce este f`cut` gravita]ia? Dac` Big Crunch, opusul Big Bang-ului ar fi s` aib` loc, ce l-ar putea provoca? Cum schimb` descoperirea de noi planete concep]ia noastr` despre Univers? Pot exista alte st`ri de agregare a materiei, n alte galaxii, pe lng` st`rile lichid`, solid` [i gazoas`?
noiembrie-decembrie 2011 31

De ce este cerul negru noaptea?


Aceast ntrebare este cunoscut sub numele de Paradoxul lui Olbers, dup numele astronomului din secolul al XIX-lea Heinrich Wilhelm Olbers, care l-a formulat ca atare, dei enigma i-a bntuit pe astronomi nc din secolul al XVI-lea. Paradoxul spune c, dac Universul este infinit, atunci ar trebui s conin un numr infinit de stele. i atunci, n orice parte a cerului am privi, am vedea suprafaa unei stele. Dei stelele mai ndeprtate ar prea mai puin strlucitoare, cerul ar trebui s fie la fel de strlucitor ca soarele, datorit luminii provenite de la o infinitate de stele. Dar e limpede c nu e aa; i atunci, de ce este cerul negru noaptea? Rspunsul este fie acela c Universul nu este infinit ca mrime, fie c nu conine un numr infinit de stele sau c nu are o vrst infinit. Dar care este rspunsul corect? La nceputul secolului al XX-lea, lordul Kelvin a avansat ipoteza c Universul nu are o vrst infinit, astfel nct lumina de la stelele mai ndeprtate nu a avut nc suficient timp s ajung la noi. Aceasta nseamn c acea poriune a Universului pe care o vedem, cunoscut sub numele de univers observabil, nu este infinit ca mrime i, prin urmare, nu poate conine un numr infinit de stele. Astzi tim c, i dac Universul ar fi infinit de mare, stelele nu se formeaz suficient de repede i nu triesc suficient de mult nct s-l umple cu lumina lor. i astfel paradoxul a fost rezolvat.

Ct de frig este n spa]iu?


Depinde de locul n care te afli. n lumina direct a Soarelui sau a altei stele, poate s fie ngrozitor de cald. Sondele spaiale ca Mercur, de pild, au trebuit s suporte pe o parte a fuzelajului o temperatur de 3000 C, n timp ce pe partea opus a navei temperatura era de -2000 C. i asta pentru c, n spaiu, nu exist atmosfer care s transmit cldura. Vidul din spaiu este cel mai bun strat izolator. Radiaia de fond d un input constant de energie celor mai ndeprtate fire de praf i atomi din Univers. Zero grade absolut nseamn -2730 C, iar n cazul atomilor i al moleculelor, ciocnirea cu radiaia de fundal le ridic temperatura cu un grad sau dou.

Cum se define[te o planet?


Conform Societii Internaionale de Astronomie, un corp ceresc este o planet dac: se nvrte pe orbit n jurul unei stele; are o mas suficient de mare nct gravitaia s o fi adus la o form sferic; exercit suficient atracie gravitaional nct s fi reuit s fac curenie n jurul orbitei sale. Al treilea criteriu este cel mai controversat i a dus la scoaterea lui Pluto din rndul planetelor, n august 2006. A fost prima oar n istorie cnd astronomii au ncercat s formuleze o definiie oficial a unei planete. Criteriul final spune c o planet trebuie s fie substanial mai mare dect orice corp ceresc aflat pe o orbit apropiat i, prin urmare, s aib un cmp gravitaional care s domine mprejurimile sale. Neptun l-a capturat pe Pluto i alte corpuri cereti aflate n vecintate. Deci, Pluto nu exercit o atracie gravitaional suficient de mare i nu poate fi considerat o planet.

tHInKstOcK, scIence PHOtO LIbRARy X2, PHOtOLIbRARy.cOm

32 noiembrie-decembrie 2011

Nedumeriri cosmice
Cu ct timp nainte putem prezice apari]ia unei aurore boreale?
Aurora boreal` se produce atunci cnd un nor de gaz provenit dintr-o erup]ie solar` love[te atmosfera P`mntului. Norii de gaz pot traversa cei 150 de milioane de kilometri de la Soare la P`mnt ntr-un interval de 18-36 de ore. Trebuie s` vedem mai nti erup]ia masei coronare care se ndreapt` spre noi [i s`-i m`sur`m viteza, nainte de a prezice ct de tare va lovi [i cnd. Mai multe sonde spa]iale, printre care SOHO, STEREO [i Solar Dynamics Observatory, urm`resc activitatea Soarelui.

Crete oare viteza expansiunii Universului?


Da, ns nimeni nu tie de ce. Acceleraia universal este unul dintre cele mai mari mistere din cosmologia modern. A fost descoperit n 1998, cnd dou echipe de astronomi au anunat, independent una de cealalt, c lumina provenit de la exploziile stelelor din regiuni foarte ndeprtate ale Universului e mai mic dect magnitudinea prezis pe baza calculelor. Singura ipotez avansat a fost presupunerea c viteza expansiunii spaiului crete. Cauza acestei accelerri poate s fie un tip de energie, o for a naturii sau o faet nc nedescoperit a gravitaiei. E posibil, de asemenea, s fie vorba de un fel de miraj cosmic produs de simplificarea calculelor din teoria general a relativitii. Oricum, fenomenul necesit o revizuire major a fizicii.

E universul nostru parte a unui multivers?


Unele cercetri sugereaz c Universul nostru ar putea s fie doar unul dintr-o mulime de alte universuri, care ar ocupa alte dimensiuni ale spaiului i timpului. De pild, ipoteza inflaiei postuleaz c, imediat dup crearea Universului, spaiu s-a extins rapid, mpins de fluctuaiile energiei bing bang-ului. Astfel au aprut nu doar Universul nostru, ci nenumrate alte universuri, ntr-un soi de reacie n lan care continu i astzi. Ideea apare i n cadrul cercetrilor care ncearc s explice cum sunt conectate ntre ele forele naturii, sugernd c realitatea fizic ar putea fi alctuit din 11 dimensiuni. cunoscut sub numele de teoria-m, aceasta zugrvete un fel de peisaj alctuit din universuri posibile, toate fiind la fel de plauzibile din punct de vedere matematic. Universul nostru ar fi doar o vale n acest peisaj. celelalte vi ar fi alte universuri, guvernate, poate, de alte legi ale fizicii. Dei aceste universuri ar fi foarte ndeprtate de noi, ele ne-ar putea influena prin intermediul gravitaiei. Deocamdat, aceste idei sunt doar specula]ii, ns marele accelerator de particule (Large Hadron collider) din elveia caut dovezi pentru existena celor 11 dimensiuni. Iar satelitul Planck, al Ageniei spaiale europeane, va cuta i el dovezi ale inflaiei de dup big bang. Dac astfel de dovezi vor fi descoperite, posibilitatea existenei universurilor multiple va cpta un temei mai puternic.

Suntem oare fcu]i din praf de stele?


Da. Toi atomii de fier din snge, atomii de calciu din oase i atomii de oxigen din plmni sunt mai vechi dect Pmntul i s-au aflat odinioar n miezul unei stele gigantice. Universul s-a nscut doar cu atomi de hidrogen i de heliu. Chiar i astzi, aceste dou elemente constituie 98 la sut din toi atomii din Cosmos. Restul elementelor din natur reprezint doar doi la sut din rezervorul cosmic. Pentru a transmuta aceste elemente chimice este nevoie de o temperatur i de o presiune care nu pot fi ntlnite dect nuntrul stelelor. Elementele astfel formate sunt apoi mprtiate n spaiu odat cu sfritul ciclului de via al stelei.

Ct de fierbinte e o stea cztoare?


O stea c`z`toare e o bucat` de roc` sau de fier de m`rimea unei pietricele care intr` n atmosfera P`mntului cu o vitez` de 10-70 km/s. Viteza foarte mare duce la comprimarea aerului din calea sa, care se nc`lze[te astfel pn` la 20000 C. Aerul fierbinte ncepe s` topeasc` meteoritul producnd coada pe care o vedem. Dar sunt pu]ine [anse ca \n c=teva secunde aceast` c`ldur` s` p`trund` [i n interiorul rocii. Deci, probabil c` meteoritul va fi rece cnd va atinge p`mntul.

noiembrie-decembrie 2011 33

Nedumeriri cosmice

Ct de btrn este sistemul nostru solar?


Sistemul nostru solar este alctuit din Soare, planete i corpurile cereti mai mici care se rotesc n jurul Soarelui, precum lunile, asteroizii i cometele. Estimarea curent pentru vrsta sistemului solar este de 4,6 miliarde de ani. Aceast estimare se bazeaz pe datarea radioactiv a uraniului i a altor elemente din scoara Pmntului i din meteorii. nainte de a avea la dispoziie metodele moderne de datare, astronomii credeau c vrsta sistemului solar era de cteva zeci de milioane de ani. Estimrile lor au fost contrazise de geologi i de biologi. Geologii credeau c Pmntul ar fi avut nevoie de mai mult timp pentru a se forma, iar biologii considerau c ar fi durat mai mult pentru ca selecia natural s produc toat diversitatea de organisme care triesc astzi. Att unii, ct i ceilali au avut dreptate. Datarea radioactiv, un procedeu descoperit n anii 50, a pus capt controversei.

S-ar putea forma oare un alt soare pn cnd Soarele nostru va muri?
n galaxia noastr` se formeaz` tot timpul noi stele. La scara timpului cosmic, o mas` solar` (masa Soarelui nostru) devine material pentru formarea unei noi stele, n medie, o dat` pe an. Dar stelele difer` foarte mult ca m`rime de la 0,1 mase solare, n cazul celei mai mici pitici ro[ii, la 150 de mase solare, n cazul celor mai mari gigante albastre ceea ce nseamn` c` nu se na[te, n mod necesar, cte o stea n fiecare an. ns`, cum majoritatea stelelor sunt foarte departe de noi, ntrebarea e alta: vom putea oare dezvolta tehnologia pentru a ajunge la ele n timp util?

Exist vreun loc n Univers n care legile fizicii se schimb?

Care este cea mai mare planet descoperit vreodat?


Se estimeaz` c` Oph c, situat` la 150 de ani-lumin` de noi, e de 24,5 ori mai mare dect Jupiter. Probabil c` Oph c nu e chiar o planet` propriu-zis`, ci o stea care nu a ajuns s` se formeze, numit` o pitic` maro. Acestea nu str`lucesc ca stelele obi[nuite pentru c` fuziunea nuclear` care a avut loc pe ele n trecut a fost redus` [i nu au avut suficient material pentru a ntre]ine procesul, r`mnnd n mare parte inerte, precum planetele.

De regul`, se consider` c` legile fizicii sunt imuabile. tocmai din acest motiv putem privi imensitatea cosmosului [i putem da sens observa]iilor noastre. Dac` legile fizicii s-ar schimba de la un loc la altul, totul ne-ar p`rea lipsit de sens ar fi ca [i cum patru oameni joac` un joc, dar fiecare cu regulile lui. cu toate acestea, unele observa]ii sugereaz` c`, de[i legile fizicii sunt stabile, constantele naturii pot s`-[i schimbe u[or valoarea, de-a lungul istoriei cosmice. Acestea sunt numerele care definesc propriet`]i fizice fundamentale, precum viteza luminii sau for]a G cifra care ne permite s` calcul`m atrac]ia gravita]ional` dintre obiecte. studiind modul n care norii de gaz absorb lumina ultraviolet` provenit` de la galaxii ndep`rtate numite quasari, unii astronomi au ajuns la concluzia c`

tiparul electronilor care orbiteaz` n jurul nucleelor atomilor s-a schimbat u[or, de-a lungul timpului. Acest tipar este stabilit de constanta structurii fine, care este o combina]ie a altor constante, inclusiv viteza luminii. Deci este posibil ca viteza luminii s` fi fost mai mare la nceputul Universului, iar apoi s` fi sc`zut rapid aproape de valoarea de ast`zi. ceea ce v`d astronomii atunci cnd studiaz` norii de gaz situa]i la mare distan]` de noi ar fi ultimele clipe cosmice ale acelui declin. Dar aceast` concluzie nc` este controversat`. Al]i savan]i caut` varia]ii ale for]ei G c`ci acestea ar putea fi folosite pentru a formula o nou` teorie asupra gravita]iei. ns`, pn` n momentul de fa]`, nu au fost descoperite dovezi ferme cu privire la existen]a acestor varia]ii.

tHInKstOcK, scIence PHOtO LIbRARy, nAsA/HUbbLe sPAce teLescOPe

34 noiembrie-decembrie 2011

Nedumeriri cosmice
Care sunt cele mai mari explozii din Univers?
Acestea sunt erupiile de raze gamma din regiunile ndeprtate ale Universului, care apar cam o dat pe zi. Astronomii consider c fiecare erupie este, de fapt, explozia unei stele uriae. Cum lumina provenit de la aceste erupii are nevoie de milioane de ani pentru a ajunge la noi, rezult c ele sunt astzi destul de rare n Univers. i este bine c este aa; dac o astfel de erupie ar avea loc n galaxia noastr, Pmntul ar putea fi lovit de att de multe radiaii, nct s-ar declana o extincie n mas.

Energia i materia ntunecat


Ce este energia ntunecat?
Energia ntunecat este o form de energie ipotetic, postulat pentru a explica acceleraia expansiunii Universului. Dei aceast acceleraie cosmic a fost descoperit abia pe la mijlocul anilor 90, Einstein introdusese deja conceptul de energie ntunecat cu o expresie matematic n teoria sa general a relativitii. Numind-o constant cosmologic, Einstein a folosit-o pentru a reprezenta energia descoperit n vidul din spaiu. Conceptul a fost repudiat de astronomii de la mijlocul secolului trecut, pentru c nu au descoperit vreo dovad n favoarea existenei unei astfel de energii ntunecate. Astzi ns, astronomii vor napoi acest concept. Deci cineva greete, pe undeva.

Ce este materia ntunecat?


Materia ntunecat este denumirea generic pentru un tip de particule ipotetice care ar aciona ca un soi de liant gravitaional care ine laolalt corpurile dintr-o galaxie. Galaxiile se rotesc cu o vitez att de mare, nct ar trebui s se destrame pentru c nu conin suficient materie pentru a genera o for de atracie gravitaional care s le in laolalt. Astfel c astronomii i specialitii n fizica particulelor i-au imaginat c trebuie s existe i alte particule n natur care nc nu au fost descoperite. Acestea ar oferi surplusul de gravitaie necesar i i-ar ajuta pe fizicieni s extind teoria cuantic.

De ce nu cade Luna pe Pmnt?


Rspunsul a fost descoperit de Robert Hooke i Isaac Newton. Gravitaia ar trebui s trag Luna pe Pmnt, dar cei doi savani au realizat c Luna are o micare de rotaie care acioneaz n unghiuri drepte fa de fora de atracie a Pmntului. Ca atunci cnd inem n mn o gleat cu ap i ne nvrtim pe loc. Apa din gleat nu curge. Dac nu ne mai nvrtim, apa va curge, dar, n mediul lipsit de frecare din spaiu, micarea orbital a Lunii nu se oprete niciodat, aa c ea st acolo sus i ne d un ocol o dat pe lun.

Exist materie ntunecat n galaxia noastr?


Astronomii consider c raportul dintre materia ntunecat i materia obinuit din galaxia noastr este de aproximativ 10:1. Ei cred c materia ntunecat ar fi concentrat n nucleul galaxiei. Dar, pn acum, nimeni nu a detectat o singur particul de materie ntunecat. Experimentele de astzi au ajuns la performana teoretic necesar pentru a detecta astfel de particule i, poate, acest lucru se va petrece n curnd. ns alii ncep s devin sceptici. Dac nu exist materie ntunecat nseamn c noi nu cunoatem gravitaia pe ct de bine credeam, cci nu [tim de ce fora gravitaional acioneaz mai puternic n anumite condiii.

Ar putea exista via] alctuit din materie ntunecat?


Pare foarte puin probabil, pentru c cei mai plauzibili candidai la statutul de materie ntunecat nu pot forma atomi sau molecule. Sunt pur i simplu relicve din vremea Big Bang-ului, care plutesc prin spaiu genernd o anumit for gravitaional. Exist ns i o alt ipotez care susine c ar putea exista o materie-oglind, alctuit din atomi-oglind capabili s creeze stele, planete i forme de via. Dac aceast materie exist cu adevrat, un ntreg univers invizibil ar putea s strbat propriul nostru univers. Singura influen pe care ar exercita-o asupra noastr ar fi atracia gravitaional.

noiembrie-decembrie 2011 35

Gurile negre
Ce este o gaur neagr?
O gaur neagr este un obiect cosmic foarte dens, care conine att de mult mas, nct genereaz un cmp gravitaional extrem de puternic de care nu poate scpa nici mcar lumina. Tot ce cade ntr-o gaur neagr este zdrobit de aceast for gravitaional.

Ce form are o gaur neagr?


Gurile negre sunt sferice i astronomii cred c se nvrt, modelnd dup ele continuum-ul spaio-temporal. Cel care ar ajunge n aceste regiuni incerte de spaiu-timp nu ar ti dac nainteaz n timp, n spaiu sau n ambele.

Ce se ntmpl cu lumina care intr ntr-o gaur neagr?


Ca orice obiect care intr ntr-o gaur neagr, lumina va fi i ea nghiit complet i probabil pentru totdeauna. Lumina care nu intr direct ntr-o gaur neagr, ci trece foarte aproape de ea este refractat pe o traiectorie nou.

Poate scpa ceva dintr-o gaur neagr?


Nu, se pare c nici mcar informaia nu poate scpa dintr-o gaur neagr. Dac, aa cum sugereaz Stephen Hawking, gurile negre se evapor n cele din urm i dispar, ele trebuie s emit particule. Aceste particule ar putea fi detectate i msurate. Dar, pn n prezent, telescoapele noastre nu au detectat nimic atunci cnd au fost ndreptate ctre o gaur neagr regiunile respective sunt lipsite de orice informaie. Pentru a elimina aceast contradicie, s-a sugerat c pn i informaia este absorbit de nucleul unei guri negre.

Ce se ntmpl n centrul unei guri negre?


Deocamdat nu tim. Ipotezele pe care le avem sunt nesatisfctoare pentru c ele nu sunt potrivite pentru obiecte cu o densitate infinit. Astronomii cred c n centrul fiecrei guri negre se afl ceea ce se cheam o singularitate.

Am putea descoperi ce se afl n centrul unei guri negre?


Legile fizicii nu se aplic n centrul unei guri negre. Fizicienii ncearc s formuleze noi ipoteze despre gravitaie pentru a afla ce se petrece n gurile negre i dac acestea se deschid n alt parte a Universului.

Pot gurile negre s explodeze?


tHInKstOcK, nAsA

Dac Hawking are dreptate, gurile negre ar trebui s dispar treptat. Pe msur ce ar pierde mas, ele s-ar destrma din ce n ce mai rapid pn cnd ar disprea ntr-o erupie de raze gamma. Dar nimeni nu a observat nc acest fenomen.

36 noiembrie-decembrie 2011

Nedumeriri cosmice
Care au fost primele corpuri din Univers?
Primele corpuri cereti au fost fie stelele, fie gurile negre. Dac au fost stelele, acestea au fost probabil nite stele uriae, mult mai mari dect Soarele, care s-au atras reciproc formnd primele galaxii. Dac au fost gurile negre, acestea trebuie s fi fost seminele n jurul crora s-au format primele galaxii. Probabil c o parte a materiei atras de gurile negre s-a fixat pe o orbit stabil n jurul acestora, formnd apoi stele. Urmtoarea generaie de telescoape va ncerca s observe aceste corpuri cereti din trecutul ndeprtat al Universului.

Ce este antimateria?
Antimateria este imaginea n oglind a materiei obinuite, cu sarcin electric opus. Un electron cu sarcin negativ are un geamn de antimaterie numit pozitron, cu sarcin pozitiv. Particulele de antimaterie sunt create n reacii energetice n care apar ntotdeauna i particule analoage de materie. Dar enigma este urmtoarea: unde este toat antimateria care ar fi trebuit s fi fost creat la naterea Universului? Faptul c Universul este plin de materie, dar nu i de antimaterie este una dintre enigmele cosmologiei moderne. Fie n Univers se afl ntregi galaxii alctuite din antimaterie, fie la naterea Universului materia a fost preferat antimateriei. Detectorul de particule numit Alpha magnetic spectrometer, aflat la bordul staiei spaiale Internaionale, caut urme ale antimateriei. Dac descoper un singur anti-atom, acesta va confirma posibilitatea existenei anti-stelelor, a anti-planetelor i poate chiar a anti-vieii.

Pot exista alte stri de agregare a materiei, n alte galaxii, pe lng strile lichid, solid i gazoas?
n natur sunt posibile cel puin trei alte stri de agregare a materiei care pot fi ntlnite chiar n galaxia noastr. Ele depind de poziia electronilor care orbiteaz n jurul nucleului fiecrui atom. Prima stare este numit plasm i este alctuit din atomi care i-au pierdut unii dintre electroni. Partea care rmne din atom, cunoscut sub numele de ion, are o sarcin pozitiv. Plasma este starea de agregare a materiei care se gsete n stele. Celelalte dou stri ale materiei sunt stri degenerate. Descoperite n stelele moarte, ele sunt produse de cmpurile gravitaionale care se ciocnesc. Degenerarea electronic a materiei a fost descoperit n piticele albe, unde electronii sunt presai aproape de nucleul atomilor. Degenerarea barionic se gsete n stelele neutronice. Electronii sunt mpini n nucleu, unde fuzioneaz cu protonii i dau natere neutronilor.

De unde tim c Universul este infinit i nu doar foarte mare?


Rspunsul cel mai simplu este c nu tim dac Universul este infinit sau doar ameitor de mare. Dac este infinit, am putea s cltorim ntr-o anumit direcie i s nu mai revenim niciodat n locul din care am plecat. Dac nu este infinit i ar fi s cltorim ntr-o anumit direcie, n cele din urm am ajunge de unde am plecat, pentru c un univers finit ar trebui s fie curbat. s ne gndim la Pmnt; putem cltori de jur mprejurul su i s sfrim n acelai loc de unde am pornit. Acelai lucru ar fi valabil i n cazul unui univers finit. Pentru c universul ar trebui s fie curbat, razele de lumin ar putea s-l nconjoare. Aceasta nseamn c am putea vedea acelai obiect ceresc dac am privi n direcii opuse, de vreme ce cmpurile noastre vizuale n cele dou direcii s-ar ntlni, n cele din urm. Astronomii au analizat imagini provenite de la regiuni foarte ndeprtate ale Universului pentru a vedea dac pot descoperi tipare identice n direcii opuse. Dac vor descoperi aa ceva, vor putea s calculeze dimensiunile Universului. Deocamdat nu au descoperit astfel de tipare repetitive, ceea ce sugereaz c trim ntr-un univers foarte mare sau infinit. Dar i dac Universul este infinit, tot nu am putea s-l vedem n totalitate pentru c viteza luminii nu este infinit. chiar i la 300.000 km/s, lumina tot are nevoie de miliarde de ani pentru a cltori dintr-o parte n alta a Universului.

Ct de departe n spa]iu putem vedea cu ochiul liber?


Cu ochiul liber putem vedea la o distan de 2,2 milioane de ani lumin pn n constelaia Andromeda. 2,2 milioane de ani-lumin, pot s nu par aa mult prin comparaie cu galaxiile situate la peste 12 miliarde de ani-lumin pe care le observm cu ajutorul telescoapelor. Dar s nu uitm c fiecare raz de lumin care ajunge la noi de la Andromeda i-a nceput cltoria nainte de apariia oamenilor pe Pmnt.

Ce este antigravita]ia i cum am putea s o crem?


Antigravita]ia ar fi o for]` care ndep`rteaz` obiectele unele de altele, n loc s` le fac` s` se atrag` reciproc, precum gravita]ia. Valoarea sa ar fi determinat` de masa fiec`rui obiect n parte [i de distan]a dintre ele, ntr-un mod asem`n`tor cu cel n care se comport` gravita]ia. Faptul c` viteza de expansiune a Universului este n cre[tere sugereaz` c` o for]` de genul antigravita]iei face spa]iul s` se extind`, dar, deocamdat`, nu [tim ce ar putea fi aceast` for]`. Dac` am descoperi [i am putea st`pni antigravita]ia, ideile din literatura science-fiction precum motoare warp, cmpuri de for]` [i, poate, chiar c`l`toria n timp ar deveni posibile.
noiembrie-decembrie 2011 37

Nedumeriri cosmice

De unde tim cum arat planetele din afara sistemului nostru solar?
cele mai multe date pe care le avem despre exoplanete sunt supoziii bazate pe calcule estimative cu privire la mrimea lor i la temperatura probabil de la suprafa. multe dintre exoplanetele descoperite nu au fost detectate direct, ci existena lor a fost dedus pe baza influenei gravitaiei lor asupra orbitei stelei n jurul creia se nvrt. singura cale de a afla cu adevrat cum arat o exoplanet este de a analiza lumina pe care o reflect. Acest lucru a fost realizat deja, la o scar restrns. De pild, s-a descoperit astfel c exist vapori de ap, dioxid de carbon i metan pe planeta HD 189733b. Problema cu aceast tehnic este c lumina stelei n jurul creia se nvrte planeta este mai puternic dect lumina reflectat de planet, dar astronomii ncearc n prezent s gseasc metode ca s depeasc aceast dificultate.

Cte dimensiuni exist?


Trei, cu siguran]`, patru aproape sigur [i, posibil, chiar 11 sau 12. Pe primele trei le cunoa[tem pentru c` le percepem: sus-jos, stnga-dreapta. Einstein a sugerat c` gravita]ia ar fi cea de-a patra dimensiune. Teoria corzilor ncearc` s` arate c` gravita]ia este asem`n`toare celorlalte for]e ale naturii, sus]innd c` materia este alc`tuit` din mici corzi subatomice care [erpuiesc n dimensiuni compactificate. O dimensiune compactificat` este minuscul`, fiind astfel aproape invizibil`.

Tot ce exist n Univers este fcut din ceva, dar din ce este fcut gravita]ia?

De ce strlucesc stelele?
Stelele strlucesc pentru c elibereaz energie. Fiecare stelu de pe cerul nopii este un reactor uria n care are loc fuziune nuclear. Densitatea, temperatura i presiunea gazului din nucleul stelelor sunt att de ridicate, nct nucleele atomilor sunt presate unele de altele pn cnd fuzioneaz. n procesul fuziunii, nucleele elibereaz energie i aceasta i croiete drum prin interiorul stelei, fiind n cele din urm eliberat la suprafa sub form de lumin. Astronomii au calculat c energia produs n nucleul Soarelui are nevoie de zeci sau sute de mii de ani pentru a se elibera. ntr-o pitic alb, straturile exterioare ale stelei au fost spulberate iar nucleul este expus la vedere. Acesta emite un amestec violent de radiaie ultraviolet pe msur ce se rcete i n cele din urm se stinge.

Exist oare elemente chimice nc nedescoperite n spa]iu?


Probabil c` nu, de vreme ce, cu ct un element e mai greu, cu att e mai radioactiv i tinde s` se transforme ntr-un element mai u[or [i deja cunoscut. Elementele primordiale sunt stabile [i au existat n starea actual` nc` dinainte de formarea P`mntului. Ele umplu toate c`su]ele din tabelul periodic, deci putem spune c` le-am descoperit pe toate. R`mn doar elementele mai grele, radioactive. Dar [i dac` aceste elemente ar fi sintetizate n spa]iu, ele s-ar dezintegra, transformndu-se n elemente cunoscute.

ei bine, aceasta este o ntrebare care le d insomnii fizicienilor. exist patru fore fundamentale ale naturii: electromagnetismul, care ne d lumin, electricitate i magnetism; fora nuclear tare, care ine laolalt nucleele atomilor; fora nuclear slab, care guverneaz anumite tipuri de dezintegrri radioactive; gravitaia. Fizicienii explic primele trei fore cu ajutorul teoriei cuantice, postulnd c forele sunt purtate de particule efemere. ei sper c i gravitaia va putea fi explicat cu ajutorul acelorai legi cuantice i au avansat ipoteza c este i ea purtat de particule minuscule pe care le-au i botezat: gravitoni. Problema este c matematica necesar pentru a construi aceast teorie este ngrozitor de complicat i teoria cuantic a gravitaiei nu poate fi testat. cea mai bun teorie despre gravitaie

pe care o avem nu este teoria cuantic. teoria general a relativitii formulat de einstein spune c gravitaia este gradientul continuum-ului spaiutimp, materialul maleabil din care este fcut spaiul. este ca un cadru n care stau obiectele cere[ti. Forma sa se schimb n funcie de masa fiecrui obiect, dnd natere faimoasei curburi a spaiului (warp space). Aceast curbare are loc ntr-o a patra dimensiune a spaiului, pe care noi nu am putea s-o percepem direct, ci am simi-o ca pe o for care ne atrage n curbur ca [i cum am cobor pe panta unui deal. totui, teoria lui einstein este incomplet pentru c ea nu se mai aplic n cazul cmpurilor gravitaionale extrem de puternice, cum sunt cele dinuntrul gurilor negre sau cele care au existat n momentul naterii Universului.

scIence PHOtO LIbRARy, nAsA X2

38 noiembrie-decembrie 2011

Nedumeriri cosmice
Ct de departe putem privi cu ajutorul unui telescop?
Un telescop poate ajunge pn la aproximativ 13,7 miliarde de ani-lumin. Dei Universul se ntinde pe o distan mult mai mare, lumina provenit de la obiecte situate dincolo de aceast limit nu a ajuns nc la noi. La 13,7 miliarde de ani-lumin vedem radiaia cosmic de fundal, care este tot ce a mai rmas din Big Bang. Aceast radiaie formeaz o barier impenetrabil, dincolo de care nu poate ptrunde niciun telescop. n viitor, instrumente capabile s detecteze particulelefantom numite neutrini ar putea s ptrund dincolo de bariera radiaiei de fond.

Cum schimb descoperirea de noi planete concep]ia noastr despre Univers?


n prezent, sunt cunoscute peste 500 de exoplanete. nainte ca prima descoperire a unei exoplanete s fie anunat, n 1995, astronomii credeau c alte sisteme solare ar arta ca al nostru, cu planete solide apropiate de stea i gigani gazoi situai la o distan mai mare. Acest mit a fost spulberat odat cu identificarea primei planete extrasolare, numit Peg b. Aceasta are cam jumtate din masa lui Jupiter, dar este att de apropiat de steaua-mam, nct are nevoie doar de puin peste patru zile pentru a parcurge o orbit complet. Multe dintre descoperirile care au urmat au fost asemntoare: planete mari pe orbite foarte mici. Prin comparaie, micuul Mercur are nevoie de 88 de zile pentru a face o orbit complet n jurul Soarelui. Astronomii cred c astfel de planete-gigant se formeaz la marginile ngheate ale unui sistem solar, dincolo de linia de ghea. Aici, cldura provenit de la steaua central este att de sczut, nct apa, metanul i amoniacul nghea i devin solide. Apoi se amestec cu roci i metale, dnd natere unei planete. Pe msur ce aceasta trece prin rmiele discului din care s-a format, resturile pe care le atrage i consum energia orbital, fcnd-o s se nvrt n jurul propriei axe. n cele din urm, planeta se fixeaz n apropierea stelei centrale. Alte exoplanete bizare sunt Wasp 12b, care ar putea avea muni de diamant sau de grafit; CoRoT-7b, care ar putea conine oceane de lav, i HD 209558b, care se evapor din cauza cldurii provenite de la steaua-mam.

Ce determin orbita unei planete?


Orbita unei planete este determinat de mrimea forei gravitaionale ce acioneaz asupra sa, care rezult din distana dintre planet i steaua n jurul creia orbiteaz i din masele planetei i stelei. Efectele gravitaionale ale unui corp ceresc apropiat pot modifica subtil o orbit. De exemplu, Luna este mpins treptat pe o orbit mai larg n jurul Pmntului, deoarece planeta noastr nu este perfect rotund.

Poate exista vreo form de via] pe un meteorit?


Puin probabil. Ar trebui s se afle n interiorul acestuia, pentru a fi protejat de radiaiile X i de alte radiaii nocive care strbat spaiul. i ar avea i foarte puin hran la dispoziie. Dei unele bacterii de pe Pmnt se pot transforma n spori, gata s renvie la prima pictur de ap, o bacterie ar trebui s reziste poate sute de mii de ani, n timp ce meteoritul cltorete de la o planet la alta. Iar cltoriile obinuite de la o stea la alta dureaz milioane sau chiar miliarde de ani. Am descoperit, totui, meteorii provenii de pe Lun i Marte, deci astfel de cltorii sunt posibile. n 1984, cercettorii de la NASA au anunat c au descoperit bacterii fosile pe un meteorit provenit de pe Marte. Dar descoperirea a rmas controversat pn n prezent.

Ct de probabil este ciocnirea Pmntului cu un asteroid?


n trecut, Pmntul a fost lovit de muli asteroizi i astfel de coliziuni se vor putea repeta i n viitor. Cea mai recent coliziune de proporii a avut loc n 1908, cnd meteoritul din Tunguska a devastat o regiune a Siberiei de mrimea Londrei. Telescoapele automate scaneaz astzi n permanen cerul pentru a descoperi asteroizi cu traiectorii potenial periculoase. Cea mai probabil ameninare descoperit pn n prezent a fost asteroidul Apophis, cu un diametru de 270 de metri. Calculele efectuate dup descoperirea sa din 2004 artau c acesta s-ar putea ciocni cu Pmntul fie n 2029, fie n 2036. Observaiile ulterioare ne-au permis ns s aflm mai multe despre orbita sa i, din fericire, astzi tim c probabilitatea de a lovi Pmntul e extrem de mic.
noiembrie-decembrie 2011 39

Despre Big

Nedumeriri cosmice
A mai fost oare Pmntul n acelai loc din spa]iu n care se afl acum?
Aproape sigur c nu. Dac este ceva sigur n Univers, acesta este micarea. Toate corpurile se mic n relaie unele cu celelalte datorit gravitaiei. Pmntul se nvrte pe o orbit constant n jurul Soarelui, iar acesta se nvrte pe o orbit constant n jurul centrului galaxiei, care este atras, la rndul su, de galaxia Andromeda i ambele se ndreapt spre mnunchiul de galaxii din Constelaia Fecioarei, aflat la aproximativ 60 de milioane de ani-lumin.

Bang
Ce s-a ntmplat nainte de Big Bang?

Cum se formeaz planetele?


n esen, planetele sunt un produs rezultat din formarea stelelor. Odat ce un nor de gaz atinge o anumit mas, gravitaia lui devine dominant, ducnd, n timp, la formarea unei stele. Pe msur ce norul se nvrte din ce n ce mai repede, creeaz un disc de materie n jurul ecuatorului tinerei stele. Planetele se nasc ca mici particule de praf cosmic. Pe msur ce aceste aglomerri de particule de praf cresc, ele genereaz cmpuri gravitaionale care atrag i alte aglomerri de materie, formnd astfel planete embrionare. n cele din urm, acestea se ciocnesc unele cu altele i fuzioneaz, form=nd un sistem solar. Probabil c sistemul nostru solar s-a format prin ciocnirea a 50 sau chiar a mai multor mici planete, care au devenit Mercur, Venus, Pmntul i Marte.

Unii cercettori cred c timpul a aprut odat cu Big Bang-ul, deci nu a existat un nainte. Alii consider c Universul se afla ntr-o stare de hibernare, nainte de a exploda. n sfrit, alii postuleaz c Big Bang-ul ar fi scos Universul dintr-o bucl temporal care-l meninea ntr-o stare stabil, declannd curgerea timpului i expansiunea.

Ce a declanat Big Bang-ul?


Potrivit modelului ekpirotic, Big Bang-ul ar fi avut loc deoarece Universul nostru s-a ciocnit cu un alt univers. Alte ipoteze susin c Big Bang-ul a avut la origine un soi de fluctuaie aleatorie a energiei, care a crescut dnd natere marii explozii.

De ce este Universul n expansiune?


Rspunsul cel mai simplu este: nu tim! Cnd a formulat teoria general a relativitii, Einstein a descoperit c o proprietate intrinsec a spaiului este c acesta trebuie s se afle fie n expansiune, fie n contracie. Einstein nu a dat crezare acestei concluzii, dar Edwin Hubble a descoperit apoi c Universul este n expansiune.

Ce form are Universul?


S-ar putea s nu vedem niciodat suficient de mult din Univers astfel nct s aflm ce form are. De exemplu, suprafaa Pmntului ni se pare plat, dei tim din observaii minuioase c trim pe un corp ceresc sferic. Forma Universului depinde de cantitatea de materie i de energie pe care o conine. Aceasta poate curba continuum-ul spaiu-timp fie sub form de sfer, fie sub form de a. O a treia posibilitate, foarte puin probabil, este ca Universul s fie pur i simplu plat. Observaiile noastre ne arat o form plat. Dar asta nseamn c noi nu vedem, pur i simplu, o poriune suficient de mare din Univers. Universul ar putea s fie cilindric sau de forma unei gogoi pur i simplu nu tim!

Dac exist i alte universuri, au oare culori diferite?


Culorile pe care le vedem sunt rezultatul felului n care creierul interpreteaz un spectru de frecvene electromagnetice. Lungimile de und vizibile pentru noi sunt cuprinse ntre 350 i 700 de nanometri, cele mai scurte corespunznd culorii albastre, cele mai lungi culorii roii. Pigmenii din retin determin frecvenele pe care le detecteaz ochiul nostru. Dac am avea i ali pigmeni, sensibili la infrarou, atunci am vedea n infrarou.

Cum va sfri Universul?


Cosmologii cred c Universul va continua s se extind la nesfrit i c galaxiile se vor ndeprta din ce n ce mai mult unele de altele. Dac ar exista, energia ntunecat ar spori expansiunea, iar dac ar fi foarte violent, ar putea distruge totul, fcnd ca Universul s sfreasc ntr-un Big Rip (rip-ruptur, sfiere).

bbc, scIence PHOtO LIbRARy

Dac Big Crunch, opusul Big Bang-ului, ar avea loc, ce l-ar putea provoca?
Un astfel de eveniment ar putea avea loc dac ar exista suficient materie n Univers pentru a inversa expansiunea. Gravitaia tuturor corpurilor cereti ar face ca acestea s se atrag reciproc, ducnd la o coliziune catastrofal final. Unii savani cred c un astfel de eveniment ar putea da natere unui nou Big Bang.

Stuart Clark este astrofizician [i autorul c`r]ii Big Questions: The Universe

40 noiembrie-decembrie 2011

ANTIMATERIEI
a \nceputul acestui an, experimentul ALPHA de la CERN a produs atomi de antihidrogen, echivalentul antimaterie al hidrogenului, [i i-a men]inut pentru 1.000 de secunde (pu]in peste 16 minute). Unul dintre cercet`torii de la CERN spunea c` 1.000 de secunde sunt de ajuns c=t s` mergi s` bei o cafea. |n viitor, \n acest interval s-ar putea face experimente pentru a vedea dac` hidrogenul se comport` \n acela[i mod cu antihidrogenul. Dac` se descoper` diferen]e \ntre cele dou`, ar putea fi un pas important \n rezolvarea uneia dintre cele mai mari enigme [tiin]ifice: de ce Universul este alc`tuit din materie [i nu din antimaterie, dat fiind c` am=ndou` au fost create \n momentul Big Bang-ului? Aceast` enigm` \i provoac` pe oamenii de [tiin]` s` cerceteze antimateria. Profesorul Frank Close l`mure[te, de la pagina 44, cum se desf`soar` cercet`rile. Propriet`]ile uluitoare ale antimateriei deschid posibilit`]i de utilizare incredibile. Cunoscutul autor SF Stephen Baxter ne arat` care sunt acestea la pagina 50.

Dezlegarea secretelor
L

Ra]iunea existen]ei noastre de ce exist` ceva mai degrab` dec=t nimic poate fi \n]eleas` prin studierea antimateriei. Frank Close arat` cum s-au creat atomi de antimaterie la CERN, iar Stephen Baxter cerceteaz` poten]ialul antimateriei

MiSterul antiMateriei noiembrie-decembrie 2011 43


ilustra}ii DE arsthanEa.com

MiSterul antiMateriei

Cum se produce antimateria de Frank Close


Frank Close, profesor de Fizic` Teoretic` la Oxford, dezv`luie cele mai importante \ntreb`ri legate de antimaterie

ac` ne-ar ie[i \n cale, n-am putea s` distingem \ntre antimaterie [i materie. privite din afar`, nu exist` vreo diferen]` \ntre cele dou`. chiar dac` ne-am uita la fiecare dintre atomii care le compun, n-am putea spune care e materia [i care e antimateria. Doar \n`untrul atomilor \ncepe s` se vad` profunda complementaritate a acestora. atomii de materie din care suntem alc`tui]i noi [i toate cele din jurul nostru sunt alc`tui]i din electroni care se \nv=rt \n jurul unui nucleu. un atom din cel mai simplu element, hidrogenul, const` dintr-un singur electron u[or [i un nucleu foarte mare (la scar` atomic`), care este un proton. Electronul are sarcin` electric` negativ`, iar protonul are aceea[i cantitate de sarcin` - \ns` pozitiv`.

Unul dintre obiectivele cercetrilor de la CERN este rezolvarea enigmei cu privire la asimetria dintre materie [i antimaterie \n Univers.

regula conform c`reia sarcinile simetrice se atrag ]ine laolalt` ace[ti constituen]i [i formeaz` atomul. un atom de antihidrogen este alc`tuit la fel, cu o singur` diferen]`: sarcinile electrice sunt inversate. a[adar, un antiproton central cu sarcin` negativ` este unit cu un antielectron cu sarcin` pozitiv` (numit pozitron). niciuna dintre legile atrac]iei sarcinilor electrice nu se schimb`: pozitivul [i negativul se atrag \n acela[i fel, \n am=ndou` cazurile. prin urmare, for]ele electrice [i magnetice care constituie atomii, apoi moleculele [i materia brut` ar trebui s` func]ioneze identic \n cazul antiatomilor, alc`tuind antimolecule [i antimaterie brut`. Din cte ne putem da seama, legile fizicii presupun c` energia Big Bang-

Misterul dispari}iei antiMateriei


Antimateria este \n centrul uneia dintre cele mai mari enigme: de ce nu se g`se[te \n cantit`]i mai mari \n Univers? Teoria curent` este c` \n urma Big Bang-ului, acum 13,6 miliarde de ani, s-a produs \n egal` m`sur` materie [i antimaterie. Aceast` transubstan]iere a energiei \n particule [i antiparticule, are un revers. Dac` aceste perechi ajung \n contact, ele se anihileaz`, ceea ce produce o explozie de raze gamma. |n cazanul clocotitor al t=n`rului Univers, asemenea coliziuni ar fi fost foarte obi[nuite, iar orice ar fi ap`rut n urma lor n-ar fi rezistat prea mult. Este posibil s` fi existat mai mult` materie dec=t antimaterie, de la \nceput. Dar atunci se pune \ntrebarea cum se explic` aceast` asimetrie. O a doua posibilitate este ca, \n urma unei mari anihil`ri, s` fi r`mas mai mult` materie \n aceast` parte a Universului, \n timp ce antimateria ar putea s` fie dominant` \n galaxii \ndep`rtate. Dar atunci ar trebui s` avem dovezi sub forma unor raze gamma produse prin anihilarea electronilor [i pozitronilor de la grani]ele imperiilor materiei [i antimateriei. Nu au fost observate astfel de raze. O a treia ipotez`, considerat` drept mai plauzibil`, este c` trebuie s` existe o diferen]` \ntre materie [i antimaterie care s` explice de ce anihilarea reciproc` a l`sat mai mult` materie care constituie Universul a[a cum \l [tim acum.

cErn, sciEncE photo library, Eso

44 noiembrie-decembrie 2011

Se sper` ca \n urma experimentului ALPHA de la CERN s` se poat` stoca antihidrogen pentru o durat` mai mare, pentru a-l putea investiga

Aceast` imagine dintr-o camer` cu bule arat` cum sunt produ[i electroni (liniile verzi) [i antielectroni (liniile ro[ii)

ului s-a coagulat at=t \n materie, c=t [i \n antimaterie. absen]a antimateriei brute din universul de ast`zi este, a[adar, un mister. unul dintre obiectivele cercet`rilor de la cErn este rezolvarea enigmei cu privire la asimetria dintre materie [i antimaterie \n univers. un lucru e sigur: materia [i antimateria nu fac cas` bun` \mpreun` - lucru valabil at=t pentru particule, c=t [i pentru atomii pe care acestea \i compun. atunci c=nd o particul` \nt=lne[te antiparticula care-i corespunde, acestea se anihileaz` \ntr-o explozie de energie de raze gamma (raze de lumin` cu energie ridicat`), de pild`. unele dintre substan]ele radioactive emit \n mod natural pozitroni, iar anihilarea pozitronilor cu ajutorul electronilor se folose[te deja de decenii \n diagnoza medical` sub forma tomografului cu emisie de pozitroni (pEt). |n anii '90, electronii [i pozitronii au fost anihila]i reciproc \ntr-un

mod spectaculos cu ajutorul acceleratorului de particule lEp (large Electron positron) de la cErn. particulele au fost accelerate p=n` aproape de viteza luminii [i au intrat \n coliziune. Explozia de energie rezultat`, care a avut loc \ntr-un spa]iu mai mic dec=t cel al unui nucleu, a reprodus starea universului la c=teva momente dup` na[terea acestuia. |nregistrarea rezultatelor acestor mini-bang-uri a permis studierea modului \n care materia s-a format dup` big bang. Experimentele au confirmat c` energia se poate transforma \n particule de materie [i antimaterie. acest rezultat sus]ine teoria c` materia [i antimateria au ap`rut \n universul timpuriu \n echilibru perfect, ceea ce \nt`re[te enigma absen]ei antimateriei.

O problem de depozitare

Pentru a rezolva enigma, n-ar fi r`u s` putem produce atomi de antimaterie pe care s`-i putem studia.
noiembrie-decembrie 2011 45

MiSterul antiMateriei

antiMatter MyStery Aparatul numit capcana Penning de la CERN folose[te c=mpuri magnetice [i electrice pentru a stoca antimaterie cu \nc`rc`tur` mic` de energie

cu toate acestea, crearea de antimaterie care s` nu fie imediat anihilat` nu-i un lucru u[or. rezultatele explozive ale contactului dintre materie [i antimaterie sunt chiar unul dintre subiectele favorite ale sF-urilor: g=ndi]i-v` la sursele de energie din star trek sau la bomba din thriller-ul |ngeri [i demoni, al lui Dan brown. |n lumea real`, aceste aplica]ii nu vor vedea prea cur=nd lumina zilei dac` o vor vedea vreodat`. se na[te \ns` o problem` de depozitare: cum s` stochezi o substan]` care distruge tot ce atinge? cercet`torii de la cErn au reu[it s` rezolve aceast` problem`. mai \nt=i, e nevoie de un spa]iu bine

Cum s stochezi o substan] care distruge tot ce atinge?

vidat, astfel \nc=t antimateria s` nu se ciocneasc` de vreun atom r`t`cit. apoi e nevoie ca antimateria s` nu ating` pere]ii containerului, alc`tui]i, evident, din materie. solu]ia este dat de o sticl` magnetic`, f`cut` dintr-o

LEP a fost precursorul LHC

combina]ie de c=mpuri magnetice [i electrice. acestea ]in prizonier` antimateria, \mpiedic=nd-o s` ajung` la magne]ii propriu-zi[i. magnetismul fusese deja utilizat pentru a manipula antiparticule puternic \nc`rcate cu energie (inclusiv antiprotoni [i pozitroni) \n acceleratoarele de particule precum lEp. magne]ii ghidau pozitronii \n interiorul unui tub lung de 27 km, care con]inea un vacuum mai pur chiar [i dec=t cel din spa]iu. razele de particule \nc`rcate se roteau \n jurul tubului de 11.000 de ori pe secund`, aproape de viteza luminii. lEp a func]ionat la cErn p=n` \n 2000, fiind \nlocuit de acceleratorul lhc.

cern x2, science Photo liBrary x2

46 noiembrie-decembrie 2011

utiliZ~ri
Realitatea din spatele utiliz`rilor antimateriei \n science-fiction

Medicin

Anihilarea unui pozitron de c`tre un electron este esen]ial` pentru tehnica numit` tomografie cu emisie de pozitroni (PET). Pacientul \nghite medicamente care con]in atomi radioactivi ce emit pozitroni. Anihilarea pozitronilor \n organul investigat permite punerea diagnosticului. Atomii de antimaterie (antihidrogen) nu ar \mbun`t`]i cu nimic aceast` procedur` medical`.

nAVeTe SPAiALe

Ar putea antimateria s` alimenteze o navet` spa]ial`? Energia con]inut` \n doar c=teva grame de antimaterie ar fi suficient` pentru o c`l`torie spre Marte. Totu[i, producerea antimateriei ar consuma \nc` [i mai mult` energie. Doar dac` nu cumva am g`si un depozit de antimaterie \n spa]iu pe care s`-l folosim drept combustibil.

cu antimateria slab \nc`rcat` cu energie e alt` poveste. pozitronii reci sunt ]inu]i \n capcanele Penning, numite dup` fizicianul olandez Frans michel penning, care a venit cu ideea utiliz`rii combina]iei de c=mpuri magnetice \n acest scop. pozitronii au fost ]inu]i \n capcane penning chiar [i timp de c=teva luni, ceea ce a permis investigarea acestora. aceste studii au ar`tat c`, \n afar` de valoarea sarcinii electrice, pozitronul este identic cu electronul. s-a procedat la fel \n cazul antiprotonilor, dar exist` limite ale capacit`]ii de stocare a pozitronilor sau a antiprotonilor. cu c=t ai mai mul]i, cu at=t sarcina electric` total` cre[te.

ARMe

S-ar putea face o bomb` cu antimaterie? Energia emis` de bomba de la Hiroshima este egal` cu cea care ar fi emanat` la anihilarea unui singur gram de antimaterie. Cu toate astea, antimateria nu ar putea niciodat` s` fie transformat` \ntr-o arm` de distrugere \n mas`: ar fi nevoie de 10 miliarde de ani s` produci un gram [i de un milion de sticle magnetice \n care s` o stochezi, chiar dac` anihilarea ar fi exploziv`.
noiembrie-decembrie 2011 47

MiSterul antiMateriei

MiSterul antiMateriei

|n cele din urm`, aceasta devine at=t de mare, \nc=t distruge fragilele c=mpuri electrice [i magnetice care formeaz` capcana. Dac` un pozitron se \nt=mpl` s` fie prins de for]a electric` a unui antiproton, atunci avem de-a face cu un atom de antihidrogen. De[i acesta nu are sarcin` electric`, are magnetism, a[a \nc=t va r`spunde la c=mpuri magnetice. ca urmare, este posibil s` men]inem atomi de antihidrogen, de[i este mai dificil dec=t \n cazul pozitronilor [i al antiprotonilor. cel mai bun rezultat de p=n` acum a fost men]inerea simultan` a trei antiatomi.

Spectrul de emisii al hidrogenului (codul de bare) indic` strile de energie ale electronului

Dac` te g=nde[ti c` ar fi nevoie de trilioane [i trilioane de antiatomi pentru a alimenta o navet` spa]ial` sau pentru a construi o arm`, devine clar c` asemenea idei ]in de sF. stocarea fie [i a unui num`r mic de antiatomi permite \ns` investigarea acestora cu ajutorul spectroscopiei analiza emisiilor de lumin`. procedeul func]ioneaz` astfel: \ntr-un atom de hidrogen, electronul nu se poate duce unde pofte[te. legile mecanicii cuantice \l constr=ng tot a[a cum, pentru a urca pe o scar` po]i s` p`[e[ti doar pe c=te o treapt`. Electronul din hidrogen ascult` de o regularitate fundamental`, \n care fiecare treapt` corespunde unei st`ri \n care electronul are o anumit` cantitate de energie. atunci c=nd electronul coboar` de pe o treapt` \nc`rcat` cu mult` energie pe o treapt` mai jos, surplusul de energie este purtat de un foton o particul` de lumin`. culorile fotonilor corespund diverselor niveluri de energie. De aici rezult` spectre pattern-uri de linii colorate asem`n`toare unui cod de bare. acestea indic` treptele pe care

Ce ne spun experimentele?

se poate afla electronul din atomul de hidrogen. For]a care ]ine electronul \n loc este atrac]ia dintre sarcina sa negativ si cea pozitiv a protonului. acela[i lucru se \nt=mpl` [i dac` sarcinile sunt inversate, cum se \nt=mpl` \ntr-un atom de antihidrogen. a[adar, comportamentul pozitronului dintr-un atom de antihidrogen ar trebui s` fie exact acela[i cu cel al electronului din hidrogen. codul de bare (spectrul) antihidrogenului ar trebui s` fie, prin urmare, identic cu cel al hidrogenului. pentru a m`sura spectrul antihidrogenului este \ns` nevoie de producerea [i de stocarea unui num`r mare de atomi. {tirea despre experimentul alpha de la cErn, \n cadrul c`ruia atomii au fost stoca]i timp de 1.000 de secunde, ne-ar putea da impresia c` acest lucru se va realiza cur=nd. De[i s-au realizat mari progrese tehnologice, mai avem totu[i de a[teptat. Greu nu e s` produci pozitroni [i antiprotoni acceleratorul de particule de la cErn face asta de c=]iva ani. Dificil este s` pui un pozitron [i un antiproton suficient de

Anihilarea antihidrogenului reprezentat pe calculator liniile ro[ii sunt fotoni, cele galbene arat` particulele create de antiprotoni

aproape unul de cel`lalt, astfel \nc=t atrac]ia lor electric` s` poat` s`-i fac` s` formeze un atom de antihidrogen \nainte ca antiparticulele componente s` se anihileze la contactul cu materia. aceasta se realizeaz` \n primul r=nd prin \ncetinirea antiprotonilor \ntr-un aparat numit aD (deceleratorul de antiprotoni), apoi, folosind for]e electrice [i magnetice, prin reunirea acestora cu pozitroni. acest procedeu reu[e[te s` produc` atomi de antihidrogen cam o dat` la fiecare zece \ncerc`ri. Din 2009 \ncoace, alpha a prins atomi \n sticla magnetic` de aproximativ 300 de ori. atomii de antihidrogen sunt

science Photo liBrary x2, cern

48 noiembrie-decembrie 2011

detecta]i prin oprirea c=mpului magnetic, ceea ce duce la anihilarea lor n contact cu materia si la emisia unei raze de lumin. ini]ial, atomii supravie]uiau doar pentru o frac]iune de secund`, dar de cur=nd ei au fost stoca]i n mai multe reprize de cte o mie de secunde. |n 2012, oamenii de [tiin]` de la cErn sper` s` \nceap` experimentele de iradiere a atomilor cu ajutorul laserului [i al microundelor, ceea ce ar produce spectrele necesare cercet`rilor. Dac` totul merge bine, am putea observa codul de bare al antihidrogenului \ntr-un an sau doi. am putea oare percepe o eventual` deosebire \ntre antihidrogen [i

hidrogen? c=t timp ne va lua s` vedem aceste diferen]e depinde de c=t de mari sunt acestea. Vom avea \ns` nevoie de un num`r mare de atomi de antihidrogen pentru a ob]ine date utile. Dac` se va observa o diferen]` \ntre codurile de bare, vom fi descoperit o diferen]` \ntre materie [i antimaterie de[i va mai trebui s`-i \n]elegem [i semnifica]ia. aplica]iile practice sunt de domeniul fic]iunii. o navet` spa]ial` care s` func]ioneze cu antimaterie ar presupune ca la producerea antimateriei s` se consume mai mult` energie dec=t ar produce antimateria \ns`[i. la fel [i cu bombele cu

Deceleratorul de antiprotoni este folosit pentru a al`tura suficient pozitronii [i antiprotonii, astfel \nc=t s` se produc` un antiatom

antimaterie ar lua 10 miliarde de ani s` faci un gram [i un miliard de sticle magnetice s`-l men]ii. |n ceea ce prive[te medicina, esen]ial pentru diagnosticele realizate deja este anihilarea pozitronilor \n organul cu pricina antihidrogenul n-ar ad`uga nimic \n plus. Dar, dac` am g`si \n spa]iu un num`r mare de antiparticule [i le-am putea captura sau mina, n-ar fi de neconceput s` le putem folosi ca surs` de energie. {i dac` am putea produce sau extrage antimateria? Stephen Baxter ne arat` poten]ialul acesteia \n paginile urm`toare.
noiembrie-decembrie 2011 49

MiSterul antiMateriei

MiSterul antiMateriei

de Stephen Baxter

La ce folose[te antimateria
Celebrul autor SF Stephen Baxter, despre cum poate ajuta antimateria la c`l`toriile de lung` durat` prin spa]iu

n filmul Avatar apare o navet` spa]ial` numit` Venture Star, propulsat` de rachete pe baz` de antimaterie. Antimateria este o bun` surs` de combustibil pentru rachete, din dou` motive. |n primul r=nd, o astfel de rachet` ar fi ideal`. Viteza oric`rei rachete este limitat` de viteza gazelor de e[apament. Combustibilul de oxigen-hidrogen al Navetei Spa]iale a NASA cel mai eficient sistem chimic are o vitez` de eliminare a gazelor de doar c=]iva kilometri pe secund`. Viteza ultim` este \ns` viteza luminii. Limita de vitez` din Univers este a[adar de aproximativ 100.000 de ori mai mare dec=t viteza de eliminare a navetei NASA iar antimateria ar putea s` contribuie la atingerea acesteia. Rezultatul anihil`rii materieantimaterie sunt fotonii, particule de lumin`, un fel de gaze de e[apament eliminate cu viteza luminii. Asta nu \nseamn` c` racheta ar zbura cu viteza luminii, dar s-ar putea

"Un gram de antimaterie ar fi echivalentul unei bombe atomice"

Venture Star, naveta din filmul Avatar, folose[te un sistem de propulsie pe baz` de antimaterie

twEntiEth cEntury Fox, nasa

Particule de antimaterie au fost detectate \n c=mpul magnetic al Terrei

apropia de aceast` limit`. Venture Star c`l`torea cu 70 la sut` din viteza luminii. |n al doilea r=nd, antimateria este incredibil de eficient` ca surs` de energie. |ntruc=t materia [i antimateria se anihileaz` reciproc, \ntreaga mas` de combustibil se transform` \n energie; chiar [i procesele de fuziune nuclear` ale Soarelui consum` doar c=teva procente din masa de combustibil. Un singur gram de antimaterie ar putea s` emane mai mult` energie dec=t o mie de rezervoare de combustibil ale rachetelor de azi. |ns` rachetele pe baz` de antimaterie sunt greu de proiectat. Un prim astfel de proiect conceptual, bazat pe anihilarea pozitronilor cu electroni, a fost realizat de un

inginer german, Eugene Snger, \n anii '50. Problema era direc]ionarea e[apamentului. Particulele pot fi \n principiu direc]ionate cu ajutorul unui c=mp magnetic. Dar cum fotonii nu au sarcin` electric`, ei nu pot fi controla]i. |n anii '80, fizicianul Robert Forward a imaginat un proiect viabil, bazat pe protoni [i antiprotoni. Ace[tia se anihileaz` \n dou` etape: \n prima, ei produc particule cu sarcin` electric`, ceea ce rezolv` aceast` problem`. Dar problemele practice sunt \nc` extraordinar de dificile. Nu [tim cum s` manipul`m antimateria \n cantit`]i mari mare \nsemn=nd chiar [i un gram. Capcanele Penning au ajuns s` poat` re]ine doar c=]iva atomi. Poate c` solu]ia va veni de la progresele din domeniul

50 noiembrie-decembrie 2011

superconductorilor. Superconductorii pot genera c=mpuri magnetice puternice, \ns` actualmente cei mai mul]i func]ioneaz` doar la temperaturi foarte sc`zute, ceea ce-i face nepractici. Poate vom crea superconductori care s` func]ioneze la temperatura camerei. Si atunci am putea s`-i folosim la ceva: vom avea nevoie de sticle magnetice uria[e pentru a crea un reactor util de fuziune. Pentru a atinge chiar [i viteze mult mai mici dec=t cea a luminii, ar fi nevoie de o mas` de combustibil bazat pe antimaterie egal` cu masa navetei. Masa navetei Venture Star era de sute de tone. Unde s` g`sim at=ta antimaterie? Nu prea exist` \n natur`. Poate c` va trebui s` ne descurc`m cu tehnologii care

utilizeaz` cantit`]i mici. NASA cerceteaz` \n prezent modalit`]i de utilizare a unor cantit`]i mici de antimaterie drept catalizator pentru reac]ii de fuziune conven]ionale. Am putea-o fabrica? Da, dar un accelerator de particule din genera]ia de azi ar avea nevoie de un miliard de ani s` produc` un singur gram! Robert Forward sugereaz` totu[i c` o fabric` de antimaterie nu doar laboratoare de fizic` unde aceasta este un produs secundar ar fi mult mai eficient`. Poate vom construi la un moment dat acceleratoare de particule at=t de mari \nc=t s` \nconjoare Luna. Sau poate solu]ia este mineritul antimateriei. Recent, particule de antimaterie au fost observate \n c=mpul magnetic al P`m=ntului.

La o scar` mult mai mare, \n extraordinar de puternicul c=mp magnetic al lui Jupiter, un tub de flux de curen]i electrici leag` planeta de cea mai apropiat` lun` a sa, Io, constituind un foarte puternic accelerator de particule. Poate c` de acolo am putea extrage antimaterie. Antimateria ne-ar putea da energie cum nici n-am visat. Ar putea da nastere unei adev`rate revolu]ii \n dezvoltarea industrial` [i, poate, unor proiecte ample de geoinginerie, care ar salva clima terestr`. Am avea acces la alte planete [i, \ntr-o zi, la stele. Dar utilizarea unei bombe cu antimaterie este o perspectiv` groaznic`: un gram de antimaterie ar fi echivalentul unei bombe atomice.
noiembrie-decembrie 2011 51

MiSterul antiMateriei

10 OAMENI DE {TIIN} DE CARE NU AI AUZIT

CEI MAI MARI 10 OAMENI DE {TIIN} DE CARE NU AI AUZIT


Pe l=ng` savan]i ca Marie Curie, exist` [i cei asemenea lui Jean Perrin, c=[tig`tor al Premiului Nobel ast`zi ignorat. Robert Matthews \i evoc` pe eroii necunoscu]i ai [tiin]ei
SVANTE ARRHENIUS
Am zice c` \nc`lzirea global` este o idee nou`. Dar \n 1896, fizicianul [i chimistul suedez a ar`tat c` dioxidul de carbon (CO2) din atmosfer` ar putea s` acumuleze c`ldura solar` (ceea ce ast`zi se cheam` efectul de ser`). El a sus]inut c` arderea combustibililor fosili ar cre[te nivelurile de dioxid de carbon [i a estimat c` o dublare a concentra]iei acestuia ar duce la \nc`lzirea temperaturii globale cu aproximativ 2C o cifr` apropiat` de estim`rile actuale.

AKG-IMAGES, SCIENCE PHOTO LIBRARY X3 , MARY EVANS PICTURE LIBRARY X2,

WILLIS LAMB
Se vorbe[te mult despre energia \ntunecat`, dar pu]ini [tiu c` primele indicii despre aceasta provin dintr-un experiment din 1947, care a avut loc la Columbia University, New York. Lamb [i colegul s`u, Robert Retherford, studiau lumina emis` de atomii de hidrogen pentru a ob]ine dovezi privind fluctua]ii cuantice \n vid (emergen]a particulelor [i a antiparticulelor f`r` cauze aparente). Lamb a detectat efectul [i a permis formularea ipotezei energiei \ntunecate.

JEAN PERRIN

Chiar [i acum un secol erau mul]i oameni de [tiin]` care negau existen]a atomilor. Apoi, \n 1908, fizicianul francez a dovedit existen]a acestora prin cercetarea mi[c`rilor aleatorii ale particulelor \n lichide. |n 1905, un savant necunoscut, pe nume Albert Einstein, pretinsese c` aceast` agita]ie era determinat` de atomi invizibili care loveau particulele. Perrin a confirmat teoria [i a ar`tat c` atomii erau mai mici dec=t lungimea de und` a luminii. Descoperirea i-a adus lui Perrin Nobelul.

52 noiembrie-decembrie 2011

OSWALD AVERY

ERNST STUECKELBERG
Mul]i au pretins c` li s-a furat Premiul Nobel, dar acest fizician elve]ian are cel pu]in dou` motive \ntemeiate. |n anii '30, el a lansat ipoteza c` for]a responsabil` pentru leg`turile din interiorul nucleului atomilor ar putea fi explicat` prin particulele de schimb. Stueckelberg a fost convins de un coleg s` nu publice ideea, doar ca s-o vad` redescoperit` de fizicianul japonez Hideki Yukawa, care a [i c=[tigat Nobelul. Stueckelberg a rezolvat apoi o problem` celebr`, referitoare la interac]iunea luminii cu electronii, dar nu a convins revistele academice s`-i publice articolul. Din nou, al]ii au primit Premiul Nobel pentru asta. ~sta da ghinion!

Toat` lumea [tie c` Francis Crick [i James Watson au descoperit ADN-ul numai c` n-a fost a[a. Descoperirea fundamental` fusese f`cut` cu ani nainte de o echip` condus` de biochimistul american Oswald Avery. |n 1944, la Rockefeller University din New York, ei au realizat experimente mig`loase pe bacterii pentru a ar`ta c` ADN-ul transmite informa]ia genetic` de la un organism la altul. Numai c` teoria la mod` atunci era c` proteinele complexe poart` secretul vie]ii molecula de ADN fiind considerat` prea simpl` pentru a[a ceva. Ani de-a r=ndul, lui Avery i s-a refuzat Nobelul care, de altfel, i s-ar fi cuvenit. Meritele i-au fost recunoscute doar \n anii '60, dup` moartea sa.

PERCY BRIDGMAN
Acest fizician american a revolu]ionat mai multe domenii, invent=nd aparate capabile s` zdrobeasc` materia la presiuni incredibil de \nalte. P=n` la descoperirile sale, nimeni nu reu[ise s` ob]in` presiuni mai mari de c=teva mii de atmosfere. Bridgman a atins presiuni de o sut` de ori mai mari, ceea ce a \nlesnit studierea materiei care se g`se[te la mari ad=ncimi sub scoar]a terestr` - [i a permis fabricarea diamantelor artificiale.

EDWIN MCMILLAN

KARL JANSKY
|n 1933, New York Times scria despre un fizician din New Jersey care ar fi descoperit semnale radio venite din spa]iu. Cu ajutorul unui dispozitiv simplu, Jansky descoperise un zgomot ciudat care venea dinspre constela]ia S`get`torului. Se [tie ast`zi c` sursa este de fapt o uria[` gaur` neagr` care se afl` \n centrul galaxiei noastre. El este considerat un pionier al radioastronomiei. Jansky ar fi fost cu siguran]` mult mai cunoscut dac` nu ar fi murit la doar 44 de ani.

|n fiecare laborator de chimie vezi c=te un afi[ cu tabelul periodic; dar p=n` la McMillan, acesta se oprea la uraniu. Mul]i oameni de [tiin]` credeau c` trebuie s` existe [i alte elemente, iar unii chiar au \ncercat s` le g`seasc`, \ns` f`r` succes. Apoi, \n 1940, la University of California, McMillan, \mpreun` cu un coleg, a bombardat atomii de uraniu cu neutroni [i au creat o cantitate minuscul` dintr-un metal pe care l-au numit neptuniu primul element transuranic.

FRITZ HABER

FRIDTJOF NANSEN

Genera]ii de studen]i \n chimie au studiat procesul Haber f`r` s`-[i dea seama c` acesta a salvat omenirea. La sf=r[itul secolului al XIX-lea, mul]i savan]i se temeau c` lumea va r`m=ne f`r` hran`, \ntruc=t popula]ia cre[tea mult prea repede \n raport cu produc]ia de alimente. Chimistul german (st=nga, cu trabuc) a descoperit o cale de a produce \n mas` \ngr`[`minte folosind azotul din atmosfer`. El a pus \mpreun` atomii de azot cu cei de hidrogen, form=nd amoniacul. |n iulie 1909, el [i colegii s`i au reu[it s` prind` azotul \n c=teva pic`turi de amoniac. Apoi au mbunt]it procesul de produc]ie, ceea ce a f`cut ca \ngr`[`mintele s` devin` ieftine [i abundente iar omenirea a evitat foametea mondial`.

Nansen este renumit pentru expedi]iile sale la Polul Nord. Pu]ini sunt \ns` cei care [tiu de marile sale descoperiri \n oceanografie [i biologie. El a ar`tat cum se formeaz` ghea]a \n mare, a descoperit prezen]a Curentului Golfului \n ad=ncurile Oceanului Arctic [i a f`cut studii de pionierat asupra sistemului nervos al animalelor marine.

SPUNE-NE CE CREZI
Ace[tia nu sunt, cu sigurant, singurii eroi necunoscu]i ai [tiin]ei. Spune-ne cine sunt ceilal]i [i de ce ar merita s` e faimo[i.

focus@msgroup.ro
noiembrie-decembrie 2011 53

10 OAMENI DE {TIIN} DE CARE NU AI AUZIT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BBC

54 noiembrie-decembrie 2011

Str~mo{ii omului

homonidelor
Acum 50.000 de ani, Homo sapiens a \nvins alte hominide \n lupta pentru supravie]uire Kate ravilious ne explic` de ce am reu[it.
La articoL a contribuit i Graham Southorn st`zi suntem aproape [apte milioane pe P`m=nt. Nicio alt` specie nu a avut o a[a de mare influen]` asupra Planetei ne-am r`sp=ndit pe toate continentele [i am restructurat suprafa]a [i atmosfera P`m=ntului. Dar nu am fost \ntotdeauna pe primul loc. Noi dovezi [tiin]ifice pun \ntr-o nou` lumin` lupta pentru supravie]uire pe care au dus-o str`mo[ii no[tri \mpotriva celorlalte hominide. A[adar, ce s-a \nt=mplat cu ceilal]i str`mo[i ai omului? S` ne \ntoarcem \n urm` cu 80.000 de ani: eram doar una dintre cele probabil cinci specii umane care se g`seau pe P`m=nt. Specia noastr`, Homo sapiens (om \n]elept, \n latine[te) reu[ise

Btlia

s` se impun` \n Africa. |n vestul Eurasiei dominau neanderthalienii, iar descenden]ii lui Homo erectus se pare c` tr`iau \n Indonezia, \n timp ce Homo floresiensis (omul din Flores sau hobbi]ii) locuiau \n insula indonezian` Flores. Un dinte [i un os care nu seam`n` cu altele, descoperite \n pe[tera Denisova din Siberia, \n 2008, le-au sugerat recent oamenilor de [tiin]` c` o alt` popula]ie uman` important` - denisovanii s-ar putea s` fi fost r`sp=ndi]i \n Asia. Undeva pe parcurs, aceste alte specii umane au disp`rut, Homo sapiens r`m=n=nd singurul supravie]uitor. Dar ce ne-a f`cut s` c=[tig`m b`t`lia? A fost noroc pur sau a fost vorba de anumite abilit`]i sau atribute care au avut un rol crucial?

noiembrie-decembrie 2011 55

Str~mo{ii omului

Str~mo{ii omului

maX planCk institute for evolutionary anthropology, Chris hildreth/duke university, sCienCe photo liBrary

Prima \nt=lnire una dintre cele mai timpurii contacte dintre speciile umane pare s` se fi produs \n india, \naintea unei erup]ii vulcanice masive. acum aproape 74.000 de ani, supervulcanul toba, din insula indonezian` sumatra, a explodat, eliber=nd 2.500km3 de magm` - un volum aproape dublu fa]` de cel al everestlui. erup]ia, care a fost de aproape 500 de ori mai mare dec=t cea a vulcanului din muntele st. helens din sua (1980), a aruncat cenu[` la 2.000 km distan]`, p=n` \n estul indiei. Cenu[a a c`zut asemenea z`pezii, timp de mai bine de dou` s`pt`m=ni. Ziua s-a transformat \n noapte, plantele s-au ofilit [i apele au fost poluate. Pn de curnd se credea c` schimb`rile climatice cauzate de erup]ie au eliminat oamenii, dar dovezile arheologice din india arat` c` lucrurile au stat cu totul altfel. din nefericire, nu s-au descoperit vreodat` schelete mediul tropical umed nu permite conservarea oaselor , dar arheologul de la university of oxford, mike petraglia, \mpreun` cu echipa sa, au g`sit mii de unelte de piatr` \ngropate sub cenu[a vulcanic`. surprinz`tor, acela[i tip de unelte de piatr` continu` s` apar` din straturile de sol de deasupra cenu[ii, ceea ce dovede[te c` me[terii acestora au supravie]uit dezastrului. dar cine au fost ei? multe dintre uneltele respective sunt minitopoare lame

Neanderthalienii tr`iau \n grupuri mici, a[a cum sunt \nf`]i[a]i \n acest muzeu din Krapina (Croa]ia)

simple [i eficiente care apar]inuser`, crede petraglia, vreunei specii asem`n`toare lui Homo erectus. dar c=teva dintre aceste unelte, dintre care unele par s` fie v=rfuri de s`ge]i de tipul celor folosite de Homo sapiens, l-au f`cut pe Petraglia s` spun` c` ar fi putut tr`i dou` specii de oameni \n estul indiei, \naintea erup]iei vulcanului toba. pe baza unei analize am`nun]ite a uneltelor [i a dat`rii sedimentelor \n care acestea au fost g`site, petraglia sugereaz` c` Homo sapiens ar fi ajuns \n estul indiei acum aproximativ 78.000 de ani, migr=nd din africa prin arabia, \n timpul unei perioade favorabile climatic. dup` acest moment, uneltele simple realizate de Homo erectus dispar treptat. Credem

c` Homo sapiens avea o tehnologie mai eficient` de v=n`toare, ceea ce a fost factorul decisiv, spune petraglia (vezi Cum se folose[te mai bine o suli]`, p58). dac` erup]ia vulcanului toba a avut vreun rol nu e clar.

Conflict european
Cam 45.000 de ani mai t=rziu s-a desf`[urat o alt` lupt` pentru supravie]uire. de data aceasta, ea a avut loc \n europa, iar protagoni[tii au fost str`mo[ii no[tri [i neanderthalienii. la \nceput, Homo sapiens [i neanderthalienii nu aveau motive s` se du[m`neasc`. apoi \ns`, clima europei a intrat \ntr-o faz` rece [i uscat`. neanderthalienii [i Homo sapiens au trebuit

Neanderthalienii (st=nga) aveau creiere la fel de mari precum ale Homo erectus (mijloc) [i Homo sapiens (dreapta), dar str`mo[ii no[tri aveau lobi temporali mai bine dezvolta]i

56 noiembrie-decembrie 2011

s` se ascund` \n refugia (zone locuibile), ceea ce a \nte]it lupta dintre cele dou` grupuri, explic` Chris stringer, antropolog la muzeul de istorie natural` din londra [i autor al c`r]ii The Origin Of Our Species. a[adar, cum se prezentau cele dou` specii? am=ndou` erau puternice din punct de vedere fizic [i mai v=njoase dec=t media oamenilor de azi, dar neanderthalienii mai cu seam` erau remarcabil de robu[ti. scheletele lor arat` c` aveau umeri largi [i g=turi puternice, spune stringer. str`mo[ii no[tri poate c` nu s-ar fi descurcat prea

grozav \ntr-o lupt` corp la corp cu un neanderthalian, dar se pare c` [tiau cum s` arunce o suli]`. Homo sapiens \[i putea folosi aceast` abilitate de la distan]`, evit=nd pericolul [i folosind mai pu]in` energie, explic` stringer. Chiar [i dac` cele dou popula]ii nu s-au nfruntat direct (vezi mai jos Se r`zboiau speciile timpurii de hominide?), abilitatea de a ucide de la distan]` a reprezentat un avantaj la v=n`toare pentru Homo sapiens. at=t scheletele de neanderthalieni, c=t [i cele de Homo sapiens au fost g`site \n regiuni cu climat rece, al`turi de cele ale mamu]ilor l=no[i - \n marea Britanie, de exemplu. dimensiunile mari ale neanderthalienilor le-au fost de ajutor la \nc`lzirea corpului, dar au avut [i dezavantaje. Tr`ind \n acela[i mediu cu Homo sapiens, neanderthalienii aveau nevoie s` consume c=teva sute de calorii \n plus pe zi, ceea ce \nseamn` c` depindeau mult mai mult de v=n`toare, spune stringer. analiza chimic` a oaselor provenite de la membrii celor dou` specii sus]ine aceast` teorie, ar`t=nd c` neanderthalienii erau mari carnivori, \n timp ce str`mo[ii no[tri se bizuiau pe tot soiul de resurse, precum v=natul mic sau pe[te.

iar c=nd vine vorba de c`ldura corpului, Homo sapiens folosea alte [mecherii dob=ndite prin adaptare: ]esutul [i cusutul. arheologii au descoperit ace simple, f`cute din filde[ [i os, l=ng` r`m`[i]e de Homo sapiens vechi de p=n` la 35.000 de ani. Cu ajutorul acestei tehnologii am putut s` folosim pieile de animale pentru a ne confec]iona corturi, haine groase [i \nc`l]`ri de blan`, spune stringer. Cel mai important lucru e c` ne-am putut \nc`lzi odraslele, ceea ce ne-a avantajat fa]` de neanderthalieni \n \ncercarea de a supravie]ui fluctua]iilor climatice. dimpotriv`, neanderthalienii se pare c` n-au \nv`]at niciodat` s` coas`, recurg=nd
ADN-ul neanderthalienilor a fost ob]inut din aceste fragmente de oase

Se rzboiau speciile timpurii de hominide?


Homo sapiens este nftisat uneori ca b`t=ndu-se cu neanderthalienii [i cu Homo erectus. Nu exist` dovezi concludente ale unor astfel de conflicte, dar este plauzibil s` credem c` a[a au stat lucrurile, spune John Shea, profesor la Stony Brooks University. |ntre primatele mari de azi vedem dou` strategii de rezolvare a disputelor. Maimu]ele bonobo se masturbeaz` [i fac sex, \n timp ce cimpanzeii se bat [i se anihileaz`. Eu cred c` hominidele s-au l`sat \n pace unele pe altele. Aceasta nu este \ns` singura ipotez`. |n 1959 au fost descoperite \ntr-o pe[ter` din Irak r`m`[i]ele unui neanderthalian botezat Shanidar 3. Scheletul avea o ran` neobi[nuit` \n partea st=ng` - o coast` fusese zg=riat`, \n timp ce restul era relativ \n bun` stare. Acum doi ani, antropologul evolu]ionist Steven Churchill de la Duke University a sus]inut c` o asemenea ran` putea proveni doar de la un proiectil, suger=nd c` o suli]` fusese lansat`, nu \nfipt`. Cu alte cuvinte Shanidar 3 a fost, poate, omor=t de unul de-ai no[tri de un Homo sapiens. Dac` nu cumva rana se datora propriei nendemnri.

Paleontologul Steven Churchill (dreapta) [i colegii s`i testeaz` arme albe \nregistr=nd efectul acestora asupra gelatinei

noiembrie-decembrie 2011

Str~mo{ii omului 57

Str~mo{ii omului

Cum se folose[te o suli]


Suli]ele de lemn ale neanderthalienilor erau mari [i grele, m`sur=nd \ntre 1,5m [i 2m \n lungime [i 4-5cm \n grosime, fiind ascu]ite la un cap`t. |n m=inile unui neanderthalian, aceasta era o arm` letal`. Era folosit` mai ales \n lupta corp la corp, fiind \nfipt` lateral \n animalele mari, precum elefan]ii. Neanderthalienii erau suficient de puternici s` ]in` suli]a \n timp ce animalul se zb`tea, ceea ce provoca multe daune. Ei puteau arunca [i la distan]e mici. Puteau azv=rli suli]a la 10-30m, explic` profesorul John Shea. Homo sapiens aruncau \ns` mai bine. Aveau antebra]ele mai lungi, ceea ce le permitea s` arunce mai bine la distan]e mai mari. E probabil ca [i Homo erectus s` fi folosit suli]e de lemn, dar se crede c` palmele lor erau orientate \n fa]`, a[a \nc=t, asemenea neanderthalienilor, nici ei n-ar fi putut arunca foarte departe. tr`s`turi aparent d`un`toare i-a f`cut pe Homo sapiens s` dob=ndeasc` aptitudini specializate [i diverse, ceea ce i-a ajutat la adaptarea la medii diferite [i la exploatarea acestora. de exemplu, cei cu autism \ntr-o form` u[oar` sunt adesea extrem de capabili \n \ndeplinirea unei activit`]i anume. nu este greu s` vedem c` aten]ia fa]` de detalii, memoria excep]ional`, setea de cunoa[tere [i o concentrare obsesiv` [i exclusiv` poate conduce la realiz`ri excep]ionale \n anumite domenii, spune spikins. uneltele de precizie, noile tehnologii de v=n`toare [i dezvoltarea comunic`rii simbolice ar fi putut s` apar` ca rezultat al unei gndiri neconven]ionale. |n acela[i timp, cei dispu[i s` duc` o existen]` izolat` se poate s` fi devenit exploratori care s` descopere noi ]inuturi [i resurse.

Capacitatea str`mo[ilor no[tri de a arunca suli]a le oferea un avantaj

la legatul sau prinsul mai multor piei una de alta (cu ajutorul unor spini, de pild`).

min]i neconven]ionale
unele dintre aceste diferen]e comportamentale [i tehnologice pare s` fi ap`rut pentru c` cele dou` specii g=ndeau \n feluri diferite. Compar=nd forma craniilor, arheologii au ar`tat c` neanderthalienii aveau creiere asem`n`toare ca dimensiuni cu cele ale reprezentan]ilor timpurii ai speciei noastre, \ns` cu un lob occipital (zona din spatele creierului) mai mare. aceast` parte a creierului este asociat` cu procesarea vizual`, ceea ce ar putea s` \nsemne c` neanderthalienii aveau un v`z mai bun [i puneau distinge mai bine lucrurile din locurile \ntunecoase, precum p`durile cele mai dese. Homo sapiens \ns` avea un lob temporal mai dezvoltat (zonele laterale ale creierului, asociate cu ascultarea, limbajul [i memoria \ndelungat`). Credem c` membrii Homo sapiens aveau un limbaj mai complex dec=t neanderthalienii [i puteau s` \n]eleag` [i s` discute concepte precum viitorul [i trecutul \ndep`rtat, spune stringer. mai mult, se pare c` str`mo[ii no[tri puteau s` vorbeasc` mai repede. la Homo sapiens, partea superioar` a tractului respirator este mai curbat` dec=t la neanderthalieni, ceea ce u[ureaz` producerea de sunete variate cu o vitez` mai mare. penny spikins, arheolog la university of york, a propus recent ipoteza c` Homo

superstoCk, sCienCe photo liBrary, joao Zilhao, el sidron researCh team

Antropologul evolu]ionist Svante Pbo (dreapta) c`ut=nd fragmente de os \ntr-o pe[ter` din Spania

sapiens a avut o diversitate mai mare de creiere dec=t neanderthalienii. Cercetarea noastr` indic` faptul c` unul dintre motivele pentru membrii din Homo sapiens au reu[it s` se impun` este faptul c` au acceptat oameni cu min]i neconven]ionale \n societatea lor de exemplu, pe cei cu autism sau schizofrenie. analizele recente ale genomului neanderthalian sprijin` teoria min]ilor neconven]ionale a lui spikins, ar`t=nd c` neanderthalienii nu aveau genele asociate cu autismul sau schizofrenia. Pare firesc s` tragem concluzia c` neanderthalienii erau mult mai asem`n`tori unii cu al]ii din punct de vedere genetic, mai reticen]i fa]` de acceptarea diferen]elor dintre oameni, spune spikins. toleran]a fa]` de aceste

Cultur` [i clim`
anumite forme neobi[nuite de a vedea lucrurile i-au ajutat, poate, pe oameni s` rezolve tensiunile sociale. {amanismul, muzica [i dansul au format leg`turi \ntre oameni, spune spikins. |n acela[i timp, cei mai \nzestra]i artistic i-au uluit pe ceilal]i cu picturile lor precise [i literale de pe pere]ii pe[terilor. acum aproape 30.000 de ani, multe dintre aceste talente [i \nsu[iri erau deja caracteristice societ`]ilor de Homo sapiens, dar lipseau din comunit`]ile de neanderthalieni. vedem feluri asem`n`toare de r`ni la scheletele de neanderthalieni masculi [i femele, ceea ce sugereaz` c` nu exista o diviziune a muncii sau roluri specializate, spune spikins. toleran]a, combinat` cu setea de explorare, le-a dat un alt avantaj semnificativ celor din specia Homo sapiens. obiecte precum colierele de scoic` sau uneltele de cremene, descoperite la mare distan]` de locul \n care au fost confec]ionate, arat` c` str`mo[ii no[tri f`ceau comer] la distan]`, oferind la schimb materiale, idei [i cunoa[tere. dimpotriv`, neanderthalienii nu obi[nuiau s` fie prea comunicativi \n afara grupurilor mici \n care tr`iau. ei adunau resurse din apropiere, probabil nereu[ind s` descopere materiale noi, tehnologii sau tipuri de mediu din afara teritoriului lor. Cu toate acestea, neanderthalienii au

58 noiembrie-decembrie 2011

supravie]uit cu succes, domin=nd peisajul european timp de 300.000 de ani. {i totu[i, la doar c=teva mii de ani de la sosirea lui Homo sapiens, num`rul lor s-a redus drastic. au disp`rut \n cele din urm` acum aproximativ 30.000 de ani, ultimul lor refugiu cunoscut fiind sudul peninsulei iberice. stringer crede c`, din mai multe puncte de vedere, neanderthalienii au avut pur [i simplu ghinionul de a tr`i \ntr-un loc [i \ntr-un timp care nu le-au fost propice. au fost nevoi]i s` concureze cu Homo sapiens \n timpul unei faze climatice foarte instabile \n \ntreaga Europ`. |n timpul fiec`ruia dintre aceste cicluri rapide, ei au suferit mai multe pierderi dec=t Homo sapiens [i au fost astfel elimina]i treptat. Dac` ar fi avut parte de clim` stabil`, poate c` ar fi r`mas aici p=n` azi.

ultimii r`t`ci]i
odat` cu dispari]ia neanderthalienilor, se crede c` au r`mas doar dou` specii de oameni: Homo sapiens [i Homo floresiensis

hobbi]ii. a[a cum spune [i porecla, ace[tia aveau corpuri mici (doar cu pu]in peste 1m \n`l]ime) [i creiere pe m`sur`. Cu toate acestea, comportamentul lor era inteligent. ei foloseau unelte de piatr` care indic` faptul c` v=nau \n comun [i poate [i faptul c` g`teau cu ajutorul focului. era foarte posibil s` existe [i azi, dac` nu ar fi avut loc o alt` enorm` erup]ie vulcanic` \n urm` cu 17.000 de ani. aceasta

Pe[tera Gorham din Gibraltar a fost unul dintre ultimele refugii ale neanderthalienilor

V=ntori picta]i
Documentarul BBC Planet Of The apemen \i prezint` pe Homo sapiens ca av=nd pielea neagr`, \ntruc=t tocmai p`r`siser` Africa. Neanderthalienii sunt \nf`]i[a]i ca av=nd tenul mai deschis pentru c` f`cuser` aceea[i c`l`torie cu o jum`tate de milion de ani mai devreme. Dup John Shea, consultantul stiin]ific al documentarului, clima european` \nnorat` ar fi determinat selec]ia natural` a unui ten deschis care s` absoarb` mai bine radia]iile ultraviolete. Dar corpurile deschise la culoare ies periculos de mult \n eviden]`, a[a c` probabil \[i pictau fe]ele [i corpurile \nainte de v=n`toare. A fost descoperit mangan negru l=ng` corpurile neanderthalienilor, spune Shea. S-ar fi putut decora dac` pielea lor pierduse melanin`. Pigmentul ar fi slujit drept camuflaj care s` le permit` s` se apropie de animale. Pigmen]ii puteau s` fie folosi]i drept cosmetice, a[a cum arat` urmele descoperite pe scoicile din Spania.

le-a devastat insula, a eliminat vegeta]ia [i stegodonul o specie asem`n`toare unui elefant pitic, care se crede c` ar fi f`cut parte din dieta de baz` a hobbi]ilor. p=n` acum nu exist` dovezi c` ar fi intrat \n competi]ie cu Homo sapiens. poate c` pur [i simplu nu au reu[it s` supravie]uiasc` \n urma erup]iei, spune stringer. dar iat` c` se dovede[te c` alte specii umane nu au disp`rut complet. anul trecut, svante pbo, de la institutul max planck de antropologie evolu]ionist` din leipzig, germania, a analizat, \mpreun` cu colegii ei, oase provenite de la neanderthalieni [i a identificat secven]a genomului acestora. Cercet`torii au descoperit c` to]i oamenii care au str`mo[i \n afara africii au aproximativ 2,5 la sut` din adn \n comun cu neanderthalienii. anul acesta, pbo [i colegii s`i au realizat analize similare asupra oaselor de degete descoperite \n pe[tera denisova din siberia. ei au ar`tat c` denisovanii mprtsesc aproximativ 5% din materialul lor genetic cu melanezienii din zilele noastre (care tr`iesc \n insulele din Asia de Sud-Est, cum ar fi Noua Guinee). at=t neanderthalienii, c=t [i denisovanii s-au \mperecheat cu oamenii [i au avut copii fertili, spune pbo. |ntr-un fel, ei tr`iesc ast`zi \n noi. Kate Ravilious este jurnalist, specializat` \n civiliza]ii str`vechi.

DESCoPEr~ mAi mult


www.bbc.co.uk/nature/life/Homo Site despre ominidele timpurii, realizat de echipa de la BBC Nature The Origin Of Our Species Chris Stringer (Allen Lane, 2011)
noiembrie-decembrie 2011 59

Trus` de machiaj neanderthalian? Urme de pigmen]i au fost descoperite pe scoici

Str~mo{ii omului

bbc, RObERT HARDING, IllusTRATION by FlATlINER

60 noiembrie-decembrie 2011 Codul vie}ii

codul vie]ii
amenii au \ncercat dintotdeauna s` \n]eleag` lumea din jurul lor. |ncerc`m mereu s` ne explic`m cum de lumea este f`cut` a[a cum este f`cut` [i cum de-am ajuns unde suntem. Ne uit`m \ns` [i spre viitor, pentru a prezice ce se va \nt=mpla. Lupta de supravie]uire ne-a programat s` putem identifica pattern-uri care s` ne ajute s` prezicem mai bine ce se va \nt=mpla. C`ut=nd r`spunsuri, am g`sit c`i de a decoda lumea [i de

De la bule de s`pun la anchete judiciare, Marcus du Sautoy dezv`luie codurile ascunse care ne guverneaz` existen]a

a \n]elege uria[a complexitate a naturii nconjur`toare. Limbajul pe care l-am creat pentru a \n]elege acest cod este matematica. |n subteranele universului nostru exist` un ]inut nev`zut, \n care s`l`[luiesc numere, tipare [i figuri geometrice. Aceste coduri explic` de ce lumea este a[a cum este [i ele ne-au ajutat de-a lungul vremii s` ne reconfigur`m mediul, s` construim ora[e nemaiv`zute [i s` dezvolt`m tehnologii uimitoare. Universul ar fi putut s` fie un talme[-balme[ \n care lucrurile

Marcus Du sautoy Prezentatorul documentarului The Code este profesor de matematic` la university of oxford [i simonyi Professor for the Public understanding of science.

noiembrie-decembrie 2011

Codul vie}ii 61

Codul vie}ii

Capetele de afi[ \n jocul matematic al lumii

Numerele Naturii
(pi) = 3.14159
Pi este num`rul ob]inut prin \mp`r]irea circumferin]ei unui cerc la diametru. Vechii egipteni i-au aproximat valoarea la 256/81, aproximativ 3.16 ceea ce nu-i r`u la o prim` estimare. Ce-i mai ciudat la pi este c` nu poate fi reprezentat ca frac]ie. Expansiunea zecimalelor acestui num`r continu` la infinit f`r` s` se repete vreodat`. Se crede chiar c` orice [ir finit de numere (inclusiv num`rul t`u de cont) apare la un moment dat dup` virgul`. Cercul este forma de baz` din instrumentarul oric`rui geometru, iar pi este cercul transpus \n limbajul numerelor. Datorit` importan]ei cercului, pi apare de multe ori \n cele mai nea[teptate locuri. Multe dintre formulele fundamentale din matematic` con]in, printre alte ingrediente, [i acest num`r enigmatic.

Phi = 1.61803

Cunoscut` [i ca tietura de aur, phi este un num`r favorit at=t pentru arti[ti, c=t [i pentru oamenii de [tiin]`. Num`rul exprim` dimensiunile unui dreptunghi despre care se crede c` surprinde propor]iile cele mai satisf`c`toare din punct de vedere estetic. Dac` raportul dintre latura lung` (A) a unui dreptunghi [i cea scurt` (B) este egal cu raportul dintre suma celor dou` laturi (A+B) la latura lung` (A), atunci acest raport A/B se consider` a fi raportul de aur. Arti[ti plastici, arhitec]i, compozitori [i chiar poe]i au inclus de-a lungul vremii acest num`r \n lucr`rile lor. Le Corbusier, de pild`, a folosit dimensiunile propor]iei de aur la construc]ia multora dintre cl`dirile sale. T`ietura de aur este legat` de un alt [ir faimos numerele lui Fibonacci: 1,1,2,3,5,8,13, 21 (\n care fiecare num`r este egal cu suma ultimelor dou`). Dac` \mpar]i orice num`r din acest [ir cu cel de dinaintea sa, rezultatul va fi din ce \n ce mai aproape de phi, pe m`sur` ce numerele din [ir sunt din ce \n ce mai mari.

e = 2.71828
THINksTOck, cORbIs, bbc, AlAmy

Acesta este poate pe locul al doilea \ntre cele mai faimoase numere din matematic`. Apare ori de c=te ori se folose[te conceptul de cre[tere, pentru c` reprezint` cre[terea optim` care poate fi atins` dat fiind un punct de plecare. Asemenea lui pi, e are o expansiune zecimal` infinit`, care nu se repet` niciodat`. {i tot ca pi, num`rul apare c=nd nici nu te-a[tep]i, \n tot soiul de situa]ii. De exemplu, e are leg`tur` cu acumularea dob=nzii \n contul nostru bancar. Un cont care ofer` o dob=nd` de sut` la sut` pe an presupune c` unde era un leu, dup` un an vor fi doi. O banc` unde dob=nda este de 50 la sut` la fiecare [ase luni \]i va pl`ti \ns` 2,25 de lei dup` un an. Dac` dob=nda este de 33,3 la sut` la fiecare patru luni, \]i va oferi 1.3333 = 2.37 lei. Pe m`sur` ce \mpar]i un an \n buc`]ele din ce \n ce mai mici, po]i ajunge p=n` la 2,72 lei (sau, mai exact, 2.71828...), rezultatul ob]inut cu ajutorul num`rului e.

62 noiembrie-decembrie 2011

un ciclu de via]` a c`rui durat` este un num`r prim d` anumitor specii de cicade avantaje asupra pr`d`torilor

s` se \nt=mple f`r` niciun rost. A[a [i arat` c=teodat`. Dac` trecem \ns` de suprafa]`, g`sim peste tot dovezi despre existen]a codului.

Calendarul naturii

|n mai anul trecut, \n sudul statelor unite au \nceput s` ias` din p`m=nt insecte dintr-o anumit` specie de cicade, care s-au c`]`rat \n copaci, sco]=nd sunete stridente de \mperechere. Partea cea mai bizar` a pove[tii este c` locuitorii din Nashville, st louis [i montgomery nu mai auziser` asemenea sunete din 1998, cu 13 ani mai devreme. cicadele pe care le puteau auzi oamenii erau larvele celor care ap`ruser` \n mileniul trecut. Iar genera]ia viitoare de cicade nu va ap`rea dec=t dup` 13 ani. Acest ciclu de via]` este extraordinar. cum de num`r` insectele p=n` la 13? {i de ce aleg 13? Nu pare s` fie o alegere la \nt=mplare. Alte dou` soiuri din America de Nord au acela[i ciclu de via]` de 13 ani, dar apar \n alte regiuni [i \n al]i ani. Exist` chiar [i alte 12 specii care apar o dat` la 17 ani. Ai putea spune c` e o pur`

\nt=mplare. E foarte curios \ns` c` nu exist` cicade cu ritmuri de via]` de 12, 14, 15, 16 sau 18 ani. Dac` te ui]i cu ochii unui matematician la aceste insecte vei vedea un pattern: 13 [i 17 sunt numere prime, care se \mpart doar la ele \nsele [i la 1. cicadele cu un ciclu de via]` a c`rui durat` are un num`r prim de ani au un avantaj evolutiv. s` ne g=ndim ce se \nt=mpl` atunci c=nd un pr`d`tor apare \n p`dure o dat` la [ase ani. O cicad` al c`rei ciclu de via]` dureaz` opt sau nou` ani se va \nt=lni cu un pr`d`tor mult mai des dec=t una cu ciclu de via]` de [apte ani (alt num`r prim). cicadele au descoperit numerele prime f`r` s`-[i dea seama, folosind strategii evolutive. Oamenii \ns` au \n]eles nu doar c` aceste numere sunt esen]iale pentru supravie]uire, ci [i c` sunt elementele pe care se sprijin` matematica. Fiecare alt num`r este construit prin \nmul]irea numerelor prime. Pornind de la numere, ob] ii matematica, iar de la matematic` ajungi la [tiin]`. Tiparele pe care se sprijin` ciclurile de via]` ale cicadelor poate c` nu au
noiembrie-decembrie 2011 63

Codul vie}ii

Codul vie}ii

FraCtalii
Simplitatea complexit`]ii
Hexagonul este una dintre structurile cele mai eficiente din natur`

fost evidente de la bun \nceput, dar exist` [i alte fenomene naturale care au pattern-uri similare, fa]` de care nu putem dec=t s` ne minun`m.

elemente constitutive

Faimoasa forma]iune st=ncoas` Giants causeway din Irlanda de Nord este un asemenea loc. Aceast` re]ea neobi[nuit` de coloane cu [ase fe]e, care ]=[ne[te din marea Irlandei, se \ntinde c=t vezi cu ochii. sunt cu totul 40.000 de coloane \ngr`m`dite \ntr-o regiune mic` de coast`. Acestea nu sunt perfecte: unele au [apte laturi, c=teva au opt, dar abunden]a hexagoanelor este remarcabil`. Giants causeway este uimitoare pentru c` este a[a de regulat`, spre deosebire de regiunea din jur. Peisajul din cap`tul nordic al Irlandei \]i aduce imediat aminte de un fagure. Esen]ial` pentru ambele fenomene naturale geometrice este eficien]a. tot a[a cum o minge care cade de pe-un deal g`se[te \ntotdeauna punctul cel mai de jos, st=ncile de la Giants causeway s-au format \n modul care necesit`

cel mai mic consum de energie pentru a r`m=ne \n picioare. Dac` faci calculele, descoperi c` forma geometric` cel mai u[or de creat este o re]ea de hexagoane. {i pentru albine fagurii hexagonali reprezint` cea mai eficient` solu]ie, care utilizeaz` cea mai mic` cantitate de cear` pentru a depozita cea mai mare cantitate de miere. Formele pe care le iau bulele de s`pun sunt determinate de aceea[i c`utare a eficien]ei. suprafa]a unei bule este direct propor]ional` cu energia. motivul pentru care o bul` este o sfer` perfect` este c` aceasta este forma geometric` care poate con]ine cel mai mare volum dat \n interiorul unei suprafe]e cu cea mai mic` arie posibil`. Acela[i cod func]ioneaz` [i \n cazul unor structuri mai complicate de bule. Dac` bagi un cadru de s=rm` \ntr-o solu]ie de s`pun, peliculele care rezult` vor lua forma care va folosi cea mai pu]in` energie [i va fi cea mai stabil`. Arhitectul Otto Frei a folosit aceast` idee pentru construc]iile extraordinare de la

Natura apare uneori drept complex` [i haotic`, dar am descoperit c` formele care apar \n jungle, mun]i [i p`duri respect` [i ele \n fond un cod matematic simplu. Fractalii sunt forme care au proprietatea stranie de a-[i re]ine complexitatea la orice scar`. De exemplu, ]`rmurile au caracteristicile unor fractali. Dac` iei h`r]i ale coastei Rom=niei la diferite scale este imposibil s`-]i dai seama care imagine reprezint` o hart` detaliat` [i care este o reprezentare la scar` larg`. |ns` \n ciuda acestei complexit`]i infinite am descoperit c` fractalii pot fi genera]i cu ajutorul unor ecua]ii simple. Acest fapt a fost exploatat de unul dintre studiourile de film cu cel mai mare succes. Peisajele uimitor de realiste folosite de Pixar \n filmul Up au fost create nu de arti[ti, ci de matematicieni care s-au folosit de propriet`]ile geometrice ale fractalilor.

thiNkstock X2, alamy, ordNaNce survey

Olimpiada de la mnchen. Formele cl`dirilor sunt versiuni la scar` mai mare ale experimentelor pe care Frei le-a f`cut cu s=rm` [i s`pun. Este un exemplu perfect despre cum codul naturii ne poate da puterea s` transform`m lumea.

identificarea codului uman

c` natura intr` \n tipare [i reguli poate s` nu ne surprind`. s-ar putea s` fim uimi]i s` afl`m c` [i natura uman` are un cod matematic pe care-l

64 noiembrie-decembrie 2011

putem folosi pentru a ne \n]elege trecutul [i viitorul. Oamenii sunt sclavii obi[nuin]ei ne repet`m f`r` s` ne d`m seama. Fie c` e vorba de cump`r`turi, de un joc de poker sau de un criminal care \ncearc` s`-[i ascund` crima, nu ne putem ab]ine s` ne comport`m \ntr-un fel care este departe de a fi \nt=mpl`tor. kim Rossimo, fost detectiv, a propus o ecua]ie matematic` menit` s` ajute la prinderea infractorilor recidivi[ti. Dar \n loc s` \ncerce s` prezic` urm`toarea ]int` a infractorilor, ecua]ia prive[te spre trecut, \ncerc=nd s` identifice locul \n care au fost planificate infrac]iunile, pe baza lu`rii \n considerare a tuturor locurilor \n care acestea au avut loc. Premisa este c` infractorii las` o zon`-tampon \n jurul locului \n care locuiesc, dar nu comit faptele la o distan]` foarte mare de acesta. Nu e doar o teorie. |n anii 90, ecua]ia lui Rossimo a fost folosit` de scotland yard pentru a-l prinde pe a[a-numitul mardi Gras bomber,

care terorizase londra cu 36 de bombe. Ecua]ia a fost folosit` de nenum`rate ori de-atunci \ncoace. Rossimo a folosit-o chiar cu scopul de a rezolva unul dintre cele mai mari mistere ale tuturor timpurilor, \ncerc=nd s` identifice posibilul domiciliu al lui Jack spintec`torul. Ecua]ia sugereaz` dou` str`zi din londra, Flower & Dean street (ast`zi Walk) [i Thrawl street. Exist` [i dovezi care confirm` rezultatele ecua]iei. Ecua]ia lui Rossimo detecteaz` tipare comportamentale care permit identificarea locuin]ei unui suspect pe baza ac]iunilor trecute ale acestuia. Alte organiza]ii folosesc codul pentru a privi c`tre viitor [i a face predic]ii despre ce urmeaz` s` \ntreprindem. Google are acces la o baz` de date uria[` de cereri de c`utare de peste tot din lume. multe dintre c`ut`ri chiar sunt la \nt=mplare, dar cei de la Google au reu[it s` identifice anumite pattern-uri. {i s-au descurcat \ntr-at=t de bine, \nc=t au reu[it s` identifice o epidemie mondial` de grip`

stadionul olimpic finalizat \n 1972, proiectat de otto Frei, a fost inspirat de bule de s`pun

\naintea autorit`]ilor. Deslu[irea cantit`]ii uria[e de date pe care o l`s`m \n urm` atunci c=nd navig`m pe internet le-a permis anali[tilor Google s` prezic` lucruri precum cele mai populare destina]ii de vacan]` sau c=te ma[ini vor fi v=ndute \ntr-un an chiar [i modelele respective. Alt succes al Google a fost prezicerea c=[tig`torilor premiilor Oscar, pe baza unei corel`ri a c`ut`rilor de filme la cinematografele din New york [i a c=[tig`torilor din fiecare an. Puterea matematicii este c` ne dezv`luie structuri acolo unde credeam c` nu este dec=t \nt=mplare [i haos. Poate c` asta e [i remarcabil la matematic`: \n ciuda complexit`]ii incredibile a lumii \n care tr`im, totul poate fi explicat cu ajutorul numerelor. matematica este codul naturii. Acest cod cuprinde nu doar adev`ruri universale, ci poate chiar singurul adev`r.

AFl~ MAi MulTe


www.bbc.co.uk/code Particip` la un concurs BBC de spart coduri Numerele naturii Ian Stewart (Humanitas, 2006)
Dac` punem \n ecua]ia lui Kim Rossimo locurile primelor [apte crime ale lui Jack Spintec`torul (punctele ro[ii), rezultatul sugereaz` c` acesta locuia pe una dintre str`zile marcate cu galben

Alexs Adventures In Numberland Alex Bellos (Bloomsbury, 2011)


noiembrie-decembrie 2011 65

Codul vie}ii

|N~UNTR CREIERU T~U


DaviD Clugston

66 noiembrie-decembrie 2011

|N~UNTRUL CREIERULUI T~U

RUL ULUI

Func]ionarea creierului r`m=ne un mister. Un laborator din SUA ne ofer` \ns` cea mai detaliat` hart` de p=n` acum a acestui morman de celule. Bryn Nelson a fost acolo [i ne spune ce-a v`zut
cl`dire neimpozant` se ridic` deasupra canalului naval al lacului Washington din seattle. |nauntrul ei, un tehnician de laborator se uit` atent \ntr-un aparat ce seam`n` cu o mic` ma[in` de t`iat [unc`, a[ezat` \ntr-un congelator vertical. Cu fiecare trecere a lamei, \nc` o felie sub]ire de scoar]` cerebral` uman` se desprinde dintr-o bucat` de grosimea unui deget, ]inut` la -17C. Tehnicianul pozi]ioneaz` apoi felia un sfert din grosimea unei foi de h=rtie pe o lamel` mult mai cald` de microscop, iar ]esutul cerebral este fixat la locul s`u. acesta e genul de materie prim`, meticulos t`iat`, colorat`, examinat` [i reasamblat`, pe care cei de la allen institute for Brain science au transformat-o \ntr-un atlas

tridimensional am`nun]it al creierului uman. Dac` efortul interna]ional de succes de a enumera cele trei miliarde de litere ale aDn-ului din genomul uman reprezint` ce-ul, dr. allan Jones, CEo-ul institutului, spune c` atlasul ofer` o indicare precis` a lui unde. Mai exact, atlasul indic` unde anume sunt activate \n creier cele aproximativ 20.000 de gene ale genomului [i \n ce grad. |ntreaga noastr` colec]ie de gene se reg`se[te \n fiecare celul` a corpului (\n afar` de sperm` [i ovule), dar, ca \n cazul sistemului de lumini dintr-o mare metropol`, genele pot deveni active ca r`spuns la diferi]i stimuli, \n diferite regiuni ale corpului [i la momente diferite. unele sunt \ntotdeauna active, \n timp ce altele sunt mereu inactive.
noiembrie-decembrie 2011 67

|N~UNTRUL CREIERULUI T~U

|N~UNTRUL CREIERULUI T~U

|N MINTEA TA

Cercetarea de la Allen Institute a extins deja cunoa[terea noastr` asupra structurilor creierului
CORTEX PREFRONTAL DORSAL-LATERAL

Cercetarea incipient` sugereaz` c` aceast` structur` ar putea fi un focar pentru schizofrenie. Folosind uneltele institutului, cercet`torii pot examina activitatea a zeci de gene asociate schizofreniei.

Corpus callosum

Cortex cerebral

Talamus
CORTEXUL ETORHINAL

O analiz` a cercet`torilor a concluzionat c` fondul genetic poate influen]a modelul de activitate al genelor din regiuni ale creierului precum aceasta, care sunt implicate \n memorie.

Hipotalamus

Cerebel

AMIGDALA CEREBRAL

sCienCe phoTo library x3, allen insTiTuTe, david ClugsTon

La [oareci, cercet`torii de la Allen Institute au descoperit c` aceast` structur`, implicat` \n emo]ii, fric` [i agresiune, e una dintre cele mai afectate de privarea de somn. C=nd [oarecii erau ]inu]i treji, unele gene, precum cele implicate \n r`spunsul la stres, \[i intensificau activitatea, \n timp ce altele deveneau aproape complet inactive.

Trunchi cerebral

HIPOCAMPUL

H`r]ile anatomice ale creierului divid de obicei hipocampul implicat \n \nv`]are [i memorie - \n patru subregiuni. Dar au existat diferen]e mari \n activitatea genelor la [oareci, ceea ce sugereaz` c` exist` de fapt mult mai multe subregiuni.

68 noiembrie-decembrie 2011

|n creier, unele gene implicate \n formarea memoriei pot deveni regulat hiperactive \n zona hipocampului, fiind \ns` complet pasive la c=]iva milimetri distan]`. atlasul se dovede[te deja a fi o unealt` nepre]uit` pentru oamenii de [tiin]` care \ncearc` s` \n]eleag` cum se manifest` \n creier afec]iuni precum alzheimerul [i schizofrenia. alte studii au f`cut primul pas \n solu]ionarea puzzle-ului, ar`t=nd care gene sunt mai comune la ace[ti bolnavi. acum, folosind atlasul creierului, oamenii de [tiin]` pot descoperi exact unde sunt aceste gene ascunse, dezactivate, sau activate.

Atlasul se dovede[te deja o unealt nepre]uit pentru oamenii de [tiin]

Efortul a \nceput \n urm` cu un deceniu, dup` o \nt=lnire organizat` de miliardarul [i cofondatorul Microsoft paul allen. exper]ii au decis \n final c` un atlas accesibil public al creierului e cea mai bun` alegere
Un cortex uman este t`iat \n sec]iuni din ce \n ce mai mici, \nainte de a fi analizat

Fondurile de \nceput

100mld

pentru un proiect de durat`, iar allen a oferit institutului un cadou de 75 de milioane de euro. Pentru a vedea cum anume vor \ndeplini o astfel de sarcin` monumental`, institutul a construit mai \nt=i un atlas al creierului de [oarece. Proiectul ce a durat trei ani a implicat acumularea a nu mai pu]in de milion de imagini de rezolu]ie \nalt`, ce \nregistrau activitatea specific localizat` a fiec`rei gene. Creierul uman este de aproximativ 930 de ori mai mare ca volum [i infinit mai complicat. {tiam c` nivelul de complexitate urma s` fie probabil una dintre cele mai mari provoc`ri, spune dr Elaine shen, managerul proiectului allen Human Brain atlas. de celule neuronale sunt |mbr`cat` frumos localizate \n creierul uman, spre deosebire de 75 mil la [oareci \ntr-un costum gri, ea poveste[te pe

Bryn Nelson [i Darren Bertagnoli

marginea unui slide show despre am`nuntele din activitatea institutului. imaginile colorate pe care le arat` au fost produse prin tehnici precum rezonan]a magnetic`, folosit` de radiologi pentru a vizualiza organele interne, prin procese de colorare, prin care patologii scot \n eviden]` celulele individuale [i evalu`ri bazate pe culoare, folosite de biologii moleculari pentru a m`sura activitatea genelor singulare. P=n` acum, oamenii de [tiin]` au \ncheiat cercetarea a dou` creiere, prelevate de la doi b`rba]i de

noiembrie-decembrie 2011 69

|N~UNTRUL CREIERULUI T~U

|N~UNTRUL CREIERULUI T~U

Institutul a primit 75 milioane de euro de la cofondatorul Microsoft Paul Allen

Aceast` imagine, ob]inut` printr-o tehnic` Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging, arat` canalele fibrelor nervoase din creierul uman

allen insTiTuTe x4, david ClugsTon, sCienCe & soCieTy piCTure library, sCienCe phoTo library

Probele de ]esut cerebral au fost tratate cu o vopsea fluorescent`

O ISTORIE A CERCET~RII CREIERULUI


1848

Personalitatea lucr`torului de cale ferat` american Phineas Gage se schimb` dup` ce o bar` de metal trece prin lobul s`u frontal, indic=nd c` aceast` regiune ar putea controla comportamentul

Eugene Roberts [i J. Awapara descoper` acidul gama aminobutiric (GABA), un neurotransmi]`tor substan]` ce transmite mesaje \ntre celulele creierului

1906

1924
Fizicianul italian Camillo Gogli dezvolt` o vopsea care \i permite patologului spaniol Santiago Ramon y Cajal s` valideze teoria potrivit c`reia creierele sunt alc`tuite din nenum`rate celule cerebrale. Ambii primesc un premiu Nobel.

1950
Germanul Hans Berger realizeaz` prima electroencefalogram` \nregistrare a activit`]ii electrice a creierului de la suprafa]a capului

70

noiembrie-decembrie 2011

Stnga Creier \ntr-o matri]`, care \i men]ine forma \n timp ce este t`iat cu aten]ie Dreapta Sec]iuni transversale ale creierului au fost examinate pentru a le asigura integritatea

culoare de 24 [i, respectiv, 39 de ani, care au murit subit. la primirea creierelor, cercet`torii au \nceput s` le \mpart` pe sec]iuni, pe baza regiunilor cunoscute ale creierului, subdiviz=nd apoi acele buc`]i \n mostre din ce \n ce mai mici.

50 mil

Puternica tehnologie, cunoscut` sub numele de microarray sau cip de aDn, a fost esen]ial` pentru necesit`]ile institutului. C=nd o gen` e activ`, aceasta produce o alt` form` de material genetic aRn. aceasta e versiunea citit` de mecanismele celulare pentru a determina ce protein` s` produc`. Prin descoperirea tipului de aRn produs \n p`r]i diferite ale creierului, oamenii de [tiin]` de la allen institute pot determina indirect care gene sunt active [i unde iar tehnica microarray le ofer` o cale de a afla de date individuale au fost colectate din fiecare creier pentru ce se petrece. Allen Human Brain Atlas Ma[ini automate acoper` o lamel` cu 60.000 de mici fragmente de adn. Fiecare fragment con]ine copii multiple ale unui fragment aDn unic, o prob`, care e marcat` cu o vopsea verde fluorescent`. oamenii de [tiin]` de la institut transform` aRn-ul, pe care l-au izolat de alte mostre din creier, \n copii aDn, dup` care las` solu]ia compus` din acest amestec genetic s` curg` peste microarray. ori de c=te ori o prob` \nt=lne[te o bucat` corespunz`toare din mostra de
Are loc primul studiu al unei imagini obinute prin rezonan]` magnetic` (fRMN). M`sur=nd curgerea s=ngelui, tehnica e nepre]uit` pentru \nregistrarea activit]ii din regiunile creierului

Activitatea genelor, dezv`luit`

Este inventat tomograful cu emisie de pozitroni (PET). Acesta m`soar` activitatea din diferite p`r]i ale creierului prin urm`rirea unei substan]e de contrast radioactive \n s=nge

1971

1974

1981
Prima scanare clinic` CT, care red` o imagine transsec]ional` a creierului, folosind mai multe transmisii de raze X, are loc pe un pacient cu o tumoare suspectat`, la un spital din Londra

1991

2011
Allen Institute for Brain Science realizeaz` cea mai cuprinz`toare hart` a creierului uman de p=n` acum, ar`t=nd zonele de activitate ale diferitelor gene noiembrie-decembrie 2011 71

Roger Wolcott Sperry prime[te premiul Nobel pentru cercetarea asupra celor dou` emisfere ale creierului, pe pacien]i cu corpus callosum sec]ionat leg`tura dintre cele dou` jum`t`]i

|N~UNTRUL CREIERULUI T~U

|N~UNTRUL CREIERULUI T~U

creier, cele dou` se unesc, iar vopseaua \ncepe s` str`luceasc` puternic. Dac` un anumit tip de gen` e foarte activ` \ntr-o anumit` parte a creierului, va produce mai mult aRn, cre=nd mai multe leg`turi cu respectivele probe de microarray [i o str`lucire fluorescent` mai puternic` \n punctul relevant. Rezultatul seam`n` cu un cer plin de stele verzi, ale c`ror intensit`]i individuale pot fi m`surate [i folosite pentru a construi o hart` termic` a activit`]ii tuturor genelor dintr-o zon` specific` a creierului. Cei 160 de angaja]i ai institutului [i zeci de aparate care zb=rn=ie [i huruie

Robo]i automa]i distribuie vopseaua care dezvluie arhitectura creierului

O felie de ]esut cerebral \nghe]at, introdus \ntr-o substan]` care \i men]ine forma

[i-au \mp`r]it complicata sarcin`. |n`untru, institutul arat` ca o unitate universitar` de cercetare, de[i are poate ceva mai multe echipamente de \nalt` tehnologie. Pe unul dintre holuri, robo]i automa]i transport` vopselele necesare dezv`luirii arhitecturii creierului. |ntr-o alt` camer`, \n care se \n[ir` microscoape digitale conectate la monitoare, exper]i \n anatomie, precum cercet`torul asociat Darren Bertagnolli, se adun` \n jurul imaginilor ce surprind feliile sec]ionate colorate. din experien]`, grup`ri abstracte de mici puncte violet pot fi folosite pentru a caracteriza structuri distincte [i transformate

\ntr-o diagram` anatomic` detaliat` a creierului.

Interes uria[

imagini anatomice similare au fost deja digitalizate cu ajutorul unei mici armate de scannere de \nalt` rezolu]ie, inclusiv dou` denumite slytherin [i gryffindor. Fiecare dintre

e nivelul de asem`nare \ntre activitii genetice a celor dou` creiere studiate la Allen Institute

94%

David ClugsTon x2, allen insTiTuTe x2

72

noiembrie-decembrie 2011

|NuntRuL MInII
Cercetarea de la Allen Institute ofer` o perspectiv` unic` asupra ac]iunii drogurilor [i a bolilor

AntIDEPRESIVE |n FunCIunE

AFECIunE A MInII

Harta creierului arat` activitatea genei numite slc6a4, care furnizeaz` codul pentru proteina ce pune \n mi[care neurotransmi]`torul numit serotonin` (asociat cu st`ri de bine). Aceasta e gena ]intit` de antidepresivul Prozac. Aceast` imagine include trei straturi: scan`ri RMN ale \ntregului creier, structuri anatomice suprapuse [i puncte codate color ce indic` loca]ia [i intensitatea activit`]ii genetice. Albastrul indic` activitatea cea mai mic`, iar ro[ul, pe cea mai ridicat`. Prin indicarea exact` a locului \n care gena e activat` sau dezactivat`, cercet`torii pot \n]elege mai bine ac]iunea medicamentului [i poten]ialele efecte secundare.

Aceast` imagine arat` activitatea genei MET, asociat` at=t cu autismul, c=t [i cu schizofrenia, \n cele dou` creiere umane studiate. Dungile colorate indic` ce se \nt=mpl` \n cortex, \n timp ce punctele mici indic` zone mai ad=nci, precum trunchiul cerebral. Verdele reprezint` un nivel mai sczut al activit`]ii genelor, \n timp ce ro[ul indic` o activitate crescut`. O astfel de informa]ie ar putea identifica regiuni anatomice care ar putea fi afectate \n m`suri diferite de boal` sau varia]ii \n activitatea genetic` ce ar putea fi asociate cu diferen]e \n probabilitatea de a dezvolta boala.

acestea este ad`ugat` la comoara de imagini online ale creierului, ca parte a bazei de date online a institutului. P=n` acum, datele sugereaz` c` atlasul are o larg` audien]` \n cadrul comunit`]ii de cercettori. numai \n iunie, 6.743 de utilizatori unici din toat` lumea au vizitat site-ul, la http://human.brain-map.org. |n sala de conferin]e, developer-ul de software david Feng face o demonstra]ie de utilizare a atlasului [i a uneltei de vizualizare aferente, numit` brain explorer. pe pagina principal` a atlasului, un tag cloud afi[eaz` subiectele de interes. Feng d` click pe primul tag, alzheimer, deschiz=nd o reprezentare a activit`]ii unei gene asociate cu alzheimerul, localizat` pe scoar]ele

Sec]iuni ale trunchiului cerebral uman, vopsite \n dou` culori pentru a dezv`lui diferite detalii la microscop noiembrie-decembrie 2011 73

|N~UNTRUL CREIERULUI T~U

|N~UNTRUL CREIERULUI T~U

PROF. JOHN HARDy, intervievat de Andy Ridgway


Neurobiologul de la University College London ofer` o perspectiv` britanic` asupra cercet`rii de la Allen Institute for Brain Science

C=t de important e munca institutului?


A[ pune-o pe acela[i plan cu Proiectul Genomului Uman (proiectul care a inventariat codul genetic uman). Ce e frumos la ce a f`cut Allen Institute este faptul c` a pus imediat datele la dispozi]ia tuturor, f`r` nicio rezerv`. Este o surs` pentru \ntreaga comunitate de cercet`tori. De exemplu, au ap`rut c=teva rapoarte, [i alte c=teva vor mai ap`rea \n cur=nd, care arat` c` auti[tii au gene lips` de-a lungul \ntregului genom. Deci sunt aceste gene exprimate \n anumite tipuri de celule din creier? Acesta e genul de \ntrebare la care va r`spunde munca de cercetare. Sincer, mai e o cale lung` p=n` la apari]ia de tratamente bazate pe activitatea institutului. Dar primul pas spre a repara ceva e de a [ti c` e stricat, [i acolo se concentreaz` acum cercetarea. Dac` te g=nde[ti la motiva]ia lui Paul Allen pentru a face asta, nu cred c` e o mare surpriz` c` un om care e cofondator al Microsoft e interesat de cum func]ioneaz` cel mai mare calculator din lume. Creierul c=nt`re[te mai pu]in dec=t un laptop normal, dar e mult mai bine construit.

Lipse[te ceva din activitatea de cercetare a institutului?


Brain Atlas nu investigheaz` ceea ce se nume[te splicing alternativ. Fiecare gen` e compus` din grupuri de molecule numite exoni. Uneori, o protein` e produs` folosind informa]ie de la to]i exonii. Dar \n alte cazuri, proteina e produs` folosind informa]ia de la un num`r limitat de exoni. Deci o gen` poate produce mai multe tipuri de proteine, dar tehnica folosit` de Allen Institute nu le-ar distinge, ci ne-ar ar`ta doar ce cantitate e produs`. De asemenea, cercetarea institutului se limiteaz` la creierele unui num`r foarte mic de oameni, \n condi]iile \n care noi suntem diferi]i genetic. Variabilitatea e important` \n caz de boal` (determin=nd probabilitatea de a dezvolta anumite afec]iuni), iar munca institutului nu ar sesiza asta. Noi realiz`m propriile noastre studii pe 200 de creiere. Avem 12 buc`]i de ]esut de un gram [i ne uit`m la expresia genetic` din fiecare. Nu avem nici pe departe rezolu]ia folosit` la Brain Atlas, dar pentru c` studiem 200 de creiere, vom descoperi mai mult` variabilitate genetic`. Vom investiga, de asemenea, splicing-ul alternativ. Datele noastre vor fi disponibile \n aproximativ [ase luni.

DaviD Clugston

Crede]i c vom \n]elege vreodat totul despre creier, inclusiv con[tiin]a?


noiembrie-decembrie 2011

Eu sunt pragmatist: nu sunt un Descartes sau ceva asem`n`tor. Nu cred c` merit` s`-]i pui \ntreb`ri care nu au r`spuns. Cu privire la con[tiin]` \n particular, cred c` avem o oarecare idee despre ea, dar, din punct de vedere [tiin]ific, nu prea cred c` este un concept valoros.

74

Aspectul aerisit al laboratorului mascheaz` echipamentul de \nalt` tehnologie pe care \l con]ine

cerebrale ale ambilor donatori. aceste h`r]i termice \n 3D folosesc culoarea verde pentru a indica o activitate sub medie a genelor, negru pentru activitate medie, iar ro[u pentru o activitate peste medie. imediat, imaginea dezv`luie o diferen]` semnificativ` \ntre nivelul de activitate al genelor \n regiunea numit` gyrus superior frontal (regiune pe partea exterioar` a creierului, c`tre zona din fa]`). De[i studii mai am`nun]ite ar putea sugera c` diferen]a se datoreaz` unei simple varia]ii naturale, astfel de indicii \i pot ajuta pe cercet`tori s` se concentreze pe poten]iale leg`turi \ntre activitatea genetic` [i probabilitatea de a dezvolta o anumit` boal`.

Cred c` oamenii sunt \nc=nta]i, totu[i \ngrijora]i c` nu am analizat dec=t dou` creiere, mai spune Jones. institutul sper` s` cartografieze 10 creiere at=t de la femei, c=t [i de la b`rba]i, pentru a sublinia similitudinile [i deosebirile normale dintre indivizi. apoi, dup` rafinarea [i explorarea datelor ob]inute, institutul pl`nuie[te s` \nceap` cartografierea leg`turilor dintre neuronii individuali. un ]el [i mai ambi]ios e acela de a desc=lci re]eaua complicat` a creierului, de gene asociate cu depresia, care controleaz` totul, de active \n creier, au fost la comportament la ac]iuni reprezentate grafic \n atlas involuntare. C=t despre

produsul final: vor descifra vreodat` cercet`torii creierul uman \n \ntregime? Jones face o pauz`. Cred c` doar dac` avem \n minte o viziune pe termen lung [i continu`m s` facem progrese mici, spune el, vom reu[i, \n cele din urm`. Dr. Bryn Nelson este scriitor pe teme medicale [i de [tiin]`

46

AFL~ MAI MULTE


www.brain-map.org Website pentru Allen Institute [i gazd` online pentru Brain Atlas http://j.mp/pi7621 Tutorial video pe Youtube despre cum s` folose[ti Human Brain Atlas
noiembrie-decembrie 2011 75

|N~UNTRUL CREIERULUI T~U

Exist` vreo formul` a r=sului? JV chamary afl` dac` o teorie [tiin]ific` ar putea explica sim]ul umorului

oi v=n`tori sunt \n p`dure, iar unul dintre ei se pr`bu[e[te. Nu pare s` respire, iar ochii i sticlesc. Cel`lalt scoate repede telefonul [i sun` la urgen]`. Dintr-o r`suflare, zice: Prietenul meu e mort! Ce pot s` fac?. Operatorul r`spunde: Lini[ti]i-v`, pot s` v` ajut. Mai \nt=i, s` ne asigur`m c` e mort. Se face lini[te, apoi se aude o \mpu[c`tur`. |napoi la telefon, omul spune: OK, mai departe? S-ar putea s` nu fie genul de banc pe care s`-l auzi la Festivalul Edinburgh Fringe, dar potrivit LaughLab, un experiment din 2002 realizat de psihologul Richard Wiseman care a studiat 40.000 de bancuri, aceasta a fost cea mai amuzant` glum` din lume. Dar nu te mira dac` citind-o de unul singur nu te-a f`cut nici m`car s` z=mbe[ti. Suntem mai \nclina]i s` r=dem \n compania altora pentru c` r=sul ]ine de rela]iile sociale. Nu e neap`rat o reac]ie la ceva amuzant e un semnal c`tre ceilal]i c` doar ne juc`m, un comportament
noiembrie-decembrie 2011

Rsul conteaz~ 77
ilustraii de acutegraphics.co.uk, peter crowther assocs.

Rsul conteaz~ Terapia prin r=s a fost folosit` pe pacien]i care sufer` de bronhopneumonie obstructiv` cronic`

ancestral care s-a dezvoltat chiar \nainte ca noi s` dob=ndim un sim] al umorului (vezi impactul r=sului asupra creierului). Bancurile sunt un liant social, spune prof. christie davies, sociolog la university of reading, care studiaz` efectele glumelor \n societate. acestea sunt un produs colectiv spontan al oamenilor obi[nui]i.

potrivit lui davies, de[i asociem comedia cu glumele, comedia joac` doar un rol restr=ns \n vie]ile noastre. el adaug` c` principala diferen]` dintre actori de comedie [i oamenii amuzan]i obi[nui]i e c` primii sunt interpre]i cu o imagine de scen`, care trebuie s` \[i construiasc` show-ul. dac` nu spun bancul exact cum trebuie, aceasta n-ar mai avea niciun efect. Festivalurile precum cel de la edinburgh sunt ocazii \n care comicii cunoscu]i \[i pot testa noile materiale, \n timp ce aspiran]ii \ncearc` s` dea lovitura. Pentru a fi mereu proaspete, noile glume trec uneori dincolo de ceea ce se consider` acceptabil social, iar comici ca Frankie Boyle au fost critica]i pentru glumele lor controversate. se spune c` fiecare glum` e o mic` revolu]ie
noiembrie-decembrie 2011

Bucuria glumelor

sau c` glumele opun rezisten]`, spune davies. dar efectul pe care \l au e mic \n compara]ie cu alte for]e sociale. potrivit datelor sale, davies sus]ine c` glumele incorecte politic nu au efecte at=t de d`un`toare pe c=t s-ar crede. |n ]`rile socialiste, de exemplu, oamenii obi[nuiau s` spun` bancuri \n care era criticat guvernul. dar relat`rile despre motivele pr`bu[irii comunismului nu men]ioneaz` glumele c`derea acestuia s-a datorat unor for]e mai puternice, cum ar fi cele economice. Luatul ne\ncetat \n der=dere era un indiciu al cinismului popula]iei; al moralului sc`zut. Bancurile sunt un termometru, nu un termostat ele nu ofer` un feedback pentru sistem. glumele (mai ales cele incorecte politic) permit o anumit` libertate de expresie, l`s=ndu-i pe oameni s` scape de inhibi]iile vie]ii de zi cu zi f`r` a exprima o opinie serioas`, spune davies. Nu cred c` importan]a lor rezid` \n vreo func]ie pe care o au, ci mai degrab` \n faptul c` suntem mereu prizonierii convenien]ei sociale. glumele sunt o pauz`. prof. willibald ruch, psiholog la universitatea din Zrich, elve]ia, adaug` c` umorul poate, totodat`, s` contribuie la s`n`tatea noastr` mintal`. oamenii

Glumele permit o anumit libertate de expresie


care se pot amuza fac fa]` mai u[or stresului, spune el. apare \n lag`re de concentrare, \n meserii cu grad ridicat de risc, \n camera de urgen]` nu te-ai a[tepta la umor \n astfel de circumstan]e adverse. dar apare foarte frecvent, iar cei care se pot amuza au apoi mai pu]ine probleme psihologice. expert \n psihologia personalit`]ii, ruch i-a studiat de asemenea pe cei c`rora le lipse[te sim]ul umorului. exist` oameni care sunt excesiv de serio[i; ei nu reu[esc s` vad` fa]a amuzant` a lucrurilor [i le scap` elementele comice din comunicare, spune el. ruch a publicat peste 50 de lucr`ri despre gelotofobie, frica de a se r=de de tine, de care sufer` cei care au fost c=ndva ]inta ridicolului. ace[ti oameni nu pot face diferen]a \ntre sunetul r=sului prietenos [i cel al r=sului ostil. dac` le descrii situa]ii de tachinare [i de ridiculizare [i \i \ntrebi apoi cum se simt, gelotofobii vor sim]i fric` [i ru[ine, explic` ruch.

press associatioN, jurgeN christiNe sohNs/Flpa

78

IMPACTUL R+SULUI ASUPRA CREIERULUI


Profesorul Robert Provine, neurolog la University of Maryland, Statele Unite, este expert \n r=s
Ce ne face s` r=dem?

ingredientul esen]ial pentru r=s este o alt` persoan`, nu o glum`. de fapt, cele mai multe r=sete nu urmeaz` unei glume sau altor \ncerc`ri formale de a produce umor. |ntr-un studiu, am observat 1.200 de persoane \n \mprejur`ri normale, la cump`r`turi \n mall de exemplu, [i am descoperit c` numai 10-15% din comentariile care precedau r=sul erau m`car c=t de c=t amuzante. r=sul e de asemenea contagios. de aceea exist` laugh track-uri (fonduri sonore de r=sete) \n comediile tV de situa]ie pentru c` func]ioneaz`.
C=nd r=dem?

Cimpanzeii au propriul lor fel de a r=de

r=sul practic dispare atunci c=nd suntem singuri: e de 30 de ori mai \nt=lnit \n situa]ii sociale. tinde s` nu \ntrerup` structura limbajului, adic` ceea ce eu numesc efectul de punctua]ie. am putea spune: trebuie s` plec acum ha-ha-ha! dar nu vom spune: trebuie s` ha-ha-ha plec acum! deci r=dem \n anumite momente ale conversa]iei, ceea ce indic` [i faptul c` limbajul este dominant \n raport cu r=sul. Nu rostim r=sul a[a

cum rostim un cuv=nt pentru c` nu e controlat con[tient. Ne pricepem s` inhib`m r=sul, dar e greu s` r=zi (cu adev`rat) la comand`.
Deci ce este r=sul?

r=sul este efectiv sunetul respira]iei \ngreunate. dac` g=dili o maimu]`, are o grimas` caracteristic` de joac` [i propria ei versiune de r=s g=f=it. r=sul a fost studiat sistematic numai la maimu]e, dar \l po]i g`si [i la alte animale juc`u[e, adic` la mamifere. psihologul jaak panksepp a g=dilat [obolani [i a descoperit c` ace[tia produc vocalize ultrasonice,

care reprezint` probabil echivalentul r=sului la [obolani. ca [i vorbitul, a evoluat mai \nt=i. este prima form` de comunicare. c=nd bebelu[ul nu poate vorbi, mama \l va atinge [i \l va g=dila, iar copilul va z=mbi [i va r=de.
Cum a evoluat r=sul?

La patrupede exist o leg`tur` de unu-la-unu \ntre respira]ie [i alergare; un cal nu poate alerga dac` nu \[i ]ine respira]ia atunci c=nd picioarele din fa]` ating p`m=ntul. Numai la oameni alergatul [i respira]ia nu sunt conectate, un eveniment-cheie pentru interjec]ii [i vorbire dar [i pentru caracterul unic al sunetelor asociate cu r=sul. Mersul biped \nseamn`, pentru cei mai mul]i, abilitatea de a ]ine [i de a manipula unelte, de a duce \n bra]e un copil [i de a folosi arme. ace[tia uit` c` mersul biped e un eveniment preliminar pentru evolu]ia limbajului.
Are creierul un centru al umorului?

r=sul nu e exclusiv uman, dar este diferit: noi putem vorbi. transformarea evolutiv` care ne permite s` r=dem a[a, f`c=nd o pauz` \n expira]ie sau exclam=nd ha-ha-ha, a venit odat` cu mersul biped. toate patrupedele, inclusiv maimu]ele, alearg` practic pe toate patru picioarele.

cred c` po]i g`si un centru \n creier pentru producerea lui ha-ha, dar umorul poate fi un joc de cuvinte, un apropo, umor fizic sau poate fi vizual. Ar putea fi at=t de multe lucruri, iar toate acestea ar implica regiuni diferite ale creierului. deci e o interjec]ie ancestral` care la oamenii moderni are multe mecanisme diferite de declan[are. sunt cazuri \n care observarea comportamentului e cea mai bun` metod` de a face neuro[tiin]`.

noiembrie-decembrie 2011

Rsul conteaz~ 79

Rsul conteaz~

TEORII UMORULUI
Umorista american` Sarah Silverman a fost deseori catalogat` drept ofensatoare

Psihologul [i comicul de stand-up Peter McGraw a dezvoltat teoria \nc`lc`rii benigne pentru a explica umorul

ALE

umorul poate chiar s` \mbun`t`]easc` confortul fizic. de exemplu, ruch a folosit terapia prin r=s pe oameni cu bronhopneumonie obstructiv` cronic`, o afec]iune dureroas` cauzat` de pl`m=ni supraumfla]i. Folosirea unui clovn terapeutic \n spital \i face pe pacien]i s` se relaxeze [i s` r=d`, for]=nd aerul blocat s` ias` din pl`m=ni. r=sul poate s` fie cu adev`rat cel mai bun remediu.

suPeRIoRItate Acesta este r=sul atras de nefericirea altora [i explic` motivul pentru care ni se par amuzante comediile ieftine. Ast`zi, asociem umorul cu fericirea, dar vechii greci \l considerau puternic [i periculos r=sul putea submina autoritatea.

o formul` pentru glume bune

|ntrebarea ce face lucrurile amuzante? a fost dezb`tut` de filosofi timp de mii de ani, chiar \nainte ca umorul s` fie asociat cu fericirea, ceea ce a condus la trei mari teorii ale umorului: pl`cerea de a te sim]i superior, desc`rcarea de tensiune sau amuzamentul subit fa]` de ceva nea[teptat (vezi teorii ale umorului, dreapta). dac` te ui]i atent la aceste teorii, toate tind s` aib` leg`tur` cu o experien]` negativ`, spune dr. peter Mcgraw, un expert n psihologia consumatorului de la university of colorado. ideea c` ai nevoie de trei teorii care s` explice acela[i rezultat nu mi s-a p`rut corect`. astfel c`, \mpreun` cu colegul caleb warren, Mcgraw a venit cu o teorie despre care crede c` poate explica orice tip de umor: teoria \nc`lc`rii benigne. inspir=ndu-se dintr-o lucrare obscur` a fostului lingvist tom Veatch, teoria spune c` umorul apare atunci c=nd ceva amenin]` modul \n care credem c` ar trebui s` stea lucrurile (\nc`lcarea), dar \ntr-un fel care e considerat, totodat`, inofensiv (benign). For]a teoriei, pretinde Mcgraw, st` \n faptul c` poate realiza predic]ii testabile. |ntr-unul dintre studii, Mcgraw le-a prezentat oamenilor diverse scenarii, fiecare cu dou` finaluri u[or diferite. un exemplu pornea de

getty, rex x2, ALAmy, Andrew hetherington, iLustrAii de acutegraphics.co.uk

DestInDeRe Cu alte cuvinte, eliberarea tensiunii acumulate. Freud pretindea c` r=sul vine din eliberarea agresivit`]ii reprimate sau a tensiunii sexuale. Destinderea implic` evadarea din lumea material`, logic` prin lucruri precum glumele murdare sau umorul de WC.

InconGRuen}a Incongruen]a este surpriza de a sesiza c` un lucru e nelalocul lui. Immanuel Kant spunea: R=sul este o afectare care apare din transformarea brusc` a unei a[tept`ri \ncordate \n nimic. Jocul de cuvinte este un exemplu al acestui tip de umor.

la instruc]iunile vagi pe care un tat` muribund i le las` fiului s`u, cu privire la r`m`[i]ele sale incinerate. tat`l \i spune fiului s` fac` ce vrea cu cenu[a lui. |n primul scenariu, fiul \ngroap` cenu[a tat`lui, a[a cum ne-am a[tepta. |n cel`lalt, probabil inspirat de povestea legat` de keith richards, chitaristul de la rolling stones cunoscut pentru comportamentul s`u scandalos, fiul trage pe nas cenu[a tat`lui s`u. e o \nc`lcare a felului \n care ne a[tept`m s` stea lucrurile, dar este una relativ inofensiv`. dup` cum prezice teoria, cei care au ascultat gluma au g`sit mai amuzant` versiunea \nc`lc`rii benigne. caracterul benign al umorului nu e dat numai de con]inutul unui banc: e influen]at [i de modul \n care e spus sau de cine \l spune. umorista sarah silverman, de exemplu, e criticat` pentru glumele sale pe subiecte tabu, precum rasismul sau violul. dar pentru c` \[i prezint` personajul rasist \ntr-un mod simpatic, neamenin]`tor, comportamentul ei pare aproape inofensiv. teoria \nc`lc`rii benigne include de asemenea ideea c` g`sim lucrurile mai

80 noiembrie-decembrie 2011

interesul intelectual \ns`, este studiul stiintific al umorului un simplu exerci]iu academic? nu influen]eaz` aspectele practice ale umorului, spune ince. e interesant de explorat, dar c=t vom avea de c=[tigat dac` \n]elegem de ce r=dem? M` tem c`, dac` \l studiezi, nu faci dec=t s`-]i strici pl`cerea. cercet`torii umorului \l contrazic. doar pentru c` este un subiect vesel nu \nseamn` c` [tiin]a nu ar trebui s`-l abordeze, spune Mcgraw. Min]ile luminate ar trebui s` se intereseze de ceea ce \i face pe oameni s` r=d` pentru c` umorul e un bun factor predictiv al fericirii.
JV Chamary este redactor la BBC Focus UK

aFl~ MaI Multe


LaughLab laughlab.co.uk Jokes And Targets Christie Davis (Indiana, 2011)

mult sau mai pu]in amuzante \n func]ie de distan]a psihologic`. am putea s` nu ne amuz`m la vederea unui str`in care se \mpiedic`, dar am r=de probabil dac` asta i s-ar \nt=mpla unui prieten. atunci c=nd i se \nt=mpl` unui str`in, e at=t de trivial \nc=t e complet benign, explic` Mcgraw. gravitatea \nc`lc`rii [i distan]area fa]` de ea interac]ioneaz` trebuie s` g`se[ti acel compromis ideal \ntre a fi prea departe [i a fi prea aproape. dar nu to]i sunt de acord. prof. Victor raskin, redactor la Humor (jurnalul societ`]ii interna]ionale de studiu al umorului), respinge teoria \nc`lc`rii benigne [i proiecte precum laughlab, catalog=ndu-le drept vagi [i ne[tiin]ifice. umorul e un fenomen de aceea[i complexitate ca limbajul [i via]a \n general, spune raskin. a[a c` ori de c=te ori auzi c` exist` o singur` formul`, acea teorie trebuie s` fie extraordinar de simplist`. Fiind sprijinit pe expertiza sa n domeniul lingvisticii computationale, teoria lui raskin e acceptat` pe scar` mai larg` pentru c` \ncearc` s` formuleze condi]iile necesare pentru ca un text s`

constituie o glum`. potrivit teoriei sale semantice a umorului scris, bancurile sunt \n esen]` texte care con]in dou` concepte sau situa]ii \n opozi]ie precum bine vs r`u sau via]` vs moarte plus un mecanism de declan[are sau poant`. raskin estimeaz` c` exist` sute de formule pentru a genera bancuri \n acest cadru. el spune c` mereu se descoper` noi bancuri, produse de umori[ti \ndr`zne]i ca silverman, dar nu se gr`be[te s` le adune \ntr-o list` definitiv`. nu e o cercetare imposibil`, dar nu aduce multe satisfac]ii. poate o s` am vreun doctorand plictisitor care s` vrea s` analizeze un milion de bancuri [i s` \ncerce s` le clasifice. comicul robin ince (co-prezentator la emisiunea despre [tiin]` The Infinite Monkey Cage, de la BBc radio 4) spune c` unii umori[ti de stand-up au o abordare aproape [tiin]ific` a umorului. comicul american steven wright, de exemplu, \[i clasific` glumele \n func]ie de c=t sunt de amuzante clasa a, B sau c iar apoi le distribuie \n spectacol pentru a men]ine aten]ia publicului pe tot parcursul num`rului s`u. dincolo de

Inside Jokes: Using Humor To Reverse-Engineer The Mind Matthew Hurley, Daniel Dennett and Reginald Adams (MIT, 2011)

noiembrie-decembrie 2011

Rsul conteaz~ 81

Eveniment

XXXXXX XXXXXX

Ce mai inventm astzi


Unde am fost
|ntr-un timp \n care descoperirile [tiin]ifice [i tehnologice sunt din ce \n ce mai numeroase, suntem cu siguran]` interesa]i s` afl`m ce idei str`lucite de ast`zi ne vor face m=ine via]a mai u[oar`. Dac` ave]i impresia c` progresul tehnologic, de pild`, e ceva ce se \nt=mpl` numai la americani, acolo unde se investe[te mult [i unde cercetarea e la loc de cinste, v` \n[ela]i. Chiar de cur=nd, am avut [ansa s` intru \n contact cu cele mai noi [i mai inspirate idei ale inventatorilor de pe la noi, cu ocazia evenimentului Inventika, \ntre 5 [i 8 octombrie anul acesta. Aceast` a 15-a edi]ie, organizat` de Romexpo, \mpreun` cu Autoritatea Na]ional` pentru Cercetare {tiin]ific` (ANCS), le-a oferit expozan]ilor ocazia de a-[i face cunoscute ideile at=t \n r=ndul publicului specializat, c=t [i \n r=ndul curio[ilor [i iubitorilor de inova]ie. Totodat`, trebuie spus c` evenimentul le-a oferit tinerilor din ciclurile primare, generale, liceale [i universitare posibilitatea de a-[i expune inven]iile, de a lua contact cu lumea fascinant` [i mereu vie a inventicii, dar [i de a se \nscrie \n competi]ia pentru cea mai valoroas` inven]ie a edi]iei, la sec]iunile destinate tinerilor participan]i. \ntr-un sistem de monitorizare a stupilor. Calitatea mierii este garantat` acum cu ajutorul noului sistem de monitorizare. Acesta const` \ntr-un microprocesor [i un emi]`tor, amplasate pe stup, care monitorizeaz` umiditatea, temperatura, frecven]ele sonore [i infraro[ii, transmi]=nd datele c`tre un calculator central [i anun]=nd eventuale modific`ri [i ie[iri din parametrii normali. Am mai v`zut la Inventika un minibran], realizat \n colaborare cu Universitatea din Marsilia, care diminueaz` durerile de spate [i ame]eala prin \mbun`t`]irea func]ion`rii urechii interne. Eu nu l-am testat, dar mi s-a spus c` a ob]inut toate aprob`rile necesare, fiind deja disponibil online. M-a atras apoi o muzic` pl`cut`, ce venea din direc]ia unuia dintre standuri. Apropiindu-m`, am putut vedea un instrument muzical care ar putea candida cu siguran]` pentru un loc \n topul celor mai ciudate din lume. Este vorba de o harp`... invizibil`! Dou` buc`]i de lemn, a[ezate \n pozi]ie perpendicular`, era tot ce se putea vedea. Trec=nd m=na prin fa]a lor, puteai \ns` s` creezi, pe loc [i f`r` mult` pricepere, muzic` de o calitate mai mare dec=t multe dintre hiturile de la MTV. Cum? |n`untrul celor dou` buc`]i de lemn, echipa de la inventeaz`.ro a \ncorporat senzori de lumin`, astfel c` prin mi[carea degetelor modifici cantitatea de lumin` pe care ace[tia o recep]ioneaz`. Sunetele se configureaz` apoi cu ajutorul unui sintetizator muzical. N-a[ vrea s`-i uit pe doi dintre cei mai tineri expozan]i de la Romexpo: Ionu] Budi[teanu [i Radu Sec`tureanu. Ace[tia s-au prezentat cu un produs ce reprezint` o carcas` ecologic` de calculator, confec]ionat` exclusiv din lemn. Se pare c` lemnul ofer` o serie de avantaje la care nu ne-am fi g=ndit: este un bun izolator termic, fonic [i, \n plus, se poate integra perfect cu restul pieselor de mobilier. Av=nd [i un spa]iu de depozitare \ncorporat, cei doi liceeni de 17 ani v` invit` astfel s` intra]i \n era mobilierului multifunc]ional high-tech! Dintre cei 38 de tineri care au prezentat \n total 20 de inven]ii la aceast` edi]ie a evenimentului Inventika, s-au mai remarcat c=[tig`torii locului I la categoria Studii universitare, care s-au prezentat cu un aparat de zbor f`r` pilot, ce poate fi programat \n avans s` decoleze, s` \ndeplineasc` o misiune [i s` aterizeze apoi \n siguran]`. Printre aplica]iile acestui avion de mici dimensiuni (aprox. 1,5 m), ace[tia au men]ionat capacitatea de supraveghere aerian`, de fotografiere, dar [i de monitorizare a nivelului de poluare. Marele premiu i-a revenit \ns` elevului Ionu] Budi[teanu, pentru inventarea unui soft cu ajutorul c`ruia am putea controla calculatorul prin puterea g=ndului! Informatician la numai 17 ani, premiat la Olimpiada Interna]ional` a Inven]iilor \n Informatic` din Statele Unite, Ionu] este doar unul dintre tinerii inventatori rom=ni care ne arat` c`, iat`, progresul tehnologic se \nt=mpl` [i la noi. Plimb=ndu-m` prin pavilionul Romexpo \n care s-a desf`[urat evenimentul, uit=ndu-m` la nenum`ratele exponate mai simple sau mai complicate, mai n`stru[nice sau mai serioase [i st=nd de vorb` cu tinerii sau mai v=rstnicii inventatori, m-am surprins de multe ori g=ndind despre un anumit produs: Ce bine ar fi dac` ar ap`rea pe pia]`. Mi l-a[ cump`ra [i eu... Corina Grigoriu este secretar de redac]ie la Science Focus Rom=nia

Pentru a afla ce inova]ii tehnologice ni se preg`tesc, Corina Grigoriu a participat la edi]ia de anul acesta a t=rgului Inventika din Bucure[ti

Ce am vzut

andrei dumitru

Atmosfera, competitiv` dar colegial`, mi s-a p`rut benefic` pentru stimularea celor mai interesante [i chiar n`stru[nice idei. De exemplu, am aflat de la inventatorul Ion V=lcu cum putem prinde grupuri \ntregi de [oareci cu ajutorul unui suport \nclinat [i al unui vas ad=nc, dar [i c=t de simpl` [i necostisitoare ar fi produc]ia unor ciocane g=ndite pentru a elimina necesitatea de a ]ine cuiele \n m=n` [i de a risca astfel o accidentare. Plimb=ndu-m` printre standuri, bulversat` de num`rul [i de ciud`]enia exponatelor, mi-a atras aten]ia o ma[inu]` verde pe trei Viitorul parcare. ro]i, care p`rea s` semene deplas`rii Sun` bine \ntruc=tva cu celebra biciclet` prin ora[ este dac` nu vrei ecologic, s` mergi pe special` cu autoechilibru, Segway. pare s` aib` jos la munc`, Am aflat interes=ndu-m` la stand c` numai trei dar nici nu ideea \i apar]ine lui Albert Suvacu ro]i, [i nu vrei s` [i c` acest vehicul individual de necesit` a[tep]i \n transport reprezint` lucrarea sa de loc de trafic licen]`. Alimentat electric, triciclul poate parcurge distan]e de p=n` la 50 km cu o vitez` de 28 km/h [i este de dimensiuni mici [i pliabil, astfel c` nu necesit` loc de parcare. |n plus, urmeaz` s` intre \n fabrica]ie! Iat` deci cum o banal` lucrare de licen]` ar putea s` schimbe felul \n care te vei deplasa la serviciu sau la [coal` \n viitorul apropiat. O alt` lucrare universitar`, de master de data aceasta, s-a transformat

82 noiembrie-decembrie 2011

Radu Sec`tureanu \mi explic` avantajele carcasei ecologice pentru calculator

Acest dispozitiv de monitorizare colecteaz` informa]ii despre stupi [i semnaleaz` eventuale probleme ale albinelor

Cum [oarecii tr`iesc \n grupuri, capcanele individuale sunt ineficiente

Sistemul de comand` al unei aeronave f`r` pilot le-a adus premiul I studen]ilor de la Facultatea de inginerie aerospa]ial`

Am putut vedea strada Ajustorului din Bucure[ti, construit` dintr-un material compozit bazat pe ciment polimer, \ntr-o hologram`

Pasiona]ii de tehnologie s-au \ngr`m`dit s` afle explica]iile expozan]ilor de la Inventika


noiembrie-decembrie 2011 83

De la ce \n`l]ime nu mai au avioanele umbr`?

Q&A

R`spunsuri la \ntreb`rile tale


Chiar po]i s` te separi de corp prin medita]ie? Cum poate un automobil s` se conduc` singur? De ce copiilor le plac dulciurile mai mult dec=t adul]ilor? Suntem programa]i genetic s` fim religio[i? p87 p88 p89 p91

thinkstock x2, photolbrary.com, cern

At=ta timp c=t po]i trasa o linie de la soare c`tre p`m=nt, care trece prin avion, acesta va avea o umbr`. Asta pentru c` fotonii care ar fi ajuns pe sol lovesc \n schimb avionul, deci exist` o suprafa]` de p`m=nt sub avion care e mai \ntunecat` dec=t ar fi \n mod normal. Dar asta e doar penumbra (zona exterioar`, mai pu]in \ntunecoas` a umbrei). Pentru a avea o umbr` \n adev`ratul sens, avionul trebuie s` blocheze complet soarele, atunci c=nd \l privim de la sol. Soarele are un diametru angular (dimensiunea vizual` a unui obiect exprimat` \n grade) de aproximativ jum`tate de grad, deci cea mai mare altitudine la care avionul poate avea umbr` e aceea la care [i acesta are tot un diametru angular de jum`tate de grad. Fuzelajul unui 747 are cam 6,5 m lungime, deci un calcul trigonometric rapid ne spune c` la \n`l]imi mai mari de 750 m nu va mai avea o umbr` deplin`. {i, desigur, asta e mult sub altitudinea normal` de deplasare pentru avioane. LV

84 noiembrie-decembrie 2011

Q&A

Este media num`rului de ori \n care clipe[ti zilnic

15.000

Trimite-ne \ntreb`rile tale la:


focus@msgroup.ro
Focus Q&A Frederic Chopin, nr 1A, sector 2, Bucure[ti

Exper]ii

Pot plantele s creasc \n pe[teri?


Da, \n jurul intr`rii sau pu]in \n`untru, dac` sunt adaptate la umiditate [i nivele sc`zute de lumin`. Unii mu[chi [i unele ferigi apreciaz` condi]iile umede [i relativ stabile. Ierburile de afar` [i chiar copacii \[i pot extinde r`d`cinile \n pe[teri, oferind o surs` de nutrimen]i pentru alte creaturi care tr`iesc \n`untru. Deci \ntr-un fel, [i aceste plante cresc \n pe[teri. SB

SuSan BLackMoRE Susan e visiting professor de psihologie la University of Plymouth. A scris, printre altele, cartea The Meme Machine

... cea mai mare cl`dire alimentat` cu energie solar` acoper` o suprafa]` de 75.000 m [i e situat` \n Dezhou, \n nordul Chinei? Cl`direa de birouri are forma unui cadran solar [i \[i acoper` toate necesit`]ile energetice cu ajutorul panourilor solare.

{tia}i c~?...

Oare ciocolata cu lapte se tope[te mai repede dec=t cea neagr`?


Nu. Punctul de topire al ciocolatei e o proprietate important` care e controlat` cu precizie \n stadiul de produc]ie. Ciocolata trebuie s` se topeasc` \ntre 34 [i 36C, pentru a fi solid` la temperatura camerei, topindu-se \ns` \n gur`. Gr`simea din lapte scade punctul de topire al ciocolatei, astfel c` produc`torii adaug` alte gr`simi vegetale pentru a compensa. LV

RoBERt MatthEwS Dup` ce a studiat fizica la Oxford, Robert a \nceput s` scrie c`r]i de popularizare a [tiin]ei. El e visiting reader la Aston University

Cum sunt puse particulele \nuntrul Marelui Accelerator de Particule?

gaREth MitchELL Gareth a \nceput ca inginer de transmisiuni, dar ast`zi el realizeaz` emisiunea Digital Planet la BBC World Service

Particulele care sunt ciocnite \n LHC pentru a dezv`lui secrete cosmice nu provin din ceva mai fermec`tor dec=t o simpl` sticl` cu hidrogen. Const=nd \n electroni singulari care orbiteaz` \n jurul protonilor, ace[ti atomi sunt \nc`lzi]i p=n` c=nd electronii lor sunt \ndep`rta]i, iar protonii care r`m=n sunt apoi direc]iona]i c`tre o serie de acceleratoare care le m`resc viteza. Apoi sunt injecta]i \n LHC prin intermediul unor magne]i uria[i, accelera]i la viteze apropiate de cea a luminii [i ciocni]i unii de al]ii. RM

LuiS ViLLazon Luis a absolvit facultatea de informatic` [i are un masterat \n zoologie la Oxford. Printre altele, el a scris How Cows Reach the Ground

noiembrie-decembrie 2011 85

Q&A

Poate fi creat sticla la contactul unui fulger cu nisipul?


Da. C=nd fulgerul love[te nisipul de cuar] sau de dioxid de siliciu, temperatura se poate ridica u[or peste 1.800C [i poate topi particulele de nisip. Acestea fuzioneaz` \n tuburi care se extind pe sol pe o lungime de c=]iva metri pe traiectoria fulgerului. Aceste tuburi se numesc fulgurite sau fulger pietrificat. Sunt aspre \n exterior din cauza boabelor de nisip nefuzionate lipite de suprafa]`, dar interiorul e neted [i sticlos. LV

La ce ad=ncime a apei te-ar omor\ presiunea?


La fiecare 10 m cobor=]i, presiunea cre[te cu o atmosfer`. La numai 3 m, diafragma ta nu mai mai poate s`-]i umfle pl`m=nii sub presiune. Pentru a compensa asta, echipamentele de scufund`ri furnizeaz` aer la aceea[i presiune ca apa din jurul t`u. Asta merge p=n` aproximativ 60 m, dup` care oxigenul la presiune ridicat` devine toxic. Pentru a mai cobor\, trebuie s` reduci concentra]ia de oxigen prin \nlocuirea sa par]ial` cu heliu, care este inert, deci nu reac]ioneaz` cu nimic din corpul t`u [i nu e toxic. Men]inerea unui amestec sigur de gaze pentru a respira la acea presiune e ceea ce limiteaz` ad=ncimea, nu vreun efect de zdrobire. |n cele din urm` presiunea ar face ca enzimele din corp s` \[i modifice forma molecular`, oprind toate procesele metabolice. Cea mai ad=nc` scufundare \nregistrat` \ntr-un costum nonrigid este de 330 m, \ns` ca[alo]ii se pot scufunda p=n` la 3 km. Conservele de carne sunt sterilizate prin aplicarea unei presiuni echivalente cu o ad=ncime de 60 km, deci o presiune letal` e probabil \ntre 3 km [i 60 km. Cea mai ad=nc` zon` a oceanului este de 11 km. LV

getty x2, thinkstock x3, photolibrary.com, science photo library

C=nd \ncepe s bat inima unui fetus?


B`taia inimii e detectabil` la mijlocul celei de a patra s`pt`m=ni sau la aproximativ 24 de zile de sarcin`. Inima e primul organ care \ncepe s` func]ioneze la om, ca la to]i embrionii de vertebrate. Se presupune c` inima \ncepe apoi pomparea nutrien]ilor [i oxigenului c`tre toate celulele \n dezvoltare, care se transform` \n piele, oase, ficat [i creier, elimin=nd de[eurile [i dioxidul de carbon. De fapt e cam ciudat s` te referi la aceast` structur` embrionar` drept inim` a copilului pentru c`, la acest stadiu, nu e mai mult dec=t c=teva vase care se contract` pentru a \mpinge s=ngele. Acestea sunt apoi remodelate, unite [i apoi \mp`r]ite \n dou` pompe cu patru camere pentru ca bebelu[ul chiar s` aib` o inim` c=nd se na[te. SB

86 noiembrie-decembrie 2011

Q&A

E posibil ca \ntr-o zi [tiin]a s` ne ajute s` tr`im ve[nic?


Depinde de ce \n]elegi prin a tr`i [i ve[nic. Corpul t`u e un ecosistem activ de celule care se divid, cresc [i mor. Ne baz`m pe diviziunea celular` pentru a repara daunele, dar odat` cu replicarea repetat` pot ap`rea erori \n codul ADN, ceea ce face ca ale noastre celule s` se multiplice necontrolat sub form` de tumori. Pentru a lupta \mpotriva cancerului, celulele sunt programate s` se autodistrug` dup` un anumit num`r de diviziuni. Medicina va reu[i \n cele din urm` s` vindece toate tipurile de cancer, dar dac` am dezactiva complet declan[area suicidului celular, ne-am umple repede de tumori \n tot corpul. Prevenirea complet` a tumorilor nu e probabil posibil`, dat` fiind natura replic`rii ADN. Dac` ne-am putea clona perfect, pentru a \nlocui fiecare corp succesiv, pe m`sur` ce se uzeaz`, prietenii [i familia ne-ar putea crede nemuritori, dar fiecare clon` tot ar avea experien]a propriei mortalit`]i. Am fi nemuritori numai ca idee, ca o linie de descenden]` regal`. Sau, dac` ne-am putea vreodat` transfera con[tiin]a \ntr-un calculator, s-ar putea crea o clon` digital` care nu ar muri, dar care n-ar fi o consolare prea mare pentru originalul l`sat \n urm`. Dar chiar [i clona digital` ar fi la mila unui Univers entropic. Cu excep]ia cazului \n care vom descoperi o ie[ire din legile termodinamicii, orice surs` electric` ar alimenta aceast` identitate electronic` se va termina, \n cele din urm`. LV

|N DOU~ VORBE

Variaz frecven]a dislexiei n func]ie de limba vorbit?


|n Marea Britanie, 1 din 10 oameni este dislexic \ntr-o anumit` m`sur`. Ocuren]a e mult mai mic` \n alte ]`ri, precum Italia. Unii cercet`tori cred c` asta se leag` de faptul c` \n limbi precum italiana literele se pronun]` cam la fel, dar \n englez` literele pot sta pentru multe sunete diferite, ceea ce face cititul mai dificil. RM

Cum se fac geamurile antiglon]?


Geamul antiglon] e un sandvi[ compus dintr-un plastic transparent \ntre dou` straturi de sticl` obi[nuit`. Prima foaie de sticl` se sparge c=nd e lovit`, disip=nd o mare parte din energia glon]ului. Restul impactului e absorbit de stratul de plastic, care se \ndoaie, dar las` cealalt` sticl` intact`. Materialul e \nt`rit apoi printr-un proces de \nc`lzire [i r`cire numit c`lire. gM

Ce procent din gazele de ser provine de la vulcani?

de litri e cantitatea de ap` \nlocuit` pe secund` de cea mai puternic` pomp` din lume

Prin deshidratarea lor. C=nd o solu]ie puternic` de sare e separat` de o solu]ie mai slab` printr-o membran` semipermeabil` (care permite trecerea moleculelor mici), apa e extras` prin osmoz` de la cea mai slab` c`tre cea puternic`. Alimentele sunt alc`tuite din celule vii cu astfel de membrane, deci apa e eliminat`, iar bacteriile care altereaz` m=ncarea mor. SB

600.000

Cum conserv` sarea alimentele?

O erup]ie vulcanic` elibereaz` cantit`]i uria[e de dioxid de carbon un gaz de ser` puternic. Dar, \n medie, cantitatea e cam de 100 de milioane de tone pe an de-abia 1% din cantitatea produs` de activit`]ile umane. Mult mai important` e cantitatea de praf care reflect` lumina, eliberat` \n timpul unei erup]ii, care poate declan[a o r`cire global`. RM

noiembrie-decembrie 2011

87

Q&A
CARE ESTE ViitORUL...
DE STEPHEN BAXTER
Cercet`torii de la SETI Institute care caut` urme de inteligen]` extraterestr` urm`resc s` g`seasc` semnale radio pe ceea ce ei numesc frecven]e speciale, precum cele asociate hidrogenului. Hidrogenul e cel mai abundent element din Univers, iar unda radio asociat` cu hidrogenul ar putea fi privit` drept o frecven]` fundamental` a naturii, fiind deci o alegere natural` pentru transmitere de semnale. Dar alte semnale ar putea fi mai u[or de detectat. Extratere[trii ar putea presupune cu u[urin]`, uit=ndu-se la planeta noastr` prin telescop, c` locuitorii P`m=ntului au ochi. Pe o planet` sc`ldat` \n lumin` [i cu multe gaze atmosferice transparente, vederea e un sim] evident folositor. Pe P`m=nt, se crede c` ochii au evoluat independent de peste 40 de ori. Modelele noastre teoretice despre cum str`lucesc stelele indic` faptul c` pe durata existen]ei lor normale, produsul energetic al celor mai multe stele atinge o culme \n spectrul luminii vizibile. Dac` exist` via]` pe alte planete, pare probabil c` vor fi [i acolo ochi ca ai no[tri. {tiind asta, o cultur` extraterestr` ar putea \ndrepta o raz` laser de lumin` vizibil` \nspre P`m=nt, folosind o tehnologie asem`n`toare cu a noastr`. Semnalele ar putea fi trimise prin secven]e de lumin`, dar raza \ns`[i ar servi ca dovad` a existen]ei extratere[trilor [i a faptului c` am fost descoperi]i. Semnalele radio emise de noi se \mpr`[tie \ncet prin Galaxie. Probabil c` \n urm`toarele c=teva decenii ne putem a[tepta la un r`spuns sub forma unei noi sc=ntei de lumin` pe cer, vizibil` cu u[urin]` pentru to]i p`m=ntenii.

ntlnirilor de gradul trei?

Chiar po]i s te separi de corp prin medita]ie?


Nu, pentru c` nu e[ti separat de corpul t`u. Po]i, totu[i, s` dob=nde[ti abilit`]i extraordinare, cum ar fi calmul \n fa]a unei dureri severe, \nfruntarea unei suferin]e sau frici teribile [i concentrarea prelungit` f`r` a fi distras de sunete, imagini sau g=nduri. Pot avea loc modific`ri corporale profunde \n timpul medita]iei, printre care \ncetinirea ritmului de respira]ie sau al b`t`ilor inimii. Probabil, cea mai dramatic` e medita]ia Tummo, \n timpul c`reia practican]ii experimenta]i pot sta, aproape dezbr`ca]i, \n z`pad` sau pe ghea]`, ridic=ndu-[i temperatura corpului suficient de mult pentru a r`m=ne \n via]`. Asta nu e \ns` magie. Propriul meu profesor de medita]ie Zen \mi spunea c` practican]ii de Tummo pe care \i cuno[tea m=ncau \n prealabil mult` carne! Mai pot ap`rea experien]e extracorporale. Acestea dau impresia de transcendere a corpului, dar mecanismele neuronale implicate sunt bine-cunoscute. Probabil, cea mai semnificativ` este iluzia de a fi separat de propriul corp. SB

getty, google, richardpalmergraphics.com, thinkstock x2, alamy, science photo library

De ce e gustul de fier un semn de graviditate?


Modific`rile gustului sunt \n general foarte obi[nuite \n timpul sarcinii un studiu a \nregistrat peste 90% din cazuri iar gustul acru sau metalic e cea mai \nt=lnit` problem`. Termenul medical pentru aceste alter`ri ale gustului e disgeuzie. Ipoteza curent` e c` aceasta reprezint` un efect secundar nefericit al nivelelor ridicate de hormoni din primul trimestru, mai ales estrogen, dar mecanismul exact e \nc` neclar. LV

Frecven]ele radio ar putea s` nu constituie modalitatea prin care vom avea primul contact

88 noiembrie-decembrie 2011

Q&A

Cum poate un automobil s se conduc singur?


Ma[ina care se conduce singur` de la Google (o Toyota Prius modificat`) are o serie de senzori pentru a identifica obstacolele din trafic. Deasupra are un scanner laser rotativ numit LIDAR (Light Detection And Ranging). LIDAR-ul lanseaz` 64 de raze invizibile [i m`soar` timpul care trece p=n` c=nd acestea rico[eaz` din alte obiecte, permi]=ndu-i s` m`soare distan]a p=n` la ele. LIDAR-ul detecteaz` obiecte p=n` la o distan]` de 60 m de ma[in`. Traficul pe distan]e mai mari e detectat de senzorii radar din fa]`, din spate [i de pe laterale. O camer` montat` pe oglinda retrovizoare face \nregistr`ri video de \nalt` rezolu]ie, iar un sistem GPS localizeaz` ma[ina. Datele colectate de la to]i senzorii sunt transformate \ntr-o imagine 3D a \mprejurimilor. Acest lucru \i permite ma[inii f`r` [ofer s` recunoasc` lumina ro[ie a semaforului [i indicatoarele. P=n` acum, ma[ina a parcurs peste 220.000 km pe drumurile din California [i a trecut de puncte de colectare a taxelor, a evitat alerg`tori [i a traversat autostr`zi. Conduc=nd aproape unele de altele, ma[inile care se autopiloteaz` ar putea reduce aglomer`rile de trafic [i riscul de accidente. Dezvoltat` pentru Google de Sebastian Thrun, directorul Laboratorului de Inteligen]` Artificial` de la Stanford, tehnologia a fost recent declarat` legal` \n statul american Nevada.

caRcaS~ EMi}~toRi LaSER REcEPtoRi LaSER caRcaSa MotoRuLui SuPoRt

Senzor rotativ LiDaR

Acest senzor scaneaz` zona p=n` la distan]e de 65 m \n jurul ma[inii, \n timp ce aceasta e \n mi[care, construind o imagine 3D a \mprejurimilor.

Estimator de pozi]ie

Un senzor de mi[care montat deasupra ro]ii st=ngi din spate monitorizeaz` toate mi[c`rile ma[inii, ajut=nd calculatorul s` localizeze pozi]ia precis` a ma[inii pe hart`.

camer` video

Senzori radar

Trei senzori radar pe partea din fa]` [i unul pe spate determin` distan]a fa]` de ma[inile din trafic [i de obstacolele de pe [osea la distan]e mai mari dec=t senzorul LIDAR.

Montat` deasupra parbrizului, camera video ajut` ma[ina s` recunoasc` pietoni sau cicli[ti [i s` detecteze obiecte sta]ionare precum semafoarele.

noiembrie-decembrie 2011 89

Q&A
Poate [tiin]a s` m`soare fericirea?
Da. Pare surprinz`tor, dar atunci c=nd li se cere s` \[i evalueze fericirea pe o scar` de la 1 la 10, r`spunsurile oamenilor sunt consistente [i str=ns corelate cu comportamentul. Ceva-ceva e m`surat, cu siguran]`. De exemplu, [tim c` oamenii din Marea Britanie erau mai ferici]i \n anii 50 dec=t sunt ast`zi, ceea ce sugereaz c` \ncercarea de a-[i o via]` mai bun` \n condi]ii grele \i face pe oameni mai ferici]i dec=t traiul \n bel[ug. Femeile tind s` fie mai fericite dec=t b`rba]ii, de[i mai multe dintre ele au depresii. Oamenii cu copii, mai ales adolescen]i, sunt pu]in mai neferici]i, de[i sus]in de obicei faptul de a avea copii \i \mpline[te. Adev`rata provocare apare \ns` c=nd \ncerc`m s` distingem \ntre fericire, s`n`tate [i bun`stare general`, toate fiind rela]ionate. Apoi, mai exist` o diferen]` \ntre m`surarea fericirii curente, sau a dispozi]iei, [i m`surarea fericirii pe termen lung sau a satisfac]iei \n via]`. |ntr-un mod interesant, toate astea se schimb` odat` cu v=rsta. Cercetarea din multe ]`ri sugereaz` c` graficul fericirii e \n form` de U (sau de z=mbet), astfel c` v=rsta mijlocie e perioada cea mai nefericit`, iar b`tr=ne]ea, paradoxal, e cea mai fericit` perioad` a vie]ii. Dac` politicienii ar vrea s` m`soare fericirea mai degrab`, dec=t bun`starea material`, exist` cu siguran]` modalit`]i [tiin]ifice de a face asta. SB

Fr spa]iu de dilatare, ar mai \nghe]a apa?


Cea mai mare densitate a apei e la 4C. Dac` o r`ce[ti sub aceast` temperatur`, moleculele \ncep s` se a[eze \ntr-o re]ea cristalin` ordonat` care ocup` mai mult spa]iu, deci densitatea scade. Dac` pui apa \ntr-un recipient foarte puternic, rigid, [i continui s` o r`ce[ti, presiunea va \ncepe s` creasc` pe m`sur` ce tot mai multe molecule se aranjeaz` \n structura de tip re]ea [i \nghesuie moleculele r`mase \n stare lichid`. Dac` recipientul nu se sparge, presiunea va cre[te foarte rapid p=n` c=nd, la aproximativ 200 de megapascali (\n jur de 2.000 de atmosfere), atomii \ncep s` se rearanjeze \ntr-o nou` configura]ie, mult mai compact`. Exist` 13 tipuri de ghea]` cunoscute, care sunt stabile la diferite temperaturi [i presiuni. Ghea]a obi[nuit` e numit` Ih, iar cel mai dens tip se nume[te ghea]` III. |ntr-un recipient \nchis, presiunea de dilatare va atinge un punct de echilibru, iar apa va \nghe]a sub forma unui amestec de Ih [i ghea]` III. LV

illUstration by paUl Wootton, alamy, getty, science photo library, alamy x2, thinkstock x2

De ce copiilor le plac dulciurile mai mult dec=t adul]ilor?


Sunt multe motive. Dulcea]a e pl`cut` pentru c` zah`rul e o bun` surs` de calorii, iar \n cea mai mare parte a istoriei noastre evolutive a trebuit s` profit`m de orice surs` de calorii disponibil`. Asta \nseamn` c` acelora care le pl`cea s` m`n=nce miere [i fructe dulci aveau mai mult` energie s` supravie]uiasc` [i s` se reproduc`, transmi]=ndu-[i genetic gustul pentru dulciuri. Copiii au nevoie de mult` energie, deci are sens s` le plac` lucrurile dulci. Bebelu[ii prefer` lichide chiar mai dulci dec=t laptele matern, iar copiii au o mai mare densitate de papile (denivel`ri ale limbii, cu muguri gustativi sensibili la dulce) dec=t adul]ii. Pe m`sur` ce se transform` \n adolescen]i, copiii \ncep s` disting` mai multe gusturi, dar \[i pierd preferin]a puternic` pentru dulciuri. |n plus, experien]a culinar`, olfactiv` [i gustativ` se diversific` \n func]ie de experien]ele noastre. Asta ne nuan]eaz` gusturile, p=n` c=nd ajungem s` nu ne mai plac` unele lucruri doar pentru c` sunt dulci. SB

90 noiembrie-decembrie 2011

Q&A

De ce sunt laserele verzi mai puternice dec=t cele ro[ii?

|N DOU~ VORBE

Ct de rapid putem naviga pe Internet cu telefoanele mobile?


Vitezele telefoanelor mobile pot varia mult. Cu 3G, po]i avea p=n` la 7Mbps. |n realitate, vei avea probabil 1Mbps. Un furnizor de servicii mobile polonez ofer` acum viteze medii de desc`rcare de 6Mbps. |n Coreea de Sud, re]ele mobile super-rapide aduc televiziunea IP \n ma[in`. Dar \n viitor, re]elele 4G (LTE) promit viteze de 50Mbps. gM

Cele mai obi[nuite obiecte cu laser sunt pixurile cu indicator laser. Primele ap`rute erau ro[ii, dar ast`zi sunt disponibile [i unele verzi. Sensibilitatea ochilor no[tri atinge punctul maxim \n apropierea lungimii de und` a luminii verzi. Deci, dac` ai dou` pixuri cu laser, ambele cu o putere de 1mW, cel verde \]i va p`rea cam de 30 de ori mai intens. |n plus, lumina verde se [i \mpr`[tie mai mult \n atmosfer` dec=t cea ro[ie, motiv pentru care astronomii folosesc deseori pixuri cu laser verde pentru a ar`ta c`tre planete sau constela]ii pe cerul nop]ii. |mpr`[tierea luminii \nseamn` c` ob]ii un fascicul vizibil sus pe cer. Asta \nt`re[te impresia c` laserele verzi sunt semnificativ mai puternice dec=t cele ro[ii. gM

De ce uneori plute[te caca \n veceu?


Nu din cauza con]inutului de gr`simi. Gr`simea e un nutrient valoros, iar enzimele lipolitice din pancreas vor descompune aproape toat` gr`simea din intestin pentru a fi absorbit`. Un caca plutitor con]ine bule de gaz. Acesta e produs de bacteriile din intestin [i e eliminat de obicei sub form` de v=nturi, dar uneori vor mai r`m=ne mici bule, care reduc densitatea excrementelor. LV

Se poate obi[nui creierul nostru cu efectul 3D din filme?


Indiferent dac` imaginea 3D de pe ecran e generat` prin folosirea unor filtre polarizatoare, ochelari-shutter activi sau lentile lenticulare deasupra fiec`rui pixel, efectul func]ioneaz` prin transmiterea unei imagini diferite c`tre fiecare dintre ochi. Asta nu e ceva ce po]i modifica pentru c` a[a construim imaginile 3D [i \n lumea real`. Dar dac` filmul nu e conceput ca o avalan[` de obiecte [i oameni care ies din ecran, po]i s` te treze[ti c` nu le mai observi a[a mult dup` aproximativ o jum`tate de or`. Asta ]ine \ns` mai mult de c=t de absorbit e[ti de poveste sau de personaje dec=t de vreun fenomen neurologic. Dac` vezi Cassablanca, e foarte u[or s` ui]i c` e \n alb-negru. LV

Am putea exploata c=mpul magnetic al Pm=ntului pentru energie?


La [coal` am \nv`]at despre efectul de dinam, \n care un magnet \n mi[care, din`untrul unui sistem de bobine de cupru, genereaz` curent electric. C=mpul magnetic al P`m=ntului se modific` \n timp, iar aceast` mi[care, \n principiu, poate s` induc` un curent \ntr-o centur` suficient de groas` de cabluri. Dar \n practic`, schimb`rile \n c=mpul magnetic sunt prea mici pentru a colecta energie. Un material superconductor r`cit la 0 absolut (-273C) ar ajuta, dar sistemul ar consuma mai mult` energie dec=t ar produce. gM

De ce apar fulgere \n norii de cenu[ vulcanic?


Norii obi[nui]i acumuleaz` sarcin` electric` c=nd se ciocnesc cristale de ghea]`. Acela[i lucru se \nt=mpl` cu cenu[a dintr-un nor vulcanic. Dar vulcanii elibereaz` [i mult` ap` sub form` de aburi, iar pe m`sur` ce apa se ridic` [i se r`ce[te, se formeaz` cristale de ghea]` care se ciocnesc, intensific=nd \nc`rc`tura electric`. LV

noiembrie-decembrie 2011

91

Q&A

E apa carbogazoas mai hidratant dec=t apa plat?


Hidratarea e doar un cuv=nt preten]ios pentru absorb]ia de ap`. Dat fiind c` tractul nostru digestiv e un tub ne\ntrerupt care trece de la gur` la anus, orice \nghi]im trebuie fie s` fie absorbit, fie s` ias` pe cel`lalt cap`t. Dac` nu absorbim \n totalitate apa dintr-o b`utur`, consecin]a inevitabil` e diareea. Apa carbogazoas` ne poate face s` r=g=im, dar nu d` diaree, deci \nseamn` c` ne hidrateaz` la fel de bine. B`uturile dulci au un aport hidratant net mai sc`zut, pentru c` dup` ce apa a fost absorbit`, o parte din ea trebuie folosit` pentru a digera carbohidra]ii. B`uturile care con]in alcool sau cafein` vor fi absorbite perfect, dar inhib` efectul hormonului antidiuretic (ADH) [i provoac` mai mult urin`. |ns` cel mai mult conteaz` \n hidratarea corpului c=t de multe lichide bem. Majoritatea oamenilor se satur` mult mai repede de ap` dec=t de b`uturi care con]in substan]e mai interesante ca arome, zah`r sau spum`. Deci dac` preferi apa carbogazoas`, vei bea probabil mai mult [i deci te va hidrata mai bine. LV

Cum de-a fost atras Pluto \n sistemul solar?


Pluto a fost \n sistemul solar de c=nd sunt [i planetele. Tot angrenajul a luat na[tere sub forma unui nor rotitor de materie care a \nceput s` se destrame sub propria gravita]ie acum 4,6 miliarde de ani. Centrul a atras cea mai mare parte din mas`, form=nd Soarele. Despre restul de materie se crede c` s-a aplatizat \ntr-un disc, din care s-au format planetele. Praful [i gazele care orbitau unele din planete au format apoi sisteme de sateli]i, una dintre cele mai mari fiind luna lui Neptun, Triton. S-a crezut odat` c` Pluto e o alt` lun` a lui Neptun, dar acea teorie a fost respins`. Pluto e plasat` \n Centura Kuiper, o regiune de corpuri similare dincolo de orbita lui Neptun, iar \n 2006 a fost retrogradat` la statutul de planet` pitic`. gM

Suntem programa]i genetic s` fim religio[i?


alamy x2, kim taylor/natUrepl.com, thinkstock x2, getty

TIAI C?...
... cea mai mare zon vulcanic, cunoscut sub numele de Inelul de Foc al Pacificului este o regiune n form de potcoav, de aprox. 40.000 km lungime, zguduit de cutremure [i activit]i vulcanice. Cei 452 de vulcani din zon reprezint peste 75% din vulcanii activi [i pasivi din ntreaga lume.

numrul viitor
De ce i]i vine s` faci pipi c=nd auzi apa curg=nd? Care e cea mai mare gaur` din lume? Exist` aparate auto-replicatoare? Ce [anse sunt s` aib` loc o invazie zombie?
ianuarie-februarie 2011

|n 2004, controversatul genetician american dr Dean Hamer de la National Cancer Institute a pretins c` a g`sit dovada unei influen]e genetice asupra credin]ei religioase. |n cartea sa The God Gene. Dr Hamer a descris un studiu f`cut pe 1.000 de persoane, care, spunea el, ar`ta c` gena VMAT2 era corelat` cu niveluri crescute de spiritualitate. De[i afirma]ia a atras aten]ia presei, baza [tiin]ific` a fost criticat` drept slab` [i neconving`toare. RM

92 noiembrie-decembrie 2011

|N NUM~RUL VIITOR 2011


01/11

PLUS:
ILUSTRAIE DE JAMES REEKE

Evolu]ia limbajului: Cum s-au dezvoltat miile de limbi vorbite \n toat` lumea? Viitorul anima]iei computerizate, la aniversarea Pixar Testele focus: cele mai ecologice automobile

94 septembrie-octombrie 2011

Ghidul

Nu rata
Gadgeturi de luat la drum Teste cu televizoare 3D Anonimitatea pe internet Falsele recenzii pe internet

La dispozi]ia consumatorului de[tept

100 102 108 111

Index
Obiectele dorin]ei
Noul Nintendo Wii U Gadgeturi pentru automobile

97

5 dintre cele mai bune 102 Testele Focus


Televizoarele 3D luate la ochi

104 108 109 111 112

Nollywood
na dintre cele mai interesante i mai prolice industrii de lm din lume se a departe de Hollywood, undeva n Africa. Nollywood a ntrecut de c=iva ani piaa american la numrul de lme lansate anual 2000 de titluri, fa de maxim 800 n SUA - i ocup n prezent locul al doilea, dup Bollywood. n mare parte i pentru c un lm fcut n Nigeria nu depete salariul unui tehnician din echipa unui blockbuster. Cineatii nigerieni nu se complic s foloseasc pelicul e prea costisitoare i necesit ceva tiin ntr-ale operatoriei - i recurg la aparate digitale obinuite, iar postproducia are loc pe banalele computere, cu mijloace minimale. Unele lme se fac la foc automat, n dou sptm=ni, i ies proaspete pe CD-uri n strad, la v=nzare, la 1,50 sau 2 dolari per copie. n medie, un lm se vinde n circa 25.000 de astfel de copii un business rapid i protabil n timp ce un blockbuster se numete aa c=nd a depit 200.000. Unul dintre cei mai renumii regizori nigerieni, Chico Ejiro, a semnat nu mai puin de 80 de lme n opt ani. La un asemenea ritm de lucru i volum de lme, produciile bune ies cu greu la iveal. Prima care ar rzbtut n afara Africii este pelicula Osuoa in London (2003). Majoritatea lmelor sunt un amalgam de genuri, combinate cu o inocen i o ignoran adorabile: de la lme horror i de aciune americane, la musicaluri

Dr. Tech Jocuri Web

Cum s` ]i se piard` urma online Deus Ex: Human Revolution }ine pasul cu Twitter

Florentina Ciuverca despre industria de film din Africa


indiene i telenovele sud-americane. Potrivit The Economist, povestea ar nceput n 1992, c=nd un nigerian numit Kenneth Nnebue acum un personaj extrem de cunoscut n ara sa a fcut o afacere proast: a cumprat zeci de casete video nenregistrate, pe care urma s le v=nd. Pentru c nu le cumpra nimeni, a comandat un lm ieftin, Living in Bondage, l-a copiat pe casete i a fcut bani n c=teva sptm=ni. Puterea Nollywood-ului st n haosul care l guverneaz: mai nimic nu e legalizat, cinematografe i studiouri aproape c nu exist, lmrile au loc pe strad i, potrivit unui raport UNESCO din 2009, 99% din vizionrile de lm au loc n casele nigerienilor. n ultimii ani ns, nici nollywoodienii nu mai vor piraterie, pentru c veniturile productorilor s-au redus semnicativ. De c=iva ani, un site lansat n parteneriat cu YouTube ncearc s fac ordine pe pia i s scoat lmele peste grani Nollywoodlove.com. Are deja milioane de utilizatori din peste 200 de ri i sute de lme care pot vizionate integral, cu titluri ca Under My Bed (sequel Midnight Confession), Pleasure and Crime, Ladies Gang, My Ghana Angel sau Mr. Ibu in London. Un deliciu. Florentina Ciuverca este jurnalist de lm

C`r]i

Pentru ce merit` s`-]i faci timp

Echipa de critici
Florentina Ciuverca Pentru cei care s-au plictisit de lme cu kung fu, sau cu elefan]i indieni care c=nt` [i danseaz`, Flori vine cu bun`t`]i. A]i auzit de Nollywood? Luis Villazon Luis a fost l`sat s` fac` testele televizoarelor 3D cu condi]ia s` nu se uite la posturile pentru adul]i. Nu de alta, dar nu mai vrem s` se sperie, ca data trecut`. Spencer Kelly Dr. Tech ne arat` cum s` m invizibili online. Ai zis c` solu]ia este s` stai la calculator cu luminile stinse [i \nf`[urat \n bandaje dar nu-i a[a. Jane Douglas Dup` ce a jucat ore [i ore Deus Ex: Human Revolution, Jane pl`nuie[te acum s` se transforme c=t de cur=nd \n Femeia Bionic`. Dac` ea poate, po]i [i tu! Joe Svetlik Joe a g`sit pretext s` se a[tearn` la drum, doar ca s` testeze cele mai bune gadgeturi de pus \n ma[in`. Acum, c` s-a-ntors, ne spune [i nou` care sunt acelea.

noiembrie-decembrie 2011 95

Obiectele dorin]ei

Wii are urma{


Noua consol` Wii U de la Nintendo \]i aduce distrac]ia \n fiecare camer` a casei
|n Marea Britanie exist` o consol` Wii \n una din trei locuin]e. A[a c` vestea apari]iei unei noi versiuni a consolei este una important`. Wii U, cum e numit` \n prezent, va oferi o calitate mai bun a graficii [i imagini full HD 1080p, fiind totodat` compatibil` cu toate jocurile [i perifericele existente. Dar vestea cea mai important` se leag` de controller. Acesta are at=t accelerometrele [i giroscoapele care au f`cut Wii-ul at=t de popular, c=t [i un ecran touchscreen de 15,7cm. Ad`ugarea touchscreen-ului constituie cel mai mare pas \nainte \n gaming pe noul Wii. Po]i glisa degetul pe ecran pentru a arunca s`ge]i virtuale \n inamicii de pe televizor sau \l po]i folosi pur [i simplu pentru a afi[a echipamentul personajului t`u, put=nd astfel s te concentrezi mai bine pe ceea ce se petrece pe ecranul televizorului. Mai mult, dac` altcineva vrea s` vad` o emisiune la TV, \]i po]i continua jocul pe display-ul controller-ului juc=ndu-te la fel ca pe o consol` portabil`. Av=nd [i alte caracteristici, precum camera frontal` pentru apeluri video [i un browser web creat pentru ecranul cu touchscreen al controller-ului, consola Wii U nu va fi doar pentru jocuri. Se pare c` scopul celor de la Nintendo e de a crea un gadget atotcuprinz`tor, pe care s`-l pui \n mijlocul casei [i care s` \nlocuiasc` DVD player-ele, receptoarele digitale [i tabletele. Wii U va fi lansat` cel mai probabil \n 2012. Nintendo Wii U Pre]: TBA Info: www.nintendo.com

noiembrie-decembrie 2011

97

Obiectele dorin]ei
}inte[te [i d` click
Acer a creat un laptop pentru to]i sedentarii din lume. Modelul Aspire 8951G are un touchpad deta[abil ce poate fi folosit ca telecomand` pentru a porni muzica [i videoclipurile, f`r` a mai fi nevoie s` te ridici de pe canapea. Conceput ca gadget multimedia, acest laptop \ncorporeaz` boxe cu sunet surround, precum [i propriul s`u subwoofer, a[a c` micul ecran se va apropia de performan]ele unuia de cinema. Acer Aspire 8951G Price: TBA Info: www.acer.co.uk

C`l`tore[te wireless
Ce lipse[te din imagine? Cablurile de fr=n`, desigur. Dar compania canadian` din spatele acestei biciclete electrice nu le-a uitat, ci a optat \n schimb pentru un design wireless. Comenzile de accelerare [i fr=n` sunt trimise de la un mini controller, amplasat pe ghidon, c`tre ro]i printr-o frecven]` radio, elimin=nd astfel nevoia de a folosi cabluri, care sunt inestetice. Daymak Shadow Ebike Pre]: 1.500 EUR Info: www.shadowbike.com

Afl` cum conduci


Dac` ai mers vreodat` cu un Prius, [tii c` afi[eaz` toate datele despre consumul combustibilului [i despre eficien]a felului \n care conduci. Toate ma[inile de dup` 2003 \nregistreaz` aceste date \ntr-o m`sur` mai mare sau mai mic`, chiar dac` nu le afi[eaz`. Iar dac` ma[ina ta nu-]i permite s` vezi statisticile, acest accesoriu de iPhone va face exact asta. Se introduce \ntr-un port ascuns de obicei sub tabloul de bord [i furnizeaz` informa]ii detaliate despre performan]a motorului. Excelent pentru a-i prinde pe vitezomani. GL1 Informa]ii despre automobile pentru iPhone [i iPad Pre]: 75 EUR plus taxe Info: www.thinkgeek.com

98 noiembrie-decembrie 2011

Obiectele dorin]ei
Home cinema
Nu mai a[tepta s` ajungi acas` ca s`-]i plictise[ti prietenii cu pozele de vacan]`. Noua camer` video HD de la Sony include un proiector \ncorporat \n spatele ecranului LCD, care poate proiecta videoclipuri [i fotografii pe orice perete, pe o suprafa]` de 1,5m. Sony HDR-PJ30 Camer` video cu proiector Pre]: 970 EUR Info: www.sony.co.uk

La o singur` atingere
Noul telefon Nokia ne ofer` o idee despre viitorul tehnologiei mobile. E printre primele care \ncorporeaz` tehnologia Near Field Communication (NFC). NFC le permite dispozitivelor s` comunice c=nd se a` \n apropiere. |n acest caz, atunci c=nd modelul N9 atinge suprafa]a boxei Nokia 360, cele dou` dispozitive se recunosc, \[i activeaz` semnalele bluetooth [i se conecteaz`. Acela[i procedeu ar putea fi folosit \n viitor pentru a schimba contacte, muzic` sau con]inut video \ntre dispozitive diferite printr-o singur` atingere. Telefonul \nsu[i \ncorporeaz` cea mai recent` tehnologie, printre care o camer` de 8MP cu optic` Carl Zeiss [i cel mai puternic procesor pe care compania l-a pus \ntr-un telefon p=n` acum. Nokia N9 plus Nokia 360 Pre]: TBA Info: www.nokia.com

Sunet curat
Dac` nu-]i place ideea de a-]i b`ga \n urechi c`[ti ce ar putea con]ine germeni, Pioneer este solu]ia. Aceste c`[ti sunt lavabile, astfel c` te po]i asigura c` sunt curate. Pioneer SE-CL331 Lavabile C`[ti sportive intraauriculare Pre]: 42 EUR Info: www.pioneer.eu

noiembrie-decembrie 2011 99

5 din cele mai bune

\n excursie
Te a[teapt` o excursie lung` cu ma[ina? Joe Svetlik testeaz` cele mai bune gadgeturi pentru autoturismul tu care te vor face cu siguran]` regele [oselelor

De luat

ALAMY

CE S CAUI

Se poate instala u[or dispozitivul? Nu prea vrei s`-]i am=ni plecarea pentru c` \ncerci s`-]i dai seama cum s`-l congurezi pentru ma[ina ta.

Instalare

Utilizare facil`

Utilizarea ar trebui s` e oare la ureche. {oferii trebuie s` e aten]i la drum, iar pasagerii nu trebuie s` aib` nevoie de un manual \ntreg.

Chiar dac` ma[ina arat` ca o fabric` de reciclare, nu vrei s` \nr`ut`]e[ti lucrurile cu un ghem de cabluri care at=rn` [i cu ni[te cutii de plastic.

Aspect

Caracteristici

F`r` lucruri inutile! Spa]iul e important pe bord [i \n jurul parbrizului, deci cu c=t un dispozitiv face mai multe, cu at=t mai bine.

100 noiembrie-decembrie 2011

Jabra Cruiser 2 Excelent pentru... apeluri hands-free


Pre]: 114 EUR Info: www.jabra.com Acest speaker \]i ofer` toat` claritatea unui apel hands-free pe care ai avea-o cu un set de c`[ti cu bluetooth, dar nu are acel aspect corporatist. Pentru a-l conecta la telefon, trebuie doar s` porne[ti bluetooth-ul, s` selectezi dispozitivul [i s` introduci PIN-ul vei chiar \ndrumat la instalare de o voce electronic`. Speaker-ul \]i descarc` lista de contacte, dar nu cite[te dec=t num`rul care sun`, nu [i numele, a[a c` un ecran era bine-venit. E incomod s`-l ata[ezi de parasolar, dar po]i s` sincronizezi dou` telefoane la el, iar calitatea sunetului e foarte bun`.

Garmin nLink 2390 Excelent pentru... traficul de vacan]`


Pre]: 180 EUR Info: www.garmin.com Acest dispozitiv de navigare prin satelit e special prin faptul c` poate accesa instantanee live de la camerele din trac. Trebuie doar s` selectezi o camer` de pe traseu [i \]i va ar`ta o poz`, iar tu vei vedea exact c=t de aglomerat e drumul. E mult mai exact dec=t estim`rile sau gracele [i se updateaz` la c=teva secunde. Accesul la camere e gratis timp de un an, apoi cost` 80 EUR pe an. Ecranul e mare [i sensibil, deci e simplu de utilizat. nLink are toate func]iile la care te-ai a[tepta [i c=teva \n plus, precum Junction View, care \]i arat` poze cu intersec]iile din drum, ca tu s` [tii pe unde s` o iei.

Adaptor de \nc`rc`tor auto 2X USB Excelent pentru... c`l`torii lungi


Pre]: 4,5 EUR Info: www.play.com Introdu acest adaptor \n aprinz`torul de ]ig`ri al ma[inii [i va \nc`rca simultan at=t telefonul [oferului, c=t [i pe cel al pasagerului. {i nu doar telefoane va alimenta [i GPS-ul, c`[tile cu bluetooth, camera video de buzunar... cam orice are o intrare USB. E esen]ial pentru c`l`toriile lungi, mai ales c=nd nu ai prize la destina]ie. Este o surs` constant` de 5V, iar circuitul izolat protejeaz` dispozitivele \mpotriva uctua]iilor de energie. Deci tu nu trebuie s` te g=nde[ti dec=t la ce s` lmezi, unde s` mergi [i pe cine s` suni la destina]ie.

Pure Highway Excelent pentru... iubitorii de radio digital


Pre]: 91 EUR Info: www.pure.com Dac` radioul ma[inii nu prinde canale digitale de radio, adaug` acest receptor [i vei asculta posturi radio cu transmisie DAB, precum BBC 6 Music. Lipe[te-l de parbriz cu ajutorul ventuzei, a[a cum ai ata[a un dispozitiv de navigare prin satelit, apoi pune antena \n col] [i caut` posturi. Caut` apoi frecven]a dorit`, iar sunetul va curge prin difuzoare. Faptul c` trebuie s` lipe[ti antena de parbriz nu e o situa]ie ideal` [i, dac` mai conectezi [i un player MP3, vei avea mai multe cabluri dec=t o central` telefonic`. Dar e minunat dac` postul t`u favorit transmite numai prin semnal DAB.

Tablet` Breffo Spiderpodium Excelent` pentru... cinefili


Pre]: 17 EUR Info: www.breffo.com Acest suport de tablet` are opt picioare ca un p`ianjen, iar ecare are c=te trei articula]ii, a[a c` po]i s` le \ndoi cum vrei. Sus]ine perfect un iPad pe bord, pentru ca pasagerii (nu [oferii) s` poat` naviga pe net, verica mail-urile [i viziona lme pe durata c`l`toriei. Tableta Spiderpodium e sucient de exibil` pentru a func]iona [i cu alte tablete \n afar` de iPad, precum un HTC Flyer mai mic, pe care le vei putea orienta e vertical, e orizontal. E un gadget simplu [i versatil, care poate folosit [i \n afara ma[inii.

Joe Svetlik este jurnalist specializat \n domeniul tehnologiei

noiembrie-decembrie 2011 101

Testele Focus

3D TV: VER

Retouching by lee hickman

Ar trebui s \]i iei un TV 3D?

102 noiembrie-decembrie 2011

DICTUL

Luis villazon testeaz` trei televizoare care ofer` imagini tridimensionale, pentru a vedea dac` 3D-ul de acas` se ridic` la \n`l]imea a[tept`rilor
Anul trecut pe vremea asta, primele televizoare 3D ap`reau \n vitrine. Dar erau la suprapre] [i nu aveai prea multe de vizionat, odat` ce ajungeai cu ele acas`. Un an mai t=rziu, pre]ul \ncepe deja s` scad` sub bariera de 1.100 de euro. |n plus, exist` o mul]ime de filme [i de canale 3D. Ar putea oare divertismentul 3D s` devin` mainstream? Pare s` fie a[a, dar sunt \nc` destule obstacole de dep`[it. |ntr-o sal` \ntunecoas` de cinema, ochelarii sunt mai pu]in sup`r`tori, iar unghiurile de vizionare sunt strict definite. Pe canapea e altceva. Oare aceast` dimensiune \n plus justific` posibilul disconfort [i st`rile de grea]`? Exist` oare suficient con]inut disponibil \n 3D pentru a investi \ntr-un nou televizor? Dar tehnologia \ns`[i? Oare ochelarii 3D vor ie[i din uz dup` apari]ia noilor dezvolt`ri? Am testat trei televizoare pentru a afla dac` acum e \n sf=r[it timpul pentru a cump`ra un tv 3D.

noiembrie-decembrie 2011 103

Testele Focus

Acum sau mai t=rziu?


Televizoarele cu ecrane mari sunt scumpe [i rezist` ani buni, a[a c` ai putea fi sceptic fa] de ideea de a \mbr`]i[a 3D-ul at=t de repede. Pe de alt` parte, nu e ca un VHS sau ca un Betamax; toate tehnologiile 3D folosesc acela[i semnal 3D, a[a c` discurile [i canalele TV din viitor vor func]iona pe televizoarele de azi. |n plus, de[i produc`torii sus]in c` scopul ultim e de a crea televizoare 3D care s` nu necesite ochelari, majoritatea anali[tilor din domeniu consider` c` vor mai trece 5-10 ani p=n` atunci. Dac` \]i cumperi un televizor nou, ia-]i unul cu o gam` larg` de func]ii, inclusiv redare 3D, dar nu cump`ra unul doar pentru c` poate reda imagini 3D.

Pasiv sau activ?


3D-ul activ afi[eaz` imaginile pentru fiecare ochi \n parte sub form` de cadre alternative [i folose[te ochelari shutter cu ecrane LCD care acoper` pe r=nd c=te un ochi. La rate suficient de mari ale frame-urilor, imaginile 3D vor curge frumos, dar obiectele care se mi[c` prin fa]a ecranului sau sursele de lumin` fluorescent` pot crea \ntreruperi. Ochelarii shutter sunt greoi [i au nevoie de baterii pentru a alimenta alternarea lentilelor. Sunt [i scumpi o pereche cost` \n jur de 55 EUR [i nu prime[ti de obicei dec=t o singur pereche odat cu televizorul. 3D-ul pasiv e tehnologia folosit` \n cinematografe. Un film \n fa]a ecranului aplic` o polarizare circular` asupra imaginii, iar pixelii sunt polariza]i \n direc]ii opuse. Ochelarii au un filtru polarizator diferit deasupra fiec`rui ochi, astfel \nc=t fiecare s` vad` numai una dintre imagini. Ochelarii sunt mult mai ieftini [i nu apar \ntreruperi. {i pentru c` polarizarea e circular`, efectul 3D func]ioneaz` [i c=nd stai \ntins pe canapea. Principala problem` e c` fiecare ochi vede doar jum`tate din pixelii de pe ecran, a[a c` atunci c=nd vezi ceva \n 3D, rezolu]ia televizorului scade efectiv la jum`tate. Filtrul polarizator face ca imaginea s` fie pu]in mai \ntunecat` [i pentru c` e \ncorporat \n ecran, acesta r`m=ne \ntunecat chiar [i c=nd vizionezi ceva \n 2D. 3D-ul activ e cea mai bun` solu]ie pentru o singur` persoan`, chiar [i pentru a te distra cu jocuri 3D pe o consol`. Ecranele pasive sunt mai bune pentru vizionare \n grup.

Ce pot viziona?
|nc` din 2010, pre[edintele ANCOM (Autoritatea Na]ional` pentru Administrare [i Reglementare \n Comunica]ii) anun]a c` televiziunile din Rom=nia vor \ncepe s` emit`, experimental, \n 3D. Din p`cate \ns`, de[i oferta de televizoare e suficient de variat`, nu putem spune acela[i lucru despre con]inutul 3D disponibil. |n primul r=nd, dintre companiile care ofer` servicii de televiziune, numai cei de la UPC ofer` un canal care emite exclusiv \n 3D, High TV 3D lansat \n toamna acestui an. De[i PRO TV, de exemplu, a ob]inut licen]a de a emite \n formatul compatibil cu televizoarele 3D \nc` din 2010, High TV este, \n prezent, singura op]iune. Pentru a tr`i experien]a 3D la tine acas`, ai nevoie de un abonament TV digital cu mediabox HD, care te va costa \ntre 45 [i 95 lei lunar, \n func]ie de abonamentul pe care \l preferi. Bine\n]eles, lucrurile se mi[c` mai greu la noi dec=t \n alte ]`ri. |n Marea Britanie, de exemplu, abona]ii companiei Virgin Media pot urm`ri Eurosport \n format 3D, iar postul SkyTv transmite \n 3D meciurile din Premier League. Dar chiar [i a[a, la noi televizoarele 3D par s` se v=nd` ca p=inea cald`.

Ce am testat
Imagine 2D
C=t de clar` e imaginea? Sunt culorile vii? C=t de bine se v`d imaginile pe posturile HD [i de pe discurile Blu-ray?

Imagine 3D

Sunt ochelarii confortabili? C=t de mari sunt unghiurile de vizionare tolerate? Imaginile sunt separate, dublate sau tremurate?

Caracteristici

Se poate conecta la internet? Are suficiente porturi de intrare [i ie[ire? Are tuner Freeview? Calitatea sunetului e pe m`sura imaginii?

Interfa]`

C=t de u[or de navigat sunt meniurile de pe ecran? C=t de repede po]i trece de la o surs` video la alta? Sunt butoanele de pe telecomand` marcate decent?

104 noiembrie-decembrie 2011

Sony Bravia KDL-46NX713

Web: www.sonycenter.ro Pre]: 1.150 EUR Specifica]ii: ecran LED de 116cm, HD 1080p, 3D activ, Dolby Digital Plus, tuner HD Freeview \ncorporat, conectivitate Wi-Fi \ncorporat`, input 4 x HDMI, output audio digital

Ecranul televizorului Sony Bravia e [i imens, [i frumos. Ecranul propriu-zis se \ntinde p=n` \n margine, deci atunci c=nd e \nchis nu are ram` vizibil`. C=nd e aprins, imaginea e la fel de luminoas` [i de clar` ca o cascad` \n soare. Conexiunea Wi-Fi \ncorporat` \]i permite s` vezi videoclipuri pe internet sau s` intri pe pagina de Facebook. Folose[te un sistem 3D activ, iar efectul e \n general foarte bun, cu condi]ia s` nu-]i mi[ti capul. Odat` cu televizorul prime[ti numai o pereche de ochelari, iar purtarea lor e incomod`. |ntreruperile sunt observabile numai c=nd \]i pui ochelarii prima LG-ul folose[te o tehnologie Cinema 3D, cu ochelari pasivi, polariza]i. Odat` cu televizorul prime[ti [apte perechi, pentru toat` familia, [i sunt exact ca ochelarii normali de soare. Sunt mult mai comozi dec=t ochelarii shutter [i ui]i repede c`-i por]i. Efectul 3D este [i el mai imersiv. Chiar dac` imaginea are jum`tate din pixelii orizontali disponibili \n 2D, nu vei observa o pierdere a clarit`]ii. Nu ai parte de \ntreruperi sau de imagini dublate, iar imaginea e stabil` oricum ai \ntoarce capul. Unghiul orizontal de vizionare e [i el impresionant cam 130 \nainte ca efectul 3D s` se destrame. Av=nd cel mai sub]ire dintre ecranele testate, televizorul Samsung este extrem de elegant [i are o ram` micu]`, de 1 cm, de jur-\mprejur. Imaginea 2D e minunat` [i foarte luminoas`, \n culori puternice, neclaritatea mi[c`rilor e redus`, iar imaginile nu sunt dublate. Telecomanda e relativ simplu de folosit, iar meniurile de pe ecran sunt intuitive. Cu o conexiune la net, po]i accesa Youtube, LoveFilm [i chiar un browser web normal, de[i merge \ncet f`r` o tastatur`. Sistemul 3D folose[te ochelarioblon, dar sunt mai u[ori [i mai confortabili dec=t ochelarii de la Sony. Efectul 3D e minunat de energic [i r`m=ne clar din

oar`, dar vizualizarea 3D necesit` \ntreaga ta aten]ie. Dac` te \ntinzi pe canapea, asta afecteaz` imediat efectul 3D e perturbat imediat. Pentru a sincroniza ochelarii cu ecranul, ai nevoie de un transmi]`tor special deasupra ecranului, ceea ce stric` \ntruc=tva aspectul minimalist. Telecomanda este enorm` [i intimidant`, dar nu are o tastatur` propriu-zis`, ceea ce face ca browsing-ul pe internet s` fie foarte greoi.
Redare 2D Redare 3D Caracteristici Interfa]` Rating Focus

LG 42LW550t

Web: www.lg.com/ro Pre]: 1.150 EUR Specifica]ii: Ecran LED de 106 cm, HD 1080p, Dolby Digital 5.1, tuner HD Freeview \ncorporat, conectivitate la internet prin cablu, input 4 x HDMI, output audio digital

Conexiunea la internet e disponibil` numai printr-un port Ethernet cu cablu (de[i un conector wireless e disponibil separat). Cea mai mare problem` \ns` este unghiul vertical de vizionare. Dac` nu \]i ]ii capul la aceea[i \n`l]ime cu ecranul, efectul 3D nu arat` bine. Asta exclude punerea televizorului pe perete [i poate fi o problem` \n cazul \n care adul]i [i copii se uit` la televizor \n acela[i timp, chiar dac` stau aproape de ecran.
Redare 2D Redare 3D Caracteristici Interfa]` Rating Focus

Samsung 40 D7000

aproape orice unghi orizontal sau vertical. Prime[ti tot o singur` pereche de ochelari shutter odat` cu televizorul, iar efectul 3D se altereaz` dac` \]i mi[ti capul sau te \ntinzi pe canapea. De[i at=t imaginile 2D, c=t [i cele 3D sunt excelente c=nd sunt setate bine, ai nevoie s` modifici set`rile c=nd treci de la teatru la sport sau la filme, pentru a ob]ine cele mai bune culori.
Redare 2D Redare 3D Caracteristici Interfa]` Rating Focus

Web: www.samsung.com/ro Pre]: 5.161 RON Specifica]ii: ecran LED de 101cm, HD 1080p, 3D activ, Dolby Digital+, tuner HD Freeview, conectivitate la internet Wi-Fi, input 4 x HDMI, output audio digital

noiembrie-decembrie 2011 105

Testele Focus

C=[tigtorul: LG 42LW550T
RECOMANDAT DE
Dac` vrei doar s` vizionezi ocazional un Blu-ray \n 3D [i ai loc pentru un ecran de 116 cm, Sony Bravia e cea mai bun` alegere. Dar ochelarii sunt at=t de incomozi [i de volumino[i, \nc=t nu l-am recomanda cuiva care \l cump`r` numai pentru experien]a 3D. Samsung-ul \ncape mai u[or \ntr-o sufragerie normal`, iar ochelarii sunt cu siguran]` mai comozi, dar 3D-ul activ e mai degrab` pentru o singur` persoan`. Toate televizoarele testate ofer` imagini 2D excelente [i un 3D conving`tor, dar cea mai agreabil` experien]` 3D de acas` ne-a fost oferit` de televizorul LG. Dac` ai nevoie de voturile \ntregii familii pentru a justifica investi]ia, acesta e de preferat. Vizionarea 3D acas` nu va \nlocui probabil niciodat` 2D-ul cu totul, chiar [i atunci c=nd vom avea un sistem perfect f`r` ochelari. E prea mult pentru a vedea [tirile. Dar pentru ocazii speciale, ca o sear` de film \n familie sau un eveniment sportiv major, e fantastic. Pentru c` l-am testat o vreme, credem c` pl`cerea pe care o aduce acestui tip de vizionare e mult mai mic` dec=t diferen]a dintre un televizor oarecare [i un model cu ecran lat. E mai degrab` ca sunetul home cinema surround. Po]i tr`i f`r` el, dar pe un sistem performant emo]ia pe care o produce merit` din plin efortul.

Mediabox Thompson cu DVR www.upc.ro


Receptor digital gratuit, pre] abonament - 15 RON lunar Acest receptor digital se poate achizi]iona numai \mpreun` cu unul dintre abonamentele de televiziune digital` de la UPC. Prin DvR, po]i \nregistra p=n` la 65 de ore de program.

Plus

Construie[te-]i propriul home cinema

106 noiembrie-decembrie 2011

De cele mai multe ori asociem nl]imile cu alpinismul. Nu este greit, dar lucrul la nl]ime i gsete aplicabilitate n destul de multe domenii.

Sigurana la nlime
teva exemple sunt construciile, telecomunicaiile, exploatarea i prelucrarea petrolului i a gazelor, porturi, distribuia energiei electrice i ntreinerea infrastructurii de poduri. n aceste condiii normele de securitate i sntate n munc au dedicat o zon specific proteciei la nlime. n Romnia pe lng consumatori activeaz i productori de echipamente destinate siguranei la nlime. Height Safety Engineering (HSE) este productor autohton i furnizor pentru companii de pe piaa din Germania precum EON, EN-BW i N-Ergie. HSE produce echipamente marca Vertiqual ce includ centuri de poziionare, centuri complexe, frnghii cu disipator de energie, frnghii de poziionare, opritoare de cdere, articole de salvare i autosalvare, elemente de ancorare i carabiniere, plus accesorii i elemente destinate alpinismului utilitar. Productorul beneficiaz de structuri proprii de cercetare, dezvoltare, producie [i testare la Trgu-Mure.

ADVERTORIAL

www.renania.ro
PRODUSELE HSE sunt prezente att n Romnia, ct i peste granie, echipamentele Vertiqual fiind prezente pe piae majore precum Germania, Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, Elveia i Italia. PRODUSELE VERTIQUAL sunt disponibile n Romnia n exclusivitate prin intermediul Renania, cel mai mare furnizor de soluii integrate i complete de tip one stop shop pentru protecia muncii.

Dr. Tech
Cum s

Spencer Kelly
Noi realit`]i
Po]i ridica piciorul drept?, am \ntrebat. Omule]ul care st`tea pe masa din fa]a mea a executat mi[carea. Asta a fost o premier` TV. Cererea mea a fost trimis` prin Skype c`tre un tip pe nume David, care st`tea \n sufrageria sa din Boston. Mi[c`rile i-au fost \nregistrate live de un senzor de mi[care Kinect [i trimise \napoi peste Atlantic c`tre iPad-ul meu, unde au fost folosite pentru a anima un David \n miniatur`, ce p`rea s` stea pe masa mea. Asta a fost o demonstra]ie a progresului \n domeniul tehnologiei Augmented Reality (AR). Ideea de a aduce imagini virtuale \n lumea real` e veche

fii incognito
Exist` avantaje \n a-]i ascunde identitatea c=nd e[ti online, chiar dac` nu ai nimic de ascuns

Gadgeturile de azi fac posibil` augmentarea realit`]ii


de decenii, dar abia de cur=nd hardware-ul a devenit portabil [i sucient de puternic pentru ca aceasta s` devin` o realitate. Smartphone-urile moderne [i tabletele au \n sf=r[it viteza necesar` pentru a procesa imaginea de pe camer` cu sucient` acurate]e pentru a crea un obiect 3D imaginar (dar realist). E adev`rat, micul David e deocamdat` plat, dar \n cur=nd astfel de imagini vor suprapuse modelelor adecvate de 360 ale unor oameni reali. Atunci vei intra \ntr-o lume \n care vei putea vedea trupe c=nt=nd live \n sufrageria ta [i extratere[tri care te \mpu[c` de peste strad` din toate unghiurile, nu doar din fa]`. Mai exist` un singur obstacol \n calea comercializ`rii AR la scar` larg`: trebuie s` ]ii \n m=n` o tablet` sau un telefon pentru a vedea toate astea. R`spunsul, se pare, este crearea de ochelari AR, iar apoi a legendarelor lentile de contact AR. Pentru cine are nevoie de o hologram` \n stil Star Trek, nu-i a[a?
Spencer Kelly este prezentatorul emisiunii de tehnologie BBC, Click

Deghizare
Ai observat c` Gmail-ul arat` mai bine pe iPad dec=t pe PC? {i ai fost vreodat` \ntr-o cafenea cu Wi-Fi, av=nd la tine un iPhone? Un calculator se poate da drept orice dispozitiv, acces=nd aplica]ii inaccesibile altfel, prin schimbarea User Agent-ului din browser-ul Firefox adic` informa]ia pe care o trimite c`tre un site pentru a se identica. Descarc` add-on-ul User-AgentSwitcher pentru Firefox [i s` \nceap` balul mascat!

Nu l`sa urme
C=nd cau]i un cadou pe net, de exemplu, e preferabil s`-]i acoperi urmele. Browser-ul t`u are un mod stealth, care opre[te consemnarea activit`]ii (Chrome are Incognito; Firefox [i Safari: Private Browsing; Internet Explorer: InPrivate). Ar mai trebui s` opre[ti [i serviciul Google Web History (din Account Settings, Web History), pentru ca Google s` nu completeze automat sintagma inel de logodn` data viitoare c=nd prietena ta va folosi calculatorul.

Distrage aten]ia
Furnizorii de net (ISP) sunt aten]i la c=t con]inut video urm`re[ti pentru c` acesta consum` mult` lungime de band`. Din aceast` cauz`, se [tie c` \ncetinesc anumite tipuri de trac greu. Unele site-uri \ns` pot ac]iona ca proxy, acces=nd YouTube \n numele t`u [i masc=nd timpul de vizionare. Dar trebuie s` verici termenii [i condi]iile contractului \nainte s` \ncerci asta, pentru c` ai putea s` le \ncalci [i s` r`m=i f`r` acces la internet sau cu o amend` mare de plat`.

Sfat rapid...

Care e cel mai rapid mod de a pune poze pe net?


Dac` faci poze cu un smartphone, le po]i uploada d=nd click pe op]iunea share sau upload [i aleg=nd locul unde vrei s` le uploadezi, folosind 3G sau Wi-Fi. Dac` folose[ti o camer` compact` sau un DSLR, po]i s` le uploadezi imediat folosind un card de memorie wireless Eye-Fi. Acesta e un card de stocare SD adaptat, cu un transmi]`tor Wi-Fi \ncorporat. Stocheaz` poze [i le poate trimite c`tre smartphone-ul t`u. Po]i apoi s` le uploadezi urm=nd pa[ii de mai sus. Dac` descarci aplica]ia Eye-Fi, po]i automatiza procesul, iar pozele vor online la c=teva secunde dup` ce le-ai f`cut. Ai grij` \ns` s` nu faci abuz c=nd e[ti \n str`in`tate.
GETTY

108 noiembrie-decembrie 2011

Jane Douglas

Jocuri
Nu te speria se zice c` aduce noroc

La butoane
Imersiunea e important` pentru a[a-numi]ii gameri hardcore iar jocurile intense [i centrate pe poveste prot` din plin. Deci pentru a-i convinge pe ace[ti gameri c` controlul prin mi[care nu e doar pentru experien]e casual, sus]in`torii gaming-ului f`r` butoane promit s` ofere noi nivele de imersiune. LucasArts, de exemplu, a promis c` noile titluri Star Wars vor autentice, imersive. Dar controlul prin mi[care nu e mai imersiv. Dac` prin imersiune \n]elegem sentimentul de a \n`untrul lumii din joc, controlul prin mi[care cu telecomanda Wii de la Nintendo, cu controller-ul de la PS3 Move sau cu Kinect se claseaz` \n urma controller-elor tradi]ionale,

C=nd vine vorba de imersiune, e nevoie de degete pe butoane cu butoane. Acest gen de control e at=t de imersiv tocmai pentru c` ap`sarea unui buton necesit` at=t de pu]in efort. Poate ignorat [i po]i s` te concentrezi la lumea jocului. Mi[c`rile ample atrag aten]ia asupra propriei tale prezen]e zice \n fa]a televizorului. Apoi mai este chestiunea impreciziei. Detectarea mi[c`rii s-a \mbun`t`]it, dar precizia ap`s`rii unui buton, a unui tr`gaci sau rotirea unui stick analogic e \nc` greu de dep`[it. Gaming-ul bazat pe mi[care e bun la multe lucruri, chiar [i dincolo de genurile unde nu e concurat de butoane, precum jocurile de dans sau de tness. Poate amuzant, antrenant [i s`n`tos [i poate oferi noi experien]e unice (vezi shooter-ul muzical Child of Eden). Dar pentru imersiune, butoanele conduc \nc` - cel pu]in p=n` c=nd vom putea controla jocurile direct cu mintea.

PC, PS3, X360 Eidos, de la 40 EUR

DEUS EX: HUMAN REVOLUTION


din spatele atacului. Pe m`sur` ce avansezi, \]i po]i \mbun`t`]i diferitele p`r]i robotice dup` gust, iar ecare misiune poate \ndeplinit` \n mai multe feluri. Jocul nu poate redus deci la un simplu shooter. Povestea SF, bine g=ndit` [i imprevizibil`, se \mbin` cu o lume conving`toare a viitorului apropiat, redat` elegant \n negru [i nuan]e de auriu. Calitatea \nalt` a produc]iei [i numeroasele op]iuni de gameplay fac din acest joc un prequel demn al aclamatului Deus Ex din 2000 [i al sequel-ului s`u mai pu]in apreciat, Invisible War. Deus Ex: Human Revolution e dur, inteligent [i nu e de ratat. lllll

ALTE LANS~RI
QUIZ CLIMBER iPod/iPad/iPhone Relentless Software Chillingo, 1,59 EUR
Acest joc te pune \n pielea unei veveri]e care urc` \ntr-un copac din creang` \n creang`, pe m`sur` ce r`spunzi bine la \ntreb`ri de cultur` general` cu variante multiple. Po]i s` le ar`]i prietenilor scorul t`u pe Facebook [i po]i urca mai sus dec=t ei \n copac dac` \i dep`[e[ti. |ntreb`rile sunt \nnoite constant [i exist` o versiune gratuit` cu reclame, dac` 1,59 EUR ]i se pare prea mult. lllll

|n 2027, prostetica de nalt tehnologie contureaz` un nou stadiu al evolu]iei umane. Dar nemul]umirea erbe \n r=ndul celor care se opun acestor practici ale marilor corpora]ii biotehnologice sau al celor care nu-[i pot permite implanturile umanoide de \nalt` tehnologie (augment`ri), pe care le v=nd. Personajul t`u e Adam Jensen, [eful serviciului de paz` la una dintre companiile biotehnologice, care prime[te un set complet de augment`ri pentru a supravie]ui unui atac asupra laboratorului de cercetare al angajatorului s`u. Trebuie s` lup]i, s` te furi[ezi, s` investighezi [i s` spargi coduri pentru a aa adev`rul Anumite aspecte ale jocului ar trebui s` aib` trecere la cei care lucreaz` la birou...

EL SHADDAI: ASCENSION OF THE METATRON PS3, X360 NimbleBit Konami, 57 EUR


Bazat cu aproxima]ie pe un document apocrif al Vechiului Testament, El Shaddai te reprezint` ca Enoh, un lupt`tor angelic \n armur` alb` [i blugi, trimis de Dumnezeu s` prind` [apte \ngeri dec`zu]i. B`t`liile sunt elegante [i complexe, av=nd un buton de atac, de sincronizare [i de neutralizare a armelor. Stilul artistic e uluitor de creativ, adorabil [i nebun \n acela[i timp, \mbin=nd culori luminoase [i exotice cu un design de vis. lllll

THINKSTOCK

Jane Douglas este editor la GameSpot UK

noiembrie-decembrie 2011 109

Bill Thompson Cum s` depistezi falsele recenzii online


Studen]ii s-au obi[nuit ca eseurile s` le e trecute printr-un detector de plagiat, \nainte de a nota]i, \ntruc=t universit`]ile \ncearc` s` ]in` pasul cu modurile \n care resursele online pot folosite de c`tre indivizii mai pu]in corec]i. Dar acum, [i o recenzie online trimis` c`tre site-uri precum Amazon, Lastminute.com sau Just-Eat.com ar putea examinat` de un calculator. Cercet`torii de la Cornell University, SUA, au anun]at recent c` au creat un sistem software care distinge \ntre recenziile false f`cute hotelurilor din Chicago pe site-urile de turism, de recenziile reale, trimise de oameni care chiar au stat la respectivele hoteluri. Ar putea p`rea o aplica]ie inutil` a tehnologiei avansate, dar cum tot mai mul]i dintre noi ne document`m \n leg`tur` cu destina]iile de vacan]` [i achizi]iile costisitoare, tenta]ia de a crea recenzii false a devenit foarte mare. Consecin]ele faptului de a avea \ncredere \n ele pot acum destul de serioase. De[i studiul de la Cornell mai trebuie \nc` testat \n lumea real`, acesta pare promi]`tor. Sistemul a identicat tr`s`turi-cheie care ar putea folosite pentru a stabili dac` o recenzie e spam, prin rela]ionarea felului \n care e scris` o recenzie \n[el`toare cu alte forme de c]iune. Aceste leg`turi nu se aplic` numai \n cazul hotelurilor, deci ar trebui ca aria de aplicare a softului s` se extind` u[or. Desigur, succesul sistemului depinde de g`sirea unui material de antrenament sucient adic` recenzii despre care se [tie deja c` sunt false sau autentice. Asta ar putea o problem` \n lumea real`, c`ci pu]ine site-uri [tiu (sau vor s` admit`) c` sunt pline de recenzii false. {i nici nu va o solu]ie perfect`, c`ci oamenii sau sistemele care compun recenzii false vor avea \n cur=nd propria copie a soft-ului, iar apoi pot \nv`]a cum s` scrie recenzii pentru a trece testul a[a cum oamenii care trimit spam-uri au descoperit moduri \n care s` evite gama variat` de ltre antispam create de-a lungul timpului. Ar mai , desigur, problema felului \n care s-ar sim]i cineva care s-ar chinui s` scrie o recenzie autentic` pentru un site [i care ar respins pentru c` pare fals. Ar ca [i cum am pica un test Turing care ar trebui s` arate c` avem voce uman` - lucru care nu ne-ar mul]umi prea tare.
Bill Thompson contribuie la news.bbc.co.uk [i la BBC World Service

Web
Visual.ly
www.visual.ly

Avem acum informa]ii din abunden]` [i din ce \n ce mai multe devin disponibile pentru a fi verificate, analizate [i comunicate. Dar citirea r=ndurilor [i a coloanelor din foile de calcul, navigarea prin baze de date complexe [i citirea tabelelor de rezultate [tiin]ifice este dificil`, implic` un consum mare de timp [i e de multe ori neprofitabil`. Tot mai des, r`spunsul const` \n reprezent`ri grafice ale datelor [i rela]iilor [i po]i vedea multe dintre acestea pe site-ul Visual.ly. Acesta face \ns` mai mult dec=t at=t se recomand` drept Cea mai mare comunitate din lume pentru explorarea, distribuirea, crearea [i promovarea vizualiz`rilor de date. Site-ul pl`nuie[te s` pun` la dispozi]ia utilizatorilor unelte ce \i vor ajuta [i pe cei mai pu]in \nzestra]i \n materie de design s` prezinte date \ntr-o form` util`. Exist` ni[te grafice frumoase [i captivante pe site, iar tu po]i crea un cont pentru a-]i uploada propria crea]ie... dac` crezi c` te reprezint`!

SFATURI WEB
Celebrit`]ile, jurnali[tii [i politicienii folosesc Twitter pentru a comunica. Deci chiar dac` tu \nsu]i nu folose[ti Twitter, merit` s` [tii cum s` ]ii pasul cu ce se petrece \n universul Twitter.
Harta men]ion`rilor j.mp/mentionmap Po]i aa care sunt contactele cuiva ([i ce interese are) uit=ndu-te la c=t de des \i men]ioneaz` sau le r`spunde altor utilizatori. Harta men]ion`rilor prezint` datele ca vizualizare interactiv`, deci po]i urm`ri [i explora leg`turile \n detaliu. Hashtags.org hashtags.org Multe tweet-uri con]in hashtag-uri cuvinte sau expresii care \ncep cu #, [i le po]i urm`ri utilizarea pe hashtags.org, unde po]i citi tweet-urile recente cu hashtag care te intereseaz`.

Ilustra]ii [tiin]ice
scienticillustration.tumblr.com

Aproape disp`rute
www.almostextinct.co.uk

Harta tendin]elor trendsmap.com Colect=nd datele de pe Twitter despre subiecte [i utilizatori, Harta tendin]elor prezint` informa]iile ca hart` geograc`, pe baza datelor pe care le ofer` utilizatorii. Deci dac` vrei s` [tii ce e la mod` la Paris (era #beatles ultima dat` c=nd m-am uitat), po]i aa.

Acest simpatic tumblelog o colec]ie de materiale scurte, g`zduite pe Tumblr con]ine ilustra]ii [tiin]ice care i-au atras aten]ia bloggerului Lukas Large [i include detalii despre sursa imaginilor. Rezultatul e un prilej de a petrece bine cinci minute online, [i ai destul` informa]ie pentru a vrea s` ai mai multe despre anatomia broa[telor ]estoase sau despre p`s`rile lui Audubon.

Simpla con[tientizare a num`rului de specii pe cale de dispari]ie e o adev`rat` provocare, dar acest site sus]inut din fondul BBC Wildlife e o \ncercare notabil`, prin prezentarea unei specii pe zi dai click pe imagine [i ob]ii mai mult` informa]ie, plus o invita]ie de a dona. Rezultatul e nesup`r`tor [i ecient, ceva c`ruia i-ai putea pune un bookmark sau pe care l-ai putea transforma \n pagin` de start.
noiembrie-decembrie 2011 111

C`r]i
Paranormality Why We See What Isnt There Richard Wiseman Macmillan, 18 EUR (354p.)
Dac suntei un adept al paranormalului, s-ar putea s nu v plac aceast carte. Prof. Richard Wiseman, parapsiholog i fost magician, ne dezvluie de ce fenomene precum poltergeist, profeiile sau fantomele nu sunt ceea ce par. Demitizarea pe care o face Wiseman este, n acelai timp, erudit i amuzant. Aflm cum Jaytee, c=inele medium care tia c=nd i se ntorc stp=nii acas, i-a dezvluit secretul (perfect normal) n timp ce a vomitat n pantofii lui Wiseman. Citim despre cercettorii care au zguduit o cas p=n au transformat-o n buci n cutarea poltergeist-ului i despre savani care au ncercat s c=ntreasc sufletele muribunzilor. Wiseman ne explic i cum folosesc ghicitorii mgulirea i alte trucuri psihologice simple pentru a-i convinge clienii c tiu totul despre ei. Dar cartea nu este doar un exerciiu de demitizare. Wiseman susine c, dei fenomenele paranormale nu exist, studierea lor nu este o pierdere de timp. El ne spune cum a reuit tiina de ultim or s explice fenomenul decorporalizrii, de ce oricine poate trece prin experiena absolut normal a paraliziei n somn i de ce at=t de muli oameni cred c au puteri paranormale. Este o carte scris ntr-un ritm alert, cu exerciii pe care le putem face i singuri, pe scurt, o lectur excelent. lllll Susan Blackmore este profesor de psihologie la University of Plymouth

Biologia evolu]iei, fizica teoretic` [i profe]iile


Jay Gould, Stephen Hawking, Carl Sagan, Steven Weinberg [i de Edward O. Wilson. De[i domeniile n care lucreaz` cei [ase savan]i remarcabili sunt aproape inaccesibile publicului larg, numele lor sunt, totu[i, cunoscute aproape de oricine. {i asta pentru c` ei au nu doar biografii [tiin]ifice remarcabile, ci [i harul de a vorbi pe n]elesul tuturor despre cercet`rile prin care s-au remarcat. Cine nu a auzit de Scurt` istorie a timpului, a lui Stephen Hawking? Sau de Gena egoist` a lui Richard Dawkins? Multe dintre c`r]ile scrise de cei [ase savan]i, cum este cazul lucr`rilor lui Carl Sagan, continu` s` se situeze printre cele mai v=ndute c`r]i din lume, chiar [i la

Ce au \n comun?
mul]i ani de la prima edi]ie. Giberson [i Artigas consider` ns` c` genul acesta de lucr`ri faimoase ar trebui citite cu un ochi mai critic. Ele con]in, n mare m`sur`, o serie de concluzii filosofice profunde, un amestec de [tiin]`, poezie [i religie, spun cei doi, care dep`[esc competen]ele [tiin]ifice stricte ale autorilor lor. ncrederea pe care am ajuns s` o avem n [tiin]` ca urmare a progreselor sale spectaculoase din ultimul secol nu trebuie extins`, n mod necesar, [i asupra reflec]iilor filosofice ale oamenilor de [tiin]`. Este o carte scris` bine, echilibrat, f`r` excese apologetice sau critice. Merit` citit`. lllll

Oracolele [tiin]ei Oameni de [tiin]` celebri, despre Dumnezeu [i religie Karl Giberson [i Mariano Artigas Curtea Veche, 22.4 LEI (392 p.)
Cartea scris` de Karl Giberson [i de Mariano Artigas ncearc` s` ne conving` c` tr`im ntr-o epoc` de legend`, ntr-o epoc` a profe]iilor. Profe]ii de ast`zi sunt mari oameni de [tiin]`, min]ile care [lefuiesc n]elegerea noastr` despre Univers. Poate c`, uneori, sunt la fel de excentrici ca acele figuri teribile din Vechiul Testament, de pild`, ns` folosesc instrumente [tiin]ifice sofisticate [i sunt tob` de biologie [i de fizic`! Cei doi autori [i-au propus s` prezinte succint [i critic viziunile de-a dreptul oraculare care pot fi nt=lnite n scrierile a [ase dintre cei mai mari oameni de [tiin]` contemporani. Este vorba de Richard Dawkins, Stephen

Richard Dawkins este unul din subiec]ii c`r]ii scrise de Karl Giberson [i Mariano Artigas

REX fEatuREs

112 noiembrie-decembrie 2011

Recomand`rile exper]ilor Creierul i comportamentul


The God Species How The Planet Can Survive The Age Of Humans Mark Lynas Fourth Estate, 21 EUR (288p.)
Ideea central n cartea lui Lynas este aceea c noi avem controlul, aa c am face bine s fim ateni. Cartea analizeaz ameninrile la adresa mediului nconjurtor i sugereaz ci de a le putea evita. Lynas crede c ar trebui s devenim contieni de fora noastr tiinific i s ne folosim inteligena pentru a proteja natura. Argumentul su se sprijin pe ideea limitelor planetare. Acestea sunt granie peste care nu ar trebui s trecem i care afecteaz sntatea planetei: srcirea biodiversitii, schimbarea climatic, ciclul azotului, exploatarea terenurilor, exploatarea surselor de ap, poluarea, aerosolii, creterea aciditii oceanelor i subierea stratului de ozon. Autorul susine c omenirea a depit nivelul de siguran n fiecare dintre aceste cazuri, ns nu recomand remediile tradiionale precum reducerea creterii economice sau a numrului de locuitori. Soluia pe care o recomand este una tehnologic. Lynas era, pe vremuri, un verde destul de tradiionalist i unele dintre criticile adresate fotilor colegi sunt muctoare. Este o carte plin de via, actual i, pe alocuri, revelatoare. Uneori ns, nota optimist pare puin deplasat. Se tie c pesimismul nu vinde prea bine i mi s-a prut c autorul a fost sftuit s aleag un final fericit. Sper s m nel. lllll Tom Heap este prezentator radio i scrie pentru Focus BBC, UK

C`r]i alese de David Linden


Dr Tatianas Sex Advice To All Creation

Evolution The Human Story Alice Roberts DK, 28 EUR (256p.)

Olivia Judson (2003)


Vintage, 14 EUR O carte care este, n acelai timp, erudit, informativ i plin de picanterii. Olivia Judson este sexolog pentru animale. Autoarea i folosete expertiza pentru a aborda teme sosticate i subtile din zona biologiei evoluiei sexuale. Cartea a inspirat i o emisiune TV gzduit de Dr. Tatiana (Judson), cu numere muzicale i actori costumai, precum Pocket Rocket, dedicat evoluiei formei penisului. Mind Hacks

Evoluia omului a fost mereu o tem interesant, ns astzi este pur i simplu fierbinte! O ntreag avalan de cri au abordat n ultima vreme istoria descoperirilor de fosile i experimentele de laborator care ne permit s aflm lucruri foarte precise despre strmoii notri. Dar c=nd vine vorba de fosile i de artefacte, nimic nu bate o imagine bun - i la acest capitol cartea marcheaz serios. Dei are defectele ei, este cea mai actual carte pe care i-o poi dori pe acest subiect. E genul de lucrare pe care a ine-o la ndem=n. lllll Dr Henry Gee este senior editor la revista Nature

Tom Stafford i Matt Webb (2004)


OReilly, 27 EUR Cartea face parte dintr-o serie dedicat dependenilor de calculator precum Google Hacks i Linux Hacks. Este puin ciudat s strecori o carte despre creier n r=ndul unor astfel de lucrri, dar rezultatul este o colecie fascinant de exerciii pe care le poi face acas i care dezvluie multe din felul n care funcioneaz creierul. Este edicatoare n privina unor teme cruciale precum De ce nu ne putem g=dila singuri sau Cum ne putem mbunti memoria. Portraits Of The Mind

The Epigenetics Revolution How Modern Biology Is Rewriting Our Understanding Of Genetics, Disease And Inheritance Nessa Carey Icon, 25 EUR (320p.)

Cum pot celulele din corp s fie identice la nivel genetic fr s arate i s se comporte la fel? Rspunsul l d felul n care organismele controleaz expresia genelor epigenetica. Nessa Carey ne poart ntr-o cltorie fascinant prin epigenetic i implicaiile acesteia asupra mbtr=nirii i cancerului. Lucr=nd n industria farmaceutic, autoarea militeaz pentru transferarea c=t mai rapid a descoperirilor din laborator n tratamente medicale, prin modificarea epigenetic a celulelor stem. O s cred c=nd o s vd! lllll Prof. Laurence Hurst este genetician la University of Bath

Carl Schoonover (2010)


Abrams, 32 EUR O carte minunat pentru msua de cafea, cu cele mai spectaculoase imagini despre neuroni i creier pe care le-ai vzut vreodat. O combinaie reuit de analize istorice ajung=nd p=n la da Vinci i chiar mai departe - i ultimele tehnologii de imagistic cerebral. ncrcat de imagini senzuale cu axoni care se mpreuneaz, cu dendrite masculine v=njoase i celule gliale cu aspect androgin, este o adevrat nc=ntare pentru cei interesai de creier.

Cosmic Numbers The Numbers That Dene Our Universe James Stein Basic, 18 EUR (240p.)

n urm cu c=iva ani au aprut foarte multe cri dedicate numerelor, care descriau felul n care acestea definesc universul n care trim. Majoritatea erau cam ezoterice, ceea ce l-a ndemnat pe matematicianul James Stein s ncerce alt cale. El aduce n discuie constantele fundamentale care stau la baza legilor fizicii. Este o abordare cu mult potenial, care ar putea atinge multe idei de ultim or, de pild posibilitatea ca aceste constante s se schimbe. Din pcate, Stein face prea multe incursiuni istorice i nu prea discut ce se nt=mpl astzi. lllll Robert Matthews este confereniar la Aston University

Prof. Linden este specialist n neurotiine i autorul crii Pleasure (Oneworld, 10.99)

noiembrie-decembrie 2011 113

Instant genius

This months must-know facts

p65

100.000.000.000

de celule sau neuroni se gsesc \n creierul uman, fa] de 75 de milioane \n creierul unui [obolan p71

Matematica ne poate spune unde locuia Jack Spintectorul

Rolul vital al ADN-ului era cunoscut cu mul]i ani \nainte ca Watson & Crick s`-i descoperit dubla elice
p53

Exist` 13 forme de ap` \nghe]at`

O plant` cu frunze ca o anten de satelit ajut` pe lilieci s` se orienteze


p18

Stadionul Olimpiadei din 1972 de la Mnchen a fost inspirat de bule de spun


p64

p90

{obolanii emit vocaliz`ri ultrasonice asem`n`toare r=sului dac` sunt g=dila]i


p79

114 noiembrie-decembrie 2011

S-ar putea să vă placă și