P. 1
Istoricul Integrarii Monetare Europene

Istoricul Integrarii Monetare Europene

|Views: 128|Likes:
Published by Ornela Anamaria

More info:

Published by: Ornela Anamaria on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” din ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializarea: Administrarea Financiar-Contabilă a Întreprinderii

REFERAT LA POLITICI FINANCIARE ȘI MONETARE Istoricul Uniunii Monetare Europene

COORDONATOR Ș TIINȚ IFIC: Conf.univ.dr.Niţu Adrian

MASTERAND: Petrișor Ornela Anamaria

ARAD

....................................................................5 1...................................10 2................................................9 2......................................8 2................................................. Raportul Werner............................... Integrarea României în Uniunea Monetară Europeană..... Planul Marshall şi Organizaţia Europeană de Cooperare Economică...........1...19 2 ..................................7 CAPITOLUL 2 2.... Uniunea Monetară Austro-Ungară..............................4.......................................2......................3 CAPITOLUL 1 1....................................2.......................2012 CUPRINS INTRODUCERE................2..............6 1.............5 1........................................1.................................................4........................................................................................................................ Uniunea Monetară Latină..6 1............................8 2..........1............... Istoricul integrării monetare europene..................................................................................... Uniuniea Monetară Scandinavă............................... Uniuniea Monetară Belgo-Luxemburgheză...........5......................................... Avantajele și dezavantajele integrării României în UME………………………16 CONCLUZII................. Unificarea Monetară Germană........................14 3................18 BIBLIOGRAFIE...............................................6 1....................... Etape premergătoare Uniunii Monetare Europene............................ Acordurile de la Bretton Woods.................3.............. Criza monetară interbelică..............3...................12 CAPITOLUL 3 3...

Acest proces de integrare economică şi monetară a necesitat parcurgerea multor ani. în construcţie. in primul rând. drept pentru care consider că proiectul Uniunea Economică şi Monetară aduce un plus de cunoaştere la ceea ce înseamnă integrare economică şi monetară. să genereze distorsiuni în funcţionarea pieţei agricole comune sau să nu permită politicii industriale o dezvoltare unitară care să conducă spre o piaţă comună în domeniu. au putut să accentueze sau. Stadiul de Uniune economică şi monetară. în timp ce. cel de-al doilea curent şi-a făcut simţită prezenţa în special după perioade de războaie. Uniunea economică şi monetară este rezultatul adâncirii. Privită ca o etapă superioară a integrării multinaţionale. anterior.monedă unică . Uniunea economică şi monetară este mai degrabă asociată cu piaţa internă unică. Şi pentru România trebuie conştientizat faptul că o monedă europeană unică permite. să surmonteze fragmentarea actuală a pieţei interne şi deci să-şi intărească poziţia faţă de concurenţa internaţională. in egală măsură in interiorul fiecărei ţări şi acest lucru se poate realiza dacă se implementează aceste informaţii celor care se specializează in diverse domenii de activitate. dar şi costurile foarte mari şi totodată trebuie să se realizeze asigurări impotriva riscurilor fluctuaţiei monetare mai ales în condiţiile actuale de criză economică care afecteazăşi România. Manifestarea primului curent a avut efecte dintre cele mai nefaste pentru viaţa economică şi socială a statelor.Trebuie eliminate incertitudinea.INTRODUCERE „Europa are nevoie de o naţionalitate europeană” (Victor Hugo) Este totul atât de incert atunci când vorbim de monedă şi de economie în general. deşi în cazul Uniunii Europene.politică monetară comună . ele trebuie căutate.strânsă coordonare a politicilor economice ale statelor membre . a intensificării integrării şi presupune: .un sistem instituţional care să coordoneze şi administreze politica monetară Condiţia de bază pentru crearea şi funcţionarea unei forme integrative de tipul uniunii economice şi monetare o constituie existenţa unei pieţe comune a bunurilor şi serviciilor. după caz. de o natură şi consistenţă diferită faţă de formele tradiţionale de grupare a intereselor de natură economică şi socială la scară societală În prezent.liberalizarea fluxurilor de capital . care presupune eliminarea cursului de schimb şi aplicarea unei politici monetare comune conduce la diminuarea unor costuri şi riscuri care. Europa a fost marcată de două curente geo-politice opuse: unul de confruntare şi celălalt de unire. Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu economico-social şi politic. Analizand obiectivele ce stau la baza realizării Uniunii Economice şi Monetare. timp în care s-au prezentat diferite 3 . De-a lungul timpului. când accentul se punea pe refacere şi relansare. piaţă comună etc. Lucrarea prezintă atăt aspecte teoretice cât şi practice în ceea cepriveşte Uniunea Economică şi Monetară. Uniunea Europeană se află în faza de construcţie a Uniunii conomice şi monetare. să împiedice interpenetrarea pieţelor de capital.

1 Vasile Nechita.  1848: scriitorul francez Victor Hugo vorbea la Congresul de pace de la Paris despre conceptul de „Statele Unite ale Europei”1. Printre primele repere istorice în favoarea ideii de uniune europeană pot fi menţionate următoarele:  1814: contele francez Claude Saint Simon avea în vedere o construcţie europeană pe baza alianţei dintre Franţa şi Anglia. el fiind şi cel căruia i se atribuie noţiunile de „Comunitate Europeană” şi de „Parlament European”.55 4 . Integrarea europeană. p. Bacău.propuneri şi proiecte de uniune europeană. 1996. Editura Deşteptarea.

titlului şi cursului pieselor monetizate de aur şi argint. Raportul în cadrul UML era de 1:1. nu însă de 1:1.CAPITOLUL 1 1.  monedele emise de fiecare stat menbru al UML aveau aceeaşi dimensiune şi greutate.1. Elveţia şi Italia. strict necesar şi a unei strategii monetare comune au determinat imposibilitatea adaptării masei monetare în circulaţie dintr-o ţară. au existat temeri că unele ţări ar putea „parazita” din punct de vedere monetar ceilalţi parteneri. 5 .  lipsa voinţei politice. exista un raport definit. adică 1RFR = 1BEF = 1CHF = 1ITL = 1GRD. Aceste disfuncţionalităţi au fost accentuate de variaţiile înregistrate în secolul al XIX-lea în producţia de aur şi mai apoi de argint. Convenţia de la Paris viza armonizarea sistemelor monetare naţionale ale celor patru ţări după modelul francez. La fel. ar fi de notat:  participarea unor ţări cu limbi şi culturi diferite. în condiţiile obligaţiei de a accepta pe teritoriul propriu moneda emisă în ţările partenere (riscul substituibilităţii monedei). monedele Euro de astăzi au o faţă naţională. Emisiunea monetară. împreună cu ignorarea unor reguli asumate are ca rezultat crearea de tensiuni inflaţioniste în întreg sistemul. irevocabil. având drept rezultat circula. Printre criticile adresate UML pot fi menţionate:  circulaţia în paralel. UML a fost o uniune monetară a unor state suverane. dar purtând însemne naţionale. la iniţiativa lui Napoleon al III-lea. În cazul monedelor din cadrul Euro între 1 ianuarie 1999 şi 31 decembrie 2001. Uniunea Monetară Latină O uniune monetară în adevăratul sens al cuvântului a fost aceea realizată în 1865 între Franţa.  cursurile de schimb între monedele participante erau fixe. În ceea ce priveşte asemănările Uniunii Monetare Latine cu Uniunea Economică şi Monetară. în vederea atenuării disfuncţionalităţilor determinate de existenţa bimetalismului aur-argint. Obiectivul principal al Uniunii Monetare Latine îl constituia o stare de uniformizare a greutăţii. astfel încât să poată fi posibilă circulaţia liberă a monedelor dintr-o ţară membră în ţările partenere. Belgia. Istoricul integrării monetare europene 1. generând exporturi nete de metal preţios dintr-o ţară într-alta. având toate caracteristicile identice. În condiţiile unei emisiuni monetare descentralizate. ce au determinat apariţia unei prime la schimbul dintr-un metal preţios într-altul pe piaţă faţă de raportul legal rămas neschimbat. eterogene din punct de vedere economic. în aceeaşi zonă monetară a mai multor monede cu putere liberatorie deplină a fost o sursă de instabilitate. având drept rezultat circulaţia liberă la cursul legal a monedelor unui stat pe teritoriul celuilalt. fără să fie pusă în discuţie ideea unei monede unice. inexistenţa unui cadru instituţional supranaţional comun.

Uniuniea Monetară Scandinavă 6 .3. Unificarea Monetară Germană Unificarea monetară germană începe o dată cu crearea Reich-ului german în 1871. ambele bazate pe etalonul argint. cu valoarea de 2 thaleri.  monede comerciale – folosite în relaţiile cu alte state din sfera uniunii. fiind la latitudinea fiecărui land. thalerul. Tot în urma acestei legi. Uniunea Monetară Austro-Ungară a fost realizată în baza convenţiei din 1857 dintre Austria şi Prusia. prevedea că toate monedele emise anterior de statele membre îşi încetează puterea liberatorie. 1. progresul pe linia integrării politice conducând la apariţia unei monede unice germane: marca. din 1873.1. 1. pe teritoriul german orientările erau împărţite către două etaloane străine:  thalerul – folosit ca referinţă pentru statele din nord. Dincolo de greutăţile şi denumirile diferite ale monedelor. ce devine unica instituţie emitentă de bancnote.4. Acest proces de unificare este desăvârşit în 1876 când este înfiinţată Banca Centrală. Procesul unificării monetare germane a plecat de la circulaţia unei monede comune. Cea de-a doua lege monetară. Uniunea Monetară Austro-Ungară Istoricul zonei monetare germane este legat de uniunea vamală Zollvereign şi de contextul apariţiei ei. vereinsmünze. Astfel. Reichsbank. inclusiv Austria. sub forma mărcii standardizate.  monede principale cu caracter unional – destinate circulaţiei între ţările semnatare pentru a înlesni comerţul. Este introdusă şi o monedă comună.1815. Legea monetară emisă de Reich în 1871 prevedea trecerea la etalonul aur. monedă ce se va bucura de un curs legal pe întreg teritoriul german.  guldenul – folosit ca referinţă pentru statele din sud. după Congresul de la Viena din 1814 . biletele de bancă denominate în alte monede decât marca sunt retrase din circulaţie. teritoriul german era împărţit în 35 de principate şi 4 oraşe libere. inclusiv Prusia. fiecare cu propriul sistem monetar şi vamal. având drept suport despăgubirile de 5 miliarde franci aur primite de la Franţa în urma războiului din 1870. Convenţia stabilea un monometalism argint bazat pe sistemul zecimal şi avea în vedere emisiunea mai multor categorii de monede:  monede principale şi divizionare naţionale – destinate numai circulaţiei interne a ţării emitente. cu excepţia thalerului de argint care beneficiază de un statut aparte până în 1907. Uniunea vamală Zollvereign din 1834 şi acordul de la Dresda din 1838 simplifică circulaţia monetară.2. moment când baterea monedei nu era uniformizată. alături de alte state participante la Uniunea Vamală Germană şi a durat până în 1878. fiecare stat membru putând alege dintre cele două unităţi monetare.

când este semnat un tratat între cele două ţări. însă în 1935 guvernul belgian recurge la o devalorizare competitivă cu 28% a francului belgian. rata de schimb fiind de 1:1. Spre deosebire de UML. ele fiind acceptate la paritate de băncile centrale naţionale. Fiecare dintre experienţele de unificare monetară prezentate are particularităţile sale. Succesul uniunii şi supravieţuirea ei până la abandonarea etalonului aur îşi au explicaţia în asemănările structurale ale celor trei economii. Acest raport se menţine până în 1944.  Unificarea monetară germană a arătat că o uniune monetară poate preceda uniunea politică. Uniunea Monetară Scandinavă este considerată o zonă monetară optimală deoarece preţurile şi salariile erau flexibile.5. ale trecerii la Euro. fiind facilitată şi de legăturile istorice dintre ţările nordice. în Uniunea Monetară Scandinavă. semnat de cele trei ţări.25 BEF = 1 LUF.  Uniunea Monetară Scandinavă a dovedit că bancnotele emise de diferite bănci centrale pot circula într-o zonă comună. Chiar dacă paritatea între cele două monede se păstrează în continuare. mobilitatea forţei de muncă era considerabilă. În 1929 francul luxemburghez este definit pe baza parităţii aur a francului belgian. În condiţiile actuale. măsură necesară participării sale în sistemul european al băncilor centrale din 1998. a fost creată Comisia Monetară Scandinavă. Uniunea Monetară BelgoLuxemburgheză nu mai este de actualitate. Uniuniea Monetară Belgo-Luxemburgheză Uniunea Monetară Belgo-Luxemburgheză ia naştere la 25 iulie 1921. În urma Tratatului de la Stockholm din 1872. adică 1 SEK = 1 DKK = 1 NOK. Unitatea monetară comună a fost aleasă coroana scandinavă. din 1979 Luxemburg îşi crează propriile reglementări monetare: în 1983 este creat Institutul Monetar Luxemburghez. În condiţiile unei independenţe din punct de vedere politic. cât şi nivelul apropiat al importurilor şi exporturilor reciproce. Obiectivul acestei uniuni era reducerea costurilor de tranzacţie printr-o armonizare a monedelor. când cele două guverne semnează la Londra revenirea la paritatea de 1:1. ca şi gradul de deschidere comercială. raportul dintre cele două monede devenind 1. transformat ulterior în bancă centrală independentă. 7 . iar ponderea bancnotelor era mai mare decât în alte ţări. care a fost o uniune strict metalică.Uniunea monetară regională dintre Danemarca. Aceste experienţe monetare integraţioniste au demonstrat că o uniune monetară trebuie abordată şi din perspectiva unei uniuni politice reale şi concrete. un sistem de cursuri fixe sau o uniune monetară nu sunt suficiente pentru garantarea cooperării monetare. Deşi adoptaseră un etalon aur.  Uniunea Monetară Belgo-Luxemburgheză a arătat punctele tari şi punctele slabe ale unei asocieri monetare între două ţări de dimensiuni diferite. în circulaţie se găseau şi monede din argint sau bronz. Norvegia şi Suedia a fost realizată treptat. fiscale şi financiare şi a succesului uniunii economice. însă unele aspecte sunt necesare pentru abordarea actualei construcţii monetareuropene:  Uniune Monetară Latină a demonstrat că diverse ţări pot accepta în urma unor acorduri monetare monede emise pe teritoriul altor state. circulaţia bancnotelor a fost substanţială. 1.

un opozant al reintroducerii etalonului aur. ceea ce va însemna sfârşitul tentativelor de cooperare. Iaşi. • scăderea ratei dobânzilor şi realizarea unei oferte abundente de credit. a fost criticată de Keynes. hiperinflaţia face ca în 1923. în care fusese suspendată convertibilitatea monedei de hârtie în aur. împiedicând astfel Regatul Unit să profite de pe urma expansiunii economice mondiale din anii 1925-1929. are loc în 1933 la Londra Conferinţă Monetară şi Economică. Astfel. conferinţa de la Genova (1922) asupra reconstrucţiei economice a Europei căuta să stabilească un sistem monetar internaţional fondat pe etalonul de schimb aur (Gold Exchange Standard). lira sterlină redevine convertibilă în aur în 1925. Această politică economică dezastruasă. într-un pamflet intitulat „Consecinţele economice ale D-lui Churchill”. la unul de pace. • eliminarea taxelor vamale. Performanţele macroeconomice ale statelor beligerante erau caracterizate de variaţii mari între nivelurile inflaţiei. În aceste condiţii. condusă de ministrul de finanţe W. Germania şi în 1936. 2 Frédéric Teulon. Caracterul supraevaluat al lirei sterline a redus exporturile engleze. În această situaţie. Editura Institutul European. Participanţii doreau ca monedele lor să fie garantate prin aur. extinderea devalorizărilor competitive şi întărirea măsurilor de protecţie unilaterală. 1997.2 miliarde de mărci. În 1924. la o paritate egală cu cea de dinaintea războiului. mecanismele de formare a preţurilor şi veniturilor au fost puternic transformate. ţările europene au întâmpinat mari dificultăţi în ceea ce priveşte trecerea de la un sistem monetar în regim de război. şi cu o gravă criză a finanţelor publice. În 1931. lumea împăţindu-se în diferite zone monetare: zona dolar. moştenită din timpul războiului. Confruntată cu o inflaţie foarte puternică. sau prin rezerve în devize. În Germania.CAPITOLUL 2 Etape premergătoare Uniunii Monetare Europene Criza monetară interbelică După primul război mondial. zona liră sterlină etc. Franţa renunţă definitiv la etalonul aur. Ţările participante nu ajung însă la un conens. Churchill. monedă ce avea aceeaşi valoare în aur cu a mărcii de dinaintea războiului. zona franc francez. un dolar să fie echivalentul a 4. Franţa încearcă în 1928 o stabilizare monetară şi se reîntoarce la etalonul aur. în mare parte din cauza intereselor naţionale. Germania devine una din primele ţari europene ce revine la etalonul aur. p. când este creată marca Reichsmark. În Marea Britanie se dorea susţinerea activităţii bancherilor şi a centrului financiar londonez în detrimentul New-York-ului. În 1933. abandonarea etalonul aur de către Anglia şi îşi devalorizarea cu 30% a lirei sterline conduc la devalorizări în lanţ ale monedelor europene în încercarea de a câştiga cote din piaţă. Sistemul monetar internaţional. convertibile la rândul lor în aur. inflaţia astfel provocată ducând la resorbirea datoriilor. iar mare parte a rezervelor mondiale de aur se aflau în Statele Unite. Noua marcă este garantată în proporţie de 40% prin rezervele de devize şi aur ale băncii centrale.25 8 . în care ţările europene propun trei soluţii pentru redresarea economică a Europei2: • oprirea prăbuşirii monedelor printr-o reîntoarcere la parităţi stabile.

Proiectul american avea în vedere formarea unui „Fond de stabilizare al Naţiunilor Unite şi Asociate” din contribuţia ţărilor membre. 1996. Editura Enciclopedică.  dolarul american era singura monedă care putea juca rolul de prim-plan datorită puterii economice a statului emitent. Acordurile de la Bretton Woods În mica localitate Bretton Woods din statul New Hampshire s-au reunit la 1 iulie 1944 reprezentanţii a 45 de state. care. care să nu se bazeze pe deflaţie ca înainte de 1914.96 9 .  crearea unui organism internaţional cu rolul de a acorda împrumuturi ţărilor debitoare ce prezintau dezechilibre temporare ale balanţei de plăţi. comunicatul final a purtat amprenta ideilor emise de Statele Unite. ce şi-au impus punctul de vedere deoarece:  deţineau două treimi din stocul din stocul mondial de aur. Participanţii erau oameni politici şi economişti. cei mai importanţi fiind John Maynard Keynes din partea Marii Britanii şi Harry Dexter White pentru Statele Unite. pentru a sprijini alte ţări membre ce înregistrau deficite ale balanţelor de plăţi şi utilizarea etalonului aur-devize. Kiriţescu. Dezacordurile erau legate de natura acestei instituţii şi la modul de apărare a parităţii fixe. Franţa şi Statele Unite semnează un acord tripartit. Cei doi veneau cu câte un proiect al unui plan de redresare economică. fapt ce va conduce la o sporire a puterii dolarului american. în încercarea de a proteja libertatea schimburilor şi pentru a evita prăbuşirea totală a relaţiilor economice internaţionale.  aveau creanţe importante asupra ţărilor cărora le-au furnizat armament în timpul războiului. al omenirii. El propunea înfiinţarea unei „Uniuni internaţionale de compensaţie” (Clearing Union). Prin acest acord se reglementau finanţări reciproce pe termen foarte scurt. Proiectul britanic avea în centru crearea unei monede universale pe care Keynes o botezase „Bancor”3. După trei săptămâni de discuţii aprinse. în general. p. însă ajustabile în cazul în care se constata un “dezechilibru fundamental” al balanţei de plăţi. însărcinată cu schimbul creanţelor bilaterale ale diferitelor ţări membre şi acordarea în mod automat de credite băncilor centrale debitoare. şi monetar. intuind sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Principalele acorduri ale Conferinţei de la Bretton Woods erau următoarele:  instituirea unui sistem de schimburi fixe. Bucureşti. Idei contemporane în acţiune. pentru a preveni devalorizările competitive ca urmare a deficitului schimburilor externe. în septembrie 1936. au reflectat asupra viitorului economic. 3 Costin C. Anglia. care aveau ca bază comună următoarele:  adoptarea unui sistem de schimburi fixe. cu scopul de a frâna declinul Marii Britanii şi al lirei sterline. Proiectul lui Keynes stimula crearea de lichidităţi internaţionale şi favoriza în mod explicit ţările debitoare. în special.Touşi.

devize. creanţe faţă FMI. aur. făcând astfel posibilă creşterea ratei investiţiilor.  convertibilitatea reciprocă a monedelor prin desfiinţarea restricţiilor asupra plăţilor curente internaţionale. 1996. Ţările participante la Conferinţa de la Bretton Woods au pus bazele unui nou sistem monetar internaţional. Sistemul monetar de la Bretton Woods a funcţionat cu dificultăţi tot mai greu de învins până la 15 august 1971. şi anume Fondul Monetar Internaţional şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (parte a grupului Băncii Mondiale). Pentru a fi puternică. Conferinţa de la Bretton Woods este importantă în procesul evoluţiei către o uniune monetară europeană. Soluţia acestei situaţii dezastruase putea fi una din variantele următoare:  o susţinere de cel puţin 5 miliarde de dolari a economiei Europei din partea unei ţări ce putea să-şi permită acest lucru. Principiile fundamentale ale sistemului monetar internaţional de la Bretton Woods au fost următoarele4:  universalitatea. obţinute prin depăşirea pozitivă a cotei de participare la Fond a ţării respective faţă de deţinerile efective în moneda naţională a acestei ţări. o monedă trebuie să aibă sprijinul unei economii puternice. p.  fixitatea relativă a participanţilor şi a cursurilor valutare. Europa Occidentală se afla în pragul unei crize economice şi politice. Planul lui Keynes de introducere a “bancor”-ului nu a putut fi realizat din cauza diferenţelor foarte mari între economiile statelor ce urmau să adere la respectiva monedă. reprezentată de faptul că orice stat care acceptă prevederile statutare. menit să înlocuiască vechiul sistem. Semnarea Acordurilor de la Bretton Woods a însemnat nu numai consacrarea unor principii după care să se conducă lumea postbelică. 4 Costin C. poate adera la Fondul Monetar Internaţional şi implicit la sistemului monetar internaţional de la Bretton Woods. Idei contemporane în acţiune. iar acordurile de la Bretton Woods au consacrat supremaţia politică şi financiară americană şi locul proeminent al dolarului în Sistemul Monetar Internaţional în defavoarea planului britanic şi a lirei sterline. Lipsa de resurse materiale şi financiare de după război a fost accentuată de seceta şi inundaţiile din 1945 şi 1946.104 10 .  constituirea unui volum de rezerve internaţionale adecvat nevoilor de echilibrare a balanţei de plăţi. Planul Marshall şi Organizaţia Europeană de Cooperare Economică În anul 1947. la paritatea de 35$/uncia. ci şi instituirea organismelor care să conducă la realizarea acestor principii. fiecare ţară îşi stabileşte valoarea externă a monedei sale în aur sau în funcţie de dolarul american.  marjele de fluctuaţie ale monedelor în raport cu dolarul american sunt de ± 1%.  o planificare socialistă ce viza reducerea puternică a consumului. Statele Unite erau singura ţară ceşi defineau moneda în raport cu aurul. ce se dovedise incapabil să asigure ordinea monetară mondială. Bucureşti. când a fost desfiinţat. compus din rezerve oficiale. Editura Enciclopedică. deoarece a pus în discuţie crearea unei monede supranaţionale. Kiriţescu.

 contracararea intereselor URSS.5 În final. era lichidată. singura ţară cu posibilităţi efective de a acorda ajutorul solicitat. Danemarca. Deşteptarea. în donaţii şi împrumuturi.  a revigorat economia americană şi i-a consolidat poziţia de lider în lume. 5 6 Vasile C. Membrii fondatori ai OECE au fost 16 ţări: Austria. Olanda. de unde vor veni viitoarele iniţiative de coperare şi integrare europeană.  a scurtat reconstrucţia şi a grăbit relansarea europeană.18 11 . poziţia debitoare sau creditoare multilaterală în UCE a fiecărei ţări participante. totalul ajutorului acordat Europei Occidentale de Statele Unite în perioada 1946-1961 a fost de peste 30 miliarde de dolari (din care 13 miliarde numai prin planul Marshall – vezi Anexa nr. mai precis în 1948 este creată Uniunea Europeană de Plăţi. Efectele planului Marshall în cei 5 ani de funcţionare au fost următoarele:  crearea premiselor şi cadrului favorabil integrării.1). s-a constituit în 16 aprilie 1948 la Paris. o agenţie europeană a planului Marshall. Ajutorul acordat de către americani a fost sporit de faptul că de la multitudinea de pieţe mici şi separate ale Europei s-a evoluat spre o mai mare libertate de mişcare între componentele sale. ce ameninţau sistemul economiei de piaţă din vestul Europei. la 3 aprilie 1948 are loc iniţierea oficială a planului Marshall. Jean Monnet spunea „de la planul Marshall. Integrarea europeană. Portugalia. Spania. Marea Britanie. Ed. Franţa. la care s-au adăugat SUA şi Canada ca membri asociaţi şi Iugoslavia cu statut de observator.888671 grame aur fin. Belgia. De cealaltă parte a oceanului. Luxemburg. p. R. interesată de succesul planului Marshall. Ed. 1994. Principalele argumente enunţate au fost:  restabilirea unui nivelal activităţii economice cât mai ridicat în Europa era văzută drept o condiţie a relansării economiei americane. Norvegia. În această perioadă. menit să liberalizeze traficul de mărfuri şi servicii şi considerat drept o primă formă a cooperării monetare. Organizaţia Europeană de Cooperare Economică. un organism de compensare între ţările europene. Astfel. Irlanda. Suedia şi Turcia. În cadrul UEP. având valoarea cea mai mare în acţiunea ce a condus la ceea ce am ajuns în Unificarea Europei”6. p.  a consolidat alianţele şi structurile economice şi politice occidentale şi a oprt ofensiva comunismului.F.61 Ion Ignat. Nechita. Progresul adus de compensarea pe baze multilaterale a fost binevenit în contextul dorinţei de relansare a schimburilor economice internaţionale. Synposion.  a marcat o nouă eră în relaţiile occidentale şi începutul integrării vesteuropene. fiind încurajat de Statele Unite. Bacău. 1996. însă cel mai important efect pe care l-a avut planul Marshall a fost cel al cooperării intra-europene. secretarul de stat nordamerican George Marshall argumentează necesitatea sprijinirii Europei de către SUA. pe baza conţinutului în aur: 0. o dată cu semnarea de către preşedintele Harry Truman a Legii Asistenţei Externe (Foreign Assistance Act) care sprijină Programul de Recuperare Europeană. Uniunea Economică şi Monetară Europeană. Germania. Referindu-se la acest lucru. sprijinul american pentru unirea Europei niciodată nu s-a diminuat. Iaşi. Grecia. într-un discurs la Universitatea Harvard.La 5 iulie 1947. Italia. Pentru a ţine evidenţa relaţiilor financiar-monetare dintre ţările membre ale UEP a fost creată Unitatea de Cont Europeană (UCE). definită în mod similar dolarului american. rezultat al comerţului reciproc. lunar.

reprezentat de Belgia. prezentat în decembrie 1970. b) o a doua etapă. fără ca ultimele să fie capabile să-şi disciplineze politicile economice şi monetare. Astfel. ori să accepte o rată mai mare a inflaţiei. fiind un obiectiv principal al Uniunii Europene de Plăţi (1948). Stabilitatea monetară de-a lungul anilor 1958-1966 a făcut uitat subiectul Uniunii Monetare Europene. în care să se creeze un fond de rezervă european la care vor fi transferate rezervele monetare ale ţărilor membre. PierreWerner a propus un plan de acţiune care viza trecerea la cursuri fixe între ţările Comunităţii Economice Europene. Acest plan a generat aspecte contradictorii referitoare la prima etapă. statele membre cu excedente în balanţa de plăţi nu vor fi nevoite să finanţeze ţările cu balanţe deficitare. Astfel. d) centralizarea rezervelor de mijloace de plată internaţionale ale ţărilor membre într-o rezervă comunitară.Raportul Werner Ideea creării unei Uniuni Monetare Europene o regăsim înaintea constituirii Comunităţii Economice Europene (realizată în 1957 prin semnarea Tratatului de la Roma). ce susţineau importanţa disciplinei cursurilor de schimb şi nevoia de consolidare a personalităţii monetare a Comunităţii Economice Europene în întâlnirile internaţionale. e) crearea unui Fond European de Cooperare Monetară care să gestioneze rezervele valutare ale Comunităţii Economice Europene şi resursele de sprijin monetar pe termen scurt şi mediu. Aceste ţări doreau să lase povara ajustării pe umerii ţărilor cu excedent bugetar. propunerile sale concrete referindu-se la: a) armonizarea politicilor fiscale şi financiare. Raportul Werner. între două grupuri de ţări:  grupul ţărilor „economiste”.  grupul ţărilor „monetariste”. La întâlnirea la nivel înalt din 1969 de la Haga s-a lansat ideea realizării unei uniuni monetare şi economice europene în două etape: a) o primă etapă de-a lungul a 10 ani. 12 . în 1968. persoanelor şi capitalului. însă criza ce a urmat devalorizării lirei sterline din 1967 a readus în atenţie necesitatea un sistem ce să asigure stabilitatea monedelor Comunităţii. al Acordului Monetar European (1956) şi al altor numeroase proiecte. reprezenta un compromis între poziţiile mai sus menţionate. serviciilor. ţări care se vedeau astfel nevoite ori să finanţeze deficitele altora. crearea unei unităţi de cont europene şi a unui Fond Monetar European. c) libera circulaţie a bunurilor. care să urmărească armonizarea politicilor economice pe termen scurt şi stabilirea comună a obiectivelor pe termen mediu. primul ministru luxemburghez. reprezentat de Germania şi Olanda şi care considerau că armonizarea politicilor naţionale reprezintă o condiţie pentru o mai bună coordonare monetară. b) restrângerea limitelor de fluctuaţie între monedele ţărilor membre până se va ajunge la rate de schimb complet fixe sau înlocuirea monedelor naţionale cu o monedă internaţională. Franţa. Ţările „economiste” încercau de fapt să aducă ratele inflaţiei din alte state la nivelul propriilor rate ale inflaţiei. Luxemburg.

și în final. Existența unui nivel înalt de ocupare a forței de muncă și a stabilității sociale. 13 . Stabilitatea monetară este garantată de o dezvoltare ritmică a economiei. Principiile care stau la baza realizării Uniunii Economice și Monetare și care constituie o componentă principală a obiectivelor Uniunii sunt: Sistemul economiei de piață sau al concurenței este liber acolo unde piețele sunt deschise. o monedă unică. Fragilitatea compromisului şi decizia preşedintelui Nixon din 1971 de a sista convertibilitatea în aur a dolarului american au făcut uitat obiectivul Uniuni Monetare Europene. Finanțe publice puternice și sănătoase în toate statele membre. Libertatea deplină a mișcării capitalurilor și o perfectă integrare a pieței financiare.      f) supravegherea comunitară a acoperirii deficitelor bugetare. Stabilitate irevocabilă în ceea ce privește cursul de schimb. financiare şi monetare. g) consultarea sistematică şi permanentă între ţări în principalele probleme economice.

respective o evoluţie a acestora strict legată de performanţele economice . . .B.I. conform programului propus de guvernul actual. comparativ cu cea a consumului final . mecanismele. În ceea ce priveşte programul macroeconomic de preaderare. în regim de flotare controlată. în raport cu creşterea productivităţii muncii. . ca urmare a unei dinamici superioare a formării brute de capital fix.revigorarea producţiei interne şi în special a industriei prelucrătoare.îmbunătăţirea stabilităţii sistemului financiar şi bancar . au fost următoarele : .aprecierea moderată. normele.creşterea reală şi durabilă a P.modificarea structurii exporturilor româneşti în favoarea produselor cu grad superior de prelucrare şi cu valoarea adăugată mai ridicată . capabilă să facă faţă presiunii concurenţiale din partea UE. . în direcţia realizării obiectivelor menţionate.promovarea unei politici a veniturilor care să susţină procesul de dezinflaţie. .crearea unei economii de piaţă funcţionale. . . .consolidarea procesului de dezinflaţie . În 2001.dezvoltarea unui mediu de afaceri funcţional şi atractiv . instituţiile şi politicile Uniunii Europene. Programul Economic de Preaderare. în sensul creşterii numărului de personal.îmbunătăţirea structurii cererii totale. care să asigure condiţiile aderării României . . 14 . .accelerarea reformei structurale a economiei şi accelerarea procesului de privatizare. compatibile cu principiile. . adoptat de Guvern în luna octombrie a anului trecut precum şi elementele sale de actualizare din anul 2002 reprezintă instrumentele de planificare şi implementare a politicilor necesare pentru transforma economia României într-o economie de piaţă viabilă. obiectivele fundamentale.3%. . au fost stabilite ca următoarele : . Principalele opţiuni strategice. creşterea economică a României a atins nivelul de 5.sporirea ratei investiţiilor şi atragerea capitalului străin . ale politicilor macroeconomice. în condiţiile măririi ritmului productivităţii muncii . care îşi va face simţit efectul şi în creşterea serviciilor . cu un aport sporit de valoare adăugată. pentru perioada 2003 –2006.îmbunătăţirea semnificativă şi generalizată a standardului de viaţă al cetăţenilor României.1. această evoluţie mentinandu-se si în anii viitori. a monedei naţionale.îmbunătăţirea utilizării resurselor de muncă. astfel încât să nu afecteze competitivitatea externă a producţiei naţionale . .CAPITOLUL 3 3. Integrarea României în Uniunea Monetară Europeană Economia românească avansează astăzi în direcţia cea bună iar ultimele rezultate ne permit să privim viitorul cu mai mult optimism.

3 2005 + 5.9 + 4.1 + 3.5 + 6.5 + 9.a.2 +6.8 + 3.0 +5. .7 +3. în domeniul disciplinei financiare.1 + 6. .8 + 9. stabilite pentru perioada 2003 – 2006 au determinat următoarea evoluţie a principalilor indicatori macroeconomici : Evoluţia programată a principalilor indicatori macroeconomici.2 + 2. În concluzie.creşterea fluxului de capital străin şi a colaborării economice internaţionale.9 + 10.1 +4.. .6 + 8.2 + 7.0 7.7 2004 + 5.0 + 1.îmbunătăţirea proporţionalităţii între diversele preţuri din economie.5 +5.4 + 7.0 + 11.0 + 1. .progrese semnificative în cadrul reformei structurale. Obiectivele ţintă.8 +4.4 14 8.0 + 3.stimularea exporturilor.6 + 4.creşterea producţiei de bunuri şi servicii . .stimularea proceselor de economisire şi investiţii .7 7.1 + 4.9 2006 + 5.creşterea consumului intern . în perioada 2003 – 2006: AN INDICATOR Produs intern brut (ritm anual %) Producţia industrială (ritm anual %) Producţia agricolă (ritm anual %) Export FOB (ritm anual %) Import CIF (ritm anual %) Inflaţia (% p.1 +4.) Rata şomajului (% p.diminuarea inflaţiei . aceste obiective şi strategii pot fi sintetizate în următoarele direcţii de acţiune a principalelor politici economice: .5 + 9.0 8. .0 + 11.0 8.5 15 . în condiţiile reducerii continue a ratei inflaţiei .0 + 1.) Cererea internă (ritm anual %) din care : Consum individual efectiv al gospodăriilor populaţiei (ritm anual %) Consum colectiv al administraţiilor publice (ritm anual %) Formarea brută de capital fix (ritm anual %) 2003 + 5.5 + 4. sprijinite prin perfecţionarea cadrului legislativ şi prin definirea unor pachete de oferte complete de investiţii .4 + 5.a.6 9.3 4.1 + 8.0 +4.

dezavantaje. în mod strict. întotdeauna. integrarea economică europeană ar fi lipsită de sens fără realizarea şi a integrării monetare tocmai datorită faptului că interrelaţiile economice. instrumente şi măsuri. de obicei mult mai riguros.2. Din această perspectivă. cel puţin din punctul 16 . oportunităţi.Sursa : Raportul Ministerului Finanţelor Publice privind perspective macroeconomice în perioada 2004 – 2006 3. la acest capitol problematic se poate face referire la un exemplu real şi actual pentru România şi anume: -în contextul apropierii de momentul aderării (prin mecanisme deja cunoscute. Avantajele și dezavantajele integrării României în UME Integrarea europeană. al căror număr va fi. la nivelul statelor membre. a unei economii naţionale. la scara Uniunii. dimensionat în funcţie de amplitudinea şi intensitatea relaţiilor din economia reală. ar da naştere implicit şi la surse a unor dezechilibre macroeconomice. -costurile integrării economice. din punctul de vedere al condiţiilor şi de asemenea este recomandabil ca. în general. în sensul obţinerii unui grad cât mai ridicat de neutralizare sau reducere a efectelor costurilor şi dezavantajelor de către acelea corespunzătoare oportunităţilor şi avantajelor. moneda unică europeană fiind doar una dintre componentele viitorului pachet de instrumente ce vor fi utilizate. presupune. fie că sunt privite din perspectivă macroeconomică sau din cea micoreconomică pot fi diminuate prin măsuri şi politici de pregătire a mediilor ţintă ce tind să intre într-un nou stadiu al integrării. ca şi acelea ale integrării monetare. creşterea investiţiilor europene în România. al gestionării acestor măsuri şi politici. la nivelul macrosistemului. cu necesitate şi integrarea sa în uniunea monetară. la nivelul macroeconomic. cu privire la integrarea unei economii naţionale în zona euro. o posibilă abordare a categoriilor: avantaje. tehnici. cum sunt: reducerea până la anulare a barierelor tarifare în comerţul reciproc cu Statele Membre. să fie stabilită o corespondenţă. dintre România şi Statele Membre au o mare posibilitate de intensificare. intensificarea cooperării economice dintre România şi Statele Membre şi altele) relaţiile comerciale şi economice. pentru asigurarea echilibrului macroeconomic. costuri. ar putea avea următoarele puncte de reper: -privind fenomenul integrării pe termen lung. a unui pachet minim de politici. constituite în şocuri ce nu ar avea posibilitatea să fie preîntâmpinate sau absorbite în absenţa unificării.

schimburile economice. deja existente. între România şi Statele Membre. pentru produsele româneşti. . la momentul actual. induc obligaţia.în condiţiile în care administratorii macroeconomici ai programelor de pregătire pentru aderare şi mediile ţintă înţeleg necesitatea şi miza unei realizării unei cooperarări perfecte. situaţia descrisă are următoarele caracteristici: la momentul actual se poate spune că reprezintă un avantaj cert pentru întreaga economie naţională prin generarea. să întrunească toate condiţiile de rigurozitate prevăzute de legislaţia comunitară şi valabile pe tot teritoriul Uniunii Europene. pentru piaţa unică. va fi incertă. însă.în condiţiile în care nu va exista un optimum al asimilării valorilor europene de către mediul de afaceri românesc creşterea numărului de segmente de piaţă europeană. chiar dacă. încă. . România nu este. privind în perspectivă. stat membru al Uniunii Europene. tocmai această discrepanţă este obiectivul principal asociat politicilor de pregătire pentru aderare la U.. 17 . a condiţiilor specifice pieţei unice. încă insuficient. sub aspect practic. cu alte cuvinte. acest actual exerciţiu va da rezultate ce vor reprezenta premisele unei evoluţii foarte bune a economiei româneşti în sistemul comunitar.E.teoretic de vedere. tendinţei teoretice de dezvoltare a relaţiilor economice dintre România şi Statele Membre i se opune realitatea practică a stadiului. în avans şi cu caracter de exerciţiu. participanţilor români. de pregătire a ofertei comerciale româneşti.

nu există un punct de vedere unitar asupra semnificaţiei naşterii euro. lipseşte încă o analiză comprehensivă a unificării monetare. care să favorizeze înţelegerea corectă a fenomenului discutat şi a implicaţiilor acestuia. care se reflectă cu generozitate în textele economice academice.CONCLUZII Integrarea monetară europeană reprezintă un proces ce a surescitat interesul europenilor încă din anii 1800. Cu atât mai mult în domeniul economic." Adoptarea monedei unice în Europa reprezintă poate cea mai temerară încercare din toate timpurile a unui grup numeros şi divers de state suverane de a capta câştigurile de eficienţă rezultate din folosirea unei monede comune". pe baza căruia să putem oferi un verdict pertinent în cazul uniunii monetare europene. mai puţin evidentă. efectelor. datorită specificului activităţilor. Deşi multe din slăbiciunile evidenţiate fac dovada unei intuiţii corecte. dezacordurile persistente sunt cauzate de modul diferit de a privi integrarea monetară europeană. în opinia mea. neclaritatea politicii Băncii Centrale Europene. 18 . mai puternică şi mai viabilă ca oricând. nevoia de unitate şi stabilitate a devenit imperios necesară în toate domeniile. Semnificaţia istorică a euro este aceea de a construi o economie bipolară în lume”. Integrarea monetară a fost şi continuă să fie în mare parte legată de integrarea economică şi politică. Deşi unii ar putea pune neînţelegerile pe seama complexităţii fenomenului discutat. Europa a răspuns tendinţei de globalizare din ultimii ani cu o nouă identitate. În ciuda eforturilor analiştilor. Într-o lume în continuă schimbare. ci o adevărată provocare căreia europenii au ştiut şi au reuşit să-i facă faţă. Analiza mea îşi propune să suplinească acest neajuns şi să situeze edificarea UME într-o perspectivă mai amplă. avantajelor şi dezavantajelor monedei unice europene. Observatorii au punctat numeroase deficienţe în constucţia Uniunii Monetare Europene. incongruenţa dintre zona euro şi zona monetară optimă etc. Procesul integrării monetare europene a dat naştere la un imens volum de literatură dedicat condiţiilor. este concurată de perspectiva politică. precum absenţa coordonării politicilor fiscale în cadrul uniunii. Această abordare. una supranaţională. Această declaraţie este elocventă pentru ceea ce am putea numi perspectiva utilitaristă asupra uniunii monetare europene. sintetizată în următoarele cuvinte: "Introducerea euro nu este economică în nici un fel. Nu reprezintă doar un simplu proces istoric.

Kiriţescu Costin C. 5.Editura Enciclopedică. 3. Sistemul monetar internaţional . Nițu Adrian.Ed. 2002.Bibliografie *** www.Ed. Institutul European. Turliuc Vasile.exonline.Editura Deşteptarea. Synposion. Nechita Vasile. Politici monetare-Editura Polirom. Iaşi.. 19 . Uniunea Economică şi Monetară Europeană . Idei contemporane în acţiune . 4. Iaşi. Iaşi. 1997. 1994. Bacău.ro 1. 2. 6.curs. 1996. Bucureşti. Ignat Ion. Integrarea europeană . 1996. Integrarea Monetară Europeană . Teulon Frédéric.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->