Sunteți pe pagina 1din 6

Înlocuiţi supapa de recirculare a gazelor de eşapament

Demontaţi

1. Se deschide capota motorului


2. Se deconectează bateria
• Se deconectează clema de masă de la borna de masă
– Se desface piuliţa
3. Se demontează capacul motorului(1)
• Se scoate capacul motorului
Notă: Se remontează tampoanele opritoare de cauciuc (2) care s-au desprins la capacul
motorului

4. Se scoate conducta de vacuum servofrână din cleme


• Se deconectează racordul rapid (1)
• Se desface clema (2)
5. Se demontează furtunul de alimentare cu aer (1)
• Se desfac 2 cleme

6. Se scoate bateria
• Demontaţi terminalul pozitiv (3) de la polul pozitiv
– Se desface piuliţa
• Se demontează suportul 1)
– Se deşurubează şurubul (2)
7. Se demontează suportul bateriei
• Se scoate unitatea sistemului de comandă preincandescenţă (4)
• Se demontează fişa fasciculului de cabluri (3)
• Se desface din cleme suportul furtunului lichidului de răcire (5)
• Se demontează setul de cabluri
– Se desface brăţara de cablu (1)
– Se desfac 2 cleme suport
• Se deşurubează 3 şuruburi (2)
8. Se demontează tubul metalic supapă EGR (5)
• Se deşurubează 2 şuruburi
– Se desface colierul
9. Se demontează supapa EGR
• Se debranşează fişa fasciculului de cabluri (4)
• Se deşurubează 2x piuliţe (3)
– Se scoate brida (2)
• Se deşurubează 2 şuruburi (1)
• Se deşurubează şi îndepărtează 2 prezoane
Montaţi

10. Se montează supapa EGR


• Se introduce garnitura nouă
• Se strâng 2 şuruburi
• Se strâng 2 prezoane
Notă: Curăţaţi filetul înainte de refolosire şi introduceţi bolţul cu pasta de asigurare
împotriva rotirii (roşu). Momentul maxim de instalare care include cuplul de torsiune este
de 10 minute.
• Se strâng 2 piuliţe
– Se introduce suportul
• Se branşează fişa fasciculului de cabluri
11. Se montează supapa ţevii de metal EGR
• Se introduce garnitura nouă
• Se strâng 2 şuruburi
• Se strânge colierul
12. Se montează suportul bateriei
• Se strâng 3 şuruburi
• Se prinde conectorul cablajului
– Se conectează brăţara de cablu
– Fixaţi cu cleme 2x suport
• Se montează unitatea de comandă a sistemului de preîncălzire
• Se prind fişele fasciculelor de cabluri
• Se prinde cu cleme suportul furtunului pentru lichid de răcire
13. Se montează bateria
• Se montează suportul
– Se strânge şurubul
• Se introduce izolaţia de la baterie
• Se conectează clema de cablu pozitiv la borna pozitivă
– Se strânge piuliţa
• Se conectează cablul pozitiv la clema pozitivă
– Se strânge şurubul
14. Se adaptează furtunul de alimentare cu aer de la sistemul de răcire a aerului de alimentare la
conexiunea clapetei de acceleraţie
• Se strânge 2x bridă de prindere 3,5 Nm
Avertisment: Trebuie să se audă cuplarea racordului.
15. Se conectează conducta de vacuum servofrână din cleme
16. Se montează capacul motorului.
• se prind 4x cleme
17. Se deconectează bateria
• Se deconectează clema de masă de la borna de masă
– Se desface piuliţa
18. Se conectează bateria
• Se conectează clema de masă la borna de masă
– Se strânge piuliţa
19. Memorie volatilă program
20. Se închide capota motorului