Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

Clasa: a IX-a
Data:08.05.2012
Profesor: Marinela Joldea
Disciplina: Matematică-geometrie
Titlul lecţiei: Rezolvarea triunghiului dreptunghic
Tipul: Lecţie de fixare şi consolidare a cunoştinţelor
Scopul lecţiei: Aplicarea rapidă şi corectă a relaţiile metrice şi trigonometrice pentru rezolvarea triunghiului
dreptunghic.
Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii
concrete.
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor
de prelucrarea a acestora
5. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite
domenii.

Competenţe specifice lecţiei:


1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configuraţie geometrică dată.
2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia.
3. Deducerea relaţiilor metrice în triunghiul dreptunghic.
4. Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice (segmente, triunghiuri, trapeze) în limbaj matematic.
5. Exprimarea în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii metrice.
6. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic.
7. Transpunerea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la situaţii-probleme date.
Obiective operaţionale:
1. sǎ determine, folosind metode adecvate,lungimi de segmente,masuri de unghiuri
2. sa se servească de teorema lui Pitagora, teorema catetei, a înălţimii pentru a calcula lungimile anumitor
segmente;
3. sa enunte proprietǎţile triunghiului dreptunghic şi sǎ le foloseascǎ in rezolvarea problemelor ;
4. sa enunte definiţiile funcţiilor geometrice si valorile corespunzătoare unghiurilor de 30°,45°,si 60°
5. să determine aria unui triunghi cunoscând două laturi şi sinusul unghiului dintre ele.
6. sǎ mânuiascǎ instrumentele geometrice corect.

Metode si procedee: conversaţia euristica, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia, munca individuala,
munca pe grupe, expunerea;

Resurse:
a) materiale: - manual clasa a IX-a, autori C-tin Nastasescu, C-tin Nita, Ed. Didactica si Pedagogica R.A.
- Algebra Geometrie, autor Artur Bălăucă, ed. Taida;
- cretă albă, caiete de notiţe, instrumente pentru tablă, trusă geometrică, planşe, videoproiector.
b) umane: - clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare
- activităţi frontale, individuale;
c) timp: 50 min.
Desfăşurarea lecţiei
Secvenţele Comp. Activităţile lecţiei Timp Metode Evaluare
lecţiei spec.
1. Moment Conversaţia
organizatoric - verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în 1’
catalog;
- verificarea celor necesare desfăşurării orei.

2. Informarea P: La ce credeţi cǎ ne va ajutǎ studiul acestui capitol ?


elevilor asupra E: La”Rezolvarea triunghiului dreptunghic” 1’
lecţiei noi
P: In cadrul orei de astazi vom recapitula si sistematiza
cunostintele referitoare la rezolvarea triunghiului
3. Reactualizarea dreptunghic. Ce inseamna a rezolva un triunghi dreptunghic? 7’ Explicaţia Aprecieri
cunoştinţelor E : A rezolva un triunghi dreptunghic inseamna a determina verbale
5 elementele sale, unghiuri si laturi, daca se cunosc doua dintre Conversaţia
ele, adica cel putin o latura.
4 P: Sa ne amintim teoremele si relatiile cu ajutorul carora Exerciţiul
putem determina masura unghiurilor si lungimile laturilor
unui triunghi dreptunghic. Expunerea
E1: Teorema lui Pitagora : Intr-un triunghi dreptunghic,
patratul ipotenuzei este suma patratelor catetelor. Descoperirea
E2: Teorema catetei: Intr-un triunghi dreptunghic lungimea dirijata
unei catete este medie geometrica intre proiectia ei pe
ipotenuza si intreaga ipotenuza.
E3: Teorema inaltimii: Intr-un triunghi dreptunghic lungimea
inaltimii corespunzatoare unghiului drept este medie
geometrica intre proiectiile catetelor pe ipotenuza.
E3: sin B = b/a;
E4: cos B = c/a;
E5: tg B = b/c;
E6: ctg B = c/b.
Analog sin C, cos C, tg C, ctg C.
E7:
E8: .

P: Să rezolvăm următoarele probleme:

1. In triunghiul ABC, ( ) ,
, BC = 60 cm, ( ) . Stiind că DC este de
1 3 ori mai mare decat BD, să se afle AB, AC si AD, Aprecieri
precum si măsura unghiului B. verbale
4. Dirijarea învăţării 2 20’
Rezolvare:
3 Conversaţia

4 Exercițiul

5 Explicaţia

6 Problematizarea

Descoperirea
dirijata
Dirijarea învăţării Aplicăm funcţia sin în triunghiul ABC.

sin C= =>

Aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul ABC.

=>AC=30√

Aplicăm teorema inaltimii.

Gasim BD cu ajutorul teoremei catetei:

Deci BD = 15 cm, iar DC = 45 cm.


Asadar AD = √ =√ √ cm.

2. Un stalp inalt de 3 m are, intr-un moment al unei zile


insorite, o umbra orizontala de √ m. Ce unghi face
razele soarelui cu varful stalpului?
Rezolvare:
Aplicam functia tg in triunghiul ABC dreptunghic in B.

tg A = , deci tg A =
Asadar valoarea unghiului A este de 30 de grade.

5. Consolidarea Se propune elevilor o fisa de lucru ce contine probleme 20’ Activitate pe Compararea
cunostintelor si pentru rezolvarea triunghiului dreptunghic, cu aplicatii in grupe rezultatelor
asigurarea feed- practica, lucrand pe grupe. Analiza
back-ului rezultatelor
6. Evaluarea P: fac aprecieri asupra răspunsurilor, notarea elevilor care s- 1’ Aprecieri
performanţe au remarcat la lecţie verbale
Observarea
sistematica
7. Tema pentru P: rezolvati problemele ramase de pe fisa. 1’ Conversaţia
acasǎ E: noteazǎ tema Explicaţia
P: da indicaţii la temǎ

S-ar putea să vă placă și