Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

INTRODUCERE CAPITOLUL 1: PIAȚA TURISTICĂ – DATE TEORETICE


1.1. Conceptul de piață turistică 1.2. Rolul studierii pieței turistice în profil teritorial 1.3. Importanța utilizării meodei comparative, în cercetarea teritorială a pieței turistice 1.4. Elementele constitutive ale pieței turistice 1.4.1. Cererea şi consumul turistic 1.4.2. Oferta şi producţia turistica

CAPITOLUL 2: LOCALIZAREA ȘI CARACTERIZAREA JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA


2.1. Pzentarea generală a turismului din România 2.2. Aşezarea geografică a județului Dâmbovița 2.3. Scurt istoric 2.4. Infrastructura de acces şi de alimentare

CAPITOLUL 3 : DÂMBOVIȚA

ANALIZA PIEȚEI

TURISTICE A JUDEȚULUI

3.1. Potențialul turistic al județului Dâmbovița 3.1.1. Potențialul turistic natural 3.1.2. Potențialul turistic antropic 3.2. Analiza echipamentelor turistice din județul Dâmbovița 3.3. Analiza circulației din din județul Dâmbovița 3.3.1. Analiza numărului de turiști sosiți în structurile de cazare turistică 3.3.2. Analiza numărului de turiști și a înnoptărilor în structurile de cazare 3.3.3. Sejurul mediu al turiștilor 3.4. Propuneri de valorificare superioarâ a județului Dâmbovița

CONCLUZII BIBLIOGRAFIE ANEXE