Antetul

Instituţiei...............................................................................................
.....

ADEVERINŢĂ

Prin

prezenta,

se

adevereşte

că ......................................................................, studentă/student în anul I,
departamentul de ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, Facultatea de Sociologie şi
Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara, a efectuat în
perioada octombrie 2011 – ianuarie 2012

........ ore de voluntariat în

instituţia noastră.
Enumerăm în continuare câteva dintre activităţile desfăşurate:

Director,
Semnatura si stampila
Timişoara,
data