P. 1
Moldova in Timpul Lui Stefan Cel Mare

Moldova in Timpul Lui Stefan Cel Mare

|Views: 79|Likes:
Published by Florin Plopeanu

More info:

Published by: Florin Plopeanu on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2012

pdf

text

original

MOLDOVA- POARTA CRESTINATATII IN TIMPUL LUI STEFAN CEL MARE Prin credinţa şi jertfa sa neostenită de-a lungul unei strălucite

domnii (1457-1504), Ştefan cel Mare s-a dovedit a fi în istoria noastră o icoană a domnului ortodox sau „drept credincios”, fiind canonizat de Biserica ortodoxă română în 1992, ceea ce a constituit o recunoaştere sinodală a unui cult popular neîntrerupt de secole. Pentru a evita o înşiruire a faptelor vitejeşti şi ctitoriilor care au punctat an după an îndelunga domnie a lui Ştefan, ar fi mai potrivit aici să se dezvăluie câteva rânduri din scrisorile trimise de domnitor către aliaţii săi creştini, caracterizate printr-un stil simplu şi viu. Amintim că în a doua jumătate a secolului al XV-lea întreaga Europă este marcată de trauma căderii Constantinopolului (1453), puterile creştine şi papalitatea zbătându-se să consolideze alianţe după alianţe, ca să poată face faţă avansării mareei turceşti ce părea de nestăvilit la acea vreme. În acest context, domnul Ştefan, care-şi începuse domnia plătind tribut sultanului, are iniţiativa unei politici pline de îndrăzneală şi de credinţă, prin care Moldova începe să joace un rol decisiv în oprirea turcilor, devenind o „poartă a creştinătăţii”. Plănuind pornirea luptei împotriva sultanului, într-o scrisoare adresată papei Sixt al IV-lea la 1474, Ştefan scrie: „Dăm de ştire Sanctităţii Voastre că noi, cu toată puterea pe care ne-a hărăzit-o Dumnezeu Atotputernicul, suntem pururi pregătiţi foarte, cu toată râvna şi îndemnul inimii, să ne luptăm pentru creştinătate. […] Îndemnăm pe Sanctitatea Voastră ca, dimpreună cu alţi preaputernici regi şi principi, să vă daţi silinţa ca să nu fie creştinătatea năpădită de preanetrebnicii necredincioşi, iar noi nu singuri, ci cu ajutorul acelor principi, să ne învrednicim a ne război”. Apoi, după marea victorie de la Vaslui asupra lui Soliman Paşa din ianuarie 1475, Ştefan trimite o scrisoare către principii Apusului înştiinţându-i despre prima sa mare biruinţă asupra oştirii trimise de sultanul Mehmet al II-lea, cuceritorul Constantinopolului care, „în fiecare zi se gândeşte cum ar putea să supună şi să nimicească toată creştinătatea”. Însă auzind despre biruinţa lui Ştefan şi mâniindu-se foarte, „păgânul împărat” se pregătea să năvălească „cu toata puterea sa şi să supună ţara noastră, care e poarta creştinătăţii şi pe care Dumnezeu a ferit-o până acum; dar dacă această poartă va fi pierdută - Dumnezeu să ne ferească - atunci toată creştinătatea va fi în mare primejdie”. În acelaşi timp, domnul Moldovei trimite solie şi la marele cneaz al Moscovei, Ivan al III-lea, scriind de data aceasta ca unui domn „pravoslavnic” (adică „drept slăvitor”, ortodox): „Măria Voastră o ştie doar mai bine decât noi câte ţări (ortodoxe) au fost: cea grecească, şi nu una, cea sârbească, şi bulgărească […] şi bosniacă pe toate, după păcatele noastre, Dumnezeu le-a supus păgânilor; iar acum adaugă Ştefan cu mare îngrijorare - turcii au trecut Marea Neagră”. „Iar în părţile acestea numai eu singur am rămas, că din două laturi este păgânătatea cea rea (adică turcii şi tătarii), iar din trei laturi, măcar că se numesc creştini, îmi sunt mai răi decât păgânii; deci mai mult nu-i mai pot răbda.” După năvălirea imensei armate trimise de Mehmet al II-lea pentru pedepsirea Moldovei la 1476, dezamăgirea domnului Ştefan faţă de aliaţii săi creştini - care-l sprijiniseră doar cu multe vorbe meşteşugite - reiese din scrisoarea trimisă marelui Doge al Veneţiei (1477): „Acestea (e vorba de înfrângerea de la Valea Alba) nu i s-ar fi întâmplat dacă ar fi ştiut că principii creştini şi vecini au să se poarte aşa cum s-au purtat. Căci deşi avea jurăminte şi învoieli cu dânşii, ei l-au înşelat şi astfel a păţit ce a păţit”. „M-au înconjurat din trei părţi şi m-au găsit singur. Gândească-se Luminăţia Voastră cu cât mă întreceau la număr. Eu, împreună cu a mea curte, am făcut ce am putut, şi s-a întâmplat cum am spus, care lucru socotesc că a fost voia lui Dumnezeu, ca să mă pedepsească pentru păcatele mele; şi lăudat să fie numele lui”. În încheiere, Ştefan notează cu aceeaşi resemnare şi realism: „Şi dacă Dumnezeu va vrea ca eu să nu fiu ajutat, din două lucruri unul se va întâmpla: ori această ţară va pieri desigur, ori voi fi silit, de nevoie, să mă supun păgânilor”.

. O altă frumoasă mănăstire a Moldovei. până la sfârşitul vieţii. străbate veacurile aşa cum a fost înfăţişat într-un celebru Tetraevanghel de la mănăstirea Humor: pe fond luminos aurit. Numai. cusută cu fire de aur. cu multă evlavie. pentru ca acesta „să-şi istovească ruga”. stă în genunchi. Apoi se plânse că nu-i mai poate ţine în stavilă pe duşmani: „închina-va ţara la turci. Voroneţul. povesteşte cronicarul Ion Neculce în O samă de cuvinte că domnul Ştefan „a poruncit de au strânsu toate trupurile ce-au pierit şi au făcut movilă şi diasupra au zidit biserica”. după ce va izbândi. „Iar sihastrul a zis să nu o închine.Biruinţă sau înfrângere. în 47 de ani” şi a fost îngropat cu multă jale şi plângere „ca după un părinte” la mănăstirea Putna. după ce i-a bătut pe tătari la Lipinţi (1470) „când s-au apucat să facă mănăstirea Putna. dăruind Evanghelia Maicii Domnului şi pruncului Iisus. iar unde au căzut săgeata unui copil de casă au făcut clopotniţa”. au tras cu arcul Ştefan-Vodă dintr-un vârf de munte ce este lângă mănăstire”. cu plete blonde şi cu ochi albaştri. înveșmântat într-o mantie bogată roşie de brocart. După dureroasa înfrângere de la Războieni când valea se albise de mulţimea trupurilor căzute (de unde numele de „Valea Albă”). Deci unde au căzut săgeata vătavului au făcut poarta. ca un om ce era într-atâtea războaie şi osteneală şi neodihnă. Ştefan s-a dus la bătrânul Daniil şi aştepta smerit în faţa chiliei. „om cu păcate” dar şi icoană a biruinţei credinţei în vremuri deosebit de grele. marele voievod s-a stins în ziua de 2 iulie 1504 „slabu de ani. aşezaţi pe tron. a fost zidită de Ştefan în urma unei victorii prorocite de Daniil Sihastrul. au ba?”. şi pe doi copii de casă. Pus-au şi pe tri boiernaşi de au tras. acolo au făcut prestolul în oltariu. domnitorul. Iar pisania bisericii face amintire: „Cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi creştinii de păgâni” şi „a binevoit Io Ştefan Voievod şi a zidit acest lăcaş în numele arhistrategului Mihai […] întru amintirea şi pomenirea tuturor dreptcredincioşilor creştini care au pierit aici”. După cum scrie Grigore Ureche. marile fapte ale lui Ştefan au fost urmate de câte o ctitorie bisericească. pre vătavul de copii şi au tras. Cuprins de îndoieli în faţa mulţimii duşmanului. „Şi unde au ajuns săgeata. pecete a credinţei sale neobosite. că războiul iaste a lui. în numele sfântului Gheorghe” (O samă de cuvinte). Tot cronicarul Neculce povesteşte cum. să facă o mănăstire acolo. Chipul lui Ştefan cel Mare.

voluntari” sau . În schimb pe malul stâng al Bârladului se afla majoritatea oştenilor lui .’’ Conform cronicarului Grigore Ureche. găsind aici doar câţiva oşteni.. numai că nădejdea moldovenilor n-a fost la aceştia ci la Bunul Dumnezeu.. de ţeranii plecaţi la oaste. Dumnezeu a lucrat în mod minunat! Cronicarul Grigore Ureche spunea că păgânii n-au fost învinşi atât cu vitejia cât cu meşteşugul: Ştefan a adoptat tactica hărţuirii şi înfometării. Podul de lemn nu era potrivit pentru a ţine greutatea trecerii tunurilor.. Credinţa şi nădejdea lor a însemnat mult.. căci Moldova nu voia să-şi hrănească duşmanii’’ spune istoricul Nicolae Iorga..strânsură”). Armata otomană era mult mai numeroasă decât cea condusă de Ştefan. În acelaşi timp. moldovenii s-au ridicat vitejeşte şi au stat împotriva mulţimii otomanilor.câtă frunză. Iorga spune că toţi . nimicise căsuţele şi bordeiele. Acesta a fost . Meşteşugul lui Ştefan nu s-a oprit aici. Aceştia erau ceea ce astăzi s-ar numi ostaşi de carieră. armata moldovenească număra numai 40. Astăzi victoria de la Vaslui (Podul Înalt) din 1475 este văzută de unii ca un lucru minor. cailor şi a peste o sută de mii de păgâni.ajutorul’’ oferit de creştinii apuseni lui Ştefan după ce acesta din urmă le ceruseră să-i vină în ajutor .se legară a posti patru zile cu pâne şi apă. adică . într-o zonă mlăştinoasă între păduri. el a profitat de avantajele oferite de teren şi de condiţiile oferite de vreme: mlaştini făcute de ploi.amatori” – la care se adăugau 2000 de polonezi (leşi) trimişi de Cazimir – principele Poloniei – 5000 de secui şi 1800 de unguri trimişi de Matia Corvinul. Vom vedea că în epocă. . câtă iarbă..strânsură”. Există discuţii în continuare în privinţa plasării acestui loc. victoria a avut o mare însemnătate. focul pus. a pârjolit iarba de au slăbit caii otomanilor. turcii împreună cu muntenii din Ţara Românească erau în număr de 120.. ei au crezut că vor fi atacaţi din partea aceea. dacă Dumnezeu va scoate din primejdie pământul ostenelilor lor.împotriva Otomanului şi puterii înspăimântătoare a acestuia. Domnitorul mărturiseşte sincer că oastea păgânilor era mare. Necontenit se aşteptau care cu pâne de la munteni. asfel că o mare parte dintre păgâni s-au îndreptat în acea direcţie.000 moldoveni – cei mai mulţi . dar cu ajutorul lui Dumnezeu. mocirle făcute în urma dezgheţului. În locul unde pârâul Racovăţ se varsă în Bârlad făcând o mlaştină trecerea era greoaie şi primejdioasă. Ştefan a aşezat de-a curmezişul văii câteva mii de oameni. sprijinul oferit de principii creştini era unul minor. Lucrurile s-au întâmplat aşa cum prevăzuse Ştefan: când au auzit otomanii trâmbiţele şi surlele.’’ Pregătirea lor nu era numai a unor oşteani ci şi a unor creştini.. Locul ales pentru bătălie se afla în preajma târgului Vaslui. mai mulţi oşteni trebuiau să dea semnalul de luptă sunând din trâmbiţe şi surle. De pe malul drept al Bârladului. aşezările au fost părăsite astfel că otomanii nu găseau de unde să-şi ia provizii. În dimineaţa zilei de 10 ianuarie 1475. însă nu ne propunem să discutăm acum despre aceasta. fără părere de rău.. din marginea pădurii. vorba poetului .Satele erau o grămadă de dărâmaturi..000 având în fruntea lor pe Soliman Paşa. regele Ungariei (tot . care se apărau împotriva păgânilor şi care apărau întreaga creştinătate. oastea otomană înainta pe valea Bârladului pe o ceaţă care nu îngăduia să se vadă la mai mult de câţiva paşi. la confluenţa Racovei cu râul Bârlad.poartă a creştinătăţii’’ cum o numeşte însuşi domnitorul – a obţinut o mare victorie împotriva otomanilor păgâni la 10 ianuarie 1475.MOLDOVA-POARTA CRESTINATATII IN TIMOUL LUI STEFAN CEL MARE Moldova lui Ştefan cel Mare şi Sfânt – o adevărată . Pregătirile pentru luptă au fost serioase atât într-o tabără cât şi în cealaltă.’’ Aşa cum am arătat. ale căror familii erau adăpostite departe în Ţarade-Sus sau spre munte. iar faptul că în fruntea oştirii şi a ţării se afla un domnitor binecredincios a însemnat şi mai mult.

Aproape toţi prizonierii turci. deşi aceştia de obicei nu le recunoşteau cu niciun chip.. afară de cei mai de frunte.Dumnezeu şi neamul meu!” – atât mai era în sufletele minunaţilor eroi de la Vaslui. au fost izbiţi năpraznic de armata moldovenească. oricât de puternice au fost izbiturile turceşti. cel care fugise de la Baia cu o rană în dos (rană de laş)… şi-a asumat meritele victoriei obţinută de Ştefan! El a îndrăznit să scrie principilor europeni că victoria de la Vaslui a fost obţinută de Ştefan. În sufletele lor nu mai era loc pentru frică.’’ Înfrângerea otomanilor a fost amintită nu numai de cronicarii moldoveni şi polonezi ci chiar şi de cei turci.. Se cuvine ca măcar să ştim şi să înţelegem că dacă Dumnezeu nu ar fi oprit la Vaslui. au fost traşi în ţeapă. el ar trebui să fie conducătorul oastei pe care principii europeni ar trimite-o împotriva otomanilor. . căci chiar şi aceia care au fugit şi au ajuns la Dunăre au fost ucişi acolo de moldoveni. Ştefan este singurul care a obţinut o victorie atât de strălucită împotriva unui duşman care părea de neînvins.’’ Iorga aminteşte de faptul că secuii au fost călcaţi în picioare şi că s-au împrăştiat.. noi cu capul nostru..Iară dindărăt Ştefan Vodă cu oastea tocmită i-au lovitu. se vede limpede că pentru toţi conducătorii creştini din Europa vremii această victorie era una strălucită şi uimitoare.Ştefan. ţăranii moldoveni ştiau ce-i poate aştepta dacă se vor retrage.poarta creştinătăţii’’ şi cere creştinilor apuseni să-i stea în ajutor. făgăduim pe credinţa noastră şi cu jurământul domniei noastre că vom sta în picioare şi ne vom lupta până la moarte pentru Legea creştinească. care aveau cai mai iuţi sau au fost înecaţi de valuri. . . în afară de recunoaştere şi făgăduieli mincinoase. Invadatorii. Ştefan a trimis o scrisoare mai multor conducători de state anuntându-i de victoria împotriva otomanilor păgâni. în timp ce ceilalţi principi trândăvesc şi petrec timpul în petreceri sau în lupte mărunte între ei.Din partea noastră. atacând spre marginea pădurii. Spre deosebire de aceşti străini. Nu de alta. Cadavrele celor ucişi le-a ars. Cronicarul polonez Ian Dlugosz îl considera pe domnul moldovean un bărbat demn de admirat.” Felicitările n-au întârziat să apară. Din nefericire. Aşa trebuie să faceţi şi voi.niciodată armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare. care scăpase prin Ştefan şi Moldova de la robia turcească. spunea acesta că lui Ştefan ar trebui să i se dea stăpânirea lumii. trebuiau zdrobiţi. Ştefan a primit doar felicitările. Au stat neclintiţi cu arma în mână înaintea dumşanului. le reamineşte el.foarte puţini turci şi-au găsit mântuirea prin fugă. care nu se luptau pentru ţara lor..Atletul lui Christos’’ de către Papa Sixt al IV-lea. Din nefericire. Şi au biruit… Cronicarul polonez Ian Dlugosz spunea că . după ce cu ajutorul lui Dumnezeu…noi i-am tăiat mâna cea dreaptă. . Ştefan numeşte Moldova . Altceva nu era cu putinţă. iar câteva grămezi cu oasele lor se văd până astăzi şi sunt mărturie veşnică a unei victorii atât de însemnate. astăzi toată Europa ar fi fost de mult turcită. Ştefan era numit . nici măcar de moarte. „căpitanul său“. pe mare şi pe uscat. Un asemenea cronicar turc marturisea că . prin Ştefan şi eroii săi. deoarece. Europa. oricât de puternici.’’ După victorie. mai mult nu a putut primi de la apuseni.. dar dacă ţara sa va cădea atunci toată creştinătatea va fi în primejdie de nimicire. ajutorul nu a ajuns! Mai mult decât atât regele Ungariei. Din fericire. a lăsat mai departe pe umerii săi această luptă. Ştefan cel Mare a ştiut să îşi apere renumele. Când turcii au întors spatele.. oştirile ce cuceriseră Constantinopolul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->