Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului Centrul Naional de Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008 Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II) Proba E/F Toate subiectele A-F sunt obligatorii. Subiectul G1 este obligatoriu numai pentru NIVELUL I. Subiectul G2 este obligatoriu numai pentru NIVELUL II. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acord 10 puncte din oficiu. Subiectul I (30 puncte) Varianta 002

Subiectul A Scriei pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Prin monobromurarea propanului se formeaz izomeri de poziie ( doi / trei ). 2. Acetilena i propina sunt ..................... ( izomeri / omologi ). 3. Cumenul se obine industrial din i propen (benzen / toluen ). 4. Solubilitatea n ap a acizilor carboxilici cu creterea radicalului hidrofob ( crete / scade ). 5. Zaharoza este o ............... ( dizaharid / polizaharid ). 10 puncte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui subiect , notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect. 1. Pentanul i neopentanul se deosebesc prin: a. formula brut b. formula molecular c. natura atomilor de carbon d. numrul atomilor de carbon 2. Benzina cu C.O. = 90 se comport la ardere ca un amestec format din: a. 90% izooctan i 10% n-heptan b. 10% izooctan i 90% n-heptan c. 90% n-octan i 10% izoheptan d. 10% n-octan i 90% izoheptan 3. Atomii de carbon din eten sunt: a. cuaternari b. teriari c. secundari d. primari 4. Acidul propionic prezint aceeai formul procentual ca: a. acetatul de etil b. formiatul de etil c. propanolul d. propena 5. Un exemplu de acid diaminomonocarboxilic este: a. alanina b. cisteina c. lisina d. serina 10 puncte Subiectul C Substana (A) este un medicament antiparkinsonian eficient i are formula de structur:
2
1

HO

CH2

CH

COOH

NH2 HO 1. Precizai o caracteristic structural a compusului (A). 2. Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 3. Precizai natura atomilor de carbon (1) i (2) din compusul (A). 4. Scriei ecuaia reaciei compusului (A) cu hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO3 . 5. Calculai masa de hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO3, stoechiometric necesar reaciei cu 0,5 moli compus (A).

1 punct 2 puncte 2 puncte 2 puncte 3 puncte

Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Na-23.

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I /Nivel II)