Sunteți pe pagina 1din 11

Proiectarea unui zid de sprijin

Pe un amplasament studiar la etapa anterioara se va proiecta si un zid de sprijin de rezisenta alcatuit din beton armat. Proiectarea zidului de sprijin se va realiza astfel sa fie indeplinite si respectate conditiile de rezistenta si stabilitate pentru atfel de elemente de constructie.

Etapa va cuprinde:

1. Calculul coeficientilor de impingere activa (Ka) in inpoteza lui Coulombsi de impingerea

pasiva (Kp) in ipoteza lui Rankine.

2. Stabilirea distributiei presiunilor de impingere activa si pasiva pe parametrul zidului de sprijin

(metoda analitica).

3. Calculul rezultantelor presiuniloe active ce actioneaza asupra zidului de sprijin.

4. Verificarea zidului de sprijin:

a. Verificarea stabilitatii la rasturnare;

b. Verificarea stabilitarii la lunecare;

c. Verificarea unei sectiuni de beton;

d. Verificarea presiunilor pe talpa fundatiei;

5. Armarea zidului de sprijin.

Stratificatia existenta pe amplasamentul zidului de sprijin se va considera cea existena in Forajul F1.

nr  1 2

Inaltimea zidului

h  6.3 0.1nr 5.1

Acoperire cu beton

m

Armatura

ab  3 cm   3.4 °

  6

°

d  10 mm

1  90    84

1.1 Calculul coeficienţ ilor de împingere activa Ka Aceş ti coeficienţ i sunt utilizaţ i pentru determinarea împingerii pă mântului asupra elementului de

construcţ ie ţ inând cont de stratificaţ ie care este poziţ inată Proiectarea se realizeaza pe stratificaţ ie forajului F1. Strat S1:

în spatele zidului de sprijin.

h1  2. 8

m

1  19. 4 ° 1 °84

  12

°

1 

K1 

11

19.4

2 2

9.7

°

[ sin [ ( 1  1 ) deg ] ] 2

1 9.7

( sin ( 1deg ) ) 2 sin [ ( 1  1 ) deg ] 1

2 sin [ ( 1  1 )  deg ]  sin [ (
2
sin [ ( 1  1 )  deg ]  sin [ ( 1   )  deg ]
sin [ (  1  1 )  deg ]  sin [ (  1   )  deg ]

sin [ ( 84 19.4) deg ] 2

sin ( 84deg ) 2 sin [ ( 84 9.7) deg ] 1

2 sin [ ( 19.4  9.7)  deg ]  sin [ ( 19.4
2
sin [ ( 19.4  9.7)  deg ]  sin [ ( 19.4  12)  deg ]
sin [ ( 84  9.7)  deg ]  sin [ ( 84  12)  deg ]

Ka1  K1 0.63

Strat S2:

h21  1. 7 m 2  23. 4 °

2 

12

2

11.7 °

12

°

1 84 °

0.63

[ sin [ ( 1  2 ) deg ] ] 2

2

( sin ( 1deg ) ) 2 sin [ ( 1  2 ) deg ] 1

sin [ ( 84 23.4) deg ] 2

K21 

2 sin [ ( 23.4  11.7)  deg ]  sin [ ( 23.4
2
sin [ ( 23.4  11.7)  deg ]  sin [ ( 23.4  12)  deg ]
sin [ ( 84  11.7)  deg ]  sin [ ( 84  12)  deg ]

0.533

sin [ ( 2  2 )  deg ]  sin [ ( 2
sin [ ( 2  2 )  deg ]  sin [ ( 2   )  deg ]
sin [ (  1  2 )  deg ]  sin [ (  1   )  deg ]

sin ( 84deg ) 2 sin [ ( 84 11.7) deg ] 1

Ka21  K21 0.533

2  90

K22 

h22  0.5 5 m

[ sin [ ( 2  2 ) deg ] ] 2

sin [ ( 90 23.4) deg ] 2

0.476

( sin ( 2deg ) ) 2 sin [ ( 2  2 ) deg ] 1

2 sin [ ( 2  2 )  deg ]  sin [ (
2
sin [ ( 2  2 )  deg ]  sin [ ( 2   )  deg ]
sin [ (  2  2 )  deg ]  sin [ (  2   )  deg ]

sin ( 90deg ) 2 sin [ ( 90 11.7) deg ] 1

2 sin [ ( 23.4  11.7)  deg ]  sin [ ( 23.4
2
sin [ ( 23.4  11.7)  deg ]  sin [ ( 23.4  12)  deg ]
sin [ ( 90  11.7)  deg ]  sin [ ( 90  12)  deg ]

Ka22  K22 0.476

2. Stabilirea distributiei de impingere activa

pa0

Strat 1:

h0  0 m 1  19.01 kN

3

m



Ka1 h0   1

pa0 0

kN

2

m

sin [ ( 1 ) deg ]

cos [ ( 1 ) deg ]

0.63020534779165371 0 19.01

sin ( 84 deg )

cos ( 9.7 deg )

0

h1 2.8

p1



m

Ka1 h1   1

sin [ ( 1 ) deg cos [ ( 1 ) deg

]

]

pa1  p1 33.845

kN

2

m

0.63020534779165371 2.8 19.01

sin ( 84 deg ) cos ( 9.7 deg )

Strat 2:

h2 

1 h1

sin [ ( 1 ) deg ]

2

sin [ ( 1   ) deg ]

he2  h2

m

p2



Ka21 he2  2

sin [ ( 1 ) deg ]

cos [ ( 2 )deg ]

19.01

2.8

sin ( 84 deg )

19.919 sin [ ( 84 12 ) deg ]

h2 2.672

0.53312851933502192 h2 19.919

2  19.919

2.672

sin ( 84 deg )

cos ( 11.7 deg )

33.845

m

kN

3

m

28.821

pa2  p2 28.821

h21 1.7

m

p3



Ka21 ( he2 h21 )   2

kN

2

m

sin [ ( 1 ) deg ]

cos [ ( 2 ) deg ]

0.53312851933502192 ( h2 1.7 ) 19.919

sin ( 84 deg )

cos ( 11.7 deg )

47.156

 

kN

pa3  p3

47.156

2

 

m

2 11.7

2 90

h22 0.55 m

h3 

1 h1   2 h21 2

sin [ ( 2 ) deg ]

 

19.01

2.8 19.919 1.7

sin ( 90 deg )

sin [ ( 2   ) deg ]

19.919

sin [ ( 90 12 ) deg ]

 

he3  h3 4.47

m

p4



Ka22 he3   2

sin [ ( 2 ) deg ]

0.47585038716261568 4.4699005526870756 19.919

 

cos [ ( 2 ) deg ]

 

kN

pa4  p4 43.267

2

m

4.47

sin ( 90 deg )

cos ( 11.7 deg )

43.267

p5 Ka22( he3 h22) 2



sin [ ( 2)deg ]

cos [ ( 2 )deg ]

pa5  p5 48.591

kN

2

m

0.475850387162615684.4699005526870756(

0.55) 19.919

sin ( 90deg )

cos ( 11.7deg )

48.591

Calculul coeficientilor de impingere pasiva Kp in ipoteza RANKINE

2 23.4

K1p



  

tan 45

  

Kp  2.37 1

Df  1.2 0 m

2

2

 

deg

2

2 19.919

tan 45

23.4

2

deg

pp  2 Df Kp 19.9191.20  2.371 56.674

Pp



1

2

2 Df Kp

1

2

2

19.919 1.20 2

2.371 34.004

2

2.318

pp 56.674

kN

m

Pp 34.004

3.1. Calculul rezultantelor presiunilor active ce actioneaza asupra zidului de sprijin:

Stratul S1:

 

1

2

1

2

P1 

2

 1 h1

Ka1

2

19.01 2.8

0.63020534779165371 46.962

Pa1  P1 46.962

kN

m

kN

m

Stratul S2:

P2 

1

2

 2 h21

2

Ka21

1

Pa2  P2 63.587

P3 

1

2

  2 h22

2

Ka22

kN

m

1

Pa3  P3 24.736

kN

m

2 he2

h21

2 he3

h22

1

2

1

2

19.919 1.7 2

19.919 0.55

0.53312851933502192 1

2

0.47585038716261568

1

2 h2

1.7

63.587

kN

m

2 4.4699005526870756

0.55

24.736

3.2 Calculul distantelor zi

z1 

2 pa0 pa1 pa0 pa1

h1

3

0.93333333333333333333

0.933

z2



2pa2 pa3 h21

pa2 pa3

3

0.781624611092542227310.782

m

m

x  z1 h22 h21 3.183

z3

2pa4 pa5 h22



pa4 pa5

3

0.269687278889531698120.27

m

3.3 Proiectiile pe verticala si pe orizontala a impingerilor active:

P1H  Pa1 cos [ ( 1   ) deg ] 46.9623983531558 cos [ ( 9.7 6 ) deg ] 46.865

Pa1H  P1H 46.865 kN

m

kN

m

6

2    5.7

1 3.7

 

kN

P1V  Pa1 sin [ ( 1   ) deg ]

46.9623983531558

sin [ ( 9.7 6 ) deg

] 3.031

 

m

Pa1V  P1V 3.031

kN

m

P2H  Pa2 cos [ ( 2   ) deg ] 63.586534387416293

Pa2H  P2H 63.272 kN

m

P2V  Pa2 sin [ ( 2   ) deg ] 63.586534387416293

P3H

Pa2V  P2V 6.315 kN

m

 Pa3 cos [ ( 2   ) deg ] 24.735902629304075

 

kN

cos [ ( 11.7 6 ) deg

]

63.272

 

m

sin [ ( 11.7 6 ) deg ] 6.315

kN

m

cos [ ( 11.7

6 ) deg ] 24.614

 

kN

Pa3H  P3H 24.614

kN

m

P3V  Pa3 sin [ ( 2   ) deg ] 24.735902629304075 sin [ ( 11.7 6 ) deg ] 2.457

m

kN

m

Pa3V  P3V 2.457

kN

m

Elemente geometrice

b  2 4 kN

3

m

G1  2.24931 b

2.249324  53.983 k N

G2  2.40121 b

2.401224  57.629 k N

G3  7.45311

7.45319.01 141.682 k N

G4  3.89512

3.89519.919 77.585

k N

G5  0.24912

0.24919.919 4.96 k N

Verificarea stabilitatii la rasturnare

Mstab  Pa1V2.1555 Pa2V1.1549 Pa3V3.402 ( G1 G2) 0.783 G32.1555 G42.2558 G50.249 3.03059196682405572.1555 6.31539868242348131

Mstab 591.221 kNm

Mras  Pa1H3.1 Pa2H1.0071 Pa3H0.3 Pp 0.4 46.8645107881338283.1 63.2721352167296371.0071 24.6135976893075640.3 34.004123280.4

Mstab Mras 1.5 1

Mstab Mras 2.916

Verificarea stabilitatii la lunecare

Fh  Pa1H

Pa2H

Pa3H

Pp 46.864510788133828

63.272135216729637

24.613597689307564

34.00412328

100.746

202.784

Fv  Pa1V Pa2V Pa3V G1 G2 G3 G4 G5 3.03059196682405576.31539868242348132.456763658825502653.9832 57.6288 141.6815377.5845050000000074.959831 347.641

p6

Fsl  1.3

Ff

0.3Fv



Fh

Se adopta solutii constructive:

1.035

Fsl Ff 0

Fh 100.746

 

Fv 347.641

redimensionarea fundatiei zidului de sprijin pat de piatra concasata dispunerea unui cioc pe talpa fundatiei inclinarea talpii fundatiei Alegem inclinarea talpei fundatiei cu 15 grade

h223  3.20tan ( 2deg ) 0.857

m

2  15

h23  0.85 7 m

B 

3.20

cos ( 2deg )

3.313

m



pa5 48.591

kN

m

Ka22 ( he3 h22 h23 )   2

pa6  p6 56.886

kN

m

sin [ ( 2 ) deg cos [ ( 2 ) deg

]

]

B  3. 3

0.47585038716261568 ( 4.4699005526870756 0.55 0.857 ) 19.919

sin ( 90 deg ) cos ( 11.7 deg )

P4 

1

2

  2 ( h22 h23 )

Pa4  P4 68.993

2

Ka22

k N

z4 

2 pa5 pa6

pa5 pa6

h22 h23

2

1

2 he3

h22 h23

1

2

19.919 ( 0.55 h23 )

2

0.47585038716261568

1

 

2 48.590520423768432

56.8859190210333

0.55 h23

1.028

 

48.590520423768432

56.8859190210333

2

2 4.4699005526870756

0.55 h23

m

P4H  Pa4 cos [ ( 2   ) deg ]

Pa4H  53.79 6 kN

P4V  Pa4 sin [ ( 2   ) deg ]

Pa4V  P4V 6.852

G6  3.3012 65.733 k N

68.993497485704353

cos [ ( 11.7 6 ) deg ] 68.652

k N

k N

68.993497485704353

sin [ ( 11.7 6 ) deg ] 6.852

Verificarea stabilitatii la lunecare

k N

Fh2



Pa1H

Pa2H

Pa4H

46.864510788133828

63.272135216729637

53.796

163.933

Fv2  Pa1V Pa2V Pa3V G1 G6 G3 G4 G5 3.03059196682405576.31539868242348132.456763658825502653.983265.7327141.6815377.5845050000000074.959831355.745

Fsl2 

Fs  1. 3

Fv2 cos ( 2 deg ) Fh2 sin ( 2 deg ) Fh2 cos ( 2 deg ) Fv2 sin ( 2 deg )

Ff2  Fsl20.3 1.748

Fs Ff 2

Zidul de sprijin se verifica la lunecare

163.93264600486347

sin ( 15 deg ) 355.74452030807311 cos ( 15 deg )

163.93264600486347

cos ( 15 deg )   355.74452030807311 sin

( 15 deg )

Fsl2 5.825

5.825

Verificarea presiunilor pe talpa fundatiei

Ntot  Fv 347.641

k N

MGi  ( G10.09 G51.27 ) ( G31.01 G40.74

G60.26 ) 53.9832 0.09 4.959831 1.27 ( 141.68153 1.01 77.584505000000007 0.74

65.7327 0.26 )   206.444

MFvi

 Pa2V 0.22

( Pa1V 0.31

Pa4V 1.60 ) 6.3153986824234813

0.22 ( 3.0305919668240557

0.31 6.8524169042185425

1.60 )   10.514

MFhi  Pa1H 3.20 Pa2H 1.45 Pa4H 0.12 Pp 0.83 46.864510788133828

Mtot  MGi MFvi MFhi  9.926

3.20 63.272135216729637

1.45 53.796 0.12 Pp 0.83 207.032

B2  3.3 0

m

Aef  B21 3.3

2

m

Wef

B2 2 1



1.815

3

m

Ntot Mtot p1   Aef Wef Ntot Mtot
Ntot
Mtot
p1

Aef
Wef
Ntot
Mtot

p2   Aef Wef
p2

Aef
Wef

347.64062030807304

347.64062030807304

3.3

9.9257822124457391 99.877

kN

2

m

3.3 1.8149999999999997

9.9257822124457391 110.814 kN

1.8149999999999997 2

m

Verificarea presiunilor conventionale

pconv - valoarea de baza a presiuni conventionale pe teren conform tabelelor [kPa]

- CB - corectia de latime [kPa]

- CD - corectia de adancime [kPa]

B2 3.3

m

latimea fundatiei

Df 1.2

m

adancimea fundatiei

e  0.56

Ip  39. 4

%

Ic  0.849

din STAS 3300-2-85

Ip  39. 4 % Ic  0.849 din STAS 3300-2-85 e11  0.8 pc13 

e11  0.8

pc13  350

pc11  300

e12  0.6

pc14  525

pc12  450

Ic11  1

Ic12  0.5

e 0.56

Ic 0.849

e1  e11 e12

Ic1  Ic11 Ic12

e2  e e12

Ic2  Ic Ic12

pc1  pc11 pc12

pc2  pc13 pc14

e2pc1

e1

e2pc2

e1





pconv1

pconv2

420 450

pc14 560

pc3  pconv2 pconv1 110

pcb

Ic2pc3



Ic11

pconv1 488.39

kP a

 

Df

2

1.20 2

CD



pcb

 

488.38999999999993

  97.678

   

4

4

Corectia de latime

B<5m

B=3.20

K1  0.05

CB 

pcb K1( B 1) 56.165 kP a

pconv

 pcb

CD CB 488.38999999999993

e Verificarea unei sectiuni de beton

  97.678 56.164849999999994

446.877

kP a

Ntot2  G1 G4 G3 Pa1V Pa2V 53.9832 77.584505000000007 141.68153 3.0305919668240557 6.3153986824234813

Ntot2 282.595 kN

Mtot2  G10.58 G31.62 G41.56 Pa1V0.32

Mtot2 389.657

kN m

b1  0.7 5 m

A

2

 b1 1 0.75 m

b1 2 1

W  6
W 
6

0.094

3

m

Pa2V1.08

53.98320.58

 

Ntot2

Mtot2

kN

1 

4533.131

 

A

W

2

 

m

2 

Ntot2

A

Mtot2

 3779.543 kN

W 2

m

141.681531.62 77.5845050000000071.56 3.03059196682405570.32 6.31539868242348131.08 389.657

5 Armarea zdului de sprijin

Dimensonarea armaturii

M11  0.48Pa2H 2.22Pa1H 134.41

ab 3

cm

df



d 10 1

1 cm

b1  75

Rc  95

cm

daN

2

cm

kN m

Ra  2100 daN

 
 

2

 

cm

 
 

df

h



b1 ab

71.5 cm

2

2

M11 10 4  B  2 100  ( h )  Rc
M11 10 4
B 
2
100
 ( h )
 Rc

134.40983885368735

10 4

0.028

100 71.5

2

95

  1  1  2B  0.028 Rc Anec  100 h 
  1  1  2B
 0.028
Rc
Anec

100 h
 9.079
Ra

cm 2

Se alege 6 bare de diametrul 14 mm =>

A 9.23

Calculul armaturii din fundatia zidului

Sectiunea 2-2:

Ipoteza 1

M1 760.550.275



Ipoteza 2

M2  G5 0.22

Ipoteza 3

80.550.275

2

12.1

kN m

4.959831 0.22 1.091 kN m

M3  M1

M2

12.100000000000003

Sectiunea 3-3

Ipoteza 1

1.09116282

11.009

 

1

M4



37 1.97 0.985

29 1.97 0.985 99.933

 

2

Ipoteza 2

kN m

kN m

cm 2

M5  G31.19 G41.38 141.68153 1.19 77.584505000000007 1.38 275.668

B 0.028

dispuse din 15 in 15 cm

kN m

Ipoteza 3

M6  M5  M4  275.6676376  99.933175  175.734 h0  100 
M6  M5  M4  275.6676376
 99.933175
 175.734
h0  100  3  0.5  96.5 cm
M5 10 4
275.6676376
 10 4
B 
 0.031
2
100  h0
Rc
100 96.5
2  95
  1  1  2B  0.032
100 h0  Rc
Anec 
 13.822
cm 2
Ra
6 O 18
A=15,27 mm