P. 1
Dictionar de Termeni Juridici-economici

Dictionar de Termeni Juridici-economici

|Views: 167|Likes:
Published by Crivat Andrei

More info:

Published by: Crivat Andrei on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

Dictionar de termeni juridici si economici

a fortiori = expresie din limba latina care inseamna "cu siguranta", "pentru acest motiv" a posteriori = expresie din limba latina care inseamna "din ceea ce s-a concluzionat" a priori = expresie din limba latina care inseamna "inaintea oricaror fapte", "inaintea oricarei experiente" ab initio = de la inceput (latina) ab intestat = ipoteza unei persoane decedate fara a dispune de patrimoniul sau prin testament; in acest caz opereaza succesiunea legala abandon= decizia de a renunta la un bun sau la un drept, de regula, de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege abatere= din punct de vedere al marketing-ului, diferenta intre calitatea reala a unui produs si calitatea pe care trebuie s-o indeplineasca conform prevederilor normelor tehnice de calitate abilita = a recunoaste unei persoane, in urma uneori a unui examen, o anume calificare abitatie = dreptul de abitatie este un drept de uz care are ca obiect o locuinta. El confera titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta proprietatea altei persoane, pentru satisfacerea trebuintelor de locuit ale lui si ale familiei sale. abjudecare = din punct de vedere juridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o hotarare judecatoreasca. abrogare = anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispozitii legale absorbtie = preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul activ al primei societati devenind aportul sau la capitalul social al celei de a doua. Pentru aportul respectiv se emit actiuni de catre societatea absorbanta daca aceasta este societate pe actiuni, iar daca nu, se acorda parti de capital social corespunzatoare abuz = depasire a legalitatii, fapta ilegala acceptant pentru onoare = tert care intervine pentru garantarea onorarii unei cambii in suferinta, acceptand acea cambie in locul trasului ce a refuzat acceptarea ei accesiune = incorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru, fiecare avand proprietarii diferiti. Proprietarul bunului mai important, considerat principal, devine si proprietar al bunului mai putin important sau accesoriu. acciza = taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate. achiesare = a incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un drept, o hotarare acont = 1. parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare;2. suma platita anticipat drept garantie pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii. acoperire bancara = garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in gaj, cupoane de obligatiuni ajunse la scadenta

1

acoperire la termen = o operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma de bani cu acelasi termen de rambursare acoperire monetara = cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune si exprimata intr-un procent din suma totala a emisiunii de bancnote, cu scopul evitarii inflatiei prin excedent de moneda, respectiv mentinerea stabilitatii monetare acord = consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic acord barter = un schimb de marfuri de valori egale intre doua firme, fara interventia transferurilor banesti acord de cliring = acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur, indiferent de provenienta comerciala sau financiara a acestor datorii acord swap = acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie, la cerere, o suma de bani in valuta proprie, in cadrul unui plafon prestabilit acreditare = imputernicire data unei persoane prin scrisoare de acreditare, intr-o calitate diplomatica acreditiv = document prin care o banca, la cererea clientului sau deschide unui tert un credit pentru o suma si o durata determinate, la o agentie sau o banca corespondenta. Este un angajament al bancii, facut la cererea clientului sau, de onorare a unui document sau cerere de plata; acesta poate fi un acord de onorare a platii sau o declaratie ca banca este autorizata sa onoreze plata. Acesta presupune ca in contul clientului la banca emitenta a acreditivului, exista suma necesara acoperirii creditului si care nu va putea fi utilizata decat in acest scop. acreditiv cesionat = acreditiv care ii da dreptul beneficiarului sa faca o declaratie de cesiune pentru o parte din suma, pentru unul sau mai multi beneficiari terti (cere bancii sa plateasca direct pe subfurnizorii de marfuri sau servicii) acreditiv cu plata diferata = acreditiv cu plata amanata pana la 60 de zile acreditiv revolving = forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce se consuma, a sumei prevazute initial, pana la valoarea sa nominala, pe toata durata de valabilitate a acreditivului acreditiv stand-by = acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre beneficiar, prin care acesta intocmeste la banca o cerere de plata pentru ca banca sa efectueze plata act = document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie actionar = Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni. actionariat = totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii actiune = hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend. actiunea = un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda

2

in cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in credite.etc. datorita destinatiei si naturii lor. pe piata bursiera etc. antreneaza un risc major pentru aparitia unei cereri de despagubire. consimtire. nu au vocatia sa ramana durabil in intreprindere. la care se adauga cladiri. destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor. un activ financiar este un drept. pe o perioada mai mare de un an. ateliere ce permit exploatarea comerciala activ fictiv = active care nu au existenta de sine statatoare. in sensul ca isi pastreaza forma initiala. alpinism. in obligatiuni. scufundari acvatice.. ci sunt considerate ca atare in virtutea unei conventii sau acceptiuni date prin legi sau alt gen de reglementari fictive (cheltuielile de constituire a firmei. si anume: lichiditati. activitati cu risc major = acele activitati care. terenuri. pe piata interbancara. la probleme financiare acumulare de capital = cresterea capitalului unei firme sau tari adaosul comercial = suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata.activ = se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele activ circulant = sinonim cu activ curent. instalatii de productie. echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati). ansamblul elementelor patrimoniale care. dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii. in intelesul prezentelor conditii de asigurare: sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager). decide cu privire la problemele majore ale societatii. prin caracteristicile lor. prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice probleme care intereseaza societatea in cauza 3 . aceste activitati pot fi. ademptiune = luare in posesiune sau acceptare a unui beneficiu adeverinta = dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt adeziune = alaturare. in cele mai dese cazuri materializat intr-un titlu. la planurile apropiate ori indepartate. actuar = specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si. cu exceptia acelora legate de particularitatile ei (ciclu lung de fabricatie). cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni. la problemele ce se pot ivi in activitate si in tot ce priveste societatea in general adunare generala a actionarilor = prescurtare AGA. active fixe = sunt toate valorile economice imobilizate. sporturi acvatice (cu motor).) activ financiar = intr-o acceptiune larga. pe piata de capital. exprimare scrisa aderarii la ceva adunare generala = organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea. in titluri de stat. luate individual. activ comercial = acelasi lucru cu activ de exploatare activ curent = acelasi lucru cu active circulante activ de exploatare = este format din activul circulant si imobilizari. sunt tranzactionate in cadrul pietei financiare active = totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic. in general. privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani. de crestere a capitalului.

pentru a-si garanta datoria. gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii. pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori. ruda prin alianta afretare = termen naval. obtinut prin insumarea.AED = cod monetar ISO pentru dirham."American Stock Exchange" (Bursa de Valori/actiuni din SUA) amiabil = (despre litigii. specifica dreptului adminsitrativ. prin care o banca imputernicita in acest sens de CNVM poate oferi. reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol. adaos la un pret agregat = un indicator sau marime statistica cu care se masoara. in numele si in contul Asiguratorului. contracte de asigurare cu tertii. dupa anumite reguli. servicii specifice de custodie agent de asigurare = persoana fizica sau juridical abilitata. adaos la valoarea nominala a unui titlu financiar. acelasi lucru cu factoring afin = inrudit. sa negocieze sau sa incheie. moneda Emiratelor Arabe Unite affacturage = termen provenit din limba franceza. agent de bursa = persoana numita de comitetul de bursa sa indeplineasca functia de intermediar ce inlesneste incheierea tranzactiilor la bursele de efecte. actiuni si schimb sau la bursele de marfuri si valori. pe baza de contracte. in baza autorizarii asiguratorului. incheind tranzactii in numele clientilor si in conformitate cu dispozitiile primite de la acestia agentia de turism = unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora. drepturi) alocatie = suma de bani provenita de la bugetul de stat. 2. inchiriere a unei nave comerciale pentru transportul marfurilor de la un port la altul agent custode = agent de compensare si decontare colectiva. prin acelasi termen se desemneaza provizonul destinat sa tina cont de deprecierea unui post din activul bilantului al pari = la paritate. compara si caracterizeaza activitatea economica a unei tari. AMEX = abreviere (din engleza) . agio = termen cu trei semnificatii: 1. conflicte) rezolvat prin negociere. amenda = sanctiunea contraventionala cea mai importanta. pe cale diplomatica 4 . situatie in care cursul legal al monedei (valoarea nominala) si cel comercial (valoarea de piata) sunt egale alienabil = care pot fi instrainate in conditii legale (despre bunuri. a unor operatii. prima platita pentru schimbul unei devize contra alteia. destinata satisfacerii anumitor nevoi personale si/sau colective alonja = pagina atasata unei cambii sau actiuni nominative si destinata andosarilor succesive amanet = contract prin care un debitor remite un gaj unui creditor. fluxuri sau rezultate economice realizate de agentii (unitatile) din tara respectiva ajustare de valoare = expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei. un bun sau o creanta ambalajele = obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului.

etc. operatiune ce se concretizeaza in cumularea dobanzii scadente si neachitate cu suma datorata si aplicarea in continuare a dobanzii la valoarea astfel rezultata. amortizare = partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor. amortizare lineara = presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor. amortizare degresiva = presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor. iar in urma analizei se stabileste daca solicitantul va fi creditat sau nu. a semnaturii sale pe dosul efectului. Andosarea este modalitatea fireasca de transmitere a unui efect de comert la ordin (titurile la purtator pot circula prin simpla inmanare). serveste ca angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii aniversarea politei = fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare antecalculatie = calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari. dotari legate de reteaua de conducte (obiecte sanitare. sinonim: dobanda la dobanda andosa = a indica. angajament de plata = formular tipizat fara regim special (cod 14-8-2/a). se mai numeste si amortizare fiscala. se mai numeste si amortizare contabila sau economica. instalatii de incalzire cu apa calda sau abur. instalatii de climatizare si instalatii de stingere a incendiilor. fara a se reduce din capitalul social amortizare a datoriei = plata treptata a datoriei (cerditului) din surse special create in acest scop intr-un fond de amortizare amortizare accelerata = presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare. anatocism = capitalizare a dobanzii unei sume imprumutate. a unui serviciu sau a unui produs. format X6. in blocuri a 100 de file. analiza dosarului = completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru obtinerea unui credit / imprumut. 5 . asupra cheltuielilor de exploatare. pierdut sau distrus. se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii. a unei rente. a titlului cambial care a fost sustras. tiparit pe ambele fete. amortizare a cambiei = anularea pe cale judecatoreasca dupa o procedura speciala. asupra cheltuielilor de exploatare. pe durata normala de utilizare. pe versoul unui cec. inainte de lichidare. pe durata normala de utilizare. in primul an de folosinta. cu scopul de a da astfel posesorului acelui titlu posibilitatea de a-si exercita drepturile cambiale amortizare a capitalului social = operatia care consta in rambursarea integrala sau partiala a capitalului social catre actionari. se mai numeste si amortizare fiscala. apa de conducta = apa scursa din instalatiile de apa in urma unor avarii accidentale la acestea sau operatia de daramare ori evacuare in urma scurgerii apei. efectuata inainte de executie sau de cumparare anuitate = denumirea specializata a ratei fixe si este compusa din "principal" (suma care se plateste din valoarea creditului) si "dobanda" (dobanda aferenta creditului). numele persoanei imputernicite sa incaseze contravaloarea cecului andosare = depunere de catre purtatorul unui efect de comert la ordinul sau. pentru a transmite unei terte persoane creanta pe care o reprezinta. armaturi etc.amortisment = stingere treptata a unei datorii.). Prin instalatii de apa se inteleg urmatoarele: conducte de alimentare cu apa.

ro/) arbitraj = operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale acestora. transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet) cu ajutorul unui card bancar si in baza unor instructiuni speciale (inserare PIN. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza. asigurare de viata = un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurari primeste o suma specificata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului asigurare tip "toate riscurile" = o acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres (asa cum este cazul la polita clasica). selectarea operatiunii din meniu etc. cu exceptia celor indicate in mod expres ca fiind excluse. actuale sau viitoare. dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor. asigurare = contractul de asigurare. dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. articolul contabil simplu = este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. Asociaţia Romana a Bancilor (ARB) înfiintata in 1991 este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta şi apara interesele profesionale ale membrilor sai – institutiile de credit. gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic. numerotate. reglementat de Polita. In schimbul valutar vinderea unei valute pentru cumpararea alteia se numeste tot arbitraj. (http://www. asigurate impotriva degradarii. in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva.distrugeri si avarieri produse din orice cauza. mai multe elemente patrimoniale. arhivare = se face in conformitate cu prevederile legale. suma si data operatiei articol contabil compus = este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers. cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare. arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare = baza de date la nivel national care asigura inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie. notiunea de Asigurat preia si continutul notiunii de Contractant. Atunci cand Asiguratul este una si aceeasi persoana cu Contractantul. contul corespondent creditor. precum si miscarea acestora in decursul timpului articol contabil = este format din contul corespondent debitor. in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea. in acelasi timp. asigurat = partea care a achizitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri pentru o dauna prin polita.arb. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale. In domeniul financiar international arbitrajul consta in substituirea unei creante utilizabile intr-o anumita valuta si in anumite conditii cu o alta creanta utilizabila intr-o alta valuta si in alte conditii.) 6 . de Cererea-chestionar si Conditiile de asigurare. pentru a le revinde pe alte piete. fiind despagubite orice tip de daune . ca parte la Contract. dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop. distrugerii sau sustragerii. snuruite si parafate. In domeniul bancar arbitrajul consta in cumpararea de valori pe anumite piete unde cursul lor este avantajos. asigurator = societatea de asigurare ATM = automat bancar care permite retragerea de numerar si alte tranzactii bancare electronice (plati de telefonie fixa sau mobila si a altor servicii de utilitati publice. articol contabil de stornare = serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite. profitandu-se astfel de diferenta de curs. de Specificatie si de orice alt act aditional atasat contractului de asigurare.ARB = Asociatia Romana a Bancilor. evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta.

banca corespondenta = banca ce opereaza ca un agent al unei banci straine. pe o perioada determinata de timp. balanta de verificare = procedeu al metodei contabilitatii. balanta de plati externe = tablou economic in care se inscriu si se compara platile si incasarile efectuate de o tara in relatiile sale cu alte tari. Atributia principala a bancii centrale este de a asigura stabilitatea monetara si de a veghea la compatibilitatea acesteia cu expansiunea economica. echilibrati. auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei. care indica prezentarea la plata a cecului prin intremediul unui bancher. auditul extern este realizat de un auditor independent. bancruta frauduloasa = acte de frauda in dauna creditorilor. Balanta cuprinde doua parti: . distincta de tras. avansuri de trezorerie = sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului. banca centrala = banca investita cu functii de emisie a monedei si de manevrare directa sau indirecta a volumului si costului creditului la nivel national. prin care se compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati. de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor. Avalul in gaj este actul prin care imprumutatul da drept gaj bancherului sau efecte de comert carora le garanteaza plata prin andosare. in opinia auditorilor. pe o anumita perioada. pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie. in diagonala pe prima fila a unui cec. avans in cont curent = acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pana la concurenta sumei pentru care acesta in urma si-a deschis contul curent. Se mai numeste overdraft. prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o noua abatere.audit = examinarea situatiilor si raportarilor contabile ale unei companii. raportarile contabile examinate reflecta in mod real situatia financiara a companiei. aval = act prin care o terta persoana. bazat pe principiul dublei inregistrari. avertisment = sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara. Un efect de comert are o valoare cu atat mai mare. Se mai numeste Credit Lombard. efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor. garanteaza plata la scadenta a unui efect de comert. balanta = Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare. declarata de tribunal. organizeaza platile prin compensatie intre banci si joaca rolul de corespondent cu bancile centrale din strainatate. avans asupra marfurilor = credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului. fara sa se transfere mijloace banesti efective. . bancruta = stare de incetare a platilor din vina debitorului. Ea regleaza lichiditatea.a doua evidentiaza utilizarea acestora.prima evidentiaza formarea de resurse. Bancruta atrage asupra acestuia in mod automat falimentul cu toate consecintele aferente. 7 . balanta sah = de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare. cu cat este acoperit cu mai multe semnaturi care garanteaza plata lui. rezultatele sunt consemnate in cadrul unui raport care certifica daca. pentru a fi mobilizat. de tragator si de giranti. persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca. barter = schimbul de marfuri/servicii de valori egale. barare = aplicare a doua bare paralele.

numit subscriitor. BIS = Bank of International Settlements .institutie financiara internationala cunoscuta si sub denumirea de Banca Mondiala. caracteristici locului de munca. sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei. confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat. in expresie baneasca. adica mijloacele economice si sursele acestora. patrimoniul agentului economic in intregul sau. birou de asistenta = inseamna Biroul care este autorizat sa gestioneze si sa regularizeze o reclamatie.5. la un anumit termen. determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.Banca Reglementelor Internationale este o institutie financiara internationala. integrarea si cooperarea economica.institutie a Uniunii Europene cu atributia de a favoriza prin acordarea de imprumuturi pentru investitii. se recunoaste ca debitor al beneficiarului si se angajeaza sa plateasca din proprie initiativa beneficiarului. unul din comitetele sale permanente este Comitetul de la Basel de supraveghere bancara care a elaborat Standardele Basel de adecvare a capitalului. care cuprinde. chimici sau biologici.precum si rezultatele financiare ale activitatii sale. sau la ordinul acestuia. o suma de bani determinata. bilet la ordin = efect de comert prin care emitentul. in conformitate cu prevederile Conventiei Tip Interbirouri. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca. dezvoltarea. birou gestionar = inseamna Biroul (si/sau un membru al acelui Birou care actioneaza sub autorizarea acestuia) care are raspunderea. beneficiar = persoana indreptatita sau desemnata in contractul de asigurare sa incaseze sumele cuvenite cazul producerii unui eveniment asigurat. pentru gestionarea si regularizarea daunelor in conformitate cu prevederile Conventiei Interbirouri si legislatiei nationale. birou emitent = inseamna Biroul . incasarea sumei de la client. bon de comanda-chitanta = formular cu regim special de tiparire. care poate fi venitul solicitantului. careia ii sunt cesionate toate drepturile decurgand din contractul de asigurare. 8 . respectiv banca emitenta a scrisorii de garantie bancara.birou platitor . BEI = Banca Europeana de Investitii . inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor. dupa caz.baza de calcul a venitului = este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului . la un moment dat. informatiile sunt utilizate de catre banci la analiza dosarelor de credit pentru a vedea comportamentul financiar al potentialilor clienti. boala profesionala = afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii. birou = inseamna organizatia profesionala care este membra a Consiliului Birourilor si care a fost constituita conform Recomandarii nr. in tara sa proprie. avand ca actionari bancile comerciale care au intocmit o baza de date administrata de acesta si care cuprinde informatii legate de creditele contractate de persoane fizice. venitul cumulat al solicitantulului si al sotiei/sotului. beneficiar garantie = subiectul caruia ii este platita despagubirea. BERD = Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare bilant = un tabel sau o situatie. BIRD = Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare . biroul de credit = institutie privata.(si/sau un membru al acestui Birou) sub autorizarea caruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor Biroului gestionar. cauzata de factori nocivi fizici.

etc. cadastru = Forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati.bonificatii = reduceri ale primelor de asigurare. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta. caiet de sarcini = documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei. rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este intotdeauna mai mare decat BUBOR. cambie = efect de comert prin care un creditor. certificat de trezorerie sau obligatiune de stat desemneaza efecte publice. Termenul de bon de tezaur. Au un grad ridicat de atractivitate prin garantia pe care o prezinta statul.daca se cere. BUBOR = rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara. Decretul-Lege nr. Vezi Legea nr. cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective. da ordin debitorului sau numit tras sa plateasca la o scadenta stabilita o suma de bani unei persoane desemnate. exprimata in moneda nationala. reprezentand imprumuturi pe termen scurt contractate cu populatia sau cu sistemul bancar. iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite. care a abrogat. bonul de lucru = prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari. la stabilirea impozitelor si la intocmirea la zi a cartii funciare. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata. bonul de consum = da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata. intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara. iar cateodata cu guverne straine sau cu organisme internationale. o perioada de timp determinata. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare. prevazute pt. capitalizare = crestere gradata prin adaugare. capitalizare bursiera = valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din cotarea lor la bursa de valori 9 . capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit. dupa ce au fost supuse cu succes unei testari functionale. cambist = agent al unei institutii bancare specializat in comertul cu valuta. stat. broker = persoana/firma care actioneaza ca intermediar intre vanzatorii si cumparatorii de titluri de valoare (cel mai adesea actiuni) si efecte de comert.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare. buget = totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii. numit tragator. bunuri gata de functionare = Bunurile sunt considerate ca fiind gata de functionare de indata ce procesul normal de functionare poate sa inceapa sau a inceput . bonuri de trezorerie = titluri emise pe termen scurt (maximum 540 zile) de catre stat (Ministerul de Finante) pentru procurarea de resurse de la agenti bancari sau nebancari. beneficiarul. in anumite conditii. intreprinderi. printre altele. capital = suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati. capital social = valoarea bunurilor aduse ca aport in societate. cambie titlu de credit = de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului.

amortizare si provizioane neexigibile. Ele pot fi decontate la orice sucursala a unei mari banci. deci netransmisibile sau nenominative. pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare si intretinere. hoteluri si restaurante. cash collateral = depozitul bancar constituit de catre debitor/garant la banca la care se contracteaza un credit. garantand cu contractul de asigurare. adica la purtator. contractelor civile. la magazine. cec = inscris prin care proprietarul unor fonduri depuse la o banca da ordin bancherului sau sa plateasca la vedere o anumita suma de bani in favoarea unui tert sau in favoarea celui care da ordinul. cash-flow net cuprinde profitul net dupa scaderea impozitelor si a provizioanelor neexigibile. Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a unei companii. cesiunea = dreptul Contractantului de a obtine credite bancare. Centrala Riscurilor Bancare (CRB) = Centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri. cenzor = persoana numita sa faca verificarea unei activitati. cumulat de la inceputul anului. cautiune = contract prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza. cartea mare = se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic. daca acesta nu o va executa. situatie in care acesta beneficiaza de garantia inlocuirii rapide a cecurilor la scurt timp de la anuntarea disparitiei lor. certificat de depozit = hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp. precum si diverse plati sau transferuri electronice de la ATM-urile bancii emitente: in cazul unui card de debit operatiunile se efectueaza din disponibilitatile titularului. cash-flow brut este constituit din profit net. De obicei. certificat de asigurare = document emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii. statii de benzinarie etc. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul.capitaluri proprii = capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul nerepartizat. Acest depozit se face in vederea garantarii imprumutului si i se inapoiaza solicitantului numai dupa rambursarea integrala a creditului. cash-flow = diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii. cesiunea drepturilor de creanta se constituie in favoarea bancii cu titlu de garantie. card bancar = card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATMuri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri. Posesorul unor cecuri de calatorie are avantajul de a purta asupra sa "bani" fara teama de a-i pierde sau de a i se fura. pot fi nominative. cec de calatorie = instrumente de plata in suma fixa emise de catre o banca si destinate de regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate. cec in numerar = document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani. primelor de asigurare. magazine. Cecurile de calatorie sunt vandute atat de banca emitenta cat si de bancile corespondente ale acesteia. comerciale sau de alta natura ale solicitantului. pe cand in cazul unui card de credit operatiunile se efectueaza in limita plafonului de credit acordat titularului de banca emitenta a cardului. Acesta exprima limita maxima de autofinantare. Acesta poate avea drepturi asupra salariului. 10 . cesiune = reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului.

port paye . pentru lucrarile executate si serviciile prestate. efectuate pentru: examen medical. valoarea contabila a activelor cedate. fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale. cheltuieli in legatura cu curatarea locului in caz de dauna = tariful de piata pentru executarea acestui tip de lucrari. taxe si impozite. distruse sau disparute. punere in functiune.. la care se adauga insa si o obligatie suplimentara.assurance comprise jusqu'a . Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme. operatii (inclusiv costurile legate de acestea).locul de destinatie convenit) Termen INCOTERMS Livrarea sub conditia CIP comporta pentru vanzator aceleasi obligatii care incumba acestuia conform termenului CPT. tratament ambulatoriu. curenta a unitatii patrimoniale si se refera la operatii de gestiune (despagubiri. cheltuieli nedeductibile = sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza. penalitati platite. Cumparatorul trebuie sa ia nota ca vanzatorului nu-i poate pretinde decat o asigurare pentru acoperirea minima a riscului asigurat. donatii si subventii acordate. in conditii de confort si pret similare celor contractate. Termenul CIP poate fi utilizat pentru orice modalitate de transport. diagnostic radiografic. spitalizare. CIP = Carriage and insurance paid to . clauza = prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial. in conditiile prevazute de lege. Vanzatorul trebuie sa incheie contractul de asigurare si sa achite prima de asigurare. amenzi. cheltuieli inregistrate = in avans sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans. pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale. cheltuieli de productie = sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare. pentru depriecerea activelor. operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale. cheltuieli aferente deductibile = cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului.cheltuieli = sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale. cheltuieli de repatriere = cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. lipsuri la inventar. pierderi din debitori diversi). etc. cheltuieli tehnologice = cheltuielile directe de productie aferente productiei asigurate. clauza suplimentara = amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard 11 . cheltuieli medicale = cheltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport care au o legatura cauzala cu acesta. instalare. inclusiv pentru transportul multimodal. chitanta = document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.. radioterapie. cheltuieli de livrare = cheltuielile de livrare includ costurile necesare pentru impachetare si ambalare. terapie termica sau fototerapie. cheltuieli exceptionale = reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala. anume aceea de a plati asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau de avariere a marfii in timpul transportului. transport. cifra de afaceri = suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data. pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania. medicamente si pansamente prescrise de medic.fracht si asigurare platite pana la (. ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera.

care permite limitarea folosirii mijloacelor de plata la regularizarea soldului net al acestor relatii. dar in contul altor persoane fizice si juridice. cont curent = mijloc de evidenta de o forma speciala. functioneaza in regim de cont curent. comisionar = persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu.clearing = sistem de plata prin compensare. coeficient de indatorare = indicator care caracterizeaza gradul de autonomie financiara a unei companii adica independenta sa fata de creditori. desfasurarea unei activitati. cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat. comodat = imprumut acordat gratuit. colationare = confruntarea unei copii cu originalul comanda = document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale. compensare/clearing = procedeu de decontare intre doua sau mai multe parti. consolidare = integrarea situatiilor contabile ale unei companii subsidiare /sucursale in bilantul grupului sau al societatii mama. Se calculeaza ca un raport intre capitalurile proprii si datoria pe termen lung si mediu (sau datoria totala care cuprinde si pasivul exigibil pe termen scurt) coeficient/indicator de lichiditate = raport care pune in evidenta. cont bancar = aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca. 12 . fara numerar. comitent = persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau. consortiu bancar = grupare non institutionala de banci care isi impart realizarea unui credit in beneficiul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client. relatia care exista la un moment dat intre datoriile pe termen scurt inscrise in pasiv si totalul capitalurilor circulante care figureaza in activ. comision la administrarea creditului = serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului. cont de card = cont bancar aferent fiecarui card emis. contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment. in conturile de depozit si de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind intotdeauna purtatoare de dobanda. operatiunile de compensare intre banci se realizeaza prin intermediul TransFond. in Romania. comision = suma cuvenita pt. Se foloseste mai frecvent termenul de pool bancar sau sindicalizare de credit. in care se reflecta in expresie valorica. conosament = documentul aferent unei incarcaturi pe vas. debitoare si creditoare unele fata de altele. in schimbul unor sume de bani. titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime.procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp. dar pe numele comisionarului. pornind de la bilantul unei companii. existentele de mijloace. si uneori cantitativ.

iar contractul incheiat initial este modificat. activul consemnat in cuprinsul contractului (activ suport. contract de optiuni negociabile = Produs bursier standardizat prin care cumparatorul optiunii isi cumpara dreptul de a se pronunta la scadenta sau pana la scadenta. Conditiile generale si/sau speciale de asigurare. ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere.cont escrow = este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. in acest context. contract de asigurare = Polita de asigurare. continuitatea activitatii = impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate. contractul de optiuni negociabile a aparut prima data in SUA in anul 1973. de a vinde partenerului sau sau de a cumpara de la partenerul sau. si un manager caruia ii este incredintata organizarea. suma asigurata sa fi ajustata la valoarea actuala a contului contract de comision = contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) preda Comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie. a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor. in schimbul unei plati si incheiat conform normelor legale in vigoare. alte acte sau documente aditionale). astfel incat. contract = act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice. contract de tip unit linked = un contract de Contul Contractantului Asigurarii (in cazul contractelor de tip Unit Linked): Un cont individual in care sunt varsate primele platite de contractantul politei si care este administrat de societatea de asigurari contract de transport de marfuri pe calea ferata = conventia incheiata intre un client si Asigurat pentru deplasarea in spatiu a marfurilor. intre autoritatea contractanta si contractant si avand ca obiect furnizarea de bunuri. suma asigurata va fi recalculculata. de tip Unit Linked in care contractantul asigurarii inceteaza plata primelor de asigurare. Contractele de optiuni negociabile se incheie pe piata bursiera. contract de asigurare cu suma asigurata redusa = contractul de asigurare in care contractantul asigurarii decide incetarea platii primelor de asigurare iar contractul incheiat initial este modificat. contract de management = acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica. Din punct de vedere istoric. Raportul inspectiei de risc. in conditiile Regulamentului de transport aplicabil. ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie. prestarea de servicii sau executia de lucrari de constructii. gestionarea si conducerea activitatii proprietarului in baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile. riscul lui limitandu-se la pierderea primei (pretul platit pentru cumpararea dreptului de optiune) pe care o plateste in momentul semnarii contractului. iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant. marfa stabilita in prin contract. fiind proportionala cu valoarea primelor deja platite contract de asigurare liber de plata primelor = un contract de asigurare. si este util in cazul in care unul dintre ei nu-si achita obligatiile contractuale. a rezultatelor acestora. Fisele tehnologice. intr-un moment conjunctural considerat de el favorabil. activ subiacent) sau de a renunta la utilizarea optiunii. in calitate de proprietar. 13 . in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate. contabilitate = stiinta economica. Specificatia. contract de achizitie publica = contract incheiat in forma scrisa. contra unui pret. Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor. iar prin exceptie se incheie si pe piata bancara cand se refera la schimbul valutar. contabilitatea de gestiune = denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntA¡: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor. furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare. precum si anexele la Polita (Cererea de asigurare.

clientilor. bon de trezorerie etc. contractul futures se poate stinge prin corelatie negativa. care poarta si denuirea de operatiune de offsetting.) creanta = dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine contravaloarea acesteia. Trasaturile specifice ale unui contract futures sunt: a. cu clauze uniforme. la care Romania este parte. creditor chirografar = creditor care are prioritate in fata altor creditori in situatia lichidarii unei companii. Creditul de consum este acordat persoanelor fizice in scopul achizitionarii de bunuri de consum cu plata in rate. Pana la termenul final de reglementare poate fi lichidat oricand prin offsetting sau prin plata diferentei dintre pretul contractual si pretul conjunctural din momentul lichidarii. pierderea pentru cealalta parte sunt preluate in evidenta contului de marje. operatiune de care se ocupa agentia de brokeraj si casa de compensatie financiara globala.contract futures = Contract de vanzare-cumparare. valuta. admis de regulamentul bursei). adica pe calea incheierii de operatiuni de sens opus (operatiune de vanzare pentru stingerea unei obligatii de cumparare si operatiune de cumparare pentru stingerea unei operatiuni de vanzare). spre deosebire de contractul forward. pretul din acest gen de contracte se reactualizeaza zilnic prin asa zisa "marcare la piata" (marketing to market). contract traditional = un contract care are doar componenta de protectie contractantul asigurarii = persoana care incheie contractul de asigurare si care se obliga sa plateasca primele de asigurare conform acestuia contractul colectiv de munca = se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. credit comercial = este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri. garantiile aduse. ce confera fiecarei parti posibilitatea de a-l compensa. in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre ei. pe care il administreaza agentia de brokeraj impreuna cu casa de compensatie financiara. moneda etc. contractul de calatorie (contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice) = acordul de vointa dintre asigurat si turist.pretul este actualizat in fiecare zi de bursa prin marcarea la piata (marketing to market). 14 . acesta constituind totodata garantia creditului. obligatiune. care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat. Conflictele ce apar ulterior sau. Contract elastic ce se negociaza si se incheie pe piata bursiera. prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca. cotatie bursiera = listarea la bursa de valori a pretului unei valori mobiliare (actiune. dupa caz. ca o facilitate.elementele contractului sunt tipizate. c. destinatie. oricand pana la implinirea termenului si posibilitatea de a-si executa obligatiile contractuale la scadenta cuvenita. calculat la casa de compensatie. vanzator). Creditele se definesc dupa durata. credite angajate = suma totala la un moment dat a creditelor de orice fel inregistrate de o anumita persoana. teren). creditul ipotecar este un imprumut acordat unei persoane pentru achizitionarea unui bun imobiliar (locuinta. d. care prevede obligativitatea livrarii efective a activului contractat. in baza unei notificari. b.obiectul contractului . conventia "CMR" = reprezinta "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele". creditul documentar este o tehnica de decontare a unei operatiuni comerciale in derularea careia banca mandatar al debitorului emite un acreditiv in baza documentelor de expeditie a marfurilor.foloseste contul de marje (margin).in practica bursiiera se cunoaste sub denumirea de "activ" (marfa. Tot spre deosebire de contractul forward. valori mobiliare sau orice activ financiar selectiv. creditul revolving sau creditul cu reinnoire automata se acorda unui client intr-o suma determinata si este reinnoit pe masura rambursarii. credit bancar = imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara. Contractul poate fi lichidat oricand. rezultatele actualizarii pretului sunt: profitul pentru o parte.

debitul se actualizeaza in functie de rata inflatiei. debitul = sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. care nu dispun pe moment de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea imobilului. deficitul corespunde soldului negativ al balantei comerciale (importuri mai mari decat exporturi) sau al balantei de plati (exporturi de bunuri si incasari din prestari de servicii pentru straini inclusiv turism si servicii bancare mai mici decat importuri si plati pentru prestari de servicii inclusiv de turism si bancare efectuate in strainatate pentru nationali) depreciere = diminuare de valoare. o creanta.creditul punte = imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar. cuantumul garantiei (pentru societatile comerciale care sunt proprietare de nave) = valoare ce se stabileste in functie de numarul de nave aflate in managementul propriu. debit = datorie. dauna (paguba) totala = furtul sau avarierea bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea. scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari. deficit = soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile. data de expirare a contractului de asigurare = data la care se termina valabilitatea contractului de asigurare data intrarii in vigoare a contractului de asigurare = data la care este emisa polita de asigurare datorie = obligatie contractata fata de un tert. care are drept contrapartida din punctul de vedere al acestuia din urma. garantiile lichide: depozite constituite la banci. in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei. alte lichiditati puse la dispozitia creditorului pentru garantarea rambursarii creditului. dauna (paguba) partiala = avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate. 15 . datorie neta = valoarea totala a creditelor. reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente. dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care intentioneaza sa o vanda pentru a constitui avansul. scrisori de garantie bancara etc. aflate sub diverse contracte de operare cu persoane fizice sau juridice straine. din care se scad. cuantumul prejudiciului = reprezinta contravaloarea raspunderilor. determinata pe plan intern de inflatie si pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb. inclusiv dobanzile aferente. in cursul unei perioade date. coloana din stanga a unui cont in care se inregistreaza datoriile. cupiura = unitate monetara inscrisa pe o moneda sau bancnota curs de schimb = pretul la care o valuta poate fi cumparata cu o alta. insumat cu numarul de nave avand la bord personal navigant roman. costurile si cheltuielile in sarcina Asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat. dauna = prejudicial material ori financiar aparut in urma producerii riscului asigurat. inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar depasi 85 % din suma asigurata. dupa caz. debitor = solicitant credit/imprumut. urmatoarele: sumele (avansurile) achitate de clienti. astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea. in cazul schimburilor internationale..

dividend = parte din profitul unei companii atribuita fiecarui actionar proportional cu numarul de actiuni detinute. platibila imediat sau in termen scurt: cambia. exercitiu = perioada de timp pentru care sunt evidentiate rezultate financiare intr-o companie sau organism public. efect de comert = inscris negociabil care constata o creanta de o anumita valoare. mediu si lung). eligibil = sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un imprumut/credit. despagubire = suma platita de Asigurator. situatie contrara deficitului sau penuriei. Devalorizarea poate ajuta o tara sa isi diminueze deficitul balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de importuri. dezinflatie = reducerea inflatiei intr-o economie prin cresterea fiscalitatii. asiguratorul va plati suma asigurata beneficiarului politei excedent = Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi. dobanda = pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate. eveniment asigurat = eveniment pentru care se incheie contractul de asigurare cind acesta s-a produs. embosare = inscriptionare in relief a datelor de identificare ale unui card bancar. practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in euro.descoperire de cont = facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decat cea existenta. dobanda compusa comporta aplicarea ratei dobanzii nu numai la suma initiala ci si la suma capitalizata (adaugata la suma initiala) a dobanzilor. acest efect se produce numai cand rentabilitatea unei operatiuni este superioara costului capitalurilor de imprumut care finanteaza aceasta operatiune. Se mai numeste overdraft. devalorizare = diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului. Se mai numeste efect de parghie. Dobanda simpla este dobanda calculata la suma si neadaugata la aceasta. efect de levier = expresie care desemneaza efectul de ameliorare exercitat de nivelul datoriilor asupra rentabilitatii capitalurilor proprii ale companiei. dupa caz. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata. Dobanda este o cheltuiala pentru banca in cazul depozitelor deschise clientilor si un venit in cazul imprumuturilor acordate. 16 . biletul la ordin. cecul. de regula exercitiul financiar acopera o perioada de 12 luni care in general se suprapune cu anul calendaristic. EURIBOR = abreviere pentru sintagma Euro Interbank Offered Rate. Asiguratului sau Beneficiarului asigurarii. pentru a facilita citirea manuala sau automata a acestuia. pentru daunele produse in urma manifestarii riscurilor asigurate. adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii. reducerea emisiunii de moneda etc. exigibil = parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt. documente de transport = scrisoare de trasura sau alte documente asemanatoare. disponibilitati = totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau pe termen scurt: lichiditati sau titluri de creanta care pot fi convertite rapid in lichiditati.

daca este cazul.avizul de constituire a garantiei. . prin care factorul asigura finantarea.avizul de prelungire a avizului de garantie initial.organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international. denumite fonduri de vanatoare. cu titlu de vanzare sau de gaj.avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acestuia prin avizul de garantie initial si avizul modificator. avizul de nulitate a contractului de garantie. girant = persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert. pentru care nu se platesc nici un fel de sume asigurate sau compensatii. incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora. faliment = situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare judecatoreasca. indiferent de proprietar si astfel delimitate. . denumit in continuare aviz de garantie initial. format din partea de investitii alocata din prima de asigurare. constituite pe toate categoriile de teren. . in cazul in care acesta din urma este incapabil sa le achite. fondul cinegetic al Romaniei = se compune din unitati de gospodarie cinegetica. gaj = obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei. care poate fi dupa caz: . avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie.factoring = forma de finantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. urmarirea creantelor si protectia impotriva riscurilor de neplata. FMI = Fondul Monetar International . futures = operatiune comerciala cu valori mobiliare.ansamblu de institutii care isi asuma in Statele Unite functiile de banca centrala. impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila. garantie bancara de buna executie = depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul caruia i s-a atribuit contractul de achizitie publica. 17 . fransiza = partea de dauna care ramane in sarcina Asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat. fond de plasamente financiare = fondul Asiguratului. furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau o institutie financiara specializata. 3. denumita "factor". 2. FED = Federal Reserve System . garantie = bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor. creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti. forfetare = 1. si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate. fransiza temporala = perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in Polita. modalitate de finantare a comertului exterior care utilizeaza in mod combinat mai multe tehnici bancare bazate pe operatiunile cunoscute de scontare. Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita "aderent". operatia prin care o creanta in valuta este cumparata cu renuntarea la dreptul de regres asupra vanzatorului creantei formular de aviz de garantie = documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra unui bun. poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze.avizul de cesiune a creantei. avizul de stingere a avizului de garantie initial. iar aderentul cedeaza factorului. valuta sau marfuri cu livrare/executare la un termen viitor. administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui judecator sindic.

imprinter = cititor manual de card. care poate fi calculata ca parte a activului unei companii. partiala sau totala a asiguratului de a presta o activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident invaliditate permanenta = reducerea potentialului fizic. IAS = Standardele Internationale de Contabilitate. ipoteca = cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil. garantie in contractele de credit. constatata in termenul prevazut in conditiile de asigurare si nesusceptibila de ameliorari. holograma = simbol/desen tridimensional. in cazul contractelor traditionale insolvabilitatea = situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor.companie subsidiara a Bancii Mondiale care acorda imprumuturi companiilor private. home-banking = sistem de derulare a operatiunilor bancare care se bazeaza pe conexiunea intre computerul aflat la domiciliul sau sediul clientului si computerul bancii. echipament pus la dispozitia comerciantilor de bancile emitente de carduri. indemnizatia de asigurare = valoarea maxima stabilita intre suma asigurata specificata in contractul de asigurare si valoarea contului detinut de Contractantul asigurarii la data producerii evenimentului asigurat. IFC = International Finance Corporation . 18 . precum si conformitatea documentelor prezentate.goodwill = buna reputatie a unei companii. hartie de valoare = orice titlu constituind suportul unei creante sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piata. cu ajutorul caruia se imprima imaginea caracterelor embosate ale unui card bancar pe toate exemplarele facturilor sau chitantelor emise pe numele titularului respectiv de card. inspectie de risc = vizualizarea si verificarea starii generale. achizitionare de mijloace de productie. indemnizatie de asigurare = suma platibila la aparitia evenimentului asigurat. incetare de plati = situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor. psiho-senzorial sau intelectual. provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala. regulamente de organizare si functionare. si integrata in valoarea de piata a acelei companii. utilizat ca element de securitate pe cartile de plata. dividende sau castiguri de capital. in mod separat de valoarea activelor tangibile. reprezentand valoarea actualizata a sumei asigurate. invaliditate = incapacitatea permanenta. ale autovehiculelor aflate sub incidenta asigurarii. in legatura cu activitatea profesionala a participantilor la procesul de munca. pentru a preveni falsificarea acestora. regulamente de ordine interioara. indatorire de serviciu = orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca sau conventia civila. investitie = plasament de bani in valori mobiliare aducator de venit sub forma de dobanda. in cazul cotractelor de tip unit linked. deciziile scrise sau verbale ale conducatorului direct.

G. obligatiune = titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana juridica (stat. marja = diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia. marja bruta de autofinantare = cash-flow. bon de trezorerie. pe cand in cazul leasingului operational locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor.) modalitate de plata = tehnica de derulare si efectuare a unei plati. Un atare control nu poate sa apara in societatile cu un actionar majoritar. leasing = tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de inchiriere a unei proprietati imobiliare. certificat de depozit.joint venture = Acord contractual prin care mai multe persoane convin sa realizeze o activitate economica supusa unui control conjugat (concomitent). valute. activitatea intreprinderii de tip joint-venture. maturitate = data la care este platibil (incasat.Legea 99/99) pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii publicata in Monitorul Oficial 499/15. sa acceseze avizele de garantie si. sau orice alte reglementari ulterioare referitoare la acest concept. dupa caz. rascumparat. conform prevederilor H. in mod unilateral. pentru o suma si o durata determinate. LIBOR = rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce. calculat ca raport intre activele lichide si pasive. este exprimata prin indicatorul de lichiditate. numerar = mijloace de plata formate din monede si bancnote. sa supravegheze arhiva. lichiditate = capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. leasing operational = locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor. in decursul unei anumite perioade. 45 (2) din cap. Controlul unei activitati economice este conjugat atunci cand el este exercitat. a unui echipament sau a altor active fixe. Nici unul dintre antreprenori nu este in masura sa controleze. marja neta de autofinantare = cash-flow net sau profitul net (dupa scaderea impozitelor) la care se adauga provizioanele neexigibile.802/1999 privind adoptarea regulamentului pentru asigurarea si functionarea A. valori mobiliare.M. in mod colegial.1999. cu persoana care l-a subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda fixa platibila la intervale regulate pe perioada imprumutului.E. option = dreptul de a cumpara sau vinde marfuri. la un pret fix .R. marja neta de dobanda = se calculeza ca raport intre veniturile nete din dobanzi si activele valorificabile totale. in virtutea unui acord contractual. in cazul leasingului financiar locatorul se limiteaza doar la finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului. nr. V .R. leasing financiar = locatorul ajuta finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului. contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului. obligatiune. pe o perioada de timp determinata. Acordul contractual poate sa distinga decizii ce solicita aprobarea tuturor antreprenorilor si cele ce pot sa fie luate cu o majoritate determinata. 19 .G. diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.10. operator autorizat al arhivei = orice persoana fizica sau juridica autorizata sa inscrie in arhiva. rambursat) un instrument financiar (depozit. (vezi art. autoritate locala. companie). credit etc. Controlul conjugat nu presupune ca toate deciziile intreprinderii "joint-venture" sa fie luate in unanimitate de voturi. marja bruta de autofinantare actualizata sau venitul net actualizat reprezinta diferenta intre suma incasarilor actualizate si platile actualizate aferente realizarii unei eventuale investitii.

polita ramane valabila in toata aceasta perioada perioada de plata a primelor = perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare perioada de plata a rentelor = intervalul de timp ce debuteaza odata cu expirarea contractului. fransiza) in care se incheie asigurarea unui risc specificat. paritate = curs de schimb. preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat polita de asigurare si sa platit prima de asigurare. obligatiuni.. perioada asigurata = perioada pe parcursul caruia Asiguratorul. PIN = numar de identificare personal. statii de benzinarie etc. perioada de generare a creantelor = intervalul de timp pentru care s-a incheiat conventia cadru de asigurare. pensie privata capitalizata = valoarea fondului de plasamente financiare la finele contractului de asigurare care ii revine Asiguratului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5. depozite etc. prima de asigurare. POS = terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri. 10. in acest interval Societatea plateste Asiguratului sau Beneficiarului renta. pasiv = totalitatea obligatiilor ce ii revin unui subiect economic. plasament = investitie baneasca in active. in vederea obtinerii de venit. 20 . este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate. magazine. inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar. 20 de ani. pensia privata de urmas = suma de asigurare plus valoarea fondului de plasamente financiare care ii revin Beneficiarului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5. 20 de ani. Aceasta cuprinde: formularul de polita. facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice. bonuri. prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii/polita. sau viager in momentul in care survine decesul Asiguratului in perioada de asigurare. sau viager. 15. contrapartida activului in cadrul bilantului.overdraft = descoperire de cont. conform planului de pensie. in care nu se aplica penalitati.). conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii. in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani intr-o anumita limita peste soldul existent in cont. perioada decontata = perioada de timp pentru care s-a platit prima de asigurare si la sfarsitul careia se face regularizarea acesteia in functie de veniturile efectiv realizate. polita de asigurare = documentul emis de Asigurator in baza si cu respectarea prezentelor conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare. actiuni. in schimbul incasarii primei de asigurare. perioada de gratie = o perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei. perioada de asigurare a politei = intervalul de timp egal cu perioada de valabilitate a contractului de leasing. conditiile de asigurare precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre Asigurat si Asigurator ca facand parte din Contractul de asigurare. 15. perioada de asigurare. 10.

Spre exemplu. reprezentarea societatii in raporturile cu tertii. avarierea sau distrugerea de bunuri care nu apartin Asiguratului sau unui prepus al sau. separat de prima esalonata prima unica = prima platita integral . orice prestatie pozitiva in favoarea subiectului activ. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. un serviciu si. in general. program de investitii financiare = un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza. cu exceptia transmiterii sau constituirii unui drept real. punct mort = pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca profit. angajarea si concedierea personalului salariat. 21 . conceputa impreuna cu consiliul de administratie al acesteia. prejudiciu = vatamare corporala sau deces al unei persoane. cu exceptia situatiilor in care vatamarea sau decesul a survenit din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu decurgand dintr-un contract de munca sau de ucenicie incheiat de acea persoana cu Asiguratul. randament = raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament. selectarea. astfel prima de asigurare poate fi unica: Contractantul plateste anticipat o singura suma pentru intreaga perioada de asigurare sau fractionara: Contractantul plateste o suma fixa la interval de 3. incheierea de acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale in limita imputernicirii acordate prin contract si/sau lege precum si orice alte abilitari stabilite prin contract. viitoare sau eventuale. prestatia vanzatorului de a preda bunul vandut. 6 sau 12 luni. provizion = suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale. proportia de alocare a primei (in cazul contractelor de tip unit linked) = modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investitii. prerogativele managerului = activitatea depusa de manager constand in aplicarea strategiei si politicii de dezvoltare a societatii comerciale. prestatia de a da = indatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real prestatia de a face = indatorirea subiectului pasiv de a efectua o lucrare. pentru finantarea unei operatiuni economice. pret de cumparare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii pret de vanzare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii prima de asigurare = suma (in lei) ce trebuie platita de catre Contractant conform tabelului de prime in schimbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate. negocierea contractului colectiv si individual de munca. prima esalonata = prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor prima suplimentara (in cazul contractelor de tip unit linked) = prima platita sub forma unei prime unice. in asteptarea mijloacelor de finantare permanente. cu titlu provizoriu.prefinantare = alocare de resurse. produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare.in momentul incheierii contractului de asigurare . cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.pentru toata perioada asigurata.

sacrificare de necesitate = cazurile de taiere sau ucidere obligata a animalelor care nu mai pot fi recuperate economic.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. avand drept consecinta o paguba. risc financiar = prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator. societate cu raspundere limitata (S. banca plateste vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert. prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta. capitalul societatii este divizat in parti sociale care. revolving = credit cu reinnoire automata rezerva matematica = suma de bani pe care Societatea este obligata sa-i detina in orice moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare. emisa in favoarea autoritatii contractante. reprezentanti = proprietarul. risc asigurat = posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare. operatiunea se lichideaza la scadenta efectului de comert. vanzatorul efectului este de acord sa plateasca aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra in posesia sumelor care i se cuvin in urma unor operatiuni comerciale. exprimat in termeni financiari. scont = operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui efect de comert de la beneficiarul acestuia inainte de ajungerea la scadenta. sindic = persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare. asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a acestuia. actionarii si alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte Asiguratul. posibil dar incert.L. mai rapid decat daca ar astepta pana la scadenta efectului comercial. Membrii acestui tip de 22 . risc = eveniment viitor. ce serveste ca termen de referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii sai. renta = suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului. se mai numeste judecator sindic. nu se negociaza la bursele de valori. in desfasurarea activitatii sale profesionale.R. cu caracter aleatoriu (intimplator). rentabilitate = capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit. socotita din momentul scontarii pana la scadenta. probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale. bancile comerciale obtin in schimb mijloace banesti inainte de scadentele efectelor respective. In acest caz.raspunderea civila profesionala = obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau. la finele perioadei de asigurare. sau Beneficiarului. scrisoare de garantie bancara = forma a garantiei de participare la achizitii publice sau alte contracte comerciale. rata de baza a dobanzii = rata dobanzii anuale fixata de o banca. in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare. din culpa sa. pe baza vanzarii la banca centrala a unui portofoliu de efecte de comert scontate de ele. asigurandu-si in acest fel refinantarea. reescont = operatiune efectuata de o banca centrala in vederea aprovizionarii cu mijloace banesti lichide a bancilor comerciale. mai putin dobanda (taxa scontului). in conformitate cu prevederile legale in vigoare. cand banca incaseaza de la debitor suma inscrisa pe efectul de comert. potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut. conform planului de pensie stabilit in cererea de asigurare a pensiei private. care provoaca pagube. in urma unor boli incurabile sau a unor accidentari.

inainte de termenul de expirare a politei. al carui cuantum nu poate fi precizat.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. asa cum este trecut in planificare. asa cum este trecut in planificare.. suma asigurata maxima actuala = valoarea maxima lunara a inventarului viu a tuturor declaratiilor lunare pe timpul perioadei de asigurare. toti asociatii au calitate de comercianti. transportator = persoana juridica autorizata sa efectueze transporturi de marfuri sau de persoane pe teritoriul Romaniei sau in trafic international. unul pentru celalalt.pentru a se putea incheia contractul de societate. societatea. Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S. capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si/sau natura). nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor in care. soldul initial si soldul final reprezinta soldul existent in cont la inceputul. contul bancar deschizandu-se pe numele firmei.C.N. suma asigurata = suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste Beneficiarul in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare sau Asiguratul in cazul supravietuirii. ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a administra. societate de leasing = societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim. rezultata prin valorificarea participarii la fondul de beneficii financiare. taxa de rascumparare = taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s-a transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa. ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati.N. se considera. subcontractor = societatea cu care Asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai. prin contractul de asociere. respectiv la sfarsitul perioadei. suma asigurata maxima lunara planificata = valoarea maxima lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie. Beneficiarul va mai primi o suma de bani.impactul nemijlocit al fulgerului cu diferite obiecte.societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale. subscris si varsat integral la infiintare. conform legislatiei in vigoare. in plus de aceasta.C. asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv. soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont. in practica. suma asigurata medie lunara planificata = valoarea medie lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie. Suma pentru care s-a facut asigurarea reprezinta maximumul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate. solvabilitate = capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora. ca urmare a greselilor dintre ei. soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati. Traznet . fiind divizat in parti sociale care. in cazul contractelor de tip unit linked . precum si de patrimoniul societatii. societati in nume colectiv (S. subasigurare = situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat. raspunderea asociatilor. pentru obligatiile sociale. 23 . s-a convenit ca pot fi cesionate). fiecare din asociati poate fi declarat falit. sold = suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont. Trasaturile acestui tip de societate sunt: numarul minim de membri asociati este 2 . in principiu. este solidara si nelimitata. suma asigurata medie actuala = valoarea totala a inventarului viu din declaratiile lunare pe timpul perioadei de asigurare.

unit de acumulare (in cazul produselor de tip unit linked) = un unit cumparat prin plata primei esalonate incepand cu al doilea an de asigurare sau prin plata unei prime suplimentare. 24 . care se calculeaza conform documentatiei tehnice. independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp. identic (excluzandu-se orice rabaturi de pret. virament = mijloc de plata. este suma la care poate fi tranzactionat (schimbat) un activ sau decontata o datorie. Dupa incheierea primilor trei ani de la inceperea contractului. montare. in primii trei ani de la inceperea contractului. bancherul debiteaza contul acestuia pentru a credita un alt cont. trezorerie = departament financiar al unei companii. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre Utilizator. la expirarea contractului de leasing. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. valoarea de rascumparare = suma de bani pe care Asiguratorul o plateste Contractantului in cazul in care acesta renunta la contract. stabilita functie de vechime. valoare de asigurare reala = pretul de cumparare al unui bun nou. reprezentand dreptul de a primi o parte din valoarea acestora. dar incluzandu-se costurile de ambalare. instalare si punere in functiune precum si impozitele. de bunavoie. utilizatorul (sau locatarul) = persoana juridica sau fizica/fizica autorizata. evolutia de lunga durata a unui fenomen economic. valoare de asigurare = limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare. unit (in cazul contractelor de tip unit linked) = o diviziune a programelor de investitii. administrarea si plasamentul fondurilor. comisioanele si taxele vamale aferente) din care se scade uzura in raport cu vechimea. careia i se transmite de catre locator dreptul de folosinta si posesie a bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing. conform clauzelor contractuale specificate in polita de asigurari. uzura = deprecierea calitatilor unui bun. valoare reziduala = valoarea la care. care se ocupa cu primirea. timp in care primele de asigurare au fost platite integral. intre parti aflate in cunostinta de cauza. volatilitate = variatie/fluctuatie a pretului unui instrument financiar. Contractantul nu are dreptul de a isi rascumpara contractul. transport. valoare din nou = valoarea de comercializare din nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor. intrebuintare si starea de intretinere a acestuia. contractul capata o valoare de rascumparare. unit initial (in cazul produselor de tip unit linked) = unit cumparat pe durata primului an de asigurare. cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori). sau prin cresterea primei de asigurare ca urmare a ajustarii la rata inflatiei.trata = cambie trend = tendinta fundamentala. starea de intretinere si durata normala de viata a bunului asigurat. intrebuintarea. operatiune bancara care consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul: la ordinul unui client. asamblare. valoarea justa = in contabilitate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->