Dictionar de termeni juridici si economici

a fortiori = expresie din limba latina care inseamna "cu siguranta", "pentru acest motiv" a posteriori = expresie din limba latina care inseamna "din ceea ce s-a concluzionat" a priori = expresie din limba latina care inseamna "inaintea oricaror fapte", "inaintea oricarei experiente" ab initio = de la inceput (latina) ab intestat = ipoteza unei persoane decedate fara a dispune de patrimoniul sau prin testament; in acest caz opereaza succesiunea legala abandon= decizia de a renunta la un bun sau la un drept, de regula, de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege abatere= din punct de vedere al marketing-ului, diferenta intre calitatea reala a unui produs si calitatea pe care trebuie s-o indeplineasca conform prevederilor normelor tehnice de calitate abilita = a recunoaste unei persoane, in urma uneori a unui examen, o anume calificare abitatie = dreptul de abitatie este un drept de uz care are ca obiect o locuinta. El confera titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta proprietatea altei persoane, pentru satisfacerea trebuintelor de locuit ale lui si ale familiei sale. abjudecare = din punct de vedere juridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o hotarare judecatoreasca. abrogare = anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispozitii legale absorbtie = preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul activ al primei societati devenind aportul sau la capitalul social al celei de a doua. Pentru aportul respectiv se emit actiuni de catre societatea absorbanta daca aceasta este societate pe actiuni, iar daca nu, se acorda parti de capital social corespunzatoare abuz = depasire a legalitatii, fapta ilegala acceptant pentru onoare = tert care intervine pentru garantarea onorarii unei cambii in suferinta, acceptand acea cambie in locul trasului ce a refuzat acceptarea ei accesiune = incorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru, fiecare avand proprietarii diferiti. Proprietarul bunului mai important, considerat principal, devine si proprietar al bunului mai putin important sau accesoriu. acciza = taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate. achiesare = a incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un drept, o hotarare acont = 1. parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare;2. suma platita anticipat drept garantie pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii. acoperire bancara = garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in gaj, cupoane de obligatiuni ajunse la scadenta

1

acoperire la termen = o operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma de bani cu acelasi termen de rambursare acoperire monetara = cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune si exprimata intr-un procent din suma totala a emisiunii de bancnote, cu scopul evitarii inflatiei prin excedent de moneda, respectiv mentinerea stabilitatii monetare acord = consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic acord barter = un schimb de marfuri de valori egale intre doua firme, fara interventia transferurilor banesti acord de cliring = acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur, indiferent de provenienta comerciala sau financiara a acestor datorii acord swap = acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie, la cerere, o suma de bani in valuta proprie, in cadrul unui plafon prestabilit acreditare = imputernicire data unei persoane prin scrisoare de acreditare, intr-o calitate diplomatica acreditiv = document prin care o banca, la cererea clientului sau deschide unui tert un credit pentru o suma si o durata determinate, la o agentie sau o banca corespondenta. Este un angajament al bancii, facut la cererea clientului sau, de onorare a unui document sau cerere de plata; acesta poate fi un acord de onorare a platii sau o declaratie ca banca este autorizata sa onoreze plata. Acesta presupune ca in contul clientului la banca emitenta a acreditivului, exista suma necesara acoperirii creditului si care nu va putea fi utilizata decat in acest scop. acreditiv cesionat = acreditiv care ii da dreptul beneficiarului sa faca o declaratie de cesiune pentru o parte din suma, pentru unul sau mai multi beneficiari terti (cere bancii sa plateasca direct pe subfurnizorii de marfuri sau servicii) acreditiv cu plata diferata = acreditiv cu plata amanata pana la 60 de zile acreditiv revolving = forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce se consuma, a sumei prevazute initial, pana la valoarea sa nominala, pe toata durata de valabilitate a acreditivului acreditiv stand-by = acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre beneficiar, prin care acesta intocmeste la banca o cerere de plata pentru ca banca sa efectueze plata act = document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie actionar = Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni. actionariat = totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii actiune = hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend. actiunea = un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda

2

nu au vocatia sa ramana durabil in intreprindere. pe piata bursiera etc. pe piata interbancara. sporturi acvatice (cu motor). consimtire.etc.. decide cu privire la problemele majore ale societatii. in general. antreneaza un risc major pentru aparitia unei cereri de despagubire. in sensul ca isi pastreaza forma initiala. la care se adauga cladiri.activ = se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele activ circulant = sinonim cu activ curent. instalatii de productie. pe o perioada mai mare de un an. de crestere a capitalului. ci sunt considerate ca atare in virtutea unei conventii sau acceptiuni date prin legi sau alt gen de reglementari fictive (cheltuielile de constituire a firmei. la problemele ce se pot ivi in activitate si in tot ce priveste societatea in general adunare generala a actionarilor = prescurtare AGA. scufundari acvatice. prin caracteristicile lor. destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor. in titluri de stat. un activ financiar este un drept. la planurile apropiate ori indepartate. exprimare scrisa aderarii la ceva adunare generala = organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea. ateliere ce permit exploatarea comerciala activ fictiv = active care nu au existenta de sine statatoare. sunt tranzactionate in cadrul pietei financiare active = totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic. actuar = specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si.) activ financiar = intr-o acceptiune larga. datorita destinatiei si naturii lor. dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii. in cele mai dese cazuri materializat intr-un titlu. activ comercial = acelasi lucru cu activ de exploatare activ curent = acelasi lucru cu active circulante activ de exploatare = este format din activul circulant si imobilizari. in cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in credite. prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice probleme care intereseaza societatea in cauza 3 . ansamblul elementelor patrimoniale care. echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati). luate individual. terenuri. pe piata de capital. activitati cu risc major = acele activitati care. alpinism. ademptiune = luare in posesiune sau acceptare a unui beneficiu adeverinta = dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt adeziune = alaturare. aceste activitati pot fi. privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani. si anume: lichiditati. cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni. la probleme financiare acumulare de capital = cresterea capitalului unei firme sau tari adaosul comercial = suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata. in intelesul prezentelor conditii de asigurare: sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager). cu exceptia acelora legate de particularitatile ei (ciclu lung de fabricatie). active fixe = sunt toate valorile economice imobilizate. in obligatiuni.

2. AMEX = abreviere (din engleza) . compara si caracterizeaza activitatea economica a unei tari. ruda prin alianta afretare = termen naval. moneda Emiratelor Arabe Unite affacturage = termen provenit din limba franceza. in numele si in contul Asiguratorului. reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol. acelasi lucru cu factoring afin = inrudit. servicii specifice de custodie agent de asigurare = persoana fizica sau juridical abilitata. destinata satisfacerii anumitor nevoi personale si/sau colective alonja = pagina atasata unei cambii sau actiuni nominative si destinata andosarilor succesive amanet = contract prin care un debitor remite un gaj unui creditor. contracte de asigurare cu tertii. adaos la valoarea nominala a unui titlu financiar. pe cale diplomatica 4 . pe baza de contracte. drepturi) alocatie = suma de bani provenita de la bugetul de stat. agent de bursa = persoana numita de comitetul de bursa sa indeplineasca functia de intermediar ce inlesneste incheierea tranzactiilor la bursele de efecte. obtinut prin insumarea. fluxuri sau rezultate economice realizate de agentii (unitatile) din tara respectiva ajustare de valoare = expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei. prima platita pentru schimbul unei devize contra alteia. specifica dreptului adminsitrativ. adaos la un pret agregat = un indicator sau marime statistica cu care se masoara."American Stock Exchange" (Bursa de Valori/actiuni din SUA) amiabil = (despre litigii. a unor operatii. dupa anumite reguli. actiuni si schimb sau la bursele de marfuri si valori. gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii. un bun sau o creanta ambalajele = obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului. sa negocieze sau sa incheie.AED = cod monetar ISO pentru dirham. incheind tranzactii in numele clientilor si in conformitate cu dispozitiile primite de la acestia agentia de turism = unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora. pentru a-si garanta datoria. in baza autorizarii asiguratorului. situatie in care cursul legal al monedei (valoarea nominala) si cel comercial (valoarea de piata) sunt egale alienabil = care pot fi instrainate in conditii legale (despre bunuri. prin acelasi termen se desemneaza provizonul destinat sa tina cont de deprecierea unui post din activul bilantului al pari = la paritate. agio = termen cu trei semnificatii: 1. inchiriere a unei nave comerciale pentru transportul marfurilor de la un port la altul agent custode = agent de compensare si decontare colectiva. conflicte) rezolvat prin negociere. amenda = sanctiunea contraventionala cea mai importanta. prin care o banca imputernicita in acest sens de CNVM poate oferi. pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori.

serveste ca angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii aniversarea politei = fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare antecalculatie = calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari. format X6. se mai numeste si amortizare fiscala. se mai numeste si amortizare contabila sau economica. numele persoanei imputernicite sa incaseze contravaloarea cecului andosare = depunere de catre purtatorul unui efect de comert la ordinul sau. instalatii de climatizare si instalatii de stingere a incendiilor. pe durata normala de utilizare. pe versoul unui cec. amortizare a cambiei = anularea pe cale judecatoreasca dupa o procedura speciala. angajament de plata = formular tipizat fara regim special (cod 14-8-2/a). anatocism = capitalizare a dobanzii unei sume imprumutate. Prin instalatii de apa se inteleg urmatoarele: conducte de alimentare cu apa. pierdut sau distrus. cu scopul de a da astfel posesorului acelui titlu posibilitatea de a-si exercita drepturile cambiale amortizare a capitalului social = operatia care consta in rambursarea integrala sau partiala a capitalului social catre actionari. in blocuri a 100 de file. armaturi etc. amortizare lineara = presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor. dotari legate de reteaua de conducte (obiecte sanitare. asupra cheltuielilor de exploatare. amortizare degresiva = presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor. a unei rente. etc. analiza dosarului = completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru obtinerea unui credit / imprumut. Andosarea este modalitatea fireasca de transmitere a unui efect de comert la ordin (titurile la purtator pot circula prin simpla inmanare). inainte de lichidare. apa de conducta = apa scursa din instalatiile de apa in urma unor avarii accidentale la acestea sau operatia de daramare ori evacuare in urma scurgerii apei. a unui serviciu sau a unui produs. efectuata inainte de executie sau de cumparare anuitate = denumirea specializata a ratei fixe si este compusa din "principal" (suma care se plateste din valoarea creditului) si "dobanda" (dobanda aferenta creditului). instalatii de incalzire cu apa calda sau abur. pentru a transmite unei terte persoane creanta pe care o reprezinta. in primul an de folosinta. sinonim: dobanda la dobanda andosa = a indica. iar in urma analizei se stabileste daca solicitantul va fi creditat sau nu. amortizare = partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor. se mai numeste si amortizare fiscala. se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii. tiparit pe ambele fete.amortisment = stingere treptata a unei datorii. a semnaturii sale pe dosul efectului. a titlului cambial care a fost sustras.). fara a se reduce din capitalul social amortizare a datoriei = plata treptata a datoriei (cerditului) din surse special create in acest scop intr-un fond de amortizare amortizare accelerata = presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare. 5 . pe durata normala de utilizare. asupra cheltuielilor de exploatare. operatiune ce se concretizeaza in cumularea dobanzii scadente si neachitate cu suma datorata si aplicarea in continuare a dobanzii la valoarea astfel rezultata.

fiind despagubite orice tip de daune . cu exceptia celor indicate in mod expres ca fiind excluse. contul corespondent creditor. (http://www. dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. profitandu-se astfel de diferenta de curs. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza. Atunci cand Asiguratul este una si aceeasi persoana cu Contractantul. in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva. ca parte la Contract. In domeniul bancar arbitrajul consta in cumpararea de valori pe anumite piete unde cursul lor este avantajos. gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic. de Cererea-chestionar si Conditiile de asigurare. arhivare = se face in conformitate cu prevederile legale. actuale sau viitoare.) 6 . snuruite si parafate.arb. asigurare = contractul de asigurare. notiunea de Asigurat preia si continutul notiunii de Contractant. dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop. transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet) cu ajutorul unui card bancar si in baza unor instructiuni speciale (inserare PIN.ARB = Asociatia Romana a Bancilor. In schimbul valutar vinderea unei valute pentru cumpararea alteia se numeste tot arbitraj. distrugerii sau sustragerii.ro/) arbitraj = operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale acestora. articolul contabil simplu = este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. de Specificatie si de orice alt act aditional atasat contractului de asigurare. Asociaţia Romana a Bancilor (ARB) înfiintata in 1991 este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta şi apara interesele profesionale ale membrilor sai – institutiile de credit. reglementat de Polita. in acelasi timp. in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea. In domeniul financiar international arbitrajul consta in substituirea unei creante utilizabile intr-o anumita valuta si in anumite conditii cu o alta creanta utilizabila intr-o alta valuta si in alte conditii.distrugeri si avarieri produse din orice cauza. asigurat = partea care a achizitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri pentru o dauna prin polita. numerotate. selectarea operatiunii din meniu etc. asigurate impotriva degradarii. asigurator = societatea de asigurare ATM = automat bancar care permite retragerea de numerar si alte tranzactii bancare electronice (plati de telefonie fixa sau mobila si a altor servicii de utilitati publice. evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta. precum si miscarea acestora in decursul timpului articol contabil = este format din contul corespondent debitor. mai multe elemente patrimoniale. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale. suma si data operatiei articol contabil compus = este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers. cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare. articol contabil de stornare = serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite. pentru a le revinde pe alte piete. arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare = baza de date la nivel national care asigura inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie. dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor. asigurare de viata = un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurari primeste o suma specificata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului asigurare tip "toate riscurile" = o acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres (asa cum este cazul la polita clasica).

Bancruta atrage asupra acestuia in mod automat falimentul cu toate consecintele aferente. Avalul in gaj este actul prin care imprumutatul da drept gaj bancherului sau efecte de comert carora le garanteaza plata prin andosare.audit = examinarea situatiilor si raportarilor contabile ale unei companii. balanta sah = de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare. auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei. Balanta cuprinde doua parti: . echilibrati. bancruta = stare de incetare a platilor din vina debitorului. pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie. in diagonala pe prima fila a unui cec. bazat pe principiul dublei inregistrari. barter = schimbul de marfuri/servicii de valori egale. de tragator si de giranti. pentru a fi mobilizat. avertisment = sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara. declarata de tribunal. Ea regleaza lichiditatea. balanta de verificare = procedeu al metodei contabilitatii. . in opinia auditorilor.a doua evidentiaza utilizarea acestora. 7 . Se mai numeste Credit Lombard. efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor. balanta = Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare. banca centrala = banca investita cu functii de emisie a monedei si de manevrare directa sau indirecta a volumului si costului creditului la nivel national. prin care se compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati. organizeaza platile prin compensatie intre banci si joaca rolul de corespondent cu bancile centrale din strainatate.prima evidentiaza formarea de resurse. rezultatele sunt consemnate in cadrul unui raport care certifica daca. aval = act prin care o terta persoana. balanta de plati externe = tablou economic in care se inscriu si se compara platile si incasarile efectuate de o tara in relatiile sale cu alte tari. avans asupra marfurilor = credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului. Un efect de comert are o valoare cu atat mai mare. Atributia principala a bancii centrale este de a asigura stabilitatea monetara si de a veghea la compatibilitatea acesteia cu expansiunea economica. pe o anumita perioada. distincta de tras. persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca. bancruta frauduloasa = acte de frauda in dauna creditorilor. care indica prezentarea la plata a cecului prin intremediul unui bancher. de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor. cu cat este acoperit cu mai multe semnaturi care garanteaza plata lui. raportarile contabile examinate reflecta in mod real situatia financiara a companiei. garanteaza plata la scadenta a unui efect de comert. banca corespondenta = banca ce opereaza ca un agent al unei banci straine. prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o noua abatere. Se mai numeste overdraft. avans in cont curent = acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pana la concurenta sumei pentru care acesta in urma si-a deschis contul curent. auditul extern este realizat de un auditor independent. pe o perioada determinata de timp. barare = aplicare a doua bare paralele. avansuri de trezorerie = sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului. fara sa se transfere mijloace banesti efective.

baza de calcul a venitului = este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului . confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat. birou = inseamna organizatia profesionala care este membra a Consiliului Birourilor si care a fost constituita conform Recomandarii nr. incasarea sumei de la client. in tara sa proprie. BIS = Bank of International Settlements . informatiile sunt utilizate de catre banci la analiza dosarelor de credit pentru a vedea comportamentul financiar al potentialilor clienti. se recunoaste ca debitor al beneficiarului si se angajeaza sa plateasca din proprie initiativa beneficiarului. o suma de bani determinata.institutie financiara internationala cunoscuta si sub denumirea de Banca Mondiala.institutie a Uniunii Europene cu atributia de a favoriza prin acordarea de imprumuturi pentru investitii.5. la un moment dat. respectiv banca emitenta a scrisorii de garantie bancara. 8 . BIRD = Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare . numit subscriitor. patrimoniul agentului economic in intregul sau. determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate. in expresie baneasca. in conformitate cu prevederile Conventiei Tip Interbirouri. caracteristici locului de munca. sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei. avand ca actionari bancile comerciale care au intocmit o baza de date administrata de acesta si care cuprinde informatii legate de creditele contractate de persoane fizice. integrarea si cooperarea economica. care poate fi venitul solicitantului. bon de comanda-chitanta = formular cu regim special de tiparire. dupa caz. beneficiar = persoana indreptatita sau desemnata in contractul de asigurare sa incaseze sumele cuvenite cazul producerii unui eveniment asigurat. adica mijloacele economice si sursele acestora. la un anumit termen. bilet la ordin = efect de comert prin care emitentul. BERD = Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare bilant = un tabel sau o situatie. chimici sau biologici. beneficiar garantie = subiectul caruia ii este platita despagubirea. inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor. sau la ordinul acestuia.precum si rezultatele financiare ale activitatii sale.(si/sau un membru al acestui Birou) sub autorizarea caruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor Biroului gestionar. careia ii sunt cesionate toate drepturile decurgand din contractul de asigurare. birou gestionar = inseamna Biroul (si/sau un membru al acelui Birou care actioneaza sub autorizarea acestuia) care are raspunderea. birou de asistenta = inseamna Biroul care este autorizat sa gestioneze si sa regularizeze o reclamatie. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca. pentru gestionarea si regularizarea daunelor in conformitate cu prevederile Conventiei Interbirouri si legislatiei nationale. dezvoltarea. unul din comitetele sale permanente este Comitetul de la Basel de supraveghere bancara care a elaborat Standardele Basel de adecvare a capitalului.Banca Reglementelor Internationale este o institutie financiara internationala. biroul de credit = institutie privata. venitul cumulat al solicitantulului si al sotiei/sotului. BEI = Banca Europeana de Investitii . cauzata de factori nocivi fizici.birou platitor . care cuprinde. birou emitent = inseamna Biroul . boala profesionala = afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii.

broker = persoana/firma care actioneaza ca intermediar intre vanzatorii si cumparatorii de titluri de valoare (cel mai adesea actiuni) si efecte de comert. Vezi Legea nr. BUBOR = rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara. bonul de lucru = prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari. buget = totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii. iar cateodata cu guverne straine sau cu organisme internationale. exprimata in moneda nationala. bonul de consum = da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata. cambist = agent al unei institutii bancare specializat in comertul cu valuta. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta.bonificatii = reduceri ale primelor de asigurare. reprezentand imprumuturi pe termen scurt contractate cu populatia sau cu sistemul bancar. stat. cambie = efect de comert prin care un creditor. caiet de sarcini = documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei. Decretul-Lege nr. numit tragator.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare. bunuri gata de functionare = Bunurile sunt considerate ca fiind gata de functionare de indata ce procesul normal de functionare poate sa inceapa sau a inceput . capital = suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati. prevazute pt. intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara.daca se cere. da ordin debitorului sau numit tras sa plateasca la o scadenta stabilita o suma de bani unei persoane desemnate. cadastru = Forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. bonuri de trezorerie = titluri emise pe termen scurt (maximum 540 zile) de catre stat (Ministerul de Finante) pentru procurarea de resurse de la agenti bancari sau nebancari. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare. cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective. etc. iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite. capitalizare = crestere gradata prin adaugare. o perioada de timp determinata. certificat de trezorerie sau obligatiune de stat desemneaza efecte publice. intreprinderi. capital social = valoarea bunurilor aduse ca aport in societate. la stabilirea impozitelor si la intocmirea la zi a cartii funciare. Au un grad ridicat de atractivitate prin garantia pe care o prezinta statul. capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit. beneficiarul. care a abrogat. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata. capitalizare bursiera = valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din cotarea lor la bursa de valori 9 . cambie titlu de credit = de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. printre altele. Termenul de bon de tezaur. rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este intotdeauna mai mare decat BUBOR. in anumite conditii. dupa ce au fost supuse cu succes unei testari functionale.

cec in numerar = document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani. cec = inscris prin care proprietarul unor fonduri depuse la o banca da ordin bancherului sau sa plateasca la vedere o anumita suma de bani in favoarea unui tert sau in favoarea celui care da ordinul. certificat de asigurare = document emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii. cautiune = contract prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza. Acesta poate avea drepturi asupra salariului. cenzor = persoana numita sa faca verificarea unei activitati. hoteluri si restaurante. contractelor civile. cumulat de la inceputul anului. Centrala Riscurilor Bancare (CRB) = Centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri. pe cand in cazul unui card de credit operatiunile se efectueaza in limita plafonului de credit acordat titularului de banca emitenta a cardului. garantand cu contractul de asigurare. cartea mare = se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic. primelor de asigurare. Acesta exprima limita maxima de autofinantare. card bancar = card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATMuri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri. Acest depozit se face in vederea garantarii imprumutului si i se inapoiaza solicitantului numai dupa rambursarea integrala a creditului. De obicei. Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a unei companii. comerciale sau de alta natura ale solicitantului. la magazine. adica la purtator. deci netransmisibile sau nenominative. cec de calatorie = instrumente de plata in suma fixa emise de catre o banca si destinate de regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate. cash-flow net cuprinde profitul net dupa scaderea impozitelor si a provizioanelor neexigibile. cash-flow = diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii. cash collateral = depozitul bancar constituit de catre debitor/garant la banca la care se contracteaza un credit.capitaluri proprii = capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul nerepartizat. cesiunea = dreptul Contractantului de a obtine credite bancare. Ele pot fi decontate la orice sucursala a unei mari banci. cash-flow brut este constituit din profit net. pot fi nominative. Posesorul unor cecuri de calatorie are avantajul de a purta asupra sa "bani" fara teama de a-i pierde sau de a i se fura. certificat de depozit = hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp. daca acesta nu o va executa. situatie in care acesta beneficiaza de garantia inlocuirii rapide a cecurilor la scurt timp de la anuntarea disparitiei lor. precum si diverse plati sau transferuri electronice de la ATM-urile bancii emitente: in cazul unui card de debit operatiunile se efectueaza din disponibilitatile titularului. Cecurile de calatorie sunt vandute atat de banca emitenta cat si de bancile corespondente ale acesteia. cesiune = reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului. pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare si intretinere. statii de benzinarie etc. amortizare si provizioane neexigibile. magazine. cesiunea drepturilor de creanta se constituie in favoarea bancii cu titlu de garantie. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul. 10 .

assurance comprise jusqu'a . cheltuieli aferente deductibile = cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului. in conditii de confort si pret similare celor contractate. pentru lucrarile executate si serviciile prestate. radioterapie. distruse sau disparute. Vanzatorul trebuie sa incheie contractul de asigurare si sa achite prima de asigurare. cheltuieli tehnologice = cheltuielile directe de productie aferente productiei asigurate. fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale. pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania.fracht si asigurare platite pana la (. la care se adauga insa si o obligatie suplimentara. pierderi din debitori diversi). instalare. efectuate pentru: examen medical. spitalizare. ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera. cheltuieli de repatriere = cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. punere in functiune. cheltuieli de productie = sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare. pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale. inclusiv pentru transportul multimodal. cheltuieli de livrare = cheltuielile de livrare includ costurile necesare pentru impachetare si ambalare. transport. curenta a unitatii patrimoniale si se refera la operatii de gestiune (despagubiri.. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme. operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale. cheltuieli inregistrate = in avans sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans. tratament ambulatoriu. donatii si subventii acordate. terapie termica sau fototerapie. Cumparatorul trebuie sa ia nota ca vanzatorului nu-i poate pretinde decat o asigurare pentru acoperirea minima a riscului asigurat. cheltuieli in legatura cu curatarea locului in caz de dauna = tariful de piata pentru executarea acestui tip de lucrari. amenzi. cheltuieli nedeductibile = sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza. in conditiile prevazute de lege.. anume aceea de a plati asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau de avariere a marfii in timpul transportului.port paye . clauza suplimentara = amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard 11 . cheltuieli medicale = cheltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport care au o legatura cauzala cu acesta. cifra de afaceri = suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data. Termenul CIP poate fi utilizat pentru orice modalitate de transport. operatii (inclusiv costurile legate de acestea). lipsuri la inventar. chitanta = document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii. diagnostic radiografic. clauza = prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial. taxe si impozite. pentru depriecerea activelor.locul de destinatie convenit) Termen INCOTERMS Livrarea sub conditia CIP comporta pentru vanzator aceleasi obligatii care incumba acestuia conform termenului CPT. etc. medicamente si pansamente prescrise de medic.cheltuieli = sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale. cheltuieli exceptionale = reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala. valoarea contabila a activelor cedate. CIP = Carriage and insurance paid to . penalitati platite.

operatiunile de compensare intre banci se realizeaza prin intermediul TransFond. desfasurarea unei activitati. care permite limitarea folosirii mijloacelor de plata la regularizarea soldului net al acestor relatii. in Romania. contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment. colationare = confruntarea unei copii cu originalul comanda = document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale. comision = suma cuvenita pt. in conturile de depozit si de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind intotdeauna purtatoare de dobanda.procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp. cont bancar = aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca. consolidare = integrarea situatiilor contabile ale unei companii subsidiare /sucursale in bilantul grupului sau al societatii mama. relatia care exista la un moment dat intre datoriile pe termen scurt inscrise in pasiv si totalul capitalurilor circulante care figureaza in activ. cont de card = cont bancar aferent fiecarui card emis. comodat = imprumut acordat gratuit. comitent = persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau. existentele de mijloace. Se foloseste mai frecvent termenul de pool bancar sau sindicalizare de credit. dar in contul altor persoane fizice si juridice. dar pe numele comisionarului. pornind de la bilantul unei companii.clearing = sistem de plata prin compensare. debitoare si creditoare unele fata de altele. consortiu bancar = grupare non institutionala de banci care isi impart realizarea unui credit in beneficiul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client. cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat. cont curent = mijloc de evidenta de o forma speciala. compensare/clearing = procedeu de decontare intre doua sau mai multe parti. si uneori cantitativ. comision la administrarea creditului = serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului. functioneaza in regim de cont curent. Se calculeaza ca un raport intre capitalurile proprii si datoria pe termen lung si mediu (sau datoria totala care cuprinde si pasivul exigibil pe termen scurt) coeficient/indicator de lichiditate = raport care pune in evidenta. conosament = documentul aferent unei incarcaturi pe vas. coeficient de indatorare = indicator care caracterizeaza gradul de autonomie financiara a unei companii adica independenta sa fata de creditori. titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime. in care se reflecta in expresie valorica. comisionar = persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu. in schimbul unor sume de bani. fara numerar. 12 .

13 . iar prin exceptie se incheie si pe piata bancara cand se refera la schimbul valutar. si un manager caruia ii este incredintata organizarea. Fisele tehnologice. de tip Unit Linked in care contractantul asigurarii inceteaza plata primelor de asigurare. precum si anexele la Polita (Cererea de asigurare. iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant. Conditiile generale si/sau speciale de asigurare. contract de tip unit linked = un contract de Contul Contractantului Asigurarii (in cazul contractelor de tip Unit Linked): Un cont individual in care sunt varsate primele platite de contractantul politei si care este administrat de societatea de asigurari contract de transport de marfuri pe calea ferata = conventia incheiata intre un client si Asigurat pentru deplasarea in spatiu a marfurilor. Specificatia.cont escrow = este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. iar contractul incheiat initial este modificat. continuitatea activitatii = impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate. in conditiile Regulamentului de transport aplicabil. suma asigurata va fi recalculculata. intre autoritatea contractanta si contractant si avand ca obiect furnizarea de bunuri. contabilitatea de gestiune = denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntA¡: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor. Contractele de optiuni negociabile se incheie pe piata bursiera. suma asigurata sa fi ajustata la valoarea actuala a contului contract de comision = contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) preda Comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie. fiind proportionala cu valoarea primelor deja platite contract de asigurare liber de plata primelor = un contract de asigurare. astfel incat. ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere. activul consemnat in cuprinsul contractului (activ suport. alte acte sau documente aditionale). riscul lui limitandu-se la pierderea primei (pretul platit pentru cumpararea dreptului de optiune) pe care o plateste in momentul semnarii contractului. a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor. contractul de optiuni negociabile a aparut prima data in SUA in anul 1973. intr-un moment conjunctural considerat de el favorabil. contract = act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice. ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie. contabilitate = stiinta economica. contract de asigurare = Polita de asigurare. in acest context. gestionarea si conducerea activitatii proprietarului in baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile. si este util in cazul in care unul dintre ei nu-si achita obligatiile contractuale. Raportul inspectiei de risc. prestarea de servicii sau executia de lucrari de constructii. marfa stabilita in prin contract. Din punct de vedere istoric. de a vinde partenerului sau sau de a cumpara de la partenerul sau. contract de achizitie publica = contract incheiat in forma scrisa. in schimbul unei plati si incheiat conform normelor legale in vigoare. in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate. in calitate de proprietar. contra unui pret. contract de management = acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica. activ subiacent) sau de a renunta la utilizarea optiunii. contract de asigurare cu suma asigurata redusa = contractul de asigurare in care contractantul asigurarii decide incetarea platii primelor de asigurare iar contractul incheiat initial este modificat. contract de optiuni negociabile = Produs bursier standardizat prin care cumparatorul optiunii isi cumpara dreptul de a se pronunta la scadenta sau pana la scadenta. a rezultatelor acestora. furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare. Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor.

credit bancar = imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara. credit comercial = este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri. creditul ipotecar este un imprumut acordat unei persoane pentru achizitionarea unui bun imobiliar (locuinta. creditul documentar este o tehnica de decontare a unei operatiuni comerciale in derularea careia banca mandatar al debitorului emite un acreditiv in baza documentelor de expeditie a marfurilor. vanzator). valuta. garantiile aduse. adica pe calea incheierii de operatiuni de sens opus (operatiune de vanzare pentru stingerea unei obligatii de cumparare si operatiune de cumparare pentru stingerea unei operatiuni de vanzare). operatiune de care se ocupa agentia de brokeraj si casa de compensatie financiara globala. credite angajate = suma totala la un moment dat a creditelor de orice fel inregistrate de o anumita persoana. moneda etc. oricand pana la implinirea termenului si posibilitatea de a-si executa obligatiile contractuale la scadenta cuvenita. cotatie bursiera = listarea la bursa de valori a pretului unei valori mobiliare (actiune. cu clauze uniforme. rezultatele actualizarii pretului sunt: profitul pentru o parte. d.foloseste contul de marje (margin). dupa caz. spre deosebire de contractul forward. pierderea pentru cealalta parte sunt preluate in evidenta contului de marje. contractul de calatorie (contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice) = acordul de vointa dintre asigurat si turist. Contract elastic ce se negociaza si se incheie pe piata bursiera. valori mobiliare sau orice activ financiar selectiv. la care Romania este parte. pe care il administreaza agentia de brokeraj impreuna cu casa de compensatie financiara. Creditele se definesc dupa durata. destinatie. ca o facilitate. prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca.contract futures = Contract de vanzare-cumparare. obligatiune. ce confera fiecarei parti posibilitatea de a-l compensa. Creditul de consum este acordat persoanelor fizice in scopul achizitionarii de bunuri de consum cu plata in rate. acesta constituind totodata garantia creditului. care prevede obligativitatea livrarii efective a activului contractat. care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat. creditor chirografar = creditor care are prioritate in fata altor creditori in situatia lichidarii unei companii. creditul revolving sau creditul cu reinnoire automata se acorda unui client intr-o suma determinata si este reinnoit pe masura rambursarii. in baza unei notificari.) creanta = dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine contravaloarea acesteia. calculat la casa de compensatie.obiectul contractului . Pana la termenul final de reglementare poate fi lichidat oricand prin offsetting sau prin plata diferentei dintre pretul contractual si pretul conjunctural din momentul lichidarii. pretul din acest gen de contracte se reactualizeaza zilnic prin asa zisa "marcare la piata" (marketing to market). bon de trezorerie etc. contract traditional = un contract care are doar componenta de protectie contractantul asigurarii = persoana care incheie contractul de asigurare si care se obliga sa plateasca primele de asigurare conform acestuia contractul colectiv de munca = se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate.in practica bursiiera se cunoaste sub denumirea de "activ" (marfa. Conflictele ce apar ulterior sau.pretul este actualizat in fiecare zi de bursa prin marcarea la piata (marketing to market). Contractul poate fi lichidat oricand. Trasaturile specifice ale unui contract futures sunt: a. teren). 14 . contractul futures se poate stinge prin corelatie negativa. in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre ei. admis de regulamentul bursei). b. care poarta si denuirea de operatiune de offsetting. clientilor. c. Tot spre deosebire de contractul forward. conventia "CMR" = reprezinta "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele".elementele contractului sunt tipizate.

15 . care nu dispun pe moment de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea imobilului. astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea. aflate sub diverse contracte de operare cu persoane fizice sau juridice straine. in cazul schimburilor internationale. costurile si cheltuielile in sarcina Asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat. dauna (paguba) partiala = avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate. o creanta. debit = datorie. data de expirare a contractului de asigurare = data la care se termina valabilitatea contractului de asigurare data intrarii in vigoare a contractului de asigurare = data la care este emisa polita de asigurare datorie = obligatie contractata fata de un tert. cuantumul garantiei (pentru societatile comerciale care sunt proprietare de nave) = valoare ce se stabileste in functie de numarul de nave aflate in managementul propriu. coloana din stanga a unui cont in care se inregistreaza datoriile. dupa caz. din care se scad. inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar depasi 85 % din suma asigurata. dauna (paguba) totala = furtul sau avarierea bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea. deficitul corespunde soldului negativ al balantei comerciale (importuri mai mari decat exporturi) sau al balantei de plati (exporturi de bunuri si incasari din prestari de servicii pentru straini inclusiv turism si servicii bancare mai mici decat importuri si plati pentru prestari de servicii inclusiv de turism si bancare efectuate in strainatate pentru nationali) depreciere = diminuare de valoare. garantiile lichide: depozite constituite la banci. alte lichiditati puse la dispozitia creditorului pentru garantarea rambursarii creditului.creditul punte = imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar. datorie neta = valoarea totala a creditelor. reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente. scrisori de garantie bancara etc. debitul se actualizeaza in functie de rata inflatiei. inclusiv dobanzile aferente. cupiura = unitate monetara inscrisa pe o moneda sau bancnota curs de schimb = pretul la care o valuta poate fi cumparata cu o alta. urmatoarele: sumele (avansurile) achitate de clienti. care are drept contrapartida din punctul de vedere al acestuia din urma. debitor = solicitant credit/imprumut. determinata pe plan intern de inflatie si pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb. in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei. dauna = prejudicial material ori financiar aparut in urma producerii riscului asigurat. scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari. deficit = soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile.. in cursul unei perioade date. dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care intentioneaza sa o vanda pentru a constitui avansul. debitul = sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. insumat cu numarul de nave avand la bord personal navigant roman. cuantumul prejudiciului = reprezinta contravaloarea raspunderilor.

cecul. de regula exercitiul financiar acopera o perioada de 12 luni care in general se suprapune cu anul calendaristic. efect de comert = inscris negociabil care constata o creanta de o anumita valoare. situatie contrara deficitului sau penuriei. practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in euro. mediu si lung). disponibilitati = totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau pe termen scurt: lichiditati sau titluri de creanta care pot fi convertite rapid in lichiditati. reducerea emisiunii de moneda etc. eligibil = sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un imprumut/credit. dobanda = pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate. Dobanda simpla este dobanda calculata la suma si neadaugata la aceasta. Devalorizarea poate ajuta o tara sa isi diminueze deficitul balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de importuri. pentru a facilita citirea manuala sau automata a acestuia. dividend = parte din profitul unei companii atribuita fiecarui actionar proportional cu numarul de actiuni detinute. Asiguratului sau Beneficiarului asigurarii. acest efect se produce numai cand rentabilitatea unei operatiuni este superioara costului capitalurilor de imprumut care finanteaza aceasta operatiune. biletul la ordin. eveniment asigurat = eveniment pentru care se incheie contractul de asigurare cind acesta s-a produs. Se mai numeste efect de parghie. dobanda compusa comporta aplicarea ratei dobanzii nu numai la suma initiala ci si la suma capitalizata (adaugata la suma initiala) a dobanzilor. adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii. exercitiu = perioada de timp pentru care sunt evidentiate rezultate financiare intr-o companie sau organism public. despagubire = suma platita de Asigurator. exigibil = parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt. dezinflatie = reducerea inflatiei intr-o economie prin cresterea fiscalitatii. Dobanda este o cheltuiala pentru banca in cazul depozitelor deschise clientilor si un venit in cazul imprumuturilor acordate.descoperire de cont = facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decat cea existenta. EURIBOR = abreviere pentru sintagma Euro Interbank Offered Rate. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata. pentru daunele produse in urma manifestarii riscurilor asigurate. efect de levier = expresie care desemneaza efectul de ameliorare exercitat de nivelul datoriilor asupra rentabilitatii capitalurilor proprii ale companiei. 16 . Se mai numeste overdraft. devalorizare = diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului. dupa caz. asiguratorul va plati suma asigurata beneficiarului politei excedent = Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi. embosare = inscriptionare in relief a datelor de identificare ale unui card bancar. documente de transport = scrisoare de trasura sau alte documente asemanatoare. platibila imediat sau in termen scurt: cambia.

futures = operatiune comerciala cu valori mobiliare.avizul de cesiune a creantei. constituite pe toate categoriile de teren. care poate fi dupa caz: .factoring = forma de finantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. fransiza temporala = perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in Polita. cu titlu de vanzare sau de gaj.ansamblu de institutii care isi asuma in Statele Unite functiile de banca centrala. FMI = Fondul Monetar International . Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita "aderent". fondul cinegetic al Romaniei = se compune din unitati de gospodarie cinegetica. 2. pentru care nu se platesc nici un fel de sume asigurate sau compensatii. fransiza = partea de dauna care ramane in sarcina Asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat. 3. urmarirea creantelor si protectia impotriva riscurilor de neplata. . 17 . valuta sau marfuri cu livrare/executare la un termen viitor. garantie bancara de buna executie = depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul caruia i s-a atribuit contractul de achizitie publica. girant = persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert. garantie = bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor. gaj = obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei. iar aderentul cedeaza factorului. FED = Federal Reserve System .avizul de prelungire a avizului de garantie initial. prin care factorul asigura finantarea. modalitate de finantare a comertului exterior care utilizeaza in mod combinat mai multe tehnici bancare bazate pe operatiunile cunoscute de scontare. poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze. forfetare = 1. . denumit in continuare aviz de garantie initial. avizul de nulitate a contractului de garantie. furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau o institutie financiara specializata. format din partea de investitii alocata din prima de asigurare. incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora. in cazul in care acesta din urma este incapabil sa le achite. . daca este cazul. si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate. avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie. creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti.organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international. denumite fonduri de vanatoare. impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acestuia prin avizul de garantie initial si avizul modificator. avizul de stingere a avizului de garantie initial. administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui judecator sindic. faliment = situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare judecatoreasca. operatia prin care o creanta in valuta este cumparata cu renuntarea la dreptul de regres asupra vanzatorului creantei formular de aviz de garantie = documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra unui bun. indiferent de proprietar si astfel delimitate. fond de plasamente financiare = fondul Asiguratului. denumita "factor".avizul de constituire a garantiei.

regulamente de ordine interioara. in cazul cotractelor de tip unit linked. reprezentand valoarea actualizata a sumei asigurate. deciziile scrise sau verbale ale conducatorului direct. garantie in contractele de credit. investitie = plasament de bani in valori mobiliare aducator de venit sub forma de dobanda. precum si conformitatea documentelor prezentate. incetare de plati = situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor. IFC = International Finance Corporation .goodwill = buna reputatie a unei companii. inspectie de risc = vizualizarea si verificarea starii generale. dividende sau castiguri de capital. echipament pus la dispozitia comerciantilor de bancile emitente de carduri.companie subsidiara a Bancii Mondiale care acorda imprumuturi companiilor private. achizitionare de mijloace de productie. partiala sau totala a asiguratului de a presta o activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident invaliditate permanenta = reducerea potentialului fizic. indatorire de serviciu = orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca sau conventia civila. indemnizatie de asigurare = suma platibila la aparitia evenimentului asigurat. home-banking = sistem de derulare a operatiunilor bancare care se bazeaza pe conexiunea intre computerul aflat la domiciliul sau sediul clientului si computerul bancii. imprinter = cititor manual de card. constatata in termenul prevazut in conditiile de asigurare si nesusceptibila de ameliorari. invaliditate = incapacitatea permanenta. si integrata in valoarea de piata a acelei companii. ale autovehiculelor aflate sub incidenta asigurarii. indemnizatia de asigurare = valoarea maxima stabilita intre suma asigurata specificata in contractul de asigurare si valoarea contului detinut de Contractantul asigurarii la data producerii evenimentului asigurat. ipoteca = cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil. provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala. in legatura cu activitatea profesionala a participantilor la procesul de munca. in cazul contractelor traditionale insolvabilitatea = situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor. 18 . care poate fi calculata ca parte a activului unei companii. holograma = simbol/desen tridimensional. IAS = Standardele Internationale de Contabilitate. utilizat ca element de securitate pe cartile de plata. in mod separat de valoarea activelor tangibile. pentru a preveni falsificarea acestora. psiho-senzorial sau intelectual. cu ajutorul caruia se imprima imaginea caracterelor embosate ale unui card bancar pe toate exemplarele facturilor sau chitantelor emise pe numele titularului respectiv de card. hartie de valoare = orice titlu constituind suportul unei creante sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piata. regulamente de organizare si functionare.

bon de trezorerie. diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca. certificat de depozit. V . conform prevederilor H. in decursul unei anumite perioade. maturitate = data la care este platibil (incasat. leasing financiar = locatorul ajuta finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului. in cazul leasingului financiar locatorul se limiteaza doar la finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului. marja = diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia.Legea 99/99) pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii publicata in Monitorul Oficial 499/15. in mod colegial. option = dreptul de a cumpara sau vinde marfuri.G.802/1999 privind adoptarea regulamentului pentru asigurarea si functionarea A. LIBOR = rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce. pe cand in cazul leasingului operational locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor. a unui echipament sau a altor active fixe.joint venture = Acord contractual prin care mai multe persoane convin sa realizeze o activitate economica supusa unui control conjugat (concomitent). valori mobiliare. 19 . obligatiune = titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana juridica (stat. marja neta de autofinantare = cash-flow net sau profitul net (dupa scaderea impozitelor) la care se adauga provizioanele neexigibile.M.E. pentru o suma si o durata determinate. sa acceseze avizele de garantie si. obligatiune. credit etc.G. calculat ca raport intre activele lichide si pasive.) modalitate de plata = tehnica de derulare si efectuare a unei plati. marja bruta de autofinantare actualizata sau venitul net actualizat reprezinta diferenta intre suma incasarilor actualizate si platile actualizate aferente realizarii unei eventuale investitii. este exprimata prin indicatorul de lichiditate. nr. la un pret fix . companie). rambursat) un instrument financiar (depozit.R. operator autorizat al arhivei = orice persoana fizica sau juridica autorizata sa inscrie in arhiva. numerar = mijloace de plata formate din monede si bancnote.R. Acordul contractual poate sa distinga decizii ce solicita aprobarea tuturor antreprenorilor si cele ce pot sa fie luate cu o majoritate determinata. dupa caz. marja neta de dobanda = se calculeza ca raport intre veniturile nete din dobanzi si activele valorificabile totale. 45 (2) din cap. leasing = tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de inchiriere a unei proprietati imobiliare. lichiditate = capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. rascumparat. marja bruta de autofinantare = cash-flow. Controlul unei activitati economice este conjugat atunci cand el este exercitat. in virtutea unui acord contractual. valute. (vezi art. Un atare control nu poate sa apara in societatile cu un actionar majoritar. Nici unul dintre antreprenori nu este in masura sa controleze. in mod unilateral. autoritate locala. sau orice alte reglementari ulterioare referitoare la acest concept. activitatea intreprinderii de tip joint-venture.10. pe o perioada de timp determinata. sa supravegheze arhiva. cu persoana care l-a subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda fixa platibila la intervale regulate pe perioada imprumutului. leasing operational = locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor.1999. Controlul conjugat nu presupune ca toate deciziile intreprinderii "joint-venture" sa fie luate in unanimitate de voturi. contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului.

contrapartida activului in cadrul bilantului. prima de asigurare. 20 de ani.. sau viager in momentul in care survine decesul Asiguratului in perioada de asigurare.). perioada de generare a creantelor = intervalul de timp pentru care s-a incheiat conventia cadru de asigurare. 15. pasiv = totalitatea obligatiilor ce ii revin unui subiect economic. perioada decontata = perioada de timp pentru care s-a platit prima de asigurare si la sfarsitul careia se face regularizarea acesteia in functie de veniturile efectiv realizate. in care nu se aplica penalitati. conditiile de asigurare precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre Asigurat si Asigurator ca facand parte din Contractul de asigurare. in schimbul incasarii primei de asigurare. paritate = curs de schimb. pensie privata capitalizata = valoarea fondului de plasamente financiare la finele contractului de asigurare care ii revine Asiguratului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5. Aceasta cuprinde: formularul de polita. plasament = investitie baneasca in active. statii de benzinarie etc. PIN = numar de identificare personal. polita de asigurare = documentul emis de Asigurator in baza si cu respectarea prezentelor conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare. pensia privata de urmas = suma de asigurare plus valoarea fondului de plasamente financiare care ii revin Beneficiarului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5. 10.overdraft = descoperire de cont. inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar. 15. POS = terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri. polita ramane valabila in toata aceasta perioada perioada de plata a primelor = perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare perioada de plata a rentelor = intervalul de timp ce debuteaza odata cu expirarea contractului. facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice. in acest interval Societatea plateste Asiguratului sau Beneficiarului renta. preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat polita de asigurare si sa platit prima de asigurare. fransiza) in care se incheie asigurarea unui risc specificat. sau viager. conform planului de pensie. depozite etc. bonuri. 20 . 20 de ani. perioada de gratie = o perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei. obligatiuni. prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii/polita. 10. in vederea obtinerii de venit. este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate. conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii. actiuni. magazine. perioada de asigurare. in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani intr-o anumita limita peste soldul existent in cont. perioada de asigurare a politei = intervalul de timp egal cu perioada de valabilitate a contractului de leasing. perioada asigurata = perioada pe parcursul caruia Asiguratorul.

orice prestatie pozitiva in favoarea subiectului activ. prestatia vanzatorului de a preda bunul vandut. astfel prima de asigurare poate fi unica: Contractantul plateste anticipat o singura suma pentru intreaga perioada de asigurare sau fractionara: Contractantul plateste o suma fixa la interval de 3. negocierea contractului colectiv si individual de munca. reprezentarea societatii in raporturile cu tertii. produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare. separat de prima esalonata prima unica = prima platita integral . conceputa impreuna cu consiliul de administratie al acesteia. 21 .in momentul incheierii contractului de asigurare . cu exceptia situatiilor in care vatamarea sau decesul a survenit din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu decurgand dintr-un contract de munca sau de ucenicie incheiat de acea persoana cu Asiguratul. Spre exemplu. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. un serviciu si. prima esalonata = prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor prima suplimentara (in cazul contractelor de tip unit linked) = prima platita sub forma unei prime unice. angajarea si concedierea personalului salariat.prefinantare = alocare de resurse. cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii. incheierea de acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale in limita imputernicirii acordate prin contract si/sau lege precum si orice alte abilitari stabilite prin contract. proportia de alocare a primei (in cazul contractelor de tip unit linked) = modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investitii. prestatia de a da = indatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real prestatia de a face = indatorirea subiectului pasiv de a efectua o lucrare. cu exceptia transmiterii sau constituirii unui drept real. cu titlu provizoriu.pentru toata perioada asigurata. prejudiciu = vatamare corporala sau deces al unei persoane. viitoare sau eventuale. prerogativele managerului = activitatea depusa de manager constand in aplicarea strategiei si politicii de dezvoltare a societatii comerciale. avarierea sau distrugerea de bunuri care nu apartin Asiguratului sau unui prepus al sau. randament = raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament. program de investitii financiare = un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza. selectarea. punct mort = pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca profit. 6 sau 12 luni. pret de cumparare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii pret de vanzare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii prima de asigurare = suma (in lei) ce trebuie platita de catre Contractant conform tabelului de prime in schimbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate. pentru finantarea unei operatiuni economice. in asteptarea mijloacelor de finantare permanente. provizion = suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale. in general.

In acest caz. conform planului de pensie stabilit in cererea de asigurare a pensiei private. risc asigurat = posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare. ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a acestuia. Membrii acestui tip de 22 . banca plateste vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert. in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare. rata de baza a dobanzii = rata dobanzii anuale fixata de o banca. mai putin dobanda (taxa scontului). cu caracter aleatoriu (intimplator). mai rapid decat daca ar astepta pana la scadenta efectului comercial. vanzatorul efectului este de acord sa plateasca aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra in posesia sumelor care i se cuvin in urma unor operatiuni comerciale.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. rentabilitate = capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit. prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta. la finele perioadei de asigurare. in urma unor boli incurabile sau a unor accidentari. ce serveste ca termen de referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii sai. scrisoare de garantie bancara = forma a garantiei de participare la achizitii publice sau alte contracte comerciale. cand banca incaseaza de la debitor suma inscrisa pe efectul de comert. pe baza vanzarii la banca centrala a unui portofoliu de efecte de comert scontate de ele. reprezentanti = proprietarul. probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale. risc financiar = prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator. scont = operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui efect de comert de la beneficiarul acestuia inainte de ajungerea la scadenta. care provoaca pagube. asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. din culpa sa. capitalul societatii este divizat in parti sociale care. sau Beneficiarului. operatiunea se lichideaza la scadenta efectului de comert.R. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. sindic = persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare. socotita din momentul scontarii pana la scadenta. sacrificare de necesitate = cazurile de taiere sau ucidere obligata a animalelor care nu mai pot fi recuperate economic.L. in desfasurarea activitatii sale profesionale. societate cu raspundere limitata (S. asigurandu-si in acest fel refinantarea. posibil dar incert. exprimat in termeni financiari. renta = suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului. reescont = operatiune efectuata de o banca centrala in vederea aprovizionarii cu mijloace banesti lichide a bancilor comerciale. se mai numeste judecator sindic. revolving = credit cu reinnoire automata rezerva matematica = suma de bani pe care Societatea este obligata sa-i detina in orice moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare. nu se negociaza la bursele de valori. actionarii si alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte Asiguratul.raspunderea civila profesionala = obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau. avand drept consecinta o paguba. bancile comerciale obtin in schimb mijloace banesti inainte de scadentele efectelor respective. risc = eveniment viitor. emisa in favoarea autoritatii contractante. potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut.

in principiu. Trasaturile acestui tip de societate sunt: numarul minim de membri asociati este 2 .N. asa cum este trecut in planificare. transportator = persoana juridica autorizata sa efectueze transporturi de marfuri sau de persoane pe teritoriul Romaniei sau in trafic international. unul pentru celalalt. Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S. suma asigurata maxima lunara planificata = valoarea maxima lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie.societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale.N. taxa de rascumparare = taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s-a transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa. este solidara si nelimitata. societatea. subscris si varsat integral la infiintare. solvabilitate = capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora.impactul nemijlocit al fulgerului cu diferite obiecte. se considera. sold = suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont. fiecare din asociati poate fi declarat falit. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont. subasigurare = situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.pentru a se putea incheia contractul de societate. subcontractor = societatea cu care Asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai. in practica. Beneficiarul va mai primi o suma de bani. suma asigurata medie lunara planificata = valoarea medie lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie. prin contractul de asociere. suma asigurata medie actuala = valoarea totala a inventarului viu din declaratiile lunare pe timpul perioadei de asigurare. Traznet . al carui cuantum nu poate fi precizat.. soldul initial si soldul final reprezinta soldul existent in cont la inceputul. rezultata prin valorificarea participarii la fondul de beneficii financiare. precum si de patrimoniul societatii. s-a convenit ca pot fi cesionate). societati in nume colectiv (S.inainte de termenul de expirare a politei. societate de leasing = societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim.C.C. respectiv la sfarsitul perioadei. 23 . nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor in care. fiind divizat in parti sociale care. soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti. ca urmare a greselilor dintre ei. soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati. asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv. raspunderea asociatilor. in cazul contractelor de tip unit linked . Suma pentru care s-a facut asigurarea reprezinta maximumul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate. suma asigurata maxima actuala = valoarea maxima lunara a inventarului viu a tuturor declaratiilor lunare pe timpul perioadei de asigurare. contul bancar deschizandu-se pe numele firmei. toti asociatii au calitate de comercianti. ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati. pentru obligatiile sociale. conform legislatiei in vigoare. in plus de aceasta. ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a administra. asa cum este trecut in planificare. capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si/sau natura). suma asigurata = suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste Beneficiarul in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare sau Asiguratul in cazul supravietuirii.

sau prin cresterea primei de asigurare ca urmare a ajustarii la rata inflatiei. valoarea de rascumparare = suma de bani pe care Asiguratorul o plateste Contractantului in cazul in care acesta renunta la contract. este suma la care poate fi tranzactionat (schimbat) un activ sau decontata o datorie. virament = mijloc de plata. intrebuintarea. unit (in cazul contractelor de tip unit linked) = o diviziune a programelor de investitii. identic (excluzandu-se orice rabaturi de pret. volatilitate = variatie/fluctuatie a pretului unui instrument financiar. instalare si punere in functiune precum si impozitele. cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori). 24 . se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre Utilizator. Contractantul nu are dreptul de a isi rascumpara contractul. timp in care primele de asigurare au fost platite integral. uzura = deprecierea calitatilor unui bun. intre parti aflate in cunostinta de cauza. de bunavoie. unit initial (in cazul produselor de tip unit linked) = unit cumparat pe durata primului an de asigurare. stabilita functie de vechime. trezorerie = departament financiar al unei companii. valoare de asigurare reala = pretul de cumparare al unui bun nou. montare. Dupa incheierea primilor trei ani de la inceperea contractului. contractul capata o valoare de rascumparare. evolutia de lunga durata a unui fenomen economic. valoarea justa = in contabilitate. la expirarea contractului de leasing. dar incluzandu-se costurile de ambalare. valoare reziduala = valoarea la care. intrebuintare si starea de intretinere a acestuia. conform clauzelor contractuale specificate in polita de asigurari. bancherul debiteaza contul acestuia pentru a credita un alt cont. careia i se transmite de catre locator dreptul de folosinta si posesie a bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing. transport. unit de acumulare (in cazul produselor de tip unit linked) = un unit cumparat prin plata primei esalonate incepand cu al doilea an de asigurare sau prin plata unei prime suplimentare. comisioanele si taxele vamale aferente) din care se scade uzura in raport cu vechimea. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. care se calculeaza conform documentatiei tehnice. valoare din nou = valoarea de comercializare din nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor. administrarea si plasamentul fondurilor. reprezentand dreptul de a primi o parte din valoarea acestora. starea de intretinere si durata normala de viata a bunului asigurat. operatiune bancara care consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul: la ordinul unui client. independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp. in primii trei ani de la inceperea contractului.trata = cambie trend = tendinta fundamentala. utilizatorul (sau locatarul) = persoana juridica sau fizica/fizica autorizata. valoare de asigurare = limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare. asamblare. care se ocupa cu primirea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful