P. 1
Dictionar de Termeni Juridici-economici

Dictionar de Termeni Juridici-economici

|Views: 167|Likes:
Published by Crivat Andrei

More info:

Published by: Crivat Andrei on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

Dictionar de termeni juridici si economici

a fortiori = expresie din limba latina care inseamna "cu siguranta", "pentru acest motiv" a posteriori = expresie din limba latina care inseamna "din ceea ce s-a concluzionat" a priori = expresie din limba latina care inseamna "inaintea oricaror fapte", "inaintea oricarei experiente" ab initio = de la inceput (latina) ab intestat = ipoteza unei persoane decedate fara a dispune de patrimoniul sau prin testament; in acest caz opereaza succesiunea legala abandon= decizia de a renunta la un bun sau la un drept, de regula, de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege abatere= din punct de vedere al marketing-ului, diferenta intre calitatea reala a unui produs si calitatea pe care trebuie s-o indeplineasca conform prevederilor normelor tehnice de calitate abilita = a recunoaste unei persoane, in urma uneori a unui examen, o anume calificare abitatie = dreptul de abitatie este un drept de uz care are ca obiect o locuinta. El confera titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta proprietatea altei persoane, pentru satisfacerea trebuintelor de locuit ale lui si ale familiei sale. abjudecare = din punct de vedere juridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o hotarare judecatoreasca. abrogare = anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispozitii legale absorbtie = preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul activ al primei societati devenind aportul sau la capitalul social al celei de a doua. Pentru aportul respectiv se emit actiuni de catre societatea absorbanta daca aceasta este societate pe actiuni, iar daca nu, se acorda parti de capital social corespunzatoare abuz = depasire a legalitatii, fapta ilegala acceptant pentru onoare = tert care intervine pentru garantarea onorarii unei cambii in suferinta, acceptand acea cambie in locul trasului ce a refuzat acceptarea ei accesiune = incorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru, fiecare avand proprietarii diferiti. Proprietarul bunului mai important, considerat principal, devine si proprietar al bunului mai putin important sau accesoriu. acciza = taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate. achiesare = a incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un drept, o hotarare acont = 1. parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare;2. suma platita anticipat drept garantie pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii. acoperire bancara = garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in gaj, cupoane de obligatiuni ajunse la scadenta

1

acoperire la termen = o operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma de bani cu acelasi termen de rambursare acoperire monetara = cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune si exprimata intr-un procent din suma totala a emisiunii de bancnote, cu scopul evitarii inflatiei prin excedent de moneda, respectiv mentinerea stabilitatii monetare acord = consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic acord barter = un schimb de marfuri de valori egale intre doua firme, fara interventia transferurilor banesti acord de cliring = acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur, indiferent de provenienta comerciala sau financiara a acestor datorii acord swap = acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie, la cerere, o suma de bani in valuta proprie, in cadrul unui plafon prestabilit acreditare = imputernicire data unei persoane prin scrisoare de acreditare, intr-o calitate diplomatica acreditiv = document prin care o banca, la cererea clientului sau deschide unui tert un credit pentru o suma si o durata determinate, la o agentie sau o banca corespondenta. Este un angajament al bancii, facut la cererea clientului sau, de onorare a unui document sau cerere de plata; acesta poate fi un acord de onorare a platii sau o declaratie ca banca este autorizata sa onoreze plata. Acesta presupune ca in contul clientului la banca emitenta a acreditivului, exista suma necesara acoperirii creditului si care nu va putea fi utilizata decat in acest scop. acreditiv cesionat = acreditiv care ii da dreptul beneficiarului sa faca o declaratie de cesiune pentru o parte din suma, pentru unul sau mai multi beneficiari terti (cere bancii sa plateasca direct pe subfurnizorii de marfuri sau servicii) acreditiv cu plata diferata = acreditiv cu plata amanata pana la 60 de zile acreditiv revolving = forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce se consuma, a sumei prevazute initial, pana la valoarea sa nominala, pe toata durata de valabilitate a acreditivului acreditiv stand-by = acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre beneficiar, prin care acesta intocmeste la banca o cerere de plata pentru ca banca sa efectueze plata act = document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie actionar = Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni. actionariat = totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii actiune = hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend. actiunea = un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda

2

ateliere ce permit exploatarea comerciala activ fictiv = active care nu au existenta de sine statatoare. aceste activitati pot fi. de crestere a capitalului.) activ financiar = intr-o acceptiune larga. la care se adauga cladiri. destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor. in cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in credite. sunt tranzactionate in cadrul pietei financiare active = totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic.. dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii. alpinism. activitati cu risc major = acele activitati care. decide cu privire la problemele majore ale societatii. in sensul ca isi pastreaza forma initiala. in intelesul prezentelor conditii de asigurare: sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager). in cele mai dese cazuri materializat intr-un titlu. si anume: lichiditati. in general. pe o perioada mai mare de un an. prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice probleme care intereseaza societatea in cauza 3 . echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati). actuar = specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si. terenuri. pe piata bursiera etc. cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni. la probleme financiare acumulare de capital = cresterea capitalului unei firme sau tari adaosul comercial = suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata. activ comercial = acelasi lucru cu activ de exploatare activ curent = acelasi lucru cu active circulante activ de exploatare = este format din activul circulant si imobilizari. instalatii de productie. luate individual. scufundari acvatice. consimtire. un activ financiar este un drept. pe piata interbancara. active fixe = sunt toate valorile economice imobilizate. nu au vocatia sa ramana durabil in intreprindere. prin caracteristicile lor.activ = se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele activ circulant = sinonim cu activ curent. cu exceptia acelora legate de particularitatile ei (ciclu lung de fabricatie). in obligatiuni. ademptiune = luare in posesiune sau acceptare a unui beneficiu adeverinta = dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt adeziune = alaturare. sporturi acvatice (cu motor). ci sunt considerate ca atare in virtutea unei conventii sau acceptiuni date prin legi sau alt gen de reglementari fictive (cheltuielile de constituire a firmei. datorita destinatiei si naturii lor.etc. pe piata de capital. in titluri de stat. la planurile apropiate ori indepartate. exprimare scrisa aderarii la ceva adunare generala = organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea. ansamblul elementelor patrimoniale care. la problemele ce se pot ivi in activitate si in tot ce priveste societatea in general adunare generala a actionarilor = prescurtare AGA. antreneaza un risc major pentru aparitia unei cereri de despagubire. privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani.

actiuni si schimb sau la bursele de marfuri si valori. adaos la un pret agregat = un indicator sau marime statistica cu care se masoara. a unor operatii.AED = cod monetar ISO pentru dirham. 2. pe cale diplomatica 4 . conflicte) rezolvat prin negociere. pentru a-si garanta datoria. pe baza de contracte. inchiriere a unei nave comerciale pentru transportul marfurilor de la un port la altul agent custode = agent de compensare si decontare colectiva. un bun sau o creanta ambalajele = obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului. contracte de asigurare cu tertii. servicii specifice de custodie agent de asigurare = persoana fizica sau juridical abilitata. destinata satisfacerii anumitor nevoi personale si/sau colective alonja = pagina atasata unei cambii sau actiuni nominative si destinata andosarilor succesive amanet = contract prin care un debitor remite un gaj unui creditor."American Stock Exchange" (Bursa de Valori/actiuni din SUA) amiabil = (despre litigii. amenda = sanctiunea contraventionala cea mai importanta. situatie in care cursul legal al monedei (valoarea nominala) si cel comercial (valoarea de piata) sunt egale alienabil = care pot fi instrainate in conditii legale (despre bunuri. in numele si in contul Asiguratorului. incheind tranzactii in numele clientilor si in conformitate cu dispozitiile primite de la acestia agentia de turism = unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora. moneda Emiratelor Arabe Unite affacturage = termen provenit din limba franceza. pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori. sa negocieze sau sa incheie. agio = termen cu trei semnificatii: 1. specifica dreptului adminsitrativ. compara si caracterizeaza activitatea economica a unei tari. prin acelasi termen se desemneaza provizonul destinat sa tina cont de deprecierea unui post din activul bilantului al pari = la paritate. ruda prin alianta afretare = termen naval. adaos la valoarea nominala a unui titlu financiar. obtinut prin insumarea. dupa anumite reguli. fluxuri sau rezultate economice realizate de agentii (unitatile) din tara respectiva ajustare de valoare = expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei. agent de bursa = persoana numita de comitetul de bursa sa indeplineasca functia de intermediar ce inlesneste incheierea tranzactiilor la bursele de efecte. prima platita pentru schimbul unei devize contra alteia. prin care o banca imputernicita in acest sens de CNVM poate oferi. acelasi lucru cu factoring afin = inrudit. AMEX = abreviere (din engleza) . drepturi) alocatie = suma de bani provenita de la bugetul de stat. in baza autorizarii asiguratorului. reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol. gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii.

asupra cheltuielilor de exploatare. pe durata normala de utilizare. 5 . amortizare degresiva = presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor. pe versoul unui cec. Prin instalatii de apa se inteleg urmatoarele: conducte de alimentare cu apa. etc. a semnaturii sale pe dosul efectului. anatocism = capitalizare a dobanzii unei sume imprumutate. a unui serviciu sau a unui produs. instalatii de incalzire cu apa calda sau abur. amortizare a cambiei = anularea pe cale judecatoreasca dupa o procedura speciala. apa de conducta = apa scursa din instalatiile de apa in urma unor avarii accidentale la acestea sau operatia de daramare ori evacuare in urma scurgerii apei. in primul an de folosinta. in blocuri a 100 de file. analiza dosarului = completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru obtinerea unui credit / imprumut. serveste ca angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii aniversarea politei = fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare antecalculatie = calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari. asupra cheltuielilor de exploatare. se mai numeste si amortizare fiscala.amortisment = stingere treptata a unei datorii. format X6. a unei rente. Andosarea este modalitatea fireasca de transmitere a unui efect de comert la ordin (titurile la purtator pot circula prin simpla inmanare). amortizare lineara = presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor.). pentru a transmite unei terte persoane creanta pe care o reprezinta. se mai numeste si amortizare fiscala. se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii. armaturi etc. operatiune ce se concretizeaza in cumularea dobanzii scadente si neachitate cu suma datorata si aplicarea in continuare a dobanzii la valoarea astfel rezultata. instalatii de climatizare si instalatii de stingere a incendiilor. se mai numeste si amortizare contabila sau economica. iar in urma analizei se stabileste daca solicitantul va fi creditat sau nu. inainte de lichidare. sinonim: dobanda la dobanda andosa = a indica. numele persoanei imputernicite sa incaseze contravaloarea cecului andosare = depunere de catre purtatorul unui efect de comert la ordinul sau. dotari legate de reteaua de conducte (obiecte sanitare. a titlului cambial care a fost sustras. tiparit pe ambele fete. angajament de plata = formular tipizat fara regim special (cod 14-8-2/a). pierdut sau distrus. amortizare = partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor. efectuata inainte de executie sau de cumparare anuitate = denumirea specializata a ratei fixe si este compusa din "principal" (suma care se plateste din valoarea creditului) si "dobanda" (dobanda aferenta creditului). fara a se reduce din capitalul social amortizare a datoriei = plata treptata a datoriei (cerditului) din surse special create in acest scop intr-un fond de amortizare amortizare accelerata = presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare. pe durata normala de utilizare. cu scopul de a da astfel posesorului acelui titlu posibilitatea de a-si exercita drepturile cambiale amortizare a capitalului social = operatia care consta in rambursarea integrala sau partiala a capitalului social catre actionari.

asigurare de viata = un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurari primeste o suma specificata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului asigurare tip "toate riscurile" = o acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres (asa cum este cazul la polita clasica). dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor. arhivare = se face in conformitate cu prevederile legale. snuruite si parafate. de Cererea-chestionar si Conditiile de asigurare. in acelasi timp. in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea. (http://www. dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare. mai multe elemente patrimoniale. asigurat = partea care a achizitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri pentru o dauna prin polita. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale. ca parte la Contract.ARB = Asociatia Romana a Bancilor. Atunci cand Asiguratul este una si aceeasi persoana cu Contractantul. contul corespondent creditor. selectarea operatiunii din meniu etc. In schimbul valutar vinderea unei valute pentru cumpararea alteia se numeste tot arbitraj.) 6 . asigurare = contractul de asigurare. numerotate. In domeniul bancar arbitrajul consta in cumpararea de valori pe anumite piete unde cursul lor este avantajos. gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic. arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare = baza de date la nivel national care asigura inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza.arb.distrugeri si avarieri produse din orice cauza. fiind despagubite orice tip de daune . asigurator = societatea de asigurare ATM = automat bancar care permite retragerea de numerar si alte tranzactii bancare electronice (plati de telefonie fixa sau mobila si a altor servicii de utilitati publice. actuale sau viitoare. articolul contabil simplu = este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. cu exceptia celor indicate in mod expres ca fiind excluse. reglementat de Polita. articol contabil de stornare = serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite. pentru a le revinde pe alte piete. in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva. distrugerii sau sustragerii. In domeniul financiar international arbitrajul consta in substituirea unei creante utilizabile intr-o anumita valuta si in anumite conditii cu o alta creanta utilizabila intr-o alta valuta si in alte conditii. asigurate impotriva degradarii. transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet) cu ajutorul unui card bancar si in baza unor instructiuni speciale (inserare PIN. de Specificatie si de orice alt act aditional atasat contractului de asigurare.ro/) arbitraj = operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale acestora. evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta. precum si miscarea acestora in decursul timpului articol contabil = este format din contul corespondent debitor. notiunea de Asigurat preia si continutul notiunii de Contractant. profitandu-se astfel de diferenta de curs. suma si data operatiei articol contabil compus = este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers. Asociaţia Romana a Bancilor (ARB) înfiintata in 1991 este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta şi apara interesele profesionale ale membrilor sai – institutiile de credit. dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop.

efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor. bazat pe principiul dublei inregistrari. Se mai numeste Credit Lombard. Balanta cuprinde doua parti: . auditul extern este realizat de un auditor independent. barare = aplicare a doua bare paralele. prin care se compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati. Atributia principala a bancii centrale este de a asigura stabilitatea monetara si de a veghea la compatibilitatea acesteia cu expansiunea economica. bancruta = stare de incetare a platilor din vina debitorului. balanta sah = de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare. balanta de plati externe = tablou economic in care se inscriu si se compara platile si incasarile efectuate de o tara in relatiile sale cu alte tari. avans asupra marfurilor = credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului. echilibrati. Un efect de comert are o valoare cu atat mai mare. pe o anumita perioada. pentru a fi mobilizat. bancruta frauduloasa = acte de frauda in dauna creditorilor. organizeaza platile prin compensatie intre banci si joaca rolul de corespondent cu bancile centrale din strainatate. Se mai numeste overdraft. auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei. avansuri de trezorerie = sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului. de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor. in opinia auditorilor. distincta de tras. Bancruta atrage asupra acestuia in mod automat falimentul cu toate consecintele aferente. balanta de verificare = procedeu al metodei contabilitatii. declarata de tribunal. persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca. aval = act prin care o terta persoana. banca centrala = banca investita cu functii de emisie a monedei si de manevrare directa sau indirecta a volumului si costului creditului la nivel national. in diagonala pe prima fila a unui cec.a doua evidentiaza utilizarea acestora. garanteaza plata la scadenta a unui efect de comert. banca corespondenta = banca ce opereaza ca un agent al unei banci straine. balanta = Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare. avertisment = sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara. avans in cont curent = acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pana la concurenta sumei pentru care acesta in urma si-a deschis contul curent. raportarile contabile examinate reflecta in mod real situatia financiara a companiei.prima evidentiaza formarea de resurse. . 7 . pe o perioada determinata de timp. Avalul in gaj este actul prin care imprumutatul da drept gaj bancherului sau efecte de comert carora le garanteaza plata prin andosare. rezultatele sunt consemnate in cadrul unui raport care certifica daca. cu cat este acoperit cu mai multe semnaturi care garanteaza plata lui. pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie. fara sa se transfere mijloace banesti efective. prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o noua abatere.audit = examinarea situatiilor si raportarilor contabile ale unei companii. Ea regleaza lichiditatea. care indica prezentarea la plata a cecului prin intremediul unui bancher. de tragator si de giranti. barter = schimbul de marfuri/servicii de valori egale.

institutie financiara internationala cunoscuta si sub denumirea de Banca Mondiala. birou = inseamna organizatia profesionala care este membra a Consiliului Birourilor si care a fost constituita conform Recomandarii nr. sau la ordinul acestuia. dezvoltarea. o suma de bani determinata. birou emitent = inseamna Biroul . BIRD = Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare . venitul cumulat al solicitantulului si al sotiei/sotului. inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor. confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat. respectiv banca emitenta a scrisorii de garantie bancara.birou platitor . determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.baza de calcul a venitului = este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului . biroul de credit = institutie privata.Banca Reglementelor Internationale este o institutie financiara internationala.(si/sau un membru al acestui Birou) sub autorizarea caruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor Biroului gestionar. sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei. avand ca actionari bancile comerciale care au intocmit o baza de date administrata de acesta si care cuprinde informatii legate de creditele contractate de persoane fizice. cauzata de factori nocivi fizici.institutie a Uniunii Europene cu atributia de a favoriza prin acordarea de imprumuturi pentru investitii. beneficiar = persoana indreptatita sau desemnata in contractul de asigurare sa incaseze sumele cuvenite cazul producerii unui eveniment asigurat. informatiile sunt utilizate de catre banci la analiza dosarelor de credit pentru a vedea comportamentul financiar al potentialilor clienti. unul din comitetele sale permanente este Comitetul de la Basel de supraveghere bancara care a elaborat Standardele Basel de adecvare a capitalului. la un anumit termen. patrimoniul agentului economic in intregul sau. birou de asistenta = inseamna Biroul care este autorizat sa gestioneze si sa regularizeze o reclamatie. caracteristici locului de munca. pentru gestionarea si regularizarea daunelor in conformitate cu prevederile Conventiei Interbirouri si legislatiei nationale. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca. in tara sa proprie. birou gestionar = inseamna Biroul (si/sau un membru al acelui Birou care actioneaza sub autorizarea acestuia) care are raspunderea. numit subscriitor. BERD = Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare bilant = un tabel sau o situatie. integrarea si cooperarea economica. BIS = Bank of International Settlements . in expresie baneasca. bilet la ordin = efect de comert prin care emitentul. incasarea sumei de la client. 8 .5. beneficiar garantie = subiectul caruia ii este platita despagubirea. in conformitate cu prevederile Conventiei Tip Interbirouri. careia ii sunt cesionate toate drepturile decurgand din contractul de asigurare. boala profesionala = afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii. adica mijloacele economice si sursele acestora. care cuprinde. BEI = Banca Europeana de Investitii . la un moment dat. chimici sau biologici. se recunoaste ca debitor al beneficiarului si se angajeaza sa plateasca din proprie initiativa beneficiarului. dupa caz. bon de comanda-chitanta = formular cu regim special de tiparire.precum si rezultatele financiare ale activitatii sale. care poate fi venitul solicitantului.

prevazute pt. bonuri de trezorerie = titluri emise pe termen scurt (maximum 540 zile) de catre stat (Ministerul de Finante) pentru procurarea de resurse de la agenti bancari sau nebancari. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata. in anumite conditii. iar cateodata cu guverne straine sau cu organisme internationale. cambie titlu de credit = de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. Termenul de bon de tezaur. certificat de trezorerie sau obligatiune de stat desemneaza efecte publice. cambist = agent al unei institutii bancare specializat in comertul cu valuta. intreprinderi. iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite. caiet de sarcini = documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei. broker = persoana/firma care actioneaza ca intermediar intre vanzatorii si cumparatorii de titluri de valoare (cel mai adesea actiuni) si efecte de comert. capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit.bonificatii = reduceri ale primelor de asigurare. dupa ce au fost supuse cu succes unei testari functionale. reprezentand imprumuturi pe termen scurt contractate cu populatia sau cu sistemul bancar. beneficiarul. care a abrogat. capital social = valoarea bunurilor aduse ca aport in societate. da ordin debitorului sau numit tras sa plateasca la o scadenta stabilita o suma de bani unei persoane desemnate. buget = totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii. cadastru = Forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare. etc. Decretul-Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare. rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este intotdeauna mai mare decat BUBOR.daca se cere. BUBOR = rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara. la stabilirea impozitelor si la intocmirea la zi a cartii funciare. capital = suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati. stat. cambie = efect de comert prin care un creditor. exprimata in moneda nationala. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta. o perioada de timp determinata. bonul de consum = da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata. capitalizare = crestere gradata prin adaugare. capitalizare bursiera = valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din cotarea lor la bursa de valori 9 . bunuri gata de functionare = Bunurile sunt considerate ca fiind gata de functionare de indata ce procesul normal de functionare poate sa inceapa sau a inceput . Au un grad ridicat de atractivitate prin garantia pe care o prezinta statul. bonul de lucru = prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari. numit tragator. Vezi Legea nr. intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara. cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective. printre altele.

pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare si intretinere. cesiunea drepturilor de creanta se constituie in favoarea bancii cu titlu de garantie. hoteluri si restaurante. Posesorul unor cecuri de calatorie are avantajul de a purta asupra sa "bani" fara teama de a-i pierde sau de a i se fura. statii de benzinarie etc. situatie in care acesta beneficiaza de garantia inlocuirii rapide a cecurilor la scurt timp de la anuntarea disparitiei lor. la magazine. cec = inscris prin care proprietarul unor fonduri depuse la o banca da ordin bancherului sau sa plateasca la vedere o anumita suma de bani in favoarea unui tert sau in favoarea celui care da ordinul. cesiunea = dreptul Contractantului de a obtine credite bancare. contractelor civile. certificat de asigurare = document emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii. Ele pot fi decontate la orice sucursala a unei mari banci. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul. cash-flow brut este constituit din profit net. precum si diverse plati sau transferuri electronice de la ATM-urile bancii emitente: in cazul unui card de debit operatiunile se efectueaza din disponibilitatile titularului. De obicei. primelor de asigurare. pe cand in cazul unui card de credit operatiunile se efectueaza in limita plafonului de credit acordat titularului de banca emitenta a cardului. certificat de depozit = hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp. Acesta poate avea drepturi asupra salariului. Cecurile de calatorie sunt vandute atat de banca emitenta cat si de bancile corespondente ale acesteia. deci netransmisibile sau nenominative.capitaluri proprii = capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul nerepartizat. cartea mare = se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic. comerciale sau de alta natura ale solicitantului. cec in numerar = document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani. garantand cu contractul de asigurare. cash collateral = depozitul bancar constituit de catre debitor/garant la banca la care se contracteaza un credit. cumulat de la inceputul anului. cautiune = contract prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza. cec de calatorie = instrumente de plata in suma fixa emise de catre o banca si destinate de regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate. Centrala Riscurilor Bancare (CRB) = Centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri. cesiune = reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului. Acest depozit se face in vederea garantarii imprumutului si i se inapoiaza solicitantului numai dupa rambursarea integrala a creditului. 10 . pot fi nominative. adica la purtator. amortizare si provizioane neexigibile. magazine. cenzor = persoana numita sa faca verificarea unei activitati. daca acesta nu o va executa. card bancar = card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATMuri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri. cash-flow net cuprinde profitul net dupa scaderea impozitelor si a provizioanelor neexigibile. Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a unei companii. cash-flow = diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii. Acesta exprima limita maxima de autofinantare.

radioterapie. instalare. cifra de afaceri = suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data.port paye . pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania. cheltuieli aferente deductibile = cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului. efectuate pentru: examen medical. etc.fracht si asigurare platite pana la (. cheltuieli in legatura cu curatarea locului in caz de dauna = tariful de piata pentru executarea acestui tip de lucrari.. cheltuieli nedeductibile = sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza. in conditii de confort si pret similare celor contractate. in conditiile prevazute de lege.assurance comprise jusqu'a . curenta a unitatii patrimoniale si se refera la operatii de gestiune (despagubiri. cheltuieli de productie = sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare.cheltuieli = sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale. Cumparatorul trebuie sa ia nota ca vanzatorului nu-i poate pretinde decat o asigurare pentru acoperirea minima a riscului asigurat. cheltuieli medicale = cheltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport care au o legatura cauzala cu acesta. operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale. anume aceea de a plati asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau de avariere a marfii in timpul transportului. penalitati platite. medicamente si pansamente prescrise de medic. ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera. distruse sau disparute. punere in functiune. la care se adauga insa si o obligatie suplimentara. amenzi. transport. chitanta = document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii. pentru lucrarile executate si serviciile prestate. pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale. donatii si subventii acordate. cheltuieli de repatriere = cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. clauza = prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.. taxe si impozite. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme. terapie termica sau fototerapie. operatii (inclusiv costurile legate de acestea). spitalizare. CIP = Carriage and insurance paid to . valoarea contabila a activelor cedate. Vanzatorul trebuie sa incheie contractul de asigurare si sa achite prima de asigurare. Termenul CIP poate fi utilizat pentru orice modalitate de transport.locul de destinatie convenit) Termen INCOTERMS Livrarea sub conditia CIP comporta pentru vanzator aceleasi obligatii care incumba acestuia conform termenului CPT. tratament ambulatoriu. inclusiv pentru transportul multimodal. fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale. diagnostic radiografic. clauza suplimentara = amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard 11 . pentru depriecerea activelor. cheltuieli inregistrate = in avans sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans. cheltuieli exceptionale = reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala. cheltuieli de livrare = cheltuielile de livrare includ costurile necesare pentru impachetare si ambalare. lipsuri la inventar. pierderi din debitori diversi). cheltuieli tehnologice = cheltuielile directe de productie aferente productiei asigurate.

comitent = persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau. comision = suma cuvenita pt. in Romania. comisionar = persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu. in care se reflecta in expresie valorica.clearing = sistem de plata prin compensare. debitoare si creditoare unele fata de altele. colationare = confruntarea unei copii cu originalul comanda = document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale. consolidare = integrarea situatiilor contabile ale unei companii subsidiare /sucursale in bilantul grupului sau al societatii mama. cont de card = cont bancar aferent fiecarui card emis. titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime. comision la administrarea creditului = serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului. conosament = documentul aferent unei incarcaturi pe vas. consortiu bancar = grupare non institutionala de banci care isi impart realizarea unui credit in beneficiul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client. dar in contul altor persoane fizice si juridice. dar pe numele comisionarului. 12 . operatiunile de compensare intre banci se realizeaza prin intermediul TransFond. pornind de la bilantul unei companii. coeficient de indatorare = indicator care caracterizeaza gradul de autonomie financiara a unei companii adica independenta sa fata de creditori. Se foloseste mai frecvent termenul de pool bancar sau sindicalizare de credit. care permite limitarea folosirii mijloacelor de plata la regularizarea soldului net al acestor relatii.procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp. cont curent = mijloc de evidenta de o forma speciala. Se calculeaza ca un raport intre capitalurile proprii si datoria pe termen lung si mediu (sau datoria totala care cuprinde si pasivul exigibil pe termen scurt) coeficient/indicator de lichiditate = raport care pune in evidenta. in conturile de depozit si de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind intotdeauna purtatoare de dobanda. in schimbul unor sume de bani. desfasurarea unei activitati. cont bancar = aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca. compensare/clearing = procedeu de decontare intre doua sau mai multe parti. si uneori cantitativ. fara numerar. relatia care exista la un moment dat intre datoriile pe termen scurt inscrise in pasiv si totalul capitalurilor circulante care figureaza in activ. comodat = imprumut acordat gratuit. contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment. existentele de mijloace. functioneaza in regim de cont curent. cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat.

alte acte sau documente aditionale).cont escrow = este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. si este util in cazul in care unul dintre ei nu-si achita obligatiile contractuale. iar prin exceptie se incheie si pe piata bancara cand se refera la schimbul valutar. iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant. Conditiile generale si/sau speciale de asigurare. intre autoritatea contractanta si contractant si avand ca obiect furnizarea de bunuri. suma asigurata sa fi ajustata la valoarea actuala a contului contract de comision = contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) preda Comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie. in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate. intr-un moment conjunctural considerat de el favorabil. iar contractul incheiat initial este modificat. in acest context. continuitatea activitatii = impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate. Raportul inspectiei de risc. si un manager caruia ii este incredintata organizarea. activul consemnat in cuprinsul contractului (activ suport. a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor. astfel incat. contract de achizitie publica = contract incheiat in forma scrisa. prestarea de servicii sau executia de lucrari de constructii. ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie. contractul de optiuni negociabile a aparut prima data in SUA in anul 1973. fiind proportionala cu valoarea primelor deja platite contract de asigurare liber de plata primelor = un contract de asigurare. contract de asigurare cu suma asigurata redusa = contractul de asigurare in care contractantul asigurarii decide incetarea platii primelor de asigurare iar contractul incheiat initial este modificat. gestionarea si conducerea activitatii proprietarului in baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile. marfa stabilita in prin contract. precum si anexele la Polita (Cererea de asigurare. Specificatia. de tip Unit Linked in care contractantul asigurarii inceteaza plata primelor de asigurare. ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere. in schimbul unei plati si incheiat conform normelor legale in vigoare. contabilitate = stiinta economica. a rezultatelor acestora. contract de asigurare = Polita de asigurare. contract de management = acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica. Din punct de vedere istoric. in conditiile Regulamentului de transport aplicabil. Fisele tehnologice. de a vinde partenerului sau sau de a cumpara de la partenerul sau. in calitate de proprietar. furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare. contra unui pret. suma asigurata va fi recalculculata. Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor. activ subiacent) sau de a renunta la utilizarea optiunii. riscul lui limitandu-se la pierderea primei (pretul platit pentru cumpararea dreptului de optiune) pe care o plateste in momentul semnarii contractului. Contractele de optiuni negociabile se incheie pe piata bursiera. 13 . contabilitatea de gestiune = denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntA¡: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor. contract de tip unit linked = un contract de Contul Contractantului Asigurarii (in cazul contractelor de tip Unit Linked): Un cont individual in care sunt varsate primele platite de contractantul politei si care este administrat de societatea de asigurari contract de transport de marfuri pe calea ferata = conventia incheiata intre un client si Asigurat pentru deplasarea in spatiu a marfurilor. contract de optiuni negociabile = Produs bursier standardizat prin care cumparatorul optiunii isi cumpara dreptul de a se pronunta la scadenta sau pana la scadenta. contract = act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice.

Contract elastic ce se negociaza si se incheie pe piata bursiera. Tot spre deosebire de contractul forward. contractul futures se poate stinge prin corelatie negativa.elementele contractului sunt tipizate. spre deosebire de contractul forward. valuta. moneda etc. creditul ipotecar este un imprumut acordat unei persoane pentru achizitionarea unui bun imobiliar (locuinta. operatiune de care se ocupa agentia de brokeraj si casa de compensatie financiara globala. b. contract traditional = un contract care are doar componenta de protectie contractantul asigurarii = persoana care incheie contractul de asigurare si care se obliga sa plateasca primele de asigurare conform acestuia contractul colectiv de munca = se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. la care Romania este parte. conventia "CMR" = reprezinta "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele". pretul din acest gen de contracte se reactualizeaza zilnic prin asa zisa "marcare la piata" (marketing to market). care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat. c. credit bancar = imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara. d. cu clauze uniforme. credit comercial = este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri.contract futures = Contract de vanzare-cumparare.in practica bursiiera se cunoaste sub denumirea de "activ" (marfa.pretul este actualizat in fiecare zi de bursa prin marcarea la piata (marketing to market). credite angajate = suma totala la un moment dat a creditelor de orice fel inregistrate de o anumita persoana. valori mobiliare sau orice activ financiar selectiv. Creditele se definesc dupa durata. teren). Creditul de consum este acordat persoanelor fizice in scopul achizitionarii de bunuri de consum cu plata in rate. cotatie bursiera = listarea la bursa de valori a pretului unei valori mobiliare (actiune. clientilor. adica pe calea incheierii de operatiuni de sens opus (operatiune de vanzare pentru stingerea unei obligatii de cumparare si operatiune de cumparare pentru stingerea unei operatiuni de vanzare). calculat la casa de compensatie. 14 . Pana la termenul final de reglementare poate fi lichidat oricand prin offsetting sau prin plata diferentei dintre pretul contractual si pretul conjunctural din momentul lichidarii. ce confera fiecarei parti posibilitatea de a-l compensa.foloseste contul de marje (margin). ca o facilitate. rezultatele actualizarii pretului sunt: profitul pentru o parte. admis de regulamentul bursei). care poarta si denuirea de operatiune de offsetting. Conflictele ce apar ulterior sau. pierderea pentru cealalta parte sunt preluate in evidenta contului de marje. creditul revolving sau creditul cu reinnoire automata se acorda unui client intr-o suma determinata si este reinnoit pe masura rambursarii. obligatiune. acesta constituind totodata garantia creditului. creditul documentar este o tehnica de decontare a unei operatiuni comerciale in derularea careia banca mandatar al debitorului emite un acreditiv in baza documentelor de expeditie a marfurilor. dupa caz. in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre ei. prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca.obiectul contractului . garantiile aduse. Contractul poate fi lichidat oricand. Trasaturile specifice ale unui contract futures sunt: a. oricand pana la implinirea termenului si posibilitatea de a-si executa obligatiile contractuale la scadenta cuvenita. contractul de calatorie (contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice) = acordul de vointa dintre asigurat si turist. vanzator). bon de trezorerie etc. in baza unei notificari. creditor chirografar = creditor care are prioritate in fata altor creditori in situatia lichidarii unei companii. care prevede obligativitatea livrarii efective a activului contractat. pe care il administreaza agentia de brokeraj impreuna cu casa de compensatie financiara. destinatie.) creanta = dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine contravaloarea acesteia.

insumat cu numarul de nave avand la bord personal navigant roman. debitul = sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. dauna (paguba) partiala = avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate. in cursul unei perioade date. debitor = solicitant credit/imprumut.. scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari. dauna (paguba) totala = furtul sau avarierea bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea. inclusiv dobanzile aferente. data de expirare a contractului de asigurare = data la care se termina valabilitatea contractului de asigurare data intrarii in vigoare a contractului de asigurare = data la care este emisa polita de asigurare datorie = obligatie contractata fata de un tert.creditul punte = imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar. deficit = soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile. cuantumul garantiei (pentru societatile comerciale care sunt proprietare de nave) = valoare ce se stabileste in functie de numarul de nave aflate in managementul propriu. determinata pe plan intern de inflatie si pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb. alte lichiditati puse la dispozitia creditorului pentru garantarea rambursarii creditului. o creanta. aflate sub diverse contracte de operare cu persoane fizice sau juridice straine. deficitul corespunde soldului negativ al balantei comerciale (importuri mai mari decat exporturi) sau al balantei de plati (exporturi de bunuri si incasari din prestari de servicii pentru straini inclusiv turism si servicii bancare mai mici decat importuri si plati pentru prestari de servicii inclusiv de turism si bancare efectuate in strainatate pentru nationali) depreciere = diminuare de valoare. costurile si cheltuielile in sarcina Asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat. debitul se actualizeaza in functie de rata inflatiei. din care se scad. garantiile lichide: depozite constituite la banci. scrisori de garantie bancara etc. dauna = prejudicial material ori financiar aparut in urma producerii riscului asigurat. in cazul schimburilor internationale. care are drept contrapartida din punctul de vedere al acestuia din urma. datorie neta = valoarea totala a creditelor. cupiura = unitate monetara inscrisa pe o moneda sau bancnota curs de schimb = pretul la care o valuta poate fi cumparata cu o alta. 15 . urmatoarele: sumele (avansurile) achitate de clienti. care nu dispun pe moment de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea imobilului. inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar depasi 85 % din suma asigurata. astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea. dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care intentioneaza sa o vanda pentru a constitui avansul. debit = datorie. reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente. coloana din stanga a unui cont in care se inregistreaza datoriile. in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei. cuantumul prejudiciului = reprezinta contravaloarea raspunderilor. dupa caz.

efect de levier = expresie care desemneaza efectul de ameliorare exercitat de nivelul datoriilor asupra rentabilitatii capitalurilor proprii ale companiei. eligibil = sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un imprumut/credit. adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii. EURIBOR = abreviere pentru sintagma Euro Interbank Offered Rate. exercitiu = perioada de timp pentru care sunt evidentiate rezultate financiare intr-o companie sau organism public. dezinflatie = reducerea inflatiei intr-o economie prin cresterea fiscalitatii. situatie contrara deficitului sau penuriei. reducerea emisiunii de moneda etc. biletul la ordin. despagubire = suma platita de Asigurator. pentru daunele produse in urma manifestarii riscurilor asigurate. practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in euro. dividend = parte din profitul unei companii atribuita fiecarui actionar proportional cu numarul de actiuni detinute. Se mai numeste overdraft. exigibil = parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt. acest efect se produce numai cand rentabilitatea unei operatiuni este superioara costului capitalurilor de imprumut care finanteaza aceasta operatiune. disponibilitati = totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau pe termen scurt: lichiditati sau titluri de creanta care pot fi convertite rapid in lichiditati.descoperire de cont = facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decat cea existenta. efect de comert = inscris negociabil care constata o creanta de o anumita valoare. dobanda compusa comporta aplicarea ratei dobanzii nu numai la suma initiala ci si la suma capitalizata (adaugata la suma initiala) a dobanzilor. platibila imediat sau in termen scurt: cambia. Se mai numeste efect de parghie. Dobanda este o cheltuiala pentru banca in cazul depozitelor deschise clientilor si un venit in cazul imprumuturilor acordate. Dobanda simpla este dobanda calculata la suma si neadaugata la aceasta. devalorizare = diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului. cecul. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata. dobanda = pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate. Devalorizarea poate ajuta o tara sa isi diminueze deficitul balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de importuri. Asiguratului sau Beneficiarului asigurarii. embosare = inscriptionare in relief a datelor de identificare ale unui card bancar. 16 . de regula exercitiul financiar acopera o perioada de 12 luni care in general se suprapune cu anul calendaristic. eveniment asigurat = eveniment pentru care se incheie contractul de asigurare cind acesta s-a produs. asiguratorul va plati suma asigurata beneficiarului politei excedent = Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi. dupa caz. mediu si lung). documente de transport = scrisoare de trasura sau alte documente asemanatoare. pentru a facilita citirea manuala sau automata a acestuia.

administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui judecator sindic. iar aderentul cedeaza factorului.avizul de cesiune a creantei. modalitate de finantare a comertului exterior care utilizeaza in mod combinat mai multe tehnici bancare bazate pe operatiunile cunoscute de scontare. garantie bancara de buna executie = depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul caruia i s-a atribuit contractul de achizitie publica. impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila. fond de plasamente financiare = fondul Asiguratului. care poate fi dupa caz: . valuta sau marfuri cu livrare/executare la un termen viitor.ansamblu de institutii care isi asuma in Statele Unite functiile de banca centrala. format din partea de investitii alocata din prima de asigurare. incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora. fransiza = partea de dauna care ramane in sarcina Asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat. forfetare = 1. . FMI = Fondul Monetar International . denumite fonduri de vanatoare. denumita "factor". girant = persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert. pentru care nu se platesc nici un fel de sume asigurate sau compensatii. fransiza temporala = perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in Polita. futures = operatiune comerciala cu valori mobiliare. daca este cazul. urmarirea creantelor si protectia impotriva riscurilor de neplata. avizul de nulitate a contractului de garantie. furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau o institutie financiara specializata.avizul de prelungire a avizului de garantie initial. . constituite pe toate categoriile de teren. Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita "aderent". denumit in continuare aviz de garantie initial. fondul cinegetic al Romaniei = se compune din unitati de gospodarie cinegetica. poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze. indiferent de proprietar si astfel delimitate. cu titlu de vanzare sau de gaj.avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acestuia prin avizul de garantie initial si avizul modificator.organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international. FED = Federal Reserve System .avizul de constituire a garantiei.factoring = forma de finantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. in cazul in care acesta din urma este incapabil sa le achite. faliment = situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare judecatoreasca. 2. garantie = bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor. . prin care factorul asigura finantarea. creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti. avizul de stingere a avizului de garantie initial. 3. avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie. gaj = obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei. si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate. 17 . operatia prin care o creanta in valuta este cumparata cu renuntarea la dreptul de regres asupra vanzatorului creantei formular de aviz de garantie = documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra unui bun.

constatata in termenul prevazut in conditiile de asigurare si nesusceptibila de ameliorari. indemnizatia de asigurare = valoarea maxima stabilita intre suma asigurata specificata in contractul de asigurare si valoarea contului detinut de Contractantul asigurarii la data producerii evenimentului asigurat. inspectie de risc = vizualizarea si verificarea starii generale. ale autovehiculelor aflate sub incidenta asigurarii. 18 . home-banking = sistem de derulare a operatiunilor bancare care se bazeaza pe conexiunea intre computerul aflat la domiciliul sau sediul clientului si computerul bancii. deciziile scrise sau verbale ale conducatorului direct. regulamente de ordine interioara.companie subsidiara a Bancii Mondiale care acorda imprumuturi companiilor private. regulamente de organizare si functionare. imprinter = cititor manual de card. echipament pus la dispozitia comerciantilor de bancile emitente de carduri. in cazul contractelor traditionale insolvabilitatea = situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor. care poate fi calculata ca parte a activului unei companii. si integrata in valoarea de piata a acelei companii. dividende sau castiguri de capital. indatorire de serviciu = orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca sau conventia civila. reprezentand valoarea actualizata a sumei asigurate. ipoteca = cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil. garantie in contractele de credit. pentru a preveni falsificarea acestora. IAS = Standardele Internationale de Contabilitate. hartie de valoare = orice titlu constituind suportul unei creante sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piata. indemnizatie de asigurare = suma platibila la aparitia evenimentului asigurat. invaliditate = incapacitatea permanenta. achizitionare de mijloace de productie. in mod separat de valoarea activelor tangibile. in legatura cu activitatea profesionala a participantilor la procesul de munca. utilizat ca element de securitate pe cartile de plata. partiala sau totala a asiguratului de a presta o activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident invaliditate permanenta = reducerea potentialului fizic. holograma = simbol/desen tridimensional. IFC = International Finance Corporation . provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala. cu ajutorul caruia se imprima imaginea caracterelor embosate ale unui card bancar pe toate exemplarele facturilor sau chitantelor emise pe numele titularului respectiv de card. incetare de plati = situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor. psiho-senzorial sau intelectual. in cazul cotractelor de tip unit linked.goodwill = buna reputatie a unei companii. precum si conformitatea documentelor prezentate. investitie = plasament de bani in valori mobiliare aducator de venit sub forma de dobanda.

cu persoana care l-a subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda fixa platibila la intervale regulate pe perioada imprumutului. sa supravegheze arhiva. bon de trezorerie. marja neta de autofinantare = cash-flow net sau profitul net (dupa scaderea impozitelor) la care se adauga provizioanele neexigibile. operator autorizat al arhivei = orice persoana fizica sau juridica autorizata sa inscrie in arhiva. obligatiune.R. obligatiune = titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana juridica (stat. Nici unul dintre antreprenori nu este in masura sa controleze. este exprimata prin indicatorul de lichiditate. dupa caz. 45 (2) din cap. contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului. in virtutea unui acord contractual. in cazul leasingului financiar locatorul se limiteaza doar la finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului. nr. la un pret fix . maturitate = data la care este platibil (incasat. V . 19 . in decursul unei anumite perioade. Acordul contractual poate sa distinga decizii ce solicita aprobarea tuturor antreprenorilor si cele ce pot sa fie luate cu o majoritate determinata.M. certificat de depozit. calculat ca raport intre activele lichide si pasive. valori mobiliare.802/1999 privind adoptarea regulamentului pentru asigurarea si functionarea A. companie). conform prevederilor H.1999. marja neta de dobanda = se calculeza ca raport intre veniturile nete din dobanzi si activele valorificabile totale. in mod unilateral. leasing operational = locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor. sa acceseze avizele de garantie si. marja bruta de autofinantare actualizata sau venitul net actualizat reprezinta diferenta intre suma incasarilor actualizate si platile actualizate aferente realizarii unei eventuale investitii. marja = diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia.Legea 99/99) pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii publicata in Monitorul Oficial 499/15. option = dreptul de a cumpara sau vinde marfuri.G. rambursat) un instrument financiar (depozit.10. leasing financiar = locatorul ajuta finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului.E. in mod colegial. numerar = mijloace de plata formate din monede si bancnote. activitatea intreprinderii de tip joint-venture. (vezi art. Un atare control nu poate sa apara in societatile cu un actionar majoritar.) modalitate de plata = tehnica de derulare si efectuare a unei plati. Controlul conjugat nu presupune ca toate deciziile intreprinderii "joint-venture" sa fie luate in unanimitate de voturi. pe cand in cazul leasingului operational locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor. Controlul unei activitati economice este conjugat atunci cand el este exercitat. sau orice alte reglementari ulterioare referitoare la acest concept. LIBOR = rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce.joint venture = Acord contractual prin care mai multe persoane convin sa realizeze o activitate economica supusa unui control conjugat (concomitent). pe o perioada de timp determinata. pentru o suma si o durata determinate. leasing = tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de inchiriere a unei proprietati imobiliare. rascumparat. diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca. marja bruta de autofinantare = cash-flow. autoritate locala.G.R. credit etc. a unui echipament sau a altor active fixe. lichiditate = capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. valute.

20 . depozite etc. sau viager. conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii. fransiza) in care se incheie asigurarea unui risc specificat. obligatiuni. 10. preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat polita de asigurare si sa platit prima de asigurare. sau viager in momentul in care survine decesul Asiguratului in perioada de asigurare. conform planului de pensie. in vederea obtinerii de venit. polita de asigurare = documentul emis de Asigurator in baza si cu respectarea prezentelor conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare. contrapartida activului in cadrul bilantului. plasament = investitie baneasca in active. inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar. PIN = numar de identificare personal. perioada de generare a creantelor = intervalul de timp pentru care s-a incheiat conventia cadru de asigurare. paritate = curs de schimb. magazine. perioada de asigurare. 20 de ani. prima de asigurare. 15. in schimbul incasarii primei de asigurare. bonuri. este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate.). 15. pasiv = totalitatea obligatiilor ce ii revin unui subiect economic. in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani intr-o anumita limita peste soldul existent in cont. prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii/polita. pensia privata de urmas = suma de asigurare plus valoarea fondului de plasamente financiare care ii revin Beneficiarului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5. statii de benzinarie etc. polita ramane valabila in toata aceasta perioada perioada de plata a primelor = perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare perioada de plata a rentelor = intervalul de timp ce debuteaza odata cu expirarea contractului. in care nu se aplica penalitati. pensie privata capitalizata = valoarea fondului de plasamente financiare la finele contractului de asigurare care ii revine Asiguratului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5. 20 de ani. perioada asigurata = perioada pe parcursul caruia Asiguratorul. POS = terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri. conditiile de asigurare precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre Asigurat si Asigurator ca facand parte din Contractul de asigurare. 10. actiuni. perioada de asigurare a politei = intervalul de timp egal cu perioada de valabilitate a contractului de leasing. in acest interval Societatea plateste Asiguratului sau Beneficiarului renta. facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice.overdraft = descoperire de cont. perioada de gratie = o perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei. Aceasta cuprinde: formularul de polita. perioada decontata = perioada de timp pentru care s-a platit prima de asigurare si la sfarsitul careia se face regularizarea acesteia in functie de veniturile efectiv realizate..

prejudiciu = vatamare corporala sau deces al unei persoane. produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare. in general. cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii. separat de prima esalonata prima unica = prima platita integral . conceputa impreuna cu consiliul de administratie al acesteia. cu exceptia situatiilor in care vatamarea sau decesul a survenit din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu decurgand dintr-un contract de munca sau de ucenicie incheiat de acea persoana cu Asiguratul. proportia de alocare a primei (in cazul contractelor de tip unit linked) = modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investitii. un serviciu si. prerogativele managerului = activitatea depusa de manager constand in aplicarea strategiei si politicii de dezvoltare a societatii comerciale.in momentul incheierii contractului de asigurare . astfel prima de asigurare poate fi unica: Contractantul plateste anticipat o singura suma pentru intreaga perioada de asigurare sau fractionara: Contractantul plateste o suma fixa la interval de 3. angajarea si concedierea personalului salariat. cu exceptia transmiterii sau constituirii unui drept real.pentru toata perioada asigurata. provizion = suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale.prefinantare = alocare de resurse. 6 sau 12 luni. pret de cumparare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii pret de vanzare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii prima de asigurare = suma (in lei) ce trebuie platita de catre Contractant conform tabelului de prime in schimbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate. prestatia vanzatorului de a preda bunul vandut. negocierea contractului colectiv si individual de munca. incheierea de acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale in limita imputernicirii acordate prin contract si/sau lege precum si orice alte abilitari stabilite prin contract. 21 . prestatia de a da = indatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real prestatia de a face = indatorirea subiectului pasiv de a efectua o lucrare. orice prestatie pozitiva in favoarea subiectului activ. viitoare sau eventuale. cu titlu provizoriu. program de investitii financiare = un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza. reprezentarea societatii in raporturile cu tertii. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. randament = raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament. selectarea. pentru finantarea unei operatiuni economice. Spre exemplu. prima esalonata = prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor prima suplimentara (in cazul contractelor de tip unit linked) = prima platita sub forma unei prime unice. avarierea sau distrugerea de bunuri care nu apartin Asiguratului sau unui prepus al sau. punct mort = pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca profit. in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.

actionarii si alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte Asiguratul. prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta. cand banca incaseaza de la debitor suma inscrisa pe efectul de comert. potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut. avand drept consecinta o paguba. risc = eveniment viitor. sindic = persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare. reescont = operatiune efectuata de o banca centrala in vederea aprovizionarii cu mijloace banesti lichide a bancilor comerciale. in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare. rentabilitate = capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit. bancile comerciale obtin in schimb mijloace banesti inainte de scadentele efectelor respective. In acest caz. probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale. in urma unor boli incurabile sau a unor accidentari. socotita din momentul scontarii pana la scadenta. renta = suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social.L. la finele perioadei de asigurare.R. scrisoare de garantie bancara = forma a garantiei de participare la achizitii publice sau alte contracte comerciale. risc financiar = prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator. asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. posibil dar incert. sacrificare de necesitate = cazurile de taiere sau ucidere obligata a animalelor care nu mai pot fi recuperate economic. ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a acestuia. reprezentanti = proprietarul. cu caracter aleatoriu (intimplator). mai putin dobanda (taxa scontului). risc asigurat = posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare. care provoaca pagube. ce serveste ca termen de referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii sai. operatiunea se lichideaza la scadenta efectului de comert. banca plateste vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert. din culpa sa. capitalul societatii este divizat in parti sociale care. nu se negociaza la bursele de valori. revolving = credit cu reinnoire automata rezerva matematica = suma de bani pe care Societatea este obligata sa-i detina in orice moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare. emisa in favoarea autoritatii contractante. mai rapid decat daca ar astepta pana la scadenta efectului comercial. vanzatorul efectului este de acord sa plateasca aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra in posesia sumelor care i se cuvin in urma unor operatiuni comerciale. in desfasurarea activitatii sale profesionale. rata de baza a dobanzii = rata dobanzii anuale fixata de o banca. scont = operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui efect de comert de la beneficiarul acestuia inainte de ajungerea la scadenta. asigurandu-si in acest fel refinantarea. exprimat in termeni financiari. societate cu raspundere limitata (S. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. pe baza vanzarii la banca centrala a unui portofoliu de efecte de comert scontate de ele. conform planului de pensie stabilit in cererea de asigurare a pensiei private. se mai numeste judecator sindic. sau Beneficiarului.raspunderea civila profesionala = obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau. Membrii acestui tip de 22 .

subscris si varsat integral la infiintare. Trasaturile acestui tip de societate sunt: numarul minim de membri asociati este 2 . transportator = persoana juridica autorizata sa efectueze transporturi de marfuri sau de persoane pe teritoriul Romaniei sau in trafic international. prin contractul de asociere. soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati. in cazul contractelor de tip unit linked . suma asigurata maxima actuala = valoarea maxima lunara a inventarului viu a tuturor declaratiilor lunare pe timpul perioadei de asigurare.C. asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv. ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a administra. unul pentru celalalt. toti asociatii au calitate de comercianti. societate de leasing = societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim.pentru a se putea incheia contractul de societate. Traznet . s-a convenit ca pot fi cesionate). fiind divizat in parti sociale care. soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti. rezultata prin valorificarea participarii la fondul de beneficii financiare.N.impactul nemijlocit al fulgerului cu diferite obiecte. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont. precum si de patrimoniul societatii.C. suma asigurata medie actuala = valoarea totala a inventarului viu din declaratiile lunare pe timpul perioadei de asigurare. ca urmare a greselilor dintre ei. capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si/sau natura). Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S. in principiu. contul bancar deschizandu-se pe numele firmei. societatea. in plus de aceasta.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. suma asigurata maxima lunara planificata = valoarea maxima lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie. in practica. ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati. asa cum este trecut in planificare.. sold = suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont. fiecare din asociati poate fi declarat falit. solvabilitate = capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora. Beneficiarul va mai primi o suma de bani. Suma pentru care s-a facut asigurarea reprezinta maximumul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate.inainte de termenul de expirare a politei. asa cum este trecut in planificare. suma asigurata = suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste Beneficiarul in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare sau Asiguratul in cazul supravietuirii. se considera. subcontractor = societatea cu care Asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai. raspunderea asociatilor. taxa de rascumparare = taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s-a transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa. subasigurare = situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat. pentru obligatiile sociale. societati in nume colectiv (S. conform legislatiei in vigoare. al carui cuantum nu poate fi precizat. soldul initial si soldul final reprezinta soldul existent in cont la inceputul.societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale.N. nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor in care. 23 . respectiv la sfarsitul perioadei. este solidara si nelimitata. suma asigurata medie lunara planificata = valoarea medie lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie.

uzura = deprecierea calitatilor unui bun.trata = cambie trend = tendinta fundamentala. care se calculeaza conform documentatiei tehnice. starea de intretinere si durata normala de viata a bunului asigurat. la expirarea contractului de leasing. asamblare. 24 . dar incluzandu-se costurile de ambalare. trezorerie = departament financiar al unei companii. valoarea de rascumparare = suma de bani pe care Asiguratorul o plateste Contractantului in cazul in care acesta renunta la contract. unit initial (in cazul produselor de tip unit linked) = unit cumparat pe durata primului an de asigurare. care se ocupa cu primirea. de bunavoie. intrebuintarea. administrarea si plasamentul fondurilor. sau prin cresterea primei de asigurare ca urmare a ajustarii la rata inflatiei. identic (excluzandu-se orice rabaturi de pret. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre Utilizator. in primii trei ani de la inceperea contractului. independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp. Contractantul nu are dreptul de a isi rascumpara contractul. montare. unit (in cazul contractelor de tip unit linked) = o diviziune a programelor de investitii. timp in care primele de asigurare au fost platite integral. valoare reziduala = valoarea la care. operatiune bancara care consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul: la ordinul unui client. contractul capata o valoare de rascumparare. valoare de asigurare = limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare. comisioanele si taxele vamale aferente) din care se scade uzura in raport cu vechimea. utilizatorul (sau locatarul) = persoana juridica sau fizica/fizica autorizata. intrebuintare si starea de intretinere a acestuia. unit de acumulare (in cazul produselor de tip unit linked) = un unit cumparat prin plata primei esalonate incepand cu al doilea an de asigurare sau prin plata unei prime suplimentare. valoarea justa = in contabilitate. evolutia de lunga durata a unui fenomen economic. stabilita functie de vechime. valoare de asigurare reala = pretul de cumparare al unui bun nou. este suma la care poate fi tranzactionat (schimbat) un activ sau decontata o datorie. Dupa incheierea primilor trei ani de la inceperea contractului. bancherul debiteaza contul acestuia pentru a credita un alt cont. virament = mijloc de plata. valoare din nou = valoarea de comercializare din nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor. reprezentand dreptul de a primi o parte din valoarea acestora. transport. cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori). conform clauzelor contractuale specificate in polita de asigurari. careia i se transmite de catre locator dreptul de folosinta si posesie a bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. intre parti aflate in cunostinta de cauza. volatilitate = variatie/fluctuatie a pretului unui instrument financiar. instalare si punere in functiune precum si impozitele.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->