Dictionar de termeni juridici si economici

a fortiori = expresie din limba latina care inseamna "cu siguranta", "pentru acest motiv" a posteriori = expresie din limba latina care inseamna "din ceea ce s-a concluzionat" a priori = expresie din limba latina care inseamna "inaintea oricaror fapte", "inaintea oricarei experiente" ab initio = de la inceput (latina) ab intestat = ipoteza unei persoane decedate fara a dispune de patrimoniul sau prin testament; in acest caz opereaza succesiunea legala abandon= decizia de a renunta la un bun sau la un drept, de regula, de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege abatere= din punct de vedere al marketing-ului, diferenta intre calitatea reala a unui produs si calitatea pe care trebuie s-o indeplineasca conform prevederilor normelor tehnice de calitate abilita = a recunoaste unei persoane, in urma uneori a unui examen, o anume calificare abitatie = dreptul de abitatie este un drept de uz care are ca obiect o locuinta. El confera titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta proprietatea altei persoane, pentru satisfacerea trebuintelor de locuit ale lui si ale familiei sale. abjudecare = din punct de vedere juridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o hotarare judecatoreasca. abrogare = anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispozitii legale absorbtie = preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul activ al primei societati devenind aportul sau la capitalul social al celei de a doua. Pentru aportul respectiv se emit actiuni de catre societatea absorbanta daca aceasta este societate pe actiuni, iar daca nu, se acorda parti de capital social corespunzatoare abuz = depasire a legalitatii, fapta ilegala acceptant pentru onoare = tert care intervine pentru garantarea onorarii unei cambii in suferinta, acceptand acea cambie in locul trasului ce a refuzat acceptarea ei accesiune = incorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru, fiecare avand proprietarii diferiti. Proprietarul bunului mai important, considerat principal, devine si proprietar al bunului mai putin important sau accesoriu. acciza = taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate. achiesare = a incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un drept, o hotarare acont = 1. parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare;2. suma platita anticipat drept garantie pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii. acoperire bancara = garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in gaj, cupoane de obligatiuni ajunse la scadenta

1

acoperire la termen = o operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma de bani cu acelasi termen de rambursare acoperire monetara = cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune si exprimata intr-un procent din suma totala a emisiunii de bancnote, cu scopul evitarii inflatiei prin excedent de moneda, respectiv mentinerea stabilitatii monetare acord = consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic acord barter = un schimb de marfuri de valori egale intre doua firme, fara interventia transferurilor banesti acord de cliring = acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur, indiferent de provenienta comerciala sau financiara a acestor datorii acord swap = acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie, la cerere, o suma de bani in valuta proprie, in cadrul unui plafon prestabilit acreditare = imputernicire data unei persoane prin scrisoare de acreditare, intr-o calitate diplomatica acreditiv = document prin care o banca, la cererea clientului sau deschide unui tert un credit pentru o suma si o durata determinate, la o agentie sau o banca corespondenta. Este un angajament al bancii, facut la cererea clientului sau, de onorare a unui document sau cerere de plata; acesta poate fi un acord de onorare a platii sau o declaratie ca banca este autorizata sa onoreze plata. Acesta presupune ca in contul clientului la banca emitenta a acreditivului, exista suma necesara acoperirii creditului si care nu va putea fi utilizata decat in acest scop. acreditiv cesionat = acreditiv care ii da dreptul beneficiarului sa faca o declaratie de cesiune pentru o parte din suma, pentru unul sau mai multi beneficiari terti (cere bancii sa plateasca direct pe subfurnizorii de marfuri sau servicii) acreditiv cu plata diferata = acreditiv cu plata amanata pana la 60 de zile acreditiv revolving = forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce se consuma, a sumei prevazute initial, pana la valoarea sa nominala, pe toata durata de valabilitate a acreditivului acreditiv stand-by = acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre beneficiar, prin care acesta intocmeste la banca o cerere de plata pentru ca banca sa efectueze plata act = document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie actionar = Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni. actionariat = totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii actiune = hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend. actiunea = un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda

2

activitati cu risc major = acele activitati care. actuar = specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si. pe piata de capital.activ = se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele activ circulant = sinonim cu activ curent. datorita destinatiei si naturii lor. in titluri de stat. active fixe = sunt toate valorile economice imobilizate. la planurile apropiate ori indepartate. echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati). alpinism. in cele mai dese cazuri materializat intr-un titlu. un activ financiar este un drept. la problemele ce se pot ivi in activitate si in tot ce priveste societatea in general adunare generala a actionarilor = prescurtare AGA. in obligatiuni. activ comercial = acelasi lucru cu activ de exploatare activ curent = acelasi lucru cu active circulante activ de exploatare = este format din activul circulant si imobilizari. pe piata interbancara. si anume: lichiditati. cu exceptia acelora legate de particularitatile ei (ciclu lung de fabricatie). la care se adauga cladiri. decide cu privire la problemele majore ale societatii. nu au vocatia sa ramana durabil in intreprindere.etc. sporturi acvatice (cu motor). ansamblul elementelor patrimoniale care. in sensul ca isi pastreaza forma initiala. consimtire. cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni. exprimare scrisa aderarii la ceva adunare generala = organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea. ci sunt considerate ca atare in virtutea unei conventii sau acceptiuni date prin legi sau alt gen de reglementari fictive (cheltuielile de constituire a firmei. aceste activitati pot fi. destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor. pe piata bursiera etc. in cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in credite. luate individual. pe o perioada mai mare de un an. privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani. dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii. de crestere a capitalului.) activ financiar = intr-o acceptiune larga. ademptiune = luare in posesiune sau acceptare a unui beneficiu adeverinta = dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt adeziune = alaturare. in general. ateliere ce permit exploatarea comerciala activ fictiv = active care nu au existenta de sine statatoare. prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice probleme care intereseaza societatea in cauza 3 .. scufundari acvatice. in intelesul prezentelor conditii de asigurare: sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager). prin caracteristicile lor. sunt tranzactionate in cadrul pietei financiare active = totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic. la probleme financiare acumulare de capital = cresterea capitalului unei firme sau tari adaosul comercial = suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata. antreneaza un risc major pentru aparitia unei cereri de despagubire. instalatii de productie. terenuri.

acelasi lucru cu factoring afin = inrudit. drepturi) alocatie = suma de bani provenita de la bugetul de stat. contracte de asigurare cu tertii. sa negocieze sau sa incheie. in numele si in contul Asiguratorului. moneda Emiratelor Arabe Unite affacturage = termen provenit din limba franceza. incheind tranzactii in numele clientilor si in conformitate cu dispozitiile primite de la acestia agentia de turism = unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora. pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori."American Stock Exchange" (Bursa de Valori/actiuni din SUA) amiabil = (despre litigii. prin care o banca imputernicita in acest sens de CNVM poate oferi. prima platita pentru schimbul unei devize contra alteia. gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii. agio = termen cu trei semnificatii: 1. un bun sau o creanta ambalajele = obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului. ruda prin alianta afretare = termen naval. prin acelasi termen se desemneaza provizonul destinat sa tina cont de deprecierea unui post din activul bilantului al pari = la paritate. pe baza de contracte. compara si caracterizeaza activitatea economica a unei tari. dupa anumite reguli. pentru a-si garanta datoria. AMEX = abreviere (din engleza) . servicii specifice de custodie agent de asigurare = persoana fizica sau juridical abilitata. inchiriere a unei nave comerciale pentru transportul marfurilor de la un port la altul agent custode = agent de compensare si decontare colectiva. adaos la valoarea nominala a unui titlu financiar. obtinut prin insumarea. reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol. situatie in care cursul legal al monedei (valoarea nominala) si cel comercial (valoarea de piata) sunt egale alienabil = care pot fi instrainate in conditii legale (despre bunuri.AED = cod monetar ISO pentru dirham. specifica dreptului adminsitrativ. adaos la un pret agregat = un indicator sau marime statistica cu care se masoara. amenda = sanctiunea contraventionala cea mai importanta. destinata satisfacerii anumitor nevoi personale si/sau colective alonja = pagina atasata unei cambii sau actiuni nominative si destinata andosarilor succesive amanet = contract prin care un debitor remite un gaj unui creditor. agent de bursa = persoana numita de comitetul de bursa sa indeplineasca functia de intermediar ce inlesneste incheierea tranzactiilor la bursele de efecte. a unor operatii. in baza autorizarii asiguratorului. actiuni si schimb sau la bursele de marfuri si valori. pe cale diplomatica 4 . fluxuri sau rezultate economice realizate de agentii (unitatile) din tara respectiva ajustare de valoare = expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei. 2. conflicte) rezolvat prin negociere.

pe versoul unui cec. se mai numeste si amortizare contabila sau economica. a titlului cambial care a fost sustras. Prin instalatii de apa se inteleg urmatoarele: conducte de alimentare cu apa. se mai numeste si amortizare fiscala. apa de conducta = apa scursa din instalatiile de apa in urma unor avarii accidentale la acestea sau operatia de daramare ori evacuare in urma scurgerii apei. efectuata inainte de executie sau de cumparare anuitate = denumirea specializata a ratei fixe si este compusa din "principal" (suma care se plateste din valoarea creditului) si "dobanda" (dobanda aferenta creditului). a unui serviciu sau a unui produs. analiza dosarului = completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru obtinerea unui credit / imprumut. amortizare degresiva = presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor. iar in urma analizei se stabileste daca solicitantul va fi creditat sau nu. amortizare lineara = presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor. asupra cheltuielilor de exploatare. pierdut sau distrus. amortizare = partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor. 5 . tiparit pe ambele fete. pentru a transmite unei terte persoane creanta pe care o reprezinta. operatiune ce se concretizeaza in cumularea dobanzii scadente si neachitate cu suma datorata si aplicarea in continuare a dobanzii la valoarea astfel rezultata. instalatii de climatizare si instalatii de stingere a incendiilor. armaturi etc. pe durata normala de utilizare. in primul an de folosinta. anatocism = capitalizare a dobanzii unei sume imprumutate. asupra cheltuielilor de exploatare. numele persoanei imputernicite sa incaseze contravaloarea cecului andosare = depunere de catre purtatorul unui efect de comert la ordinul sau. cu scopul de a da astfel posesorului acelui titlu posibilitatea de a-si exercita drepturile cambiale amortizare a capitalului social = operatia care consta in rambursarea integrala sau partiala a capitalului social catre actionari.amortisment = stingere treptata a unei datorii. dotari legate de reteaua de conducte (obiecte sanitare. pe durata normala de utilizare. amortizare a cambiei = anularea pe cale judecatoreasca dupa o procedura speciala. inainte de lichidare. etc. in blocuri a 100 de file. se mai numeste si amortizare fiscala. angajament de plata = formular tipizat fara regim special (cod 14-8-2/a). a semnaturii sale pe dosul efectului. instalatii de incalzire cu apa calda sau abur. a unei rente. format X6. fara a se reduce din capitalul social amortizare a datoriei = plata treptata a datoriei (cerditului) din surse special create in acest scop intr-un fond de amortizare amortizare accelerata = presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare. se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii. sinonim: dobanda la dobanda andosa = a indica. Andosarea este modalitatea fireasca de transmitere a unui efect de comert la ordin (titurile la purtator pot circula prin simpla inmanare).). serveste ca angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii aniversarea politei = fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare antecalculatie = calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari.

numerotate. Asociaţia Romana a Bancilor (ARB) înfiintata in 1991 este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta şi apara interesele profesionale ale membrilor sai – institutiile de credit.ro/) arbitraj = operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale acestora. de Cererea-chestionar si Conditiile de asigurare. precum si miscarea acestora in decursul timpului articol contabil = este format din contul corespondent debitor. (http://www. in acelasi timp. asigurat = partea care a achizitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri pentru o dauna prin polita. reglementat de Polita. ca parte la Contract. fiind despagubite orice tip de daune . asigurate impotriva degradarii. distrugerii sau sustragerii. cu exceptia celor indicate in mod expres ca fiind excluse. actuale sau viitoare. In domeniul financiar international arbitrajul consta in substituirea unei creante utilizabile intr-o anumita valuta si in anumite conditii cu o alta creanta utilizabila intr-o alta valuta si in alte conditii. in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale. arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare = baza de date la nivel national care asigura inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie. Atunci cand Asiguratul este una si aceeasi persoana cu Contractantul. dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop. mai multe elemente patrimoniale. notiunea de Asigurat preia si continutul notiunii de Contractant. contul corespondent creditor. gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic.arb. articolul contabil simplu = este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva. de Specificatie si de orice alt act aditional atasat contractului de asigurare. pentru a le revinde pe alte piete.ARB = Asociatia Romana a Bancilor. selectarea operatiunii din meniu etc. asigurare de viata = un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurari primeste o suma specificata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului asigurare tip "toate riscurile" = o acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres (asa cum este cazul la polita clasica). articol contabil de stornare = serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite.) 6 .distrugeri si avarieri produse din orice cauza. In domeniul bancar arbitrajul consta in cumpararea de valori pe anumite piete unde cursul lor este avantajos. asigurare = contractul de asigurare. dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza. snuruite si parafate. In schimbul valutar vinderea unei valute pentru cumpararea alteia se numeste tot arbitraj. arhivare = se face in conformitate cu prevederile legale. profitandu-se astfel de diferenta de curs. evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta. dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor. asigurator = societatea de asigurare ATM = automat bancar care permite retragerea de numerar si alte tranzactii bancare electronice (plati de telefonie fixa sau mobila si a altor servicii de utilitati publice. suma si data operatiei articol contabil compus = este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers. transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet) cu ajutorul unui card bancar si in baza unor instructiuni speciale (inserare PIN. cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare.

bazat pe principiul dublei inregistrari. balanta sah = de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare. banca corespondenta = banca ce opereaza ca un agent al unei banci straine. Avalul in gaj este actul prin care imprumutatul da drept gaj bancherului sau efecte de comert carora le garanteaza plata prin andosare.audit = examinarea situatiilor si raportarilor contabile ale unei companii. . auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei. banca centrala = banca investita cu functii de emisie a monedei si de manevrare directa sau indirecta a volumului si costului creditului la nivel national. Balanta cuprinde doua parti: . persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca. rezultatele sunt consemnate in cadrul unui raport care certifica daca. prin care se compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati. auditul extern este realizat de un auditor independent. in diagonala pe prima fila a unui cec. cu cat este acoperit cu mai multe semnaturi care garanteaza plata lui. declarata de tribunal. bancruta frauduloasa = acte de frauda in dauna creditorilor. fara sa se transfere mijloace banesti efective. efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor. prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o noua abatere. balanta de plati externe = tablou economic in care se inscriu si se compara platile si incasarile efectuate de o tara in relatiile sale cu alte tari. Un efect de comert are o valoare cu atat mai mare. Atributia principala a bancii centrale este de a asigura stabilitatea monetara si de a veghea la compatibilitatea acesteia cu expansiunea economica. echilibrati. organizeaza platile prin compensatie intre banci si joaca rolul de corespondent cu bancile centrale din strainatate. pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie. raportarile contabile examinate reflecta in mod real situatia financiara a companiei. de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor. Se mai numeste Credit Lombard. balanta de verificare = procedeu al metodei contabilitatii. in opinia auditorilor. distincta de tras. Ea regleaza lichiditatea. Bancruta atrage asupra acestuia in mod automat falimentul cu toate consecintele aferente. Se mai numeste overdraft. 7 . pe o anumita perioada. avans in cont curent = acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pana la concurenta sumei pentru care acesta in urma si-a deschis contul curent. care indica prezentarea la plata a cecului prin intremediul unui bancher. avansuri de trezorerie = sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului. garanteaza plata la scadenta a unui efect de comert. bancruta = stare de incetare a platilor din vina debitorului. barter = schimbul de marfuri/servicii de valori egale. barare = aplicare a doua bare paralele.prima evidentiaza formarea de resurse. avertisment = sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara. pe o perioada determinata de timp. avans asupra marfurilor = credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului. balanta = Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare. de tragator si de giranti. pentru a fi mobilizat. aval = act prin care o terta persoana.a doua evidentiaza utilizarea acestora.

BIRD = Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare . bilet la ordin = efect de comert prin care emitentul. patrimoniul agentului economic in intregul sau. confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat. la un anumit termen. sau la ordinul acestuia. BERD = Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare bilant = un tabel sau o situatie. birou emitent = inseamna Biroul . se recunoaste ca debitor al beneficiarului si se angajeaza sa plateasca din proprie initiativa beneficiarului. venitul cumulat al solicitantulului si al sotiei/sotului. birou = inseamna organizatia profesionala care este membra a Consiliului Birourilor si care a fost constituita conform Recomandarii nr.institutie financiara internationala cunoscuta si sub denumirea de Banca Mondiala. dezvoltarea. careia ii sunt cesionate toate drepturile decurgand din contractul de asigurare.(si/sau un membru al acestui Birou) sub autorizarea caruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor Biroului gestionar. care cuprinde. o suma de bani determinata. 8 . in conformitate cu prevederile Conventiei Tip Interbirouri. pentru gestionarea si regularizarea daunelor in conformitate cu prevederile Conventiei Interbirouri si legislatiei nationale. birou de asistenta = inseamna Biroul care este autorizat sa gestioneze si sa regularizeze o reclamatie. caracteristici locului de munca. in tara sa proprie. birou gestionar = inseamna Biroul (si/sau un membru al acelui Birou care actioneaza sub autorizarea acestuia) care are raspunderea. determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate. respectiv banca emitenta a scrisorii de garantie bancara. integrarea si cooperarea economica. informatiile sunt utilizate de catre banci la analiza dosarelor de credit pentru a vedea comportamentul financiar al potentialilor clienti. beneficiar garantie = subiectul caruia ii este platita despagubirea. avand ca actionari bancile comerciale care au intocmit o baza de date administrata de acesta si care cuprinde informatii legate de creditele contractate de persoane fizice. bon de comanda-chitanta = formular cu regim special de tiparire. biroul de credit = institutie privata. in expresie baneasca.Banca Reglementelor Internationale este o institutie financiara internationala. inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor. BEI = Banca Europeana de Investitii . sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei. dupa caz.baza de calcul a venitului = este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului . numit subscriitor.institutie a Uniunii Europene cu atributia de a favoriza prin acordarea de imprumuturi pentru investitii. boala profesionala = afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca. care poate fi venitul solicitantului. BIS = Bank of International Settlements . cauzata de factori nocivi fizici.precum si rezultatele financiare ale activitatii sale. adica mijloacele economice si sursele acestora. beneficiar = persoana indreptatita sau desemnata in contractul de asigurare sa incaseze sumele cuvenite cazul producerii unui eveniment asigurat.5. incasarea sumei de la client.birou platitor . chimici sau biologici. la un moment dat. unul din comitetele sale permanente este Comitetul de la Basel de supraveghere bancara care a elaborat Standardele Basel de adecvare a capitalului.

stat. caiet de sarcini = documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei. care a abrogat. Vezi Legea nr. intreprinderi. dupa ce au fost supuse cu succes unei testari functionale. capitalizare bursiera = valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din cotarea lor la bursa de valori 9 . iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite.daca se cere. rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este intotdeauna mai mare decat BUBOR. da ordin debitorului sau numit tras sa plateasca la o scadenta stabilita o suma de bani unei persoane desemnate. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata. bonuri de trezorerie = titluri emise pe termen scurt (maximum 540 zile) de catre stat (Ministerul de Finante) pentru procurarea de resurse de la agenti bancari sau nebancari. broker = persoana/firma care actioneaza ca intermediar intre vanzatorii si cumparatorii de titluri de valoare (cel mai adesea actiuni) si efecte de comert. Decretul-Lege nr. la stabilirea impozitelor si la intocmirea la zi a cartii funciare. intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta. prevazute pt. reprezentand imprumuturi pe termen scurt contractate cu populatia sau cu sistemul bancar. numit tragator. cadastru = Forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. bonul de consum = da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata. capital social = valoarea bunurilor aduse ca aport in societate. BUBOR = rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara.bonificatii = reduceri ale primelor de asigurare. cambie titlu de credit = de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. exprimata in moneda nationala.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare. capital = suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare. Au un grad ridicat de atractivitate prin garantia pe care o prezinta statul. capitalizare = crestere gradata prin adaugare. printre altele. o perioada de timp determinata. iar cateodata cu guverne straine sau cu organisme internationale. etc. in anumite conditii. buget = totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii. bonul de lucru = prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari. certificat de trezorerie sau obligatiune de stat desemneaza efecte publice. capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit. cambist = agent al unei institutii bancare specializat in comertul cu valuta. cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective. Termenul de bon de tezaur. beneficiarul. cambie = efect de comert prin care un creditor. bunuri gata de functionare = Bunurile sunt considerate ca fiind gata de functionare de indata ce procesul normal de functionare poate sa inceapa sau a inceput .

Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a unei companii. cesiune = reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului. 10 . cec = inscris prin care proprietarul unor fonduri depuse la o banca da ordin bancherului sau sa plateasca la vedere o anumita suma de bani in favoarea unui tert sau in favoarea celui care da ordinul. cumulat de la inceputul anului. cec de calatorie = instrumente de plata in suma fixa emise de catre o banca si destinate de regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate. cash-flow = diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii. hoteluri si restaurante. statii de benzinarie etc. pot fi nominative. certificat de depozit = hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp. Cecurile de calatorie sunt vandute atat de banca emitenta cat si de bancile corespondente ale acesteia. garantand cu contractul de asigurare. situatie in care acesta beneficiaza de garantia inlocuirii rapide a cecurilor la scurt timp de la anuntarea disparitiei lor. Centrala Riscurilor Bancare (CRB) = Centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri. amortizare si provizioane neexigibile. deci netransmisibile sau nenominative. card bancar = card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATMuri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri. contractelor civile. Ele pot fi decontate la orice sucursala a unei mari banci. cesiunea drepturilor de creanta se constituie in favoarea bancii cu titlu de garantie. comerciale sau de alta natura ale solicitantului. Acesta poate avea drepturi asupra salariului. adica la purtator. daca acesta nu o va executa.capitaluri proprii = capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul nerepartizat. cash collateral = depozitul bancar constituit de catre debitor/garant la banca la care se contracteaza un credit. De obicei. cesiunea = dreptul Contractantului de a obtine credite bancare. cenzor = persoana numita sa faca verificarea unei activitati. cash-flow brut este constituit din profit net. la magazine. precum si diverse plati sau transferuri electronice de la ATM-urile bancii emitente: in cazul unui card de debit operatiunile se efectueaza din disponibilitatile titularului. Acest depozit se face in vederea garantarii imprumutului si i se inapoiaza solicitantului numai dupa rambursarea integrala a creditului. Posesorul unor cecuri de calatorie are avantajul de a purta asupra sa "bani" fara teama de a-i pierde sau de a i se fura. pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare si intretinere. pe cand in cazul unui card de credit operatiunile se efectueaza in limita plafonului de credit acordat titularului de banca emitenta a cardului. cash-flow net cuprinde profitul net dupa scaderea impozitelor si a provizioanelor neexigibile. certificat de asigurare = document emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii. Acesta exprima limita maxima de autofinantare. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul. cautiune = contract prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza. primelor de asigurare. cec in numerar = document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani. cartea mare = se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic. magazine.

cheltuieli aferente deductibile = cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului. operatii (inclusiv costurile legate de acestea).. distruse sau disparute. curenta a unitatii patrimoniale si se refera la operatii de gestiune (despagubiri. spitalizare. cheltuieli de productie = sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare. in conditiile prevazute de lege. operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale.port paye . cheltuieli tehnologice = cheltuielile directe de productie aferente productiei asigurate. in conditii de confort si pret similare celor contractate. taxe si impozite. transport. penalitati platite. valoarea contabila a activelor cedate. cheltuieli exceptionale = reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala. amenzi. radioterapie. instalare. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme. ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera. medicamente si pansamente prescrise de medic. Vanzatorul trebuie sa incheie contractul de asigurare si sa achite prima de asigurare. terapie termica sau fototerapie.. pentru depriecerea activelor. tratament ambulatoriu. clauza suplimentara = amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard 11 . chitanta = document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.fracht si asigurare platite pana la (.locul de destinatie convenit) Termen INCOTERMS Livrarea sub conditia CIP comporta pentru vanzator aceleasi obligatii care incumba acestuia conform termenului CPT. fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale. la care se adauga insa si o obligatie suplimentara. cheltuieli de repatriere = cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. Cumparatorul trebuie sa ia nota ca vanzatorului nu-i poate pretinde decat o asigurare pentru acoperirea minima a riscului asigurat. pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale. CIP = Carriage and insurance paid to . pierderi din debitori diversi). efectuate pentru: examen medical. cheltuieli de livrare = cheltuielile de livrare includ costurile necesare pentru impachetare si ambalare. etc. punere in functiune. lipsuri la inventar. cheltuieli medicale = cheltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport care au o legatura cauzala cu acesta. donatii si subventii acordate.assurance comprise jusqu'a . cifra de afaceri = suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data. cheltuieli inregistrate = in avans sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans. diagnostic radiografic. cheltuieli nedeductibile = sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza. clauza = prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.cheltuieli = sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale. cheltuieli in legatura cu curatarea locului in caz de dauna = tariful de piata pentru executarea acestui tip de lucrari. pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania. inclusiv pentru transportul multimodal. pentru lucrarile executate si serviciile prestate. Termenul CIP poate fi utilizat pentru orice modalitate de transport. anume aceea de a plati asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau de avariere a marfii in timpul transportului.

cont de card = cont bancar aferent fiecarui card emis. 12 . comisionar = persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu. cont curent = mijloc de evidenta de o forma speciala. comision = suma cuvenita pt. compensare/clearing = procedeu de decontare intre doua sau mai multe parti. coeficient de indatorare = indicator care caracterizeaza gradul de autonomie financiara a unei companii adica independenta sa fata de creditori. debitoare si creditoare unele fata de altele. conosament = documentul aferent unei incarcaturi pe vas. Se calculeaza ca un raport intre capitalurile proprii si datoria pe termen lung si mediu (sau datoria totala care cuprinde si pasivul exigibil pe termen scurt) coeficient/indicator de lichiditate = raport care pune in evidenta. Se foloseste mai frecvent termenul de pool bancar sau sindicalizare de credit.clearing = sistem de plata prin compensare. desfasurarea unei activitati. functioneaza in regim de cont curent. cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat. consolidare = integrarea situatiilor contabile ale unei companii subsidiare /sucursale in bilantul grupului sau al societatii mama. consortiu bancar = grupare non institutionala de banci care isi impart realizarea unui credit in beneficiul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client. fara numerar. colationare = confruntarea unei copii cu originalul comanda = document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale. dar in contul altor persoane fizice si juridice. comodat = imprumut acordat gratuit. in Romania. in schimbul unor sume de bani. care permite limitarea folosirii mijloacelor de plata la regularizarea soldului net al acestor relatii. dar pe numele comisionarului.procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp. comision la administrarea creditului = serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului. relatia care exista la un moment dat intre datoriile pe termen scurt inscrise in pasiv si totalul capitalurilor circulante care figureaza in activ. cont bancar = aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca. in conturile de depozit si de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind intotdeauna purtatoare de dobanda. si uneori cantitativ. titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime. contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment. operatiunile de compensare intre banci se realizeaza prin intermediul TransFond. comitent = persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau. existentele de mijloace. pornind de la bilantul unei companii. in care se reflecta in expresie valorica.

in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate. Fisele tehnologice. contract de management = acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica. contractul de optiuni negociabile a aparut prima data in SUA in anul 1973. Contractele de optiuni negociabile se incheie pe piata bursiera. contract de tip unit linked = un contract de Contul Contractantului Asigurarii (in cazul contractelor de tip Unit Linked): Un cont individual in care sunt varsate primele platite de contractantul politei si care este administrat de societatea de asigurari contract de transport de marfuri pe calea ferata = conventia incheiata intre un client si Asigurat pentru deplasarea in spatiu a marfurilor. riscul lui limitandu-se la pierderea primei (pretul platit pentru cumpararea dreptului de optiune) pe care o plateste in momentul semnarii contractului. contract de asigurare = Polita de asigurare. ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie. ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere. contabilitate = stiinta economica. contract de asigurare cu suma asigurata redusa = contractul de asigurare in care contractantul asigurarii decide incetarea platii primelor de asigurare iar contractul incheiat initial este modificat. continuitatea activitatii = impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate. contract de achizitie publica = contract incheiat in forma scrisa. in schimbul unei plati si incheiat conform normelor legale in vigoare. si un manager caruia ii este incredintata organizarea. de tip Unit Linked in care contractantul asigurarii inceteaza plata primelor de asigurare.cont escrow = este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor. a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor. precum si anexele la Polita (Cererea de asigurare. furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare. Specificatia. Raportul inspectiei de risc. suma asigurata sa fi ajustata la valoarea actuala a contului contract de comision = contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) preda Comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie. in conditiile Regulamentului de transport aplicabil. contabilitatea de gestiune = denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntA¡: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor. Conditiile generale si/sau speciale de asigurare. 13 . astfel incat. contra unui pret. iar contractul incheiat initial este modificat. in acest context. in calitate de proprietar. intr-un moment conjunctural considerat de el favorabil. alte acte sau documente aditionale). Din punct de vedere istoric. activul consemnat in cuprinsul contractului (activ suport. intre autoritatea contractanta si contractant si avand ca obiect furnizarea de bunuri. de a vinde partenerului sau sau de a cumpara de la partenerul sau. si este util in cazul in care unul dintre ei nu-si achita obligatiile contractuale. a rezultatelor acestora. iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant. iar prin exceptie se incheie si pe piata bancara cand se refera la schimbul valutar. contract = act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice. prestarea de servicii sau executia de lucrari de constructii. marfa stabilita in prin contract. activ subiacent) sau de a renunta la utilizarea optiunii. suma asigurata va fi recalculculata. gestionarea si conducerea activitatii proprietarului in baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile. contract de optiuni negociabile = Produs bursier standardizat prin care cumparatorul optiunii isi cumpara dreptul de a se pronunta la scadenta sau pana la scadenta. fiind proportionala cu valoarea primelor deja platite contract de asigurare liber de plata primelor = un contract de asigurare.

pretul este actualizat in fiecare zi de bursa prin marcarea la piata (marketing to market). creditul ipotecar este un imprumut acordat unei persoane pentru achizitionarea unui bun imobiliar (locuinta. creditor chirografar = creditor care are prioritate in fata altor creditori in situatia lichidarii unei companii. creditul documentar este o tehnica de decontare a unei operatiuni comerciale in derularea careia banca mandatar al debitorului emite un acreditiv in baza documentelor de expeditie a marfurilor. la care Romania este parte. adica pe calea incheierii de operatiuni de sens opus (operatiune de vanzare pentru stingerea unei obligatii de cumparare si operatiune de cumparare pentru stingerea unei operatiuni de vanzare).elementele contractului sunt tipizate. conventia "CMR" = reprezinta "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele". destinatie. b. in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre ei. Creditul de consum este acordat persoanelor fizice in scopul achizitionarii de bunuri de consum cu plata in rate. in baza unei notificari. contract traditional = un contract care are doar componenta de protectie contractantul asigurarii = persoana care incheie contractul de asigurare si care se obliga sa plateasca primele de asigurare conform acestuia contractul colectiv de munca = se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. contractul de calatorie (contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice) = acordul de vointa dintre asigurat si turist. valuta.foloseste contul de marje (margin). cotatie bursiera = listarea la bursa de valori a pretului unei valori mobiliare (actiune. creditul revolving sau creditul cu reinnoire automata se acorda unui client intr-o suma determinata si este reinnoit pe masura rambursarii. pe care il administreaza agentia de brokeraj impreuna cu casa de compensatie financiara. Creditele se definesc dupa durata. teren). prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca. ca o facilitate. 14 . credit comercial = este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri. spre deosebire de contractul forward. ce confera fiecarei parti posibilitatea de a-l compensa. contractul futures se poate stinge prin corelatie negativa. oricand pana la implinirea termenului si posibilitatea de a-si executa obligatiile contractuale la scadenta cuvenita. operatiune de care se ocupa agentia de brokeraj si casa de compensatie financiara globala. moneda etc. acesta constituind totodata garantia creditului. care poarta si denuirea de operatiune de offsetting. credit bancar = imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara. care prevede obligativitatea livrarii efective a activului contractat. care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat. valori mobiliare sau orice activ financiar selectiv. clientilor. Conflictele ce apar ulterior sau. pierderea pentru cealalta parte sunt preluate in evidenta contului de marje. pretul din acest gen de contracte se reactualizeaza zilnic prin asa zisa "marcare la piata" (marketing to market). dupa caz. admis de regulamentul bursei). credite angajate = suma totala la un moment dat a creditelor de orice fel inregistrate de o anumita persoana. cu clauze uniforme. Trasaturile specifice ale unui contract futures sunt: a. bon de trezorerie etc. garantiile aduse.) creanta = dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine contravaloarea acesteia. calculat la casa de compensatie. c.in practica bursiiera se cunoaste sub denumirea de "activ" (marfa. Contract elastic ce se negociaza si se incheie pe piata bursiera. vanzator). Tot spre deosebire de contractul forward.obiectul contractului . rezultatele actualizarii pretului sunt: profitul pentru o parte. d.contract futures = Contract de vanzare-cumparare. Contractul poate fi lichidat oricand. Pana la termenul final de reglementare poate fi lichidat oricand prin offsetting sau prin plata diferentei dintre pretul contractual si pretul conjunctural din momentul lichidarii. obligatiune.

dauna (paguba) totala = furtul sau avarierea bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea. data de expirare a contractului de asigurare = data la care se termina valabilitatea contractului de asigurare data intrarii in vigoare a contractului de asigurare = data la care este emisa polita de asigurare datorie = obligatie contractata fata de un tert. inclusiv dobanzile aferente. din care se scad. o creanta. debitul se actualizeaza in functie de rata inflatiei. deficit = soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile. astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea. insumat cu numarul de nave avand la bord personal navigant roman. scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari.creditul punte = imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar. cuantumul garantiei (pentru societatile comerciale care sunt proprietare de nave) = valoare ce se stabileste in functie de numarul de nave aflate in managementul propriu. debit = datorie. urmatoarele: sumele (avansurile) achitate de clienti. deficitul corespunde soldului negativ al balantei comerciale (importuri mai mari decat exporturi) sau al balantei de plati (exporturi de bunuri si incasari din prestari de servicii pentru straini inclusiv turism si servicii bancare mai mici decat importuri si plati pentru prestari de servicii inclusiv de turism si bancare efectuate in strainatate pentru nationali) depreciere = diminuare de valoare. 15 . dauna (paguba) partiala = avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate. alte lichiditati puse la dispozitia creditorului pentru garantarea rambursarii creditului. datorie neta = valoarea totala a creditelor. debitor = solicitant credit/imprumut. care are drept contrapartida din punctul de vedere al acestuia din urma. aflate sub diverse contracte de operare cu persoane fizice sau juridice straine. debitul = sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. in cursul unei perioade date.. inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar depasi 85 % din suma asigurata. garantiile lichide: depozite constituite la banci. care nu dispun pe moment de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea imobilului. dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care intentioneaza sa o vanda pentru a constitui avansul. dauna = prejudicial material ori financiar aparut in urma producerii riscului asigurat. dupa caz. scrisori de garantie bancara etc. cupiura = unitate monetara inscrisa pe o moneda sau bancnota curs de schimb = pretul la care o valuta poate fi cumparata cu o alta. cuantumul prejudiciului = reprezinta contravaloarea raspunderilor. reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente. in cazul schimburilor internationale. determinata pe plan intern de inflatie si pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb. in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei. coloana din stanga a unui cont in care se inregistreaza datoriile. costurile si cheltuielile in sarcina Asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat.

exercitiu = perioada de timp pentru care sunt evidentiate rezultate financiare intr-o companie sau organism public. dobanda compusa comporta aplicarea ratei dobanzii nu numai la suma initiala ci si la suma capitalizata (adaugata la suma initiala) a dobanzilor. reducerea emisiunii de moneda etc. mediu si lung). EURIBOR = abreviere pentru sintagma Euro Interbank Offered Rate. Dobanda este o cheltuiala pentru banca in cazul depozitelor deschise clientilor si un venit in cazul imprumuturilor acordate. eveniment asigurat = eveniment pentru care se incheie contractul de asigurare cind acesta s-a produs. documente de transport = scrisoare de trasura sau alte documente asemanatoare. asiguratorul va plati suma asigurata beneficiarului politei excedent = Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi. pentru daunele produse in urma manifestarii riscurilor asigurate. efect de comert = inscris negociabil care constata o creanta de o anumita valoare. Se mai numeste efect de parghie. dupa caz. pentru a facilita citirea manuala sau automata a acestuia. platibila imediat sau in termen scurt: cambia. exigibil = parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt. Se mai numeste overdraft. dobanda = pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate. 16 . embosare = inscriptionare in relief a datelor de identificare ale unui card bancar. efect de levier = expresie care desemneaza efectul de ameliorare exercitat de nivelul datoriilor asupra rentabilitatii capitalurilor proprii ale companiei. de regula exercitiul financiar acopera o perioada de 12 luni care in general se suprapune cu anul calendaristic. Asiguratului sau Beneficiarului asigurarii. dividend = parte din profitul unei companii atribuita fiecarui actionar proportional cu numarul de actiuni detinute. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata. dezinflatie = reducerea inflatiei intr-o economie prin cresterea fiscalitatii. acest efect se produce numai cand rentabilitatea unei operatiuni este superioara costului capitalurilor de imprumut care finanteaza aceasta operatiune. Dobanda simpla este dobanda calculata la suma si neadaugata la aceasta. adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii. eligibil = sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un imprumut/credit. devalorizare = diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului. disponibilitati = totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau pe termen scurt: lichiditati sau titluri de creanta care pot fi convertite rapid in lichiditati.descoperire de cont = facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decat cea existenta. situatie contrara deficitului sau penuriei. cecul. biletul la ordin. practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in euro. Devalorizarea poate ajuta o tara sa isi diminueze deficitul balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de importuri. despagubire = suma platita de Asigurator.

futures = operatiune comerciala cu valori mobiliare. faliment = situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare judecatoreasca. iar aderentul cedeaza factorului. garantie bancara de buna executie = depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul caruia i s-a atribuit contractul de achizitie publica. care poate fi dupa caz: . constituite pe toate categoriile de teren.avizul de cesiune a creantei. fransiza temporala = perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in Polita. in cazul in care acesta din urma este incapabil sa le achite. fondul cinegetic al Romaniei = se compune din unitati de gospodarie cinegetica. modalitate de finantare a comertului exterior care utilizeaza in mod combinat mai multe tehnici bancare bazate pe operatiunile cunoscute de scontare. prin care factorul asigura finantarea. denumite fonduri de vanatoare. . gaj = obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei. FED = Federal Reserve System . Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita "aderent". . forfetare = 1. urmarirea creantelor si protectia impotriva riscurilor de neplata. fond de plasamente financiare = fondul Asiguratului. furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau o institutie financiara specializata. 17 .avizul de prelungire a avizului de garantie initial. garantie = bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor. indiferent de proprietar si astfel delimitate. impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila. avizul de stingere a avizului de garantie initial. poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze. cu titlu de vanzare sau de gaj. valuta sau marfuri cu livrare/executare la un termen viitor. avizul de nulitate a contractului de garantie. format din partea de investitii alocata din prima de asigurare.avizul de constituire a garantiei. daca este cazul. girant = persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert. 2. si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate. FMI = Fondul Monetar International . avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie.factoring = forma de finantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. denumit in continuare aviz de garantie initial. fransiza = partea de dauna care ramane in sarcina Asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat. pentru care nu se platesc nici un fel de sume asigurate sau compensatii. denumita "factor". administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui judecator sindic. incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora.organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international. creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti. operatia prin care o creanta in valuta este cumparata cu renuntarea la dreptul de regres asupra vanzatorului creantei formular de aviz de garantie = documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra unui bun.avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acestuia prin avizul de garantie initial si avizul modificator.ansamblu de institutii care isi asuma in Statele Unite functiile de banca centrala. . 3.

IAS = Standardele Internationale de Contabilitate. reprezentand valoarea actualizata a sumei asigurate. indemnizatie de asigurare = suma platibila la aparitia evenimentului asigurat. in cazul contractelor traditionale insolvabilitatea = situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor. utilizat ca element de securitate pe cartile de plata. hartie de valoare = orice titlu constituind suportul unei creante sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piata. echipament pus la dispozitia comerciantilor de bancile emitente de carduri. partiala sau totala a asiguratului de a presta o activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident invaliditate permanenta = reducerea potentialului fizic. in legatura cu activitatea profesionala a participantilor la procesul de munca. holograma = simbol/desen tridimensional. inspectie de risc = vizualizarea si verificarea starii generale. imprinter = cititor manual de card. care poate fi calculata ca parte a activului unei companii. in mod separat de valoarea activelor tangibile. invaliditate = incapacitatea permanenta. home-banking = sistem de derulare a operatiunilor bancare care se bazeaza pe conexiunea intre computerul aflat la domiciliul sau sediul clientului si computerul bancii.goodwill = buna reputatie a unei companii. cu ajutorul caruia se imprima imaginea caracterelor embosate ale unui card bancar pe toate exemplarele facturilor sau chitantelor emise pe numele titularului respectiv de card. indemnizatia de asigurare = valoarea maxima stabilita intre suma asigurata specificata in contractul de asigurare si valoarea contului detinut de Contractantul asigurarii la data producerii evenimentului asigurat. 18 . deciziile scrise sau verbale ale conducatorului direct. achizitionare de mijloace de productie. si integrata in valoarea de piata a acelei companii. IFC = International Finance Corporation . pentru a preveni falsificarea acestora.companie subsidiara a Bancii Mondiale care acorda imprumuturi companiilor private. ale autovehiculelor aflate sub incidenta asigurarii. ipoteca = cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil. constatata in termenul prevazut in conditiile de asigurare si nesusceptibila de ameliorari. garantie in contractele de credit. in cazul cotractelor de tip unit linked. psiho-senzorial sau intelectual. incetare de plati = situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor. regulamente de organizare si functionare. dividende sau castiguri de capital. precum si conformitatea documentelor prezentate. indatorire de serviciu = orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca sau conventia civila. regulamente de ordine interioara. investitie = plasament de bani in valori mobiliare aducator de venit sub forma de dobanda. provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala.

R. companie). in cazul leasingului financiar locatorul se limiteaza doar la finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului. in virtutea unui acord contractual.10. bon de trezorerie.802/1999 privind adoptarea regulamentului pentru asigurarea si functionarea A. certificat de depozit. V . option = dreptul de a cumpara sau vinde marfuri. in mod unilateral. in mod colegial. Controlul unei activitati economice este conjugat atunci cand el este exercitat.) modalitate de plata = tehnica de derulare si efectuare a unei plati. pe cand in cazul leasingului operational locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor. leasing operational = locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor. marja bruta de autofinantare = cash-flow.R.E. rambursat) un instrument financiar (depozit. credit etc. Nici unul dintre antreprenori nu este in masura sa controleze. nr. sa supravegheze arhiva. este exprimata prin indicatorul de lichiditate. 45 (2) din cap. conform prevederilor H. numerar = mijloace de plata formate din monede si bancnote.1999. pe o perioada de timp determinata.Legea 99/99) pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii publicata in Monitorul Oficial 499/15. operator autorizat al arhivei = orice persoana fizica sau juridica autorizata sa inscrie in arhiva. leasing financiar = locatorul ajuta finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului. calculat ca raport intre activele lichide si pasive. marja = diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia. LIBOR = rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce. marja neta de autofinantare = cash-flow net sau profitul net (dupa scaderea impozitelor) la care se adauga provizioanele neexigibile. sa acceseze avizele de garantie si. marja bruta de autofinantare actualizata sau venitul net actualizat reprezinta diferenta intre suma incasarilor actualizate si platile actualizate aferente realizarii unei eventuale investitii.joint venture = Acord contractual prin care mai multe persoane convin sa realizeze o activitate economica supusa unui control conjugat (concomitent). in decursul unei anumite perioade. obligatiune. sau orice alte reglementari ulterioare referitoare la acest concept. pentru o suma si o durata determinate. diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca. marja neta de dobanda = se calculeza ca raport intre veniturile nete din dobanzi si activele valorificabile totale. 19 . Acordul contractual poate sa distinga decizii ce solicita aprobarea tuturor antreprenorilor si cele ce pot sa fie luate cu o majoritate determinata. valute. autoritate locala. rascumparat. dupa caz. a unui echipament sau a altor active fixe. lichiditate = capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. (vezi art. la un pret fix .G. cu persoana care l-a subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda fixa platibila la intervale regulate pe perioada imprumutului.M. obligatiune = titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana juridica (stat. contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului. activitatea intreprinderii de tip joint-venture. leasing = tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de inchiriere a unei proprietati imobiliare. maturitate = data la care este platibil (incasat.G. Controlul conjugat nu presupune ca toate deciziile intreprinderii "joint-venture" sa fie luate in unanimitate de voturi. Un atare control nu poate sa apara in societatile cu un actionar majoritar. valori mobiliare.

polita de asigurare = documentul emis de Asigurator in baza si cu respectarea prezentelor conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare. pasiv = totalitatea obligatiilor ce ii revin unui subiect economic. inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar. perioada de generare a creantelor = intervalul de timp pentru care s-a incheiat conventia cadru de asigurare. perioada asigurata = perioada pe parcursul caruia Asiguratorul. 10. perioada de asigurare a politei = intervalul de timp egal cu perioada de valabilitate a contractului de leasing. perioada decontata = perioada de timp pentru care s-a platit prima de asigurare si la sfarsitul careia se face regularizarea acesteia in functie de veniturile efectiv realizate. perioada de asigurare.). sau viager. pensie privata capitalizata = valoarea fondului de plasamente financiare la finele contractului de asigurare care ii revine Asiguratului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5. contrapartida activului in cadrul bilantului. in schimbul incasarii primei de asigurare. in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani intr-o anumita limita peste soldul existent in cont. este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate. 20 de ani. obligatiuni. plasament = investitie baneasca in active. perioada de gratie = o perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei. statii de benzinarie etc. paritate = curs de schimb. in acest interval Societatea plateste Asiguratului sau Beneficiarului renta. Aceasta cuprinde: formularul de polita. 15. prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii/polita. in care nu se aplica penalitati. prima de asigurare. conform planului de pensie. conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii.. bonuri. magazine.overdraft = descoperire de cont. POS = terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri. fransiza) in care se incheie asigurarea unui risc specificat. in vederea obtinerii de venit. 20 . 15. actiuni. conditiile de asigurare precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre Asigurat si Asigurator ca facand parte din Contractul de asigurare. depozite etc. polita ramane valabila in toata aceasta perioada perioada de plata a primelor = perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare perioada de plata a rentelor = intervalul de timp ce debuteaza odata cu expirarea contractului. 10. facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice. pensia privata de urmas = suma de asigurare plus valoarea fondului de plasamente financiare care ii revin Beneficiarului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5. sau viager in momentul in care survine decesul Asiguratului in perioada de asigurare. 20 de ani. preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat polita de asigurare si sa platit prima de asigurare. PIN = numar de identificare personal.

pentru finantarea unei operatiuni economice. prerogativele managerului = activitatea depusa de manager constand in aplicarea strategiei si politicii de dezvoltare a societatii comerciale.in momentul incheierii contractului de asigurare . astfel prima de asigurare poate fi unica: Contractantul plateste anticipat o singura suma pentru intreaga perioada de asigurare sau fractionara: Contractantul plateste o suma fixa la interval de 3. in asteptarea mijloacelor de finantare permanente. angajarea si concedierea personalului salariat. viitoare sau eventuale.prefinantare = alocare de resurse. 21 . Spre exemplu. cu exceptia transmiterii sau constituirii unui drept real. randament = raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament. prejudiciu = vatamare corporala sau deces al unei persoane. prestatia de a da = indatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real prestatia de a face = indatorirea subiectului pasiv de a efectua o lucrare. prestatia vanzatorului de a preda bunul vandut. 6 sau 12 luni. selectarea. cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.pentru toata perioada asigurata. negocierea contractului colectiv si individual de munca. punct mort = pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca profit. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. reprezentarea societatii in raporturile cu tertii. separat de prima esalonata prima unica = prima platita integral . incheierea de acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale in limita imputernicirii acordate prin contract si/sau lege precum si orice alte abilitari stabilite prin contract. cu exceptia situatiilor in care vatamarea sau decesul a survenit din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu decurgand dintr-un contract de munca sau de ucenicie incheiat de acea persoana cu Asiguratul. in general. conceputa impreuna cu consiliul de administratie al acesteia. prima esalonata = prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor prima suplimentara (in cazul contractelor de tip unit linked) = prima platita sub forma unei prime unice. provizion = suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale. avarierea sau distrugerea de bunuri care nu apartin Asiguratului sau unui prepus al sau. produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare. proportia de alocare a primei (in cazul contractelor de tip unit linked) = modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investitii. orice prestatie pozitiva in favoarea subiectului activ. cu titlu provizoriu. program de investitii financiare = un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza. pret de cumparare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii pret de vanzare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii prima de asigurare = suma (in lei) ce trebuie platita de catre Contractant conform tabelului de prime in schimbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate. un serviciu si.

avand drept consecinta o paguba. vanzatorul efectului este de acord sa plateasca aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra in posesia sumelor care i se cuvin in urma unor operatiuni comerciale. sau Beneficiarului. conform planului de pensie stabilit in cererea de asigurare a pensiei private. scont = operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui efect de comert de la beneficiarul acestuia inainte de ajungerea la scadenta. risc = eveniment viitor. in conformitate cu prevederile legale in vigoare.L. posibil dar incert.raspunderea civila profesionala = obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau. cu caracter aleatoriu (intimplator). renta = suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului. reprezentanti = proprietarul. nu se negociaza la bursele de valori. capitalul societatii este divizat in parti sociale care. in desfasurarea activitatii sale profesionale. banca plateste vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert. in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. societate cu raspundere limitata (S. rata de baza a dobanzii = rata dobanzii anuale fixata de o banca. sindic = persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare. Membrii acestui tip de 22 . reescont = operatiune efectuata de o banca centrala in vederea aprovizionarii cu mijloace banesti lichide a bancilor comerciale. la finele perioadei de asigurare. In acest caz. se mai numeste judecator sindic. potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut.R. ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a acestuia. mai rapid decat daca ar astepta pana la scadenta efectului comercial. rentabilitate = capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit. prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta. bancile comerciale obtin in schimb mijloace banesti inainte de scadentele efectelor respective. pe baza vanzarii la banca centrala a unui portofoliu de efecte de comert scontate de ele. din culpa sa. scrisoare de garantie bancara = forma a garantiei de participare la achizitii publice sau alte contracte comerciale. care provoaca pagube. risc financiar = prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator. emisa in favoarea autoritatii contractante. exprimat in termeni financiari. socotita din momentul scontarii pana la scadenta. cand banca incaseaza de la debitor suma inscrisa pe efectul de comert. risc asigurat = posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare. operatiunea se lichideaza la scadenta efectului de comert. mai putin dobanda (taxa scontului). asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. revolving = credit cu reinnoire automata rezerva matematica = suma de bani pe care Societatea este obligata sa-i detina in orice moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare. sacrificare de necesitate = cazurile de taiere sau ucidere obligata a animalelor care nu mai pot fi recuperate economic. ce serveste ca termen de referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii sai. asigurandu-si in acest fel refinantarea. actionarii si alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte Asiguratul. probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale. in urma unor boli incurabile sau a unor accidentari.

taxa de rascumparare = taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s-a transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa. soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti. prin contractul de asociere. soldul initial si soldul final reprezinta soldul existent in cont la inceputul. Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S. societate de leasing = societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim. asa cum este trecut in planificare.C.N. unul pentru celalalt. toti asociatii au calitate de comercianti. contul bancar deschizandu-se pe numele firmei.societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale. raspunderea asociatilor. in cazul contractelor de tip unit linked . precum si de patrimoniul societatii.C. soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati. Trasaturile acestui tip de societate sunt: numarul minim de membri asociati este 2 . subcontractor = societatea cu care Asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai. subscris si varsat integral la infiintare.. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont. nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor in care. ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a administra. se considera. suma asigurata medie lunara planificata = valoarea medie lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie. este solidara si nelimitata. suma asigurata = suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste Beneficiarul in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare sau Asiguratul in cazul supravietuirii.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. rezultata prin valorificarea participarii la fondul de beneficii financiare. ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati. fiecare din asociati poate fi declarat falit.pentru a se putea incheia contractul de societate. conform legislatiei in vigoare. in practica. pentru obligatiile sociale. suma asigurata medie actuala = valoarea totala a inventarului viu din declaratiile lunare pe timpul perioadei de asigurare. Suma pentru care s-a facut asigurarea reprezinta maximumul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate. subasigurare = situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat. asa cum este trecut in planificare. in plus de aceasta. in principiu. solvabilitate = capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora. societatea.inainte de termenul de expirare a politei. fiind divizat in parti sociale care.impactul nemijlocit al fulgerului cu diferite obiecte. societati in nume colectiv (S. suma asigurata maxima actuala = valoarea maxima lunara a inventarului viu a tuturor declaratiilor lunare pe timpul perioadei de asigurare. asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv. transportator = persoana juridica autorizata sa efectueze transporturi de marfuri sau de persoane pe teritoriul Romaniei sau in trafic international. s-a convenit ca pot fi cesionate). ca urmare a greselilor dintre ei.N. 23 . Traznet . respectiv la sfarsitul perioadei. suma asigurata maxima lunara planificata = valoarea maxima lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie. Beneficiarul va mai primi o suma de bani. capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si/sau natura). sold = suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont. al carui cuantum nu poate fi precizat.

Dupa incheierea primilor trei ani de la inceperea contractului. identic (excluzandu-se orice rabaturi de pret. transport. in primii trei ani de la inceperea contractului. valoare de asigurare = limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare. conform clauzelor contractuale specificate in polita de asigurari. volatilitate = variatie/fluctuatie a pretului unui instrument financiar. unit initial (in cazul produselor de tip unit linked) = unit cumparat pe durata primului an de asigurare. careia i se transmite de catre locator dreptul de folosinta si posesie a bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing. independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp. reprezentand dreptul de a primi o parte din valoarea acestora. valoarea de rascumparare = suma de bani pe care Asiguratorul o plateste Contractantului in cazul in care acesta renunta la contract. 24 . instalare si punere in functiune precum si impozitele. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. unit de acumulare (in cazul produselor de tip unit linked) = un unit cumparat prin plata primei esalonate incepand cu al doilea an de asigurare sau prin plata unei prime suplimentare. cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori). intre parti aflate in cunostinta de cauza. uzura = deprecierea calitatilor unui bun. administrarea si plasamentul fondurilor. de bunavoie. valoarea justa = in contabilitate. dar incluzandu-se costurile de ambalare. utilizatorul (sau locatarul) = persoana juridica sau fizica/fizica autorizata. intrebuintarea. timp in care primele de asigurare au fost platite integral. care se ocupa cu primirea. Contractantul nu are dreptul de a isi rascumpara contractul. sau prin cresterea primei de asigurare ca urmare a ajustarii la rata inflatiei. bancherul debiteaza contul acestuia pentru a credita un alt cont. virament = mijloc de plata. operatiune bancara care consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul: la ordinul unui client.trata = cambie trend = tendinta fundamentala. montare. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre Utilizator. evolutia de lunga durata a unui fenomen economic. stabilita functie de vechime. asamblare. comisioanele si taxele vamale aferente) din care se scade uzura in raport cu vechimea. starea de intretinere si durata normala de viata a bunului asigurat. la expirarea contractului de leasing. trezorerie = departament financiar al unei companii. este suma la care poate fi tranzactionat (schimbat) un activ sau decontata o datorie. contractul capata o valoare de rascumparare. valoare de asigurare reala = pretul de cumparare al unui bun nou. valoare reziduala = valoarea la care. unit (in cazul contractelor de tip unit linked) = o diviziune a programelor de investitii. intrebuintare si starea de intretinere a acestuia. care se calculeaza conform documentatiei tehnice. valoare din nou = valoarea de comercializare din nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful