Dictionar de termeni juridici si economici

a fortiori = expresie din limba latina care inseamna "cu siguranta", "pentru acest motiv" a posteriori = expresie din limba latina care inseamna "din ceea ce s-a concluzionat" a priori = expresie din limba latina care inseamna "inaintea oricaror fapte", "inaintea oricarei experiente" ab initio = de la inceput (latina) ab intestat = ipoteza unei persoane decedate fara a dispune de patrimoniul sau prin testament; in acest caz opereaza succesiunea legala abandon= decizia de a renunta la un bun sau la un drept, de regula, de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege abatere= din punct de vedere al marketing-ului, diferenta intre calitatea reala a unui produs si calitatea pe care trebuie s-o indeplineasca conform prevederilor normelor tehnice de calitate abilita = a recunoaste unei persoane, in urma uneori a unui examen, o anume calificare abitatie = dreptul de abitatie este un drept de uz care are ca obiect o locuinta. El confera titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta proprietatea altei persoane, pentru satisfacerea trebuintelor de locuit ale lui si ale familiei sale. abjudecare = din punct de vedere juridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o hotarare judecatoreasca. abrogare = anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispozitii legale absorbtie = preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul activ al primei societati devenind aportul sau la capitalul social al celei de a doua. Pentru aportul respectiv se emit actiuni de catre societatea absorbanta daca aceasta este societate pe actiuni, iar daca nu, se acorda parti de capital social corespunzatoare abuz = depasire a legalitatii, fapta ilegala acceptant pentru onoare = tert care intervine pentru garantarea onorarii unei cambii in suferinta, acceptand acea cambie in locul trasului ce a refuzat acceptarea ei accesiune = incorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru, fiecare avand proprietarii diferiti. Proprietarul bunului mai important, considerat principal, devine si proprietar al bunului mai putin important sau accesoriu. acciza = taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate. achiesare = a incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un drept, o hotarare acont = 1. parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare;2. suma platita anticipat drept garantie pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii. acoperire bancara = garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in gaj, cupoane de obligatiuni ajunse la scadenta

1

acoperire la termen = o operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma de bani cu acelasi termen de rambursare acoperire monetara = cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune si exprimata intr-un procent din suma totala a emisiunii de bancnote, cu scopul evitarii inflatiei prin excedent de moneda, respectiv mentinerea stabilitatii monetare acord = consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic acord barter = un schimb de marfuri de valori egale intre doua firme, fara interventia transferurilor banesti acord de cliring = acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur, indiferent de provenienta comerciala sau financiara a acestor datorii acord swap = acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie, la cerere, o suma de bani in valuta proprie, in cadrul unui plafon prestabilit acreditare = imputernicire data unei persoane prin scrisoare de acreditare, intr-o calitate diplomatica acreditiv = document prin care o banca, la cererea clientului sau deschide unui tert un credit pentru o suma si o durata determinate, la o agentie sau o banca corespondenta. Este un angajament al bancii, facut la cererea clientului sau, de onorare a unui document sau cerere de plata; acesta poate fi un acord de onorare a platii sau o declaratie ca banca este autorizata sa onoreze plata. Acesta presupune ca in contul clientului la banca emitenta a acreditivului, exista suma necesara acoperirii creditului si care nu va putea fi utilizata decat in acest scop. acreditiv cesionat = acreditiv care ii da dreptul beneficiarului sa faca o declaratie de cesiune pentru o parte din suma, pentru unul sau mai multi beneficiari terti (cere bancii sa plateasca direct pe subfurnizorii de marfuri sau servicii) acreditiv cu plata diferata = acreditiv cu plata amanata pana la 60 de zile acreditiv revolving = forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce se consuma, a sumei prevazute initial, pana la valoarea sa nominala, pe toata durata de valabilitate a acreditivului acreditiv stand-by = acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre beneficiar, prin care acesta intocmeste la banca o cerere de plata pentru ca banca sa efectueze plata act = document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie actionar = Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni. actionariat = totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii actiune = hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend. actiunea = un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda

2

prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice probleme care intereseaza societatea in cauza 3 . actuar = specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si. in obligatiuni. consimtire. aceste activitati pot fi. privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani. destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor. in sensul ca isi pastreaza forma initiala. in titluri de stat. activ comercial = acelasi lucru cu activ de exploatare activ curent = acelasi lucru cu active circulante activ de exploatare = este format din activul circulant si imobilizari. instalatii de productie. la care se adauga cladiri. in cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in credite. activitati cu risc major = acele activitati care. active fixe = sunt toate valorile economice imobilizate. exprimare scrisa aderarii la ceva adunare generala = organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea. luate individual. in cele mai dese cazuri materializat intr-un titlu. prin caracteristicile lor. in general. decide cu privire la problemele majore ale societatii. sporturi acvatice (cu motor). ci sunt considerate ca atare in virtutea unei conventii sau acceptiuni date prin legi sau alt gen de reglementari fictive (cheltuielile de constituire a firmei. sunt tranzactionate in cadrul pietei financiare active = totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic. ateliere ce permit exploatarea comerciala activ fictiv = active care nu au existenta de sine statatoare. alpinism.etc. datorita destinatiei si naturii lor. la planurile apropiate ori indepartate. terenuri. cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni. antreneaza un risc major pentru aparitia unei cereri de despagubire. pe piata de capital.) activ financiar = intr-o acceptiune larga. cu exceptia acelora legate de particularitatile ei (ciclu lung de fabricatie). in intelesul prezentelor conditii de asigurare: sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager). scufundari acvatice. la problemele ce se pot ivi in activitate si in tot ce priveste societatea in general adunare generala a actionarilor = prescurtare AGA.. nu au vocatia sa ramana durabil in intreprindere. ademptiune = luare in posesiune sau acceptare a unui beneficiu adeverinta = dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt adeziune = alaturare. un activ financiar este un drept. ansamblul elementelor patrimoniale care. dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii. echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati). la probleme financiare acumulare de capital = cresterea capitalului unei firme sau tari adaosul comercial = suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata. pe piata interbancara. si anume: lichiditati. pe o perioada mai mare de un an. pe piata bursiera etc. de crestere a capitalului.activ = se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele activ circulant = sinonim cu activ curent.

pentru a-si garanta datoria. pe cale diplomatica 4 . dupa anumite reguli. amenda = sanctiunea contraventionala cea mai importanta. drepturi) alocatie = suma de bani provenita de la bugetul de stat. agio = termen cu trei semnificatii: 1. actiuni si schimb sau la bursele de marfuri si valori. specifica dreptului adminsitrativ. agent de bursa = persoana numita de comitetul de bursa sa indeplineasca functia de intermediar ce inlesneste incheierea tranzactiilor la bursele de efecte. compara si caracterizeaza activitatea economica a unei tari. gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii. prin care o banca imputernicita in acest sens de CNVM poate oferi. moneda Emiratelor Arabe Unite affacturage = termen provenit din limba franceza. pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori. conflicte) rezolvat prin negociere."American Stock Exchange" (Bursa de Valori/actiuni din SUA) amiabil = (despre litigii. a unor operatii. in numele si in contul Asiguratorului.AED = cod monetar ISO pentru dirham. ruda prin alianta afretare = termen naval. incheind tranzactii in numele clientilor si in conformitate cu dispozitiile primite de la acestia agentia de turism = unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora. prin acelasi termen se desemneaza provizonul destinat sa tina cont de deprecierea unui post din activul bilantului al pari = la paritate. un bun sau o creanta ambalajele = obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului. AMEX = abreviere (din engleza) . destinata satisfacerii anumitor nevoi personale si/sau colective alonja = pagina atasata unei cambii sau actiuni nominative si destinata andosarilor succesive amanet = contract prin care un debitor remite un gaj unui creditor. acelasi lucru cu factoring afin = inrudit. sa negocieze sau sa incheie. prima platita pentru schimbul unei devize contra alteia. inchiriere a unei nave comerciale pentru transportul marfurilor de la un port la altul agent custode = agent de compensare si decontare colectiva. servicii specifice de custodie agent de asigurare = persoana fizica sau juridical abilitata. pe baza de contracte. contracte de asigurare cu tertii. obtinut prin insumarea. fluxuri sau rezultate economice realizate de agentii (unitatile) din tara respectiva ajustare de valoare = expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei. reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol. situatie in care cursul legal al monedei (valoarea nominala) si cel comercial (valoarea de piata) sunt egale alienabil = care pot fi instrainate in conditii legale (despre bunuri. in baza autorizarii asiguratorului. adaos la valoarea nominala a unui titlu financiar. adaos la un pret agregat = un indicator sau marime statistica cu care se masoara. 2.

asupra cheltuielilor de exploatare. se mai numeste si amortizare contabila sau economica. pierdut sau distrus. se mai numeste si amortizare fiscala.). Andosarea este modalitatea fireasca de transmitere a unui efect de comert la ordin (titurile la purtator pot circula prin simpla inmanare). a unei rente. cu scopul de a da astfel posesorului acelui titlu posibilitatea de a-si exercita drepturile cambiale amortizare a capitalului social = operatia care consta in rambursarea integrala sau partiala a capitalului social catre actionari. apa de conducta = apa scursa din instalatiile de apa in urma unor avarii accidentale la acestea sau operatia de daramare ori evacuare in urma scurgerii apei. numele persoanei imputernicite sa incaseze contravaloarea cecului andosare = depunere de catre purtatorul unui efect de comert la ordinul sau. tiparit pe ambele fete. sinonim: dobanda la dobanda andosa = a indica. pentru a transmite unei terte persoane creanta pe care o reprezinta. a unui serviciu sau a unui produs. inainte de lichidare. asupra cheltuielilor de exploatare. 5 . instalatii de incalzire cu apa calda sau abur. pe durata normala de utilizare. amortizare a cambiei = anularea pe cale judecatoreasca dupa o procedura speciala. dotari legate de reteaua de conducte (obiecte sanitare. se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii. iar in urma analizei se stabileste daca solicitantul va fi creditat sau nu. angajament de plata = formular tipizat fara regim special (cod 14-8-2/a). amortizare = partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor. operatiune ce se concretizeaza in cumularea dobanzii scadente si neachitate cu suma datorata si aplicarea in continuare a dobanzii la valoarea astfel rezultata. Prin instalatii de apa se inteleg urmatoarele: conducte de alimentare cu apa. analiza dosarului = completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru obtinerea unui credit / imprumut. in blocuri a 100 de file. instalatii de climatizare si instalatii de stingere a incendiilor. efectuata inainte de executie sau de cumparare anuitate = denumirea specializata a ratei fixe si este compusa din "principal" (suma care se plateste din valoarea creditului) si "dobanda" (dobanda aferenta creditului). se mai numeste si amortizare fiscala. in primul an de folosinta. amortizare lineara = presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor. format X6. a titlului cambial care a fost sustras. amortizare degresiva = presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor. a semnaturii sale pe dosul efectului. pe durata normala de utilizare. anatocism = capitalizare a dobanzii unei sume imprumutate. armaturi etc. etc. fara a se reduce din capitalul social amortizare a datoriei = plata treptata a datoriei (cerditului) din surse special create in acest scop intr-un fond de amortizare amortizare accelerata = presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare. serveste ca angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii aniversarea politei = fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare antecalculatie = calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari. pe versoul unui cec.amortisment = stingere treptata a unei datorii.

de Specificatie si de orice alt act aditional atasat contractului de asigurare. notiunea de Asigurat preia si continutul notiunii de Contractant. dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop. suma si data operatiei articol contabil compus = este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers. arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare = baza de date la nivel national care asigura inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie. mai multe elemente patrimoniale. selectarea operatiunii din meniu etc. asigurator = societatea de asigurare ATM = automat bancar care permite retragerea de numerar si alte tranzactii bancare electronice (plati de telefonie fixa sau mobila si a altor servicii de utilitati publice. Atunci cand Asiguratul este una si aceeasi persoana cu Contractantul.) 6 . evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta. reglementat de Polita.arb. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza. articol contabil de stornare = serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite. asigurat = partea care a achizitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri pentru o dauna prin polita. precum si miscarea acestora in decursul timpului articol contabil = este format din contul corespondent debitor. gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic. pentru a le revinde pe alte piete. contul corespondent creditor. fiind despagubite orice tip de daune . in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva. arhivare = se face in conformitate cu prevederile legale. numerotate. cu exceptia celor indicate in mod expres ca fiind excluse. In domeniul bancar arbitrajul consta in cumpararea de valori pe anumite piete unde cursul lor este avantajos. profitandu-se astfel de diferenta de curs. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale. in acelasi timp. asigurate impotriva degradarii. dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor. In domeniul financiar international arbitrajul consta in substituirea unei creante utilizabile intr-o anumita valuta si in anumite conditii cu o alta creanta utilizabila intr-o alta valuta si in alte conditii. asigurare = contractul de asigurare.ro/) arbitraj = operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale acestora. cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare. in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea. dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare.distrugeri si avarieri produse din orice cauza. articolul contabil simplu = este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. de Cererea-chestionar si Conditiile de asigurare. actuale sau viitoare. asigurare de viata = un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurari primeste o suma specificata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului asigurare tip "toate riscurile" = o acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres (asa cum este cazul la polita clasica). distrugerii sau sustragerii. Asociaţia Romana a Bancilor (ARB) înfiintata in 1991 este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta şi apara interesele profesionale ale membrilor sai – institutiile de credit. snuruite si parafate. transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet) cu ajutorul unui card bancar si in baza unor instructiuni speciale (inserare PIN. ca parte la Contract. In schimbul valutar vinderea unei valute pentru cumpararea alteia se numeste tot arbitraj. (http://www.ARB = Asociatia Romana a Bancilor.

cu cat este acoperit cu mai multe semnaturi care garanteaza plata lui. rezultatele sunt consemnate in cadrul unui raport care certifica daca. prin care se compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati. bancruta frauduloasa = acte de frauda in dauna creditorilor. raportarile contabile examinate reflecta in mod real situatia financiara a companiei. banca corespondenta = banca ce opereaza ca un agent al unei banci straine. balanta de plati externe = tablou economic in care se inscriu si se compara platile si incasarile efectuate de o tara in relatiile sale cu alte tari. avansuri de trezorerie = sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului. avertisment = sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara. Ea regleaza lichiditatea. distincta de tras. Se mai numeste Credit Lombard. Se mai numeste overdraft.prima evidentiaza formarea de resurse. . declarata de tribunal. Balanta cuprinde doua parti: . pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie. persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca. balanta = Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare. Avalul in gaj este actul prin care imprumutatul da drept gaj bancherului sau efecte de comert carora le garanteaza plata prin andosare.audit = examinarea situatiilor si raportarilor contabile ale unei companii. auditul extern este realizat de un auditor independent. care indica prezentarea la plata a cecului prin intremediul unui bancher. efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor. avans in cont curent = acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pana la concurenta sumei pentru care acesta in urma si-a deschis contul curent. fara sa se transfere mijloace banesti efective. pe o perioada determinata de timp. barter = schimbul de marfuri/servicii de valori egale. auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei. Un efect de comert are o valoare cu atat mai mare. barare = aplicare a doua bare paralele. 7 . aval = act prin care o terta persoana. echilibrati. in diagonala pe prima fila a unui cec. pentru a fi mobilizat.a doua evidentiaza utilizarea acestora. avans asupra marfurilor = credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului. garanteaza plata la scadenta a unui efect de comert. pe o anumita perioada. Bancruta atrage asupra acestuia in mod automat falimentul cu toate consecintele aferente. de tragator si de giranti. bancruta = stare de incetare a platilor din vina debitorului. in opinia auditorilor. balanta sah = de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare. organizeaza platile prin compensatie intre banci si joaca rolul de corespondent cu bancile centrale din strainatate. balanta de verificare = procedeu al metodei contabilitatii. de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor. bazat pe principiul dublei inregistrari. prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o noua abatere. banca centrala = banca investita cu functii de emisie a monedei si de manevrare directa sau indirecta a volumului si costului creditului la nivel national. Atributia principala a bancii centrale este de a asigura stabilitatea monetara si de a veghea la compatibilitatea acesteia cu expansiunea economica.

beneficiar = persoana indreptatita sau desemnata in contractul de asigurare sa incaseze sumele cuvenite cazul producerii unui eveniment asigurat. incasarea sumei de la client. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca. dupa caz.5. informatiile sunt utilizate de catre banci la analiza dosarelor de credit pentru a vedea comportamentul financiar al potentialilor clienti. in conformitate cu prevederile Conventiei Tip Interbirouri. biroul de credit = institutie privata. la un anumit termen. pentru gestionarea si regularizarea daunelor in conformitate cu prevederile Conventiei Interbirouri si legislatiei nationale. sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei. respectiv banca emitenta a scrisorii de garantie bancara. care poate fi venitul solicitantului. cauzata de factori nocivi fizici. inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor. se recunoaste ca debitor al beneficiarului si se angajeaza sa plateasca din proprie initiativa beneficiarului. chimici sau biologici. avand ca actionari bancile comerciale care au intocmit o baza de date administrata de acesta si care cuprinde informatii legate de creditele contractate de persoane fizice. venitul cumulat al solicitantulului si al sotiei/sotului. bilet la ordin = efect de comert prin care emitentul. determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate. birou emitent = inseamna Biroul . patrimoniul agentului economic in intregul sau. o suma de bani determinata. boala profesionala = afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii. dezvoltarea.precum si rezultatele financiare ale activitatii sale.institutie financiara internationala cunoscuta si sub denumirea de Banca Mondiala. unul din comitetele sale permanente este Comitetul de la Basel de supraveghere bancara care a elaborat Standardele Basel de adecvare a capitalului. numit subscriitor.(si/sau un membru al acestui Birou) sub autorizarea caruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor Biroului gestionar. sau la ordinul acestuia. caracteristici locului de munca. BERD = Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare bilant = un tabel sau o situatie. in expresie baneasca. integrarea si cooperarea economica. confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat. BEI = Banca Europeana de Investitii . la un moment dat. care cuprinde. bon de comanda-chitanta = formular cu regim special de tiparire. in tara sa proprie. BIS = Bank of International Settlements . beneficiar garantie = subiectul caruia ii este platita despagubirea. adica mijloacele economice si sursele acestora.birou platitor .Banca Reglementelor Internationale este o institutie financiara internationala. 8 . birou de asistenta = inseamna Biroul care este autorizat sa gestioneze si sa regularizeze o reclamatie.baza de calcul a venitului = este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului . BIRD = Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare . birou gestionar = inseamna Biroul (si/sau un membru al acelui Birou care actioneaza sub autorizarea acestuia) care are raspunderea. careia ii sunt cesionate toate drepturile decurgand din contractul de asigurare. birou = inseamna organizatia profesionala care este membra a Consiliului Birourilor si care a fost constituita conform Recomandarii nr.institutie a Uniunii Europene cu atributia de a favoriza prin acordarea de imprumuturi pentru investitii.

bonuri de trezorerie = titluri emise pe termen scurt (maximum 540 zile) de catre stat (Ministerul de Finante) pentru procurarea de resurse de la agenti bancari sau nebancari. cambie titlu de credit = de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective. numit tragator. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta. dupa ce au fost supuse cu succes unei testari functionale. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata.bonificatii = reduceri ale primelor de asigurare.daca se cere. intreprinderi. Termenul de bon de tezaur. Decretul-Lege nr. etc. caiet de sarcini = documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei. cambist = agent al unei institutii bancare specializat in comertul cu valuta. rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este intotdeauna mai mare decat BUBOR. cadastru = Forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. Vezi Legea nr. capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit. certificat de trezorerie sau obligatiune de stat desemneaza efecte publice. beneficiarul. care a abrogat. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare. printre altele. o perioada de timp determinata. exprimata in moneda nationala. bonul de lucru = prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari. stat. capital = suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare. capitalizare bursiera = valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din cotarea lor la bursa de valori 9 . prevazute pt. intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara. in anumite conditii. capital social = valoarea bunurilor aduse ca aport in societate. cambie = efect de comert prin care un creditor. bunuri gata de functionare = Bunurile sunt considerate ca fiind gata de functionare de indata ce procesul normal de functionare poate sa inceapa sau a inceput . Au un grad ridicat de atractivitate prin garantia pe care o prezinta statul. da ordin debitorului sau numit tras sa plateasca la o scadenta stabilita o suma de bani unei persoane desemnate. iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite. reprezentand imprumuturi pe termen scurt contractate cu populatia sau cu sistemul bancar. buget = totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii. broker = persoana/firma care actioneaza ca intermediar intre vanzatorii si cumparatorii de titluri de valoare (cel mai adesea actiuni) si efecte de comert. capitalizare = crestere gradata prin adaugare. iar cateodata cu guverne straine sau cu organisme internationale. la stabilirea impozitelor si la intocmirea la zi a cartii funciare. BUBOR = rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara. bonul de consum = da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata.

cec = inscris prin care proprietarul unor fonduri depuse la o banca da ordin bancherului sau sa plateasca la vedere o anumita suma de bani in favoarea unui tert sau in favoarea celui care da ordinul. pot fi nominative. magazine. cec in numerar = document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani. adica la purtator. card bancar = card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATMuri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri. cautiune = contract prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza. pe cand in cazul unui card de credit operatiunile se efectueaza in limita plafonului de credit acordat titularului de banca emitenta a cardului. certificat de asigurare = document emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii. 10 . certificat de depozit = hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp. cash-flow = diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii. Centrala Riscurilor Bancare (CRB) = Centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri. cesiunea = dreptul Contractantului de a obtine credite bancare. precum si diverse plati sau transferuri electronice de la ATM-urile bancii emitente: in cazul unui card de debit operatiunile se efectueaza din disponibilitatile titularului. contractelor civile. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul. hoteluri si restaurante. Acesta poate avea drepturi asupra salariului. pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare si intretinere. amortizare si provizioane neexigibile. situatie in care acesta beneficiaza de garantia inlocuirii rapide a cecurilor la scurt timp de la anuntarea disparitiei lor. Posesorul unor cecuri de calatorie are avantajul de a purta asupra sa "bani" fara teama de a-i pierde sau de a i se fura. Ele pot fi decontate la orice sucursala a unei mari banci. cesiunea drepturilor de creanta se constituie in favoarea bancii cu titlu de garantie.capitaluri proprii = capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul nerepartizat. cesiune = reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului. comerciale sau de alta natura ale solicitantului. primelor de asigurare. deci netransmisibile sau nenominative. cec de calatorie = instrumente de plata in suma fixa emise de catre o banca si destinate de regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate. cash collateral = depozitul bancar constituit de catre debitor/garant la banca la care se contracteaza un credit. cenzor = persoana numita sa faca verificarea unei activitati. cumulat de la inceputul anului. cash-flow net cuprinde profitul net dupa scaderea impozitelor si a provizioanelor neexigibile. Acest depozit se face in vederea garantarii imprumutului si i se inapoiaza solicitantului numai dupa rambursarea integrala a creditului. Acesta exprima limita maxima de autofinantare. la magazine. cash-flow brut este constituit din profit net. Cecurile de calatorie sunt vandute atat de banca emitenta cat si de bancile corespondente ale acesteia. Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a unei companii. cartea mare = se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic. garantand cu contractul de asigurare. De obicei. statii de benzinarie etc. daca acesta nu o va executa.

operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale. CIP = Carriage and insurance paid to . cheltuieli tehnologice = cheltuielile directe de productie aferente productiei asigurate. instalare. anume aceea de a plati asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau de avariere a marfii in timpul transportului.assurance comprise jusqu'a . radioterapie. clauza suplimentara = amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard 11 . cifra de afaceri = suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data. operatii (inclusiv costurile legate de acestea). in conditiile prevazute de lege. clauza = prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial. taxe si impozite.cheltuieli = sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale. pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale. cheltuieli in legatura cu curatarea locului in caz de dauna = tariful de piata pentru executarea acestui tip de lucrari. ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera. pentru lucrarile executate si serviciile prestate. pentru depriecerea activelor. inclusiv pentru transportul multimodal.. cheltuieli nedeductibile = sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza. chitanta = document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii. pierderi din debitori diversi).port paye . cheltuieli exceptionale = reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala. lipsuri la inventar. pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania. transport.. la care se adauga insa si o obligatie suplimentara.fracht si asigurare platite pana la (. fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale. terapie termica sau fototerapie. spitalizare. cheltuieli de productie = sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare. distruse sau disparute. etc. medicamente si pansamente prescrise de medic.locul de destinatie convenit) Termen INCOTERMS Livrarea sub conditia CIP comporta pentru vanzator aceleasi obligatii care incumba acestuia conform termenului CPT. cheltuieli medicale = cheltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport care au o legatura cauzala cu acesta. Cumparatorul trebuie sa ia nota ca vanzatorului nu-i poate pretinde decat o asigurare pentru acoperirea minima a riscului asigurat. curenta a unitatii patrimoniale si se refera la operatii de gestiune (despagubiri. cheltuieli de repatriere = cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme. punere in functiune. in conditii de confort si pret similare celor contractate. valoarea contabila a activelor cedate. cheltuieli aferente deductibile = cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului. penalitati platite. diagnostic radiografic. amenzi. efectuate pentru: examen medical. donatii si subventii acordate. tratament ambulatoriu. cheltuieli de livrare = cheltuielile de livrare includ costurile necesare pentru impachetare si ambalare. cheltuieli inregistrate = in avans sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans. Vanzatorul trebuie sa incheie contractul de asigurare si sa achite prima de asigurare. Termenul CIP poate fi utilizat pentru orice modalitate de transport.

functioneaza in regim de cont curent. dar pe numele comisionarului. in Romania. compensare/clearing = procedeu de decontare intre doua sau mai multe parti. conosament = documentul aferent unei incarcaturi pe vas. comision = suma cuvenita pt. contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment. in conturile de depozit si de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind intotdeauna purtatoare de dobanda. fara numerar. consortiu bancar = grupare non institutionala de banci care isi impart realizarea unui credit in beneficiul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client. pornind de la bilantul unei companii. dar in contul altor persoane fizice si juridice.procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp. cont de card = cont bancar aferent fiecarui card emis. cont bancar = aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca.clearing = sistem de plata prin compensare. desfasurarea unei activitati. Se calculeaza ca un raport intre capitalurile proprii si datoria pe termen lung si mediu (sau datoria totala care cuprinde si pasivul exigibil pe termen scurt) coeficient/indicator de lichiditate = raport care pune in evidenta. 12 . operatiunile de compensare intre banci se realizeaza prin intermediul TransFond. existentele de mijloace. titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime. cont curent = mijloc de evidenta de o forma speciala. comisionar = persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu. colationare = confruntarea unei copii cu originalul comanda = document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale. debitoare si creditoare unele fata de altele. coeficient de indatorare = indicator care caracterizeaza gradul de autonomie financiara a unei companii adica independenta sa fata de creditori. Se foloseste mai frecvent termenul de pool bancar sau sindicalizare de credit. relatia care exista la un moment dat intre datoriile pe termen scurt inscrise in pasiv si totalul capitalurilor circulante care figureaza in activ. cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat. in care se reflecta in expresie valorica. comision la administrarea creditului = serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului. in schimbul unor sume de bani. care permite limitarea folosirii mijloacelor de plata la regularizarea soldului net al acestor relatii. consolidare = integrarea situatiilor contabile ale unei companii subsidiare /sucursale in bilantul grupului sau al societatii mama. comodat = imprumut acordat gratuit. si uneori cantitativ. comitent = persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau.

marfa stabilita in prin contract. a rezultatelor acestora. suma asigurata sa fi ajustata la valoarea actuala a contului contract de comision = contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) preda Comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie. riscul lui limitandu-se la pierderea primei (pretul platit pentru cumpararea dreptului de optiune) pe care o plateste in momentul semnarii contractului. intre autoritatea contractanta si contractant si avand ca obiect furnizarea de bunuri. si un manager caruia ii este incredintata organizarea. intr-un moment conjunctural considerat de el favorabil. furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare. 13 .cont escrow = este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. alte acte sau documente aditionale). Din punct de vedere istoric. contract de achizitie publica = contract incheiat in forma scrisa. Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor. activ subiacent) sau de a renunta la utilizarea optiunii. contract = act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice. prestarea de servicii sau executia de lucrari de constructii. a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor. astfel incat. Raportul inspectiei de risc. contractul de optiuni negociabile a aparut prima data in SUA in anul 1973. precum si anexele la Polita (Cererea de asigurare. Specificatia. contract de asigurare = Polita de asigurare. in acest context. Conditiile generale si/sau speciale de asigurare. contract de asigurare cu suma asigurata redusa = contractul de asigurare in care contractantul asigurarii decide incetarea platii primelor de asigurare iar contractul incheiat initial este modificat. contra unui pret. in conditiile Regulamentului de transport aplicabil. iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant. si este util in cazul in care unul dintre ei nu-si achita obligatiile contractuale. ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere. iar contractul incheiat initial este modificat. contract de tip unit linked = un contract de Contul Contractantului Asigurarii (in cazul contractelor de tip Unit Linked): Un cont individual in care sunt varsate primele platite de contractantul politei si care este administrat de societatea de asigurari contract de transport de marfuri pe calea ferata = conventia incheiata intre un client si Asigurat pentru deplasarea in spatiu a marfurilor. continuitatea activitatii = impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate. gestionarea si conducerea activitatii proprietarului in baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile. contract de optiuni negociabile = Produs bursier standardizat prin care cumparatorul optiunii isi cumpara dreptul de a se pronunta la scadenta sau pana la scadenta. in calitate de proprietar. fiind proportionala cu valoarea primelor deja platite contract de asigurare liber de plata primelor = un contract de asigurare. contabilitatea de gestiune = denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntA¡: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor. de tip Unit Linked in care contractantul asigurarii inceteaza plata primelor de asigurare. de a vinde partenerului sau sau de a cumpara de la partenerul sau. Contractele de optiuni negociabile se incheie pe piata bursiera. contabilitate = stiinta economica. suma asigurata va fi recalculculata. iar prin exceptie se incheie si pe piata bancara cand se refera la schimbul valutar. ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie. contract de management = acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica. activul consemnat in cuprinsul contractului (activ suport. in schimbul unei plati si incheiat conform normelor legale in vigoare. in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate. Fisele tehnologice.

Conflictele ce apar ulterior sau. creditor chirografar = creditor care are prioritate in fata altor creditori in situatia lichidarii unei companii. credite angajate = suma totala la un moment dat a creditelor de orice fel inregistrate de o anumita persoana. valori mobiliare sau orice activ financiar selectiv. calculat la casa de compensatie. cu clauze uniforme. creditul ipotecar este un imprumut acordat unei persoane pentru achizitionarea unui bun imobiliar (locuinta. bon de trezorerie etc. clientilor. pierderea pentru cealalta parte sunt preluate in evidenta contului de marje. acesta constituind totodata garantia creditului. Creditele se definesc dupa durata. spre deosebire de contractul forward.obiectul contractului . creditul documentar este o tehnica de decontare a unei operatiuni comerciale in derularea careia banca mandatar al debitorului emite un acreditiv in baza documentelor de expeditie a marfurilor. rezultatele actualizarii pretului sunt: profitul pentru o parte.elementele contractului sunt tipizate. admis de regulamentul bursei). Creditul de consum este acordat persoanelor fizice in scopul achizitionarii de bunuri de consum cu plata in rate. in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre ei. oricand pana la implinirea termenului si posibilitatea de a-si executa obligatiile contractuale la scadenta cuvenita. contractul de calatorie (contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice) = acordul de vointa dintre asigurat si turist. obligatiune. Trasaturile specifice ale unui contract futures sunt: a. adica pe calea incheierii de operatiuni de sens opus (operatiune de vanzare pentru stingerea unei obligatii de cumparare si operatiune de cumparare pentru stingerea unei operatiuni de vanzare). prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca. c. care prevede obligativitatea livrarii efective a activului contractat. valuta. credit bancar = imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara. conventia "CMR" = reprezinta "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele". cotatie bursiera = listarea la bursa de valori a pretului unei valori mobiliare (actiune. ce confera fiecarei parti posibilitatea de a-l compensa. in baza unei notificari. care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat.pretul este actualizat in fiecare zi de bursa prin marcarea la piata (marketing to market). garantiile aduse. b. Contractul poate fi lichidat oricand. vanzator). operatiune de care se ocupa agentia de brokeraj si casa de compensatie financiara globala. contract traditional = un contract care are doar componenta de protectie contractantul asigurarii = persoana care incheie contractul de asigurare si care se obliga sa plateasca primele de asigurare conform acestuia contractul colectiv de munca = se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. ca o facilitate. pe care il administreaza agentia de brokeraj impreuna cu casa de compensatie financiara. moneda etc. d. credit comercial = este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri. care poarta si denuirea de operatiune de offsetting. destinatie. 14 . pretul din acest gen de contracte se reactualizeaza zilnic prin asa zisa "marcare la piata" (marketing to market). dupa caz. la care Romania este parte.foloseste contul de marje (margin).in practica bursiiera se cunoaste sub denumirea de "activ" (marfa. Contract elastic ce se negociaza si se incheie pe piata bursiera. creditul revolving sau creditul cu reinnoire automata se acorda unui client intr-o suma determinata si este reinnoit pe masura rambursarii.contract futures = Contract de vanzare-cumparare. Pana la termenul final de reglementare poate fi lichidat oricand prin offsetting sau prin plata diferentei dintre pretul contractual si pretul conjunctural din momentul lichidarii. Tot spre deosebire de contractul forward. contractul futures se poate stinge prin corelatie negativa.) creanta = dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine contravaloarea acesteia. teren).

dauna = prejudicial material ori financiar aparut in urma producerii riscului asigurat. o creanta. debitul = sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. costurile si cheltuielile in sarcina Asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat. coloana din stanga a unui cont in care se inregistreaza datoriile. scrisori de garantie bancara etc. urmatoarele: sumele (avansurile) achitate de clienti. in cursul unei perioade date.creditul punte = imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar. astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea. garantiile lichide: depozite constituite la banci. care nu dispun pe moment de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea imobilului. inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar depasi 85 % din suma asigurata. debit = datorie. aflate sub diverse contracte de operare cu persoane fizice sau juridice straine. inclusiv dobanzile aferente. data de expirare a contractului de asigurare = data la care se termina valabilitatea contractului de asigurare data intrarii in vigoare a contractului de asigurare = data la care este emisa polita de asigurare datorie = obligatie contractata fata de un tert. dupa caz. deficit = soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile. cupiura = unitate monetara inscrisa pe o moneda sau bancnota curs de schimb = pretul la care o valuta poate fi cumparata cu o alta. in cazul schimburilor internationale. 15 . din care se scad. datorie neta = valoarea totala a creditelor. care are drept contrapartida din punctul de vedere al acestuia din urma. insumat cu numarul de nave avand la bord personal navigant roman. debitor = solicitant credit/imprumut.. reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente. scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari. in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei. dauna (paguba) partiala = avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate. cuantumul garantiei (pentru societatile comerciale care sunt proprietare de nave) = valoare ce se stabileste in functie de numarul de nave aflate in managementul propriu. cuantumul prejudiciului = reprezinta contravaloarea raspunderilor. deficitul corespunde soldului negativ al balantei comerciale (importuri mai mari decat exporturi) sau al balantei de plati (exporturi de bunuri si incasari din prestari de servicii pentru straini inclusiv turism si servicii bancare mai mici decat importuri si plati pentru prestari de servicii inclusiv de turism si bancare efectuate in strainatate pentru nationali) depreciere = diminuare de valoare. alte lichiditati puse la dispozitia creditorului pentru garantarea rambursarii creditului. debitul se actualizeaza in functie de rata inflatiei. determinata pe plan intern de inflatie si pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb. dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care intentioneaza sa o vanda pentru a constitui avansul. dauna (paguba) totala = furtul sau avarierea bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea.

Se mai numeste overdraft. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata. Dobanda simpla este dobanda calculata la suma si neadaugata la aceasta. dividend = parte din profitul unei companii atribuita fiecarui actionar proportional cu numarul de actiuni detinute. 16 . acest efect se produce numai cand rentabilitatea unei operatiuni este superioara costului capitalurilor de imprumut care finanteaza aceasta operatiune. Asiguratului sau Beneficiarului asigurarii. documente de transport = scrisoare de trasura sau alte documente asemanatoare. efect de levier = expresie care desemneaza efectul de ameliorare exercitat de nivelul datoriilor asupra rentabilitatii capitalurilor proprii ale companiei. situatie contrara deficitului sau penuriei. pentru daunele produse in urma manifestarii riscurilor asigurate. practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in euro. Devalorizarea poate ajuta o tara sa isi diminueze deficitul balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de importuri. exercitiu = perioada de timp pentru care sunt evidentiate rezultate financiare intr-o companie sau organism public. dezinflatie = reducerea inflatiei intr-o economie prin cresterea fiscalitatii. exigibil = parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt. reducerea emisiunii de moneda etc. dobanda compusa comporta aplicarea ratei dobanzii nu numai la suma initiala ci si la suma capitalizata (adaugata la suma initiala) a dobanzilor. efect de comert = inscris negociabil care constata o creanta de o anumita valoare. embosare = inscriptionare in relief a datelor de identificare ale unui card bancar. adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii. asiguratorul va plati suma asigurata beneficiarului politei excedent = Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi.descoperire de cont = facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decat cea existenta. mediu si lung). EURIBOR = abreviere pentru sintagma Euro Interbank Offered Rate. pentru a facilita citirea manuala sau automata a acestuia. cecul. de regula exercitiul financiar acopera o perioada de 12 luni care in general se suprapune cu anul calendaristic. dobanda = pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate. eveniment asigurat = eveniment pentru care se incheie contractul de asigurare cind acesta s-a produs. despagubire = suma platita de Asigurator. disponibilitati = totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau pe termen scurt: lichiditati sau titluri de creanta care pot fi convertite rapid in lichiditati. platibila imediat sau in termen scurt: cambia. eligibil = sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un imprumut/credit. Dobanda este o cheltuiala pentru banca in cazul depozitelor deschise clientilor si un venit in cazul imprumuturilor acordate. Se mai numeste efect de parghie. devalorizare = diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului. biletul la ordin. dupa caz.

avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie. . si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate. urmarirea creantelor si protectia impotriva riscurilor de neplata. Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita "aderent". valuta sau marfuri cu livrare/executare la un termen viitor. operatia prin care o creanta in valuta este cumparata cu renuntarea la dreptul de regres asupra vanzatorului creantei formular de aviz de garantie = documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra unui bun. avizul de stingere a avizului de garantie initial. garantie bancara de buna executie = depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul caruia i s-a atribuit contractul de achizitie publica. fransiza = partea de dauna care ramane in sarcina Asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat. pentru care nu se platesc nici un fel de sume asigurate sau compensatii. gaj = obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei. daca este cazul.avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acestuia prin avizul de garantie initial si avizul modificator.organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international.factoring = forma de finantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. futures = operatiune comerciala cu valori mobiliare. administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui judecator sindic. faliment = situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare judecatoreasca. format din partea de investitii alocata din prima de asigurare. . fransiza temporala = perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in Polita. . denumita "factor". poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze.avizul de constituire a garantiei.avizul de cesiune a creantei. constituite pe toate categoriile de teren. iar aderentul cedeaza factorului. 17 . care poate fi dupa caz: . avizul de nulitate a contractului de garantie. garantie = bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor.ansamblu de institutii care isi asuma in Statele Unite functiile de banca centrala.avizul de prelungire a avizului de garantie initial. incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora. denumit in continuare aviz de garantie initial. indiferent de proprietar si astfel delimitate. denumite fonduri de vanatoare. girant = persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert. FED = Federal Reserve System . creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti. fond de plasamente financiare = fondul Asiguratului. in cazul in care acesta din urma este incapabil sa le achite. forfetare = 1. fondul cinegetic al Romaniei = se compune din unitati de gospodarie cinegetica. impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila. prin care factorul asigura finantarea. 3. furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau o institutie financiara specializata. FMI = Fondul Monetar International . cu titlu de vanzare sau de gaj. modalitate de finantare a comertului exterior care utilizeaza in mod combinat mai multe tehnici bancare bazate pe operatiunile cunoscute de scontare. 2.

investitie = plasament de bani in valori mobiliare aducator de venit sub forma de dobanda. psiho-senzorial sau intelectual. holograma = simbol/desen tridimensional. invaliditate = incapacitatea permanenta. inspectie de risc = vizualizarea si verificarea starii generale. home-banking = sistem de derulare a operatiunilor bancare care se bazeaza pe conexiunea intre computerul aflat la domiciliul sau sediul clientului si computerul bancii. care poate fi calculata ca parte a activului unei companii. regulamente de organizare si functionare. imprinter = cititor manual de card.goodwill = buna reputatie a unei companii. ale autovehiculelor aflate sub incidenta asigurarii. dividende sau castiguri de capital. pentru a preveni falsificarea acestora. IAS = Standardele Internationale de Contabilitate. in cazul contractelor traditionale insolvabilitatea = situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor. reprezentand valoarea actualizata a sumei asigurate. ipoteca = cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil. indatorire de serviciu = orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca sau conventia civila. cu ajutorul caruia se imprima imaginea caracterelor embosate ale unui card bancar pe toate exemplarele facturilor sau chitantelor emise pe numele titularului respectiv de card. in mod separat de valoarea activelor tangibile.companie subsidiara a Bancii Mondiale care acorda imprumuturi companiilor private. hartie de valoare = orice titlu constituind suportul unei creante sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piata. in cazul cotractelor de tip unit linked. indemnizatie de asigurare = suma platibila la aparitia evenimentului asigurat. garantie in contractele de credit. 18 . echipament pus la dispozitia comerciantilor de bancile emitente de carduri. IFC = International Finance Corporation . partiala sau totala a asiguratului de a presta o activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident invaliditate permanenta = reducerea potentialului fizic. achizitionare de mijloace de productie. precum si conformitatea documentelor prezentate. provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala. indemnizatia de asigurare = valoarea maxima stabilita intre suma asigurata specificata in contractul de asigurare si valoarea contului detinut de Contractantul asigurarii la data producerii evenimentului asigurat. si integrata in valoarea de piata a acelei companii. deciziile scrise sau verbale ale conducatorului direct. constatata in termenul prevazut in conditiile de asigurare si nesusceptibila de ameliorari. incetare de plati = situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor. in legatura cu activitatea profesionala a participantilor la procesul de munca. regulamente de ordine interioara. utilizat ca element de securitate pe cartile de plata.

M. conform prevederilor H. Nici unul dintre antreprenori nu este in masura sa controleze. marja = diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia. obligatiune. obligatiune = titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana juridica (stat. bon de trezorerie. leasing financiar = locatorul ajuta finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului. pentru o suma si o durata determinate.Legea 99/99) pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii publicata in Monitorul Oficial 499/15. rascumparat. in decursul unei anumite perioade. leasing operational = locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor. LIBOR = rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce.E. pe cand in cazul leasingului operational locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor. calculat ca raport intre activele lichide si pasive. diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca. numerar = mijloace de plata formate din monede si bancnote. sau orice alte reglementari ulterioare referitoare la acest concept. la un pret fix . in cazul leasingului financiar locatorul se limiteaza doar la finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului. pe o perioada de timp determinata. cu persoana care l-a subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda fixa platibila la intervale regulate pe perioada imprumutului. Acordul contractual poate sa distinga decizii ce solicita aprobarea tuturor antreprenorilor si cele ce pot sa fie luate cu o majoritate determinata. dupa caz. in virtutea unui acord contractual. marja neta de dobanda = se calculeza ca raport intre veniturile nete din dobanzi si activele valorificabile totale.G.10. rambursat) un instrument financiar (depozit. credit etc. certificat de depozit. marja bruta de autofinantare actualizata sau venitul net actualizat reprezinta diferenta intre suma incasarilor actualizate si platile actualizate aferente realizarii unei eventuale investitii.R. Controlul conjugat nu presupune ca toate deciziile intreprinderii "joint-venture" sa fie luate in unanimitate de voturi. maturitate = data la care este platibil (incasat. sa supravegheze arhiva.) modalitate de plata = tehnica de derulare si efectuare a unei plati. 45 (2) din cap. marja bruta de autofinantare = cash-flow. lichiditate = capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare.G. V . Controlul unei activitati economice este conjugat atunci cand el este exercitat.joint venture = Acord contractual prin care mai multe persoane convin sa realizeze o activitate economica supusa unui control conjugat (concomitent). companie). marja neta de autofinantare = cash-flow net sau profitul net (dupa scaderea impozitelor) la care se adauga provizioanele neexigibile. 19 .1999. in mod unilateral. valute. nr. Un atare control nu poate sa apara in societatile cu un actionar majoritar. option = dreptul de a cumpara sau vinde marfuri. in mod colegial.R. (vezi art. sa acceseze avizele de garantie si. contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului.802/1999 privind adoptarea regulamentului pentru asigurarea si functionarea A. autoritate locala. operator autorizat al arhivei = orice persoana fizica sau juridica autorizata sa inscrie in arhiva. leasing = tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de inchiriere a unei proprietati imobiliare. activitatea intreprinderii de tip joint-venture. a unui echipament sau a altor active fixe. valori mobiliare. este exprimata prin indicatorul de lichiditate.

in schimbul incasarii primei de asigurare. magazine. depozite etc. statii de benzinarie etc. in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani intr-o anumita limita peste soldul existent in cont. actiuni. plasament = investitie baneasca in active. inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar. prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii/polita. perioada de gratie = o perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei. polita de asigurare = documentul emis de Asigurator in baza si cu respectarea prezentelor conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare. 20 de ani. conform planului de pensie.overdraft = descoperire de cont. perioada de asigurare a politei = intervalul de timp egal cu perioada de valabilitate a contractului de leasing. conditiile de asigurare precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre Asigurat si Asigurator ca facand parte din Contractul de asigurare. obligatiuni. PIN = numar de identificare personal. paritate = curs de schimb. polita ramane valabila in toata aceasta perioada perioada de plata a primelor = perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare perioada de plata a rentelor = intervalul de timp ce debuteaza odata cu expirarea contractului. in care nu se aplica penalitati. Aceasta cuprinde: formularul de polita. perioada de asigurare. sau viager. sau viager in momentul in care survine decesul Asiguratului in perioada de asigurare. conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii. facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice. contrapartida activului in cadrul bilantului. 10. perioada decontata = perioada de timp pentru care s-a platit prima de asigurare si la sfarsitul careia se face regularizarea acesteia in functie de veniturile efectiv realizate. POS = terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri.). 20 .. 10. prima de asigurare. este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate. in vederea obtinerii de venit. perioada asigurata = perioada pe parcursul caruia Asiguratorul. 20 de ani. pasiv = totalitatea obligatiilor ce ii revin unui subiect economic. bonuri. in acest interval Societatea plateste Asiguratului sau Beneficiarului renta. 15. preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat polita de asigurare si sa platit prima de asigurare. pensie privata capitalizata = valoarea fondului de plasamente financiare la finele contractului de asigurare care ii revine Asiguratului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5. pensia privata de urmas = suma de asigurare plus valoarea fondului de plasamente financiare care ii revin Beneficiarului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5. fransiza) in care se incheie asigurarea unui risc specificat. perioada de generare a creantelor = intervalul de timp pentru care s-a incheiat conventia cadru de asigurare. 15.

prejudiciu = vatamare corporala sau deces al unei persoane. avarierea sau distrugerea de bunuri care nu apartin Asiguratului sau unui prepus al sau. selectarea. prima esalonata = prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor prima suplimentara (in cazul contractelor de tip unit linked) = prima platita sub forma unei prime unice. proportia de alocare a primei (in cazul contractelor de tip unit linked) = modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investitii.prefinantare = alocare de resurse.pentru toata perioada asigurata. in asteptarea mijloacelor de finantare permanente. negocierea contractului colectiv si individual de munca. cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii. produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare. prestatia de a da = indatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real prestatia de a face = indatorirea subiectului pasiv de a efectua o lucrare. 6 sau 12 luni. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. reprezentarea societatii in raporturile cu tertii. randament = raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament. provizion = suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale. punct mort = pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca profit.in momentul incheierii contractului de asigurare . cu titlu provizoriu. angajarea si concedierea personalului salariat. astfel prima de asigurare poate fi unica: Contractantul plateste anticipat o singura suma pentru intreaga perioada de asigurare sau fractionara: Contractantul plateste o suma fixa la interval de 3. separat de prima esalonata prima unica = prima platita integral . Spre exemplu. un serviciu si. orice prestatie pozitiva in favoarea subiectului activ. viitoare sau eventuale. prestatia vanzatorului de a preda bunul vandut. incheierea de acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale in limita imputernicirii acordate prin contract si/sau lege precum si orice alte abilitari stabilite prin contract. conceputa impreuna cu consiliul de administratie al acesteia. 21 . cu exceptia transmiterii sau constituirii unui drept real. prerogativele managerului = activitatea depusa de manager constand in aplicarea strategiei si politicii de dezvoltare a societatii comerciale. pentru finantarea unei operatiuni economice. program de investitii financiare = un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza. cu exceptia situatiilor in care vatamarea sau decesul a survenit din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu decurgand dintr-un contract de munca sau de ucenicie incheiat de acea persoana cu Asiguratul. in general. pret de cumparare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii pret de vanzare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii prima de asigurare = suma (in lei) ce trebuie platita de catre Contractant conform tabelului de prime in schimbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate.

R.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. actionarii si alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte Asiguratul. probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale. asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. banca plateste vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert.raspunderea civila profesionala = obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau. revolving = credit cu reinnoire automata rezerva matematica = suma de bani pe care Societatea este obligata sa-i detina in orice moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare. prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta. cand banca incaseaza de la debitor suma inscrisa pe efectul de comert. scrisoare de garantie bancara = forma a garantiei de participare la achizitii publice sau alte contracte comerciale. care provoaca pagube. in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare. din culpa sa. sau Beneficiarului. in desfasurarea activitatii sale profesionale. risc = eveniment viitor. rata de baza a dobanzii = rata dobanzii anuale fixata de o banca. risc asigurat = posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare. risc financiar = prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator. nu se negociaza la bursele de valori. scont = operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui efect de comert de la beneficiarul acestuia inainte de ajungerea la scadenta. renta = suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului. cu caracter aleatoriu (intimplator). la finele perioadei de asigurare. socotita din momentul scontarii pana la scadenta. operatiunea se lichideaza la scadenta efectului de comert. asigurandu-si in acest fel refinantarea. mai rapid decat daca ar astepta pana la scadenta efectului comercial. reescont = operatiune efectuata de o banca centrala in vederea aprovizionarii cu mijloace banesti lichide a bancilor comerciale. societate cu raspundere limitata (S. sindic = persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare. posibil dar incert. exprimat in termeni financiari. se mai numeste judecator sindic. mai putin dobanda (taxa scontului). vanzatorul efectului este de acord sa plateasca aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra in posesia sumelor care i se cuvin in urma unor operatiuni comerciale. ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a acestuia. pe baza vanzarii la banca centrala a unui portofoliu de efecte de comert scontate de ele. capitalul societatii este divizat in parti sociale care. Membrii acestui tip de 22 . avand drept consecinta o paguba. reprezentanti = proprietarul. emisa in favoarea autoritatii contractante. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. rentabilitate = capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit. potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut. In acest caz.L. conform planului de pensie stabilit in cererea de asigurare a pensiei private. bancile comerciale obtin in schimb mijloace banesti inainte de scadentele efectelor respective. ce serveste ca termen de referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii sai. sacrificare de necesitate = cazurile de taiere sau ucidere obligata a animalelor care nu mai pot fi recuperate economic. in urma unor boli incurabile sau a unor accidentari.

ca urmare a greselilor dintre ei. transportator = persoana juridica autorizata sa efectueze transporturi de marfuri sau de persoane pe teritoriul Romaniei sau in trafic international. suma asigurata maxima lunara planificata = valoarea maxima lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie. asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv. soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati. Trasaturile acestui tip de societate sunt: numarul minim de membri asociati este 2 . prin contractul de asociere. ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati. in plus de aceasta. fiecare din asociati poate fi declarat falit. precum si de patrimoniul societatii. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont.N. toti asociatii au calitate de comercianti. societate de leasing = societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim. in principiu. pentru obligatiile sociale.pentru a se putea incheia contractul de societate. subasigurare = situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat. conform legislatiei in vigoare. contul bancar deschizandu-se pe numele firmei. al carui cuantum nu poate fi precizat.. suma asigurata medie actuala = valoarea totala a inventarului viu din declaratiile lunare pe timpul perioadei de asigurare. subcontractor = societatea cu care Asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai. soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti. se considera. raspunderea asociatilor. 23 . respectiv la sfarsitul perioadei. suma asigurata maxima actuala = valoarea maxima lunara a inventarului viu a tuturor declaratiilor lunare pe timpul perioadei de asigurare. unul pentru celalalt. Traznet .societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale. Beneficiarul va mai primi o suma de bani. societatea. societati in nume colectiv (S. soldul initial si soldul final reprezinta soldul existent in cont la inceputul. subscris si varsat integral la infiintare. s-a convenit ca pot fi cesionate). asa cum este trecut in planificare.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. Suma pentru care s-a facut asigurarea reprezinta maximumul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate. capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si/sau natura). este solidara si nelimitata. Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S. suma asigurata medie lunara planificata = valoarea medie lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie. ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a administra.C. fiind divizat in parti sociale care. in practica. asa cum este trecut in planificare. nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor in care.N. suma asigurata = suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste Beneficiarul in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare sau Asiguratul in cazul supravietuirii. rezultata prin valorificarea participarii la fondul de beneficii financiare.inainte de termenul de expirare a politei. sold = suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont. solvabilitate = capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora. taxa de rascumparare = taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s-a transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa.impactul nemijlocit al fulgerului cu diferite obiecte. in cazul contractelor de tip unit linked .C.

utilizatorul (sau locatarul) = persoana juridica sau fizica/fizica autorizata. starea de intretinere si durata normala de viata a bunului asigurat. intrebuintarea. stabilita functie de vechime. virament = mijloc de plata. valoarea justa = in contabilitate. transport. Dupa incheierea primilor trei ani de la inceperea contractului. asamblare. unit initial (in cazul produselor de tip unit linked) = unit cumparat pe durata primului an de asigurare. independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp. intre parti aflate in cunostinta de cauza. la expirarea contractului de leasing. volatilitate = variatie/fluctuatie a pretului unui instrument financiar. careia i se transmite de catre locator dreptul de folosinta si posesie a bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing.trata = cambie trend = tendinta fundamentala. in primii trei ani de la inceperea contractului. administrarea si plasamentul fondurilor. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. dar incluzandu-se costurile de ambalare. valoare de asigurare = limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare. de bunavoie. operatiune bancara care consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul: la ordinul unui client. valoare din nou = valoarea de comercializare din nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor. uzura = deprecierea calitatilor unui bun. montare. valoare de asigurare reala = pretul de cumparare al unui bun nou. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre Utilizator. Contractantul nu are dreptul de a isi rascumpara contractul. care se ocupa cu primirea. sau prin cresterea primei de asigurare ca urmare a ajustarii la rata inflatiei. unit de acumulare (in cazul produselor de tip unit linked) = un unit cumparat prin plata primei esalonate incepand cu al doilea an de asigurare sau prin plata unei prime suplimentare. timp in care primele de asigurare au fost platite integral. bancherul debiteaza contul acestuia pentru a credita un alt cont. valoarea de rascumparare = suma de bani pe care Asiguratorul o plateste Contractantului in cazul in care acesta renunta la contract. contractul capata o valoare de rascumparare. trezorerie = departament financiar al unei companii. unit (in cazul contractelor de tip unit linked) = o diviziune a programelor de investitii. cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori). intrebuintare si starea de intretinere a acestuia. valoare reziduala = valoarea la care. comisioanele si taxele vamale aferente) din care se scade uzura in raport cu vechimea. identic (excluzandu-se orice rabaturi de pret. conform clauzelor contractuale specificate in polita de asigurari. evolutia de lunga durata a unui fenomen economic. este suma la care poate fi tranzactionat (schimbat) un activ sau decontata o datorie. reprezentand dreptul de a primi o parte din valoarea acestora. instalare si punere in functiune precum si impozitele. care se calculeaza conform documentatiei tehnice. 24 .