Dictionar de termeni juridici si economici

a fortiori = expresie din limba latina care inseamna "cu siguranta", "pentru acest motiv" a posteriori = expresie din limba latina care inseamna "din ceea ce s-a concluzionat" a priori = expresie din limba latina care inseamna "inaintea oricaror fapte", "inaintea oricarei experiente" ab initio = de la inceput (latina) ab intestat = ipoteza unei persoane decedate fara a dispune de patrimoniul sau prin testament; in acest caz opereaza succesiunea legala abandon= decizia de a renunta la un bun sau la un drept, de regula, de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege abatere= din punct de vedere al marketing-ului, diferenta intre calitatea reala a unui produs si calitatea pe care trebuie s-o indeplineasca conform prevederilor normelor tehnice de calitate abilita = a recunoaste unei persoane, in urma uneori a unui examen, o anume calificare abitatie = dreptul de abitatie este un drept de uz care are ca obiect o locuinta. El confera titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta proprietatea altei persoane, pentru satisfacerea trebuintelor de locuit ale lui si ale familiei sale. abjudecare = din punct de vedere juridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o hotarare judecatoreasca. abrogare = anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispozitii legale absorbtie = preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul activ al primei societati devenind aportul sau la capitalul social al celei de a doua. Pentru aportul respectiv se emit actiuni de catre societatea absorbanta daca aceasta este societate pe actiuni, iar daca nu, se acorda parti de capital social corespunzatoare abuz = depasire a legalitatii, fapta ilegala acceptant pentru onoare = tert care intervine pentru garantarea onorarii unei cambii in suferinta, acceptand acea cambie in locul trasului ce a refuzat acceptarea ei accesiune = incorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru, fiecare avand proprietarii diferiti. Proprietarul bunului mai important, considerat principal, devine si proprietar al bunului mai putin important sau accesoriu. acciza = taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate. achiesare = a incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un drept, o hotarare acont = 1. parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare;2. suma platita anticipat drept garantie pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii. acoperire bancara = garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in gaj, cupoane de obligatiuni ajunse la scadenta

1

acoperire la termen = o operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma de bani cu acelasi termen de rambursare acoperire monetara = cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune si exprimata intr-un procent din suma totala a emisiunii de bancnote, cu scopul evitarii inflatiei prin excedent de moneda, respectiv mentinerea stabilitatii monetare acord = consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic acord barter = un schimb de marfuri de valori egale intre doua firme, fara interventia transferurilor banesti acord de cliring = acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur, indiferent de provenienta comerciala sau financiara a acestor datorii acord swap = acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie, la cerere, o suma de bani in valuta proprie, in cadrul unui plafon prestabilit acreditare = imputernicire data unei persoane prin scrisoare de acreditare, intr-o calitate diplomatica acreditiv = document prin care o banca, la cererea clientului sau deschide unui tert un credit pentru o suma si o durata determinate, la o agentie sau o banca corespondenta. Este un angajament al bancii, facut la cererea clientului sau, de onorare a unui document sau cerere de plata; acesta poate fi un acord de onorare a platii sau o declaratie ca banca este autorizata sa onoreze plata. Acesta presupune ca in contul clientului la banca emitenta a acreditivului, exista suma necesara acoperirii creditului si care nu va putea fi utilizata decat in acest scop. acreditiv cesionat = acreditiv care ii da dreptul beneficiarului sa faca o declaratie de cesiune pentru o parte din suma, pentru unul sau mai multi beneficiari terti (cere bancii sa plateasca direct pe subfurnizorii de marfuri sau servicii) acreditiv cu plata diferata = acreditiv cu plata amanata pana la 60 de zile acreditiv revolving = forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce se consuma, a sumei prevazute initial, pana la valoarea sa nominala, pe toata durata de valabilitate a acreditivului acreditiv stand-by = acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre beneficiar, prin care acesta intocmeste la banca o cerere de plata pentru ca banca sa efectueze plata act = document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie actionar = Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni. actionariat = totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii actiune = hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend. actiunea = un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda

2

in cele mai dese cazuri materializat intr-un titlu. ci sunt considerate ca atare in virtutea unei conventii sau acceptiuni date prin legi sau alt gen de reglementari fictive (cheltuielile de constituire a firmei. antreneaza un risc major pentru aparitia unei cereri de despagubire.. exprimare scrisa aderarii la ceva adunare generala = organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea. ademptiune = luare in posesiune sau acceptare a unui beneficiu adeverinta = dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt adeziune = alaturare. active fixe = sunt toate valorile economice imobilizate. de crestere a capitalului. la probleme financiare acumulare de capital = cresterea capitalului unei firme sau tari adaosul comercial = suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata. in general. echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati). ansamblul elementelor patrimoniale care. prin caracteristicile lor.activ = se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele activ circulant = sinonim cu activ curent. prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice probleme care intereseaza societatea in cauza 3 . nu au vocatia sa ramana durabil in intreprindere. in obligatiuni. cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni. in intelesul prezentelor conditii de asigurare: sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager). aceste activitati pot fi. ateliere ce permit exploatarea comerciala activ fictiv = active care nu au existenta de sine statatoare. dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii. pe piata bursiera etc. alpinism.etc. pe piata interbancara. instalatii de productie. pe piata de capital. datorita destinatiei si naturii lor. luate individual. si anume: lichiditati.) activ financiar = intr-o acceptiune larga. scufundari acvatice. in sensul ca isi pastreaza forma initiala. actuar = specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si. sporturi acvatice (cu motor). la problemele ce se pot ivi in activitate si in tot ce priveste societatea in general adunare generala a actionarilor = prescurtare AGA. privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani. la care se adauga cladiri. pe o perioada mai mare de un an. in titluri de stat. activ comercial = acelasi lucru cu activ de exploatare activ curent = acelasi lucru cu active circulante activ de exploatare = este format din activul circulant si imobilizari. decide cu privire la problemele majore ale societatii. cu exceptia acelora legate de particularitatile ei (ciclu lung de fabricatie). un activ financiar este un drept. la planurile apropiate ori indepartate. destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor. sunt tranzactionate in cadrul pietei financiare active = totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic. consimtire. activitati cu risc major = acele activitati care. terenuri. in cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in credite.

reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol. in numele si in contul Asiguratorului. destinata satisfacerii anumitor nevoi personale si/sau colective alonja = pagina atasata unei cambii sau actiuni nominative si destinata andosarilor succesive amanet = contract prin care un debitor remite un gaj unui creditor. pe cale diplomatica 4 . 2. compara si caracterizeaza activitatea economica a unei tari. un bun sau o creanta ambalajele = obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului. servicii specifice de custodie agent de asigurare = persoana fizica sau juridical abilitata. sa negocieze sau sa incheie. acelasi lucru cu factoring afin = inrudit. ruda prin alianta afretare = termen naval. fluxuri sau rezultate economice realizate de agentii (unitatile) din tara respectiva ajustare de valoare = expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei. situatie in care cursul legal al monedei (valoarea nominala) si cel comercial (valoarea de piata) sunt egale alienabil = care pot fi instrainate in conditii legale (despre bunuri. moneda Emiratelor Arabe Unite affacturage = termen provenit din limba franceza.AED = cod monetar ISO pentru dirham. prin acelasi termen se desemneaza provizonul destinat sa tina cont de deprecierea unui post din activul bilantului al pari = la paritate. a unor operatii. drepturi) alocatie = suma de bani provenita de la bugetul de stat. incheind tranzactii in numele clientilor si in conformitate cu dispozitiile primite de la acestia agentia de turism = unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora. in baza autorizarii asiguratorului. agio = termen cu trei semnificatii: 1. agent de bursa = persoana numita de comitetul de bursa sa indeplineasca functia de intermediar ce inlesneste incheierea tranzactiilor la bursele de efecte. AMEX = abreviere (din engleza) . contracte de asigurare cu tertii. adaos la valoarea nominala a unui titlu financiar. adaos la un pret agregat = un indicator sau marime statistica cu care se masoara. obtinut prin insumarea. inchiriere a unei nave comerciale pentru transportul marfurilor de la un port la altul agent custode = agent de compensare si decontare colectiva. pentru a-si garanta datoria. dupa anumite reguli. actiuni si schimb sau la bursele de marfuri si valori. prima platita pentru schimbul unei devize contra alteia. pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori. conflicte) rezolvat prin negociere. gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii. specifica dreptului adminsitrativ. amenda = sanctiunea contraventionala cea mai importanta."American Stock Exchange" (Bursa de Valori/actiuni din SUA) amiabil = (despre litigii. prin care o banca imputernicita in acest sens de CNVM poate oferi. pe baza de contracte.

cu scopul de a da astfel posesorului acelui titlu posibilitatea de a-si exercita drepturile cambiale amortizare a capitalului social = operatia care consta in rambursarea integrala sau partiala a capitalului social catre actionari. pe durata normala de utilizare. amortizare a cambiei = anularea pe cale judecatoreasca dupa o procedura speciala. format X6. tiparit pe ambele fete. asupra cheltuielilor de exploatare.amortisment = stingere treptata a unei datorii. amortizare lineara = presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor. armaturi etc. analiza dosarului = completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru obtinerea unui credit / imprumut. se mai numeste si amortizare contabila sau economica. sinonim: dobanda la dobanda andosa = a indica. a unui serviciu sau a unui produs. iar in urma analizei se stabileste daca solicitantul va fi creditat sau nu. anatocism = capitalizare a dobanzii unei sume imprumutate. etc. inainte de lichidare. 5 . apa de conducta = apa scursa din instalatiile de apa in urma unor avarii accidentale la acestea sau operatia de daramare ori evacuare in urma scurgerii apei. asupra cheltuielilor de exploatare. angajament de plata = formular tipizat fara regim special (cod 14-8-2/a). se mai numeste si amortizare fiscala. se mai numeste si amortizare fiscala. efectuata inainte de executie sau de cumparare anuitate = denumirea specializata a ratei fixe si este compusa din "principal" (suma care se plateste din valoarea creditului) si "dobanda" (dobanda aferenta creditului). in primul an de folosinta. pierdut sau distrus. in blocuri a 100 de file. Andosarea este modalitatea fireasca de transmitere a unui efect de comert la ordin (titurile la purtator pot circula prin simpla inmanare). numele persoanei imputernicite sa incaseze contravaloarea cecului andosare = depunere de catre purtatorul unui efect de comert la ordinul sau. pe durata normala de utilizare. a semnaturii sale pe dosul efectului. instalatii de climatizare si instalatii de stingere a incendiilor. serveste ca angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii aniversarea politei = fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare antecalculatie = calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari. instalatii de incalzire cu apa calda sau abur. amortizare = partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor. operatiune ce se concretizeaza in cumularea dobanzii scadente si neachitate cu suma datorata si aplicarea in continuare a dobanzii la valoarea astfel rezultata. a unei rente. pe versoul unui cec. amortizare degresiva = presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor. a titlului cambial care a fost sustras. dotari legate de reteaua de conducte (obiecte sanitare.). se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii. Prin instalatii de apa se inteleg urmatoarele: conducte de alimentare cu apa. pentru a transmite unei terte persoane creanta pe care o reprezinta. fara a se reduce din capitalul social amortizare a datoriei = plata treptata a datoriei (cerditului) din surse special create in acest scop intr-un fond de amortizare amortizare accelerata = presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare.

asigurat = partea care a achizitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri pentru o dauna prin polita. asigurare = contractul de asigurare. reglementat de Polita. Atunci cand Asiguratul este una si aceeasi persoana cu Contractantul.distrugeri si avarieri produse din orice cauza. asigurare de viata = un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurari primeste o suma specificata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului asigurare tip "toate riscurile" = o acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres (asa cum este cazul la polita clasica). de Specificatie si de orice alt act aditional atasat contractului de asigurare. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza. arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare = baza de date la nivel national care asigura inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie. de Cererea-chestionar si Conditiile de asigurare. ca parte la Contract. (http://www. articolul contabil simplu = este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. asigurate impotriva degradarii. in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva. In schimbul valutar vinderea unei valute pentru cumpararea alteia se numeste tot arbitraj. distrugerii sau sustragerii. numerotate. suma si data operatiei articol contabil compus = este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers. asigurator = societatea de asigurare ATM = automat bancar care permite retragerea de numerar si alte tranzactii bancare electronice (plati de telefonie fixa sau mobila si a altor servicii de utilitati publice. gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic. evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta. notiunea de Asigurat preia si continutul notiunii de Contractant. dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. profitandu-se astfel de diferenta de curs. cu exceptia celor indicate in mod expres ca fiind excluse. precum si miscarea acestora in decursul timpului articol contabil = este format din contul corespondent debitor. mai multe elemente patrimoniale. In domeniul financiar international arbitrajul consta in substituirea unei creante utilizabile intr-o anumita valuta si in anumite conditii cu o alta creanta utilizabila intr-o alta valuta si in alte conditii. Asociaţia Romana a Bancilor (ARB) înfiintata in 1991 este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta şi apara interesele profesionale ale membrilor sai – institutiile de credit. in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea. cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare. actuale sau viitoare. dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop. dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor. arhivare = se face in conformitate cu prevederile legale.ARB = Asociatia Romana a Bancilor. selectarea operatiunii din meniu etc. snuruite si parafate.ro/) arbitraj = operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale acestora. contul corespondent creditor. articol contabil de stornare = serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite. transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet) cu ajutorul unui card bancar si in baza unor instructiuni speciale (inserare PIN.arb. in acelasi timp. pentru a le revinde pe alte piete.) 6 . In domeniul bancar arbitrajul consta in cumpararea de valori pe anumite piete unde cursul lor este avantajos. fiind despagubite orice tip de daune . Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale.

banca corespondenta = banca ce opereaza ca un agent al unei banci straine. Se mai numeste Credit Lombard. Se mai numeste overdraft. organizeaza platile prin compensatie intre banci si joaca rolul de corespondent cu bancile centrale din strainatate. auditul extern este realizat de un auditor independent. avans asupra marfurilor = credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului. pentru a fi mobilizat. declarata de tribunal.prima evidentiaza formarea de resurse. raportarile contabile examinate reflecta in mod real situatia financiara a companiei. persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca. prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o noua abatere. pe o anumita perioada. balanta = Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare. aval = act prin care o terta persoana. fara sa se transfere mijloace banesti efective. avansuri de trezorerie = sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului. Avalul in gaj este actul prin care imprumutatul da drept gaj bancherului sau efecte de comert carora le garanteaza plata prin andosare. avans in cont curent = acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pana la concurenta sumei pentru care acesta in urma si-a deschis contul curent. barare = aplicare a doua bare paralele. avertisment = sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara. echilibrati. Atributia principala a bancii centrale este de a asigura stabilitatea monetara si de a veghea la compatibilitatea acesteia cu expansiunea economica. balanta de verificare = procedeu al metodei contabilitatii. de tragator si de giranti. in opinia auditorilor. barter = schimbul de marfuri/servicii de valori egale. rezultatele sunt consemnate in cadrul unui raport care certifica daca. balanta de plati externe = tablou economic in care se inscriu si se compara platile si incasarile efectuate de o tara in relatiile sale cu alte tari. pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie. Balanta cuprinde doua parti: . auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei. garanteaza plata la scadenta a unui efect de comert. cu cat este acoperit cu mai multe semnaturi care garanteaza plata lui. Ea regleaza lichiditatea. bazat pe principiul dublei inregistrari. balanta sah = de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare. bancruta frauduloasa = acte de frauda in dauna creditorilor.a doua evidentiaza utilizarea acestora. prin care se compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati. in diagonala pe prima fila a unui cec. efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor. banca centrala = banca investita cu functii de emisie a monedei si de manevrare directa sau indirecta a volumului si costului creditului la nivel national. care indica prezentarea la plata a cecului prin intremediul unui bancher. bancruta = stare de incetare a platilor din vina debitorului. 7 . pe o perioada determinata de timp. Bancruta atrage asupra acestuia in mod automat falimentul cu toate consecintele aferente. Un efect de comert are o valoare cu atat mai mare. distincta de tras. de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor. .audit = examinarea situatiilor si raportarilor contabile ale unei companii.

8 . integrarea si cooperarea economica. confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat. chimici sau biologici. biroul de credit = institutie privata. BIS = Bank of International Settlements . care cuprinde. la un anumit termen. beneficiar garantie = subiectul caruia ii este platita despagubirea. boala profesionala = afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii. in expresie baneasca. inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor. o suma de bani determinata. adica mijloacele economice si sursele acestora. dezvoltarea. in tara sa proprie. venitul cumulat al solicitantulului si al sotiei/sotului.institutie a Uniunii Europene cu atributia de a favoriza prin acordarea de imprumuturi pentru investitii. bon de comanda-chitanta = formular cu regim special de tiparire.Banca Reglementelor Internationale este o institutie financiara internationala. bilet la ordin = efect de comert prin care emitentul. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca. careia ii sunt cesionate toate drepturile decurgand din contractul de asigurare. beneficiar = persoana indreptatita sau desemnata in contractul de asigurare sa incaseze sumele cuvenite cazul producerii unui eveniment asigurat. sau la ordinul acestuia. birou de asistenta = inseamna Biroul care este autorizat sa gestioneze si sa regularizeze o reclamatie.5. avand ca actionari bancile comerciale care au intocmit o baza de date administrata de acesta si care cuprinde informatii legate de creditele contractate de persoane fizice.(si/sau un membru al acestui Birou) sub autorizarea caruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor Biroului gestionar. unul din comitetele sale permanente este Comitetul de la Basel de supraveghere bancara care a elaborat Standardele Basel de adecvare a capitalului. caracteristici locului de munca. birou emitent = inseamna Biroul . birou gestionar = inseamna Biroul (si/sau un membru al acelui Birou care actioneaza sub autorizarea acestuia) care are raspunderea. determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate. la un moment dat. BEI = Banca Europeana de Investitii .precum si rezultatele financiare ale activitatii sale. care poate fi venitul solicitantului. in conformitate cu prevederile Conventiei Tip Interbirouri.birou platitor .baza de calcul a venitului = este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului . sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei. cauzata de factori nocivi fizici. BIRD = Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare . respectiv banca emitenta a scrisorii de garantie bancara. incasarea sumei de la client. patrimoniul agentului economic in intregul sau. birou = inseamna organizatia profesionala care este membra a Consiliului Birourilor si care a fost constituita conform Recomandarii nr. informatiile sunt utilizate de catre banci la analiza dosarelor de credit pentru a vedea comportamentul financiar al potentialilor clienti. se recunoaste ca debitor al beneficiarului si se angajeaza sa plateasca din proprie initiativa beneficiarului. pentru gestionarea si regularizarea daunelor in conformitate cu prevederile Conventiei Interbirouri si legislatiei nationale. BERD = Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare bilant = un tabel sau o situatie.institutie financiara internationala cunoscuta si sub denumirea de Banca Mondiala. numit subscriitor. dupa caz.

capital = suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati. etc.daca se cere. cadastru = Forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. capitalizare bursiera = valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din cotarea lor la bursa de valori 9 . bonul de consum = da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata. Vezi Legea nr. Termenul de bon de tezaur. capitalizare = crestere gradata prin adaugare.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare. da ordin debitorului sau numit tras sa plateasca la o scadenta stabilita o suma de bani unei persoane desemnate. bonuri de trezorerie = titluri emise pe termen scurt (maximum 540 zile) de catre stat (Ministerul de Finante) pentru procurarea de resurse de la agenti bancari sau nebancari. cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective. dupa ce au fost supuse cu succes unei testari functionale. rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este intotdeauna mai mare decat BUBOR. cambie = efect de comert prin care un creditor. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata. o perioada de timp determinata. buget = totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii. la stabilirea impozitelor si la intocmirea la zi a cartii funciare. prevazute pt. printre altele. intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara.bonificatii = reduceri ale primelor de asigurare. reprezentand imprumuturi pe termen scurt contractate cu populatia sau cu sistemul bancar. capital social = valoarea bunurilor aduse ca aport in societate. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare. beneficiarul. in anumite conditii. cambist = agent al unei institutii bancare specializat in comertul cu valuta. Decretul-Lege nr. iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite. certificat de trezorerie sau obligatiune de stat desemneaza efecte publice. bonul de lucru = prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari. bunuri gata de functionare = Bunurile sunt considerate ca fiind gata de functionare de indata ce procesul normal de functionare poate sa inceapa sau a inceput . BUBOR = rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara. stat. exprimata in moneda nationala. numit tragator. Au un grad ridicat de atractivitate prin garantia pe care o prezinta statul. broker = persoana/firma care actioneaza ca intermediar intre vanzatorii si cumparatorii de titluri de valoare (cel mai adesea actiuni) si efecte de comert. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta. capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit. care a abrogat. intreprinderi. cambie titlu de credit = de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. iar cateodata cu guverne straine sau cu organisme internationale. caiet de sarcini = documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei.

cenzor = persoana numita sa faca verificarea unei activitati. Acest depozit se face in vederea garantarii imprumutului si i se inapoiaza solicitantului numai dupa rambursarea integrala a creditului. garantand cu contractul de asigurare. Acesta poate avea drepturi asupra salariului. primelor de asigurare. cec = inscris prin care proprietarul unor fonduri depuse la o banca da ordin bancherului sau sa plateasca la vedere o anumita suma de bani in favoarea unui tert sau in favoarea celui care da ordinul. contractelor civile. cesiune = reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului. cash-flow net cuprinde profitul net dupa scaderea impozitelor si a provizioanelor neexigibile. amortizare si provizioane neexigibile. magazine. situatie in care acesta beneficiaza de garantia inlocuirii rapide a cecurilor la scurt timp de la anuntarea disparitiei lor. pot fi nominative. certificat de depozit = hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp. cautiune = contract prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza. deci netransmisibile sau nenominative. la magazine. card bancar = card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATMuri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri. cesiunea drepturilor de creanta se constituie in favoarea bancii cu titlu de garantie. cumulat de la inceputul anului. pe cand in cazul unui card de credit operatiunile se efectueaza in limita plafonului de credit acordat titularului de banca emitenta a cardului.capitaluri proprii = capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul nerepartizat. Centrala Riscurilor Bancare (CRB) = Centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri. Acesta exprima limita maxima de autofinantare. certificat de asigurare = document emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul. cash-flow brut este constituit din profit net. De obicei. cesiunea = dreptul Contractantului de a obtine credite bancare. cec in numerar = document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani. hoteluri si restaurante. cec de calatorie = instrumente de plata in suma fixa emise de catre o banca si destinate de regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate. precum si diverse plati sau transferuri electronice de la ATM-urile bancii emitente: in cazul unui card de debit operatiunile se efectueaza din disponibilitatile titularului. Ele pot fi decontate la orice sucursala a unei mari banci. Posesorul unor cecuri de calatorie are avantajul de a purta asupra sa "bani" fara teama de a-i pierde sau de a i se fura. Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a unei companii. daca acesta nu o va executa. statii de benzinarie etc. cash-flow = diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii. cartea mare = se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic. pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare si intretinere. adica la purtator. comerciale sau de alta natura ale solicitantului. 10 . cash collateral = depozitul bancar constituit de catre debitor/garant la banca la care se contracteaza un credit. Cecurile de calatorie sunt vandute atat de banca emitenta cat si de bancile corespondente ale acesteia.

valoarea contabila a activelor cedate.cheltuieli = sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale. operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale. punere in functiune. CIP = Carriage and insurance paid to . clauza = prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial. la care se adauga insa si o obligatie suplimentara. etc. ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera. medicamente si pansamente prescrise de medic. chitanta = document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii. taxe si impozite. spitalizare. Cumparatorul trebuie sa ia nota ca vanzatorului nu-i poate pretinde decat o asigurare pentru acoperirea minima a riscului asigurat. pierderi din debitori diversi). pentru lucrarile executate si serviciile prestate. tratament ambulatoriu. cheltuieli nedeductibile = sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza. pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale. terapie termica sau fototerapie. transport. Termenul CIP poate fi utilizat pentru orice modalitate de transport. inclusiv pentru transportul multimodal. cheltuieli in legatura cu curatarea locului in caz de dauna = tariful de piata pentru executarea acestui tip de lucrari. cheltuieli exceptionale = reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala. diagnostic radiografic.. cheltuieli de productie = sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare.assurance comprise jusqu'a . cheltuieli de repatriere = cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. amenzi. in conditiile prevazute de lege. efectuate pentru: examen medical. distruse sau disparute. lipsuri la inventar. pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania. penalitati platite.locul de destinatie convenit) Termen INCOTERMS Livrarea sub conditia CIP comporta pentru vanzator aceleasi obligatii care incumba acestuia conform termenului CPT. operatii (inclusiv costurile legate de acestea). instalare.. clauza suplimentara = amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard 11 .fracht si asigurare platite pana la (. pentru depriecerea activelor. cifra de afaceri = suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data. donatii si subventii acordate. anume aceea de a plati asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau de avariere a marfii in timpul transportului. cheltuieli medicale = cheltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport care au o legatura cauzala cu acesta. curenta a unitatii patrimoniale si se refera la operatii de gestiune (despagubiri. Vanzatorul trebuie sa incheie contractul de asigurare si sa achite prima de asigurare. fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale. cheltuieli de livrare = cheltuielile de livrare includ costurile necesare pentru impachetare si ambalare. in conditii de confort si pret similare celor contractate. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme. cheltuieli inregistrate = in avans sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans. cheltuieli aferente deductibile = cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului. cheltuieli tehnologice = cheltuielile directe de productie aferente productiei asigurate. radioterapie.port paye .

fara numerar. comision la administrarea creditului = serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului. cont bancar = aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca. in Romania. pornind de la bilantul unei companii. care permite limitarea folosirii mijloacelor de plata la regularizarea soldului net al acestor relatii.procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp. colationare = confruntarea unei copii cu originalul comanda = document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale.clearing = sistem de plata prin compensare. 12 . relatia care exista la un moment dat intre datoriile pe termen scurt inscrise in pasiv si totalul capitalurilor circulante care figureaza in activ. debitoare si creditoare unele fata de altele. Se calculeaza ca un raport intre capitalurile proprii si datoria pe termen lung si mediu (sau datoria totala care cuprinde si pasivul exigibil pe termen scurt) coeficient/indicator de lichiditate = raport care pune in evidenta. desfasurarea unei activitati. dar in contul altor persoane fizice si juridice. comodat = imprumut acordat gratuit. in schimbul unor sume de bani. functioneaza in regim de cont curent. consortiu bancar = grupare non institutionala de banci care isi impart realizarea unui credit in beneficiul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client. cont de card = cont bancar aferent fiecarui card emis. cont curent = mijloc de evidenta de o forma speciala. si uneori cantitativ. consolidare = integrarea situatiilor contabile ale unei companii subsidiare /sucursale in bilantul grupului sau al societatii mama. operatiunile de compensare intre banci se realizeaza prin intermediul TransFond. Se foloseste mai frecvent termenul de pool bancar sau sindicalizare de credit. compensare/clearing = procedeu de decontare intre doua sau mai multe parti. existentele de mijloace. comision = suma cuvenita pt. in care se reflecta in expresie valorica. dar pe numele comisionarului. titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime. comitent = persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau. in conturile de depozit si de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind intotdeauna purtatoare de dobanda. conosament = documentul aferent unei incarcaturi pe vas. comisionar = persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu. cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat. coeficient de indatorare = indicator care caracterizeaza gradul de autonomie financiara a unei companii adica independenta sa fata de creditori. contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment.

Din punct de vedere istoric. Specificatia. de tip Unit Linked in care contractantul asigurarii inceteaza plata primelor de asigurare. activ subiacent) sau de a renunta la utilizarea optiunii. si este util in cazul in care unul dintre ei nu-si achita obligatiile contractuale. in acest context. suma asigurata va fi recalculculata. a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor. Contractele de optiuni negociabile se incheie pe piata bursiera. contract de optiuni negociabile = Produs bursier standardizat prin care cumparatorul optiunii isi cumpara dreptul de a se pronunta la scadenta sau pana la scadenta. 13 . contract de management = acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica. Raportul inspectiei de risc. marfa stabilita in prin contract. intr-un moment conjunctural considerat de el favorabil. contra unui pret. activul consemnat in cuprinsul contractului (activ suport. contabilitatea de gestiune = denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntA¡: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor.cont escrow = este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. a rezultatelor acestora. Conditiile generale si/sau speciale de asigurare. Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor. gestionarea si conducerea activitatii proprietarului in baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile. contabilitate = stiinta economica. si un manager caruia ii este incredintata organizarea. prestarea de servicii sau executia de lucrari de constructii. contractul de optiuni negociabile a aparut prima data in SUA in anul 1973. in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate. iar prin exceptie se incheie si pe piata bancara cand se refera la schimbul valutar. ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie. in conditiile Regulamentului de transport aplicabil. iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant. alte acte sau documente aditionale). precum si anexele la Polita (Cererea de asigurare. de a vinde partenerului sau sau de a cumpara de la partenerul sau. suma asigurata sa fi ajustata la valoarea actuala a contului contract de comision = contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) preda Comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie. iar contractul incheiat initial este modificat. continuitatea activitatii = impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate. contract = act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice. riscul lui limitandu-se la pierderea primei (pretul platit pentru cumpararea dreptului de optiune) pe care o plateste in momentul semnarii contractului. fiind proportionala cu valoarea primelor deja platite contract de asigurare liber de plata primelor = un contract de asigurare. intre autoritatea contractanta si contractant si avand ca obiect furnizarea de bunuri. furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare. in schimbul unei plati si incheiat conform normelor legale in vigoare. ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere. contract de asigurare = Polita de asigurare. contract de achizitie publica = contract incheiat in forma scrisa. in calitate de proprietar. contract de asigurare cu suma asigurata redusa = contractul de asigurare in care contractantul asigurarii decide incetarea platii primelor de asigurare iar contractul incheiat initial este modificat. contract de tip unit linked = un contract de Contul Contractantului Asigurarii (in cazul contractelor de tip Unit Linked): Un cont individual in care sunt varsate primele platite de contractantul politei si care este administrat de societatea de asigurari contract de transport de marfuri pe calea ferata = conventia incheiata intre un client si Asigurat pentru deplasarea in spatiu a marfurilor. Fisele tehnologice. astfel incat.

operatiune de care se ocupa agentia de brokeraj si casa de compensatie financiara globala. destinatie. Creditul de consum este acordat persoanelor fizice in scopul achizitionarii de bunuri de consum cu plata in rate. teren). garantiile aduse. bon de trezorerie etc. valuta. credite angajate = suma totala la un moment dat a creditelor de orice fel inregistrate de o anumita persoana. b. contract traditional = un contract care are doar componenta de protectie contractantul asigurarii = persoana care incheie contractul de asigurare si care se obliga sa plateasca primele de asigurare conform acestuia contractul colectiv de munca = se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. Conflictele ce apar ulterior sau. creditul revolving sau creditul cu reinnoire automata se acorda unui client intr-o suma determinata si este reinnoit pe masura rambursarii. credit bancar = imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara. 14 . obligatiune.pretul este actualizat in fiecare zi de bursa prin marcarea la piata (marketing to market). c. moneda etc. adica pe calea incheierii de operatiuni de sens opus (operatiune de vanzare pentru stingerea unei obligatii de cumparare si operatiune de cumparare pentru stingerea unei operatiuni de vanzare). rezultatele actualizarii pretului sunt: profitul pentru o parte.obiectul contractului . ce confera fiecarei parti posibilitatea de a-l compensa. admis de regulamentul bursei). creditul documentar este o tehnica de decontare a unei operatiuni comerciale in derularea careia banca mandatar al debitorului emite un acreditiv in baza documentelor de expeditie a marfurilor. in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre ei. care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat. credit comercial = este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri. cotatie bursiera = listarea la bursa de valori a pretului unei valori mobiliare (actiune. ca o facilitate.elementele contractului sunt tipizate. contractul futures se poate stinge prin corelatie negativa. Creditele se definesc dupa durata. creditul ipotecar este un imprumut acordat unei persoane pentru achizitionarea unui bun imobiliar (locuinta.in practica bursiiera se cunoaste sub denumirea de "activ" (marfa. cu clauze uniforme. d. prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca. spre deosebire de contractul forward.) creanta = dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine contravaloarea acesteia. conventia "CMR" = reprezinta "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele". Pana la termenul final de reglementare poate fi lichidat oricand prin offsetting sau prin plata diferentei dintre pretul contractual si pretul conjunctural din momentul lichidarii.contract futures = Contract de vanzare-cumparare. calculat la casa de compensatie. in baza unei notificari. dupa caz. vanzator). care prevede obligativitatea livrarii efective a activului contractat. Trasaturile specifice ale unui contract futures sunt: a. Tot spre deosebire de contractul forward. pe care il administreaza agentia de brokeraj impreuna cu casa de compensatie financiara.foloseste contul de marje (margin). Contractul poate fi lichidat oricand. la care Romania este parte. acesta constituind totodata garantia creditului. valori mobiliare sau orice activ financiar selectiv. care poarta si denuirea de operatiune de offsetting. contractul de calatorie (contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice) = acordul de vointa dintre asigurat si turist. oricand pana la implinirea termenului si posibilitatea de a-si executa obligatiile contractuale la scadenta cuvenita. clientilor. Contract elastic ce se negociaza si se incheie pe piata bursiera. creditor chirografar = creditor care are prioritate in fata altor creditori in situatia lichidarii unei companii. pretul din acest gen de contracte se reactualizeaza zilnic prin asa zisa "marcare la piata" (marketing to market). pierderea pentru cealalta parte sunt preluate in evidenta contului de marje.

dauna = prejudicial material ori financiar aparut in urma producerii riscului asigurat. care nu dispun pe moment de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea imobilului.creditul punte = imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar. determinata pe plan intern de inflatie si pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb.. debit = datorie. in cazul schimburilor internationale. debitul se actualizeaza in functie de rata inflatiei. in cursul unei perioade date. cuantumul prejudiciului = reprezinta contravaloarea raspunderilor. in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei. care are drept contrapartida din punctul de vedere al acestuia din urma. cupiura = unitate monetara inscrisa pe o moneda sau bancnota curs de schimb = pretul la care o valuta poate fi cumparata cu o alta. deficit = soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile. data de expirare a contractului de asigurare = data la care se termina valabilitatea contractului de asigurare data intrarii in vigoare a contractului de asigurare = data la care este emisa polita de asigurare datorie = obligatie contractata fata de un tert. astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea. urmatoarele: sumele (avansurile) achitate de clienti. reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente. alte lichiditati puse la dispozitia creditorului pentru garantarea rambursarii creditului. dupa caz. cuantumul garantiei (pentru societatile comerciale care sunt proprietare de nave) = valoare ce se stabileste in functie de numarul de nave aflate in managementul propriu. aflate sub diverse contracte de operare cu persoane fizice sau juridice straine. din care se scad. garantiile lichide: depozite constituite la banci. dauna (paguba) partiala = avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate. costurile si cheltuielile in sarcina Asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat. inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar depasi 85 % din suma asigurata. debitul = sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. dauna (paguba) totala = furtul sau avarierea bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea. dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care intentioneaza sa o vanda pentru a constitui avansul. o creanta. scrisori de garantie bancara etc. debitor = solicitant credit/imprumut. scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari. deficitul corespunde soldului negativ al balantei comerciale (importuri mai mari decat exporturi) sau al balantei de plati (exporturi de bunuri si incasari din prestari de servicii pentru straini inclusiv turism si servicii bancare mai mici decat importuri si plati pentru prestari de servicii inclusiv de turism si bancare efectuate in strainatate pentru nationali) depreciere = diminuare de valoare. datorie neta = valoarea totala a creditelor. 15 . inclusiv dobanzile aferente. coloana din stanga a unui cont in care se inregistreaza datoriile. insumat cu numarul de nave avand la bord personal navigant roman.

acest efect se produce numai cand rentabilitatea unei operatiuni este superioara costului capitalurilor de imprumut care finanteaza aceasta operatiune. pentru daunele produse in urma manifestarii riscurilor asigurate. pentru a facilita citirea manuala sau automata a acestuia. exercitiu = perioada de timp pentru care sunt evidentiate rezultate financiare intr-o companie sau organism public. practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in euro. situatie contrara deficitului sau penuriei. Asiguratului sau Beneficiarului asigurarii. eligibil = sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un imprumut/credit. cecul. efect de levier = expresie care desemneaza efectul de ameliorare exercitat de nivelul datoriilor asupra rentabilitatii capitalurilor proprii ale companiei. documente de transport = scrisoare de trasura sau alte documente asemanatoare. Devalorizarea poate ajuta o tara sa isi diminueze deficitul balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de importuri. asiguratorul va plati suma asigurata beneficiarului politei excedent = Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi. dezinflatie = reducerea inflatiei intr-o economie prin cresterea fiscalitatii. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata. reducerea emisiunii de moneda etc. embosare = inscriptionare in relief a datelor de identificare ale unui card bancar. dupa caz. de regula exercitiul financiar acopera o perioada de 12 luni care in general se suprapune cu anul calendaristic. disponibilitati = totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau pe termen scurt: lichiditati sau titluri de creanta care pot fi convertite rapid in lichiditati. dividend = parte din profitul unei companii atribuita fiecarui actionar proportional cu numarul de actiuni detinute. eveniment asigurat = eveniment pentru care se incheie contractul de asigurare cind acesta s-a produs. efect de comert = inscris negociabil care constata o creanta de o anumita valoare. EURIBOR = abreviere pentru sintagma Euro Interbank Offered Rate. adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii. dobanda compusa comporta aplicarea ratei dobanzii nu numai la suma initiala ci si la suma capitalizata (adaugata la suma initiala) a dobanzilor. mediu si lung). 16 . Se mai numeste efect de parghie. dobanda = pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate. despagubire = suma platita de Asigurator. Dobanda este o cheltuiala pentru banca in cazul depozitelor deschise clientilor si un venit in cazul imprumuturilor acordate. devalorizare = diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului. platibila imediat sau in termen scurt: cambia. Dobanda simpla este dobanda calculata la suma si neadaugata la aceasta. biletul la ordin. exigibil = parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt.descoperire de cont = facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decat cea existenta. Se mai numeste overdraft.

faliment = situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare judecatoreasca. denumit in continuare aviz de garantie initial.organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international. iar aderentul cedeaza factorului. creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti. indiferent de proprietar si astfel delimitate.avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acestuia prin avizul de garantie initial si avizul modificator. avizul de stingere a avizului de garantie initial. fransiza temporala = perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in Polita.avizul de constituire a garantiei. furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau o institutie financiara specializata. care poate fi dupa caz: . impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila. valuta sau marfuri cu livrare/executare la un termen viitor. 3. fondul cinegetic al Romaniei = se compune din unitati de gospodarie cinegetica. FED = Federal Reserve System . garantie = bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor. . fond de plasamente financiare = fondul Asiguratului. futures = operatiune comerciala cu valori mobiliare.factoring = forma de finantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. denumita "factor". girant = persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert. poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze. Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita "aderent".ansamblu de institutii care isi asuma in Statele Unite functiile de banca centrala. denumite fonduri de vanatoare. . administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui judecator sindic. 17 . fransiza = partea de dauna care ramane in sarcina Asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat. daca este cazul. cu titlu de vanzare sau de gaj. urmarirea creantelor si protectia impotriva riscurilor de neplata.avizul de prelungire a avizului de garantie initial. pentru care nu se platesc nici un fel de sume asigurate sau compensatii. avizul de inscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie. in cazul in care acesta din urma este incapabil sa le achite. prin care factorul asigura finantarea. modalitate de finantare a comertului exterior care utilizeaza in mod combinat mai multe tehnici bancare bazate pe operatiunile cunoscute de scontare. 2. . incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora. garantie bancara de buna executie = depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul caruia i s-a atribuit contractul de achizitie publica. operatia prin care o creanta in valuta este cumparata cu renuntarea la dreptul de regres asupra vanzatorului creantei formular de aviz de garantie = documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra unui bun.avizul de cesiune a creantei. constituite pe toate categoriile de teren. FMI = Fondul Monetar International . si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate. gaj = obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei. format din partea de investitii alocata din prima de asigurare. avizul de nulitate a contractului de garantie. forfetare = 1.

goodwill = buna reputatie a unei companii. incetare de plati = situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor. achizitionare de mijloace de productie. in cazul cotractelor de tip unit linked. indemnizatie de asigurare = suma platibila la aparitia evenimentului asigurat. IAS = Standardele Internationale de Contabilitate. invaliditate = incapacitatea permanenta. garantie in contractele de credit. precum si conformitatea documentelor prezentate. indemnizatia de asigurare = valoarea maxima stabilita intre suma asigurata specificata in contractul de asigurare si valoarea contului detinut de Contractantul asigurarii la data producerii evenimentului asigurat. inspectie de risc = vizualizarea si verificarea starii generale. utilizat ca element de securitate pe cartile de plata. ale autovehiculelor aflate sub incidenta asigurarii. investitie = plasament de bani in valori mobiliare aducator de venit sub forma de dobanda. regulamente de organizare si functionare. care poate fi calculata ca parte a activului unei companii. constatata in termenul prevazut in conditiile de asigurare si nesusceptibila de ameliorari. IFC = International Finance Corporation . psiho-senzorial sau intelectual. pentru a preveni falsificarea acestora. regulamente de ordine interioara. deciziile scrise sau verbale ale conducatorului direct. ipoteca = cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil. in mod separat de valoarea activelor tangibile. home-banking = sistem de derulare a operatiunilor bancare care se bazeaza pe conexiunea intre computerul aflat la domiciliul sau sediul clientului si computerul bancii.companie subsidiara a Bancii Mondiale care acorda imprumuturi companiilor private. echipament pus la dispozitia comerciantilor de bancile emitente de carduri. in legatura cu activitatea profesionala a participantilor la procesul de munca. 18 . dividende sau castiguri de capital. holograma = simbol/desen tridimensional. partiala sau totala a asiguratului de a presta o activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident invaliditate permanenta = reducerea potentialului fizic. reprezentand valoarea actualizata a sumei asigurate. in cazul contractelor traditionale insolvabilitatea = situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor. cu ajutorul caruia se imprima imaginea caracterelor embosate ale unui card bancar pe toate exemplarele facturilor sau chitantelor emise pe numele titularului respectiv de card. indatorire de serviciu = orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca sau conventia civila. provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala. si integrata in valoarea de piata a acelei companii. imprinter = cititor manual de card. hartie de valoare = orice titlu constituind suportul unei creante sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piata.

R. la un pret fix . marja neta de dobanda = se calculeza ca raport intre veniturile nete din dobanzi si activele valorificabile totale. conform prevederilor H. Nici unul dintre antreprenori nu este in masura sa controleze. operator autorizat al arhivei = orice persoana fizica sau juridica autorizata sa inscrie in arhiva.joint venture = Acord contractual prin care mai multe persoane convin sa realizeze o activitate economica supusa unui control conjugat (concomitent). bon de trezorerie. sa supravegheze arhiva. sau orice alte reglementari ulterioare referitoare la acest concept. numerar = mijloace de plata formate din monede si bancnote. obligatiune = titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana juridica (stat. LIBOR = rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce. nr. in decursul unei anumite perioade. certificat de depozit. sa acceseze avizele de garantie si. in cazul leasingului financiar locatorul se limiteaza doar la finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului.E.G. 19 . companie). lichiditate = capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. Controlul unei activitati economice este conjugat atunci cand el este exercitat. dupa caz.M. leasing financiar = locatorul ajuta finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului. pe cand in cazul leasingului operational locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor.1999. pentru o suma si o durata determinate. rambursat) un instrument financiar (depozit. Un atare control nu poate sa apara in societatile cu un actionar majoritar. cu persoana care l-a subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda fixa platibila la intervale regulate pe perioada imprumutului. pe o perioada de timp determinata. a unui echipament sau a altor active fixe. option = dreptul de a cumpara sau vinde marfuri. este exprimata prin indicatorul de lichiditate.10. contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului. Acordul contractual poate sa distinga decizii ce solicita aprobarea tuturor antreprenorilor si cele ce pot sa fie luate cu o majoritate determinata. activitatea intreprinderii de tip joint-venture. credit etc. marja = diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia. diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca. in mod unilateral. marja neta de autofinantare = cash-flow net sau profitul net (dupa scaderea impozitelor) la care se adauga provizioanele neexigibile. obligatiune. rascumparat. valute.Legea 99/99) pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii publicata in Monitorul Oficial 499/15. 45 (2) din cap. Controlul conjugat nu presupune ca toate deciziile intreprinderii "joint-venture" sa fie luate in unanimitate de voturi.) modalitate de plata = tehnica de derulare si efectuare a unei plati. maturitate = data la care este platibil (incasat. in virtutea unui acord contractual.802/1999 privind adoptarea regulamentului pentru asigurarea si functionarea A. V . marja bruta de autofinantare actualizata sau venitul net actualizat reprezinta diferenta intre suma incasarilor actualizate si platile actualizate aferente realizarii unei eventuale investitii. (vezi art. valori mobiliare. leasing = tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de inchiriere a unei proprietati imobiliare. autoritate locala. leasing operational = locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor. calculat ca raport intre activele lichide si pasive.G.R. marja bruta de autofinantare = cash-flow. in mod colegial.

POS = terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri. paritate = curs de schimb. prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii/polita. 10. sau viager in momentul in care survine decesul Asiguratului in perioada de asigurare.. fransiza) in care se incheie asigurarea unui risc specificat. plasament = investitie baneasca in active. inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar. 20 . Aceasta cuprinde: formularul de polita.). 10. perioada asigurata = perioada pe parcursul caruia Asiguratorul. conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii. conditiile de asigurare precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre Asigurat si Asigurator ca facand parte din Contractul de asigurare. obligatiuni. depozite etc.overdraft = descoperire de cont. pensie privata capitalizata = valoarea fondului de plasamente financiare la finele contractului de asigurare care ii revine Asiguratului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5. polita de asigurare = documentul emis de Asigurator in baza si cu respectarea prezentelor conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare. este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate. pensia privata de urmas = suma de asigurare plus valoarea fondului de plasamente financiare care ii revin Beneficiarului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5. in baza careia acestia pot primi permisiunea din partea bancii de a utiliza sume de bani intr-o anumita limita peste soldul existent in cont. in care nu se aplica penalitati. pasiv = totalitatea obligatiilor ce ii revin unui subiect economic. polita ramane valabila in toata aceasta perioada perioada de plata a primelor = perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare perioada de plata a rentelor = intervalul de timp ce debuteaza odata cu expirarea contractului. conform planului de pensie. perioada de asigurare. prima de asigurare. contrapartida activului in cadrul bilantului. 20 de ani. perioada decontata = perioada de timp pentru care s-a platit prima de asigurare si la sfarsitul careia se face regularizarea acesteia in functie de veniturile efectiv realizate. 15. 20 de ani. in vederea obtinerii de venit. bonuri. perioada de generare a creantelor = intervalul de timp pentru care s-a incheiat conventia cadru de asigurare. facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice. in acest interval Societatea plateste Asiguratului sau Beneficiarului renta. preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat polita de asigurare si sa platit prima de asigurare. in schimbul incasarii primei de asigurare. perioada de asigurare a politei = intervalul de timp egal cu perioada de valabilitate a contractului de leasing. PIN = numar de identificare personal. actiuni. magazine. sau viager. perioada de gratie = o perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei. 15. statii de benzinarie etc.

prefinantare = alocare de resurse. proportia de alocare a primei (in cazul contractelor de tip unit linked) = modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investitii. randament = raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament. prestatia de a da = indatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real prestatia de a face = indatorirea subiectului pasiv de a efectua o lucrare. avarierea sau distrugerea de bunuri care nu apartin Asiguratului sau unui prepus al sau. cu exceptia transmiterii sau constituirii unui drept real. incheierea de acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale in limita imputernicirii acordate prin contract si/sau lege precum si orice alte abilitari stabilite prin contract. cu exceptia situatiilor in care vatamarea sau decesul a survenit din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu decurgand dintr-un contract de munca sau de ucenicie incheiat de acea persoana cu Asiguratul. prima esalonata = prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor prima suplimentara (in cazul contractelor de tip unit linked) = prima platita sub forma unei prime unice.in momentul incheierii contractului de asigurare . prestatia vanzatorului de a preda bunul vandut. cu titlu provizoriu. separat de prima esalonata prima unica = prima platita integral . produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare. un serviciu si. program de investitii financiare = un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza. negocierea contractului colectiv si individual de munca. prerogativele managerului = activitatea depusa de manager constand in aplicarea strategiei si politicii de dezvoltare a societatii comerciale. punct mort = pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca profit. in general. 6 sau 12 luni. pret de cumparare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii pret de vanzare (in cazul contractelor de tip unit linked) = pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii prima de asigurare = suma (in lei) ce trebuie platita de catre Contractant conform tabelului de prime in schimbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate. prejudiciu = vatamare corporala sau deces al unei persoane. angajarea si concedierea personalului salariat. astfel prima de asigurare poate fi unica: Contractantul plateste anticipat o singura suma pentru intreaga perioada de asigurare sau fractionara: Contractantul plateste o suma fixa la interval de 3. conceputa impreuna cu consiliul de administratie al acesteia. in asteptarea mijloacelor de finantare permanente. viitoare sau eventuale. pentru finantarea unei operatiuni economice. reprezentarea societatii in raporturile cu tertii. Spre exemplu.pentru toata perioada asigurata. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. provizion = suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale. 21 . orice prestatie pozitiva in favoarea subiectului activ. cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii. selectarea.

exprimat in termeni financiari. revolving = credit cu reinnoire automata rezerva matematica = suma de bani pe care Societatea este obligata sa-i detina in orice moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare. societate cu raspundere limitata (S. probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale. operatiunea se lichideaza la scadenta efectului de comert. mai putin dobanda (taxa scontului). socotita din momentul scontarii pana la scadenta. conform planului de pensie stabilit in cererea de asigurare a pensiei private. In acest caz. potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut. asigurandu-si in acest fel refinantarea. in urma unor boli incurabile sau a unor accidentari. la finele perioadei de asigurare. emisa in favoarea autoritatii contractante. actionarii si alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte Asiguratul. prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta. din culpa sa. vanzatorul efectului este de acord sa plateasca aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra in posesia sumelor care i se cuvin in urma unor operatiuni comerciale. rentabilitate = capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit.L. bancile comerciale obtin in schimb mijloace banesti inainte de scadentele efectelor respective. ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a acestuia. cand banca incaseaza de la debitor suma inscrisa pe efectul de comert. rata de baza a dobanzii = rata dobanzii anuale fixata de o banca. mai rapid decat daca ar astepta pana la scadenta efectului comercial. posibil dar incert. risc asigurat = posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare. ce serveste ca termen de referinta la calculul dobanzilor practicate de banca in relatiile cu clientii sai. reescont = operatiune efectuata de o banca centrala in vederea aprovizionarii cu mijloace banesti lichide a bancilor comerciale. in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare.R. pe baza vanzarii la banca centrala a unui portofoliu de efecte de comert scontate de ele. asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. capitalul societatii este divizat in parti sociale care. nu se negociaza la bursele de valori.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. care provoaca pagube. scrisoare de garantie bancara = forma a garantiei de participare la achizitii publice sau alte contracte comerciale. sindic = persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare. banca plateste vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert. cu caracter aleatoriu (intimplator). sau Beneficiarului.raspunderea civila profesionala = obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau. risc financiar = prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator. scont = operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui efect de comert de la beneficiarul acestuia inainte de ajungerea la scadenta. reprezentanti = proprietarul. in desfasurarea activitatii sale profesionale. risc = eveniment viitor. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Membrii acestui tip de 22 . avand drept consecinta o paguba. se mai numeste judecator sindic. renta = suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului. sacrificare de necesitate = cazurile de taiere sau ucidere obligata a animalelor care nu mai pot fi recuperate economic.

transportator = persoana juridica autorizata sa efectueze transporturi de marfuri sau de persoane pe teritoriul Romaniei sau in trafic international. Trasaturile acestui tip de societate sunt: numarul minim de membri asociati este 2 . contul bancar deschizandu-se pe numele firmei. soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati. fiecare din asociati poate fi declarat falit. 23 .inainte de termenul de expirare a politei. suma asigurata = suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste Beneficiarul in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare sau Asiguratul in cazul supravietuirii. conform legislatiei in vigoare. respectiv la sfarsitul perioadei. ca urmare a greselilor dintre ei. raspunderea asociatilor.pentru a se putea incheia contractul de societate. soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti.C. asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv. suma asigurata medie lunara planificata = valoarea medie lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie. sold = suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont.C. soldul initial si soldul final reprezinta soldul existent in cont la inceputul.) = Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. in principiu.N. asa cum este trecut in planificare. societatea. al carui cuantum nu poate fi precizat. prin contractul de asociere. toti asociatii au calitate de comercianti. rezultata prin valorificarea participarii la fondul de beneficii financiare. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont. Suma pentru care s-a facut asigurarea reprezinta maximumul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate. solvabilitate = capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora. nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor in care. precum si de patrimoniul societatii. in plus de aceasta. pentru obligatiile sociale. este solidara si nelimitata. in cazul contractelor de tip unit linked . ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati. unul pentru celalalt. suma asigurata maxima actuala = valoarea maxima lunara a inventarului viu a tuturor declaratiilor lunare pe timpul perioadei de asigurare.societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale. suma asigurata maxima lunara planificata = valoarea maxima lunara planificata a inventarului viu pe intreaga gospodarie. asa cum este trecut in planificare. taxa de rascumparare = taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s-a transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa. ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a administra.N. subcontractor = societatea cu care Asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai. in practica. societati in nume colectiv (S. capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si/sau natura). fiind divizat in parti sociale care. se considera. s-a convenit ca pot fi cesionate). suma asigurata medie actuala = valoarea totala a inventarului viu din declaratiile lunare pe timpul perioadei de asigurare. Beneficiarul va mai primi o suma de bani. subscris si varsat integral la infiintare.. societate de leasing = societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim. Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S. Traznet . subasigurare = situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat.impactul nemijlocit al fulgerului cu diferite obiecte.

sau prin cresterea primei de asigurare ca urmare a ajustarii la rata inflatiei. contractul capata o valoare de rascumparare. intre parti aflate in cunostinta de cauza. administrarea si plasamentul fondurilor. Dupa incheierea primilor trei ani de la inceperea contractului. asamblare. care se calculeaza conform documentatiei tehnice. trezorerie = departament financiar al unei companii. utilizatorul (sau locatarul) = persoana juridica sau fizica/fizica autorizata. intrebuintare si starea de intretinere a acestuia. valoare de asigurare reala = pretul de cumparare al unui bun nou. starea de intretinere si durata normala de viata a bunului asigurat. dar incluzandu-se costurile de ambalare. conform clauzelor contractuale specificate in polita de asigurari. bancherul debiteaza contul acestuia pentru a credita un alt cont. montare. instalare si punere in functiune precum si impozitele. este suma la care poate fi tranzactionat (schimbat) un activ sau decontata o datorie. identic (excluzandu-se orice rabaturi de pret. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre Utilizator. comisioanele si taxele vamale aferente) din care se scade uzura in raport cu vechimea. evolutia de lunga durata a unui fenomen economic. intrebuintarea. unit (in cazul contractelor de tip unit linked) = o diviziune a programelor de investitii. in primii trei ani de la inceperea contractului. de bunavoie. care se ocupa cu primirea. uzura = deprecierea calitatilor unui bun. cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori). operatiune bancara care consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul: la ordinul unui client. valoare de asigurare = limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare. la expirarea contractului de leasing. virament = mijloc de plata. transport. unit de acumulare (in cazul produselor de tip unit linked) = un unit cumparat prin plata primei esalonate incepand cu al doilea an de asigurare sau prin plata unei prime suplimentare. volatilitate = variatie/fluctuatie a pretului unui instrument financiar. valoare reziduala = valoarea la care. reprezentand dreptul de a primi o parte din valoarea acestora. in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv. valoare din nou = valoarea de comercializare din nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor. Contractantul nu are dreptul de a isi rascumpara contractul. stabilita functie de vechime. timp in care primele de asigurare au fost platite integral. unit initial (in cazul produselor de tip unit linked) = unit cumparat pe durata primului an de asigurare. careia i se transmite de catre locator dreptul de folosinta si posesie a bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing. valoarea justa = in contabilitate. independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp. 24 . valoarea de rascumparare = suma de bani pe care Asiguratorul o plateste Contractantului in cazul in care acesta renunta la contract.trata = cambie trend = tendinta fundamentala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful