Test de evaluare finală Disciplina de învăţământ: Matematică Clasa a II-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp efectiv de lucru: 50 de min

Partea I
1. Marcati rezultatul corect: 975-498+102 = 470; 579; 472 708+253-698 = 582; 538; 263 111+459+296 = 866; 375; 885 672 – 301-121 = 122; 250; 123

2. Gaseste valoarea de adevar si noteaza prin fals(F) sau adevarat(A) : 332+549 =467 135+ 97 = 999 3. Comparaţi perechile de numerele: 345 354 666 666 272 732 803 765 110 398 765 399 187 543 234 234 999 998 874 432 302– 34 = 268 754 – 26 = 728

4.Completati spatiile libere: • • • • Primul numar dintr-o scadere se numeste ………………........ Unitatea principala pentru lungime este ……………………… Rezultatul adunarii este…………….......................................... Patratul are patru….……. ……………………………………. .

0..............654. 6...890. Rezolvare : 7....................333.... b) descrescător: 18....907.Partea a II-a 5.875...421......Aflati termenul necunoscut..709..............iar in urmatoarele 3 zile cu 127 de pagini mai mult decat in primele doua zile..Unui termen al unei sume I se adauga 210. ......un elev a citit in primele doua zile 321 de pagini...843.Cate pagini mai are de citit acel elev ? Rezolvare : ......Daca I se mai adauga inca 324 se obtine 769..............387 .321......232.657.....Ordonaţi numerele: a) crescător: 756..O carte are 967 de pagini.54.651.....298......

Calificative Bine Încercuieşte corect 2 sau 3 numere. I2 Completează corect 4 casete. Compara corect 2 perechi de numere Competează corect 1sau 2 spaţii libere. Suficient Ordoneaza correct doar o parte dintr-un numar. I6 I7 Rezolvă corect problema cu plan şi rezolvare/explicaţii în paranteze. Completează corect 1 casetă. Calificative Bine Ordoneaza doar unul dintre siruri Scrie corect operatiile dar greşeşte la un calcul/Scrie correct operatiile dar stabileste gresit numărul solicitat. . Compara 5 sau 6 casete Competează corect 3 sau 4 spaţii libere.Test de evaluare Matematică/Clasa a II-a Partea I Descriptori de performanţă Itemul Foarte bine Încercuieşte corect 4 I1 numere. . Completează corect 2 sau 3 casete. Rezolvă corect doar o operaţie.Ordoneaza ambele siruri de numere Rezolvă corect operaţiile. Suficient Încercuieşte corect 1 număr. Rezolvă corect operaţiile dar fără explicaţii în paranteze/ Rezolvă corect două operaţii. cu/fără explicaţie în paranteză. cu explicaţii în paranteze.Barem de evaluare şi notare . Compara corect toate perechile de numere Competează corect 5 sau 6 spaţii libere. I3 I4 Partea a II-a Descriptori de performanţă Itemul Foarte bine I5 . Scrie corect o operatie.

Descoperirea valorilor de adevar 3. Ordonarea numerelor 6. Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii X X . Utilizarea termenilor matematici Cunoaştere X Înţelegere Aplicare X Analiză X X X X X X X X X X X X X X X X 5. Ordinea efectuarii operaţiilor. Compararea numerelor naturale 4. 7.MATRICEA DE SPECIFICAŢIE Conţinuturi/ Obiective 1.. Adunarea şi scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordin 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful