Test de evaluare finală Disciplina de învăţământ: Matematică Clasa a II-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp efectiv de lucru: 50 de min

Partea I
1. Marcati rezultatul corect: 975-498+102 = 470; 579; 472 708+253-698 = 582; 538; 263 111+459+296 = 866; 375; 885 672 – 301-121 = 122; 250; 123

2. Gaseste valoarea de adevar si noteaza prin fals(F) sau adevarat(A) : 332+549 =467 135+ 97 = 999 3. Comparaţi perechile de numerele: 345 354 666 666 272 732 803 765 110 398 765 399 187 543 234 234 999 998 874 432 302– 34 = 268 754 – 26 = 728

4.Completati spatiile libere: • • • • Primul numar dintr-o scadere se numeste ………………........ Unitatea principala pentru lungime este ……………………… Rezultatul adunarii este…………….......................................... Patratul are patru….……. ……………………………………. .

907.875.......Ordonaţi numerele: a) crescător: 756.298..........651...54......Unui termen al unei sume I se adauga 210.....843...........654...Aflati termenul necunoscut...... Rezolvare : 7....un elev a citit in primele doua zile 321 de pagini.........iar in urmatoarele 3 zile cu 127 de pagini mai mult decat in primele doua zile..657.. .......709....Cate pagini mai are de citit acel elev ? Rezolvare : .....890...Daca I se mai adauga inca 324 se obtine 769....333.......421..Partea a II-a 5..... b) descrescător: 18....0.O carte are 967 de pagini.321.....232..........387 .... 6...

Rezolvă corect doar o operaţie. I3 I4 Partea a II-a Descriptori de performanţă Itemul Foarte bine I5 . cu/fără explicaţie în paranteză.Barem de evaluare şi notare .Test de evaluare Matematică/Clasa a II-a Partea I Descriptori de performanţă Itemul Foarte bine Încercuieşte corect 4 I1 numere. Calificative Bine Ordoneaza doar unul dintre siruri Scrie corect operatiile dar greşeşte la un calcul/Scrie correct operatiile dar stabileste gresit numărul solicitat. I6 I7 Rezolvă corect problema cu plan şi rezolvare/explicaţii în paranteze. Compara corect 2 perechi de numere Competează corect 1sau 2 spaţii libere. I2 Completează corect 4 casete. Suficient Încercuieşte corect 1 număr. Completează corect 2 sau 3 casete. Compara corect toate perechile de numere Competează corect 5 sau 6 spaţii libere. cu explicaţii în paranteze. Suficient Ordoneaza correct doar o parte dintr-un numar. Scrie corect o operatie. Rezolvă corect operaţiile dar fără explicaţii în paranteze/ Rezolvă corect două operaţii. Compara 5 sau 6 casete Competează corect 3 sau 4 spaţii libere. Completează corect 1 casetă. Calificative Bine Încercuieşte corect 2 sau 3 numere. . .Ordoneaza ambele siruri de numere Rezolvă corect operaţiile.

Compararea numerelor naturale 4. Ordonarea numerelor 6. Ordinea efectuarii operaţiilor.. 7.MATRICEA DE SPECIFICAŢIE Conţinuturi/ Obiective 1.Descoperirea valorilor de adevar 3. Utilizarea termenilor matematici Cunoaştere X Înţelegere Aplicare X Analiză X X X X X X X X X X X X X X X X 5. Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii X X . Adunarea şi scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordin 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful