Test de evaluare finală Disciplina de învăţământ: Matematică Clasa a II-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp efectiv de lucru: 50 de min

Partea I
1. Marcati rezultatul corect: 975-498+102 = 470; 579; 472 708+253-698 = 582; 538; 263 111+459+296 = 866; 375; 885 672 – 301-121 = 122; 250; 123

2. Gaseste valoarea de adevar si noteaza prin fals(F) sau adevarat(A) : 332+549 =467 135+ 97 = 999 3. Comparaţi perechile de numerele: 345 354 666 666 272 732 803 765 110 398 765 399 187 543 234 234 999 998 874 432 302– 34 = 268 754 – 26 = 728

4.Completati spatiile libere: • • • • Primul numar dintr-o scadere se numeste ………………........ Unitatea principala pentru lungime este ……………………… Rezultatul adunarii este…………….......................................... Patratul are patru….……. ……………………………………. .

.Ordonaţi numerele: a) crescător: 756.321.....un elev a citit in primele doua zile 321 de pagini.Daca I se mai adauga inca 324 se obtine 769...654...Unui termen al unei sume I se adauga 210.....657.....333.........O carte are 967 de pagini....... ..........0.298...709...232..890.............Cate pagini mai are de citit acel elev ? Rezolvare : ..........Aflati termenul necunoscut. 6.....54.907........651.......Partea a II-a 5.421...387 .............iar in urmatoarele 3 zile cu 127 de pagini mai mult decat in primele doua zile...843.875.. Rezolvare : 7.... b) descrescător: 18....

I2 Completează corect 4 casete.Ordoneaza ambele siruri de numere Rezolvă corect operaţiile.Test de evaluare Matematică/Clasa a II-a Partea I Descriptori de performanţă Itemul Foarte bine Încercuieşte corect 4 I1 numere. I3 I4 Partea a II-a Descriptori de performanţă Itemul Foarte bine I5 . Calificative Bine Ordoneaza doar unul dintre siruri Scrie corect operatiile dar greşeşte la un calcul/Scrie correct operatiile dar stabileste gresit numărul solicitat. Rezolvă corect operaţiile dar fără explicaţii în paranteze/ Rezolvă corect două operaţii. Compara 5 sau 6 casete Competează corect 3 sau 4 spaţii libere. cu/fără explicaţie în paranteză. Completează corect 2 sau 3 casete. . . Compara corect toate perechile de numere Competează corect 5 sau 6 spaţii libere. cu explicaţii în paranteze. I6 I7 Rezolvă corect problema cu plan şi rezolvare/explicaţii în paranteze. Scrie corect o operatie. Completează corect 1 casetă. Suficient Ordoneaza correct doar o parte dintr-un numar. Suficient Încercuieşte corect 1 număr. Rezolvă corect doar o operaţie. Compara corect 2 perechi de numere Competează corect 1sau 2 spaţii libere.Barem de evaluare şi notare . Calificative Bine Încercuieşte corect 2 sau 3 numere.

Descoperirea valorilor de adevar 3. Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii X X . Ordonarea numerelor 6. Compararea numerelor naturale 4. Ordinea efectuarii operaţiilor. 7..MATRICEA DE SPECIFICAŢIE Conţinuturi/ Obiective 1. Adunarea şi scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordin 2. Utilizarea termenilor matematici Cunoaştere X Înţelegere Aplicare X Analiză X X X X X X X X X X X X X X X X 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful