Sunteți pe pagina 1din 10

STABILIREA OBIECTIVELOR PROIECTELOR

In literatura de specialitate se precizeaza ca managementul proiectelor este un domeniu care a aparut destul de recent, fiind recunoscut in special pentru actiunile care se desfasoara la scara europeana si internationala. Resursele, in special cele financiare, care sunt utilizate in cadrul acestor proiecte au un rol tot mai important in dezvoltarea economica, aria lor de aplicabilitate fiind in crestere. Prin definitiei, proiectul insumeaza o serie de activitati care conduc la realizarea unui scop comun prin intermediul unui consum important de resurse: umane, material, financiar,echipamente, informatii documentare si timp. Dupa cum au precizat cercetatorii in domeniu, managemenul de proiect consta in planificarea, organizarea si gestionarea sau controlul sarcinilor si resurselor ce urmereste atingerea unui anumit obiectiv, in conditiile existente unei constrangeri in ceea ce priveste timpul, resursele sau costurile. Conform definitiei din Dictionarul Explicativ al Limbii Romane, obiectiv inseamna ceea ce urmeaza sa fie realizat, construit. Sinonimele obiectivului sunt scop, tinta, tel Unicitatea obiectivului principal sau general al unui proiect este un criteriu fundamentalin cadrul principiilor de management constituind un motiv pentru care proiectul exista si este finantat. Atingerea obiectivului este de fapt rezolvarea roblemei care a fost identificata la inceputul cilului de viata al proiectului. Obiectivul general este cel care determina obiectivele specific in cadrul unui proiect. Obiectivele specific la randul lor se integreaza triunghiului proiectului. Potrivit literaturii de specialitate, gradul de complexitate a unui proiect este dat de numarul si intensitatea constrangerilor care apar pe parcursul desfasurarii sale. In acest sens, orice proiect depinde de trei factori: TIMP BANI -timpul care este necesar asa cum este el prevazut inplanificarea initiala a proiectului -bugetul proiectului bazat pe costul resurselor necesare

OBIECTIVE -scopurile si activitatile cerute de punerea lui in practica. Acesti termini definesc triunghiul proiectului, modificarea oricaruia dintre ei determinand schimbarea celorlalti. Chiar daca, in plan general sunt toti trei la fel de importanti, de

obicei doar unul dintre ei este predominant in cadrul unui proiect. Relatiile intre acesti termini variaza de la un proiect la altul.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
In conformitate cu teori manageriala, obiectivele sunt de tip SMART- acronym al caracteristicilor considerate esentiale pentru formularea corecta a unui obiectiv S specific M- masurabil. A- (de) atins/abordabil R- relevant T- incadrat in timp In limbajul de specialitate exista mai multe versiuni ale acestor caracteristici, si in mod implicit, exista mai multe variante ale acronimului SMART. Diferentele dintre versiuni apar fie datorita traducerilor din limba engleza, fie din cauza modului de aplicare a lui. Astfel, Comisia Europeana in Manualul privind Managementul Ciclului Proiectului, utilizeaza criteriile SMART doar in ceea c epriveste formularea indicatorilor de masurare aa tingerii obiectivelor propuse. SPECIFIC- inseamna ca un obiectiv indica exact ceea ce se doreste a se obtine. Un obiectiv specific este foarte clar exprimat si in primul rnd, difera de unul general, intrucat vizeaza rezultatele concrete. MASURABIL- inseamna ca un obiectiv poate fi cuantificat, fie cantitativ, fie calitativ. Un obiectiv masurabil este cel care permite stabilirea cu exactitate a faptului caa fostatins ori nu, sau in ce masura a fostatins. Un astfel de obiectivpermite monitorizarea progresului atingerii lui. ABORDABIL- inseamna ca un obiectiv poate fi intr-adevar atins. Obiectivul in cauza poate fi atins in conditiile proiectului de catre organnizatia sau persoana care este responsabila cu realizarea lui. In mod ideal, obiectivele ar trebui sa nu depinda de alte entitati decat cea care are responsabilitatea realizarii lor RELEVANT-inseamna carealizarea proiectului contribuie la impacul vizat de proiect. Reaizarea unui obiectiv trebuie sa contribuie in mod nemijlocit la atingerea unui obiectiv mai mare- astfel, relevanta se evalueaza in raport cu obiectivul general al acelui proiect.

INCADRAT IN TIMP- inseamna ca obiectivul contine si data pana la care este pevazut a se realiza.

PROIECTE IN CURS DE IMPLEMENTARE IN CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA

Pentru a intelege mai bine obiectivele unui proiect care este supus procedurilor managerile, m-am orientat spre cercetarea proiectelor care sunt in present in curs de implementare in cadrul Consiliului Judetean Vrancea. Judetul este plasat la 180 km fata de capital tarii.Resedinta judetului este orasul Focsani. Judetul Vrancea cuprinde doua municipii: Focsani si Adjud, trei orase: Marasesti , Panciu si Odobesti si 68 de commune. Popultia judetului este de 392.317 locuitori, iar suprafata este de 4.863 kmp. Proiecte care sunt in curs de implementare:

PROIECTUL: MODERNIZAREA CENTRULUI COLAR PENTRU EDUCAIE INCLUZIV ELENA DOAMNA FOCANI

Proiectul a fost depus de catre Consiliul Judetean Vrancea n cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3- Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de Interventie 3.4 Reabilitare, modernizare, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale

preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continua.


OBIECTIV: prin implementarea proiectului Modernizarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Elena Doamna se asigura imbunatatirea conditiilor de studiu, cazare, petrecere a timpului liber pentru 253 de copii cu dizabilitati de auz si vorbire si conditiile de predare pentru 64 de cadre didactice angajate n cadrul Centrului. Iar dotarea cu echipamente moderne IT, didactice, de pregatire profesionala si utilizarea softurilor educationale in procesul instructiv-educativ va creste calitatea serviciilor educationale furnizate elevilor cu dizabilitati logopedice. Mai mult,

folosirea de metode inovatoare in educatie va stimula recuperarea copiilor inscrisi in cadrul centrului, dezvoltarea cognitiva si comportamentala isi va crea premisele integrarii sociale i profesionale a acestora dup finalizarea studiilor. Grup tinta: tineri cu dizabilitati de auz si vorbire din jude si din regiunea 2 Sud-Est cu varste cuprinse ntre 3-22 ani Beneficiari: 253 de elevi cu deficienta senzoriala de auz si vorbire care urmeaza cursurile Centrului scolar Elena Doamna Focsani si 64 profesori din cadrul centrului scolar Valoarea totala a proiectului este de 9.842.903,17 lei, din care 251.000 lei reprezinta contributia beneficiarului la cheltuielile proiectului si 1000 lei valoarea neeligibila a proiectului. Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 7.037.398,31 lei si 991.893,82 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national. Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni.

PROIECTUL: REABILITARE I MODERNIZARE DJ 205R COTETI POIANA CRISTEI, km 21+700 km 28+700

Proiectul depus in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, in cadrul Axei Prioritare 2 Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul major de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura, vizeaza cresterea nivelului calitativ al infrastructurii de transport din judeul Vrancea, n vederea stimularii dezvoltarii durabile a judetului si atragerii n circuitul economic a unor zone cu dezvoltare deficitara. OBIECTIVE: Prin implementarea acestui proiect se asigura aducerea DJ 205R la parametrii corespunzatori din punct de vedere tehnic, refacerea sistemului rutier pentru un trafic de perspectiva, cresterea sigurantei si a mobilitatii rutiere, reducerea costurilor de operare ale autovehiculelor si a timpului de deplasare si cresterea gradului de atractivitate i accesibilitate a zonei. Valoarea totala a proiectului este de 10.938.610,85 lei, din care 546.095,02 lei reprezinta

contributia beneficiarului la cheltuielile proiectului si 332.443,61 lei, valoarea neeligibila a proiectului. Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 7.663.611,39 lei si 982.403,55 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national. Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni.

PROIECTUL: REABILITARE I MODERNIZARE DJ 204E MARASESTIPANCIU km 24+200- 43+050

Depus in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 2 Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul major de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura, proiectul vizeaza reabilitarea DJ 204E MarasestiPanciu. OBIECTIV: reabilitarea DJ 204E Marasesti-Panciu Acest drum faciliteaza conexiunea cu drumurile naionale DN 24 si DN 2 si asigura cresterea gradului de accesibilitate i atractivitate a judeului Vrancea si a Regiunii Sud-Est, precum si deschiderea catre toata zona Moldovei. Astfel, zone cu dezvoltare structurala deficitara deservite de drum, precum orasul Marasesti, vor fi atrase n circuitul economic, iar probleme precum somajul si saracia isi vor putea gasi o solutionare. Pe termen mediu, beneficiile sunt cresterea mobilitatii populatiei si a bunurilor, reducerea costurilor de transport si a timpului de operare a autovehiculelor, cresterea fluxurilor comerciale in special catre/dinspre podgoria Panciu i a investitiilor productive. Valoarea totala a proiectului este de 42.918.387,08 lei, din care 1.504.597,45 lei reprezinta

contributia beneficiarului la cheltuielile proiectului si 623.535,45 lei, valoarea neeligibila a proiectului. Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 30.657.620,07 lei si 3.903.653,37 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national. Perioada de implementare a proiectului este de 31 luni.

PROIECTUL: MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCAIE INCLUZIVA MIHALCENI

In urma evaluarii proiectelor depuse spre finantare din fondurile alocate prin Axa Prioritara 3. Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de Interventie 3.4- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, la ADR Sud-Est, acest proiect a insumat cel mai mare punctaj. Valoarea totala a proiectului este de 2.187.310,14 lei din care: 1.820.764,52 lei reprezinta valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului, adica 1.765.638,55 lei valoarea finantata din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si co-finantare de la bugetul national si 55.125,97 lei contributia Consiliului Judetean Vrancea la cheltuielile eligibile din proiect. OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PROIECTULUI: este imbunatatirea infrastructurii educationale, a structurilor de cazare si dotarii Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Mihalceni, in vederea asigurarii unui proces instructiv-educativ adaptat cerintelor specifice ale copiilor cu dizabilitati psihice si standardelor europene. OBIECTIVELE SPECIFICE sunt: modernizarea spatiilor de invatamant si a internatului scolar prin lucrari desfasurate pe durata a 12 luni; imbunatatirea eficientei energetice in unitatea de invatamant prin montarea unei centrale

termice realizata in extinderea corpului de cladire C1; dotarea a 9 sali de clasa, 2 cabinete de terapie specifica, 2 ateliere de specialitate si a unei sali de sport cu echipamente IT, didactice si de pregtire profesionala. imbunatatirea calitatii procesului de formare, recuperare si corectare a deficientelor a 65 de copii cu deficiente psihice. Proiectul urmareste imbunatatirea infrastructurii educationale, a structurilor de cazare si dotarii Centrului pentru Educatie Incluziva Mihalceni, in vederea asigurarii unui proces instructiv-educativ adaptat cerintelor specifice ale copiilor cu dizabilitati psihice si standardelor europene prin lucrari de modernizare a spatiilor de invatamant si internatului, dotarea salilor de clasa, a cabinetelor specifice, atelierelor, salilor de sport. Pentru imbunatatirea situatiei la Centrul scolar pentru educatie incluziva Mihalceni se are in vedere realizarea urmatoarelor tipuri de interventii: -reparatii si modernizari finisaje interioare; -construire sarpanta din lemn - tronson I; -reparatii si modernizari finisaje exterioare; -extinderi si reparatii instalatii electrice; -refacere instalatii de apa calda; -dotare cu echipamente didactice si IT a salilor de clasa; Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni.

PROIECTUL: DRUMUL DE GLORIE AL ARMATEI ROMANE IN PRIMUL RAZBOI MONDIAL

Proiectul Drumul de glorie al armatei romane in primul razboi mondial are o valoare totala de 21.214.265,34 lei din care: 17.127.167,86 lei reprezinta valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului, adica 16.597.088,57 lei valoarea finantata din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si co-finantare de la bugetul national si 530.079,29 lei contributia Consiliului Judetean Vrancea la cheltuielile eligibile din proiect.

OBIECTIVUL PRINCIPAL: al proiectului este valorificarea potentialului turistic, cultural si istoric, precum si cresterea numarului de turisti din judet si din regiune, in scopul stimularii dezvoltarii economice a judetului Vrancea si a Regiunii 2 Sud Est. OBIECTIVELE ale proiectului sunt: Restaurarea, reabilitarea i consolidarea mausoleelor din Focsani, Maraseti, Marasti si Soveja si a muzeelor din incinta prin lucrari desfasurate pe durata a 36 de luni. Introducerea celor 4 mausolee i a 5 monumente istorice care se afla pe traseul drumului de glorie al Armatei Romane in timpul Primului Razboi Mondial intr-un circuit turistic de interes regional, national si international. Cresterea atractivitatii monumentelor istorice de pe traseul Drumului de glorie al armatei romane in primul rzboi mondial, prin diversificarea produselor si serviciilor turistice. Proiectul urmareste restaurarea, consolidarea, reabilitarea si introducerea intr-un circuit turistic a mausoleelor de la Focsani, Marasesti, Marasti, Soveja impreuna cu alte monumente de factura istorica si religioasa aflate pe traseul Drumului de glorie , traseu ce va cuprinde localitatile Focsani Marasesti-Panciu-Straoane - Varnita Marasti -Soveja. Pentru atingerea obiectivelor proiectului se vor executa lucrari de reparatii si modernizari, respectiv: Mausoleul Eroilor din Focsani. Lucrarile propuse pentru reabilitarea acestui mausoleu sunt urmatoarele: realizarea unui punct de informare cu grupuri sanitare, restaurarea cladirii, refacerea hidroizolatiei, imbunatatirea sistemului de ventilare, amenajari exterioare, lucrri de instalatii electrice, etc., in scopul pastrarii monumentului n patrimoniul naional. Mausoleul de la Maraseti. Lucrarile includ restaurarea cladirii, amenajari exterioare, amenajarea spatiului de parcare si a unui punct de informare, imbunatatirea sistemului de ventilare, instalatii electrice, termice i sanitare. Mausoleul de la Marasti. Lucrarile propuse spre realizare sunt urmatoarele: restaurarea cladirii mausoleului si a grupurilor sculpturale, amenajari exterioare, consolidarea terenului cu tendinte de alunecare din partea de est a obiectivului, amenajarea spatiului de parcare si a unui punct de informare, imbunatatirea sistemului de ventilare, instalatii electrice, sanitare si termice. Mausoleul de la Soveja. In scopul pastrarii monumentului in patrimoniul national, cladirea necesita urmatoarele interventii: restaurarea cladirii mausoleului si muzeului, amenajari exterioare, amenajarea unui spatiu de parcare si a unui punct de informare, imbunatatirea

sistemului de ventilare, instalatii electrice, sanitare si termice. Aceste activitati urmeaza a fi finantate din fondurile alocate prin Programul Operaional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabil i promovarea turismului, Domeniul de intervenie 5.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural, precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Perioada de implementare a proiectului este de 44 luni.

PROIECTUL: VRANCEA TURISTICA

SURSA FINANTARII: Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului Domeniul major de intervenie 5.3. Promovarea potenialului turistic i crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica Operatiunea Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activittilor de marketing specifice OBIECTIV GEBERAL: Cresterea importantei turismului, ca factor care stimuleaza dezvoltarea economica in judetul Vrancea si n Regiunea Sud-Est, prin promovarea produselor turistice specifice zonei montane a judetului Vrancea.

Zone tinta: Bolotesti, Vidra, Valea Sarii, Birsesti, Negrilesti, Paulesti, Tulnici, Vrincioaia, Naruja, Paltin, Nereju, Nistoresti, Spulber.

Activitati : realizarea si montarea, in zona de actiune a proiectului, a unor panouri de informare turistica; crearea unui portal cu informatii turistice ( prezentarea generala a destinatiei turistice, harta turistica si film de prezentare a zonei montane, monumente, muzee, case memoriale, arta populara vranceana, obiceiuri traditionale, festivaluri folclorice, resurse naturale, prezentare

potentialului turistic al unitatilor administrativ-teritoriale vizate prin proiect); publicitate prin internet a destinatiei si resurselor turistice (banner online postat pe site-uri de specialitate, accesate n mod uzual de turisti); realizarea unui film de prezentare a zonei tint; elaborarea materialelor informative si publicitare (harti turistice, pliante, albume de promovare, DVD-uri inscriptionate cu filmul de prezentare realizat n cadrul proiectului); emisiuni TV difuzate la un post de televiziune cu audien naional; participarea cu un stand la manifestarea tradiional Boteitul oilor utilizarea unor medii de promovare ca internetul i televiziunea pentru creterea gradului de vizibilitate a acestei manifestri.

Valoarea proiectului : Valoarea totala este 590.604,96 lei din care: 457.054 lei reprezinta valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului, adic 388.495,90 lei valoarea eligibil nerambursabila finantata din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, 54.846,48 lei valoarea eligibila nerambursabila finantata din bugetul national si 13.711,62 lei contribtia Consiliului Judeean Vrancea la cheltuielile eligibile din proiect.

Durata de implementare a proiectului: 15 luni.

Reconsiderand obiectivele proiectelor care sunt in curs de implementare in Judetul Vrancea, putem constata mult mai evident cum pentru atingerea unor obiective este nevoie intodeuna de fixarea exacta a anumitor repere sau coordonate prin care se va facilita evaluarea fiecarui pas al proiectului determinand astfel corectiile necesare.