Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

CONSANDU AR SRL Braila


SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT MEDIU S.S.M.

Anexa nr.2 la fisa de post

codF.P.01 Exemplar Nr.1

OBLIGATII LUCRATORI CU Fisier RASPUNDERI SPECIFICE IN P.S.I. DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII LUCRATORILOR Din:1 Data:

Rev.0

1. Sa colaboreze cu directorul general si lucratorul desemnat pentru imbunatatirea conditiilor de Securitate si Sanatate in Munca. 2. Sa insoteasca echipa/persoana care efectueaza evaluarea riscurilor. 3. Sa ajute lucratorii sa constientizeze necesitatea aplicarii masurilor de securitate si sanatate in munca. 4. Sa aduca la cunostinta directorului general si lucratorului desemnat propunerile referitoare la imbunatatirea conditiilor de munca. 5. Urmareste realizarea masurilor din planul de prevenire si protectie.
Ex.1:resurse umane Ex.2:salariat

Administrator/Director Salariat general ........................................... ........................................... .................. ..............