P. 1
Calculul lingvistic

Calculul lingvistic

|Views: 187|Likes:
Published by Dada Tancof

More info:

Published by: Dada Tancof on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

Un aspect al calcului lingvistic în limba română

CRISTIAN MOROIANU
Facultatea de Litere Universitatea din Bucureşti

Una dintre modalităţile importante de îmbogăţire a vocabularului unei limbi este, după cum se ştie, calcul lingvistic. Procedeu mixt (intern şi extern) de completare şi diversificare a lexicului, calcul presupune, pe de o parte, copierea structurii (şi, implicit, a sensului) unor cuvinte străine şi transpunerea ei în material lingvistic autohton (calc lexical de structură morfematică). Pe de altă parte, se pot „împrumuta”, de la un model extern, sensuri noi pentru cuvinte deja existente în română, moştenite sau pătrunse relativ recent (calc lexical de structură semantică). Acest tip de calc este condiţionat de existenţa unui sens comun între cei doi termeni, fapt datorat, în general, raportării la un unic etimon. De asemenea, dacă influenţa externă vizează componenta morfosintactică a unui cuvânt (diateza, regimul sintactic la verbe, genul şi/sau numărul la substantive), ne aflăm în prezenţa unui calc gramatical. În sfârşit, crearea de noi cuvinte prin trecerea de la o parte de vorbire la alta, realizată prin preluarea categoriei gramaticale a unui model extern reprezintă un calc combinat (lexico-gramatical) (Hristea, 1997). Articolul de faţă evidenţiază un aspect particular al îmbogăţirii lexico-semantice a limbii române, respectiv crearea de dublete etimologice prin intermediul calcului lingvistic. Premisa esenţială a acestei operaţiuni este identitatea etimologică a unităţilor de limbă aflate în relaţie: cuvintele româneşti moştenite sau împrumutate preiau componente formale şi/sau semantice de la modele externe cu aceeaşi origine. În cazul calcului de structură morfematică, este important ca fiecare dintre morfeme (rădăcină, prefixe sau sufixe) să fie transpus în română printr-un corespondent provenind dintr-un etimon unic. Calcul de structură semantică determină crearea de noi cuvinte numai dacă împrumutul de sens este completat cu modificări morfologice în interiorul aceleiaşi părţi de vorbire. Calcul gramatical şi cel lexico-gramatical presupun sui generis diferenţieri formale şi semantice, cu relevanţă în planul vocabularului. Diversele tipuri de calc trebuie considerate la nivel diacronic, unele dintre ele contribuind şi astăzi la crearea de noi unităţi lexicale, la diversificarea şi la nuanţarea vocabularului. În etapa actuală de evoluţie a limbii, multe dublete din categoriile analizate îşi redimensionează conţinutul semantic, sunt atestate cu o deosebită frecvenţă în presă şi prezintă interesante particularităţi gramaticale. Vom structura materialul lexical în două părţi, după modul de provenienţă a elementelor componente: moştenire şi împrumut, respectiv calc lingvistic. I. Dublete etimologice lexicale formate dintr-un component moştenit şi altul (altele) calchiat(e). Copierea unor sensuri neologice, mai ales din limba franceză, a dus, pe lângă îmbogăţirea semantică a multor cuvinte moştenite, şi la selectarea unor morfeme diferite de plural, aşadar la o diferenţiere de ordin morfologic. Acest fapt a determinat, în consecinţă, o specializare lexicală (Avram, 1958). I.1. Trecerea de la o parte de vorbire la alta (de regulă de la adj. la subst.) sub influenţa unui corespondent extern, dublată de copierea sensului modelului, reprezintă un calc lexicogramatical. Prin acest tip de calc lingvistic, adj. moştenit alb, -ă a dobândit, sub influenţa fr. blanc, blanche (adj. şi subst.), sensul de „conservator; contrarevoluţionar” şi valoarea gramaticală de substantiv (vezi DA, s.v.)1; după modelul fr. gros (adj. şi subst.), adj. moştenit gros, -ă face pereche omonimică cu subst. neutru gros „partea cea mai însemnată (a unei oştiri) adunată la un loc; majoritate” (ibid., s.v.). Un triplu calc după franceză (de tip lexico-gramatical) a influenţat evoluţia adj. moştenit drept1, -ă. După fr. droit, s.m. (< lat. directum), limba română s-a îmbogăţit cu un nou cuvânt, drept2, drepturi, s.n.: „totalitatea regulilor şi normelor juridice care

v.f. data littera. Aşadar.n. la curse automobilistice. Poziţia forte a acestui termen „readus în actualitate” este probată inclusiv de folosirea lui figurată. singulare tantum (faptul de a da. drept3 „ştiinţă sau disciplină care studiază dreptul”. organizaţii de dreapta (13 aprilie 2003) etc. în politică etc. cuvinte vechi create pe cale internă (prin conversiune). tratament. -a). Adică să tragă un pic (mai) spre dreapta”. (după fr. data. recuperare a datelor. interpretarea datelor (obţinute din experimente). alături de fr. se poate evidenţia existenţa în limba română a următoarelor cuvinte care. politică de dreapta etc. -uri. eveniment istoric important). drept. împrumutat din fr. confirmându-i statutul de cuvânt „la modă”. s. drept. directum „ceea ce este drept”). droite. participial vechi dat. . transmitere de date. subst. astfel. dat1. (< lat. directus). (Hristea.. şi engl.f.. dreapta. s.f. elemente care constituie punctul de plecare în cercetarea unei probleme. In ceea ce priveşte substantivul dată5. -ă1 se formează. directus. unul dintre sensurile astăzi la modă este acela din informatică. structuri de date. statistică.). obicei). o numeroasă familie lexicală şi etimologică. alături de direct (împrumutat din fr. numeroase atestări pentru dreapta. s. feminin articulat dreapta. adj.f. cel puţin pentru ultimul an.n. s. data (pluralul neutru al lui datus.”. -um): dat2. partid de dreapta (21 aprilie 2003). droit. data.n. droite. a unei cercetări etc. codificarea şi decodificarea datelor.f.f. date. adv. art. -a. algoritmi de sortare a datelor. dreapta. 1997. formează un sextet etimologic combinat (moştenit / evoluat pe cale internă / împrumutat / calchiat): drept. atestată ca atare în limbajul de specialitate: baze (sau bănci) de date. s.. s. dată2. În sfârşit. de asemenea. calc lexico-gramatical după fr. drept(ul). s. droit. direct. Vezi şi alte exemple atestate. dată4. (după fr. n. < lat.reglementează relaţiile sociale dintr-un stat”. poziţie de dreapta. elaborare electronică a datelor. (boală atribuită vrăjilor). datus. contr. Prezenţa etimonului englez la plural impune şi în română folosirea lui ca plurale tantum. căutare de date. algoritmi de compresie (comprimare) a datelor. donnée. O cercetare făcută in câteva ziare pe Internet indică. forţe politice de dreapta (16 aprilie 2003).) „fapte stabilite (de ştiinţă). 13 aprilie 2003) simte necesitatea unei „alarme”: „ceva ce ar trebui să-i facă pe cei din politică şi pe conducătorii din presă mai atenţi. este de remarcat frecvenţa foarte mare a s. pl. prelucrarea datelor. in presa actuală: extremă-dreapta. dat3. din droit. alături de adj. punctul de plecare al unui raţionament. informatică etc.) este calchiat după fr. (obţinute prin conversiune din adj. dată3.f. În jurul adj. este atestat în perioada modernă a limbii paronimul (omonimul parţial) dată. droit. -ă.). pl. lat.f. soartă). (la pl. substantivizat din forma de feminin a adj. -e.f. datus. citirea datelor de intrare (de către un program). s. în sfârşit. donnée. substantivizat din forma de neutru singular a adj. (singulare tantum) (după fr. în luarea unei hotărâri etc. -a.m. data charta) (vezi DHLF.). (lucrurile cunoscute. data. -um). (calendaristică. Dintre exemplele mai sus citate. mai prudenţi. gauche)2. -uri. date.m. < lat. date (< mlat. oară). cu sensuri neologice (în box. s. concepţie de dreapta. Iosif Boda (EZ Online. calchiat după fr donnée (cu folosiri specializate în matematică. s. al lui datum).n. rezultat firesc al schimbării regimului politic din România. pierdere de date. în contexte specifice. date care stau la baza unui raţionament. (momentul unei întâmplări. mai îngrijoraţi. -e (< lat. directus). directum. din participiul (adjectival) moştenit4. (< lat. individualizat prin statutul de singulare tantum. moştenit din lat. 24)3. Alături de acesta. dreapta naţionalistă. psihologie. s. reductibilă la acelaşi etimon (lat. p.). singulare tantum (soartă. -a. -ă. s. dată5. dăţi s. prep. ansamblu de date.)5.n. trebuie considerat o unitate lexicală diferită (după modelul aceluiaşi etimon franţuzesc) subst. dreapta conservatoare (4 mai 2003). date s. s. Vorbind despre relaţia puterii cu mass-media. voit ambiguă. filozofie de dreapta. De asemenea. pentru care ar trebui indicat. mişcare de dreapta. s. Cităm din „Evenimentul Zilei” Online: regrupare politică de centru-dreapta (1 mai 2003). împrumutat din lat. prin modalităţi diverse de evoluţie.

caruri „piesă cilindrică mobilă la maşina de scris…”. Mioara Avram (1958.m. s. tant. plurale tantum (amoniac). specializându-se. verbul abate(re) (< lat. sels). mai ales. foarte diferit de sensurile verbului românesc moştenit. Pluralul săruri1. char < lat. tehn. Subst. (fază a unei mişcări. 137-138) consideră că se poate vorbi de scindarea în două omonime numai când termenul supus calcului semantic a dobândit sensuri foarte diferite de la modelul său polisemantic. cele mai multe dintre cuvintele discutate sunt tratate ca unităţi de sine-stătătoare (e vorba.. s. În ceea ce priveşte posibilitatea de îmbogăţire a vocabularului prin calc de structură semantică. însă. ca o unitate lexicală diferită de prima. matem. *fus < lat. Tot un calc neologic (după fr. socotim mai prudentă următoarea formulă: calcul semantic produce dublete etimologice numai dacă adaosul de sens (provenit.) faţă de săruri2 s. sg. ceea ce este un argument pentru raportarea lui la un model francez (calc semantic după sel. după fr. fus sferic etc. I. calchiat după engl. -i. săruri1 (chim. biliare. După părerea autoarei. I. lui car1. Prin calc lexical de structură semantică.).). s.gestiune a datelor etc.. săruri1). Paula Diaconescu (1959. (< lat. fr. nu se foloseşte decât la singular. În cazul calcului lexico-gramatical. forme de singulare. săruri2 (cu ambele forme de număr) (după fr.n. (< lat sal. abattere). masculin cap2. capi (după fr. naturale etc.3. moştenit neutru cap1. salis). sel2.f. alături de neutrul moştenit. alături de împrumutul de sens. fuseau. fusus) a copiat sensuri noi (anat. de la un model străin cu aceeaşi origine) este sprijinit şi completat de o modificare de ordin morfologic (forme diferite de gen şi/sau număr. din engleză. considerat în dicţionarele explicative cu un pl. pl. salis) şi săruri3 (plurale tantum) (după pl. cf. se poate vorbi aici chiar de un triplet etimologic: sare1 (singulare tantum) (< lat.. stare a atmosferei) şi timp3. substantivul masculin trebuie socotit. moştenit din lat.. sing. 1997. acide. fuse (< lat. se poate adăuga faptul că în principalele dicţionare ale altor limbi romanice (franceză. 27): săruri minerale. categorie gramaticală). a ritmului). (formă de existenţă a materiei. cu sensurile curente de „a scoate ceva din direcţia apucată” şi „a se opri undeva din drum”. care. marin..v. sels7) este forma săruri2 (plurale tantum).n. caput ). fusus). Un exemplu interesant îl constituie subst. fusuri. După DOOM. sels. italiană etc. chariot. abattre < lat. sal. chef < lat. -uri. mai ales. s. fus nuclear. fie pluralul (sare.f. timp. de regulă. capete are ca dublet neologic obţinut prin acelaşi tip de calc subst. biol. fr. Datorită modificării morfologice (de gen) şi specializării semantice după modelul fr. neutru fus. alimentar. Alături de aspectele formale şi semantice prezentate mai sus. de substantivele obţinute din forme flexionare de gen ale unor adjective latineşti). p. forma de singulare tantum îi probează. în limba română actuală6 există trei cuvinte: timp1. După părerea noastră. Se poate observa că prin calc lingvistic fondul lexical moştenit din latină s-a îmbogăţit şi nuanţat prin noi unităţi omonimice şi paronimice. de asemenea. un argument suplimentar pentru calitatea de omonime a elementelor lingvistice respective. trecerea de la o parte de vorbire la alta (după un model extern) reprezintă. prin pl.2. sare2. p. apare aproape exclusiv în unităţi frazeologice neologice calchiate după franceză (Hristea.) după fr. pl.n. sal. Dacă la sensurile neologice se poate folosi fie singularul. prin definiţie limba de bază a informaticii. 326) consideră că „naşterea omonimiei din polisemie pe calea dezvoltării semantice este un fenomen nedemonstrat încă în limba română”. s-a scindat în două unităţi lexicale preluând (prin calc semantic. p.. s. iar cu sensul de „lichid pentru trezire din leşin” se foloseşte numai la plural. din sel1< lat. temps. caracterul de cuvânt de sine stătător. o altă unitate lexicală. sels. s. în schimb sare cu sensul vechi. Dimpotrivă. timp2. Cât priveşte substantivul neutru abstract timp2. respectiv plurale tantum etc. sel1).. (typewriter) carriage. abattere) sensul de „a doborî”.). Multe dintre acestea sunt traduceri ale sintagmelor echivalente din franceză şi. alcaline. În ceea ce ne priveşte. cu aceeaşi origine (din vfr. subst. carrus. Asemănătoare este şi situaţia lui sare. arhit. carrus) îi corespunde ca dublet etimologic omonimul car2. salem). morfologic şi semantic (fus orar. Evoluţia celor mai multe corespondente . tempus. (interval.

sediment. présidence) (DLR).. Hipnotiza + tor (după fr. rescript. residentia (după şedinţă) (DLR). président. residenza. angular. fr.) „mărinimos”. după fr. Din fr. s. / stingător.n. după lat. 4. Din fr. Cf. Presimţi + ământ (după fr. s. Din fr. président. s. -ntis (după şedea) (DLR)9. s. s. résidence.m. Om + ucide (după fr. lat. / hipnotizator. signalment (după semnal) (DEX2). germ.) „preşedinţie”. Din fr. 5. residentia. résidence (TRDW). s.n. din lat. prezident. s. praesidens. Präsident. rus. şi f. -ă. adj. s. extinctor. s. sentimentum (DLR). s. rezidenţă. présidence. резиденция (DLR). / reşedinţă. président. Resimţi + ământ (după fr.n. lat. signalement (NDN)11. 3. extincteur). s. fr. s.) „presimţire”. 13. 2. din fr. / presimţământ. magnanime.n. résidence (după şedinţă) (DEX2). / omucid. din lat. resigna. Din fr. Din fr. rar) „rescript”. -ă. -ă. 7. fr. magnanim. -toare. DLR). -ntis (DEX2). angularis.n. magnanimus. homicide. din fr... lat. hypnotiseur. praesidens.f. 8. lat.m. Din fr. Re + scris. adj. résigner (NDN). angularis). sentimento (NDN. sentiment. (Livr. Următoarea categorie de dublete care interesează subiectul de faţă este alcătuită dintr-un element împrumutat şi altul calchiat. ressentiment (adaptat după simţământ) (DLR).) „sediment”. adj. magnanimus (DLR) / marinim. fr.n. cf. -ntis (DEX2). Din fr.m. président. it. s. s. Residenz. destructeur. Din fr. rescriptum (DLR). résidence.etimologice ale termenilor vechi moşteniţi a avut ca model limba franceză şi reprezintă în consecinţă un element de modernizare romanică demn de toată atenţia (la nivel lexico-semantic şi lexico-gramatical). presentiment.1.n. sentiment. résigner. destructor. s. resentiment. Simţi + ământ (după fr. Din unghi (după fr. II. -oris. înv.n. résidence (NDN). signalment. germ. Din fr... extincteur. angulaire. adj. din fr. s.. 10. -toare. (Înv. 11. résigner (după semna) (DEX2. hypnotiseur). 6.n. Reskript.n.f. -trice). subst.f. adj.n. şi subst. Preşedea + -inţă (după fr. s. (Rar) „resentiment”. germ. Dublete etimologice lexicale provenite prin împrumut şi calc lingvistic. s. resignare (NDN)10 / resemna. după fr. résidence. lat. lat. Cf. homicid.. s. De la şedea. -ntis (NDN). praesidens. Mare + inimă (după lat. Din fr. sedimentum. -ntis. Din fr. ressentiment) (DEX2). destructeur. germ. pressentiment. président (DLR) / preşedinte. s. magnanime) (DLR).) „preşedinţie”. vb. (Înv. 14. din fr.. (Înv. 12. -ă. Din fr. adj. Residenz. s.n. (Rar. sentiment (DEX2).m. hipnotizor.m. b) calcul gramatical. sediment (DLR). adj.n. lat. Residenz (NDN). (Înv.. angulaire. / resimţământ. / unghiular. Residenz (DEX2). / şezământ. residentia. homicide) (DLR). sedimentum. c) calcul lexico-gramatical.f. pressentiment). praesidens. TRDW). după fr.n.n. lat.n. lat. lat. -zoare. / simţământ. s. signalment. s. Din fr. residenza. sentiment). 9. Cf. lat. germ. În prima categorie (calc lexical de structură morfematică) se încadrează următoarele exemple: 1. adj. Tipurile de calc pe care 8 ne-am bazat în analiza noastră sunt: a) calcul lexical de structură morfematică . résidence. adj. s. Din fr. Din fr. subst. s. sediment. adj. germ. / preşedinţă.n. rescriptum. s.m. extinctor. / distrugător. vb. / semnalment. -trice. 16. président (NDN). adj. din fr. s.) Din fr. după fr. / rescris. 15. fr. Din lat.. ressentiment. praesidens. sentiment. Din fr. din fr. II. Stinge + ător (după fr. -ă. adj. prezidenţă. Din it. lat. . Distruge + ător (după fr. it. fr. din fr. din lat. lat. (Înv.

s. adj. rezidenţă temporară (8 iulie 2000. domiciliu”). triangulaire. NDN). deşi ultimul se află încă în alternanţă parţială cu rezidenţă. Câteva dintre exemplele prezentate sub II. adj. DLR). resimţământ (creat similar după fr. In DLR. prezidenţă/ preşedinţă.n. sentiment şi simţământ etc. sediu. triangle (DEX2). EZ Online). Perechea de sufixe -inte / -inţă s-a menţinut la cuvintele noi în două situaţii: a) când sunt ataşate unor teme vechi (vezi preşedinte. (exclusiv „navă de război”)13 etc. sedimentum. lat.1. homicid. indiferent de vechimea temei.v.. triangularis (NDN). ressentiment). it. triangolo. certificat de rezidenţă etc. Din triunghi (după lat. viză de rezidenţă (24 septembrie 2002. s. In legătură cu acest ultim dublet. homicid şi omucid. fr.17. s. fapt confirmat de sutele de atestări din presa contemporană: condiţii legate de rezidenţă (28 septembrie 2000. schimbare de rezidenţă. lat. triangulaire (DLR). din fr. presimţământ.. s. it. Tri + unghi (după fr. triangulum (DLR)12 / triunghi. a cere rezidenţă. triunghi vs. a fr. triangolo (după unghi. sediment) etc. după şedea) şi b) când. stingător vs. din lat. („reşedinţă. „sinonime etimologice”. din lat. II. (Înv. -ă. triangularis) (DEX2). „Ziua”). după cum se poate vedea. signalment. („distructiv”) şi distrugător. după lat. p. Din fr. sunt necesare câteva precizări referitoare la statutul lor actual de „sinonime”. sediment. cu păstrarea prefixului. Aceeaşi indicaţie apare şi în DEX2. În al doilea rând. s. a primi (…) rezidenţa (10 mai 2003. resimţământ. trianglu etc. mai rar. Există şi situaţii când calcul de structură morfematică se realizează printr-o simplă „românizare” a modelelor franceze şi. signal 14 . Mai aproape de realitatea sincronică este NDN. deşi preşedinte este astăzi termenul curent.). Prin calc lexical de structură morfematică se obţin. în primul rând prin modalităţile diferite de pătrundere (împrumut şi calc lingvistic). prezident) este singurul „derivat” adjectival pentru ambele substantive (prezident şi preşedinte). Din fr. din punct de vedere etimologic. Din perspectiva unei asemenea situaţii. simţământ (care copiază modelul derivativ al fr.n. extinctor. cel puţin pentru sensurile principale.). sentiment etc. au un aspect învechit şi tind să devină izolate în lexicul contemporan: marinim. triangularis. EZ Online). 18.2. cel de-al doilea sens („stare legală mai mult sau mai puţin stabilă într-un alt stat”) a trecut astăzi pe primul plan.n. lat. triangulaire.v. EZ Online). triangle. triangulaire (NDN). simţământ vs. unde găsim două sensuri: „reşedinţă” şi „drept şi stare a cuiva care se stabileşte într-o ţară străină în calitate de rezident (I. din fr. pressentiment).. 1960. se manifestă o diferenţă semantică faţă de . triangle. triangolare (după triunghi) (DLR). it. EZ Online). „Ziua”). sentiment şi al it. resigna. Calitatea lor de cuvinte de sine stătătoare poate fi argumentată. paralel cu cea etimologică împrumutată -ent. triangulum. triangular. Vezi şi alte numeroase atestări ale unor contexte devenite fixe: rezidenţă definitivă / temporară. alteori parţial (omucid vs. destructor. adj.1. s. permis de rezidenţă (18 august 2000. calcul este total (distrugător vs. Ca urmare a noii situaţii existente pe piaţa muncii. după fr. drept de rezidenţă (1 mai 2003. a acorda rezidenţa (17 mai 2003. se poate spune că astăzi relaţia de sinonimie dintre rezidenţă şi reşedinţă este sensibil atenuată termenul împrumutat (şi puternic revenit în actualitate) depărtându-se ca sens de corespondentul său calchiat. a variantei sufixale recomandate de analogişti -inte. fr. / triunghiular. Menţinerea în uz a unora dintre ele şi considerarea lor ca unităţi lexicale diferite se confirmă şi prin faptul că apar ca elemente analizabile ale unor cuvinte uzuale în etapa actuală a limbii: prezidenţial (cf. italiene sau latine savante (Hristea. -ă. rezident şi rezidenţă) nu are un corespondent sinonimic de la reşedinţă. II.m. şezământ (creat din şedea. s. triangle. Alte exemple demonstrează o specializare semantică probată de folosirea lor în contexte specifice: (element) destructor. trianglu. sentimento). DEX2. rezidenţă este trecut un singur sens: „reşedinţă”.1.1. fr. la fel. Uneori. Forma preşedinte (ca şi diriginte) reprezintă impunerea. 2)”. rezidenţial (cf. 249250): presimţământ (modelare. unele dintre aceste dublete se folosesc astăzi cu o frecvenţă aproximativ egală: extinctor şi stingător. triangle.n. la nivelul limbii literare. semnalment vs. şezământ vs.) „triunghiular”. triangulum (NDN). din fr. „Ziua”) etc.

după fr. parasitus. 25 martie 2003). s. détenu (< détenir) (CADE. baschet2)15.3.m. cei doi termeni au ajuns să denumească. după ţine). Din part. biol. marea corupţie. adjectivizat al vb.) s. 27 noiembrie 1999) etc. ovin. / ovine. „(…) un ţigănuş murdar. coordona). pl. Din fr. 16 februarie 1998). adj. Din part. adj. vb. composé. cu tenişi şi şort cumpăraţi de părinţi” („Gazeta Sporturilor”. Din part.. s. şi s. dintr-un material de blugi” („Prosport”. / paraziţi (Teh. tennis. în realitate. tenis2).f.m. ilustra (din fr. lat. şi f. Din part.) s. engl. (Matem. conţinut.m. Din part.n. s. ovin. „(…) ea. Parasit.v. contenu (< contenir) (DA. Din part. ilustra.v. pl. „o femeie de 72 de ani. pl. matem. coordonée (< coordoner)(DA. Din part. adjectivizat al vb. -şi (Chim. cu haine negre şi tenişi uzaţi (…)” (EZ Online.). 2. II. conţine (din fr. ovinés.m. 27 septembrie 2002) etc. 139). diferenţa semantică. „la Juventus – Real Madrid s-a uitat restul planetei. 30 mai 2002). deţine (din fr. . După fr. 4. compune. de fapt un calc lexico-gramatical sui-generis) este exemplificabil prin dublete substantivale din aceeaşi arie semantică: baschet1 (joc). 6. vb. fr. continere.). probează existenţa unor cuvinte diferite. parazit. Din lat. ilustrat.. „Lobonţ a venit la Casa Fotbalului îmbrăcat în costum şi încălţat cu o pereche de pantofi gen bascheţi. s.v. lat. adj. prin generalizare. după fr. illustrer. coordona (din fr. vb. adj. după fr. -ă.corespondentele în -ent/-enţă (vezi diriginte şi dirigent. „toată vara a jucat în teneşi şi aceştia i-au făcut băşici” („Gazeta Sporturilor”.. Folosirea lor în presa actuală evidenţiază o interesantă trăsătură semantică. Aşadar. specializarea morfologică (de gen şi număr) şi. (sg.m. s. 16 mai 2003). s. „nu poţi să faci performanţă cu copii care pleacă la 5 dimineaţa de acasă cu mâncarea în sacoşă. adj. parasites. încălţat cu tenişi muraţi şi plini de noroi (…)” (EZ Online. adj. consecinţă şi consecvenţă. După germ. şi tenişi (încălţăminte). fr. illustrare). s.m. va fi decimată iar ea. Deşi nici unul dintre cele două dublete nu este considerat ca atare de către dicţionarele româneşti. Din part. după ţine).). / conţinut. -a. din engl. „De la tenişi la carne vie” (titlu din EZ Online.m. Din tenis1 (ghete de tenis1. s. -ă. chaussures de tennis) etc.m. s. compune. (din sandales. Cf. astron. germ. -ă. deţinut.2. p. s.v. fr.m. 3. s. 5 septembrie 2002). Iată câteva contexte extrase de pe Internet: „Mâncam pâine şi mă umflam cu apă. illustré. s. Calcul gramatical propriu-zis (din perspectiva finalităţii în planul vocabularului. (sg. fr. după fr. adj. -ă. s. după fr. „orice pantofi de sport” pentru ca astăzi să devină surse de meditaţie amară asupra unui trecut nu foarte îndepărtat. fr.. (DEX2). omonime parţiale (sau un tip special de paronime) etimologice. -ă. micuţa corupţie. s. basket. Cf. détenir. astăzi ei sunt semnalaţi de presă mai degrabă cu o conotaţie depreciativă („pantofi de sport ieftini şi fără pretenţii”). tenis1 (joc). coordona. pentru ca apoi să-mi pun teneşii Drăgăşani în picioare şi să mă duc la antrenament” („Gazeta Sporturilor”. s. s. (< illustrer) (DEX2. 18 iunie 2002). conţine. dependinţă şi dependenţă) (Ciompec. prin elipsă).m. etimologia mixtă (internă şi externă) sunt argumente care. adjectivizat al vb.f. / deţinut.f. Din baschet1 (ghete de baschet1. Dacă în perioada de dinainte de 1990 tenişi şi bascheţi aveau semnificaţia de „încălţăminte sportivă” (fiind.m. Din fr. vb.. -ă. adj. pl.. adj. -ée. -ă. pl. respectiv de „baschet”. -ă. pl. -e. s. / compus.. conţine) coordonat. va avea dureri la bascheţi” (EZ Online. parasite. deţine. -ine. s.. 1962. coordoner) / coordonată.n. Din part. uri. II. 7. nu în ultimul rând. contenir. geogr. adjectivizat al vb. s.16. vb. 5. sau f. 20 septembrie 2002). de la sensul iniţial de „pantofi de tenis”. fr.n. -e (Lingv. 1. după convingerea noastră.). Din part.. compus. inclusiv popoarele care nu au venituri pentru a încălţa tenişi pe maidane” (EZ Online. prin elipsă). pl. adj. s. basket.m. s. -e.n. basket (NDN) şi bascheţi (încălţăminte).m. Parasit. singurii accesibili). / ilustrată. vb.. În categoria calcului lexico-gramatical se încadrează următoarele dublete17: compus. tennis. pl. Din engl.

lat. modalităţi indiscutabile de îmbogăţire. de asemenea. parvenir). s. adj.f.f. După fr. obţinut prin preluarea valorii gramaticale şi a sensului unui corespondent extern (acelaşi. cf.m. -ă1. asistăm la crearea de sinonime şi omonime parţiale (paronime) etimologice. -ă. (sg. şi parvenit2. şi ilustrată2. specializări ale categoriilor gramaticale etc.. parvenit1.n pl. De altfel. a. (sg. lat.. -ă. s. fr. c) se folosesc în contexte particulare.. şi ovine. -uri. s. porcins. şi compus2.. şi f. 1 . tricolor. În urma analizei de mai sus. pl. -ă. Se pot observa.v.m. s. porc + in. s. parazit. vertebrato. După fr. adj. adj. lat. Din fr. şi porcine. -ă. alba „zori”. s.. au un comportament morfosintactic specific. parvenu (< parvenir).f. -ă. tricolor... s.f. au aceeaşi origine îndepărtată albă. modificarea echilibrului semantic al cuvintelor etc. it. adj. / porcine. s. şi conţinut2. moştenit şi de subst. pl. adj. b) aparţin. adj. -ă2. tricolor. les vertébrés.1. s. 12. textiles. şi vertebrate.. / parvenit. porcină). alba. şi tricolori. album „tablou alb”). modernizare şi sistematizare a vocabularului limbii române actuale. tricolor. conţinut1. s.2. / tricolori (Sport) s. porcin. porcin (DLR).n. s. unor clase morfologice diferite. adj. adj.. s. II. lat.m. adjectivizat al vb. s.n. Din part. considerarea lui ca o modalitate de îmbogăţire a vocabularului prin intermediul unor modificări gramaticale. pl. pl. -ă.m. porcinus. coordonat. d) ca părţi de vorbire de sine stătătoare. şi textile.m.n. calchiat. adj.n. porcin. -ă2. adj. adj.m. s. adj.f.) şi album. vezi NDN. s. alături de adj. adj. lat. s. (sg. vertebratus. -a. după fr. şi f. pl.3. Din part. şi f.. revenirea în actualitate a unor termeni simultan cu căderea în dizgraţie a altora.m. adj. pl. clarificare. 11. vertebrat).f. Din fr.f... În măsura în care actualizarea sensurilor se realizează simultan cu schimbări de ordin gramatical (treceri de la o parte de vorbire la alta. implicit. ilustrat.m. inclusiv din punct de vedere lexicografic. calc lexico-gramatical. -ă. vertebrat. Argumente în favoarea considerării acestor exemple ca fiind unităţi lexicale de sine stătătoare sunt următoarele: a) au apărut în limbă prin diverse procedee (conversiune şi împrumut. Prima categorie cuprinde dublete care au un component adjectival (provenit prin conversiune din participiul unui verb împrumutat) şi altul substantival. vb. / textile. s.. şi deţinut2. tricolore. în ultimă instanţă. însăşi denumirea dată acestui tip combinat de calc lingvistic arată. deţinut1. vertebrat. porcinus. adj.m. parveni (din fr. album. pl. lat. Se constată. 9. s.f.8. s.n. -ă1. textile. / vertebrate. Din lat.m.3. NOTE: ________________________ În limba română. -ă. ambele alcătuite din omonime lexicale parţiale etimologice.m. cu etimonul primului): compus1. tricolor. se poate afirma faptul că prin intermediul calcului lingvistic o serie întreagă de cuvinte (moştenite sau împrumutate) şi-a diversificat şi modernizat conţinutul semantic după modele preluate mai ales din franceză şi engleză. s. porcină). două categorii de exemple. -ă1. adj. adj. textilis.. pl.n. s. porcin. ca urmare firească a schimbărilor petrecute în viaţa socio-politică românească. După fr. II.pl. s. -e. -e.. După fr. (DEX2). s. Asemenea evoluţii formale şi semantice prin intermediul unui corespondent extern (cu aceeaşi etimologie indirectă) trebuie considerate. textil. impunerea de restricţii gramaticale (determinată etimologic). fr. s. parveni. -ă. prin însuşi procedeul lor de formare. pe de o parte. (din prov. parvenit. A doua este formată din adjective propriu-zise împrumutate care s-au transformat în substantive prin copierea particularităţilor morfosintactice şi a sensurilor unui model extern (ultimul diferenţiat contextual din etimonul adjectival comun în limba de origine): ovin. pl. s. -ă. -e. (sg. s.m. textil. pe de altă parte). Din fr. ovină). şi paraziţi. adj. şi coordonată2. -oris. (din fr. la această ultimă subdiviziune. s. -ă. s. Cf. -ă1. les Tricolores. adj. adj. -ă. pl. cu sensuri net specializate. vertébré. III. pl. 10. pl.m.).

şi subst. art.. s. Et. S. 2. s. creat după fr. (din subiect1. 7 Vezi LEXIS. adj. 9 In CADE. s. s. 1958-1966.: dată. „lucru cunoscut care serveşte ca punct de plecare la un raţionament. semnalment. président (vezi a şedea). dată3.. sensurile calchiate ale lui dată5. fr. dată. Idem.v. Biblioteca Filologica. thé). (din droit1).n. Candrea. alături de adj. 3.. ţinut. sujet3. le moi. vezi şi CADE. -te. 2 Bibliografie şi abrevieri: 1.m. neutru substantivizat din adj. noţiune fundamentală” (dat.. 2001. s. „arbust” (din rus. 12 Ibidem. In TRDW. s.v. s. p.: n. 3.v. s. s.v. Ediţie îngrijită de Tudora Sandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin. Dicţionarul etimologic al limbii române. s. s. fr.n. în SCL. 5 În DEX2. pl. (din ceai1. „Sels volatils que l'on fait respirer à une personne évanouie pour la faire revenir à elle (il s'agit de sels d'ammonium)”. fr. CDER şi în DLR. nr. tenue < tenir < lat. Prima ediţie. Idem. s. eul (după fr. dată. 315-332. mai grav.. s. s. 3. Tenerife. Editura Saeculum. s. s. devenind cuvinte diferite. dată. date. date iar pentru cel de „informaţii”. 14 Multe dintre aceste exemple sunt trecute în dicţionare ca variante învechite.m. trianglu este trecut la variante (alături de treiunghi).A. s. înv. în CDER. Idem. 2.f. O asemenea apreciere este eronată cel puţin din perspectivă semantică: sensurile prezentate (ca şi valoarea de s. 25). Pentru ultimul exemplu. mărimile.m.f. triangul) apar două sensuri: 1.v.În DHLF. întrebuinţat în orchestră”. ceai1. moştenit eu considerând. directum. s.f. signalment (după semn). variantele flexionare de gen s-au specializat semantic. 16 In LEXIS. („fiecare dintre numerele. directus. s. donnée). Universidad de la Laguna. Dicţionarul limbii române din trecut şi de astăzi.v. („fapte stabilite de ştiinţă…”). Bucureşti.v. 1931. 3 Autorul mai include.lat. donnée. Şi (astăzi rar) signalment. (< lat.m. s. tenere). după fr. la dezlegarea unei probleme.m. sujet4. cf. s. baschéţi.v. s. directus). pentru trianglu (var.n.m. s. Bucureşti. clas. nicidecum unei simple evoluţii interne a participiului sau. pe bună dreptate.v. se indică.v. „timpul precis când s-a făcut sau urmează să se facă un lucru” (fr. Puţinele situaţii în care aceasta apare au fost indicate la etimologie. date. ceea ce îi confirmă calitatea de cuvânt aparte.) sunt trecute de regulă în dicţionare sub un singur cuvânt-titlu. Editura „Cartea Românească”.f.n. eventual după germ. s. Mijloace morfologice de diferenţiere lexicală în limba română. / s.. sunt trecute două cuvinte. I. dăţi este considerat moştenit direct din lat. cele mai multe valori ale lui timp oscilau între neutru şi masculin. Diccionario Etimologico Rumano. tenere) şi eu. subjectum) şi subiect2. -a. droit2. -ţi. Partea I.m. Din fr.. s. Editura Academiei. vezi DLR.. s.v.) se datoresc calcului după fr. In TRDW. In CADE nu apare forma resigna. pl. .f. -ă. fiecare corespunzător ca sens celor din română. CDER. Bucureşti.A.. donnée. 2. (din lat. adj. CDER: Alexandru Ciorănescu.). s. das Ich).f. dăţi. în seria exemplelor de calc lexico-gramatical. < sujet3). s. s. < lat. Astăzi. -ă (vezi a ţine < lat. fără nici o specificare legată de existenţa (evidentă) a unui model extern.. 4 Numai în TRDW. 13 In acest caz se observă şi o specializare lexico-morfologică (adj. [fr.. date). vezi LEXIS. data. preşedinte. чай) şi ceai2. alături de pron.n. Dicţionarul enciclopedic ilustrat „Cartea Românească”.m. fr.. 17 Aceste dublete (adj. / subst..m. (vezi dat). substantivele ţinută (după fr. TRDW. part. Avram (1958): Mioara Avram. apar trei unităţi lexicale: 1. subiect1. s. „că ne aflăm în faţa unui caz cu totul special de omonimie” (p. pentru sensul temporal.v. cf. -te. subjectum. adj. 15 Substantivul masculin se diferenţiază de omonimul său neutru inclusiv printr-o tendinţă de accentuare oxitonă: baschét.O.] In TRDW. care servesc pentru rezolvarea unei probleme…”). praesidens. s. „instrument de muzică. s.v. s.v. date apar trecute unele sub dat1.m. *tenire. 11 In DLR.v. relaţiile etc. CADE: I. apare precizarea: (incorect) preşedinte. s. prezident. Aceste omonime etimologice sunt corect tratate lexicografic şi lexicologic în CADE.v. şi subst. droit1.v.: N. 10 In DEX2. date.v.f. droit3. pop. unui împrumut din franceză. Spre exemplu. Var. s. prezident. (< lat. -um). fr. resigna este considerat ca variantă a lui resemna. în CADE. s. s. 6 In trecut. altele sub dată4. prin el se pot crea cuvinte diferite numai dacă adăugarea unui nou sens este dublată de modificări de ordin morfologic (în interiorul aceleiaşi părţi de vorbire).”triunghi”. 8 În ceea ce priveşte calcul lexical de structură semantică. IX. -te.

grammatical e lexico-grammatical). 15. Ediţia a II-a.4. Redactor responsabil Al. 1997. Les changements formels et sémantiques d’après un modèle étranger (spécialement français et anglais) ont donné naissance. Mircea Seche. p. DHLF: Dictionnaire historique de la langue française. 8. 12. 6. 10-29. PLG: Probleme de lingvistică generală. Band I (A – C). Noul dicţionar de neologisme. Editura Academiei. Band II (D – O). coordonatori: Iorgu Iordan. 1988. 7. Ediţia a II-a. 1913–1948. LEXIS: Dictionnaire de la langue française. Hristea (1960): Theodor Hristea. . p. 13. DA. Bucureşti. 1986. 11. vol. 1982. Editura Academiei. III – IV. XI. UN ASPECT DU CALQUE LINGUISTIQUE EN ROUMAIN Résumé Dans le présent article nous avons analysé les doublets étymologiques obtenus par l’héritage / l’emprunt lexical. 129-141. 133-153. Sous la direction de Alain Rey. en roumain. nous avons insisté sur quelques résultats linguistiques produits par l’évolution socio-politique roumaine contemporaine. Redactor responsabil: Mioara Avram. Graur. Editura Academiei Române. 1962. Prima ediţie. -anţă/-enţă din limba română. în SMFC. seria nouă. redactor responsabil Sextil Puşcariu. ortoepic şi morfologic al limbii române. Alexandru Graur. En même temps. vol. Paris. I. vol. al III-lea. Coordonator: Jean Dubois. à la synonymie étymologique (par le calque lexical de structure morphématique) et à l’homonymie partielle étymologique (par le calque sémantique. Omonimia şi polisemia. 1996. DA / DLR: Dicţionarul limbii române (Seria veche. Wiesbaden. DOOM: Dicţionarul ortografic. Diaconescu (1959): Paula Diaconescu.. al III-lea. Bucureşti. Editura Academiei. Ciompec (1962): Georgeta Ciompec. 1995. p. 235-257. Le Robert. Larousse. NDN: Florin Marcu. în SCL. vol. 1989. Variantele sufixelor -ant/-ent. d'un côté. Editura Academiei. Bucureşti. Bucureşti. în PLG. 5. de l'autre. 2 vol. 10. Bucureşti. Tipuri de calc în limba română. 1959. TRDW: Hariton Tiktin. Bucureşti. Probleme de etimologie în „Dicţionarul limbii române moderne”. Coordonatori: Ion Coteanu. Rumänisch – deutsches Wörterbuch. Ediţia a II-a. XLII. Luiza Seche. Editura Academiei. 2. în LL. Paris. 9. Otto Harrassowitz. 14. Bucureşti. Band III (P – Z). Bucureşti. Univers Enciclopedic. p. DEX2: Dicţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti. vol. et par le calque linguistique. 16. 1992. îngrijită de Paul Miron. Editura Academiei. I. 1994. SMFC: Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română. Hristea (1997): Theodor Hristea. 1965-2001). DLR. Editura Academiei. nr. Bucureşti. Ion Coteanu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->