Sunteți pe pagina 1din 4

REZUMAT CURS 1

1. Primitive
Denitie 1.1. Fie f : I R R, I interval. Spunem ca F : I R
este o primitiva a lui f daca F

(x) = f(x), pentru orice x I.


Daca F, G sunt primitive pentru f atunci exista C R astfel incat
F(x) = G(x) + C, pentru orice x I.
Denitie 1.2. Fie f : I R R si F : I R o primitiva a sa.
Multimea tuturor primitivelor functiei f pe I se noteaza cu
_
fdx sau
_
f(x)dx si se numeste integrala nedenita a functiei f.
Astfel
_
f(x)dx = F(x) +C,
pentru orice x I, unde cu C am notat multimea tuturor functiilor
constante pe I.
Reamintim in continuare primitivele functiilor elementare uzuale.
Functia putere
_
x

dx =
x
+1
+ 1
+C, = 1
_
dx
x
= ln |x| +C, x = 0.
Functia exponentiala
_
a
x
dx =
a
x
ln a
+C, a = 1, a > 0
_
e
x
dx = e
x
+C.
1
2 REZUMAT CURS 1
Functii trigonometrice
_
sin xdx = cos x +C
_
cos xdx = sin x +C
_
tan xdx = ln | cos x| +C, x R {(2k + 1)

2
, k Z}
_
cot xdx = ln | sin x| +C, x R {k, k Z}
_
dx
cos
2
x
= tan x +C, x R {(2k + 1)

2
, k Z}
_
dx
sin
2
x
= cot x +C, x R {k, k Z}
_
dx
x
2
+ 1
= arctan x +C
_
dx
x
2
+ a
2
=
1
a
arctan
x
a
+C
_
dx
x
2
a
2
=
1
2a
ln

x a
x + a

+C
_
dx

1 x
2
= arcsin x +C, x (1, 1)
_
dx

a
2
x
2
= arcsin
x
a
+C, x (a, a)
_
dx

x
2
+ a
2
= ln(x +

x
2
+ a
2
) +C.
2. Metode de calcul
1. Integrarea prin parti
Daca f, g sunt de clasa C
1
(I) atunci
_
f(x)g

(x)dx = f(x)g(x)
_
f

(x)g(x)dx.
Exemplu 2.1.
_
ln xdx, x > 0.
_
sin xdx =
1

cos x +C
_
cos xdx =
1

sin x +C.
REZUMAT CURS 1 3
2. Schimbarea de variabila Daca F : J R este o primitiva a
functiei f (
1
)

: J R, f continua iar : I J este o functie


bijectiva si de clasa C
1
cu

(x) = 0, pentru orice x I atunci


_
f((x))dx = F((x)) +C, pentru orice x I.
3.
_
dx

x
2
+ bx + c
=
_
dx
_
_
x +
b
2
_
2
+

4
x +
b
2
= t.
Exemplu 2.2.
_
dx

x
2
+x+1
.
4.
_
dx

x
2
+ bx + c
=
_
dx
_

4

_
x
b
2
_
2
.
Exemplu 2.3.
_
dx

32xx
2
.
5.
_
x
2
+ bx + cdx =
_
_
_
x +
b
2
_
2
+

4
dx, x +
b
2
= t.
6. Primitivele functiilor rationale
_
P(x)
Q(x)
dx, P, Q polinoame si
Q(x) = 0, pentru orice x I.
Cazul I Daca gr(P) gr(Q) efectuam impartirea si obtinem astfel
P(x)
Q(x)
= C(x) +
P
1
(x)
Q(x)
,
unde C este polinom si gr(P
1
) < gr(Q). Folosim in continuare descom-
punerea in factori ireductibili a polinomului Q,
Q(x) = (x a
1
)
k
1
. . . (x a
l
)
k
l
(x
2
+ b
1
x + c
1
)
m
1
. . . (x
2
+ b
n
x + c
n
)
m
n
,
b
2
j
4c
j
< 0, j = 1, n si obtinem descompunerea in fractii simple
P
1
(x)
Q(x)
=
l

j=1
_
A
j1
x a
j
+
A
j2
(x a
j
)
2
+ . . .
A
jk
j
(x a
j
)
k
j
_
+
+
n

j=1
_
B
j1
x + C
j1
x
2
+ b
j
x + c
j
+
B
j2
x + C
j2
(x
2
+ b
j
x + c
j
)
2
+ . . .
B
jm
j
x + C
jm
j
(x
2
+ b
j
x + c
j
)
m
j
_
,
unde A
ji
, a
j
, B
ji
, C
ji
, b
j
si c
j
sunt numere reale.
Cazul II Daca gr(P) < gr(Q) procedam ca mai inainte folosind
descompunerea in fractii simple.
4 REZUMAT CURS 1
Pentru calculul primitivei unei functii rationale trebuie sa calculam
primitive de forma
_
dx
(xa)
n
, respectiv
_
Bx+C
(x
2
+bx+c)
n
dx, b
2
4c < 0, n
N

.
_
Bx + C
x
2
+ bx + c
dx = B
_
x +
C
B
x
2
+ bx + c
dx =
B
2
_
2x +
2C
B
x
2
+ bx + c
dx
=
B
2
_
2x + b +
2C
B
b
x
2
+ bx + c
dx
=
B
2
_
2x + b
x
2
+ bx + c
dx +
2C Bb
2
_
dx
x
2
+ bx + c
=
B
2
ln(x
2
+ bx + c) +
2C Bb
2
_
1

2
arctan
x +
b
2

2
_
+C.
Exemplu 2.4.
_
3x+1
x
2
+4x+7
dx.
Astfel
_
Bx + C
(x
2
+ bx + c)
n
dx = B
_
x +
C
B
(x
2
+ bx + c)
n
dx =
B
2
_
2x +
2C
B
(x
2
+ bx + c)
n
dx
=
B
2
_
2x + b +
2C
B
b
(x
2
+ bx + c)
n
dx
=
B
2
_
2x + b
(x
2
+ bx + c)
n
dx +
2C Bb
2
_
dx
(x
2
+ bx + c)
n
=
B
2
1
(1 n)(x
2
+ bx + c)
n1
+
2C Bb
2
_
dx
_
(x +
b
2
)
2
+

4

n
=
B
2
1
(1 n)(x
2
+ bx + c)
n1
+
2C Bb
2
_
dt
_
t
2
+ (

4
)
2
_
n
,
unde t = x +
b
2
.