Sunteți pe pagina 1din 10

TESTE GRILA LA PIETE FINANCIARE Cap.

I :
1. Piata financiara. Care sunt pietele componente ale pietei de capital? b)piata primara de capital c)piata secundara de capital 2. Piata financiara. Operatiunea de transfer de fonduri pe piata de capital se numeste: b)investitie financiara c)plasament 3. Piata financiara. Investitorul care are capacitatea de a evalua riscul investitional si resursele necesare pt a-si asuma acest risc se numeste: c)investitor sofisticat 4. Piata financiara. Transferul de fonduri dinspre economia financiara spre economia reala se realizeaza pe: a)piata primara de capital 5. Piata financiara. Care dintre caracteristicile urmatoare sunt valabile pentru activele monetare? a)sunt emise ca rezultat al unui plasament pe termen scurt c)produc dobanda d)au risc scazut 6. Piata financiara. Care dintre caracteristicile urmatoare sunt valabile pt activele de capital? a)sunt emise ca urmare a unui plasament pe termen lung b)produc dobanzi sau dividente c)au risc mai ridicat decat activele monetare 7. Piata financiara. Capitalul financiar are in componenta active: b)monetare c)de capital 8. Piata financiara. Activele hibride sunt: b)active cu proprietati commune celor monetare si de capital. Sunt emise pe termen scurt si pot fi tranzactionate pe piete reglementate. 9. Piata financiara. Pe piata financiara transferal de fonduri dinspre oferta spre cerere se realizeaza prin intermediul: a)pietei de capital d)pietei resurselor 10. Piata financiara. Institutiile bancare: a)accepta depozite si dau imprumuturi c)deschid conturi pentru clienti d)emit active bancare 11. Piata financiara. Institutiile financiare care activeaza pe piata de capital: d)atrag fondurile investitorilor si le plaseaza pe piete primare emitentilor sau pe piete secundare. 12. Instrumente bursiere. Valorile mobiliare sunt instrumente financiare, si in aceasta categorie sunt incluse: a)actiunile b)drepturile de preferinta c)drepturi de conversie a creantelor in actiuni. 13. Instrumente bursiere. Titlurile financiare negociabile pe piata bursiera sau alte piete reglementate se mai numesc si instrumente bursiere si se clasifica in urmatoarele categorii: 1

a)titluri primare c)titluri sintetice d)titluri derivate 14. Instrumente bursiere. Titlurile bursiere primare sunt reprezentate de: a)actiuni b)obligatiuni d)titluri de stat 15. Instrumente bursiere. Titlurile bursiere derivate sunt reprezentate de: b)contracte futures c)contracte de optiuni 16. Piata financiara. Care dintre urmatoarele piete nu este componenta a pietei de capital? a)piata valutara 17. Piata financiara. Care din subdiviziunile pietei de capital faciliteaza numai emisiunea de titluri financiare? a)piata primara de capital 18. Piata financiara. Pietele financiare pot fi organizate dupa urmatoarele principii: a)principiul bancii uniersale c)principiul separatiei pietelor d)principiul mixt 19. Piata financiara. Rolul primordial al organismului de autoritate al pietei de capital este de a asigura: a)protectia investitorilor 20. Piata financiara. Rolul autoritatii pietei de capital se refera la: a)reglementarea si monitorizarea activitatii institutiilor ce activeaza pe piata b)autorizarea si monitorizarea functionarii institutiilor ce activeaza pe piata c)autorizarea instrumentelor ce se tranzactioneaza pe piata 21. Piata financiara. O piata componenta a pietei financiarepoate fi descrisa de urmatoarele elemente: a)autoritatea pietei b)mecanismul pietei c)instrumentele pietei d)institutiile pietei 22. Piata de capital eficienta. Nivelele de eficienta a pietei de capital sunt: a)eficienta redusa c)eficienta semiputernica d)eficienta puternica 23. Piata de capital eficienta. Eficienta pietei de capital se refera la: b)eficienta operationala c)eficienta alocarii 24. Piata de capital eficienta. Categorii de evenimente ce pot influenta pretul valorilor mobiliare: b)eveniment important 25. Piata de capital eficienta. Persoanele ce pot decide asupra pretului pe piata al titlurilor financiare: a)persoane afiliate b)persoane implicate c)persoane care actioneaza in mod concertat

Cap. II :

26. Titluri bursiere. Titlurile primare sunt: d)instrumente financiare ce confera drepturi patrimoniale si asupra veniturilor financiare viitoare ale emitentului 27. Titluri bursiere. Titlurile derivate sunt: a)titluri financiare care genereaza drepturi asupra altor active,denumite active suport 28. Titluri bursiere. Activele support pentru titluri derivate pot fi: a)active reale, cum sunt marfurile bursiere b)active sintetice c)titluri derivate 29. Titluri bursiere. Titlurile sintetice sunt: a)titluri financiare de tipul celor derivate cu referire la active suport sintetizate 30. Actiuni. Pt ca actiunile lor sa fie admise la cota unei burse de valori,emitentii trebuie: a)sa aiba o anumita vechime b)sa fi obtinut de-a lungul anilor rezultate care-i confera credibilitate d)sa aiba un numar mare de actionari 31. Actiuni. Actiunile nominale: a)sunt inregistrate in conturi c)sunt inregistrate in register speciale la bursa sau la societati specializate 32. Actiuni. Actiunile la purtator: b)sunt transferabile fara nici o alta formalitate 33. Actiuni. Actiunile ordinare sau comune dau dreptul detinatorului: a)sa primeasca annual un dividend variabil aprobat de adunarea generala in functie de rezultatele financiare ale societatii b)sa voteze in adunarea generala a actionarilor d)sa fie ales in consiliul de administratie 34. Actiuni. Actiunile preferentiale sau privilegiate dau dreptul detinatorului: c)sa primeasca annual un dividend fix stabil in prospectul de emisiune 35. Actiuni. Adunarea generala ordinara: a)discuta,aproba sau modifica bilantul dupa ascultarea raportului administratorilor b)alege administratorii c)fixeaza renumeratia administratorilor 36. Actiuni. Adunarea generala extraordinara are loc pentru: a)stabilirea fuziunii cu alte societati c)reducerea sau majorarea capitalului social d)dizolvarea anicipata a societatii 37. Actiuni. Emisiunea primara de actiuni este: c)procedura investitionala de oferire de actiuni potentialilor investitori pt subscriptie, pt constituirea societatii comerciale pe actiuni 38. Actiuni. Emisiunea de actiuni este: a)procedura investitionala de oferire de actiuni potentialilor investitori pt subscriptie, realizata pt majorarea capitalului social. 39. Actiuni. Oferta publica de prelucrare:

c)tehnica de oferta de a cumpara actiuni adresata tuturor proprietarilor valorilor mobiliare vizate in vederea preluarii majoritatii unei societati comerciale detinuta public. 40. Actiuni. Societatea comerciala detinuta public: a)societate comerciala pe actiuni constituita prin subscriptie publica c)societate comerciala a carei actiuni au facut obiectul unei oferte publice incheiate cu succes. 41. Actiuni. Drepul de vot poate fi exercitat: a)cumulative d)proportional 42. Actiuni. O participare la capital care confera cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului: c)pozitie de control 43. Actiuni. O participare la capital care fie ar reprezenta cel putin 10% din capitalul social al emitentului,fie confera cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala: d)pozitie de actionar semnificativ 44. Actiuni. Controlul indirect se realizeaza de: a)actionarii sau asociatii ce detin mai mult de 10 % din capitalul social sau din drepturile de vot ce pot fi exercitate in adunarea generala a unei persoane juridice, atunci cand respectiva persoana juridical controleaza direct o societate comerciala. d)administratorii, conducerea executiva sau alte persoane cu putere de decizie in cadrul unei persoane juridice, singuri sau impreuna si in legatura cu terti, atunci cand respectiva persoana juridical controleaza direct o societate comerciala. 45. Actiuni. Investitorii care urmaresc sa detina o pozitie majoritara, sis a intervina in administrarea unei societati comerciale pe actiuni,sunt denumiti: b)investitori strategici 46. Actiuni. Daca rata de subscriptie este echivalenta cu o actiune veche pt subscriptia a doua actiuni noi,determinati care este valoarea teoretica a dreptului de preferinta daca diferenta dintre pretul de piata si pretul de subscriptie este de 1,5 de lei. b)este egal cu 1,0 leu 47. Actiuni. Dividendul pe actiune este: -nici o varianta corecta48. Actiuni. Care este valoarea capitalului investit in actiuni preferentiale cu rata a dividendului de 18%,daca un investitor primeste 1.000 de lei dividende anuale? b)este egal cu 5.556 lei 49. Obligatiuni. Obligatiunile sunt: a)titluri primare c)instrumente financiare cu venit fix d)titluri de credit pe termen mediu si lung. 50. Obligatiuni. Cuponul obligatiunii este: a)dobanda nominala a obligatiunii. 51. Obligatiuni. Care este valoarea cuponului unei obligatiuni cu valoarea nominala de 1000lei, cu discont de emisiune de 100lei, rata a dobanzii de 12% si 7 ani pana la scadenta? b)este egala cu 120 lei 52. Rating. Care sunt categoriile scalei de risc a emitentului, masurata prin rating? b)grad investitional d)grad speculative 53. Ratingul poate fi:

a)de tara b)corporatist c)bancar d)municipal 54. Rating. Ratingul poate fi: a)pe termen scurt b)pe termen lung c)intern d)extern 55. Rating. Definitie: b)riscul de neindeplinire a obligatiilor emitentului titlurilor de credit.

Cap. III :
56. Analiza fundamentala. Etapele de analiza fundamentala implica de obicei urmatoarele nivele de analiza: a)analiza conditiilor sectoului din care face parte firma b)analiza firmei c)evaluarea actiunii 57. Valoarea in timp a plasamentelor financiare. Cat este valoarea viitoare peste 2 ani a 1 000 lei depozitati cu o rata de dobanda cu capitalizare de 10%: b) 1210 lei 58. Valoarea in timp a plasamentelor financiare. Cat este valoarea viitoare peste 3 ani a 500 lei depozitati cu o rata de dobanda cu capitalizare de 10%: c)665,5 lei 59. Valoarea in timp a plasamentelor financiare. Cat este valoarea actuala a unei incasara de 1000 lei peste 3 ani daca rata de actualizare este de 10%. a) 751,31 lei 60. Valoarea in timp a plasamentelor financiare. Cat este valoarea peste 2 ani a unei incasari semestriale de 1 000 lei daca rata de dobanda cu capitalizare semestriala este de 10%? c)4641 61. Valoarea in timp a plasamentelor financiare. Cat este valoarea prezenta a unei incasari anuale de 1 000 lei timp de 3 ani daca rata de dobanda cu capitalizare este de 10%? b)2487 62. Valoarea in timp a plasamentelor financiare. Cat este valoarea peste 2 ani a unei incasari semestriale de 1 000 lei daca rata de dobanda cu capitalizare semestriale este de 5%? b)4310 63. Evaluarea actiunilor. Cat este valoarea teoretica a unei actiuni ce va acorda pana la infinit dividende constante de 2 lei daca rata de rentabilitate ceruta este de 10%? b) 20 lei 63. Evaluarea actiunilor. Cat este valoarea teoretica a unei actiuni ce acorda un dividend de 1 leu cu o crestere constanta de 5% pe an pana la infinit daca rata de rentabilitate ceruta este 15%? b) 10 lei 64. Evaluarea actiunilor. Cat este valoarea teoretica a unei actiuni ce va acorda pana la infinit dividente constante de 1 leu daca rata de rentabilitate ceruta este de 10%?

b) 10 lei 65. Evaluarea actiunilor. Cat este valoarea teoretica a unei actiuni ce acorda un dividend de 2 lei cu o crestere constanta de 5 % pe an pana la infinit daca rata de rentabilitate ceruta este 15%? b) 20 lei 66. Evaluarea actiunilor. Daca o actiune preferentiala are o valoare nominala de 80 lei, si rata dividendului este de 9% pe an,cat este dividendul? a) 7,2 lei 67. Evaluarea actiunilor. Daca dividendul acordat de o o actiune preferentiala este de 7,2 lei, iar rata de rentabilitate ceruta de investitor este de 12% cat va fi acesta dispus sa ofere pe aceste actiuni? d) 72 lei 68. Evaluarea actiunilor. Rata de rentabilitate a unei investitii este raportul dintre: a)veniturile realizate minus cheltuieli c)diferenta dintre pretul initial si cel final adunat cu dobanda sau profitul realizat si pretul initial. 69. Evaluarea actiunilor. Valoarea actuala unei obligatiuni daca celelalte elemente raman constante dar dobanda corespunzatoare a crescut este: b)mai mica decat valoarea nominala 70. Evaluarea actiunilor. Valoarea actuala unei obligatiuni daca celelalte elemente raman constante dar dobanda estimate este mai mica decat rata cuponului obligatiunii este: a)mai mare decat valoarea nominala 71. Evaluarea actiunilor. Daca randamentul pana la maturitate al unei obligatiuni este mai mare decat rata obligatiunilor similare atunci obligatiunea : b)este supraevaluata d)trebuie cumparata 72. Evaluarea actiunilor. Daca randamentul pana la maturitate al unei obligatiuni este mai mic decat rata obligatiunilor similare atunci obligatiunea: a)este supraevaluata c)trebuie vanduta 73. Evaluarea actiunilor. Daca valoarea intrinseca a unei obligatiuni este mai mica decat pretul ei pe piata atunci obligatiunea: a)este supraevaluata c)trebuie vanduta 74. Evaluarea actiunilor. Daca valoarea intrinseca a unei obligatiuni este mai mare decat pretul ei pe piata atunci obligatiunea: b)este subevaluata d)trebuie cumparata 75. Evaluarea actiunilor. Daca valoarea prezenta neta a unei obligatiuni este pozitiva atunci obligatiunea: b)este subevaluata d)trebuie cumparata 76. Evaluarea actiunilor. Daca valoarea prezenta neta a unei obligatiuni este negative atunci obligatiunea: a)este supraevaluata c)trebuie vanduta

Cap. IV :
77. Teoria Moderna de Portofoliu. Markowitz propune un model normative prin care decizia de investitie pe piata de capital este luata fata de doi parametri: 6

a)riscul estimat c)rentabilitatea estimata 78. Teoria Moderna de Portofoliu. Markowitz propune ca masura a riscului in cadrul modelului sau de selectie de portofoliu: c)deviatia standard a rentabilitatii d)varianta rentabilitatii 79. Teoria Moderna de Portofoliu. Cum este considerate distributia de probabilitate a ratei de rentabilitate in modelul medie-varianta: c)normala 80. Teoria Moderna de Portofoliu. Coeficientul de variatie ca masura a riscului este: a)riscul unitatii de rentabilitate estimate c)deviatia standard impartita la rentabilitatea estimata 81. Teoria Moderna de Portofoliu. Cu cat este mai mare riscul unui titlu cu atat: a)este mai mic pretul lui c)este mai mare rentabilitatea estimata 82. Teoria Moderna de Portofoliu. Rentabilitatea estimate a unui portofoliu este: c)suma ponderata a ratelor de rentabilitate a titlurilor componente 83. Teoria Moderna de Portofoliu. Riscul estimat al unui portofoliu este cu atat mai mic cu cat: c)covarianta dintre titlurile componente este mai mica d)factorul de corelatie este mai apropiat de -1 84. Teoria Moderna de Portofoliu. Divesificarea este un proces prin care: a)se constituie portofolii cu un numar sufficient de mare de titluri b)se aleg titluri invers corelate c)se reduce riscul de portofoliu la o valoare egala cu riscul de piata d)se elimina riscul diversicabil 85. Teoria Moderna de Portofoliu. Prin diversificare: b)se poate reduce riscul specific 86. Teoria Moderna de Portofoliu. Setul fezabil este: a)multimea de portofolii obtinute pentru o corelatie data 87. Teoria Moderna de Portofoliu. Setul de eficienta sau frontiera eficienta in planul risc rentabilitate este: b)locul geometric al portofoliilor de risc minim pt aceeasi rentabilitate estimate c) locul geometric al portofoliilor cu rata de rentabilitate estimate maxima pt aceeasi varianta 88. Teoria Moderna de Portofoliu. Setul de eficienta sau frntiera eficienta in planul risc rentabilitate va avea intotdeauna o forma: d)concava 89. Teoria Moderna de Portofoliu. Pentru a selectiona un portofoliu optim investitorul trebuie: a)sa determine un portofoliu care pentru aceeasi rata de rentabilitate a portofoliului ofera un risc mai mic d) sa determine un portofoliu care pentru acelasi risc sa ofere o rata estimata a rentabilitatii mai mari 90. Modelul CAPM. Emisiunea de active financiare cu dobanda fixa este: a)un imprumut 91. Modelul CAPM. Pe piata de capital depozitarea este: c)investitia in activul fara risc 92. Modelul CAPM. Pe piata de capital activul fara risc are: a)rata de rentabilitate estimata egala cu rata pura a dobanzii

b)deviatia standard egala cu 0 c)variatia egala cu 0 d)rata de rentabilitate estimata egala cu dobanda fara risc 93. Modelul CAPM. Proportia in portofoliu a activelor fara risc emise este reprezentata de: a)un numar negativ 94. Modelul CAPM. Proportia in portofoliu a activelor fara risc cumparate este reprezentata de: b)un numar pozitiv 95. Modelul CAPM. Dreapta pietei de capital este o dreapta care: b)intersecteaza axa rentabilitatii estimate in punctual egal cu rata fara risc c)are panta egala cu excesul de rentabilitate al pietei pt riscul unitar al pietei 96. Modelul CAPM. Linia de piata a actiunii este o dreapta care: b)intersecteaza axa rentabilitatii estimate in punctual egal cu rata fara risc c)are panta egala cu excesul de rentabilitate al pietei pt riscul unitar al pietei 97. Modelul CAPM. Coeficientul beta masoara: a)volatilitatea rentabilitatii titlurilor fata de piata 98. Modelul CAPM. Coeficientul beta supraunitar arata ca: b)titlul are o volatilitate a rentabilitatii mai mare decat media c)titlul are un risc specific mai mare ca piata 99. Modelul CAPM. Coeficientul beta subunitar arata ca: b)titlul are o volatilitate a rentabilitatii mai mica decat media c)titlul are un risc specific mai mic decat piata 100. Modelul CAPM. Coeficientul beta al portofoliului este: d)suma ponderata a coeficientilor beta ai titlurilor componente 101. Modelul CAPM. Daca in spatiul risc-rentabilitate estimate titlul se afla deasupra dreaptei de piata a actiunii: a)trebuie cumparat 102. Modelul CAPM. Daca in spatiul risc-rentabilitate estimate titlul se afla sub dreapta de piata a actiunii: a)trebuie vandut 103. Modelul CAPM. Daca in spatiul risc-rentabilitate estimate titlul se afla deasupra dreaptei de piata a actiunii: b)pretul lui este subapreciat 104. Modelul CAPM. Daca in spatiul risc-rentabilitate estimate titlul se afla sub dreapta de piata a actiunii a)pretul este supraapreciat 105. Modelul CAPM. Daca in spatiul risc-rentabilitate estimate titlul se afla pe dreapta de piata a actiunii: c)titlul este in echilibru cu piata 106. Modelul CAPM. Daca in spatiul risc-rentabilitate estimate titlul se afla pe dreapta de piata a actiunii: a)pretul este supraapreciat c)titlul este in echilibru cu piata 107. Modelul CAPM. In cazul inflatiei,in spatial risc rentabilitate: a)dreapta de piata a actiunii translateaza b)rata fara risc creste c)rata de rentabilitate a pietei creste 108. Modelul CAPM. In cazul modificarii aversiunii la risc a investitorilor, in spatial risc rentabilitate: a)dreapta de piata a actiunii se roteste c)rata de rentabilitate a pietei creste

Cap. V :
109. Piata financiara. Pietele financiare pot fi organizate dupa urmatoarele principii: a)principiul bancii universale c)principiul separatiei pietelor d)principiul mixt 110. Piata financiara. Rolul primordial al organismului de autoritate al pietei de capital este de a asigura: a)protectia investitorilor 111. Piata financiara. Rolul autoritatii pietei de capital se refera la: a)reglementarea si monitorizarea activitatii institutiilor ce activeaza pe piata b)autorizarea si monitorizarea functionarii institutiilor ce activeaza pe piata c)autorizarea instrumentelor ce se tranzactioneaza pe piata 112. Piata financiara. O piata componenta a pietei financiare poate fi descrisa de urmatoarele elemente: a)autoritatea pietei b)mecanismul pietei c)instrumentele pietei d)institutiile pietei 113. Institutiile pietei de capital. Fondurile de investitii sunt caracterizatede urmatoarele elemente: a)diversificarea portofoliului gestionat b)calitate si frecventa informationala d)management profesionist de cea mai inalta calitate 114. Institutiile pietei de capital. Fondurile de investitii isi desfasoara activitatea in doua directii distincte: a)atragerea fondurilor de capital financiar prin vanzarea de unitati de investitie,investitorilor individuali d)plasamentul fondurilor accumulate in diferite titluri pe piata financiara 115. Institutiile pietei de capital. Fondurile de investitii se pot clasifica in urmatoarele categorii: a)fonduri deschise c)fonduri inchise 116. Fonduri de investitii. Valoarea unitara a activului net este: a)activul net impartit la numarul de titluri aflate in circulatie c)activul total minus datoriile impartit la numarul de titluri aflate in circulatie 117. Institutiile pietei de capital. Pe piata de capital plasamentul are urmatoarele functii de baza: a)evaluarea informatiilor,prognoze macro si micro economice b)stabilirea strategiilor,constituirea si restructurarea portofoliului c)tranzactionarea pe piete reglementate 118. Institutiile pietei de capital. Pe piata de capital filosofia de plasament are urmatoarele variante: a)management active b)management pasiv c)management combinat 119. Institutiile pietei de capital. Valoarea unitara a activului net al unui fond de investitii este: a)raportul intre activul net si numarul de titluri aflate in circulatie c)raportul intre activul brut din care se scad datoriile si numarul de titluri aflate in circulatie 120. Institutiile pietei de capital. Firmele de intermediere pe piata de capital in Romania se numesc: d)societati de servicii de investitii financiare

121. Institutiile pietei de capital. Autoritatea pietei de capital din Romania este: b)Comisia Nationala pentru Valori Mobiliare 122. Institutiile pietei de capital. Indicele de rotatie a portofoliului: a)se calculeaza ca raport intre valoarea activelor tranzactionate pe o perioada de un an si activele nete medii ale fondului in aceeasi perioada c)masoara volumul de tranzactii realizat de managerul de portofoliu 123. Burse de valori. Membrii bursei: a)persoane fizice sau juridice care se asociaza in vederea formarii unei institutii bursiere 124. Burse de valori. Conducerea si administrarea bursei este reprezentata de: b)adunarea generala c)consiliul de administratie d)departamente.

10