Sunteți pe pagina 1din 1

Programa examenului de licenta la secia de Sociologie examen sumativ

Teme propuse pentru sectiunea de Sociologie generala 1. Sociologia ca tiin, ntre explicativ i intrepretativ. Modele naturaliste i anaturaliste n tiinele sociale i presupoziiile lor ontologice i epistemice 2. Paradigme teoretice in sociologie (Marx, Durkheim, Weber, functionalismul, fenomenologia, interactionismul simbolic, teoria alegerii rationale, postmodernismul, Goffman, Boudon, Bourdieu) 3. Individ, grup, societate 4. Socializare, familie, educaie 5. Stratificare si mobilitate sociala 6. Norme si devian social 7. Cultura i comunicarea de mas

Bibliografie :
Bauman, Z. i May, T. (2008): Gndirea sociologic. Bucureti: Humanitas.

Boudon, Raymond, Texte sociologice alese, Editura Humanitas, 1990 Boudon, Raymond (coord.), Tratat de sociologie, Humanitas, 1997 Bourdieu, Pierre, Raiuni practice, Ed. Meridiane, 1999 Durkheim Emile, Regulile metodei sociologice, Bucureti, Editura tiinific 1974 Durkheim Emile, Despre sinucidere, Iasi, Institutul European, 1993 Giddens, Anthony, 2000, (sau alte editii) Sociologie, Editura ALL, Bucuresti Goffman, Ervin, Viata cotidiana ca spectacol, Ed. comunicare.ro 2003 Goffman, Ervin, Aziluri, Polirom,2004 Ilu Petru, Sociopsihologia i antropologia familiei, Iasi, Polirom, 2005 Weber, Max, Etica protestant i spiritul capitalismului, Bucureti, Humanitas, 1994