Energia Cineticã si potenţialã

- Deschide lecţia

1 Reactualizare

2 Energia Cineticã

Sau 3 Exerciţii - Ec deschide unul din capitolele4 Energia potenţialã prezentate: 5 Exerciţii - Ep

Lucrul mecanic al forţei de tracţiune e pozitiv.Pagina 2 Reactualizãri… • 1. negativ. Cât este lucrul mecanic al forţei de greutate la deplasarea pe un drum orizontal? Energia Cineti • 6. Lucrul mecanic se poate calcula cu formula: Energia potenţia . Lucrul mecanic al forţei de frecare e pozitiv. Care e unitatea de mãsurã a lucrului mecanic? • 2. negativ. sau zero? • 5. sau zero? • 3.

energia de mişcare a bilelor de popice? Depinde de: De viteza Doar de cât direcţia ei e de usoarã si directia ei GREŞIT GREŞIT GREŞIT Faceţi click pe varianta ENERGIA CINETICĂ (de mişcare) De masa si vitezã CORECT . bila de popice doboarã mai multe popice dacã are o vitezã mai mare!.3 Pentru a pune în mişcare diverse corpuri. Ai observat cã. e nevoie de energie. Iar dacã lansezi cu aceeaşi vitezã o minge mai uşoarã. Ce putem deduce despre ea va doborî mai puţine popice.

e Energiade mişcare Ce crezi: nevoie de energie. a unei trãsurii(sau maşini) depinde de:De masa De masa forma ei si viteza si forma ei GREŞIT CORECT GREŞIT Doar de viteza GREŞIT Faceţi click pe varianta considerată corectã! .4 • Pentru deplasarea unui vehicul. sau a unei • trãsuri.

are unitatea internaţionalã Joule (J) James Prescott Joule (1818 . Energia este o mãrime de stare.5 Starea de mişcare a unui corp poate fi caracterizatã de energia cineticã (Ec)numitã si energie de mişcare.I. (adicã kg .1889) fizician englez autodidact • Energia cineticã a unui corp e 1 Ec = ⋅ m ⋅ v 2 proporţionalã cu masa lui si cu 2 pãtratul formula energiei. în unitãti internationale S. respectiv m/s) . masa si viteza sa fie exprimate in vitezei sale: Atentie.

cã c variaţia energiei cinetice a corpului: ∆E = L . efectuând lucru mecanic.6 Analizeazã ce trebuie sã faci pentru a pune în mişcare un corp !?: Trebuie sã acţioneze forţe asupra lui. Energia cineticã a unui corp este egalã cu lucrul mecanic total efectuat de forţele care acţionând asupra lui îl aduc din repaus la viteza v. • Rezultã. mai general. care îi vor mãri viteza.

7 EXERCIŢII – energia cineticã 1. B) Dacia . Calcula energiile maşini. Când o maşinã sport(de 0. o Dacie papuc(de 1. D) Au energii egale a calcula!) • (Rãspundeţiţiînainte de cinetice ale celor 3 II. De ce mãrimi fizice depinde energia cineticã a unui corp? 3. care are energie cineticã mai mare? A) Maşina sport .5tone). . C) Microbuzul .2tone) si un microbuz(de 3 tone) se deplaseazã cu aceeaşi viteza 72km/h. În ce se mãsoarã energia? 2.

încordat. oamenii au observat cã şi corpurile ce nu sunt iniţial în mişcare posedã o formã de energie – şi au imaginat moduri de a o Un arc.8 ENERGIA POTENŢIALĂ Ştim cã obiectele în mişcare posedã energie(cineticã). aflate la înãlţime Corpurile au tendinţa de a cãdea dacã sunt lãsate libere. deşi în repaus. la Primele ceasuri foloseau înãlţime. posedã o formã de energia potenţială energie (numitã energie gravitaţionalã: greutãţi . ceea ce înseamnã cã. posedã energie (e numitã energie POTENŢIALĂ elasticã) şi poate pune în mişcare sãgeata. Totuşi. exploata.

sania va “prinde” vitezã mai mare. faci un efort Dacãcu sãniuţa pe derdeluş ! Greutatea saniei G mai mare sã o urci pe derdeluş. Ce poţi deduce despre energia potenţială gravitaţionalã a saniei ? (înãlţimea se mãsoarã P faţã de un reper ales: 0 punctul P0 De înãlţimea h) Doar de De greutatea GREŞIT GREŞIT CORECT înãlţimea h Doar de si forma saniei înãlţimea h G si înãlţimea hGreutatea G GREŞIT Faceţi click pe varianta considerată corectã! .9 Cu siguranţã ai folosit energia potenţială gravitaţionalã când te-ai dat sania e grea. Dacã derdeluşul e înalt.

10 • Energia potenţială Ep = G ⋅ h gravitaţionalã Ep a sistemuluigcorp-Pãmânt= m ⋅ g ⋅ h Da G = m ⋅ Rezult E p este: r: ã: Creşterea sau scãderea-variaţia energiei potenţiale e ∆E p = − L mãsuratã de lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului P 0 Greutatea saniei G P înãlţimea h Energia potenţialã a sistemului când corpul se aflã în punctul P e egalã cu lucrul mecanic efectuat asupra corpului când acesta se .

11 • Energia potenţială elasticã are multe utilizari practice. Daţi voi exemple – inspiraţi-vã şi din imagini ! Arc Suspensie automobil .

12 ∆l l2 k ⋅ ( ∆l ) 2 • Energia potenţială E pe = 2 elasticã se calculeazã cu F • formula: K este constanta elasticã a k = ∆l resortului ∆l • este deformaţia • Energia potenţială este o mãrime de stare. are unitatea internaţionalã Joule (J) l2 .

Trei copii îşi urcã sania în vârful derdeluşului(în punctul V) dar pe trasee diferite: AV . printre munţi si vãi ? • 2. BV . I.potenţialã • 1. În care caz sania ajunge la o energie potenţială mai mare ? A 13 EXERCIŢII – energia V M B . Cum variazã energia potenţială a unui autovehicul ce merge pe un drum plan. MV. I. orizontal ? • II. Dar când merge pe serpentinã.

. Energia potenţială elasticã a resortului . Alungirea resortului dinamometrului se Aflaţi: mãsoarã: 2cm. constanta elasticã . Lucrul mecanic al forţei de frecare .14 EXERCIŢII 3.5N. III. • I. IV. Forţa de frecare . orizontal 20cm prin intermediul unui dinamometru ce indicã 0. e deplasat uniform. Un corp din lemn. II.

II. Cât lucru mecanic . Calcula înclinat. Morile de grâu ale Alhambrei funcţionau pe baza energiei potenţiale cu un apeduct cu diferenţa de nivel 20m si cu debit 2dal/s. apa ajungând la aceastea printr-un jgheab I. Pentru a iriga grãdinile Alhambrei. ţi energia potenţială a masei de apã(900tone). inginerii cetãţii au proiectat un bazin situat la 70m deasupra grãdinilor.15 EXERCIŢII 4.

pentru a veni în sprijinul elevilor care învaţă fizica .16 Aceasta lecţie a fost realizată de prof.Ec Bibliografie • Manuale de fizicã gimnaziu si liceu. 4 Energia potenţialã 5 Exerciţii . Laurentziu Roşu. 1 Reactualizare 2 Energia Cineticã 3 Exerciţii .Ep .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful