Energia Cineticã si potenţialã

- Deschide lecţia

1 Reactualizare

2 Energia Cineticã

Sau 3 Exerciţii - Ec deschide unul din capitolele4 Energia potenţialã prezentate: 5 Exerciţii - Ep

sau zero? • 3. Lucrul mecanic se poate calcula cu formula: Energia potenţia . Lucrul mecanic al forţei de frecare e pozitiv. Cât este lucrul mecanic al forţei de greutate la deplasarea pe un drum orizontal? Energia Cineti • 6. negativ. Lucrul mecanic al forţei de tracţiune e pozitiv. Care e unitatea de mãsurã a lucrului mecanic? • 2. sau zero? • 5. negativ.Pagina 2 Reactualizãri… • 1.

3 Pentru a pune în mişcare diverse corpuri. energia de mişcare a bilelor de popice? Depinde de: De viteza Doar de cât direcţia ei e de usoarã si directia ei GREŞIT GREŞIT GREŞIT Faceţi click pe varianta ENERGIA CINETICĂ (de mişcare) De masa si vitezã CORECT . Ce putem deduce despre ea va doborî mai puţine popice. Iar dacã lansezi cu aceeaşi vitezã o minge mai uşoarã. e nevoie de energie. Ai observat cã. bila de popice doboarã mai multe popice dacã are o vitezã mai mare!.

4 • Pentru deplasarea unui vehicul. a unei trãsurii(sau maşini) depinde de:De masa De masa forma ei si viteza si forma ei GREŞIT CORECT GREŞIT Doar de viteza GREŞIT Faceţi click pe varianta considerată corectã! . sau a unei • trãsuri. e Energiade mişcare Ce crezi: nevoie de energie.

5 Starea de mişcare a unui corp poate fi caracterizatã de energia cineticã (Ec)numitã si energie de mişcare. Energia este o mãrime de stare. respectiv m/s) . are unitatea internaţionalã Joule (J) James Prescott Joule (1818 . masa si viteza sa fie exprimate in vitezei sale: Atentie.I.1889) fizician englez autodidact • Energia cineticã a unui corp e 1 Ec = ⋅ m ⋅ v 2 proporţionalã cu masa lui si cu 2 pãtratul formula energiei. în unitãti internationale S. (adicã kg .

• Rezultã. efectuând lucru mecanic. care îi vor mãri viteza. mai general. cã c variaţia energiei cinetice a corpului: ∆E = L .6 Analizeazã ce trebuie sã faci pentru a pune în mişcare un corp !?: Trebuie sã acţioneze forţe asupra lui. Energia cineticã a unui corp este egalã cu lucrul mecanic total efectuat de forţele care acţionând asupra lui îl aduc din repaus la viteza v.

2tone) si un microbuz(de 3 tone) se deplaseazã cu aceeaşi viteza 72km/h. C) Microbuzul . În ce se mãsoarã energia? 2. Când o maşinã sport(de 0. De ce mãrimi fizice depinde energia cineticã a unui corp? 3. Calcula energiile maşini. o Dacie papuc(de 1. care are energie cineticã mai mare? A) Maşina sport .7 EXERCIŢII – energia cineticã 1. . B) Dacia . D) Au energii egale a calcula!) • (Rãspundeţiţiînainte de cinetice ale celor 3 II.5tone).

deşi în repaus. posedã o formã de energia potenţială energie (numitã energie gravitaţionalã: greutãţi . aflate la înãlţime Corpurile au tendinţa de a cãdea dacã sunt lãsate libere. oamenii au observat cã şi corpurile ce nu sunt iniţial în mişcare posedã o formã de energie – şi au imaginat moduri de a o Un arc. exploata. la Primele ceasuri foloseau înãlţime. posedã energie (e numitã energie POTENŢIALĂ elasticã) şi poate pune în mişcare sãgeata. Totuşi. ceea ce înseamnã cã.8 ENERGIA POTENŢIALĂ Ştim cã obiectele în mişcare posedã energie(cineticã). încordat.

sania va “prinde” vitezã mai mare. faci un efort Dacãcu sãniuţa pe derdeluş ! Greutatea saniei G mai mare sã o urci pe derdeluş. Ce poţi deduce despre energia potenţială gravitaţionalã a saniei ? (înãlţimea se mãsoarã P faţã de un reper ales: 0 punctul P0 De înãlţimea h) Doar de De greutatea GREŞIT GREŞIT CORECT înãlţimea h Doar de si forma saniei înãlţimea h G si înãlţimea hGreutatea G GREŞIT Faceţi click pe varianta considerată corectã! . Dacã derdeluşul e înalt.9 Cu siguranţã ai folosit energia potenţială gravitaţionalã când te-ai dat sania e grea.

10 • Energia potenţială Ep = G ⋅ h gravitaţionalã Ep a sistemuluigcorp-Pãmânt= m ⋅ g ⋅ h Da G = m ⋅ Rezult E p este: r: ã: Creşterea sau scãderea-variaţia energiei potenţiale e ∆E p = − L mãsuratã de lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului P 0 Greutatea saniei G P înãlţimea h Energia potenţialã a sistemului când corpul se aflã în punctul P e egalã cu lucrul mecanic efectuat asupra corpului când acesta se .

Daţi voi exemple – inspiraţi-vã şi din imagini ! Arc Suspensie automobil .11 • Energia potenţială elasticã are multe utilizari practice.

12 ∆l l2 k ⋅ ( ∆l ) 2 • Energia potenţială E pe = 2 elasticã se calculeazã cu F • formula: K este constanta elasticã a k = ∆l resortului ∆l • este deformaţia • Energia potenţială este o mãrime de stare. are unitatea internaţionalã Joule (J) l2 .

I. Dar când merge pe serpentinã. În care caz sania ajunge la o energie potenţială mai mare ? A 13 EXERCIŢII – energia V M B . MV. I.potenţialã • 1. Cum variazã energia potenţială a unui autovehicul ce merge pe un drum plan. Trei copii îşi urcã sania în vârful derdeluşului(în punctul V) dar pe trasee diferite: AV . printre munţi si vãi ? • 2. BV . orizontal ? • II.

5N. e deplasat uniform. constanta elasticã . Forţa de frecare . • I. Alungirea resortului dinamometrului se Aflaţi: mãsoarã: 2cm. Un corp din lemn. II. Lucrul mecanic al forţei de frecare . III. . IV. orizontal 20cm prin intermediul unui dinamometru ce indicã 0.14 EXERCIŢII 3. Energia potenţială elasticã a resortului .

ţi energia potenţială a masei de apã(900tone). inginerii cetãţii au proiectat un bazin situat la 70m deasupra grãdinilor. Cât lucru mecanic . II. Pentru a iriga grãdinile Alhambrei. Calcula înclinat. apa ajungând la aceastea printr-un jgheab I. Morile de grâu ale Alhambrei funcţionau pe baza energiei potenţiale cu un apeduct cu diferenţa de nivel 20m si cu debit 2dal/s.15 EXERCIŢII 4.

Ep . 4 Energia potenţialã 5 Exerciţii . pentru a veni în sprijinul elevilor care învaţă fizica . 1 Reactualizare 2 Energia Cineticã 3 Exerciţii . Laurentziu Roşu.16 Aceasta lecţie a fost realizată de prof.Ec Bibliografie • Manuale de fizicã gimnaziu si liceu.