Energia Cineticã si potenţialã

- Deschide lecţia

1 Reactualizare

2 Energia Cineticã

Sau 3 Exerciţii - Ec deschide unul din capitolele4 Energia potenţialã prezentate: 5 Exerciţii - Ep

Lucrul mecanic al forţei de frecare e pozitiv. sau zero? • 5. Cât este lucrul mecanic al forţei de greutate la deplasarea pe un drum orizontal? Energia Cineti • 6.Pagina 2 Reactualizãri… • 1. sau zero? • 3. negativ. Care e unitatea de mãsurã a lucrului mecanic? • 2. negativ. Lucrul mecanic al forţei de tracţiune e pozitiv. Lucrul mecanic se poate calcula cu formula: Energia potenţia .

Ai observat cã. bila de popice doboarã mai multe popice dacã are o vitezã mai mare!. Iar dacã lansezi cu aceeaşi vitezã o minge mai uşoarã. Ce putem deduce despre ea va doborî mai puţine popice. e nevoie de energie. energia de mişcare a bilelor de popice? Depinde de: De viteza Doar de cât direcţia ei e de usoarã si directia ei GREŞIT GREŞIT GREŞIT Faceţi click pe varianta ENERGIA CINETICĂ (de mişcare) De masa si vitezã CORECT .3 Pentru a pune în mişcare diverse corpuri.

sau a unei • trãsuri. e Energiade mişcare Ce crezi: nevoie de energie. a unei trãsurii(sau maşini) depinde de:De masa De masa forma ei si viteza si forma ei GREŞIT CORECT GREŞIT Doar de viteza GREŞIT Faceţi click pe varianta considerată corectã! .4 • Pentru deplasarea unui vehicul.

masa si viteza sa fie exprimate in vitezei sale: Atentie. are unitatea internaţionalã Joule (J) James Prescott Joule (1818 . în unitãti internationale S.I. (adicã kg .1889) fizician englez autodidact • Energia cineticã a unui corp e 1 Ec = ⋅ m ⋅ v 2 proporţionalã cu masa lui si cu 2 pãtratul formula energiei.5 Starea de mişcare a unui corp poate fi caracterizatã de energia cineticã (Ec)numitã si energie de mişcare. Energia este o mãrime de stare. respectiv m/s) .

mai general. • Rezultã.6 Analizeazã ce trebuie sã faci pentru a pune în mişcare un corp !?: Trebuie sã acţioneze forţe asupra lui. efectuând lucru mecanic. cã c variaţia energiei cinetice a corpului: ∆E = L . Energia cineticã a unui corp este egalã cu lucrul mecanic total efectuat de forţele care acţionând asupra lui îl aduc din repaus la viteza v. care îi vor mãri viteza.

o Dacie papuc(de 1. D) Au energii egale a calcula!) • (Rãspundeţiţiînainte de cinetice ale celor 3 II.2tone) si un microbuz(de 3 tone) se deplaseazã cu aceeaşi viteza 72km/h.7 EXERCIŢII – energia cineticã 1. De ce mãrimi fizice depinde energia cineticã a unui corp? 3. C) Microbuzul . Calcula energiile maşini. B) Dacia . care are energie cineticã mai mare? A) Maşina sport . . În ce se mãsoarã energia? 2. Când o maşinã sport(de 0.5tone).

la Primele ceasuri foloseau înãlţime. ceea ce înseamnã cã. încordat. deşi în repaus. posedã energie (e numitã energie POTENŢIALĂ elasticã) şi poate pune în mişcare sãgeata. Totuşi. aflate la înãlţime Corpurile au tendinţa de a cãdea dacã sunt lãsate libere.8 ENERGIA POTENŢIALĂ Ştim cã obiectele în mişcare posedã energie(cineticã). exploata. posedã o formã de energia potenţială energie (numitã energie gravitaţionalã: greutãţi . oamenii au observat cã şi corpurile ce nu sunt iniţial în mişcare posedã o formã de energie – şi au imaginat moduri de a o Un arc.

Dacã derdeluşul e înalt.9 Cu siguranţã ai folosit energia potenţială gravitaţionalã când te-ai dat sania e grea. sania va “prinde” vitezã mai mare. faci un efort Dacãcu sãniuţa pe derdeluş ! Greutatea saniei G mai mare sã o urci pe derdeluş. Ce poţi deduce despre energia potenţială gravitaţionalã a saniei ? (înãlţimea se mãsoarã P faţã de un reper ales: 0 punctul P0 De înãlţimea h) Doar de De greutatea GREŞIT GREŞIT CORECT înãlţimea h Doar de si forma saniei înãlţimea h G si înãlţimea hGreutatea G GREŞIT Faceţi click pe varianta considerată corectã! .

10 • Energia potenţială Ep = G ⋅ h gravitaţionalã Ep a sistemuluigcorp-Pãmânt= m ⋅ g ⋅ h Da G = m ⋅ Rezult E p este: r: ã: Creşterea sau scãderea-variaţia energiei potenţiale e ∆E p = − L mãsuratã de lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului P 0 Greutatea saniei G P înãlţimea h Energia potenţialã a sistemului când corpul se aflã în punctul P e egalã cu lucrul mecanic efectuat asupra corpului când acesta se .

Daţi voi exemple – inspiraţi-vã şi din imagini ! Arc Suspensie automobil .11 • Energia potenţială elasticã are multe utilizari practice.

12 ∆l l2 k ⋅ ( ∆l ) 2 • Energia potenţială E pe = 2 elasticã se calculeazã cu F • formula: K este constanta elasticã a k = ∆l resortului ∆l • este deformaţia • Energia potenţială este o mãrime de stare. are unitatea internaţionalã Joule (J) l2 .

Dar când merge pe serpentinã. Trei copii îşi urcã sania în vârful derdeluşului(în punctul V) dar pe trasee diferite: AV . I. Cum variazã energia potenţială a unui autovehicul ce merge pe un drum plan.potenţialã • 1. I. În care caz sania ajunge la o energie potenţială mai mare ? A 13 EXERCIŢII – energia V M B . BV . printre munţi si vãi ? • 2. orizontal ? • II. MV.

Alungirea resortului dinamometrului se Aflaţi: mãsoarã: 2cm. orizontal 20cm prin intermediul unui dinamometru ce indicã 0. IV. II. e deplasat uniform. Un corp din lemn. Lucrul mecanic al forţei de frecare .5N. . Energia potenţială elasticã a resortului .14 EXERCIŢII 3. • I. constanta elasticã . III. Forţa de frecare .

II.15 EXERCIŢII 4. Morile de grâu ale Alhambrei funcţionau pe baza energiei potenţiale cu un apeduct cu diferenţa de nivel 20m si cu debit 2dal/s. ţi energia potenţială a masei de apã(900tone). Pentru a iriga grãdinile Alhambrei. apa ajungând la aceastea printr-un jgheab I. Calcula înclinat. Cât lucru mecanic . inginerii cetãţii au proiectat un bazin situat la 70m deasupra grãdinilor.

16 Aceasta lecţie a fost realizată de prof. pentru a veni în sprijinul elevilor care învaţă fizica .Ec Bibliografie • Manuale de fizicã gimnaziu si liceu. 1 Reactualizare 2 Energia Cineticã 3 Exerciţii . 4 Energia potenţialã 5 Exerciţii .Ep . Laurentziu Roşu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful