P. 1
Rap Comisie Metodica Sem i

Rap Comisie Metodica Sem i

|Views: 135|Likes:
Published by Andrei Marius Peter

More info:

Published by: Andrei Marius Peter on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

RAPORT DE ACTIVITATE LA COMISIA METODICĂ – CATEDRA UMANISTĂ SEMESTRUL I-2010

Comisia metodica a claselor a V-VIII pe semestrul I al anului şcolar 2010-2011 şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la teze pentru clasele terminale. Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe :

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări

formative şi sumative cu caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă; 3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didacticcadru didactic şi elev- cadru didactic; 5. Motivatie si interes pentru adaptarea si dezvolatrea prestigiului organizatiei noastre furnizoare de educaţie; 6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în teme. Filonul fiecărei activităţi organizate de departamentul umanist a fost corelat cu : MISIUNEA ŞI POLITICA educativă a organizaţiei noastre de a furniza un program de invatare eficient care să asigure evolutii individuale şi de grup bazate pe calitate si durabilitate;

DOMENII/ MONITORIZARE
Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat in funcţie de colectiv, dar şi in functie de standardele de referinţă s-a concretizat ţn:

PERFECŢIONAREA continuă : -frecventarea unor cursuri de formare cu credite Sârbu Simona 3.XII.I.2011.XI.Florina Toma.  Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare. Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare.Antal Valentina -olimpiada de limba şi literatura română de la Sânmartin din 15.Florina Toma în colaborare cu prof.Sârbu Simona şi prof. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE cu impact pozitiv in rândul elevilor: (participarea susţinută la viaţa şcolii) Proiecte educative: -proiectul educaţional “Sunet de bucium eminescian”-14 ianuarie 2010. 1.Antal Valentina .organizat de prof.Antal Valentina.2010.cu tema “Evaluarea” -suţinerea de referate:Modificări climatice mondiala-prof.la care a participat ca şi profesor-evaluator prof. PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-educative concretizate in : ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC -cerc pedagogic la şcoala cu clasele I-VIII Lăzăreni.în data de 22. -proiect educativ “Vine iar Moş Crăciun”-20.Sârbu Simona şi prof.Meze Mariana -Stilurile de învăţare-prof Toma Florina -Metode tradiţionale şi tehnici noi la orele de consiliere şi orientare -prof.organizat de prof. 2.Sârbu Simona -Problematica inadaptării şcolare-prof. conform procedurilor de implementare a programei scolare .2010.Şcoala nu avut niciun elev participant.Florina Toma în colaborare cu prof.

I.înv.2010. Pregătire suplimentară -cu elevii claselor terminale la materiile română.Toma Florina în colaborare cu prof.Elevii au fost premiaţi cu diplome. .Antal Valentina -activitatea cu ocazia sărbătorii englezeşti BONFIRE NIGHT din 5.organizat de prof.Sârbu Simona.2010 a fost organizată de prof.prof. a elevilor din clasa a VII-a :Buzle Rebeca şi Sabău Mariana.Luncan Andrea.limba franceză şi limba engleză a elevilor din clasele V-VIII la care au participat 8 elevi la obiectul limba română şi o elevă la obiectul limba engleză .Gal Florica. Eleva Sabău Mariana a obţinut menţiune la secţia proză cu lucrarea”Eu.Kecskes Gabriela.Antal Valentina.copilul”. -proiectul educaţional”Dumbrava lui Sadoveanu”din 4.Suciu Petronela.Cadrele didactice participante au primit Diplomă de colaborare pentru excelenta organizare şi asigurarea unui climat optim desfaşurării Concursului Şcolar Naţional Smart în perioada sem.de sprijin Mocan Florentina.Sârbu Simona şi prof. EVALUARE Reactualizarea portofoliilor idividuale ale cadrelor didactice.XI.Prof.-proiect de activitate”Pe urmele lui Caragiale”26.toma Florina şi prof. CONCURSURI ŞCOLARE -participarea la concursul şcolar naţional ‚SMART”la disciplinele limba română.Antal Valentina în colaborare cu prof.în data de 29.XI.înv.inclusiv din clasele primare.matematică şi geografie.Florina Toma în colaborare cu prof.Micloş Mariana.Toma Florina în colaborare cu prof.Sârbu Simona -participarea elevilor la vizionarea unei piese de teatru „Cheiţa”la Teatrul de Copii Arcadia din Oradea.Sârbu Simona -participarea la Concursul Naţional de creaţie literară “Mircea Sântimbreanu”a elevilor din clasa a VI-a:Fildan Sergiu şi Fildan Cosmin.Activitatea a fost organizată de prof.X.Florina Toma a îndrumat elevii pentru a participa la concurs.înv.2010 organizat de prof.2011. I.educ.

• vorbim prea timid despre “Noi” si popularizam la fel de timid rezultatele muncii. încearcă să promoveze VALORI ale unei echipe adevărate. jurnalul clasei). bazate pe:  Creativitate  Conştiinciozitate  Respect  Toleranţă  Comunicare bilaterală eficientă  Spirit de echipă  profesionalism REFLECŢIE asupra NEÎMPLINIRILOR: • există loc de mai mult şi mai bine asupra iniţiativelor comune şi hotărâte. • mai avem inca de studiat “partea goala a paharului”in ceea ce priveste managementul calităţii. • există încă potenţial creativ neprelucrat şi neimplicat în problema soluţionării şi gestionării calitative a unor situaţii.Realizarea unor evaluări prin metode alternative(proiecte. portofolii. Exista prognoze si diagnoze privind rezultatele la invatatura. • munca de educare a familiei in spiritul deschiderii şi increderii spre scoala trebuie sa promoveze noi strategii. . COMISIA METODICĂ UMANISTĂ demostrează implicare în promovarea valorilor şcolii şi militează permanent pentru creşterea prestigiului instituţiei. OPORTUNITĂŢI: • S-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi mai hotărâţi spre reuşită. (formative/sumative) Monitorizarea progresului in existenta unor masuri remediale in caz de nereusita.

datorată restrângerilor de catedră -exodul elevilor rromi cu slabe rezultate la tezele unice .care stăpânesc conţinuturile predate.utilizând atât metode sumative cât şi formative -realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor -colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei -deschiderea spre comunicare.fiind interesaţi de inovaţii.demersuri didactice centrate pe elev -eficacitatea strategiilor didactice.activ-participative.varietatea metodelor folosite.Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific -calitatea evaluării elevilor.stimulative pentru învăţarea elevilor.activităţi eficiente.punctate de performanţe. durabile.ilustrată prin diverse proiecte de echipă Activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate Puncte slabe: -instabilitatea componenţei echipei. poate promova si consolida coordonatele unei învăţări formative.în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente -performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant. ANALIZA SOFT Puncte tari: -dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate.creativitatea în adoptarea stilurilor de predare -metode şi strategii moderne.• Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->