P. 1
Rap Comisie Metodica Sem i

Rap Comisie Metodica Sem i

|Views: 135|Likes:
Published by Andrei Marius Peter

More info:

Published by: Andrei Marius Peter on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

RAPORT DE ACTIVITATE LA COMISIA METODICĂ – CATEDRA UMANISTĂ SEMESTRUL I-2010

Comisia metodica a claselor a V-VIII pe semestrul I al anului şcolar 2010-2011 şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la teze pentru clasele terminale. Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe :

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări

formative şi sumative cu caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă; 3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didacticcadru didactic şi elev- cadru didactic; 5. Motivatie si interes pentru adaptarea si dezvolatrea prestigiului organizatiei noastre furnizoare de educaţie; 6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în teme. Filonul fiecărei activităţi organizate de departamentul umanist a fost corelat cu : MISIUNEA ŞI POLITICA educativă a organizaţiei noastre de a furniza un program de invatare eficient care să asigure evolutii individuale şi de grup bazate pe calitate si durabilitate;

DOMENII/ MONITORIZARE
Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat in funcţie de colectiv, dar şi in functie de standardele de referinţă s-a concretizat ţn:

Sârbu Simona şi prof.în data de 22.2011.I.PERFECŢIONAREA continuă : -frecventarea unor cursuri de formare cu credite Sârbu Simona 3. conform procedurilor de implementare a programei scolare .Meze Mariana -Stilurile de învăţare-prof Toma Florina -Metode tradiţionale şi tehnici noi la orele de consiliere şi orientare -prof.Antal Valentina . Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare.Antal Valentina -olimpiada de limba şi literatura română de la Sânmartin din 15.Florina Toma.Sârbu Simona -Problematica inadaptării şcolare-prof. 1.Sârbu Simona şi prof.Antal Valentina. 2.2010.2010. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE cu impact pozitiv in rândul elevilor: (participarea susţinută la viaţa şcolii) Proiecte educative: -proiectul educaţional “Sunet de bucium eminescian”-14 ianuarie 2010.Florina Toma în colaborare cu prof.XI.organizat de prof. -proiect educativ “Vine iar Moş Crăciun”-20.cu tema “Evaluarea” -suţinerea de referate:Modificări climatice mondiala-prof. PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-educative concretizate in : ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC -cerc pedagogic la şcoala cu clasele I-VIII Lăzăreni.  Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare.Florina Toma în colaborare cu prof.organizat de prof.XII.la care a participat ca şi profesor-evaluator prof.Şcoala nu avut niciun elev participant.

2010 organizat de prof.Cadrele didactice participante au primit Diplomă de colaborare pentru excelenta organizare şi asigurarea unui climat optim desfaşurării Concursului Şcolar Naţional Smart în perioada sem.Toma Florina în colaborare cu prof.2010.Antal Valentina -activitatea cu ocazia sărbătorii englezeşti BONFIRE NIGHT din 5. EVALUARE Reactualizarea portofoliilor idividuale ale cadrelor didactice.Sârbu Simona -participarea la Concursul Naţional de creaţie literară “Mircea Sântimbreanu”a elevilor din clasa a VI-a:Fildan Sergiu şi Fildan Cosmin.Florina Toma a îndrumat elevii pentru a participa la concurs.-proiect de activitate”Pe urmele lui Caragiale”26. Pregătire suplimentară -cu elevii claselor terminale la materiile română.în data de 29.Antal Valentina în colaborare cu prof.Prof.Luncan Andrea.Kecskes Gabriela.înv. Eleva Sabău Mariana a obţinut menţiune la secţia proză cu lucrarea”Eu.Sârbu Simona şi prof. I.prof.Elevii au fost premiaţi cu diplome. -proiectul educaţional”Dumbrava lui Sadoveanu”din 4.XI.educ. a elevilor din clasa a VII-a :Buzle Rebeca şi Sabău Mariana.2011.copilul”.Activitatea a fost organizată de prof.înv.XI.Sârbu Simona.inclusiv din clasele primare.2010 a fost organizată de prof.Gal Florica.Suciu Petronela. .Antal Valentina.I.înv. CONCURSURI ŞCOLARE -participarea la concursul şcolar naţional ‚SMART”la disciplinele limba română.limba franceză şi limba engleză a elevilor din clasele V-VIII la care au participat 8 elevi la obiectul limba română şi o elevă la obiectul limba engleză .toma Florina şi prof.Toma Florina în colaborare cu prof.organizat de prof.matematică şi geografie.de sprijin Mocan Florentina.Micloş Mariana.X.Florina Toma în colaborare cu prof.Sârbu Simona -participarea elevilor la vizionarea unei piese de teatru „Cheiţa”la Teatrul de Copii Arcadia din Oradea.

bazate pe:  Creativitate  Conştiinciozitate  Respect  Toleranţă  Comunicare bilaterală eficientă  Spirit de echipă  profesionalism REFLECŢIE asupra NEÎMPLINIRILOR: • există loc de mai mult şi mai bine asupra iniţiativelor comune şi hotărâte. • vorbim prea timid despre “Noi” si popularizam la fel de timid rezultatele muncii. • mai avem inca de studiat “partea goala a paharului”in ceea ce priveste managementul calităţii. OPORTUNITĂŢI: • S-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi mai hotărâţi spre reuşită. Exista prognoze si diagnoze privind rezultatele la invatatura. COMISIA METODICĂ UMANISTĂ demostrează implicare în promovarea valorilor şcolii şi militează permanent pentru creşterea prestigiului instituţiei. • munca de educare a familiei in spiritul deschiderii şi increderii spre scoala trebuie sa promoveze noi strategii. • există încă potenţial creativ neprelucrat şi neimplicat în problema soluţionării şi gestionării calitative a unor situaţii. (formative/sumative) Monitorizarea progresului in existenta unor masuri remediale in caz de nereusita.Realizarea unor evaluări prin metode alternative(proiecte. portofolii. jurnalul clasei). încearcă să promoveze VALORI ale unei echipe adevărate. .

care stăpânesc conţinuturile predate.datorată restrângerilor de catedră -exodul elevilor rromi cu slabe rezultate la tezele unice .Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific -calitatea evaluării elevilor.activităţi eficiente.creativitatea în adoptarea stilurilor de predare -metode şi strategii moderne.varietatea metodelor folosite.stimulative pentru învăţarea elevilor.• Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala.activ-participative. durabile. ANALIZA SOFT Puncte tari: -dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate.punctate de performanţe.utilizând atât metode sumative cât şi formative -realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor -colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei -deschiderea spre comunicare.în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente -performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant. poate promova si consolida coordonatele unei învăţări formative.fiind interesaţi de inovaţii.ilustrată prin diverse proiecte de echipă Activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate Puncte slabe: -instabilitatea componenţei echipei.demersuri didactice centrate pe elev -eficacitatea strategiilor didactice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->