Sunteți pe pagina 1din 5

INTREBARI BACALAUREAT, SUBIECTE TIP I, PROBA ORALA

1. Prezinta doua dintre calitatile generale sau particulare ale stilului: - Claritate: inlantuirea logica a ideilor; accesibilitate; formularea si exprimarea limpede a gandurilor; preferinta pt. cuvintele cu sens denotativ etc. - Proprietate: folosirea celor mai potrivite cuvinte, structuri, sensuri pentru a exprima o anumita ide sau un anumit sentiment. - Corectitudinea: respectarea normelor limbii literare. - Precizia: organizarea clara a mesajului; fara explicatii suplimentare- scurt si la subiect. - Variatie stilistica: utilizarea unor procedee stilistice diferite apartinand unor stiluri functionale diverse sau unor registre stilistice variate. - Eufonia: imbinarea armonioasa a sunetelor, astfel incat ele sa creeze o impresie muzicala; se realizeaza in general in stilul beletristic( literar-artistic), in genul liric- trasatura a poeziei simboliste; proces special de alegere a cuvintelor- preferinta pt structuri lexicale bogate in vocale, in special cele de tipul lui a, o, u care creeaza o ambianta armonioasa, mai ales alaturi de consoane nazale sau lichide( l,r). -Concizia: utilizarea mijloacelor lingvistice strict necesare comunicarii; eliminarea pauzelor sau explicatiilor suplimentare; astfel comunicarea devine clara , scurta , precisa. - Naturaletea: exprimarea fireasca, spontana. - Finetea: subtilitatea exprimarii, rafinamentul ei; exprimarea poetica sau aforistica. - Oralitatea: dialogul; expresii si locutiuni; proverbe si zicatori; regionalisme; arhaisme; limbajul popular; abundenta exclamatiilor si interogatiilor; adresarea directa; diminutive si augmentative; anacolutul; si copulativetc. 2. Precizeaza tema si scopul comunicarii: tema: ideea generala a textului; scopul comunicarii: informativ; persuasiv sau convingator; cognitiv sau de cunoastere; predictiv; argumentativ.

3. Exprima-ti opinia despre efectul persuasiv al unei fraze: - se incepe cu sintagma In opinia mea scopul persuasiv consta in.. si se extrag elementele care te conving sa citesti cartea prezentatata sau sa vizionezi filmul sau. 4. Motiveaza incadrarea fragmentului dat in categoria textelor nonliterare: - textul nonliterar sau nonfictional se caracterizeza prin urmatoarele elemente: prezinta un eveniment sau o situatie din realitate; utilizeaza un lexic compus din cuvinte monosematice, sens denotativ; neologisme specializate domeniului descris; claritate si precizie; scop informativ, persuasiv si cognitiv; se adreseaza intelectului; presupune un cititor avizat sau initiat. 5. Identifica doua informatii pe care le consideri importante - In opinia mea informatiile importante ale texctului sunt. Si selectezi fragnentul sau enunturile pe care le consideri mai importante argumentandu-ti alegerea. 6. Mentioneaza doua argumente pentru incadrarea textului intr-un anumit stil functional:

cele patru stiluri functionale sunt:

a) Stilul tehnico-stiintific: se foloseste in domeniul stiintei si tehnicii;


foloseste un vocabular specializat domeniului descris: neologisme cu caracter international; cuvinte monosemantice; cuvinte specifice; caracter obiectiv si impersonal; corectitudine; claritae si precizie; prezinta idei si rationamente; functie referentiala si metalingvistica.

b) Stilul oficial sau administrativ-juridic: se foloseste in domeniul


relatiilor oficiale; corectitudine, simplitate, claritate si precizie; caracter obiectiv si impersonal; prezenta unor clisee( formule) verbale obligatorii ; cuvinte utilizate numai cu sens denotativ; frecventa ridicata a formelor verbale la viitor- legi, decrete, ordonante, cv, pv, chitante, formulare de orice tip; functie referentiala si conativa.

c) Stilul publicistic sau jurnalistic: corectitudine si simplitate;


obiectivitatea relatarii; utilizarea unor mijloace variate de atragere a atentiei, intre care cele grafice, anumite titluri, subtitluri, formulari scurte, dar expressive; utilizarea unui vocabular variat, in care se pot regasi atat termeni specifici unor domenii ale stiintei, dar si formulari ale limbajului oral, uneori chiar si expresii argotice; foloseste cuvinte cu sens conotatv sau figurat, comparatii, epitete, enumeratii, antiteze, satira, umor; accesibilitate; formule eliptice, chenare, citate, maxime; functie referentiala, conativa, expresiva.

d) Stilul beletristic sau literar-artistic: e utilizat in operele literare;


porneste de la un eveniment real pe care il tranforma prin intermediul imaginatiei; lexicul este bogat utilizand atat cuvinte mono/polisemantice, registre stilistice variate; arhaic, regional, neologic, popular etc; ambiguitate; se adreseaza afectului emotionand; accepta orice tip de cititor; expresivitate- procedee artistice; functie poetica si expresiva. 7. Evidentiaza constructia discursului argumentativ: argumentarea presupune trei etape ipoteza, argumentarea propriu-zisa si concluzia; scop persuasiv si cognitiv; prezenta conectorilor: prepozitii, conjunctii, locutiuni, pron si adj relative, adverbe relative, : intaiapoi, pe scurt, intr-un cuvant, deci, asadar etc; tehnicile argumentative constau in folosirae anumitor mijloace de realizare a argumentarii: de ex. utilizarea la inc sau la finalul discursului persona intai plural, urmata de trecerea la persoan a treia, verbe sau structuri impersonale, prezentarea argumentelor prin enumeratie, iar sublinierea lor prin repetitii etc. 8. Indica doua motive pentru care ai dori/ nu ai dori sa citesti cartea ( sa vizionezi filmul etc): As dori sa citesc/sa nu citesc cartea pt ca. 9. Precizeza elementele situatiei de comunicare: -emitatorul: cel care comunica; -receptorul: cel care primeste/citeste informatia; -mesajul: informatia care se transmite;

-codul: limba romana; -canalul: scriptic; - contextul : situatia care a determinat scrierea textului respectiv; ( referentul: domeniul in care se incadreaza mesajul) 10. Exprima-ti opinia despre necesitatea/inutilitatea scrierii unui jurnal: In opinia mea..; Consider ca 11. Explica sensul afirmatiei..: interpretarea afirmatiei date, personalizat In opinia mea 12. Descrie procedeele stilistice cu efect de persuasiune: cuvintele, mai ales in reclame, care conving receptorul sau potentialul-client: structurile eliptice, claritatea, adresarea directa, generalizarea sau particularizarea; exclamatiile sau interogatiile; jocurile de cuvinte; structurile nominale sau verbale; atractivitatea propunerii; polisemia; paronimia; omonimia etc. 13. Precizeaza registrul stilistic utilizat: arhaic, argotic, regional, neologic, gnomic, oral, cult, popular etc. vezi fisa. 14. Explica relatia dintre emitator si receptor ( producator- potential client) in situatiile de comunicare date ( reclame): este o relatie mediata si indirecta, unidirectionata, fiind realizata prin intermediul mesajului/reclamei, totodata este un mesaj informativ si persuasiv care are drept scop transformarea potentialului- client in client propriu-zis. 15. Precizeaza si argumenteaza din ce parte a articolului a fost extras fragmentul dat: se urmaresc cuvintele cu care debuteaza textul, cele care pot demonstra partea de incipit/mediana sau finala a textului. 16. Prezinta particularitati ale comunicarii orale existente in textul dat: dialogul; succesiunea intrebare-raspuns; interogatii; propozitii exclamative sau interjectiiexprimari ale afectivitatii; formule de adresare catre interlocutor; vocativele; elemente paralingvistice- pauzele afective; spontaneitatea; registre stlistice diverse etc. 17. Selecteaza cate un fragment adecvat pentru a ilustra scopul informativ; respectiv persuasiv al textului dat: se extrag fragmentele care informeaza si cele care va conving sa cititi o carte sau sa vizionati un film sau sa faceti un anumit lucru; si in acest caz se utilizeza formula In opinia mea fragmentul sau eu consider ca..

18. Precizeaza functiile comunicarii: a. functia emotiva sau expresiva: focalizata asupra emitatorului; mesajul este sugerat; b. functia conativa sau persuasiva: orienteaza discursul catre receptor prin indici ai persoanei a II-a, formule de adresare, enunturi interrogative, exclamative;

c. functia poetica: centrata asupra mesajului; urmareste limbajul poetic utilizat; d. functia metalingvistica : orientata asupra codului, asupra limbii utilizate; e. functia fatica: vizeaza canalul de comunicare; mentine relatia de comunicare intre emitator si receptor; f. functia referentiala: centrata asupra contextului; mesajul se intelege direct din context.

19. Exprima-ti opinia despre rolul propozitiilor interogative in textul dat: ele pot sa stabileasca inca din incipit problemele sau situatii;e pe care le va dezbate in text, intrebarile la care va raspunde; poate sa marcheze o reactie subiectiva; o pauza afectiva; o intrebare retorica etc. 20. Rezuma oral textul dat: selectarea ideilor importante; impersonal; obiectiv; fara procedee artistice; fara citate. 21. Mentioneaza doi posibili destinatari ai textului: in functie de tematica textului descoperim categoriile sociale interesate- elevi, studenti, profesori, clienti etc. 22. Numeste campul semantic dominant in text: extragem cuvintele care trimit la aceeasi ide generala- ex. bucurie, tristete, emotie, asteptare=sentimente. 23. Identifica, in fragmentul dat, doua particularitati ale redactarii jurnalului: datarea, caracterul subiectiv si autobiografic. 24. Mentioneaza mijloacele lingvistice de realizare a subiectivitatii: verbe si pronume sau adjective pronominale la persoana I sg/pl sau a II-a: mie, noi, imi, simt, cred etc. 25. Comenteaza unul dintre aforismele (cugetarile, maximele) date: Consider ca aceasta afirmatie reflecta sau sugereaza. 26. Explica rolul randurilor scrise cu caractere mai mici in cuprinsul Tabelului cronologic: importanta mai mica a informatiilor; integrarea evenimentelor prezentate in contemporaneitate cu alte evenimente desfasurate in perioada respectiva. 27. Prezinta conventiile de redactare a unei scrisori, asa cum apar in textul dat: o scrisoare trebuie sa contina- data si localitatea in partea dreapta a scrisorii separate prin virgula, formula de adresare, cele trei parti ale scrisorii: incipit, cuprins si incheiere, formula de incheiere. 28. Alege un grup-tinta caruia consideri ca i se adreseaza informatia din text: in functie de tematica textului decidem cui i se poate adresa textul dat.

29. Releva (prezinta) diferenta dintre sensul conotativ si cel denotativ al cuvintelor: sensul denotativ- sensul propriu al cuvintelor, ofera claritate textului si devine accesibil; sensurile conotative- sensurile secundare sau figurate, ambiguizeaza mesajul, devine cuvantul polisemantic, poetizeaza textul si cititorul trebuie sa demonstreze capacitati interpretative si de a intui profunzimea mesajului. 30. Prezinta particularitati ale vorbirii directe: liniuta de dialog; doua puncte; semnul intrebarii sau exclamarii; adresarea directa; verbe de declaratie; substantive in vocativ; adverbe de apropiere sau departare. 31. Exprima-ti opinia despre relatia dintre emitator si receptor, avand in vedere modul de adresare si continutul scrisorii: afectiune/prietenie/respect . Ex. dragul meu- afectiune, prietenie, apropiere; stimate domn-respect; domnilor si fratilor- relatie dubla-atat de afectiune, cat si de respect etc. 32. Evidentiaza carcteristicile descrierii : abundenta substantivelor si adjectivelor; procedeele artistice- figuri de stil/imagini artistice; verbe de stare; campuri lexicosemantice care ofera unitate tematica textului; prezentul descriptiv si imperfectul; descriere de tip tablou, portret sau interior . 33. Comenteaza relatia dintre titlu si tema textului: titlul poate sa reflecte tematica textului sau poate contura motivul principal al textului; exemple din text care sa confirme ipoteza. 34. Precizeaza doua modalitati de realizare a expresivitatii in textele date: procedeele artistice; cuvintele cu sens conotativ; modurile verbale; semnele de punctuatie; adresarea directa; scrierea cu majuscula a anumitor cuvinte; persoana la care e scris textul toate elementele care transmit sentimentele sau ideile autorului. 35. Motiveaza folosirea ghilimelelor in diferite contexte date: reproducerea unui text spus sau scris de cineva; accentuarea unei idei sau evidentierea ideii; ironia fata de cel care foloseste cuvantul sau evidentierea caracterului impropriu al cuvantului; un eufemism; traducerea unui cuvant etc.

S-ar putea să vă placă și