Sunteți pe pagina 1din 2

Gestiune de afaceri operatie ce consta in aceea ca o persoana intervine, prin fapta sa voluntara si unilaterala si savarseste acte materiale sau

juridice in interesul altei persoane, fara a fi primit mandat din partea acesteia din urma. Persoana care intervine prin fapta sa voluntara se numeste gerant (negotiorum gestor), iar persoana pentru care s actioneaza se numeste gerat.Prin fapta unilaterala si voluntara a gerantului se naste un raport juridic civil, in temeiul caruia rezulta drepturi si obligatii reciproce intre parti, adica intre gerant si gerat.Din punct de vedere al conditiilor gestiunii de afaceri se disting trei segmente:- obiectul gestiunii;- utilitatea gestiunii;- atitudinea partilor fata de actele de gestiune.Cu privire la obiectul gestiunii, el poate consta atat in acte materiale (repararea unui anumit bun al geratului), cat si in acte juridice (plata unor taxe sau impozite etc.) aceste acte juridice pot fi incheiate in nume propriu de catre gerat, dar cu intentia ca ele sa profite gereatului.De regula, se admite ca actele de gestiune efectuate de catre gerant nu trebuie sa depaseasca limitele unui act de administrare. Conditia utilitatii gestiunii este aceea ca ea trebuie sa fie utila geratului, sa-i fie folositoare, in sensul ca, prin savarsirea ei s-a evitat o pierdere patrimoniala.Cea de-a doua conditie a gerarii intereselor altuia priveste atitudinea partilor fata de actele de gestiune si in acest sens se disting urmatoarele aspecte:a)geratul trebuie sa fie complet strain de operatia pe care gerantul o savarseste in interesul sau, sa nu aiba cunostinta de ea;b)gerantul trebuie sa actioneze cu intentia de a gera interesele altuia. Actele de gestiune trebuie efectuate cu intentia de a-l obliga pe gerat la restituirea cheltuielilor ocazionate de indeplinirea lor, in caz contrar am fi in prezenta unui act juridic cu titlu gratuit, liberalitate sau act dezinteresat. Gerantul trebuie sa aiba capacitate de exercitiu, spre deosebire de gerat, care nu trebuie sa indeplineasca nici o conditie de capacitate.Daca sunt intrunite conditiile aratate, se va naste un raport juridic intre gerant si gerat, raport ce cuprinde in continutul sau drepturi si obligatii reciproce.Astfel, gerantul are obligatia de a continua gestiunea inceputa pana ce geratul sau mostenitorii sai o vor prelua, neputand sa o abandoneze.Gerantul trebuie sa depuna diligenta unui bun proprietar, in efectuarea actelor de gestiune, sa dea socoteala geratului cu privire la operatiunile efectuate. Gerantul se poate obliga si fata de terti in legatura cu activitatea ce o desfasoara in interesul geratului. Geratul va fi obligat a indemniza pe gerant pentru toate cheltuielile necesare si utile pe care le-a facut. Fata de terti, geratul va fi tinut sa execute toate obligatiile decurgand din actele incheiate in numele sau. In cazul in care geratul a ratificat gestiunea, retroactiv aceasta se va converti in contract de mandat, iar geratul, devenind mandant, va fi tinut de toate actele pe care gerantul le-a incheiat in numele sau, indiferent daca au fost sau nu utile.

Indeplinirea de catre o persoana, denumita gerant, din proprie initiativa, a unor acte juridice ori a unor fapte materiale, in folosul sau in interesul unei alte persoane, denumita gerat. Gestiunea de afaceri intervenita fie sub forma unui act juridic, contractarea de catre gerant, cu o alta persoana fizica sau juridica, a executarii unei lucrari de reparatii tehnico-sanitare la imobilul aflat in proprietatea gerantului, fie sub forma unui simplu fapt material, scoaterea din functiune a unei instalatii, care prezenta pericol de explozie, incendiu etc, produce efecte juridice daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a. actele juridice sau faptele materiale sunt indeplinite de catre gerant fara nici o imputernicire din partea celui gerat; in caz de imputernicire ori simpla cunostinta a geratului despre actele indeplinite, sunt aplicabile regulile de la mandat; b. activitatea desfasurata de catre gerant trebuie sa fie utila geratului, utilitate ce se apreciaza in raport cu momentul indeplinirii actului juridic sau a faptului material de catre gerant; c. gerantul sa actioneze cu intentia de a gera

interesele persoanei gerate; d. actele juridice pe care le indeplineste gerantul in cadrul gestiunii de afaceri, trebuie sa se limiteze, de regula, la acte de administrare; totusi pot fi considerate gestiuni de afaceri si unele acte de dispozitie, cum ar fi, spre exemplu, vinderea bunurilor geratului aflate in pericol de alterare, care le-ar face sa devina nevandabile. Gestiunea de afaceri da nastere la obligatii atat in sarcina gerantului cat si in sarcina geratului si, dupa caz, poate produce efecte juridice si in raporturile cu alte persoane. Gerantul are urmatoarele obligatii: sa indeplinesca actele juridice si faptele materiale incepute, pana in momentul in care insusi geratul sau mostenitorii sai sunt in masura sa le preia si sa continue executarea lor, gerantul demonstrand astfel utilitatea interventiei sale, cu toate acestea, gerantul poate sa nu continue gestiunea de afaceri, in situatia cand aceasta iar produce lui prejudicii, sa se comporte, in indeplinirea actelor juridice sau a faptelor materiale ce constituie gestiunea de afaceri, ca un bun gospodar, in sensul de a gera cu diligenta fireasca cu care s-ar ocupa de propriile sale interese, totusi gerantul raspunde numai pentru dol, daca lucrarea s-ar fi compromis fara interventia sa; sa prezinte gerantului socoteala gestiunii de afaceri indeplinite, Geratul are, la randul sau, obligatia sa despagubeasca pe gerant pentru cheltuielile utile si necesare efectuate de catre acesta in cadrul gestiunii de afaceri, precum si pentru alte eventuale prejudicii ce i s-au produs gerantului. Fata de terti, actele juridice incheiate de catre gerant, utile geratului, obliga pe acesta din urma deoarece gerantul este privit ca s-a comportat ca un reprezentant al geratului.