Sunteți pe pagina 1din 6

SUBIECTE

1. Competenta organelor de cercetare ale politiei si a organelor de cercetare penala speciale. 2. Competenta procurorului in faza urmaririi. 3. Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala 4. Sesizarea organelor de urmarire penala.Modurile de sesizare. 5. Sesizarea organelor de urmarire penala. Plangerea 6. Sesizarea organelor de urmarire penala. Denuntul 7. Sesizarea organelor de urmarire penala. Actele premergatoare efectuate de investigatorii sub acoperire 8. Sesizarea organelor de urmarire penala. Sesizarea la cererea organului competent. 9. Desfasurarea urmaririi penale.Inceperea urmaririi penale. 10. Desfasurarea urmaririi penale.Punerea in miscare a actiunii penale prin ordonanta. 11. Suspendarea urmaririi penale art. 239 - 241 In cazul cand se constata printr-o expertiza medico-legala ca invinuitul sau inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa ia parte la procesul penal, organul de cercetare penala inainteaza procurorului propunerile sale impreuna cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmaririi penale. Procurorul se pronunta asupra suspendarii prin ordonanta. Ordonanta trebuie sa cuprinda pe lg. Mentiunile din art. 203 si date privitoare la persoana invinuitului sau inculpatului, fapta de care este invinuit, cauzele care au determinat suspendarea si masurile luate pt insanatosirea acestuia. Cat timp urmarirea este suspendata, organul de cercetare continua sa efectueze toate acele acte care nu sunt impiedicate de situatia invinuitului si periodic este obligat sa verifice daca mai subzista cauza care a determinat suspendarea urmaririi penale.
12. Incetarea urmaririi penale art. 242 248

Incetarea urmaririi penale are loc cand se constata existenta uneia din cauzele de la art. 10 alin 1 lit f) h), i1) si j) si exista invinuit sau inculpat in cauza. (lipseste plangerea prealabila a persoanei vatamate, autorizarea sau sesizarea organului competent; a intervenit amnistia, prescriptia ori decesul faptuitorului; a fost retrasa plangerea sau partile s-au impacat, exista o cauza de nepedpsire prevazuta prin lege; exista autoritate de lucru judecat). Organul de cercetare penala, atunci cand constata existenta uneia din cauzele de mai sus, inainteaza procurorului dosarul impreuna cu propunerea incetarii urmaririi penale. Procurorul se pronunta asupra incetarii urmaririi penale prin ordonanta. Daca cazul de incetare a urmarii penale priveste un invinuit arestat, procurorul trebuie sa se pronunte in aceeasi zi in care a primit propunerea, iar daca acesta dispune incetarea urmaririi penale, masura arestarii preventive inceteaza de drept. Daca procurorul constata ca nu este cazul sa se dispuna incetarea urmaririi penale sau cand a dispus incetarea partial, restituie dosarul organului de cercetare penala, cu dispozitia de a continua cercetarea.

13. Scoaterea de sub urmarire penala art. 249

Scoaterea de sub urmarire penala are loc cand se constata existenta vreuneia dintre cazurile prevazute in art. 10 lit a)-e) si exista invinuit sau inculpat in cauza (fapta nu exista, fapta nu este prevazuta de legea penala, fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, fapta nu a fost savarsita de invinuit sau de inculpat, faptei ii lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii sau exista vreuna din cauzele care inlatura raspunderea penala). Organul de cercetare penala, atunci cand constata existenta uneia din cauzele de mai sus, inainteaza procurorului dosarul impreuna cu propunerea scoaterii de sub urmaririe penala. Procurorul se pronunta asupra scoaterii de sub urmaririe penala prin ordonanta. Daca cazul priveste un invinuit arestat, procurorul trebuie sa se pronunte in aceeasi zi in care a primit propunerea, iar daca acesta dispune scoaterea de sub urmaririe penala, masura arestarii preventive inceteaza de drept. Daca procurorul constata ca nu este cazul sa se dispuna scoaterea de sub urmarire penala, restituie dosarul organului de cercetare penala, cu dispozitia de a continua cercetarea. Daca s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala in temeiul art. 10 lit b1, executarea mustrarii sau mustrarii cu avertisment se aplica in mod corespunzator. Se poate face plangere impotriva ordonantei in termen de 20 de zile de la instiintare. Punerea in executare a sanctiunii se face dupa expirarea termenului de 20 de zile, sau daca s-a facut plangere si a fost respinsa, dupa respingerea acesteia.

14. Procedura prezentarii materialului de urmarire penala art. 250- 254

Dupa punerea in miscare a actiunii penale, daca au fost efectuate toate actele de urmarire necesare, organul de cercetare penala il cheama pe inculpat si ii pune in vedere ca are dreptul de a lua cunostiinta de materialul de urmarire, aratandu-i se si incadrarea juridica a faptei, daca nu poate citi, organul de cercetare penala ii citeste materialul de urmarire si il intreaba daca are de formulat cereri noi sau doreste sa faca declaratii suplimentare. In acest sens organul de urmarire penala intocmeste proces-verbal, in care se consemneaza declaratiile, cererile si raspunsurile inculpatului. Daca inculpatul a formulat cereri noi, organul de cercetare penala le examineaza de indata si le admite sau respinge prin ordonanta Organul de cercetare penala este obligat sa prezinte din nou materialul de urmarire daca a efectuat noi acte de cercetare sau daca constata ca trebuie schimbata incadrarea juridica a faptei. Cazurile de neprezentare a materialului sunt atunci cand prezentarea nu a fost posibila din cauza ca inculpatul sau aparatorul au lipsit in mod nejustificat sau refuza sa ia la cunostiinta sau este disparut.

15. Terminarea urmaririi penale art 255 257

In cauzele in care nu a fost pusa in miscare actiunea penala, organul de cercetare, dupa eectuarea actelor de cercetare penala, daca exista invinuit in cauza si constata ca impotriva acestuia sunt suficiente probe, il asculta din nou pe invinuit, aducandu-i la cunostiinta invinuirea. Daca invnuitul nu a propus noi probe sau propunerea sa nu a fost gasita temeinica, cercetarea se considera terminata. Urmatorul pas este inaintarea dosarului catre procuror, cu referatul in care este rezultatul cercetarii. Apoi procurorul il cheama pe invinuit si ii prezinta materialul de cercetare.
16. Urmarirea cu actiunea penala pusa in miscare art.258 260

In cauzele in care actiunea penala a fost pusa in miscare, dupa completarea cercetarii si dupa indeplinirea dispozitiilor privitoare la prezentarea materialului de urmarire penala, cercetarea se considera incheiata. Organul de cercetare inainteaza dosarul procurorului insot de un referat. Referatul trebuie sa se refere la fapta care a format obiectul punerii in miscare a actiunii, la persoana inculpatului si incadrarea juridica. Trebuie sa cuprinda date suplimentare privitoare la mijloacele de proba, masurile asiguratorii privind reparatiile civile sau executarea pedepsei amenzii, luate in cursul cercetarii penale, cheltuielile judiciare.
17. Trimiterea in judecata art.261- 269

Dupa primirea dosarului de la organele de cercetare penala, procurorul este obligat ca in termen de 15 zile sa se pronunte asupra acestuia. Daca procurorul constata ca au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului, ca urmarirea penala este completa, existand probele necesare si legal administrate, procedeaza in felul urmator: 1. Daca din materialul de urmarire penala rezulta ca fapta exista, ca a fost savarsita de invinuit sau inculpat si ca acesta raspunde penal, da rechizitoriu prin ca pune in miscare actiunea penala si dispune trimiterea in judecata, daca actiunea penala nu a fost pusa in miscare in cursul urmaririi penale, iar daca a fost pusa da rechizitoriu prin care dispune trimiterea in judecata. 2. Da ordonanta prin care claseaza, scoate de sub urmarire penala sau inceteaza urmarirea sau suspenda urmarirea atunci cand exista vreuna din cauze. Rechizitoriul cuprinde date despre fapta si persoana inculpatului, incadrarea juridica, probele pe care se intemeiaza invinuirea, masura preventiva luata si durata ei, precum si dispozitia de trimitere in judecata. Trebuie specificate si persoanele care vor fi citate si calitatea lor in proces, precum si locul unde vor fi citate. Rechizitoriul constituie actul de sesizare al instantei de judecata. Daca procurorul constata ca urmarirea penala nu este completa sau ca nu au fost respectate dispozitiile legale, restituie cauza organului care a efectuat urmarirea penala sau trimite cauza la alt organ de urmarire, in vederea completarii sau refacerii.

18. Reluarea urmaririi penale art. 270 274

Urmarirea penala se reia in umatoarele cazuri: a) Inceteza cauza de suspendare; b) Se restituie cauza de catre instanta penala in vederea refacerii urmaririi penale; c) Redeschiderea urmaririi penale. Urmarirea penala nu poate fi reluata daca se constata ca intre timp a intervenit unul din cazurile prevazute in art. 10. Reluarea urmaririi penale dupa suspendare are loc cand se constata ca a incetat cauza care a determinat suspendarea. Organul de cercetare penala care constata ca a incetat cauza de suspendare inainteaza dosarul procurorului pentru a dispune asupra reluarii. Reluarea se dispune prin ordonanta. Reluarea urmaririi penale in caz de restituire are loc atunci cand instanta de judecata a dispus restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi penale. Urmarirea se reia pe baza hotararii care a dispus restituirea. Reluare in caz de redeschidere a urmaririi are loc atunci cand s-a dispus incetarea urmaririi sau scoaterea de sub urmarire penala si ulterior se constata ca nu a existat in fapt cazul care a determinat luarea acestor masuri sau ca a disparut imprejurarea pe care se intemeia scoaterea sau incetarea urmaririi penale. Redeschiderea urmaririi penale are loc si cand judecatorul a admis plangerea impotriva ordonantei sau rezolutiei procurorului de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale.
19. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala art. 275 278

Orice persoana are dreptul de a face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala, daca prin cestea s-a adus o vatamare a intereselor legitime. Plangerea se adreseaza procurorului care supravegheaza activitatea organului de cercetare penala si se depune fie direct la acesta, fie la organul de cercetare penala. Introducerea plangerii nu suspenda aducerea la indeplinire a masurii sau a actului care formeaza obiectul plangerii. Cand plangerea a fost depusa la organul de cercetare penala, acesta este obligat ca in termen de 48 h de la primirea ei sa o inainteze procurorului. Termenul de rezolvare este de 20 de zile din momentul primirii de catre procuror, iar acesta trebuie sa comunice de indata persoanei care a facut plangerea, modul in care a fost rezolvata. Plangerea impotriva masurilor sau actelor efectuate de procuror sau pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolva de prim-procurorul parchetului, sau dupa caz, de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel ori de procurorul sef de sectie al Parchetului de pe langa ICCJ sau de procurorul ierarhic superior. Daca plangerea impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale sau a ordonantei de clasare, scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale a fost respinsa de procuror, persoana vatamata, precum si alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate, pot face plangere, in termen de 20 de zile de la data comunicarii de procuror a modului de rezolvare, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta. Dosarul va fi trimis de parchet judecatorului in termen de 5 zile de la primirea adresei prin care se cere dosarul. Sunt citate atat persoan care a facut plangerea, cat si persoana fata de care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub

urmarire penala sau incetarea urmaririi penale. La judecarea plangerii, prezenta procurorului este obligatorie. Judecatorul pronunta una dintre urmatoarele solutii: a) Respingere plangerea, prin sentinta, ca tardiva sau inadmisibila ori nefondata, mentinand rezolutia sau ordonanta atacata; b) Admite plangerea, prin sentinta, desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata si trimite cauza procurorului, in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale. Judecatorul trebuie sa motiveze, indicand faptele si imprejurarile ce urmeaza a fi contestate si prin care anume mijloace de proba. c) Admite plangerea, prin incheiere, desfiinteaza zolutia sau ordonanta atacata, si cand exista probe suficiente la dosar, retine cauza spre judecare. Judecatorul este obligat sa rezolve plangerea in termen de 30 zile de la primirea acesteia.
20. Procedura plangerii prealabile art. 279 286

Punerea in miscare a actiunii penale se face numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in cazul infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o asemenea plangere. Plangerea prealabila se adreseaza organului de cercetare penala sau procurorului. In caz de infractiune flagranta, organul de urmarire penala este obligat sa constate savarsirea infractiunii, chiar in lipsa plangerii prealabile. Dupa constatarea infractiunii flagrante, organul de urmarire penala cheama persoana vatamata si, daca aceasta declara ca face plangere prealabila, continua urmarirea penala. In caz contrar, procurorul dispune incetarea urmaririi penale. Plangerea trebuie sa cuprinda descrierea faptei, indicarea autorului, aratarea mijloacelor de proba, indicarea adresei matorilor si partilor, precizarea daca partea vatamata se constituie parte civila, si daca este cazul, indicarea partii responsabile civilmente. Termenul de introducere a plangerii prealabile este de 2 luni din ziua in care persoana a stiut cine este faptuitorul. Daca intr-o cauza in care s-au facut acte de cercetare penala se considera ulterior ca fapta urmeaza a primi o incadrare juridica pentru care este necesara plangerea prealabila, organul de cercetare cheama partea vatamata si o intreaba daca intelege sa faca plangere. Daca raspunde afirmativ, organul de cercetare penala continua cercetarea, daca nu, transmite actele procurorului in vederea incetarii urmaririi penale.
21. Judecata art. 287- 312 22. Desfasurarea judecarii cauzelor art. 313 - 342 23. Deliberarea si hotararea instantei art. 343 - 360 24. Apelul art.361 - 385 25. Recursul art. 385

26.Contestatia in anulare 27.Revizuirea 28.Recursul in interesul legii 29.Executarea hotararilor penale 30.Punerea in executare a pedepselor principale

31.Punerea in executare a pedepselor complementare 32.Punerea in executare a masurilor de siguranta 33.Punerea in executare a dispozitiilor privind inlocuirea raspunderii penale 34.Punerea in executare a dispozitiilor prin care s-au aplicat sanctiunile prevazute in art. 18 Cp 35.Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor judiciare avansate de stat 36.Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare 37.Schimbari in executarea unor hotarari 38.Amanarea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata 39.Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata 40.Inlaturarea sau modificarea pedepsei 41.Contestatia la executare 42.Procedura in cauzele cu infractori minori 43.Procedura darii in urmarire 44.Procedura reabilitarii judecatoresti 45.Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii de libertate in mod nelegal 46.Procedura in caz de disparitie a inscrisurilor judiciare