Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

CENTRU DE ZI DANUT PENTRU COPII CU RISC DE INSTITUTIONALIZARE

Doamna Director,
Subsemnatul ________________________________________________,
posesor al BI/CI seria _____, nr.__________, domiciliat in Trgoviste,
str.________________________________,

nr.

____,

bl.______,

sc.____,

et.____, ap._____, va rog a-mi aproba cererea de inscriere a copilului


___________________________________________________________, avnd
CNP ___________________, la <<Centru de zi Danut pentru copii cu risc de
institutionalizare>>

DATA

SEMNATURA

Doamnei Director al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Trgoviste