Sunteți pe pagina 1din 10

Determinarea nivelului tehnic al utilajelor folosind

metoda DISTEH
Metoda DISTEH [6] permite cuantificarea nivelului tehnic al unui grup de utilaje,
comparabile intre ele, prin calcularea distantei tehnice fata de un utilaj ideal, evidentiind totodata
directiile de actiune in activitatile de cercetare-proiectare-fabricatie vizand realizarea unor utilaje cu
inalta competitivitate.
Utilajul ideal este un utilaj imaginar la care toate ansamblele, subansamblele si principalele
repere au cel mai inalt grad de competitivitate, conform realizarilor obtinute pe plan mondial.
Distanta tehnica absoluta reprezinta distanta tehnica fata de utilajul ideal, iar distanta
tehnica relativa reprezinta distanta tehnica fata de un utilaj dorit, existent in fabricatie pe plan
mondial care, in majoritatea cazurilor reprezinta utilajul cu cel mai ridicat nivel de competitivitate, in
momentul elaborarii studiului de oportunitate.
Metoda DISTEH [6] permite ierarhizarea utilajelor analizate, functie de utilitatea totala in
exploatare a acestora, precum si ierarhizarea criteriilor de departajare, functie de viteza de ameliorare
a nivelului tehnic, deci indica ansamblele, subansamblele si principalele repere ale utilajului care
trebuie perfectionate in vederea cresterii competitivitatii acestuia.
Se utilizeaza, in general, urmatorul algoritm:
1. Se stabileste multimea m a utilajelor supuse analizei, alegandu-se utilaje cu aceeasi
destinatie, din aceeasi grupa tipodimensionala si, deci, comparabile intre ele:
U U U U U
i m
{ , , .. . , , . .. , },
1 2
i=1,2,,m (1)
2. Se stabileste multimea criteriilor de departajare n care influenteaza in sens pozitiv sau
negativ exploatarea:
C C C C C
j n
{ , , . . . , , . . . , },
1 2 j=1,2,,n (2)
3. Se imparte in doua multimea criteriilor de departajare:
a.submultimea criteriilor de maxim n
1
(j n
1
), respectiv a criteriilor care este de dorit ca in
exploatare sa aiba valori cat mai mari;
b.submultimea criteriilor de minim n
2
(j n
2
), respectiv a criteriilor care este de dorit ca in
exploatare sa aiba valori cat mai mici;
n n n
1 2
+
(3)
4. Se stabileste cazul in care se doreste determinarea nivelului tehnic al utilajelor supuse
analizei, dupa cum urmeaza:
Cazul I - determinarea nivelului tehnic absolut (distanta tehnica absoluta T
i
) a grupului de utilaje
analizate la momentul t
o
(momentul elaborarii studiului):
a.Criteriile de departajare C
j
(j=1,2,,n) sunt echipotentiale din punct de vedere al importantei
pentru exploatare;
b.Criteriile de departajare au importanta diferita in exploatare;
Cazul II - determinarea nivelului tehnic absolut al grupului de utilaje analizat la momentul t
1
(momentul inceperii fabricatiei noului utilaj), in aceleasi conditii ca si in cazul I (a si b);
Cazul III - determinarea nivelului tehnic relativ (distanta tehnica relativa T
ri
) al grupului de utilaje
analizat fata de un utilaj dorit in U
D
, existent in fabricatie pe plan mondial in momentul elaborarii
studiului in aceleasi conditii pentru criteriile de departajare (a si b);
5. Se determina submultimea criteriilor de departajare pentru utilajul ideal U
I
, cu
relatiile:
C
C j n
C j n
Ij
i
ij
i
ij

'

max ,
min ,
( )
( )
1
2
(4)
In continuare, vom parcurge algoritmul de calcul pentru cazul I-a:
6. Se calculeaza distanta tehnica absoluta a utilajelor U
i
(im) fata de utilajul ideal cu relatia:
T d U U b
C C
C
i i I j
ij Ij
Ij j
n

( , ) ( )
2
1
(5)
in care: b
j
= +1 pentru j n
1
si b
j
=-1 pentru j n
2
C
ij
- valoarea caracteristicii j, la utilajul U
i
C
Ij
- valoarea caracteristicii j, la utilajul U
I
Obs.In cazul prelucrarii manuale a datelor, factorul b
j
poate lipsi.
7. Se elaboreaza clasamentul de ierarhizare a utilajelor analizate in ordinea crescatoare a distantei
tehnice absolute:
min ,..., ,..., max
( ) ( ) i
i i
i
i
T T T
(6)
Utilajul U
i
la care distanta tehnica absoluta are valoarea minima (min T
i
) are utilitatea in
exploatare cea mai ridicata din grupul de utilaje analizat, deoarece el are valorile caracteristicilor cele
mai apropiate de cele ale utilajului ideal.
8. Se stabilesc criteriile de departajare C
ij
a caror imbunatatire conduce la cresterea nivelului
tehnic al utilajului U
i
care intereseaza si se face o ierarhizare a acestora in ordinea descrescatoare a
vitezei de ameliorare a nivelului tehnic, cu ajutorul relatiei:
max( )
( ) i
j
ij Ij
Ij
b
C C
C

(7)
Ierarhizarea acestor criterii arata directiile de actiune in activitatea de cercetare-proiectare in
vederea cresterii competitivitatii utilajului care intereseaza, respectiv se evidentiaza ansamblele,
subansamblele si principalele repere care trebuie perfectionate.
In cazul I-b algoritmul de calcul continua astfel:
6. Se elaboreaza vectorul de ierarhizare al criteriilor (caracteristicilor) de departajare j (j=1,2,
,n) in functie de importanta lor in exploatare:
ex. C
3
PP C
5
P C
2
I C
1
, (8)
7. Se elaboreaza o matrice A de dimensiuni [nxn], in care liniile se noteaza cu j
1
, iar coloanele
cu j
2
(j
1
,j
2
=1,2,,n) si in care se acorda coeficienti de importanta criteriilor C
j
, comparand pe rand
fiecare criteriu cu toate celelalte (n-1) criterii, din punct de vedere al importantei in exploatare.
Acesti coeficienti se acorda astfel:
a
C IC C C
C PC C C
C PPC C C
j j
j j j j
j j j j
j j j j
1 2
1 2 1 2
1 2 1 2
1 2 1 2
1 1
2 0
4 0

'

;
;
;
(9)
8. Se calculeaza marimea coeficientilor de importanta
j
(pentru criteriul j) cu relatia:

j j
j j
j
j j
j j
a
a a


1
1 2
1
1 2
2 1
(10)
in care: 0<
j
<1 si
j
=1
9. Se calculeaza distanta tehnica absoluta a utilajelor U
i
fata de utilajul ideal U
I
, cu relatia:
~
( , ) ( )
T
d U U b
C C
C
i I j j
ij Ij
Ij j
n

2
1
(11)
10. Se elaboreaza clasamentul de ierarhizare a utilajelor analizate, functie de utilitatea lor
totala in exploatare:
min ,..., ,..., max
( ) ( ) i
i i
i
i
T T T
(12)
11. Se stabilesc caracteristicile a caror imbunatatire poate conduce la ridicarea nivelului tehnic
si se face ierarhizarea in ordine descrescatoare a vitezei de ameliorare a nivelului tehnic, cu relatia:
max{ ( ) }
( ) j
j j
ij Ij
Ij
b
C C
C


2
(13)
in care: i=1,2,,m, iar j=1,2,,n.
Exemplu de calcul:
Luand in studiu o serie de mori cu ciocane existente in exploatare in tara noastra, toate de
fabricatie romaneasca, se poate considera moara ideala pe baza comparatiei intre caracteristicile
tehnice ale acestora. Caracteristicile tehnice ale morii ideale sunt fie maximul dintre valorile
caracteristicilor tehnice ale celorlalte mori, daca acea caracteristica reprezinta un criteriu de maxim,
fie cea mai mica valoare a caracteristicilor tehnice ale morilor luate in studiu, daca acea caracteristica
reprezinta un criteriu de minim.
Acest lucru este prezentat sintetic in tabelul 1, in care sunt expuse caracteristicile tehnice ale
acestor mori. In acest tabel sunt si caracteristici tehnice care sunt apreciate pe baza de punctaj (puncte
acordate 0 si 1) prin comparatie intre morile luate in studiu.
Caracteristicile tehnice ale unor mori cu ciocane existente in exploatare
Tabelul 1
Nr.
crt.
Caracteristica MCU
Bontida
MUCM
Azoma
MU-7,5 MCU-
2;3
MICRO
FNC
MCE-2 MC-3 MCF-5 Moara
ideala
C1 Tipul morii universala (1 punct) pentru boabe (0 puncte) univers.
C2 Capacitatea de lucru la
porumb cu sita 4, kg/h
1200 651 2540 4800 3500 1000 3200 5000 5000
C3 Capacitatea de lucru la orz
cu sita 4, kg/h
850 870 930 3200 2350 700 2100 3300 3300
C4 Puterea instalata, kW 7,5 2,2 7,5 37 37 13 30 55 2,2
C5 Dimensiuni rotor, k=D/L 1,7 5,6 4,3 3,8 3,1 3,2 1,6 1,2 1,2
C6 Viteza perif.cioc, m/s 52,2 70 61,6 65 76,7 78 78,5 92 92
C7 Debit specific, kg/m
2
h 17647 15318 59100 100000 41300 13000 19500 16500 100000
C8 Consum energetic, kWh/t 5,2 3,2 2,9 5,0 9,8 11,7 8,7 10,6 2,9
C9 Mod de evacuare macinis gravitational (0 p) cu ventilator propriu (0,5 p) ventilator auxiliar (1 p) v.aux.
C10 Premaruntire fibroase - (0 p) cu cutit propriu (1 p) - (0 p) - (0 p) - (0 p) - (0 p) cutit pr.
C11 Numar de ciocane 20 20 16 24 24 24 54 24 54
C12 Tipul echilibrarii rotorului cu dispunere paralela a ciocanelor (0 p) combinat (1 p) combinat
C13 Suprafata ocupata, m
2
2,21 0,304 2,368 1,174 0,815 1,783 2,430 2,043 0,304
C14 Echilibrare la soc ciocane:
c = (fc-fm)/l
0,215 0,077 0,134 0,173 0,154 0,172 0,142 0,058 0,058
C15 Unghiul sitei pe rotor,
grade
180 360 360 360 360 180 180 180 180
C16 Unghiul contrabatatoarelor,
grade
78 0 0 0 0 180 50 50 180
C17 Masa utilajului, kg 190 77 800 645 570 750 800 1570 77
Calculul coeficientilor de importanta se realizeaza, conform algoritmului prezentat anterior,
prin compararea fiecarui criteriu C
j
, cu fiecare din celelalte (n-1) criterii,, din punct de vedere al
importantei acestora in exploatare. In tabelul 2 sunt prezentate valorile coeficientilor de importanta
acordate, prin comparatie, fiecarui criteriu de departajare (caracteristica tehnica).
Nota: Acest calcul se realizeaza la fel ca la metoda STEM (vezi cap.2).
Conform metodei a fost stabilit vectorul de ierarhizare a performantelor morilor cu ciocane
analizate, in concordanta cu importanta lor in expolatare. Acesta arata astfel:
(C2 I C3 I C4 I C7 I C8) P (C1 I C6 I C12 I C14 I C15 I C16)
(C1 I C6 I C12 I C14 I C15 I C16) P (C5 I C9 I C10 I C11 I C13 I C17)
(C2 I C3 I C4 I C7 I C8) PP (C5 I C9 I C10 I C11 I C13 I C17)
Matricea coeficientilor de importanta
Tabelul nr.4.2
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 aj j
C1
0 0 0 2 1 0 0 2 2 2 1 2 1 1 1 2 17
C2
2 1 1 4 2 1 1 4 4 4 2 4 2 2 2 4 40
C3
2 1 1 4 2 1 1 4 4 4 2 4 2 2 2 4 40
C4
2 1 1 4 2 1 1 4 4 4 2 4 2 2 2 4 40
C5
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5
C6
1 0 0 0 2 0 0 2 2 2 1 2 1 1 1 2 17
C7
2 1 1 1 4 2 1 4 4 4 2 4 2 2 2 4 40
C8
2 1 1 1 4 2 1 4 4 4 2 4 2 2 2 4 40
C9
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5
C10
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5
C11
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5
C12
1 0 0 0 2 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 17
C13
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5
C14
1 0 0 0 2 1 0 0 2 2 2 1 2 1 1 2 17
C15
1 0 0 0 2 1 0 0 2 2 2 1 2 1 1 2 17
C16
1 0 0 0 2 1 0 0 2 2 2 1 2 1 1 2 17
C17
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5

1
2
2
1
j
j
j
j
a a
332
Ponderile
j
acordate caracteristicilor tehnice analizate, conform importantei lor in exploatare,
calculate cu relatia (10) sunt:

1
=
6
=
12
=
14
=
15
=
16
= 17 / 332 = 0,0512;

2
=
3
=
4
=
7
=
8
= 40 / 332 = 0,1205;

5
=
9
=
10
=
11
=
13
=
17
= 5 / 332 = 0,0151;
Cu ajutorul acestor valori si al caracteristicilor tehnice prezentate in tabelul nr.4.1, se pot
calcula patratele diferentelor
2

,
_


Ij
Ij ij
C
C C
ale utilajelor analizate, necesare in calculul distantei
tehnice a unui utilaj fata de utilajul ideal.
Pentru moara MCU-Bontida:
154 , 2
77
77 190
321 , 0
180
180 78
0
180
180 180
327 , 7
058 , 0
058 , 0 215 , 0
310 , 39
304 , 0
304 , 0 21 , 2
1
1
1 0
396 , 0
54
54 20
1
1
1 0
1
1
1 0
629 , 0
9 , 2
9 , 2 2 , 5
678 , 0
100000
100000 17647
187 , 0
92
92 2 , 52
174 , 0
2 , 1
2 , 1 7 , 1
804 , 5
2 , 2
2 , 2 5 , 7
551 , 0
3300
3300 850
577 , 0
5000
5000 1200
0
1
1 1
2 2
2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2 2

,
_,
_,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_

,
_,
_

,
_

,
_,
_,
_,
_,
_,
_


Pentru moara MUCM-Azoma:
0
77
77 77
1
180
180 0
1
180
180 360
107 , 0
058 , 0
058 , 0 077 , 0
0
304 , 0
304 , 0 304 , 0
1
1
1 0
396 , 0
54
54 20
0
1
1 1
1
1
1 0
011 , 0
9 , 2
9 , 2 2 , 3
717 , 0
100000
100000 15318
057 , 0
92
92 70
444 , 13
2 , 1
2 , 1 6 , 5
0
2 , 2
2 , 2 2 , 2
542 , 0
3300
3300 870
757 , 0
5000
5000 651
0
1
1 1
2 2
2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2 2

,
_,
_,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_

,
_,
_

,
_

,
_,
_,
_,
_,
_,
_


Pentru moara MU7,5
165 , 88
77
77 800
1
180
180 0
1
180
180 360
717 , 1
058 , 0
058 , 0 134 , 0
097 , 46
304 , 0
304 , 0 368 , 2
1
1
1 0
495 , 0
54
54 16
0
1
1 1
250 , 0
1
1 5 , 0
0
9 , 2
9 , 2 9 , 2
167 , 0
100000
100000 59100
109 , 0
92
92 6 , 61
674 , 6
2 , 1
2 , 1 3 , 4
804 , 5
2 , 2
2 , 2 5 , 7
516 , 0
3300
3300 930
242 , 0
5000
5000 2540
0
1
1 1
2 2
2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2 2

,
_,
_

,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_

,
_,
_,
_,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_


Pentru moara MCU-2,3:
415 , 54
77
77 645
1
180
180 0
1
180
180 360
931 , 3
058 , 0
058 , 0 173 , 0
190 , 8
304 , 0
304 , 0 174 , 1
1
1
1 0
309 , 0
54
54 24
0
1
1 1
250 , 0
1
1 5 , 0
524 , 0
9 , 2
9 , 2 0 , 5
0
100000
100000 100000
086 , 0
92
92 65
694 , 4
2 , 1
2 , 1 8 , 3
215 , 250
2 , 2
2 , 2 37
001 , 0
3300
3300 3200
002 , 0
5000
5000 4800
0
1
1 1
2 2
2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2 2

,
_,
_

,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_

,
_,
_,
_,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_


Pentru moara MICROFNC:
993 , 40
77
77 570
1
180
180 0
1
180
180 360
740 , 2
058 , 0
058 , 0 154 , 0
825 , 2
304 , 0
304 , 0 815 , 0
1
1
1 0
309 , 0
54
54 24
1
1
1 0
250 , 0
1
1 5 , 0
661 , 5
9 , 2
9 , 2 8 , 9
345 , 0
100000
100000 41300
028 , 0
92
92 7 , 76
507 , 2
2 , 1
2 , 1 1 , 3
215 , 250
2 , 2
2 , 2 37
083 , 0
3300
3300 2350
090 , 0
5000
5000 3500
1
1
1 0
2 2
2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2 2

,
_,
_

,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_

,
_,
_,
_,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_


Pentru moara MCE-2:
392 , 76
77
77 750
0
180
180 180
0
180
180 180
863 , 3
058 , 0
058 , 0 172 , 0
670 , 23
304 , 0
304 , 0 783 , 1
1
1
1 0
309 , 0
54
54 24
1
1
1 0
0
1
1 1
208 , 9
9 , 2
9 , 2 7 , 11
757 , 0
100000
100000 13000
023 , 0
92
92 78
778 , 2
2 , 1
2 , 1 2 , 3
099 , 24
2 , 2
2 , 2 13
621 , 0
3300
3300 700
640 , 0
5000
5000 1000
1
1
1 0
2 2
2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2 2

,
_,
_

,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_

,
_,
_,
_,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_


Pentru moara MC-3:
165 , 88
77
77 800
522 , 0
180
180 50
0
180
180 180
098 , 2
058 , 0
058 , 0 142 , 0
908 , 48
304 , 0
304 , 0 430 , 2
0
1
1 1
0
54
54 54
1
1
1 0
0
1
1 1
0 , 4
9 , 2
9 , 2 7 , 8
648 , 0
100000
100000 19500
022 , 0
92
92 5 , 78
111 , 0
2 , 1
2 , 1 6 , 1
678 , 159
2 , 2
2 , 2 30
132 , 0
3300
3300 2100
130 , 0
5000
5000 3200
1
1
1 0
2 2
2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2 2

,
_,
_,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_

,
_,
_

,
_

,
_,
_,
_,
_,
_,
_


Pentru moara MCF-5:
957 , 375
77
77 1570
522 , 0
180
180 50
0
180
180 180
0
058 , 0
058 , 0 058 , 0
723 , 32
304 , 0
304 , 0 043 , 2
0
1
1 1
309 , 0
54
54 24
1
1
1 0
0
1
1 1
050 , 7
9 , 2
9 , 2 6 , 10
697 , 0
100000
100000 16500
0
92
92 92
0
2 , 1
2 , 1 2 , 1
00 , 576
2 , 2
2 , 2 55
0
3300
3300 3300
0
5000
5000 5000
1
1
1 0
2 2
2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2
2 2 2 2

,
_,
_

,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_

,
_,
_,
_,
_,
_,
_

,
_

,
_

,
_


453 , 1 154 , 2 . 0151 , 0 321 , 0 . 0512 , 0 0 . 0512 , 0 327 , 7 . 0512 , 0 31 , 39 . 0151 , 0 1 . 0512 , 0
396 , 0 . 0151 , 0 1 . 0151 , 0 1 . 0151 , 0 629 , 0 . 1205 , 0 678 , 0 . 1205 , 0 187 , 0 . 0512 , 0
174 , 0 . 0151 , 0 804 , 5 . 1205 , 0 551 , 0 . 1205 , 0 577 , 0 . 1205 , 0 0 . 0512 , 0
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + +
M.ideal) Bontida, - (MCU
d
794 , 0 0 . 0151 , 0 1 . 0512 , 0 1 . 0512 , 0 107 , 0 . 0512 , 0 0 . 0151 , 0 1 . 0512 , 0
396 , 0 . 0151 , 0 0 . 0151 , 0 1 . 0151 , 0 011 , 0 . 1205 , 0 717 , 0 . 1205 , 0 057 , 0 . 0512 , 0
444 , 13 . 0151 , 0 0 . 1205 , 0 542 , 0 . 1205 , 0 757 , 0 . 1205 , 0 0 . 0512 , 0
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + +
M.ideal) Azoma, - (MUCM
d
788 , 1 165 , 88 . 0151 , 0 1 . 0512 , 0 1 . 0512 , 0 717 , 1 . 0512 , 0 097 , 46 . 0151 , 0 1 . 0512 , 0
495 , 0 . 0151 , 0 0 . 0151 , 0 250 , 0 . 0151 , 0 0 . 1205 , 0 167 , 0 . 1205 , 0 109 , 0 . 0512 , 0
674 , 6 . 0151 , 0 804 , 5 . 1205 , 0 516 , 0 . 1205 , 0 242 , 0 . 1205 , 0 0 . 0512 , 0
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + +
M.ideal) 7,5, - (MU
d
621 , 5 415 , 54 . 0151 , 0 1 . 0512 , 0 1 . 0512 , 0 931 , 3 . 0512 , 0 190 , 8 . 0151 , 0 1 . 0512 , 0
309 , 0 . 0151 , 0 0 . 0151 , 0 250 , 0 . 0151 , 0 524 , 0 . 1205 , 0 0 . 1205 , 0 086 , 0 . 0512 , 0
694 , 4 . 0151 , 0 215 , 250 . 1205 , 0 001 , 0 . 1205 , 0 002 , 0 . 1205 , 0 0 . 0512 , 0
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + +
M.ideal) 3, - 2 - (MCU
d
654 , 5 993 , 40 . 0151 , 0 1 . 0512 , 0 1 . 0512 , 0 740 , 2 . 0512 , 0 825 , 2 . 0151 , 0 1 . 0512 , 0
309 , 0 . 0151 , 0 1 . 0151 , 0 250 , 0 . 0151 , 0 661 , 5 . 1205 , 0 345 , 0 . 1205 , 0 028 , 0 . 0512 , 0
507 , 2 . 0151 , 0 215 , 250 . 1205 , 0 083 , 0 . 1205 , 0 090 , 0 . 1205 , 0 1 . 0512 , 0
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + +
M.ideal) (MICROFNC,
d
476 , 2 392 , 76 . 0151 , 0 0 . 0512 , 0 0 . 0512 , 0 863 , 3 . 0512 , 0 670 , 23 . 0151 , 0 1 . 0512 , 0
309 , 0 . 0151 , 0 1 . 0151 , 0 0 . 0151 , 0 208 , 9 . 1205 , 0 757 , 0 . 1205 , 0 023 , 0 . 0512 , 0
778 , 2 . 0151 , 0 099 , 24 . 1205 , 0 621 , 0 . 1205 , 0 640 , 0 . 1205 , 0 1 . 0512 , 0
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + +
M.ideal) 2, - (MCE
d
702 , 4 165 , 88 . 0151 , 0 522 , 0 . 0512 , 0 0 . 0512 , 0 098 , 2 . 0512 , 0 908 , 48 . 0151 , 0 0 . 0512 , 0
0 . 0151 , 0 1 . 0151 , 0 0 . 0151 , 0 0 , 4 . 1205 , 0 648 , 0 . 1205 , 0 022 , 0 . 0512 , 0
111 , 0 . 0151 , 0 678 , 159 . 1205 , 0 132 , 0 . 1205 , 0 130 , 0 . 1205 , 0 1 . 0512 , 0
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + +
M.ideal) 3, - (MC
d
753 , 8 957 , 375 . 0151 , 0 522 , 0 . 0512 , 0 0 . 0512 , 0 0 . 0512 , 0 723 , 32 . 0151 , 0 0 . 0512 , 0
309 , 0 . 0151 , 0 1 . 0151 , 0 0 . 0151 , 0 050 , 7 . 1205 , 0 697 , 0 . 1205 , 0 0 . 0512 , 0
0 . 0151 , 0 576 . 1205 , 0 0 . 1205 , 0 0 . 1205 , 0 1 . 0512 , 0
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + +
M.ideal) 5, - (MCF
d
Ierarhizarea utilajelor (morilor cu ciocane) se realizeaza dupa valorile distantelor tehnice ale
fiecarui utilaj fata de utilajul ideal. Astfel:
d
(MUCM-Azoma)
< d
(MCU-Bontida)
< d
(MU-7,5)
< d
(MCE-2)
< d
(MC-3)
< d
(MCU-2,3)
< d
(MICROFNC)
< d
(MCF-5)
0,794 < 1,453 < 1,788 < 2,476 < 4,702 < 5,621 < 5,654 < 8,753
In continuare, se pot estima care caracteristica tehnica a unui utilaj trebuie imbunatatita, astfel
incat acesta sa-si imbunatateasca, pe ansamblu, performantele, prin micsorarea distantei tehnice fata
de utilajul ideal. De exemplu, pentru moara MU-7,5, punand in ordine descrescatoare patratele
diferentelor
2

,
_


Ij
Ij ij
C
C C
, se observa ca:
(C17: 88,175) < (C13: 46,097) < (C5: 6,674) < (C4: 5,804) < (C14: 1,717) < (C12: 1) < (C15: 1) <
(C16: 1) < (C3: 0,516) < (C11: 0,495) < (C9: 0,250) < (C2: 0,242) < (C7: 0,167) < (C6: 0,109) <
(C1: 0) < (C8: 0) < (C10: 0).
In aceasta situatie, daca nu se considera si coeficientii de importanta ai criteriilor de
departajare (caracteristicilor tehnice), ar insemna ca, pentru imbunatatirea performantelor morii MU-
7,5, trebuie sa cautam mai intai sa-i micsoram masa, dupa care sa cautam sa-i micsoram suprafata pe
care o ocupa, apoi sa micsoram raportul k=D/L (deci sa-i marim lungimea rotorului), s.a.m.d.
Daca se considera, insa rapoartele

'

,
_


2
.
Ij
Ij ij
j
C
C C

, in ordinea lor descrescatoare:


(C17: 1,331) < (C4: 0,699) < (C13: 0,696) < (C5: 0,101) < (C14: 0,088) < (C3: 0,062) < (C12:
0.051) < (C15: 0,051) < (C16: 0.051) < (C2: 0,029) < (C7: 0,020) < (C11: 0,007) < (C6: 0,006) <
(C9: 0,003) < (C1: 0) < (C8: 0) < (C10: 0).
atunci, se poate observa ca pentru imbunatatirea performantelor morii MU-7,5, trebuie iarasi, in
primul rand, sa actionam in sensul micsorarii masei, dar apoi trebuie sa actionam pentru micsorarea
puterii instalate a morii, apoi sa micsoram suprafata ocupata, sa marim lungimea rotorului (C5),
s.a.m.d.