Sunteți pe pagina 1din 86
 
Aplicaţii SPSS
Marian Popa
 
MARIAN POPA...................................................................................................1
SPSS prezentare generală...................................................................................................................................3................................................................................................................................................................................6Paşii analizei statistice cu SPSS..........................................................................................................................6Editarea datelor....................................................................................................................................................8Exemplu practic de realizare a unei baze de date..........................................................................................15Operaţii de transformare a variabilelor..........................................................................................................19
Însumarea valorilor variabilelor................................................................................................................19
.........................................................................................................................21
Calcularea mediei a două sau mai multe variabile....................................................................................21Extragerea anului dintr-o variabilă de tip cronologic (date) ....................................................................22Recodificarea variabilelor.........................................................................................................................24Ordonarea după rang a valorilor unei variabile........................................................................................26
Organizarea datelor pentru analiză.................................................................................................................27
Sortarea bazei de date...............................................................................................................................27Împărţirea bazei de date în subgrupuri......................................................................................................28Selectarea unor seturi de date....................................................................................................................28
Calcularea indicatorilor statistici descriptivi..................................................................................................31Teste parametrice...............................................................................................................................................35
Testul z (t) pentru media unui singur eşantion .........................................................................................35Testul t pentru eşantioane independente...................................................................................................37Analiza de varianţă unifactorială (One Way ANOVA)............................................................................40Testul t pentru eşantioane dependente (perechi).......................................................................................44Coeficientul de corelaţie liniară Pearson (r).............................................................................................46Regresia liniară simplă..............................................................................................................................51Analiza de consistenţă internă (Cronbach alfa)........................................................................................57
Teste neparametrice nominale..........................................................................................................................65
Testul z al proporţiei pentru un singur eşantion........................................................................................65Testul semnelor.........................................................................................................................................67Testul Chi-pătrat al asocierii (independeţei).............................................................................................69Testul Chi-pătrat pentru corespondenţă (goodness of fit).........................................................................72Testul z al diferenţei dintre două proporţii independente.........................................................................74
Teste neparametrice pentru date ordinale......................................................................................................77
Testul Mann-Whitney (U) pentru două eşantioane independente............................................................77Testul Wilcoxon pentru două eşantioane perechi.....................................................................................79Testul Kruskal-Wallis pentru mai mult de două eşantioane independente...............................................81Testul Friedman pentru măsurări repetate................................................................................................83Coeficientul de corelaţie pentru date ordinale (Spearman).......................................................................84
- 2 -
 
SPSS prezentare generală
„SPSS for Windows
” este un pachet de programe destinat analizei statistice adatelor. Deşi există o varietate de programe de acest gen (SAS, Statistica for Windows,GraphPad, MS Excel, care are şi el funcţii statistice), SPSS se distinge prin structurareariguroasă şi uşurinţa utilizării, chiar şi pentru începători.Cea mai recentă versiune disponibilă la această dată este SPSS 12.0. Acest manualnu acoperă în mod special o anumită versiune, ci face referire în general la versiunile subWindows. În esenţă, toate versiunile sub Windows oferă acelaşi pachet de funcţii statisticeiar diferenţele, chiar dacă sunt, nu sunt relevante la nivelul unui curs introductiv destatistică.
Simbolul care precede această propoziţie indică introducerea unei informaţiiimportante, care se impune a fi reţinută.
 Ne vom axa pe o prezentare sintetică, axată pe esenţial, considerând cunoscuteelementele de bază de operare în mediul Windows.
Funcţii de bază ale SPSS
editarea datelor (construirea bazelor de date, transformări ale variabilelor)
 prelucrarea statistică a datelor (statistici descriptive, teste de semnificaţie)
 prezentarea rezultatelor, sub formă numerică sau grafi
realizarea unor proceduri proprii de prelucrare sau de a modifica procedurilestandard SPSS. Această opţiune este rezervată utilizatorilor avansaţi şi nu vaface obiectul prezentării în acest manual.
Domeniile de lucru în SPSS
Particularitatea principală a interfeţei de lucru cu SPSS este aceea că rezervăfiecăreia dintre funcţiile de mai sus un domeniu special („ecran”, sau „fereastră”). Astfel, lalansarea programului, acesta deschide automat o fereastra rezervată editării datelor (
 Data Editor 
) şi una afişării rezultatelor (
Viewer 
). Putem numi aceste ferestre şi domenii de lucru,deoarece la nivelul fiecăruia avem la dispoziţie o varietate de funcţii şi opţiuni specifice.Ca să înţelegem mai bine, trebuie să ne imaginăm „domeniile de lucru” ca fiind „ferestre”distincte, similare celor ale documentelor Word, cu deosebirea că, în acest caz, fiecarefereastra acoperă funcţii specifice.Trecerea de la o fereastră la alta se face într-unul din următoarele moduri:
Din meniul SPSS/Windows, prin alegerea ferestrei dorite;
Utilizând butoanele din bara de comenzi directe a ferestrei SPSS;
Utilizând butoanele de pe bara de sarcini a sistemului de operare (din parteade jos a ecranului).- 3 -

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505