Tehnici de redactare a notelor de subsol Regulă generală cu privire la ordinea elementelor enumerate • • • • • • • Prenume Nume o Fără virgulă între

ele Titlul cărții Editura Orașul Anul publicării Pagina o Prescurtarea “p.” dacă este o pagină o Prescurtarea “pp.” dacă sunt mai multe pagini Regulă Se respectă regula generală, cu virgula între autori Se scrie numele coordonatorului cu precizarea “(coord.)” Exemplu Jonas Ridderstrale, Kjell Nordström, Karaoke Capitalism, Editura Publica, București, 2007, pp. 40-47 Jonas Ridderstrale (coord.), Karaoke Capitalism, Editura Publica, București, 2007, pp. 40-47

Situație 1. carte cu 2 sau mai mulți autori 2. volum colectiv coordonat de un autor 3. volum colectiv fără coordonator

Se scriu toți autorii (ordinea Corneliu Munteanu, Emil Maxim, Constantin Sasu, Ștefan de pe copertă) Prutianu, Adriana Zaiț, Adriana Manolică, Tudor Jijie, Adrian Monoranu, Marketing: Principii, practici, orizonturi, Editura Sedcom Libris, Iași, 2006, p. 57 Se scrie doar primul autor Corneliu Munteanu (ș.a.), Marketing: Principii, practici, orizonturi, cu precizarea “(ș.a.)” Editura Sedcom Libris, Iași, 2006, p. 57 Se scrie doar primul autor Corneliu Munteanu (colectiv), Marketing: Principii, practici, 1

cu precizarea “(colectiv)” 4. carte editor doar

orizonturi, Editura Sedcom Libris, Iași, 2006, p. 57

cu Se scrie numele editorului Allen P. Adamson (ed.), Brand Simple, Editura Publica, Bucuresti, cu precizarea “(ed.)” 2010, p. 86

5. studiu dintr-un Se scriu: Adrian Monoranu, Prețul, în: Corneliu Munteanu (colectiv), volum colectiv • prenumele autorului Marketing: Principii, practici, orizonturi, Editura Sedcom Libris, Iași, 2006, p. 20 studiului numele autorului studiului titlul studiului precizarea “în:” • toate datele pentru un volum colectiv 6. articol revistă dintr-o Se scriu: • prenumele autorului articolului • numele autorului articolului • precizarea “în:” • titlul revistei (cu ghilimele) • tom (“t.”) • nr. • Editura (nu este obligatoriu) • Oraș (obligatoriu) • An • Pagină 7. notă care se referă Se scriu: la o publicație deja prenume autor citată (dar nu imediat nume autor Melentina Toma, Silogismul în: “Revista de filosofie”, t. 39, nr.2, Editura Academiei, Bucureşti, 1990, p. 12

¹Frederic Beigbeder, Un roman francez, Editura Pandora M, București, 2010, p. 15 ²Gabriel Garcia Marquez, A trăi pentru a-ți povesti viața, Editura 2

anterior)

• precizarea “op.cit.” în RAO, București, 2007, p. 34 loc de numele publicației ³Frederic Beigbeder, op.cit., p. 20 (dacă publicația are un singur autor) + celelalte date Se scriu: prenume autor nume autor • precizarea “loc.cit” în loc de numele publicației (dacă publicația este revistă sau volum colectiv) + celelalte date ¹Corneliu Munteanu (colectiv), Marketing: Principii, practici, orizonturi, Editura Sedcom Libris, Iași, 2006, p. 57 ²Gabriel Garcia Marquez, A trăi pentru a-ți povesti viața, Editura RAO, București, 2007, p. 34 ³Corneliu Munteanu (colectiv), loc.cit., p. 60

8. același autor ca in nota anterioară, altă carte

• precizarea “Idem” în ¹Frederic Beigbeder, Un roman francez, Editura Pandora M, București, 2010, p. 15 locul autorului ²Idem, Dragostea durează trei ani, Editura Pandora M, București, • toate datele cărții 2010, p. 70 9. același autor ca în precizarea “Ibidem” ¹Frederic Beigbeder, Un roman francez, Editura Pandora M, nota anterioară, București, 2010, p. 15 aceeași carte, ²Ibidem aceeași pagină 10. același autor ca în precizarea “Ibidem” ¹Frederic Beigbeder, Un roman francez, Editura Pandora M, nota anterioară, pagina București, 2010, p. 15 aceeași carte, pagini ²Ibidem, pp. 35-36 diferite 11. la nota de subsol precizarea “c.f.” ¹Pentru detalii, c.f., Allen Adamson, Brand Simple, Editura se indică și alte surse Publica, București, 2010 de informare 12. citare indirectă Se scriu: ¹Jose Saramago, Toate numele, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 55, • prenumele autorului apud: Frederic Beigbeder, Un roman francez, Editura Pandora M, București, 2010, pp. 34-35 care citează 3

• numele autorului care citează • celelalte date ale cărții • precizarea “apud:” • Prenumele autorului citat • Numele autorului citat • Celelalte date ale cărții 13. dacă lipsește anul • precizarea “f.a.” in ¹Jose Saramago, Toate numele, Editura Polirom, Iași, f.a., p. 55 locul anului 14. dacă nu are autor se scrie direct titlul ¹ Toate numele, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 55 (sau editor) celelalte date ale cărții

4