Sunteți pe pagina 1din 13

2.

Memoriu tehnic instalatii PSI+Breviar de calcul

1. GENERALITATI 1.1. Denumirea proiectului 1.2. Investitor : 1.3. Adresa: 1.4 Proiectant general : 1.5 Proiectant de specialitate-rezistenta: 1.6 Cod Proiect: 1.7 Data intocmirii: 1.8 Faza de proiectare:
.

---------------------------------------------------------------- Pagina 1 din 13-----------------------------------------------------------------

Prezentul memoriu tehnic pentru instalatiile PSI are drept obiect Avizul de prevenire si stingerea incendiilor pentru investitia ................

La baza proiectarii au stat urmatoarele elemente: -partiul de arhitectura, fatadele si sectiunile; -situatia concreta de pe teren privind amplasamentul retelelor de utilitati existente; -tema de proiectare prezentata de arhitect sau beneficiar ; In conformitate cu Legea nr 10/1995, fazele determinante in executia lucrarii sunt : - incercarea de etanseitate la presiune la rece si calitatea apei , pentru conductele de incendiu ; - incercarea de etanseitate pentru conductele de canalizare a apei in caz de incendiu. In conformitate cu Legea nr. 10/1995 , privind calitatea in constructii art. 5 , proiectul va fi verificat la cerintele de calitate AF, corespunzatoare specialitatii Is .

2. DESCRIEREA LUCRARILOR A. CARACTERISTICILE CONSTRUCIEI/AMENAJRII


2.1 Datele de recunoatere - denumire obiectiv - amplasament - investitor - proiectant general : : : :

2.2. Destinaia construciilor


Cladirile vor fi destinate pentru activitati comerciale (aprovizionare, depozitare si vanzare catre

public de marfuri alimentare/nealimentare) si administrative, destinate gestionarii complexului. Programul de functionare al ansamblului comercial (pentru public) este de 13 ore/zi (830-2130), 7 zile/saptamana. Personalul angajat isi va desfasura activitatea in doua schimburi, fiecare schimb avand o durata de maximum 8 ore/zi.

2.3. Categoria de important a construciei/amenajrii A. Categoria de importan C conform HGR nr. 766/1997, B. Clasa de importana a construciei - II conform P 100/1-2006

---------------------------------------------------------------- Pagina 2 din 13-----------------------------------------------------------------

3 LIMITAREA APARITIEI SI PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI IN INTERIORUL CONSTRUCTIEI 3.1. Compartimentarea antifoc.
Constructia analizata va fi structurata intr-un numar de 3 compartimente de incendiu dupa cum urmeaza: C1 -GALERIE COMERCIALA format din zona destinata galeriei comerciale ce cuprinde: - magazin - magazine tip ; - magazine pentru vanzarea marfurilor preponderent nealimentare pe specificul diverselor firme ce inchiriaza spatiile respective cu mici spatii social-sanitare - in volumul destinat zonei de Galerie Comerciala este amenajata si o supanta in suprafata de 175mp amplasat deasupra unui coridor de evacuare -spatii pentru alimentatie publica; -Ac=1840mp -Ad=2015mp -V=17388mc C2 - format din zona destinata hipermagazinului - spatiu de vanzare a marfurilor nealimentare cu profil sportiv; - spatii social sanitare pentru clienti si personal - depozit si spatii tehnice si tehnologice pentru deservirea Hipermagazinului (centrala termica, post trafo, tablou electric, generator electric) Ac=2560mp Ad=2560mp V=23 000mc C3 ZONA NEAMENAJATA format din spatiu cladire neamenajata- aceasta zona urmeaza a fi amenajata si utilizata intr o faza ulterioara i nu face obiectul scenariului. Ac=4854mp Ad=4854mp V =45870mc

Numarul cailor de evacuare va fi conform scenariului de securitate la incendiu pentru fiecare compartiment de incediu in parte. Instalatiile utilitare aferente obiectivului vor fi conforme memoriilor de specialitate pentru fiecare categorie de lucrari, instalatii de alimentare cu apa si canalizare, instalatii termice-ventilare si climatizare si instalatii electrice.

---------------------------------------------------------------- Pagina 3 din 13-----------------------------------------------------------------

Prin proiect, instalatiile vor corespunde prevederilor legislatiei in vigoare, asigurandu-se masurile constructive necesare, astfel incat acestea sa nu contribuie prin componentele lor la initierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu.

3.2.Sisteme de evacuare a fumului si dup caz a gazelor fierbini.


Spatiul galeriei de circulatie adiacente, conform P 118-99 art. 3.5.7 si tab. 2.5.36, este prevazut cu trape pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti a caror deschidere este de minimum 1:70 din aria pardoselii. Trapele se deschid automat si manual in caz de incendiu. Spatiul dintre partea superioara a grinzilor si invelitoare se inchide cu materiale C0 (CA1). In fiecare caseta astfel formata sunt prevazute trape cu deschiderea precizata mai sus. Eventualele plafoane suspendate din cadrul galeriei si magazinului se prevad cu grile perforate pentru evacuarea fumului, permitand astfel eliminarea rapida a fumului prin trapele de desfumare. Circulatiile orizontale inchise (coridoare de evacuare) din cladire au asigurate posibilitati de desfumare, prin trape montate in acoperis, cu suprafata de minim 1% din aria spatiilor respective. Introducerea aerului se realizeaza mecanic. Magazinul DEC este prevazut cu trape pentru evacuarea fumului in suprafata de 1:100 din suprafata pardoselii. Trapele se deschid automat si manual in caz de incendiu. Introducerea aerului se realizeaza prin usile exterioare a caror suprafata este mai mare decat a trapelor.

4.ECHIPAREA SI DOATAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

CU

MIJLOACE

TEHNICE

DE

APARARE

Sistemele, instalaiile i dispozitivele de limitare i stingere a incendiilor Fata de prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086 05 si ale Normei de dotare specifice unitatilor de comert interior, cladirea va fi prevazuta cu: instalatie de stingere cu hidranti interiori; instalatie de stingere automata cu sprinklere; instalatii de protectie cu perdele de apa, cu actionare automata; instalatii de ridicare a presiunii apei pentru stins incendii (grupuri de pompare independente pentru fiecare tip de instalatie de stingere); rezerva de apa pentru stingerea incendiilor; mijloace de prima interventie. Determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalaiilor de stingerea incendiilor sau fcut conf. NP 086-05, dup cum urmeaz :

---------------------------------------------------------------- Pagina 4 din 13-----------------------------------------------------------------

INSTALAIA DE HIDRANI INTERIORI Dimensionarea instalaiilor de stingere a incendiilor cu hidrani interiori se face conform normativului NP 086 - 05 Anexa 3. Astfel este obligatorie prevederea hidranilor de incendiu interiori cu urmtoarele caracteristici : - Debitul specific minim al unui jet : qih = 2,50 l / sec; - Numrul de jeturi in funciune simultana pe cldire : 2 - Lungimea minima a jetului compact : Ic = 6,0 m.; - Debitul de calcul al instalaiei : Qih = 5,00 l/sec. Timpul teoretic de funcionare a hidranilor interiori este, in baza STAS 1478 90, al.3.2.3.1., de 10 minute. Instalatia de hidranti de incendiu interiori este de tip inelar, cate un inel pe fiecare corp. In camera de incendiu din cladirea Complexului Comercial Existent este amplasat distribuitorul alimentat din 2 conducte de la statia de pompare hidranti de incendiu interiori, cu plecarile spre instalatia interioara. Din distribuitor se vor realiza si racordurile tip B montate pe peretele exterior, pentru pompele mobile. Pe distributia inelara se vor monta robinete, astfel ca in caz de avarii sa nu se intrerupa functionarea a mai mult de 5 hidranti. Hidrantii vor fi amplasati in cutii pe perete sau pe stalpi si vor fi dotati cu robinet Dn 2, STAS 3081, vor fi echipati cu furtun semirigid (SR EN 671/1-2002) cu lungimea de maximum 30 m, diametrul interior de 19 mm, jetul de 6,5 m si cu tevi de refulare universale cu diametrul duzei de refulare de 12 mm. Grupul de pompare pentru hidrantii interiori este amplasat la gospodaria de apa pentru incendiu, din incinta.

INSTALAIA DE SPRINKLERE Conform prevederilor NP 086 05, art. 7.1 si 7.47, prin proiect s-au prevazut instalaii automate de stins incendiu cu sprinklere tip apa-apa, cu debitul de 30 l/s. Sprinklerele vor fi grupate in sectoare conform cu compartimentele de incendiu stabilite. Sectoarele de sprinklere care cuprind maximum 800 de capete sunt racordate la aparatele de comanda si semnalizare cu dispozitivele anexe, montate in camera dispecerat de incendiu, cu acces direct din exterior. Pentru cazul in care sprinklerele sunt montate in mai multe incaperi separate intre ele prin pereti si usi de clasa C0 (CA1), numarul sprinklerelor poate fi marit la 1200. Instalatia de sprinklere este formata din: sprinklere, conductele de ramificatie si distributie, conducte principale, ACS-uri. Fiecare sector va fi echipat cu Aparate de Control si Semnalizare (ACS) prevazute cu accelerator.

---------------------------------------------------------------- Pagina 5 din 13-----------------------------------------------------------------

Sprinklerele sunt montate la distante cuprinse intre 2 si 3,4 m intre capete, pe ramuri cu maximum 6 capete, prevazute cu dop de curatire. Instalatia a fost prevazuta cu panta pentru aerisire in punctul cel mai inalt, unde au fost montate un manometru, un robinet de aerisire si un robinet dublu serviciu pentru spalare. Sprinklerele vor fi amplasate astfel incat sa asigure protejarea intregii suprafete a magazinului, fiind montate la plafon, la o distanta de minim 8 cm si maxim 40 cm de plafon. Din cauza configuratiei specifice fiecarei zone din complex se va monta si al doilea rand de sprinklere la nivelul plafonului fals acolo unde este cazul. Capetele de sprinkler care alcatuiesc primul strat de la nivelul plfonului sunt montate cu capul in sus si sunt de tipul obisnuit de 12,5 mm, presiunea la orificiul capului de debitare = 10 mmCa, coeficientul de debit = 0,46, iar cele care alcatuiesc al doilea strat de la nivelul plafonului fals sunt montate cu capul in jos avand aceleasi caracteristici ca cele montate cu capul in sus. Pentru localizarea intrarii in functiune a sprinklerelor, pe retele de distributie vor fi montate indicatoare de trecere a apei corespunzator prevederilor NP 086 05. Instalatia va fi realizata din teava de otel, executata in montaj aparent in zona de vanzare, in zona de depozitare, in zona de birouri. Se va asigura o rezerva de capete de sprinklere, corespunzator cerintelor NP 086 05, 525% din numarul total de sprinklere. Instalaia va fi dimensionata in concordanta cu prevederile din NP 086 05 Anexa 2 pentru: ZONE TIP OH3(Confrom SR EN12845-04) pentru NY: is = 5.0 mm / min aria de declanare simultana maxima : As = 216 m2; Aria maxima protejata de instalatia de sprinklere: 12.0 m2 Tip cap sprinkler : -Sprinkler conventional cu raspuns standard -Temperatura de declansare: 68oC(conform SR EN 12845/2005, pct. 14.4); Debitul instalatiei de sprinklere: Qt=Sc x is=216 m2x5l/min.m2=18 l/sec ZONE TIP HHS3(Confrom SR EN12845-04) - pt zona de vanzare, camere tehnice, birouri Dec si galerie comerciala:

is = 7.5 mm / min aria de declanare simultana maxima :

As = 260 m2;

Timpul teoretic de stingere: 90 min. Aria maxima protejata de instalatia de sprinklere: 9.0 m2 Tip cap sprinkler : -Sprinkler conventional cu raspuns standard -Temperatura de declansare: 68oC(conform SR EN 12845/2005, pct. 14.4);

---------------------------------------------------------------- Pagina 6 din 13-----------------------------------------------------------------

Debitul instalatiei de sprinklere: Qt=Sc x is=260 m2x7.5l/min.m2=32.5 l/sec Timpul teoretic de funcionare pentru instalaia de sprinklere este de 1.5 ore, corespunztor NP 086 05. INSTALATIA DE DRENCERE Pentru separarea compatimentului C2 de incendiu de zona culoarului existent se va monta o instalatie de drencere cu deschidere automata in caz de incendiu. Instalatia de drencere cuprinde sectoare de maximum 9 de capete, instalatia fiind de tip uscat, cu intrare in functiune numai la semnalul detectorului de incendiu. Capetele de drencere sunt montate in pozitia in jos si sunt de tipul obisnuit drencer de perdea de 12,5 mm, presiunea la orificiul capului de debitare = 10 mmCa, coeficientul de debit = 0,501. Distanta intre capete va fi de 1,0 m. -lungimea perdelelor de apa in functionare simultana: L=9 m -inaltimea perdelei : >3,0 m intensitatea de stropire : ir = 1 l/s.m tip drencer : , K=63, p=1.0 bar debitul unui cap drencer : qd = k p = 63 l/min = 1.05 l/s debitul minim necesar : Q min = L x ir = 9 l/s numarul min. de capete necesar : n = Q min. : qd = 9 : 1.05 = 9 capete debitul de calcul : Qc = 9 x 1.05 x 1.15 = 11 l/s timpul de actionare : 1 h

5.MASURI CONSTRUCTIVE ADAPTATE PENTRU LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI IN INTERIORUL COMPARTIMENTELOR DE INCENDIU 5.1.Tipul si parametrii funcionali - stingere cu apa, gaze/aerosoli, spuma, pulberi.
In conformitate cu prevederile Normativului NP086/2005, Normativul P 118-99, NP 24/97, NP 25/97 si tinand cont de caracteristicile constructive ale obiectivului, pentru protejarea si stingerea incendiilor sunt prevzute urmtoarele mijloace tehnice de aprare impotriva incendiilor: instalaii de hidranti interiori, instalaie de drencere si sprinklere, hidranti exteriori, dotri psi de prima intervenie.

---------------------------------------------------------------- Pagina 7 din 13-----------------------------------------------------------------

In conformitate cu prevederile art. 2.7.16/P118/99, instalaiile interioare de stingere se vor dimensiona in funcie de compartimentele de incendiu protejate, iar pentru instalaiile de stins incendiu din exterior, se va lua in calcul volumul compartimentului de incendiu cel mai mare (conform NP086-05) al intregii cldiri :

5.2. Instalatia pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori


In conformitate cu prevederile Normativului NP086/2005, pentru protejarea si stingerea incendiilor este necesara montarea hidrantilor interiori de incendiu in compartimentul de incendiu supus avizarii. Astfel pentru compartimentul de incendiu cu volum mai mare de 5000 mc vor fi necesare doua jeturi in functiune simultana. Hidrantii vor fi amplasati astfel incat sa se asigure udarea fiecarui punct al cladirii cu doua jeturi, in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, lng intrri n cldiri, n case de scri, n holuri sau n vestibuluri, pe coridoare, lng intrarea n ncperi i n interiorul acestora , retelele de distributie vor avea prevazute armaturi de inchidere, retinere, golire si aerisire, manomentre pentru citirea presiunii. Hidrantii utilizati sunt de 2", avand urmatoarele caracteristici (in conformitate cu Anexa A din STAS 1478/90): Robinetii de hidrant se vor monta la 1.50 m de pardoseala.. Toate accesoriile necesare pentru debitarea apei (furtun, teava de refulare, ajutaj de pulverizare, chei) vor fi amplasate in cutii de hidrant STAS 3081.

5.2.1.BREVIAR DE CALCUL
In conformitate cu STAS 1478/90, tabel 5 pct. 1, ANEXA Nr. 3 din NP 086-05 , instalatia cu hidranti va asigura : nr. jeturi in functiune simultana = 2 debitul specific minim al unui jet qih = 2.5 l/s Timpul teoretic de functionare a instalatiei conf. STAS 1478/90 pct. 3.2.3.1 .al. 4, este ti=10min. debitul de calcul al instalatiei = Qih = 5 l/s lungimea jetului compact lc = 6.4 m Debitul de calcul al instalatiei : Qih = 5.0 l / sec. Rezerva de apa pentru instalatia de hidranti interiori : 2x 2.5l/s x 10min x 60 sec = 3 mc.

---------------------------------------------------------------- Pagina 8 din 13-----------------------------------------------------------------

5.3. Instalatia pentru limitarea si stingerea incendiilor cu drencere


Pentru asigurarea continuitatii peretilor coridoarelor de evacuare din Compartimentul C2 Hipermagazin DEC si Compartimentul C1 sunt prevazute perdele de apa cu instalatie de drencere, cu intrare automata in functiune in caz de incendiu. Capetele de drencere sunt montate in pozitia in jos si sunt de tipul obisnuit drencer de perdea de 12,5 mm, presiunea la orificiul capului de debitare = 10 mmCa, coeficientul de debit = 0,501. Distanta intre capete va fi de 1,0 m. -lungimea perdelelor de apa in functionare simultana: L=9 m -inaltimea perdelei : >3,0 m intensitatea de stropire : ir = 1 l/s.m tip drencer : , K=63, p=1.0 bar debitul unui cap drencer : qd = k p = 63 l/min = 1.05 l/s debitul minim necesar : Q min = L x ir = 9 l/s numarul min. de capete necesar : n = Q min. : qd = 9 : 1.05 = 9 capete debitul de calcul : Qc = 9 x 1.05 x 1.15 = 11 l/s timpul de actionare : 1 h Volum min. rezerva intangibila : 11l/s x 1 h = 39600 l = 39.6 mc

5.4 Instalatia pentru limitarea si stingerea incendiilor cu sprinklere


Conform prevederilor NP 086 05, art. 7.1 si 7.47, prin proiect s-au prevazut instalaii automate de stins incendiu cu sprinklere tip apa-apa, cu debitul de 30 l/s. Sprinklerele vor fi grupate in sectoare conform cu compartimentele de incendiu stabilite. Instalatia de sprinklere va fi in sistem apa-apa.Dimensionarea instalatiei s-a efectuat in functie de intensitatea necesara de stingere care este 0,2 l/s*mp, conform anexa D, STAS 1478-90, pentru o suprafata de stingere simultana de 216 mp pentru clasa de risc Oh si 260 mp pentru clasa de risc HHS. Debitul total conform STAS 1478-90 este de 50.5 l/s. Dimensionarea hidraulica s-a facut prin metoda pierderilor specifice medii pe tronson.

---------------------------------------------------------------- Pagina 9 din 13-----------------------------------------------------------------

Instalatiile vor fi de tip ramificat, pe fiecare ramificatie fiind montate maximum 6 capete de sprinklere, Retelele vor fi realizate din teava de otel, executate in montaj aparent sub plafoane. Retelele de distributie vor fi montate cu pante de 2 %o - 5%o si vor fi prevazute in punctele coborate cu robinete de golire, iar in punctele cele mai inalte se vor monta robinete de inchidere de aerisire si port -furtun pentru spalarea conductelor, precum si stuturi cu robinet si mufa pentru montarea manometrelor (in scopul masurarii presiunii). Capetele de sprinklere vor avea temperatura de declansare de 68 C si vor fi montate cu capul in jos si cu capul in sus amplasarea lor facandu-se in asa fel incat sa se asigure o stropire uniforma a tuturor spatiilor. Corespunzator prevederilor art. 7.23, suprafata de protejat cu sprinklere va fi impartita in sectoare, care vor avea un numar de sprinklere de maximum 800 buc. pentru instalatiile tip apa - apa . Fiecare sector va fi echipat cu Aparat de Control si Semnalizare (ACS). Aparatele de Control si Semnalizare (ACS-urile) vor fi montate in incaperea special amenajata de langa rezervorul suprateran, In caz de incendiu, va fi asigurata semnalizarea intrarii in functiune a instalatiilor, astfel - acustica si optica prin accesoriile ACS -ului: turbina hidraulica, sonerie si lampa cu semnalizare intermitenta; - localizarea prin detectoare de curgere a apei montate pe ramurile instalatiilor, Instalatiile de sprinklere, prin intermediul detectoarelor de curgere, vor fi interconectate cu sistemele de desfumare aferente spatiilor respective, corespunzator cerintelor din Normativul P 118 99, art. 2.5.41. Se va asigura o rezerva de capete de sprinklere, corespunzator cerintelor art. 7.11 din Normativul NP 086 -05 Instalaia va fi dimensionata in concordanta cu prevederile din NP 086 05 Anexa 2 pentru: ZONE TIP OH3(Confrom SR EN12845-04) pentru NY: is = 5.0 mm / min aria de declanare simultana maxima : As = 216 m2; Aria maxima protejata de instalatia de sprinklere: 12.0 m2 Tip cap sprinkler : -Sprinkler conventional cu raspuns standard -Temperatura de declansare: 68oC(conform SR EN 12845/2005, pct. 14.4); Debitul instalatiei de sprinklere: Qt=Sc x is=216 m2x5l/min.m2=18 l/sec ZONE TIP HHS3(Confrom SR EN12845-04) - pt zona de vanzare, camere tehnice, birouri Dec si galerie comerciala:

is = 7.5 mm / min aria de declanare simultana maxima :

As = 260 m2;

---------------------------------------------------------------- Pagina 10 din 13-----------------------------------------------------------------

Timpul teoretic de stingere: 90 min. Aria maxima protejata de instalatia de sprinklere: 9.0 m2 Tip cap sprinkler : -Sprinkler conventional cu raspuns standard -Temperatura de declansare: 68oC(conform SR EN 12845/2005, pct. 14.4); Debitul instalatiei de sprinklere: Qt=Sc x is=260 m2x7.5l/min.m2=32.5 l/sec Timpul teoretic de funcionare pentru instalaia de sprinklere este de 1.5 ore, corespunztor NP 086 05. Conductele de distributie principale au diametre de 6 si 4 (comform planurilor anexate), vor fi din otel carbon si se vor ancora de invelitoarea metalica prin intermediul inelelor de sustinere si tirantilor, dimensionati in functie de presiunile interioare ale apei, greutatea conductelor, si fortele de deplasare a conductei in caz de declansare a instalatiei. Pentru un debit de stingere mai mare de 5 l/s de la grupul de pompare catre ACS vor pleca 2 conducte de alimentare de 160 mm. Camera in care se amplaseaza aparatul de control si semnalizare (ACS), este o incapere proprie, rezistenta la foc, incalzita, cu acces direct din exterior si are asigurat spatiul pentru buna deservire si reparare a aparatelor. Conductele de alimentare cu apa si distributie a instalatiei de sprinklere, se vor monta cu panta continua de 2% spre coloana si camera ACS , pentru a se asigura golirea instalatiei Deasemenea, ramificatiile care alimenteaza sprinklerele sunt echipate cu vase de aerisire si manometre pentru verificarea presiunii, amplasate in punctele indicate in planul anexat. Conductele aferente instalatiei interioare de sprinklere nu vor strapunge elementele de rezistenta ale constructiei. Conductele de distributie, de legatura si panourile de sprinklere se vor executa conform planurilor anexate prezentului proiect din teava de otel carbon STAS 404/2, protejate anticoroziv prin grunduirea si vopsire. Conductele se vor monta sub grinzile de rezistenta de la nivelul planseului (conform cotelor prezentate in schema izometrica) si se vor ancora de elementele de rezistenta ale cladirii, (conform indicatiilor inginerului structurist), prin suporti confectionati din profile metalice, protejati anticoroziv prin aceeasi metoda ca si conductele.

6. SURSELE DE ALIMENTARE CU APA PENTRU SISTEMELE DE STINGERE SI REZERVELE AFERENTE

---------------------------------------------------------------- Pagina 11 din 13-----------------------------------------------------------------

Pentru asigurarea in permanenta a debitului si presiunii necesare functionarii instalatiilor de stingere cu hidranti interiori, sprinklere, drencere se vor utiliza sursele de alimentare cu apa existente. Acestea sunt amplasate intr-o incapere special prevazuta in cadrul gospodariei de apa pentru incendiu amplasata intr-o cladire independenta, in incinta, in conditiile art.14.22 din Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086 05, art.12.5.

6.1.Pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica , gaze si alte utilitati


Racordurile de alimentare cu energie electrica, gaze vor fi pozitionate la loc vizibil si semnalate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

7. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
Condiiile si masurile necesare a fi luate potrivit reglementarilor tehnice in funcie de situaia existenta. In eventualitatea unui incendiu se va ntrerupe alimentarea cu energie electrica si se va anuna telefonic Dispecertul pentru Situaii de Urgenta, S.C.Electrica, Poliia, Distrigaz. Persoanalul muncitor va fi instruit pentru a cunoate reglernentarile in vigoare si masurile ce se impun n caz de necesitate. La solicitarea organelor de competenta, la autorizarea PSI a obiectivului, beneficiarul va pune Ia dispoziie agrementele tehnice si procesele verbale de lucrri ascunse care atesta calitatea lucrrilor efectuate. Incadrarea construciei sau amenajrii in nivelurile de performanta prevzute de reglementrile tehnice si se stabilesc masuri pentru mbuntirea parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru securitatea la incendiu. Prin lucrrile de amenajare ce fac subiectul prezentului memoriu se asigura ncadrarea in nivelurile de performanta prevzute de reglementrile tehnice. Prin proiect, inclusiv prin prevederile scenariului de securitate la incendiu s-au stabilit masuri pentru mbuntirea parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru securitatea la incendiu a imobilului. Condiiile sau recomandrile care trebuie avute in vedere la ntocmirea documentelor de organizare a aprrii impotriva incendiilor, aferente construciei ori amenajrii respective. Scenariul de securitate la incendiu se pstreaz de ctre utilizator pe toat durata de existen a construciei, actualizndu-se periodic n funcie de modificrile intervenite. Scenariul de securitate la incendiu a fost intocmit in baza temei nsuite si aprobate beneficiar, prin care se certifica parametrii tehnico-functionali ai instalaiilor utilizate. Scenariul de securitate la incendiu i pierde valabilitatea atunci cnd nu mai corespunde situaiei pentru care a fost ntocmit. n conformitate cu prevederile Legii 307/2006, beneficiarul poate ncheia convenii sau contracte cu serviciile de pompieri cele mai apropiate n vederea garantrii interveniei acestora n normele stabilite la calculul "TIMPILOR OPERATIVI DE INTERVENIE ".

---------------------------------------------------------------- Pagina 12 din 13-----------------------------------------------------------------

Beneficiarul va asigura ndeplinirea atribuiilor legale ce-i revin, conform legislaiei legale in vigoare, privind organizarea si desfurarea aprrii impotriva incendiilor, inclusiv pe cele incluse in NORMELE GENERALE de aprare impotriva incendiilor.

8. NORME P.S.I.
Se vor respecta normele de protectie a muncii si masurile de prevenire si stingere a incendiilor.

Data Aprilie 2011

Intocmit

Verificat

---------------------------------------------------------------- Pagina 13 din 13-----------------------------------------------------------------