Sunteți pe pagina 1din 35

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.

CUZA

Studenta : Grupa:

IASI,2005
PROIECT DE PRACTICA

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

1. Scurta prezentare a organizatiei


Societatea Comerciala SCUDAS S.A Pascani are sediul in str. Vatra, nr. 80 si provine din reorganizarea, conform Legii 15/ 1990 si a Legii nr. 31/ 1990, a fostei Intreprinderi de Scule si Accesorii Speciale in societate pe actiuni, prin preluarea integrala a patrimoniului acesteia. Societatea are ca act de constituire H.G.116/15.02.1991, fiind inmatriculata la Registrul Comertului numarul J-22/1314/1991 si avand codul fiscal R1995884. S.C SUDAS SA s-a inregistrat la data constituirii cu un capital social de 380.270.000 lei impartiti in 76054 actiuni in valoare de 5000 lei actiunea. In 1994, ca urmare a aplicarii H.G.26/1994 privind reevaluarea capitalului, acesta a devenit 2.401.973.000 lei cu un numar de 480.394 actiuni, iar in urma aplicarii H.G.500/1996, capitalul social al firmei devine 16.931.125.000 lei, a 677.245 actiuni cu o valoare de 25.000 lei actiunea. Profilul de fabricatie proiectat a fost acela de a produce o gama larga de scule, portscule si accesorii speciale pentru masini unelte solicitate la intern cat si pentru export. Au fost asimilate si noi produse, firma orientandu-se si spre alte sectoare ale economiei cum ar fi: transporturi feroviare, agricultura si industrie extractiva. Obiectul de activitate al societatii s-a diversificat, cuprinzand: producerea de scule si accesorii speciale, piese de schimb pentru material rulant, piese de schimb pentru utilaje si masini agricole sau forestiere, piese de schimb pentru industria extractiva si petroliera, piese forjate, matritate si prelucrate mecanic conform solicitarilor beneficiarilor. Firma preconizeaza recucerirea segmentelor pierdute in anii anteriori din piata sculelor si a portsculelor pentru masini unelte cat si cresterii ponderii pieselor de schimb pentru industria extractiva si petroliera. In acelasi timp s-a incercat largirea domeniului de activitate cum ar fi: turnarea fontei si a otelului in piese finite si semifabricate, asimilarea de noi produse din industria extractiva si petroliera, cat si din domeniul industriei prelucrarii lemnului.

Misiunea firmei
SC SCUDAS SA este o firma producatoare de scule si portscule si isi asuma

misiunea de a oferi produse de cea mai buna calitate clientilor sai- ca urmare a unei dotari tehnice tot mai moderne, a unei modernizari tehnologice rapide si a orientarii angajatilor firmei spre creativitate, inovare, eficienta economica si promptitudine in onorarea contractelor incheiate. Cea mai valoroasa resursa este capitalul uman, iar viziunea firmei este data de atragerea unei angajari totale a intregii organizatii pentru a fi cat mai receptivi la exigentele in continua crestere ale clientilor. 2

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Strategia firmei urmareste aplicarea unui management modern pentru o realizare a


obiectivelor pe termen lung. Strategie este de a actiona pentru satisfacerea continua a cerintelor clientilor si pentru imbunatatirea eficientei firmei. Telul se va realize prin: - sporirea cantitatii vandute din acelasi produs unui numar cat mai mare de cunparatori de acelasi tip; - gasirea altor tipuri de cumparatori si diversificarea canalelor de distributie pentru produsele existente, fie in tara, fie in strainatate; - realizarea unui produs nou pe piata sau imbunatatirea aceleiasi piete; - vanzarea unui produs nou pe o piata noua, in sensul combinarii dezvoltarii productiei cu o tactica de extindere a pietei. - asigurarea conditiilor privind continuitatea activitatii pe termen cat mai lung; - cresterea productivitatii muncii de la 118.375.000 lei om in 2000 la 175.000.000 lei om in 2005; reproiectarea si imbunatatirea tehnologiei de fabricatie in vederea cresterii eficientei economice intre 10% - 15% pentru urmatoarele produse: universale, mandrine, panza, fierastrau alternativ, cutite ROMASCON, lanturi de transmisie, reductii, prelungitoare. Asimilarea in fabricatie a unor produse noi a caror pondere in valoarea productiei marfa va ajunge la 20%- 30% : lant senila asamblat( 2 tipuri), scule specifice pentru industria de prelucrare a lemnului si freze cilindro-frontale; In prezent, societatea prezinta urmatoarele date generale: Forma juridica: societate pe actiuni Numar de inregistrare in Registrul Comertului al Judetului Iasi: J22/1314/1991 Cod fiscal: R1995884 Sediul intreprinderii: str. Vatra, nr. 80, Pascani, jud. Iasi, cod 70250 Telefon: 0232-765090;719023;719123; FAX: 765040; Numar angajati: 260 persoane S.C. SCUDAS S.A. nu are sucursale sau filiale Domeniu de activitate: industria mecanica fina Capitalul subscris actual este de 60.003.907.000 divizat in 2.400.018 actiuni cu o valoare nominala de 25.000 lei/actiune.

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Principalii furnizori ai firmei sunt : S.C Cost S.A Targoviste ; S.C Industria Sarmei S.A Campia Turzii, S.C Laminorul S.A Braila, Combinatul Siderurgic Hunedoara, S.C Rulmentul S.A Suceava, S.C Carbochin S.A Suceava, S.C INT FOR S.A Galati, S.C SIDEX S.A Galati, S.C PETROTUB S.A Roman, S.C Rulmentul S.A Brasov, S.C ELECTRICA S.A Iasi, S.C Distrigaz S.A Iasi, S.C DAC S.A Pascani ; Principalii clienti ai firmai sunt : S.C SIDEX S.A Galati, S.C Atelierele Grivita S.A Bucuresti, S.C UNIF A.T S.R.L Iasi, S.C UCM S.A Resita, S.C UNIO S.A Satu-Mare, S.C UPETROM S.A Ploiesti, S.C BATS S.A Targu-Jiu ;

2. Componentele sistemului informational financiar- contabil si descrierea legaturilor

dintre ele
Principalele sisteme informationale ale societatii sunt: sistemul imobilizarilor corporale; 4

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

sistemul stocurilor de natura materiilor prime si materialelor; sistemul produselor finite; sistemul furnizorilor; sistemul clientilor; sistemul trezoreriei; sistemul personal-salarizare; sistemul decontarii cu diferite bugete; sistemul contabilitatii generale Acest sistem tine evidenta imobilizarile corporale (denumite si imobilizari materiale) care sunt

2.1 Sistemul imobilizarilor corporale bunuri tangibile ce au o structura materiala asupra carora intreprinderea are drept real de folosinta si de dispozitie. Imobilizarile corporale achizitionate de la furnizor (la data intrarii in intreprindere) se evidentiaza la valoarea de intrarea sau valoarea contabila. Tabel 1- Intrari si iesiri ale sistemului imobilizarilor corporale INTRARI - Factura fiscala - Aviz de insotire a marfii -Proces verbal de provizorie Sistemul imobilizarilor corporale IESIRI - Factura fiscala sau aviz de LISTE,SITUATII,RAPOARTE - Balanta mijloacelor fixe; insotire a marfii - Planul de amortizare

receptie - Proces verbal de casare

- Proces verbal de scoatere din -Situatia imobilizarilor corporale intrate in cursul anului -Proces verbal de punere in functiune functiune ; - Proces verbal de inventariere - Lista de inventariere - Registru inventar -Proces verbal de receptie finala - Nota de comanda - Lista mijloace fixe propuse pentru casare

Tabel.nr 2-Legatura dintre sistemul imobilizarilor corporale si celelalte sisteme


Stocuri
Imob. Corporale

Trezorerie

Sit.piese rezultate din casare

Personal salarizare Confirmare Lista de efectuare a platii retineri imputatii

Clienti factura fiscala aviz

Furnizori comanda furnizor comanda

Contab. generala plan amortizare lista inventar bal.mijloacelor fixe

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

ordin plata cec

de date angajati

de insotire reparatii a marfii contract de inchiriere comanda inchiriere curente capitale documente reparatii capitale (factura fiscala, marfii) documente cumparari de insotire a

Nc si fisa mijl.fix sit.mijl.fixe inchiriate registru inventar lista mijl.fixe propuse pt.casare aviz plan de conturi

2.2 Sistemul stocurilor de natura materiilor prime si materialelor Acest sistem evidentiaza ansamblul activelor circulante si reprezinta acele mijloace care, datorita naturii si destinatiei lor, nu pot ramane o perioada lunga de timp in unitate, de regula, doar intr-un circuit sau ciclu de fabricatie. Ele imbraca forma: stocurilor si a productiei in curs de executie destinate fie a fii vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie, fie a fi consumate la prima utilizare. Tabel 3- Intrari si iesiri aferente sistemului stocurilor Sistemul stocurilor de natura materiilor prime si materialelor INTRARI IESIRI LISTE,SITUATII,RAPOARTE - Bon de consum

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

- Factura fiscala sau aviz de - Proces verbal de casare a insotire a marfii - NRCD - Fisa limita de consum - Fisa de magazie - Plan productie - Fisa tehnologica - Referate aprovizionare - Raport lunar productie obiectelor de inventar - Aviz de expeditie - Nota de comanda

Balanta

analitica

cantitativ-

valorica dupa gestiune/cont cu rulaje in luna -Lista de inventariere - Fisa cantitativ-valorica - Lista intrari materiale in cursul lunii; - Lista iesiri materiale in cursul lunii - Lista iesiri materiale din gestiuni pe destinatii - Lista stocuri materiale lunare - Recapitulatie iesiri de valori materiale pe conturi corespondente si conturi de materiale

Tabel.nr 4-Legatura dintre sistemul stocurilor si celelalte sisteme


Produse finite bon de Stocuri de natura predare materiilor prime situatie si materialelor pv.realizarea productiei Trezorerie confirmare de efectuare a platii date facturi platite NRCDfactura Personal salarizare liste retineri imputatii date angajati Furnizori comanda furnizor documente insotire materiale Contab. generala plan de conturi NC

2.3 Sistemul produselor finite Acest sistem evidentiaza produsele finite care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii, putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor.

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Tabel nr.5- Intrari si iesiri aferente sistemului produselor finite INTRARI Nota de predare Fisa de magazie Sistemul produselor finite IESIRI - Factura fiscala sau aviz de LISTE,SITUATII,RAPOARTE - Balanta analitice cantitativinsotire a marfii - Lista de inventariere valorica realizarea - Bon de predare, transfer, - Lista de inventariere - Situatie privind restituire productiei Tabel.nr 6-Legatura dintre sistemul produselor finite si celelalte sisteme
Trezorerie Personal salarizare liste retineri imputatii date angajati Clienti Contabilitate generala NC Stocuri bon de predare situatie privind realizarea productiei

- Nota de comanda

Sist. Produselor finite

documente insotitoare plan de produselor finite conturi (factura fiscala,aviz de insotire a marfii) comanda client

2.4 Sistemul furnizorilor

Aprovizionarea cu materii prime, materiale, obiecte de inventar, diverse categorii de imobilizari etc.,incepe cu completarea unei cereri de aprovizionare de catre seful bazei de productie sau sefii punctelor de lucru. Aceasta se transmite directorului general spre aprobare, care stabileste daca exista fondurile necesare. Cererile aprobate merg apoi la compartimentul de aprovizionare - desfacere care face analiza ofertelor furnizorilor si in functie de acestea efectueaza comanda.

Tabel nr.7- Intrari si iesiri aferente sistemului furnizorilor

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Sistemul furnizorilor INTRARI - Contracte - Factura fiscala - Aviz de insotire a marfii - Ordin de plata - Cec de numerar - Efecte de comert de platit IESIRI - Fisa furnizorului - Situatie furnizori - Lista cu facturile primite de la furnizori - Lista incasari/plati pe trimestre - Lista datorii scadente

Tabel.nr8 -Legatura dintre sistemul furnizorilor si celelalte sisteme


Imob. Stocuri documente insotire materiale comanda furnizor Produse finite contracte factura fiscala aviz insotire marfii sit.reduce rilor acordate clientilor 2.4Sistemul clientilor de a Clienti Trezorerie Contab. generala corporale factura fiscala aviz de insotire a marfii comanda reparatii

Sist. furnizorilor

Acest sistem este caracterizat in principal prin urmatoarele functii: emiterea de facturi catre clienti, acordarea de discounturi si rabaturi pentru comenzi de valoare ridicata si stabilirea unor preturi la produsele vandute.

Tabel nr.9- Intrari si iesiri aferente sistemului clientilor

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Sistemul clientilor INTRARI - Comenzi - Factura fiscala - Aviz de insotire a marfii - Ordin de plata - Cec de numerar - Centralizator clienti Tabel.nr 10 -Legatura dintre sistemul clientilor si celelalte sisteme Sist. clientilor 2.5 Sistemul trezoreriei - Fisa clientilor - Situatia clientilor - Lista incasari/plati pe trimestre IESIRI

Operatiunile de incasari si plati in numerar se caracterizeaza printr-o mare diversitate si frecventa precum si printr-un puternic impact gestionar. S.C SCUDAS S.A utilizeaza banii prin casieriile proprii pentru:incasarea contravalorii unor produse livrate, a unor sume din conturi deschise la banca, a avansurilor de la clienti si pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal, a avansurilor spre decontare, a unor servicii catre furnizori, depunerea numerarului in conturile deschise la banca.Gama operatiunilor de incasari si plati efectuate prin casierie, prin utilizarea numerarului, este larga, dar este in interesul firmei ca din motive de securitate, de operativitate si chiar de asigurare a unei mai mari fluiditati a circulatiei banilor, sa se reduca volumul acestora la minimul necesar.

Tabel nr.11- Intrari si iesiri aferente sistemului trezoreriei

10

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Sistemul trezorerie INTRARI stat de salarii stat plata avans date facturi platite foaie de varsamant ordin de plata cec de numerar IESIRI - dispozitie de plata catre casierie

Tabel.nr12-Legatura dintre sistemul trezorerie si celelalte sisteme


Imob. corporale Stocuri Produse finite Furnizori Contab. generala

Sist. trezoreriei 2.6 Sistemul personal-salarizare Sistemul informational personal- salarizare urmareste evidenta drepturilor salariale, a indemnizatiilor, concediilor medicale, concediilor de odihna, primelor si a altor drepturi de personal cuvenite salariatilor si a retinerilor din salariu sub forma contributiilor.

Tabel nr.13- Intrari si iesiri aferente sistemului personal-salarizare

11

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

INTRARI - Nomenclator al angajatilor - Decizie imputatie - Foaie colectiva de prezenta si fisa postului - Ordin de deplasare (delegatie) transfer - Decizii avansare in functii

Sistemul personal-salarizare IESIRI -Centralizator stat de plata salarii - Situatii privind personalul - Stat de functii - Fise fiscale individuale - Evidenta concediilor medicale

- Contract individual de munca - Lista de avans chenzinal

- Decizii concedieri si decizii - Fluturasi

Tabel.nr 14-Legatura dintre sistemul personal-salarizare si celelalte sisteme


Imob. Stocuri date angajati Produse finite date angajati Trezorerie stat salarii stat plata avans foaie de varsamant dispozitie de plata Personal Contab. Clienti rapoarte pv.vanzarile pe agenti de vanzare corporale date angajati salarizare generala nomenclator NC angajati foaie colectiva de prezenta decizie de imputatii conttract individual de munca si fisa postului fise fiscale stat de plata stat plata avans fluturasi

Sist.perso nal salarizare

2.7Sistemul decontarii cu diferite bugete

In cadrul acestui sistem se cuprind impozitul pe profit, taxa pe valoare adaugata, impozitul pe salarii, fondurile speciale si alte impozite taxe si varsaminte asimilate. La bugetul asigurarilor sociale de stat se varsa contributia la asigurarile sociale de stat si contributia la fondul de somaj. La bugetul asigurarilor sociale de sanatate se varsa contributia la asigurarile sociale de sanatate a salariatilor si a unitatii.La nivelul acestui sistem se evidentiaza urmatoarele activitati: calculul obligatiilor fiscale, inregistrarea acestora in contabilitate, regularizarea unor diferente care pot aparea In relatia cu aceste bugete. 12

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Tabel nr.15- Intrari si iesiri aferente sistemului decontarii cu diferite bugete Sistemul decontarii cu diferite bugete IESIRI - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat - Declaratie privind impozitul pe profit - Cerere de rambursare a TVA - Declaratie de impunere

INTRARI Stat de salarii Jurnal de vanzari Jurnal de cumparari

Tabel.nr 16-Legatura dintre sistemul decontarilor cu diferite bugete si celelalte sisteme


Personal Contab. generala jurnal de vanzari jurnal de cumparari declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat declaratie privind impozitul pe profit cerere de rambusare a TVA declaratie de impunere salarizare stat de salarii

Sist.decontarilor cu diferite bugete

2.8 Sistemul de productie


Tabel nr.17- Intrari si iesiri aferente sistemului de productie

13

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Sistemul de productie INTRARI Rezultate punctaj IESIRI raport lunar productie plan productie fisa tehnologica

Tabel.nr 18-Legatura dintre sistemul de productie si celelalte sisteme Sist. de productie


Imob.corporale situatie pv.starea functionare mijl.fixe Stocuri raport lunar productie de plan productie a fisa tehnologica rezultate punctaj

2.9 Sistemul contabilitatii generale

Activitatile proceselor sistemului contabilitatii generale sunt urmatoarele: preluarea in conturile din Cartea Mare a totalurilor din fisierele celorlalte aplicatii contabile, efectuarea unor inregistrari contabile in jurnale, obtinerea Balantei de verificare, situatia conturilor din Cartea Mare si rapoartele financiar-contabile ale perioadei.

Tabel nr.19- Intrari si iesiri aferente sistemului contabilitatii generale

14

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

INTRARI - Documente de plata

Sistemul contabilitatii generale IESIRI - Balanta de verificare - Balanta centralizatoare - Registrul Jurnal - Jurnalul vanzarilor - Jurnalul cumpararilor
- Carte mare(sah)

- Note contabile Tabel.nr 20-Legatura dintre sistemul contabilitatii generale si celelalte sisteme
Imob Stocuri NC Balanta analitica cantitativ-valorica dupa gestiune/cont cu rulaje in luna; Lista de inventariere; Fisa cantitativvalorica; Lista intrari materiale in cursul lunii; Lista iesiri materiale in cursul lunii; Lista iesiri materiale din gestiuni pe destinatii; Lista stocuri materiale lunare; Recapitulatie iesiri de valori materiale pe conturi corespondente si conturi de materiale; Personal salarizare Furnizori Clienti corporale NC Balanta mijloacelor fixe; Planul de amortizare; Situatia imobilizarilor corporale intrate in cursul anului; Lista de inventariere Registru inventar Lista mijloace fixe propuse pentru casare

Sist. Contab. generale

NCCentrali zator state plata salarii; Evidenta concediilor medicale Fluturase

NC Fisa furnizorului Situatie furnizori Lista cu facturile primite de la furnizori; Lista incasari/plati pe trimestre

NC Fisa clientilor Situatia clientilor Lista incasari/plati trimestre pe

4. Descrierea documentelor/datelor de intrare pentru fiecare componenta a


sistemului informational financiar contabil

15

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

I Sistemul imobilizarilor corporale Sistemul imobilizarilor corporale 1.Proces verbal de receptie


Graficul intocmirii documentelor

Sursa datelor

2.

Nota

comanda

3.Proces verbal punere functiune 4.Factura fiscala

-se intocmeste in momentul in care receptionam o noua imobilizare de in momentul in care se doreste a se achizitiona o noua imobilizare -in momentul de in care dam in in functiune un mijloc fix

-factura fiscala -aviz insotire marfii

Responsabilitati pv.intocmirea documentelor - comisia de receptie

de a

Responsabilitati pv.verifcarea documentelor -controlul financiar de gestiune

Arhivarea documentelor - se arhiveaza la biroul contabilitate

-situatie privind imobilizarile corporale

-biroul aprovizionare

-directorul general

-se arhiveaza la biroul aprovizionare

-Proces verbal receptie

-gestionarul de

5.Aviz insotire marfii

-in momentul in care se livram imobiliari catre clienti -momentul de predare pana la sf.lunii de -in in a momentul in care se livram imobiliari catre clienti fara factura

- Nota de compartimentul comanda desfacere

-controlul inanciar gestiune -comisia receptie -controlul financiar gestiune

-se arhiveaza la de de gestionar

de

-nota de -compartimentul comanda desfacere

controlul financiar de gestiune

Circuitul documentelor: -Proces verbal de receptie

Se intocmeste in 2 exemplare care circula astfel: un exemplar la comisia de receptie pentru a fi semnat de catre aceasta si apoi acest document este transmis la sectia de productie pentru a fi receptionat, iar un alt exemplar este dus la biroul contabilitate pentru inregistrarea in cotabilitate a imobilizarilor receptionate,unde se si arhiveaza. 16

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

-Factura fiscala Este un alt document de intrare in sistemul informational al imobilizarilor corporale si are urmatorul circiut in cadrul unitatii: in momentul in crae factura fiscala soseste la unitate, aceasta este vizata de directorul general pentru controlul financiar preventiv. Este dusa la gestionar(exemplarul albastru) pentru a inregistra imobilizarea achizitionata, iar pe baza acesteia se face receptia imobilizarii(mijlocului fix),intocmindu-se Procesul verbal de receptie. Apoi circula la biroul aprovizionare pentru a verifica daca elementele de pe factura primite de la furnizor corespund cu ceea ce s-a cerut in nota de comanda si daca nu se constata nici o diferenta factura este dusa la sectia de producite.Dupa ce s-a facut receptia, exemplarul este dus la biroul contabilitate pentru a se inregistra, unde se si arhiveaza. Nota de comanda Biroul aprovizionare intocmeste o nota de comanda intr-un exemplar pentru una sau mai multe imobilizari corporale, care circula la directorul general pentru aprobare si apoi la furnizor 2
Sistemul stocurilor de natura materiilor prime si materialelor

Sistemul imobilizarilor corporale 1.NRCD

Graficul intocmirii documentelor

-se intocmeste in momentul in care se receptioneaza stocurile si se preda pana la sfarsitul lunii

Sursa datelor Responsabilitati pv.intocmirea documentelor -factura - gestionarul cu fiscala stocurile -aviz de insotire a marfii

Responsabilitati pv.verifcarea documentelor -controlul financiar de gestiune

Arhivarea documentelor - se arhiveaza la biroul contabilitate

17

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

2.Fisa limita -in momentul de consum in care se doreste cunoasterea inca de la inceputul lucrarii a cantitatii de materii prime si materiale care urmeaza sa fie consumate in procesul de productie -se preda pana la lansarea produsului in fabricatie 3.Fisa de -cand se da un evidenta a obiect de obiectelor de inventar in inventar in folosinta folosinta 4.Fisa de -se magazie intocmesteste in momentul intrarii sau iesirii de stocuri si se preda pana la sfarsitul lunii Circuitul documentelor

-nota de -compatimentul comanda tehnic -programul de productie -consumurile normate

-controlul financiar gestiune

-se arhiveaza la de gestiune

-bon consum

de -gestionarul

-controlul financiar gestiune

-se arhiveaza la de gestiune

-NRCD -bon consum

-gestionar de

-controlul financiar gestiune

-se arhiveaza la de locurile de depozitare a materiilor prime si materialelor

- Nota de receptie si constatare diferente Se intocmeste in 3 exemplare care circula astfel: la gestiunea de stocuri pentru incarcarea in gestiune a bunurilor receptionate, apoi este dusa la biroul contabilitate pentru intocmirea formelor privind lichidarea diferentelor constatate si pentru inregistrarea in contabilitea sintetica si analitica. Materia prima soseste de la furnizor insotita de factura fiscala sau aviz de insotire a marfii. Comisia de receptie verifica daca ceea ce a fost achizitionat corespunde sub aspect cantitativ si calitativ , cu datele de pe factura, si apoi se intocmeste nota de receptie si constatare diferente in doua exemplare: unul ramane la locul de depozitare , iar celalalt exemplar insoteste factura la biroul contabilitate, pentru intocmirea formelor privind lichidarea diferentelor constatate si pentru inregistrarea in contabilitea 18

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

sintetica si analitica. In cazul in care apar diferente nota de intrare receptie se intocmeste in 3 exemplare,care au acelasi circuit ca cel descris anterior. -Fisa limita de consum Este folosita pentru stabilirea cantitatilor limita dintr-un material sau mai multe materiale necesare executarii de produse, se intocmeste in 2 exemplare la inceputul lunii sau lansarii produsului de catre compartimentul tehnic.Circula mai intai la magazia de materiale, pentru inscierea cantitatilor eliberate, semnandu-se de cel care primeste materialele si apoi este dusa la biroul contabilitate(ambele exemplare:primul exemplar se utilizeaza pentru scaderea din gestiune, iar al doilea pentru inregistrarea in contabilitatea costurilor) 3. Sistemul produselor finite

Sistemul produselor finite 1.Bon de predare

Sursa datelor Responsabilitati pv.intocmirea documentelor -se intocmeste - programul -sectia de in momentul de productie productie in care se predau de la sectia de productie la depozit 2.Fisa de -se -bon de -gestionar intocmesteste predare magazia in momentul -factura intrarii sau iesirii de produse finite si se preda pana la sfarsitul lunii Circuitul documentelor -Bon de predare

Graficul intocmirii documentelor

Responsabilitati pv.verifcarea documentelor -controlul financiar de gestiune

Arhivarea documentelor -se arhiveaza la locurile de depozitare a produselor finite

-controlul financiar gestiune

-se arhiveaza la de locurile de depozitare a produselor finite

Rezultatul material al activitatilor economice cu caracter productiv se concretizeaza in produse finite. La obtinerea de produse finite se intocmeste Bonul de predare, transfer, restituire. Acesta serveste ca document de predare la magazie, a produselor finite, document justificativ de incarcare in gestiune. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura predarii la magazie a produselor de catre baza de productie.Circula: la magazia de produse finite, semnandu-se de predare de catre 19

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

sectia de productie si de primire in gestiune de catre gestionar (ambele exemplare) si compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea inregistrarilor (ex.1 Se arhiveaza: la compartimentul financiar-contabil (ex.1) si la compartimentul tehnic (ex.2). 4. Sistemul furnizorilor

la

Sistemul furnizorilor

Graficul intocmirii documentelor

Sursa datelor programul de productie

1.Nota de -se intocmeste comanda????? in momentul in care clientul doreste sa achizitioneze diverse bunuri de la furnizori 2.Documente -se de plata intocmesteste in momentul intrarii sau iesirii de produse finite si se preda pana la sfarsitul lunii 3.Factura -se intocmeste fiscala atunci cand vindem bunuri clientilor -se preda pana la sfarsitul lunii 4.Aviz de -se intocmeste insotire a in momentul marfii in care nu exista factura - se preda clientului in termen de 3 zile 5. Sistemul clientilor

Responsabilitati pv.intocmirea documentelor -sectia de productie

Responsabilitati pv.verifcarea documentelor -controlul financiar de gestiune

Arhivarea documentelor -se arhiveaza la locurile de depozitare a produselor finite

-bon de -gestionar predare -factura

-controlul financiar gestiune

-se arhiveaza la de locurile de depozitare a produselor finite

-Nota de -compartimentul comanda desfacere

- Nota de -compartimentul comanda de desfacere

20

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Sistemul clientilor

Graficul intocmirii documentelor

Sursa datelor -lista datorii scadente

3.Ordin de plata -se intocmeste in momentul in care dorim sa achitam un furnizor 4.Cec de -se numerar intocmeste in momentul in care dorim sa ridicam bani din contul de disponibil 5.Centralizator clienti 6.

Responsabilitati pv.intocmirea documentelor -contabilul

Responsabilitati pv.verifcarea documentelor

Arhivarea documentelor

- situatie -contabil sold cont disponibil

Sistemul personal-salarizare Sursa datelor Responsabilitati pv.intocmirea documentelor -in momentul -contractul -compatimentul angajarii de individual de personal nou personal munca -se -semnatura -compartimentul de intocmeste personalului personal zilnic si la sfarsitul lunii se centralizeaza pentru a fi utilizate in statul de salarii -se preda pana la sfarsitul lunii -in mometul de in care se angajeaza o noua persona in unitate
Graficul intocmirii documentelor

Sistemul personalsalarizare 1.Nomenclator al angajatilor 2.Foaie colectiva prezenta

Responsabilitati Arhivarea pv.verifcarea documentelor documentelor -contrololul financiar de gestiune

3.Contract individual munca

21

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

4.Ordin deplasare

de -se intocmeste in momentul in care o personan delegata efectueaza deplasarea

-persona delegata efectueze deplasarea sa

-casieria

-se arhiveaza la biroul contabilitate

Circuitul documentelor Ordin de deplasare (delegatie) este un document justificativ care serveste ca dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea, ca document pentru decontarea de catre titular a cheltuielilor efectuate in deplasare si ca document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de catre titularul de avans.Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare de catre persoana care urmeaza sa efectueze deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale in numerar. Acest document circula: la persoana din cadrul unitatii, imputernicita sa dispuna deplasarea, pentru semnarea dispozitiei; la persoana care efectueaza deplasarea; la persoanele autorizate de la firma la care se efectueaza deplasarea pentru confirmarea momentului sosirii si cel al plecarii delegatului; la biroul contabilitate, pentru verificarea decontului, pe baza documentelor justificative anexate la acesta, de catre titular, la intoarcerea din deplasare sau cu ocazia procurarii materialelor, pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit; la conducatorul unitatii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.

7 . Sistemul trezoreriei Sistemul trezoreriei


Graficul intocmirii documentelor

Sursa datelor

Responsabilitati pv.intocmirea documentelor

Responsabilitati pv.verifcarea documentelor

Arhivarea documentelor

22

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

1.Foaie de -se varsamant intocmeste in momentul in care se depun sume in contul de disponibil 2.Ordin de -se intocmeste in plata momentul in care se plateste un furnizor 3.Cec de -se intocmeste in numerar momentul in care se doreste ridicarea de sume din contul de disponibil

-soldul -contabil contului de disponibil

-controlul financiar gestiune

de

factura -contabil fiscala

-soldul -contabil contului de disponibil

23

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

5. Interfata contabilitate-financiar-contabilitate de gestiune 5.1 Gestiunea interna si contabilitatea stocurilor Stocurile reprezinta cantitatile fizice de materii prime,materiale,consumabile,materiale auxiliare,produse, necesare fiecarui stadiu al ciclului de exploatare (aprovizionare, productie, desfacere) pentru a asigura desfasurarea continua si ritmica a activitatii de expoatare. Metoda practicata de unitate pentru evaluarea stocurilor este reprezentata de FIFO ( metoda primei intrari- primei iesiri).De asemenea, aceasta metoda de evaluarea a stocurilor trebuie sa fie aceeasi in tot cursul exercitiului financiar, precum si de la un exercitiu la altul.In cazuri justificate si in conditiilre prevazute de lege, unitatea patrimoniala poate schimba metoda de evaluare , facand in acest sens mentiuni in anexa la bilant, pentru a prezenta consecintele asupra situatiei patrimoniale si financiare, precum si asupra rezultatelor exercitiului. Potrivit metodei FIFO, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de producite al lotului urmator in ordine cronologica. Pentru exemplificarea utilizarii acestei metode avem in vedere datele din tabelul nr. Oteluri si carburanti- 302.2. Aceasta metoda de evaluare a stocurilor a fost aleasa de unitate pentru ca este usor de aplicat iar stocurile finale sunt evaluate la valorile cele mai recente si sunt mai apropiate de realitatea economica. Pe langa aceste importante avantaje , metoda FIFO are si dezavantaje, dintre care putem aminti in special pe cele care afecteaza rezultatele: iesirile din stoc sunt subevaluate in perioada de inflatie, ceea ce conduce la o minimizare a cheltuielilor si o supraevaluare a rezultatului.In acelasi timp poate sa apara si situatia inversa , in sensul ca iesirile din stoc sunt supraevaluate intr-o perioada de scadere a preturilor , ceea ce inseamna ca aceste costuri se coreleaza mai tarziu cu variatiile de pret. Ca si categorie de stoc analizata avem

24

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Alte metode utilizate pentru evaluarea stocurilor sunt: metoda costului standard sau prestabilit si metoda costului mediu ponderat (CMP). a) Metoda costului standard sau prestabilit Costurile standard, folosite pentru inregistrarea in contabilitate a bunurilor de natura stocurilor, trebuie sa fie actuializate periodic, de regula cel putin o data pe an, in functie de evolutia preturilor si de alti factori conjuncturali.In cazul in care, evaluarea bunurilor se face la costurile standard , diferentele stabilite intre preturile de inregistrare si costul de achizitie se inregistreaza distinct in contabilitate. Scopul acestei metode este de a obtine simplu si rapid o evaluare in timp real a iesirilor din stocuri. Costul prestabilit, utilizat in acest caz este fix pentru perioada de gestiune in curs. De asemenea, el este determinat integrand ,in acelasi timp rezultatele anterioare, dar si obictivele pe care le fixeaza unitatea patrimoniala in perspectiva. Printre avantajele metodei costurilor standard (prestabilite) mentionam si pe acelea ca valoarea stocurilor la sfarsitul perioadei de gestiune va fi cunoscuta foarte repede, costurile sunt cunoscute pe durata unui exercitiu, costurile servesc atat la inregistrarea iesirilor cat si a intrarilor in stoc, ceea ce simplica calculatia si reduce volumul de munca. Dezavantajele acestei metode se refera la aceea ca aceste costuri nu sunt reale, iar la sfarsitul exercitiului trebuie sa se realizeze o apropiere intre rezultatele analitice si cele ale contabilitatii financiare cu scopul de a corecta diferentele ce apar in evaluarea costurilor. b) Metoda costului mediu ponderat (CMP) Costul mediu ponderat se calculeaza fie dupa fiecare intrare, fie lunar, ca raport intre valoarea totala a stocului initial(Si) plus valoarea intrarilor(I) si cantitatea existenta in stocul initial(Sti) plus cantitatile(Q) intrate conform relatiei: CMUPt = Si+ I / Sti+ Q Aceasta metoda poate fi aplicata in doua variante: ) Metoda costului mediu unitar ponderat calculat la sfarsitul perioadei (CMUPt); ) Metoda costului mediu unitar ponderat calculat dupa fiecare intrare in stoc (CMUPui); ) Metoda costului mediu unitar ponderat calculat la sfarsitul perioadei (CMUPt sau metoda costului mediu unitar ponderat global sau total) presupune o singura evaluare a stocurilor la sfarsitul perioadei de gestiune conform relatiei: CMUPt = Si+ I / Sti+ Q In cursul perioadei de gestiune se inregistreaza cantitativ si valoric, doar intrarile, in timp ce iesirile din stoc se inregistreaza numai cantitativ. Tabel.nr 22- Evaluarea stocurilor prin metoda CMUPt 25

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Nr crt 1 2 3 4 5 6

Data 01.05 10.05 17.05 19.05 27.05 -

Explicatii Si intrare intrare intrare intrare TOTAL

Q 580 180 318 118 115 1311

Cu 11,24 12,48 11,04 13,05 11,11 -

Valoare 6519,2 2246,4 3510,72 1539,9 1277,92 15094,14

Data 03.05 15.05 24.05 29.05 31.05 -

Explicatii iesire iesire Iesire iesire Sf TOTAL

Q 412 204 530 100 65 1311

Cu 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 -

Valoare 4743,52 2348,73 6102,1 1151,34 748,37 15094,14

CMUPt = 15094,14/1311=11,51 Aceasta varianta are avantajul de a nivel avariatiile de cost (pret) in cazul fluctuatiilor de curs si de a simplifica calculele de evaluare a stocurilor. Dar, spre deosebire de metoda FIFO pe care o practica unitatea metoda Costului mediu unitar global nu permite evaluarea fiecarei iesiri din stoc, ci numai evaluarea lor globala la sfarsitul perioadei de gestiune, ceea ce este in contradictie cu principiul de baza al inventarului permanent (posibilitatea de a determina in orice moment valoarea stocului final), iar valoarea stocurilor finale va fi minimizata in perioada de crestere a preturilor si supraevaluata in perioada de reducere a preturilor. ) Metoda costului mediu unitar ponderat calculat dupa fiecare intrare in stoc (CMUPui) permite evaluarea iesirilor in functie de receptionarea unui nou lot conforma relatiei: CMUPt = Si+ Iui / Sti+ Qiui Avantajele acestei metode ar fi ca valarea stocului si a iesirilor din stoc sunt cunoscute in permanenta ,iar valoarea iesirilor calculate astfel sunt mai apropiate realitatii economice din acel moment.

Tabel.nr 23- Evaluarea stocurilor prin metoda CMUPui


Nr crt

Data

Explicatii

Q 01.05 Si 580

INTRARI Cu Val 11,24 6519,2

Q -

IESIRI Cu Val -

STOCURI Cu Val 26

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

2 3 4 5 6 7 8 9

03.05 10.05 15.05 17.05 19.05 24.05 27.05 29.05

Iesire Intrare Iesire Intrare Intrare Iesire Intrare Iesire

180 318 118 115 -

12,48 11,04 13,05 11,11 -

2246,4 3510,72 1539,9 1277,65

412 204 530 100

11,24 11,88 11,65 11,27

4630,88 2423,78 6178,63 1127,79

168 348 144 462 580 50 165 65

11,24 11,88 11,88 11,30 11,65 11,65 11,27 11,27

1888,32 4134,69 1710,90 5221,62 6761,52 5082,89 1860,86 733,06

Dupa intrarea din 10.05.2005 CMUP1=1888,32+2246,4 / 348 =11,88 lei Dupa intrarea din 17.05.2005 CMUP2= 1710,9 + 3510,72/ 462 = 11,30 lei Dupa intrarea din 19.05.2005 CMUP3 = 5221,62 + 1539,9 / 580 =11,65 lei Dupa intrarea din 27.05.2005 CMUP4= 582,89 + 1277,97 /165 = 11,27 lei

Contabilitate analitica a stocurilor se organizeaza dupa metoda cantitativ valorica (pe fise de cont analitic) si consta in tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri in cadrul fiecarei gestiuni, iar in contabilitate a celei cantitativ-valorice. Contabilitatea stocurilor se desfasoara pe gestiuni, iar in cadrul acestora pe categorii de bunuri.Exista 5 gestiuni in cadrul unitatii : gestiunea 21000 Prelucrari mecanice, gestiunea 220000 27

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Prelucrari mecanice, gestiunea 230000 Sectoare calde, acoperiri metalice,gestiunea 24000 Scularie, gestiunea 260000 Debitare. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate in Fisele de magazie si cele din Fisele de cont analitic. Evidenta cantitativa a bunurilor se tine la gestiune cu ajutorul fiselor de magazie care se aranjeaza in ordinea fiselor de cont analitic din contabilitate.In fisele de magazie inregistrarile se fac zilnic de catre gestionar , pe baza documentelor de intrare si iesire a bunurilor materiale(factura fiscal, aviz de insotire a marfii). Dupa inregistrare, documentele respective se predau la contabilitate pe baza de Borderou .In contabilitate, documentele primite se inregistreaza in fisele de cont analitic pentru valori materiale si se stabilesc stocurile si soldurile, dupa ce in prealabil s-a verificat modul de emitere si completare a documentelor privind miscarea bunurilor.Pe baza acelorasi documente se intocmesc Situatiile centralizatoare privind intrarile si iesirile de bunuri pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica. Controlul inregistrarilor din contabilitatea analitica si cea sintetica a bunurilor materiale se asigura lunar cu ajutorul Balantei analitice a valrilor materiale intocmita separat pentru fiecare cont de stocuri. In vederea intocmirii balantelor analitice a valorilor materiale este necesr ca, lunar, sa se efectueze controlul asupra concordantei stocurilor scriptice din fisele de magazie cu cele din fisele de cont analitic pentru valori materiale. In cazul utilizarii echipamentelor informatice pentru prelucrarea datelor se mai foloseste Jurnalul pentru operatii diverse, o combinare si cu metoda operativ contabila . Metoda cantitativ-valorica prezinta avantajul ca poate furniza in orice moment date cu privire la existenta si miscarea bunurilor materiale, in schimb nencesita un volum mare de munca dooarece inregistrarea miscarilor cantitative de bunuri se face atat in fisele de magazie cat si in fisele de conturi analitice de la contabilitatea stocurilor.

5.2 Afectarea si repartizarea cheltuielilor de productie in abordarea lor analitica


Unitatea executa 2 produse finite: cutit (produs A) si Universal cu 3 Bac (produs B).Cheltuielile aferente sunt prezentate in tabelul urmator: Nr crt 1 Denumirea cheltuielilor Ch.cu materialele Produs A 303,3 Produs B 484,62 CIFU 63,2 CGS 59 CGA 48,08 Total cheltuieli 958,2 28

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

2 3 4 5 6 7 8 9

Ch.cu mat de natura ob de inventar Ch.cu energia Ch.cu salariile CAS CASS CFS Ch.cu amortizarea imob.
TOTAL CHELTUIELI

289,66 63,72 20,27 8,7 685,65

1080,22 237,64 75,61 32,4 1910,49

22 47,8 39 172

12,5 75 70 15,4 4,9 2,1 43 281,9

24 64 94,6 20,81 6,62 2,83 41,1 302,04

58,5 186,8 1534,48 337,48 107 46,03 123,1 3076,38

Din procesul de productie se obtin 50 bucati produs A si 2 bucati produs B. Costul de productie prestabilit pentru A=14,46 lei Pentru B =1021,09 lei Repartizarea cheltuielilor indirecte se face prin procedeul suplimentarii, varianta coeficientilor multipli, obtinandu-se urmatoarele baze de repartizare: - CIFU-nr ore masina A = 24,8 ore -B = 142,62 ore - CGS salarii directe aferente produselor A si B; - CGA costul de productie al lui A si B;

Tabel nr.24 Repartizare CIFU Nr crt 1 2 3 Purtatori de costuri A B TOTAL Ks 24,8 142,62 167,42 Br 1,027 1,027 Ch.indirecte 25,46 146,54 172

Ks = 172/167,42= 1,027 Tabel nr.25 Repartizare CGS Nr crt 1 2 Purtatori de costuri A B Ks Br Ch.indirecte 57,93 223,97 29

289,66 0,2 1080,22 0,2

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

TOTAL

1369,88 -

281,9

Ks= 281,9 / 1369,88 =0,2 Tabel nr 26 -Fisa produsului A Nr Articole de crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 calculatie Materiale Salarii Contributii TOTAL Ch.directe CIFU CGS TOTAL Ch.comune TOTAL Cost productie CGA Cost complet Cheltuieli 303,3 289,66 63,72 656,68 25,46 57,93 83,39 740,07 76,22 816,29 Q=50 Costuri unitare 6,06 5,79 1,27 13,13 0,50 1,15 1,66 14,80 1,52 16,32

Tabel nr 27 -Fisa produsului B Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Articole de calculatie Materiale Salarii Contributii TOTAL Ch.directe CIFU CGS TOTAL Ch.comune TOTAL Cost productie CGA Cost complet Cheltuieli (lei) 484,62 1080,22 237,64 1802,48 146,54 223,97 370,51 2172,99 225,82 2398,81

Q=2 Costuri unitare 242,31 540,11 118,82 901,24 73,27 111,98 185,25 186,49 112,91 1199,40

Tabel nr. 28 Repartizare CGA Nr crt 1 2 3 Purtatori de costuri A B TOTAL Br Ks Ch.indirecte 76,22 225,82 302,04 30

740,07 0,103 2172,99 0,103 2913,06 -

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Ks= 302,04 / 2913,06 = 0,103

31

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Contabilitate financiara 1.Colectarea cheltuielilor -inregistrat consumul de materiale, conform centralizatoarelor bonurilor de consum 602=302 958,2

Contabilitate de gestiune

%=901 921.A 921.B 923.CIFU 923.CGS 924

958,2 303,3 484,62 63,2 59 48,08

- inregistrat darea in folosinta a obiectelor de inventar 603=303 58,5 %=901 923.CIFU 923.CGS 924 - inregistrat ,valoarea consumurilor de energie %=401 605 4426 222,29 186,8 35,49 % = 901 923.CIFU 923.CGS 924 - inregistrat fondul de salarii 641=421 1534,48 %=901 921.A 921.B 923.CIFU 924 1534,58 289,66 1080,22 70 94,6 186,8 147,8 75 64 58,5 22 12,5 24

- inregistrat contributia unitatii la asigurarile 449,91 93,29 356,633

32

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

5. Inchiderea conturilor

901.A=931.A 723 901.B = 903.B 2042,18 903.A=901.A 93,29 903.B =901.B 356,63

33

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

6. Descrierea rapoartelor/iesirilor fiecarei componente a sistemului informational financiarcontabil In cadrul S.C SCUDAS S.A Pascani, rapoartele iesite din diferite sisteme informationale financiarcontabile, care sunt obtinute ca rezultat al prelucrarii automate a datelor prin tehnica de calcul si sunt utilizate ca documente pasive pentru a fi citite sau vizualizate. I. Raportele specifice sistemului informational de evidenta a stocurilor:

- Balanta analitica cantitativ-valorica dupa gestiune/cont cu rulaje in luna; - Lista de inventariere; - Fisa cantitativ-valorica; - Lista intrari materiale in cursul lunii; - Lista iesiri materiale in cursul lunii; - Lista iesiri materiale din gestiuni pe destinatii; - Lista stocuri materiale lunare; - Recapitulatie iesiri de valori materiale pe conturi corespondente si conturi de materiale; II. Rapoartele specifice sistemului de evidenta a imobilizarilor corporale:

- Balanta mijloacelor fixe; - Planul de amortizare; - Situatia imobilizarilor corporale intrate in cursul anului; - Lista de inventariere; - Registru inventar; - Lista mijloace fixe propuse pentru casare Alte documente de iesire in cadrul sistemului informational al imobilizarilor corporale: fisa mijlocului fix sursa datelor pentru intocmire : factura fiscala si procesul verbal de receptie; scopul intocmirii : acest document este un loc de stocare a informatiilor privind mijloacele fixe existente in unitate care contin date referitoare la numarul de inventar al mijlocului fix, valoarea de inventar si cota de amortizare; Registrul numerelor de inventar sursa datelor pentru intocmire: Procesul verbal de receptie; scopul intocmirii: asigurarea controlului existentei mijloacelor fixe(prin acest registru se atribuie fiecarui mijloc fix un jumar de inventar la data intrarii in unitate); 34

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR UNIVERSITATEA AL.I.CUZA

Bon de miscare a mijloacelor fixe Proces verbal de scoatere din functiune:circula la conducere pentru aprobarea scoaterii din functiune, la sectia de productie pentru descarcarea din gestiune si la depozit pentru semnarea de catre gestionar. III. Raportele specifice sistemului informational personal-salarizare: - Centralizator state plata salarii; - Evidenta concediilor medicale; - Fluturase; IV. Raportele specifice sistemului informational de evidenta a clientilor - Fisa clientilor - Situatia clientilor - Lista incasari/plati pe trimestre V. Raportele specifice sistemului informational de evidenta a furnizorilor - Fisa furnizorului; - Situatie furnizori; - Lista cu facturile primite de la furnizori; - Lista incasari/plati pe trimestre VI. Raportele specifice sistemului informational de evidenta a contabilitatii generale: Lista iesirilor de produse finite lunare Raportele specifice sistemului informational de evidenta a contabilitatii generale:

VII.

- Balanta de verificare; - Balanta centralizatoare; - Registrul Jurnal; - Jurnalul vanzarilor; - Jurnalul cumpararilor; - Carte mare(sah);

35

S-ar putea să vă placă și