Sunteți pe pagina 1din 4

PROBLEME

Page 1 of 4

PROBLEME

1. Se consideră o distribuţie în care

este minimă:

1. Se consider ă o distribu ţ ie în care este minim ă : ? Care

?

Se consider ă o distribu ţ ie în care este minim ă : ? Care dintre

Care dintre următoarele varianţe

2. Pentru o firmă de asigurări se cunosc următoarele date privind profitul(exprimat în procente

din cifra de afaceri) realizat de-a lungul unui an fiscal de filialele sale:

Profit(% din CA) Număr de filiale sub 4 4 – 8 8 -12 12 –
Profit(% din CA)
Număr de filiale
sub 4
4 – 8
8 -12
12 – 16
peste 16
30
20
5
15
10

Se cere:

a. să se reprezinte grafic distribuţia şi să se calculeze valoarea medie;

b. să se determine Mo, Me, Q 1 şi Q 3 şi să se interpreteze rezultatele obţinute;

c. să se caracterizeze asimetria şi gradul de omogenitate al distribuţiei.

3. Pentru verificarea însuşirii noului Cod Rutier de către conducătorii auto s-a realizat o cercetare statistică pe un eşantion de 200 de şoferi din Bucureşti. Aceştia au fost rugaţi să completeze un chestionar cu întrebări de legislaţie rutieră, punctajele obţinute fiind de la 10 la 26. Rezultatele se prezintă astfel:

Punctaj Vîrsta 18 – 25 25 – 32 32 – 39 39 - 46 Total
Punctaj
Vîrsta
18 – 25
25 – 32
32 – 39
39 - 46
Total
10 – 14
-
14 – 18
-
18 – 22
22 – 26
Total
5
10
15
5
5
30
60
100
10
10
10
20
50
10
10
-
15
35
25
25
45
105
200

Să se aprecieze în ce măsură variaţia punctajelor se poate pune pe seama variaţiei

vîrstei.

4. Pentru 200 de salariaţi ai unei societăţi comerciale fondul de salarizare a fost, într-o lună, de 1.150 milioane lei. Ştiind că cei mai mulţi dintre salariaţi au avut un salariu mediu net de 1820

mii lei, iar coeficientul de asimetrie al repartiţiei a fost de 0,35 să se calculeze coeficientul de

variaţie.

5. Se dau datele referitoare la repartiţia salariaţilor unei societăţi comerciale după vechimea în muncă:

http://www.hertz.ase.ro/html/dan.htm

29.01.2008

PROBLEME

Page 2 of 4

 

Peste 30

3

TOTAL

50

a) Să se reprezinte grafic repartiţia şi să se calculeze vechimea medie a unui salariat din cadrul acestei societăţi comerciale.

b) Să se caracterizeze omogenitatea şi gradul de asimetrie al repartiţiei.

 

c) Să se calculeze Q 1 şi Q 3 şi să se interpreteze rezultatele obţinute.

6. Se cunosc următoarele date, privind evoluţia numărului de elevi dintr-o unitate de învăţământ:

 

Ani

1995 1996 1997 1998 - 5 6 10
1995
1996
1997
1998
-
5
6
10

1999

8

Ritm de modificare a nr. de elevi faţă de anul precedent (%)

Ştiind că valoarea absolută a unui procent din ritmul de modificare al numărului de elevi din anul 1996 faţă de 1995 a fost de 15 persoane, se cere:

a) Să se reconstituie seria de valori absolute privind numărul de elevi din unitate, în perioada analizată.

b) Să se reprezinte grafic evoluţia numărului de elevi din unitatea de învăţământ analizată, în perioada 1995-1999.

c) Să se calculeze indicatorii absoluţi, relativi şi medii şi să se interpreteze valorile obţinute.

 

7.

Se consideră următoarea distribuţie a unei populaţii de 200 de ţări după calificativele acordate

de agenţia de rating Moody’s:

 
 

Calificativ Număr de ţări

BB- BB+ B AB AA 20 30 100 30 20
BB-
BB+
B
AB
AA
20
30
100
30
20
 

Pe baza acestor date se poate aprecia gradul de omogenitate al celor 200 de ţări în ceea ce priveşte riscul de ţară? Justificare.

8. Se cunosc următoarele date privind vânzările de orhidee importate de o firmă cu profil specific

de activitate:

 

Grupe de magazine după nr. de orhidee vândute

 

Nr. magazine

 

0-10

20

10-20

25

20-30

15

30-40

10

40-50

30

Total

100

 
 

Se cere:

 

a. să reprezinte grafic distribuţia şi să se calculeze valoarea medie;

 

b. să se aprecieze omogenitatea şi asimetria repartiţiei;

 

c. să se calculeze Me, Q 1 şi Q 3 şi să se interpreteze valorile obţinute.

 

9.

Despre repartiţia angajaţilor unei societăţi comerciale după salariul orar se cunosc datele:

Grupe de angajaţi după salariul orar(u.m.)

60-80

80-100

 

100-120

120-140

140-160

TOTAL

Nr. angajaţi

16

24

50

32

18

140

Se cere:

a. să se reprezinte grafic repartiţia după salariul orar şi fondul orar de salariu;

b. să se determine salariul mediu, median şi modal;

c. să se verifice reprezentativitatea salariului mediu calculat;

http://www.hertz.ase.ro/html/dan.htm

29.01.2008

PROBLEME

Page 3 of 4

d. să se determine procentul mediu şi dispersia angajaţilor care au un salariu orar mai mic sau egal cu 120 u.m.

10. Se cunosc următoarele date referitoare la cheltuielile cu reclama şi cifra de afaceri înregistrate de 42 de agenţi economici cu acelaşi profil:

Cheltuieli

cu

 

reclama(mld.lei)

100-110

110-120

120-130

130-140

140-150

Total 7 15 20 42
Total
7
15
20
42

1-3

2

5

-

-

-

3-5

-

5

7

3

-

Peste 5

-

-

3

10

7

Total

2

10

10

13

7

Se cere:

a. să se reprezinte grafic repartiţia agenţilor economici după cifra de afaceri;

b. să se calculeze cifra medie de afaceri pe total şi să se verifice reprezentativitatea acesteia;

c. să se determine şi să se interpreteze măsura în care cheltuielile cu reclama influenţează variaţia cifrei de afaceri;

d. să se caracterizeze asimetria repartiţiei pe total.

11. Pentru 250 de apartamente s-au înregistrat cheltuielile de întreţinere în luna ianuarie 2004.

Apartamentele au fost grupate după numărul de camere în 4 grupe: garsoniere, apartamente cu 2, 3 sau 4 camere. Unele date sunt sistematizate astfel:

 

Grupe de apartamente

Garsoniere Ap. cu 2 camere

Cheltuieli cu întreţinerea(mil.lei) Total 0.8-1.2 1.2-1.6 1.6-2 2-2.4 70% 20% 10% - 100% 10% 50%
Cheltuieli cu întreţinerea(mil.lei)
Total
0.8-1.2
1.2-1.6
1.6-2
2-2.4
70%
20%
10%
-
100%
10%
50%
30%
10%
100%

Se mai cunosc în plus următoarele date: numărul de garsoniere luate în calcul a fost de 50, iar al apartamentelor cu 2 camere a fost de 100; pentru grupa apartamentelor cu 3 camere cheltuiala medie de întreţinere a fost 1.4 mil. lei, cheltuiala modală de 1.35 mil.lei, iar coeficientul de asimetrie de 0.11; pentru grupa apartamentelor cu 4 camere cheltuielile totale ale celor 25 de apartamente au fost de 38 mil.lei, iar coeficientul de variaţie de 14%. Se cere:

a. să se determine care grupă de apartamente este mai omogenă după cheltuielile de întreţinere;

b. să se determine măsura în care variaţia numărului de camere influenţează modificarea cheltuielilor de întreţinere;

c. să se reprezinte grafic distribuţia apartamentelor după numarul de camere.

12.

Se cunosc următoarele date:

 

Departament % sarcinii de plan al cifrei de afaceri

% îndeplinirii planului la cifra de afaceri

Structura cifrei de afaceri realizată în perioada de bază(%)

A 110

114

30

B 125

120

40

C 115

125

30

Se cere:

a. să se calculeze şi să se interpreteze procentul mediu al sarcinii de plan, al îndeplinirii planului şi al dinamicii;

b. să se reprezinte grafic % îndeplinirii planului la cifra de afaceri.

13. Se cunosc următoarele date privind repartiţia societăţilor comerciale după cifra de afaceri:

http://www.hertz.ase.ro/html/dan.htm

29.01.2008

PROBLEME

Page 4 of 4

Grupe de s.c. după cifra de afaceri(mld.u.m.) Nr. societăţi

10-16 16-22 22-28 28-34 40-44 Total 12 28 60 35 15 190
10-16
16-22
22-28
28-34
40-44
Total
12
28
60
35
15
190
 

Se cere:

a. să se reprezinte grafic repartiţia şi cifra totală de afaceri; b. să se determine coeficientul de variaţie şi de asimetrie şi să se interpreteze;

 

c. să se calculeze procentul mediu şi dispersia numărului de societăţi care au o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 28. mld. u.m.

14. Pentru o firmă de asigurări se cunosc următoarele date privind profitul(exprimat în procente din cifra de afaceri) realizat de-a lungul unui an fiscal de filialele sale:

Profit(% din CA) Număr de filiale

sub 4 4 – 8 8 -12 12 – 16 30 20 5 15
sub 4
4 – 8
8 -12
12 – 16
30
20
5
15
 

peste 16

 

10

 

Se cere:

 

d. să se reprezinte grafic distribuţia şi să se calculeze valoarea medie;

 

e. să se determine indicatorii medii de poziţie şi să se interpreteze;

f. să se caracterizeze asimetria şi gradul de omogenitate al distribuţiei.

15. Distribuţia salariaţilor unei societăţi comerciale în funcţie de salariul lunii anterioare se prezintă în tabelul de mai jos:

Clase

de

salariaţi după

până

la

1,8 - 2

2 - 2,2

2,2

-

2,4

 

-

2,6

-

2,8 - 3

3 mil. şi peste

 

salariu

1,8

2,4

2,6

 

2,8

(mil. lei)

Nr.

 

salariaţilor

8

12

25

35

60

 

45

25

15

Se cere:

a. Să se reprezinte grafic seria statistică prezentată în tabelul de mai sus:

b. Să se calculeze salariul mediu lunar al salariaţilor societăţii respective obţinut în luna anterioară utilizând media aritmetică, mediana şi modul seriei;

c. Să se calculeze indicatorii variaţiei şi să se utilizeze la caracterizarea statistică a seriei de mai sus;

http://www.hertz.ase.ro/html/dan.htm

29.01.2008