Sunteți pe pagina 1din 19

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC

UNIVERSITATEA AL.I.CUZA IAI Bulevardul Carol I, Nr. 11, Tel./ Fax.: 0232/ 201306

PLATFORMA DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARA MEDIAEC http://crea.psih.uaic.ro/mediaec/index.html

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2007

Director platforma, Prof. Dr. Laureniu SOITU Coordonator activitati formative, Prof. Dr. Constantin SALAVASTRU Coordonator activitati administrative, Prof. Dr. Valentin NITA

IAI Martie 2008

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


1. Definirea PFCI (max. 4 pag.) Scopul si principalele obiective ale PFCI Platforma MEDIAEC este conceputa pentru dezvoltarea celui mai inalt nivel de servicii educationale si de cercetare prin interactiune interdisciplinara, multifunctionala si permanenta. Obiectivul principal al platformei MEDIAEC este implinirea asteptarilor proprii ale Universitatii si ale comunitatii prin dezvoltarea performantei fiecaruia utilizand tehnologii si expertize de varf. Solutia: mediul de invatare si dezvoltare in retea Network Learning Environment. Rolul cercetarii unviersitare se poate implini prin identificarea acelor modalitati de reala conexiune simultana si generalizata a tehnologiilor, metodelor si perspectivelor egale de stimulare a potentialului creativ al spatiului academic de oriunde. Blackboard Academic Suite ofera solutii care permit institutiilor de invatamant superior dezvoltarea cercetarii interdisciplinare on line si in timp real precum si posibilitati de imbunatatire a procesului de predare-invatare si a performantelor academice. Institutiile educationale din intreaga lume conteaza pe ajutorul oferit de NTI pentru inmagazinarea informatiilor (invatarea) si contactul cu alti membri ai comunitatii, in paralel cu impartasirea celui mai bun continut formativ. Pentru desfurarea activitii au fost desemnate mai multe spatii pentru amenajarea slilor de videoconferin n acord cu tematica i obiectivele stabilite iniial. Dintre acestea reinem: 1. Sala Senatului 2. Amfiteatrul Istorie 3. Amfiteatrul Fizica 4. Sala B 417 5. Sala D 201 In acord cu obiectivul principal, Platforma are fixate urmtoarele obiective specifice: 1. Cercetare a) Dezvoltarea unui suport intern UAIC in vederea folosirii si integrarii noilor tehnologii in programele de cercetare, dezvoltare, inovare b) Cercetarea strategiilor de utilizare multipla si eficienta NTI c) Analiza efectelor NTI asupra invatarii i dezvoltarii, la nivel individual sau de grup, n context microsocial sau macrosocial, la nivel national sau international d) Dezvoltarea de retele de cercetare in parteneriat cu institutii specializate din tara si strainatate. 2. Facilitare a) Valorificarea potentialului NTI in eficientizarea invatamantului universitar si postuniversitar i in comunicarea subsumat cercetrii stiintifice si /sau curriculara b) Integrarea universitatii in sistemele europene si internationale on-line c) Realizarea unei infrastructuri puternice pentru elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare a e-democracy si e-government.

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


3. Formare a) Transformarea mediului natural si cultural in sursa de formare, avand ca suport soft Sistemul Management Virtual Blackboard b) Utilizarea NTI n organizarea i dezvoltarea programelor de masterate si de doctorat; faciliti de formare interdisciplinar i in sistem e-learning. Descrierea componentei formative a PFCI (programe de master initiate / acreditate, domeniul/directia de specializare in cadrul programelor master, competente dobandite in urma studiilor master, modul de utilizare a echipamentelor PFCI in cadrul activitatilor la disciplinele incluse in programele de master) Sarcini asumate: Dezvoltarea invatamantului la distanta pentru toate nivelurile de formare (licenta, masterat si doctorat) Functionarea retelelor interuniversitare nationale si europene pentru team teaching si research team) Construirea structurilor necesare Facultatii Virtuale Europene de Educatie a Adultilor Multiplicarea trainingului pentru noi tehnologii e-learning la nivelul tuturor facultatilor prin intermediul celor 15 cadre didactice instruite initial de catre specialistii Blackboard International, prin etape succesive de formare Dezvoltarea masteratelor si doctoratelor europene Valorificarea experientelor de cercetare prin doctorate nationale i europene n co-tutela Aplicatii si acces oferte on-line: Cursuri online sustinute de profesori externi pentru master si scoli doctorale Cursuri online sustinute de profesori ai UAIC si/sau asociati europeni Cursuri n format electronic pentru ID, masteranzi si/sau doctoranzi ai Universitatii Sistem unic, on-line, de evaluare a cadrelor universitare. Platforma este utilizata ca suport de invatare on-line si de la distanta de catre studenti la licenta cu prioritate de catre cei de la FEAA si de la masteratele interdisciplinare: Managementul Educatiei Adultilor (masterat european) Medierea Conflictelor Management social si dezvoltare comunitara Politici si Management in Educatie Negocieri si relatii publice Probatiune si reinsertie sociala Sisteme si politici publice locale

-3-

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


Securitate comunitara si controlul violentei Integrare si securitate europeana Marketing politic si comunicare Strategii persuasive in relatii publice, mass media si publicitate) Management comercial Scoala Postuniversitara Dezvoltare si Promovare Turistica In cadrul activitatilor specifice disciplinelor de masterat, platforma ofera sistemul de videoconferinta, soft-ul Blackboard Academic Suite si Community System permitand aplicatiile: Suport multi-limbaj pentru institutie, curs si utilizator Pachetul editor de limbaj Blackboard Backpack Tutoriale rapide e-Comert e-Piata Mesaje Blackboard SCORM 2004 Content Player Distribuirea informatiei cu rol de baza Catalogul cu obiecte de invatare Descrierea componentei de cercetare stiintifica a PFCI (principalele directii de cercetare fundamentala si/sau aplicativa, modalitatile de acces si utilizare a infrastructurii de cercetare). Dimensiunea interdisciplinara A. Teme de cercetare/dezvoltare promovate de MediaEC Relatiile dintre utilizarea NTI si performanta individuala/colectiva Impactul NTE (Noilor Tehnologii Educationale) asupra procesului instructiveducational si de dezvoltare comunitara; consecinte pe termen scurt si implicatii pe termen lung Motivatii pentru munca in conditiile utilizarii NTI Impactul NTI asupra culturii organizationale; posibilitati de accelerare a transferului de valori asociate performantei NTI si piata europeana a muncii; managementul migratiei fortei de munca, standarde ocupationale si uniformizarea criteriilor si sanselor de evaluarerecrutare la nivel european Inovarea sociala si politica prin utilizarea NTI; adaptarea modelelor explicative existente sau identificarea unor noi patternuri comportamentale inovative Noi dimensiuni ale responsabilitatii sociale din perspetiva implementarii NTI Reconstructia retelelor de servicii prin NTI Impactul socio-cognitiv si simbolic al NTI de tip e-learning, e-government, edemocracy Elaborarea unor dictionare enciclopedice on-line de catre echipe interdisciplinare formate din cercetatori ai Universitatii Al. I. Cuza si ai altor centre universitare nationale si internationale. B. Directii interdisciplinare de cercetari doctorale dezvoltate prin platforma MediaEc:

-4-

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


Realitatea comunicarii virtuale; realitatea comunicarii profesor student Coduri si semnificatii ale spatiului construit Efectele comunicarii prin Internet Violenta simbolica: analiza de continut a mesajului TV Migratia in spatiul european Dimensiuni psihologice si performanta academica/ in munca Managementul comertului, Marketing, Merchandising Initierea afacerilor, previziunea si planificarea vanzarilor Sisteme informationale in servicii Managementul fortei de vanzare Crearea si dezvoltarea portofoliului de clienti Analiza concurentiala si elaborarea strategiilor de vanzari Tehnici de vanzare, negociere comerciala si comunicare interpersonala. Domenii de doctorat pentru care platforma permite desfasurarea activitatilor de cercetare: Stiinte exacte; Stiinte ale naturii; Stiinte Sociale si Politice; Stiinte Umaniste; Stiinte Economice; Stiinte Juridice; Stiinte Medicale; Arhitectura si Urbanism; Stiinte Ingineresti; Arte C. Suport pentru programele in derulare a). Suport pentru celelalte platforme interdisciplinare si centre de excelenta. b). Suport pentru alte programe cu finantare din alte surse - nationale, europene si internationale. D. Contractare de noi proiecte Participarea la proiecte europene si internationale de cercetare prin: a). valorizarea rezultatelor granturilor aflate in derulare: FP6, TEACH, Socrates Erasmus, Socrates Grundtvig 1, 2, 3, Leonardo b). promovarea de noi proiecte prin utilizarea retelelor si consortiilor in care Universitatea este parte c). integrarea platformei si echipelor de cercetare in noi programe si retele europene: initierea unui FP7, Grundtvig 1, 2, 3, 4, Leonardo f). crearea de instrumente pentru evaluarea competentelor ocupationale din perspectiva Cadrului European al Calificarilor (EQF) g). crearea unei retele europene de cercetare a migratiei oficiale si neoficiale (programate si neprogramate). Exemplul ofertei de la Observatorio De La Inmigracin De Tenerife care va fi materializata si printr-o enciclopedie a migratiei europene h). promovarea platformei in spatiul national si european de cercetare.

-5-

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


2. Structura PFCI (max. 4 pag.) Laboratore distincte constituite in cadrul PFCI (obiect de activitate, locatie, responsabil laborator, fotografii cu echipamentele majore de cercetare stiintifica instalate in cadrul laboratoarelor PFCI si achizitionate in cadrul proiectului) SV - Sistemul de videoconferinta destinat activitatilor de cercetare si formative e-learning si on-line este amplasat in patru spatii Sala Senatului, Amfiteatrul Istorie, Amfiteatrul Fizica, Amfiteatrul B417, interconectate intre ele si cu serverele centrale al platformei. Responsabil inginer sistem Oana CURCA; LF-NTE - Laboratorul de formare pentru Noile Tehnologii Educationale (NTE). Responsabil asist. drd. Valerica GREAVU LPUFE Laborator de producere si utilizare a filmului educational. Responsabil asist. cercet. drd. Oana BELDIANU Resursa umana de baza a PFCI (se vor preciza numai persoanele cu atributii directe in coordonarea activitatilor formative si de cercetare, nu membrii echipelor de cercetare care deruleaza proiecte in cadrul PFCI) Managementul Platformei MEDIAEC a fost asigurat de catre staff-ul acesteia, parcurgandu-se toate etapele proiectului in vederea realizarii obiectivelor rezervate primului an si pentru asigurarea conditiilor derularii optime in 2007-2008. Director platforma, Prof. Dr. Laureniu Soitu Coordonator activitati formative, Prof. Dr. Constantin Salavastru Coordonator activitati administrative, Prof. Dr. Valentin Nita Coordonatorii echipelor de cercetare: Prof. Dr.Carmen Cretu Prof. Dr. Mircea Georgescu Prof. Dr.Ana Stoica Constantin Conf. Dr. Gheorghe Farte Conf. Dr.Ticu Constantin Conf. Dr. Daniela Garleanu Soitu Conf. Dr. Daniela Corodeanu

Sarcina asumata prin proiect a fost realizata cu sprijinul permanent al membrilor Biroului Senat si a tuturor serviciilor specializate: Departamentul de Cercetare si Managementul Proiectelor; Direcia Financiar-Contabila; Compartimentul Achizitii Publice; Birou Investitii; Serviciu Gestiune Patrimoniu Tehnic; Magazia centrala.

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


La nivelul platformei relaiile sunt stabilite conform Organigramei:

CONSILIUL DE CONDUCERE
CONSILIUL STIINTIFIC
DIRECTOR PLATFORMA Prof.dr. L. Soitu

COORDONATOR ACTIVITATI FORMATIVE

Prof.dr.C.Salavastru

COORDONATOR ACTIVITATI ADMINISTRATIVE Prof.dr. V. Nita

E C 1

E C 2

E C 3

E C 4

E C 5

E C 6

Formare master

Formare doctorat

Responsabil laborator VALY GREAVU

2 T hn ici en i

Vezi Anexa - Fotografii cu echipamentele majore de cercetare stiintifica instalate in cadrul laboratoarelor PFCI si achizitionate in cadrul proiectului.

-7-

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


3. Executie bugetara 2006 si 2007 (max 4.pag) Situatia executiei bugetare la momentul evaluarii platformelor, in raport cu planul de activitate Suma virata de MEdC in 2006: 403000.00 RON Suma utilizata: 181206.42 RON Suma disponibil: 221793.58 RON
Nr. crt. Denumirea echipamentelor achiziionate Can titat ea Valoarea achiziiei Data contractrii plii Procedura achiziie Negociere Soft 1 Network 1 181.206,42 Learning Environment 30.11.2006 22.12.2006 publicarea prealabil a unui anun participare TOTAL de fr de Sume pltite n anul Furnizorul BLACKBO ARD INTERNA TIONAL OLANDA 181.206,42 181.206,42 2006

Suma virata de MEdC in 2007: 1381000.00 RON Suma utilizata: 961175.73 RON Suma disponibil: 419824.27 RON
Nr. crt. Denumirea echipamentelor achiziionate Can titat ea Valoarea achiziiei Data contractrii plii Procedura achiziie Negociere Echipament 1 tehnic, suport 1 107500,38 pentru soft 28.09.2007 19.09.2007 publicarea prealabil a unui anun participare Negociere 2 Soft complementar 1 89466.64 28.09.2007 25.10.2007 publicarea prealabil a unui anun participare de fr de fr de Sume pltite n anul Furnizorul BLACKBO ARD INTERNA TIONAL OLANDA BLACKBO ARD INTERNA TIONAL OLANDA QUARTZ 3 Sistem videoconferinta Soft 4. Network 1 181.297,38 1 758547.79 26.11.2007 04.12.2007 Licitatie MATRIX SRL fr BLACKBO ARD INTERNA 181206.42 758547.79 95127.56 107500.38 2006 2007

2367/ 30.11.2006

Learning Environment

18.12.2006

Negociere publicarea

prealabil a unui

-8-

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


anun participare TOTAL de TIONAL OLANDA 181206.42 961175.73

Suma virata de MEdC in 2008: 1519000.00 RON Suma utilizata: 211221.71 RON Suma disponibil: 1307778.29 RON
Nr. crt. Denumirea echipamentelor achiziionate Cant itate a Valoarea achiziiei Data contractrii plii Procedura achiziie Negociere Echipament 1 tehnic, pentru soft suport 1 107500,38 28.09.2007 19.09.2007 publicarea prealabil a unui anun participare Negociere 2 Soft complementar 1 89466.64 28.09.2007 25.10.2007 publicarea prealabil a unui anun participare de fr de fr de Sume pltite n anul Furnizorul BLACKBO ARD INTERNATI ONAL OLANDA BLACKBO ARD INTERNATI ONAL OLANDA QUARTZ 3 Sistem videoconferinta 1 758547.79 26.11.2007 04.12.2007 Licitatie MATRIX SRL BLACKBO ARD INTERNATI ONAL OLANDA 211221.71 181206.42 758547.79 211221.71 95127.56 107500.38 2006 2007 2008

Negociere Soft 4. Learning Environment Network 1 181.297,38 30.11.2006 18.12.2006 publicarea

fr

prealabil a unui anun participare de

TOTAL

181206.42

961175.73

TOTAL PLATFORMA

1172578.64

Stadiul de realizare a achizitiilor ce urmeaza a fi realizate in 2008 1. sistemul de videoconferinta extindere cu 2 sali 2. trei laboratoare de cercetare: laborator de evaluare si expertiza profesionala,

In anul 2008 a fost stabilita structura cheltuielilor bugetare pentru:

laborator Main Center , respectiv Disaster Recovery Center ultimul laborator. 3. laborator mobil de cercetare

-9-

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


Precizarea distincta a contributiei financiare a universitatii la dezvoltarea PFCI

n acord cu angajamentul asumat prin contractul Platformei MEDIAEC, Universitatea Al.I.Cuza, n 2006 si 2007, a asigurat: Spaiile necesare si amenajarea lor corespunzatoare activitatilor platformei, n conformitate cu obiectivele prevazute: 1. Sala Senatului 2. Amfiteatrul B417 3. Amfiteatrul Istorie 4. Amfiteatrul Fizica 5. LFPDU - Laboratorul de formare a personalului didactic universitar D 201 6. LPUFE - Laboratorul de Producere si Utilizare a Filmului Educativ D 217 Echipamente - in 2006 si 2007, Universitatea Al. I. Cuza Iasi a participat la realizarea Platformei cu echipamentele avute n dotarea Facultatilor participante la Platforma. Valoarea lor este de 1.558.417,55 RON, conform Listei echipamentelor din contract. Toate echipamentele sunt la diferite grade de calitate, in functie de vechimea lor. De remarcat ca cele mai multe echipamente cu valoare de inventar sunt achizitionate in ultimii trei ani. Resursa umana 1. Intretinerea infrastructurii platformei de catre specialistii DCD ai Universitatii; 2. Detasarea catre Platforma MEDIAEC prin Hotararea Birou Senat a doi specialisti ai Serviciului de Informatizare : administrator sistem si inginer sistem. Salariile acestora sunt suportate integral de catre Universitatea Al.I.Cuza, conform Hotararii Birou Senat anexata 3. Participarea tuturor serviciilor specializate la derularea activitatilor Resursa financiara Conform Hotararii Senatului, au fost alocati platformei 100.000 RON pe an; fondurile au fost utilizate pentru: 1. Participarea responsabilului de laborator la Conferinta Internationala organizata in februarie 2007 de catre Blackboard International in Nisa, Franta 2. Plata sumelor cuvenite pentru echipamente nelivrate pana la 27.12.2006 3. Diferenta a fost reportata pentru 2007 n scopul amenajarii spaiilor rezervate salilor de videoconferinta 4. Achitarea contravalorii licentei anuale pentru softul Blackboard Academic Suite

- 10 -

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


4. Resurse financiare atrase prin proiecte nationale/internationale si contracte cu tertii derulate in cadrul PFCI (max. 4 pag.) Se vor preciza proiectele derulate cu utilizarea infrastructurii de cercetare si a resurselor umane ale PFCI Pentru fiecare proiect se vor specifica laboratoarele/echipamentele din cadrul PFCI utilizate pentru realizarea obiectivelor/activitatilor din proiect Conform Contractului de finanare, Platforma a facilitat accesul la teri pentru realizarea unor cercetri interdisciplinare: 1. PHARE - TIF-MRU- Training Intensiv pentru Managerii de Resurse Umane - 2004/016772.04.02 HRD Promoting Human Capital, 27.000 euro.

LF-NTE Laborator de formare pentru Noile Tehnologii Educationale


2. UNDEF - UN Democracy Fund Romania Project - UDF-ROM-06-100 Im Young, I Get involved, therefore I count, 126.000 euro.

LF-NTE Laborator de formare pentru Noile Tehnologii Educationale LPUF Laborator de Producere si Utilizare a Filmului Educational;
3. Strategii de educatie nonformala program acreditat de CNFP pentru profesorii consilieri si diriginti din intreaga tara prin decizia nr. 12/ 17.01.2007.

LF-NTE Laborator de formare pentru Noile Tehnologii Educationale LPUF Laborator de Producere si Utilizare a Filmului Educational;
4. Programul Naional Cercetare de Excelen, CEEX, 2005 2008, Modulul 1 Proiecte de Cercetare Dezvoltare Complexe; Proiectul nr. 634 Centru de expertiz pentru exploatarea durabil a ecosistemelor CEXDUREC Studiu de caz Ecosisteme terestre i acvatice periurbane din bazinul rului Ciric, de la nord de municipiul Iai (coordonat de Facultatea de Biologie); responsabilitatea echipei de cercetare de la Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor pentru activitile 22I1, 23I2, 24I3 referitoare la Managementul dezvoltrii durabile (valoare direct pe activiti aprox. 175.000 euro).

SV Sistem de videoconferinta
5. Technical Assistance for an Independent Evaluation of the Decentralised Grant

Scheme to develop Community based Social Services which was implemented under the Social Sector Development Project, finantat de Banca Mondiala, beneficiar MMFES; 75.000 euro. SV Sistem de videoconferinta LF-NTE Laborator de formare pentru Noile Tehnologii Educationale

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


6. European Commission FP6 STREP, CIT-CT-2005-028804 EUDIMENSIONS (Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community through Practices and Discourses of Cross-Border Co-operation), coordonator: Institut fuer Regionalentwicklung und Strukturplanung E.V. Berlin; contractor/reprezentant autorizat al UAIC lector dr. Daniela Soitu (www.eudimensions.org) - 98.000 euro

SV Sistem de videoconferinta

- 12 -

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


5. Planul de activitate al PFCI pentru anul 2008 si strategia de dezvoltare a PFCI pina in anul 2012. (max. 3 pag.) Planul de activitate pentru 2008 Semestrul I: Extensia sistemului de videoconferinte Testarea sistemului e-learning. Testarea noilor tehnologii pentru echipele de cercetare interdisciplinara. Testarea noilor tehnologii sistem videoconferinta pentru activitati on-line si in timp real cu parteneri externi de cercetare si formare. Testarea noilor tehnologii pentru programele de masterat ID din cadrul Universitatii. Multiplicarea trainingului pentru utilizarea sistemului software Blackboard Academic Suite la nivelul tuturor facultilor prin intermediul celor 15 cadre didactice instruite iniial Derularea activitatilor prevazute in planul de cercetare de catre echipele de cercetare constituite. Participarea la Conferinta Internationala organizat de catre Blackboard International, Manchester, UK Semestrul al II-lea: Generalizarea utilizarii componentelor platformei MEDIAEC la nivelul universitatii. Facilitarea conexiunilor interuniversitare la nivelul consortiilor si retelelor nationale si europene Organizarea unor actiuni de cercetare on-line intre laboratoare nationale si europene. Strategia de dezvoltare a Platformei MEDIAEC Proiectul MEDIaEC se inscrie in coordonatele programului-cadru Planul National Cercetare Dezvoltare - Inovare (CDI) pentru perioada 2007-2013. Pornim de la realitatea ca institutiile de invatamant superior se confrunta cu numeroase provocari, dar si cu responsabilitatea cercetarii fenomenelor generate de noile tehnologii informationale NTI. Internetul si noile tehnologii au deschis modalitati inovatoare pentru cercetare si invatare prin colaborare interdisciplinara, nationala si internationala. Noile tendinte se indreapta spre crearea unui Mediu de Invatare-Dezvoltare in Retea sub forma de IntraNet in campus/comunitate, si nu doar de oferte on-line. Cercetarea interdisciplinara a formelor, strategiilor si tehnicilor de utilizare a noilor resurse de formare-dezvoltare-valorificare precum si efectele noilor tehnologii devin prioritati ale psihologiei, stiintelor politice si ale comuncarii, ale mediului de afaceri dar si al economiei cunoasterii inteleasa ca gestionare a informatiei de catre persoana cunoscatoare si valorizatoare. Obiectivele de dezvoltare a platformei sunt: Elaborarea unui suport intern platformei - in vederea folosirii si integrarii noilor tehnologii in programe de dezvoltare si inovare

- 13 -

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


Cercetarea strategiilor de utilizare multipla si eficienta a mesajului in diversele sale forme Analiza efectelor imediate si de durata medie sau lunga a NTI asupra invatarii-dezvoltarii individuale-grup; micro-macro, national-international Transformarea mediului natural si cultural in sursa de formare avand ca suport soft Sistemul Management Virtual Blackboard Organizarea de masterate si doctorate realizate interdisciplinar in sistem e-learning. Functii ale platformei: Va imbina servicii computerizate existente cu aplicatii media Va promova si sprijini folosirea NTI in cercetare-invatare-predare-inovare-dezvoltare Va furniza servicii de training in utilizarea NTI pentru mediul academic si social politic. Va oferi suport pentru sisteme flexibile de adaptare a NTI la nevoile e-government si edemocracy. Va dezvolta retele de cercetare in parteneriat cu institutii specializate din tara si strainatate pentru teme de interes european si international. Va utiliza Instructional Research Design pentru integrarerea noilor tehnologii in curriculum-ul national si european: proiectare, implementare, selectie, evaluare.

Evaluarea programului strategic de dezvoltare sustenabila a platformei Platforma este in concordanta cu strategia universitatii de dezvoltare a activitatilor de cercetare interdisciplinara on line si in timp real. Totodata, platforma favorizeaza si realizarea obiectivelor de activitate on line cu studentii, masteranzii si doctoranzii universitatii. Prezena sistemului Blackboard Academic Suite si a retelei de sali pentru videoconferinte garanteaz desfaurarea activitatilor interuniversitare la nivel national, european si international. Alte resurse financiare / materiale pentru organizarea si dezvoltarea platformei sunt asigurate de: Activitati de cercetare ale altor platforme si programe din universitate prin taxe de utilizatori; Programe proprii de cercetare conform planului existent. Accesul utilizatorilor n sistem se poate face n mod securizat pe baza unui nume de utilizator i al unei parole unice. Rolurile implicite ale utilizatorilor sunt: administrator, cadru didactic, student. n funcie de natura fiecruia drepturile de acces la resurse i instrumente sunt diferite, securitatea fiind plasat la un nivel foarte ridicat n BlackBoard. O component foarte important din punct de vedere administrativ, este dat de posibilitatea importului datelor generale despre cursuri sau utilizatori din cadrul unei baze de date deja existente (n cazul nostru se poate utiliza date din sistemul Gesco). Pagina WEB a platformei MEDIAEC are urmatoarea adresa: http://crea.psih.uaic.ro/mediaec/index.html

- 14 -

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


Pentru dezvoltarea Platformei MEDIAEC s-a elaborat programul strategic n acord cu Statutul de Funcionare al Platformei i Statutele de Funcionare ale Laboratoarelor, cu temele de cercetare, cu posibilitatea identificrii unor alte surse de finanare prin granturi naionale i internaionale, precum i prin contracte de cercetare cu teri. Programul strategic de dezvoltare urmrete: Asigurarea unui program unitar de manifestare si valorificare a potentialului tiinific al cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor si studentilor in acord cu strategia Universitii. Favorizarea conexiunilor ntre echipele de cercetare interdisciplinar ale Universitii Al.I. Cuza Iai i ntre acestea cu alte colective interuniversitare. Utilizarea noilor tehnologii ale platformei n dezvoltarea nvmntului de la distan pentru studiile universitare de licen, masterat i doctorat. Funcionarea profesionale; Constituire retele tematice intre scoli si institutii de invatamant din tari din estul Europei (Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Lituania, Estonia) avand ca scop facilitarea parteneriatelor pentru cercetare, schimburile de cadre didactice si studenti, publicatii etc. Asigurarea accesului tuturor membrilor Platformei (cadre didactice, cercettori, doctoranzi, studeni) la realizarea de cercetri interdisciplinare cu echipamentele din dotare; Asigurarea accesului celorlali membrii ai Universitii sau a altor universiti din ar (cadre didactice, cercettori, doctoranzi, masteranzi, studeni) la realizarea de cercetri interdisciplinare cu echipamentele din dotare, n limita posibilitilor oferite de cercetarea membrilor Platformei; Actualizarea permanent a paginii WEB a Platformei; Atragerea de noi surse de finanare, prin granturi CNCSIS ale membrilor Laboratoarelor, prin granturi internaionale ale membrilor, fie ca executani, fie ca parteneri, prin contracte de cercetare cu teri. tuturor laboratoarelor conform Statutului Platformei i Statutelor Laboratoarelor, cu respectarea Cartei Universitii, a legilor n vigoare i a deontologiei

Director de platforma, Prof. dr. Laurentiu SOITU

- 15 -

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC


Anexa Fotografii cu echipamentele majore de cercetare stiintifica instalate in cadrul laboratoarelor MEDIAEC si achizitionate in cadrul proiectului.

Laborator de formare pentru Noile Tehnologii Educationale

16

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC

17

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC

18

Platforma de formare si cercetare interdisciplinara MEDIAEC

Laborator de producere si utilizare a filmului didactic

19